BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.."

Transkript

1 LASTK SANAY VE TCARET A.. tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmi mali tablolar 0

2 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇOLAR (Tutarlar, Birim olarak ifade edilmitir ). BAIMSIZ DENETMDEN GEÇMEM BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları Cari/Dönen Varlıklar Hazır Deerler Menkul Kıymetler (Net) Ticari Alacaklar (Net) Finansal Kiralama Alacakları (Net) likili Taraflardan Alacaklar (Net) Dier Alacaklar (Net) Canlı Varlıklar (Net) Stoklar (net) Devam Eden naat Sözlemelerinden Alacaklar (Net) Ertelenen Vergi Varlıkları Dier Cari/Dönen Varlıklar Cari Olmayan Duran Varlıklar Ticari Alacaklar (Net) Finansal Kiralama Alacakları (Net) likili Taraflardan Alacaklar (Net) Diger Alacaklar (Net) Finansal Varlıklar(Net) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) Maddi Varlıklar (Net) Maddi Olmayan Varlıklar (Net) Ertelenen Vergi Varlıkları Dier Cari Olmayan/Duran varlıklar Toplam Varlıklar

3 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇOLAR (Tutarlar, Birim olarak ifade edilmitir ). BAIMSIZ DENETMDEN GEÇMEM BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (Net) Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (Net) Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (Net) Dier Finansal Yükümlülükler (Net) Ticari Borçlar (Net) likili Taraflara Borçlar (Net) Alınan Avanslar Devam Eden naat Sözlemeleri Hakedi Bedelleri (Net) Borç Karılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülükleri Dier Yükümlülükler (Net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (Net) Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (Net) Dier Finansal Yükümlülükler (Net) Ticari Borçlar (Net) likili Taraflara Borçlar (Net) Alınan Avanslar Borç Karılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüü Dier Yükümlülükler (Net)

4 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇOLAR (Tutarlar, Birim olarak ifade edilmitir ). BAIMSIZ DENETMDEN GEÇMEM BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları YÜKÜMLÜLÜKLER (Devam) ÖZSERMAYE Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Karları - - Yeniden Deerleme Fonu - - Finansal Varlıklar Deer Artı Fonu - - Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri - - Olaanüstü Yedekler Özel Yedekler - - Sermayeye Eklenecek tirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satı Kazançları - - Yabancı Para Çevrim Farkları - - Net Dönem Karı/Zararı Geçmi Yıllar Kar/Zararları Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler

5 31 MART VE 31 MART TARHLER TBARYLE GELR TABLOLARI (Tutarlar, Birim olarak ifade edilmitir ).. BAIMSIZ DENETMDEN GEÇMEM BAIMSIZ DENETMDEN GEÇM Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları ESAS FAALYET GELRLER Satı Gelirleri (Net) Satıların Maliyeti (-) 36 ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Dier Gelirler/faiz+temettü+kira (Net) 36 - BRÜT ESAS FAALYET KARI/ZARARI Faaliyet Giderleri (-) 37 ( ) ( ) NET ESAS FAALYET KARI/ZARARI Dier Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Dier Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 ( ) ( ) Finansman Giderleri (-) 39 (32.790) (3.958) FAALYET KARI/ZARARI Net Parasal Pozisyon Zararı 40 - ( ) VERG ÖNCES KAR/ZARAR Vergiler 41 ( ) ( ) NET DÖNEM KARI/ZARARI HSSE BAINA KAZANÇ 42 1,28 0,56

6 5BRSA BRIDGESTONE SABANCI 31 MART VE 31 MART TARHLER TBARYLE ÖZSERMAYE DEM TABLOLARI (Tutarlar, Birim olarak ifade edilmitir ). Özsermaye düzeltme farkları Hisse Senedi hraç Primleri Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farkları Yasal Yedekler Dier Yedekler ve Geçmi Yıllar Karları Net Dönem karı Geçmi Yıllar Zararları Toplam Sermaye 2003 tibariyle bakiye ( ) ( ) Enflasyon düzeltmesi farkları Önceki dönem karının geçmi yıllar zararlarına aktarılması ( ) Dönem Net Karı tibariyle bakiye ( ) ( ) Geçmi yıl zararlarının mahsup ilemi ( ) ( ) Dönem net karı tibariyle bakiye ( ) Önceki dönem karının geçmi yıl karlarına aktarılması ( ) - - Daıtılan temettü ( ) ( ) Ayrılan Yasal yedekler ( ) Dönem net karı tibariyle bakiye ( )

7 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR 1. RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. ( Brisa veya irket ) 1974 yılında Türkiye nin en büyük iletmelerinden biri olan Hacı Ömer Sabancı Holding A.. nin sahip olduu bir Türk irketi olarak kurulmutur. irket in ana faaliyet alanı her nevi tekerlek lastii üretimi, pazarlama ve satııdır yılında irket, Bridgestone Corporation ile bir lisans sözlemesi gerçekletirerek, irket in Bridgestone lastikleri üretmesine ve satmasına olanak salamıtır. irket, hisselerinin bir kısmı halka açık olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu na ( SPK ) kayıtlıdır. irket faaliyetlerinin önemli bir bölümünü Sabancı Holding e balı olan irketlerle gerçekletirmektedir. irketin Enerjisa Enerji Üretim A. nin sermayesine % 3.19 oranında itiraki bulunmaktadır. irketin kanuni merkez adresi 4. Levent Sabancı Center Kule 2 Kat 3 Beikta-stanbul olup, tarihi itibariyle irket in adet çalıanı bulunmaktadır, ayrıca irketin belirli süreli i sözlemesi ile görev yapan 8 personeli vardır. (31 Aralık :1.364 çalıanı bulunmaktadır ve bu tarih itibariyle ayrıca, belirli süreli i sözlemesi ile görev yapan personel sayısı 10 kiidir) 2. MAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR irket mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (SPK Muhasebe Standartları) uygun olarak hazırlamıtır. SPK XI-25 no.lu Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları tebliinde, kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti yayınlamıtır. Anılan teblide, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) tarafından çıkarılmı olan muhasebe standartlarının uygulanmasının da, SPK muhasebe standartlarına uyulmu sayılacaı belirtilmitir. SPK, 17 Mart tarihinde almı olduu bir kararla, Türkiye de faaaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları na uygun mali tablo hazırlayan irketler için, 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadıını ilan etmitir. Mali tablolar, Yeni Türk Lirası nın tarihindeki satın alma gücüyle ifade edilmi ve yukarıda bahsedilen SPK nın izin verdii alternatif uygulama çerçevesinde hazırlanmıtır. Mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 20 Aralık tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmutur. 6

8 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR 2. MAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (Devamı) Yeni Türk Lirası: 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti nin Para Birimi Hakkında Kanun un yürürlük tarihi 1 Ocak olarak belirlenmi olup, bu tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti nin yeni para birimi Yeni Türk Lirası () ve alt birimi ise Yeni Kuru (YKr) olarak tanımlanmıtır. lgili Kanun un 2.maddesi ile Türk Lirası yeni para birimi olan Yeni Türk Lirası na dönütürülmü ve Türk Lirası ndan altı sıfır kaldırılarak, bir milyon Türk Lirası eittir bir Yeni Türk Lirası ( TL= 1 ) deiim oranında yeni bir deer getirilmitir. Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun MSD-10/ sayılı ve 1 Aralık tarihli yazısına istinaden, yılı içerisinde kamuya açıklanacak olan hesap dönemlerine ilikin mali tabloların karılatırma amacıyla kullanılacak olan bir önceki döneme ait finansal verileri iliikteki mali tablolarda sadece karılatırma yapmak amacıyla cinsinden ifade edilmitir. 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER / MUHASEBE POLTKALARI Ekteki mali tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe prensipleri aaıdaki gibidir: a. Hasılat Gelirler olutuunda tahakkuk esasına göre muhasebeletirilmektedir. Net satılar, iskontolar ve iadeler düüldükten sonra dönem içinde satılan mamullerin, tarihindeki paranın satın alım gücüyle ifade edilmi fatura tutarlarını içermektedir. b. Stoklar Stoklar aırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre maliyetin ya da net gerçekleebilir deerin (piyasa deerinden satı giderlerinin düülmesi yoluyla hesaplanan deer) düük olanı ile deerlenmektedir. Maliyet, hammadde, içilik ve ilgili üretim safhasına uygun genel üretim giderlerini kapsamaktadır. 7

9 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER / MUHASEBE POLTKALARI (Devamı) c. Maddi varlıklar Maddi duran varlıkların tarihi maliyetleri satınalma tarihinden itibaren tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmitir. Amortisman, sınırsız kullanım ömrü olan arsalar hariç, sabit kıymetlerin enflasyona göre düzeltilmi deerleri üzerinden ve normal amortisman metoduna göre hesaplanmıtır. Maddi duran varlıklar aaıdaki sürelerde itfa edilmektedirler: Binalar Yeraltı ve yerüstü düzenleri Makina ve cihazlar Taıtlar Döeme ve demirbalar 25 yıl 10 yıl 8 yıl 5 yıl 10 yıl Maddi duran varlık satılarından elde edilen kar ve zararlar, mali tablolarda ilgili gelir ve gider hesaplarına dahil edilmitir. Maddi duran varlıkların tamir, bakım ve onarımı için harcanan tutarlar gider kaydedilmektedir. d. Maddi olmayan varlıklar Maddi Olmayan duran varlıkların tarihi maliyetleri satınalma tarihinden itibaren tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmitir. Amortisman, enflasyona göre düzeltilmi deerleri üzerinden ve normal amortisman metoduna göre hesaplanmıtır. Maddi olmayan duran varlıklar aaıdaki sürelerde itfa edilmektedirler: Haklar Özel Maliyet Bedeleri Diger Maddi olmayan duran varlıklar 15 yıl 5 yıl 8 yıl Maddi olmayan duran varlık satılarından elde edilen kar ve zararlar, mali tablolarda ilgili gelir ve gider hesaplarına dahil edilmitir. e. Varlıklarda deer düüklüü Ertelenmi vergi aktifi ve finansal varlıklar dıındaki tüm uzun vadeli varlıklar, UMS 36 ya göre ( Varlıkların Deer Kaybı ) incelenmektedir. UMS 36 uyarınca, bir varlıın kayıtlı deeri, tahmini ikame deerinden büyük ise deer düüklüü karılıı ayırmak gerekmektedir. kame deeri, varlıın net satı deeri ile kullanım deerinden yüksek olanı olarak kabul edilir. Kullanım deeri, varlıın sürekli kullanımı sonucu gelecekte elde edilecek tahmini nakit girilerinin ve kullanım ömrü sonundaki satı deerinin toplamının bugünkü deeridir. 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER / MUHASEBE POLTKALARI (Devamı) 8

10 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR f. Borçlanma maliyetleri Kullanıma ve satıa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile direkt iliki kurulabilen faiz giderleri, ilgili varlık kullanıma veya satıa hazır hale getirilene kadar maliyetine dahil edilmektedir. Dier tüm finansman giderleri, olutukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. g. Finansal araçlar Gerçee uygun deer, istekli alıcı ve satıcıların biraraya geldii piyasalarda bir aktifin baka bir varlıkla deitirilebilecei veya bir taahhütün yerine getirilebilecei deerdir. Bir finansal enstrümanın piyasa deeri, aktif bir pazarın mevcudiyeti durumunda, satıtan elde edilebilecek tutara veya satın almadan doabilecek borca eittir. Finansal enstrümanların gerçee uygun tahmini deeri irket tarafından piyasalara ilikin bilgiler ve gerekli deerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmitir. Ancak, gerçee uygun deerin belirlenmesinde kullanılan piyasa verilerinin yorumlanmasına gerek duyulmaktadır. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler irket in varlıklarını elden çıkarması durumunda cari piyasa koullarında elde edebilecei deerler olmayabilir. Banka mevduatları, alacaklar, teminat mektupları ve akreditifler gibi arta balı taahhütler ve vadeli alım-satım ilemleri gibi dier türev enstrümanlar, karı tarafın anlamanın artlarını yerine getirememesi durumunda, irket finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek önemli finansal enstrümanlardır. Bazı finansal varlıkların maliyet deerine eit olan kayıtlı deerlerinin, kısa vadeli nitelikleri nedeniyle gerçee uygun deerlerine eit olduu varsayılmaktadır. Aaıda her mali enstrümanın gerçee uygun tahmini deerlerini belirlemede kullanılan yöntemler ve varsayımlar belirtilmitir. Kasa ve bankalar: Yabancı para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeleri yıl sonu kurundan deerlenmilerdir. Bilançodaki nakit ile bankadaki mevduatın mevcut deeri, bu varlıkların gerçee uygun tahmini deerleridir. 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER / MUHASEBE POLTKALARI (Devamı) 9

11 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR g. Finansal araçlar (devamı) Menkul kıymetler: Borsalarda ilem gören menkul kıymetler için gerçee uygun deerler borsa rayiçleri veya piyasa deerleri kullanılarak bulunur. Piyasa deeri bilinmeyenler için defter deeri gerçee uygun tahmini deerleridir. Ticari alacaklar ve ticari borçlar: Tahsili üpheli alacaklar karılıı sonrası ticari alacaklar ile ticari borçların bilançodaki mevcut deerleri, gerçee uygun tahmini deerleridir. likili irketlerden alacaklar / borçlar: likili irketlerden alacaklar / borçların bilanço deerleri gerçee uygun deerler olarak kabul edilir.. Kullanılan krediler: Kullanılan krediler, kullanıldıkları tarihte sabitlenen piyasa faiz oranlarına tabidir, fakat piyasada oluacak oranlara balı olarak deiiklik gösterebilmektedir. Banka kredileri elde edilen nakit tutarından muhasebeletirilirler. Finansman giderleri tahakkuk esasına göre muhasebeletirilir ve olutukları dönemde ödenmeyen kısım bilançodaki kredi tutarına eklenir. irket, olaan faaliyetleri sırasında akreditifler vb. gibi bilanço dıı riski bulunan finansal enstrümanlar kullanmaktadır. irket in bu tür enstrümanlardan kaynaklanabilecek zararları söz konusu enstrümanların sözleme tutarlarına edeerdir. Tahsilat riski irket in tahsilat riski esas olarak ticari alacaklarından doabilmektedir. Ticari alacaklar, irket yönetimince geçmi tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne alınarak deerlendirilmekte ve uygun oranda üpheli alacak karılıı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. Likit fonlara ilikin risk, söz konusu fonların kısa vadeli hazine bonosu ve devlet tahvillerine yatırılması nedeniyle sınırlıdır. Müterilerin geni bir portföye daılmasından dolayı irket in belirgin bir tahsilat riski bulunmamaktadır. Fiyat riski irket, faaliyet konusu nedeniyle yabancı para birimlerinin Yeni Türk Lirası karısındaki deerlerinin deiimlerine balı olarak kur dalgalanmalarına maruz kalmaktadır. irket in ihracatları aırlıklı olarak EURO cinsinden yapılmaktadır. Yeni Türk Lirası nın EURO ya karı güçlenmesi irket in ihracat satıları üzerinde negatif bir etki yaratmıtır 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER / MUHASEBE POLTKALARI (Devamı) 10

12 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR Likidite riski irket genellikle kısa vadeli finansal enstrümanlarını nakite çevirerek; örnein alacaklarını tahsil ederek, menkul kıymetlerini elden çıkararak, kendisine fon yaratmaktadır. Bu enstrümanlardan elde edilen tutarlar gerçee uygun deerleri ile kayıtlarda yer almaktadır. h. Kur deiiminin etkileri irket in yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden ( dıındaki para birimleri) muhasebeletirilen ilemler, ilem tarihindeki kurlar kullanılarak Yeni Türk Lirası na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize balı varlık ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Yeni Türk Lirası na çevrilmilerdir. Bu çevrimden ve dövizli ilemlerin tahsil / tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları / zararları gelir tablosunda yer almaktadır. i. Hisse baına kar Hisse baına kazanç net dönem karı veya zararından adi hisse senedi sahiplerine isabet eden kısmın dönem içindeki aırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Detayları dipnot 42 de açıklandıı gibi irket hisse baına kazanç hesaplamalarını UMS 33 uyarınca yapmaktadır. j. Bilanço tarihinden sonraki olaylar Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, iletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. Bilanço tarihi itibariyle söz konusu olayların var olduuna ilikin yeni deliller olması veya ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda, irket söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır. k. Karılıklar, arta Balı Yükümlülükler ve arta Balı Varlıklar irket, müterek ve müteselsil olarak sorumlu olduu durumlarda, dier tarafların yükümlülükleri bir arta balı yükümlülük olarak deerlendirilir. Dier tarafların yükümlü olduu kısım kadar bir tutar,güvenilir tahminin yapılamadıı istisnai durumlar hariç, gelecekte ekonomik fayda içeren kaynakların iletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, "karılık" olarak mali tablolara alınır. arta balı yükümlülükler,ekonomik fayda içeren kaynakların iletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmediinin tespiti amacıyla sürekli olarak deerlendirmeye tabi tutulur. arta balı yükümlülük olarak ileme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynakların iletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu arta balı yükümlülük, güvenilir tahminin 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER / MUHASEBE POLTKALARI (Devamı) 11

13 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR k. Karılıklar, arta Balı Yükümlülükler ve arta Balı Varlıklar (Devamı) yapılamadıı durumlar hariç, olasılıktaki deiikliin olduu dönemin mali tablolarında karılık olarak mali tablolara alınır. irket arta balı yükümlülüklerin muhtemel hale geldii ancak ekonomik fayda içeren kaynakların tutarı hakkında güvenilir tahminin yapılamaması durumunda ilgili yükümlülüü dipnotlarında göstermektedir. irket arta balı varlıkları mali tablolarına almamaktadır. l. Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Deiiklik ve Hatalar irket mali durumu, performansı veya nakit akımları üzerindeki ilemlerin ve olayların etkilerinin, mali tablolarda daha uygun ve güvenilir bir sunum sonucunu douracak nitelikte ise, muhasebe politikalarında deiiklik yapabilir. Söz konusu deiikliin uygulanması, gelecek dönemlere etkide bulunduunda, ilgili politika deiiklii, deiikliin yapıldıı dönemde mali tablolara alınır. Muhasebe politikasında deiiklik cari dönemi yada önceki dönemleri etkilediinde, söz konusu politika hep kullanımdaymı gibi, mali tablolarda geriye dönük olarak uygulanır. Bazı mali tablo kalemleri iletme faaliyetlerindeki mevcut belirsizlikler nedeniyle tahmini tutarlarıda içerir. Tahminin yapıldıı koullarda deiiklik olması, yeni bir bilgi edinilmesi yada ilave gelimenin ortaya çıkması durumunda, tahminler gözden geçirilir. Muhasebe tahminindeki deiikliin etkisi yalnızca bir döneme ilikin ise, yapıldıı cari dönemde; gelecek dönemlerede ilikin ise, hem deiikliin yapıldıı dönemde hemde gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak ekilde mali tablolara yansıtılır. Hatalar, matematiksel hatalar, muhasebe politikalarının yanlı uygulanması, irketin mali tablolarını ilgilendirecek bilgilerin yanlı yorumlanması veya dikatten kaçması olabilir. irket olası bir hatanın farkına vardıında, ilgili hatanın düzeltme tutarı geriye dönük olarak mali tablolarda düzeltilir. m. Kiralama lemleri irket Finansal kiralama ilemine konu olan varlıkları,bilançosunda, ilgili varlıın makul deeri ile asgari kira ödemelerinin bugünkü deerinden düük olanı üzerinden aktifte bir varlık, pasifte ise eit tutarda bir yükümlülük olarak izlemektedir. Asgari kira ödemelerinin bugünkü deerinin hesaplanmasında, kiralamadaki zımni faiz oranı; bunun tespit edilememesi durumunda ise kiracının marjinal borçlanma faiz oranı esas alınır. 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER / MUHASEBE POLTKALARI (Devamı) 12

14 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR n. likili taraflar Ekteki mali tablolarda, irket in hissedarları, onların sahibi olduu irketler, bunların yöneticileri ve ilikili oldukları bilinen dier gruplar, ilikili irketler olarak tanımlanmılardır. o. Finansal Bilgilerin Bölümlere göre raporlanması irket aırlıklı olarak bir tek endüstriyel alanda, balıca lastik üretimi, pazarlama ve satıı konularında faaliyet göstermektedir. irket bir endüstriyel alanda faaliyet gösterdiinden, ekli mali tablolar, gruplar bazında yurt içi faaliyet sonuçlarını daıtım kanalları ve markalar bazında içermektedir. irket in tüm varlıkları ve üretim olanakları Türkiye de bulunmaktadır. irket in dolaylı ihracat satıları H.Ö. Sabancı Holding A.. Grubu na balı Exsa kanalıyla yapılmakta olup direkt ihracat satıları daha çok Avrupa ülkelerine yapılmaktadır. p. Devlet tevik ve yardımlar irket makul deerleri ile izlenen parasal olmayan devlet tevikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teviklerini, elde edilmesi için gerekli artların irket tarafından yerine getirileceine ve teviin iletme tarafından elde edilebileceine dair makul bir güvence olutuunda mali tablolara alınır. Devlet tevikleri nakden veya devlete karı olan bir yükümlülüün azaltılması eklinde elde edilmi olsa dahi aynı ekilde mali tablolarda gösterilir. q. Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler Mali tablolarda yer alan gelir vergileri, cari yıl vergisi ile ertelenmi vergilerdeki deiimi içermektedir. irket, UMS 12 ye ( Vergilendirme - yeniden düzenlenmi) uygun olacak ekilde, dönem sonuçları üzerinden cari ve ertelenmi vergileri hesaplamaktadır. Hazırlanan mali tablolarda, irket in yıl sonu itibariyle dönem sonuçlarına dayanılarak tahmin edilen Kurumlar Vergisi yükümlülüü için karılık ayrılmaktadır. Kurumlar Vergisi yükümlülüü dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. Ertelenmi vergi aktifi ve pasifi, bazı gelir ve gider kalemlerin muhasebe ve vergisel açılardan farklı deerlendirilmeleri sonucunda ortaya çıkan zamanlama farklılıklarını baz alarak, yükümlülük metoduna göre hesaplanmaktadır. Ertelenmi vergi pasifi, oluan vergilendirilebilir tüm zamanlama farklılıkları için hesaplanmakta olup, ertelenmi vergi aktifi 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER / MUHASEBE POLTKALARI (Devamı) 13

15 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR q. Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler (Devamı) ise sadece ortaya çıkacak bu aktifin itfa edilebilecei, vergilendirilebilir bir karın gelecekte oluması beklendiinde kayıtlara alınmaktadır. Ertelenmi vergi, varlıkların olutuu veya yükümlüklüklerin yerine getirildii dönemde geçerli olan vergi oranları üzerinden hesaplanır ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. Ödenecek Kurumlar Vergisi tutarları, pein ödenen Kurumlar Vergisi tutarlarıyla, ilikili olduundan netletirilmektedir. Ertelenmi vergi aktif ve pasifi de aynı ekilde netletirilmektedir. r. Çalıanlara salanan faydalar / Kıdem tazminatları Türkiye de mevcut kanunlar ve toplu i sözlemelerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya iten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Kıdem tazminatı karılıı bilanço tarihi itibarıyla buna hak kazanan bütün çalıanların iine son verilmesi varsayımı ile ödenmesi gerekecek olan yükümlülüün hesaplanmasına dayanmaktadır. Mali tabloların hazırlanmasında UMS 19 ( Personele Salanan Haklar - yeniden düzenlenmi) uygulanmıtır. Gelecek kıdem tazminatı ödemeleri uygun iskonto oranı ile tahmin edilen enflasyon oranının neti ile reeskonta tabi tutularak bilanço tarihindeki deerine getirilmitir. s. Nakit akım tablosu irket net varlıklarındaki deiimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını deien artlara göre yönlendirme yetenei hakkında mali tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, dier mali tablolarının ayrılmaz bir parçası olarak, nakit akım tablolarını düzenlemektedir. 14

16 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇO TABLOLARINA LKN DPNOTLAR 4. HAZIR DEERLER Kasa Vadesiz mevduatlar Vadeli mevduatlar Vadeli Mevduatlar: Yabancı Para Cinsinde Tutar Para cinsi Faiz oranı % Vade ,50 EURO 2,75 3, ,00 US$ 1,75 3, ,5-18, Yabancı Para Cinsinde Tutar Para cinsi Faiz oranı % Vade EURO 2,75 3, US$ 2,75 3, ,0-23,

17 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇO TABLOLARINA LKN DPNOTLAR 5. MENKUL KIYMETLER Yoktur. 6. FNANSAL BORÇLAR Kısa vadeli banka kredileri ve itibariyle kısa vadeli banka kredileri faizsiz spot kredilerden olumaktadır. 7. TCAR ALACAKLAR VE BORÇLAR TCAR ALACAKLAR (Cari/Dönen Varlıklar) Ticari alacaklar Alacak senetleri Alacakların reeskontu (-) ( ) ( ) Dier ticari alacaklar üpheli ticari alacaklar karılıı (-) ( ) ( )

18 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇO TABLOLARINA LKN DPNOTLAR 7. TCAR ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) TCAR ALACAKLAR (Cari Olmayan/Duran Varlıklar) Alacak senetleri Verilen depozito ve teminatlar TCAR BORÇLAR (Kısa Vadeli Yükümlülükler) Kısa vadeli ticari borçlar Royalty borçları Alınan depozito ve teminatlar Bayi ciro primi borçları Müteahhitlere olan borçlar Ticari borçların reeskontu (11.016) (19.350) FNANSAL KRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI FNANSAL KRALAMA BORÇLARI Kısa vadeli finansal kiralama borçları Uzun vadeli finansal kiralama borçları Toplam Finansal Kiralama Borçları Finansal kiralama alacakları yoktur. 17

19 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇO TABLOLARINA LKN DPNOTLAR 9. LKL TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR LKL TARAFLARDAN ALACAKLAR (Cari / Dönen varlıklar) Ortaklar Dier ilikili taraflar LKL TARAFLARA BORÇLAR (Kısa vadeli yükümlülükler) Ortaklar Dier ilikili taraflar DER ALACAKLAR VE BORÇLAR DER ALACAKLAR (Cari/Dönen Varlıklar) Personelden alacaklar üpheli alacaklar üpheli alacaklar karılıı (-) (15.216) (15.216) Dier çeitli alacaklar

20 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇO TABLOLARINA LKN DPNOTLAR 10. DER ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) DER YÜKÜMLÜLÜKLER (Kısa Vadeli ) Ödenecek vergi ve harçlar Ödenecek SSK primleri Ertelenen vergi ve yükümlülükler Personele borçlar Ödenecek bireysel emeklilik sigorta primi Dier çeitli yükümlülükler Dier borçlar DER YÜKÜMLÜLÜKLER ( Uzun Vadeli ) Ertelenmi Kurumlar Vergisi CANLI VARLIKLAR Yoktur. 12. STOKLAR lk madde ve malzeme Yarı mamüller Mamüller Ticari mallar Verilen sipari avansları Dier stoklar

21 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇO TABLOLARINA LKN DPNOTLAR 13. DEVAM EDEN NAAT SÖZLEMELER ALACAKLARI VE HAKED BEDELLER Yoktur. 14. ERTELENEN VERG VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER ERTELENEN VERG VARLIKLARI Yoktur. ERTELENEN VERG YÜKÜMLÜLÜKLER Ertelenmi Vergi: irket vergiye esas yasal mali tabloları ile UFRS'ye göre hazırlanmı mali tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmi vergi aktifi ve pasifini muhasebeletirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile UFRS'ye göre hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup aaıda açıklanmaktadır. Zamanlama farklılıkları, muhasebe ve vergi amaçlı kaydedilen gelir ve giderlerin yıllar arasında meydana gelen farklarından kaynaklanmaktadır.zamanlama farklılıkları, maddi duran varlıklar (arsa ve arazi hariç), maddi olmayan duran varlıklar, stokların ve pein ödenen giderlerin yeniden deerlenmesi ile alacakların reeskontu, kıdem tazminatı karılıı, geçmi yıl zararları ve yararlanılacak yatırım indirimi tutarları üzerinden hesaplanmaktadır. Ertelenmi vergiye ve kurumsal vergiye baz tekil eden kalemler aaıda belirtilmitir: Ertelenmi vergiye baz tekil eden zamanlama farklılıkları: Maddi duran varlıkların deerlenmesi Kıdem tazminatı karılıı ( ) ( ) Stokların yeniden deerlenmesi Ticari alacakların reeskontu ( ) ( ) Ticari borçların reeskontu Hediye puan karılıı ( ) ( )

22 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇO TABLOLARINA LKN DPNOTLAR 14. ERTELENEN VERG VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜK (devamı) ERTELENEN VERG YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı) Ertelenen vergi (aktifleri/ pasifleri): Ticari alacakların reeskontu ( ) ( ) Kıdem tazminatı karılıı ( ) ( ) Hediye puan karılıı ( ) ( ) Ticari borçların reeskontu Maddi duran varlıkların deerlenmesi Stokların yeniden deerlenmesi Ertelenen vergi pasifi hareketleri: 1 Ocak, açılı bakiyesi Parasal kazanç - ( ) Ertelenmi vergi gideri ( ) Kapanı bakiyesi DER CAR/CAR OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER DER DÖNEN VARLIKLAR Pein ödenen giderler adesi Talep Edilen KDV Dier DER DURAN VARLIKLAR Gelecek yıllara ait giderler 10-21

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa ------- Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2-3 Gelir Tablosu 4 Mali Tablolara likin Dipnotlar

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar tablosu

Detaylı

Dipnot Referansları. Baımsız denetimden. geçmemi

Dipnot Referansları. Baımsız denetimden. geçmemi Dipnot Referansları 31.03.2013 31.12.2012 Baımsız denetimden geçmemi Baımsız denetimden geçmi VARLIKLAR Konsolide Konsolide Dönen Varlıklar 2.943.169 31.014.719 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 923.306 302.179

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOSU... 3 ÖZSERMAYE

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket, Sarkuysan) 02.05.1972 de kurulmuş hisselerinin tamamı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Detaylı

YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK- 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

Detaylı

Dipnot Referanslar ı

Dipnot Referanslar ı ÜLKER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referanslar ı Cari / Dönen Varlıklar 522.004.406 771.303.921 Hazır Değerler 4 26.425.571 179.545.696

Detaylı

Ek 5. Denetçi Raporu

Ek 5. Denetçi Raporu Ek 5 Denetçi Raporu 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL RAPOR LE BAIMSIZ DENETM RAPORU BAIMSIZ DENETM RAPORU Türkiye Halk Bankası A.. Yönetim Kurulu na Ankara 1. Türkiye Halk Bankası

Detaylı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 29 Şubat 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 29 Şubat 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 29 Şubat 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları 29 ŞUBAT 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SERİ: XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞE GÖRE

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006, HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006, HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006, HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULUNA; Kartonsan Karton Sanayi

Detaylı

PARK ELEKTRĐK ÜRETĐM MADENCĐLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

PARK ELEKTRĐK ÜRETĐM MADENCĐLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇOLAR 1-2. GELĐR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOSU.. 4 NAKĐT AKIM TABLOSU... 5-6 FĐNANSAL TABLOLARA AĐT

Detaylı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 30 Kasım 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 30 Kasım 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 Kasım 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları 30 KASIM 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TĐCARETĐ A.Ş. Sayfa No: 1 UMS/UFRS YE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLĐDE OLMAYAN MALĐ TABLOLARA AĐT DĐPNOTLAR

SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TĐCARETĐ A.Ş. Sayfa No: 1 UMS/UFRS YE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLĐDE OLMAYAN MALĐ TABLOLARA AĐT DĐPNOTLAR Sayfa No: 1 NOT 1) ŞĐRKET ĐN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU Sayılgan Menkul Değerler Ticareti A.Ş., Hocapaşa Mah. Ankara Cad. Halil Lütfü Dördüncü Đş Merkezi No:102 Kat:3 Daire: 54-55 Eminönü / Đstanbul,

Detaylı

Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Uşak Seramik Sanayii A.Ş. (Şirket) Uşak Elektro Porselen A.Ş. adıyla 1972 yılında kurulmuştur. Şirket in kuruluş aşamasında elektro porselen üretimi

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PETROL OFİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT DENETİM RAPORU 1. Petrol Ofisi A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1-GİRİŞ GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 31.03.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.Ticaret Sicil Numarası : 262909 4.Merkez Adresi

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SERİ: XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2008-31.12.2008 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR, DİPNOTLARI VE

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Ak Yatırım Ortaklığı

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI- 29 KONSOLİDE OLMAYAN)

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.03.2007 TARİHİ İTİBARİYLE SERİ: XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ BİLANÇO (Yeni Türk Lirası )

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.03.2007 TARİHİ İTİBARİYLE SERİ: XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ BİLANÇO (Yeni Türk Lirası ) TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.03.2007 TARİHİ İTİBARİYLE SERİ: XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ BİLANÇO (Yeni Türk Lirası ) Dipnot Cari Ara Dönem Önceki Dönem Referan sları 31/03/20 07 31/12/20

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR 1-2 GELİR TABLOLARI 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI 4 5-24 NOT 1 ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 07.01.2003 tarihinde kurulan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket, Ana Ortaklık ) nin faaliyet konusu profesyonel elektronik

Detaylı

Cari Olmayan/Duran Varlıklar 84.602 16.199 Ticari Alacaklar (Net) Not:7 55 -

Cari Olmayan/Duran Varlıklar 84.602 16.199 Ticari Alacaklar (Net) Not:7 55 - VARLIKLAR AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.)

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR

Detaylı

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOSU...

Detaylı

EGELİ & CO. YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL) Dipnot Referansları VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 11,746,024 7,929,024 Hazır Değerler 4 4,395,386 3,268,992 Menkul

Detaylı