Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com"

Transkript

1 Görsel Tasarm KaliteOfisi.com

2 KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2

3 KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine katk salamak, kalite konusunda yaplan ararmalara destek olmak, yöneticilerin, uzmanlarn, akademisyenlerin, rencilerin ve ksacas kalite ile ilgilenen herkesin çalmalar srasnda karlaklar problemlere çözümler getirmek ve bilgi alveriini kolaylarmak için oluturulmu bir iletiim portalr. Misyonumuz Bilgi ve birikimleri bir araya getirmek, beraber üretmenin ve paylamann hazz yaamaktr. Vizyonumuz Kalitenin bir yaam biçimi haline getirilmesine uzmanlz ve etkinliimiz ile liderlik etmektir. lkelerimiz Bilgi ve deneyimin paylaldkça çoaldna inanr, saladz hizmetin kalitesinden ödün vermeyiz. Kalite konusundaki gelimelerin, ülkemizdeki kurulularn yönetim ve kültür dokusuna uygun bir ekilde sunulmasna dikkat ederiz. Her bir talebi proje anlay ile alarak hizmette bütünsellik salarz. 3

4 4

5 Önsöz yi tasarlanm görsel materyaller sadece örenimi kolaylarmakla kalmaz ayn zamanda izleyicilerin yaratklar için estetik modeller olutururlar. Bir görüntü yaratrken görünümün bir taramas oluturmak, tasarm kuramlarna en uygun yöntemdir. Bu aamada sanatsal detaylardan çok doru kelimeleri ve görüntüleri seçip en uygun biçimde birletirmek ve uygun renkleri kullanmak önem kazanr. Broürde bu seçim ve birletirme ileminin nasl yaplacana ilikin ipuçlar verilmi, eitim, sunum ve raporlarda kullanlan görsel tasarn etkinliinin nasl arttlabilecei açklanmr. Kaliteofisi 5

6 6

7 çindekiler Kalite ofisi hakknda... 3 Önsöz... 5 çindekiler... 7 Genel lkeler... 9 Çizgi ekil...10 Desen Renk Bütünlük...12 Denge ralama...12 Etkileim...13 itim Amaçl Bilgi Genel Grafik/Resim Objeleri...15 Metin Objeleri Renk Yap...17 Bilgisayar Ekrann Tasarlanmas Baklar Yönlendirmeler...20 Metin...20 Öne Çkarma Grafikler

8 8

9 Genel lkeler Sanat, çizgi, ekil, desen ve renk bileenlerinden oluur. Çizgiler düz, eik, noktal veya kesik kesik olabilirler ve ilgi çekme/yönlendirme amaçl kullanrlar. ekil iki boyutlu bir biçimdir. Desen üç boyutludur, kaba, ince, düz vb. olabilir. Renk, dikkat çekme ve iletiim özelliklerini önemli ölçüde güçlendirir. Çizgi Çizgi dikkati bir yol boyunca sürükleyen veya bir noktaya çeken tek boyutlu bir yapr. Çizgiler ilem, yön ve hareket gösterir. Çizgiler ayrca ekilleri ayrma ve birletirme ilerini yapar ve üzerine kurgu yaplabilecek temel yap talarr. 9

10 Yatay çizgiler durgunluk hissi verir. Dikey çizgiler güç gösterir, yukar bakma hissi verir. Köegen çizgiler kuvvetli biçimde hareket ve dinamizm hissi verir. Çapraz köegenler karklk hissi verir. ik çizgilerde hareket hissi verir. ekil Kendine balanan bir çizgi bir ekil oluturur. ekiller iki boyutludur ve bir nesnenin d çizgilerini gösterebilir. ekiller anlaml bir bütün oluturmak için bir araya gelebilir. Desen Pek çok görünüm, çizgi ve ekiller dahil iki boyutludur. Desen kullanlarak üçüncü bir boyut eklenebilir. Desen üç boyutlu cisim ve materyallerin bir özelliidir. Dokunma hissini uyararak konuyla ilgili daha yaln bir fikir verir. Desen önem fikri vermek, ayrmak veya bütünletirmek amaçl kullanlabilir. Renk Uygun renk seçimleri sadece görsel tasarmlar 10

11 gelitirmez, ayrca ayr bir hava ve önem kazandr. Renk dikkat uyarr ve görsel etki yapar. Renk kullann baka etkileri ise: gerçek renkler seçerek görüntünün gerçekliini arttrmak, itlik ve farklklar vurgulamak, önemli ve ayrnt bilgilere iaret etmek, istenilen duygusal etkiyi yaratmak. Sanatçlar, uzun çalmalar ve tecrübeler sonucunda mavi, yeil, eflatun renkleri souk renkler, k turuncu renkleri de scak renkler olarak deerlendirmilerdir. Bu alglamann altnda renklerin insan gözünde odaklanmasna dayal psikolojik sebepler yatmaktadr. cak renkler izleyiciye yaknlar görünürken souk renkler uzaklayor görünür. Bu durumdan önemli ipuçlar k veya turuncu yaparak izleyiciye yaklayor etkisi verip faydalanabilirsiniz. Renkler, okunurluu dorudan etkiler. Renk seçimi çok kiisel bir olgudur. Kendi renk kombinasyonlar kendiniz yaratmalz. Önemli noktalar vurgulamak, bir his uyandrmak veya görsel ilgi yaratmak için ztlklar kullanabilirsiniz. pucu: Sar üstüne siyah; beyaz üstüne siyah,yeil, rm veya mavi; mavi üstüne beyaz; siyah üstüne sar uygun seçimlerdir. 11

12 Bütünlük Bütünlük bir görünümü oluturan bileenlerin birbiriyle ilikisidir. Sadece yaz içerii deil görsel sunumu da ilgilendirir. Bütünlük konular, renkleri, ekilleri ve çizgi tipi ve yönünü ilikili ve tekrar ederek salanabilir. kça yaplan hatalardan biri, bir alana çok fazla ey rmaya çalmaktr. Anlatmak istediinizi anlatmaya yaramayan, her türlü bilgiyi elimine edin. Denge Bir sunum ekranndaki bileenler dikey ve yatay eksen dikkate alnarak eit arlkta darsa, izleyicide denge ve eitlik hissi uyandr. Tasarm her iki alanda da tekrarlandnda, denge simetrik olacaktr. Ancak, birçok durumda gözün bilgiyi annda yakalayabilmesi için asimetrik tasarmlar kullanabilirsiniz. ralama Akn görsel ve yaz elemanlar, izleyicinin dikkatini önemli ayrnt ve kuramlara yönlendirecek ekilde ralanmalr. Çizgi, alan ve biçim ayarlama, dikkat etmeniz gereken en önemli bileenlerdir. Tank geometrik ekiller ( dikdörtgen, oval, üçgen) izleyicilerin çounun aina olduu cisimler olduu için, 12

13 üzerine çallabilecek en iyi ablonlar temsil eder. Alfabedeki C, O, S, Z, L, T ve U harflerini oluturan dizilimler ayn etkiyi gösterir. Bu harfler, sunumun altnda yatan fikri sembolize etmek için kullanr. Etkileim Baz görsel materyaller kullanya etkileim imkan sunar. Örnein doru cevab içeren cevap kartlar, renciyi ilgili alana sürükleyebilir. 13

14 14

15 itsel Amaçl Bilgi Genel Görsel objeleri fikirlere örnek salamak için mümkün olduunca çok kullann. Her bir görsel objede tek bir kavram sunun. Karmak görsel objeleri basitletirin veya adm adm tekrar oluturun. Her görsel obje için metni minimum seviyeye indirin. En fazla 6 satr ve her bir satr için de en fazla 6 kelime kullann. Grafik/Resim Objeleri: Bu objeler ne çok soyut ne de çok gerçekçi olmalr. ina olunmayan objelerin büyüklüünü göstermek için bir ölçek kullann. Rahatsz edici arka alan (zemin) kullanmayn. Eer derinlik hissi yaratmak önemli ise, ön zeminde baka bir obje kullanarak bunu salayn. Görsel objeyi ikiye 15

16 bölecek yatay çizgiler kullanmaktan kaçn. Bilgiyi sunmak için grafikleri kullann. Kaln ve düzgün yaz tipini tercih edin. Metin Objeleri: Ayn görüntüde farkl yaz tipleri kullanmayn. Bir noktaya dikkat çekme için, yan, kaln, renkli ve alt çizili yaz tipini tercih edin. Sadece gerektiinde büyük harf kullann. Ba görüntünün ortasna yerletirin. Anahtar kelimeler içeren ksa, öz, anlaml ve tanmlay baklar kullann. Satrlar arasndaki boluk, kelime yüksekliinin 1/2`si kadar olmalr. Renk Önemli objelere dikkat çekmek için bu objelere en parlak ve açk renkleri kullann. Metinlerde ve resimlerde zemin rengine zt bir renk kullann. Birden çok görsel objede tutarl zemin rengi kullann (hepsinde ayn renk olsun). Bir görsel objedeki renk miktar srlayn. 16

17 Yap Görsellik mümkün olan en basit ekilde olsun; a detaylardan kaçn. Sayfa görüntüsünün dengeli olduundan emin olun. Tepegöz asetatlar ve slaytlar için yatay format kullann. Görsel objeler okunabilir olsun; eer kullan okuyamyorsa, o malzemeyi kullanmayn. Düzgün bir yap kullann ( dengeli, sral ve sola yanak). 17

18 18

19 Bilgisayar Ekrann Tasarlanmas Baklar Ksa, özlü ve anlaml baklar kullann. Baklar ekrann en üst ksmnda ortaya veya sol tarafa yerletirin. Kelimeleri tam heceleri ile yazz; ksaltma kullanmayn. Bakta görünen ekrann amac veya içeriini tanmlayn. Ba kaln harflerle yazn. Ba üç satr ile rlayz. Bakla metin arasnda en az bir boluk rakn. Yönlendirmeler Ksa cümleler kullann (yedi kelimeden fazla olmasn). Adm-adm yönlendirme verin. Ciddi uyarlar dndaki yönlendirmeleri olumlu 19

20 cümlelerle verin. Yönlendirmeleri kullanya, izleyiciye seslenerek verin. Yönlendirmelerde anlar kelimeler kullann. Zorunlu deilse teknik terimler ve ksaltmalar kullanmayn. Basit ve anlar cümleler yazn. Okunurluu artrmak için hem büyük hem de küçük harfleri kullann. Ekrann ilerlemesini kullan kontrolüne brakn (ekrann otomatik olarak ilerlememesi gibi). Paragraflar arasnda çift boluk brakn. Her cümlenin sonuna nokta koyun. Metin Mümkün olduu kadar, her ekranda sadece bir paragraf kullanmaya çaln. Metinleri sola dayal yazn. Uzun cümleleri doal anlam yitirmeyecek ekilde küçük cümlelere bölün ( özellikle zayf okuyucular için). Satr sonunda bölünmü kelimeler kullanmamaya çaln. Öne Çkartma Öne çkartma teknikleri; dikkatleri kelimelere, metinlere ve grafiklere çekerler ve renkli, büyük, alt 20

21 çizili, kutu içine alnm, kesme iaretli yanp sönen veya parlak ( belki de en dikkat çeken türdür), ters renkte ve farkl fare göstergesi olan nesneleri ifade ederler. Yan yaz türünü mümkün olduunca okunurluu azaltmadan kullann. Yanp sönme veya parlak nesneleri sadece çok önemli mesajlar vermek için kullann. Kullann dikkatini çektikten sonra tekrar normal veya alternatif öne çkartma tekniklerini kullann. Ayn ekranda farkl iki yerde yanp sönen veya parlak nesneleri kullanmaktan kaçn. Pembe veya bordo gibi scak renkleri kullanmaktan kaçn. Kullann aksiyonuna ihtiyaç duyulduunu göstermek için mümkün olan yerlerde ses kullann. Öne çkartma tekniklerini ktl kullanz. Aksi taktirde, içeriin önemini yitirmesine neden olabilirsin. Grafikler A detay ve gerçekçilikten kaçn. Karmak grafikleri küçük parçalara bölün. Grafikleri ilikili metinle beraber sunun. Önemli noktalara dikkat çekmek için farkl renkler kullann. Tek bir ekranda kullandz renk say rlandn. 21

22 Etkili renk kombinasyonlar kullanz. Krm ve yeil, mavi ve sar, yeil ve mavi, k ve mavi renk kombinasyonlarndan kaçn. 22

1. Görsel Tasarım 1. Bu bölümü bitirdiğinizde; Görsel tasarım öğelerinden Çizgi, Şekil, Alan, Boyut, Doku, Renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak,

1. Görsel Tasarım 1. Bu bölümü bitirdiğinizde; Görsel tasarım öğelerinden Çizgi, Şekil, Alan, Boyut, Doku, Renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak, 1. Görsel Tasarım 1 ÖĞRENĠM KAZANIMLARI: Bu bölümü bitirdiğinizde; Görsel tasarım öğelerinden Çizgi, Şekil, Alan, Boyut, Doku, Renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak, Görsel tasarım ilkelerinden Bütünlük,

Detaylı

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA ÖRENME FAALYET 1 ÖRENME FAALYET 1 AMAÇ Kullanc ve bilgisayar hesaplarna göre organizasyon birimleri yaratma ve gruplama ilemini gerçekletirebileceksiniz. ARATIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanz gereken

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE 211GS0002

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE 211GS0002 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE 211GS0002 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Başarının 11 Adımı. tüm potansiyelinizi kullanmanın yolu

Başarının 11 Adımı. tüm potansiyelinizi kullanmanın yolu Başarının 11 Adımı tüm potansiyelinizi kullanmanın yolu Başarının 11 Adımı Kaliteofisi Yayınları No: 8 Şubat 2004 Tüm hakları Kaliteofisi ne aittir. Kaynak göstermek şartı ile alıntı yapılabilir. Öneri

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM?

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? KTAP NCELEMES ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? Prof. Dr. Mehmet Emin AY Ahmet ERKOÇ Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din E!itimi Bilim Dal/ Giri Mehmet Emin Ay /n kaleme ald/!/ ve

Detaylı

Filo araç al m nda karar aac ve deerleme a kullan m

Filo araç al m nda karar aac ve deerleme a kullan m www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 3 (00) 86-05 statistikçiler Dergisi Filo araç al m nda karar aac ve deerleme a kullan m enay Lezki Anadolu Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TEK KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TEK KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TEK KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

1. WEB TASARIMINDA TEMEL İLKELER

1. WEB TASARIMINDA TEMEL İLKELER Sevgili Öğrenci, İyi bir web sitesi hazırlamak uzmanlık gerektiren bir iştir. Uzmanlık gerektiren her iş gibi web sitesi hazırlamak için de bazı özel bilgileri öğrenmemiz gereklidir. Web sitesi hazırlamaya

Detaylı

Grafik Tasarım. Güzel Görseller Tasarlamak. Bilal ATASOY

Grafik Tasarım. Güzel Görseller Tasarlamak. Bilal ATASOY Grafik Tasarım Güzel Görseller Tasarlamak Bilal ATASOY Dersin içeriği Grafik tasarımın temelleri Grafik tasarım araçları CorelDraw Photoshop Publisher, Tasarım uygulamaları Dersin işleniş yöntemi Dersler

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE GÜZEL SANATLAR VE SPOR L SELER ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 9 YAZARLAR ükran ÜST Adem Yavuz HIZAL Cemil CANDA Ahmet PEHL VAN B R NC BASKI Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlü ü, 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I...:

Detaylı

Web of Science. Kullanm ve Kapsam

Web of Science. Kullanm ve Kapsam Web of Science Telif Hakk 2003 Institute for Scientific Information, Inc. (ISI ), Telif Hakk 2003 Mikro Bilgi Kayt ve Da%tm A.'. Burada, Thomson Scientific ve Mikro Bilgi Kayt ve Da%tm A.'. mü+terileri,

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

farklılıkları, aile bireylerinin sosyal etkileşimleri, sosyokültürel farklar, davranış problemleri vb. gibi birçok konu incelenebilir.

farklılıkları, aile bireylerinin sosyal etkileşimleri, sosyokültürel farklar, davranış problemleri vb. gibi birçok konu incelenebilir. 1 BÖLÜM I 1.GİRİŞ Çocuk, çizdiği resimler aracılığıyla iç dünyasını, bilinçdışı isteklerini, duygularını aktarır. Resim, çocuğun kendi duygu ve düşüncelerinin bir ürünü olduğu için okulöncesi dönemde çok

Detaylı

Görev temelli öğreni m

Görev temelli öğreni m Görev temelli öğreni m Bu proje nin bütçesi AB Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Bu yayın tamamen yazar ın kendi kişisel görüşlerini yansıtmakta olup AB Komisyonu bu kılavuz içersinde yer alan bilgilerden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF NOKTA-ÇİZGİ 211GS0001

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF NOKTA-ÇİZGİ 211GS0001 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF NOKTA-ÇİZGİ 211GS0001 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2249 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1248 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

Detaylı

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları METAL KAYNAININ TANIMI Metalik malzemeleri, ısı, basınç ya da ikisi birden kullanılarak ERGTME gerçekletirilip, çounlukla kaynak edilecek metalik malzeme ile aynı ya da çok yakın sıcaklıkta eriyebilen

Detaylı

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç A Tool for Generating Quality Manual from Business Process Models Elif, Aydn Biliim Sistemleri Bölümü ODTÜ, Ankara elif.aydin@ii.metu.edu.tr Ömer,

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar Önsöz Bazen bir kitaba acilen ihtiyaç duyulur ve olaylar doru zamanda doru insanlar uygun bir yolla bir araya getirir. Bu çalmada da böyle bir ey oldu. Reiki nin içine girdiimden beri, bu tedavi sanatnn

Detaylı