ANALOG ELEKTRONİK - II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANALOG ELEKTRONİK - II"

Transkript

1 ANALOG ELEKTONİK - II BÖLÜM Temel Opamp Devreleri Konular:. Eviren ve Evirmeyen Yükseleç. Temel ark Alıcı.3 Gerilim İzleyici.4 Türev ve Enegral Alıcı Amaçlar: Bu bölümü biirdiğinizde aşağıda belirilen konular hakkında ayrınılı bilgiye sahip olacaksınız. Opamp la gerçekleşirilen eviren yükseleç devresinin özellikleri ve çalışma karakerisikleri Eviren oplayıcı devresi ve özellikleri Evirmeyen yükseleç devresinin genel özellikleri ve karakerisikleri Opamp la gerçekleşirilen gerilim izleyici devresi ve özellikleri Opamp la gerçekleşirilen ürev alıcı devrenin özellikleri ve çalışma karakerisikleri Opamp la gerçekleşirilen Enegral alıcı devrenin özellikleri ve çalışma karakerisikleri

2 ANALOG ELEKTONİK - II. EİEN E EİMEYEN YÜKSELTEÇ Opampların en emel uygulamalarından biri yükseleç (amplifikaör) asarımıdır. Yükseleçler; girişlerine uygulanan elekriksel işareleri yükselerek (kuvvelendirerek) çıkışlarına akaran sisemlerdir. Kalieli bir yükseleç, kuvvelendirme işlemi esnasında giriş ve çıkış işarelerinde herhangi bir bozulmaya (disorsiyona) sebep olmaz. Bu bölümde opamp la gerçekleşirilen emel yükseleç modellerini inceleyeceğiz. Bunlar; Eviren Yükseleç Eviren Toplayıcı Evirmeyen Yükseleç Evirmeyen Toplayıcı Eviren Yükseleç Bilindiği gibi opampların açık çevrim kazancı çok yüksekir. Bu durum kullanıcıya her zaman avanaj sağlamaz. Çünkü opamp ın kazanç konrol alında değildir. Yükseleç asarımında elemanın kazancı kullanıcı arafından konrol edilmelidir. Opamp kazancının konrol edilebileceği iki emel ip yükseleç devresi vardır. Bunlar; eviren (invering) ve evirmeyen (noninvering) yükseleçlerdir. Opamp ın kazancını konol emede en ekili yönem geri besleme kullanmakır. Temel bir eviren yükseleç devresi şekil-. de verilmişir. Devrede dolaşan akımlar ve gerilim düşümleri devre üzerinde ayrınılı olarak göserilmişir. - A IA I f - I - İN IA - L Şekil-. Temel Eviren Yükseleç Devresi Eviren yükseleç devresinde giriş gerilimi, direnci ile opamp ın negaif erminaline uygulanmışır. Opamp ın poziif erminali ise opraklanmışır. Opamp ın giriş ve çıkış erminalleri arasına bağlanan f direnci, geri besleme direnci olarak anılır. İN giriş işarei ile çıkış işarei arasındaki bağını ve dirençleri ile ifade edilir. Devrenin analizine yapmadan önce, opamp özellikleri ekrar haırlaalım. Opamp ın eviren (-) ve evirmeyen () girişleri arasında poansiyel fark yokur. Kısaca gerilim farkı sıfırdır. 3

3 ANALOG ELEKTONİK - II Opampın eviren (-) ve evirmeyen () uçlarından, opamp içerisine küçük bir akım akar. Bu akım çok küçük olduğundan ihmal edilebilir. Girişe uygulanan işarein AC veya DC olması durumu değişirmez, her ikisi de kuvvelendirilir. Opamp ın (-) ucu ile () ucu arasındaki poansiyel fark sıfırdır. Bu nedenle, devre de opamp'ın (-) ucuda oprak poansiyelindedir. Devrenin analizine gelince A nokasında K.A.K yazarsak; I I devreden I ve I akımları için gerekli bağınıları yazalım; ( ) ( ) İN A Yükselecin kapalı çevrim kazancına A dersek, A geriliminin değeri A /A olur. A nın oprak poansiyelinde olduğunu biliyoruz. Yükselecin açık çevrim kazancının çok büyük olduğunu da biliyoruz. Buradan A /A dan A yazabiliriz. Bu durumda; buradan çıkış gerilimi; İN bulunur. Diğer bir ifadeyle opamp ın girişleri akım çekmediğinden, I akımının ümü f direncinin üzerinden akacakır. f direnci üzerindeki gerilim düşümü ise; I A İN olacakır. Devrede f direncinin bir ucu oprak poansiyeline bağlı olduğu için L yük direncine paralel olarak düşünebilir. Dolayısı ile f uçlarında ki gerilim düşümü çıkış gerilimi o değerine eşi olur. Böylece giriş işareinin fazıda erslenmiş olur. Başka bir ifadeyle giriş işarei evrilmişir. Opampın kazancı ise; olarak açığa çıkar. A İN 4

4 ANALOG ELEKTONİK - II Örnek:. Şekil-. de görülen eviren yükseleç devresinde LM74 ipi opamp kullanılmışır. Devre, ± luk simerik kaynakla beslenmişir. a. Devredeki I akımını, Çıkış gerilimini, Kapalı çevrim gerilim kazancını A bulunuz? b. Opamp çıkışına.kω luk bir L yük direnci bağlandığında yük üzerinden geçen IL yük akımını ve opamp ın oplam çıkış akımını hesaplayınız? f KΩ - f KΩ I f I IA IA - L.K - Şekil-. Eviren Yükseleç Devresi Çözüm Önce I akımını bulalım. Devreden;.5 I. 5mA KΩ Opamp ın çıkış gerilimi ise; f KΩ (.5 ) KΩ olarak bulunur. Opamp ın kapalı çevrim kazancı ACL; A CL L yük direnci üzerinden geçen IL yük akımı; f 5 I. ma L.KΩ 7 Opamp çıkışından çekilen oplam akım I ise; olarak bulunur. L 5 I I L I.7mA.5mA. 3mA Eviren girişe DC işare yerine AC işare de uygulanabilir. Bu durumda opamp yükselme işlevini yine yerine geirecekir. Böyle bir eviren yükseleç devresi şekil-.3 de göserilmişir. 5

5 ANALOG ELEKTONİK - II f 5KΩ KΩ IA IA - L -3 Şekil-.3 Eviren yükseleç devresinde ac çalışma Devrede akım ve gerilimlerin analizini yapalım. Şekil-.3 üzerindeki değerler dikkae alındığın da opamp ın kapalı çevrim gerilim kazancı ACL; A CL f 5KΩ 5 KΩ Opamp çıkışından alınan çıkış işareinin epeden epeye değeri ise; f 5KΩ (. ) KΩ 3 olacakır. Eviren amplifikaör özelliğinden dolayı giriş geriliminin fazı 8 derece faz erslenmiş olarak çıkışa yansıyacakır. Bu durum şekil-.3 üzerinde ayrınılı olarak göserilmişir. Eviren Toplayıcı Temel eviren yükseleç devresindeki negaif erminale ek giriş yerine, şekil-.4'deki gibi bir çok giriş işarei bağlanırsa opamp eviren oplayıcı olarak çalışır. Eviren oplayıcı devre, girişine uygulanan işareleri oplayarak çıkışına akarır. Eğer giriş gerilimleri sırası ile;,.. n ise; orak uç (negaif erminal) oprak poansiyelinde olduğu için opamp ın ile - erminalleri arasında poansiyel fark yokur. Dolayısı ile her bir koldan akan akımlar sırası ile; n I, I, I n olur. geri besleme direncinden bu akımların oplamı kadar bir akım akacağından (opampın içine akım akmaz, giriş direnci sonsuzdur). Bu durumda opamp ın çıkış gerilimi; ( I I I n ) n n n 6

6 ANALOG ELEKTONİK - II n n I I f I I I n I T I f I f I n ~ 74 n I n - L - Şekil-.4 Eviren oplayıcı devresi Örnek:. Şekil-.4'deki devrede fk, nk ve n. vol ise, opamp ın çıkış gerilimi;... KΩ 6 K K K Ω Ω Ω elde edilir. Toplayıcı devrede fn seçilirse çıkışa girişler yükselilmeden sadece oplanmış olarak alınır. Yine aynı manıkla giriş işarelerinin oralaması çıkışan alınabilir. Bunun için; n, f/3 olarak seçilmelidir.örnek olarak şekil-.'deki devrede; nk, fk/3 ve 5v, 5v, n-v ise çıkış gerilimi; (55(-))/3-3 vol bulunur. Unuulmamalıdır ki opampın çıkış geriliminin maksimum değeri besleme gerilimi ile sınırlıdır. Kısaca çıkış geriliminin değeri hiç bir zaman besleme gerilimi değerini aşamaz. Ses Karışırıcı (mixer) Bilindiği gibi oplayıcı devre, girişine uygulanan dc işareleri oplayarak çıkışına akarmaka idi. Eviren oplayıcı devresinde, opamp ın eviren girişine şekil-.5 de görüldüğü gibi mikrofonlar bağlayarak ses karışırıcı veya mixer olarak adlandırılan devreyi elde edebiliriz. Bu devrede; opamp ın eviren girişine mikrofonlar üzerinden uygulanan ses işareleri oplanarak çıkışa akarılmakadır. Mikrofonlarla opamp girişine uygulanan giriş işareleri; isenirse ayarlı dirençler kullanılarak zayıflaılabilir. Böylece girişen uygulanan işarelerden işiilmesi arzu edilen ensrümanın veya şarkıcının sesi ayarlanabilir. 7

7 ANALOG ELEKTONİK - II f mic I f mic mic3 ~ 74 n - I L - L Şekil-.5 Ses karışırıcı (mixser) devre Evirmeyen Yükseleç Opampların emel uygulamalarından bir diğeri ise evirmeyen yükseleç devresidir. Bu devrede yükselilecek işare opamp ın evirmeyen girişine uygulanmakadır. Evirmeyen yükseleç devresinde giriş işarei ile çıkış işarei aynı fazdadır. Yani giriş ile çıkış işarei arasında faz farkı yokur. Temel bir evirmeyen yükseleç devresi şekil-.6 da verilmişir. Evirmeyen yükseleç devresinin en önemli özelliklerinden birisi çok yüksek bir giriş direncine sahip olmasıdır. Eviren bir yükseleç devresinde giriş direnci, devrede kullanılan direncine bağlıdır ve değeri birkaç KΩ civarındadır. Evirmeyen yükseleç devresinde ise giriş direnci opamp ın giriş direncine eşiir. Bu değer ise yüzlerce mega ohm civarındadır. f f IA I f IA I f ~ I I ~ - IA - L - IA - L Şekil-.6 Evirmeyen yükseleç devresi Şekil-.6 da verilen evirmeyen yükseleç devresinin analiziniz yapalım. Opamp ın eviren ve evirmeyen girişleri arasındaki poansiyel farkı dur. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla direnci uçlarında veya üzerinde gerilimini aynen görürüz. Devrede kirşof yasalarından yararlanarak çıkış geriliminin alacağı değeri yazalım. elde edilir. Devrede; I I I I olduğu görülmekedir. Bu durumda yukarıda verilen eşiliği çıkış gerilimini bulmada yeniden yazarsak ; 8

8 ANALOG ELEKTONİK - II I I denklemini elde ederiz. Bu denklemde; I Akımı, I değerine eşiir. Bu değeri eşiliğine yerleşirirsek, denklemi düzenlersek; denklemi elde edilir. Yukarıda elde edilen denklemin ışığında evirmeyen yükseleç devresinde kapalı çevrim kazancı ACL ise; A CL değerine eşiir. Evirmeyen yükseleç devresinde gerilim kazancı görüldüğü gibi evirmeyen yükseleç devresinden fazladır. Örnek:.3 Şekil-.7 de görülen evirmeyen yükseleç devresinde LM74 ipi opamp kullanılmışır. Devre, ± luk simerik kaynakla beslenmişir. a. Devrede çıkış gerilimi, ve Kapalı çevrim gerilim kazancını ACL bulunuz? b. Opamp çıkışına 3.3KΩ luk bir L yük direnci bağlandığında yük üzerinden geçen IL yük akımını hesaplayınız? c. Aynı devrede opamp çıkışından çekilen oplam akımı hesaplayınız? K K I f IA I I ~ IA - L 3.3K - Şekil-.7 Evirmeyen Yükseleç Devresi 9

9 ANALOG ELEKTONİK - II Çözüm Önce çıkış gerilimini bulalım. Devreden; K f K Kapalı çevrim kazancı ACL; A CL K A CL 6 K L yük direnci üzerinden geçen IL yük akımı değeri; 3. ma 3.3K 63 L Opampan çekilen oplam Akım; IT I IT ma 3.63mA 4. 63mA Örnek:.4 Şekil-.8 de görülen evirmeyen yükseleç devresinde; çıkış gerilimi, gerilim kazancını ACL ve opampan çekilen oplam akımı bulunuz? K K I f IA I I ~ IA K 3 K A - L K - Çözüm Şekil-.8 Evirmeyen Yükseleç Devresi Devreyi analiz edebilmek için yapılması gereken ilk işlem, opamp ın evirmeyen girişine uygulanan gerilim değerinin bulunmasıdır. Opamp ın evirmeyen girişine uygulanan gerilime A dersek; Devreden A gerilimini bulalım. A 3 A A. 5 K K 3 Dolayısıyla evirmeyen yükselecin çıkış gerilimi ; 3

10 ANALOG ELEKTONİK - II Dolayısıyla evirmeyen yükselecin çıkış gerilimi ; K A K L yük direnci üzerinden geçen IL yük akımı ve I akımının değeri; 5.5 A.5 5.5mA I. ma K K 5 L Opampan çekilen oplam akım ise; IT I IT.5mA 5.5mA 6mA Evirmeyen Toplayıcı Evirmeyen yükseleç kullanılarak oplama işlemi yapılabilir. Evirmeyen oplayıcı yükseleç uygulamasında oplanacak işareler, opamp ın evirmeyen girişine uygulanır. Opamp çıkışında ise bu işarelerin oplamı alınır. Tipik bir evirmeyen oplayıcı devresi şekil-.9.a da görülmekedir. Devrede oplanacak giriş sayısı iseğe bağlı olarak arırılabilir. Şekildeki devrede örnekleme amacı ile iki girişli bir devre gelişirilmişir. Devrede oplanması isenen ve gerilimleri ve dirençleri vasıasıyla opamp ın evirmeyen girişine uygulanmışır. Opamp ın evirmeyen girişinde oluşan gerilim şekilde A olarak anımlanmışır. 3 A - L L / - A Şekil-.9.a ve b Evirmeyen oplayıcı ve eşdeğer devresi A geriliminin değerini bulmak için opamp özelliklerinden yararlanarak devreyi şekil-.9.b de görüldüğü gibi yeniden düzenleyebiliriz. Bu durumda A gerilimi K.G.K dan; A olacakır. Devrede 34 Kabul edersek, 3 A

11 ANALOG ELEKTONİK - II Bulunan bu eşilike gerekli sadeleşirme yapılırsa; A bulunur. Devredeki giriş devresinin hevenin eşdeğer direnci ise; değerindedir. Bu durumda çıkış gerilimi;, EŞ TH A olarak bulunur. Evirmeyen yükseleçle ıpkı eviren yükseleçeki gibi giriş gerilimlerinin oralamasını alan veya oplayıp kuvvelendiren devrelerde gerçekleşirilebilir. Örneğin devrede n ade giriş varsa değeri; (n-) yapılır. Bu durumda yükseleç kazancı giriş sayısı kadar olup, çıkışa giriş gerilimlerinin oplamı olan bir gerilim değeri elde edilir.. TEMEL AK ALICI Bu bölümde opampların en emel uygulamalarından olan fark alıcı (diferansiyel) yükseleç devresi incelenecekir. ark alıcı devre, genelde ölçme ve konrol sisemlerinin asarımında kullanılan emel yükseleç devresidir. Oldukça hassas ve kararlı bir çalışma karakerisiğine sahipir. Bu bölümde opamp la gerçekleşirilen emel bir fark alıcı devreyi inceleyerek birkaç emel uygulama örneğini inceleyeceksiniz. Temel fark alıcı devre, çıkarıcı amplifikaör (differance amplifier) veya farksal yükseleç olarakda isimlendirilir. Temel bir fark alıcı devresi şekil-.9'da göserilmişir. Devre dikkalice incelendiğinde opamp ın her iki girişinin de kullanıldığı görülmekedir. Devrenin emel çalışma prensibi eviren ve evirmeyen girişlerine uygulanan işarelerin farkını almasıdır. Bu ip yükseleçler pek çok endüsriyel uygulamada sıklıkla kullanılırlar. Opamp devresinin fark alma (çıkarma) işlemini nasıl yapığını şekil-. dan yararlanarak açıklayalım. Bu devrede; girişen uygulanan iki ayrı işarein farkı alınıp çıkışa akarılmakadır. 3

12 ANALOG ELEKTONİK - II IA IA - L 3 A Şekil-. Temel ark Alıcı (differansiyel Amplifikaör) Devresi Devrenin analizi için en uygun çözüm süper perpozisyon eoremi uygulamakır. Bu işlem için önce girişini kısa devre yaparak, 'den dolayı oluşan çıkış gerilimi 'i bulalım. Bu işlem sonucunda devremiz şekil-..a da görülen biçimi alır. 3 - L 3 A - L a) kaynağı kısa devre iken opamp çıkışı; o b) kaynağı kısa devre iken opamp çıkışı; o Şekil-..a ve b ark alıcı devreye Super pozisyon eoreminin uygulanması Devrede kullanılan ve 3 dirençlerinin ekisi kalmaz. Çünkü opamp ın giriş direnci yaklaşık sonsuz olduğu için üzerlerinden bir akım akmaz. Dolayısıyla üzerlerinde bir gerilim düşümü olmaz. Bu durumda devremiz bir evirmeyen yükseleç halini almışır. Dolayısıyla 'den dolayı çıkış gerilimi ; olarak bulunur. Devre eviren yükseleç özelliğindedir. giriş geriliminin çıkışa ekisini bulabilmek için girişini kısa devre ememiz gerekir. Bu işlem sonunda devremiz şekil-..b de göserilen şekli alır. Bu devre evirmeyen yükseleç özelliğindedir. Devrenin çıkış gerilimini () hesaplayalım. A bulunur. A, opamp ın evirmeyen girişine uygulanan gerilimdir. Değerini devreden aşağıdaki gibi yazabiliriz; 33

13 ANALOG ELEKTONİK - II A 3 3 Bulunan A değerini eşiliğinde yerine yerleşirirsek ; Toplam çıkış gerilimi ise her iki çıkış geriliminin oplamı olacakır. değerler yerleşirilirse, Toplam çıkış gerilimi ; 3 ( ) ( ) 3 olarak bulunur. Örneğin şekil-. deki emel fark alıcı devrede 3 olarak seçilirse çıkış gerilimi; - olarak bulunur. Görüldüğü gibi devre girişine uygulanan gerilimlerin farkını almakadır. Bu devrede; 3 ve seçmek şarı ile devreyi fark yükseleci haline geirmek mümkündür. IA IA - L 3 A Şekil-. Temel ark Alıcı (differansiyel Amplifikaör) Devresi 34

14 ANALOG ELEKTONİK - II Örnek:.5 Şekil-.3 de verilen fark alıcı devrede çıkış gerilimini (o) ve opamp an çekilen yük akımını (IL) bulunuz? 3KΩ, fkω, LKΩ f A - L Çözüm: Şekil-.3 Temel ark Alıcı devre erilen devre ve işarelerinin farkını alıp kuvvelendirecekir. Önce çıkış işareinin alacağı değeri bulalım. Bunun için; ( ) A ( ) ( 3 ) 3 KΩ KΩ KΩ 4 ( ) ( 4 ) KΩ KΩ KΩ KΩ [ 4 ] [( ) (.5 4 )] [ 4 ] [(4 )] Görüldüğü gibi fark alıcı devre opamp girişine uygulanan işarelerin farkını almışır. Çıkış gerilimi o- olmuşur. Opamp çıkışına bağlanan L yük direnci üzerinden geçen IL akımını hesaplayalım. I L KΩ L 35

15 ANALOG ELEKTONİK - II Örnek:.6 Şekil-.4 de verilen fark alıcı devrede çıkış gerilimini (o) ve opamp an çekilen yük akımını (IL) bulunuz? 3KΩ, fkω, LKΩ f 3 A - L Şekil-.4 Temel ark alıcı devre Çözüm erilen devre ve işarelerinin farkını alıp kuvvelendirecekir. Önce çıkış işareinin alacağı değeri bulalım. Bunun için; 3 ( ) ( ) 3 KΩ KΩ KΩ ( ) ( ) ( ) KΩ KΩ KΩ KΩ [ ] [( ) (.5 )] [ ] [( )] 4 Görüldüğü gibi fark alıcı devre opamp girişine uygulanan işarelerin farkını almışır. Çıkış gerilimi o- olmuşur. Opamp çıkışına bağlanan L yük direnci üzerinden geçen IL akımını hesaplayalım. I 4 KΩ L 4 L ma 36

16 ANALOG ELEKTONİK - II Örnek:.7 Şekil-.5 de verilen fark alıcı devrede çıkış gerilimini (o) ve opamp an çekilen yük akımını (IL) bulunuz? 3KΩ, fkω, LKΩ A - L Çözüm: Şekil-.3 Temel ark Alıcı devre erilen devre ve işarelerinin farkını alıp kuvvelendirecekir. Önce çıkış işareinin alacağı değeri bulalım. Bunun için; ( ) A ( ) ( ) KΩ KΩ ( ) ( ) KΩ KΩ [ ] [ ] 4.3 GEİLİM İZLEYİCİ Opamp kullanılarak gerçekleşirilen diğer bir uygulama ise gerilim izleyicisi (olage ollover) olarak bilinir. Gerilim izleyici devreler; yüksek giriş, alçak çıkış empedansa sahip olmaları nedeniyle pek çok uygulama ve asarımda sıklıkla kullanılırlar. Bu bölümde opamp la gerçekleşirilen gerilim izleyici devreyi inceleyerek birkaç emel uygulama örneğini inceleyeceksiniz. Gerilim izleyici devre, evirmeyen yükseleç devresinin özel bir halidir. Temel bir gerilim izleyici devre şekil-.4 de verilmişir. Dikka edilirse bu devrede f geri besleme direnci kullanılmamış, geri besleme direk yapılmışır. Opamp girişleri arasında gerilim farkı olmadığından çıkış gerilimi o, giriş gerilimi ile aynıdır (oin). Devrede gerilim kazancı yokur. Bu nedenle bu ip devrelere gerilim izleyicisi denir. 37

17 ANALOG ELEKTONİK - II in - in Şekil-.4 Gerilim izleyici devre Genel amaçlı opamplarla (LM 74 gibi) şekil-.4 deki bağlanı yapılarak gerilim izleyicisi elde edilebileceği gibi yalnızca bu amaçla gerçekleşirilmiş operasyonel yükseleçlerde vardır. Örneğin LM ümdevresi bu amaç için üreilmişir. LM ümdevresinde çıkışla eviren giriş arasındaki bağlanı üm devre içerisinde yapılmışır. LM ümdevresinin bazı karekerisikleri aşağıda verilmişir. Giriş direnci i: 6 MΩ (çok büyük) Giriş akımı Iin: na (çok küçük) Çıkış direnci o:.7ω (çok küçük) Band genişliği BG: Mhz Gerilim Kazancı ACL:.9997 Dış bağlanı ile gerçekleşirılen gerilim izleyicileri de yaklaşık aynı değere sahipirler. Gerilim izleyicilerinde giriş direnci çok büyük olduğu için bir önceki devreyi yüklemezler. Bu yüzden bunlara buffer veya izolasyon amplifikaörü denir. Dolayısı ile çıkış geriliminin genlik ve fazı girişle aynıdır. Şekil-.5 de dc ve ac çalışma için gerilim izleyici devreleri ve çevre akımları verilmişir. Yük akımı IL, opamp an çekilen akıma eşiir. IA I in - L in in - L in Şekil-.5 Gerilim izleyici devrenin dc ve ac çalışma şarları 38

18 ANALOG ELEKTONİK - II.4 TÜE E ENTEGAL ALICI Bu bölüme kadar anlaılan opamp uygulamalarında geri besleme elemanlarının amamen omik olduğu varsayıldı veya omik bir eleman olan direnç kullanıldı. Genel olarak elamanlar kapasiif ve endükif özellik göserdiklerinden giriş ve geri besleme direnci yerine empedans içeren (L ve C) elamanlarda kullanılır. Böylece amamen omik elaman yerine, empedans kullanmakla devrenin işlevide büyük oranda değişirilmiş olur. Bu bölümde opamp la gerçekleşirilen emel ürev ve enegral alıcı devreyi inceleyecek ve birkaç emel uygulama örneği göreceksiniz. Türev Alıcı Devre Türev alıcı devresi, genel olarak bir eviren yükseleç özelliğindedir. ark olarak girişe direnci yerine C kondansaörü bulunmakadır. Genel bir ürev alıcı devresi şekil-.6 da verilmişir. Türev alıcı, girişinden uygulanan işarein ürevini alarak çıkışa akaran bir devredir. C i i n in - L Şekil-.6 Türev Alıcı Devre Devrenin çalışmasını kısaca inceleyelim. Girişe kullanılan kondansaör, ac işareleri geçiren faka dc işareleri geçirmeden üzerinde bloke eden bir devre elemanıdır. Dolayısı ile dc işareler için ürev alma söz konusu değildir. Gerçeke dc işareler için ürev alıcı çıkışı o dır. Türev alıcı girişine mulaka sinüsoydal işare uygulanması söz konusu değildir. rekans barındıran veya genliği zamana bağlı olarak değişen bir işarein uygulanması yeerlidir. Şekil-.6 da verilen ürev alıcı devrenin çıkış gerilimi; i değerine eşiir. C kondansaörü üzerinden akan i akımının değeri ise; d i C d olduğu bilinmekedir. Dolayısıyla bu değer çıkış gerilimi için yeniden düzenlenirse; i in d C d olarak ifade edilir. Bu denklemden de görüldüğü gibi çıkış gerilimi (), giriş geriliminin ürevi ile oranılıdır. in 39

19 ANALOG ELEKTONİK - II Türev alıcı devrenin çıkış denkleminde kullanılan; din/d ifadesi herhangi bir anda giriş işareinin eğimini veya değişim hızını belirmekedir. Bu ifade maemaiksel olarak ürev fonksiyonu olarak bilinir. Dolayısı ile içerisinde eğim veya değişim barındıran üm işarelerin ürevini almak söz konusudur. Konunun daha iyi anlaşılması amacı ile aşağıda örnek bir devre çözümü verilmişir. Örnek:.8 Şekil-.7 de verilen ürev alıcı devre girişine genliği epeden epeye pp.5 olan KHz lik bir üçgen dalga işarei uygulanmışır. Çıkış geriliminin (o) analizini yaparak dalga biçimini çiziniz. KΩ in fkhz.5 in Cn i.5 T.5ms -.5ms.5ms Çözüm: Şekil-.7 Türev alıcı devrenin analizi erilen devrede önce poziif eğimi hesaplayalım. ve işarelerinin farkını alıp kuvvelendirecekir. Önce çıkış işareinin alacağı değeri bulalım. Bunun için; Poziif din egim d.5 in : 3.5 s s Poziif eğim için çıkış gerilimini hesaplayalım, ( ) d C d in Negaif eğim için gerekli analizleri yapalım. din Negaif egim d.5 in : 3.5 s s din 3 9 ( ) C 5 d s Yukarıda yapılan analizler ışığında giriş ve çıkış işarelerini dalga biçimlerini birlike göserelim. 4

20 ANALOG ELEKTONİK - II in.5 fkhz.5 T.5ms.5ms.5ms 3 - Praik uygulamalarda şekil-.6 daki devre yalın hali ile yeerli değildir. Örneğin yüksek frekanslarda C kondansaörü kısa devre gibi davranacağından yükselecin kazancını arırarak doyuma göürebilir. Ayrıca in işareinin içerisinde çeşili gürülüler olabilir. Gürülü işareleri ise çok geniş frekans ayfına sahipir. Bu durumda gürülüde olduğu gibi yükselilebilir. Bu isenmeyen durumu önlemek için opamp devresinin kazancını yüksek frekanslar için sınırlamak gerekir. Bu amaçla şekil-.8 de görülen devre gelişirilmişir. C i in i - Şekil-.8 Türev alıcı devrenin analizi Bu devrede girişe kazancı sınırlayan direnci eklenmişir. Böylece devrenin gerilim kazancı f/ ile sınırlanmışır. direnci ise opamp girişlerindeki dc akım kampanzasyonunun sağlanması için kullanılmışır. Ayrıca bu devrenin ürev alıcı olarak çalışabilmesi için aşağıdaki iki şarın yerine geirilmesi gerekir. - Devrede giriş işareinin frekansı G; C değerine eşi yada ondan küçük olmalıdır. G C π C - Devrede f C çarpımı "zaman sabii" olarak isimlendirilir. Giriş işareinin periyodu yaklaşık bu değerde olmalıdır. 4

21 ANALOG ELEKTONİK - II Enegral Alıcı Enegral alıcı devre, girişe uygulanan işarein enegralini alarak çıkışa akarır. Bu işlemi gerçekleşiren bir enegral alıcı devre şekil-.9 da göserilmişir. Görüldüğü gibi bu devrede geri besleme bir kondansaör yardımı ile yapılmakadır. C i i n in - L Şekil-.9 Enegral Alıcı Devre Enegral alıcı devrenin n nokasındaki gerilim, opamp giriş özelliğinden dolayı vol civarındadır. Bu durumda i akımı ise iin/ veya i-i dir. Bilindiği gibi kondansaör uçlarındaki gerilim; C I C Kondansaör üzerinden geçen akım ise; dv I C C d değerine eşiir. Bu açıklamalardan sonra devredeki n nokası için K.A.K yı yazalım; I I I I d d in C C d d in değerini bulmak için her iki erimin zamana göre ürevini alırsak; C değerini buluruz. ormülden de görüldüğü gibi opamp giriş geriliminin enegralini alan bir devre olarak çalışmakadır. Bilindiği gibi enegral anlam olarak bir eğrinin alında kalan alana karşılık gelmekedir. Şekil-.9 da verilen emel enegral alıcı devre bu haliyle yeerli değildir. Gelişirilmiş bir enegral alıcı devresi şekil-. de verilmişir. in d 4

22 ANALOG ELEKTONİK - II C P i n in - L Şekil-. Gelişirilmiş Enegral Alıcı Devre Bu devrede; giriş ofse geriliminin giderek opamp çıkışını doyuma göürmesini engellemek amacıyla C kondansaörüne paralel bir P direnci bağlanmışır. Bu direnç, opamp ın gerilim kazancını da sınırlamakadır. Ayrıca giriş polarma akımlarının eşi olmayışından doğacak ofse geriliminin ekilerini gidermek amacı ile direnci kullanılmışır. Bu direncin değeri f// olmalıdır. Opampın enegral alıcı olarak görev yapabilmesi için girişine uygulanacak işarein frekansı (fg), fc değerine eşi yada ondan büyük olmalıdır. (fg fc) G C π P C Ayrıca devrenin zaman sabiesi (/ Cf) ile, girişe uygulanan işarein frekansı fg<fc olduğunda devre sadece eviren yükseleç olarak çalışır. Bilindiği gibi devre enegral alıcı olarak çalışığı zaman, giriş işareinin enegralini alarak çıkışa akarır. Örneğin giriş işarei kare dalga biçiminde ise, devre çıkışında üçgen dalga bir işare alınır. Konunun daha iyi anlaşılması amacı ile aşağıda örnek bir devre analizi verilmişir. Örnek:.9 Şekil-. de verilen ürev alıcı devre girişine genliği epeden epeyede pp olan KHz lik bir kare dalga işarei uygulanmışır. Çıkış geriliminin (o) analizini yaparak dalga biçimini çiziniz. C.µ 4.7KΩ P 47KΩ 3 in i n -.5ms.5ms.75ms 4.7KΩ - L KΩ Şekil-. Enegral alıcı devrenin analizi 43

23 ANALOG ELEKTONİK - II erilen devrede poziif yarım saykıl (alernans) için çıkış gerilimini hesaplayalım. 3 (.5 ) T / m ( ) 3 6 m d C C 4.7. Negaif yarım saykıl; T / ) ( 3 (.5 ) T m ( ) 3 6 m d C C 4.7. ) ( Çözüm: Yukarıda yapılan analizler ışığında giriş ve çıkış işarelerini dalga biçimlerini birlike göserelim. in fkhz 3 -.5ms.5ms - T.5ms Türev ve enegral alıcı devreler, elekronik endüsrisinde pek çok alanda kullanılırlar. Bu durum dikkae alınarak çeşili işareler için ürev ve enegral alıcı devrenin çıkışlarında oluşurabilecekleri dalga biçimleri şekil-. de verilmişir. 44

24 ANALOG ELEKTONİK - II Giriş İşarei Dalga Şekli Opamp la Türevi (d /d) Opamp la Enegrali C m rampa -mc m C m Sin w - m w C Cos w m cosω ω C m -m C m -m C Parabolik Şekil-. Opamp la gerçekleşirilen ürev ve enegral alıcı devrelerinin bazı giriş işarelerinde çıkış dalga biçimleri 45

Deney 3: Opamp. Opamp ın (işlemsel yükselteç) çalışma mantığının ve kullanım alanlarının öğrenilmesi, uygulamalarla pratik bilginin pekiştirilmesi.

Deney 3: Opamp. Opamp ın (işlemsel yükselteç) çalışma mantığının ve kullanım alanlarının öğrenilmesi, uygulamalarla pratik bilginin pekiştirilmesi. Deneyin Amacı: Deney 3: Opamp Opamp ın (işlemsel yükselteç) çalışma mantığının ve kullanım alanlarının öğrenilmesi, uygulamalarla pratik bilginin pekiştirilmesi. A.ÖNBİLGİ İdeal bir opamp (operational-amplifier)

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II T.. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II DENEY : TEK BESLEMELİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİİLER DENEY GRUBU :... DENEYİ YAPANLAR

Detaylı

ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II DENEY 3 TEK BESLEMELİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİLER

ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II DENEY 3 TEK BESLEMELİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİLER T.. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II DENEY TEK BESLEMELİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİİLER Deneyi Yapanlar Grubu Numara

Detaylı

TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLER

TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLER Karadeniz Teknik Üniversiesi Mühendislik Fakülesi * Elekrik-Elekronik Mühendisliği Bölümü Elekronik Anabilim Dalı * Elekronik Laborauarı I 1. Deneyin Amacı TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLER Transisörlerin yükseleç

Detaylı

BÖLÜM 7 GÜÇ (POWER) YÜKSELTECİ KONU: GEREKLİ DONANIM: ÖN BİLGİ: DENEYİN YAPILIŞI:

BÖLÜM 7 GÜÇ (POWER) YÜKSELTECİ KONU: GEREKLİ DONANIM: ÖN BİLGİ: DENEYİN YAPILIŞI: BÖLÜM 7 GÜÇ (POWER) YÜKSELTECİ KONU: 1. Transisörlü güç yükselecinin analizi ve çalışma karakerisiklerinin incelenmesi. GEREKLİ DONANIM: Osilaskop (Çif Kanallı) İşare Üreeci (Signal Generaor) DC Güç Kaynağı

Detaylı

ANALOG ELEKTRONİK - II. Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir.

ANALOG ELEKTRONİK - II. Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir. BÖLÜM 6 TÜREV ALICI DEVRE KONU: Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir. GEREKLİ DONANIM: Multimetre (Sayısal veya Analog) Güç Kaynağı: ±12V

Detaylı

İşlemsel Yükselteçler

İşlemsel Yükselteçler İşlemsel Yükselteçler Bölüm 5. 5.1. Giriş İşlemsel yükselteçler aktif devre elemanlarıdır. Devrede gerilin kontrollü gerilim kaynağı gibi çalışırlar. İşlemsel yükselteçler sinyalleri toplama, çıkarma,

Detaylı

BÖLÜM 7 2.1 YARIM DALGA DOĞRULTMAÇ TEMEL ELEKTRONİK

BÖLÜM 7 2.1 YARIM DALGA DOĞRULTMAÇ TEMEL ELEKTRONİK BÖLÜM 7 2.1 YARIM DALGA DOĞRULTMAÇ Tüm elekronik cihazlar çalışmak için bir DC güç kaynağına (DC power supply) gereksinim duyarlar. Bu gerilimi elde emenin en praik ve ekonomik yolu şehir şebekesinde bulunan

Detaylı

Bölüm 11 Temel İşlemsel Yükselteç Devreleri

Bölüm 11 Temel İşlemsel Yükselteç Devreleri Bölüm 11 Temel İşlemsel Yükseleç Devreleri DENEY 11-1 Eviren Yükseleç DENEYİN AMACI 1. Eviren yükselecin çalışma prensibini anlamak. 2. Eviren yükselecin giriş ve çıkış dalga şekilleri ile gerilim kazancını

Detaylı

ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II DENEY ZAMANLAMA DEVRESİ

ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II DENEY ZAMANLAMA DEVRESİ T.. ULUDĞ ÜNİVESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK - ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN334 ELEKTONİK DEVELE LBOTUVI II DENEY 6 ZMNLM DEVESİ Deneyi Yapanlar Grubu Numara d Soyad aporu Hazırlayan Diğer Üyeler

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN334 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II DENEY 1: TRANZİSTÖRLÜ KUVVETLENDİRİCİLERDE GERİBESLEME I. EĞİTİM II.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 OPAMP DEVRELERİ-1

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 OPAMP DEVRELERİ-1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 OPAMP DEVRELERİ-1 DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Memduh SUVEREN MART 2015 KAYSERİ OPAMP DEVRELERİ

Detaylı

DENEY 1. İşlemsel Kuvvetlendiricili (OP-AMP) Devrelerin AC Uygulamaları

DENEY 1. İşlemsel Kuvvetlendiricili (OP-AMP) Devrelerin AC Uygulamaları ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN04 Elekrik Devreleri Laborauarı II 03-04 Bahar DENEY İşlemsel Kuvvelendiricili (OP-MP) Devreler Uygulamaları Deneyi Yapanın

Detaylı

ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II DENEY 7 KOMPARATÖRLER

ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II DENEY 7 KOMPARATÖRLER T.C. LĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENİSLİĞİ ÖLÜMÜ ELN4 ELEKTRONİK EVRELER LORTVRI II ENEY 7 KOMPRTÖRLER eneyi Yapanlar Grubu Numara d Soyad Raporu Hazırlayan iğer Üyeler eneyin

Detaylı

ANALOG ELEKTRONİK - II

ANALOG ELEKTRONİK - II BÖLÜM İşlemsel Yükselteçler Konular:. İşlemsel (operasyonel) yükseltecin (opamp) tanıtılması. Farksal (differential) Yükselteç.3 Opamp Karakteristikleri Amaçlar: Bu bölümü bitirdiğinizde aşağıda belirtilen

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği BMM309 Elektronik-2 Laboratuarı Deney Föyü Deney#6 İşlemsel Kuvvetlendiriciler (OP-AMP) - 2 Doç. Dr. Mutlu AVCI Arş. Gör. Mustafa İSTANBULLU ADANA, 2015 DENEY

Detaylı

Bölüm 9 FET li Yükselteçler

Bölüm 9 FET li Yükselteçler Bölüm 9 FET li Yükseleçler DENEY 9-1 Orak-Kaynaklı (CS) JFET Yükseleç DENEYİN AMACI 1. Orak kaynaklı JFET yükselecin öngerilim düzenlemesini anlamak. 2. Orak kaynaklı JFET yükselecin saik ve dinamik karakerisiklerini

Detaylı

DENEY NO: 7 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ VE UYGULAMALARI. Malzeme ve Cihaz Listesi:

DENEY NO: 7 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ VE UYGULAMALARI. Malzeme ve Cihaz Listesi: 1 DENEY NO: 7 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ VE UYGULAMALARI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 70 direnç 1 adet. 1 k direnç adet. 10 k direnç adet 4. 15 k direnç 1 adet 5. k direnç 1 adet. 47 k direnç adet 7. 8 k

Detaylı

DENEY-6 LOJİK KAPILAR VE İKİLİ DEVRELER

DENEY-6 LOJİK KAPILAR VE İKİLİ DEVRELER DENEY-6 LOJİK KPILR VE İKİLİ DEVRELER DENEYİN MCI: Bu deneyde emel manık kapıları (logic gaes) incelenecek ek kararlı ikili devrelerin çalışma prensipleri gözlemlenecekir. ÖN HZIRLIK Temel lojik kapı devrelerinden

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı * Elektronik Laboratuarı I

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı * Elektronik Laboratuarı I Karadeniz Teknik Üniversiesi Mühendislik Fakülesi * Elekrik-Elekronik Mühendisliği Bölümü Elekronik Anabilim alı * Elekronik Laborauarı I FET.Lİ KUETLENİİCİLE 1. eneyin Amacı FET Transisörlerle yapılan

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER VE UYGULAMALARI 1. 741 İşlemsel yükselteçlerin özellikleri ve yapısı hakkında bilgi veriniz. 2. İşlemsel yükselteçlerle gerçekleştirilen eviren yükselteç, türev

Detaylı

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ TC SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELM21 ELEKTRONİKI DERSİ LABORATUAR FÖYÜ DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI: SINIFI: OKUL NO:

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 OPAMP DEVRELERİ-2

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 OPAMP DEVRELERİ-2 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 OPAMP DEVRELERİ-2 DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Memduh SUVEREN MART 2015 KAYSERİ OPAMP DEVRELERİ

Detaylı

DENEY 3 TRANZİSTORLU KUVVETLENDİRİCİ DEVRELER

DENEY 3 TRANZİSTORLU KUVVETLENDİRİCİ DEVRELER DENEY 3 TRANZİSTORLU KUVVETLENDİRİCİ DEVRELER DENEYİN AMACI: Bu deneyde BJT ve MOS kuvvelendiriciler incelenecek ve elde edilecek veriler yardımıyla her iki kuvvelendiricinin çalışma özellikleri gözlemlenecekir.

Detaylı

FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 4 )

FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 4 ) FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 4 ) KURAM: Kondansaörün Dolma ve Boşalması Klasik olarak bildiğiniz gibi, iki ileken paralel plaka arasına dielekrik (yalıkan) bir madde konulursa kondansaör oluşur.

Detaylı

ANALOG ELEKTRONİK - II YÜKSEK GEÇİREN FİLTRE

ANALOG ELEKTRONİK - II YÜKSEK GEÇİREN FİLTRE BÖLÜM 7 YÜKSEK GEÇİREN FİLTRE KONU: Opamp uygulaması olarak; 2. dereceden Yüksek Geçiren Aktif Filtre (High-Pass Filter) devresinin özellikleri ve çalışma karakteristikleri incelenecektir. GEREKLİ DONANIM:

Detaylı

RL, RC ve RLC DEN OLUŞMUŞ DEVRELERDE GEÇİCİ REJİMLERİN İNCELENMESİ

RL, RC ve RLC DEN OLUŞMUŞ DEVRELERDE GEÇİCİ REJİMLERİN İNCELENMESİ DNY NO: 6, C ve C DN OUŞMUŞ DVD GÇİCİ JİMİN İNCNMSİ Deneyin Amacı: Birinci derece elekrik devrelerinin zaman domeninde incelenmesi ve davranışlarının analiz edilmesi amaçlanmakadır. Genel Bilgiler: Bir

Detaylı

DENEY 2 Op Amp: AC Uygulamaları

DENEY 2 Op Amp: AC Uygulamaları A. DNYİN AMACI : Opampın kuvvetlendirici özelliğinin ac devrelerde ve ac işaretlerle daha iyi bir şekilde anlaşılması amacıyla uygulamalı devre çalışmaları yapmak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1. Sinyal

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I İŞLEMSEL YÜKSELTECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I İŞLEMSEL YÜKSELTECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI Öğr. Gör. Oğuzhan ÇAKIR 377 42 03, KTÜ, 2010 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I İŞLEMSEL YÜKSELTECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI 1. Deneyin

Detaylı

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I Prof. Dr. Selçuk YILDIRIM Siirt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kaynak (Ders Kitabı): Fundamentals of Electric Circuits Charles K. Alexander Matthew N.O. Sadiku

Detaylı

İşlemsel Kuvvetlendiriciler (Operational Amplifiers: OPAMPs)

İşlemsel Kuvvetlendiriciler (Operational Amplifiers: OPAMPs) BLM224 ELEKTERONİK DEVRELER Hafta 12 İşlemsel Kuvvetlendiriciler (Operational Amplifiers: OPAMPs) Opamp Sembolü ve Terminalleri Standart bir opamp; iki adet giriş terminali, bir adet çıkış terminaline

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II T.C. ULUDĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMRLIK FKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN4 ELEKTRONİK DEVRELER LBORTUVRI II DENEY 6: OSİLTÖRLER DENEY GRUBU :... DENEYİ YPNLR :......... RPORU HZIRLYN :...

Detaylı

ANALOG FİLTRELEME DENEYİ

ANALOG FİLTRELEME DENEYİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALOG FİLTRELEME DENEYİ Ölçme ve telekomünikasyon tekniğinde sık sık belirli frekans bağımlılıkları olan devreler gereklidir. Genellikle belirli bir frekans bandının

Detaylı

Elektrik Devre Temelleri 3

Elektrik Devre Temelleri 3 Elektrik Devre Temelleri 3 TEMEL KANUNLAR-2 Doç. Dr. M. Kemal GÜLLÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Kocaeli Üniversitesi ÖRNEK 2.5 v 1 ve v 2 gerilimlerini bulun. (KGK) PROBLEM 2.5 v 1 ve v 2 gerilimlerini

Detaylı

BÖLÜM X OSİLATÖRLER. e b Yükselteç. Be o Geri Besleme. Şekil 10.1 Yükselteçlerde geri besleme

BÖLÜM X OSİLATÖRLER. e b Yükselteç. Be o Geri Besleme. Şekil 10.1 Yükselteçlerde geri besleme BÖLÜM X OSİLATÖRLER 0. OSİLATÖRE GİRİŞ Kendi kendine sinyal üreten devrelere osilatör denir. Böyle devrelere dışarıdan herhangi bir sinyal uygulanmaz. Çıkışlarında sinüsoidal, kare, dikdörtgen ve testere

Detaylı

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I Prof. Dr. Selçuk YILDIRIM Siir Üniversiesi Elekrik-Elekronik Mühendisliği Kaynak (Ders Kiabı): Fundamenals of Elecric Circuis Charles K. Alexander Mahew N.O. Sadiku McGraw Hill,

Detaylı

Elektrik Devre Temelleri

Elektrik Devre Temelleri Elektrik Devre Temelleri 3. TEMEL KANUNLAR-2 Doç. Dr. M. Kemal GÜLLÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Kocaeli Üniversitesi ÖRNEK 2.5 v 1 ve v 2 gerilimlerini bulun. (KGK) 1 PROBLEM 2.5 v 1 ve v 2

Detaylı

DENEY NO: 3 TRANZİSTORLU KUVVETLENDİRİCİ DEVRELER

DENEY NO: 3 TRANZİSTORLU KUVVETLENDİRİCİ DEVRELER DENEY NO: 3 TRANZİSTORLU KUVVETLENDİRİCİ DEVRELER DENEYİN AMACI: Bu deneyde BJT ve MOS kuvvelendiriciler incelenecek ve elde edilecek veriler yardımıyla her iki kuvvelendiricinin çalışma prensipleri ve

Detaylı

DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (DA Kıyıcı, DA Gerilim Ayarlayıcı) DA gerilimi bir başka DA gerilim seviyesine dönüştüren devrelerdir.

DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (DA Kıyıcı, DA Gerilim Ayarlayıcı) DA gerilimi bir başka DA gerilim seviyesine dönüştüren devrelerdir. DADA DÖNÜŞÜRÜCÜLER (DA Kıyıcı, DA Gerilim Ayarlayıcı) DA gerilimi bir başka DA gerilim seviyesine dönüşüren devrelerdir. Uygulama Alanları 1. DA moor konrolü 2. UPS 3. Akü şarjı 4. DA gerilim kaynakları

Detaylı

DENEY 13 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ (Op Amp)

DENEY 13 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ (Op Amp) İŞLMSL KUVVTLNDİİCİ (Op Amp) A. DNYİN AMACI : Opampın kuvvetlendirici özelliğinin daha iyi bir şekilde anlaşılması amacıyla uygulamalı devre çalışmaları yapmak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1. Multimetre

Detaylı

DENEY 5 RL ve RC Devreleri

DENEY 5 RL ve RC Devreleri UUDAĞ ÜNİVESİTESİ MÜHENDİSİK FAKÜTESİ EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ EEM2103 Elekrik Devreleri aborauarı 2014-2015 DENEY 5 ve Devreleri Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı Soyadı : Deney Sonuçları (40/100)

Detaylı

KISIM 1 ELEKTRONİK DEVRELER (ANALİZ TASARIM - PROBLEM)

KISIM 1 ELEKTRONİK DEVRELER (ANALİZ TASARIM - PROBLEM) İÇİNDEKİLER KISIM 1 ELEKTRONİK DEVRELER (ANALİZ TASARIM - PROBLEM) 1. BÖLÜM GERİBESLEMELİ AMPLİFİKATÖRLER... 3 1.1. Giriş...3 1.2. Geribeselemeli Devrenin Transfer Fonksiyonu...4 1.3. Gerilim - Seri Geribeslemesi...5

Detaylı

Bölüm 1. Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları

Bölüm 1. Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları Bölüm Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları. Temel Elektriksel Büyüklükler: Akım, Gerilim, Güç, Enerji. Güç Polaritesi.3 Akım ve Gerilim Kaynakları F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. .. Temel

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ HABERLEŞME TEORİSİ FİNAL SINAVI SORU-CEVAPLARI

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ HABERLEŞME TEORİSİ FİNAL SINAVI SORU-CEVAPLARI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ HABERLEŞME TEORİSİ FİNAL SINAVI SORU-CEVAPLARI Tarih: 4-0-008 Adı Soyadı : No : Soru 3 4 TOPLAM Puan 38 30 30 30 8 Soru

Detaylı

BİLGİSAYARLI KONTROL OPERASYONAL AMFLİKATÖRLER VE ÇEVİRİCİLER

BİLGİSAYARLI KONTROL OPERASYONAL AMFLİKATÖRLER VE ÇEVİRİCİLER BÖLÜM 4 OPERASYONAL AMFLİKATÖRLER VE ÇEVİRİCİLER 4.1 OPERASYONEL AMPLİFİKATÖRLER (OPAMP LAR) Operasyonel amplifikatörler (Operational Amplifiers) veya işlemsel kuvvetlendiriciler, karmaşık sistemlerin

Detaylı

BÖLÜM 3 ALTERNATİF AKIMDA SERİ DEVRELER

BÖLÜM 3 ALTERNATİF AKIMDA SERİ DEVRELER BÖÜM 3 ATENATİF AKMDA SEİ DEVEE 3.1 - (DİENÇ - BOBİN SEİ BAĞANMAS 3. - (DİENÇ - KONDANSATÖÜN SEİ BAĞANMAS 3.3 -- (DİENÇ-BOBİN - KONDANSATÖ SEİ BAĞANMAS 3.4 -- SEİ DEVESİNDE GÜÇ 77 ATENATİF AKM DEVE ANAİİ

Detaylı

Şekil 6.1 Faz çeviren toplama devresi

Şekil 6.1 Faz çeviren toplama devresi 23 Deney Adı : İşlemsel Kuvvetlendiricinin Temel Devreleri Deney No : 6 Deneyin Amacı : İşlemsel kuvvetlendiricilerle en ok kullanılan devreleri gerekleştirmek, fonksiyonlarını belirlemek Deneyle İlgili

Detaylı

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ 8. ATENATİF AKIM E SEİ DEESİ AMAÇA 1. Alternatif akım ve gerilim ölçmeyi öğrenmek. Direnç, kondansatör ve indüktans oluşan seri bir alternatif akım devresini analiz etmek AAÇA oltmetre, ampermetre, kondansatör

Detaylı

Alternatif Akım. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören. Alternatif Akım

Alternatif Akım. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören. Alternatif Akım Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören Paralel devre 2 İlk durum: 3 Ohm kanunu uygulandığında; 4 Ohm kanunu uygulandığında; 5 Paralel devrede empedans denklemi, 6 Kondansatör (Kapasitans) Alternatif gerilimin etkisi

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) OPAMP lı Tersleyen, Terslemeyen ve Toplayıcı Devreleri

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) OPAMP lı Tersleyen, Terslemeyen ve Toplayıcı Devreleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK LABORATUARI (LAB I) DENEY 11 Deney Adı: OPAMP lı Tersleyen, Terslemeyen ve Toplayıcı Devreleri Malzeme Listesi:

Detaylı

ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 9. --İşlemsel Yükselteçler

ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 9. --İşlemsel Yükselteçler Masa No: No. Ad Soyad: No. Ad Soyad: ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 9 --İşlemsel Yükselteçler 2013, Mayıs 15 İşlemsel Yükselteçler (OPerantional AMPlifiers : OP-AMPs) 1. Deneyin Amacı: Bu deneyin amacı,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK LABORATUVARI-II DENEY RAPORU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK LABORATUVARI-II DENEY RAPORU İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİLER ADI SOYADI: ÖĞRENCİ NO: GRUBU: Deneyin

Detaylı

Şekil 5.1 Opamp Blok Şeması ve Eşdeğer Devresi

Şekil 5.1 Opamp Blok Şeması ve Eşdeğer Devresi DENEY NO :5 DENEYİN ADI :İşlemsel Kuvvetlendirici - OPAMP Karakteristikleri DENEYİN AMACI :İşlemsel kuvvetlendiricilerin performansını etkileyen belli başlı karakteristik özelliklerin ölçümlerini yapmak.

Detaylı

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları DENEY 12-1 Aktif Yüksek Geçiren Filtre DENEYİN AMACI 1. Aktif yüksek geçiren filtrenin çalışma prensibini anlamak. 2. Aktif yüksek geçiren filtrenin frekans tepkesini

Detaylı

ĐŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER

ĐŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı ĐŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER Đşlemsel yükselteçler ilk olarak analog hesap makinelerinde toplama, çıkarma, türev ve integral

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK I LAB. 2 KIRPICI DERELER ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK-I LABORATUARI DENEY 2: KIRPICI DERELER Yrd.Doç.Dr. Engin Ufuk ERGÜL Arş.Gör. Ayşe AYDIN YURDUSE Arş.Gör. Alişan AYAZ Arş.Gör.

Detaylı

12. DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI

12. DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI Wheatstone Köprüsü ile Direnç Ölçümü 12. DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI Orta değerli dirençlerin (0.1Ω

Detaylı

2. DA DEVRELERİNİN ANALİZİ

2. DA DEVRELERİNİN ANALİZİ 2. DA DEVRELERİNİN ANALİZİ 1 Hatları birbirini kesmeyecek şekilde bir düzlem üzerine çizilebilen devrelere Planar Devre adı verilir. Hatlarında kesişme olan bazı devreler de (şekil-a) kesişmeleri yok edecek

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 KONDANSATÖRLER VE BOBİNLER Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör. M.

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Seri ve Paralel RLC Devreleri

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Seri ve Paralel RLC Devreleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK LABORATUARI (LAB I) DENEY 3 Deney Adı: Seri ve Paralel RLC Devreleri Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Erhan AKDOĞAN

Detaylı

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI Deney 4 Temel İşlemsel Kuvvetlendirici (Op-Amp) Devreleri 1. Hazırlık a. Dersin internet sitesinde yayınlanan Laboratuvar Güvenliği ve cihazlarla ilgili bildirileri

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ Amaç: Bu deneyde terslemeyen kuvvetlendirici, toplayıcı kuvvetlendirici ve karşılaştırıcı

Detaylı

Elektrik Devre Lab

Elektrik Devre Lab 2010-2011 Elektrik Devre Lab. 2 09.03.2011 Elektronik sistemlerde işlenecek sinyallerin hemen hepsi düşük genlikli, yani zayıf sinyallerdir. Elektronik sistemlerin pek çoğunda da yeterli derecede yükseltilmiş

Detaylı

DENEY: 1.1 EVİREN YÜKSELTECİN DC DA ÇALIŞMASININ İNCELENMESİ

DENEY: 1.1 EVİREN YÜKSELTECİN DC DA ÇALIŞMASININ İNCELENMESİ DENEY: 1.1 EVİREN YÜKSELTECİN DC DA ÇALIŞMASININ İNCELENMESİ HAZIRLIK BİLGİLERİ: Şekil 1.1 de işlemsel yükseltecin eviren yükselteç olarak çalışması görülmektedir. İşlemsel yükselteçler iyi bir DC yükseltecidir.

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 4. Konu SABİT İVMELİ HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 4. Konu SABİT İVMELİ HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF ONU ANLATIMLI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu SABİT İVMELİ HAREET ETİNLİ VE TEST ÇÖZÜMLERİ Sabi İmeli Hareke. Ünie. onu (Sabi İmeli Hareke). (m/s) A nın Çözümleri. İme- grafiklerinde doğru ile ekseni

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Sayısal Elektronik Laboratuvarı Dersi Tüm Deneyler Kitapçığı LABORATUVARDA UYULACAK

Detaylı

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER Alternatif akım devrelerinde akımın geçişine karşı üç çeşit direnç (zorluk) gösterilir. Devre elamanları dediğimiz bu dirençler: () R omik

Detaylı

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I Prof. Dr. Selçuk YILDIRIM Siirt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kaynak (Ders Kitabı): Fundamentals of Electric Circuits Charles K. Alexander Matthew N.O. Sadiku

Detaylı

ELM202 ELEKTRONİK-II DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

ELM202 ELEKTRONİK-II DERSİ LABORATUAR FÖYÜ TC SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELM202 ELEKTRONİK-II DERSİ LABORATUAR FÖYÜ DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI: SINIFI: OKUL

Detaylı

SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ

SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Lab. SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ.Ön Bilgiler. Schmitt Tetikleme Devreleri Schmitt tetikleme devresi iki konumlu bir devredir.

Detaylı

* DC polarma, transistörün uçları arasında uygun DC çalışma gerilimlerinin veya öngerilimlerin sağlanmasıdır.

* DC polarma, transistörün uçları arasında uygun DC çalışma gerilimlerinin veya öngerilimlerin sağlanmasıdır. Elektronik Devreler 1. Transistörlü Devreler 1.1 Transistör DC Polarma Devreleri 1.1.1 Gerilim Bölücülü Polarma Devresi 1.2 Transistörlü Yükselteç Devreleri 1.2.1 Gerilim Bölücülü Yükselteç Devresi Konunun

Detaylı

6. TRANSİSTÖRÜN İNCELENMESİ

6. TRANSİSTÖRÜN İNCELENMESİ 6. TRANSİSTÖRÜN İNCELENMESİ 6.1. TEORİK BİLGİ 6.1.1. JONKSİYON TRANSİSTÖRÜN POLARMALANDIRILMASI Şekil 1. Jonksiyon Transistörün Polarmalandırılması Şekil 1 de Emiter-Beyz jonksiyonu doğru yönde polarmalandırılır.

Detaylı

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I Prof. Dr. Selçuk YILDIRIM Siirt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kaynak (Ders Kitabı): Fundamentals of Electric Circuits Charles K. Alexander Matthew N.O. Sadiku

Detaylı

KTÜ, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I. I kd = r. Şekil 1.

KTÜ, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I. I kd = r. Şekil 1. KTÜ, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I THEENİN ve NORTON TEOREMLERİ Bir veya daha fazla sayıda Elektro Motor Kuvvet kaynağı bulunduran lineer bir devre tek

Detaylı

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ LAB. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ LAB. DENEY FÖYÜ ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ L. DENEY FÖYÜ EYLÜL 00 DENEY : OSİLOSKOP, VOMETRE ve İŞRET ÜRETEİ KULLNIMI Deneyin macı: u deneyde elekrik devrelerindeki akım, gerilim, direnç gibi fiziksel büyüklüklerin ölçülmesi

Detaylı

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI DENEY 6: KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIMDA DAVRANIŞI 1. Açıklama Kondansatör doğru akımı geçirmeyip alternatif akımı

Detaylı

Şekil Sönümün Tesiri

Şekil Sönümün Tesiri LC Osilatörler RC osilatörlerle elde edilemeyen yüksek frekanslı osilasyonlar LC osilatörlerle elde edilir. LC osilatörlerle MHz seviyesinde yüksek frekanslı sinüsoidal sinyaller elde edilir. Paralel bobin

Detaylı

İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER DERS NOTLARI

İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER DERS NOTLARI İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER DERS NOTLARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Bora Döken 1 İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER... 2 1. OPAMP IN TANITILMASI... 2 1.1 Opamp Sembolü ve Terminalleri... 3 1.2 Opamp'ların Özellikleri...

Detaylı

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER)

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER) EEM 0 DENEY 9 Ad&oyad: R DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANTA R DEVRELERİ (FİLTRELER) 9. Amaçlar Değişken frekansta R devreleri: Kazanç ve faz karakteristikleri Alçak-Geçiren filtre Yüksek-Geçiren filtre

Detaylı

Multivibratörler. Monastable (Tek Kararlı) Multivibratör

Multivibratörler. Monastable (Tek Kararlı) Multivibratör Multivibratörler Kare dalga veya dikdörtgen dalga meydana getiren devrelere MULTİVİBRATÖR adı verilir. Bu devreler temel olarak pozitif geri beslemeli iki yükselteç devresinden oluşur. Genelde çalışma

Detaylı

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ 14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ Sinüsoidal Akımda Direncin Ölçülmesi Sinüsoidal akımda, direnç üzerindeki gerilim ve akım dalga şekilleri ve fazörleri aşağıdaki

Detaylı

EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular

EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular Kaynak: Fundamentals of Microelectronics, Behzad Razavi, Wiley; 2nd edition (April 8, 2013), Manuel Solutions. Bölüm 5 Seçme Sorular ve Çözümleri

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği BMM309 Elektronik-2 Laboratuarı Deney Föyü Deney#8 I-V ve V-I Dönüştürücüler Doç. Dr. Mutlu AVCI Arş. Gör. Mustafa İSTANBULLU ADANA, 2015 DENEY 8 I-V ve

Detaylı

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP Amaç: Bu deneyin amacı, öğrencilerin alternatif akım ve gerilim hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır. Deney sonunda öğrencilerin, periyot, frekans, genlik,

Detaylı

ELM 331 ELEKTRONİK II LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ELM 331 ELEKTRONİK II LABORATUAR DENEY FÖYÜ ELM 33 ELEKTRONİK II LABORATUAR DENEY ÖYÜ DENEY 2 Ortak Emitörlü Transistörlü Kuvvetlendiricinin rekans Cevabı. AMAÇ Bu deneyin amacı, ortak emitörlü (Common Emitter: CE) kuvvetlendiricinin tasarımını,

Detaylı

Deney 2: FARK YÜKSELTEÇ

Deney 2: FARK YÜKSELTEÇ Deney : FARK YÜKSELTEÇ Fark Yükselteç (Differential Amplifier: Dif-Amp) Fark Yükselteçler, çıkışı iki giriş işaretinin cebirsel farkıyla orantılı olan amplifikatörlerdir. O halde bu tip bir amplifikatörün

Detaylı

BÖLÜM 2 İKİNCİ DERECEDEN FİLTRELER

BÖLÜM 2 İKİNCİ DERECEDEN FİLTRELER BÖLÜM İKİNİ DEEEDEN FİLTELE. AMAÇ. Filtrelerin karakteristiklerinin anlaşılması.. Aktif filtrelerin avantajlarının anlaşılması.. İntegratör devresi ile ikinci dereceden filtrelerin gerçeklenmesi. TEMEL

Detaylı

OPAMPLAR OPERASYONEL KUVVETLENDİRİCİLER

OPAMPLAR OPERASYONEL KUVVETLENDİRİCİLER OPAMPLAR OPERASYONEL KUVVETLENDİRİCİLER Fairchild 1965 yılında, en çok kullanılan Ua709 elemanı piyasaya sunmuştur. Aslında başarısının yanında, bu elemanın birçok dezavantajları da vardı. Bu nedenle de

Detaylı

Yeryüzünde Hareket. Test 1 in Çözümleri. 3. I. yol. K noktasından 30 m/s. hızla düşen cismin L 50 noktasındaki hızı m/s, M noktasındaki 30

Yeryüzünde Hareket. Test 1 in Çözümleri. 3. I. yol. K noktasından 30 m/s. hızla düşen cismin L 50 noktasındaki hızı m/s, M noktasındaki 30 4 eryüzünde Hareke es in Çözümleri. nokasından serbes bırakılan cisim, 4 lik yolu e 3 olmak üzere iki eşi zamanda alır. Cismin 4 yolu sonundaki ızının büyüklüğü ise yolu sonundaki ızının büyüklüğü olur..

Detaylı

FİZİK II LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

FİZİK II LABORATUVARI DENEY FÖYÜ ELAL BAYA ÜNİESİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ FİZİK LOATUA DENEY FÖYÜ. DİENÇ E ELEKTOMOTO KUETİNİN ÖLÇÜLMESİ. OHM YASAS. KHHOFF YASALA 4. ELEKTİK YÜKLEİNİN DEPOLANŞ E AKŞ AD SOYAD: NUMAA:

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ Amaç: Bu deney, tersleyen kuvvetlendirici, terslemeyen kuvvetlendirici ve toplayıcı

Detaylı

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir.

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir. DC AKIM ÖLÇMELERİ Doğru Akım Doğru akım, zamana bağlı olarak yönü değişmeyen akıma denir. Kısa gösterimi DA (Doğru Akım) ya da İngilizce haliyle DC (Direct Current) şeklindedir. Doğru akımın yönü değişmese

Detaylı

V R. Devre 1 i normal pozisyonuna getirin. Şalter (yukarı) N konumuna alınmış olmalıdır. Böylece devrede herhangi bir hata bulunmayacaktır.

V R. Devre 1 i normal pozisyonuna getirin. Şalter (yukarı) N konumuna alınmış olmalıdır. Böylece devrede herhangi bir hata bulunmayacaktır. Ohm Kanunu Bir devreden geçen akımın şiddeti uygulanan gerilim ile doğru orantılı, devrenin elektrik direnci ile ters orantılıdır. Bunun matematiksel olarak ifadesi şöyledir: I V R Burada V = Gerilim (Birimi

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği BMM309 Elektronik-2 Laboratuarı Deney Föyü Deney#5 İşlemsel Kuvvetlendirici (OP-AMP) Uygulamaları - 1 Doç. Dr. Mutlu AVCI Arş. Gör. Mustafa İSTANBULLU ADANA,

Detaylı

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 8- AC Devreler. Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt.

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 8- AC Devreler. Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt. ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 8- AC Devreler Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net İçerik AC ve DC Empedans RMS değeri Bobin ve kondansatörün

Detaylı

8. FET İN İNCELENMESİ

8. FET İN İNCELENMESİ 8. FET İN İNCELENMESİ 8.1. TEORİK BİLGİ FET transistörler iki farklı ana grupta üretilmektedir. Bunlardan birincisi JFET (Junction Field Effect Transistör) ya da kısaca bilinen adı ile FET, ikincisi ise

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK222 TEMEL ELEKTRİK LABORATUARI-II

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK222 TEMEL ELEKTRİK LABORATUARI-II ALTERNATİF AKIM KÖPRÜLERİ 1. Hazırlık Soruları Deneye gelmeden önce aşağıdaki soruları cevaplayınız ve deney öncesinde rapor halinde sununuz. Omik, kapasitif ve endüktif yük ne demektir? Açıklayınız. Omik

Detaylı

= t. v ort. x = dx dt

= t. v ort. x = dx dt BÖLÜM.4 DOĞRUSAL HAREKET 4. Mekanik Mekanik konusu, kinemaik ve dinamik olarak ikiye ayırmak mümkündür. Kinemaik cisimlerin yalnızca harekei ile ilgilenir. Burada cismin hareke ederken izlediği yol önemlidir.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 KONDANSATÖRLER VE BOBİNLER Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör. Sümeyye

Detaylı

R 1 R 2 R L R 3 R 4. Şekil 1

R 1 R 2 R L R 3 R 4. Şekil 1 DENEY #4 THEVENİN TEOREMİNİN İNCELENMESİ ve MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ Deneyin Amacı : Thevenin teoreminin geçerliliğinin deneysel olarak gözlemlenmesi Kullanılan Alet ve Malzemeler: 1) DC Güç Kaynağı 2) Avometre

Detaylı