BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ"

Transkript

1 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED RAPPORU NİHAİİ ÇEED RAPPORU ANKARA EKİM /2009

2 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAÇAYIR MAHALLESİ, HİTİT SOKAK, NO: BOLU TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ YANAŞMA YERİ ,8 TL PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ Yolcu İskelesi UTM Koordinatları Coğrafik Koordinat Datum : ED-50 Datum : WGS-84 Projeksiyon : 6 derece Türü : Derece.Kesir Elemanların : Sağa değer, Elemanların sırası yukarı değer sırası Ayıraç : : Enlem, boylam Sağa değeri : 6 basamak.kesir Ayıraç Yukarı değeri : 7 basamak. kesir : : D.O.M. : 33 Sağa değer Derece.kesir Zon : 36 Yukarı değer Derece.kesir ,76 : , : 32, ,14 : ,28 41, : 32, ,62 : ,34 41, : 32, ,05 : ,63 41, : 32, ,76 : ,41 41, : 32, ,5 : ,67 41, : 32, Küçük Tekne Yanaşma Yeri UTM Koordinatları Coğrafik Koordinat Datum : ED-50 Datum : WGS-84 Projeksiyon : 6 derece Türü : Derece.Kesir Elemanların : Sağa değer, Elemanların sırası yukarı değer sırası Ayıraç : : Enlem, boylam Sağa değeri : 6 basamak. kesir Ayıraç Yukarı değeri : 7 basamak. kesir : : D.O.M. : 33 Sağa değer Derece.kesir Zon : 36 Yukarı değer Derece.kesir ,70 : , : ,63 : , : ,73 : , : ,91 : , : ,9 : , : ,68 : , : ,62 : , : ,97 : , : ,46 : , : ,03 : , :

3 PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ) ÇED Yönetmeliği EK-I Listesi Madde 10- Suyolları, limanlar ve tersaneler b: 1350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının yanaşabileceği ticari amaçlı liman, iskele ve rıhtımlar (güneşlenme ve sportif amaçlı iskeleler hariç) PTD/ÇED BAŞVURU DOSYASI/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN ADI MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD. ŞTİ PTD/ÇED BAŞVURU DOSYASI/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARALARI Şehit Cevdet Özdemir Mah Sok No:1/ Çankaya/ANKARA Tel : (0 312) Faks : (0 312) PTD/ÇED BAŞVURU DOSYASI/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU TARİHİ (GÜN, AY, YIL) 20/10/2009

4 İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1: PROJENİN TANIMI VE AMACI Projenin Tanımı, Hizmet Amaçları, Mevcut (Askeri Liman vb.) ve Planlanan Projelerle İlişkisi, Mesafesi, Ekonomik-Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve İl Ölçeğinde Önem ve Gerekliliği, Projenin Yatırım ve İşletme Süresi Projenin Fiziksel ve Teknik Özellikleri Limanda Yer Alan Mevcut Ana Faaliyet Ünitelerinin (Ana ve Tali Mendirek, Liman Sahası, Dolgu Alanı vb.) Boyutları, Kapasiteleri, Su Derinliği, Bu Üniteler İçin ÇED Yönetmeliği Kapsamında Yapılmış İş ve İşlemler, Bu Ünitelere Yanaşan Deniz Araçlarının Özellikleri (boyutları, kapasitesi vb.) ve Sayısı Yapılması Planlanan Faaliyet Ünitelerinin Boyutları, Adedi, Kapasitesi, Su Derinliği, İnşaat Tekniği ve İnşaat Süresince Kullanılacak Ekipmanlar, Bu Üniteler İçin Belirlenen Kapalı ve Açık Alan Büyüklükleri ve Verilecek Hizmetler (Proje alanının yat turizmine açılıp açılmayacağı hususunda gerekli açıklamalar yapılmalıdır) Proje Alanında Mevcut/Yapılması Planlanan Faaliyet Ünitelerinin Vaziyet Planı Üzerinde Gösterimi (Boyut Bilgileri ve Lejandı ile Birlikte) Yapılması Planlanan Yolcu İskelesi ve Yanaşma Yerini Bir Yılda Kullanacak Deniz Araçlarının Sayısı ve Özellikleri (Boyut, kapasite vb.) Proje Alanındaki Mevcut Ünitelerde Herhangi Bir Amaçla Güçlendirme Yapılıp Yapılmayacağı, Yapılacak ise Yapılacak İse Bunların Nerelerde, Ne Kadar Alanda, Nasıl Yapılacağı Proje Kapsamında Yapılacak Dolgunun Amacı, Kaplayacağı Alan (m 2), Hacmi (m 3 ) ve Yapım Tekniği Dolgu Malzemesinin Nereden ve Nasıl Temin Edileceği, Temin Edilecek Ocakların Özellikleri, Proje Alanına Mesafesi, Dolgu Malzemesi Proje Alanına Taşınırken İzlenecek Yol Güzergâhı (Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü görüşü) Proje Alanı İçindeki Su Ortamında İnşaat/İşletme Döneminde Herhangi Bir Amaçla Kazı, Dip Taraması vb. İşlemler Yapılıp Yapılmayacağı, Yapılacak İse Bunların Nerelerde, Ne Kadar Alanda, Nasıl Yapılacağı, Bu İşlemler Sonucu Çıkarılacak Taş, Kum, Çakıl vb. Maddelerin Miktarı ve Analiz Sonuçları (Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği EK: 11-A da verilen parametrelerin EK: 11-B de belirtilen yöntemlerle Bakanlığımızdan Yeterlik/Ön Yeterlik Belgesi almış laboratuarlara yaptırılan analiz sonuçları) Proje Kapsamında Su ve Akaryakıt İkmali Hizmeti Verilip Verilmeyeceği, Verilecek İse; Depolanacak Yakıt Türü ve Miktarı, Depolama Birimlerinin Boyutu, Özellikleri, Adedi ve İkmal Sistemi Projenin İnşaat-İşletme Aşamalarında Esnasında Patlayıcı ve Zararlı Madde Kullanılıp Kullanılmayacağı Projenin İnşaat-İşletme Aşamalarında Tesiste Kullanılacak Enerji İhtiyacının Nereden ve Nasıl Temin Edileceği Projenin İnşaat/İşletme Aşamalarına Ait İş Akım Şeması Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili Zamanlama Tablosu Proje İçin Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi ve Seçilen Yerin Seçiliş Nedenlerinin Belirtilmesi Projeye İlişkin Finans Kaynakları ve Fayda-Maliyet Analizi Projeye İlişkin Politik, Yasal ve İdari Çerçeve Proje İle İlgili Olarak Bu Aşamaya Kadar Gerçekleştirilmiş Olan İş ve İşlemlerin (inşaat, ÇED vb.) Kısaca Açıklanması Projeye İlişkin İzin Prosedürü (ÇED sürecinden sonra alınacak izinler) 19 i

5 BÖLÜM 2: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU Proje ve Etki Alanının Genel Olarak Tanıtımı (etki alanının nasıl ve neye göre belirlendiğinin açıklanması, etki alanının 1/ Ölçekli Topografik Harita üzerinde işaretlenmesi) Proje ve Etki Alanında Bulunan Yerleşim-Sanayi Alanlarının, Ulaşım Ağının, Proje Alanı Yakın Çevresinde Faaliyetine Devam Etmekte Olan Diğer Kullanımların 1/ Ölçekli Topografik Harita Üzerine İşlenmesi, Mesafelerinin Verilmesi, Proje Alanının ve Yakın Çevresinin Panoromik Fotoğraflandırılması Proje Alanına İlişkin Planlama Bilgileri, Varsa Lejand ve Plan Notlarının da Yer Aldığı Onanlı 1/ Ölçekli ve 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (aslının aynıdır onaylı ilgili paftaları) veya Plan Teklifleri Arazi Kullanım Durumu, Proje Alanının (kara ve deniz tarafı) Mülkiyetine İlişkin Bilgi ve Belgeler (Tapu, kira kontratı vb.) İnşaat ve İşletme Aşamasında Proje Alanına Ulaşım Proje Alanına En Yakın Karayolunun Mesafesi Proje Alanına Ulaşım İçin Kullanılacak Karayolu Güzergahı ve Alternatifleri, Bağlantı Yolu yada Mevcut Yolda Genişletme/İyileştirme İhtiyacı Duyulup Duyulmayacağı, Bu Çalışmaların Kim Tarafından Yapılacağı, Bölgede Mevcut/Planlanan Yol Çalışması Olup Olmadığı (Konu ile ilgili çalışmaların Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütülmesi ve görüşünün ilave edilmesi) Proje Alanı ve Etki Alanında 2863 Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Gereği Yapılacak İş ve İşlemler Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Uyarınca Koruma Altına Alınmış Habitat ve Türler ile İlan Edilmiş Özel Statülü Alanların (Birinci Derece Doğal Sit Alanı, Turizm Merkezi/Alanı, Ramsar Alanı, Sulak Alan, Özel Çevre Koruma Alanı, Milli Park, Kültür ve Tabiat Varlığı, Av-Yaban Hayatı Koruma Alanı vb.) Tanımlanması, Proje Alanı ve Etki Alanına Olan Uzaklıklarının Belirtilmesi, Koruma Alanı Sınırları İle Proje Alanı ve Etki Alanı Sınırlarının Üst Ölçekli Haritalar İle Gösterimi 27 BÖLÜM 3: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ Proje ve Etki Alanının Mevcut Kirlilik Yükü ve Analiz Sonuçları (deniz suyunun Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo-4 e göre, Bakanlığımızdan Yeterlik/Ön Yeterlik Belgesi almış laboratuarlara yaptırılan analiz sonuçları) Proje ve Etki Alanında, Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Arazi (askeri yasak bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb.), Yerleşim Alanı, Sanayi Alanı vb. Olup Olmadığının Belirtilmesi Proje ve Etki Alanının Jeolojik Özellikleri Bölgesel Jeoloji, Proje Alanı ve Etki Alanının Jeolojisi (çalışma alanının işaretlendiği 1/ ölçekli genel jeoloji haritası, inceleme alanına ait 1/5.000 varsa 1/1.000 ölçekli jeoloji haritası ile bölgesel ve inceleme alanlarına ait stratigrafik kesit eklenmeli ve bölüm içerisinde atıfta bulunulmalıdır) Proje Alanına Ait İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları (onaylayan kurum, onay tarihi, kapak, amaç, imar durumu, yerleşime uygunluk durumu, sonuç ve onay sayfaları ile inceleme alanını içine alan yerleşime uygunluk haritası rapora eklenmelidir, bu raporlar yok veya imar tadilatı yapılacak ise; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın tarih ve sayılı Genelge ve tarih ve sayılı makam oluru doğrultusunda ii

6 hazırlanacak, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının ilgili kuruma onaylatılması gerekmektedir) Proje ve Etki Alanının Deprem Durumu (inceleme alanı ve yakın çevresinde yer alan fayların proje alanına uzaklıkları, etkileri ile geçmişte ve son dönemde meydana gelen depremler, deprem riski hakkında bilgi verilmelidir, deprem bölgeleri haritası, proje alanının işaretlendiği diri fay haritası rapora eklenmelidir) Proje ve Etki Alanının Doğal Afet Durumu (7269 sayılı yasada belirtilen deprem dışındaki heyelan, kaya düşmesi, su baskını, çığ vb. doğal afet riskleri hakkında bilgi) Deniz Dibi Zemin Etüt Raporu Proje ve Etki Alanının Hidrolojik ve Hidrojeolojik Özellikleri, Yüzeysel ve Yeraltı Su Kaynaklarının (kuyu suları dahil) Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri, Debileri, 1/ Ölçekli Topografik Haritada Gösterimi Meteorolojik Özellikler, Bölge Özelinde Hava Koşulları, Rüzgar Gülü, Bu Koşulların Denizciliğe ve Yapımı Planlanan Projeye (özellikle yüzer iskele) Etkileri Proje Sahasının Batimetrik ve Oşinografik Özellikleri Proje Sahasının Batimetrik Yapısı ve 1/1000 Ölçekli Batimetri Haritası ( adresinde belirtilen Hidrografik Mesaha Standartları na uygun ve örneği verilen rapor ile birlikte) Sahanın Akıntı Durumunun Tespiti Amacıyla Akıntı Hız ve Yön Ölçüm Sonuçları İle Grafiksel Değerlendirmeler Deniz Tabanı Yatay ve Düşey Devamlılığının Tespitine Yönelik Jeolojik ve Jeofiziksel (sismik veya sondaj uygulamaları ile yandan taramalı sonar) Çalışma ve Değerlendirmeler Deniz Tabanı Sediment Cinsi, Dağılımı Ve Sediment Hareketlerine İlişkin Değerlendirmeler İle Sahanın Sediment Dağılımı Haritası Bölgenin Deniz Suyunun Oşinografik Parametrelerine (tuzluluk-sıcaklık-yoğunluk vd.) İlişkin Ölçüm Sonuçları ve Değerlendirmeleri İçeren Bilgiler Proje ve Etki Alanındaki Flora/Fauna Türleri ve Yaşam Alanları (Arazide gözlem, anket ve görüşme sonucu tespit edilen türler ile literatürden alınan türlerin belirtilmesi, arazi çalışmasının vejatasyon döneminde yapılması, çalışma yönteminin verilmesi, alanda bulunan bitki türlerinin endemizm durumlarının verilmesi, Koruma Statülerinin RDB (Kırmızı Listesi)/Bern Sözleşmesi tür listeleri baz alınarak belirlenmesi, IUCN tehlike kategorilerine göre değerlendirme yapılması, Bern Sözleşmesi EK-1 kapsamında da türlerin değerlendirilmesi, kumul bitki örtüsü ve deniz ekosisteminin ayrıca değerlendirilmesi, önemli bitki alanlarına ilişkin bilgi verilmesi, yapılan literatür çalışmalarında TÜBİTAK tarafından hazırlanan Türkiye Bitkileri Veri Servisi nin (TÜBİVES) ve Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararlarına Ait Tabloların Kullanılması gerekmektedir) Proje ve Etki Alanının Su Ürünleri İstihsal Sahası Açısından İrdelenmesi Proje Sahasının Orman Alanı İçinde Bulunması Proje Sahasının Bulunduğu Orman Alanı Miktarı (m 2 ) Proje Sahasının İşaretlendiği 1/ ölçekli Meşcere Haritası Projenin Orman Alanlarından Geçen Bölümünde Ne Kadar Ağaç Kesileceği, Kesilecekse Bu Ağaçların Meşcere Tipi, Kapalılığı vb. Özellikleri Faaliyetin Geçtiği Orman Alanlarında Meşcere Tipi, Kapalılığı vb. Özellikler Projenin Orman Alanlarından Geçen Bölümündeki Direk Sayısı Orman Alanları İçin Kamulaştırmanın Söz Konusu Olmadığı, Bu Alanlarda 6831 Sayılı Orman Kanununun 5192 Sayılı Kanun İle Değişik 17/3. Maddesi Gereğince Alınacak İzinler Proje Alanı İle İlgili Olarak Orman Bölge Müdürlüğü Görüşü (İnceleme Değerlendirme Formu ekte yer almalıdır.) 69 iii

7 3.13. Proje Sahasının Orman Alanı Dışında Bulunması Proje Sahasının Bulunduğu Alana En Yakın Orman Alanı Mesafesi, Mesafeye Bağlı Olarak Muhtemel Olumsuz Etkiler, Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Önlemler Proje Alanı İle İlgili Olarak Orman Bölge Müdürlüğü Görüşü (İnceleme Değerlendirme Formu ekte yer almalıdır.) Proje ve Etki Alanının 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi Sosyo - Ekonomik Çevrenin Özellikleri Ekonomik özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler, proje ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları) Nüfus (Yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri; göçler, nüfus artış oranları, diğer bilgiler) Yaratılacak İstihdam İmkanları ve İşsizlik Proje Kapsamında Yapılacak Kamulaştırmanın Sosyo-Ekonomik Etkileri Faaliyete Geçtikten Sonra Beklenen Sosyo-Ekonomik Değişiklikler 71 BÖLÜM 4: PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER Arazinin Hazırlanması ve Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde, Ne Kadar Alanda ve Ne Miktarda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Toprak, Taş, Kum vb. Maddelerin Nerelere Taşınacakları, Nerelerde Depolanacakları veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Katı Atıkların Cinsi, Miktarı, Bertaraf Yöntemleri, Geçici Depolama Alanı Özelliklerinin Proje Atık Yönetimi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Projenin İnşaatı ve İşletme Aşamasında Oluşacak Sıvı Atıkların Cinsi (evsel nitelikli atıksu, sintine, balast suyu, iş makinelerinden kaynaklanan atık yağlar, yağmur vb.), Miktarı, Bertaraf Yöntemleri, Deşarj İşlemleri (bu kapsamda alınacak izinlerin rapora ilave edilmesi), Sızdırmasız Fosseptik ve Arıtma Tesisi (Kapasitesi, Akış Şeması, İş Termin Planı, Kirlilik Giderme Verimliliği, Avan Projesi, Dizayn Kriterleri, Deşarj ile ilgili bilgiler vb.) Hakkında Bilgi Verilmesi, Proje Atık Yönetimi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Doğrultusunda Verilecek Hizmetler (Gemilerden Alınacak Atıkların Cinsi, Miktarı ve Bertaraf Yöntemi, Deşarj Edileceği Ortamlar) ve Atık Kabul Tesisi İle İlgili Bilgiler (Yeri, Özellikleri, Tesisin Vaziyet Planında Gösterimi, Alınacak İzinler vb.) Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Sözleşmesi MARPOL 73/78 EK-I, EK-II, EK-IV, EK-V Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Gürültü ve Alınacak Önlemler İnşaat Aşamasında Oluşacak Gürültünün Hesaplanması Arka Plan Gürültü Ölçümleri İşletme Aşamasında Oluşacak Gürültünün Hesaplanması ve Sınır Değerler İle Karşılaştırılması Kontrol Tedbirleri İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Emisyon Kaynakları ve Hakim Rüzgar Yönü Dikkate Alınarak Bu Kapsamda Alınacak Önlemler (inşaat aşamasında dolgu malzemesinin taşınması, boşaltılması ve depolanması, işletme aşamasında yük tiplerine bağlı olarak yükleme-boşaltma-taşınması esnasında oluşacak emisyonu, işletme aşamasındaki faaliyetler nedeniyle hakim rüzgar etkisiyle oluşabilecek tozlanma vb. hesaplanmalıdır) 84 iv

8 4.8. İnşaat ve İşletme Aşamasında Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden Temin Edileceği, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarı (gerekli izinler alınarak rapora eklenmelidir) Projenin İnşaat Aşamasının (dip taraması dahil) Mevcut Liman Tesislerine Etkileri ve Alınacak Önlemler İnşaat ve İşletme Döneminde Kara ve Deniz Ortamındaki Flora ve Fauna Üzerine Etkiler ve Alınacak Önlemler Projenin Su Ürünleri İstihsal Sahaları, Yöredeki Balıkçı-Balıkçılık Faaliyetlerine Etkileri ve Bu Kapsamda Alınacak Önlemler (bu konuda alınmış izinler rapora eklenmelidir) Projenin Tamamlanması Sonucunda, Proje Sahasının Batimetrik ve Oşinografik Özellikleri ne İlişkin Bilgiler Dikkate Alınarak, Akıntı Sirkülasyonu Su Kirliliği İlişkisinin İrdelenmesi Projenin Mevcut Deniz Trafiği ile Etrafında Bulunan Diğer Kıyı Kullanımlarına (Askeri Liman vb.) Etkileri ve Alınacak Önlemler (Bu Konudaki İlgili Kurum Görüşü) Projenin İnşaat/İşletme Aşamalarında Oluşacak Araç Yükü, Bölgedeki Karayolu Trafik Yüküne Etkileri, Kaza Riski ve Alınacak Önlemler, 2918 Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Karayolları Trafik Kanunu nu Hükümleri Doğrultusunda Yapılması Gereken İş ve İşlemler Taşkın Önleme ve Drenaj ile İlgili İşlemler Projenin Mevcut Yeraltı ve Yüzeysel Su Kaynaklarına Etkiler ve Alınacak Önlemler Proje Alanına İlişkin Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Çalışmaları Doğrultusunda Depreme ve Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler Bölge Özelinde Hava Koşullarının Projeye Etkileri Kapsamında Alınacak Tedbirler sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve Acil Müdahale Uygulama Yönetmeliği ve Satın Alma Yönetmeliği Kapsamında Alınacak Tedbirler İnşaat ve İşletme Aşamasında Çalışanların Sağlık ve Güvenliği Açısından Alınacak Tedbirler Projeden Kaynaklanacak İkincil Etkiler (inşaat ve işletme döneminde sağlanacak istihdam, yerleşimlere olabilecek etkiler, ekonomik değişiklikler vb.) ve Beklenen Sosyoekonomik Değişiklikler Projenin İnşaat ve İşletme Dönemine Ait İzleme ve Kontrol Programı İşletme Sonrası Proje Alanının Durumu ve Rehabilitasyon Programı 94 BÖLÜM 5: HALKIN KATILIMI 95 EKLER 101 NOTLAR VE KAYNAKLAR 114 v

9 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1. Karadeniz Yolcu Trafiği Tahmini (Kişi)... 4 Tablo 2. Tekne Özellikleri... 6 Tablo 3. Dolgu İşleminde Kullanılması Planlanan Malzeme Miktarları Tablo 4. Zamanlama Tablosu Tablo 5. Proje Giderleri Keşif Özeti (2009) (Tl) Tablo 6. Faaliyet Alanı Koordinatları Tablo 7. Ankara-Bartın Karayolu Amasra Mevkii Trafik Hacmi Verileri Tablo 8. Bartın İli Amasra İlçesi Sit Alanları Tablo 9. Deniz Suyu Analiz Sonuçları Ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterleri (Tablo-4) Tablo 10. Amasra İlçesi Yağış Verileri Tablo 11. Amasra İlçesi Sıcaklık Verileri Tablo 12. Amasra İlçesi Nem Değerleri Tablo 13. Amasra İlçesi Deniz Sıcaklığı Verileri Tablo 14. Amasra İlçesi Ortalama Rüzgar Hızları Tablo 15. Amasra İlçesi En Hızlı Esen Rüzgar Yönleri Ve Hızları Tablo 16. Amasra İlçesi En Hızlı Esen Rüzgar Yönü Ve Hızı Tablo 17. Amasra İlçesi Yönlere Göre Esme Sayıları Ve Hızları Tablo 18. Flora Listesi Tablo 19. Amfibiler Tablo 20. Sürüngenler Tablo 21. Kuşlar Tablo 22. Memeliler Tablo 23. Bölgede Bulunan Ve Bulunması Muhtemel Fitoplanktonlar Tablo 24. Bölgede Bulunan Ve Bulunması Muhtemel Zooplanktonlar Tablo 25. Proje Alanında Ve Yakın Sularda Düzenli Olarak Görülen Balık Türleri Tablo 26. Kıyıdan Uzakta Ve Açık Denizde Görülen Balık Türleri Tablo 27. Amasra Limanı Özellikleri Tablo 28. Tekkeönü Balıkçı Barınağı Tablo 29. Kurucaşile Balıkçı Barınağı Tablo 30. Bartın İli Su Ürünleri Potansiyeli Tablo 31. Amasra İlçesine İlişkin Nüfus Bilgileri (Tüik, ) Tablo 32. Sintine Suları Karakteri (Kabdaşlı, Vd., 1998) Tablo 33. Teçhizat Tipine Göre Müsaade Edilen Ses Gücü Seviyesi Tablo 34. İnşaat Aşamasında Çalışması Planlanan İş Makineleri, Adetleri Ve Güçleri Tablo 35. İnşaat Sırasında Kullanılacak İş Makineleri Ve Ses Gücü Düzeyleri Tablo 36. İnşaat Grubu Makinelerden Kaynaklı Gürültünün Mesafelere Göre Dağılımı Tablo 37. Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri (Tablo 5) Tablo 38. Arka Plan Gürültü Ölçüm Sonuçları Tablo 39. İşletme Aşamasında Kullanılacak İş Makineleri Ve Ses Gücü Düzeyleri Tablo 40. İşletme Grubu Makinelerden Kaynaklı Gürültünün Mesafelere Göre Dağılımı.. 83 Tablo 41. Amasra İlçesi Fırtınalı Gün Sayısı Tablo 42. İnşaat Çalışmaları Sırasında İzleme Ve Kontrol Programı Tablo 43. İşletme Çalışmaları Sırasında İzleme Ve Kontrol Programı vi

10 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1. Faaliyet Alanı ve Çevresinin Gösterildiği Uydu Haritası... 3 Şekil 2. Tip Yolcu Rıhtımı Kesiti... 7 Şekil 3. Yolcu İskelesi (rıhtım) Boyutları... 7 Şekil 4. Yüzer İskele Proje Boyutları... 8 Şekil 5. Yüzer İskele Sisteminin Öngörülen Tip Detayları... 9 Şekil 6. Benzer Servis Kutuları Şekil 7. Benzer Yangın Dolapları ve Seyyar Yangın Söndürücüler Şekil 8. Yolcu İskelesi (rıhtım) İş Akım Şeması Şekil 9. Yüzer İskele İş Akım Şeması Şekil 10. Yer Bulduru Haritası Şekil 11. Amasra Limanı Genel Görünümü Şekil 12. Amasra Limanı nda Planlanan Yolcu İskelesi Genel Görünümü Şekil 13. Amasra Limanı nda Planlanan Yolcu İskelesi Şekil 14. Amasra Limanı nda Planlanan Yolcu İskelesi ve Küçük Tekne Yanaşma İskelesi Şekil 15. Amasra İlçesi Ulaşım Yolları Şekil 16. Bartın İli Ava Açık ve Kapalı Alanlar Şekil 17. Faaliyet Alanının Gösterildiği Jeoloji Haritası Şekil 18. Faaliyet Alanının Gösterildiği Bartın Deprem Haritası Şekil 19. Türkiye Diri Fay Haritası ( MTA ) Şekil 20. Türkiye İklim Haritasında Faaliyet Alanının Yeri Şekil 21. Amasra İlçesi Yağış Grafikleri Şekil 22. Amasra İlçesi Sıcaklık Grafiği Şekil 23. Amasra İlçesi Nem Grafiği Şekil 24. Amasra İlçesi deniz suyu sıcaklığı grafiği Şekil 25. Amasra İlçesi Ortalama Rüzgar Hızları Şekil 26. Amasra İlçesi Rüzgar Gülleri Şekil 27. Faaliyet Alanı Batimetrik Özellikleri Şekil 28. Akıntı İnceleme Alanı Haritası (Kaynak: Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni) Şekil 29. Batı Karadeniz Akıntı Yönleri ve Sediment Taşınım Durumu Şekil 30. Bölge Sediment Hareketine Göre Faaliyet Alanı Gösterimi Şekil 31. Bölgeye Ait Vejetasyon Haritası Şekil 32. İnşaat Aşaması Gürültü Düzeyinin Mesafelere Göre Dağılımı Şekil 33. İşletme Aşaması Gürültü Seviyesinin Mesafelere Göre Dağılımı Şekil 34. Halkın Katılımı Toplantısı vii

11 EKLER DİZİNİ EK 1: RESMİ YAZILAR EK 1-a: ÇED Planlama Genel Müdürlüğü Görüşü EK 1-b: Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Görüşü EK-1-c: Deniz Suyu Analiz Sonuçları EK 1-d: Amasra Meteoroloji Bülteni EK 1-e: Amasra Belediyesi Atık Kabul Yazısı EK 2: VAZİYET PLANI EK 3: DOLGU İŞLEMİNİN KESİTİ EK 4: 1/ ÖLÇEKLİ TOPOĞRAFİK HARİTA EK 5: ÇEVRE DÜZENİ PLANI EK 6: 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANI EK 7: 1/ ÖLÇEKLİ JEOLOJİ HARİTASI EK 8: GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM RAPORU KISALTMALAR KISALTMA DLH ÇED TSE DMGM DWT OTDÜ TÜBİVES TÜBİTAK IUCN RDB MARPOL AKM TAM ADI Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirme Türk Standartları Enstitüsü Türkiye Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bir geminin su kesimine kadar taşıyabileceği yük miktarıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bitkileri Veri Servisi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu International Union for Conservation of Nature Red Data Book Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme Askıda Katı Madde viii

12 BÖLÜM 1: PROJENİN TANIMI VE AMACI 1.1. Projenin Tanımı, Hizmet Amaçları, Mevcut (Askeri Liman vb.) ve Planlanan Projelerle İlişkisi, Mesafesi, Ekonomik-Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve İl Ölçeğinde Önem ve Gerekliliği, Projenin Yatırım ve İşletme Süresi a- Projenin Tanımı ve Hizmet Amaçları: Proje konusu faaliyet; T.C. Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü 2009 yılı yatırım programında 2008F proje numarası ile yer alan ve Bartın İli, Amasra İlçesi sınırları içinde yapılması planlanan AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERLERİ dir. Proje; T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 17/07/2008 tarih ve sayılı ÇED Yönetmeliği çerçevesinde incelenmiş olup, Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi EK-1 kapsamında değerlendirilmiştir. (Bkz. EK 1-a) Proje kapsamında Amasra Limanı yolcu iskelesi (rıhtım) ve küçük teknelerin yanaşma yeri (yüzer iskele) yapılması planlanmaktadır. Faaliyet ünitelerinin inşaatı tamamlandıktan sonra işletmesi için Amasra Belediyesi ne devredilecektir. Proje kapsamında inşası planlanan alt yapılardan Yolcu İskelesi nin Amasra Limanı mevcut dalgakıranına paralel, su derinliği -9 m ve beton bloklu rıhtım yöntemiyle gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Rıhtımın toplam uzunluğu 240 m, mevcut dalgakıran yapısı ile arasında dolgu ile oluşturulacak geri sahanın genişliği ise 30 m tasarlanmıştır. Küçük Tekne Yanaşma Yerleri ise Amasra Limanı içersinde bulunan mevcut rıhtımdan denize doğru uzanan 120 m yüzer iskele ile bu iskeleye dik uzanan iki adet 60 m yüzer iskeleden oluşmaktadır. Üst Yapılar: Proje kapsamında yapılacak rıhtıma DWT büyüklüğe kadar yolcu gemilerinin yanaşması mümkündür. Yolcu rıhtımının üzerinde gelen gemilerin güvenli şekilde bağlanmasını sağlayacak yeterli kapasitede çekme yüküne sahip, babalar, halkalar ve diğer donanım bulunacaktır. Gemileri gerekli su ve elektrik servislerini sağlayacak tesisat, rıhtım gerisinde oluşturulan tesisat kanalları ile sağlanacaktır. Faaliyet ünitelerinin inşaatı tamamlandıktan sonra işletmesi için Amasra Belediyesi ne devredilecektir. Bu bağlamda yolcu iskelesini işletecek Amasra Belediyesi tarafından liman hizmetleri için yaklaşık m 2 kapalı alanda üst yapılar inşa etmesi planlanmaktadır. Yapılması planlanan üst yapılar, liman terminali, atık kabul tesisi, akaryakıt depolama alanı, büfeler, balıkçı ağlarının depolanacağı alanlardan oluşacaktır. Liman terminalinde; gemiler için gerekli elektrik, jeneratör, su, telefon, internet ve benzeri teknik bağlantı noktaları ve hatlarının sağlandığı üniteler, yolcularla ilgili işlemler, gümrüklü alan hizmetlerinin yapılması, ülke tanıtımı ve imajını üst seviyeye çıkaracak turizm amaçlı tanıtımlar, hediyelik eşya satışı vb. işlemlerin yapılması planlanmaktadır. Proje kapsamında bulunan Küçük Tekne Yanaşma Yeri yüzer iskele sistemleri ile tasarlanmıştır. Deniz suyuna karşı dayanıklı alüminyum karkas üzerinde tropik menşeili ağaçlar ile oluşturulacak iskele sistemi, yine çevre ve kullanım şartlarına dayanıklı plastik esaslı maddelerden üretilmiş dubalar üzerinde yüzdürülecektir. 1

13 Yüzer iskeleler üzerinde, gelen teknelere sunulacak servis hizmetlerinin yürütülmesi için toplam 20 adet değişik tiplerde servis kutusu kullanılacaktır. Servis kutularının temel işlevi iskele ve rıhtımlara yanaşan teknelere su, elektrik, telefon, tv yayını ve internet gibi hizmetleri vermektir. Bu hizmetler servis kutuları üzerine yerleştirilecek su muslukları, elektrik, telefon, tv vb. soketleri ve bu hizmetlerin ölçümünü yapabilecek sayaç sistemleri ile sağlanacaktır. Limanda veya teknelerde çıkabilecek yangınlara acil müdahale sırasında kullanılmak üzere yangın dolapları yerleştirilecektir. Ayrıca hareketli ve deniz suyunu kullanan seyyar bir yangın tulumbasının yerleştirilmesi planlanmaktadır. Bu pompanın kapasitesi 1100 litre/dakika ve 6-8 bar basınçlı olacaktır. Ayrıca yangın durumlarında kullanılmak üzere limanda değişik tiplerde yeterli sayıda yangın söndürücü belirli noktalara yerleştirilecektir. Tesiste bir yangın elbisesi, acil eylem planını uygulanmasını sağlayacak kadar duman/gaz maskeleri bulundurulacaktır. Proje kapsamında teknelerde biriken atıksuların alınması için iki adet sabit atıksu pompasının kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca seyyar bir pompa ve taşınabilir tankı, gerektiğinde, iskele veya rıhtımda bağlanmış teknelerdeki atık suyu alabilmek için kullanılacaktır. b- Projenin Mevcut ve Planlanan Projelerle İlişkisi, Mesafesi: Faaliyet alanı çevresinde Küçük Liman, Askeri İskele, sosyal tesisler, turizm tesisleri, belediye plajı, Tavşan Adası bulunmaktadır. Faaliyet alanın çevresinde yer alan yerleşimlere mesafeleri kuş ucumu olarak uydu haritasından ölçülerek aşağıda verilmektedir. Faaliyet alanı çevresinde yer alan yerleşimler uydu haritasında gösterilmiştir. (Bkz. Şekil.1) Tavşan Adası: Küçük Liman: Askeri iskele: Yüzer İskele : 375 m Yolcu iskelesi : 340 m Yüzer İskele : 345 m Yolcu iskelesi : 506 m Yüzer İskele : 360 m Yolcu iskelesi : 445 m 2

14 Küçük Liman Yolcu İskelesi Küçük Tekne Yanaşma Yeri Büyük (Yeni) Liman Askeri İskele Şekil 1. Faaliyet Alanı ve Çevresinin Gösterildiği Uydu Haritası Proje kapsamında yapılacak rıhtım ve iskele Amasra İlçesinde mevcut olan Büyük Liman içinde yapılacaktır. Mevcut limanı balıkçı teknelerini ve gemiler kullanmaktadır. Projenin gerçekleşmesi ile birlikte mevcut limanın kapasitesinin artması ve yolcu gemilerinin yanaşması planlanmaktadır. Bu nedenle proje kapsamındaki tesislerin mevcut liman faaliyetlerine olumsuz etkisinin olması beklenmemektedir. Büyük Liman içerisinde Askeri iskele bulunmaktadır. Askeri iskele ile faaliyet ünitelerinin mesafeleri yaklaşık 360 m ve 445 m.dir. Bu nedenle işletme aşamasında rıhtım ve iskeleyi kullanacak olan tekne ve gemilerin yanaşma rotaları ve manevra alanları mevcut Askeri iskelesini direkt olarak etkilememektedir. c- Projenin Ekonomik-Sosyal Yönden Önem ve Gerekliliği: Faaliyet alanı, Bartın İli, Amasra İlçesi sınırlarında mevcut olan Büyük (Yeni) Limanın içinde yer almaktadır. Amasra İlçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile son yıllarda hızla artan bir turizm potansiyeline sahiptir. Denize doğru uzanmış bir burun, burnun iki yanında korunaklı ve birer liman görevi gören doğal iki koy, ana karaya bağlı ve bağımsız adaları ile eşsiz bir görsel güzelliğe sahip olan Amasra İlçesi; 3000 yıllık tarihi, çevresinde yer alan ormanlık alanlar ile son yıllarda turizm sektöründe önemli atılımlar yapmıştır. Doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra Amasra İlçesi, çeşitli organizasyonlar ile turizm faaliyetlerini desteklemektedir. Bu bağlamda, Amasra, bölgede yapılan Karadeniz Yat Rallisine ev sahipliği yapmaktadır. 3

15 Amasra Bölgesi rüzgarlı ikliminden dolayı yelken turizmi için son yıllarda tercih edilen bölgelerden biri olmuştur. İlçede bulunan Amasra Yelken Kulübü tarafından, yelkenciliğin gelişimi desteklenmekte ve çeşitli aktiviteler yapılmaktadır. Bu amaçla yelken kullanımı dersleri verilmekte ve gerektiğinde tekne temin edilmektedir. Doğal özelliklerinden dolayı bölgede Türkiye Yelken Federasyonu tarafından da çeşitli organizasyonlar gerçekleştirilmektedir. Turizm ve Kültür Bakanlığı nca hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 isimli çalışmada, Batı Karadeniz kıyı koridorunun Şile-Sinop arasında uzanan yaklaşık 500 km uzunluğundaki bölümünde kıyı ve doğa turizminin geliştirilmesi planlanmıştır. Bu hedefe ulaşmak için Şile, Akçakoca, Amasra, Cide, Çaylıoğlu ve Sinop yerleşmelerinde halihazırda balıkçılara hizmet veren liman ve barınakların, kapasitelerinin arttırılması ve gemi ve teknelere verilen hizmetlerin iyileştirilmesi planlanmıştır. Söz konusu çalışmada tariflenen Batı Karadeniz Turizm Gelişim koridorunun orta ve en önemli noktasında Amasra Limanı bulunmaktadır. Ulaştırma Bakanlığı, Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) İnşaatı Genel Müdürlüğü, Türkiye Turizm Stratejisi 2023 isimli çalışmada belirlenen hedeflerin gerektirdiği turizm hizmetlerinin sunumu için uygun geri saha gibi önemli avantajlara sahip Amasra Limanı nda kurvaziyer gemilerinin yanaşabileceği bir Yolcu İskelesi ile teknelerin yanaşabileceği Küçük Tekne Yanaşma Yerleri nin inşasını planlamıştır. Turizm Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması nda Karadeniz Bölgesi için yapılan tahminler incelendiğinde ortalama projeksiyonda 2015 yılında , 2030 yılında ise yolcu geleceği tahmini yapılmıştır. TABLO 1. Karadeniz Yolcu Trafiği Tahmini (Kişi) Yıllar Kötümser Ortalama İyimser Kaynak: Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Küçük Tekne Yanaşma Yerleri Projesi Fizibilite Raporu, 2009 Rıhtım önü su derinliği -9 m olan yolcu iskelesine DWT ye kadar yolcu gemileri yanaşabilecektir. Yaz aylarında 10 günde bir, kış aylarında ise ayda bir kez yolcu gemilerinin yanaşacağı öngörülmüştür. Yıllık yolcu kapasitesinin kişi olacağı öngörülmektedir. Faaliyet alanı ile ilgili olarak yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, bölgede yer alan liman kapasitelerinin yeterli olmaması ve yolcu gemilerinin yanaşmasına uygun olmamasından dolayı proje konusu faaliyet planlanmıştır. Bölgede en büyük geçim kaynağının deniz (balıkçılık, turizm) olması da yatırımın önemini artırmaktadır. Bu tür tesislerin yapılması ile Karadeniz de seyir halinde bulunan teknelerin Amasra İlçesine çekilmesi beklenmektedir. d- Projenin Yatırım ve İşletme Süresi: Proje konusu faaliyetin proje ve inşaat çalışmalarının 2010 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. Faaliyet ünitelerinin işletmeye geçmesi ile birlikte ekonomik ömrünün 15 yıl olması ön görülmektedir. 4

16 Bu süre içinde rıhtım ve iskelenin rutin bakımları ve gerektiğinde onarımları yapılacaktır. Tesis ünitelerinin ekonomik ömrünün dolmasından sonra gerekli bakımonarım çalışmaları yapılarak kullanımına devam edilmesi planlanmaktadır Projenin Fiziksel ve Teknik Özellikleri Limanda Yer Alan Mevcut Ana Faaliyet Ünitelerinin (Ana ve Tali Mendirek, Liman Sahası, Dolgu Alanı vb.) Boyutları, Kapasiteleri, Su Derinliği, Bu Üniteler İçin ÇED Yönetmeliği Kapsamında Yapılmış İş ve İşlemler, Bu Ünitelere Yanaşan Deniz Araçlarının Özellikleri (boyutları, kapasitesi vb.) ve Sayısı a- Limanda Yer Alan Mevcut Ana Faaliyet Ünitelerinin (Ana ve Tali Mendirek, Liman Sahası, Dolgu Alanı vb.) Boyutları, Proje kapsamında yapılması planlanan faaliyet ünitelerinin alanları aşağıda verilmektedir. Amasra Limanı Yolcu Rıhtımı : 7260 m 2 Yüzer İskele : 720 m 2 Yüzer İskelelerin Servis Kutuları : 20 adet Üst Yapılar Kapalı Alanı : 1000 m 2 Yolcu rıhtımı Amasra Limanı ana mendireği iç tarafında mendirek kronmanına 30 m mesafede ve beton bloklarla teşkil edilecektir. Rıhtım önü su derinliği -9,00 m olacaktır. Proje kapsamında yapılacak rıhtım için beton bloklu yöntemin kullanılması planlanmaktadır. Rıhtım inşası sırasında 7260 m 2 lik alanda m 3 demirsiz beton, m 3 beton blok ve ton çeşitli boyutlarda taşlar kullanılarak dolgu yapılacaktır. Dolguda kullanılacak malzemenin bölgedeki ruhsatlı ve Çevre ve Orman Bakanlığı ndan gerekli izinleri almış olan malzeme ocaklarından sağlanması planlanmaktadır. Yüzer iskele ise mevcut rıhtımdan denize doğru uzanan 120 m yüzer iskele ile bu iskeleye dik uzanan iki adet 60 m yüzer iskeleden oluşmaktadır. b- Faaliyet Kapasiteleri, Su Derinliği, Faaliyet Ünitelerine Yanaşan Deniz Araçlarının Özellikleri (boyutları, kapasitesi vb.) ve Sayısı, Bu Üniteler İçin ÇED Yönetmeliği Kapsamında Yapılmış İş ve İşlemler Rıhtım önü su derinliği -9 m olan yolcu iskelesine GRT ye kadar yolcu gemileri yanaşabilecektir. Yüzer iskele ise kıyıdan 5-6 m derinliğe kadar uzanmaktadır. Yaz aylarında 10 günde, kış aylarında ise ayda bir kez bu gemilerin yanaşacağı öngörülmüştür. Yıllık yolcu kapasitesinin kişi olacağı öngörülmektedir. Küçük tekne yanaşma iskelesi (yüzer iskele) aynı anda ortalama adet teknenin yanaşabileceği şekilde tasarlanacaktır. İskeleyi kullanması beklenen teknelerin özellikleri ve kullanım oranları aşağıda verilmektedir. 5

17 Tablo 2. Tekne Özellikleri Uzunluğu Genişliği Teknelerin Oranları 9-12 m 4,1 m % m 4,8 m % m 5,3 m % 20 Kaynak: Bolu Ulaştırma Bölge Müdürlüğü. Proje konusu faaliyet ile ilgili olarak, ÇED Süreci 09/07/2009 tarihinde başlatılmıştır. Proje için hazırlanan ÇED Başvuru Dosyası, 21 adet çoğaltılarak 20/07/2009 tarihinde Çevre Bakanlığı na sunulmuştur. Proje ile ilgili olarak 25/08/2009 tarihinde Amasra İlçesinde Halkın Bilgilendirilmesi toplantısı ve 27/08/2009 tarihinde Bilgilendirme, Kapsam ve Özel Format Belirleme toplantısı Çevre ve Orman Bakanlığı nda yapılmıştır. Yapılan Bilgilendirme, Kapsam ve Özel Format Belirleme toplantısında belirlenen hususlara uygun olarak hazırlanan Faaliyete Özel Format 04/09/2009 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı ndan alınmıştır. Faaliyetin fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup, etüt, proje mühendislik hizmetleri devam etmektedir Yapılması Planlanan Faaliyet Ünitelerinin Boyutları, Adedi, Kapasitesi, Su Derinliği, İnşaat Tekniği ve İnşaat Süresince Kullanılacak Ekipmanlar, Bu Üniteler İçin Belirlenen Kapalı ve Açık Alan Büyüklükleri ve Verilecek Hizmetler (Proje alanının yat turizmine açılıp açılmayacağı hususunda gerekli açıklamalar yapılmalıdır) Proje kapsamında Amasra Limanı yolcu iskelesi (rıhtım) ve küçük teknelerin yanaşma yeri (yüzer iskele) yapılması planlanmaktadır. Yolcu İskelesi (rıhtım): Proje kapsamında yapılması planlanan rıhtım; 240 m uzunluğunda, 30 m genişliğinde ve -9,00 m derinliğindedir. Yolcu rıhtımı Amasra Limanı ana mendireği iç tarafında mendirek kronmanına 30 m mesafede ve beton bloklarla teşkil edilecektir. Rıhtım için tip kesit DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulmuş olup aşağıda verilmektedir. 6

18 Şekil 2. Tip Yolcu Rıhtımı Kesiti 30 m Kıyı Kenarı 220 m 20 m Şekil 3. Yolcu İskelesi (rıhtım) Boyutları Bu niteliklerdeki bir yanaşma yerine DWT büyüklüğe kadar yolcu gemilerinin yanaşması mümkündür. Yolcu rıhtımının üzerinde gelen gemilerin güvenli şekilde bağlanmasını sağlayacak yeterli kapasitede çekme yüküne sahip, babalar, halkalar ve diğer donanım bulunacaktır. Gemileri gerekli su ve elektrik servislerini sağlayacak tesisat, rıhtım gerisinde oluşturulan tesisat kanalları ile sağlanacaktır. Yolcu iskelesi (rıhtım) yapım çalışmaları sırasında ilk işlem olarak rıhtım blokların konulacağı kısımlarda (0-0,250) ton kategorisinde taşlarla bir tabaka teşkil edilecektir. Tabaka üzerine beton bloklar vinç vasıtasıyla yerleştirileceklerdir. Yerleştirilen beton bloklar üzerine ağırlıklar konularak, ön oturma yapmaları sağlanacaktır. Daha sonra rıhtım arkası dolguları yapılacaktır. Rıhtım arkası dolgusunun gerekli kota getirilmesi ile stabilize malzeme serilecek ve sıkıştırılacaktır. Bu çalışmanın ardından rıhtım saha kaplama betonu dökülecektir. (Bkz. Şekil 2) 7

19 Rıhtım çalışmaları sırasında dip taraması işlemi yapılmayacaktır. Küçük Tekne Yanaşma Yeri (Yüzer İskele): Proje kapsamında bulunan Küçük Tekne Bağlanma Yeri DLH İnşaatı tarafından yüzer iskele sistemleri ile tasarlanmıştır. Planlanan küçük tekne yanaşma yeri kapsamında 120 m 60 m - 60 m uzunluğunda 3 adet yüzer iskele yer almaktadır. 3 m 3 m 60 m Duba 54 m 1 m 60 m 3 m 120 m : Usturmaç Şekil 4. Yüzer İskele Proje Boyutları Yüzer iskelelerin temel bileşenleri; Yüzer rıhtım dubası, Dubaları karaya bağlayan bir bağlantı köprüsü, Sabitleme elamanlarıdır. Yüzer iskeleler; teknelere yük boşaltma/yükleme sırasında, teknelere inilip binilirken, yeterli stabiliteyi, güveni ve dayanıklılığı verecek şekilde, bağlama sistemini etkiyecek olan dış kuvvetlere karşı da yeterli stabiliteye sahip olacak şekilde planlanmaktadır. Deniz suyuna karşı dayanıklı alüminyum karkas üzerinde tropik menşeili ağaçlar ile oluşturulacak iskele sistemi, yine çevre ve kullanım şartlarına dayanıklı plastik esaslı maddelerden üretilmiş dubalar üzerinde yüzdürülecektir. Yüzer iskelenin baş kısmında karaya sabitlenmesini sağlamak amacıyla yaklaşık 1 m. uzunluğunda (su içi beton) bir bağlantı köprüsü inşa edilecektir. Karada hazırlanan Tonozlu Ankraj Düzenleri belli aralıklarla denize yerleştirilecektir. İskele sistemi, 6 m.lik parçalar halinde faaliyet alanına getirilerek, zincir vasıtasıyla tonozlu ankraj düzenlerine sabitlenecektir. Yüzer iskelenin inşaatı sırasında herhangi bir amaçla kazık çakımı, dolgu yapılması vb. işlem söz konusu değildir. 8

20 Şekil 5. Yüzer İskele Sisteminin Öngörülen Tip Detayları 9

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇANAKKALE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BARBAROS MAHALLESİ, İ KURUÇEŞME MEVKİİ ÇANAKKALE YAT LİMANI

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇANAKKALE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BARBAROS MAHALLESİ, İ KURUÇEŞME MEVKİİ ÇANAKKALE YAT LİMANI ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇANAKKALE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BARBAROS MAHALLESİ, İ KURUÇEŞME MEVKİİ ÇANAKKALE YAT LİMANI HALKIN KATILIMI TOPLANTISI MERKEZ İLÇESİ, BARBAROS MAHALLESİ 16.02.2012 2012

Detaylı

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu BİLGİ NOTU Taşınmaz İNEBOLU LİMANI Adresi / Konumu İnebolu Limanı, Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Kastamonu ilinin, Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden birisi olan İnebolu İlçesi

Detaylı

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI 2.PİST VE MÜTEMMİMLERİ İNŞAATI

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI 2.PİST VE MÜTEMMİMLERİ İNŞAATI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI 2.PİST VE MÜTEMMİMLERİ İNŞAATI İSTANBUL İLİ, PENDİK İLÇESİ, KURTKÖY X ÇED RAPORU NİHAİ ÇEDRAPORU ADRES: ŞEREFLİ

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ Resmi Süreç: 1) Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı 02 Ekim 1986 2) Ataköy Turizm Merkezi nin Turizm Alanı ve Turizm Merkezi olarak tespiti. Bakanlar

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOLFENLERİ PROJESİ KÜRESEL ÇEVRE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. ÇED Başvuru Dosyası

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOLFENLERİ PROJESİ KÜRESEL ÇEVRE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. ÇED Başvuru Dosyası T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANAŞMA DOLFENLERİ PROJESİ KOCAELİ İLİ, DERİNCE İLÇE, LİMAN MEVKİİ, 3NOLU RIHTIM KÜRESEL ÇEVRE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. ÇED Başvuru

Detaylı

KIYI YAPISI (İSKELE VE DOLGU ALANI) KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ

KIYI YAPISI (İSKELE VE DOLGU ALANI) KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. VE TUR. TİC A.Ş. KIYI YAPISI (İSKELE VE DOLGU ALANI) KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU HATAY İLİ, İSKENDERUN İLÇESİ, SARISEKİ BELEDİYESİ, İSKENDERUN ORGANİZE

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ

İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

ŞAKRAN YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞAKRAN YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU T. C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ŞAKRAN YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ YENİŞAKRAN BELDESİ BOZBURUN MEVKII DOLFEN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TURİZM DIŞ TİCARET LTD.

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT

FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT Mayıs, 2015 Edincik, Bandırma 1 İçindekiler İçindekiler... 2 Yönetici Özeti... 3 1 TESİS GENEL TANITIMI... 4 1.1 Tesis

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

HEMA LĐMANI (Dolgu Alanı ve Rıhtım) PROJESĐ

HEMA LĐMANI (Dolgu Alanı ve Rıhtım) PROJESĐ HATTAT Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. Büyükdere Caddesi No:53 Maslak/ĐSTANBUL Tel: (212) 285 2240 Faks: (212) 286 4435 HEMA LĐMANI (Dolgu Alanı ve Rıhtım) PROJESĐ (Bartın ili, Amasra ilçesi, Gömü mevkii)

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

T.C ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI T..C ULAŞTIIRMA DENİİZCİİLİİK VE HABERLEŞME BAKANLIIĞII ALTYAPII YATIIRIIMLARII GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEŞME-ŞIIFNE YAT LİİMANII ÇEVRESEL ETKİİ DEĞERLENDİİRME RAPORU İZMİİ İR İLİİ İ,, ÇEŞME İLÇESİİ İ MGS PROJE

Detaylı

KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş. İLAVE İSKELE ALANI KOCAELİ İLİ, DERİNCE İLÇESİ, DENİZ MAHALLESİ

KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş. İLAVE İSKELE ALANI KOCAELİ İLİ, DERİNCE İLÇESİ, DENİZ MAHALLESİ KOCAELİ İLİ, DERİNCE İLÇESİ, DENİZ MAHALLESİ NİHAİ Yenişehir Mah. Şehit Ender Güven Sok. No: 25/7-8 İzmit-KOCAELİ Tel: 0 (262) 325 29 00 Fax: 0 (262) 321 29 04 www.temsat.com.tr MAYIS 2013 PROJE İÇİN SEÇİLEN

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları. 3) Hizmet sunduğu gemilerin tipleri, büyüklükleri ve diğer özellikleri

1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları. 3) Hizmet sunduğu gemilerin tipleri, büyüklükleri ve diğer özellikleri EK 1 ATIK KABULTESİSİ PROJE RAPORU VE ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI A) GENEL BİLGİLER 1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları 2) Raporu hazırlayanların tanıtımı B) LİMAN

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE 48556 RUHSAT NO LU II. GRUP MERMER OCAĞI ÇED RAPORU BURSA İLİ, ORHANELİ İLÇESİ, ORTAKÖY KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu KONYA 2013 PROJENİN SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AYDINCIK YAT LİMANI ÇED RAPORU MERSİN İLİ, AYDINCIK İLÇESİ

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AYDINCIK YAT LİMANI ÇED RAPORU MERSİN İLİ, AYDINCIK İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI MERSİN İLİ, AYDINCIK İLÇESİ GÖKER ÇEVRE ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ARITIM PETROL ÜRÜN. İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Mücahitler Bulv. Yeni Valilik

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yerseçimi

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

MÜHENDİS GÖZÜYLE AKÇAKOCA BALIKÇI BARINAĞI

MÜHENDİS GÖZÜYLE AKÇAKOCA BALIKÇI BARINAĞI MÜHENDİS GÖZÜYLE AKÇAKOCA BALIKÇI BARINAĞI YATIRIM KARAR VERME SÜRECİ İht.Analizi Etkilenenler Basın Sorunlar Saha Çalışmaları, Lab.Çalışmaları vb. Alternatifler, Fizibilite Etüdü Tespitler Siyaset Kurumu

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşyeri Açma ve Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

ARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş. LPG ve AKARYAKIT DEPOLAMA VE DOLUM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ NİHAİ ÇED RAPORU

ARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş. LPG ve AKARYAKIT DEPOLAMA VE DOLUM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ NİHAİ ÇED RAPORU ARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş. LPG ve AKARYAKIT DEPOLAMA VE DOLUM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ TEKİRDAĞ İLİ, MARMARA EREĞLİSİ İLÇESİ, SULTANKÖY BELDESİ, EKŞİELMA MEVKİİ GÖKER ÇEVRE ve

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 PLANLAMA AMAÇ VE KAPSAMI PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Aksu Çayı Kısmı; Beşgöz Çayı Kısmı;...

İÇİNDEKİLER 1 PLANLAMA AMAÇ VE KAPSAMI PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Aksu Çayı Kısmı; Beşgöz Çayı Kısmı;... İÇİNDEKİLER 1 PLANLAMA AMAÇ VE KAPSAMI... 3 2 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 4 2.1 Aksu Çayı Kısmı;... 4 2.2 Beşgöz Çayı Kısmı;... 5 2.3 Kumköy Orman Yangın Yolu Kısmı;... 6 3 MEVCUT PLANLAR VE MÜLKİYET

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

KOÇ REGÜLATÖRÜ VE HES (7,773 MW m, 7,465 MW e )

KOÇ REGÜLATÖRÜ VE HES (7,773 MW m, 7,465 MW e ) KOÇ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ (7,773 MW m, 7,465 MW e ) ADIYAMAN İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ, HAMZALAR KÖYÜ, ÇORAK TEPE MALATYA İLİ, DOĞANŞEHİR İLÇESİ, KAPIDERE KÖYÜ, GÜVERCİN KAYASI MEVKİİ, KAPI DERESİ

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü. - D A Ğ I T I M L I - (Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı)

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü. - D A Ğ I T I M L I - (Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı) DOSYA :BPÇ-1/503 19.01.2011 SAYI :B.09.0.TAU.0.17.00.07-504 KONU :Ahşap İskeleler, - D A Ğ I T I M L I - (Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı) GENELGE 2011/1 İLGİ : a) 15.06.2006 gün ve 1502-4111 sayılı

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

HAMTAŞ MAD. TİC. VE SAN. A.Ş.

HAMTAŞ MAD. TİC. VE SAN. A.Ş. 20068693 Ruhsat No lu II. Grup Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı ÇED RAPORU SAKARYA İLİ, FERİZLİ İLÇESİ, AKÇUKUR KÖYÜ AKÇEV MÜH. DAN. MAD. ÇEV. İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇED Raporu Nihai

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Ekim 2015 Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kamçılı Mahallesi,

Detaylı

Proje Bilgilendirme Dokümanı İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi

Proje Bilgilendirme Dokümanı İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi Proje Bilgilendirme Dokümanı İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi Şubat 2013 Giriş Bu Proje Bilgilendirme Dokümanı, İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi (Proje) ile ilgili bilgi vermektedir.

Detaylı

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU T. C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU İZMİR İLİ BAYRAKLI İLÇESİ BAYRAKLI MAHALLESİ DOLFEN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TURİZM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ÇED Raporu

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

DENiZLERiMiZiN KORUNMASINA YÖNELiK YERiNE GETiRiLMESi GEREKEN HUSUSLAR 1. Deniz kirliliği nedir? Sorumlu Kurum/ Müdürlük hakkında bilgi alabilir

DENiZLERiMiZiN KORUNMASINA YÖNELiK YERiNE GETiRiLMESi GEREKEN HUSUSLAR 1. Deniz kirliliği nedir? Sorumlu Kurum/ Müdürlük hakkında bilgi alabilir DENiZLERiMiZiN KORUNMASINA YÖNELiK YERiNE GETiRiLMESi GEREKEN HUSUSLAR 1. Deniz kirliliği nedir? Sorumlu Kurum/ Müdürlük hakkında bilgi alabilir miyim? a. Deniz kirliliği; denizde ve deniz çevresinde meydana

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) İş Yeri Açma ve Çalışma

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler Yalçın n KARACA Şube MüdürüM

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI İÇİNDEKİLER İçindekiler Tablo ve şekil listesi

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ (21.05.2001 tarih ve 24408 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. BERKA MÜHENDİSLİK ÇEVRE MADENCİLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. SELİM SÜLEYMAN ÖZDEN 20059275 NOLU IV. GRUP KUVARSİT OCAĞI VE CEVHER HAZIRLAMA TESİSİ İLE KUVARS KUMU OCAĞI VE CEVHER HAZIRLAMA TESİSİ

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

GAYRİSIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ve DENEME İZNİ İÇİN GEREKEN BELGELER MALİK PAFTA NO ADA NO PARSEL NO KONTROL EDEN

GAYRİSIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ve DENEME İZNİ İÇİN GEREKEN BELGELER MALİK PAFTA NO ADA NO PARSEL NO KONTROL EDEN VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GAYRİSIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ve DENEME İZNİ İÇİN GEREKEN BELGELER MALİK PAFTA NO ADA NO KAYIT NO : TARİH : SAYFA : PARSEL NO # 1 2 3 4 5 6

Detaylı

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur.

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur. 7. ÇEVRESEL ETKİLER 7.1. Mevcut Şartlardaki Çevrenin Özellikleri Önerilen tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada 4 634 000 4 636 000

Detaylı

M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş.

M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş. M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş. TÜNELLERDE PLANLAMA, ARAŞTIRMA MÜHENSİDLİK HİZMETLERİ VE TASARIM Mustafa Kemal AKMAN Jeoloji Yüksek Mühendisi Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. Jeolojik Hizmetler

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 1) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) VERİ VE DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 1) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) VERİ VE DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay Ankara Tel: (0.312) 294 30 00 - Faks: 294 30 88 www.imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 1) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU Soğanyemez mah. Banker Ali Bey Apt. No:9/11 Kat:3 Daire:8 EDREMİT Tel:(0,266) 374 31 11 TC BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HAVRAN İLÇESİ, BÜYÜKŞAPÇI MAHALLESİ, GEYALANI

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ KIRIKKALE SİLAH İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇED RAPORU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ KIRIKKALE SİLAH İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇED RAPORU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ KIRIKKALE SİLAH İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇED RAPORU KIRIKKALE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AHILI KÖYÜ, ARPALIK ÇUKURU MEVKİİ ÇEV-MED ÇEVRE MED. MÜH. EĞT. MAD. MAK. DAN. PAZ. SAN.

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21)

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı