TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜRÜN MALİYETİNİN HESAPLANMASI VE MALİYET KONTROLÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜRÜN MALİYETİNİN HESAPLANMASI VE MALİYET KONTROLÜ"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜRÜN MALİYETİNİN HESAPLANMASI VE MALİYET KONTROLÜ ARİF ÖKSÜZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜRÜN MALİYETİNİN HESAPLANMASI VE MALİYET KONTROLÜ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK

3 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜRÜN MALİYETİNİN HESAPLANMASI VE MALİYET KONTROLÜ ARİF ÖKSÜZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Bu Proje 22/01/2008 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği İle Kabul Edilmiştir. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Zeynep HATUNOĞLU Yücel AYRIÇAY İ. Ethem Taş Danışman Üye Üye Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın Enstitü Müdür Vekili Not : Bu projede kullanılan özgün ve başka kaynaktan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS PROJESİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜRÜN MALİYETİNİN HESAPLANMASI VE MALİYET KONTROLÜ ARİF ÖKSÜZ DANIŞMAN : Yrd. Doç. Dr. Zeynep Hatunoğlu YIL : 2008, SAYFA: 58 JÜRİ : Yrd.Doç.Dr. Zeynep HATUNOĞLU Yrd.Doç.Dr. Yücel AYRIÇAY Yrd.Doç.Dr. İ.Ethem TAŞ Ürün birim maliyetlerinin ne olması gerektiği ve faaliyet dönemi içerisinde ne düzeyde gerçekleştiği işletmeler için hep bir sorun olagelmiştir. Bu araştırmanın amacı tekstil sektöründe birim ürün maliyetinin oluşum sürecini tespit etmek ve kontrolüne ilişkin anlamlı bilgilere ulaşmaktır. Bu bilgiler ışığında Ring iplikçiliğinde penye iplik ile karde ipliğinin birim maliyet farklılığının nedeni açıklanacaktır. Pamuk iplikçiliğinde iplik birim maliyetinin oluşumu, maliyet yerlerinin tespiti, kontrol yöntemlerinin ne olduğunu tespit etmek bu çalışmanın temel hedefidir. Anahtar Kelimeler: Karde iplik, penye iplik, ürün maliyeti, iplik maliyetler, tekstil sektörü, maliyet kontrolü. I

5 DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT THE CALCULATION OF THE PRODUCT COST AND COST CONTROL IN THE TEXTILE SECTOR ARİF ÖKSÜZ SUPERVISOR :Assist. Prof. Dr. ZEYNEP HATUNOĞLU YEAR : 2008, PAGES: 58 JURY : Assist. Prof. Dr. Zeynep HATUNOĞLU Assist. Prof. Dr. Yücel AYRIÇAY Assist. Prof. Dr. İ. Ethem TAŞ It has almost always been a problem of business managing what the cost price of product units should be and which level it becomes fact in its process period. The aim of this research is to determine the manufacture cost of the product units and to gather information concerning its control in textile sector. From this point of view, in yarn industry, the difference of unit cost price between carded yarn and combed yarn is going to be explained. The main target of this study is to determine the process of unit cost, to fix places of the cost occurrence and the control method in the cotton yarn industry. Keywords: Carded yarn, combed yarn, product cost, the cost of yarn, textile industry, cost control. II

6 ÖNSÖZ Bu çalışmanın hazırlanmasında ve neticelendirilmesinde oldukça önemli sayıda insanın yakın desteği ve ilgisi olmuştur. En önemli destek hiç kuşkusuz danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU na aittir. Yüksek Lisans öğretimine başlangıçtan bu aşamaya gelinceye kadar geçen sürede, yönlendirici ve cesaretlendirici tavırlarından dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Yüksek Lisans çalışmamız boyunca öneri ve yol gösterici tavsiyeleri ile bize son derece olumlu katkılar sağlayan Prof.Dr. Adnan ÇELİK hocama da göstermiş oldukları ilgi ve sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. Kipaş Ring İplik işletmeleri Müdürü Sn. Ahmet DUYGAL a çalışmam sırasında verdiği bilgiler ve yardımı için teşekkür ediyorum. Ayrıca babam Sn. Şahin ÖKSÜZ e Yüksek Lisans öğretimim sürecinde bana verdiği destek için teşekkür ediyorum. Çalışma hayatımın ilk gününden bugüne kadar benden desteğini ve güvenini esirgemeyen, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn M. Hanefi ÖKSÜZ ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn H. İbrahim GÜMÜŞER Bey e de teşekkür ediyorum. III

7 İÇİNDEKİLER ÖZET.....I ABSTRACT II ÖNSÖZ III İÇİNDEKİLER IV KISALTMALAR V ÇİZELGELER LİSTESİ VI 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR İŞLETMELERDE ÜRETİM MALİYET KONTROLÜ Genel Olarak İşletme, Maliyet ve Muhasebe İşletme Maliyet Sabit ve Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler Değişken Maliyetler Genel ve İdari Maliyetler Fırsat Maliyeti(Alternatif Maliyet) Marjinal Maliyet (Son Birimin Maliyeti) Sermaye Maliyetleri Amortisman Safha Maliyetleri Muhasebe İşletme Ve Muhasebe İlişkisi Maliyet Muhasebesi Sistemi İşletmelerde Üretim Maliyeti Ve Maliyet Kontrolü İşletmelerde Üretim Maliyetini Oluşturan Unsurlar İlk Madde Ve Malzeme Maliyeti Direkt İlk Madde Ve Malzeme Maliyetleri Endirekt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri İşçilik Giderleri İşçilik Türleri İşçilik Zamanının Tespiti İşçilik Tutarını Belirleme Ücret Sistemleri Zamana Göre Ücret Akort Ücret (a).Para Akordu (b).Zaman Akordu (c).Küme Akordu Primli Ücret Sistemleri İşçlik Tutarının Mamule Yüklenmesi Genel Üretim Maliyeti (GÜM) Endirekt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Endirekt İşçilik Giderleri Diğer Genel Üretim Giderleri Genel Üretim Maliyetlerinin Mamul Maliyetine Yüklenmesi GÜG Yükleme Oranlarının Saptanması GÜG nin Maliyet Yerlerine Dağıtımı Genal Üretim Maliyetlerinin Artan Etkisi Üretim Maliyetlerini Etkileyen Faktörler Maliyet Yöntemleri İşletmelerde Maliyet Kontrolü Ve Önemi Maliyet Kontrol Yöntemleri Planlama..30 IV

8 Denetim Bütçeleme Değer Mühendisliği TEKSTİL SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR UYGULAMA KİPAŞ Holding İşletmesi Hakkında Genel Bilgiler Tekstil Sektöründe Üretim Tekniği Ve Süreci Tekstil Sektöründe Üretim Tekniği Tekstil Sektöründe Üretim Süreci İş Akış ve Teknik Donanım (a).Karde Ring İpliği (b).Penye Ring İpliği Fire Sipariş Maliyet Yöntemi Pamuk İpliğinin Üretim Maliyetinin Hesaplanması Malzeme Giderleri Hammadde Giderleri Yardımcı Malzeme Giderleri İşletme Malzemesi Giderleri Pamuk İpliğinin Toplam Üretim Maliyetinin Hesaplanması Uygulama(KİPAŞ İPLİK A.Ş) Karde Ring İpliği (a).Karde Ring 8/1 İpliğinin Maliyeti (b).Karde Ring 12/1 İpliğinin Maliyeti (c).Karde Ring 20/1 İpliğinin Maliyeti (d).Karde Ring 30/1 İpliğinin Maliyeti Penye Ring İpliği (a).Penye Ring 8/1 İpliğinin Maliyeti (b).Penye Ring 12/1 İpliğnin Maliyeti (c).Penye Ring 20/1 İpliğnin Maliyeti (d).Penye Ring 30/1 İpliğinin Maliyeti Maliyet Kontrolü SONUÇ KAYNAKÇA...59 ÖZGEÇMİŞ V

9 GÜG DİG DİM DİMMM CEO USD ABD AB TESKOMB TÜTSİS Vd MSUGT KISALTMALAR : Genel Üretim Giderleri : Direkt İşçilik Giderleri : Direkt İşçilik Maliyeti : Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti : Üst Yönetici, Yönetim Kurulu Başkanı : Amerikan Doları : Amerika Birleşik Devletleri : Avrupa Birliği : Türkiye Esnaf Ve Sanatkârlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği : Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası : Ve Diğerleri : Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği VI

10 ÇİZELGELER LİSTESİ Çizelge No Çizelge Adı Sayfa No Çizelge 4.1. İşletme Üretim Genel Hesapları 44 Çizelge 4.2. Karde 8/1 Sipariş Maliyet Tablosu 45 Çizelge 4.3. Karde 12/1 Sipariş Maliyet Tablosu 46 Çizelge 4.4. Karde 20/1 Sipariş Maliyet Tablosu 47 Çizelge 4.5. Karde 30/1 Sipariş Maliyet Tablosu 48 Çizelge 4.6. Penye 8/1 Sipariş Maliyet Tablosu 50 Çizelge 4.7. Penye 12/1 Sipariş Maliyet Tablosu 51 Çizelge 4.8. Penye 20/1 Sipariş Maliyet Tablosu 52 Çizelge 4.9. Penye 30/1 Sipariş Maliyet Tablosu 53 Çizelge 5.1. Hammadde Farklarının Fiyata Etkisi 55 VII

11 GİRİŞ 1.GİRİŞ 1980 sonrası büyüme ve kalkınma stratejilerini ihracata dayalı bir perspektifle oluşturan Türkiye de tekstil sektörü, önceki öneminden ötede bir önem kazanarak sanayi içerisinde lokomotif görevi üstlenmiştir li yıllara kadar yüksek karlılıkla faaliyet gösteren sektör hem ihracatın belkemiği olmuş hem de içeride önemli bir sanayi varlığı vücuda getirmiştir. AB nin, Çin den sonraki en büyük tedarikçisi konumunda olan Türkiye; tekstil sanayi sıralamasında dünyada 13. sırada, alt sektör olarak, 6. en büyük tedarikçi konumundadır. İplik üretiminde ise ring sistemde 7., open-end sistemde dünya 4. durumundadır. Ayrıca Türkiye pamuk ithal etmesine karşılık pamuk üretiminde dünya altıncısıdır. Dünya çapında söz sahibi olan Türk Tekstil Sektörü, ekonomi içerisinde stratejik bir öneme sahiptir. Ancak ucuz maliyetleri nedeni ile Çin in yeni tedarik merkezi olması sektörün önünü tıkamakta bu ise Ar-Ge çalışmalarını hayati önemde bir konu haline getirirken, daha yüksek maliyetlerin söz konusu olduğu kalite ve markaya dayalı üretimi zorunlu kılmaktadır (www.tekstilisveren.org.tr, ). Sektör olarak sanayideki istihdamın yaklaşık %20 sini karşılayan, 3,5 4 milyon kişiye iş sağlayan tekstil sektörü toplam GSMH nın %11 ini üretirken, uzun zamandır Türk ekonomisinin lokomotifi olma görevini başarıyla yerine getirmektedir (www.teskomb.org, ; ). Küreselleşmenin geleceğe ilişkin plan yapmayı iyice zorlaştırdığı günümüzde General Electric CEO su Jack Welch in dediği gibi günümüz işletmeleri acımasız bir rekabetle karşı karşıyadır. Bu şartlarda güvenilebilecek tek şey yetenekler ve rakiplere karşı yaratılabilecek üstünlük olarak öne çıkmaktadır. Küreselleşme ve rekabetin şartları böylesine zorlaştırdığı bir dönemde işletmelerin ayakta kalabilmesi kalite, verimlilik ve teknoloji ilişkisi içerisinde düşük maliyetlerle söz konusudur (Acar, 2005: 33, 35, 40, 119). Günümüz rekabet koşullarının işletmeleri zorladığı bir dönemde maliyetler, işletmeler için planlanmasında ve kontrolünde ayrı bir özen gösterilmesi gereken ve denetimi işletmelere önemli rekabet avantajları yaratan bir konudur. Özellikle tekstil işletmelerinde ne gibi maliyetler vardır ve hangileri üretim maliyetine dahil edilmeli hangileri üretim konusunun dışında tutulmalıdır gibi konular işletmelerin önemli problemlerinin başında gelir. Ayrıca ürün maliyet ilişkisi nasıl kurulur, maliyetler hangi ölçüde ve neye göre ürüne yüklenir, ürünün doğrudan ve dolaylı maliyetleri nelerdir gibi sorunlar rekabetin zorladığı işletmeler için diğer önemli problemlerdir. Bu çalışmanın temel amacı işletme-muhasebe-maliyet ilişkisi içerisinde ürün odaklı olarak maliyetleri tanımlamak ve Tek Düzen Muhasebe Sistemine uygun olarak ürün maliyetlerini sınıflayıp iplik üretimi yapan bir tekstil işletmesinde örnek uygulama da yaparak ürün maliyetlerinin oluşumunu açıklamaktır. 1

12 GİRİŞ Çalışma tekstil işletmeleri için önemli bir konuyu ele almasına karşın bazı sınırlılıklarla karşı karşıyadır. Bu sınırlılık hem konunun anlatımında hem de uygulamada söz konusudur. Konunun anlatımındaki sınırlılık şudur: Çok çeşitli gider ve maliyet kavramları olmasına karşın açıklamalar Tek Düzen Hesap Planında üretim işletmeleri için öngörülen 7/A Seçeneğindeki çerçeveye bağlı kalınarak anlatılmıştır. Bu nedenle bütün maliyetlere ilişkin sayısız tanımlara girilmeyerek üretim maliyetini oluşturan üç öğe (DİMMM, DİM ve GÜM) esas alınarak tanımlama ve sınıflama yapılmıştır. Uygulama yaptığımız işletmede kullanılan Sipariş Maliyet Yöntemi esas alınarak ürünle doğrudan yada dolaylı ilişkisi olan maliyetler, maliyet yerleri de esas alınarak gerekli dağıtım anahtarlarının kullanımıyla ürünlere yüklenmiştir. Kısacası ürün maliyetini hesaplamada kullanılan diğer maliyet yöntemleri çalışmanın dışında tutulmuştur. Araştırma toplam beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümü olan GİRİŞ kısmında problemin tanımı yapılarak, konunun önemi açıklanmış, çalışmanın amaçları, varsayımlar ve sınırlılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde bu konuda daha önce yapılan çalışmalara değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise maliyet kavramına ilişkin bilgiler olabildiğince bilimsel bir bakış açısı ile ve Tek Düzen Hesap Planına uygun olarak verilmiştir. Dördüncü bölümde ise bir tekstil işletmesi olarak iplik üretim işletmelerinde maliyet, maliyet unsurları ve maliyet kontrolü konuları sektör bazlı olarak daha detaylı ele alınmış, üretim maliyetine ilişkin örnek uygulama yer almış, iplik üretim işletmesinde üretim maliyetinin oluşumu, üretim yerleri ve ürünlere dağıtımı ayrı ayrı ele alınmıştır. Son bölüm ise bulguların ve sonuçların ele alındığı sonuç kısmıdır. Araştırma yöntemi; bilgi/veri tarama ve derleme, konunun bilimsel çerçeveye uygun olarak kurgulanması daha sonra ise uygulama olmak üzerine kurulmuştur. Öncelikle üretim işletmelerinde üretim maliyetlerini oluşturan öğeler tanımlanarak maliyet muhasebesi sistemi tanıtılmıştır. Bu çerçevede gerekli kavramsal açıklamalara değinilmiştir. Uygulama aşamasında ise gider yerleri tespit edilerek, doğrudan yüklenebilen giderler ilgili yerlere yüklenirken, doğrudan yüklenemeyen giderler de oluşturulan dağıtım anahtarları yardımıyla ilgili yerlere yüklenmiştir. Ayrıca konuların anlatımında yer yer; iktisadi hayatın en önemli karar birimlerinden birisi olan işletmelerin kar maksimizasyonu hedeflerini hangi koşullarda ve hangi şartlar içerisinde gerçekleştirdiğinin daha iyi görülmesi ve hakkında bilgi vermeye çalıştığımız konunun daha iyi anlaşılabilmesi için tekstil sektörünün bir bütün olarak gerek Türkiye ekonomisi gerekse dünya ekonomisi içindeki yerine değinilmiş ve mevcut piyasa koşullarında sistemin işleyişi özetlenmiştir. 2

13 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Ürün maliyetlemesine ilişkin sayısız denebilecek çoklukta çalışmanın varlığına karşın tekstil odaklı çalışmaların sayısının daha az olduğu göze çarpmıştır. Bu nedenle tekstil sektöründe ürün maliyetinin oluşumunu ele alan çalışmalardan bir kaçını burada saymak gerekir. Aşağıya listesini aldığımız çalışmaların tamamı, ürün maliyetinin oluşumuna ilişkin detaylı bilgilerin yanında teorik bilgilerin ampirik uygulamasına yer veren çalışmalardır. İsmail Tolu, Sanayi İşletmelerinde Üretim Fonksiyonlarının Analizi ve K.Maraş ta Bir Uygulama, 1996, Yüksek Lisans Tezi, K.Maraş. Çalışma tekstil işletmelerinde üretim maliyet faktörlerinin tanımlaması ve sınıflamasını yaptıktan sonra maliyet fonksiyonlarının analizine ilişkin kuramsal yaklaşımları ele alıp anlatılan konunun K.Maraş taki bir işletme üzerinde uygulamasını içermektedir. Hulusi Göy, Tekstil Sektöründe Hammaddelerin Maliyete Etkisi ve K.Maraş Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, 1996, Yüksek Lisans Tezi, K.Maraş. Tekstil Sektörü odaklı çalışmada maliyetlerin tanımı ve sınıflaması yapılarak, maliyet hesaplama yöntemleri ele alınmış ve maliyet saptama yöntemlerini detaylıca incelendikten sonra K.Maraş taki bir tekstil işletmesine yönelik Maliyetlerin oluşumuna ilişkin uygulamaya yer vermektedir. Mustafa Özalp, Pamuk İplikçiliğinde Maliyet Hesapları, 2003, Bitirme Tezi, Bursa Çalışma kapsam olarak pamuk iplikçiliğinde ürüne direkt yüklenebilen maliyetler ve GÜM ayrımı yaparak ürün maliyetinin oluşumunda detaylı açıklamalar yapmaktadır. Çalışmada ayrıca maliyet hesaplama yöntemleri, stok değerleme yöntemleri incelenmiş ve verilen bilgileri temel alan bir de örnek uygulamaya yer verilmiştir. Durmuş Acar, Küresel Rekabette Maliyet Yönetimi ve Yaklaşımlar (Tekstil Sektörü ile İlgili Bir Araştırma), 2005 Asil Yayın, Ankara. Küresel rekabet ortamının ve işletmelere getirdiği yüklerin ele alındığı çalışmada maliyet yönetimi ve maliyetleme sorunu detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Birçok kaynakta bulunabilecek maliyetleme bilgilerinin yanında özellikle ileri üretim ortamlarında maliyetleme konusu daha derinlemesine ele alınmış olup, maliyet yönetimi-maliyet kontrolü ilişkisi biraz daha farklı bakış açısı ile ele alınmıştır. Ayrıca çalışmanın Kalite ve Rekabet odaklı yaklaşımı bilinen maliyet unsurlarının yanında yeni maliyet unsurlarını yeterince detaylandırmaktadır. 3

14 İŞLETMELERDE ÜRETİM MALİYETİ 3. İŞLETMELERDE ÜRETİM MALİYETİ 3.1.Genel Olarak İşletme, Maliyet ve Muhasebe İnsan ihtiyaçlarını karşılamayı esas alan üretim faaliyetleri bu işi üstlenenlerce, belirli bir bedel karşılığı yerine getirilir. Bu birimler faaliyetlerini çeşitli maliyetleri üstlenerek yerine getirirken belirlenmiş, tanımlanmış kurallar içerisinde hareket ederler. Kazanç elde etme amacı ve diğer amaçlarını gerçekleştirebilmek için üretiminde katlandığı bedeli (maliyeti) kabul edilebilir, katlanılabilir bir seviyede tutmaya çalışır İşletme Üretim ve tüketim esaslı eylemlerin birlikte yürüdüğü ekonomik hayatta bir karar birimi olarak işletme birçok değişik şekilde tanımlanmaktadır. İşletme kavramının farklı tanımlamaları yapılabilir; İşletme: İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç-gereç, malzeme, hammadde, personel, bilgi gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde bulunarak mal veya hizmet üreten bir iktisadi varlık/birimdir (Sürmeli, 2004: 2). İşletme, genel anlamda mal veya hizmet üretmek veya pazarlamak için etkinlikte bulunan kuruluştur (Yüngül, 1998: 14). İşletme, insan gereksinimlerinin karşılanması için mal ve/veya hizmet üretiminin gerçekleştirildiği iktisadi birimdir (Berberoğlu vd., 2002: 12). İşletmeler faaliyet konularına ve mülkiyet yapılarına göre ikiye ayrılırlar ( Berberoğlu vd., 2002: 30): Faaliyet yapılarına göre; üretim, ticaret, hizmet işletmeleri (Lazol, 2004: 7, Çalışkan; 2005: 5), Mülkiyet yapılarına göre ise; özel, kamu ve karma işletmeler şeklinde ayrıma tabi tutulabilirler (Lazol, 2004: 7). Ancak konumuz gereği önemli olan ayrım üretim faaliyetlerine göre olan ayrımdır. Bu ayrımdaki ticaret işletmeleri maliyet muhasebesi kullanmazlar. Ancak faaliyeti satın aldıkları bir mal veya hizmeti değiştirerek yeni bir ürün ortaya koymak olan hizmet işletmeleri ve özellikle sanayi işletmeleri maliyet muhasebesini kullanırlar (Lazol, 2004: 7). Ticari İşletme: Herhangi bir üretim faaliyeti olmaksızın hazır ürünleri üreticiden alarak belirli bir karla başkalarına satan işletmelerdir (Çalışkan, 2005: 6). 4

15 İŞLETMELERDE ÜRETİM MALİYETİ Üretim İşletmesi: Talep edilen ürünleri ham yada yarı mamulleri kullanarak onların özünü değiştirerek üreten ve satan işletmelerdir. Ana faaliyeti üretim olduğu için maliyet muhasebesi özellikle bu işletmeler için önemlidir (Çalışkan, 2005: 7). İşletme faaliyetleri; kar, likidite, topluma hizmet, müşteri ilişkilerinin üst düzeyde tutulması, çalışma güvenliği, işletmenin devamlılığı gibi amaçlar doğrultusunda devlet, müşteriler, rakipler, satıcılar, alıcılar, sendikalar, halk gibi çok geniş bir çevrede yürütülür. Bu faaliyetler para, bilgi, işgücü, hammadde, araç-gereç gibi çeşitli girdilerin bir takım işlemler (süreçleme) sonucunda mal, hizmet ve yeni bilgi gibi çıktılara dönüştürülmesi şeklinde belirli bir örgüt, yönetim, bilgi ve faaliyet sistemi çerçevesinde meydana getirilir (Sürmeli vd., 2004: 3; Berberoğlu vd., 2002: 26 29). İktisadi ve toplumsal hayatta işletmelerin dört önemli işlevi vardır. Bunlar üretim, pazarlama, finansman ve insan kaynakları şeklinde sıralanırlar. Tüm bu işlevler belirli varlıklara dayanılarak bir işletme yönetim yapısı ve organizasyonu içerisinde yerine getirilir (Sürmeli vd., 2004: 4 5). Her karar birimi gibi işletmeler de lehine sonuçlar yaratmayı amaçlar. İşletmelerin bir iktisadi karar birimi olarak temel amacı mal ve hizmet üretmek, bunu tüketiciye satarak kar elde etmektir. Kar ise ürünün toplam maliyeti ile toplam hâsılatı arasındaki işletme lehine olan pozitif fark olarak tanımlanabilir. Kar kısaca gelir ile maliyet arasındaki olumlu farktır (Haftacı, 2007: 96). Kar sağlamak, topluma hizmet etmek ve işletmenin sürekliliğini sağlamak işletmelerin en önemli amaçlarıdır. Bu amaçlarını yerine getirebilmesi için işletmelerin gelirlerini artırması bunun yanında maliyetlerini de azaltarak en fazla karı elde etmeleri gerekir. Maliyetler işletmeler için önemli bir kavramdır (Berberoğlu vd., 2002: 21 23; Çalışkan, 2005: 5; Haftacı, 2007: 14 18) Maliyet Maliyet tanımlamalarında maliyeti oluşturan öğeler öne çıkmaktadır. Maliyet kavramının detaylarına geçmeden önce çoğu zaman birbiri ile karıştırılan gider, harcama ve zarar kavramlarına kısaca değinmek gerekir. Gider: İşletme faaliyetleri ile ilgili ve işletmenin varlıklarında meydana gelen azalışlar ile yükümlülüklerindeki artışlardır (Akdoğan, 2000: 7 8). Giderler işletme faaliyetlerinin devamını sağlamak, öz sermayeyi korumak amacıyla yapılır ancak diğer yandan da öz sermayede azalmaya neden olur (Çalışkan, 2005: 8 9). Harcama: Bir mal, fayda ve hizmet sağlanması veya herhangi bir edim karşılığı olmaksızın ortaya çıkan bir yükümlülük nedeniyle yapılan ödeme ve borçlanmalardır. Gider işletme için yapılırken, harcama işletme varlıklarından karşılanan kişisel ödemeleri de kapsayabilir (Akdoğan, 2000: 9 11). Her ne sebeple olursa olsun yapılan ödeme ve borçlanmalar birer harcama olarak kabul edilir. Bu bakımdan temel olarak işletmenin yaptığı her tür ödeme harcamadır (Çalışkan, 2005: 7 8). Zarar: İşletme faaliyetlerinin devamı amacıyla yapılan gider nitelikli harcamalar nedeniyle işletmenin belli bir dönemde uğradığı kayıptır (Çalışkan, 5

16 İŞLETMELERDE ÜRETİM MALİYETİ 2005: 9). Kısaca gelir ile maliyet arasındaki olumsuz fark olarak tanımlanabilir (Haftacı, 2007: 99). Maliyet ifadesi ile sıklıkla karıştırılan harcama ve gider, maliyet kavramına nazaran daha geniş kapsamlı görünmektedir. Oysaki maliyet, ürünün elde edilmesi ya da üretilmesi için katlanılan yükümlülükler olarak ürün odaklı daha dar bir alanı ifade eder (Akdoğan, 2000: 11). Maliyetin farklı tanımlamaları yapılabilmektedir. Bunlardan bir kısmına aşağıda yer verilmiştir: Maliyet, bir işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve/veya hizmet üretiminde harcadığı tüm ekonomik değerlerin toplamıdır. Maliyet, mamulün tamamlanıncaya kadar geçirdiği evrelerdeki parayla ölçülebilen fedakârlıklardır (Yüngül,1998: 14). Maliyet, işletmenin devamı için kullanılan ve tüketilen mal ve hizmetlerin parasal değer olarak tutarıdır (Haftacı, 2007: 44). Maliyet, bir mal veya hizmetin edinilmesi için o dönem içerisinde yapılan harcamalarla, daha önceki dönemde yapılan harcamalardan o mal veya hizmetin üretilmesinde kullanılan kısımları için katlanılan fedakârlıkların parasal değeridir (Akdoğan, 2000: 11). İşletmenin etkinlikleri sonucu ortaya çıkan madde, mamul veya hizmetlerin edinilmesi ve bunların üretim ya da satışları nedeniyle yapılan harcamaların para ile ölçülebilen değerine maliyet denir (Yüngül, 1998: 14 15). Üretim yapmak amacıyla tüketilen iktisadi varlıkların parasal değeridir (Basık, 2006: 2). Bir faaliyet için katlanılan fedakârlıkların tamamı maliyet olarak adlandırılır (Çalışkan, 2005: 11) Bir muhasebe döneminde üretim faktörleri için yapılan harcamaların toplamına maliyet denir (Lazol, 2004: 8). Maliyetlerin en önemli iki özelliği katlanılan fedakârlığın işletmenin faaliyet konusunu ilgilendirmesi ve söz konusu üretim faktörünün parasal bir değerinin olmasıdır (Lazol, 2004: 8). Gider kavramı maliyet kavramından sonra ortaya çıkmaktadır. Yani satın alınan her mal ya da hizmetin işletmeye giriş değeri maliyet olarak kabul edilmekte, bu mal ya da hizmetlerin doğrudan satılması veya bunların kullanımıyla da gider kavramı ortaya çıkmaktadır. Maliyetler çeşitli ölçütlere göre ayrıma tabi tutulur (Çalışkan, 2005: 13): a-türlerine göre Maliyetler Malzeme maliyetleri İşgücü maliyetleri Sabit kıymetleri kullanma maliyetleri. Dışardan sağlanan hizmetler Sermaye maliyetleri Sosyal maliyetler Vergiler 6

17 İŞLETMELERDE ÜRETİM MALİYETİ b-işlevlerine göre Maliyetler Tedarik maliyetleri Üretim maliyetleri Satış maliyetleri Yönetim maliyetleri c-ürünlere Yüklenebilme Özelliğine göre Maliyetler Dolaysız (Direkt) maliyetler Dolaylı (Endirekt) maliyetler d-üretim Büyüklüğü ile Olan İlişkilerine Göre Maliyetler Durağan (Sabit) maliyetler Değişken maliyetler e-fiili Olup Olmamalarına Göre Maliyetler Fiili (Tarihi) Maliyetler Tahmini Maliyetler f-sorumluluğa Göre Maliyetler Kontrol Edilebilir Maliyetler Kontrol Edilemez Maliyetler g-karar Verme Amacı Bakımından Maliyetler Alternatif Maliyetler Ek Maliyetler Batık Maliyetler Maliyet sistemlerinin temel amacı üretilen ürünün birim maliyetini tespit etmektir. Ancak bu sayede dönem içinde yapılan giderlerden hangisinin doğrudan ürünün üretim maliyetine yükleneceği, hangisinin dönem gideri olarak sonuç hesaplarına aktarılacağı tespit edilebilir (Yüngül, 1998: 21). Açıklamalara görüldüğü gibi maliyet, işletmenin etkinliği ile ilgili bir kavramdır. İplik üretim işletmesi için makine alımı, istihdam, pamuk alımı, vergi, pazarlama giderlerinin hepsi maliyet kavramının içerisine girer (Yüngül, 1998:22 ). Bir kısmı konumuzun tamamen dışında olmasına karşın belli başlı maliyet kavramlarına birer cümle ile de olsa kısaca değinmek gerekir. 7

18 İŞLETMELERDE ÜRETİM MALİYETİ Sabit ve Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler Sabit maliyetler üretim miktarı sıfır olsa bile işletmenin katlanmak zorunda olduğu maliyettir (Türkay, 2001: 113; Tolu, 1996: 18). Üretim dönemi içerisinde üretim miktarındaki değişimlere bağlı olmayan, dönem boyunca sabit kalan, değişmeyen; aşınma payı, bina ve kira giderleri, sigorta giderleri gibi maliyetler işletmelerin sabit maliyetlerini oluşturur. Kapasite yaratıcı niteliği olan ve kısa dönemli üretim hacmi değişikliklerinden etkilenmeyen giderler sabit maliyetler olarak tanımlanırlar (Çalışkan, 2005: 35 36) Değişken Maliyetler Değişken maliyetler ise üretim miktarının bir fonksiyonu olarak değişkendirler (Türkay, 2001: 113; Basık vd., 2006: 7). Faaliyet dönemi içerisinde üretim miktarındaki artma ya da azalmalara bağlı olarak değişen, direkt hammadde ve malzeme, direkt işçilik maliyetleri gibi giderler ise değişken maliyetleri oluştururlar (Lazol, 2004: 19; Çalışkan, 2005: 38 40; Basık vd., 2006: 7). Değişken maliyetler üretim miktarına göre artış ya da azalış göstermelerine karşın birim başına sabit maliyetlerdir ( Çalışkan, 2005: ; Tolu, 1996: 20). Ayrıca işletmelerin faal olmadığı dönemlerde de var olan fakat işletmenin üretiminin artması ile artış gösteren yarı değişken maliyetler ile belirli standartlara ulaşan işletmelerde görülen kalite ölçüm giderleri gibi kademeli maliyetler de bu kapsamda değerlendirilir (Acar, 2005: 85 93) Genel ve İdari Maliyetler Bakım onarım, yardımcı araç-gereçler, makine-teçhizat sigorta ve amortismanları, arazi-bina vergileri, resim ve harçlar, satış, pazarlama ve üst yönetim ücret giderleri gibi birçok gider bu kapsamda değerlendirilir (Çalışkan, 2005: 25 26) Fırsat Maliyeti (Alternatif Maliyet) Seçilen bir faaliyet nedeniyle diğer faaliyetlere ait kaybedilen gelirdir (Lazol, 2004: 19). İşletmenin elindeki kaynaklarını içinde bulunduğu faaliyetlerin dışında, başka bir alanda kullanması durumunda elde edebileceği gelir işletmenin fırsat maliyeti olarak tanımlanır. İşletmeler önündeki faaliyet seçeneklerinden birisini seçer ve kendisini diğer seçeneğin gelirinden mahrum bırakır. İşletmeler için vazgeçilen bu alternatif kazanç, işletmelerde fırsat maliyetini oluşturur (Akdoğan, 2000: 16; Türkay, 2001: , 331; Çalışkan, 2005: 16; Basık vd., 2006: 7 8 ) Marjinal Maliyet (Son Birimin Maliyeti) Mikro iktisadın önemli argümanlarından birisi olan son birim maliyeti, üretilen son birimin maliyeti olarak tanımlanır. Üretim miktarındaki bir birimlik artışın/değişikliğin işletme giderlerinde meydana getirdiği değişikliktir (Lazol, 8

19 İŞLETMELERDE ÜRETİM MALİYETİ 2004: 20, Basık vd., 2006: 7; Çalışkan, 2005: 16). İşletmelerin özellikle üretime devam kararlarında son birimin maliyeti önemli bir veridir. Marjinal maliyet ile marjinal ürün seviyelerinin birbiri karşısındaki durumu işletme yöneticilerinin karar verme süreçlerinde önemli bir yol göstericidir (Türkay, 2001, 116; 337 ) Sermaye Maliyetleri İşletmenin elindeki tüm makine-teçhizat, bina, arsa, hammadde, malzeme gibi para ile ölçülebilir varlıkların tümü için yapılan giderler işletmenin sermaye maliyetlerini oluşturur (Kumkale, 2005: ). Mal ve hizmet üretimi için gerekli olan sermaye karşılığı kullanımların değer olarak tutarıdır (Haftacı, 2007: 51) Amortisman İşletmenin mevcutlarındaki sermaye mallarının ekonomik ömürlerine göre tespit edilmiş olan eskime paylarıdır (Kumkale, 2005: ; Uragun, 1993: 155; Uçkaç, 2003: ). Amortisman işletmenin varlık unsurlarındaki değer azalışlarıdır (Çalışkan, 2005: 20). Diğer bir tanıma göre ise duran varlıklarda kullanma ve teknolojik gelişmeye bağlı olarak eskime, yıpranma ve demode olma şeklinde ortaya çıkan değer azalışlarıdır (Yalkın, 1989: 200) Safha Maliyetleri Farklı aşamalardan geçerek üretilen ürün için söz konusu olan bir maliyet türüdür. Ürünün her aşaması için söz konusu olan maliyetlere ürünün safha maliyeti denir (Çalışkan, 2005: 17) Muhasebe Muhasebe, işletmenin varlıkları ve kaynakları (sermaye ve borçlar) üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen mali işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak ve özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar şeklinde sunan bir bilgi sistemidir (Sürmeli vd., 2004: 9) İşletme Ve Muhasebe İlişkisi İnsan ihtiyaçları çok fazla çeşitlilik göstermektedir. Bu ihtiyaçları karşılamak için gerek duyulan mal ve hizmet çeşidi de buna bağlı olarak değişiklik gösterir. Dolayısıyla bu malları üreten işletmeler de birbirlerinden farklı niteliklerdedir. İşletmeler amaçları doğrultusunda faaliyetlerini yürütürken onlarca, yüzlerce, hatta binlerce işlem yaparlar. Mal alınır, satılır, borç alınır, verilir, borç ödenir, malzeme alınır, ücret ödenir, vergi ve benzerleri ödenir, pek çok banka işlemi yapılır. Bu şekilde yapılan her işlem neticesinde varlıklarda daha doğrusu sermaye ve borçlarda değişmeler meydana gelir. Bir işletmenin amaçları doğrultusunda ayakta kalabilmesi ve başarılı bir şekilde yoluna devam edebilmesi için bütün bu işlemlerin tek tek ilgililerince bilinmesi, kaydının tutulması gerekir. Ancak bu kayıt tutma işlemi yapıldıktan ve belli bir değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra yöneticilerce ekonomik faaliyetlerin organizasyonu yapılabilir. Bu kayıt tutma, bunların getirip götürdüklerinin 9

20 İŞLETMELERDE ÜRETİM MALİYETİ ne olduğunu tespit etme işi temel olarak bir sistem ve bilgi işidir. Bütün bunlar belirli bir sistematik içerisinde oluşturulduğu zaman işletmeyi yaşatmakla sorumlu olanlar şimdiye kadar yapılmış olanların kar ya da zarar getirdiğini tespit edebilirler. Bundan sonraki kararlarını da büyük ölçüde buna göre verirler. İşte bütün bu işlemlerin gerçekleştirildiği bilgi sisteminin adı muhasebedir (Yalkın, 1989: 1 4; Sürmeli vd., 2004: 7 10) İşletmeler için temel amaç, kazanç getirici işlemlerle uzun ömürlü olabilmek ve mal ürettikleri piyasada ve pazarlarda kalıcı olabilmektir. Bir işletme bu temel amacını gerçekleştirmek için çeşitli politikalar geliştirirken, işletme olmanın genel kurallarına da uygun davranmak zorundadır. İşletmeler piyasa ya da bir bütün olarak faaliyetlerini yürüttükleri çevre yani ekonomik düzen içerisinde çeşitli güçlüklerle karşılaşmaktadır. Bir işletme her ne kadar oyunun kurallarına göre hareket etse de ekonomik yapıda kendini gösteren aksaklıklar ya da dönemsel gelgitler işletmenin devamlılığı için çeşitli tehditler yaratır. İşletmenin lisanı (Yalkın, 1989: 4) olarak da bilinen muhasebenin ana faydası böylesi dönemlerde kendisini gösterir. Çünkü muhasebe bir bilgi sistemi olarak işletme yöneticilerinin ve diğer ilgililerinin işletmeyi daha doğru tanımalarını sağlar ve muhasebe, karar alıcılara bu manada anlamlı bilgiler sunar (Berberoğlu vd., 2002: ). İşletme yönetimleri gerek piyasanın normal akışı içerisinde gerekse dalgalanmaların olduğu kriz dönemlerinde muhasebenin sağladığı bilgi ve analizlerden yola çıkarak işletmeyi yaşatacak, daha ileriye taşıyacak politikaları oluşturur ve kararları alırlar. Bir ölçü ve iletişim aracı olarak muhasebenin temel işlevleri; öncelikli olarak bu işlemleri ve bilgileri kaydetmek, sınıflamak ve özetlemek daha sonra da ilgililere sunulmak üzere raporlamak ve analiz ederek yorumlamaktır (Sürmeli vd., 2004: 9; Yalkın, 1989: 2; Uçkaç, 2003: 13 15). Muhasebe; tamamen veya kısmen mali karakterde ve para ile ifade edilebilen işlemlere ait anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak biçimde verilerin ilgili kaynaklardan toplanması, doğruluklarının saptanması, kaydedilmesi, tasnif edilmesi, raporlar halinde sunulması, analizi ve yorumlanmasıdır (Yalkın, 1989: 1). Bilgi sistemi olarak muhasebe her yerde ve işletmede aynı amaca hizmet etse de işletmelerin farklı çalışma sistemlerine sahip olmasından dolayı muhasebe de alt türlere ayrılmaktadır. Mal alım/satımı yapan veya sadece söz konusu malları üreten işletmelerin faaliyetleri birbirinden farklılık göstereceği için kullanacakları bilgi sistemleri de farklı olacaktır. Ticaret işletmesi genellikle alım satıma ilişkin kayıt tutarken, bir imalat/üretim işletmesi ise satışlardan çok hammadde girişlerine ilişkin kayıtlar tutmak durumundadır. Bu kayıt farklılığı bir tarım işletmesi, otel ya da pazarlama işletmesi için de benzer şekildedir. Bu bakımdan doğrudan üretim/imalat faaliyetleri ile ilişkisi olmayan işletmelerin kayıt sistemi Genel Muhasebe başlığı altında incelenir. Banka muhasebesi, sigorta muhasebesi, inşaat muhasebesi, otel muhasebesi bunlardan bir kaçıdır. Fakat üretim/imalat faaliyetleri ile uğraşan işletmelerin kullandığı muhasebe sistemi farklıdır ve maliyet tespitini esas alır (Sürmeli vd., 2004: 10). 10

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Kürşat ÖZDEMİR Genel Bilgiler Temel Kavramlar İşletme Bilgi Sistemi Maliyet Muhasebesi - Tanımı - Amacı MALİYET NEDİR? Bir malı veya hizmeti yapmak ve satmak için, doğrudan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ I. MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ... 3 1. MALİYET MUHASEBESİNE İLİŞKİN ANA KAVRAMLAR... 3 1.1. Gider Kavramı... 3 1.2. Harcama Kavramı... 3 1.3. Maliyet

Detaylı

ÜNİTE:1. Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2. İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3. İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2. İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3. İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2 İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3 İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4 Genel Üretim Maliyetleri ve Maliyet Dağıtımı Birinci Aşaması ÜNİTE:5 Genel Üretim Maliyetleri

Detaylı

Endirekt Giderler II. ÜRETİM GİDERLERİ İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İlk Madde ve Malzemeler

Endirekt Giderler II. ÜRETİM GİDERLERİ İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İlk Madde ve Malzemeler İÇİNDEKİLER I. YÖNETİM MUHASEBESİNE GİRİŞ... 2 1. YÖNETİM MUHASEBESİNİN TANIMI VE KAPSAMI... 2 2. YÖNETİM MUHASEBESİNİN AMAÇLARI... 4 3. YÖNETİM MUHASEBESİ, MALİYET MUHASEBESİ VE FİNANSAL MUHASEBE ARASINDAKİ

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Maliyet ve Yönetim Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: İşletme yöneticilerinin planlama,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ Muhasebe Döngüsünü Hatırlayalım... 2 Maliyet Muhasebesi ve Üretim İşletmeleri... 5 Üretim İşletmelerinin İki Ana Grubu... 6 Mamül ve Hizmet Üretiminin

Detaylı

GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI VE MALİYET UNSURLARI

GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI VE MALİYET UNSURLARI ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI VE MALİYET UNSURLARI 7. HAFTA DERS İÇERİĞİ Giderlerin Sınıflandırılması ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER 1 4 ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER

Detaylı

- Bu uygulamada yardımcı defterlerde izlenecek Gider Çeşitleri 0-9 sayılı hesaplarda, Gider Yerleri ise sayılı hesaplarda gösterildiği gibidir.

- Bu uygulamada yardımcı defterlerde izlenecek Gider Çeşitleri 0-9 sayılı hesaplarda, Gider Yerleri ise sayılı hesaplarda gösterildiği gibidir. 7 MALİYET HESAPLARI Maliyet hesapları, mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe getirilmesi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplardır. Bu bölümde

Detaylı

SKY213 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ Öğr. Gör. Pınar DOĞANAY PAYZİNER

SKY213 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ Öğr. Gör. Pınar DOĞANAY PAYZİNER SKY 213 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET Derste Kullanılacak Kaynaklar İsmail Ağırbaş, Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2014. Kamil Büyükmirza, Maliyet ve Yönetim

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2)

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) MALİYET MUHASEBESİ 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) A) Olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemler geliştirir. B) Üretim

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. PROF. DR. MİKAİL EROL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

MALİYET MUHASEBESİ. PROF. DR. MİKAİL EROL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi MALİYET MUHASEBESİ PROF. DR. MİKAİL EROL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DOÇ. DR. METİN ATMACA Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DOÇ. DR. SERKAN TERZİ Çankırı Karatekin Üniversitesi ii Maliyet Muhasebesi

Detaylı

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek (bilinçli/sistemli) Üretim yapmak

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek (bilinçli/sistemli) Üretim yapmak GENEL MUHASEBE İŞLETME KAVRAMI Toplumun gereksinimlerini sağlayan mal ve hizmetleri üreten ekonomik birimlere işletme denir. İşletme, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak, böylece var

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

Detaylı

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak GENEL MUHASEBE İŞLETME KAVRAMI Toplumun gereksinimlerini sağlayan mal ve hizmetleri üreten ekonomik birimlere işletme denir. İşletme, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak, böylece var

Detaylı

TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI

TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI Seçmeli Lisans Dersi (2 0 2) Erciyes Üniversitesi Tekstil

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

MALİYETE GÖRE FİYATLANDIRMA

MALİYETE GÖRE FİYATLANDIRMA MALİYETE GÖRE FİYATLANDIRMA Ürün fiyatlama kararlarında ilk adım fiyat belirleme olduğuna göre öncelikle fiyatın belirlenmesi gerekmektedir. Maliyete göre fiyatlandırma yapılırken ürünün maliyeti dikkate

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI. M.Bahadır r ALTAŞ

MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI. M.Bahadır r ALTAŞ MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI ŞUBAT-2010 M.Bahadır r ALTAŞ Maliyet Muhasebesi ile Finansal Muhasebe Arasındaki Farklar Finansal Muhasebe Đç ve dışd gruplara bilgi verir Tutarlar

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ KAVRAMI VE AMAÇLARI

MALİYET MUHASEBESİ KAVRAMI VE AMAÇLARI MALİYET MUHASEBESİ KAVRAMI VE AMAÇLARI Muhasebe, bir işletmenin ekonomik faaliyetlerine ilişkin finansal bilgileri ölçmek ve çeşitli kullanıcılara bu finansal bilgileri raporlamak amacıyla kullanılan bir

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI

TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI Seçmeli Lisans Dersi (2 0 2) Yrd. Doç. Dr. İlhan ÖZEN Erciyes

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI Maliyet muhasebesinin muhasebe sistemi içindeki

Detaylı

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İşletme yöneticileri belli bir dönem sonunda belli miktarda kâr elde etmeyi hedeflerler. Kâr = Gelirler - Giderler Olduğuna göre, kârı yönetmek aslında gelirler

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ DERS NOTU ISPARTA 2014 1 İKİNCİ BÖLÜM GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1

ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1 ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1 BÖLÜM 1 YÖNETİM VE MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ... 3 BÖLÜM 2 MALİYET KAVRAMI, TERİMLERİ VE SINIFLANDIRILMASI... 29 BÖLÜM 3 ÜRETİM İŞLETMELERİNDE DÖNEM

Detaylı

GİDERLERİN SAPTANMASI VE İZLENMESİ

GİDERLERİN SAPTANMASI VE İZLENMESİ ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER GİDERLERİN SAPTANMASI VE İZLENMESİ 10. HAFTA DERS İÇERİĞİ İşçilik Giderlerinin Saptanması ve İzlenmesi İşçilik Giderleri Veri Kaynakları Toplam İşçilik Tutarının Saptanması

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletmeleri gruplandırırken genellikle 6 farklı ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Üretilen mal ve hizmet çeşidine

Detaylı

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER Bu ünite tamamlandığında; o Ekonomik karar birimlerini ve faaliyetlerini ortaya koyabileceğiz o Ekonomik faaliyetlerin bileşenlerini sıralayabileceğiz

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2 1 STOKLAR TMS-2 Üretim İşletmelerinde Stoklar 2 Stoklar aynı zamanda işletme tarafından üretilen mamulleriya da üretimde olan yarı mamulleri ve üretim sürecinde kullanılmak üzere bekleyen ilk madde ve

Detaylı

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Amaç ve Fayda Bilindiği gibi mamul maliyetleri direkt hammadde (direkt ilk madde ve ambalaj), direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden oluşmaktadır.

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. SAY Sağlık İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi (2+0) Bölüm / Program

DERS TANITIM BİLGİLERİ. SAY Sağlık İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi (2+0) Bölüm / Program DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı SAY22554 - Sağlık İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi (2+0) Bölüm / Program Sağlık Yönetimi Bölümü Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersi Verenler Öğr Gör.

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMLERİ. Normal Maliyet Sistemi: DİMM+DİS+DGÜG+(SGÜG x Kapasite kullanım oranı)

MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMLERİ. Normal Maliyet Sistemi: DİMM+DİS+DGÜG+(SGÜG x Kapasite kullanım oranı) 1 MALİYET MUHASEBESİ TÜM FORMÜLLER MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMLERİ Tam Maliyet Sistemi: (DİMMG+DİG+DEĞİŞKEN GÜG+SABİT GÜG) Değişken Maliyet Sistemi: (DİMMG+DİG+DEĞİŞKEN GÜG) Normal Maliyet Sistemi: DİMM+DİS+DGÜG+(SGÜG

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR 3. Hafta Ders İçeriği VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR 15 Stoklar Grubu 150 İlk Madde ve Malzeme 151 Yarı Mamuller Üretim 152 Mamuller 153 Ticari Mallar 157 Diğer Stoklar 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

ÜNİTE:1 Dönemsonu İşlemleri. ÜNİTE:2 Muhasebede Değerleme

ÜNİTE:1 Dönemsonu İşlemleri. ÜNİTE:2 Muhasebede Değerleme ÜNİTE:1 Dönemsonu İşlemleri ÜNİTE:2 Muhasebede Değerleme ÜNİTE:3 Dönen Varlıkların Envanter İşlemleri-I (Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, Alacaklar) ÜNİTE:4 Dönen Varlıkların Envanter İşlemleri-II (Stoklar

Detaylı

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi Sistemleri Para, insangücü, malzeme, makine, teknoloji ve bilgi gibi

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 3 Temmuz 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre düzenlenen (Çok Kademeli Rapor Tipi-Özet-Ayrıntılı)

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 27 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar GELİR TABLOSU : Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu geliri elde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ GİRİŞ... 5 1.1. GENEL KAVRAMLAR... 6 1.1.1. Gelir ve Kâr Kavramları... 6 1.1.2. Maliyet, Gider, Harcama ve

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

FAALİYETE DAYALI MALİYET SİSTEMİ

FAALİYETE DAYALI MALİYET SİSTEMİ FAALİYETE DAYALI MALİYET SİSTEMİ Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Doktora Programı Yönetim Muhasebesi PROF. DR. Kadir GÜRDAL FDM Maliyetleme (Activity-BasedCosting-ABC)

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

Muhasebe. İşletme- Muhasebe İlişkisi, Muhasebe ile İlgili Genel Bilgiler. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

Muhasebe. İşletme- Muhasebe İlişkisi, Muhasebe ile İlgili Genel Bilgiler. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Muhasebe İşletme- Muhasebe İlişkisi, Muhasebe ile İlgili Genel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN İŞLETME- MUHASEBE İLİŞKİLERİ Muhasebe bir çok ilgi gurubu tarafından karar sürecinde kullanılan en önemli

Detaylı

SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR

SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR 7. Hafta Ders İçeriği Mali Duran Varlıklar Hesap Grubu (24) Maddi Duran Varlıklar (MDV) Hesap Grubu (25) MDV Hesaplarının İşleyişi MDV lerde Amortisman

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

Bölüm 10.Tarım İşletmelerinde Performans Analizi

Bölüm 10.Tarım İşletmelerinde Performans Analizi Bölüm 10.Tarım İşletmelerinde Performans Analizi İşletme Analizinin Amacı ve Kapsamı Envanter Değerleme Amortisman Gayrisafi (Brüt) Üretim Değeri İşletme Masrafları Brüt Kar Kar ve Zarar Hesabı Gelirlere

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 1. HAFTA DERS NOTLARI

MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 1. HAFTA DERS NOTLARI MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 1. HAFTA DERS NOTLARI Mühendislik Ekonomisi Temel Kavramları Ekonomi: İnsan ihtiyaçlarını karşılamak, içinde bulunduğu maddi şartları düzeltmek, toplumun refahını en üst seviyeye

Detaylı

VARSAYIMLAR GERÇEKLEŞME RAPORU

VARSAYIMLAR GERÇEKLEŞME RAPORU AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. VARSAYIMLAR GERÇEKLEŞME RAPORU 01 OCAK 31 MART 2014 DÖNEMİ Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29. maddesinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

GİDERLERİN HİZMET MALİYETİNE YÜKLENMESİ

GİDERLERİN HİZMET MALİYETİNE YÜKLENMESİ ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER GİDERLERİN HİZMET İNE YÜKLENMESİ 13. HAFTA DERS İÇERİĞİ Giderlerin Hizmet Maliyetlerine Yüklenmesi (3. Dağıtım) Maliyetlendirme Yöntemleri Maliyetin Kapsamına Göre Maliyetlendirme

Detaylı

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI I Yargıtay 4. Ceza Dairesi Onursal Başkanı, Sevgili babam Demir DAİ nin aziz hatırasına... II ÖNSÖZ Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı konulu

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletme kurma fikriyle birlikte başlayıp, işletmenin kesin olarak kuruluşunun tamamlanmasına kadar sürdürülen çalışma ve araştırmalara işletmelerin kuruluş çalışmaları denmektedir.

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİNİN TANİMI VE AMAÇLARI

MALİYET MUHASEBESİNİN TANİMI VE AMAÇLARI MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ MALİYET MUHASEBESİNİN TANİMI VE AMAÇLARI Maliyet muhasebesi, üretilen mal (mamul) veya hizmetlerin maliyetini oluşturan maliyet türlerinin, oluştuğu yerler ve ilgili oldukları

Detaylı

Önsöz... ııı İçindekiler... v BÖLÜM: I GİRİŞ, TEMEL KAVRAMLARI VE YAKLAŞIMLAR

Önsöz... ııı İçindekiler... v BÖLÜM: I GİRİŞ, TEMEL KAVRAMLARI VE YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... ııı İçindekiler... v BÖLÜM: I GİRİŞ, TEMEL KAVRAMLARI VE YAKLAŞIMLAR KISIM: 1 ENDÜSTRİYEL YAKLAŞIM VE TURİZM MUHASEBESİ 1. TURİZM ENDÜSTRİSİ VE ÖZELLİKLERİ... 1 2. TURİZM İŞLETMESİ

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

TEKNOLOJİK İNSAN KAYNAKLARI

TEKNOLOJİK İNSAN KAYNAKLARI 444 4 908 www.rasyotek.com.tr TEKNOLOJİK İNSAN KAYNAKLARI 6111 SGK TEŞVİKİ SPR STRATEJİK PLANLAMA RAPORU BORDRO HİZMETİ BORDRO HİZMETİMİZ olarak, çeşitli sektörlerde ve farklı büyüklüklerdeki müşterilerimize

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdürü Yardımcısı. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Aralık 2014 sayısında yayınlanmıştır.

Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdürü Yardımcısı. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Aralık 2014 sayısında yayınlanmıştır. 680-Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları Hesabına Kaydedilmesi Gereken Genel Üretim Gideri Mahiyetindeki Amortismanların Maliyet Muhasebesi Açısından Önemi Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü,

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi HESABIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Aynı nitelikteki işlemlerin

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Bilgi sistemi kavramı genellikle işletmelere yönelik olarak kullanılmaktadır. Bu yönüyle bilgi sisteminin amacını; yöneticilere teslim edilen ekonomik kaynakların kullanımına

Detaylı

ÜRETİM VE MALİYETLER

ÜRETİM VE MALİYETLER ÜRETİM VE MALİYETLER FİRMALARIN TEMEL AMACI Mal ve hizmet üretimi firmalar tarafından gerçekleştirilir. Ekonomi teorisine göre, firmaların mal ve hizmet üretimindeki temel amacı kar maksimizasyonu (en

Detaylı

Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ. UFRS Örnekli, ERP Açıklamalı MALİYET MUHASEBESİ

Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ. UFRS Örnekli, ERP Açıklamalı MALİYET MUHASEBESİ Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ UFRS Örnekli, ERP Açıklamalı Yönetim Açısından MALİYET MUHASEBESİ Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ALTIN NOKTA YAYINEVİ İZMİR 2015 Geliştirilmiş,

Detaylı

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ Kuruluş yeri belirlenen bir üretim biriminin üretim miktarı açısından hangi büyüklükte veya kapasitede olması gerektiği işletme literatüründe kapasite planlaması

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

GENEL MUHASEBE I - II

GENEL MUHASEBE I - II Editörler Yrd.Doç.Dr. İlkay E. Erturan & Dr. Hacı Arif Tunçez GENEL MUHASEBE I - II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hakan Seldüz Dr. Güler FerhanUyar Ahmet Çayırçimen Ayhan Güven Dilek Türk Emre Akbulut Engin Yurdasever

Detaylı

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 2009 BS 3204-1. şağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde ~ almaz? iktiso GiRiş 5. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verili r? ) Benzin B) Mum C) Ekmek

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı