BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ"

Transkript

1 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED RAPPORU NİHAİİ ÇEED RAPPORU ANKARA EKİM /2009

2 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAÇAYIR MAHALLESİ, HİTİT SOKAK, NO: BOLU TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ YANAŞMA YERİ ,8 TL PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ Yolcu İskelesi UTM Koordinatları Coğrafik Koordinat Datum : ED-50 Datum : WGS-84 Projeksiyon : 6 derece Türü : Derece.Kesir Elemanların : Sağa değer, Elemanların sırası yukarı değer sırası Ayıraç : : Enlem, boylam Sağa değeri : 6 basamak.kesir Ayıraç Yukarı değeri : 7 basamak. kesir : : D.O.M. : 33 Sağa değer Derece.kesir Zon : 36 Yukarı değer Derece.kesir ,76 : , : 32, ,14 : ,28 41, : 32, ,62 : ,34 41, : 32, ,05 : ,63 41, : 32, ,76 : ,41 41, : 32, ,5 : ,67 41, : 32, Küçük Tekne Yanaşma Yeri UTM Koordinatları Coğrafik Koordinat Datum : ED-50 Datum : WGS-84 Projeksiyon : 6 derece Türü : Derece.Kesir Elemanların : Sağa değer, Elemanların sırası yukarı değer sırası Ayıraç : : Enlem, boylam Sağa değeri : 6 basamak. kesir Ayıraç Yukarı değeri : 7 basamak. kesir : : D.O.M. : 33 Sağa değer Derece.kesir Zon : 36 Yukarı değer Derece.kesir ,70 : , : ,63 : , : ,73 : , : ,91 : , : ,9 : , : ,68 : , : ,62 : , : ,97 : , : ,46 : , : ,03 : , :

3 PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ) ÇED Yönetmeliği EK-I Listesi Madde 10- Suyolları, limanlar ve tersaneler b: 1350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının yanaşabileceği ticari amaçlı liman, iskele ve rıhtımlar (güneşlenme ve sportif amaçlı iskeleler hariç) PTD/ÇED BAŞVURU DOSYASI/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN ADI MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD. ŞTİ PTD/ÇED BAŞVURU DOSYASI/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARALARI Şehit Cevdet Özdemir Mah Sok No:1/ Çankaya/ANKARA Tel : (0 312) Faks : (0 312) PTD/ÇED BAŞVURU DOSYASI/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU TARİHİ (GÜN, AY, YIL) 20/10/2009

4 İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1: PROJENİN TANIMI VE AMACI Projenin Tanımı, Hizmet Amaçları, Mevcut (Askeri Liman vb.) ve Planlanan Projelerle İlişkisi, Mesafesi, Ekonomik-Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve İl Ölçeğinde Önem ve Gerekliliği, Projenin Yatırım ve İşletme Süresi Projenin Fiziksel ve Teknik Özellikleri Limanda Yer Alan Mevcut Ana Faaliyet Ünitelerinin (Ana ve Tali Mendirek, Liman Sahası, Dolgu Alanı vb.) Boyutları, Kapasiteleri, Su Derinliği, Bu Üniteler İçin ÇED Yönetmeliği Kapsamında Yapılmış İş ve İşlemler, Bu Ünitelere Yanaşan Deniz Araçlarının Özellikleri (boyutları, kapasitesi vb.) ve Sayısı Yapılması Planlanan Faaliyet Ünitelerinin Boyutları, Adedi, Kapasitesi, Su Derinliği, İnşaat Tekniği ve İnşaat Süresince Kullanılacak Ekipmanlar, Bu Üniteler İçin Belirlenen Kapalı ve Açık Alan Büyüklükleri ve Verilecek Hizmetler (Proje alanının yat turizmine açılıp açılmayacağı hususunda gerekli açıklamalar yapılmalıdır) Proje Alanında Mevcut/Yapılması Planlanan Faaliyet Ünitelerinin Vaziyet Planı Üzerinde Gösterimi (Boyut Bilgileri ve Lejandı ile Birlikte) Yapılması Planlanan Yolcu İskelesi ve Yanaşma Yerini Bir Yılda Kullanacak Deniz Araçlarının Sayısı ve Özellikleri (Boyut, kapasite vb.) Proje Alanındaki Mevcut Ünitelerde Herhangi Bir Amaçla Güçlendirme Yapılıp Yapılmayacağı, Yapılacak ise Yapılacak İse Bunların Nerelerde, Ne Kadar Alanda, Nasıl Yapılacağı Proje Kapsamında Yapılacak Dolgunun Amacı, Kaplayacağı Alan (m 2), Hacmi (m 3 ) ve Yapım Tekniği Dolgu Malzemesinin Nereden ve Nasıl Temin Edileceği, Temin Edilecek Ocakların Özellikleri, Proje Alanına Mesafesi, Dolgu Malzemesi Proje Alanına Taşınırken İzlenecek Yol Güzergâhı (Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü görüşü) Proje Alanı İçindeki Su Ortamında İnşaat/İşletme Döneminde Herhangi Bir Amaçla Kazı, Dip Taraması vb. İşlemler Yapılıp Yapılmayacağı, Yapılacak İse Bunların Nerelerde, Ne Kadar Alanda, Nasıl Yapılacağı, Bu İşlemler Sonucu Çıkarılacak Taş, Kum, Çakıl vb. Maddelerin Miktarı ve Analiz Sonuçları (Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği EK: 11-A da verilen parametrelerin EK: 11-B de belirtilen yöntemlerle Bakanlığımızdan Yeterlik/Ön Yeterlik Belgesi almış laboratuarlara yaptırılan analiz sonuçları) Proje Kapsamında Su ve Akaryakıt İkmali Hizmeti Verilip Verilmeyeceği, Verilecek İse; Depolanacak Yakıt Türü ve Miktarı, Depolama Birimlerinin Boyutu, Özellikleri, Adedi ve İkmal Sistemi Projenin İnşaat-İşletme Aşamalarında Esnasında Patlayıcı ve Zararlı Madde Kullanılıp Kullanılmayacağı Projenin İnşaat-İşletme Aşamalarında Tesiste Kullanılacak Enerji İhtiyacının Nereden ve Nasıl Temin Edileceği Projenin İnşaat/İşletme Aşamalarına Ait İş Akım Şeması Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili Zamanlama Tablosu Proje İçin Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi ve Seçilen Yerin Seçiliş Nedenlerinin Belirtilmesi Projeye İlişkin Finans Kaynakları ve Fayda-Maliyet Analizi Projeye İlişkin Politik, Yasal ve İdari Çerçeve Proje İle İlgili Olarak Bu Aşamaya Kadar Gerçekleştirilmiş Olan İş ve İşlemlerin (inşaat, ÇED vb.) Kısaca Açıklanması Projeye İlişkin İzin Prosedürü (ÇED sürecinden sonra alınacak izinler) 19 i

5 BÖLÜM 2: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU Proje ve Etki Alanının Genel Olarak Tanıtımı (etki alanının nasıl ve neye göre belirlendiğinin açıklanması, etki alanının 1/ Ölçekli Topografik Harita üzerinde işaretlenmesi) Proje ve Etki Alanında Bulunan Yerleşim-Sanayi Alanlarının, Ulaşım Ağının, Proje Alanı Yakın Çevresinde Faaliyetine Devam Etmekte Olan Diğer Kullanımların 1/ Ölçekli Topografik Harita Üzerine İşlenmesi, Mesafelerinin Verilmesi, Proje Alanının ve Yakın Çevresinin Panoromik Fotoğraflandırılması Proje Alanına İlişkin Planlama Bilgileri, Varsa Lejand ve Plan Notlarının da Yer Aldığı Onanlı 1/ Ölçekli ve 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (aslının aynıdır onaylı ilgili paftaları) veya Plan Teklifleri Arazi Kullanım Durumu, Proje Alanının (kara ve deniz tarafı) Mülkiyetine İlişkin Bilgi ve Belgeler (Tapu, kira kontratı vb.) İnşaat ve İşletme Aşamasında Proje Alanına Ulaşım Proje Alanına En Yakın Karayolunun Mesafesi Proje Alanına Ulaşım İçin Kullanılacak Karayolu Güzergahı ve Alternatifleri, Bağlantı Yolu yada Mevcut Yolda Genişletme/İyileştirme İhtiyacı Duyulup Duyulmayacağı, Bu Çalışmaların Kim Tarafından Yapılacağı, Bölgede Mevcut/Planlanan Yol Çalışması Olup Olmadığı (Konu ile ilgili çalışmaların Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütülmesi ve görüşünün ilave edilmesi) Proje Alanı ve Etki Alanında 2863 Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Gereği Yapılacak İş ve İşlemler Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Uyarınca Koruma Altına Alınmış Habitat ve Türler ile İlan Edilmiş Özel Statülü Alanların (Birinci Derece Doğal Sit Alanı, Turizm Merkezi/Alanı, Ramsar Alanı, Sulak Alan, Özel Çevre Koruma Alanı, Milli Park, Kültür ve Tabiat Varlığı, Av-Yaban Hayatı Koruma Alanı vb.) Tanımlanması, Proje Alanı ve Etki Alanına Olan Uzaklıklarının Belirtilmesi, Koruma Alanı Sınırları İle Proje Alanı ve Etki Alanı Sınırlarının Üst Ölçekli Haritalar İle Gösterimi 27 BÖLÜM 3: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ Proje ve Etki Alanının Mevcut Kirlilik Yükü ve Analiz Sonuçları (deniz suyunun Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo-4 e göre, Bakanlığımızdan Yeterlik/Ön Yeterlik Belgesi almış laboratuarlara yaptırılan analiz sonuçları) Proje ve Etki Alanında, Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Arazi (askeri yasak bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb.), Yerleşim Alanı, Sanayi Alanı vb. Olup Olmadığının Belirtilmesi Proje ve Etki Alanının Jeolojik Özellikleri Bölgesel Jeoloji, Proje Alanı ve Etki Alanının Jeolojisi (çalışma alanının işaretlendiği 1/ ölçekli genel jeoloji haritası, inceleme alanına ait 1/5.000 varsa 1/1.000 ölçekli jeoloji haritası ile bölgesel ve inceleme alanlarına ait stratigrafik kesit eklenmeli ve bölüm içerisinde atıfta bulunulmalıdır) Proje Alanına Ait İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları (onaylayan kurum, onay tarihi, kapak, amaç, imar durumu, yerleşime uygunluk durumu, sonuç ve onay sayfaları ile inceleme alanını içine alan yerleşime uygunluk haritası rapora eklenmelidir, bu raporlar yok veya imar tadilatı yapılacak ise; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın tarih ve sayılı Genelge ve tarih ve sayılı makam oluru doğrultusunda ii

6 hazırlanacak, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının ilgili kuruma onaylatılması gerekmektedir) Proje ve Etki Alanının Deprem Durumu (inceleme alanı ve yakın çevresinde yer alan fayların proje alanına uzaklıkları, etkileri ile geçmişte ve son dönemde meydana gelen depremler, deprem riski hakkında bilgi verilmelidir, deprem bölgeleri haritası, proje alanının işaretlendiği diri fay haritası rapora eklenmelidir) Proje ve Etki Alanının Doğal Afet Durumu (7269 sayılı yasada belirtilen deprem dışındaki heyelan, kaya düşmesi, su baskını, çığ vb. doğal afet riskleri hakkında bilgi) Deniz Dibi Zemin Etüt Raporu Proje ve Etki Alanının Hidrolojik ve Hidrojeolojik Özellikleri, Yüzeysel ve Yeraltı Su Kaynaklarının (kuyu suları dahil) Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri, Debileri, 1/ Ölçekli Topografik Haritada Gösterimi Meteorolojik Özellikler, Bölge Özelinde Hava Koşulları, Rüzgar Gülü, Bu Koşulların Denizciliğe ve Yapımı Planlanan Projeye (özellikle yüzer iskele) Etkileri Proje Sahasının Batimetrik ve Oşinografik Özellikleri Proje Sahasının Batimetrik Yapısı ve 1/1000 Ölçekli Batimetri Haritası (www.shodb.gov.tr adresinde belirtilen Hidrografik Mesaha Standartları na uygun ve örneği verilen rapor ile birlikte) Sahanın Akıntı Durumunun Tespiti Amacıyla Akıntı Hız ve Yön Ölçüm Sonuçları İle Grafiksel Değerlendirmeler Deniz Tabanı Yatay ve Düşey Devamlılığının Tespitine Yönelik Jeolojik ve Jeofiziksel (sismik veya sondaj uygulamaları ile yandan taramalı sonar) Çalışma ve Değerlendirmeler Deniz Tabanı Sediment Cinsi, Dağılımı Ve Sediment Hareketlerine İlişkin Değerlendirmeler İle Sahanın Sediment Dağılımı Haritası Bölgenin Deniz Suyunun Oşinografik Parametrelerine (tuzluluk-sıcaklık-yoğunluk vd.) İlişkin Ölçüm Sonuçları ve Değerlendirmeleri İçeren Bilgiler Proje ve Etki Alanındaki Flora/Fauna Türleri ve Yaşam Alanları (Arazide gözlem, anket ve görüşme sonucu tespit edilen türler ile literatürden alınan türlerin belirtilmesi, arazi çalışmasının vejatasyon döneminde yapılması, çalışma yönteminin verilmesi, alanda bulunan bitki türlerinin endemizm durumlarının verilmesi, Koruma Statülerinin RDB (Kırmızı Listesi)/Bern Sözleşmesi tür listeleri baz alınarak belirlenmesi, IUCN tehlike kategorilerine göre değerlendirme yapılması, Bern Sözleşmesi EK-1 kapsamında da türlerin değerlendirilmesi, kumul bitki örtüsü ve deniz ekosisteminin ayrıca değerlendirilmesi, önemli bitki alanlarına ilişkin bilgi verilmesi, yapılan literatür çalışmalarında TÜBİTAK tarafından hazırlanan Türkiye Bitkileri Veri Servisi nin (TÜBİVES) ve Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararlarına Ait Tabloların Kullanılması gerekmektedir) Proje ve Etki Alanının Su Ürünleri İstihsal Sahası Açısından İrdelenmesi Proje Sahasının Orman Alanı İçinde Bulunması Proje Sahasının Bulunduğu Orman Alanı Miktarı (m 2 ) Proje Sahasının İşaretlendiği 1/ ölçekli Meşcere Haritası Projenin Orman Alanlarından Geçen Bölümünde Ne Kadar Ağaç Kesileceği, Kesilecekse Bu Ağaçların Meşcere Tipi, Kapalılığı vb. Özellikleri Faaliyetin Geçtiği Orman Alanlarında Meşcere Tipi, Kapalılığı vb. Özellikler Projenin Orman Alanlarından Geçen Bölümündeki Direk Sayısı Orman Alanları İçin Kamulaştırmanın Söz Konusu Olmadığı, Bu Alanlarda 6831 Sayılı Orman Kanununun 5192 Sayılı Kanun İle Değişik 17/3. Maddesi Gereğince Alınacak İzinler Proje Alanı İle İlgili Olarak Orman Bölge Müdürlüğü Görüşü (İnceleme Değerlendirme Formu ekte yer almalıdır.) 69 iii

7 3.13. Proje Sahasının Orman Alanı Dışında Bulunması Proje Sahasının Bulunduğu Alana En Yakın Orman Alanı Mesafesi, Mesafeye Bağlı Olarak Muhtemel Olumsuz Etkiler, Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Önlemler Proje Alanı İle İlgili Olarak Orman Bölge Müdürlüğü Görüşü (İnceleme Değerlendirme Formu ekte yer almalıdır.) Proje ve Etki Alanının 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi Sosyo - Ekonomik Çevrenin Özellikleri Ekonomik özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler, proje ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları) Nüfus (Yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri; göçler, nüfus artış oranları, diğer bilgiler) Yaratılacak İstihdam İmkanları ve İşsizlik Proje Kapsamında Yapılacak Kamulaştırmanın Sosyo-Ekonomik Etkileri Faaliyete Geçtikten Sonra Beklenen Sosyo-Ekonomik Değişiklikler 71 BÖLÜM 4: PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER Arazinin Hazırlanması ve Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde, Ne Kadar Alanda ve Ne Miktarda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Toprak, Taş, Kum vb. Maddelerin Nerelere Taşınacakları, Nerelerde Depolanacakları veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Katı Atıkların Cinsi, Miktarı, Bertaraf Yöntemleri, Geçici Depolama Alanı Özelliklerinin Proje Atık Yönetimi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Projenin İnşaatı ve İşletme Aşamasında Oluşacak Sıvı Atıkların Cinsi (evsel nitelikli atıksu, sintine, balast suyu, iş makinelerinden kaynaklanan atık yağlar, yağmur vb.), Miktarı, Bertaraf Yöntemleri, Deşarj İşlemleri (bu kapsamda alınacak izinlerin rapora ilave edilmesi), Sızdırmasız Fosseptik ve Arıtma Tesisi (Kapasitesi, Akış Şeması, İş Termin Planı, Kirlilik Giderme Verimliliği, Avan Projesi, Dizayn Kriterleri, Deşarj ile ilgili bilgiler vb.) Hakkında Bilgi Verilmesi, Proje Atık Yönetimi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Doğrultusunda Verilecek Hizmetler (Gemilerden Alınacak Atıkların Cinsi, Miktarı ve Bertaraf Yöntemi, Deşarj Edileceği Ortamlar) ve Atık Kabul Tesisi İle İlgili Bilgiler (Yeri, Özellikleri, Tesisin Vaziyet Planında Gösterimi, Alınacak İzinler vb.) Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Sözleşmesi MARPOL 73/78 EK-I, EK-II, EK-IV, EK-V Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Gürültü ve Alınacak Önlemler İnşaat Aşamasında Oluşacak Gürültünün Hesaplanması Arka Plan Gürültü Ölçümleri İşletme Aşamasında Oluşacak Gürültünün Hesaplanması ve Sınır Değerler İle Karşılaştırılması Kontrol Tedbirleri İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Emisyon Kaynakları ve Hakim Rüzgar Yönü Dikkate Alınarak Bu Kapsamda Alınacak Önlemler (inşaat aşamasında dolgu malzemesinin taşınması, boşaltılması ve depolanması, işletme aşamasında yük tiplerine bağlı olarak yükleme-boşaltma-taşınması esnasında oluşacak emisyonu, işletme aşamasındaki faaliyetler nedeniyle hakim rüzgar etkisiyle oluşabilecek tozlanma vb. hesaplanmalıdır) 84 iv

8 4.8. İnşaat ve İşletme Aşamasında Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden Temin Edileceği, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarı (gerekli izinler alınarak rapora eklenmelidir) Projenin İnşaat Aşamasının (dip taraması dahil) Mevcut Liman Tesislerine Etkileri ve Alınacak Önlemler İnşaat ve İşletme Döneminde Kara ve Deniz Ortamındaki Flora ve Fauna Üzerine Etkiler ve Alınacak Önlemler Projenin Su Ürünleri İstihsal Sahaları, Yöredeki Balıkçı-Balıkçılık Faaliyetlerine Etkileri ve Bu Kapsamda Alınacak Önlemler (bu konuda alınmış izinler rapora eklenmelidir) Projenin Tamamlanması Sonucunda, Proje Sahasının Batimetrik ve Oşinografik Özellikleri ne İlişkin Bilgiler Dikkate Alınarak, Akıntı Sirkülasyonu Su Kirliliği İlişkisinin İrdelenmesi Projenin Mevcut Deniz Trafiği ile Etrafında Bulunan Diğer Kıyı Kullanımlarına (Askeri Liman vb.) Etkileri ve Alınacak Önlemler (Bu Konudaki İlgili Kurum Görüşü) Projenin İnşaat/İşletme Aşamalarında Oluşacak Araç Yükü, Bölgedeki Karayolu Trafik Yüküne Etkileri, Kaza Riski ve Alınacak Önlemler, 2918 Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Karayolları Trafik Kanunu nu Hükümleri Doğrultusunda Yapılması Gereken İş ve İşlemler Taşkın Önleme ve Drenaj ile İlgili İşlemler Projenin Mevcut Yeraltı ve Yüzeysel Su Kaynaklarına Etkiler ve Alınacak Önlemler Proje Alanına İlişkin Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Çalışmaları Doğrultusunda Depreme ve Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler Bölge Özelinde Hava Koşullarının Projeye Etkileri Kapsamında Alınacak Tedbirler sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve Acil Müdahale Uygulama Yönetmeliği ve Satın Alma Yönetmeliği Kapsamında Alınacak Tedbirler İnşaat ve İşletme Aşamasında Çalışanların Sağlık ve Güvenliği Açısından Alınacak Tedbirler Projeden Kaynaklanacak İkincil Etkiler (inşaat ve işletme döneminde sağlanacak istihdam, yerleşimlere olabilecek etkiler, ekonomik değişiklikler vb.) ve Beklenen Sosyoekonomik Değişiklikler Projenin İnşaat ve İşletme Dönemine Ait İzleme ve Kontrol Programı İşletme Sonrası Proje Alanının Durumu ve Rehabilitasyon Programı 94 BÖLÜM 5: HALKIN KATILIMI 95 EKLER 101 NOTLAR VE KAYNAKLAR 114 v

9 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1. Karadeniz Yolcu Trafiği Tahmini (Kişi)... 4 Tablo 2. Tekne Özellikleri... 6 Tablo 3. Dolgu İşleminde Kullanılması Planlanan Malzeme Miktarları Tablo 4. Zamanlama Tablosu Tablo 5. Proje Giderleri Keşif Özeti (2009) (Tl) Tablo 6. Faaliyet Alanı Koordinatları Tablo 7. Ankara-Bartın Karayolu Amasra Mevkii Trafik Hacmi Verileri Tablo 8. Bartın İli Amasra İlçesi Sit Alanları Tablo 9. Deniz Suyu Analiz Sonuçları Ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterleri (Tablo-4) Tablo 10. Amasra İlçesi Yağış Verileri Tablo 11. Amasra İlçesi Sıcaklık Verileri Tablo 12. Amasra İlçesi Nem Değerleri Tablo 13. Amasra İlçesi Deniz Sıcaklığı Verileri Tablo 14. Amasra İlçesi Ortalama Rüzgar Hızları Tablo 15. Amasra İlçesi En Hızlı Esen Rüzgar Yönleri Ve Hızları Tablo 16. Amasra İlçesi En Hızlı Esen Rüzgar Yönü Ve Hızı Tablo 17. Amasra İlçesi Yönlere Göre Esme Sayıları Ve Hızları Tablo 18. Flora Listesi Tablo 19. Amfibiler Tablo 20. Sürüngenler Tablo 21. Kuşlar Tablo 22. Memeliler Tablo 23. Bölgede Bulunan Ve Bulunması Muhtemel Fitoplanktonlar Tablo 24. Bölgede Bulunan Ve Bulunması Muhtemel Zooplanktonlar Tablo 25. Proje Alanında Ve Yakın Sularda Düzenli Olarak Görülen Balık Türleri Tablo 26. Kıyıdan Uzakta Ve Açık Denizde Görülen Balık Türleri Tablo 27. Amasra Limanı Özellikleri Tablo 28. Tekkeönü Balıkçı Barınağı Tablo 29. Kurucaşile Balıkçı Barınağı Tablo 30. Bartın İli Su Ürünleri Potansiyeli Tablo 31. Amasra İlçesine İlişkin Nüfus Bilgileri (Tüik, ) Tablo 32. Sintine Suları Karakteri (Kabdaşlı, Vd., 1998) Tablo 33. Teçhizat Tipine Göre Müsaade Edilen Ses Gücü Seviyesi Tablo 34. İnşaat Aşamasında Çalışması Planlanan İş Makineleri, Adetleri Ve Güçleri Tablo 35. İnşaat Sırasında Kullanılacak İş Makineleri Ve Ses Gücü Düzeyleri Tablo 36. İnşaat Grubu Makinelerden Kaynaklı Gürültünün Mesafelere Göre Dağılımı Tablo 37. Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri (Tablo 5) Tablo 38. Arka Plan Gürültü Ölçüm Sonuçları Tablo 39. İşletme Aşamasında Kullanılacak İş Makineleri Ve Ses Gücü Düzeyleri Tablo 40. İşletme Grubu Makinelerden Kaynaklı Gürültünün Mesafelere Göre Dağılımı.. 83 Tablo 41. Amasra İlçesi Fırtınalı Gün Sayısı Tablo 42. İnşaat Çalışmaları Sırasında İzleme Ve Kontrol Programı Tablo 43. İşletme Çalışmaları Sırasında İzleme Ve Kontrol Programı vi

10 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1. Faaliyet Alanı ve Çevresinin Gösterildiği Uydu Haritası... 3 Şekil 2. Tip Yolcu Rıhtımı Kesiti... 7 Şekil 3. Yolcu İskelesi (rıhtım) Boyutları... 7 Şekil 4. Yüzer İskele Proje Boyutları... 8 Şekil 5. Yüzer İskele Sisteminin Öngörülen Tip Detayları... 9 Şekil 6. Benzer Servis Kutuları Şekil 7. Benzer Yangın Dolapları ve Seyyar Yangın Söndürücüler Şekil 8. Yolcu İskelesi (rıhtım) İş Akım Şeması Şekil 9. Yüzer İskele İş Akım Şeması Şekil 10. Yer Bulduru Haritası Şekil 11. Amasra Limanı Genel Görünümü Şekil 12. Amasra Limanı nda Planlanan Yolcu İskelesi Genel Görünümü Şekil 13. Amasra Limanı nda Planlanan Yolcu İskelesi Şekil 14. Amasra Limanı nda Planlanan Yolcu İskelesi ve Küçük Tekne Yanaşma İskelesi Şekil 15. Amasra İlçesi Ulaşım Yolları Şekil 16. Bartın İli Ava Açık ve Kapalı Alanlar Şekil 17. Faaliyet Alanının Gösterildiği Jeoloji Haritası Şekil 18. Faaliyet Alanının Gösterildiği Bartın Deprem Haritası Şekil 19. Türkiye Diri Fay Haritası ( MTA ) Şekil 20. Türkiye İklim Haritasında Faaliyet Alanının Yeri Şekil 21. Amasra İlçesi Yağış Grafikleri Şekil 22. Amasra İlçesi Sıcaklık Grafiği Şekil 23. Amasra İlçesi Nem Grafiği Şekil 24. Amasra İlçesi deniz suyu sıcaklığı grafiği Şekil 25. Amasra İlçesi Ortalama Rüzgar Hızları Şekil 26. Amasra İlçesi Rüzgar Gülleri Şekil 27. Faaliyet Alanı Batimetrik Özellikleri Şekil 28. Akıntı İnceleme Alanı Haritası (Kaynak: Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni) Şekil 29. Batı Karadeniz Akıntı Yönleri ve Sediment Taşınım Durumu Şekil 30. Bölge Sediment Hareketine Göre Faaliyet Alanı Gösterimi Şekil 31. Bölgeye Ait Vejetasyon Haritası Şekil 32. İnşaat Aşaması Gürültü Düzeyinin Mesafelere Göre Dağılımı Şekil 33. İşletme Aşaması Gürültü Seviyesinin Mesafelere Göre Dağılımı Şekil 34. Halkın Katılımı Toplantısı vii

11 EKLER DİZİNİ EK 1: RESMİ YAZILAR EK 1-a: ÇED Planlama Genel Müdürlüğü Görüşü EK 1-b: Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Görüşü EK-1-c: Deniz Suyu Analiz Sonuçları EK 1-d: Amasra Meteoroloji Bülteni EK 1-e: Amasra Belediyesi Atık Kabul Yazısı EK 2: VAZİYET PLANI EK 3: DOLGU İŞLEMİNİN KESİTİ EK 4: 1/ ÖLÇEKLİ TOPOĞRAFİK HARİTA EK 5: ÇEVRE DÜZENİ PLANI EK 6: 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANI EK 7: 1/ ÖLÇEKLİ JEOLOJİ HARİTASI EK 8: GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM RAPORU KISALTMALAR KISALTMA DLH ÇED TSE DMGM DWT OTDÜ TÜBİVES TÜBİTAK IUCN RDB MARPOL AKM TAM ADI Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirme Türk Standartları Enstitüsü Türkiye Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bir geminin su kesimine kadar taşıyabileceği yük miktarıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bitkileri Veri Servisi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu International Union for Conservation of Nature Red Data Book Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme Askıda Katı Madde viii

12 BÖLÜM 1: PROJENİN TANIMI VE AMACI 1.1. Projenin Tanımı, Hizmet Amaçları, Mevcut (Askeri Liman vb.) ve Planlanan Projelerle İlişkisi, Mesafesi, Ekonomik-Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve İl Ölçeğinde Önem ve Gerekliliği, Projenin Yatırım ve İşletme Süresi a- Projenin Tanımı ve Hizmet Amaçları: Proje konusu faaliyet; T.C. Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü 2009 yılı yatırım programında 2008F proje numarası ile yer alan ve Bartın İli, Amasra İlçesi sınırları içinde yapılması planlanan AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERLERİ dir. Proje; T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 17/07/2008 tarih ve sayılı ÇED Yönetmeliği çerçevesinde incelenmiş olup, Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi EK-1 kapsamında değerlendirilmiştir. (Bkz. EK 1-a) Proje kapsamında Amasra Limanı yolcu iskelesi (rıhtım) ve küçük teknelerin yanaşma yeri (yüzer iskele) yapılması planlanmaktadır. Faaliyet ünitelerinin inşaatı tamamlandıktan sonra işletmesi için Amasra Belediyesi ne devredilecektir. Proje kapsamında inşası planlanan alt yapılardan Yolcu İskelesi nin Amasra Limanı mevcut dalgakıranına paralel, su derinliği -9 m ve beton bloklu rıhtım yöntemiyle gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Rıhtımın toplam uzunluğu 240 m, mevcut dalgakıran yapısı ile arasında dolgu ile oluşturulacak geri sahanın genişliği ise 30 m tasarlanmıştır. Küçük Tekne Yanaşma Yerleri ise Amasra Limanı içersinde bulunan mevcut rıhtımdan denize doğru uzanan 120 m yüzer iskele ile bu iskeleye dik uzanan iki adet 60 m yüzer iskeleden oluşmaktadır. Üst Yapılar: Proje kapsamında yapılacak rıhtıma DWT büyüklüğe kadar yolcu gemilerinin yanaşması mümkündür. Yolcu rıhtımının üzerinde gelen gemilerin güvenli şekilde bağlanmasını sağlayacak yeterli kapasitede çekme yüküne sahip, babalar, halkalar ve diğer donanım bulunacaktır. Gemileri gerekli su ve elektrik servislerini sağlayacak tesisat, rıhtım gerisinde oluşturulan tesisat kanalları ile sağlanacaktır. Faaliyet ünitelerinin inşaatı tamamlandıktan sonra işletmesi için Amasra Belediyesi ne devredilecektir. Bu bağlamda yolcu iskelesini işletecek Amasra Belediyesi tarafından liman hizmetleri için yaklaşık m 2 kapalı alanda üst yapılar inşa etmesi planlanmaktadır. Yapılması planlanan üst yapılar, liman terminali, atık kabul tesisi, akaryakıt depolama alanı, büfeler, balıkçı ağlarının depolanacağı alanlardan oluşacaktır. Liman terminalinde; gemiler için gerekli elektrik, jeneratör, su, telefon, internet ve benzeri teknik bağlantı noktaları ve hatlarının sağlandığı üniteler, yolcularla ilgili işlemler, gümrüklü alan hizmetlerinin yapılması, ülke tanıtımı ve imajını üst seviyeye çıkaracak turizm amaçlı tanıtımlar, hediyelik eşya satışı vb. işlemlerin yapılması planlanmaktadır. Proje kapsamında bulunan Küçük Tekne Yanaşma Yeri yüzer iskele sistemleri ile tasarlanmıştır. Deniz suyuna karşı dayanıklı alüminyum karkas üzerinde tropik menşeili ağaçlar ile oluşturulacak iskele sistemi, yine çevre ve kullanım şartlarına dayanıklı plastik esaslı maddelerden üretilmiş dubalar üzerinde yüzdürülecektir. 1

13 Yüzer iskeleler üzerinde, gelen teknelere sunulacak servis hizmetlerinin yürütülmesi için toplam 20 adet değişik tiplerde servis kutusu kullanılacaktır. Servis kutularının temel işlevi iskele ve rıhtımlara yanaşan teknelere su, elektrik, telefon, tv yayını ve internet gibi hizmetleri vermektir. Bu hizmetler servis kutuları üzerine yerleştirilecek su muslukları, elektrik, telefon, tv vb. soketleri ve bu hizmetlerin ölçümünü yapabilecek sayaç sistemleri ile sağlanacaktır. Limanda veya teknelerde çıkabilecek yangınlara acil müdahale sırasında kullanılmak üzere yangın dolapları yerleştirilecektir. Ayrıca hareketli ve deniz suyunu kullanan seyyar bir yangın tulumbasının yerleştirilmesi planlanmaktadır. Bu pompanın kapasitesi 1100 litre/dakika ve 6-8 bar basınçlı olacaktır. Ayrıca yangın durumlarında kullanılmak üzere limanda değişik tiplerde yeterli sayıda yangın söndürücü belirli noktalara yerleştirilecektir. Tesiste bir yangın elbisesi, acil eylem planını uygulanmasını sağlayacak kadar duman/gaz maskeleri bulundurulacaktır. Proje kapsamında teknelerde biriken atıksuların alınması için iki adet sabit atıksu pompasının kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca seyyar bir pompa ve taşınabilir tankı, gerektiğinde, iskele veya rıhtımda bağlanmış teknelerdeki atık suyu alabilmek için kullanılacaktır. b- Projenin Mevcut ve Planlanan Projelerle İlişkisi, Mesafesi: Faaliyet alanı çevresinde Küçük Liman, Askeri İskele, sosyal tesisler, turizm tesisleri, belediye plajı, Tavşan Adası bulunmaktadır. Faaliyet alanın çevresinde yer alan yerleşimlere mesafeleri kuş ucumu olarak uydu haritasından ölçülerek aşağıda verilmektedir. Faaliyet alanı çevresinde yer alan yerleşimler uydu haritasında gösterilmiştir. (Bkz. Şekil.1) Tavşan Adası: Küçük Liman: Askeri iskele: Yüzer İskele : 375 m Yolcu iskelesi : 340 m Yüzer İskele : 345 m Yolcu iskelesi : 506 m Yüzer İskele : 360 m Yolcu iskelesi : 445 m 2

14 Küçük Liman Yolcu İskelesi Küçük Tekne Yanaşma Yeri Büyük (Yeni) Liman Askeri İskele Şekil 1. Faaliyet Alanı ve Çevresinin Gösterildiği Uydu Haritası Proje kapsamında yapılacak rıhtım ve iskele Amasra İlçesinde mevcut olan Büyük Liman içinde yapılacaktır. Mevcut limanı balıkçı teknelerini ve gemiler kullanmaktadır. Projenin gerçekleşmesi ile birlikte mevcut limanın kapasitesinin artması ve yolcu gemilerinin yanaşması planlanmaktadır. Bu nedenle proje kapsamındaki tesislerin mevcut liman faaliyetlerine olumsuz etkisinin olması beklenmemektedir. Büyük Liman içerisinde Askeri iskele bulunmaktadır. Askeri iskele ile faaliyet ünitelerinin mesafeleri yaklaşık 360 m ve 445 m.dir. Bu nedenle işletme aşamasında rıhtım ve iskeleyi kullanacak olan tekne ve gemilerin yanaşma rotaları ve manevra alanları mevcut Askeri iskelesini direkt olarak etkilememektedir. c- Projenin Ekonomik-Sosyal Yönden Önem ve Gerekliliği: Faaliyet alanı, Bartın İli, Amasra İlçesi sınırlarında mevcut olan Büyük (Yeni) Limanın içinde yer almaktadır. Amasra İlçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile son yıllarda hızla artan bir turizm potansiyeline sahiptir. Denize doğru uzanmış bir burun, burnun iki yanında korunaklı ve birer liman görevi gören doğal iki koy, ana karaya bağlı ve bağımsız adaları ile eşsiz bir görsel güzelliğe sahip olan Amasra İlçesi; 3000 yıllık tarihi, çevresinde yer alan ormanlık alanlar ile son yıllarda turizm sektöründe önemli atılımlar yapmıştır. Doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra Amasra İlçesi, çeşitli organizasyonlar ile turizm faaliyetlerini desteklemektedir. Bu bağlamda, Amasra, bölgede yapılan Karadeniz Yat Rallisine ev sahipliği yapmaktadır. 3

15 Amasra Bölgesi rüzgarlı ikliminden dolayı yelken turizmi için son yıllarda tercih edilen bölgelerden biri olmuştur. İlçede bulunan Amasra Yelken Kulübü tarafından, yelkenciliğin gelişimi desteklenmekte ve çeşitli aktiviteler yapılmaktadır. Bu amaçla yelken kullanımı dersleri verilmekte ve gerektiğinde tekne temin edilmektedir. Doğal özelliklerinden dolayı bölgede Türkiye Yelken Federasyonu tarafından da çeşitli organizasyonlar gerçekleştirilmektedir. Turizm ve Kültür Bakanlığı nca hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 isimli çalışmada, Batı Karadeniz kıyı koridorunun Şile-Sinop arasında uzanan yaklaşık 500 km uzunluğundaki bölümünde kıyı ve doğa turizminin geliştirilmesi planlanmıştır. Bu hedefe ulaşmak için Şile, Akçakoca, Amasra, Cide, Çaylıoğlu ve Sinop yerleşmelerinde halihazırda balıkçılara hizmet veren liman ve barınakların, kapasitelerinin arttırılması ve gemi ve teknelere verilen hizmetlerin iyileştirilmesi planlanmıştır. Söz konusu çalışmada tariflenen Batı Karadeniz Turizm Gelişim koridorunun orta ve en önemli noktasında Amasra Limanı bulunmaktadır. Ulaştırma Bakanlığı, Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) İnşaatı Genel Müdürlüğü, Türkiye Turizm Stratejisi 2023 isimli çalışmada belirlenen hedeflerin gerektirdiği turizm hizmetlerinin sunumu için uygun geri saha gibi önemli avantajlara sahip Amasra Limanı nda kurvaziyer gemilerinin yanaşabileceği bir Yolcu İskelesi ile teknelerin yanaşabileceği Küçük Tekne Yanaşma Yerleri nin inşasını planlamıştır. Turizm Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması nda Karadeniz Bölgesi için yapılan tahminler incelendiğinde ortalama projeksiyonda 2015 yılında , 2030 yılında ise yolcu geleceği tahmini yapılmıştır. TABLO 1. Karadeniz Yolcu Trafiği Tahmini (Kişi) Yıllar Kötümser Ortalama İyimser Kaynak: Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Küçük Tekne Yanaşma Yerleri Projesi Fizibilite Raporu, 2009 Rıhtım önü su derinliği -9 m olan yolcu iskelesine DWT ye kadar yolcu gemileri yanaşabilecektir. Yaz aylarında 10 günde bir, kış aylarında ise ayda bir kez yolcu gemilerinin yanaşacağı öngörülmüştür. Yıllık yolcu kapasitesinin kişi olacağı öngörülmektedir. Faaliyet alanı ile ilgili olarak yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, bölgede yer alan liman kapasitelerinin yeterli olmaması ve yolcu gemilerinin yanaşmasına uygun olmamasından dolayı proje konusu faaliyet planlanmıştır. Bölgede en büyük geçim kaynağının deniz (balıkçılık, turizm) olması da yatırımın önemini artırmaktadır. Bu tür tesislerin yapılması ile Karadeniz de seyir halinde bulunan teknelerin Amasra İlçesine çekilmesi beklenmektedir. d- Projenin Yatırım ve İşletme Süresi: Proje konusu faaliyetin proje ve inşaat çalışmalarının 2010 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. Faaliyet ünitelerinin işletmeye geçmesi ile birlikte ekonomik ömrünün 15 yıl olması ön görülmektedir. 4

16 Bu süre içinde rıhtım ve iskelenin rutin bakımları ve gerektiğinde onarımları yapılacaktır. Tesis ünitelerinin ekonomik ömrünün dolmasından sonra gerekli bakımonarım çalışmaları yapılarak kullanımına devam edilmesi planlanmaktadır Projenin Fiziksel ve Teknik Özellikleri Limanda Yer Alan Mevcut Ana Faaliyet Ünitelerinin (Ana ve Tali Mendirek, Liman Sahası, Dolgu Alanı vb.) Boyutları, Kapasiteleri, Su Derinliği, Bu Üniteler İçin ÇED Yönetmeliği Kapsamında Yapılmış İş ve İşlemler, Bu Ünitelere Yanaşan Deniz Araçlarının Özellikleri (boyutları, kapasitesi vb.) ve Sayısı a- Limanda Yer Alan Mevcut Ana Faaliyet Ünitelerinin (Ana ve Tali Mendirek, Liman Sahası, Dolgu Alanı vb.) Boyutları, Proje kapsamında yapılması planlanan faaliyet ünitelerinin alanları aşağıda verilmektedir. Amasra Limanı Yolcu Rıhtımı : 7260 m 2 Yüzer İskele : 720 m 2 Yüzer İskelelerin Servis Kutuları : 20 adet Üst Yapılar Kapalı Alanı : 1000 m 2 Yolcu rıhtımı Amasra Limanı ana mendireği iç tarafında mendirek kronmanına 30 m mesafede ve beton bloklarla teşkil edilecektir. Rıhtım önü su derinliği -9,00 m olacaktır. Proje kapsamında yapılacak rıhtım için beton bloklu yöntemin kullanılması planlanmaktadır. Rıhtım inşası sırasında 7260 m 2 lik alanda m 3 demirsiz beton, m 3 beton blok ve ton çeşitli boyutlarda taşlar kullanılarak dolgu yapılacaktır. Dolguda kullanılacak malzemenin bölgedeki ruhsatlı ve Çevre ve Orman Bakanlığı ndan gerekli izinleri almış olan malzeme ocaklarından sağlanması planlanmaktadır. Yüzer iskele ise mevcut rıhtımdan denize doğru uzanan 120 m yüzer iskele ile bu iskeleye dik uzanan iki adet 60 m yüzer iskeleden oluşmaktadır. b- Faaliyet Kapasiteleri, Su Derinliği, Faaliyet Ünitelerine Yanaşan Deniz Araçlarının Özellikleri (boyutları, kapasitesi vb.) ve Sayısı, Bu Üniteler İçin ÇED Yönetmeliği Kapsamında Yapılmış İş ve İşlemler Rıhtım önü su derinliği -9 m olan yolcu iskelesine GRT ye kadar yolcu gemileri yanaşabilecektir. Yüzer iskele ise kıyıdan 5-6 m derinliğe kadar uzanmaktadır. Yaz aylarında 10 günde, kış aylarında ise ayda bir kez bu gemilerin yanaşacağı öngörülmüştür. Yıllık yolcu kapasitesinin kişi olacağı öngörülmektedir. Küçük tekne yanaşma iskelesi (yüzer iskele) aynı anda ortalama adet teknenin yanaşabileceği şekilde tasarlanacaktır. İskeleyi kullanması beklenen teknelerin özellikleri ve kullanım oranları aşağıda verilmektedir. 5

17 Tablo 2. Tekne Özellikleri Uzunluğu Genişliği Teknelerin Oranları 9-12 m 4,1 m % m 4,8 m % m 5,3 m % 20 Kaynak: Bolu Ulaştırma Bölge Müdürlüğü. Proje konusu faaliyet ile ilgili olarak, ÇED Süreci 09/07/2009 tarihinde başlatılmıştır. Proje için hazırlanan ÇED Başvuru Dosyası, 21 adet çoğaltılarak 20/07/2009 tarihinde Çevre Bakanlığı na sunulmuştur. Proje ile ilgili olarak 25/08/2009 tarihinde Amasra İlçesinde Halkın Bilgilendirilmesi toplantısı ve 27/08/2009 tarihinde Bilgilendirme, Kapsam ve Özel Format Belirleme toplantısı Çevre ve Orman Bakanlığı nda yapılmıştır. Yapılan Bilgilendirme, Kapsam ve Özel Format Belirleme toplantısında belirlenen hususlara uygun olarak hazırlanan Faaliyete Özel Format 04/09/2009 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı ndan alınmıştır. Faaliyetin fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup, etüt, proje mühendislik hizmetleri devam etmektedir Yapılması Planlanan Faaliyet Ünitelerinin Boyutları, Adedi, Kapasitesi, Su Derinliği, İnşaat Tekniği ve İnşaat Süresince Kullanılacak Ekipmanlar, Bu Üniteler İçin Belirlenen Kapalı ve Açık Alan Büyüklükleri ve Verilecek Hizmetler (Proje alanının yat turizmine açılıp açılmayacağı hususunda gerekli açıklamalar yapılmalıdır) Proje kapsamında Amasra Limanı yolcu iskelesi (rıhtım) ve küçük teknelerin yanaşma yeri (yüzer iskele) yapılması planlanmaktadır. Yolcu İskelesi (rıhtım): Proje kapsamında yapılması planlanan rıhtım; 240 m uzunluğunda, 30 m genişliğinde ve -9,00 m derinliğindedir. Yolcu rıhtımı Amasra Limanı ana mendireği iç tarafında mendirek kronmanına 30 m mesafede ve beton bloklarla teşkil edilecektir. Rıhtım için tip kesit DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulmuş olup aşağıda verilmektedir. 6

18 Şekil 2. Tip Yolcu Rıhtımı Kesiti 30 m Kıyı Kenarı 220 m 20 m Şekil 3. Yolcu İskelesi (rıhtım) Boyutları Bu niteliklerdeki bir yanaşma yerine DWT büyüklüğe kadar yolcu gemilerinin yanaşması mümkündür. Yolcu rıhtımının üzerinde gelen gemilerin güvenli şekilde bağlanmasını sağlayacak yeterli kapasitede çekme yüküne sahip, babalar, halkalar ve diğer donanım bulunacaktır. Gemileri gerekli su ve elektrik servislerini sağlayacak tesisat, rıhtım gerisinde oluşturulan tesisat kanalları ile sağlanacaktır. Yolcu iskelesi (rıhtım) yapım çalışmaları sırasında ilk işlem olarak rıhtım blokların konulacağı kısımlarda (0-0,250) ton kategorisinde taşlarla bir tabaka teşkil edilecektir. Tabaka üzerine beton bloklar vinç vasıtasıyla yerleştirileceklerdir. Yerleştirilen beton bloklar üzerine ağırlıklar konularak, ön oturma yapmaları sağlanacaktır. Daha sonra rıhtım arkası dolguları yapılacaktır. Rıhtım arkası dolgusunun gerekli kota getirilmesi ile stabilize malzeme serilecek ve sıkıştırılacaktır. Bu çalışmanın ardından rıhtım saha kaplama betonu dökülecektir. (Bkz. Şekil 2) 7

19 Rıhtım çalışmaları sırasında dip taraması işlemi yapılmayacaktır. Küçük Tekne Yanaşma Yeri (Yüzer İskele): Proje kapsamında bulunan Küçük Tekne Bağlanma Yeri DLH İnşaatı tarafından yüzer iskele sistemleri ile tasarlanmıştır. Planlanan küçük tekne yanaşma yeri kapsamında 120 m 60 m - 60 m uzunluğunda 3 adet yüzer iskele yer almaktadır. 3 m 3 m 60 m Duba 54 m 1 m 60 m 3 m 120 m : Usturmaç Şekil 4. Yüzer İskele Proje Boyutları Yüzer iskelelerin temel bileşenleri; Yüzer rıhtım dubası, Dubaları karaya bağlayan bir bağlantı köprüsü, Sabitleme elamanlarıdır. Yüzer iskeleler; teknelere yük boşaltma/yükleme sırasında, teknelere inilip binilirken, yeterli stabiliteyi, güveni ve dayanıklılığı verecek şekilde, bağlama sistemini etkiyecek olan dış kuvvetlere karşı da yeterli stabiliteye sahip olacak şekilde planlanmaktadır. Deniz suyuna karşı dayanıklı alüminyum karkas üzerinde tropik menşeili ağaçlar ile oluşturulacak iskele sistemi, yine çevre ve kullanım şartlarına dayanıklı plastik esaslı maddelerden üretilmiş dubalar üzerinde yüzdürülecektir. Yüzer iskelenin baş kısmında karaya sabitlenmesini sağlamak amacıyla yaklaşık 1 m. uzunluğunda (su içi beton) bir bağlantı köprüsü inşa edilecektir. Karada hazırlanan Tonozlu Ankraj Düzenleri belli aralıklarla denize yerleştirilecektir. İskele sistemi, 6 m.lik parçalar halinde faaliyet alanına getirilerek, zincir vasıtasıyla tonozlu ankraj düzenlerine sabitlenecektir. Yüzer iskelenin inşaatı sırasında herhangi bir amaçla kazık çakımı, dolgu yapılması vb. işlem söz konusu değildir. 8

20 Şekil 5. Yüzer İskele Sisteminin Öngörülen Tip Detayları 9

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ SONUÇ RAPORU CİLT 1 DOLSAR MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ DOLFEN

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu Tablo 74. Amasra İlçesi Öğretmen ve Öğrenci Sayıları Öğretmen sayısı İlköğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 94 Ortaöğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 47 Okul Öncesi Öğretmen Sayısı (Kadrolu) 2 Okul

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme ve kullanma suyu

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

KURUCAŞİLE AHŞAP TEKNE VE YAT İMALATÇILARI STRATEJİK YOL HARİTASI

KURUCAŞİLE AHŞAP TEKNE VE YAT İMALATÇILARI STRATEJİK YOL HARİTASI KURUCAŞİLE AHŞAP TEKNE VE YAT İMALATÇILARI STRATEJİK YOL HARİTASI HAZİRAN 2013 Bu proje Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın 2012 yılı Doğrudan Faliyet Desteği kapsamında desteklenmektedir. Batı Karadeniz

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5.000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı