IV. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARI TOPLANTISI. Fatma KÖKSAL Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IV. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARI TOPLANTISI. Fatma KÖKSAL Strateji Geliştirme Daire Başkanı"

Transkript

1 IV. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARI TOPLANTISI Öz Gelir Karşılığı Ödenek Uygulaması, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Fatma KÖKSAL Strateji Geliştirme Daire Başkanı

2 ÖZ GELİRLER Öz Gelirle ilgili herhangi bir Kanuni düzenleme olmamakla beraber Yükseköğretim kurumları açısından 2547 sayılı Kanunda yer alan hükümler nedeniyle özel gelir özel ödenek yapısına benzer bir uygulama devam etmektedir.

3 ÖZ GELİRLER Yüksek Öğretim Kurumlarının Öz Gelirleri; 2547 Sayılı Kanunun 43.md. Lisans düzeyinde öğretim 44.md.Uzaktan öğretim programı 46.md.Cari Hizmet Maliyetinin hesaplanması 58.md. Döner Sermaye payı Ek 25.md. Taşınmaz mallar

4 ÖZ GELİRLER Ek 26.md. Yaz okulu gelirleri Ek 27.md.Tezsiz Yüksek Lisans 3843 Sayılı Kanunun 7.md. İkinci öğretim hükümleri uyarınca Yükseköğretim Kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilerek gelir gerçekleşmelerine göre (A) işaretli cetvelde tefrik edilen ödeneklerde kullandırılmaktadır. Bu niteliğe haiz gelirler (B) İşaretli cetvelde belirtilmiştir.

5 ÖZ GELİRLER Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Yaz Okulu Gelirleri Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri Tezli Yüksek Lisans Gelirleri Doktora Gelirleri Yurt Yatak Ücreti Gelirleri Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler Diğer hizmet gelirleri Lojman Kira Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Araştırma Projeleri Gelirleri Payı

6 Yükseköğretim kurumlarının (B) işaretli cetvelinde yer almasına rağmen aşağıdaki tabloda dökümü yapılan gelirler ise Hazine yardımı Fonksiyonları içinde ödenekleştirilip kullanılmaktadır Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri Kişilerden Alacaklar Faizleri Diğer Faizler Diğer İdari Para Cezaları İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar Kişilerden Alacaklar Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri

7 ÖZ GELİRLER Öz gelirleri elde edildikleri gelir kalemleri ve kullanıldıkları gider fonksiyonlarını gösterecek şekilde düzenlersek aşağıdaki gibi bir tablo karşımıza çıkmaktadır.

8 ÖZ GELİRLER GELİR ADI FONKSİYON ADI Lojman Kira Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri İkinci Öğre mden Elde Edilen Gelirleri Yaz Okulu Gelirleri Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri Taşınmaz Mal Gelirleri ile Yürütülecek Hizmetler ( ) İkinci Öğretim Gelirleri ile Yürütülecek Hizmetler ( ) Yaz Okulu Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler ( ) Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler ( )

9 ÖZ GELİRLER GELİR ADI Araş rma Projeleri Gelirleri Payı Döner Sermayelerin Aylık Gayri Safi Hasılatından Aktarmalar Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Uzaktan Öğretim Gelirleri Uluslar arası Ortak Eği m ve Öğre m Program Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğre mden Elde Edilen Gelirler Diğer Hizmet Gelirleri FONKSİYON ADI Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Hizmetleri ( ) Döner Sermaye Gelirlerinden Ayrılan Tutarlar ile Yürütülecek Hizmetler ( ) Alınan Bağış ve Yardımlarla Yürütülecek Hizmetler ( ) Uzaktan Öğretim Gelirleriyle Yürütülecek Hizmetler ( ) Uluslar arası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler ( ) Öğrencilerin Beslenmesine, Barınmasına, Sağlığına, Kültür ve Spor Faaliyetlerine, Diğer Giderlerine İlişkin Giderler ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

10 ÖZ GELİRLER Tablomuzun son sütununda görüldüğü gibi örgün ve yaygın öğretimden elde edilen gelirler ve diğer hizmet gelirleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı altında tertiplenen giderlerde gösterilmektedir. Bunları daha detaylı sıralayacak olursak aşağıdaki gibi bir tablo oluşmaktadır.

11 SKS GELİRLERİ SKS GELİRLERİ Örgün ve Yaygın Öğre mden Elde Edilen Gelirler SKS GİDERLERİ Öğrencilerin Beslenmesine İlişkin Giderleri İkinci Öğre m Gelirlerinden SKS' ye Ayrılan Paylar Spor Kültür Amaçlı ve Sosyal Tesis Kira Gelirleri Sosyal Tesis, Yurt, Otopark İşletme Gelirleri Ders Kitapları ve Teksir Sa şından Elde Edilen Gelirler Diğer Hizmet Gelirleri Öğrencilerin Sağlığına İlişkin Giderleri Öğrencilerin Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderleri Öğrencilerin Barınmasına İlişkin Giderleri Diğer Giderleri

12 ÖZ GELİR KARŞILIĞI ÖDENEK UYGULAMASI, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

13 ÖZ GELİR KARŞILIĞI ÖDENEK UYGULAMASI SORUNLARI Tavan uygulaması nedeniyle hazine yardımının daralmaması için öz gelirler gerçekçi olarak tahmin edilememektedir. Zira öz gelirlerin aynı tavan içinde yer alması ve öz gelirlerdeki artışlar hazine yardımını daraltmaktadır.

14 ÖZ GELİR KARŞILIĞI ÖDENEK UYGULAMASI SORUNLARI Bütçe kanununda 01.4 ekonomik kodunu içeren tertiplere ödenek ekleme ve aktarma yasağı eğitimde aksamaya neden olmaktadır.

15 ÖZ GELİR KARŞILIĞI ÖDENEK UYGULAMASI SORUNLARI Hazine yardımlarının tahakkuku ve gönderilmesinde üniversitelerin mevcut ya da tahmini öz gelir tahsilatları dikkate alınarak hazine yardımlarının eksik gönderilmesi sonucu zaman zaman finansman sıkıntısı yaşanmaktadır.

16 ÖZ GELİR KARŞILIĞI ÖDENEK UYGULAMASI SORUNLARI Öz gelir gerçekleşmelerinin kesin olmaması veya düzenli olmaması nedeniyle hazine yardımlarının talep edildiği zamanda ve tutarda gönderilmesi gerekmektedir. Hazine yardımları tahakkukunun verilmesi ve gönderilmesinde öz gelirler dikkate alınmamalıdır.

17 ÖZ GELİR KARŞILIĞI ÖDENEK UYGULAMASI SORUNLARI Öz gelir ödeneklerinin tamamının birimlere dağıtımı yapılırken, birim bazında tahminlerin isabetli yapılamaması, yıl içinde gereğinden fazla birimler arası ödenek aktarılması ihtiyacını doğurmaktadır.

18 ÖZ GELİR KARŞILIĞI ÖDENEK UYGULAMASI SORUNLARI Üniversiteler ilave gelir getirici faaliyetler kapsamında ve Kamu Haznedarlığı Tebliği gereğince mali kaynaklarını vadeli veya vadesiz hesaplarda değerlendirmektedir. Bu çerçevede kamu bankaları ile yapılan protokollerde belirli bir miktar mevduatın blokesi taahhüt edilmektedir.

19 ÖZ GELİR KARŞILIĞI ÖDENEK UYGULAMASI SORUNLARI Ancak Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından banka hesaplarında mevcut olan nakde bakılarak yeterli tahakkuk verilmemektedir. Bu durumda protokol hükümleri aksamakta ve üniversiteler ciddi anlamda faiz gelirlerinden mahrum kalmaktadır.

20 ÖZ GELİR KARŞILIĞI ÖDENEK UYGULAMASI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Orta vadeli mali plan nedeniyle üniversiteler için tanımlanan tavanların sadece hazine yardımı ile sınırlı tutulması diğer bir ifadeyle öz gelirlerin tavan dışında değerlendirilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

21 ÖZ GELİR KARŞILIĞI ÖDENEK UYGULAMASI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Bütçelerde öz gelir karşılığı tefrik edilen ödeneklerin toplam bütçeye oranı %10 15 arasındadır. Öz gelir karşılığı tefrik edilen ödenekler, gelir gerçekleşmelerine göre ödenek gönderme belgesi düzenlenerek kullanılabilmektedir.

22 ÖZ GELİR KARŞILIĞI ÖDENEK UYGULAMASI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Bütçede öngörülen gelirin üzerinde gelir gerçekleşmesi halinde gelir fazlası karşılığı ödenek eklenmekte ve ödenek gönderme belgesi düzenlenerek kullanılabilmektedir.

23 ÖZ GELİR KARŞILIĞI ÖDENEK UYGULAMASI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ödenek dağılımı yapılırken kurum öz gelir ödeneklerinin birim düzeyinde dağıtımının yapılmaması, gelir gerçekleştikçe söz konusu dağıtımın yapılması birim bazında ödenek üstü harcama sorununu da ortadan kaldıracaktır.

24 ÖZ GELİR KARŞILIĞI ÖDENEK UYGULAMASI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanırken öz gelir karşılığı tertipler için Üniversitelerce teklif edilen finansman dağılımının Maliye Bakanlığınca aynen onaylanması veya AFP dışında tutulması veya öz gelir karşılığı tertiplerin tamamı AFP de Ocak ayına konulup, gelir gerçekleştikçe harcama yapılabilmesi gerekmektedir.

25 ÖZ GELİR KARŞILIĞI ÖDENEK UYGULAMASI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hazine yardımının Maliye Bakanlığınca vize edilen AFP ye göre tahakkuka bağlanması, Hazine Müsteşarlığının tahakkuka bağlanan tutarlara göre nakit aktarımının sağlaması ve ayrıca; Hazine Yardımı Talep Tablosu ile Nakit Talep Formu nun da düzenlenmemesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

26 ÖZ GELİR KARŞILIĞI ÖDENEK UYGULAMASI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Bütçelerin tertibindeki geçici hizmet karşılığı yapılacak ödemelere ilişkin Bütçe Kanununda öngörülen ödenek eklenemez ibaresinin (öz gelir karşılığı öngörülen ödenekler hariç) şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir.

27 ÖZ GELİR KARŞILIĞI ÖDENEK UYGULAMASI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Öz gelirlerden karşılandığı halde 01.4 tertibinde ödenek olmadığı için bu tertipten ödemeleri yapılan kısmi zamanlı öğrencilerimize yapılan ödemelerde sıkıntı yaşanmakta hatta Aralık ayı ödemeleri bir sonraki yıl bütçesinden ödenmek üzere bekletilmektedir.

28 ÖZ GELİR KARŞILIĞI ÖDENEK UYGULAMASI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Bütçe Kanunu yla getirilen sınırlamanın gerekçesi Kamuda yeni bir istihdam şekli olarak görülse de ancak yıl içinde emekli ya da nakil olan öğretim görevlilerinin yerine acil olarak 31. Maddeye göre dışarıdan öğretim görevlisi temin etme ihtiyacı doğmaktadır.

29 ÖZ GELİR KARŞILIĞI ÖDENEK UYGULAMASI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Bütçe içinde gerek likit, gerekse aktarma yoluyla bu giderlerin karşılanması imkanı sağlanmalıdır.

30 BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM Fatma KÖKSAL Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 59751066.12.390 29.01.13 * 1009 Konu : AHP/AFP Uygulama ve Bütçe İşlemleri 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO:

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi,

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2014

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı