BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.."

Transkript

1 LASTK SANAY VE TCARET A.. tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmi mali tablolar 0

2 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇOLAR (Tutarlar, Birim olarak ifade edilmitir ). BAIMSIZ DENETMDEN GEÇMEM BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları Cari/Dönen Varlıklar Hazır Deerler Menkul Kıymetler (Net) Ticari Alacaklar (Net) Finansal Kiralama Alacakları (Net) likili Taraflardan Alacaklar (Net) Dier Alacaklar (Net) Canlı Varlıklar (Net) Stoklar (net) Devam Eden naat Sözlemelerinden Alacaklar (Net) Ertelenen Vergi Varlıkları Dier Cari/Dönen Varlıklar Cari Olmayan Duran Varlıklar Ticari Alacaklar (Net) Finansal Kiralama Alacakları (Net) likili Taraflardan Alacaklar (Net) Diger Alacaklar (Net) Finansal Varlıklar(Net) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) Maddi Varlıklar (Net) Maddi Olmayan Varlıklar (Net) Ertelenen Vergi Varlıkları Dier Cari Olmayan/Duran varlıklar Toplam Varlıklar

3 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇOLAR (Tutarlar, Birim olarak ifade edilmitir ). BAIMSIZ DENETMDEN GEÇMEM BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (Net) Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (Net) Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (Net) Dier Finansal Yükümlülükler (Net) Ticari Borçlar (Net) likili Taraflara Borçlar (Net) Alınan Avanslar Devam Eden naat Sözlemeleri Hakedi Bedelleri (Net) Borç Karılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülükleri Dier Yükümlülükler (Net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (Net) Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (Net) Dier Finansal Yükümlülükler (Net) Ticari Borçlar (Net) likili Taraflara Borçlar (Net) Alınan Avanslar Borç Karılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüü Dier Yükümlülükler (Net)

4 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇOLAR (Tutarlar, Birim olarak ifade edilmitir ). BAIMSIZ DENETMDEN GEÇMEM BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları YÜKÜMLÜLÜKLER (Devam) ÖZSERMAYE Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Karları - - Yeniden Deerleme Fonu - - Finansal Varlıklar Deer Artı Fonu - - Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri - - Olaanüstü Yedekler Özel Yedekler - - Sermayeye Eklenecek tirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satı Kazançları - - Yabancı Para Çevrim Farkları - - Net Dönem Karı/Zararı Geçmi Yıllar Kar/Zararları Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler

5 31 MART VE 31 MART TARHLER TBARYLE GELR TABLOLARI (Tutarlar, Birim olarak ifade edilmitir ).. BAIMSIZ DENETMDEN GEÇMEM BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları ESAS FAALYET GELRLER Satı Gelirleri (Net) Satıların Maliyeti (-) 36 ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Dier Gelirler/faiz+temettü+kira (Net) 36 - BRÜT ESAS FAALYET KARI/ZARARI Faaliyet Giderleri (-) 37 ( ) ( ) NET ESAS FAALYET KARI/ZARARI Dier Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Dier Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 ( ) ( ) Finansman Giderleri (-) 39 (32.790) (3.958) FAALYET KARI/ZARARI Net Parasal Pozisyon Zararı 40 - ( ) VERG ÖNCES KAR/ZARAR Vergiler 41 ( ) ( ) NET DÖNEM KARI/ZARARI HSSE BAINA KAZANÇ 42 1,28 0,56

6 5BRSA BRIDGESTONE SABANCI 31 MART VE 31 MART TARHLER TBARYLE ÖZSERMAYE DEM TABLOLARI (Tutarlar, Birim olarak ifade edilmitir ). Özsermaye düzeltme farkları Hisse Senedi hraç Primleri Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farkları Yasal Yedekler Dier Yedekler ve Geçmi Yıllar Karları Net Dönem karı Geçmi Yıllar Zararları Toplam Sermaye 2003 tibariyle bakiye ( ) ( ) Enflasyon düzeltmesi farkları Önceki dönem karının geçmi yıllar zararlarına aktarılması ( ) Dönem Net Karı tibariyle bakiye ( ) ( ) Geçmi yıl zararlarının mahsup ilemi ( ) ( ) Dönem net karı tibariyle bakiye ( ) Önceki dönem karının geçmi yıl karlarına aktarılması ( ) - - Daıtılan temettü ( ) ( ) Ayrılan Yasal yedekler ( ) Dönem net karı tibariyle bakiye ( )

7 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR 1. RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. ( Brisa veya irket ) 1974 yılında Türkiye nin en büyük iletmelerinden biri olan Hacı Ömer Sabancı Holding A.. nin sahip olduu bir Türk irketi olarak kurulmutur. irket in ana faaliyet alanı her nevi tekerlek lastii üretimi, pazarlama ve satııdır yılında irket, Bridgestone Corporation ile bir lisans sözlemesi gerçekletirerek, irket in Bridgestone lastikleri üretmesine ve satmasına olanak salamıtır. irket, hisselerinin bir kısmı halka açık olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu na ( SPK ) kayıtlıdır. irket faaliyetlerinin önemli bir bölümünü Sabancı Holding e balı olan irketlerle gerçekletirmektedir. irketin Enerjisa Enerji Üretim A. nin sermayesine % 3.19 oranında itiraki bulunmaktadır. irketin kanuni merkez adresi 4. Levent Sabancı Center Kule 2 Kat 3 Beikta-stanbul olup, tarihi itibariyle irket in adet çalıanı bulunmaktadır, ayrıca irketin belirli süreli i sözlemesi ile görev yapan 8 personeli vardır. (31 Aralık :1.364 çalıanı bulunmaktadır ve bu tarih itibariyle ayrıca, belirli süreli i sözlemesi ile görev yapan personel sayısı 10 kiidir) 2. MAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR irket mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (SPK Muhasebe Standartları) uygun olarak hazırlamıtır. SPK XI-25 no.lu Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları tebliinde, kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti yayınlamıtır. Anılan teblide, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) tarafından çıkarılmı olan muhasebe standartlarının uygulanmasının da, SPK muhasebe standartlarına uyulmu sayılacaı belirtilmitir. SPK, 17 Mart tarihinde almı olduu bir kararla, Türkiye de faaaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları na uygun mali tablo hazırlayan irketler için, 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadıını ilan etmitir. Mali tablolar, Yeni Türk Lirası nın tarihindeki satın alma gücüyle ifade edilmi ve yukarıda bahsedilen SPK nın izin verdii alternatif uygulama çerçevesinde hazırlanmıtır. Mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 20 Aralık tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmutur. 6

8 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR 2. MAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (Devamı) Yeni Türk Lirası: 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti nin Para Birimi Hakkında Kanun un yürürlük tarihi 1 Ocak olarak belirlenmi olup, bu tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti nin yeni para birimi Yeni Türk Lirası () ve alt birimi ise Yeni Kuru (YKr) olarak tanımlanmıtır. lgili Kanun un 2.maddesi ile Türk Lirası yeni para birimi olan Yeni Türk Lirası na dönütürülmü ve Türk Lirası ndan altı sıfır kaldırılarak, bir milyon Türk Lirası eittir bir Yeni Türk Lirası ( TL= 1 ) deiim oranında yeni bir deer getirilmitir. Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun MSD-10/ sayılı ve 1 Aralık tarihli yazısına istinaden, yılı içerisinde kamuya açıklanacak olan hesap dönemlerine ilikin mali tabloların karılatırma amacıyla kullanılacak olan bir önceki döneme ait finansal verileri iliikteki mali tablolarda sadece karılatırma yapmak amacıyla cinsinden ifade edilmitir. 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER / MUHASEBE POLTKALARI Ekteki mali tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe prensipleri aaıdaki gibidir: a. Hasılat Gelirler olutuunda tahakkuk esasına göre muhasebeletirilmektedir. Net satılar, iskontolar ve iadeler düüldükten sonra dönem içinde satılan mamullerin, tarihindeki paranın satın alım gücüyle ifade edilmi fatura tutarlarını içermektedir. b. Stoklar Stoklar aırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre maliyetin ya da net gerçekleebilir deerin (piyasa deerinden satı giderlerinin düülmesi yoluyla hesaplanan deer) düük olanı ile deerlenmektedir. Maliyet, hammadde, içilik ve ilgili üretim safhasına uygun genel üretim giderlerini kapsamaktadır. 7

9 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER / MUHASEBE POLTKALARI (Devamı) c. Maddi varlıklar Maddi duran varlıkların tarihi maliyetleri satınalma tarihinden itibaren tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmitir. Amortisman, sınırsız kullanım ömrü olan arsalar hariç, sabit kıymetlerin enflasyona göre düzeltilmi deerleri üzerinden ve normal amortisman metoduna göre hesaplanmıtır. Maddi duran varlıklar aaıdaki sürelerde itfa edilmektedirler: Binalar Yeraltı ve yerüstü düzenleri Makina ve cihazlar Taıtlar Döeme ve demirbalar 25 yıl 10 yıl 8 yıl 5 yıl 10 yıl Maddi duran varlık satılarından elde edilen kar ve zararlar, mali tablolarda ilgili gelir ve gider hesaplarına dahil edilmitir. Maddi duran varlıkların tamir, bakım ve onarımı için harcanan tutarlar gider kaydedilmektedir. d. Maddi olmayan varlıklar Maddi Olmayan duran varlıkların tarihi maliyetleri satınalma tarihinden itibaren tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmitir. Amortisman, enflasyona göre düzeltilmi deerleri üzerinden ve normal amortisman metoduna göre hesaplanmıtır. Maddi olmayan duran varlıklar aaıdaki sürelerde itfa edilmektedirler: Haklar Özel Maliyet Bedeleri Diger Maddi olmayan duran varlıklar 15 yıl 5 yıl 8 yıl Maddi olmayan duran varlık satılarından elde edilen kar ve zararlar, mali tablolarda ilgili gelir ve gider hesaplarına dahil edilmitir. e. Varlıklarda deer düüklüü Ertelenmi vergi aktifi ve finansal varlıklar dıındaki tüm uzun vadeli varlıklar, UMS 36 ya göre ( Varlıkların Deer Kaybı ) incelenmektedir. UMS 36 uyarınca, bir varlıın kayıtlı deeri, tahmini ikame deerinden büyük ise deer düüklüü karılıı ayırmak gerekmektedir. kame deeri, varlıın net satı deeri ile kullanım deerinden yüksek olanı olarak kabul edilir. Kullanım deeri, varlıın sürekli kullanımı sonucu gelecekte elde edilecek tahmini nakit girilerinin ve kullanım ömrü sonundaki satı deerinin toplamının bugünkü deeridir. 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER / MUHASEBE POLTKALARI (Devamı) 8

10 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR f. Borçlanma maliyetleri Kullanıma ve satıa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile direkt iliki kurulabilen faiz giderleri, ilgili varlık kullanıma veya satıa hazır hale getirilene kadar maliyetine dahil edilmektedir. Dier tüm finansman giderleri, olutukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. g. Finansal araçlar Gerçee uygun deer, istekli alıcı ve satıcıların biraraya geldii piyasalarda bir aktifin baka bir varlıkla deitirilebilecei veya bir taahhütün yerine getirilebilecei deerdir. Bir finansal enstrümanın piyasa deeri, aktif bir pazarın mevcudiyeti durumunda, satıtan elde edilebilecek tutara veya satın almadan doabilecek borca eittir. Finansal enstrümanların gerçee uygun tahmini deeri irket tarafından piyasalara ilikin bilgiler ve gerekli deerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmitir. Ancak, gerçee uygun deerin belirlenmesinde kullanılan piyasa verilerinin yorumlanmasına gerek duyulmaktadır. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler irket in varlıklarını elden çıkarması durumunda cari piyasa koullarında elde edebilecei deerler olmayabilir. Banka mevduatları, alacaklar, teminat mektupları ve akreditifler gibi arta balı taahhütler ve vadeli alım-satım ilemleri gibi dier türev enstrümanlar, karı tarafın anlamanın artlarını yerine getirememesi durumunda, irket finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek önemli finansal enstrümanlardır. Bazı finansal varlıkların maliyet deerine eit olan kayıtlı deerlerinin, kısa vadeli nitelikleri nedeniyle gerçee uygun deerlerine eit olduu varsayılmaktadır. Aaıda her mali enstrümanın gerçee uygun tahmini deerlerini belirlemede kullanılan yöntemler ve varsayımlar belirtilmitir. Kasa ve bankalar: Yabancı para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeleri yıl sonu kurundan deerlenmilerdir. Bilançodaki nakit ile bankadaki mevduatın mevcut deeri, bu varlıkların gerçee uygun tahmini deerleridir. 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER / MUHASEBE POLTKALARI (Devamı) 9

11 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR g. Finansal araçlar (devamı) Menkul kıymetler: Borsalarda ilem gören menkul kıymetler için gerçee uygun deerler borsa rayiçleri veya piyasa deerleri kullanılarak bulunur. Piyasa deeri bilinmeyenler için defter deeri gerçee uygun tahmini deerleridir. Ticari alacaklar ve ticari borçlar: Tahsili üpheli alacaklar karılıı sonrası ticari alacaklar ile ticari borçların bilançodaki mevcut deerleri, gerçee uygun tahmini deerleridir. likili irketlerden alacaklar / borçlar: likili irketlerden alacaklar / borçların bilanço deerleri gerçee uygun deerler olarak kabul edilir.. Kullanılan krediler: Kullanılan krediler, kullanıldıkları tarihte sabitlenen piyasa faiz oranlarına tabidir, fakat piyasada oluacak oranlara balı olarak deiiklik gösterebilmektedir. Banka kredileri elde edilen nakit tutarından muhasebeletirilirler. Finansman giderleri tahakkuk esasına göre muhasebeletirilir ve olutukları dönemde ödenmeyen kısım bilançodaki kredi tutarına eklenir. irket, olaan faaliyetleri sırasında akreditifler vb. gibi bilanço dıı riski bulunan finansal enstrümanlar kullanmaktadır. irket in bu tür enstrümanlardan kaynaklanabilecek zararları söz konusu enstrümanların sözleme tutarlarına edeerdir. Tahsilat riski irket in tahsilat riski esas olarak ticari alacaklarından doabilmektedir. Ticari alacaklar, irket yönetimince geçmi tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne alınarak deerlendirilmekte ve uygun oranda üpheli alacak karılıı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. Likit fonlara ilikin risk, söz konusu fonların kısa vadeli hazine bonosu ve devlet tahvillerine yatırılması nedeniyle sınırlıdır. Müterilerin geni bir portföye daılmasından dolayı irket in belirgin bir tahsilat riski bulunmamaktadır. Fiyat riski irket, faaliyet konusu nedeniyle yabancı para birimlerinin Yeni Türk Lirası karısındaki deerlerinin deiimlerine balı olarak kur dalgalanmalarına maruz kalmaktadır. irket in ihracatları aırlıklı olarak EURO cinsinden yapılmaktadır. Yeni Türk Lirası nın EURO ya karı güçlenmesi irket in ihracat satıları üzerinde negatif bir etki yaratmıtır 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER / MUHASEBE POLTKALARI (Devamı) 10

12 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR Likidite riski irket genellikle kısa vadeli finansal enstrümanlarını nakite çevirerek; örnein alacaklarını tahsil ederek, menkul kıymetlerini elden çıkararak, kendisine fon yaratmaktadır. Bu enstrümanlardan elde edilen tutarlar gerçee uygun deerleri ile kayıtlarda yer almaktadır. h. Kur deiiminin etkileri irket in yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden ( dıındaki para birimleri) muhasebeletirilen ilemler, ilem tarihindeki kurlar kullanılarak Yeni Türk Lirası na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize balı varlık ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Yeni Türk Lirası na çevrilmilerdir. Bu çevrimden ve dövizli ilemlerin tahsil / tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları / zararları gelir tablosunda yer almaktadır. i. Hisse baına kar Hisse baına kazanç net dönem karı veya zararından adi hisse senedi sahiplerine isabet eden kısmın dönem içindeki aırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Detayları dipnot 42 de açıklandıı gibi irket hisse baına kazanç hesaplamalarını UMS 33 uyarınca yapmaktadır. j. Bilanço tarihinden sonraki olaylar Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, iletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. Bilanço tarihi itibariyle söz konusu olayların var olduuna ilikin yeni deliller olması veya ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda, irket söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır. k. Karılıklar, arta Balı Yükümlülükler ve arta Balı Varlıklar irket, müterek ve müteselsil olarak sorumlu olduu durumlarda, dier tarafların yükümlülükleri bir arta balı yükümlülük olarak deerlendirilir. Dier tarafların yükümlü olduu kısım kadar bir tutar,güvenilir tahminin yapılamadıı istisnai durumlar hariç, gelecekte ekonomik fayda içeren kaynakların iletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, "karılık" olarak mali tablolara alınır. arta balı yükümlülükler,ekonomik fayda içeren kaynakların iletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmediinin tespiti amacıyla sürekli olarak deerlendirmeye tabi tutulur. arta balı yükümlülük olarak ileme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynakların iletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu arta balı yükümlülük, güvenilir tahminin 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER / MUHASEBE POLTKALARI (Devamı) 11

13 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR k. Karılıklar, arta Balı Yükümlülükler ve arta Balı Varlıklar (Devamı) yapılamadıı durumlar hariç, olasılıktaki deiikliin olduu dönemin mali tablolarında karılık olarak mali tablolara alınır. irket arta balı yükümlülüklerin muhtemel hale geldii ancak ekonomik fayda içeren kaynakların tutarı hakkında güvenilir tahminin yapılamaması durumunda ilgili yükümlülüü dipnotlarında göstermektedir. irket arta balı varlıkları mali tablolarına almamaktadır. l. Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Deiiklik ve Hatalar irket mali durumu, performansı veya nakit akımları üzerindeki ilemlerin ve olayların etkilerinin, mali tablolarda daha uygun ve güvenilir bir sunum sonucunu douracak nitelikte ise, muhasebe politikalarında deiiklik yapabilir. Söz konusu deiikliin uygulanması, gelecek dönemlere etkide bulunduunda, ilgili politika deiiklii, deiikliin yapıldıı dönemde mali tablolara alınır. Muhasebe politikasında deiiklik cari dönemi yada önceki dönemleri etkilediinde, söz konusu politika hep kullanımdaymı gibi, mali tablolarda geriye dönük olarak uygulanır. Bazı mali tablo kalemleri iletme faaliyetlerindeki mevcut belirsizlikler nedeniyle tahmini tutarlarıda içerir. Tahminin yapıldıı koullarda deiiklik olması, yeni bir bilgi edinilmesi yada ilave gelimenin ortaya çıkması durumunda, tahminler gözden geçirilir. Muhasebe tahminindeki deiikliin etkisi yalnızca bir döneme ilikin ise, yapıldıı cari dönemde; gelecek dönemlerede ilikin ise, hem deiikliin yapıldıı dönemde hemde gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak ekilde mali tablolara yansıtılır. Hatalar, matematiksel hatalar, muhasebe politikalarının yanlı uygulanması, irketin mali tablolarını ilgilendirecek bilgilerin yanlı yorumlanması veya dikatten kaçması olabilir. irket olası bir hatanın farkına vardıında, ilgili hatanın düzeltme tutarı geriye dönük olarak mali tablolarda düzeltilir. m. Kiralama lemleri irket Finansal kiralama ilemine konu olan varlıkları,bilançosunda, ilgili varlıın makul deeri ile asgari kira ödemelerinin bugünkü deerinden düük olanı üzerinden aktifte bir varlık, pasifte ise eit tutarda bir yükümlülük olarak izlemektedir. Asgari kira ödemelerinin bugünkü deerinin hesaplanmasında, kiralamadaki zımni faiz oranı; bunun tespit edilememesi durumunda ise kiracının marjinal borçlanma faiz oranı esas alınır. 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER / MUHASEBE POLTKALARI (Devamı) 12

14 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR n. likili taraflar Ekteki mali tablolarda, irket in hissedarları, onların sahibi olduu irketler, bunların yöneticileri ve ilikili oldukları bilinen dier gruplar, ilikili irketler olarak tanımlanmılardır. o. Finansal Bilgilerin Bölümlere göre raporlanması irket aırlıklı olarak bir tek endüstriyel alanda, balıca lastik üretimi, pazarlama ve satıı konularında faaliyet göstermektedir. irket bir endüstriyel alanda faaliyet gösterdiinden, ekli mali tablolar, gruplar bazında yurt içi faaliyet sonuçlarını daıtım kanalları ve markalar bazında içermektedir. irket in tüm varlıkları ve üretim olanakları Türkiye de bulunmaktadır. irket in dolaylı ihracat satıları H.Ö. Sabancı Holding A.. Grubu na balı Exsa kanalıyla yapılmakta olup direkt ihracat satıları daha çok Avrupa ülkelerine yapılmaktadır. p. Devlet tevik ve yardımlar irket makul deerleri ile izlenen parasal olmayan devlet tevikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teviklerini, elde edilmesi için gerekli artların irket tarafından yerine getirileceine ve teviin iletme tarafından elde edilebileceine dair makul bir güvence olutuunda mali tablolara alınır. Devlet tevikleri nakden veya devlete karı olan bir yükümlülüün azaltılması eklinde elde edilmi olsa dahi aynı ekilde mali tablolarda gösterilir. q. Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler Mali tablolarda yer alan gelir vergileri, cari yıl vergisi ile ertelenmi vergilerdeki deiimi içermektedir. irket, UMS 12 ye ( Vergilendirme - yeniden düzenlenmi) uygun olacak ekilde, dönem sonuçları üzerinden cari ve ertelenmi vergileri hesaplamaktadır. Hazırlanan mali tablolarda, irket in yıl sonu itibariyle dönem sonuçlarına dayanılarak tahmin edilen Kurumlar Vergisi yükümlülüü için karılık ayrılmaktadır. Kurumlar Vergisi yükümlülüü dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. Ertelenmi vergi aktifi ve pasifi, bazı gelir ve gider kalemlerin muhasebe ve vergisel açılardan farklı deerlendirilmeleri sonucunda ortaya çıkan zamanlama farklılıklarını baz alarak, yükümlülük metoduna göre hesaplanmaktadır. Ertelenmi vergi pasifi, oluan vergilendirilebilir tüm zamanlama farklılıkları için hesaplanmakta olup, ertelenmi vergi aktifi 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER / MUHASEBE POLTKALARI (Devamı) 13

15 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR q. Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler (Devamı) ise sadece ortaya çıkacak bu aktifin itfa edilebilecei, vergilendirilebilir bir karın gelecekte oluması beklendiinde kayıtlara alınmaktadır. Ertelenmi vergi, varlıkların olutuu veya yükümlüklüklerin yerine getirildii dönemde geçerli olan vergi oranları üzerinden hesaplanır ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. Ödenecek Kurumlar Vergisi tutarları, pein ödenen Kurumlar Vergisi tutarlarıyla, ilikili olduundan netletirilmektedir. Ertelenmi vergi aktif ve pasifi de aynı ekilde netletirilmektedir. r. Çalıanlara salanan faydalar / Kıdem tazminatları Türkiye de mevcut kanunlar ve toplu i sözlemelerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya iten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Kıdem tazminatı karılıı bilanço tarihi itibarıyla buna hak kazanan bütün çalıanların iine son verilmesi varsayımı ile ödenmesi gerekecek olan yükümlülüün hesaplanmasına dayanmaktadır. Mali tabloların hazırlanmasında UMS 19 ( Personele Salanan Haklar - yeniden düzenlenmi) uygulanmıtır. Gelecek kıdem tazminatı ödemeleri uygun iskonto oranı ile tahmin edilen enflasyon oranının neti ile reeskonta tabi tutularak bilanço tarihindeki deerine getirilmitir. s. Nakit akım tablosu irket net varlıklarındaki deiimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını deien artlara göre yönlendirme yetenei hakkında mali tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, dier mali tablolarının ayrılmaz bir parçası olarak, nakit akım tablolarını düzenlemektedir. 14

16 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇO TABLOLARINA LKN DPNOTLAR 4. HAZIR DEERLER Kasa Vadesiz mevduatlar Vadeli mevduatlar Vadeli Mevduatlar: Yabancı Para Cinsinde Tutar Para cinsi Faiz oranı % Vade ,50 EURO 2,75 3, ,00 US$ 1,75 3, ,5-18, Yabancı Para Cinsinde Tutar Para cinsi Faiz oranı % Vade EURO 2,75 3, US$ 2,75 3, ,0-23,

17 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇO TABLOLARINA LKN DPNOTLAR 5. MENKUL KIYMETLER Yoktur. 6. FNANSAL BORÇLAR Kısa vadeli banka kredileri ve itibariyle kısa vadeli banka kredileri faizsiz spot kredilerden olumaktadır. 7. TCAR ALACAKLAR VE BORÇLAR TCAR ALACAKLAR (Cari/Dönen Varlıklar) Ticari alacaklar Alacak senetleri Alacakların reeskontu (-) ( ) ( ) Dier ticari alacaklar üpheli ticari alacaklar karılıı (-) ( ) ( )

18 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇO TABLOLARINA LKN DPNOTLAR 7. TCAR ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) TCAR ALACAKLAR (Cari Olmayan/Duran Varlıklar) Alacak senetleri Verilen depozito ve teminatlar TCAR BORÇLAR (Kısa Vadeli Yükümlülükler) Kısa vadeli ticari borçlar Royalty borçları Alınan depozito ve teminatlar Bayi ciro primi borçları Müteahhitlere olan borçlar Ticari borçların reeskontu (11.016) (19.350) FNANSAL KRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI FNANSAL KRALAMA BORÇLARI Kısa vadeli finansal kiralama borçları Uzun vadeli finansal kiralama borçları Toplam Finansal Kiralama Borçları Finansal kiralama alacakları yoktur. 17

19 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇO TABLOLARINA LKN DPNOTLAR 9. LKL TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR LKL TARAFLARDAN ALACAKLAR (Cari / Dönen varlıklar) Ortaklar Dier ilikili taraflar LKL TARAFLARA BORÇLAR (Kısa vadeli yükümlülükler) Ortaklar Dier ilikili taraflar DER ALACAKLAR VE BORÇLAR DER ALACAKLAR (Cari/Dönen Varlıklar) Personelden alacaklar üpheli alacaklar üpheli alacaklar karılıı (-) (15.216) (15.216) Dier çeitli alacaklar

20 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇO TABLOLARINA LKN DPNOTLAR 10. DER ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) DER YÜKÜMLÜLÜKLER (Kısa Vadeli ) Ödenecek vergi ve harçlar Ödenecek SSK primleri Ertelenen vergi ve yükümlülükler Personele borçlar Ödenecek bireysel emeklilik sigorta primi Dier çeitli yükümlülükler Dier borçlar DER YÜKÜMLÜLÜKLER ( Uzun Vadeli ) Ertelenmi Kurumlar Vergisi CANLI VARLIKLAR Yoktur. 12. STOKLAR lk madde ve malzeme Yarı mamüller Mamüller Ticari mallar Verilen sipari avansları Dier stoklar

21 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇO TABLOLARINA LKN DPNOTLAR 13. DEVAM EDEN NAAT SÖZLEMELER ALACAKLARI VE HAKED BEDELLER Yoktur. 14. ERTELENEN VERG VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER ERTELENEN VERG VARLIKLARI Yoktur. ERTELENEN VERG YÜKÜMLÜLÜKLER Ertelenmi Vergi: irket vergiye esas yasal mali tabloları ile UFRS'ye göre hazırlanmı mali tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmi vergi aktifi ve pasifini muhasebeletirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile UFRS'ye göre hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup aaıda açıklanmaktadır. Zamanlama farklılıkları, muhasebe ve vergi amaçlı kaydedilen gelir ve giderlerin yıllar arasında meydana gelen farklarından kaynaklanmaktadır.zamanlama farklılıkları, maddi duran varlıklar (arsa ve arazi hariç), maddi olmayan duran varlıklar, stokların ve pein ödenen giderlerin yeniden deerlenmesi ile alacakların reeskontu, kıdem tazminatı karılıı, geçmi yıl zararları ve yararlanılacak yatırım indirimi tutarları üzerinden hesaplanmaktadır. Ertelenmi vergiye ve kurumsal vergiye baz tekil eden kalemler aaıda belirtilmitir: Ertelenmi vergiye baz tekil eden zamanlama farklılıkları: Maddi duran varlıkların deerlenmesi Kıdem tazminatı karılıı ( ) ( ) Stokların yeniden deerlenmesi Ticari alacakların reeskontu ( ) ( ) Ticari borçların reeskontu Hediye puan karılıı ( ) ( )

22 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇO TABLOLARINA LKN DPNOTLAR 14. ERTELENEN VERG VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜK (devamı) ERTELENEN VERG YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı) Ertelenen vergi (aktifleri/ pasifleri): Ticari alacakların reeskontu ( ) ( ) Kıdem tazminatı karılıı ( ) ( ) Hediye puan karılıı ( ) ( ) Ticari borçların reeskontu Maddi duran varlıkların deerlenmesi Stokların yeniden deerlenmesi Ertelenen vergi pasifi hareketleri: 1 Ocak, açılı bakiyesi Parasal kazanç - ( ) Ertelenmi vergi gideri ( ) Kapanı bakiyesi DER CAR/CAR OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER DER DÖNEN VARLIKLAR Pein ödenen giderler adesi Talep Edilen KDV Dier DER DURAN VARLIKLAR Gelecek yıllara ait giderler 10-21

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A..

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. LASTK SANAY VE TCARET A.. Tarihi tibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartlarına Göre Düzenlenmi Mali Tablolar 30 EYLÜL VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇOLAR (Tutarlar, Birim olarak ifade edilmitir

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A..

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. LASTK SANAY VE TCARET A.. Tarihi tibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartlarına Göre Düzenlenmi Mali Tablolar BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN MAL TABLOLAR

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN MAL TABLOLAR OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER Yönetim Kurulu na

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2005 TARHNDE SONA EREN ARA DÖNEME AT KONSOLDE MAL TABLOLAR

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2005 TARHNDE SONA EREN ARA DÖNEME AT KONSOLDE MAL TABLOLAR OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART TARHNDE SONA EREN ARA DÖNEME AT KONSOLDE MAL TABLOLAR 31 MART ve 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇOLAR VARLIKLAR Dipnot Referansları

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART TARHNDE SONA EREN DÖNEME AT TRAKN ÖZSERMAYE YÖNTEMNE GÖRE DEERLEMEYE TAB TUTULDUU MAL TABLOLAR 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE

Detaylı

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1. SER:XI No:25 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1. SER:XI No:25 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1 NOT 1 ORGANZASYON VE FAALYET KONUSU Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 1998 yılında kurulmu olup fiili faaliyet konusu sınai vana üretimi ve ticaretidir.

Detaylı

TAR HL AYRINTILI B LANÇOLAR (Milyon TL)

TAR HL AYRINTILI B LANÇOLAR (Milyon TL) 31.03.2003-31.03.2002 TARHL AYRINTILI BLANÇOLAR (Milyon TL) Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmemi AYRINTILI BLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 93.048.776 61.367.042 A. Hazır Deerler

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1. SER:XI No:25 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1. SER:XI No:25 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1 NOT 1 ORGANZASYON VE FAALYET KONUSU Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 1998 yılında kurulmu olup fiili faaliyet konusu sınai vana üretimi ve ticaretidir.

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. Bilanço (Birim:Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.)

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ÇERK SAYFA BLANÇO... 1-3 GELR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 5 NAKT AKIM TABLOSU... 6 MAL TABLOLARA

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI MAL TABLOLAR ÇERK SAYFA BLANÇO... 1-3 GELR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 5 NAKT AKIM TABLOSU... 6 MAL TABLOLARA LKN NOTLAR... 7-54 NOT 1 RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET

Detaylı

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 1 Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 2 Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Sunuma İlişkin Temel Esaslar Muhasebe Politikalarında Değişiklikler Muhasebe

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. VE BALI ORTAKLIKLARI 31 MART 2006 TARHNDE SONA EREN ARA DÖNEME AT BAIMSIZ DENETMDEN GEÇMEM KONSOLDE MAL TABLOLAR

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. VE BALI ORTAKLIKLARI 31 MART 2006 TARHNDE SONA EREN ARA DÖNEME AT BAIMSIZ DENETMDEN GEÇMEM KONSOLDE MAL TABLOLAR TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. VE BALI ORTAKLIKLARI 31 MART TARHNDE SONA EREN ARA DÖNEME AT BAIMSIZ DENETMDEN GEÇMEM KONSOLDE MAL TABLOLAR çindekiler Sayfa KONSOLDE BLANÇOLAR 1-2 KONSOLDE GELR TABLOLARI

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ÇNDEKLER SAYFA BLANÇO... 1-2 GELR TABLOSU... 3 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 4 NAKT AKIM TABLOSU... 5 MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR... 6-38 NOT 1 RKET

Detaylı

31 Mart 2005 tarihi itibariyle Uluslararası Raporlama Standartlarına Göre Hazırlanmış Bilanço

31 Mart 2005 tarihi itibariyle Uluslararası Raporlama Standartlarına Göre Hazırlanmış Bilanço 31 Mart tarihi itibariyle Uluslararası Raporlama Standartlarına Göre Hazırlanmış Bilanço DÖNEN VARLIKLAR 31 Mart 31 Aralık 2004 Not Nakit değerler 4 945 14 Alım satım amacıyla elde tutulan menkul 5 kıymetler

Detaylı

31 Mart 2005 tarihi itibariyle Uluslararası Raporlama Standartlarına Göre Hazırlanmış Bilanço

31 Mart 2005 tarihi itibariyle Uluslararası Raporlama Standartlarına Göre Hazırlanmış Bilanço 31 Mart tarihi itibariyle Uluslararası Raporlama Standartlarına Göre Hazırlanmış Bilanço DÖNEN VARLIKLAR 31 Mart 31 Aralık 2004 Not Nakit değerler 4 553 558 Alım satım amacıyla elde tutulan menkul 5 3.432.357

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 HAZRAN 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 HAZRAN 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLARI HAKKINDA NCELEME RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu na Giri Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK 30 HAZRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETÇ NCELEME RAPORU

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK 30 HAZRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETÇ NCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETÇ NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Delta Menkul Deerler A.. Yönetim Kurulu na Giri 1. Delta

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Denetim Raporu BLANÇO (Para Birimi- Yeni Türk Lirası (YTL, No 2)) Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmi Dipnot Referansları 30.09.2005 31.12.2004 VARLIKLAR

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT. FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ NCELEME RAPORU

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT. FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ NCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na 1 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR NCELEME RAPORU Giri 1. Delta Menkul Deerler A.. nin

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETM RAPORU

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETM RAPORU Yönetim Kurulu na 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE LKN FNANSAL TABLOLARLA LGL BAIMSIZ DENETM RAPORU 1. Delta Menkul

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ XI NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ XI NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ XI NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2006 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2006 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2006 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU 1 ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı