IMF STKRAR PROGRAMLARI VE EKONOMK ETKLER: LATN AMERKA VE TÜRKYE UYGULAMALARININ KARILATIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IMF STKRAR PROGRAMLARI VE EKONOMK ETKLER: LATN AMERKA VE TÜRKYE UYGULAMALARININ KARILATIRILMASI"

Transkript

1 T. C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ KTSAT ANABLM DALI IMF STKRAR PROGRAMLARI VE EKONOMK ETKLER: LATN AMERKA VE TÜRKYE UYGULAMALARININ KARILATIRILMASI YÜKSEK LSANS TEZ KAHRAMANMARA Eylül

2 T. C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ KTSAT ANABLM DALI IMF STKRAR PROGRAMLARI VE EKONOMK ETKLER: LATN AMERKA VE TÜRKYE UYGULAMALARININ KARILATIRILMASI DANIMAN: YRD.DOÇ.DR. HALL ALTINTA YÜKSEK LSANS TEZ KAHRAMANMARA Eylül

3 K.S.Ü. SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ IMF STKRAR PROGRAMLARI VE EKONOMK ETKLER: LATN AMERKA VE TÜRKYE UYGULAMALARININ KARILATIRILMASI YÜKSEK LSANS TEZ KTSAT ANABLM DALI Bu tez.../.../... Tarihinde Aaıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birlii ile Kabul Edilmitir. mza:... mza:... mza:... DANIMAN ÜYE ÜYE Yrd. Doç. Dr. H. ALTINTA Yrd. Doç. Dr. Sami TABAN Yrd. Doç. Dr. Z. HATUNOLU Yukarıdaki imzaların adı geçen öretim üyelerine ait olduunu onaylarım. Kod No: mza ve Mühür Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve baka kaynaktan bildirilerin, çizelge, ekil ve fotorafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 ÖZET YÜKSEK LSANS TEZ IMF STKRAR PROGRAMLARI VE EKONOMK ETKLER: LATN AMERKA VE TÜRKYE UYGULAMALARININ KARILATIRILMASI KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ KTSAT ANABLM DALI DANIMAN: Yrd. Doç. Dr. Halil ALTINTA Yıl: 2005, Sayfa: 140 Jüri: Yrd. Doç. Dr. Halil ALTINTA Yrd. Doç. Dr. Sami TABAN Yrd. Doç. Dr. Zeynep HATUNOLU Bu çalıma, IMF politikaları kapsamında, IMF istikrar ve yapısal uyum programlarının özellikleri, çeitli ülkelerde uygulanı ekilleri ve ekonomik etkilerini açıklamaktadır. Ayrıca, Türkiye ve Latin Amerika uygulamaları analiz edilmeye çalıılmıtır. Ülkeler genellikle istikrar programlarını yüksek enflasyon, aırı dı borç, sürdürülemez bütçe açıkları ve ödemeler dengesi problemleriyle yüz yüze geldiinde uygulamaktadırlar. Dünya çapında büyük eletirilere de urayan IMF programları, ülkeler için çok önemlidir li yıllarda, yeniden yapılanma projesi IMF ve dier uluslararası kurulular tarafından desteklenmitir. Yeniden yapılanma projesi, IMF tarafından ekonomik istikrar ve yapısal reform programı olmak üzere iki ekilde uygulanmıtır lerden beri çou Latin Amerika ülkelerinde bu programlar uygulanmaktadır. Bazıları baarılı olmu ve enflasyon oranları aaılara çekilmitir. ili, Meksika ve srail 1980 ler boyunca kronik yüksek enflasyonu olan ülkelerdir. imdi, düük enflasyona sahiptirler. Dier yandan, Arjantin, 1990 ların baında hiper enflasyon deneyimi yaamıtır deki istikrar çabalarından sonra, Arjantin de enflasyonu çok aaılara çekmitir. Ayrıca, IMF global krizlerin üstesinden gelmek amacıyla bazı gelimekte olan ülkelere Fon destekli programlar önermitir. Ancak, IMF destekli istikrar programlarının bu ülkelerdeki uygulamaları tatmin edici sonuçlar vermemitir. Bu çerçevede IMF politikalarının uygulama öncesinin ve sonuçlarının deerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalıma, Dünya da uygulanan IMF destekli istikrar programlarını, ülkelerin ekonomilerini etkileme süreçlerini ve Türkiye ve Latin Amerika uygulamalarını karılatırmalı olarak analiz etmeye çalımaktadır. Anahtar Kelimeler: IMF, stikrar Programları, Latin Amerika, Türkiye. I

5 ABSTRACT MA THESS IMF STABILIZATION PROGRAMS AND ECONOMIC EFFECTS: THE COMPARISON OF LATIN AMERICA AND TURKEY EXPERIENCES DEPARTMENT OF ECONOMICS INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM SUPERVISOR: Asst. Prof. Dr. Halil ALTINTA Year: 2005, Pages: 140 Jury: Assist. Prof. Dr. Halil ALTINTA Assist. Prof. Dr. Sami TABAN Assist. Prof. Dr. Zeynep HATUNOLU This study, in the contest of IMF policies, explains characteristics of the IMF stabilizations and structural adjustment programs and the implementations of IMF programs which have been carried out by various countries and their economic effects. Furthermore, it tries to analyze experiences of Turkey and Latin America. Stabilization programs are usually implemented in countries that face high inflation, high external debt, unsustainable public sector budget deficits and balance of payments problems. IMF programs, that are also exposed to great criticisms in world wide are very important for developing countries. In 1970 s restructural project especially encouraged by IMF and the other international institutions. It was implemented in two stages as an economic stabilization and structural reform programs. Structural reforms were added to the implimented stabilization programs after 1980 s. Most Latin American countries have been using such these programs since 1970s. Some of them became successful and achieved low inflation target. For example, Chile, Mexico and Israel who had high chronic inflations during the 1980s, achieved low inflations. Argentina, on the other hand, experienced hyper-inflation in the beginning of 1990s. After an ambitious stabilization effort in 1991, Argentina also reduced its inflation to very low levels. Thus, the stabilization experiences of such countries may be useful for Turkey. The funds, supported by IMF, have been given some developing countries to overcome the global crises. However, given these funds have not produced satisfactory results. In this frame, it is necessary to evaluate before and after of IMF experiences. In the study by analyzing the IMF Stabilization programs in the world, effect processes of some countries economies and the comparison of Turkey and Latin America experiences. Key Words: IMF, Stabilization Programs, Latin America, Turkey. II

6 ÖNSÖZ Ticaret, finans, i, ürün ve hizmetler için dünya çapında düzenlemelerin ve standartların ortaya çıkması vb. gelimeler, dünya düzeyinde faaliyet gösteren bazı ekonomik kuruluların oluumunu gerekli kılmıtır. Bu kurululardan olan, Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye nin üye sıfatı ile yer aldıı ekonomik ve mali bir kurumdur. Saladıı mali imkanlara ihtiyacı olan ülkelere, o ülkelerin bu imkanlara sürekli gereksinim duyar konumdan çıkmaları için bazı koullar öne sürer. IMF ile ilgili gelimeler daha çok uluslararası parasal sistemde ortaya çıkan gelimelere göre ekillenmitir. IMF, bu gelimeler sonucunda gelimi ülkeleri de yönlendiren bir danıma mekanizması olma özelliini yitirerek, daha çok gelime yolundaki ülkelerin ödemeler dengesi sorunlarının çözümü için mali imkan salayan bir kurum konumuna geçmi ve bu haliyle Dünya Bankası ile arasında pek az bir fark kalmıtır. Son yıllarda birbiri ardına gelen ekonomik krizlerle birlikte, uluslararası sermaye hareketleri, finansal piyasalar, istikrar politikaları ve kriz ekonomisi gibi kavramlar sıkça duyulmakta ve büyük tartımalara yol açmaktadır. Bu tartımalar sırasında en çok adı geçen kurulu ise üphesiz Uluslararası Para Fonu dur. Kimi çevreler IMF yi krize zamanında müdahale etmemek veya yanlı politika uygulamakla suçlarken, kimi çevreler ise IMF nin elinden geleni yaptıını söylemektedir. Kriz ekonomileri için önem taıyan dı yardım IMF ile yapılan anlamalarla salanmaktadır. IMF-tipi istikrar programları olarak nitelendirilen ve ülkenin dı ekonomik dengesini düzenlemek için hazırlanan programlar; maliye, para ve kur politikalarından oluturulmaktadır. Her eyden önce IMF nin parasal ibirliini nasıl gerçekletirdii, hangi politika önerilerini, hangi imkanları sunduu ve bunları gerçekletirirken hangi koulların yerine getirilmesini istedii gibi konuların açıklanması gerekmektedir. Bu balamda, ülkelerin IMF politikalarını uygulamaya balamadan önceki ekonomik durumu ve uygulama sonuçları da deerlendirilmelidir. Bu çalıma ile IMF istikrar programlarının ülkelerin ekonomilerini etkileme süreçleri ve Türkiye ve Latin Amerika uygulamaları karılatırmalı olarak incelenecek ve bu konudaki aratırmaların daha iyi anlaılmasına yardımcı olacaktır. Bu konunun belirlenmesinde ve çalımanın gelitirilmesinde yardımlarını esirgemeyen hocalarım Sayın Yrd. Doç. Dr. Halil ALTINTA ve Yrd. Doç. Dr. Sami TABAN a teekkürü bir borç bilirim. Ayrıca, tezimi yazarken benden yardımlarını esirgemeyen kardeim Turul a ve desteklerini her zaman arkamda hissettiim aileme sonsuz teekkür ederim. Kahramanmara, Eylül 2005 Selcan ÜÇGÖZ III

7 ÇNDEKLER ÖZET... ABSTRACT... ÖNSÖZ... ÇNDEKLER... KISALTMALAR LSTES... EKLLER / ÇZELGELER LSTES GR ÖNCEK ÇALIMALAR ULUSLARARASI PARA FONU, DOUU VE YAPISI Uluslararası Para Sisteminin Geliimi Altın Standardı Dönemi Buhran Dönemi Bretton Woods Sistemi Dönemi Deiken Kur Politikası ve Yeni Dönem Uluslararası Para Fonu IMF Amaçları IMF ye Üyelik ve IMF ile Üye Ülke likileri IMF nin Örgüt Yapısı ve Yönetim ekli Guvernörler Kurulu cra Direktörleri Kurulu veya Yürütme Kurulu IMF Bakanı IMF Departmanları, Komite ve Gruplar Geçici Komite IMF nin Mali Kaynakları Kotalar Borçlanma Likidite Oy Gücü IMF Hesaplarının Yapısı Özel Çekme Hakları (SDR) SDR Yaratılması Hesap Birimi Olarak SDR'nin Deeri SDR nin Kullanım Alanları SDR nin Faizi Gözetim (Surveillance) ve Konsültasyonlar Konvertibilite IMF Kaynaklarının Kullanımı IMF Kaynaklarının Kullanım Koulları IMF nin Üye Ülkelere Saladıı mkanlar (1). Genel mkanlar (2). Özel mkanlar (3). Geçici mkanlar IMF nin Üye Ülkelere Saladıı Teknik Yardımlar ve Eitim Hizmetleri IMF mkanlarının Kullanım Limitleri ve Maliyeti IMF nin Yaptırımları ve Fondan Çekilme... I II III IV VI VII IV

8 4. EKONOMK STKRAR POLTKALARI VE IMF TP STKRAR PROGRAMLARI Ekonomik stikrar ve stikrar Politikaları Ekonomik stikrar Politikası Tanımı, Amaçları ve Araçları Para Politikası Maliye Politikası Döviz Kuru Politikası Borç Yönetimi Ekonomik stikrar Politikasının Belirlenmesi ve Uygulanması Ekonomik stikrar Politikasının Çeitleri Ortodoks ve Heterodoks Politikalar Ortodoks Politikalar Heterodoks Politikalar (1). Fiyatların ve Ücretlerin Dondurulması (2). Sabit Döviz Kuru (3). Bütçe Disiplini ve Parasal Disiplin Ortodoks ve Heterodoks Politikaların Karılatırılması Yapısal stikrar Politikaları IMF Tipi stikrar Programları IMF Programlarına Yöneltilen Eletiriler IMF nin Dünya Bankası ile Birlikte Yürüttüü Yapısal Programlara Bakı.. 5. LATN AMERKA VE TÜRKYE UYGULAMALARI Latin Amerika Brezilya Arjantin Meksika Bolivya ili Türkiye IMF-Türkiye likileri Devalüasyonu ve 1958 stikrar Önlemleri Sonrası Dönemi Dönemi Dönemi Nisan 1994 Kararları Yakın zleme Anlaması Yılı Sonrası Enflasyonu Düürme Programı (1) Konjonktürel Amaçlı Kararlar (2) Yapısal Amaçlı Kararlar (3) 2000 Programının Sonuçları (4) 2000 Kasım 2001 ubat Krizleri Güçlü Ekonomiye Geçi Programı Yılları Latin Amerika-Türkiye Karılatırması... SONUÇ... KAYNAKLAR... ÖZGEÇM V

9 KISALTMALAR LSTES AB ABD BDDK CA DB DÇM DBS DE DPT DTM DTÖ GATT GEGP GOÜ GSMH GSYH IBRD IDA ILO IMF IMKB KEP KT KKBG MB OECD SDR TCMB TEFE TMSF TOBB TÜFE ÜFE WB : Avrupa Birlii : Amerika Birleik Devletleri : Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu : Cari Açık : Dünya Bankası : Dövize Çevrilebilir Mevduat : Devlet ç Borçlanma Senedi : Devlet statistik Enstitüsü : Devlet Planlama Tekilatı : Dı Ticaret Müstearlıı : Dünya Ticaret Örgütü : Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaması : Güçlü Ekonomiye Geçi Programı : Gelimekte Olan Ülkeler : Gayri Safi Milli Hasıla : Gayri Safi Yurt çi Hasıla : Uluslararası mar ve Kalkınma Bankası : Uluslararası Kalkınma Birlii : Uluslararası Çalıma Örgütü : Uluslararası Para Fonu : stanbul Menkul Kıymetler Borsası : Katılım Öncesi ekonomik Program : Kamu ktisadi Teebbüsleri : Kamu Kesimi Borçlanma Gerei : Merkez Bankası : Ekonomik birlii ve Kalkınma Örgütü : Özel Çekme Hakkı : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası : Toptan Eya Fiyat Endeksi : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu : Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii : Tüketici Fiyat Endeksi : Üretici Fiyat Endeksi : Dünya Bankası VI

10 EKLLER / ÇZELGELER LSTES ekil IMF nin Organizasyon Yapısı... Çizelge Latin Amerika Kur Ayarlamaları (31 Aralık 1999)... Çizelge Bazı Seçilmi Ülkelerin IMF Kotaları ve Oy Güçleri... Çizelge SDR'nin Deerini Oluturan Ulusal Paralar... Çizelge Kredi Dilimleri... Çizelge Latin Amerika Ülkelerinde Kii Baına GSYH ( )... Çizelge Bazı Latin Amerika Ülkelerinde Enflasyon Hedeflemesi... Çizelge Brezilya Özel Bankaları ve ubeleri... Çizelge Brezilya da Bankacılık Sisteminin Geliimi Çizelge Brezilya nın Ekonomik Göstergeleri... Çizelge Arjantin de Döneminde Uygulanan Ekonomik Prog... Çizelge Arjantin Bankacılık Sistemi Konsolidasyonu... Çizelge Arjantin Ekonomik Göstergeleri... Çizelge Arjantin in Balıca Ekonomik Göstergeleri... Çizelge Meksika nın Döneminde Uzun Vadeli Ekonomik Perf... Çizelge Meksika nın Temel Ekonomik Göstergeleri ( )... Çizelge Türkiye de Uygulanan stikrar Programları... Çizelge IMF le Yapılan Stand-By Anlamaları... Çizelge Türkiye nin IMF deki Durumu... Çizelge Mali Piyasaları Etkileyen Bazı Finansal Göstergeler... Çizelge Kamu Kesimi Borçlanma Gerei'nin Finansmanı : Çizelge IMF Performans Kriterleri ve Gerçeklemeler... Çizelge Devlet Borçları ve Bazı Oranlar ( )... Çizelge Dı Ticaret Deerleri ( )... Çizelge Konsolide Bütçe Gerçeklemeleri... Çizelge Döneminde GSMH Göstergeleri... Çizelge Türkiye de Faaliyet Gösteren Bankalar... Çizelge Kamu Bankalarının Aktif Yapısı... Çizelge Gerçekletirilen Uygulamalar (ABD $)... Çizelge Temel Makroekonomik Hedefler... Çizelge Temel Makro Ekonomik Göstergeler ( )... Çizelge Türkiye Ekonomisinde Bazı Göstergeler ( )... Çizelge Türkiye nin IMF ye Geri Ödemeleri ( milyar $ )... Çizelge Temel Ekonomik Büyüklükler ( )... Çizelge Yılı Bütçesinin Temel Büyüklükleri... Çizelge Ülkelerin Ortodoks-Heterodoks Prog. Göre Sınıflandırılması... Çizelge Bazı Ülkelerin Çapa Seçimi... Çizelge Latin Amerika Ülkelerindeki Ve Türkiye deki Enflasyon Oranları.. Çizelge Bazı Ülkelerde Bankacılık Sektörü... Çizelge Ülkelerin Reel GSYH ve TÜFE Oranları (%)... Çizelge Ülkelerin Cari lem Açıı... Çizelge Ülkelerin Dı Borç/GSYH Oranları VII

11 GR 1. GR Uluslararası Para Fonu nun kurulmasına yol açan nedenleri Büyük Buhran yılları olarak bilinen 1930 lı yıllarda aramak gerekir. Bu dönemde uluslararası ekonomik ilikiler tam bir darboaz içindedir. kinci Dünya Savaı sonrasında ise pek çok ülke, ekonomik kalkınmalarını tamamlayabilmek amacıyla finansman arayıı içerisine girmitir. Savala birlikte 19. yy dan bu yana gelimi olan çok yönlü ticaret ve ödemeler sistemi ilemez hale gelmi, ülkeler zarar görmü ve ekonomilerini tekrar düzenlemek sorunuyla babaa kalmılardır. II. Dünya Savaı bitmeden yeni bir uluslararası para sisteminin kurulması, döviz kurlarında istikrar salanması, dünya ticaretinin serbestletirilmesi, uluslararası rezerv sorununun çözüme kavuturulması ihtiyaçları gündeme getirilmitir. Bu ihtiyaçlara cevap verecek bir uluslararası para sistemini oluturmak amacıyla 1-22 Temmuz 1944 tarihleri arasında ABD nin New Hampshire eyaletinin Bretton Woods kasabasında 44 ülkenin delegasyonlarıyla bir konferans toplanmı ve bu sistem içerisinde, ülkelerin ödemeler bilançosu dengesizliklerini gidermek ve finansman ihtiyaçlarını karılamak amacıyla Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund) ve Dünya Bankası nın (World Bank) kuruluu gündeme gelmitir. Zamanla sistemin altın kambiyo sistemi, devalüasyonların sınırlandırılması gibi katı uygulamaları kaldırılmı ve deiken kur sistemine geçilmitir. 1980'li yıllardan itibaren iki önemli olayön plana çıkmaktadır. Bunlardan birisi 1900'lü yılların bitmesi ile 2000'li yıllara yaklamamız; ikincisi ise souk savaın sona ermesi ve dünyamızın ABD'nin baını çektii tek kutuplu dünya haline gelmesidir. Yeni dönem farklı düünürlerce, bilgi çaı, küreselleme gibi kavramlarla da isimlendirilmektedir. Bu etkileimin finansal karakterli ilem ve davranılara da yansıması avantaj ve dezavantajları beraberinde getirmektedir. Bretton Woods ile kurulan uluslararası kurumlar varlıını sürdürmektedir. Bununla birlikte çalımanın esas konusu olan IMF programlarında çeitli evrelerden geçilmitir lere kadar performans kriterlerine göre hazırlanan IMF programları 1980 den sonra özellikle az gelimi ülkelerde yapısal uyum programlarıyla desteklenmitir. Yapısal uyum programları üretim, sermaye ve igücü piyasalarının ve sosyal politikaların yeniden düzenlenmesi sürecini içermektedir. Bu çalımanın ana amacı, IMF istikrar programları ııı altında Latin Amerika ve Türkiye deki uygulama sonuçlarının karılatırmalı olarak incelenmesidir. Ayrıca, bütün siyasi tartımaların dıında kalınarak IMF programlarına iktisadi bir bakı açısıyla yaklaılmaktadır. Bu çerçevede, ülkelerin IMF politikalarını uygulamaya balamadan önceki ekonomik durumu ve uygulama sonuçları salt ekonomik açıdan incelenmektedir. IMF programları hemen hemen bütün ülkelerde benzer programlar olmasına karın, sonuçların farklılıının aratırılması da tezin bir dier özelliidir. Bu balamda, ilk bölümde; önce, dünya çapında uluslararası para sisteminin ve mali ilikilerin düzenlenmesini hedef alarak kurulan Uluslararası Para Fonu nun douu ve geliimi ile ilgili bilgiler tarihsel bir süreç içerisinde; Altın Standardı Dönemi, Buhran Dönemi, Bretton Woods Sistemi, Deiken Kur Politikası ve Yeni Dönem olarak sunulmutur. kinci olarak, IMF hakkında genel bilgiler, amaçları, üyelik ilikileri, örgüt yapısı, kaynakları, likidite, oy gücü, IMF hesaplarının yapısı, Özel Çekme Hakları (SDR), gözetim ve konsültasyonlar, konvertibilite, IMF imkanlarının kullanım koulları ve yaptırımları incelenmitir. kinci bölümde, önce ekonomik istikrarın tanımı ve ekonomik istikrar politikalarının özellikleri, ortodoks ve heterodoks politikalar ayrıntılı olarak 1

12 GR incelenmitir. kinci olarak, IMF tipi istikrar programlarının içerii, bu programlara yöneltilen eletiriler ve genel bir çerçeve de IMF-Dünya Bankası nın birlikte yürüttüü yapısal programlar sunulmutur. Üçüncü bölümde Latin Amerika ve Türkiye de, IMF istikrar programlarının uygulanmaya balandıı yıllar izlenecek ve böylece uygulanmakta olan politikaların ekonomiye olan etkileri ve krizlerdeki rolü ayrıntılı olarak verilecektir. lk önce Latin Amerika ülkeleri ve Türkiye ayrı ayrı sunulacak, daha sonra karılatırmalı olarak ortak ve farklı yönleri incelenecektir. Çalımada; Neden bu ülkelerin seçildii sorusuna verilecek yanıt; Latin Amerika ülkelerinin istikrar programlarını sıklıkla uygulayan ülkeler olması ve bu nedenle program uygulama sonuçlarının çokluu ve çeitliliidir. Çalımanın sonunda seçilmi ülkelerde ekonomik krizlere karı hazırlanan ve IMF ibirlii ile uygulanan istikrar programları ve bu programların uygulama sonuçları bütün yönleri ile deerlendirilecektir. 2

13 ÖNCEK ÇALIMALAR 2. ÖNCEK ÇALIMALAR IMF istikrar politikaları ile ilgili çalımalar birkaç ülkeyle ilgili ya da IMF programlarının, ekonomik krizlerin aılması sürecinde bazı ekonomik göstergeler üzerindeki etkisiyle ilgili dar kapsamlı çalımalardır. Ayrıca ana konusu IMF olmamakla birlikte bazı kitaplarda da yer tutmaktadır. Aaıda IMF istikrar programları ve uygulama sonuçları ile ilgili ve benzeri daha önce yapılmı olan çalımalar sunulacaktır: Hacıhasanolu (2005), Bu çalımanın temelinde, Meksika nın 1994 yılında ve Arjantin in 2001 yılında yaadıı kriz deneyiminden, ortak özelliklerin varlıı ııında, Türkiye ve dier gelimekte olan ülke ekonomileri için çıkarılabilecek yararlı dersler olduu düüncesi yatmaktadır. Bu çerçevede karılatırılabilir bir veri seti kullanarak üç ülkeye ait ekonomik göstergeleri birebir kıyaslamaktan ve buna dayanarak bir genellemeye varmaktan çok, ortak faktörlerin krizlerin geliimine etkisini, gerek Türkiye gerekse gelimekte olan ülkeler için geçerli çıkarımlar yapılmasını mümkün kılacak bir biçimde ortaya koymaktır. Emil ve Yılmaz (2003), esas olarak istikrar programlarında mali uyumun kalitesi konusunda yanıt aramaya çalımılardır. Genel teorik çerçeveden yola çıkarak mali uyumda kalite büyümeye katkı salamaya yönelik maliye politikası tedbirleri ile mali uyumu salarken uygulanan enstrümanların kalitesi olmak üzere iki boyutta ele alınmıtır. Seyidolu (2003a), özellikle Türkiye de ortaya çıkan mali krizlere dayanarak, yeni gelimekte olan ülkeler ve dönüüm ekonomileri açısından krizleri önlemek için çıkartılabilecek dersler üzerinde durmu ve IMF nin kriz politikalarının eletirisel bir deerlendirmesini yapmıtır. Demircan ve Ener (2003), çalımada gelimekte olan ülkelerde uygulanan IMF destekli istikrar politikalarına deinildikten sonra, Türkiye de uygulanan IMF destekli istikrar politikaları incelenmitir. IMF politikalarının Türkiye de uygulanma ekli ve uygulama sonuçlarına da ayrıca çalımada yer verilmi ve 1990 lı yıllarda IMF politikalarında meydana gelen deimeler ve arz ettii önem nedeniyle özellikle 1990 sonrası döneme aırlık verilmeye çalıılmıtır. Öztekin (2003), IMF istikrar programlarını gerekli kılan ekonomik kriz olgusunun özellikleri, nedenleri üzerinde durmu ve bazı gelimekte olan ülkelerin uyguladıı programlar analiz etmeye çalımıtır. Gülolu ve Altunolu (2002), çalımada finansal serbestleme politikaları ve son yıllarda ülkemizi de etkileyen finansal krizler arasındaki yakın iliki incelenmektedir. Latin Amerika, Asya ve Türkiye krizleri ele alınmı ve krizlerden çıkarılabilecek muhtemel sonuçlar tartıılmıtır. Eilmez (2002), IMF nin yapısını, çalıma biçimini, destek türlerini ayrıntılarıyla ele alırken bir yandan da Türkiye ile olan ilikilere deinmitir. Türkiye ile ilgili konuları sonda ele almak yerine, izleme kolaylıı salamak için, ilgili bölümün içine koyu renk zeminle eklemitir. Akdi (2002), IMF ve Dünya Bankasının yeniden yapılandırılması, yeni bir uluslararası denetim ve gözetim kuruluunun kurulması, kısa süreli sermaye hareketlerine vergi veya sınırlama konulması gibi önerilerin tartıılması gerektiini vurgulamaktadır. Tartımaların dı dorudan yabancı yatırımların önünü açan, ancak spekülasyonu ve manipülasyonu önleyen bir yapı ortaya çıkarması bütün dünyanın yararına olacaktır. 3

14 ÖNCEK ÇALIMALAR Parasız (2002), temelde yüksek enflasyonun analizine yönelik olarak hazırlanmakla birlikte, gerek teorik gerekse uygulama olarak istikrar politikalarına geni yer verilmitir. Bu arada son yıllara damgasını vuran Dünya daki ve ülkemizdeki uygulamalar ayrıntılı olarak incelenmitir. Alpago (2002), IMF istikrar politikalarını ele alarak, IMF-Türkiye ilikilerini kapsamlı bir biçimde incelemitir. Bu balamda Türkiye ekonomik krizlerini finansal baskı dönemi ve finansal serbestleme dönemi krizleri olarak incelemi, Türkiye krizlerini dünyadaki dier krizlerle karılatırmıtır. IMF nin üye ülkelerin ekonomik yapılarını korumak ve ekonomik krize girmelerini önlemek gibi bir sorumlulua sahip olmadıını ileri sürerek, IMF nin daha çok sermaye akımlarının salıklı dönüüm sürecini iletme amacıyla üye ülkelerle ibirlii yapan koordinatör olduu sonucuna varmıtır. Altu (2001), istikrar programlarının problemlerini belirlerken, istikrar politikalarının ana hedefini enflasyon olarak ortaya koymaktadır. Enflasyonun sona erdirilmesine dönük istikrar politikalarını IMF programları çerçevesinde incelemitir. Bu ekilde kısa dönemde enflasyonun düürülmesinin talebin iyi yönetilmesiyle talep yanlı stabilizasyon politikasıyla mümkün olabilecei sonucuna varılmıtır. Uygur (2001), Türkiye de önce 2000 sonra 2001 krizini incelemektedir. Türkiye nin kriz ortamına nasıl sürüklendii ve bu krizleri nasıl yaadıı anlatılmaktadır. IMF onaylı ve destekli bir program uygulandıına göre, özellikle IMF görülerini incelemitir. Eren (2000), dı borçlanmada istikrar programlarının Türkiye nin kalkınma sürecine etkisi, IMF örneinde incelenirken, dı borçlanma ile kalkınma ilikisi dolaylı olarak ele alınmıtır. Altıok (2000), IMF nin yeni liberal ve yapısal uyum programlarının ekonomik kriz olgusu ve ekonomik krizin özellikleri üzerinde durmu, krizin temelleri ve doası üzerinde açıklama getiren görüler, Serbest Piyasacı, Müdahaleci ve Marksist yaklaımlar altında incelemitir. Bu çalımada IMF ve Dünya Bankası nın istikrar ve yapısal uyum politikalarının kapitalizmin krizini çözmeye yardımcı olmadıı sonucuna varılmıtır. IMF programlarının igücü örgütlülüünün zayıflatılması, ücretlerin reel olarak düürülmesi, sosyal harcamaların kısılması ve sınıfın güç ilikisinin sermaye sınıfı lehine yeniden düzenleyecek ideolojik ve politik dönüümü hızlandırma amacına dönük olduu kabul edilmitir. Bahçeci (1997), istikrar programlarının teorik çerçevesi içinde daha önce benzer krizler yaamı ve ardından istikrar programlarını uygulamı ülke deneyimlerinden faydalanarak, 1994 yılında Türkiye ekonomisinin yaadıı krizi ve uygulanan istikrar programını incelemi, enflasyonun düürülmesi ve kalıcı istikrarın salanması için gerekli olan koulları tespit ederek bazı çözüm önerileri gelitirmitir. Eilmez (1996), IMF ve Dünya Bankasının gerçek ilevlerinin ne olduunu ortaya koymaya çalımı, bunu yaparken Türkiye yi bir referans olarak kullanmaya özen göstermitir. Özellikle, IMF nin deien ekonomik koullara karı deiik teknikler yaratma yetenei nedeniyle kurumu güncel bilgilerle deerlendirmitir. Kitabın bir özellii de, Türkiye nin bu kurumlarla olan ilikisini deerlendirip eletiriye tabi tutmasıdır. Bu çalıma, IMF programlarına ideolojik bakı açısının dıında kalarak istikrar programlarının salt ekonomik performans üzerindeki etkisini incelemesi bakımından bilim hayatında önemli bir boluu dolduracaktır. 4

15 ULUSLARARASI PARA FONU, DOUU VE YAPISI 3. ULUSLARARASI PARA FONU, DOUU VE YAPISI Bu bölümde; uluslararası para sisteminin geliimi ve Uluslararası Para Fonu (IMF) hakkında genel bilgiler yer almaktadır. Önce, dünya çapında uluslararası para sisteminin ve mali ilikilerin düzenlenmesini hedef alarak kurulan Uluslararası Para Fonu nun douu ve geliimi ile ilgili bilgiler tarihsel bir süreç içerisinde; Altın Standardı Dönemi, Buhran Dönemi, Bretton Woods Sistemi, Deiken Kur Politikası ve Yeni Dönem olarak sunulmutur. kinci olarak, IMF hakkında genel bilgiler, amaçları, üyelik ilikileri, örgüt yapısı, kaynakları, likidite, oy gücü, IMF hesaplarının yapısı, Özel Çekme Hakları (SDR), gözetim ve konsültasyonlar, konvertibilite, IMF imkanlarının kullanım koulları ve yaptırımları incelenmitir Uluslararası Para Sisteminin Geliimi Uluslararası Para sistemi, ülkeler arasında dı ödemelerle ilgili sorunların çözümlenmesine yönelik kurallar, yöntemler ve uygulamalar bütünüdür. Özellikle son zamanlarda ülkeler arasındaki ekonomik ilikilerin giderek younlatıı, yaygınlatıı ve daha karmaık bir yapıya sahip olduu görülmektedir. Bu durum dı ödemeler bilançosu hesaplarıyla ilgili parasal transferlerin yapılabilmesi konusunda, etkin bir ileyie sahip olan para sisteminin varlıını gerektirmektedir (Özbek,1999: 5). Uluslararası para sistemi, genel anlamda ülkelerin uyguladıkları döviz kuru sistemlerini, bu konuda uluslararası anlamalarla belirlenen kuralları, öngörülen mekanizmaları ve oluturulan uluslararası mali kuruluları ifade etmektedir (Seyidolu,2003: 524). Ayrıca, bir ekonomide para otoritelerinin rezervlerindeki altın ve konvertibl dövizler ile uluslararası finans kuruluları tarafından arz edilen SDR, ECU veya EURO gibi uluslararası ödeme aracı olarak kabul edilen deerler, uluslararası rezervleri oluturur. Paranın ilevlerine benzer özellik taıyan bu rezervlerin dengesiz daılımı da dı ödeme açıklarının büyümesinde rol oynar (Özbek,1999: 9-16). Geçmiteki para sistemlerinin ve uygulamalarının incelenmesi, bugünkü durumun daha iyi anlaılmasına ve uygulamalarının daha etkin sürdürülmesine yardımcı olabilir. Bu bakımdan, ekonomi tarihi belirli bölümlere ayrılabilir; Bunlardan birincisi, 1870 lerden 1930 lara kadar süren Altın Standardı Dönemi, ikincisi, 1930 ile 1944 arasını kapsayan buhran dönemi, üçüncüsü, 1944 ve 1973 yıllarında uygulanan Bretton Woods Sistemi dir. Dördüncüsü ise karma uygulamalar olarak da nitelendirebileceimiz, halen içinde bulunduumuz dönemi kapsamaktadır (Seyidolu,2003: 525) Altın Standardı Dönemi Altın standardı, para arzının altın stokunun miktarına balı olduu sistemin adıdır. Bu sistemde, tam konvertibilite söz konusudur. Bir baka deyile, kaıt para altın üzerinden tanımlandıı için karılıı altının alınması mümkündür. Örnein; 1914 yılında 1 ngiliz Pound u ounce ve 1 ABD Doları ounce altın olarak tanımlanmıtır. Çou ülkede ulusal kaıt paralar bu ekilde belirlenmi pariteler üzerinden altına dönütürülebilmektedir (Eilmez, 1996: 17; Eren, 2000: 74). Altın standardı adı verilen bu sistem önceden planlanmı bir sistem deildir. Sistem büyük ölçüde madeni paradan kaıt paraya geçiteki karılık düzeninin doal bir sonucu olarak gelimi ve uzun süre egemen olmutur. Altın standardının egemen olduu dönemi, ngiltere nin Napolyon u bozguna urattıı 1815 yılından Birinci 5

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI ANONM RKET 12 Nisan 2005 tarihli HSSEDARLAR GENEL KURULUNA sunulan 2004 YETM ÜÇÜNCÜ HESAP YILI HAKKINDA BANKA MECLSNCE HAZIRLANAN FAALYET RAPORU BLANÇO, KÂR VE ZARAR HESABI

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK rtibat : turcevik@hotmail.com GSM: 05326032494 2003 - ANKARA ÖZET Leasing kavramı, bir

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi?

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? ERC Working Paper in Economic 04/09 August 2004 Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? Fikret enses ktisat Bölümü Orta Dou Teknik Üniversitesi Ankara 06531 Economic Research Center

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı

HSBC Bank Anonim irketi 31 Mart 2009 Solo Ara Dönem Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim irketi 31 Mart 2009 Solo Ara Dönem Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim irketi 31 Solo Ara Dönem Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim irketi Kurulu Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Büyükdere Caddesi 122/D 34394 Esentepe ili STANBUL

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Balıca Finansal Göstergeler 4-6 Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür Mesajı 7-8 Yönetim

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Seçilmi Finansal Göstergeler 4-5 Genel Müdür Mesajı 6-7 Yönetim Kurulu 8-9 Üst Yönetim

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 KÜRESELLEME-ULUS DEVLET KARITLIININ GERÇEKLKLER GLOBALISATION-NATIONAL STATE CONTRARISM

Detaylı

ÖZET EKONOMİK KRİZLER VE İSTİKRAR PAKETLERİ TÜRKİYE UYGULAMASI (1980 2002) Emine Fırat

ÖZET EKONOMİK KRİZLER VE İSTİKRAR PAKETLERİ TÜRKİYE UYGULAMASI (1980 2002) Emine Fırat ÖZET EKONOMİK KRİZLER VE İSTİKRAR PAKETLERİ TÜRKİYE UYGULAMASI (1980 2002) Emine Fırat Ekonomik kriz süreci, ülke ekonomileri için tehlikeli ve istikrarsız bir dönem anlamına gelmesine rağmen, ekonomik

Detaylı

Bu yazı, Mülkiyeliler Birlii Dergisi, Sayı 252 de basılmak üzere hazırlanmıtır.

Bu yazı, Mülkiyeliler Birlii Dergisi, Sayı 252 de basılmak üzere hazırlanmıtır. Bu yazı, Mülkiyeliler Birlii Dergisi, Sayı 252 de basılmak üzere hazırlanmıtır. AKP KTSAT POLTKALARI: 2002-2006 Nazif EKZEN Kasım 2002 Seçimleri: Kaçınılmazdı! 3 Kasım 2002 genel seçimi sonucunda tek baına

Detaylı

DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ

DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CEREN ARSLAN ANKARA-2005 1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE

DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE Safiye KAYA Sayı tay Uzman Denetçisi G R Belirli tarihsel ko ullar altında yine belirli ihtiyaçların ürünü olarak kurulan Dünya Bankası nın, günümüzde neredeyse, tüm siyasal, ekonomik

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULAIM CORAFYASI AÇISINDAN TÜRKYE DE

Detaylı

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter 2908 Sayılı Dernekler Yasasına son noktayı koyan ve bunun yerine tamamen yeni bir yasayı kabul eden TBMM nin 22 inci dönem son oturumunu TV den izledim. Çok

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI

ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI ALE RKETLER: ADANA VE ÇEVRESNDE FAALYET GÖSTEREN ALE RKETLERNDE NEPOTZM UYGULAMASININ TESPTNE YÖNELK BR ARATIRMA Salih Cem YLEROLU YÜKSEK LSANS

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 T.C. SAYITAY BAKANLII 06520 BALGAT / ANKARA Tlf: 295 30 00 Fx: 295 40 94 e-mail: sayistay@ sayistay.gov.tr

Detaylı

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı 2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Fatih MEMİŞ Yüksek Lisans

Detaylı