KARAMAN MERKEZ İLÇE RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAMAN MERKEZ İLÇE RAPORU"

Transkript

1 KARAMAN MERKEZ İLÇE RAPORU 2011

2 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacına yönelik olarak faaliyet göstermektedir. Bu amaçlara ulaşmak için kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek istemektedir. Bölgesel gelişmeye yönelik olarak icra edilecek bütün faaliyetlerin temeli ise bölgenin bütün detayları ile iyi tanınmasından geçmektedir. Bu nedenle, bölgenin kaynak ve olanaklarının doğru şekilde tespit edilmesi, mevcut sahip olunan değerlerin rekabet edebilirlik açısından yeniden yorumlanması ve bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir şekilde sağlanmasına yönelik olarak faaliyetlerin birbiri ile ilişkili olarak icra edilmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak MEVKA, Bölgenin Mevcut Durum çalışması ve bölge planını hazırlamıştır. Bu işlem yapılırken bölgeyi oluşturan ilçelere yönelik olarak GZFT Analizi çalışması gerçekleştirilmiş ve her ilçe için bir İlçe Raporu hazırlanmıştır. Diğer yandan MEVKA, Konya-Karaman (TR52) Bölgesi 2023 Vizyonu Temel Çerçevesinin Belirlenmesi İçin Teknik Destek Alınması İşi için ihaleye çıkmış ve bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler ile MEVKA tarafından yürütülen Bölge ye ilişkin stratejik plan ve vizyon çalışmalarının kapsamlı ve derinlikli olmasının sağlanması amaçlanmıştır. İhale kapsamı faaliyetlerin icrasına yönelik olarak Yüklenici tarafından ilçelerde İlçe Odak Grup Toplantıları düzenlenmiş, GZFT Analizleri yapılmış ve ilçelere yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar ve planlar incelenmiştir. Bütün çalışmaların, bilgilerin özgün bir yöntemle Rekabetçilik ekseninde yeniden yorumlanması temelinde birleştirilerek 2023 Vizyon Stratejisinin Belirlenmesi amacına hizmet etmesi sağlanmıştır. Elinizde yer alan doküman, 2023 Vizyon Stratejilerinin belirlenmesine esas oluşturan İlçe Raporu dur. İlçenin mevcut durumunu göstermekte ve ilçe potansiyellerin kullanımına yönelik olarak altyapı oluşturmaktadır. Karaman Merkez İlçe Raporu, 2011 Sayfa 1

3 1. DOĞAL YAPI 1.1.COĞRAFİ ÖZELLİKLER Karaman ili Merkez ilçesi, Kuzey enlemi ile Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği metredir. İlçenin, kuzeyinde Konya, güneyinde Mersin, batısında Antalya ve doğusunda Konya ili Ereğli ilçesi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü km² dir. İl merkezi ovada kurulmuş ve genelde ova görünümündedir. Ovanın doğu ve güney bölümü alüvyonlu toprakla batı ve kuzey batı bölümü kolüvyol toprakla kaplıdır. Karaman il sınırları içeresinde bulunan arazinin üçte ikisi dağlıktır. İlin en yüksek dağı, Sarıveliler ilçesinde bulunan, Orta Toroslardaki Yunt Dağı dır. Hemen güneyinde Torosların uzantıları yer almaktadır. İl merkezinden Konya ve Ereğli ye doğru deniz seviyesinden m yükseklikte Karaman Ovası yer almaktadır. İlçe Alan Kullanım Dağılımı Tablosu Alan Adı Merkez/Karaman Alan Kullanım Türü Karaman Alan Kullanım Türü Türkiye Alan Kullanım Türü (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) Merkez/Karaman Alan Kullanım/ 28. Orta Anadolu TR52 Havzası (%) (İle düşen) Arazi (%) Karaman (%) Türkiye (%) Tarım Arazisi ,5 33, ,6 30, ,8 31,00 52,46 5,53 7,42 0,57 Çayır-Mera ,1 33, ,8 32, ,3 18,65 48,48 13,37 15,68 0,96 Orman ,4 15, ,3 18, ,0 27,30 38,80 8,91 42,85 0,29 Diğer ,0 17, ,6 18, ,9 23,04 43,46 10,35 24,16 0,40 Toplam , , , ,96 8,35 12,89 0,53 * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), DSİ Karaman Merkez İlçe Raporu, 2011 Sayfa 2

4 Karaman merkezinde toplam ha kullanım alanı, Karaman toplam kullanım alanının %46,96 sını, Orta Anadolu Havzası kullanım alanının %12,89 unu oluşturmaktadır. Bu alanın %33,54 ünde tarım arazileri, %33,94 ünde çayır-mera alanları, %15,08 inde orman alanları bulunmaktadır. Karaman merkezinde bulunan tarım arazileri, toplam Karaman alanının %52,46 sını kaplamaktadır. Orman alanı, Karaman orman alanının %38,80 İni, Orta Anadolu Havzası orman alanının %42,85 ini oluşturmaktadır. 1.2.DOĞAL KAYNAKLAR İlçede Bulunan Doğal Kaynaklar 1. Enerji Kaynakları Potansiyel Mevcut Çalışma 1.1. Güneş Var-Çok Yüksek Var 1.2. Su Gücü Deliçay Deresi, Göksu Nehri Kapezkaya Hidroelektrik Santrali ( Masterplan Aşamasında) Bucakkışla Hidroelektrik Santrali (Fizibilite Aşamasında) Damlapınar Hidroelektrik Santrali (Masterplan Aşamasında) 1.3. Kömür Var Kömür Ocağı 1.4. Doğalgaz Yok Yok 1.5. Rüzgar Var Yok 1.6. Biyokütle Var Yok 1.7. Petrol Yok Yok 1.8. Jeotermal Enerji Yok Yok 2. Biyolojik çeşitlilik 2.1. Ormanlar 2.2. Çayır ve Mera 2.3. Sulak Alanlar 2.4. Flora hektar orman alanına sahiptir.( Meşe, Karaçam, Yabani Zeytin, Pırnal Meşesi, Kızılçam, Ardıç, Göknar, Ağaçları bulunmaktadır.) hektar çayır-mera alanı bulunmaktadır. Gödet Barajı, Deliçay Barajı, Deliçay Deresi Querqus Vulcanica (Kasnak Meşesi), Pistacia terebinthus (Menengiç), Thymus ssp. (Kekik), Salvia ssp. (Ada Çayı), Rhus coriaria (Sumak) Orman Ürünleri, Hayvan Otlatma ve Dinlenme Hayvan Otlatma Sulama 2.5. Fauna Milli Park, Tabiat Parkı ve Diğer Hassas Yok Yok Alanlar 3. Toprak 3.1. Toprak Merkez ilçenin kuzeyinde yer alan ovanın genişliği 20 km. kadardır. Ovanın doğu ve güney kısımları alüvyon topraklar, batı ve kuzey kısımlarında kolüvyon ve kahverengi topraklar mevcuttur. 4. Su Kaynakları 4.1. Barajlar Gödet Barajı, Deliçay Barajı Taşkın Önleme, Sulama 4.2. Yeraltı Su Su Kuyuları bulunmaktadır. 4 adet Kaynakları terfi merkezi vardır Sulama, İçme Suyu 4.3. Akarsular Deliçay Deresi, Gödet Çayı Sulama 4.4. Göller ve Göletler - - Yok Karaman Merkez İlçe Raporu, 2011 Sayfa 3

5 5. Mineral Kaynaklar 5.1. Sanayi Madenleri Barit, Kalker, Mermer, Traverten Kalker Ocağı, Mermer Ocağı 5.2. Metalik Madenler Manganez Enerji Madenleri (Bakınız 1. Enerji Kaynakları) 5.4. Kıymetli Taşlar (Madenler) Yok Yok 5.5. Diğer Mineraller Yok Yok 5.6. Maden Kanununa Tabi Olan Doğal Taş, Kum, Ariyet Ariyet, Taş, Kum ve Çakıl Ocakları Malzemeler *MTA 2009, Karaman Tarım İl Müdürlüğü 2010, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Veri Tabanı Karaman Merkez İlçe Raporu, 2011 Sayfa 4

6 2. DEMOGRAFİK YAPI 2.1. NÜFUS Karaman il merkezinin nüfusu 2010 yılı itibariyle olup, Karaman ın toplam nüfusunun %73,18 ini oluşturmaktadır. Nüfusun %21 i kırsal alanda yaşamaktadır. İlçe Nüfus Durumu ve 2023 Projeksiyonu Merkez/Karaman İlçe Nüfusu İlçe İlçe YILLAR İlçe Merkez Köy Nüfusu Nüfus Nüfus Karaman Toplam Nüfus Nüfus Oranları İlçe Nüfusu/ Karaman Nüfusu (%) TR52 Bölge Nüfusu İlçe Nüfusu/ TR52 Nüfusu (%) , , , , , , , , , ,07 *TÜİK ( ADNKS) Karaman merkezinin 2023 yılında %39 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir. Kırsal alanının oranı ise %18 e düşecektir. İlçede Bulunan Nüfusun Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı ve 2023 Projeksiyonu YILLAR Merkez/Karaman İlçe Nüfusu Yaşa Göre (%) Karaman İl Nüfusu Yaşa Göre (%) TR52 Bölge Nüfusu Yaşa Göre (%) Üstü Üstü Üstü ,29 65,61 7,10 26,45 64,89 8,66 27,36 65,48 7, ,75 66,10 7,16 26,01 65,18 8,82 27,06 65,62 7, ,32 66,38 7,30 25,50 65,45 9,05 26,69 65,74 7, ,78 66,03 7,19 26,21 65,40 8,39 27,19 65,88 6, ,78 66,03 7,19 26,27 65,44 8,29 27,23 65,94 6,83 *TÜİK ( ADNKS) Karaman merkezin yaş gruplarına dağılımında yaş grubunun oranı %66,38 iken, 0-14 yaş grubu oranı %26,32 ve 65 yaş üstü yaş grubu %7,30 dur yaş grubu oranı ve 0-14 yaş grubu oranı, Karaman ve Türkiye oranlarından yüksektir. Buna karşılık 65 yaş üstü grubunun oranı daha düşüktür yılında yaş gruplarının oransal dağılımı değişiklik göstermemektedir. Karaman Merkez İlçe Raporu, 2011 Sayfa 5

7 3. EKONOMİK YAPI 3.1. TARIM Karaman Merkez İşlenen Arazi Kullanım Durum Tablosu İşlenen Arazi Türü Merkez / Karaman İşlenen Arazi Karaman İşlenen Arazi Türkiye İşlenen Arazi (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) Karaman İşlenen Arazi (%) Merkez/Karaman İşlenen Arazi/ 28. Orta TR52 Anadolu İşlenen Havzası (İle Arazi düşen) İşlenen (%) Arazi (%) Türkiye İşlenen Arazi (%) Tarla Arazisi ,7 76, ,4 74, ,6 67,33 53,49 7,03 51,39 0,64 Nadas 1.000,0 0, ,6 8, ,5 17,40 4,27 0,11 0,59 0,02 Sebze ,3 7, ,7 4, ,9 2,99 84,17 34,17 109,42 1,40 Meyve ,5 13, ,3 10, ,9 10,32 70,30 39,25 113,49 0,75 Bağ 3.010,0 2, ,6 1, ,6 1,96 66,01 20,61 36,51 0,63 Toplam , , , ,46 5,53 33,80 0,57 *Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), Karaman merkezinde ,5 ha işlenen arazinin %76,23 ü tarla arazisi, %0,72 si nadas alanı, %7,35 i sebze alanı, %13,53 ü meyve alanı ve %2,17 si bağcılık faaliyeti için ayrılmıştır. Merkezde bulunan bağ alanı, Karaman bağ alanlarının %66,01 idir. Tarla arazileri ise Karaman toplam işlenen alanının %53,49 unu oluşturmaktadır. Karaman Merkez Arazi Sulama Durum Tablosu Sulama Durumu Ayrancı Sulama Durumu Karaman Sulama Durumu Türkiye Sulama Durumu Karaman Arazi (%) TR52 Arazi (%) Ayrancı Arazi/ 28. Orta Anadolu Havzası (İle düşen) Arazi (%) Türkiye Arazi (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) Sulu Arazi ,0 86, ,0 59, ,0 22,31 77,19 17,91 187,23 2,23 Kuru Arazi ,5 13, ,6 40, ,8 77,69 16,81 0,99 5,26 0,10 Toplam , , , ,46 5,53 33,80 0,57 * Karaman Tarım il Müdürlüğü (2010), DSİ, TÜİK (2009) **İlçe 28 Nolu Orta Anadolu Havzasında bulunmaktadır. Karaman Merkez ilçenin ha alanı sulu arazi, ,5 ha alanı ise kuru arazidir. Merkez ilçe sulu arazi oranı Karaman ili sulu arazisinin %77,19 unu oluşturmaktadır. Orta Anadolu Havzasının ise %187,23 lük sulu arazi alanını Merkez ilçe oluşturmaktadır. Tarla Arazisi Ekim Türü Bitkisel Üretim Karaman Merkez İşlenen Tarla Arazisi Durum Tablosu Merkez/Karaman KARAMAN TÜRKİYE Toplam Toplam Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Verim Verim Miktarı Miktarı Kg/Da Kg/Da Dekar Verim Kg/Da Toplam Ürün Miktarı (Ton) Da % (Ton) Da % (Ton) Da % Durum Buğdayı , ,50 163, ,34 258, Buğday (Diğer) , ,01 161, ,26 239, Arpa , ,69 163, ,96 238, Şeker Pancarı , , , , , Mısır , ,81 727, ,71 725, Diğer , ,07 256, ,67 400, Toplam *Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Karaman Merkez İlçe Raporu, 2011 Sayfa 6

8 Karaman merkezinde da işlenen tarla arazisi bulunmakta olup, bu alanın %43,52 sinde buğday, %28,15 inde arpa, %8,54 ünde şeker pancarı, %3,11 inde mısır yetiştiriciliği yapılmaktadır. Merkezdeki şeker pancarı üretimi, Karaman şeker pancarı üretiminin %92 sini karşılamaktadır. Mısır üretimi de aynı şekilde Karaman mısır üretiminin %94 ünü oluşturmaktadır. Karaman merkez, ilin tarımsal üretimi açısından önemli bir paya sahiptir. Merkezde üretilen tahılların verimi, Karaman ortalama veriminden yüksek iken, Türkiye ortalama verimlerinden düşüktür. Karaman Merkez İşlenen Sebze Arazisi Durum Tablosu Merkez/Karaman KARAMAN TÜRKİYE Sebze Toplam Toplam Toplam Arazisi Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Dekar Ürün Verim Verim Verim Ekim Türü Miktarı Miktarı Miktarı Da % Kg/Da Kg/Da Kg/Da (Ton) Da % (Ton) Da % (Ton) Fasulye , ,48 974, ,38(*) 5, Domates , , , ,89(*) 15, Sebze , ,93 0, ,73 79, (Diğer) Toplam , *Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), ** Sebze üretim alanı verisi bulunmadığından ortalama verim ile ekim alanı hesaplanmıştır. Karaman merkezinde da sebze alanı bulunmakta olup, %11,74 ünde domates, %9,05 inde fasulye ve geriye kalan kısımda ise çeşitli sebzeler yetiştirilmektedir. Domates ve fasulye verimleri, Karaman ve Türkiye verimlerinden düşüktür. Karaman Merkez İşlenen Meyve-Bağ Arazisi Durum Tablosu Meyve- Merkez/Karaman KARAMAN TÜRKİYE Bağ Toplam Toplam Toplam Arazisi Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Dekar Ürün Verim Verim Verim Ekim Miktarı Miktarı Miktarı Kg/Da Kg/Da Kg/Da Türü Da % (Ton) Da % (Ton) Da % (Ton) Elma , , , , Kiraz , , ,24 623, Meyve , , ,32 455, (Diğer) Bağ , , ,94 890, Toplam *Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Karaman merkezde da meyve alanı bulunmakta olup, bu alanın %78,50 sinde elma üretimi, %13,80 inde bağcılık, %6,45 inde farklı meyvelerin üretimi yapılmaktadır. Karaman elma üretimi açısından Türkiye nin önemli illerinden biri olup, Türkiye elma üretiminin %3,58 i Karaman merkezinden sağlanmaktadır. Karaman merkez, kiraz verimi (411 kg/da)bakımından hem Karaman hem de Türkiye veriminin gerisinde kalmaktadır. Üzüm verimi (723 kg/da)bakımından Karaman ortalama üzüm verimi (721 kg/da) ile hemen hemen aynı düzeyde iken, Türkiye üzüm veriminden (890,57 kg/da)düşüktür. Karaman Merkez İlçe Raporu, 2011 Sayfa 7

9 3.1.2.Hayvansal Üretim Karaman Merkez Çayır-Mera ve Orman Durum Tablosu Merkez / Karaman Karaman Türkiye Merkez/Karaman/ 28. Orta (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) düşen) (%) Karaman TR52 Anadolu (%) (%) Havzası (İle Türkiye Arazi (%) Çayır-Mera ,1 69, ,8 64, ,3 40,59 48,48 13,37 15,68 0,96 Orman ,4 30, ,3 35, ,0 59,41 38,80 8,91 42,85 0,29 *Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), Karaman merkezde ,1 ha çayır-mera, ,4 ha orman bulunmaktadır. Merkezde bulunan çayır-mera Karaman çayır-merasının %48,48 ini, Orta Anadolu Havzası çayır-merasının %15,68 ini, orman ise Karaman ormanının %38,80 ini, Orta Anadolu Havzası ormanının %42,85 ini oluşturmaktadır. Karaman Merkez Yem Bitkileri Durum Tablosu Merkez/Karaman KARAMAN TÜRKİYE Yem Bitkisi Arazisi Ekim Türü Ekim Alanı Dekar Verim Kg/Da Toplam Ürün Miktarı (Ton) Ekim Alanı Dekar Verim Kg/Da Toplam Ürün Miktarı (Ton) Ekim Alanı Da % Da % Da % Dekar Verim Kg/Da Toplam Ürün Miktarı (Ton) Yonca , , , Silajlık Mısır , , , Fiğ , , , Diğer , , , Toplam Yem Bitkisi Alanı *Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), Karaman merkezde toplam da alanda yem bitkileri yetiştiriciliği yapılmakta olup, bu alanın %38,76 sında fiğ, %10,85 inde silajlık mısır, %21,71 inde yonca ve %28,68 inde ise diğer yem bitkileri yetiştirilmektedir. Merkezde yetiştirilen yem bitkileri için ayrılan alan, Karaman toplam yem bitkileri alanının %47,62 sini oluşturmaktadır. Merkezde fiğ için ayrılan ekim alanı, Karaman da ayrılandan daha düşük iken, Türkiye de ayrılan alandan daha fazladır. Silajlık mısır için ayrılan alan ise Karaman dan yüksek olup, Türkiye den oldukça düşüktür. Karaman Merkez Yem Bitkileri Genel Durum Karşılaştırması Merkez/Karaman/ Yem Bitkisi Arazisi Ekim 28. Orta Anadolu Havzası Türü Karaman (%) TR52 (%) Türkiye Arazi (%) (İle düşen) (%) Yonca 63,36 6,76 7,67 0,25 Silajlık Mısır 29,90 7,31 11,04 0,25 Fiğ 31,90 19,13 24,01 0,59 Diğer 159,73 39,21 50,77 1,06 Toplam Yem Bitkisi Alanı 47,62 13,42 16,69 0,44 *Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), Karaman merkezde yem bitkileri için ayrılan alan, Karaman toplam yem bitkisi alanın %47,62 ini, TR52 bölgesi yem bitkileri alanının %13,42 sini, Orta Anadolu Havzası yem bitkileri alanının ise %16,69 unu kaplamaktadır. Karaman Merkez İlçe Raporu, 2011 Sayfa 8

10 Karaman Merkez Büyükbaş Hayvan Sayıları Durum Tablosu Merkez/Karaman Hayvan Hayvan Cinsi Sayısı Karaman Hayvan Sayısı Türkiye Hayvan Sayısı Sığır (Saf Kültür) Sığır (Kültür Melezi) Sığır (Yerli) Manda TOPLAM * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Karaman merkezde 2010 yılı itibariyle adet büyükbaş hayvan bulunmakta olup, bunun %66, ını saf kültür, %30 unu kültür melezi ve %4 ünü yerli ırk oluşturmaktadır. Karaman Büyükbaş Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Merkez/Karaman Büyükbaş Hayvan Sayısı / 28. Orta Anadolu Hayvan Cinsi Karaman (%) TR52 (%) Havzası (İle düşen) Türkiye (%) (%) Sığır (Saf Kültür) 91,17 90,70 81,51 6,88 6,72 5,58 11,64 10,39 8,20 0,44 0,42 - Sığır (Kültür Melezi) 44,64 44,02 43,82 4,41 4,53 4,45 7,58 8,80 8,58 0,17 0,17 - Sığır (Yerli) 53,04 61,90 64,10 1,56 1,89 1,89 3,65 3,76 3,85 0,03 0,03 - Manda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - TOPLAM 67,80 67,55 63,94 5,39 5,48 4,91 9,45 9,37 8,04 0,22 0,22 - * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Karaman merkezde bulunan büyükbaş hayvan sayısı, Karaman büyükbaş hayvan sayısının %63,94 ünü oluşturmakta olup, bu oranın yıllar itibariyle azaldığı görülmektedir. Merkezde bulunan saf kültür ırkının, Karaman saf kültür ırkına oranı %81,51 iken, kültür melezinin oranı %43,82 ve yerli ırkın oranı %64,10 dur. Merkezdeki büyükbaş hayvan sayısının Orta Anadolu Havzasındaki büyükbaş hayvan sayısına oranı ise %8,04 olup, ırkların oransal dağılımı; saf kültür ırkı %8,20, kültür melezi %8,58 ve yerli ırk %3,85 şeklindedir. Karaman Merkez Küçükbaş Hayvan Sayıları Durum Tablosu Merkez/Karaman Hayvan Hayvan Cinsi Sayısı Karaman Hayvan Sayısı Türkiye Hayvan Sayısı Koyun (Yerli) Koyun (Merinos) Toplam Koyun Kıl Keçisi Tiftik Keçisi Toplam Keçi * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Karaman merkezde 2010 yılı itibariyle toplam koyun sayısı 113,501, keçi sayısı ise dir. Toplam koyun sayısının %39 u yerli, %61 i ise merinos ırkındandır. Toplam keçi sayısının %85 i kıl keçisi, %15 i ise tiftik keçisidir. Karaman merkezde yıllar itibariyle koyun sayısında azalma olurken, keçi sayısında artış görülmektedir. Karaman da ise toplam koyun sayısı iken, keçi sayısı tir. Karaman Merkez İlçe Raporu, 2011 Sayfa 9

11 Karaman Merkez Küçükbaş Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Merkez/Karaman Küçükbaş Hayvan Sayısı / Hayvan Cinsi Karaman (%) TR52 (%) 28. Orta Anadolu Havzası (İle düşen) (%) Türkiye (%) Koyun (Yerli) 23,04 31,39 21,99 3,76 4,00 3,02 5,14 5,44 3,95 0,22 0,24 - Koyun (Merinos) 89,01 95,09 94,29 46,97 50,72 44,11 49,95 53,98 46,94 7,44 7,37 - Toplam Koyun 41,49 52,48 41,31 8,38 8,94 6,99 11,13 11,82 8,95 0,53 0,58 - Kıl Keçisi 29,37 30,04 40,11 7,83 9,11 10,40 16,97 21,82 26,37 0,17 0,19 - Tiftik Keçisi 65,69 80,65 80,77 36,99 40,42 39,99 44,39 48,96 58,27 1,50 1,62 - Toplam Keçi 33,02 34,35 43,39 9,30 10,79 11,70 19,36 24,54 28,73 0,21 0,23 - * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Karaman merkezdeki toplam koyun sayısı, Karaman koyun sayısının %41,31 ini oluştururken, merinos cinsi koyunların Karaman toplam merinos ırkına oranı %94,29, yerli ırkın oranı ise %21,99 dur. Merkezdeki keçi sayısının, Karaman daki toplam keçi sayısına oranı yıllar itibariyle artış göstermektedir. Koyun ırklarından merinos, keçi ırklarından ise tiftik keçisi Karaman merkezde yoğunluk gösteren ırklardır. Orta Anadolu Havzası koyun sayısının %8,95 i, keçi sayısının ise%28,73 ü karaman merkezde bulunmaktadır. Karaman Merkez Kanatlı Hayvan Sayıları Durum Tablosu Merkez/Karaman Hayvan Hayvan Cinsi Sayısı Karaman Hayvan Sayısı Türkiye Hayvan Sayısı Tavuk (Broiler) Tavuk (Yumurtacı) Toplam Tavuk Yumurta Sayısı(1.000 Adet) Toplam Yumurta * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Karaman merkezde 2010 yılı itibariyle broiler tavuk hiç bulunmazken toplam adet yumurtacı tavuk bulunmakta olup, toplam adet yumurta üretilmiştir. Karaman da ise toplam adet yumurtacı tavuk bulunmakta olup, adet yumurta üretilmiştir. Karaman Merkez Kanatlı Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Merkez/Karaman Kanatlı Hayvan Sayısı / Hayvan Cinsi Karaman (%) TR52 (%) 28. Orta Anadolu Havzası (İle düşen) (%) Türkiye (%) Tavuk (Broiler) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Tavuk (Yumurtacı) 93,83 94,55 94,08 10,53 9,71 10,38 19,39 18,26 18,92 1,44 1,27 - Toplam Tavuk 92,97 94,00 94,08 7,70 9,01 9,66 18,69 17,67 18,39 0,37 0,37 Yumurta Sayısı(1.000 Adet) 96,85 96,56 95,83 12,54 10,66 13,66 22,78 19,78 24,34 2,07 1,69 - Toplam Yumurta 96,85 96,56 95,83 12,54 10,66 13,66 22,78 19,78 24,34 2,07 1,69 - * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Karaman merkezde bulunan yumurtacı tavuklar, Karaman toplam yumurtacı tavuklarının %94,08 ini oluşturmaktadır. Buna paralel olarak Karaman toplam yumurta üretiminin %95,83 ü merkezde üretilmektedir. Orta Anadolu Havzası toplam tavuklarının %18,92 si Karaman merkezde bulunmaktadır. Havzadaki toplam yumurta üretiminin ise %24,34 ü Karaman merkezden karşılanmaktadır. Karaman Merkez İlçe Raporu, 2011 Sayfa 10

12 Karaman Merkez Arıcılık Durum Tablosu Merkez/Karaman Hayvan Hayvan Cinsi Sayısı Karaman Hayvan Sayısı Türkiye Hayvan Sayısı Eski Usul Kovan Yeni Usul Kovan Bal Üretimi (kg) Arıcılık Yapan Köy Sayısı * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Karaman merkezde 2009 yılı itibariyle eski usul kovan varken, 2010 da e düşmüştür yılı itibariyle merkezde 55 köy arıcılık faaliyeti ile uğraşmakta ve toplam kg bal üretimi sağlanmaktadır. Karaman da arıcılık faaliyeti ile uğraşan köy sayısı 2009 yılında artış göstermiş, ancak 2010 yılında azalmıştır. Karaman Merkez Arıcılık Genel Durum Karşılaştırması Merkez/Karaman Kovan Sayısı / 28. Orta Anadolu Hayvan Cinsi Karaman (%) TR52 (%) Havzası (İle düşen) Türkiye (%) (%) Eski Usul Kovan 27,23 31,86 26,25 19,78 21,11 6,39 53,56 52,54 8,32 0,72 0,74 - Yeni Usul Kovan 27,35 27,79 29,38 16,78 18,48 20,39 45,24 42,15 54,18 0,34 0,47 - Bal Üretimi (kg) 27,89 35,96-14,48 20,18-38,01 44,68-0,30 0,46 - Arıcılık Yapan Köy Sayısı 16,08 15,45-11,80 11,75-33,54 33,54-0,26 0,26 - * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Karaman merkezde bulunan eski usul kovanlar, Karaman daki eski usul kovanların %31,86 sını oluştururken bu oran 2010 yılında %26,25 e düşmüştür. Yeni usul kovanların oranı ise %27,79 dan %29,38 e yükselmiştir yılı verilerine göre Karaman bal üretiminin %35,96 sı merkezden karşılanmaktadır. TR52 bölgesi bal üretiminin %20,18 ini karşılarken, Orta Anadolu Havzası bal üretiminin %44,68 ini karşılamaktadır. Karaman Merkez Hayvancılık - Et ve Süt Üretim Miktarları Durum Tablosu Karaman/Merkez Et/Süt Karaman Et/Süt Üretim Hayvan Cinsi Üretim Miktarı Miktarı Türkiye Et/Süt Üretim Miktarı Et (Büyükbaş)/Ton 517,7 641,1 487,0 590,0 801,8 702, Et (Küçükbaş)/Ton 247,6 235,6 40,8 488,1 387,8 576, Et (Kanatlı)/Ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Toplam Et (Ton) 765,3 876,7 527, , , , Süt (Büyükbaş)/Ton , , , , , , Süt (Koyun)/Ton 2.226, , , , , , Süt (Keçi)/Ton 396,8 793, , , , , Toplam Süt (Ton) , , , , , , * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), 2010 yılı Tahmini olarak hesaplanmıştır. Karaman merkez ilçede 2010 yılı itibariyle toplam 527,8 ton et üretimi gerçekleşmiş olup, bunun %92 si büyükbaş hayvanlardan elde edilmiştir. Karaman da üretilen et miktarında yıllar itibariyle artış söz konusu iken, merkezde üretilen et miktarında 2010 yılında önemli bir oranda azalma gerçekleşmiştir. Bu azalma küçükbaş hayvan etinde daha fazla olmuştur. Karaman merkezde toplam ton süt üretimi sağlanmış olup, bunun %%75,3 ü büyükbaş hayvanlardan, %21,6 sı koyunlardan ve %3,08 i keçilerden elde edilmiştir. Karaman da toplam ton süt üretilirken, Türkiye de ton süt üretilmiştir. Karaman Merkez İlçe Raporu, 2011 Sayfa 11

13 Karaman Merkez Hayvancılık - Et ve Süt Üretim Miktarları Durumu Karşılaştırması Karaman Merkez Et/Süt Üretim Miktarı/ 28. Orta Anadolu Hayvan Cinsi Karaman (%) TR52 (%) Havzası (İle düşen) Türkiye (%) (%) Et (Büyükbaş) 87,75 79,96 69,37 1,95 2,34 2,08 2,32 2,54 2,31 0,16 0,22 - Et (Küçükbaş) 50,72 60,76 7,07 6,62 6,92 1,42 7,29 7,43 1,49 0,22 0,27 - Et (Kanatlı) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Toplam Et 70,98 73,70 41,27 2,50 2,81 1,95 2,97 3,08 2,22 0,05 0,05 - Süt (Büyükbaş) 67,18 65,10 74,63 4,99 4,72 3,69 8,21 7,73 5,86 0,23 0,22 - Süt (Koyun) 28,23 48,09 16,33 4,20 6,47 9,56 5,59 8,50 10,63 0,30 0,46 - Süt (Keçi) 30,53 37,52 57,99 10,25 17,04 20,78 20,23 36,21 45,96 0,19 0,41 - Toplam Süt 59,73 61,46 41,95 4,95 4,97 4,38 7,99 7,98 6,69 0,23 0,24 - * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), 2010 yılı Tahmini olarak hesaplanmıştır. Karaman merkezde üretilen toplam et miktarı, Karaman da üretilen toplam etin %41,27 sini oluşturmaktadır. Bu oran, 2009 yılında %73,70 iken, 2010 yılında ciddi anlamda bir düşüş yaşanmıştır. Bu azalış, merkezde azalan koyun sayısı ile ilgilidir. Karaman merkezde üretilen etin TR52 bölgesindeki et miktarına oranı %1,95, Orta Anadolu Havzasında üretilen et miktarına oranı ise %2,22 dir. Karaman merkezde üretilen toplam süt miktarı, Karaman da üretilen toplam süt miktarının %41,95 ini, Orta Anadolu Havzasında üretilen süt miktarının ise %6,69 unu oluşturmaktadır. Merkezde üretilen sütün Karaman da üretilen süte oranı, koyun sayısındaki azalmaya bağlı olarak önemli oranda azalma göstermiştir. Karaman Merkez İlçe Raporu, 2011 Sayfa 12

14 3.2. SANAYİ MADENCİLİK Karaman (Merkez) Maden Sanayi Durum Tablosu NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Maden Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) B MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 05 Kömür ve linyit çıkartılması Kg Linyit madenciliği ,82 11,20 08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı Kg/m³ Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) 8 Kg 11** 81,09* 12,07* ocakçılığı (Mermer ve Traverten) m³ 50,59* 15,26* Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı ,88* 3,10* * Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri ** Buradaki istihdam verisi mükerrer kayıt olacağı için düşük belirtilmiştir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri İMALAT SANAYİ Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Karaman (Merkez) Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Durum Tablosu NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) C İMALAT 10 Gıda ürünlerinin imalatı Litre/Kg Sebze ve meyve suyu imalatı lt 100,00* 2,10* kg 100,00* 99,06* Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması kg ,00 2,99 (Soğan) Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı lt 100,00* 100,00* kg 93,68* 9,03* Dondurma imalatı kg 9 100,00* 20,53* Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı kg ,78 14, Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı kg ,00* 42,78* Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek 58** kg ** 100,00 91,14 imalatı Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı kg ,00 28, Şeker imalatı kg ,00 0, Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı (Tahin Helvası) kg ** 100,00 43, Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı (Yumurta) kg ,00 36, Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı kg ,00 7,88 11 İçeceklerin imalatı Litre Karaman Merkez İlçe Raporu, 2011 Sayfa 13

15 NACE Rev.2- TR* Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Kolları Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde Sayısı (TR52) Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması ,00 100,00 16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek m³/m²/kg/adet yapılan eşyaların imalatı Ağaçların biçilmesi ve planyalanması m³ 100,00* 16,32* m² 100,00* 36,93* Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı m³ ,00* 12,52* Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı m² ,00* 78,51* Diğer bina doğramacılığı ve adet 100,00* 10,29* marangozluk ürünlerinin imalatı kg 100,00* 76,20* Ahşap konteyner imalatı adet 100,00* 28,89* kg 100,00* 23,31* 17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Kg Kağıt ve mukavva imalatı ,00 59, Oluklu kağıt ve mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ,00* 12,30* muhafazaların imalatı Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi malzemeler ve tuvalet malzemeleri ,00* 85,50* imalatı Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı ,00* 11,53* * Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri ** Kapasitelerde mükerrer yazımlar nedeniyle buradaki veriler yüksek gözükmektedir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri Tarıma Bağlı İmalat Sanayi Karaman (Merkez) Tarıma Bağlı İmalat Sanayi Durum Tablosu NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Tarıma Bağlı İmalat Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) 20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Kg Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı kg 3 100,00 7,44 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Adet Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı * 0,72* * Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri Diğer İmalat Sanayi Karaman Merkez İlçe Raporu, 2011 Sayfa 14

16 Karaman (Merkez) Diğer İmalat Sanayi Durum Tablosu NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Diğer İmalat Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) C İMALAT 14 Giyim eşyalarının imalatı Adet Diğer dış giyim eşyaları imalatı ,00 8,19 18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması m² Diğer matbaacılık kg 100,00* 65,74* m² 100,00* 0,87* 19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı KG Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı (Kömür) ,00 4,39 20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Kg Sanayi gazları imalatı Diğer organik temel kimyasalların imalatı ,00* 32,39* Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı kg ,00 17, Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı ,00 1,22 22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Kg/Adet/m² Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı kg 100,00* 1,81* adet 100,00* 0,01* Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme kg ,00* 5,57* malzemelerinin imalatı Plastik inşaat malzemesi imalatı kg 100,00* 0,27* m² 100,00* 23,37* Diğer plastik ürünlerin imalatı adet ,00* 0,22* 23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı m²/adet/kg/m³ Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil) m² ,00* 100,00* adet 100,00* 5,95* İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı kg ,00* 14,77* m² 100,00* 100,00* Hazır beton imalatı kg 59,57* 8,45* m³ 100* 74,07* Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer kg 100,00* 2,89* 2 28 ürünlerin imalatı m³ 100,00* 4,95* Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kg 100,00* 0,73* bitirilmesi m² 100,00* 46,64* 24 Ana metal sanayisi Adet/Kg Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı adet ,00* 4,67* Soğuk şekillendirme veya katlama kg ,00 32,50 25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) Adet/m²/Kg 3 adet 100,00* 0,003* Metal yapı ve yapı parçaları imalatı m² ,00* 54,49* kg 100,00* 0,38* Metalden kapı ve pencere imalatı adet 100,00* 17,41* m² 100,00* 13,41* Metalden diğer tank, rezervuar ve konteynerler imalatı Kg 5 100,00* 0,35* Karaman Merkez İlçe Raporu, 2011 Sayfa 15

17 NACE Rev.2- TR* Diğer İmalat Sanayi Kolları Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde Sayısı (TR52) Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi Kg ,00* 4,57* Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı Kg ,00* 1,83* 27 Elektrikli teçhizat imalatı Adet Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı adet ,00* 1,08* Elektriksiz ev aletlerinin imalatı adet 100,00* 8,76* Kg 100,00* 1,17* 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Kg/Adet Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı Kg 3 100,00* 0,78* Fırın, ocak (sanayi ocakları) ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı 4 21 adet ,00* 0,02* Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı 1 20 adet ,00* 0,03* Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç adet ,00* 11,26* Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel Kg 100,00* 0,55* 5 44 amaçlı makinelerin imalatı 138 adet 100,00* 0,002* Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı adet ,00* 0,82* Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı 1 10 adet 0** 100,000* 0,0001* 29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Kg Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı ,00 0,08 31 Mobilya imalatı Adet/Metre Büro ve mağaza mobilyaları imalatı adet 4 100,00* 0,01* Mutfak mobilyalarının imalatı adet ,00 16, Diğer mobilyaların imalatı adet 100,00* 9,04* m 100,00* 100,00* 38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı Kg Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı ,00 8,39 * Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri ** İstihdam diğer sanayi kollarında belirtilmiştir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri Karaman Merkez İlçe Raporu, 2011 Sayfa 16

18 3.3.HİZMETLER EĞİTİM Karaman Merkezde okuma-yazma bilen nüfus oranı %95,48 dir. İlçe Okur Yazar Durumu Karaman Merkez Karaman TR52 Türkiye Kişi Sayıları Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Okuma Yazma Bilmeyen , , , ,04 Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul , , , ,23 Bitirmeyen İlkokul Mezunu , , , ,80 İlköğretim Mezunu , , , ,08 Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu , , , ,94 Lise Veya Dengi Okul Mezunu , , , ,95 Yüksek Okul veya Fakülte Mezunu , , , ,21 Yüksek Lisans Mezunu 500 0, , , ,58 Doktora Mezunu 128 0, , , ,18 *TÜİK 2010 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları Merkezde nüfusun çoğunluğunu ilkokul ve ilköğretim mezunları oluşturmaktadır. Merkezde 500 adet yüksek lisans mezunu, 128 adet doktora mezunu bulunmaktadır. Karaman Merkez İlçesi Eğitim Genel Durumu Kurumlar Kurum Öğretmen Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Öğrenci Sayısı Derslik Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Okul öncesi ,8 İlköğretim ,5 Ortaöğretim ,1 * Karaman MEM 2011 Yılı Eğitim Verileri Karaman Merkez ilçesi Öğrenci Sayısı Karşılaştırma Tablosu Okul Öncesi İlköğretim Ortaöğretim Öğretmen Öğretmen Öğretmen Kurumlar Öğrenci Öğrenci Öğrenci Başına Düşen Başına Düşen Başına Düşen Sayısı Sayısı Sayısı Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı İlçe , , ,1 Karaman , , ,9 TR , , ,0 Türkiye , , ,3 * Karaman MEM 2011 Yılı Eğitim Verileri Merkezde okul öncesi eğitim kurumu sayısı 88 dir. Ayrıca 97 adet ilköğretim, 23 adet Ortaöğretim Okulu bulunmaktadır. Okulöncesi eğitim kurumları için öğretmen başına düşen ortalama öğrenci sayısı 29,8; İlköğretim Okullarında 19,5 ve Ortaöğretim Okullarında 39,1 dir. Ortaöğretim Okullarındaki bu oran Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. Karaman Merkez İlçe Raporu, 2011 Sayfa 17

19 3.3.2.TURİZM Turizm Envanteri Tablosu Varlık Adı Varlık Türü Varlık Yeri Kırklar Mezarlığı Tarihi Sit Karaman Merkez Nefise Sultan Mezarlığı Tarihi Sit Karaman Merkez Aşık Örenyeri-Çataldirek Tekkesi (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Boyalıtepe(Gameni) Höyük (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Bütnek Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Canhasan I Höyüğü Arkeolojik Sit Karaman Merkez Çayırlık Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Çiğdemli (Davgandos) Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Değirmenlik Mevkii Örenyeri Arkeolojik Sit Karaman Merkez Deliçay Höyüğü Arkeolojik Sit Karaman Merkez Delikli Höyük Arkeolojik Sit Karaman Merkez Durayda Höyük I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Arkeolojik Sit Karaman Merkez Eski Köy Mevkii Örenyeri (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Gavur Höyüğü Arkeolojik Sit Karaman Merkez Hamza Zindan Höyüğü Arkeolojik Sit Karaman Merkez Hamza Zindanı Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Deliçay Höyüğünün Çevresi (III. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez İlistra Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Karren Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Kerti (Derbe) Höyüğü Arkeolojik Sit Karaman Merkez Kıbrıs (Kanaç) Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Kızık Karhane Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Kızık Kocaköy Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Koca Höyük (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Körağa Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Köydağı (Boztepe) Mevkii (I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Madenşehir Örenyeri Arkeolojik Sit Karaman Merkez Manazan Harabeleri (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Pınarbaşı Yaylası Örenyeri (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Sikkeli Tepe Kale Ve Sur Kalıntısı (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Sinneli Höyük (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Sisan Höyük Ve Nekropol Alanı (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Süleymanhacı Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Tahıl Ambarları (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Unuhüyük Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Yukarı Değle (Üç Kuyu) Örenyeri Arkeolojik Sit Karaman Merkez Karaman Kalesi (I. Derece Kentsel- Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Karaman Merkez Gürlük Şelalesi Ve Yakın Çevresi (I. Derece Doğal Sit Alanı) Doğal Sit Karaman Merkez İncesu Ve Asırın Mağaraları (I. Derece Doğal Sit Alanı) Doğal Sit Karaman Merkez Yeşildere Vadisi (II. Derece Doğal Sit Alanı) Doğal Sit Karaman Merkez Ahi Evran Mezarı Mezarlar Karaman Merkez Hacı Bey Efendi Mezarı Mezarlar Karaman Merkez Molla Fenari Mezarı Mezarlar Karaman Merkez Anıt Mezar Mezarlar Karaman Merkez Gazi Alp (Gazalpa) Mezarlığı Mezarlar Karaman Merkez Hoca Mahmut Camii Haziresi Mezarlar Karaman Merkez Karabaş Veli Haziresi Mezarlar Karaman Merkez Kothane Camii Haziresi Mezarlar Karaman Merkez Mezar Mezarlar Karaman Merkez Şehir Mezarlığı Mezarlar Karaman Merkez Gazi Alp Mezarlığı Mezarlar Karaman Merkez Karaman Merkez İlçe Raporu, 2011 Sayfa 18

20 Varlık Adı Varlık Türü Varlık Yeri Hacı Celal Mezarlığı Mezarlar Karaman Merkez Bazilika 1 (Karadağ) Kilise Karaman Merkez Bazilika 31 (Karadağ) Kilise Karaman Merkez Bazilika 32 (Karadağ) Kilise Karaman Merkez Çeşmeli Kilise Kilise Karaman Merkez Ermeni Kilisesi Kilise Karaman Merkez Kilise 1 (Karadağ) Kilise Karaman Merkez Kilise 10 (Karadağ) Kilise Karaman Merkez Kilise (Karadağ) Kilise Karaman Merkez Kilise 35 (Karadağ) Kilise Karaman Merkez Kilise 5 (Karadağ) Kilise Karaman Merkez Kilise Kompleksi 44 (Karadağ) Kilise Karaman Merkez İbrala Kilisesi Kilise Karaman Merkez Şapel 1 (Karadağ) Şapel Karaman Merkez Şapel 38 (Karadağ) Şapel Karaman Merkez Şapel 4 (Karadağ) Şapel Karaman Merkez Abdürrezzak Camii Cami Karaman Merkez Akan ( Lasta ) Köyü Camii Cami Karaman Merkez Araboğlu Camii Cami Karaman Merkez Asri Camii Cami Karaman Merkez Attariye (Pazar) Camii Cami Karaman Merkez Bağlarbaşı Camii Cami Karaman Merkez Baloğlu (Ahi Osman-Külahçılar) Camii Cami Karaman Merkez Boyahane Camii Cami Karaman Merkez Çiğdemli Köyü (Davgandost) Camii Cami Karaman Merkez Demirciler Camii Cami Karaman Merkez Dikbasan (Fasih) Camii Cami Karaman Merkez Divan Camii Cami Karaman Merkez Eğilmez Köyü Camii Cami Karaman Merkez Emekseven Camii Cami Karaman Merkez Fisandon (Dereköy) Camii Cami Karaman Merkez Göçerli Camii Cami Karaman Merkez Gökçe Köyü Camii (Karaman) Cami Karaman Merkez Gömmel Camii Cami Karaman Merkez Güzelevler Camii Cami Karaman Merkez Hacı Celal (Kadiroğlu-Gürcüoğlu) Camii Cami Karaman Merkez Hacı Derviş Camii Cami Karaman Merkez Hacı Osman Ağa Camii Cami Karaman Merkez Hacı Yusuf Camii Cami Karaman Merkez Halil Efendi (Buğdaylu-Kaya Halil) Camii Cami Karaman Merkez Hamidiye Camii Cami Karaman Merkez Hasan Gazi Camii Cami Karaman Merkez Hoca Mahmut Camii Cami Karaman Merkez İbrahim Bey İmareti (İmaret Camii) Cami Karaman Merkez İbrala (Yeşildere) Kilise Camii Cami Karaman Merkez Karabaş Veli (Siyahser-Alaattin Esved) Camii Ve Haziresi Cami Karaman Merkez Kethane Camii Cami Karaman Merkez Kılbasan Büyük Camii Cami Karaman Merkez Küçükkapı Camii Cami Karaman Merkez Külahçılar Camii Cami Karaman Merkez Mader-İ Mevlana (Aktekke-Valide Sultan) Camii Ve Haziresi Cami Karaman Merkez Meydan Camii Cami Karaman Merkez Nuh Paşa Camii Cami Karaman Merkez Okkacılar Camii Cami Karaman Merkez Karaman Merkez İlçe Raporu, 2011 Sayfa 19

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Ankara'nın bilinen tarihi Paleolitik Çağa kadar uzanmaktadır. Bu döneme ait çeşitli eserlere Gâvurkale, Ergazi, Lodumlu ve Maltepe'de rastlanmıştır. Eti Yokuşu'nda 1937'de Türk Tarih Kurumu tarafından

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN Gİ Rİ Ş Rize İli, Kuzeyden Karadeniz, doğudan Artvin, güneyden Erzurum, güneybatıdan Bayburt

Detaylı

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI Hazırlayanlar Burçak YÜKSEL (Birim Başkanı) Fuat PARLAK (Uzman) Hande İNAN CENGİZ (Uzman) Nejat Semih DEMİRTOKA (Birim Başkanı) Pınar POLATKAN (Uzman) Rahime Şeyma BEKLİ

Detaylı

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013-1 - İçindekiler A- HAVA... 3-12 A.1. Hava Kalitesi... 12 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013 I İçindekiler A- HAVA... 3-14 A.1. Hava Kalitesi... 3 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar...

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI 1. TASLAK TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM RAPORU TEMMUZ 2013 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR- ŞANLIURFA) 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. TASLAK TEMMUZ

Detaylı

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR.

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. M.Kemal ATATÜRK 2 ULUSAL ÇEVRE ANDI ŞİMDİ VE GELECEK KUŞAKLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, ÇEVREYE DUYARLI

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu Tablo 74. Amasra İlçesi Öğretmen ve Öğrenci Sayıları Öğretmen sayısı İlköğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 94 Ortaöğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 47 Okul Öncesi Öğretmen Sayısı (Kadrolu) 2 Okul

Detaylı

DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI

DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI 1 DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Murat ALÖKMEN İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Orhan BALSAK

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ İLÇELERİ MEVCUT DURUM RAPORLARI - SAKARYA İLİ İLÇELERİ -

DOĞU MARMARA BÖLGESİ İLÇELERİ MEVCUT DURUM RAPORLARI - SAKARYA İLİ İLÇELERİ - İLÇE DURUM RAPORLARI SERİSİ DOĞU MARMARA BÖLGESİ İLÇELERİ MEVCUT DURUM RAPORLARI - SAKARYA İLİ İLÇELERİ - TEMMUZ 2013 HAZIRLAYANLAR Candan Umut ÖZDEN Hale GÜLBAZ Yusuf Gürhan ÖZTAŞ Fatma AVŞAR DOĞU MARMARA

Detaylı

TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU

TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU Gıda ve Tarım için Bitki Kaynaklarının Muhafazası ve Sürdürülebilir Kullanımına İlişkin TÜRKİYE İkinci Ülke Raporu Dr. Ayfer TAN Ege tarımsal Araştırma

Detaylı

Yüz Yıl Sonra Balkanlar

Yüz Yıl Sonra Balkanlar Y l: 21 Say : 62 Kasım 2013 3 Aylık Ekonomi ve Düşünce Dergisi www.e-musiad.com ISSN 1303-7501 Yüz Yıl Sonra Balkanlar SÖYLEŞİ: Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Hüner Şencan, Hüseyin Kansu, Muzaffer Çilek

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

Yarýna bir deðer býrak

Yarýna bir deðer býrak Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme GÜNEYDOÐU ANADOLU BÖLGESÝ NDE TURÝZMÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ & GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ NÝN VE YEREL KAYNAKLARIN

Detaylı

Milletin saadetine çalışmak kendi saadetine de çalışmak demektir.

Milletin saadetine çalışmak kendi saadetine de çalışmak demektir. Milletin saadetine çalışmak kendi saadetine de çalışmak demektir. KASTAMONU SİNOP ÇANKIRI TR 82 DÜZEY II BÖLGESİ (Kastamonu-Çankırı-Sinop illeri) İŞ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ PROJESİ Proje Sahibi Türkiye

Detaylı

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ İÇERİK ŞEKİLLER DİZİNİ...6 TABLOLAR DİZİNİ...12 1. REKABET EDEBİLİRLİK...17 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 17 GİRİŞİMCİLİK...

Detaylı

İZMİR İLİ 2012 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

İZMİR İLİ 2012 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU İLİ 2012 YL ÇEVRE DURUM RAPORU -2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ A. Hava A.1.Hava Kalitesi 9 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar. 10 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar.. 13 A.4. Ölçüm

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

ORTA DOĞU DURUM RAPORU

ORTA DOĞU DURUM RAPORU ORTA DOĞU DURUM RAPORU Ocak, 2011 ORTADOĞU HARİTASI 1 BÖLGE VİZYONUMUZ Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013 SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI MIDDLE BLACK SEA DEVELOPMENT AGENCY SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013 1 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2 SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK

Detaylı