ÇĠN HALK CUMHURĠYETĠ NDE YABANCI YATIRIM POLĠTĠKALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇĠN HALK CUMHURĠYETĠ NDE YABANCI YATIRIM POLĠTĠKALARI"

Transkript

1 AZERBAYCAN DEVLET ĠKTĠSAT ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DÜNYASI ĠġLETME FAKÜLTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER BÖLÜMÜ DÖNÜġÜM EKONOMĠLERĠ ÇĠN HALK CUMHURĠYETĠ NDE YABANCI YATIRIM POLĠTĠKALARI Hazırlayan Serdar KOÇ Öğretim Görevlisi ElĢen BAĞIRZADE BAKÜ

2 ÇĠN HALK CUMHURĠYETĠ NDE YABANCI YATIRIM POLĠTĠKALARI DERS ve ĠÇERĠK KAPAĞI 1 ĠÇĠNDEKĠLER 2 A.ÇĠN HALK CUMHURĠYETĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠ 3 B.ÇĠN HALK CUMHURĠYETĠ NDE EKONOMĠK ALANDA REFORMLAR 4 C.NEDEN YABANCI YATIRIM? 4 Ç.ÇĠN HALK CUMHURĠYETĠNĠN YABANCI YATIRIM POLĠTĠKASI 5 D.ÇĠN HALK CUMHURĠYETĠN DE YABANCI YATIRIMLARA DAĠR SINIRLANDIRMALAR 9 E.YABANCI YATIRIM POLĠTĠKALARINDA TÜRKĠYE YE ÇĠN ÖRNEĞĠ 10 KAYNAKÇA 12 2

3 A.ÇĠN HALK CUMHURĠYETĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠ Konum: Çin coğrafyası, Doğu Asya da Kore ve Vietnam arasındaki geniş topraklarda yer almaktadır. 9 Milyon metrekarelik bir araziye sahiptir. Nüfus: Yaklaşık 100 milyonunu yaşlı(65+), 278 milyonunu çocuk (0-14) olmak üzere 1,4 Milyar a yakın nüfusa sahipliğiyle dünyanın en kalabalık ülkesidir. Yönetim: Başkenti, Pekin olan Çin Halk Cumhuriyeti, Sosyalist Cumhuriyet rejimi ile idare olunmaktadır. İçerisinde Doğu Türkistan dediğimiz bölgede dahil olmak üzere 5 i özerk olmak üzre 23 bölgeden oluşmaktadır. Ekonomi: Çin Halk Cumhuriyeti nin hızlı büyümesi, dünyanın en kalabalık pazarına sahip olması nedenleri ile dünyanın ilgisini üzerine toplamaktadır. Birçok gelişmiş ülke, Çin Halk Cumhuriyeti ile işbirliği, yatırım gibi anlaşmalarla faydalanmak istemektedirler. Çin ekonomik alanda bir çok başarıya imza atmıştır. Dünya Nüfusunun %22 sini kaplayan bu ülke, ortalama yılda %9 un üzerinde büyümeler gerçekleştirmektedir. Nitekim 1999 Asya kriziyle yara alan ekonomilere rağmen Çin, %7 büyüme gerçekleştirmiştir. Hızlı kentleşme, artan milli gelir ve sanayileşme ile Çin in ekonomik olarak ABD ve Japonya yı kısa zamanda geçeceği gözlenmektedir. Çin, dünyada en çok enerji üreten ülke olmasına rağmen, en fazla enerji tüketen ikinci ülkedir. Bu da gelişmişliğin bir göstergesidir. Planlı bir kalkınma ve büyüme stratejisi izleyen ve kendi içerisinde büyük hamleler yapan Çin, komşuları olan Japonya, Rusya gibi büyük ekonomilerin desteği ile Asya kıtasında söz sahibi olmayı başarmış bir ülkedir. Çin de ihracat ürünlerini gıda maddeleri, tütün, makineler, ulaşım cihazları, tekstil, giyim, mineral yakıtlar gibi ürünler oluştururken, ithal 3

4 ürünleri, demir ve madensel ürünler, mineral yakıtlar ve bazı gıda ürünleri oluşturmaktadır. B.ÇĠN HALK CUMHURĠYETĠ NDE EKONOMĠK ALANDA REFORMLAR 1949 yılında kurulan Çin Halk Cumhuriyeti nin ekonomisi, planlı ekonomi olduğu için, istikrarlı görünmesine rağmen, canlılık ve gelişme hızı konusunda ciddi engeller doğurmuştu yılına gelindiğinde, süreç anlamı taşımayan değişimler vardı yılında ise ciddi olarak, kırsal alanda uygulanan sosyo ekonomik reform süreci başlatılmıştır. Yine, 1980 li yıllarda yabancı yatırım politikaları geliştirilmiştir. 1984, yılına kadar devam eden süreç, kırsal alandan kentlere yöneltilmiştir yılında ise, sosyalist piyasa ekonomisi için gerekli yol haritaları saptanmıştı yılında, bu hedef ve görevler daha da belirginleştirilip, sosyalist piyasa ekonomisinin mükemmelleştirilmesine dair ciddi adımlar atılmıştır. Bu dönemde, yurt içinde daha da gelişme, yurt dışına açılma gibi konularla ilerleyen ekonomi politikası, 2010 yılında hedeflerin arasında olduğu gibi, sosyalist piyasa ekonomisi sistemi büyük ölçüde kurulmuştur. Bu politika sürecine göre 2020 yılında Olgun Sosyalist Piyasa Ekonomisi olarak adlandırılacaktır. C.NEDEN YABANCI YATIRIM? 1.Pozitif Yönleri Yabancı Yatırım, dar anlamda, bir ülkeden farklı bir ülkeye yapılan sermaye aktarım işlemidir. Yabancı yatırım, gerek mal şeklinde, gerekse para değeri şeklinde ülkeye girişi, uluslararası ilişkileri de şekillendirir. Yatırımın, sektörü ne ise, o ülkede o sektörün canlanmasına, belirli bir rekabet mekanizmasının oluşmasına vesile olur. Yabancı yatırımlar, gerçekleştirilen üretimlerle fiyatların düşmesini, ekonomideki akışkanlığı sağlamalar, bunun yanında ise, işletmecilik, bilgi-teknoloji düzeyi gibi açılardan da söz konusu ülkeye doğrudan veya dolaylı yoldan pozitif 4

5 katkıları vardır. Söz konusu ülke, yabancı sermaye politikasını ihracatı arttırmak yönünü göz önünde bulundurarak yapar. Gelişmemiş ülkeler açısından ise, yabancı yatırım politikaları, istihdam sorununa çözüm olarak izlenir. Yabancı yatırım sayesinde bu ülkelerin, gerek işsizlik çözümü, gerek vergi sisteminin sağlıklı işlemesi için bir yoldur. 2.Negatif Yönleri Zamanla artan yabancı sermaye, zamanla ülkeyi kontrol altına alabilir, ülkenin bütünlüğünü bozabilir ve belirli alanlarda bağımlılığı arttırabilmektedir. Belirli tanınan imtiyazlar, zamanla yasakları kırmış hale dönüşebilir. Yatırımda bulunan ülkede ise, vergi kayıpları, ekonomik istikrarsızlıklar ve bu istikrarsızlıkların bıraktığı belirsizlik durumlarına yol açar. Bunun dışında sermaye ihracıyla ödemeler bilançosuna açık olarak yansımaktadır. Ç. ÇĠN HALK CUMHURĠYETĠ NĠN YABANCI YATIRIM POLĠTĠKASI Çin, dünyanın en fazla yabancı sermaye çeken ülkelerinden biridir. Dünya ekonomisinin durgunluk, kriz yaşadığı dönemlerde dahi, Çin in yabancı yatırım çekmesinin 2 temel nedeni gösterilir, daha imtiyazlı ve daha gerçekçi yatırımlara yönelik politikalardır. Ciddi anlamda, yabancı yatırıma yönelik politikalar 1980 yılında, tespit edilmiş, yabancı sermayeyi çekmek için belirli altyapılar, mali politikalar ve iş gücü(insan gücü)ne yönelik hazırlıklar yapmıştır. Ayrıca, sadece dış ekonomi hukukuyla alakalı düzenlemeler ve yenilikler yapmıştır. Sadece konuyla ilgili 500 ün üstünde yasa ve karar almıştır. Bu şekilde, yapılan ve yapılacak yatırımları belirli güvenceler altına almışlardır. 5

6 1997 yılında, yatırımcılara özel Yabancı Sermayeli Sektörler Yönetmeliğini oluşturmuştur. Bu sayede, hukuksal boyut yoluyla, yabancı iş adamlarıyla birlikte tarımın (kırsal kesimin) ortak kalkındırılması, yeni ve yüksek teknolojiler, enerji kaynakları, ulaştırma gibi alanlara yatırım yapılması için, yatırımcılar ve yatırımlar desteklenmiştir. Bu Yabancı Sermayeli Sektörler Yönetmeliği prosedürünü yerine getirmek için, iki aşama ortaya çıkmıştır, bunlar doğrudan yatırım ve ortaklı yatırım dır. Yabancı yatırımın sözleşme sonrası gerçekleştirilmesi için, belirlenmesi gereken olgular belirlenmiştir; Yabancı yatırım ya da ortaklığın tam bir şekilde açıklanması, Yatırımın operasyonel sonuçları ve içeriği, Finansal sonuçlar ve ileriye dönük planlar, İmtiyaz çıkışları ve mali sonuçları, Yatırım yapan firmanın temel yükümlülükleri, ödemeleri ve ücretleri Yatırım yapacak olan firmaya sağlanacak hizmetler Çin, bu politikalarını uluslararası örgütler içerisinde de göstermiştir. Dünya Ticaret Örgütü ve Çin in verdiği taahhütlere göre, gözden geçirilen 3000 e yakın yasa ve karardan neredeyse 1200 ü iptal edilmiş veya değiştirilmiştir. Bu sayede, dış ekonomi hukuk sistemi tamamlanmıştı. Konuya dair 3 ayrı hukuk dalı geliştirildi, bunlar; Çin işletmeleri hukuku, yabancı işletmeleri ortaklaşa işletme hukuku, yabancı sermayeli işletmeler hukuku isimlerini almıştır. Yabancı yatırımlara dair yasal düzenlemeleri maddeler halinde açıklamak yerine, başlıklar halinde özetlenecek olursa: 1. Yabancı sermayenin ticari ve uygulanabilirliğinin kapsamının tanımı Yasal düzenlemelerdeki ilgili madde, yatırımı gerçekleştirecek olan yabancı firmanın; kendi markalarını oluşturma, logolarını kullanabilme, patent alabilme ve kaynaklarını kullanabilme hakkına sahiptir. Uygulama kapsamı ancak sözleşmeye göredir. Sözleşmenin dışına taşamaz. 6

7 2. Yeterlilikler Yatırımı gerçekleştirecek olan yabancı firma ve diğer Çin li ortaklar iyi bir iş kapasitesine sahip olmalıdır. Gerekli olan iş eğitimi ve diğer hizmetleri sağlamalıdırlar kuralı Yatırımı yapacak olan yabancı firma, ortaklıkla en az 1 yıl iki firmanın sahip olduğu işletmeyi işletmek zorundadır. 4. Dosyalama gereksinimleri Ortaklık sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle, sözleşme tarafları, Çin Ticaret Bakanlığına söz konusu anlaşmayı bildirmek zorundadır. Ortaklık, sadece bir şehir veya eyalet sınırları içerisinde geçerli ise, ilgili belediyelere, söz konusu sözleşme birden fazla şehir veya eyaletlerde geçerli ise, direkt olarak Çin Ticaret Bakanlığına sözleşme bildirilmelidir. Bu bildiri, ilgili kurumlarca onaylandıktan sonra o kurumun veya Çin Ticaret Bakanlığının internet sitesinde veya resmi gazetede yayımlanması gerçekleşecektir. 5. Bilgilerin Açıklanması Ortaklığa dair genel bilgi ve yapılacaklar, ortaklık tarafları olan gerek yerli gerek yabancı firmaların belirli iş kapasiteleri, iş kaynakları, temel bilgileri, gider bilgileri, üretilen ve kullanılacak ürün ve malzemelerin değerleri, ortaklılığın süreklilik ve sorumluluk mahiyyeti gibi birçok veri Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yasalarla belirtilen ilgili mercilere açık halde sunulmalıdır. 6. Yatırım Ortaklığı Anlaşması Derin, detaylı ve uzun kapsamlıdır. Kesinlikle barındırması gereken hükümler vardır. Tarafların bilgileri, anlaşmanın içeriği, vergilendirmeye karşı ödeme şekilleri, kalite standartları, ihlallerin gerçekleşmeyeceğine 7

8 dair sorumluluk, anlaşmazlık çözümleri veya çözüm yolları gibi detaylı olarak açıklanmış ve taraf firmaların kabul ettiği anlaşmadır. 7. Cezalar Çin Halk Cumhuriyeti nin konuyla ilgili hukuk dalında kanunlaştırılmış veya yasal hale getirmiş her hangi bir konunun ihlali söz konusu olursa; Yasa dışı ihlaller 100, ,000 RMB arasında, eksik doküman veya belgelerde ve eksik imza veya imzasız evraklarda 10,000-50,000 RMB arasında ceza kesilmesi ön görülmüştür. Bu cezalar yatırım sözleşmesindeki yerli veya yabancı ayırt etmeksizin taraf firmalara ayrı ayrı kesilir. Bu yasal düzenlemeler ardından, 2003 yılında 170 ülke ve bölgeden yabancı işadamları sermayeleri Çin Halk Cumhuriyeti ne giriş yapmıştır. Günümüzde, Çin Halk Cumhuriyeti ndeki yabancı sermayeli işletmelerin sayısı 500 bini aşmış bulunmaktadır. Yine bu sayede, yabancı ve büyük finans kuruluşları, çok uluslu şirketlerin Çin piyasasına vermiş olduğu önem de artmıştır. Dünya sıralamasındaki ilk 500 de yer alan büyük şirketlerin tamamı Çin e yatırım yaptı. Günümüzde, Çin dünyadaki yatırımcı ve finans çevreleri tarafından en iyi yatırım ortamı olan ülke olarak değerlendirilmektedir. Çin, birçok çeşit yöntem ve kanallarla yabancı sermayeden yararlanmıştır. Bu yararlanmayı 3 kategoriyle göstermek mümkündür 1. Dışardan Ödünç Para Alınması Diğer ülkelerin hükümetleri, uluslararası finans örgütleri, yabancı ticaret bankalarından alınan krediler, ihracat kredisinden yararlanma, tahvil yayınlama gibi birçok faaliyeti kapsamaktadır 8

9 2. Yabancı Ġş Adamlarının Doğrudan Yatırımı Çinli ve yabancı ortak sermayeli işletmeler, işbirliğine dayalı kalkındırma projeleri, işbirliği ile kurulan işletmeler, yabancı (tek) sermayeli işletmeler oluşturmaktadır. 3. Yabancı Ġş Adamlarının Diğer Yatırımları Kiralama, işleme, dışarıya hisse senedi yayılması ve diğer sosyal ödevleri gerçekleştirmeye yönelik hedeflerdir.(örneğin, Uniceff bünyesinde çocukların haklarını korumaya yönelik faaliyetleri destekleme.) Çin Halk Cumhuriyeti nin Yabancı Yatırım Politikaları Sonucunda Elde Edilen Rakamsal Veriler yılları arasında Çin in reel anlamda yabancı yatırımdan yararlanması, 510 milyar 800 milyon ABD Doları olmuştur. Bu paranın 378 milyar ABD dolarını doğrudan yabancı yatırımlar oluşturmaktadır yılında, yararlanılan yabancı sermaye 55 Milyar ABD dolarını bulmuştur. Yine bu yatırımların doğrudan yatırım kısmını 52 milyar ABD doları oluşturmaktaydı. Bu verilerin olduğu 2002 yılı, Çin i ilk defa dünyada en fazla yabancı sermaye çeken ülke yaptı te Çin e yapılan doğrudan yabancı yatırımların sürdürülmesiyle yabancı işletmelerin sayısı 2002 yılına göre %22 artmıştır. D.ÇĠN HALK CUMHURĠYETĠN DE YABANCI YATIRIMLARA DAĠR SINIRLANDIRMALAR 1. Çinli Yatırımcıların Yabancı Pazara Giriş Sınırlaması Ülkeden belirli bir değerin çıkışını önlemek adına gerçekleştirilen bir adımdır. Çin vatandaşlarının, yabancı borsalardan borsa senetleri alıp satması ya da ihraç etmesi engellenmiştir. 9

10 2. Dış Borç Sınırlamaları Yabancı sermayeli şirketler, dıştan borç alma konusunda muafken, yerli sermayeli şirketlerin ülke dışından borç alması belirli ölçülerle sınırlandırılmıştır. Bu da, ülkeden yapılan para çıkışlarını önlemek için yapılan bir sınırlandırmadır. 3. Doğrudan Yatırım Kısıtlamaları Çin de izlenen yabancı yatırım politikası göstermiştir ki, endüstriyel ve teknolojik alanda yapılan yabancı yatırımlar, Çin Halk Cumhuriyetine, ekonomik getirinin yanında endüstriyel, bilimsel ve eğitimsel getirileri de olmuştur. Bu açıdan, Endüstriyel ve teknolojik yatırımlara öncelik tanınmıştır. E. YABANCI YATIRIM POLĠTĠKALARINDA TÜRKĠYE YE ÇĠN ÖRNEĞĠ Günümüz Türkiye Cumhuriyeti nde birçok neoliberal politikacı, bürokrat ve ekonomist gibi sorumlu kişiler, yabancı yatırım konusunda Çin Halk Cumhuriyeti ni model aldığı görünmektedir. Türkiye de yabancı sermaye tartışmalarında muhalif kesimi ikna konusunda devamlı Çin örneği gösterilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ekonomik politikalarını, Çin i model alarak yapması için, bir takım analizlerle, söz konusu politikaların uyumlu olup olmayacağına bakmak gerekir. Bu analizleri sıralamak gerekirse; 1. Çin Halk Cumhuriyetinde, tek parti rejimindedir. Bu sebeple hükümetler istikrarlı bir yol haritası izlemişlerdir. Türkiye de bu olgu Çin e kıyasla daha düşük düzeydedir. 2. Çin de ticaret, yatırım, sanayi devlet kontrolünde ve desteğindedir. Türkiye bu açıdan daha serbest piyasa ekonomisi sayılabilir. 3. Çin, Washington Konsensüsünü kabul etmemiştir. Yönetim, kendi kalkınma modelini kendi belirlemiştir. Dolayısıyla, kurulan ekonomi Sosyal Piyasa Ekonomisi adını almıştır. Türkiye Cumhuriyeti ise, Avrupa Birliği, 10

11 Dünya Bankası gibi varlıkların şart ve ihtiyaçları doğrultusunda politikalar izlemektedir. 4. Çin, aşırı nüfusu ile reel piyasaların yanında, finansal piyasaları da büyüktür. Türkiye ise, orta büyüklükte bir ekonomiye sahiptir. Yabancı sermaye çekim gücünün farkı da buradan kaynaklanmaktadır. 5. Tarihsel süreç açısından da Çin in Ticaret tarihi bin yılı aşkın süreye yayılmıştır, tarihte de dünya ticaretinin merkezi konumunda olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ise, tarihte ancak belirli ticaret yerlerine sahip olmuştur. Gelişmiş ticaret anlayışı da cumhuriyet döneminde ortaya çıkmıştır. 6. Çin dünyanın en yüksek tasarruf oranına sahip ülkesidir. Çin e giriş yapan yatırımcı, Çin in milli gelirini daha fazla arttırır. Böylece ülkeye yabancı yatırım, hakim olamaz. Ancak Türkiye de ise, tüketim teşviki olduğu için tasarruf oranı düşüktür, milli yatırımlar zayıftır. Bunun sonucunda da yabancıların ülke ekonomisini kontrol etmesi söz konusu olabilir. 7. Çin e giren yabancı yatırımın büyük kısmını Çin kökenli yatırımcılar tarafından gerçekleştirildği görülür. Bu da, Çin ekonomisine Çin Diasporalarının getirdiği bir güzelliktir. Türkiye nin Çin in sahip olduğu gibi bir diaspora teşkilatı yoktur. Bu, farklar göz önünde bulundurularak Türkiye için gerekliliği önemli olan yabancı yatırım politikaları gerçekleştirilmesi mümkündür. 11

12 KAYNAKÇA Pekin Büyük Elçiliği Ticaret MüĢavirliği Çin Halk Cumhuriyetinde Yatırım Ġçin, Hukuki DanıĢmanlık Çin (Çin - Ġngiltere - Türkiye) Ticaret DanıĢmanlığı Çin Halk Cumhuriyetinde Yatırım yapma kılavuzu Çin Milli Radoysu ( China Radio International ) Çin Ansiklopedisi Türkiye Ekonomi Politikaları AraĢtırma Vakfı (TEPAV) Hasan ERSEL Yabancı Yatırımın Gözdesi Çin, Türkiye Atakta Maris Global DıĢ Ticaret DanıĢmanlık Merkezi Çin Halk Cumhuriyetinde Yatırım ve Prosedürler Prof. Dr. Cihan Dura - Çin in Yabancı Sermaye Performansı, Türkiye ye Örnek Olabilir mi? 12

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE STRATEJİK RAPOR NO: 12, ARALIK 2005 TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE Dr. Güniz ODYAKMAZ TEKEBAŞ Ç NDEK LER SUNUŞ...3 ÖZET...4 TARİHİ SÜREÇTE FİNANSAL KÜRESELLEŞME...6

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

TEPAV TİCARET ÇALIŞMALARI MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR RUSYA FEDERASYONU NUN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NE KATILIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TEPAV TİCARET ÇALIŞMALARI MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR RUSYA FEDERASYONU NUN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NE KATILIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TEPAV TİCARET ÇALIŞMALARI MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR RUSYA FEDERASYONU NUN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NE KATILIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 1 İçindekiler: 1. Türk Rus Ekonomik ve Ticari İlişkileri 2. Rusya

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası

Türkiye Sermaye Piyasası SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI T.C DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 5 İÇİNDEKİLER 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 5 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 7 3. 2012 YILI ÖNCELİK ALANLARI... 7 4. 2012 YILI

Detaylı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BİR ARACI OLARAK İHRACAT TEŞVİKLERİ ve İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ ANALİZİ Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı 1 29 EKİM 2003, DIŞ

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi 2012 RUSYA FEDERASYONU Ülke Bülteni DEİK / Türk Rus İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi Adı: Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi: Federasyon Başkenti: Moskova Başlıca Kentleri: St.Petersburg, Nijni Novgorod,

Detaylı

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 ANKARA Ocak 2014 Katılım Öncesi Ekonomik Program (2014-2016), Yüksek Planlama Kurulunun 2014/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

NAZİLLİ TİCARET ODASI

NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ DEKİ KOBİ LERİN GENEL DURUMU VE SORUNLARI Editörler Hasan GÜRAK - Sedat AZAKLI Proje koordinatörü Turgay PAYAMOĞLU NTO Çalışma Raporu No: 1 Temmuz - 2000 H. Gürak, Nazilli'deki

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECINDE TÜRKİYE-ÇİN EKONOMİK İLİŞKİLERİ

KÜRESELLEŞME SÜRECINDE TÜRKİYE-ÇİN EKONOMİK İLİŞKİLERİ ANALİZ HAZİRAN 2014 SAYI: 96 KÜRESELLEŞME SÜRECINDE TÜRKİYE-ÇİN EKONOMİK İLİŞKİLERİ ALTAY ATLI SADIK ÜNAY ANALİZ HAZİRAN 2014 SAYI: 96 KÜRESELLEŞME SÜRECINDE TÜRKİYE-ÇİN EKONOMİK İLİŞKİLERİ ALTAY ATLI

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

ŞANGHAY MENKUL KIYMETLER BORSASI

ŞANGHAY MENKUL KIYMETLER BORSASI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ŞANGHAY MENKUL KIYMETLER BORSASI Yüksek Lisans Tezi Rena Nuri Tez Danışmanı Doç. Dr. Yalçın Karatepe Ankara-2004 İÇİNDEKİLER Giriş...1

Detaylı

EKONOMİK RAPOR. genel kurul

EKONOMİK RAPOR. genel kurul genel kurul EKONOMİK RAPOR 2010 EKONOMİK RAPOR 2010 ISBN: 978-9944-60-897-8 TOBB Yayın No: 2011/135 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312)

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-2009 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley)

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley) ROMANYA ÜLKE PROFİLİ Temel Sosyal Ve Ekonomik Göstergeler Nüfus 22 355 551 (Temmuz 2004 tahmini) Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca Din Ortodoks (%87), Protestan

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI CUMHURİYET İN İLK KURUMLARINDAN BİRİ OLAN NIN KURULUŞ MİSYONU TÜRKİYE NİN KALKINMASINA, İNŞASINA VE GELİŞMESİNE HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK OLMUŞTUR. 88 YILDIR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN

Detaylı

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI BELGESİDİR TÜRKİYE STRATEJİSİ 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle Belgenin orijinal metninin çevirileri, EBRD tarafından sadece

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

KSPO FAKTORİNG 2013 FAALİYET RAPORU

KSPO FAKTORİNG 2013 FAALİYET RAPORU KSPO F AKTORİNG 2013 FAALİYET RAPORU 1 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 3 Yönetim Kurulu 4 Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ün Mesajı 6 Finansal Göstergeler 8 Kısaca Ekspo Faktoring 10 Dünya Ekonomisi

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı