I - OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...5 A. Bütçe Giderleri...6

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I - OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...5 A. Bütçe Giderleri...6"

Transkript

1

2 Akhisar İlçe Belediyesi İçindekiler I - OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...5 A. Bütçe Giderleri Persone lgiderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek...13 B. Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-)...19 C. Finansman...20 II - TEMMUZ - ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:2

3 Akhisar İlçe Belediyesi 4- Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek B. BütçeGelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-) C. Finansman III - YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Yürütülecek faaliyetler Yürütülecek faaliyetler Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:3

4 Akhisar İlçe Belediyesi G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk alt aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı 2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Salih HIZLI Belediye Başkanı 2014 Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:4

5 Akhisar İlçe Belediyesi I- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam TL ödenek verilmiştir yılında ,74.TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre 62 oranında artış olmuştur. Tablo: Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi. EKONOMİK KOD AÇIKLAMA 2013 GİDER 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 01 PERSONEL GİDERLERİ , ,00-18,28 02 SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ , ,00 27,68 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,00 60,07 04 FAİZ GİDERLERİ , ,00 21,61 05 CARİ TRANSFERLER , ,00-43,02 06 SERMAYE GİDERLERİ , ,00 52,12 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEK 0, ,00 100,00 TOPLAM , ,00 Grafik: Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi. 62, GİDER 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:5

6 EKONOMİK KOD Akhisar İlçe Belediyesi 2013 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, Tablo 2 de görüldüğü gibi toplam ,85.TL olarak gerçekleşmiştir yıl sonu gerçekleşmelerinin 36,33 ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ,82 TL olarak gerçekleşmiş olup; bu dönemde bütçenin kullanım oranı 29,97 olarak gerçekleşmiştir ve 2014 yılları Haziran ayı sonu itibarıyla gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde 33,63 oranında artış olduğu görülmektedir.2013 ve 2014 yılları ödeneklerinde Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Tablo 2 de gösterilmiştir. Tablo ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri. AÇIKLAMA GİDER BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GİDER LERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORAN PERSONEL GİDERLERİ , , , ,70 48,48 59,88 4,44 02 SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ , , , ,62 47,54 41,74 12,11 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , ,21 32,77 17,16-16,18 04 FAİZ GİDERLERİ , , , ,43 82,81 9,36-85,59 05 CARİ TRANSFERLER , , , ,65 24,68 34,72-1,65 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , ,21 35,03 50,59 201,69 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , ,82 36,33 29,97 33,63 Grafik ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri , , , , , , GİDER 2014 GİDER , , ,00 0, Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:6

7 01.Personel Giderleri. Personel giderleri için 2014 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır Ocak-Haziran döneminde ,56. TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde TL artışla TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerindeki artış 4,44 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 3 te gösterilmiştir. Tablo Personel Gideri Gerçekleşmeleri. AYLAR 2013 GİDER 2014 GİDER DEĞİŞİM TUTARI OCAK , , ,78 16,24 ŞUBAT , , ,04 26,55 MART , , ,70-3,97 NİSAN , , ,56-14,55 MAYIS , , ,17-0,73 HAZİRAN , , ,75 8,72 1. TOPLAM , , ,14 4,44 01Grafik Personel Giderİ Gerçekleşmeleri , , , , , OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ PERSONEL GİDER 2014 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ PERSONEL GİDER ,00 0, Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:7

8 Akhisar İlçe Belediyesi 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2014 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır.2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,36-TL olan devlet prim giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,26-TL artışla ,62-TL olmuştur. Artış oranı 12,11 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 4 de gösterilmiştir. Tablo SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR 2013 GİDER 2014 GİDER DEĞİŞİM TUTARI OCAK , , ,92 14,53 ŞUBAT , , ,77 33,78 MART , , ,83-9,40 NİSAN , , ,39 2,56 MAYIS , , ,56 19,38 HAZİRAN , , ,45 17,81 TOPLAM , , ,26 12,11 Grafik SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri , , , , , , , , OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ SGK DEVLET PRİMİ GİDER 2014 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ SGK DEVLET PRİMİ GİDER , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:8

9 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2014 yılı başında ,52-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak- Haziran döneminde ,04-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde TL azalışla ,24-TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki azalış 16,18 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 5 de gösterilmiştir. Tablo Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR 2013 GİDER 2014 GİDER DEĞİŞİM TUTARI OCAK , , ,91-54,05 ŞUBAT , , ,54-35,91 MART , , ,33 97,01 NİSAN , , ,60-31,21 MAYIS , , ,65-48,38 HAZİRAN , , ,43-3,83 TOPLAM , , ,80-16,18 Grafik Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri , , , , , , OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MAL ALIMGİDER 2014 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MAL ALIMGİDER , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:9

10 04.Faiz Giderleri Faiz Giderleri için 2014 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,88-TL olan Faiz Giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,39-TL azalışla ,49-TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki azalış 85,59 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 6 da gösterilmiştir. Tablo Faiz Gideri Gerçekleşmeleri. AYLAR 2013 GİDER 2014 GİDER DEĞİŞİM TUTARI OCAK ,58 0, ,58-100,00 ŞUBAT ,81 0, ,81-100,00 MART ,02 0, ,02-100,00 NİSAN ,39 0, ,39-100,00 MAYIS ,08 0, ,08-100,00 HAZİRAN 0, , ,49 100,00 TOPLAM , , ,39-85,59 Grafik Faiz Gideri Gerçekleşmeleri , , , , , OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ FAİZ GİDER 2014 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ FAİZ GİDER , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:10

11 05.Cari Transferler Cari Transferler için 2014 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,40-TL olan Cari Transferler 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,75-TL azalışla ,65-TL olmuştur. Cari Transferlerdeki azalış 1,65 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleşmeleri Tablo 7 de gösterilmiştir. Tablo Cari Transfer Gerçekleşmeleri AYLAR 2013 GİDER 2014 GİDER DEĞİŞİM TUTARI OCAK , , ,83 17,69 ŞUBAT , , ,26 8,27 MART , , ,91 11,39 NİSAN , , ,79 2,34 MAYIS , , ,64-69,16 HAZİRAN , , ,10 100,00 TOPLAM , , ,75-1,65 Grafik Cari Transfer Gerçekleşmeleri , , , , OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ CARİ TRANSFER GİDER 2014 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ CARİ TRANSFERGİDER ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:11

12 06.Sermaye Giderleri Sermaye Giderleri için 2014 yılı başında ,43-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,61-TL olan Sermaye Giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde TL artışla ,21-TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış 201,69 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 8 de gösterilmiştir. Tablo Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR 2013 GİDER 2014 GİDER DEĞİŞİM TUTARI OCAK , , ,78 41,37 ŞUBAT , , ,92 593,57 MART , , ,33 183,85 NİSAN , , ,82 260,39 MAYIS , , ,33 136,28 HAZİRAN , , ,42 21,24 TOPLAM , , ,60 201,69 Grafik Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri , , , , , , OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDER 2014 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDER , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:12

13 07.Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri için 2014 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir. 08.Borç Verme Borç Verme Giderleri için 2014 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir. 09.Yedek Ödenek Yedek Ödenek için 2013 yılı bütçesi ile ,00-TL ödenek verilmiştir.2013 Ocak-Haziran döneminde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine TL ödenek aktarması yapılmıştır. Yedek ödenek için 2014 yılı bütçesi ile ,00.TL ödenek verilmiştir Ocak-Haziran döneminde Yedek Ödenekten TL ödenek aktarması yapılmıştır. B.Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2014 yılı planlanan gelir tahmini ,00-TL gelir ve TL olmak üzere toplam TL dir yılında gerçekleşen bütçe geliri ,17-TL olmuştur yılı için planlanan gelir tahmininde 2013 yılı gerçekleşen bütçe gelirine göre 52,15 oranında artış olmuştur. Tablo Gelir Gerçekleşmeleri ile 2014 Planlanan Gelir Gelişimi EKONOMİK KOD AÇIKLAMA 2013 GELİR 2014 PLANLANAN GELİR 01 VERGİ GELİRLERİ , ,00 53,77 03 SERMAYE GELİRLERİ , ,00-19,31 04 ALINAN BAĞIŞ ve YARD.ÖZEL GELİRLER , ,00 727,14 05 DİĞER GELİRLER , ,00 29,13 06 SERMAYE GELİRLERİ 0, ,00 100,00 09 RED VE İADELER (-) 0, ,00 100,00 TOPLAM , ,00 52,15 Grafik Gelir Gerçekleşmeleri ile 2014 Planlanan Gelir Gelişimi , , , , , GELİR 2014 GELİR ,00 0, Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:13

14 EKONOMİK KOD Akhisar İlçe Belediyesi Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi, Tablo 10 da görüldüğü gibi toplam ,68-TL olmuştur yıl sonu gerçekleşmelerinin 50,06'sı Ocak - Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali Yılı Ocak - Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe geliri toplamı ,39-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı 31,60 olmuştur ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında gelirlerde 3,95 oranında azalma olduğu görülmektedir ve 2014 yılları Ocak - Haziran dönemi sonu itibariyle planlanan gelir fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-Tablo 10 da gösterilmiştir. Tablo ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri AÇIKLAMA GELİR GERÇEKLEŞM E PLANLANAN GELİR GELİR LERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORAN VERGİ GELİRLERİ , , , ,08 58,43 29,21 8,14 03 SERMAYE GELİRLERİ , , , ,46 49,12 54,10-11,13 04 ALINAN BAĞIŞ ve YARD.ÖZEL GELİRLER , , , ,62 99,85 4,51-62,65 05 DİĞER GELİRLER , , , ,23 47,57 33,17-1,60 06 SERMAYE GELİRLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 RED VE İADELER (-) 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , ,39 50,06 31,60-3,95 Grafik ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri , , , , , , , GELİR 2014 GELİR , , ,00 0, Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:14

15 01.Vergi Gelirleri 2014 yılı başında planlanan Vergi Geliri ,00-TL dir yılı Ocak-Haziran döneminde ,50-TL olan Vergi Geliri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,58-TL artışla ,08-TL olmuştur. Vergi Gelirlerindeki artış 8,14 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 11 de gösterilmiştir. Tablo Vergi Geliri Gerçekleşmeleri AYLAR 2013 GELİR 2014 GELİR DEĞİŞİM TUTARI OCAK , , ,69 4,17 ŞUBAT , , ,64 8,05 MART , , ,60 1,10 NİSAN , , ,25 18,80 MAYIS , , ,50 8,61 HAZİRAN , , ,90 8,42 TOPLAM , , ,58 8,14 Grafik Vergi Geliri Gerçekleşmeleri , , , , , , GELİR 2014 GELİR , ,00 0, Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:15

16 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2014 yılı başında planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri ,00-TL dir yılı Ocak-Haziran döneminde ,42-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2014 yılı Ocak - Haziran döneminde ,96- TL azalışla ,46-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirindeki azalış 11,13 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 12 de gösterilmiştir. Tablo Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri AYLAR 2013 GELİR 2014 GELİR DEĞİŞİM TUTARI OCAK , , ,41-17,33 ŞUBAT , , ,89-29,82 MART , , ,90-5,51 NİSAN , , ,74 4,18 MAYIS , , ,35-12,79 HAZİRAN , , ,85 0,69 TOPLAM , , ,96-11,13 Grafik Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri , , , , , , GELİR 2014 GELİR , , ,00 0, Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:16

17 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2014 yılı başında planlanan Alınan Bağış ve Yardım Geliri ,00-TL dir yılı Ocak-Haziran döneminde ,97-TL olan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,35-TL azalışla ,62-TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardım Gelirindeki azalış 62,65 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 13 de gösterilmiştir. Tablo Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri AYLAR 2013 GELİR 2014 GELİR DEĞİŞİM TUTARI OCAK 0,00 0,00 0,00 0,00 ŞUBAT ,75 0, ,75-100,00 MART 0, , ,00 100,00 NİSAN , , ,40 142,35 MAYIS ,22 3, ,49-100,00 HAZİRAN ,00 109, ,51-99,97 TOPLAM , , ,35-62,65 Grafik Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri GELİR 2014 GELİR Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:17

18 05.Diğer Gelirler 2014 yılı başında planlanan Diğer Gelirler ,00-TL dir yılı Ocak-Haziran döneminde ,79-TL olan Diğer Gelirler 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,56-TL azalışla ,23- TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki azalış 1,60 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Diğer Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri Tablo 14 de gösterilmiştir. Tablo 14 _ Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri AYLAR 2013 GELİR 2014 GELİR DEĞİŞİM TUTARI OCAK , , ,24 11,24 ŞUBAT , , ,53 37,47 MART , , ,62 5,69 NİSAN , , ,67-22,76 MAYIS , , ,44-25,83 HAZİRAN , , ,84-16,27 TOPLAM , , ,56-1,60 Grafik Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri , , , , , , GELİR 2014 GELİR , ,00 0, Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:18

19 06.Sermaye Gelirleri 2013 yılı gelir bütçesiyle Sermaye Gelirleri bütçe gelir kalemine TL gelir tahmininde bulunulmuş ancak Ocak-Haziran döneminde tahsilat gerçekleşmemiştir yılı gelir bütçesiyle Sermaye Gelirleri bütçe gelir kalemine TL gelir tahmininde bulunulmuş ancak Ocak-Haziran döneminde tahsilat gerçekleşmemiştir. 09.Red ve İadeler (-) 2013 yılı başında planlanan Red ve İade tutarı 1.020,00-TL dir yılı başında planlanan Red ve İade tutarı TL dir Ancak 2013 ve 2014 Ocak-Haziran döneminde herhangi bir Red ve İade işlemi olmamıştır. C.FİNANSMAN 2013 Yılı Ocak-Aralık döneminde İller Bankası A.Ş.den 60 ay vadeli TL Anfi Tiyatro Kazı çalışmaları, Arıtma Tesisi Tadilatı, Parketaş Yol Yapımı, Hayvan Pazarı İnşaatı için kredi kullanılmıştır. Dönem içinde kullanılan kredinin kredi geri ödemesi gerçekleşmiştir. Tablo 15-Finanaman Tablosu. TÜRÜ YILI VADESİ TUTARI KONUSU MALİ KURULUŞ ÖDENEN KREDİ MİKTARI KREDİ AY ,00 T O P L A M ,00 Anfi Tiyatro Arıtma Tesisi Parke Taş Yol Yapımı Hayvan Pazarı Yapımı İLBANK A.Ş , Yılı Ocak-Aralık döneminde İller Bankası A.Ş. den 60 ay vadeli TL Yağmursuyu Kanalizasyon, Hayvan pazarı, Stadyum Yapımı İnşaatı için kredi ve Vakıfbank A.Ş. den TL nakit kredi kullanılmıştır. Dönem içinde kullanılan kredinin kredi geri ödemesi gerçekleşmiştir. Tablo 16-Finansman Tablosu. TÜRÜ YILI VADESİ TUTARI KONUSU MALİ KURULUŞ ÖDENEN KREDİ MİKTARI KREDİ AY ,00 KREDİ AY ,00 T O P L A M ,00 Nakit İhtiyaç Kredisi Yağmursuyu Kanalizasyon,Hayvan pazarı,stadyum Yapımı VAKIFBANK A.Ş İLBANK A.Ş , Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:19

20 II TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini EKONOMİK KOD AÇIKLAMA 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2014 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER 2014 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ GİDER TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERİ , , ,00 121,13 02 SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ , , ,00 86,42 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , ,00 36,24 04 FAİZ GİDERLERİ , , ,00 24,36 05 CARİ TRANSFERLER , , ,00 85,10 06 SERMAYE GİDERLERİ , , ,00 106,05 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0 0,00 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 0 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEK , ,00 100,00 TOPLAM , , ,00 68,41 Grafik Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini , , , , , BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2014 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2014 TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ , ,00 0, Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:20

21 01.Personel Giderleri Ocak-Haziran 2014 döneminde TL olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,00-TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre 121,13 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 02.SGK Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 2014 döneminde ,62-TL olan SGK Devlet Primi Giderlerinin Temmuz- Aralık döneminde ,00-TL olması beklenmektedir. SGK Devlet Primi Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre 86,42 olması öngörülmektedir. 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran 2014 döneminde ,24-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,00-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre 36,24 olması öngörülmektedir. 04.Faiz Giderleri Ocak-Haziran 2014 döneminde ,49-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,00-TLolması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre 24,36 olması öngörülmektedir. 05.Cari Transferler Ocak-Haziran 2014 döneminde ,65-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde ,00-TL olması beklenmektedir.cari Transferlerde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre 85,10 olması öngörülmektedir. 06.Sermaye Giderleri Ocak-Haziran 2014 döneminde ,21-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde ,00-TLolması beklenmektedir.cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre 106,05 olması öngörülmektedir. 07.Sermaye Transferleri Sermaye giderleri için Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 08.Borç Verme Borç Verme giderleri için Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 09.Yedek Ödenek Temmuz-Aralık döneminde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre 100 olması öngörülmektedir Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:21

22 B.Bütçe Gelirleri Planlanan gelirin türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini EKONOMİK KOD AÇIKLAMA 2014 PLANLANAN GELİR 2014 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR 2014 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ GELİR TAHMİNİ 1 VERGİ GELİRLERİ , , ,00 65,01 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , ,00 116,63 4 ALINAN BAĞIŞ ve YARD.ÖZEL GELİRLER , , ,00 9,10 5 DİĞER GELİRLER , , ,00 70,94 6 SERMAYE GELİRLERİ ,00 0 0,00 0,00 9 RED VE İADELER (-) ,00 0 0,00 0,00 TOPLAM , , ,00 68,18 Grafik Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini , , , , , BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2014 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2014 TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ ,00 0, Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:22

23 01.Vergi Gelirleri Ocak-Haziran 2014 döneminde ,08-TL olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,00-TLolması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre 65,01 olması öngörülmektedir. 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri. Ocak-Haziran 2014 döneminde ,46-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,00-TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre 116,63 olması öngörülmektedir. 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran 2014 döneminde ,62-TL olan Alınan Bağış Ve Yardım Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,00-TL olması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre 9.10 olması öngörülmektedir. 05.Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2014 döneminde ,23-TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde ,00-TL olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerdeki yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre 70,94 olması öngörülmektedir. 06.Sermaye Gelirleri Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir tahsilat öngörülmemektedir. 08.Alacaklardan Tahsilat Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir tahsilat öngörülmemektedir. 09.Red ve İadeler (-) Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir iade öngörülmemektedir Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:23

24 C. Finansman 2014 Yılı Ocak-Aralık döneminde İller Bankası A.Ş. den 60 ay vadeli TL Yağmursuyu Kanalizasyon, Hayvan pazarı, Stadyum Yapımı İnşaatı için kredi ve Vakıfbank A.Ş. den TL nakit kredi kullanılmıştır. Dönem içinde kullanılan kredinin kredi geri ödemesi gerçekleşmiştir. Tablo Temmuz-Aralık Finansman Tablosu TÜRÜ YILI VADESİ TUTARI KONUSU MALİ KURULUŞ ÖDENEN KREDİ MİKTARI KREDİ AY ,00 Nakit İhtiyaç Kredisi VAKIFBANK A.Ş0 KREDİ AY ,00 Yağmursuyu Kanalizasyon,Hayvan pazarı,stadyum Yapımı İLBANK A.Ş ,00 T O P L A M ,00 III -YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER - Belediyemizin Çalışmalarını İçeren Haberleri Yerel ve Ulusal Basına Görüntülü, Fotoğraflı Şekilde Servis Etmek - Belediyemiz Çalışmalarını; Billboard, Raket, Afiş v.s. Araçlar Kullanarak Tanıtımını Yapmak - Belediyemizin Yaptığı Çalışmaları Belirli Aralıklarla Gazete, Dergi, Katalog ve CD Ortamında Hazırlayıp İlçe Halkına Ulaştırmak - Personellerimiz ve Halkımızın Görüş ve Önerilerini Alabilmek İçin İç ve Dış Paydaş Anket Çalışmaları Yapmak - Birimlerde kullanılan bilgisayar ve tüm donanımların aylık ve yıllık bakımlarını yapmak - Kurum içi internet akışının ve ağ akışının kesintisiz çalışmasını sağlamak - Jeneratör, güç kaynağı, server gibi cihazların kontrolünün sağlanması 2014 Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:24

25 - Elektronik imza sisteminin yaygınlaştırılması ve kontrolü - Kurumiçi İnteraktif iletişim ağının kurulması kullanımının yaygınlaşması -Network ve Firework alanının güncellenmesi Bilgi Güvenliği Seviyesinin yükseltilmesi - Kurumumuza ait tüm birimlerin elektrik,su,telefon,doğal gaz ve posta giderlerinin ödenmesi - Ana Hizmet binamızın Temizlik,Güvenlik ve Ulaşım hizmetlerinin yapılması - Kurumumuza ait tüm birimlerin bakım onarım ve tadilatların yapılması - Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarının yapılması -İlçemiz sınırlarında yol, yeşil alan, park alanı gibi kamuya ayrılan alanlar üzerinde bulunan garimenkullerin Kamulaştırılması - Beton Parke Kaplama,Asfalt Kaplama, Kaldırım Kaplama Doğal Taş Kaplama, Yeni Yol Açılması - Belediyemizin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlükleri dosyalarına gerekli beyanlarda bulunmak - Ruhsatlandırma + İskân ve Tadilat Ruhsatı Elektronik Arşiv18. Madde uygulaması İmar durumu ve Aplikasyon Yola Terk, İhdas, Tevhit işlemleri yapmak -Emeklilik, Nakil, Terfi, Tayin, Atama, Tahakkuk, Sosyal Yardımlar, İzin, İstirahat v.b.tüm özlük işlemlerini Gerçekleştirme -İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri, İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitimleri ve Diksiyon Eğitimlerini vermek -Mesleki eğitim kurslarımızda çeşitli branşlarda eğitim verilmesi -Özel gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi -Akhisar Kent Konseyinde ilçemiz halkına katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklerde bulunulması -Muhtelif Parkların Bakımı Ve Onarımı -İşyerlerini Ruhsat Yönünden Denetlenmesi, ruhsatsız İşyerlerini Ruhsatlandırma -Kalite Yönetim Sisteminde gerekli revizyonları ve Düzeltici/Önleyici Faaliyetleri yapılmak, İç Tetkik Planının hazırlayarak uygulamak, Hedefleri ve prosesleri ölçmek, performans raporunu hazırlamak Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısına Sunmak ve Dış Tetkike Hazır Hale Getirmek -Stratejik Plan ve Performans Programını Hazırlamak İlgili Kurumlara Sunmak Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:25

26 -Hizmet sınırlarımızdaki 109 mahallesindeki cadde ve sokakların katı atık taşıma ve toplama işlemlerinin yapılması. -Hizmet sınırlarımızdaki 109 mahallesindeki cadde ve sokakların çöp süpürme ve temizlik işlerinin yapılması. -Hizmet sınırlarımızdaki 2100 adet çöp konteynerin 10 değiştirilerek yenilenmesini sağlamak. -Meclis Toplantısı yapılması ve Meclis Kararlarının yazılması ve dağıtılması -Encümen Toplantısının yapılması ve Encümen Kararlarının yazılması ve dağıtılması -Otel, Kahvehane, Kıraathane, Fırınlar, Kuaförler, Hamamlar, Pastaneler, Okul Kantinleri, Lokantalar ve İnternet Cafe,vb. işyerlerinin denetimlerinin yapılması; Denetim sonucunda Belediye Emir ve Yasaklarına uymayanlar hakkındacezai işlem başlatılması: -Kaldırım ve Yol işgallerinin denetlenmesi 2014 Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:26

27 2014 Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:27

28 2014 Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:28

29 2014 Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:29

30 2014 Mali Yılı Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:30

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ 2014 YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 25 İçindekiler I - OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015 İÇİNDEKİLER I- 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN İÇİNDEKİLER I- OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A.Bütçe Giderleri... 4 01.Personel Giderleri...

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 İÇİNDEKİLER I- 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Atakum Belediye Başkanlığı, www.atakum.bel.tr Sayfa 1 İçindekiler 1- OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 1.1

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3 I- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 0 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bergama 999. UNESCO Dünya Mirası Mali Hizmetler Müdürlüğü Temmuz 2016 1 İÇİNDEKİLER 1. Sunuş... 3 2. I- 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 214 /BEŞİKTAŞ 214 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz / 2016 - ANKARA SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 ncu maddesinde,

Detaylı

01.Personel Giderleri 5. 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 22

01.Personel Giderleri 5. 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 22 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3 I- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 214 I KURUMSAL VE DURUM BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler Tablosu I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 BÜTÇE GİDERLERİ... 1 BÜTÇE GELİRLERİ... 6 FİNANSMAN... 7 II.

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2015 tarih ve 430 sayılı kararıyla kabul

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2014 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İçindekiler. Sayfa 1. Büyükçekmece Belediyesi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

İçindekiler. Sayfa 1. Büyükçekmece Belediyesi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Kurumsal Mali Durum Beklenti Raporu İçindekiler SUNUŞ... 2 1. Personel Giderleri... 5 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 7 4. Faiz Gideri... 8

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2016 / ŞEHZADELER ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 1 İçindekiler 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU...0 I-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ( TEMMUZ 2015 ) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde;

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

İçindekiler. Sunuş... 5 A.Bütçe Giderleri. 1- Personel Giderleri... 19

İçindekiler. Sunuş... 5 A.Bütçe Giderleri. 1- Personel Giderleri... 19 Kurumsal Mali Durum Beklenti Raporu İçindekiler Sunuş... 5 A.Bütçe Giderleri 1. Personel Giderleri... 9 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 1 3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri... 11

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2012 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2016

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2016 İçindekiler Sunuş...ii Giriş... iii I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A.BÜTÇE GİDERLERİ... 1 B-BÜTÇE GELİRLERİ... 11 C.FİNANSMAN... 18 II-OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER...

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

Temmuz KARAMAN

Temmuz KARAMAN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 0 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum Strateji ve Beklentiler Geliştirme Raporu Daire Başkanlığı Temmuz 2016 - KARAMAN İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER I- OCAK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI I-A. BÜTÇE GELİRLERİ I-B. BÜTÇE GİDERLERİ I-C. FİNANSMAN II- DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III- TEMMUZ-ARALIK

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

KORKUTELİ BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU KORKUTELİ BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler SUNUŞ... 3 I. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 1 Personel Giderleri...

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

T.C. DÜZCE BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU Ocak-Haziran T.C. DÜZCE BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa T.C. DÜZCE BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015 ANTALYA

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU Temmuz ANTALYA İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ 2 I. Ocak Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3-14 A. Bütçe Giderleri 01. Personel Giderleri

Detaylı

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2014 ANTALYA

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2014 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU Temmuz ANTALYA İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ 2 I. Ocak Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3-14 A. Bütçe Giderleri 01. Personel Giderleri

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R İçindekiler GİRİŞ... 3 HARCAMA BİLGİLERİ... 4 I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 6 A. Bütçe Giderleri... 6 01-Personel Giderleri:...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı