uzman yaklaşımı iktisat Branş Analizi Özden BAYRAM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "uzman yaklaşımı iktisat Branş Analizi Özden BAYRAM"

Transkript

1 Branş Analizi iktisat İktisat soruları bir bütün olarak değerlendirildiğinde kolay bir sınavdı denilebilir. Bu anlamda sürpriz bir soru yoktu. Ancak Türkiye ekonomisindeki soruların istatistik bilgiye dayanması öğrenci açısından sıkıntı yaratır nitelikteydi. yaklaşımı Özden BAYRAM

2 soruların konulara göre dağılımı iktisat KONU BAŞLIĞI SORU SAYISI İktisadi Doktrinler Tarihi 2 Mikro İktisat 12 Makro İktisat 10 Para-banka 4 Uluslararası İktisat 4 yaklaşımı Büyüme ve Kalkınma 4 Türkiye Ekonomisi 4 Toplam 40

3 1. Normal ya da doğal faiz oranı ile banka ya da piyasa faiz oranı arasındaki farkın iktisadi dalgalanmalara yol açtığını ileri süren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) David Ricardo B) Joseph Schumpeter C) Knut Wicksell D) Philip Wicksteed E) Irving Fisher Faiz oranlarını doğal faiz (Nominal faiz) ve piyasa faizi (banka faizi) şeklinde iki gruba ayıran iktisatçı Knut Wicksell dir. Doğal faiz sermayenin reel getirisini ifade eder, piyasa faizi bankaların kredi üzerinden talep ettikleri faiz oranıdır. Doğal faiz oranı ile piyasa faiz oranı eşit olduğunda ekonomide fi yatlar genel düzeyi değişmemektedir. Ancak bu iki faiz oranındaki farklılıklar, örneğin doğal faiz oranı piyasa faizinden büyükse fi yatlar genel düzeyi artarak ekonomi enfl asyon sürecine girmektedir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

4 2. Aşağıdakilerden hangisi, Klasik İktisadi Düşünce Okulu nun temel kabullerinden biri değildir? A) Para bir servet biçimidir. B) Para her zaman yansızdır. C) Her arz, kendi talebini yaratır. D) Ekonomi, her zaman tam istihdamdadır. E) İktisadi analizin temel zaman birimi, uzun dönemdir. Klasik İktisadi Düşünce Okulu nun temel varsayımları şu şekilde özetlenebilir. Mal ve faktör piyasalarında tam rekabet piyasası koşulları geçerlidir. Para işlem güdüsüyle talep edilir. Ekonomik birimler gelecekle ilgili istikrarlı bir beklentiye sahiptirler. Ekonomik analizde uzun dönem esas alınır. (E seçeneği) Ekonomik birimler rasyonel davranırlar. Ekonomi her zaman tam istihdamdadır. (D seçeneği) Fiyatlar ve ücretler esnektir. Para yansızdır (nötrdür). (B seçeneği) Ekonomik birimler reel değişkenleri dikkate alırlar. Piyasalarda tam enformasyon söz konusudur. Tasarrufl ar, kendiliğinden yatırıma yönelir. Say yasası (Her arz kendi talebini yaratır) geçerlidir. (C seçeneği) Ödünç verilebilir fon piyasasında reel faiz oranları tam esnektir. Reel faiz oranı ödünç verilebilir fon arzı ile fon talebi tarafından belirlenebilir. Sorunun A seçeneğinde belirtilen varsayım Para bir servet biçimidir. Klasik İktisadi Düşünce Okulu na ait değildir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

5 3. A ve B malları ikame, A ve C malları ise tamamlayıcı mallardır. A malının fiyatı artarsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) A malının talep eğrisi sola kayar. B) B malının talep eğrisi sağa kayar ve fi yatı yükselir. C) B malının talep eğrisi kaymaz ama fi yatı yükselir. D) C malının talep eğrisi sağa kayar ve fi yatı yükselir. E) C malının talep eğrisi kaymaz ama fi yatı yükselir. A ve B malları ikame A ve C malları ise tamamlayıcı mallardır. Buna göre, A malının fi yatında ortaya çıkan bir değişme, A malının kendi talep miktarını etkiler, değişiklik A malının talep eğrisi üzerinde gözlemlenir... PA PA2 D2 PA D1 da 0 QA2 QA1 QA PA İkamesinin (B malının) talebini etkiler, değişiklik B malının talep eğrisini sağa (B malının fi yatı yükselir) - sola (B malının fi yatı düşer) kaydırır. PA2 PA1 0 D2 QA2 QA1 D1 da QA PB PB2 PB1 PB3 0 D3 D1 db3 QB3 QB1QB2 D2 SB db1 db2 QA PA - QB - PB - PA ise ve. ise QB. ve PB. 3. sorunun çözümünün devamı bir sonraki sayfadadır.

6 3. A ve B malları ikame, A ve C malları ise tamamlayıcı mallardır. A malının fiyatı artarsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) A malının talep eğrisi sola kayar. B) B malının talep eğrisi sağa kayar ve fi yatı yükselir. C) B malının talep eğrisi kaymaz ama fi yatı yükselir. D) C malının talep eğrisi sağa kayar ve fi yatı yükselir. E) C malının talep eğrisi kaymaz ama fi yatı yükselir. Tamamlayıcısının (C malının) talebini etkiler, değişiklik C malının talep eğrisini sola (C malının fi yatı düşer) - sağa (C malının fi yatı yükselir) kaydırır. PA PA2 PA1 0 D2 QA2 QA1 D1 da QA PC PC3 PC1 PC2 0 D1 dc2 D3 QC2QC1QC3 SC dc3 dc1 QC PA - QA - PA ise Yukarı. ise QA. Aşağı PA -,., QC. -,, PC Sola PA QC PC Sağa Doğru yanıt B seçeneğidir.. -

7 4. İki mal tüketen A ve B tüketicilerinden A nın farksızlık eğrileri orijine göre içbükey, B nin farksızlık eğrileri orijine göre kesin dışbükeydir. Her iki tüketici de (2,4) ve (4,2) mal sepetlerinden onar birim fayda elde ediyorsa (3,3) mal sepetinden elde ettikleri fayda düzeyi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A B A) 12 8 B) 8 12 C) D) 8 10 E) Y malı K (2,4) M (3,3) UA L (4,2) UA0 UB1 NB0 X malı A ve B tüketicileri (2,4) ve (4,2) mal sepetlerini tükettiklerinde elde ettikleri fayda düzeyleri aynı ve 10 birimdir. Bu tüketim düzeylerinde A tüketicisinin farksızlık eğrisi (U A ) ve B tüketicisinin farksızlık eğrisi (U B ) K ve L noktalarında kesişmektedir. Mal sepetindeki mallar (3.3) şeklinde belirlendiğinde, analitik düzlemde karşılık gelen yeni nokta (M noktası), A tüketicinin farksızlık eğrisinin (U A ) solunda, B tüketicisinin farksızlık eğrisinin (U B ) sağında yer almaktadır. Bilindiği gibi farksızlık eğrileri orijinden uzaklaştıkça (sağa gittikçe) gösterdiği fayda düzeyi artar. Orijine yaklaştıkça (sola gittikçe) fayda düzeyi azalır. Buna göre A tüketicisi (3.3) mal sepetini kullandığında farksızlık eğrisi sola kayacak ve elde ettiği fayda düzeyi azalacaktır. (10 birimlik fayda düzeyinden daha az), B tüketicisi (3.3) mal sepetini kullandığında farksızlık eğrisi sağa kayacak ve elde ettiği fayda düzeyi artacaktır (10 birimlik fayda düzeyinden faha fazla) Doğru yanıt B seçeneğidir.

8 5. I. Normal maldır. II. Giffen maldır. III. Düşük maldır. Gelir ve ikame etkileri aynı yönde olan bir mal için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Malın fi yatında ortaya çıkan değişmelerin yarattığı etkiye fi yat etkisi (Toplam etkis) denir., şeklinde ikiye ayrılır. Gelir etkisi, fi yattaki değişmeye bağlı olarak tüketicinin reel gelirinin değişmesidir. Gelir etkisi Normal mallarda Negatif Düşük mallarda Pozitif Giffen malda Pozitif tir. İkame etkisi, fi yattaki değişmeye bağlı olarak, malın fi yatındaki nisbi değişme sonucu tüketilen mal miktarının değişmesidir. İkame etkisi Normal mallarda Negatif Düşük mallarda Negatif Giffen mallarda Negatif dir. Buna göre gelir ve ikame etkisinin aynı yönde olduğu mallar, normal mallardır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

9 6. Yalnız X ve Y mallarını tüketen bir tüketicinin bütçe doğrusu, X malının fiyatının artması ve Y malının fiyatının düşmesi sonucu önceki konumuna göre nasıl değişir? (X malı yatay eksende, Y malı dikey eksende bulunmaktadır.) A) Paralel olarak sağa kayar. B) Paralel olarak sola kayar. C) Daha dik olur. D) Daha yatık olur. E) Konumu değişmez. Bütçe doğrusu, tüketicinin parasal geliri (m) ile alabileceği maksimum mal bileşenlerini gösteren noktaların geometrik yeridir. m = Y PY Y malı 0 α B m = X PX X malı m Tüketicinin geliri PX X malı fiyatı PY Y malı fi yatı m Y malı miktarı sıfırken alabileceği X PX malı miktarı (X malı cinsinden reel geliri) m X malı miktarı sıfırken alabileceği Y PY malı miktarı (Y malı cinsinden reel geliri) Bütçe doğrusunun eğimi, malların fi yatlarının oranına eşittir. E Buna göre fi yatlarda ortaya çıkan değişmeler eğimi değiştirir. P P X Y Y malı m B 1 PY B 0 m PY PX - ve PY. ise b PX - artar c m- P. Y 0 A 1 m PX1 m A 0 PX X malı Eğri dikleşir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

10 7. Eşürün eğrilerinin belli bir girdi düzeyindeki eğimi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) Marjinal teknik ikame oranına B) Azalan verimler kanununa C) Marjinal ürüne D) İkame esnekliğine E) Üretim esnekliğine Eşürün eğrisi: Üreticiye aynı çıktı düzeyini sağlayan farklı girdi bileşenlerinin geometrik yerine denir. K (Sermaye) K1 A (L1 K1) Q 0 L1 L (Emek) Eşürün eğrisi üzerindeki herhangi bir girdi bileşenini gösteren noktaya çizilen teğetin eğimi o noktadaki marjinal teknik ikame oranına (MRTS) eşittir. Eğim MRTS TK K2 K1 TL L2 L1 Doğru yanıt A seçeneğidir.

11 8. Yalnız emek girdisi kullanarak Q(L) = L 0,5 üretim fonksiyonuna göre üretim yapan bir firmanın girdi fiyatı 2 TL ve çıktı fiyatı 16 TL iken en yüksek kârı elde etmek için ne kadar çıktı üretmesi gerekir? (L, emek miktarı) A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 16 Bir fi rma kârını maksimize eden üretim düzeyi için istihdam edeceği girdi düzeyini belirlerken iki unsuru göz önüne alır. Bunlar, 1. Marjinal ürün değeri (MRP): İşçinin toplam üretime yaptığı katkının parasal değeridir. MRP İşçinin marjinal fiziki ürünü x Malın satış fi yatı MRP MP L xp 2. Marjinal faktör maliyeti (MFC): İşçi sayısı bir birim arttırıldığında toplam maliyette ortaya çıkan değişmedir. Kısa dönemde marjinal faktör maliyeti işçi ücretine eşittir. MFC İşçi ücreti w MFC w MRP w ise fi rma kârını maksimize eder. (Dengededir) MRP w ise fi rma istihdamını arttırır. MRP w ise istihdamını azaltır. Firmanın üretim fonksiyonu, Q^Lh L 05, Girdi fi yatı (ücret w), 2 TL Malın satış fi yatı, P 16 olduğuna göre Firma denge şartı, MRP w MRL.P w olur. 05, Q L ise 05, MPL 05, L MPL. P w 05, 05,. L , L , L 05, L 4' tü r. 05, Q L ise Q 4 birim olarak Doğru yanıt C seçeneğidir.

12 9. Tam rekabet piyasasında endüstrinin kısa ve uzun dönem arz eğrileri doğrusal ise bu eğriler karşılaştırıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? A) Kısa dönem arz eğrisi hem daha dik hem de daha esnektir. B) Kısa dönem arz eğrisi daha dik, uzun dönem arz eğrisi ise daha esnektir. C) Kısa dönem arz eğrisi hem daha yatık hem de daha esnektir. D) Kısa dönem arz eğrisi daha yatık, uzun dönem arz eğrisi ise daha esnektir. Kısa dönem endüstri arz eğrisi, aynı malı üreten tüm fi rmalar tarafından alternatif fi yat düzeylerinde kısa dönemde üretilmek istenilen mal miktarını gösteren eğridir. Uzun dönem endüstri arz eğrisi, endüstrilerin farklı talep düzeylerindeki uzun dönem denge durumlarını gösteren noktaların geometrik yeridir. Kısa dönem üretim faktörlerinin bazılarının değiştirebildiği bir dönemdir bu dönemde arz eğrisinin esnekliği 1 le 0 arasında bir değer alır ^1 es 0h. Eğimi görece diktir. Uzun dönem, tüm üretim faktörlerinin değiştirebildiği bir dönemdir. Bu dönemde arz eğrisinin esnekliği 1 den büyüktür ^e 1h. Eğimi görece daha yatıktır. S Doğru yanıt B seçeneğidir. E) Kısa ve uzun dönemde arz esnekliği aynıdır.

13 10. Ürettiği malın fiyatı P olduğunda piyasa talep eğrisi Q = 24 2P olan bir monopolün maliyet fonksiyonu TC = 3 + Q 2 ise kârını en yükseğe çıkardığı zaman marjinal hasılatı nedir? A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 14 Monopolcü fi rmanın kâr maksimisazyon koşulu Marjinal hasılat Marjinal maliyettir. MR MC Piyasa talep fonksiyonu, Q 24 2P Toplam maliyet, TC 3 Q ise Marjinal maliyet, MC TC 1 MC 2Q 2 Marjinal hasılat P a bq şeklindeki ters talep fonksiyonundan MR a 2bQ şeklinde elde edilebilir. Q 24 2P ise ters talep fonksiyonu P 12 1 Q olur ve MR 12 Q' dur. 2 MR MC 12 Q 2Q Q 4 birim olur. MR 12 Q Q 4 ise MR Doğru yanıt B seçeneğidir.

14 11. Firmaların karşı karşıya olduğu talep eğrisinin bir noktada kırıldığını ve o noktada dirsekli olduğunu varsayan oligopol modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Edgeworth B) Cournot C) Bertrand D) Stackelberg E) Sweezy Firmaların karşı karşıya olduğu talep eğrisinin bir noktada kırıldığını ve o noktada dirsekli olduğunu varsayan oligopol modeli Sweezy modelidir (Dirsekli talep eğrisi). Bu model oligopol piyasalarındaki fi yat katılığını açıklamaya çalışır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

15 12. P Arz P P0 Arz P1 E F Talep A B C D Bir ülke P 1 dünya fiyatından serbest ithalat yapmakta iken ithalatın tümüyle yasaklandığı bir durumda bu yasağın neden olacağı dara kaybı aşağıdakilerden hangisidir? A) A+B+C+D+E+F B) A+B+C+D+E C) F+C+D D) E+F E) F Q P2 P1 K L E F M A B C D Talep 0 Q1 Q2 Q3 Q P 1 fi yatından ithalat yapılırken ithalatın yasaklanması sonucu malın fi yatı P 2 seviyesine yükselecektir. Bu durumda talep miktarı Q 2 olur. Oluşan para kaybı şekle göre E F alanı kadar oluşur. Çünkü P 1 fi yatında tüketici rantı" P0 M P1 kadar P 1 fi yatında üretici rantı" 0 LP1 kadar ithalatın yasaklandığı P 2 fi yatından tüketici rantı" P0 K P2 kadar P 2 fi yatından üretici rantı" OKP 2 kadar Doğru yanıt D seçeneğidir.

16 13. Bir mal piyasasında fiyat P TL iken talebi Qd(P)=24 - P ve arzı Q s(p) = 2P fonksiyonları göstermektedir. Hükûmet bu mal için 6 TL fiyat tavanı uygularsa aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? A) 2 birim arz fazlası olur. B) 6 birim arz fazlası olur. C) Arz talebe eşit olur. D) 2 birim talep fazlası olur. E) 6 birim talep fazlası olur. Tavan fi yat: Hükûmetin tüketicileri korumak için malın en yüksek satış fi yatını belirlemesidir. Tavan fi yat uygulaması sonucunda talep miktarı artarken arz miktarı azalır ve piyasada talep fazlası oluşur. Talep miktarı Arz miktarı Talep fazlası Talep fonksiyonu, Q 24 P d Arz fonksiyonu, Q 2P s Tavan fi yat PT 6 iken Talep miktarı, Qd 24 P PT 6 Qd 24 6 Q 18 olur. d Arz miktarı Qs 2P PT 6 Qs 2.6 Q 12 olur. s Bu durumda 6 birim talep fazlası oluşacaktır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

17 14. Ücret artışının ikame etkisi gelir etkisinden daha küçükse aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Emek arz eğrisi pozitif eğimlidir. B) Emek arz eğrisi negatif eğimlidir. C) Emek talep eğrisi pozitif eğimlidir. D) Emek talep eğrisi negatif eğimlidir. E) Emek arzı, emek talebinden daha büyüktür. Emek arzını belirleyen en önemli unsur ücretlerdir. Ücretlerde ortaya çıkan bir değişme ikame ve gelir etkisi olmak üzere iki etki yaratır. İkame etkisi: Ücretlerin artması sonucu, bireyin boş zaman yerine çalışmayı tercih etmesidir. Gelir etkisi: Ücretlerin artması sonucu bireyin çalışmak yerine boş zamanı tercih etmesidir. Ücretlere göre çizilen emek arz üç bölgede incelenebilir: W 0 Ls III I II L (Emek) I. Bölge, L S pozitif eğimli ikame etkisi Gelir etkisi II. Bölge L S ücret eksenine paralel ikame etkisi Gelir etkisi III. Bölge L S negatif eğimli ikame etkisi Gelir etkisi Doğru yanıt B seçeneğidir.

18 Sorunun çözümü için tablodaki veriler ile öncüller kontrol edilmelidir. 15. Sadece A ve B malları üretilen bir ekonomide 2010 ve 2011 yıllarındaki fi yatlar ve üretim miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Üretim miktarı Fiyat Üretim miktarı Fiyat A B Buna göre; I yılında nominal GSYH artmıştır. II yılında reel GSYH artmıştır. III yılı GSYH defl atörü 1 den büyüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur? (2010, baz yıldır.) A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III Üretim Fiyat Üretim Fiyat miktarı miktarı A B Nominal GSYH2010 Q2010xP2010 QAxPA QBxPB 200x10 100x Nominal GSYH yılı baz yıl olduğu için Nominal GSYH2010 Reel GSYH2010 olur. Nominal GSYH2011 Q2011xP2011 QAxPA QBxPB 150x20 120x Nominal GSYH Reel GSYH2011 Q2011xP2010 ^ h QA2011xPA2010 QB2011xPA x10 120x Reel GSYH Nominal GSYH2011 GSYH deflatöü r 2011 Reel GSYH GSYH deflatöü r , 7500 Buna göre tüm öncüller doğrudur I. Nominal GSYH Nominal GSYH II. Reel GSYH Reel GSYH III. GSYH deflatörü 104, 2011 Doğru yanıt E seçeneğidir.

19 16. Aşağıdakilerden hangisi bir stok değişkendir? A) Gelir B) Harcama C) Sermaye miktarı D) Yatırım E) Bütçe açığı Stok değişken: Değeri zamanın bir anında belirlenen değişkenlerdir. Geçmişten o ana kadar birikerek gelir. Sermaye, para, borç, servet örnek olarak verilebilir. Sorunun A, B, D ve E seçeneğinde verilen değişkenler akım değişkendir, Akım değişkenin değeri belli bir zaman aralığında belirlenir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

20 17. Aşağıdakilerden hangisi, mal ve para piyasasının eşanlı dengede olduğu fiyat düzeyi-hasıla bileşimlerini gösterir? A) Toplam arz eğrisi B) IS eğrisi C) LM eğrisi D) Taylor Kuralı eğrisi İ İ1 D LM IS IS eğrisi, mal piyasasında dengeyi gösteren eğri, LM para piyasasında dengeyi gösteren eğri. Mal ve para piyasaları D noktasında eşanlı olarak dengeye gelir. E) Toplam talep eğrisi 0 Y1 Y P P1 D1 LM Mal ve para piyasalarının eşanlı olarak dengede olduğu fi yat hasıla bileşenlerini gösteren eğri toplam talep (AD) eğrisidir. AD 0 Y1 Y Doğru yanıt E seçeneğidir.

21 18. Denk bütçe çoğaltanının tanımı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Devlet bütçesinde gelirleri ve giderleri aynı oranda artıran özel yatırım harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya etkisini gösteren çoğaltandır. B) Devlet bütçesinde gelirler ve giderler sabitken otonom tüketim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya etkisini gösteren çoğaltandır. C) Devlet bütçesinde giderler sabitken bütçede gelirleri artırmanın gayrisafi yurt içi hasılaya etkisini gösteren çoğaltandır. D) Devlet bütçesinde gelir ve giderleri aynı miktarda artırmanın gayrisafi yurt içi hasılaya etkisini gösteren çoğaltandır. E) Devlet bütçesinde giderler sabitken bütçede gelirleri artırmanın dış ticaret dengesine etkisini gösteren çoğaltandır. Çoğaltan (Çarpan): Otonom harcamalarındaki bir birimlik bir artışın denge millî geliri kaç kat arttıracağını gösteren katsayıdır. Denk bütçe çoğaltan (çarpanı): Kamu harcamalarının (giderleri) ve vergiler (kamu gelirleri) aynı oranda değiştiğinde denge milli gelirin ne kadar değişeceğini gösteren katsayıdır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

22 19. Etkin ücretler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Emek arzı ile talebini eşitleyen ücret düzeyinden yüksek olup işsizlik oranının artmasına neden olurlar. B) Emek arzı ile talebini eşitleyen ücret düzeyinden yüksek olup işsizlik oranının azalmasına neden olurlar. C) Emek arzı ile talebini eşitleyen ücret düzeyine eşit olup işsizlik oranının azalmasına neden olurlar. D) Emek arzı ile talebini eşitleyen ücret düzeyinden düşük olup işsizlik oranının artmasına neden olurlar. E) Emek arzı ile talebini eşitleyen ücret düzeyinden düşük olup işsizlik oranının azalmasına neden olurlar. Etkin ücret teorisinin temellerini H. Leibenstein atmıştır. Ücretlerin neden yapışkan olduğunu açıklamaya çalışan bir teoridir. Az gelişmiş ülkeler için geliştirilen bu teori 1980 lerde Keynesyen iktisatçılar tarafından gelişmiş ülkeler için uygulanmıştır. Etkin ücret, emek arzı ve emek talebi tarafından belirlenen ücret düzeyinden yüksek belirlenmektedir. Böylece reel ücretlerdeki bir artış emeğin marjinal verimliliğini arttıran bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak denge ücret düzeyinin üzerinde belirlendiğinden emek arzı artarken emek talebi azalmakta bu durum işsizliğe neden olmaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

23 20. Kısa dönemde fiyatların yapışkan olduğu durumda, nominal para arzındaki artış aşağıdakilerden hangisine yol açar? A) Reel para arzı düşer. B) Fiyatlar genel düzeyi düşer. C) Üretim düzeyi artar. D) İşsizlik oranı artar. E) Nominal faiz oranı yükselir. Kısa dönemde fi yatlar sabitken (yapışkanken) nominal para arzındaki bir artış ^M -h M - reel para arzını arttırır c m -. Bu durumda LM eğrisi sağa kayar. P İ İ1 İ2 D1 D2 LM1 LM2 0 Y1 Y2 IS Y Faiz oranları düşer ^. h yatırımlar artar ^I -h ve böylece üretim düzeyi (reel çıktı) artar^y -h. Doğru yanıt C seçeneğidir.

24 21. Sermayenin marjinal etkinliği ve faiz oranı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sermayenin marjinal etkinliği, faiz oranından her zaman büyüktür. B) Sermayenin marjinal etkinliği, faiz oranından her zaman küçüktür. C) Sermayenin marjinal etkinliği, faiz oranına her zaman eşittir. D) Sermayenin marjinal etkinliği faiz oranından büyük ise yatırım yapmak kârlıdır. E) Sermayenin marjinal etkinliği faiz oranından küçük ise yatırım yapmak kârlıdır. Sermayenin marjinal etkinliği (MEC), sermaye malının bugünkü değerini sıfır kılan iskonto oranı olup yatırımdan her dönem yüzde kaç kâr sağlanacağını gösteren kavramdır. Umulan kâr oranı da denir (r). Firmalar yatırım kararı verirken piyasa faiz oranına (i) ve sermayenin marjinal etkinliğine bakarak karar verirler. MEC i ise f MEC i ise MEC i ise Buna göre sermayenin marjinal etkinliği, farz oranlarından büyükse yatırım yapmak kârlıdır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

25 22. Beklenen enflasyon oranının % 9, beklenmeyen enflasyon oranının % 1 olduğu bir ekonomide gerçekleşen reel faiz oranı % 2 olduğuna göre, nominal faiz oranı % kaçtır? A) 3 B) 7 C) 8 D) 11 E) 12 Fısher denklemine göre, Buna göre, %2 %9 %11 Ancak beklenmeyen enfl asyon oranı %1 olduğu için Nominal faiz oranı %1 artacaktır. Bu durumda nominal faiz oranı %11 %1 % 12 olur. Doğru yanıt E seçeneğidir.

26 23. İktisat politikasını yönetenlerin, politika sonuçlarını tahmin ederken kişilerin bekleyişlerinin değişmeyeceğini varsayan modelleri kullanmasına yönelik yapılan eleştiriye ne ad verilir? A) Lucas Kritiği B) İmkânsız Üçlü C) Ockham ın Usturası D) Leontief Paradoksu E) Terkip Hatası İktisat politikasını yönetenlerin politika sonuçlarını tahmin ederken kişilerin bekleyişlerinin değişmeyeceğini varsayan modeller kullanılmasına yönelik yapılan eleştirilere Lucas Kritiği adı verilir. Lucas Kritiği, ekonomi politikalarının tasarımında geleneksel ekonometrik modellerin kullanılmasını sorgulamaktadır. Bu modeller geçmişe ait verileri kullandığından ekonomik birimlerin politikalara teşhisleri konusunda gerçekçi bir varsayım yapamamaktadırlar. Model bireylerin intibakçı beklentiler varsayımı ile oluşturulmaktadır oysa bireyler rasyoneldir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

27 24. Stokları beklemediği biçimde artan bir firma hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Planlanan yatırımı artmıştır. B) Planlanan yatırımı azalmıştır. C) Gerçekleşen yatırım, planlanan yatırıma eşittir. D) Gerçekleşen yatırım, planlanan yatırımdan küçüktür. E) Gerçekleşen yatırım, planlanan yatırımdan büyüktür. Firma stoklarında beklenmedik bir artış, gerçekleşen yatırımların planlanan yatırımlardan büyük olduğunu gösterir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

28 25. Aşağıdakilerden hangisi, tahvil talep eğrisinin sağa kaymasına yol açar? (Tahvil fi yatları dikey eksende yer almaktadır.) A) Servetin azalması B) Beklenen faiz oranının artması C) Beklenen enfl asyon oranının artması D) Diğer varlıklara göre tahvilin likiditesinin artması E) Diğer varlıklara göre tahvilin risklilik derecesinin artması Tahvil, anonim ortaklıkların (veya devletin) ödünç fon temin etmek amacıyla itibari değerleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetleridir. Tahvil talebini etkileyen unsurlar şunlardır. Servetin değişmesi Servet artarsa, tahvile talep artar ve talep eğrisi sağa kayar. Beklenen getirideki değişme Getiri artarsa tahvile talep artar ve talep eğrisi sağa kayar. Risk derecesindeki değişme, Risk azalırsa tahvile talep artar ve talep eğrisi sağa kayar. Likitide özelliğindeki değişme Likitide derecesi artarsa tahvile talep artar ve talep eğrisi sağa kayar. Bilgi edinme maliyeti Maliyet azalırsa tahvil talep artar ve talep eğrisi sağa kayar. Doğru yanıt D seçeneğidir.

29 26. Aşağıdakilerden hangisi, ticari banka bilançolarının aktifinde yer alırken TCMB analitik bilançosunun pasifinde yer alır? A) Ticari bankaların zorunlu rezervleri B) Ticari bankaların verdiği tüketici kredileri C) TCMB nin verdiği reeskont kredileri D) Ticari bankaların sahip olduğu devlet iç borçlanma senetleri E) Ticari bankaların aldığı sendikasyon kredileri Aktif Banka Bilançosu Pasif - Nakit - Karşılıklar (zorunlu rezervler) - Verilen Krediler - İştirakler - Duran Varlıklar - Menkul Kıymet Plasmanları (Hazine bonosu, Devlet tahvili) - Özsermaye - Mevduatlar - Alınan Krediler (Reeskont kredisi) - Sendikasyon Kredisi - İhtiyat Akçesi - Yüzen Fonlar Varlık (Aktif) Merkez Bankası Bilançosu Yükümlülük (Pasif) 1. Dış Varlıklar - Altın - Döviz 2. İç Varlıklar A. Nakit İşlemler Hazine Borçları Bankalara Açılan Nakit Krediler TMSF ye Açılan Krediler Diğer Kalemler B. Değerleme Hesabı C. IMF Acil Yardım Hesabı 1. Toplam Döviz Yükümlülükleri A. Dış Yükümlülükler B. İç Yükümlülükler 2. Merkez Bankası Parası A. Rezerv Para Emisyon Banka Mevduatları - Zorunlu Karşılık - Serbest Karşılık Fon Hesapları Banka Dışı Resmin Mevduatları B. Diğer Merkez Bankası Parası Açık piyasa işlemleri Kamu mevduatı Bu iki bilançoya göre soruda verilen seçenekler incelendiğinde ticari bankaların zorunlu rezervleri, banko bilançosunun aktifinde yer alırken, M B bilançosunun pasifinde yer alır. DOğru yanıt A seçeneğidir.

30 27. Paranın kullanılmadığı, malların mallarla değiştirildiği bir takas ekonomisinde 20 tane mal vardır. Buna göre, bu ekonomideki göreli fiyat sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 19 B) 20 C) 45 D) 190 E) 450 Paranın kullanılmadığı, malların mallarla değiştirildiği (takas ekonomisi) ekonomilerde her bir malın fi yatı diğer mallar cinsinden belirlenmektedir. N tane malın olduğu bir takas ekonomisinde fi yat sayısı şu şekilde hesaplanır: NN ^ 1h Fiyat s 2 Buna göre, N 20 ise 20. ^20 1h Fiyat s 190' d 2 Doğru yanıt D seçeneğidir.

31 28. Bir yatırımcı, nominal değeri TL olan bir yıl vadeli iskontolu bir tahvili 800 TL ye satın almıştır. Buna göre, bu tahvil için vadeye kadar verim % kaçtır? A) 4 B) 14 C) 25 D) 40 E) 50 Devletin tahvil ihracı sırasında yalnızca faiz getirisi sunması bazen istenilen miktarda borçlanmayı sağlayabilmek için yeterli olmayabilir. Böyle bir durumda diğer çıkarlar devreye sokulur. Bunlardan biri de iskontolu tahvil ihracıdır. Bu yöntemde tahvil nominal değerinin altında bir tutardan satışa sunulur. Fakat itfa tarihinde ana para ödemesi nominal değer üzerinden yapılır. Faiz getirisi nominal değer üzerinden hesaplanır. Soruda faiz oranı verilmediğine göre, bize yatırımcının ihraç farkından sağlayacağı kazanç (verim) sorulmaktadır. I. yol: Cebinden 800 TL çıkmış olan bu kişinin vade tarihinde cebine 1000 TL girecektir. Buna göre kazanç, x x 0,25 olarak h II. yol: Verim Oran i , olur. 800 Doğru yanıt C seçeneğidir.

32 29. A ve B mallarının üretimi için sadece emeğe ihtiyaç duyulmaktadır. X ve Y ülkelerinde bu mallardan bir birim üretebilmek için gerekli emek miktarı saat cinsinden aşağıdaki tabloda verilmiştir: A B X ülkesi 4 saat 3 saat Y ülkesi 1 saat 2 saat Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Y ülkesi, A malı üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir. B) Y ülkesi, B malı üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir. C) Y ülkesi, A malı üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. D) Y ülkesi, B malı üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. E) Y ülkesinde üretilebilecek B malı miktarı, A malı miktarından daha çoktur. Mutlak Üstünlük Teorisi (Smith): Bir ülke hangi malı diğer ülkeye göre daha az kaynak kullanarak üretiyorsa o malda mutlak üstünlüğe sahiptir. Buna göre her iki malda da mutlak üstünlüğe sahip olan bir ülke dış ticaret yapamaz. Mutlak üstünlük teorisinin bu eksikliğini D. Ricardo karşılaştırmalı üstünlük teorisi ile gidermiştir. Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi (D.Ricardo): bir ülke hangi malı diğer ülkeye göre daha az alternatif maliyete üretiyorsa o malda karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Karşılaştırmalı üstünlük teorisine göre üstünlüğün derecesi önemlidir. İki malda karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olan bir ülke için üstünlük derecesi hangi malda yüksek ise o malda karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Dış ticarette, üstün olduğu malı ihraç edip, diğer malı almalıdır. Soruda verilen tablo bu bilgi altında incelendiğinde; Y ülkesi A malında karşılaştırmalı üstünlüğe sahipken (derecesi yüksek), B malında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip değildir. (derecesi düşük) Doğru yanıt D seçeneğidir.

33 30. I. Tarifeler II. İthalat kotaları III. Kambiyo denetimi IV. Gönüllü ihracat kısıtlamaları Yukarıdakilerden hangileri, dış ticarete müdahale için kullanılan araçlardandır? A) I ve II B) I, II ve III C) I, II ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV Dış ticaret politikası araçları şunlardır: 1. Gümrük Tarifeleri (I. öncül) 2. Tarife Dışı Araçlar A. Miktar Kısıtlamaları İthalat Kotası (II. öncül) Yasaklar Döviz Kontrolleri (Kambiyo denetimi) (III. öncül) B. Tarife Benzeri Araçlar Çoklu Kur Sistemi Sübvansiyonlar C. Yeni Korumacılık Görünmez Engeller Gönüllü İhracat Kısıtlamaları (IV. öncül) 3. İhracat Sübvansiyonları 4. Bağlı Ticaret Buna göre tüm öncüller doğrudur. Doğru yanıt E seçeneğidir.

34 31. Üyeleri arasında ticareti serbestleştirip üçüncü ülkelere karşı ortak tarife uygulanmasını sağlayan, ayrıca emek ve sermaye gibi üretim faktörlerinin üye ülkeler arasında serbest dolaşımını gerektiren ekonomik bütünleşme türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Tercihli ticaret anlaşması B) Serbest ticaret bölgesi C) Gümrük birliği D) Ortak pazar E) İkili serbest ticaret anlaşması Dış ticaret hacminin arttırılması için ülkeler arasında ekonomik birlikler oluşturulmaktadır. Oluşturulan birlikler şunlardır: 1. Tercihli ticaret antlaşması 2. Serbest ticaret bölgesi 3. Gümrük birliği 4. Ortak pazar 5. Ekonomik birlik Üyeleri arasında serbest ticaretle birlikte üçüncü ülkelere karşı ortak tarife uygulanan ve üyeler arasında üretim faktörleri (emek sermaye) dolaşımında serbest olduğu ekonomik birliğe ortak pazar denir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

35 32. İki mal ve iki üretim faktörlü bir modelde; tam istihdam koşulları altında, tek bir üretim faktörünün arzı arttığında o üretim faktörünün yoğun olarak kullanıldığı malın üretiminin artacağını, diğer malın üretiminin ise azalacağını ortaya koyan teorem aşağıdakilerden hangisidir? A) Rybczynski B) Stolper-Samuelson C) Leontief D) Singer-Prebisch E) Monopolcü rekabet İki mal ve iki üretim faktörlü bir modelde, tam istihdam koşulları altında, tek bir üretim faktörünün arzı attığında o üretim faktörünün yoğun olarak kullanıldığı malın üretiminin artacağını, diğer malın üretiminin azalacağını ortaya koyan teorem Rybczynski teoremi dir. Bu teorem faktör donanımı teorisinden hareketle geliştirilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

36 33. Gini Katsayısı aşağıdakilerden hangisini belirlemek için kullanılır? A) İşsizlik oranı B) Gelir dağılımı eşitsizliği C) Nüfusun büyüme oranı D) Dış ticaretin büyüme oranı E) Sermaye birikim oranı Gini Katsayısı: Lorenz eğrisinden hareketle geliştirilen bir katsayıdır. Bir ülkede millî gelirin ne kadar eşit dağıldığının ölçülmesinde kullanılır. Gini Katsayısı 0 ile 1 arasında değerler alır. Katsayı 1 e yaklaştıkça gelir dağılımında eşitsizlik artar. Doğru yanıt B seçeneğidir.

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. A malının fiyatındaki bir artış karşısında B malına olan talep azalıyorsa A ve B mallarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ve B

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007 1. Büyüme Kutupları nın, altyapı yatırımları ve dışsal ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) F. Perroux

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT. 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT. 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 1 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Ekonominin geliştiğini B) Ekonomik büyümenin, kısa

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT İKTİSAT ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 81. Bir tüketicinin bir mala ilişkin bireysel talep eğrisini elde etmek için

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 06 IS/LM EĞRİLERİ VE BAZI ESNEKLİKLER PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ TOPLAM TALEP (AD) Bugünki dersin içeriği: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 2. LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİNİN

Detaylı

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI Soru KPSS 2001 Otonom tüketim harcamalarının artması aşağıdakilerin hangisine neden olur? a) Denge üretim düzeyinin artmasına, LM eğrisinin sağa doğru kaymasına b) Denge üretim

Detaylı

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006)

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) -MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) A) Artar, çünkü bireyler gelirlerinin daha büyük bir kısmını ödünç vermek ister. B) Artar, çünkü

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI 1. John Maynard Keynes e göre, konjonktürün daralma dönemlerinde görülen düşük gelir ve yüksek işsizliğin nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ CEVAP ANAHTARI 1.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ 1.(e) 2.(d) 3.(a) 4.(c) 5.(e) 6.(d) 7.(e) 8.(d) 9.(b) 10.(e) 11.(a) 12.(b) 13.(a) 14.(c) 15.(c) 16.(e) 17.(e) 18.(b) 19.(d) 20.(a) 1.BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA 1. gereksinme

Detaylı

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI BÖLÜM 10 TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI IS-LM Modelinin Oluşturulması Klasik teori 1929 ekonomik krizine çare üretemedi Teoriye göre çıktı, faktör arzına ve teknolojiye bağlıydı Bunlar ise

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. Tamamlayıcı mallardan birinin (otomobil-benzin) fiyatındaki artış diğer malın talebini azaltacak, talep eğrisini sola kaydıracaktır. Örneğin benzin fiyatındaki artış

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? 2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? A) A malını tüketen insanların sayısının artmasına yol açan bir nüfus artışı B) A normal bir mal ise, tüketici

Detaylı

Mikro1 ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 DERSĐ ARA-SINAV SORULARI 08.11.2010 ID: B

Mikro1 ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 DERSĐ ARA-SINAV SORULARI 08.11.2010 ID: B MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 DERSĐ ARA-SINAV SORULARI 08.11.2010 ID: B Mikro1 Çoktan Seçmeli Sorular Sorunun yanıtı olan veya cümleyi en iyi şekilde

Detaylı

9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI

9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI 9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI 1. Maliye Politikası ve Dışlama Etkisi...2 A. Uyumlu Maliye ve Para Politikaları...4 2. Para Arzı ve Açık Piyasa İşlemleri...5 3. Klasik Para ve Faiz

Detaylı

Hilmi Çoban Ankara - Başkent / hilmicoban@hotmail.com KPSS 2013 İktisat Sorularının Çözümleri

Hilmi Çoban Ankara - Başkent / hilmicoban@hotmail.com KPSS 2013 İktisat Sorularının Çözümleri Hilmi Çoban Ankara - Başkent / hilmicoban@hotmail.com KPSS 2013 İktisat Sorularının Çözümleri 1. KnutWicksell Ödünç Verilebilir Fonlar Kuramı ile faizi açıklamaya çalışmış ve faizin ödünç verilebilir fon

Detaylı

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 20.Para Teorisi ve Politikası Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 20.1.Para Teorisi Para miktarındaki

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ SORU 1: Tam rekabet ortamında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu; STC = 5Q 2 + 5Q + 10 dur. Bu firma tarafından piyasaya sürülen ürünün

Detaylı

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS ve LM eğrilerinin kesiştiği nokta milli geliri belirliyor. Birinin kayması kısa dönem dengeyi değiştiriyordu. Maliye politikası Hükümet harcamaları artışı IS eğrisi sağa

Detaylı

Mikroiktisat Final Sorularý

Mikroiktisat Final Sorularý Mikroiktisat Final Sorularý MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ MALĐYE VE ĐŞLETME BÖLÜMLERĐ MĐKROĐKTĐSAT FĐNAL SINAVI 10.01.2011 Saat: 13:00 Çoktan Seçmeli Sorular: Sorunun Yanıtı

Detaylı

1. Yatırımın Faiz Esnekliği

1. Yatırımın Faiz Esnekliği DERS NOTU 08 YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ, PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ, TOPLAM TALEP (AD) EĞRİSİNİN ELDE EDİLİŞİ Bugünki dersin içeriği: 1. YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ... 1 2. PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ

Detaylı

Ayrım I. Genel Çerçeve 1

Ayrım I. Genel Çerçeve 1 İçindekiler Önsöz İçindekiler Ayrım I. Genel Çerçeve 1 Bölüm 1. Makro Ekonomiye Giriş 3 1.1. Ekonominin Tanımlanması ve Bir Bilim Olarak Ekonomi 4 1.2. Ekonomi Teorisi ve Politikası 5 1.3. Makro Ekonomi

Detaylı

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher hlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi uluslararası emek verimliliğindeki farklılıkların nedeni üzerinde durmamaktadır. Bu açığı

Detaylı

Klasik & Keynesyen İktisat Çalışma Soruları.

Klasik & Keynesyen İktisat Çalışma Soruları. Klasik & Keynesyen İktisat Çalışma Soruları. 1-Genel teoriye göre effektif talep ile ilgili hangisi yanlıştır? a)milli Gelir seviyesini effektif talep belirler b)sermayenin marjinal etkinliği artarsa effektif

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu bölümde faiz oranlarının belirlenmesi ile faizin denge milli gelir düzeyinin belirlenmesi üzerindeki rolü incelenecektir. IS LM modeli, İngiliz iktisatçılar John

Detaylı

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014 Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Standart Ticaret Modeli

Standart Ticaret Modeli Chapter 6 Standart Ticaret Modeli Copyright 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Relatif arz ve relatif talep Dış Ticaret Hadleri (Terms of Trade) ve refah Ekonomik büyüme, ithal

Detaylı

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7. MALİYETLER 193 Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7.1. Kısa Dönem Firma Maliyetleri 7.1.1. Toplam Sabit Maliyetler 7.1.2. Değişken Maliyetler 7.1.3. Toplam Maliyetler (TC) 7.1.4. Marjinal Maliyet (MC) 7.1.5.

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

İKT 207: Mikro iktisat. Faktör Piyasaları

İKT 207: Mikro iktisat. Faktör Piyasaları İKT 207: Mikro iktisat Faktör Piyasaları Tartışılacak Konular Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları Tam Rekabetçi Faktör Piyasalarında Denge Monopson Gücünün Olduğu Faktör Piyasaları Monopol Gücünün Olduğu Faktör

Detaylı

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI Problem 1 (KMS-2001) Bir ekonomiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir: Y net milli geliri, Ca tüketimi, In net yatırımı, Xn net ihracatı, G hükümet

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

A İKTİSAT KPSS/1-AB-PS/2006. 4. Fiyat-tüketim eğrisi miktar eksenine dik bir doğru ise, talebin fiyat esnekliği hangi değeri alır?

A İKTİSAT KPSS/1-AB-PS/2006. 4. Fiyat-tüketim eğrisi miktar eksenine dik bir doğru ise, talebin fiyat esnekliği hangi değeri alır? İKTİSAT 1. İngiliz iktisatçı A. Marshall, değer kuramını ve üretim maliyeti kuramını birleştirerek, arz ve talebin eşanlı olarak piyasa denge fiyatını ve miktarını belirlediğini açıklamıştır. Bu bağlamda

Detaylı

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI 1 PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI Para Politikasının Amaçları 2 1. Fiyat İstikrarı: Enflasyonu yıllık yüzde 1-2 seviyelerinde devam ettirmek. TCMB nin şu an izlediği politika enflasyon

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu ünite tamamlandığında; Alternatif yöntemleri kullanarak IS eğrisini elde edebileceğiz IS eğrisinin eğiminin hangi faktörlere bağlı olduğunu ifade edebileceğiz

Detaylı

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş BÖLÜM 9 Ekonomik Dalgalanmalara Giriş Çıktı ve istihdamdaki kısa dönemli dalgalanmalara iş çevrimleri diyoruz Bu bölümde ekonomik dalgalanmaları açıklamaya çalışıyoruz ve nasıl kontrol edilebileceklerini

Detaylı

Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30

Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30 Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30 ID: Z Mikro 2 Ara 2010 Çoktan Seçmeli Sorular Cümleyi en iyi biçimde tamamlayan veya sorunun yanıtı olan seçeneği yanıt anahtarına işaretleyiniz. 1. Çapraz satış

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

www.osmannuriaras.com

www.osmannuriaras.com İKTİSAT KPSS SORULARI 2006 1. İngiliz iktisatçı A. Marshall, değer kuramını ve üretim maliyeti kuramını birleştirerek, arz ve talebin eşanlı olarak piyasa denge fiyatını ve miktarını belirlediğini açıklamıştır.

Detaylı

Selçuk Üniversitesi 26 Aralık, 2013 Beyşehir Turizm Fakültesi-Konaklama İşletmeciliği Genel Ekonomi Dr. Alper Sönmez. Soru Seti 3

Selçuk Üniversitesi 26 Aralık, 2013 Beyşehir Turizm Fakültesi-Konaklama İşletmeciliği Genel Ekonomi Dr. Alper Sönmez. Soru Seti 3 Soru Seti 3 1) Q D = 100 2P talep denklemi ve Q S = P 20 arz denklemi verilmiştir. Üretici ve tüketici rantlarını hesaplayınız. Cevap: Öncelikle arz ve talep denklemlerini eşitleyerek denge fiyat ve miktarı

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

N VE PARA ARZININ ÖZELL

N VE PARA ARZININ ÖZELL PARANIN MAKRO EKONOMİDEKİ ROLÜ 1-PARA TALEBİ, PARA ARZI VE FAİZ HADDİ (KEYNESYEN FAİZ TEORİSİ) Klasik ve neoklasik ekonomistlerce öne sürülen faiz teorisinde, faiz haddi, tasarruf arzı ve yatırım talebinin

Detaylı

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ BÖLÜM Makro İktisat 1. MAKRO İKTİSATIN ANLAMI... 1 2. MAKRO İKTİSATTA KARAR BİRİMLERİ (SEKTÖRLER)... 2 3. MAKRO İKTİSATTA PİYASA

Detaylı

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 1. SERMAYE, YATIRIM VE TASARRUF 2 1.1. SERMAYE VE YATIRIM 2 1.2. TASARRUF VE PORTFÖY TERCİHİ 2 1.3. SERMAYE PİYASASI 3 2. SERMAYE TALEBİ 3 2.1. YATIRIMIN NET BUGÜNKÜ

Detaylı

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10 İKTİSADA GİRİŞ Fayda sağladığında yok olup, biten mallara dayanıksız mallar denir. Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka kararafırsat maliyeti denir. p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat

Detaylı

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi, marjinal maliyet düzeyini etkilemeden, oluşturulan yeni fiyat düzeyi ile monopolün sosyal maliyetini gidermeye yönelik bir politikadır? A)

Detaylı

ONDOKUZUNCU BÖLÜM ULUSLARARASI EKONOMİVE ULUSLARARASI FİNANSMAN

ONDOKUZUNCU BÖLÜM ULUSLARARASI EKONOMİVE ULUSLARARASI FİNANSMAN ONDOKUZUNCU BÖLÜM ULUSLARARASI EKONOMİVE ULUSLARARASI FİNANSMAN Bu ünite tamamlandığında; İthalat ve ihracatı tanımlayabileceğiz Mutlak üstünlük ve karşılaştırmalı üstünlükler teorilerinin neyi ifade ettiğini

Detaylı

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli

Detaylı

PARA BANKA. Kariyermemur.com

PARA BANKA. Kariyermemur.com 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1

Detaylı

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli 11. Hafta Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli Para piyasasının dengede olduğu (reel para arzının, reel para talebine eşit olduğu) faiz ve reel gelir düzeylerini gösteren eğriye, LM eğrisi

Detaylı

MİKRO İKTİSAT. Kariyermemur.com Sayfa 1

MİKRO İKTİSAT. Kariyermemur.com Sayfa 1 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomide belirtilen ihtiyaçların özelliklerinden biridir? A) İhtiyaçlar sabittir B) İhtiyaçlar birbirini tamamlayabilirler C) Subjektiftir D) Kesinlikle parayla ifade edilmelidirler

Detaylı

Üretim Girdilerinin lması

Üretim Girdilerinin lması Üretim Girdilerinin Fiyatlandırılmas lması 2 Tam Rekabet Piyasasında Girdi Talebi Tek Değişken Girdi Durumu İlk olarak firmanın tek girdisinin işgücü () olduğu durumu inceleyelim. Değişken üretim girdisi

Detaylı

İKTİSAT SORU BANKASI E C O N O M I C U S KOPART ÇÖZ TEK KİTAP

İKTİSAT SORU BANKASI E C O N O M I C U S KOPART ÇÖZ TEK KİTAP E C O N O M I C U S İKTİSAT SORU BANKASI KOPART ÇÖZ Mikro İktisat Makro İktisat Para-Banka-Kredi Uluslararası İktisat Büyüme ve Kalkınma Türkiye Ekonomisi İktisadi Doktrinler Tarihi KPSS ve kurum sınavları

Detaylı

8. DERS: IS/LM MODELİ

8. DERS: IS/LM MODELİ 8. DERS: IS/LM MODELİ 1 Mal Piyasası ve Para Piyasası...2 2. Faiz Oranı, Yatırım ve IS Eğrisi...2 A.IS eğrisi nin özellikleri:...3 B.Maliye Politikası IS Eğrisini Nasıl Kaydırır?...5 3. Para Piyasası ve

Detaylı

Ders Notları Dr. Murat ASLAN. Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır.

Ders Notları Dr. Murat ASLAN. Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır. Ders Notları Dr. Murat ASLAN Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır. genişleme trend Daralma Kriz, küçülme 12,00 Reel Büyüme Hızı Oranı 1950-2008

Detaylı

MİKRO İKTİSAT 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomide belirtilen ihtiyaçların özelliklerinden biridir? A) İhtiyaçlar sabittir B) İhtiyaçlar birbirini

MİKRO İKTİSAT 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomide belirtilen ihtiyaçların özelliklerinden biridir? A) İhtiyaçlar sabittir B) İhtiyaçlar birbirini MİKRO İKTİSAT 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomide belirtilen ihtiyaçların özelliklerinden biridir? A) İhtiyaçlar sabittir B) İhtiyaçlar birbirini tamamlayabilirler C) Subjektiftir D) Kesinlikle parayla

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele

Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele Bölüm 12 Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele Geçen haftaki derste rasyonel beklentiler kavramını açıklamış ve bu kavramla birlikte ortaya çıkan Yeni Klasik ve Yeni

Detaylı

4. PİYASA DENGESİ 89

4. PİYASA DENGESİ 89 4. PİYASA DENGESİ 89 Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 4.1. Walrasgil Fiyat İntibakı 4.2. Marshallgil Miktar İntibakı 4.3. Arz ve Talep Değişmelerinin Denge Üzerindeki Etkisi 4.4. Tüketici ve Üretici Rantı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK...

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... 1 Kalkınma Ekonomisine Olan Güncel İlgi... 1 Kalkınma Kavramı ve Terminolojisi... 1 Büyüme ve Kalkınma... 1 Kalkınma Terminolojisi... 2 Dünyada Gelir

Detaylı

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı),

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı), Ekonomi I Tam Rekabet Piyasası FĐRMA TEORĐSĐ Bu bölümü bitirdiğinizde şunları öğrenmiş olacaksınız: Hasılat, maliyet ve kar kavramları ne demektir? Tam rekabet ne anlama gelir? Tam rekabet piyasasında

Detaylı

PİYASALARIN ÇALIŞMASI 2

PİYASALARIN ÇALIŞMASI 2 PİYASALARIN ÇALIŞMASI 2. KONUT PIYASALARI VE KIRA TAVANLARI 2.. ÜZENLENMİŞ KONUT PİYASASI 3 2. EMEK PIYASASI VE ASGARI ÜCRET ÜZENLEMESI 4 2.. ASGARİ ÜCRET 5 3. VERGILER 6 3.. VERGİNİN PAYLAŞILMASI VE ARZ

Detaylı

Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman

Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Ödemeler 1 Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Plan 2 Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom ve Denkleştirici

Detaylı

Ekonomi I. Ne Öğreneceğiz?? Ne Öğreneceğiz?? Tüketicilerin neden öyle davrandıkları ve neden fiyatı düşen bir maldan normal olarak daha fazla,

Ekonomi I. Ne Öğreneceğiz?? Ne Öğreneceğiz?? Tüketicilerin neden öyle davrandıkları ve neden fiyatı düşen bir maldan normal olarak daha fazla, Ekonomi I Tüketici Teorisi Ne Öğreneceğiz?? Tüketicilerin neden öyle davrandıkları ve neden fiyatı düşen bir maldan normal olarak daha fazla, fiyatı yükselen bir maldan da daha az aldıklarıyla ilgileneceğiz.

Detaylı

TOPLAM TALEP TOPLAM ARZ AD-AS MODELİ

TOPLAM TALEP TOPLAM ARZ AD-AS MODELİ TOPLAM TALEP TOPLAM ARZ AD-AS MODELİ Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ [AD-AS] modelinin amacı ekonomide milli gelir ile fiyat düzeyinin nasıl belirlendiğini ve milli gelir ile fiyat düzeyindeki

Detaylı

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI 1 DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI Durgunluk Tanımı Toplam arz ile toplam talep arasındaki dengesizlik talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, toplam talebin uyardığı üretim düzeyinin o ekonominin üretim

Detaylı

EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ. Dr. Süleyman BOLAT

EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ. Dr. Süleyman BOLAT EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ 1 IS LM MODELİ : MAL PARA PİYASALARINDA DENGE IS - LM modeli, J. Hicks tarafından 1939 yılında geliştirilmiş bir yaklaşımdır.

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: A.1. Sabit kur rejimi, sınırlı sermaye hareketliliği ve BP nin eğimi, LM in eğiminden düşükken

Detaylı

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır;

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır; B.E.A. Para Piyasaları (Finans Piyasaları): Ekonomide mal-hizmet piyasalarının yanında para piyasaları bulunmaktadır. Bu piyasanın amacı mal piyasasının (reel veya üretim piyasaları) ihtiyaç duyduğu ihtiyaçları

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: B.1. Sabit kur rejimi ve sınırsız sermaye hareketliliği durumunda para politikasının etkinliğini

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

MATEMATiKSEL iktisat

MATEMATiKSEL iktisat DİKKAT!... BU ÖZET 8 ÜNİTEDİR BU- RADA İLK ÜNİTE GÖSTERİLMEKTEDİR. MATEMATiKSEL iktisat KISA ÖZET KOLAY AOF Kolayaöf.com 0362 233 8723 Sayfa 2 içindekiler 1.ünite-Türev ve Kuralları..3 2.üniteTek Değişkenli

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Para-Banka Teori ve Politikası. Zorunlu DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Para-Banka Teori ve Politikası. Zorunlu DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Para-Banka Teori ve Politikası Zorunlu DERS HEDEFİ Para-Banka Teori ve Politikası dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Paranın tanımı, fonksiyonları

Detaylı

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ BÖLÜM MAKRO İKTISAT 1. MAKRO İKTİSATIN ANLAMI... 1 2. MAKRO İKTİSATTA KARAR BİRİMLERİ (SEKTÖRLER)... 2 3. MAKRO

Detaylı

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP ECONOMICUS İKTİSAT SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Mikro İktisat Makro İktisat Para-Banka Kredi Uluslararası İktisat Büyüme ve Kalkınma Türkiye Ekonomisi İktisadi Doktrinler Tarihi KPSS ve kurum sınavları

Detaylı

IKTI 101 (Yaz Okulu) 04 Ağustos, 2010 Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü DERS NOTU 05 ÜRETİCİ TEORİSİ

IKTI 101 (Yaz Okulu) 04 Ağustos, 2010 Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü DERS NOTU 05 ÜRETİCİ TEORİSİ DERS NOTU 05 ÜRETİCİ TEORİSİ Bugünki dersin işleniş planı: 1. Kârını Maksimize Eden Firma Davranışı... 1 2. Üretim Fonksiyonu ve Üretici Dengesi... 5 3. Maliyeti Minimize Eden Denge Koşulu... 15 4. Eşürün

Detaylı

Tekelci Rekabet Piyasası

Tekelci Rekabet Piyasası Tekelci Rekabet iyasası 1900 lü yılların başlarında, ürünlerin homojen olmaması, reklamın giderek 2 artan önemi, azalan maliyet durumlarının yaşanması tam rekabet piyasasına karşı yapılan tartışmaları

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

BÖLÜM 11: ÖDEMELER DENGESİ, FAİZ HADDİ VE HASILA DÜZEYİ: IS-LM-BP MODELİ (MUNDELL-FLEMİNG MODELİ)

BÖLÜM 11: ÖDEMELER DENGESİ, FAİZ HADDİ VE HASILA DÜZEYİ: IS-LM-BP MODELİ (MUNDELL-FLEMİNG MODELİ) BÖLÜM 11: ÖDEMELER DENGESİ, FAİZ HADDİ VE HASILA DÜZEYİ: IS-LM-BP MODELİ (MUNDELL-FLEMİNG MODELİ) 1 Bu bölümde IS-LM modeli, uluslararası mal ve sermaye hareketlerini kapsayacak şekilde genişletilecektir.

Detaylı

MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: TÜKETİM, TASARRUF VE YATIRIM FONKSİYONLARI

MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: TÜKETİM, TASARRUF VE YATIRIM FONKSİYONLARI MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: TÜKETİM, TASARRUF VE YATIRIM FONKSİYONLARI Harcama yöntemine göre yapılan GSYİH hesaplaması GSYİH = C + I + G şeklinde idi. Biz burada GSYİH ile MG arasındaki farkı bir

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Döviz Kurunun Belirlenmesi

Döviz Kurunun Belirlenmesi Bölüm 13 Döviz Kurunun Belirlenmesi Döviz kuru, ekonomideki bir çok değişkeni etkilemesi bakımından önemli bir değişkendir. Dış ticareti belirlemesinin ötesinde, enflasyon, yatırım ve tüketim kararları

Detaylı

İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL

İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL 1. Monopolist için fiyat marjinal hasılanın üzerindedir. Çünkü, A) Ortalama ve marjinal hasıla eğrileri birbirine eşittir B) Azalan verimler kanunu geçerli

Detaylı

ARZ, TALEP VE TAM REKABET PİYASASINDA DENGE BÖLÜM 7

ARZ, TALEP VE TAM REKABET PİYASASINDA DENGE BÖLÜM 7 ARZ, TALEP VE TAM REKABET PİYASASINDA DENGE BÖLÜM 7 TALEP Herhangi bir maldan belirli bir sürede ve farklı fiyatlar karşısında satın alınmak istenen miktardır. Talepten söz edebilmek için tüketici isteklerinin

Detaylı

1. Mal Piyasası ve Para Piyasası

1. Mal Piyasası ve Para Piyasası DERS NOTU 06 IS/LM MODELİ Bugünki dersin içeriği: 1. MAL PİYASASI VE PARA PİYASASI... 1 2. MAL PİYASASI İLE PARA PİYASASININ İLİŞKİSİ... 1 3. FAİZ ORANI, YATIRIM VE IS EĞRİSİ... 2 IS EĞRİSİNİN CEBİRSEL

Detaylı

Mikroiktisat 2009-2010 Final (mly-iþl)

Mikroiktisat 2009-2010 Final (mly-iþl) MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MALĐYE VE ĐŞLETME BÖLÜMLERĐ, MĐKROĐKTĐSAT FĐNAL SINAVI 11.01.2010 SAAT: 13:00 GRUP: B Mikroiktisat 2009-2010 Final (mly-iþl) Çoktan

Detaylı

Yönetimsel Iktisat Final

Yönetimsel Iktisat Final Yönetimsel Iktisat Final 1) Aşağıdakilerden hangisi tamamlayıcı mal grubuna girer? a) kahve için: süt süt tozu b) beyaz peynir kaşar peynir c) Diş Fırçası Macun d)çay Kahve 2) Talepte bir artış, arzda

Detaylı

AKTÜERLİK SINAVLAR 1. SEVIYE TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ TEMEL SİGORTACILIK

AKTÜERLİK SINAVLAR 1. SEVIYE TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ TEMEL SİGORTACILIK AKTÜERLİK SINAVLAR 1. SEVIYE TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ TEMEL SİGORTACILIK SORU-1 750 TL değerinde bir mal; aynı zamanda, aynı rizikoya karşı üç sigorta şirketi tarafından aynı süre için sigortalanmıştır.

Detaylı