PGM ID & PGM-G ID Yol kaplamas bak m

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PGM ID & PGM-G ID Yol kaplamas bak m"

Transkript

1 PGM ID & PGM-G ID Yol kaplamas bakm

2 30 YILI AKIN SÜREDR DÜNYA TENCATE ÜZERNE KURULUDUR Bunun çok geçerli bir nedeni var. TenCate, çok çeitli modern inaat mühendislii uygulamalarna yönelik geosentetikler gelitirmekte ve üretmektedir. Tüm geosentetik çeitlerimize ek olarak yol ve demiryolu inaat, hidrolik yaplar ve tüneller, zemin güçlendirme ve özel geoteknik uygulama alanlar için projeye özel sistemler gelitirmekteyiz. Linz/Avusturya merkezli uluslararas irketler grubu olarak TenCate dünyann lider geosentetik tedarikçilerinden biridir. Dünya çapndaki sat örgütleri amzda hem sat hem de teknik servis konusunda yetkin personelimiz hizmetinizdedir. Avrupa, Asya ve ABDde bulunan çeitli üretim tesisleri, pazar tümüyle kapsama ve ksa teslimat süreleri taahhüt etmektedir. Sürekli teknoloji gelitirme, yeni ürün gelitirme, geosentetik tasarmmza yönelik kendi yazlmmz, jeoteknik mühendislii sentetikleri ve tekstil teknolojisi konularnda deneyimli mühendis kadrosunun olmas TenCatenin geosentetik üretimi, tasarm ve pazarlamas alanlarndaki lider konumunun iaretleridir. Hizmet ve Kalite Geoteknik sorunlar için mükemmel çözümler. Birinci snf kalite En yüksek standartlarmz onaylanmtr. TenCate Geosentetik Akademisi Teknik Bilgi transferi ve dünya çapndaki pazar varl nternet ortamnda bilgi. TenCate Tasarm Yazlm CD-ROM üzerinde veya internet ortamnda En yüksek standartlarmz onaylanmtr. Onaylanm kalite kontrol laboratuvar en yüksek standartlarda düzenli ürün testleri gerçekletirmemize olanak salamaktadr. tbu, ÖFI, ASQUAL, SINTEF gibi bamsz test enstitüleri tarafndan verilen kalite güvencesi ve kurum içi kalite kontrolü, TenCate ürünlerinin daimi birinci snf kalitesini garanti etmektedir. Teknik Bilgi transferi ve dünya çapndaki pazar varl. TenCate Geosentetik Akademisi (GSA) çerçevesinde ortaklarmza ve müterilerimize teknik bilgi sunmakta, deneyim alveriini desteklemekte ve geni, uluslararas çapta diyalog kurmaktayz. Dünya çapndaki birçok sat ofisimiz yerel distribütörler ile yakn i birliinin temelini oluturmaktadr. Bu ksa süreli teslimat süreleri ve verimli, bölgeye özgü teknik destek ile birlikte dünya çapnda pazar pay salamaktadr. Geoteknik sorunlar için optimum çözümler. TenCate, geoteknik sorunlar için mükemmel ürün tedarikinin ötesine geçen optimum çözümler sunmaktadr! Bu çözümlerin temel bileenleri projeye özel geosentetik tasarmlar ve projeye özel uygulama klavuzlardr. çevrimiçi bilgi. nternet Bilgi Platformumuz sizlere geosentetikler hakknda daha fazlasn örenme imkan vermektedir. SSS (Skça Sorulan Sorular) ve Sözlük buradaki ilk admlardr. Çevrimiçi teknik danmanlk hizmeti ile özel sorununuza yönelik bir çözüm üretiriz. Hizmetimizi ihtiyaçlarnza daha uygun hale getirmemize yardmc olduundan geri bildirimlerinize deer veririz. Tasarm yazlmmz hem internet ortamnda hem de CD-ROMda mevcuttur.

3 TENCATE LE YOL KAPLAMASI BAKIMI Eski yollarda yeni yöntemler Mevcut yol ann kabul edilebilir bir durumda muhafaza edilmesi, dünya çapndaki yol otoritelerinin kar karya olduu büyük zorluklardan biridir. Dolaysyla, odak noktas temel yol yaps ömrünün maliyet etkin ve teknik açdan güvenilir bir ekilde uzatlmasna olanak salayan bakm teknikleri ve yenileme yöntemleri üzerindedir. Dünya çapnda 30 yl akn bir süredir baarl bir ekilde kullanlan bir yöntem de geokompozitler ve kaplama keçeleri kullanlarak asfalt ve beton yollarnn bakmdr. Bu yöntem bakm aralklarn ve böylece yol ömrünü önemli ölçüde artran ekonomik bir çözüm sunmaktadr. Asfalt güçlendirme eleman olarak geokompozit. Gerilim azaltan ve membran etkisi yaratan ara katman olarak kaplama keçeleri (SAMI). Test sonucu: Geosentetik olmadan çatlaklarda yüksek gerilimler meydana gelir. Test sonucu: Geosentetik ile çatlaklarda stresler önemli ölçüde azaltlr. PGM-G ID ile krlma enerjisi: Yük öteleme erisi altndaki alan krlma kuvvetlerinin yapt ie karlk gelir. Asfalt tabakalarnn ömrünü artrr: Ara katman olarak PGM ID kullanldnda çatlak geliimi yaklak 3 kat geciktirilir. Yatay kuvvet F h [N] PGM-G ID Kontrol Krlma enerjisi Çatlak uzunluu [cm] PGM ID ve polimer modifiye bitüm ile PGM ID olmadan Kaplama yüzeyi Çatlak açlma genilii [mm] Süre [dak] PGM-G ID PGM-G ID, mekanik bal sürekli lifli örgüsüz %100 polipropilenden üretilen ve cam elyaf takviyeli yüksek dayanml bir geokompozittir. PGM ID PGM ID kaplama keçesi, optimum bitüm tutma kapasiteli %100 polipropilenden üretilen, mekanik bal sürekli lifli örgüsüz keçedir. PGM-G ID PGM ID

4 ASFALT TAKVYES Çatlak yollara bir son verir Trafik sklndaki sürekli art ve aks yükleri, mevcut yol a üzerinde büyük talepler olumasna neden olur. Katmanlar arasnda balayan yatay gerilmeler ksa süre içinde çatlak oluumuna neden olur. Ayrca yol altyapsndaki farkl oturmalar sonucunda asfalt tabakasnn çatlamasna yol açar. Bu gerilmeler yatay kuvvetlerin ve yerel farkl oturmalarn neden olduu çatlak oluumu ile sonuçlanr. PGM-G ID geokompozitleri yol otoriteleri için en uygun çözümdür. Örgüsüz geotekstilin szdrmazlk ve üniform ba etkisi ile birlikte, yüksek elastisite modüllü cam elyaflar, asfalt güçlendirmesi salar ve yol yapsnn ömrünü uzatr. PGM-G ID Cam elyaflarn mükemmel güçlendirici özelliklerini mekanik bal örgüsüz keçenin optimum bitüm tutma kapasitesi ile birletiren asfalt güçlendirmesine yönelik geokompozit. Uygulama PGM-Gnin avantajlar: Güçlendirme Düük gerilimde yüksek yük alm (< %3). Maliyet etkinlik PGM-G ID yol yüzeyinde lokal bakm için uygundur. Szdrmazlk Yamur ve oksijen, yol yapsna nüfuz edemez. Uzun ömür Bakm aralklar önemli ölçüde uzatlmtr. Gerilim giderme PGM-G ID, eski yüzeyden yeni kaplamaya çatlak yaylmasn geciktirir. Yapkanl balama PGM-G ID eski ve yeni asfalt katmanlar arasnda üniform ba salar. Uygulama Ek bir montaja gerek kalmadan serme makinesi ile kolaylkla gerçekletirilir. Geri dönüüm PGM-G ID sorunsuz bir ekilde öütülebilir. Dayanm PGM-G ID tuzlamaya kar kimyasal olarak dayanmldr. Asfaltn tamamen güçlendirilmesi Eski beton yollarn tamamen güçlendirilmesi Boylamasna oluan çatlan lokal güçlendirilmesi Kazlm kanallar üzerindeki yollarn onarm Referans proje asfalt güçlendirme Zürih Kloten Uluslararas Havaliman Bakm, sviçre TenCate nin asfalt güçlendirme uygulamalarna yönelik yüksek dayanml geokompoziti olan PGM-G ID, sviçredeki Zürih Kloten Uluslararas Havalimannn bakmnda salad faydalar etkileyici bir ekilde kantlad. Kompozit, yüksek aks yüklerine maruz kalan trafiin youn olduu bölgelerin onarmn ve çatlak oluumunu önlemek için özel olarak gelitirilmitir. Örgüsüz bileen, bitümün eit dalmn salayarak uygulamann %100 su geçirimsizliini salar. Yüksek dayanml, yüksek modüllü cam elyaflar, çatlan yaylmasn önelemek için gerilmeleri tam zamannda absorbe eder. (%2 - %3 asfalt gerilmesinde) Geokompozit ile asfalt katmanlar arasndaki mükemmel ba sayesinde tüm alanda asfalt güçlendirmesi salanr.

5 Uygulama Scak asfalt kaplama Yol yüzeyinin temizlenmesi. Çatlak onarm çalmalar srasnda bitümlü alt katmanlar üzerine bitümlü kaplamalar uygulanr. Trafik yüküne bal olarak çeitli asfalt tipleri kullanlabilir. Kaplama tabakalar trafik gerilmelerini absorbe eder ve temel tabakay korur. Çatlaklarn (> 4 mm) ve çukurlarn doldurulmas veya düzenleyici katman uygulanmas. Efektif yaptrma tabakas olarak toplam 1,2 kg/m 2 lik bitüm tüm alan üzerine uygulanr ve serilecek geokompozitin kenarndan 10 cm da doru uzanr. Yaptrma tabakasnn tipi iklim koullarna ve kullanlacak asfalt kaplamasnn tipine baldr. PGM-G ID, özel tasarlanm serme ekipman kullanlarak yaptrma tabakasna döenir. Öngerme veya tespit (örn: çiviler) gerekli deildir. Scak asfalt kaplama (min. kalnlk 40 mm) PGM- Gnin açlmasndan hemen sonra uygulanr. Paletli tip asfalt makinelerinin kullanlmas önerilir. Asfalt karmnn scakl uygulama srasnda 160 Cyi geçmemelidir. Bu normalde 190 C asfalt plant karm scaklna karlk gelir. Yüksek ortam scaklklarnda veya yaptrma tabakasnn akmas sebebiyle, asfalt makinesinin lastiklerinin yapmasn önlemek için, palet veya tekerlek yollarna mcr veya asfalt karm serpilebilir. TenCate serme ekipman ile geosentetik uygulamas.

6 MEMBRAN ETKS (SAMI) Klasik bakm yöntemlerinden daha ekonomik Yol yüzeyindeki çatlaklar yamur suyununun ve oksijenin yüzeye nüfuz etmesine neden olur, bu da yol yapsnn erken bozulmas ile sonuçlanr. Genellikle çatlaklar, gerilmenin younlamasndan dolay yeni yüzeye yayldndan yeni asfalt kaplamasnn bakm snrl sürelidir. Bu ksr döngü ancak profesyonel inaat yöntemleri ile krlabilir. PGM ID kaplama keçesi ve bitümden oluan gerilim absorbe eden membran ara katman (SAMI stress absorbing membrane interlayer) döenerek asfalt katmanlarndaki gerilmeler önemli ölçüde azaltlr, böylece yeni kaplamann ömrü uzatlr. PGM ID Reflektif çatlamay azaltmak ve yol yaplarn etkili bir ekilde korumak için tasarlanm optimum bitüm tutma kapasitesine sahip örgüsüz keçe. Uygulama: PGM'nin avantajlar: Szdrmazlk Yamur ve oksijen yol yapsna nüfuz edemez. Gerilim giderme PGM ID, eski yüzeyden yeni kaplamaya çatlak yaylmasn geciktirir. Yapma PGM ID eski ve yeni asfalt katmanlar arasnda üniform ba salar. Isl davran PGM ID düük ortam scaklklarnda dahi iyi performans sergiler. Geri dönüüm PGM ID sorunsuz bir ekilde öütülebilir. Uygulama Ek bir tespite gerek kalmadan serme makinesi ile kolaylkla gerçekletirilir. Uzun ömür Bakm aralklar, düük kaplama kalnl ile bile önemli ölçüde uzatlmtr. Yüzey kaplama ile bakm Düzenleyici katman olmayan eski asfalt yol bakm Düzenleyici katmanl eski asfalt yol bakm Referans proje membran etkisi Avusturya B119a karayolunda sandviç yüzey kaplama uygulamas Avusturyadaki B119a federal karayolunun bakm srasnda sandviç yüzey kaplamas uygulanmtr. Yapm aamalar aadaki gibidir: Kaplama keçesini yaptrmak için ilk yaptrma tabakasnn püskürtülmesi, PGM ID döenmesi, ilk çakl ta katman (8/11 mm), ikinci yaptrma tabakas ve son olarak ikinci çakl ta katman (4/8 mm). Yaptrma tabakas olarak %70 polimer modifiye emülsiyon kullanlmtr. Birkaç ay sonra yol hala mükemmel durumdayd: Kaba yüzey dokusu ile iyi sktrlm tekerlek yollar ve düz bir yol yüzeyi. 7 yl daha geçtikten sonra hala büyük bir hasar görünmemekteydi tekerlek yollar hala iyi sktrlm ve kaba yüzey dokusunu göstermekteydi. Yüzey kaplamasnn toplam ömrünün en az 15 yla ulamas beklenebilir, bu durum bu bakm yöntemini mükemmel bir ekonomik baar haline getirmektedir.

7 Uygulama Asfalt Yüzey Kaplamas Yol yüzeyinin temizlenmesi. Çatlaklarn (> 4 mm) ve çukurlarn doldurulmas Asfalt yüzey kaplamalar, yaptrma tabakasnn ve mcrn pepee uyguland ince bitüm katmanlardr. Kaplama keçeleri ile birlikte bu yöntemler mevcut yol yapsnda szdrmazlk salar ve yolun yüzey pürüzlülüünü korur. Yaptrma tabakasnn makine ile eit dalm. lk gerekli yaptrma tabakas miktar (A) yaklak 0.9 kg/m 2 emülsiyona karlk gelir (%70). Yaptrma tabakasnn tipi iklim koullarna ve kullanlacak yüzey tipine baldr. Kaplama keçesinin döenmesine emülsiyon kürlemesi baladktan sonra balanr. PGM ID, özel tasarlanm döeme ekipmanlar kullanlarak yaptrma tabakasna döenir. Öngerme gerekli deildir. B1 ve B2 bölümlerinden oluan ikinci yaptrma tabakas miktarnn (B) eit dalm: Yapm yöntemleri Tek yüzey kaplama Yaptrma tabakasn yüzey üzerine eit püskürtün, mcr yayn ve 3 ila 5 geçi ile sktrn. lk trafik geçiinden sonra fazla mcrlar aln. Sandviç kaplama yüzey Yol yüzeyini temizleyin, mcrlar yayn ve sktrn. Daha sonra yaptrma tabakasn püskürtün ve daha küçük boyutlu ikinci mcr katmann yayn. Çift mcr katman ile yüzey kaplama tek Yaptrma tabakasn yüzey üzerine eit bir ekilde püskürtün, büyük mcrlar yayn (boluk brakarak), boluklar daha küçük mcrlarla doldurun. Çift yüzey kaplama Farkl mcr boyutlu iki tek yüzey kaplamadan olumaktadr. Daha büyük mcrlar once uygulanr. Makadam (basz destek katman üzerinde çift yüzey kaplama) Genellikle destek katmanlarn kaplamak için kullanlr. ri mcrlar yüzeye açk bir ekilde (boluk brakarak) yayn ve kilitlenme elde etmek için sktrn. Daha küçük mcr boyutlu tek yüzey kaplamalar ve azalan yaptrma tabakas miktar, üç kata kadar uygulanabilir.(üçüncü katman bir yl sonra uygulanabilir.) Kaplamay doygun hale getirmek için B1 gerekir %70 emülsiyonun yaklak 0.8 kg/m 2 si. B2 mcr yerletirmek için gerekir. Uygulanacak miktar emülsiyon üreticisinin önerilerine gore deikenlik gösterir ve kullanlacak mcrn kalite, miktar, ekil ve boyutuna baldr klasik yüzey kaplama uygulamalar için olduu gibi. Kaplamann en üst ksmna emülsiyon uygulamasndan hemen sonra gerekli mcr miktar eit bir ekilde datlr. Bu ilemi tercihen lastik tekerlekli silindirler ile sktrma ilemi izler. kili veya çok katmanl yüzey kaplamalarnda ikinci katmann yaptrma tabakasnn ilk katmanla tam temas halinde olmas salanmaldr. 1 la 3 günlük bir dönemden sonra fazla mcr uygun yol süpürme ekipman ile giderilmelidir. Nokta bakmnda kaplama kürlenmemi emülsiyona döenebilir ve daha sonra yüzey geçici trafie izin vermek için kum ile kaplanr.

8 Bu broürde verilen bilgiler, bildiimiz kadaryla gerçek ve dorudur. Ancak, yeni aratrma sonuçlar ve pratik deneyimler revizyon gerektirebilir. Burada belirtilen bilgilerden herhangi bir garanti veya yükümlülük çkarlamaz. BeNeLux Tel Central Eastern Europe Tel Czech Republic Tel France / Africa Tel Germany Tel Italy Tel Near Middle East Tel Poland Tel Romania Tel Russia / CIS Tel Scandinavia / Baltics Tel Spain / Portugal Tel Switzerland Tel UK / Ireland Tel TÜRKYE DSTRBÜTÖRÜ VE DAITIM : Bayar Cad..M. Fatih Öngül Sok. Odak Plaza A Blok No:5 K: Kozyata- ISTANBUL T: pbx F: TR

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r.

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r. 1985 ylnda çktmz mühendislik yolculuunun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelliin araydr. Mühendislik alannda özgün tasarm yapmak, kaliteli danmanlk hizmeti vermek; aratrmac olmay, sürekli yenilenmeyi

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

YOL YAPIMINDA ALT VE ÜST YAPI GÜÇLEND RME UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER

YOL YAPIMINDA ALT VE ÜST YAPI GÜÇLEND RME UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark YOL YAPIMINDA ALT VE ÜST YAPI GÜÇLEND RME UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER 2 YOL ÜST YAPI GÜÇLEND RME UYGULAMALARINDA KULLANILAN

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazrlk Seviyeleri Seda YILMAZ ve eref SAIROLU Özet Bu çalmada, siber güvenlik konusunda uygulanmas önerilen evrensel kurallar, siber kaynaklarn risk analizi, tehdit

Detaylı

CREATING TOMORROW S SOLUTIONS İNŞAAT I SİLİKON REÇİNELER DEKORATİF BOYALARIN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI

CREATING TOMORROW S SOLUTIONS İNŞAAT I SİLİKON REÇİNELER DEKORATİF BOYALARIN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI CREATING TOMORROW S SOLUTIONS İNŞAAT I SİLİKON REÇİNELER DEKORATİF BOYALARIN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI Boyaların en Büyük Düşmanı sadece 1 Milimetre geniştir Nem Duvarın İçine Nasıl İşler? Mineral bazlı

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Bu ayki say zda neler var:

TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Bu ayki say zda neler var: TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Bu ayki sayzda neler var: MIDEST 2011 Yan Sanayi Fuarn Ardndan.. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Ocak 2012, say:70 Deerli Yan sanayicilerimiz, KOB lerimiz, giriimcilerimiz,

Detaylı

Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY. 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI

Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY. 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI 2.1 ERTME 2.2 GAZ ÇÖZÜNÜRLÜÜ VE GAZ GDERME 2.3 KALIBIN DOLDURULMASI

Detaylı

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII STRATEJK PLANI (Taslak) (2010-2014) OCAK 2009 1 TARHÇE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB), 4951 say Kanunun verdii yetkiye dayanlarak 25.12.1963 tarih ve 4-400

Detaylı

KIMYASAL MADDELER(DETERJANLAR, ILAÇLAR, BOYALAR)

KIMYASAL MADDELER(DETERJANLAR, ILAÇLAR, BOYALAR) KIMYASAL MADDELER(DETERJANLAR, ILAÇLAR, BOYALAR) Hasan CEYLAN, Mutlu TEZCAN, Pakize ÇIVRILLI, Mehmet Ali KORKUT Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E*itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö*retmenli*i mutlu_te@hotmail.com,

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

ekil 3. Ekartman belirleme amac yla kullan lan LVDT.

ekil 3. Ekartman belirleme amac yla kullan lan LVDT. ekil 3. Ekartman belirleme amacyla kullanlan LVDT. Linear Variable Differential Transformer sözcüklerinin ksaltmas olan LVDT, bir objenin dorusal olan mekanik hareketini, elektrik sinyallerine dönütüren

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm ortağı

Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm ortağı Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm ortağı Hakkımızda IPS PETROL ÜRÜNLERİ ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2010 yılından bu yana deneyimli kadrosu ile birçok yerli ve yabancı firma için danışmanlık ve temsilcilik

Detaylı

Madencilik ve Çimento Sektörüne ait Rulmanlar ve Hizmetlerimiz

Madencilik ve Çimento Sektörüne ait Rulmanlar ve Hizmetlerimiz Madencilik ve Çimento Sektörüne ait Rulmanlar ve Hizmetlerimiz Her bir uygulamada doğru çözüm Dünya çapındaki en büyük rulman üreticilerinden biri olarak Schaeffler, madencilik sektöründe yer alan ve dünyada

Detaylı

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER ÖZET Dr. dris Özkul * Dr. Yaar Sar ** Türkiye nin tarmsal

Detaylı

DYNAFOAM BOARD XPS ISI YALITIM LEVHALARI. RoHS

DYNAFOAM BOARD XPS ISI YALITIM LEVHALARI. RoHS Enerji Tüketimini Azaltır. Isıl Konfor Sağlar. Sağlıklı Yaşam Sunar. İlk Yatırım ve işletme Maliyetlerini Azaltır. Çevrenin Korunmasına Katkı Sağlar. CFC-HCFC FREE RoHS TARİHÇE 20 yıllık tecrübesiyle,

Detaylı

NAL MORAN ATLETZM ETM VAKFI 1. BEBESTAD ATLETZM OYUNLARI 2006

NAL MORAN ATLETZM ETM VAKFI 1. BEBESTAD ATLETZM OYUNLARI 2006 1 NAL MORAN ATLETZM ETM VAKFI 1. BEBESTAD ATLETZM OYUNLARI 2006 lkçalardan günümüze çocuklar, oyunda boy ölçümekten ve kendilerini akranlaryla kyaslayacak durumlar yaratmaktan holanrlar. Atletizm, içerdii

Detaylı

ENERJ LET M HATLARINDA MODÜLER YAPAY

ENERJ LET M HATLARINDA MODÜLER YAPAY T.C. CLE ÜNVERSTES FEN BMLER ENSTTÜSÜ ENERJLETM HATLARINDA MODÜLER YAPAY R ALARI VE DALGACIK DÖNÜÜMÜ LE ARIZA ANAL Ömer Faruk ERTURUL YÜKSEK LSANS TEZ ELEKTRK-ELEKTRONK MÜHENDSL ANABM DALI YARBAKIR HAZRAN

Detaylı

BÖLÜM I I. GR I.1. YAKIT EKONOMSNN GEREKLL

BÖLÜM I I. GR I.1. YAKIT EKONOMSNN GEREKLL BÖLÜM I I. GR I.1. YAKIT EKONOMSNN GEREKLL nsanl n var oluundan buyana enerji insanlar için bir gereksinim olmutur. lk balarda enerjinin ekli önemli olmasa da daha sonralar insanlar enerjiyi amaçlarna

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (39-51) UZAY-TABANLI GÜVENLK ÇALIMALARI Fuat NCE Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüü Yeilyurt / STANBUL fuat.ince@superonline.com

Detaylı

KATI VE TEHL KEL ATIK DÜZENL DEPOLAMA TES S UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER

KATI VE TEHL KEL ATIK DÜZENL DEPOLAMA TES S UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark KATI VE TEHL KEL ATIK DÜZENL DEPOLAMA TES S UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER Dünya çapında atık malzemelerin bertarafı önemli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 01 Dow Türkiye Dow Bina Çözümleri. 02 SHAPEMATE IB BLUE SAFE Mavi Kale Mantolama Sistemleri. 03 STYROFOAM IB İçten Duvar

İÇİNDEKİLER. 01 Dow Türkiye Dow Bina Çözümleri. 02 SHAPEMATE IB BLUE SAFE Mavi Kale Mantolama Sistemleri. 03 STYROFOAM IB İçten Duvar İÇİNDEKİLER 01 Dow Türkiye Dow Bina Çözümleri 02 03 02 SHAPEMATE IB BLUE SAFE Mavi Kale Mantolama Sistemleri 04 05 03 STYROFOAM IB İçten Duvar Yalıtımı 06 07 04 ROOFMATE SL Teras Çatılarda ve Temellerde

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı