TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜRÜN MALİYETİNİN HESAPLANMASI VE MALİYET KONTROLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜRÜN MALİYETİNİN HESAPLANMASI VE MALİYET KONTROLÜ"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜRÜN MALİYETİNİN HESAPLANMASI VE MALİYET KONTROLÜ ARİF ÖKSÜZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜRÜN MALİYETİNİN HESAPLANMASI VE MALİYET KONTROLÜ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK

3 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜRÜN MALİYETİNİN HESAPLANMASI VE MALİYET KONTROLÜ ARİF ÖKSÜZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Bu Proje 22/01/2008 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği İle Kabul Edilmiştir. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Zeynep HATUNOĞLU Yücel AYRIÇAY İ. Ethem Taş Danışman Üye Üye Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın Enstitü Müdür Vekili Not : Bu projede kullanılan özgün ve başka kaynaktan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS PROJESİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜRÜN MALİYETİNİN HESAPLANMASI VE MALİYET KONTROLÜ ARİF ÖKSÜZ DANIŞMAN : Yrd. Doç. Dr. Zeynep Hatunoğlu YIL : 2008, SAYFA: 58 JÜRİ : Yrd.Doç.Dr. Zeynep HATUNOĞLU Yrd.Doç.Dr. Yücel AYRIÇAY Yrd.Doç.Dr. İ.Ethem TAŞ Ürün birim maliyetlerinin ne olması gerektiği ve faaliyet dönemi içerisinde ne düzeyde gerçekleştiği işletmeler için hep bir sorun olagelmiştir. Bu araştırmanın amacı tekstil sektöründe birim ürün maliyetinin oluşum sürecini tespit etmek ve kontrolüne ilişkin anlamlı bilgilere ulaşmaktır. Bu bilgiler ışığında Ring iplikçiliğinde penye iplik ile karde ipliğinin birim maliyet farklılığının nedeni açıklanacaktır. Pamuk iplikçiliğinde iplik birim maliyetinin oluşumu, maliyet yerlerinin tespiti, kontrol yöntemlerinin ne olduğunu tespit etmek bu çalışmanın temel hedefidir. Anahtar Kelimeler: Karde iplik, penye iplik, ürün maliyeti, iplik maliyetler, tekstil sektörü, maliyet kontrolü. I

5 DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT THE CALCULATION OF THE PRODUCT COST AND COST CONTROL IN THE TEXTILE SECTOR ARİF ÖKSÜZ SUPERVISOR :Assist. Prof. Dr. ZEYNEP HATUNOĞLU YEAR : 2008, PAGES: 58 JURY : Assist. Prof. Dr. Zeynep HATUNOĞLU Assist. Prof. Dr. Yücel AYRIÇAY Assist. Prof. Dr. İ. Ethem TAŞ It has almost always been a problem of business managing what the cost price of product units should be and which level it becomes fact in its process period. The aim of this research is to determine the manufacture cost of the product units and to gather information concerning its control in textile sector. From this point of view, in yarn industry, the difference of unit cost price between carded yarn and combed yarn is going to be explained. The main target of this study is to determine the process of unit cost, to fix places of the cost occurrence and the control method in the cotton yarn industry. Keywords: Carded yarn, combed yarn, product cost, the cost of yarn, textile industry, cost control. II

6 ÖNSÖZ Bu çalışmanın hazırlanmasında ve neticelendirilmesinde oldukça önemli sayıda insanın yakın desteği ve ilgisi olmuştur. En önemli destek hiç kuşkusuz danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU na aittir. Yüksek Lisans öğretimine başlangıçtan bu aşamaya gelinceye kadar geçen sürede, yönlendirici ve cesaretlendirici tavırlarından dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Yüksek Lisans çalışmamız boyunca öneri ve yol gösterici tavsiyeleri ile bize son derece olumlu katkılar sağlayan Prof.Dr. Adnan ÇELİK hocama da göstermiş oldukları ilgi ve sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. Kipaş Ring İplik işletmeleri Müdürü Sn. Ahmet DUYGAL a çalışmam sırasında verdiği bilgiler ve yardımı için teşekkür ediyorum. Ayrıca babam Sn. Şahin ÖKSÜZ e Yüksek Lisans öğretimim sürecinde bana verdiği destek için teşekkür ediyorum. Çalışma hayatımın ilk gününden bugüne kadar benden desteğini ve güvenini esirgemeyen, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn M. Hanefi ÖKSÜZ ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn H. İbrahim GÜMÜŞER Bey e de teşekkür ediyorum. III

7 İÇİNDEKİLER ÖZET.....I ABSTRACT II ÖNSÖZ III İÇİNDEKİLER IV KISALTMALAR V ÇİZELGELER LİSTESİ VI 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR İŞLETMELERDE ÜRETİM MALİYET KONTROLÜ Genel Olarak İşletme, Maliyet ve Muhasebe İşletme Maliyet Sabit ve Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler Değişken Maliyetler Genel ve İdari Maliyetler Fırsat Maliyeti(Alternatif Maliyet) Marjinal Maliyet (Son Birimin Maliyeti) Sermaye Maliyetleri Amortisman Safha Maliyetleri Muhasebe İşletme Ve Muhasebe İlişkisi Maliyet Muhasebesi Sistemi İşletmelerde Üretim Maliyeti Ve Maliyet Kontrolü İşletmelerde Üretim Maliyetini Oluşturan Unsurlar İlk Madde Ve Malzeme Maliyeti Direkt İlk Madde Ve Malzeme Maliyetleri Endirekt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri İşçilik Giderleri İşçilik Türleri İşçilik Zamanının Tespiti İşçilik Tutarını Belirleme Ücret Sistemleri Zamana Göre Ücret Akort Ücret (a).Para Akordu (b).Zaman Akordu (c).Küme Akordu Primli Ücret Sistemleri İşçlik Tutarının Mamule Yüklenmesi Genel Üretim Maliyeti (GÜM) Endirekt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Endirekt İşçilik Giderleri Diğer Genel Üretim Giderleri Genel Üretim Maliyetlerinin Mamul Maliyetine Yüklenmesi GÜG Yükleme Oranlarının Saptanması GÜG nin Maliyet Yerlerine Dağıtımı Genal Üretim Maliyetlerinin Artan Etkisi Üretim Maliyetlerini Etkileyen Faktörler Maliyet Yöntemleri İşletmelerde Maliyet Kontrolü Ve Önemi Maliyet Kontrol Yöntemleri Planlama..30 IV

8 Denetim Bütçeleme Değer Mühendisliği TEKSTİL SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR UYGULAMA KİPAŞ Holding İşletmesi Hakkında Genel Bilgiler Tekstil Sektöründe Üretim Tekniği Ve Süreci Tekstil Sektöründe Üretim Tekniği Tekstil Sektöründe Üretim Süreci İş Akış ve Teknik Donanım (a).Karde Ring İpliği (b).Penye Ring İpliği Fire Sipariş Maliyet Yöntemi Pamuk İpliğinin Üretim Maliyetinin Hesaplanması Malzeme Giderleri Hammadde Giderleri Yardımcı Malzeme Giderleri İşletme Malzemesi Giderleri Pamuk İpliğinin Toplam Üretim Maliyetinin Hesaplanması Uygulama(KİPAŞ İPLİK A.Ş) Karde Ring İpliği (a).Karde Ring 8/1 İpliğinin Maliyeti (b).Karde Ring 12/1 İpliğinin Maliyeti (c).Karde Ring 20/1 İpliğinin Maliyeti (d).Karde Ring 30/1 İpliğinin Maliyeti Penye Ring İpliği (a).Penye Ring 8/1 İpliğinin Maliyeti (b).Penye Ring 12/1 İpliğnin Maliyeti (c).Penye Ring 20/1 İpliğnin Maliyeti (d).Penye Ring 30/1 İpliğinin Maliyeti Maliyet Kontrolü SONUÇ KAYNAKÇA...59 ÖZGEÇMİŞ V

9 GÜG DİG DİM DİMMM CEO USD ABD AB TESKOMB TÜTSİS Vd MSUGT KISALTMALAR : Genel Üretim Giderleri : Direkt İşçilik Giderleri : Direkt İşçilik Maliyeti : Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti : Üst Yönetici, Yönetim Kurulu Başkanı : Amerikan Doları : Amerika Birleşik Devletleri : Avrupa Birliği : Türkiye Esnaf Ve Sanatkârlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği : Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası : Ve Diğerleri : Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği VI

10 ÇİZELGELER LİSTESİ Çizelge No Çizelge Adı Sayfa No Çizelge 4.1. İşletme Üretim Genel Hesapları 44 Çizelge 4.2. Karde 8/1 Sipariş Maliyet Tablosu 45 Çizelge 4.3. Karde 12/1 Sipariş Maliyet Tablosu 46 Çizelge 4.4. Karde 20/1 Sipariş Maliyet Tablosu 47 Çizelge 4.5. Karde 30/1 Sipariş Maliyet Tablosu 48 Çizelge 4.6. Penye 8/1 Sipariş Maliyet Tablosu 50 Çizelge 4.7. Penye 12/1 Sipariş Maliyet Tablosu 51 Çizelge 4.8. Penye 20/1 Sipariş Maliyet Tablosu 52 Çizelge 4.9. Penye 30/1 Sipariş Maliyet Tablosu 53 Çizelge 5.1. Hammadde Farklarının Fiyata Etkisi 55 VII

11 GİRİŞ 1.GİRİŞ 1980 sonrası büyüme ve kalkınma stratejilerini ihracata dayalı bir perspektifle oluşturan Türkiye de tekstil sektörü, önceki öneminden ötede bir önem kazanarak sanayi içerisinde lokomotif görevi üstlenmiştir li yıllara kadar yüksek karlılıkla faaliyet gösteren sektör hem ihracatın belkemiği olmuş hem de içeride önemli bir sanayi varlığı vücuda getirmiştir. AB nin, Çin den sonraki en büyük tedarikçisi konumunda olan Türkiye; tekstil sanayi sıralamasında dünyada 13. sırada, alt sektör olarak, 6. en büyük tedarikçi konumundadır. İplik üretiminde ise ring sistemde 7., open-end sistemde dünya 4. durumundadır. Ayrıca Türkiye pamuk ithal etmesine karşılık pamuk üretiminde dünya altıncısıdır. Dünya çapında söz sahibi olan Türk Tekstil Sektörü, ekonomi içerisinde stratejik bir öneme sahiptir. Ancak ucuz maliyetleri nedeni ile Çin in yeni tedarik merkezi olması sektörün önünü tıkamakta bu ise Ar-Ge çalışmalarını hayati önemde bir konu haline getirirken, daha yüksek maliyetlerin söz konusu olduğu kalite ve markaya dayalı üretimi zorunlu kılmaktadır (www.tekstilisveren.org.tr, ). Sektör olarak sanayideki istihdamın yaklaşık %20 sini karşılayan, 3,5 4 milyon kişiye iş sağlayan tekstil sektörü toplam GSMH nın %11 ini üretirken, uzun zamandır Türk ekonomisinin lokomotifi olma görevini başarıyla yerine getirmektedir (www.teskomb.org, ; ). Küreselleşmenin geleceğe ilişkin plan yapmayı iyice zorlaştırdığı günümüzde General Electric CEO su Jack Welch in dediği gibi günümüz işletmeleri acımasız bir rekabetle karşı karşıyadır. Bu şartlarda güvenilebilecek tek şey yetenekler ve rakiplere karşı yaratılabilecek üstünlük olarak öne çıkmaktadır. Küreselleşme ve rekabetin şartları böylesine zorlaştırdığı bir dönemde işletmelerin ayakta kalabilmesi kalite, verimlilik ve teknoloji ilişkisi içerisinde düşük maliyetlerle söz konusudur (Acar, 2005: 33, 35, 40, 119). Günümüz rekabet koşullarının işletmeleri zorladığı bir dönemde maliyetler, işletmeler için planlanmasında ve kontrolünde ayrı bir özen gösterilmesi gereken ve denetimi işletmelere önemli rekabet avantajları yaratan bir konudur. Özellikle tekstil işletmelerinde ne gibi maliyetler vardır ve hangileri üretim maliyetine dahil edilmeli hangileri üretim konusunun dışında tutulmalıdır gibi konular işletmelerin önemli problemlerinin başında gelir. Ayrıca ürün maliyet ilişkisi nasıl kurulur, maliyetler hangi ölçüde ve neye göre ürüne yüklenir, ürünün doğrudan ve dolaylı maliyetleri nelerdir gibi sorunlar rekabetin zorladığı işletmeler için diğer önemli problemlerdir. Bu çalışmanın temel amacı işletme-muhasebe-maliyet ilişkisi içerisinde ürün odaklı olarak maliyetleri tanımlamak ve Tek Düzen Muhasebe Sistemine uygun olarak ürün maliyetlerini sınıflayıp iplik üretimi yapan bir tekstil işletmesinde örnek uygulama da yaparak ürün maliyetlerinin oluşumunu açıklamaktır. 1

12 GİRİŞ Çalışma tekstil işletmeleri için önemli bir konuyu ele almasına karşın bazı sınırlılıklarla karşı karşıyadır. Bu sınırlılık hem konunun anlatımında hem de uygulamada söz konusudur. Konunun anlatımındaki sınırlılık şudur: Çok çeşitli gider ve maliyet kavramları olmasına karşın açıklamalar Tek Düzen Hesap Planında üretim işletmeleri için öngörülen 7/A Seçeneğindeki çerçeveye bağlı kalınarak anlatılmıştır. Bu nedenle bütün maliyetlere ilişkin sayısız tanımlara girilmeyerek üretim maliyetini oluşturan üç öğe (DİMMM, DİM ve GÜM) esas alınarak tanımlama ve sınıflama yapılmıştır. Uygulama yaptığımız işletmede kullanılan Sipariş Maliyet Yöntemi esas alınarak ürünle doğrudan yada dolaylı ilişkisi olan maliyetler, maliyet yerleri de esas alınarak gerekli dağıtım anahtarlarının kullanımıyla ürünlere yüklenmiştir. Kısacası ürün maliyetini hesaplamada kullanılan diğer maliyet yöntemleri çalışmanın dışında tutulmuştur. Araştırma toplam beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümü olan GİRİŞ kısmında problemin tanımı yapılarak, konunun önemi açıklanmış, çalışmanın amaçları, varsayımlar ve sınırlılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde bu konuda daha önce yapılan çalışmalara değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise maliyet kavramına ilişkin bilgiler olabildiğince bilimsel bir bakış açısı ile ve Tek Düzen Hesap Planına uygun olarak verilmiştir. Dördüncü bölümde ise bir tekstil işletmesi olarak iplik üretim işletmelerinde maliyet, maliyet unsurları ve maliyet kontrolü konuları sektör bazlı olarak daha detaylı ele alınmış, üretim maliyetine ilişkin örnek uygulama yer almış, iplik üretim işletmesinde üretim maliyetinin oluşumu, üretim yerleri ve ürünlere dağıtımı ayrı ayrı ele alınmıştır. Son bölüm ise bulguların ve sonuçların ele alındığı sonuç kısmıdır. Araştırma yöntemi; bilgi/veri tarama ve derleme, konunun bilimsel çerçeveye uygun olarak kurgulanması daha sonra ise uygulama olmak üzerine kurulmuştur. Öncelikle üretim işletmelerinde üretim maliyetlerini oluşturan öğeler tanımlanarak maliyet muhasebesi sistemi tanıtılmıştır. Bu çerçevede gerekli kavramsal açıklamalara değinilmiştir. Uygulama aşamasında ise gider yerleri tespit edilerek, doğrudan yüklenebilen giderler ilgili yerlere yüklenirken, doğrudan yüklenemeyen giderler de oluşturulan dağıtım anahtarları yardımıyla ilgili yerlere yüklenmiştir. Ayrıca konuların anlatımında yer yer; iktisadi hayatın en önemli karar birimlerinden birisi olan işletmelerin kar maksimizasyonu hedeflerini hangi koşullarda ve hangi şartlar içerisinde gerçekleştirdiğinin daha iyi görülmesi ve hakkında bilgi vermeye çalıştığımız konunun daha iyi anlaşılabilmesi için tekstil sektörünün bir bütün olarak gerek Türkiye ekonomisi gerekse dünya ekonomisi içindeki yerine değinilmiş ve mevcut piyasa koşullarında sistemin işleyişi özetlenmiştir. 2

13 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Ürün maliyetlemesine ilişkin sayısız denebilecek çoklukta çalışmanın varlığına karşın tekstil odaklı çalışmaların sayısının daha az olduğu göze çarpmıştır. Bu nedenle tekstil sektöründe ürün maliyetinin oluşumunu ele alan çalışmalardan bir kaçını burada saymak gerekir. Aşağıya listesini aldığımız çalışmaların tamamı, ürün maliyetinin oluşumuna ilişkin detaylı bilgilerin yanında teorik bilgilerin ampirik uygulamasına yer veren çalışmalardır. İsmail Tolu, Sanayi İşletmelerinde Üretim Fonksiyonlarının Analizi ve K.Maraş ta Bir Uygulama, 1996, Yüksek Lisans Tezi, K.Maraş. Çalışma tekstil işletmelerinde üretim maliyet faktörlerinin tanımlaması ve sınıflamasını yaptıktan sonra maliyet fonksiyonlarının analizine ilişkin kuramsal yaklaşımları ele alıp anlatılan konunun K.Maraş taki bir işletme üzerinde uygulamasını içermektedir. Hulusi Göy, Tekstil Sektöründe Hammaddelerin Maliyete Etkisi ve K.Maraş Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, 1996, Yüksek Lisans Tezi, K.Maraş. Tekstil Sektörü odaklı çalışmada maliyetlerin tanımı ve sınıflaması yapılarak, maliyet hesaplama yöntemleri ele alınmış ve maliyet saptama yöntemlerini detaylıca incelendikten sonra K.Maraş taki bir tekstil işletmesine yönelik Maliyetlerin oluşumuna ilişkin uygulamaya yer vermektedir. Mustafa Özalp, Pamuk İplikçiliğinde Maliyet Hesapları, 2003, Bitirme Tezi, Bursa Çalışma kapsam olarak pamuk iplikçiliğinde ürüne direkt yüklenebilen maliyetler ve GÜM ayrımı yaparak ürün maliyetinin oluşumunda detaylı açıklamalar yapmaktadır. Çalışmada ayrıca maliyet hesaplama yöntemleri, stok değerleme yöntemleri incelenmiş ve verilen bilgileri temel alan bir de örnek uygulamaya yer verilmiştir. Durmuş Acar, Küresel Rekabette Maliyet Yönetimi ve Yaklaşımlar (Tekstil Sektörü ile İlgili Bir Araştırma), 2005 Asil Yayın, Ankara. Küresel rekabet ortamının ve işletmelere getirdiği yüklerin ele alındığı çalışmada maliyet yönetimi ve maliyetleme sorunu detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Birçok kaynakta bulunabilecek maliyetleme bilgilerinin yanında özellikle ileri üretim ortamlarında maliyetleme konusu daha derinlemesine ele alınmış olup, maliyet yönetimi-maliyet kontrolü ilişkisi biraz daha farklı bakış açısı ile ele alınmıştır. Ayrıca çalışmanın Kalite ve Rekabet odaklı yaklaşımı bilinen maliyet unsurlarının yanında yeni maliyet unsurlarını yeterince detaylandırmaktadır. 3

14 İŞLETMELERDE ÜRETİM MALİYETİ 3. İŞLETMELERDE ÜRETİM MALİYETİ 3.1.Genel Olarak İşletme, Maliyet ve Muhasebe İnsan ihtiyaçlarını karşılamayı esas alan üretim faaliyetleri bu işi üstlenenlerce, belirli bir bedel karşılığı yerine getirilir. Bu birimler faaliyetlerini çeşitli maliyetleri üstlenerek yerine getirirken belirlenmiş, tanımlanmış kurallar içerisinde hareket ederler. Kazanç elde etme amacı ve diğer amaçlarını gerçekleştirebilmek için üretiminde katlandığı bedeli (maliyeti) kabul edilebilir, katlanılabilir bir seviyede tutmaya çalışır İşletme Üretim ve tüketim esaslı eylemlerin birlikte yürüdüğü ekonomik hayatta bir karar birimi olarak işletme birçok değişik şekilde tanımlanmaktadır. İşletme kavramının farklı tanımlamaları yapılabilir; İşletme: İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç-gereç, malzeme, hammadde, personel, bilgi gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde bulunarak mal veya hizmet üreten bir iktisadi varlık/birimdir (Sürmeli, 2004: 2). İşletme, genel anlamda mal veya hizmet üretmek veya pazarlamak için etkinlikte bulunan kuruluştur (Yüngül, 1998: 14). İşletme, insan gereksinimlerinin karşılanması için mal ve/veya hizmet üretiminin gerçekleştirildiği iktisadi birimdir (Berberoğlu vd., 2002: 12). İşletmeler faaliyet konularına ve mülkiyet yapılarına göre ikiye ayrılırlar ( Berberoğlu vd., 2002: 30): Faaliyet yapılarına göre; üretim, ticaret, hizmet işletmeleri (Lazol, 2004: 7, Çalışkan; 2005: 5), Mülkiyet yapılarına göre ise; özel, kamu ve karma işletmeler şeklinde ayrıma tabi tutulabilirler (Lazol, 2004: 7). Ancak konumuz gereği önemli olan ayrım üretim faaliyetlerine göre olan ayrımdır. Bu ayrımdaki ticaret işletmeleri maliyet muhasebesi kullanmazlar. Ancak faaliyeti satın aldıkları bir mal veya hizmeti değiştirerek yeni bir ürün ortaya koymak olan hizmet işletmeleri ve özellikle sanayi işletmeleri maliyet muhasebesini kullanırlar (Lazol, 2004: 7). Ticari İşletme: Herhangi bir üretim faaliyeti olmaksızın hazır ürünleri üreticiden alarak belirli bir karla başkalarına satan işletmelerdir (Çalışkan, 2005: 6). 4

15 İŞLETMELERDE ÜRETİM MALİYETİ Üretim İşletmesi: Talep edilen ürünleri ham yada yarı mamulleri kullanarak onların özünü değiştirerek üreten ve satan işletmelerdir. Ana faaliyeti üretim olduğu için maliyet muhasebesi özellikle bu işletmeler için önemlidir (Çalışkan, 2005: 7). İşletme faaliyetleri; kar, likidite, topluma hizmet, müşteri ilişkilerinin üst düzeyde tutulması, çalışma güvenliği, işletmenin devamlılığı gibi amaçlar doğrultusunda devlet, müşteriler, rakipler, satıcılar, alıcılar, sendikalar, halk gibi çok geniş bir çevrede yürütülür. Bu faaliyetler para, bilgi, işgücü, hammadde, araç-gereç gibi çeşitli girdilerin bir takım işlemler (süreçleme) sonucunda mal, hizmet ve yeni bilgi gibi çıktılara dönüştürülmesi şeklinde belirli bir örgüt, yönetim, bilgi ve faaliyet sistemi çerçevesinde meydana getirilir (Sürmeli vd., 2004: 3; Berberoğlu vd., 2002: 26 29). İktisadi ve toplumsal hayatta işletmelerin dört önemli işlevi vardır. Bunlar üretim, pazarlama, finansman ve insan kaynakları şeklinde sıralanırlar. Tüm bu işlevler belirli varlıklara dayanılarak bir işletme yönetim yapısı ve organizasyonu içerisinde yerine getirilir (Sürmeli vd., 2004: 4 5). Her karar birimi gibi işletmeler de lehine sonuçlar yaratmayı amaçlar. İşletmelerin bir iktisadi karar birimi olarak temel amacı mal ve hizmet üretmek, bunu tüketiciye satarak kar elde etmektir. Kar ise ürünün toplam maliyeti ile toplam hâsılatı arasındaki işletme lehine olan pozitif fark olarak tanımlanabilir. Kar kısaca gelir ile maliyet arasındaki olumlu farktır (Haftacı, 2007: 96). Kar sağlamak, topluma hizmet etmek ve işletmenin sürekliliğini sağlamak işletmelerin en önemli amaçlarıdır. Bu amaçlarını yerine getirebilmesi için işletmelerin gelirlerini artırması bunun yanında maliyetlerini de azaltarak en fazla karı elde etmeleri gerekir. Maliyetler işletmeler için önemli bir kavramdır (Berberoğlu vd., 2002: 21 23; Çalışkan, 2005: 5; Haftacı, 2007: 14 18) Maliyet Maliyet tanımlamalarında maliyeti oluşturan öğeler öne çıkmaktadır. Maliyet kavramının detaylarına geçmeden önce çoğu zaman birbiri ile karıştırılan gider, harcama ve zarar kavramlarına kısaca değinmek gerekir. Gider: İşletme faaliyetleri ile ilgili ve işletmenin varlıklarında meydana gelen azalışlar ile yükümlülüklerindeki artışlardır (Akdoğan, 2000: 7 8). Giderler işletme faaliyetlerinin devamını sağlamak, öz sermayeyi korumak amacıyla yapılır ancak diğer yandan da öz sermayede azalmaya neden olur (Çalışkan, 2005: 8 9). Harcama: Bir mal, fayda ve hizmet sağlanması veya herhangi bir edim karşılığı olmaksızın ortaya çıkan bir yükümlülük nedeniyle yapılan ödeme ve borçlanmalardır. Gider işletme için yapılırken, harcama işletme varlıklarından karşılanan kişisel ödemeleri de kapsayabilir (Akdoğan, 2000: 9 11). Her ne sebeple olursa olsun yapılan ödeme ve borçlanmalar birer harcama olarak kabul edilir. Bu bakımdan temel olarak işletmenin yaptığı her tür ödeme harcamadır (Çalışkan, 2005: 7 8). Zarar: İşletme faaliyetlerinin devamı amacıyla yapılan gider nitelikli harcamalar nedeniyle işletmenin belli bir dönemde uğradığı kayıptır (Çalışkan, 5

16 İŞLETMELERDE ÜRETİM MALİYETİ 2005: 9). Kısaca gelir ile maliyet arasındaki olumsuz fark olarak tanımlanabilir (Haftacı, 2007: 99). Maliyet ifadesi ile sıklıkla karıştırılan harcama ve gider, maliyet kavramına nazaran daha geniş kapsamlı görünmektedir. Oysaki maliyet, ürünün elde edilmesi ya da üretilmesi için katlanılan yükümlülükler olarak ürün odaklı daha dar bir alanı ifade eder (Akdoğan, 2000: 11). Maliyetin farklı tanımlamaları yapılabilmektedir. Bunlardan bir kısmına aşağıda yer verilmiştir: Maliyet, bir işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve/veya hizmet üretiminde harcadığı tüm ekonomik değerlerin toplamıdır. Maliyet, mamulün tamamlanıncaya kadar geçirdiği evrelerdeki parayla ölçülebilen fedakârlıklardır (Yüngül,1998: 14). Maliyet, işletmenin devamı için kullanılan ve tüketilen mal ve hizmetlerin parasal değer olarak tutarıdır (Haftacı, 2007: 44). Maliyet, bir mal veya hizmetin edinilmesi için o dönem içerisinde yapılan harcamalarla, daha önceki dönemde yapılan harcamalardan o mal veya hizmetin üretilmesinde kullanılan kısımları için katlanılan fedakârlıkların parasal değeridir (Akdoğan, 2000: 11). İşletmenin etkinlikleri sonucu ortaya çıkan madde, mamul veya hizmetlerin edinilmesi ve bunların üretim ya da satışları nedeniyle yapılan harcamaların para ile ölçülebilen değerine maliyet denir (Yüngül, 1998: 14 15). Üretim yapmak amacıyla tüketilen iktisadi varlıkların parasal değeridir (Basık, 2006: 2). Bir faaliyet için katlanılan fedakârlıkların tamamı maliyet olarak adlandırılır (Çalışkan, 2005: 11) Bir muhasebe döneminde üretim faktörleri için yapılan harcamaların toplamına maliyet denir (Lazol, 2004: 8). Maliyetlerin en önemli iki özelliği katlanılan fedakârlığın işletmenin faaliyet konusunu ilgilendirmesi ve söz konusu üretim faktörünün parasal bir değerinin olmasıdır (Lazol, 2004: 8). Gider kavramı maliyet kavramından sonra ortaya çıkmaktadır. Yani satın alınan her mal ya da hizmetin işletmeye giriş değeri maliyet olarak kabul edilmekte, bu mal ya da hizmetlerin doğrudan satılması veya bunların kullanımıyla da gider kavramı ortaya çıkmaktadır. Maliyetler çeşitli ölçütlere göre ayrıma tabi tutulur (Çalışkan, 2005: 13): a-türlerine göre Maliyetler Malzeme maliyetleri İşgücü maliyetleri Sabit kıymetleri kullanma maliyetleri. Dışardan sağlanan hizmetler Sermaye maliyetleri Sosyal maliyetler Vergiler 6

17 İŞLETMELERDE ÜRETİM MALİYETİ b-işlevlerine göre Maliyetler Tedarik maliyetleri Üretim maliyetleri Satış maliyetleri Yönetim maliyetleri c-ürünlere Yüklenebilme Özelliğine göre Maliyetler Dolaysız (Direkt) maliyetler Dolaylı (Endirekt) maliyetler d-üretim Büyüklüğü ile Olan İlişkilerine Göre Maliyetler Durağan (Sabit) maliyetler Değişken maliyetler e-fiili Olup Olmamalarına Göre Maliyetler Fiili (Tarihi) Maliyetler Tahmini Maliyetler f-sorumluluğa Göre Maliyetler Kontrol Edilebilir Maliyetler Kontrol Edilemez Maliyetler g-karar Verme Amacı Bakımından Maliyetler Alternatif Maliyetler Ek Maliyetler Batık Maliyetler Maliyet sistemlerinin temel amacı üretilen ürünün birim maliyetini tespit etmektir. Ancak bu sayede dönem içinde yapılan giderlerden hangisinin doğrudan ürünün üretim maliyetine yükleneceği, hangisinin dönem gideri olarak sonuç hesaplarına aktarılacağı tespit edilebilir (Yüngül, 1998: 21). Açıklamalara görüldüğü gibi maliyet, işletmenin etkinliği ile ilgili bir kavramdır. İplik üretim işletmesi için makine alımı, istihdam, pamuk alımı, vergi, pazarlama giderlerinin hepsi maliyet kavramının içerisine girer (Yüngül, 1998:22 ). Bir kısmı konumuzun tamamen dışında olmasına karşın belli başlı maliyet kavramlarına birer cümle ile de olsa kısaca değinmek gerekir. 7

18 İŞLETMELERDE ÜRETİM MALİYETİ Sabit ve Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler Sabit maliyetler üretim miktarı sıfır olsa bile işletmenin katlanmak zorunda olduğu maliyettir (Türkay, 2001: 113; Tolu, 1996: 18). Üretim dönemi içerisinde üretim miktarındaki değişimlere bağlı olmayan, dönem boyunca sabit kalan, değişmeyen; aşınma payı, bina ve kira giderleri, sigorta giderleri gibi maliyetler işletmelerin sabit maliyetlerini oluşturur. Kapasite yaratıcı niteliği olan ve kısa dönemli üretim hacmi değişikliklerinden etkilenmeyen giderler sabit maliyetler olarak tanımlanırlar (Çalışkan, 2005: 35 36) Değişken Maliyetler Değişken maliyetler ise üretim miktarının bir fonksiyonu olarak değişkendirler (Türkay, 2001: 113; Basık vd., 2006: 7). Faaliyet dönemi içerisinde üretim miktarındaki artma ya da azalmalara bağlı olarak değişen, direkt hammadde ve malzeme, direkt işçilik maliyetleri gibi giderler ise değişken maliyetleri oluştururlar (Lazol, 2004: 19; Çalışkan, 2005: 38 40; Basık vd., 2006: 7). Değişken maliyetler üretim miktarına göre artış ya da azalış göstermelerine karşın birim başına sabit maliyetlerdir ( Çalışkan, 2005: ; Tolu, 1996: 20). Ayrıca işletmelerin faal olmadığı dönemlerde de var olan fakat işletmenin üretiminin artması ile artış gösteren yarı değişken maliyetler ile belirli standartlara ulaşan işletmelerde görülen kalite ölçüm giderleri gibi kademeli maliyetler de bu kapsamda değerlendirilir (Acar, 2005: 85 93) Genel ve İdari Maliyetler Bakım onarım, yardımcı araç-gereçler, makine-teçhizat sigorta ve amortismanları, arazi-bina vergileri, resim ve harçlar, satış, pazarlama ve üst yönetim ücret giderleri gibi birçok gider bu kapsamda değerlendirilir (Çalışkan, 2005: 25 26) Fırsat Maliyeti (Alternatif Maliyet) Seçilen bir faaliyet nedeniyle diğer faaliyetlere ait kaybedilen gelirdir (Lazol, 2004: 19). İşletmenin elindeki kaynaklarını içinde bulunduğu faaliyetlerin dışında, başka bir alanda kullanması durumunda elde edebileceği gelir işletmenin fırsat maliyeti olarak tanımlanır. İşletmeler önündeki faaliyet seçeneklerinden birisini seçer ve kendisini diğer seçeneğin gelirinden mahrum bırakır. İşletmeler için vazgeçilen bu alternatif kazanç, işletmelerde fırsat maliyetini oluşturur (Akdoğan, 2000: 16; Türkay, 2001: , 331; Çalışkan, 2005: 16; Basık vd., 2006: 7 8 ) Marjinal Maliyet (Son Birimin Maliyeti) Mikro iktisadın önemli argümanlarından birisi olan son birim maliyeti, üretilen son birimin maliyeti olarak tanımlanır. Üretim miktarındaki bir birimlik artışın/değişikliğin işletme giderlerinde meydana getirdiği değişikliktir (Lazol, 8

19 İŞLETMELERDE ÜRETİM MALİYETİ 2004: 20, Basık vd., 2006: 7; Çalışkan, 2005: 16). İşletmelerin özellikle üretime devam kararlarında son birimin maliyeti önemli bir veridir. Marjinal maliyet ile marjinal ürün seviyelerinin birbiri karşısındaki durumu işletme yöneticilerinin karar verme süreçlerinde önemli bir yol göstericidir (Türkay, 2001, 116; 337 ) Sermaye Maliyetleri İşletmenin elindeki tüm makine-teçhizat, bina, arsa, hammadde, malzeme gibi para ile ölçülebilir varlıkların tümü için yapılan giderler işletmenin sermaye maliyetlerini oluşturur (Kumkale, 2005: ). Mal ve hizmet üretimi için gerekli olan sermaye karşılığı kullanımların değer olarak tutarıdır (Haftacı, 2007: 51) Amortisman İşletmenin mevcutlarındaki sermaye mallarının ekonomik ömürlerine göre tespit edilmiş olan eskime paylarıdır (Kumkale, 2005: ; Uragun, 1993: 155; Uçkaç, 2003: ). Amortisman işletmenin varlık unsurlarındaki değer azalışlarıdır (Çalışkan, 2005: 20). Diğer bir tanıma göre ise duran varlıklarda kullanma ve teknolojik gelişmeye bağlı olarak eskime, yıpranma ve demode olma şeklinde ortaya çıkan değer azalışlarıdır (Yalkın, 1989: 200) Safha Maliyetleri Farklı aşamalardan geçerek üretilen ürün için söz konusu olan bir maliyet türüdür. Ürünün her aşaması için söz konusu olan maliyetlere ürünün safha maliyeti denir (Çalışkan, 2005: 17) Muhasebe Muhasebe, işletmenin varlıkları ve kaynakları (sermaye ve borçlar) üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen mali işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak ve özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar şeklinde sunan bir bilgi sistemidir (Sürmeli vd., 2004: 9) İşletme Ve Muhasebe İlişkisi İnsan ihtiyaçları çok fazla çeşitlilik göstermektedir. Bu ihtiyaçları karşılamak için gerek duyulan mal ve hizmet çeşidi de buna bağlı olarak değişiklik gösterir. Dolayısıyla bu malları üreten işletmeler de birbirlerinden farklı niteliklerdedir. İşletmeler amaçları doğrultusunda faaliyetlerini yürütürken onlarca, yüzlerce, hatta binlerce işlem yaparlar. Mal alınır, satılır, borç alınır, verilir, borç ödenir, malzeme alınır, ücret ödenir, vergi ve benzerleri ödenir, pek çok banka işlemi yapılır. Bu şekilde yapılan her işlem neticesinde varlıklarda daha doğrusu sermaye ve borçlarda değişmeler meydana gelir. Bir işletmenin amaçları doğrultusunda ayakta kalabilmesi ve başarılı bir şekilde yoluna devam edebilmesi için bütün bu işlemlerin tek tek ilgililerince bilinmesi, kaydının tutulması gerekir. Ancak bu kayıt tutma işlemi yapıldıktan ve belli bir değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra yöneticilerce ekonomik faaliyetlerin organizasyonu yapılabilir. Bu kayıt tutma, bunların getirip götürdüklerinin 9

20 İŞLETMELERDE ÜRETİM MALİYETİ ne olduğunu tespit etme işi temel olarak bir sistem ve bilgi işidir. Bütün bunlar belirli bir sistematik içerisinde oluşturulduğu zaman işletmeyi yaşatmakla sorumlu olanlar şimdiye kadar yapılmış olanların kar ya da zarar getirdiğini tespit edebilirler. Bundan sonraki kararlarını da büyük ölçüde buna göre verirler. İşte bütün bu işlemlerin gerçekleştirildiği bilgi sisteminin adı muhasebedir (Yalkın, 1989: 1 4; Sürmeli vd., 2004: 7 10) İşletmeler için temel amaç, kazanç getirici işlemlerle uzun ömürlü olabilmek ve mal ürettikleri piyasada ve pazarlarda kalıcı olabilmektir. Bir işletme bu temel amacını gerçekleştirmek için çeşitli politikalar geliştirirken, işletme olmanın genel kurallarına da uygun davranmak zorundadır. İşletmeler piyasa ya da bir bütün olarak faaliyetlerini yürüttükleri çevre yani ekonomik düzen içerisinde çeşitli güçlüklerle karşılaşmaktadır. Bir işletme her ne kadar oyunun kurallarına göre hareket etse de ekonomik yapıda kendini gösteren aksaklıklar ya da dönemsel gelgitler işletmenin devamlılığı için çeşitli tehditler yaratır. İşletmenin lisanı (Yalkın, 1989: 4) olarak da bilinen muhasebenin ana faydası böylesi dönemlerde kendisini gösterir. Çünkü muhasebe bir bilgi sistemi olarak işletme yöneticilerinin ve diğer ilgililerinin işletmeyi daha doğru tanımalarını sağlar ve muhasebe, karar alıcılara bu manada anlamlı bilgiler sunar (Berberoğlu vd., 2002: ). İşletme yönetimleri gerek piyasanın normal akışı içerisinde gerekse dalgalanmaların olduğu kriz dönemlerinde muhasebenin sağladığı bilgi ve analizlerden yola çıkarak işletmeyi yaşatacak, daha ileriye taşıyacak politikaları oluşturur ve kararları alırlar. Bir ölçü ve iletişim aracı olarak muhasebenin temel işlevleri; öncelikli olarak bu işlemleri ve bilgileri kaydetmek, sınıflamak ve özetlemek daha sonra da ilgililere sunulmak üzere raporlamak ve analiz ederek yorumlamaktır (Sürmeli vd., 2004: 9; Yalkın, 1989: 2; Uçkaç, 2003: 13 15). Muhasebe; tamamen veya kısmen mali karakterde ve para ile ifade edilebilen işlemlere ait anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak biçimde verilerin ilgili kaynaklardan toplanması, doğruluklarının saptanması, kaydedilmesi, tasnif edilmesi, raporlar halinde sunulması, analizi ve yorumlanmasıdır (Yalkın, 1989: 1). Bilgi sistemi olarak muhasebe her yerde ve işletmede aynı amaca hizmet etse de işletmelerin farklı çalışma sistemlerine sahip olmasından dolayı muhasebe de alt türlere ayrılmaktadır. Mal alım/satımı yapan veya sadece söz konusu malları üreten işletmelerin faaliyetleri birbirinden farklılık göstereceği için kullanacakları bilgi sistemleri de farklı olacaktır. Ticaret işletmesi genellikle alım satıma ilişkin kayıt tutarken, bir imalat/üretim işletmesi ise satışlardan çok hammadde girişlerine ilişkin kayıtlar tutmak durumundadır. Bu kayıt farklılığı bir tarım işletmesi, otel ya da pazarlama işletmesi için de benzer şekildedir. Bu bakımdan doğrudan üretim/imalat faaliyetleri ile ilişkisi olmayan işletmelerin kayıt sistemi Genel Muhasebe başlığı altında incelenir. Banka muhasebesi, sigorta muhasebesi, inşaat muhasebesi, otel muhasebesi bunlardan bir kaçıdır. Fakat üretim/imalat faaliyetleri ile uğraşan işletmelerin kullandığı muhasebe sistemi farklıdır ve maliyet tespitini esas alır (Sürmeli vd., 2004: 10). 10

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ I. MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ... 3 1. MALİYET MUHASEBESİNE İLİŞKİN ANA KAVRAMLAR... 3 1.1. Gider Kavramı... 3 1.2. Harcama Kavramı... 3 1.3. Maliyet

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Maliyet ve Yönetim Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: İşletme yöneticilerinin planlama,

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2)

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) MALİYET MUHASEBESİ 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) A) Olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemler geliştirir. B) Üretim

Detaylı

MALİYETE GÖRE FİYATLANDIRMA

MALİYETE GÖRE FİYATLANDIRMA MALİYETE GÖRE FİYATLANDIRMA Ürün fiyatlama kararlarında ilk adım fiyat belirleme olduğuna göre öncelikle fiyatın belirlenmesi gerekmektedir. Maliyete göre fiyatlandırma yapılırken ürünün maliyeti dikkate

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI Maliyet muhasebesinin muhasebe sistemi içindeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI. M.Bahadır r ALTAŞ

MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI. M.Bahadır r ALTAŞ MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI ŞUBAT-2010 M.Bahadır r ALTAŞ Maliyet Muhasebesi ile Finansal Muhasebe Arasındaki Farklar Finansal Muhasebe Đç ve dışd gruplara bilgi verir Tutarlar

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Amaç ve Fayda Bilindiği gibi mamul maliyetleri direkt hammadde (direkt ilk madde ve ambalaj), direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden oluşmaktadır.

Detaylı

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İşletme yöneticileri belli bir dönem sonunda belli miktarda kâr elde etmeyi hedeflerler. Kâr = Gelirler - Giderler Olduğuna göre, kârı yönetmek aslında gelirler

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 3 Temmuz 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre düzenlenen (Çok Kademeli Rapor Tipi-Özet-Ayrıntılı)

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 27 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar GELİR TABLOSU : Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu geliri elde

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2 1 STOKLAR TMS-2 Üretim İşletmelerinde Stoklar 2 Stoklar aynı zamanda işletme tarafından üretilen mamulleriya da üretimde olan yarı mamulleri ve üretim sürecinde kullanılmak üzere bekleyen ilk madde ve

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi Sistemleri Para, insangücü, malzeme, makine, teknoloji ve bilgi gibi

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER Bu ünite tamamlandığında; o Ekonomik karar birimlerini ve faaliyetlerini ortaya koyabileceğiz o Ekonomik faaliyetlerin bileşenlerini sıralayabileceğiz

Detaylı

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI I Yargıtay 4. Ceza Dairesi Onursal Başkanı, Sevgili babam Demir DAİ nin aziz hatırasına... II ÖNSÖZ Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı konulu

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİNİN TANİMI VE AMAÇLARI

MALİYET MUHASEBESİNİN TANİMI VE AMAÇLARI MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ MALİYET MUHASEBESİNİN TANİMI VE AMAÇLARI Maliyet muhasebesi, üretilen mal (mamul) veya hizmetlerin maliyetini oluşturan maliyet türlerinin, oluştuğu yerler ve ilgili oldukları

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi HESABIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Aynı nitelikteki işlemlerin

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

Muhasebe. İşletme- Muhasebe İlişkisi, Muhasebe ile İlgili Genel Bilgiler. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

Muhasebe. İşletme- Muhasebe İlişkisi, Muhasebe ile İlgili Genel Bilgiler. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Muhasebe İşletme- Muhasebe İlişkisi, Muhasebe ile İlgili Genel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN İŞLETME- MUHASEBE İLİŞKİLERİ Muhasebe bir çok ilgi gurubu tarafından karar sürecinde kullanılan en önemli

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Ekonomisi Dr. Cenk Budayan Oda No: L-06 E-mail: budayan@selcuk.edu.tr İşlenecek Konular Giriş: Mühendislik ekonomisi nedir, Mühendislik ekonomisinin

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 1. HAFTA DERS NOTLARI

MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 1. HAFTA DERS NOTLARI MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 1. HAFTA DERS NOTLARI Mühendislik Ekonomisi Temel Kavramları Ekonomi: İnsan ihtiyaçlarını karşılamak, içinde bulunduğu maddi şartları düzeltmek, toplumun refahını en üst seviyeye

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Üretme ve Dışarıya Yaptırma Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretme ve Dışarıya Yaptırma Kararları İșletmeler, müșteri gereksinimlerinin karșılanması için hem doğrudan bu

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

VARSAYIMLAR GERÇEKLEŞME RAPORU

VARSAYIMLAR GERÇEKLEŞME RAPORU AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. VARSAYIMLAR GERÇEKLEŞME RAPORU 01 OCAK 31 MART 2014 DÖNEMİ Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29. maddesinin

Detaylı

Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ. UFRS Örnekli, ERP Açıklamalı MALİYET MUHASEBESİ

Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ. UFRS Örnekli, ERP Açıklamalı MALİYET MUHASEBESİ Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ UFRS Örnekli, ERP Açıklamalı Yönetim Açısından MALİYET MUHASEBESİ Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ALTIN NOKTA YAYINEVİ İZMİR 2015 Geliştirilmiş,

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Envanter Bilanço Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Hesaplar DOĞAL OLARAK ÇİFT tarafli ÇALIŞIR: VARLIK HESABI Hesaba Giriş Hesabın Çıkış Tarafı Tarafı KAYNAK HESABI Hesabın Çıkış Hesaba Giriş Tarafı Tarafı GİDER

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

GENEL MUHASEBE I - II

GENEL MUHASEBE I - II Editörler Yrd.Doç.Dr. İlkay E. Erturan & Dr. Hacı Arif Tunçez GENEL MUHASEBE I - II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hakan Seldüz Dr. Güler FerhanUyar Ahmet Çayırçimen Ayhan Güven Dilek Türk Emre Akbulut Engin Yurdasever

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

HİZMET ÜRETİMİNDE YARI VE TAM ÜRETİLMİŞ HİZMET STOKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

HİZMET ÜRETİMİNDE YARI VE TAM ÜRETİLMİŞ HİZMET STOKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ HİZMET ÜRETİMİNDE YARI VE TAM ÜRETİLMİŞ HİZMET STOKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ GİRİŞ Bilançoda, aktif tabloda, stoklar ana başlığının altında yarı mamuller stok kalemi bulunmaktadır.

Detaylı

MAHASEBE, DENETİM VE BÜTÇE

MAHASEBE, DENETİM VE BÜTÇE MAHASEBE, DENETİM VE BÜTÇE MUHASEBE; Mali Nitelikteki Bilgilerin SAPTANMASI (Belgelerle) ÖLÇÜLMESİ (TL Cinsinden) KAYDEDİLMESİ (Yevmiye Defteri) SINIFLANDIRILMASI (Defteri Kebir) ÖZETLENMESİ (Mizanlarla)

Detaylı

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma İçindekiler - Muhasebede Uzmanlık Alanları - Satış Fiyatı Tespitinde Maliyetlerin Kullanılması - Satış Fiyatı Tespit Yöntemleri 1) Üretim Maliyetine Dayanan Satış Fiyatı

Detaylı

ÜRETİM VE MALİYETLER

ÜRETİM VE MALİYETLER ÜRETİM VE MALİYETLER FİRMALARIN TEMEL AMACI Mal ve hizmet üretimi firmalar tarafından gerçekleştirilir. Ekonomi teorisine göre, firmaların mal ve hizmet üretimindeki temel amacı kar maksimizasyonu (en

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Taslak Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi

Taslak Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi www.pwc.com Taslak Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Dijital dönüşümü anlamak Giriş Kimler uygulayacak? Borsaya kote olmayan, bağımsız denetime tabi olup, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uygulamayan

Detaylı

Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu

Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Ödenmiş sermayesi 20.073.320 milyon TL olan şirket 9.926.680 TL (nominal) sermaye artırımında bulunacaktır. Halka açıklık oranı ise %33,1 olarak gerçekleşecektir. Halka

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye

Detaylı

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN GENEL İŞLETME İŞLETMEN LETMENİN N KURULUŞ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN İşletme denince köşe başındaki bakkaldan büyük bir demir çelik işletmesine kadar çeşitli tipte girişimler söz konusu olabildiğine

Detaylı

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İŞ PLANI EK - E Referans No: TRA2-13-İGMD03/TRA2-13-İGMD03G I MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. İŞLETMENİN TARİHÇESİ

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU 10/7/13 İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ İŞLETMENİN KURULUŞ AŞAMALARI

BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU 10/7/13 İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ İŞLETMENİN KURULUŞ AŞAMALARI BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ Miras Bağımsız iş yapma isteği Kazanç sağlama isteği Toplumsal itibar sağlamak Başka fırsatların yokluğu Bir düşünce veya bir misyonu gerçekleştirme

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdürü Yardımcısı. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Aralık 2014 sayısında yayınlanmıştır.

Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdürü Yardımcısı. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Aralık 2014 sayısında yayınlanmıştır. 680-Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları Hesabına Kaydedilmesi Gereken Genel Üretim Gideri Mahiyetindeki Amortismanların Maliyet Muhasebesi Açısından Önemi Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri *

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * Anıl l Erkan, Kıdemli K Müdür, M Danış ışmanlık Hizmletleri Seda Babür, Danış ışman, Danış ışmanlık Hizmletleri PwC

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

İŞLETME TÜRLERİ İŞLETME TÜRLERİ 24.03.2014. Faaliyet Alanlarına Göre İşletme Türleri

İŞLETME TÜRLERİ İŞLETME TÜRLERİ 24.03.2014. Faaliyet Alanlarına Göre İşletme Türleri Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu 1. Faaliyet alanlarına göre 2. Tüketici türlerine göre 3. Üretilen mal veya hizmet çeşitlerine göre 4. Üretim araçlarının mülkiyet biçimine göre

Detaylı

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER 4.bölüm EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI 1.Kaynak Dağılımında Etkinlik:

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

1. BÖLÜM FİNANSAL MUHASEBE

1. BÖLÜM FİNANSAL MUHASEBE 1. BÖLÜM FİNANSAL NEDİR? En basit tanımıyla hesaplaşma, hesap tutma anlamına gelen muhasebe; toplumun en küçük ve temel birimi olan aile bireylerinden başlayıp, aileden, şirketlere, büyük holdinglere kadar

Detaylı

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI HEDEF -1 PAMUĞA İLİŞKİN POLİTİKALARDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI 1.1 Pamuk Arama Konferansı sonucunda belirlenen Pamuk Eylem Planları hayata geçirilecektir. Gıda, Tarım ve

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

2013 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 17 Mart 2013 - Pazar 16.00-17.30

2013 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 17 Mart 2013 - Pazar 16.00-17.30 2013 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 17 Mart 2013 - Pazar 16.00-17.30 SORU 1. (50 PUAN) A üretim işletmesinin ve 01.03.2013'te faaliyete başlayan

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI

TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI Öğr. Gör. Ender BOYAR Öğr. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ ÖZET TMS 2 Stoklar Standardında stok maliyetleri,

Detaylı

Üretim Yönetimi Nedir?

Üretim Yönetimi Nedir? Üretim Yönetimi Üretim Yönetimi Nedir? Üretim süreçlerini ilgilendiren tüm kararların alınması ile ilgili disiplindir. Üretilen malların istenilen nicelikte ve zamanda en az giderle oluşmasını amaçlar

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE (KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE) DAİR USUL VE ESASLAR (431 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KONTROL KAVRAMI İşletmenin belirlenen amaçlarına ulaşması için, işletme yöneticilerinin almış olduğu önlemlere, uyguladığı yöntemlere kontrol usul ve yöntemleri

Detaylı

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek-

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF YENİ TTK -Finansal Raporlama- FİNANSAL RAPORLARIN

Detaylı

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır.

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır. Ünite 3: Hesap: Hesap, farklı işlemlerin sınışandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgedir. Hesapların Nitelikleri: Finansal tablolar, karar alıcılara aşağıdaki unsurlara ilişkin

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 12. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gider Hesapları (61, 62, 63, Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr I. Giriş Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir.

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir KOSGEB Destekleri a) KOBİ Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Konuları İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve

Detaylı

RLERİ VE SINIFLANDIRILMALARI

RLERİ VE SINIFLANDIRILMALARI İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi 2008 2009Öğretim YılıY Güz z Yarıyılı TEK485 MALİYET MUHASEBESİ BÖLÜM M 2 MALİYETLER YETLERİN N TÜRLERT RLERİ VE SINIFLANDIRILMALARI

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı