Doç. Dr. Beril DURMUfi / Doç. Dr. E. Serra YURTKORU Doç. Dr. Murat Ç NKO SOSYAL BİLİMLERDE SPSS LE VERİ ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. Beril DURMUfi / Doç. Dr. E. Serra YURTKORU Doç. Dr. Murat Ç NKO SOSYAL BİLİMLERDE SPSS LE VERİ ANALİZİ"

Transkript

1 Doç. Dr. Beril DURMUfi / Doç. Dr. E. Serra YURTKORU Doç. Dr. Murat Ç NKO SOSYAL BİLİMLERDE SPSS LE VERİ ANALİZİ

2 Yay n No : 2519 flletme-ekonomi Dizisi : 506 T pk 5. Bas m Eylül STANBUL ISBN Cop yright Bu ki ta b n bu ba s s n n Tür ki ye de ki ya y n hak la r BE TA Ba s m Ya y m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya bafl ka her han gi bir fle kil de ço al t la maz, da t la maz. Nor mal öl çü yü aflan ik ti bas lar ya p la maz. Nor mal ve ka nu nî ik ti bas lar da kay nak gös te ril me si zo run lu dur. Dizgi : B e t a B a s m A. fi. Bask - Cilt : Pasifik Ofset (Sertifika No: 12027) Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar/İSTANBUL Tel: (0212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta Basım Yayım Dağıtım A.fi. (Sertifika No: 16136) Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Sevgilerini ve desteklerini eksik etmeyen Annem Yurdanur Durmuş, babam Prof. Dr. Ahmet Hayri Durmuş ve kızlarım Begüm ile Beyza ya Beril Durmuş Annem Perihan Yurtkoru ve babam Kapt. A.Coşkun Yurtkoru ya E.Serra Yurtkoru Annem Ayişe Çinko ve babam Kasım Çinko ya Murat Çinko

4 vi

5 vii İÇİNDEKİLER Sunuş Yazarlar Hakkında Önsöz vii xi xiii Giriş 1 Temel İstatistik Kavramları 3 Araştırma Senaryosu Örnek Veri Setleri 13 Bölüm 1 SPSS Programı Menüleri 17 SPSS Programı Ana Menüleri 19 SPSS de Araç ve Durum Çubukları 24 Bölüm 2 Verilerin Analize Hazırlanması Süreci 27 Yeni Veri Dosyası Oluşturma 29 Veri Setinin Filtrelenmesi 36 Hesaplama ve Yeniden Kodlama 41 Bölüm 3 Veri Yapısının Tanımlanması 49 Frekans (Frequencies) Menüsü 51 Betimsel (Descriptives) İstatistik Menüsü 59 Araştırma (Explore) Menüsü 61 Serpilme Diyagramı 68 Bölüm 4 Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi 71 Faktör Analizi 73 SPSS Faktör Analizi Pencereleri 74 Faktör Analizi Uygulaması 78 Güvenilirlik Analizi 89 Hizmet Kalitesi Faktör Analizi Sonucu 101 Müşteri Memnuniyeti Kavramının Faktör Analizi 105 Faktör Değerlerinin Hesaplanması 109

6 vi Bölüm 5 Fark Testleri 115 SPSS de Bağımsız t-testi Uygulaması 120 Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 124 Welch ve Brown-Forsythe Testleri 132 Bağımlı Gruplar için t-testi 134 Bölüm 6 Korelasyon ve Regresyon Analizleri 141 Korelasyon Analizi 143 Serpilme Diyagramı 147 Regresyon Analizi 154 Doğrusal Regresyon Varsayımları 155 SPSS de Basit Doğrusal Regresyon Uygulaması 159 SPSS de Çoklu Doğrusal Regresyon Uygulaması 167 Regresyonda Kukla Değişken Kullanımı 176 Bölüm 7 Parametrik Olmayan İstatistiksel Testler 181 Ki-Kare Bağımsızlık Testi ve SPSS Uygulaması 184 Mann-Whitney U Testi ve SPSS Uygulaması 188 Wilcoxon Testi ve SPSS Uygulaması 191 Kruskal-Wallis Tek Yönlü Varyans Analizi 194 Kendall ve Spearman Testleri ve SPSS Uygulaması 196 Bölüm 8 İstatistiksel Bulguların Raporlaştırılması 199 Kaynakça 209 Dizin 212

7 vii SUNUŞ İçinde bulunduğumuz Bilgi Çağı nda, verilerin çeşit ve miktarı büyük bir hızla çoğalmakta ve veri analizinin önemi her geçen gün artmaktadır. Özellikle son yıllarda gerek sosyal bilimlerde gerek fen bilimlerinde veri analiz tekniklerini hızlı uygulayabilen yazılımlar sayesinde bulgular daha kısa sürede elde edilmekte ve daha kolay yorumlanmaktadır. Bu gelişmeler insanı, toplumu, işletmeleri, müşterileri tanımak, anlamak, onlar hakkında çıkarımlarda bulunmak isteyen karar vericilere ve sosyal bilimler araştırmacılarına değer katan gelişmelerdir. Çünkü verilerin miktar ve çeşitlerinin artmasıyla belirsizlikleri açıklamak ve geleceğe yönelik tahmin yapmak fırsatı artmıştır. Ancak, veri kaynaklarının artması tutum ve davranışları daha fazla veriyle değerlendirmeyi sağlayarak isabetli karar verme olasılığını artırdığı için bir yandan olumlu bir durum yaratırken, bir yandan da ihtiyaç duyulan analiz işlemlerini daha karmaşık hale getirmektedir. Daha fazla veriyi, daha hızlı biçimde analiz etmek için bilgisayar teknolojilerinden faydalanmak kaçınılmaz olmuştur. Veri analizinin en vazgeçilmez tekniklerinden birisi şüphesiz istatistiksel tekniklerdir. Bu teknikler her ne kadar yıllardır bu işin uzmanı olan kişiler tarafından çok bilinen ve kullanılan teknikler olsa da, içinde bulunduğumuz teknoloji ve bilgi çağında adeta yeniden keşfedilerek daha verimli, etkin kullanımı gündeme gelmiştir. Veri analizi ve bu analizi çağdaş yöntemlerle gerçekleştirme ihtiyacı arttıkça bu analizleri yapacak olan yazılımlar ve algoritmalar

8 viii çoğalmıştır. Verilerin çeşitli veri toplama yöntemleriyle toplanıp anlamlı bir bilgi çıkarmak amacıyla sınıflandırılması, özetlenmesi, analiz edilerek bulguların sunulması olarak tanımlayabileceğimiz istatistik her zaman çağdaş yöntemler kullanmak, teknolojinin sağladığı olanakları değerlendirmek durumundadır. Günümüzde bunun için çok çeşitli yazılımlar üretilip kullanıma sunulmaktadır. Bunlardan en yaygın olanlardan biri olan SPSS, özellikle akademik yaşamda, araştırma yapan kullanıcıların sık başvurduğu bir istatistik paket programı özelliği taşımaktadır. Paket program kullanımını etkileyen hatta kolaylaştıran en önemli özelliklerinden birisi kullanıcının, programın hizmet ettiği konu hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Bunun yanısıra bilgisayar okuryazarı olmak ve programdaki komutları yerine getirebilmekte oldukça önemlidir. İki özelliği bir arada taşıyan kullanıcı olabilmek için bilgi sahibi olmak ve bunun için emek ve zaman harcamak gerekir. Kullanıcının ihtiyacı olan hem istatistik bilgisi hem de söz konusu paket programları kullanma bilgisidir. Bu ihtiyaç yıllardır birlikte çalıştığım ve elinizde bulunan kitabı ortaya çıkaran sevgili genç meslektaşlarım Beril Durmuş, E. Serra Yurtkoru ve Murat Çinko nun her zaman dikkatini çeken ve önemsediği bir konuydu. Özellikle, tez öğrencileri ve araştırma yapan meslektaşlarımızın istatistik ve SPSS de veri analiziyle ilgili sorularıyla karşı karşıya kaldılar. Sadece kendi bölümümüz veya kurumumuzdan değildi bu istekler. Bunu çoğu zaman amatör bir ruhla ve keyifle yerine getirdiğine şahit olduğum bu üç genç meslektaşımı zaman zaman kendi çalışmalarına ayıracakları sürelerden fedakarlık yaparak diğerlerinin istatistiksel analizlerine yardım ederken gözledim.

9 ix Fakültede kendileriyle paylaştığımız ofisimize istatistik ve uygulamalarıyla ilgili bilgi almaya, soru sormaya gelenlerin fazla sayıda olup da odaya sığamaz olduğumuz durumlar yaşadık. Aynı anda birden fazla araştırmacının veri analizine yardımcı olmaya çalıştılar. Analiz yöntemlerinin, bulgularının tartışıldığı adeta bir forum ortamının oluştuğu odamızda birçok meslektaşımız tam da Sayısal Yöntemler anabilim dalına uygun bir oda olduğu dair ifadeleriyle karşılaştık. Kitabı beğeniyle okurken, yazarların tüm bu birikimlerini de kitaba aktardıklarını gördüm. Çünkü araştırmacıların uygulamada karşılaştıkları sorunları çok iyi teşhis etmişler ve buna yönelik tavsiyelere de yer vermişlerdi. Kitap bu açıdan da çok önemli bir ihtiyacı karşılar özelliğe sahiptir. Kitabın kurgusu bir araştırmacının istatistik paket programı kullanırken uygulama aşamasında en çok sıkıntı yaşayabileceği durumları rahatlıkla aşacağı bir sistematik üzerine inşa edilmiş. Gerçekçi bir veri setinin kullanılması ve tüm analizlerin bir bütünün parçası olarak gerçekleştirilip sunulması bu kitabı farklı kılan özelliklerinden birisidir. Çağdaş bir eğitim yöntemi olarak daha çok son yıllarda şahit olduğumuz, kitaba eklenen CD ise veri analizini uygulamalı olarak göstermesi açısından kullanıcı dostu olan ve öğrenmeyi verimli ve etkin kılan bir unsurdur. Kurgusuyla, kullandığı yazım diliyle, okuyucuya yakın bir örnek senaryo kullanmasıyla, uygulamaları gerçekçi bir veri setinde gerçekleştirmesi ve bu veri setinin hem ham hem de değişiklikler yapıldıktan sonraki haliyle CD de verilmesi ve sonuçların sunulduğu çıktılarıyla birlikte okuyucuyla paylaşılmasının istatistiksel olarak da anlamlı bir katkı sağlayacağı inancındayım. Prof.Dr.Şule ÖZMEN

10 vi

11 xi YAZARLAR HAKKINDA BERİL DURMUŞ Beril Durmuş 1973 yılında İstanbul'da doğdu yılında Özel Şişli Terakki Lisesi'nden 1995 de Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans'ını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Ekonometri Anabilim Dalı Yöneylem Bilim Dalında, doktorasını İngilizce İşletme Bilim Dalında tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. Beril Durmuş un çalışmaları veri madenciliği, araştırma yöntemleri ve çok değişkenli istatistik üzerine olup eğitim, liderlik, müşteri ilişkileri, yönetimi tüketici davranışları ve hizmet kalitesi alanlarında uygulamaları bulunmaktadır. E. SERRA YURTKORU E. Serra Yurtkoru 1968 yılında İstanbul'da doğdu yılında Özel Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nden 1990 da İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans'ını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İngilizce İşletme Anabilim Dalı Örgütsel Davranış Bilim Dalında, doktorasını İngilizce İşletme Bilim Dalında tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. İngilizce ve Almanca bilen Yurtkoru'nun çalışmaları veri madenciliği, araştırma yöntemleri ve çok değişkenli istatistik üzerine olup eğitim, liderlik, müşteri ilişkileri, yönetimi tüketici davranışları ve hizmet kalitesi alanlarında uygulamaları bulunmaktadır.

12 xii MURAT ÇİNKO Murat Çinko 1973 yılında Ankara'da doğdu yılında Keçiören Lisesi'nden 1997 de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans'ını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İngilizce İşletme Anabilim Dalı İngilizce İşletme Bilim Dalında doktorasını Ekonometri Anabilim Dalı İstatistik Bilim Dalında tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Murat Çinko nun çalışmaları finansal istatistik ve çok değişkenli analiz üzerinedir.

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz

GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz GİRİŞİMCİLİK Doç. Dr. Mehmet Marangoz I Yayın No : 2742 İşletme - Ekonomi : 578 1. Baskı Eylül 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-766 - 3 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür ki ye de ki ya yın hak

Detaylı

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI M. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası I Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Tu çe GÜREL BORAN TÜRK YE DEN UYGULAMA ÖRNEKLER YLE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Tu çe GÜREL BORAN TÜRK YE DEN UYGULAMA ÖRNEKLER YLE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK I Tu çe GÜREL BORAN TÜRK YE DEN UYGULAMA ÖRNEKLER YLE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK II Yay n No : 2430 flletme - Ekonomi : 473 1. Baskı Nisan 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-452 - 5 Cop yright Bu ki ta b

Detaylı

Prof. Dr. Nurgül Chambers. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi. Beta

Prof. Dr. Nurgül Chambers. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi. Beta Prof. Dr. Nurgül Chambers Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi TÜREV PİYASALAR Beta Yayın No : 2202 İşletme-Ekonomi Dizisi : 344 2. Bası - Ekim 2007 - İSTANBUL 4. Basım

Detaylı

E-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ S. SEDAT AKGÖZ

E-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ S. SEDAT AKGÖZ E-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ S. SEDAT AKGÖZ Aralık, 2011 Yay n No : 2601 İşletme-Ekonomi Dizisi : 539 2. Baskı Aralık 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-624 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s s n n

Detaylı

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi i TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ ii Yay n No : 2808 İletişim Dizisi : 95 1. Baskı

Detaylı

I. Kısım: Türev Piyasalar ve Ürünler. Prof. Dr. Sudi APAK Dr. Metin UYAR TÜREV ÜRÜNLER FİNANSAL TEKNİKLER

I. Kısım: Türev Piyasalar ve Ürünler. Prof. Dr. Sudi APAK Dr. Metin UYAR TÜREV ÜRÜNLER FİNANSAL TEKNİKLER I. Kısım: Türev Piyasalar ve Ürünler Prof. Dr. Sudi APAK Dr. Metin UYAR TÜREV ÜRÜNLER VE FİNANSAL TEKNİKLER I Türev Ürünler ve Finansal Teknikler Yay n No : 2527 flletme Ekonomi : 513 1. Baskı Ekim 2011

Detaylı

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI I BANKACILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI Yay n No : 2967 flletme Ekonomi : 610 1. Baskı Kasım 2011 İSTANBUL Tıpkı 2. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-992-6 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3239 İletişim Dizisi : 117 1. Baskı - Haziran 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-356 -

Detaylı

UYGULAMALI VERİ MADENCİLİĞİ SEKTÖREL ANALİZLER

UYGULAMALI VERİ MADENCİLİĞİ SEKTÖREL ANALİZLER Yrd. Doç. Dr. Umman Tuğba Şimşek Gürsoy UYGULAMALI VERİ MADENCİLİĞİ SEKTÖREL ANALİZLER ISBN 978-605-364-040-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Şadi Can SARUHAN Müge Leyla YILDIZ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Teori ve Uygulama Ocak, 2012 İstanbul I Yay n No : 2622 İşletme-Ekonomi Dizisi : 541 1. Bask Ocak 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-646 - 8 Copyright

Detaylı

Yönetim Biliminde 49 insan 49 teori YÖNETİM BİLİMİNDE 49 İNSAN TEORİ. Editörler: Ömer Livvarçin - Dilek Kurt

Yönetim Biliminde 49 insan 49 teori YÖNETİM BİLİMİNDE 49 İNSAN TEORİ. Editörler: Ömer Livvarçin - Dilek Kurt Yönetim Biliminde 49 insan 49 teori YÖNETİM BİLİMİNDE 49 İNSAN TEORİ Editörler: Ömer Livvarçin - Dilek Kurt 1 Yayın No : 2408 İşletme-Ekonomi Dizisi : 463 1. Baskı Mart 2011 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-431

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri Elementary Education Online, 12(1), k: 1 6, 2013. İlköğretim Online, 12(1), b:1 6, 2013. [Online]: http://ilkogretim online.org.tr KİTAP İNCELEMESİ SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

Detaylı

Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bilgisayarlı Muhasebe Dersine Bakış Açılarına İlişkin Bir Araştırma

Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bilgisayarlı Muhasebe Dersine Bakış Açılarına İlişkin Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. İsmail Bekçi İsmet Titiz Nuri Ömürbek Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bilgisayarlı Muhasebe Dersine Bakış Açılarına İlişkin Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. İsmail

Detaylı

Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii

Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii iv v İçindekiler Sunuş... vii Önsöz... ix 1. Giriş...1 1.1 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası...2 2. Testler ve Test

Detaylı

TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar

TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar III Editörler: Gülsün EBY Gonca TELLİ YAMAMOTO Uğur DEMİRAY Yazarlar: Emine ARUĞASLAN Z. Gönül BALKIR Meltem Huri BATURAY Ahmet BAYTAK Kadir BORA Beril CEYLAN

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyeleri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI YENİLENMİŞ

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÖZEL MATEMATİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZME DÜZEYLERİNE GÖRE BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİN

Detaylı

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI I Dr. Özgür ÇATIKKAŞ Ayşe Sunay GÜRSU ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde 01.03.2010 tarihinde savunulmuş yüksek lisans

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DEĞİŞEN MEVZUATA GÖRE YENİDEN YAZILMIŞ 6. BASKI Yayın No : 3021 Hukuk Dizisi : 1480

Detaylı

HALKLA L fik LER VE REKLAM ÜZER NE ET K DE ERLEND RMELER. Editörler

HALKLA L fik LER VE REKLAM ÜZER NE ET K DE ERLEND RMELER. Editörler HALKLA L fik LER VE REKLAM ÜZER NE ET K DE ERLEND RMELER Editörler dil SAYIMER P nar Eraslan YAYINO LU i Yay n No : 1890 letiflim Dizisi : 43 1. Bask Aral k 2007 STANBUL ISBN 978-975 - 295-787 - 9 Copyright

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Sosyal Programlar Öğrencilerinin Bilgi Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Tutumları *

Meslek Yüksekokulu Sosyal Programlar Öğrencilerinin Bilgi Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Tutumları * DOI: 10.5961/jhes.2013.061 Meslek Yüksekokulu Sosyal Programlar Öğrencilerinin Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Tutumları * The Attitudes of Social Programs Students in Vocational High Schools Towards

Detaylı

İYASET MUSTAFA BOSTANCI

İYASET MUSTAFA BOSTANCI FACEBOOK RECEP TAYYİP ERDOĞAN TWITTER SİYASET SİYASAL REKLAM AK PARTİ LİDER WORDPRESS WEB 3.0 CHP ANALİZ OY VİDEO SEÇİM LINKEDIN REKLAM İSTATİSTİK YOUTUBE İNTERNET BLOG SEÇMEN SOSYAL AĞ FLICKR SİYASAL

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE ANKARA - 2008 i T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI Genel Yayın No: 133 Seri:

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/3 (2012). 1-16 ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Filiz YALÇIN * Mehmet BAŞ ** Öz: Globalleşen

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı