Test. Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi BÖLÜM 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Test. Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi BÖLÜM 2"

Transkript

1 BÖÜM 2 Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi 1. Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı olarak belli bir oranda küçülterek düzlem üzerinde gösterilmesine... denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) kroki B) taslak C) harita D) profil ölçek 2. Haritalar yer şekillerini tam olarak gösteremezler. Haritalarda görülenler gerçeğin benzeridir. Test 1 5. Yeryüzünü düzlem üzerine aktaran çizilerde; I. ölçek kullanma, II. izohips eğrileri kullanma, III. çizimi yapılacak alana tepeden bakma, IV. harita işaretleri kullanma, gibi unsurlardan hangisi ya da hangileri düzlem üzerindeki çizimlere harita özelliği kazandırır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve IV III ve IV Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) esir ölçek kullanılması B) Yer şekillerinin oldukça engebeli olması C) üçültmenin çok yapılması D) uş bakışı görünümün tam olarak sağlanamaması üresel yüzeyin düzleme aktarılmış olması 3. Bir bölgenin haritası çizilmeden önce; I. haritanın ne amaçla kullanılacağı, II. haritanın ne kadar küçültüleceği, III. yer şekillerinin hangi yöntemle gösterileceği, IV. kullanılacak renk ve işaretlerin neler olacağı, gibi unsurlardan hangisi ya da hangilerinin öncelikli olarak belirlenmesi gerekir? 6. Yeryüzünün hatasız olarak düzlem üzerine aktarılamaması, Dünya nın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? A) ara parçalarının düzensiz dağılması B) Şeklinin küresel olması C) Ekseninin sağa doğru eğik olması D) üçültmenin çok fazla yapılması Ekseni etrafında dönmesi 7. Harita ve plan; I. kullanım alanı, II. belli bir ölçek kullanılması, III. ayrıntıyı gösterme gücü, IV. kuş bakışı görüntüyü yansıtma, özelliklerden hangisi ya da hangileri bakımından benzerlik gösterir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III I, II ve III 4. Harita, plan ve krokinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Yüzey şekillerini göstermeleri B) Ayrıntıyı gösterme güçleri C) Uzunluk ve alan bulmaya uygun olmaları D) uş bakışı çizilmiş olmaları Belli bir ölçeğe göre çizilmiş olmaları A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve IV D) II ve III II ve IV 8. Haritalarda ayrıntıyı gösterme gücü aşağıdakilerden hangilerine bağlıdır? A) üçültme oranına B) Çizim tekniğine C) Yüzey şekillerine D) Çizimi yapılan bölgenin yüz ölçümüne Çizimi yapılacak alanın denizden uzaklığı ve yüksekliğine C 2. E 3. A 4. D 5. C 6. B 7. E 8. A

2 9. Dünya nın küresel yüzeyini düzleme aktarırken bazı bozulmalar olmaktadır. I. Haritalarda alan bozulması II. ullanılan işaretlerde değişme III. Haritalarda açı bozulması IV. Haritalarda uzunluk bozulması V. Şekillerde bozulma Buna göre, yukarıdakilerden hangisi harita çizimlerinde görülen bozulmalardan biri değildir? A) I B) II C) III D) IV V 10. Aşağıdaki haritalar İspanya nın tümüyle gösterildiği duvar haritası ve aynı ülkenin atlas sayfasındaki görüntüsüdür. 12. Aşağıdaki haritada Dünya nın belli bir bölümü gösterilmiştir. Bu harita çizilirken, Dünya nın tamamını gösterilebilmesi için öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması gereklidir? A) Geniş bir kağıt üzerine çizilmesi gereklidir. B) ullanılan ölçeğin küçültülmesi gereklidir. C) Büyük ölçekle çizilmesi gereklidir. D) Paralel ve meridyenlerin belirtilmesi gereklidir. Çizim tekniğinin değiştirilmesi gereklidir. BÖÜM Aşağıda bir bölgenin kağıt üzerine çizilmiş görüntüsü verilmiştir. İspanya nın 1/ İspanya nın 1/ ölçekli Duvar Haritası ölçekli Atlas Haritası Bu iki harita; I. küçültme oranları, II. yükselti değerleri, III. ayrıntıyı gösterme güçleri, IV. coğrafi koordinatları, gibi özelliklerden hangisi ya da hangileri bakımından benzerlik göstermez? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) II ve IV III ve IV 11. Aynı bölgeyi gösteren iki haritanın lejantlarının farklı olması bu haritaların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir? A) ullanım amaçlarının B) üçültme oranlarının C) Çizim yöntemlerinin D) Projeksiyon yöntemlerinin Çizimi yapılan kağıtlarının boyutlarının Buna göre, yukarıdaki çizimin harita özelliği gösterebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? A) uş bakışı görünümü yansıtıyor olması B) Başlığının üzerine yazılmış olması C) üçültme oranının belirtilmiş olması D) Gösterdiği alanının büyük olması Düzlem üzerine çizilmiş olması 14. Her haritanın hazırlanış amacı farklıdır. Farklı özellikler dikkate alınarak hazırlanan haritalar, kullanım amaçları açısından farklılık gösterir. Aşağıdakilerden hangisi genel haritaların kullanıldığı alanlar arasında yer almaz? A) Bölge araştırma ve incelemeleri B) Havacılık sektörü C) Uzunluk ve alan ölçümleri D) Yön bulmak Yer yapısını incelemek 9. B 10. B 11. A 12. B 13. D 14. E 47

3 BÖÜM 2 Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi 1. Bir haritada aynı alan için aşağıdaki ölçeklerin hangisi kullanılırsa haritanın ayrıntıyı gösterme gücü en fazla olur? A) 1/5.000 B) 1/ C) 1/ D) 1/ / Aşağıdaki çizgi ölçeklerden hangisinin değeri 1/ kesir ölçeğine karşılık gelir? 5. Meridyenler kutup noktalarında birleşen yarım daire yaylarıdır. Meridyenlerin aralarındaki mesafe Ekvator dan kutuplara doğru gidilçe azalır IV I V II III Test A) B) km 10 cm km Buna göre, yukarıdaki coğrafi koordinat sisteminde verilen alanlardan hangisi 1/ ölçekli bir haritada daha az yer kaplar? C) cm km A) I B) II C) III D) IV V D) cm km 6. Aşağıda aynı boyutlardaki kağıtlara çizimleri yapılmış bazı ülkeler verilmiştir. 5 cm 0 km 25 cm Çin Brezilya Hindistan 3. I. Coğrafi koordinatlar II. Yükselti değerleri III. Haritanın boyutları IV. Ayrıntıyı gösterme gücü Fransa Avustralya Afrika nın 1/ ölçeğiyle çizilmiş fiziki haritasının ölçeği değiştirilirse, yukarıdaki özelliklerden hangilerinin de değişmesi beklenir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV III ve IV Ülkelerden hangilerini gösteren haritalarda ayrıntılar daha azdır? A) Çin - Hindistan B) Fransa - Avustralya C) Hindistan - Brezilya D) Avustralya - Çin Brezilya - Fransa 4. Türkiye nin aşağıda verilen hangi yükseltiden bakılarak çizilen bir haritasının ayrıntısı daha az olur? A) metre B) metre C) metre D) metre.000 metre 7. Aşağıda ölçekleri verilen Türkiye haritalarından hangisinin duvarda kapladığı alan daha fazladır? A) 1/ B) 1/ C) 1/.000 D) 1/ / A 2. B 3. E 4. E 5. A 6. D 7. C

4 8. üçük ölçekli izohips haritalarında sabit aralık değeri büyükken, büyük ölçekli izohips haritalarında sabit aralık değeri küçüktür. I II III IV V Orta uşak taki bölgelerin çiziminde konik projeksiyon kullanılır. Buna göre aşağıda verilen ülkelerden hangisinin haritası konik projeksiyon ile çizilirse hata oranı diğerlerine oranla daha fazla olur? A) İtalya B) ABD C) Çin D) Türkiye Brezilya 12. Büyük ölçekli haritaların küçük ölçekli haritalardan farkı aşağıdakilerden hangisidir? A) Daha küçük kağıt kullanımını sağlaması B) Ayrıntılı çizimler yapılmasını kolaylaştırması C) Yüz ölçümü büyük alanların çizimini kolaylaştırması D) Daha çok o iş üzerine uzmanlaşmış kişilerin kullanması Harita çizimlerini zorlaştırması BÖÜM 2 Buna göre, yukarıda verilen beş farklı bölgenin izohips haritalarından hangisinin ölçeği en küçüktür? A) I B) II C) III D) IV V 9. Bir bölgenin gerçek alanı; bölgedeki engebe ve çukurluklar hesaba katılarak ölçülür. İz düşüm alan ise; bu engebe ve çukurluklar dikkate alınmadan hesaplanan alandır. Buna göre, aşağıdaki yörelerin hangisinde iz düşüm alan ile gerçek alan arasındaki fark en fazladır? 13. Aşağıda farklı oranlarda küçültülerek çizilmiş üç Türkiye haritası verilmiştir. I. harita II. harita A) Hakkâri B) Diyarbakır C) Adana D) Edirne onya III. harita 10. Yeryüzünü şekil veya alan bozulmaları olmadan düzlem üzerine geçirmek mümkün değildir. Haritalarda oluşan bu tür hataları en aza indirebilmek için oluşturulan harita çizim tekniklerine ne denir? A) artoğrafya B) ejant C) Projeksiyon D) İzohips yöntemi Grid sistemi Bu haritalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Marmara i III. haritada en fazla alan kaplamıştır. B) I. harita duvarda daha az yer kaplar. C) II. haritanın ölçeği, I. den büyük fakat III. den küçüktür. D) II. haritada hata oranı I. haritadan fazladır. Ölçeklerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı I, II ve III şeklinde olur. 8. E 9. A 10. C 11. E 12. B 13. D 49

5 BÖÜM 2 Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi 1. Fiziki haritalarda yer şekillerinin gösterilmesinde kullanılan; I. izohips yöntemi, II. tarama yöntemi, III. gölgelendirme yöntemi, yöntemlerinden hangisinde bir noktanın yükseltisi bulunabilir? Test 3 5. Aşağıda iki farklı haritanın lejantları verilmiştir. I. harita A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III II ve III II. harita 2. Bütün genel ve özel haritalar ortak olarak aşağıdakilerden hangisi için elverişli değildir? A) Uzunluk hesaplama B) onum belirleme Bu haritaların lejantlarının farklı olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? C) Yükselti değerleri bulma D) Alan hesaplama Yön bulma 3. Renklendirme yöntemiyle hazırlanmış olan Antalya ilinin yer şekillerini gösteren haritasında koyu yeşil renge yer verilmemesi, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? A) Ekvator a daha yakın olmasının B) Yükselti ortalamasının fazla olmasının C) arstik alanların fazla olmasının D) uzey Yarım üre nin Orta kuşağında yer almasının Oldukça küçük bir kağıda çizilmiş olmasının A) ullanım amaçlarının farklı olduğunu B) üçültme oranlarının farklı olduğunu C) Projeksiyon yöntemlerinin farklı olduğunu D) Coğrafi konumlarının benzer olduğunu Yer şekillerinin farklı olduğunu 6. Fiziki haritalarda yer şekilleri ve yükselti basamaklarının eğim doğrultusunda taranan çizgilerle gösterildiği yönteme tarama yöntemi denir. Aşağıdakilerden hangisi tarama yönteminin özelliklerinden biri değildir? 4. Fiziki haritalarda yer şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları renklerle ifade edilir. III IV A) ısa çizgiler eğimin arttığını gösterir. B) Çizgilerin sıklaşması eğimin azaldığını gösterir. C) Düz yerlerde tarama yapılmaz. D) İnce, uzun çizgiler eğimin azaldığını gösterir. Tarama sıklıklarının değiştiği yerler yükselti basamaklarını gösterir. I II V Buna göre, yukarıdaki haritada verilen yerlerden hangisinde kısa mesafelerde renk tonu değişimi görülmez? A) I B) II C) III D) IV V 7. Türkiye nin fiziki haritasında aşağıdaki ovalardan hangisi farklı renk ile gösterilir? A) Çukurova B) Gediz Ovası C) Ergene Ovası D) Malatya Ovası Çarşamba Ovası A 2. C 3. E 4. B 5. A 6. B 7. D

6 8. Türkiye ye ait fiziki ve siyasi haritalardan, I. eğim bulma, II. uzunluk hesaplama, III. il sınırlarını belirleme, IV. özel konum belirleme, V. yükselti bulma, gibi özelliklerden hangileri ortak olarak yapılabilen işlemlerdir? A) I II B) II III 12. Yeryüzünü kuş bakışı olarak gösterildiği için haritalar yer şekillerinin yandan görünümleri hakkında tam anlamıyla bilgi vermez. Yer şekillerinin yandan görünüşü hakkındaki bilgi profil çıkarılarak elde edilir. Aşağıdaki harita çeşitlerinden hangisi profil çıkarmaya elverişlidir? A) Siyasi haritalar B) Özel haritalar C) Topoğrafya haritaları D) İklim haritaları Beşerî haritalar BÖÜM 2 C) II IV D) III IV IV V 9. Bir fiziki haritada iki koyu kahverengi ile gösterilmiş alan arasında sarı renkle gösterilen bir alan varsa, bu alan için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Ormanlık bir alandır. B) Eğimin hızlı arttığı bir alandır. C) Yer şekilleri oldukça engebeli olduğu bir alandır. D) Ovalık bir alandır. Yağış miktarının çevresine göre fazla olduğu bir alandır. 10. Türkiye de illerin idari dağılımını gösteren haritalar aşağıdakilerden hangisi için uygun değildir? 13. Türkiye kıyılarının hangi kıyı tiplerine örnek gösterilebileceğini incelemek isteyen bir araştırmacının öncelikle aşağıdaki haritalardan hangisini kullanması gereklidir? A) Türkiye siyasi haritası B) Türkiye iklim haritası C) Türkiye bitki örtüsü haritası D) Türkiye fiziki haritası Türkiye toprak dağılışı haritası 14. IV V II III I A) Profil çıkarma B) Alan hesaplama C) Uzaklık hesaplama D) onum belirleme Yön bulma Yukarıdaki Türkiye haritasının renklendirme yöntemiyle çizildiği kabul edillirse kahverengi ve tonlarının işaretli alanların hangisinde daha fazla kullanıldığı söylenebilir? A) I B) II C) III D) IV V 11. Türkiye nin büyük ölçek kullanılarak hazırlanmış bir fiziki haritasından yararlanarak aşağıdakilerden hangisi belirlenemez? A) Ağrı Dağı nın yüksekliğini B) Ankara ile onya arasındaki kuş uçuşu uzaklığı C) Türkiye nin güneyindeki bitki örtüsünün dağılışını D) Tuz Gölü nün yüz ölçümünü İstanbul un matematik konumunu 15. Aşağıda verilen haritalardan hangisinin kullanılması halinde Doğu Anadolu nun yer şekilleri hakkında bilgi sahibi olunamaz? A) Fiziki haritalar B) Topoğrafya haritaları C) İzohips yöntemli haritalar D) Jeomorfoloji haritaları İdari bölünüş haritaları 8. C 9. D 10. A 11. C 12. C 13. D 14. E 15. E 51

7 BÖÜM 2 Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi 1. İzohipslerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Yükseltileri aynı olan noktalar aynı çizgi üzerinde yer alır. B) İzohipslerin sıklaştığı yerler, eğimin arttığı yerlerdir. C) Eğer çukur yoksa her eğri kendinden daha yüksek olan değere sahip olan eğriyi çevreler. D) İzohipsler arasındaki yükselti değeri eğim tarafından belirlenir. İzohipslerin uzunluğu yer şekillerinin engebeliliğine göre değişir. 4. Aşağıdaki haritada bazı alanlar gösterilmiştir. III II Bu alanların aynı ölçek kullanarak haritaları oluşturulsa hangilerinde izohips çizgilerinin daha seyrek çizildiği görülür? I Test 4 IV V 2. Aşağıdaki Türkiye haritalarından hangisinin çiziminde kullanılan ölçeğin paydasındaki değer daha küçüktür? A) B) A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV III ve V 5. Eş yükselti haritaları ile ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? C) D) A) Eş yükselti eğrilerinin uzunluğu arazinin engebeliğine göre değişir. B) İzohipsler iç içe kapanıyor ve değerleri içteki izohipse doğru azalıyorsa söz konusu yer bir tepedir. C) Akarsuyun denize döküldüğü yerde, deniz akarsuyun denize döküldüğü alandan kara içine doğru hafifçe girinti yapmış olarak gösterilmişse söz konusu şekil haliçtir. 3. İki izohips eğrisi arasındaki yükselti farkına izohips sabit aralık değeri denilir. Ankara ve yakın çevresinin yer şekillerini göstermek amacıyla çizilen farklı iki izohips haritasında izohipslerin sabit aralık değerinin birinci haritada 250 metrede bir çizilirken, ikinci haritada 500 metrede bir çizildiği görülmüştür. Buna göre, ayrı yeri göstermelerine rağmen bu iki haritanın izohips sabit aralık değerlerinin farklı olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Hata oranlarının farklı olması B) ullanılan işaretlerin farklı olması C) Haritalarda kullanılan sembollerin farklılık gösterilmesi D) Haritaların küçültme oranlarının farklı olması Coğrafi koordinatların farklı olması D) İzohipslerin kıyı çizgisi üzerinde ya da yakınında sıklaşması o sahada falez olduğu anlamına gelir. Ölçek büyüdükçe izohips aralık değeri küçülür. Ölçek kü çüldükçe izohips aralık değeri büyür. 6. Eş yükselti eğrilerinin uzunluğu arazinin engebeliliğine göre değişmektedir. Bazı yerlerde eğriler bir nokta halini almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, eş yükselti eğrilerinin nokta halinde gösterildiği yerlerdir? A) Çoruk nehrinin vadi yamaçları B) Antalya nın kıyı şeridi C) Ağrı Dağı nın zirvesi D) onya Ovası nın kuzey kesimleri Van Gölü kıyıları D 2. E 3. D 4. A 5. B 6. C

8 7. İzohips yöntemiyle çizilmiş Doğu aradeniz fiziki haritasında izohips çizgilerinin birbirine yakın olması, aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Bitki örtüsünün gür olduğunu B) Yükseltinin fazla olduğunu C) aradeniz e kıyısı olduğunu D) Yer şekillerinin engebeliliğinin fazla olduğunu Yağış miktarının fazla ve düzenli olduğunu 11. İzohips eğrilerinin sık ya da seyrek çizilmesi yer şekillerine bağlı olarak değişir. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin gösterildiği izohips haritasında, çizgilerin sık çizildiği görülür? A) Delta ovası B) Falez C) ıyı çizgisi D) Boyun Plato yüzeyleri 12. Aşağıda verilen izohips haritalarından hangisinin ölçeği en büyüktür? BÖÜM 2 8. I. İzohipsler arasındaki mesafe II. İzohipslerin uzunlukları A) B) 900 III. İzohipsler arasındaki yükselti farkı IV. İzohipslerin sayısı C) D) İzohipslerin hangi özelliği kullanılan ölçeğe göre de- 0 Göl 450 ğişim gösterir? 800 A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I II D) II III III IV 9. İzohipslerle çizilmiş ve aynı bölgeyi gösteren 1/.000 ölçekli bir harita ile 1/ ölçekli bir harita arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir? A) Coğrafi koordinatların farklı olması B) Projeksiyon yöntemlerinin farklı olması C) Ayrıntıyı gösterme güçlerinin farklı olması İzohips eğrilerinin sayılarının arttığı ya da sıklaştığı yerlerde yer şekilleri engebelidir. Buna göre, aşağıda aynı ölçekle çizilmiş izohips haritalarından hangisinin gösterdiği bölgede yer şekilleri daha engebelidir? A) B) D) Hazırlanma amaçlarının farklı olması ullanılan projekiyon türlerinin farklı olması 10. Aşağıdakilerden hangisi bir izohips haritasının ölçeğinin değiştirilerek tekrar çizilmesi durumunda farklılık göstermez? A) Yer şekillerinin eğimi B) İzohips sayısı C) D) C) Haritanın büyüklüğü D) Yer şekillerinin ayrıntısı İzohipsler arası yükselti farkı 7. D 8. E 9. C 10. A 11. B 12. E 13. E 53

9 BÖÜM 2 1. Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi 4. Test 5 z k t x Yukarıdaki haritada işaretlenen noktalardan hangilerinin yükseklikleri eşittir? A) x - k B) y - t C) z - t D) k - y z - x y Yukarıdaki haritada aşağıdaki yer şekillerinden hangisi yoktur? A) ıyı çizgisi B) Akarsu C) Vadi D) Haliç apalı çukur c Yukarıdaki haritada belirtilen a, b ve c noktalarının yükseltileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) a > b < c B) c > b > a C) a > b > c D) a = b = c a < b = c I b a Yukarıdaki izohips haritasında gösterilen X noktasının yüksekliği hangi seçenekte verilmiştir? A) m B) m C) m D) m m 600 D A X E III II IV C B 54 Yukarıdaki eş yükselti eğrileri haritasında, hangi iki noktanın yükseklikleri aynıdır? A) IV - II B) V - I C) IV - V D) III - II III - I V 1. B 2. C 3. A 4. E 5. D 6. B Yukarıdaki haritada gösterilen E noktasının yükseltisi 1500 m ise, hangi noktaların yükseltisi 900 metreden daha azdır? A) A ve B B) Yalnız B C) B ve C D) A, B ve D A, C ve D

10 7. p t r y k 10. x A y BÖÜM 2 Yukarıdaki haritada gösterilen hangi iki noktanın yükseltisi birbirine eşittir? A) yr B) pk C) pt D) kt yt Yukarıdaki izohips haritasında A noktasının yükseltisi metredir. Buna göre, x ve y noktaları arasındaki yükselti farkı kaç metredir? A) B) C) D) e d b c 11. D C E B a X Yukarıdaki haritada verilen noktaların yerleri dikkate alınırsa, X noktasından bakıldığında hangilerinin görülemeyeceği söylenir? A) a - b B) b - d C) c - e D) e - d e - a 12. Haritada işaretli noktalardan hangisinin üzerinde bulunduğu yer şekli yanlış açıklanmıştır? A) A - Boyun B) B - Uçurum C) C - Yamaç D) D - Doruk E - Akarsu vadisi A 9. A B B C D A E Yukarıdaki haritada, eş yükselti (izohips) eğrileri 150 metrelik aralıklarla geçmektedir. İki akarsuyun en yüksek, iki tepenin en alçak yerine boyun ya da bel denir. A noktasının yüksekliği 1050 metre olduğuna göre, B noktasının yükseltisi kaç metredir? Yukarıdaki izohips haritasında bu tanıma uygun yer hangi harfle işaretlenmiştir? A) A B) B C) C D) D E 7. C 8. D 9. C 10. A 11. A 12. B A) 1050 B) 1 C) 1350 D)

11 BÖÜM 2 1. Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi P N Test 6 G S F F -IV I- -II- -III- -V Yukarıdaki haritada belirtilen hangi noktalar arasından çıkarılacak profilde yükselti farkı en fazladır? A) P - G B) G - F C) P - S D) - F - N Yukarıdaki haritalarda gösterilen tepelerden yüksekliği en az ve en fazla olan aşağıdakilerden hangisidir? A) I - II B) II - IV C) III - II D) V - I 50 IV - III e 250 c a d 150 Yukarıdaki haritada verilen noktalarla ile ilgili yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 250 b A) a bir boyun üzerindedir. B) d de yükseklik 150- m arasındadır. C) c sırttır. D) e eğimi en çok olan yerdir. b doruktur. Yukarıdaki haritadan çıkarılabilecek doğrultulu profile aşağıdakilerden hangisi en yakındır? A) m B) m 56 A B X 1/ Yukarıdaki haritada belirtilen AB noktaları arasındaki eğim %5 olup AB arası 2 cm ile gösterilmiştir. Buna göre, X noktasının yükseltisi kaç metredir? A) 500 B) 800 C) 0 D) C) m D) m 1. E 2. C 3. D 4. A 5. C m

12 6. P Yukarıdaki haritadan çıkarılabilecek PR doğrultusundaki profil aşağıdakilerden hangisine benzer? R Yukarıdaki profil, aşağıdaki haritaların hangisinden çıkarılmış olabilir? BÖÜM 2 A) m B) m A) B) P R P R C) m D) m C) D) P R P R m P R 7. 1 / ölçekli bir haritada iki şehir arasındaki uzaklık 4 cm ile gösterilmiştir. Bu şehirler arası uzaklık gerçekte kaç kilometredir? A) 24 B) 32 C) 36 D) / ölçekli I. haritada 12 cm ile gösterilen İzmit - Gebze arasındaki uzaklık, II. haritada 2 cm ile gösterilmiştir. 8. A ve B noktaları arası uzaklık 600 km dir. Bu uzaklık 1 / ölçekli bir Türkiye haritasında kaç cm gösterilir? A) 2 B) 18 C) 20 D) cm lik bir uzunluğun 140 km olarak gösterildiği bir haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 /.000 B) 1 / C) 1 / D) 1 / / I. harita II. harita Buna göre, II. haritanın ölçeği nedir? A) 1 /.000 B) 1 /.000 C) 1 / D) 1 / / E 7. B 8. C 9. C 10. B 11. E 57

13 BÖÜM Gerçek alanı 64 km 2 olan bir ada, ölçeği bilinmeyen bir haritada 4 cm 2 olarak gösterilmiştir. Bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 / B) 1 / C) 1 / D) 1 / / /.000 ölçekli bir haritada 16 cm 2 gösterilen bir ada, ölçeği bilinmeyen başka bir haritada 4 cm 2 gösterilmektedir. İkinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 / B) 1 / C) 1 / D) 1 / / km lik bir demiryolu 1 / ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir? A) 5 B) 10 C) 15 D) Aralarındaki eğim % 30 olan A ve B noktaları arasındaki uzaklık 10 km ise, yükseklik farkı kaç metredir? A) 0 metre B) 1600 metre C) metre D) metre 40 metre 14. İki nokta arasındaki eğim %12,5, yükseklik farkı 500 metre ise, bu iki nokta arasındaki uzaklık kaç kilometredir? A) 0,4 B) 4 C) 40 D) /.000 ölçekli bir haritada 12 cm gösterilen bir uzunluk, ölçeği bilinmeyen ikinci haritada 4 cm gösterilmiştir. İkinci haritanın ölçeği, aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 / B) 1 / C) 1 / D) 1 / / ölçekli bir haritada a kadar gösterilen bir uzunluk başka bir haritada a/3 kadar gösterilmiştir. 1 / Buna göre, ikinci haritanın ölçeği nedir? A) 1 / B) 1 / C) 1 / D) 1 / / Ekvator üzerinde yer alan A ve B kentlerinin arası 555 km dir. Bu mesafenin 5 cm olarak gösterildiği haritanın ölçeği, aşağıdakilerden hangisidir? / ölçekli bir haritada cm 2 ile gösterilen bir alan 1 / ölçekli başka bir haritada kaç cm 2 ile gösterilir? A) 4 B) 9 C) 16 D) A) 1 / B) 1 / C) 1 / D) 1 / / E 13. C 14. B 15. B 16. C 17. D 18. A 19. A 20. E

Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir

Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir Not: Bir çizimin harita olması için 2 temel unsur gereklidir :

Detaylı

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir.

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. HARİTA BİLGİSİ Harita Kuşbakışı görünümün Ölçekli Düzleme aktarılmasıdır. ***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. Kroki Kuşbakışı

Detaylı

KONU: HARİTA BİLGİSİ

KONU: HARİTA BİLGİSİ KONU: HARİTA BİLGİSİ Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir. Bir çizimin

Detaylı

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir?

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 1. Bir çizimin harita özelliği taşıması için gerekli koşullar nelerdir? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 3. Haritalar günlük hayatımızda ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır? 4. Haritalar hangi

Detaylı

Harita Bilgisi-izohips

Harita Bilgisi-izohips Harita Bilgisi-izohips Harita Bilgisi Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita

Detaylı

HARİTA ve ÖLÇEK HARİTALAR

HARİTA ve ÖLÇEK HARİTALAR Madde ve Özkütle 2 YGS Fizik 1 Bu yazıda ne anlatıyoruz? Coğrafyanın temel konularından biri olan, haritalarla ilgili hazırladığımız bu yazıda harita ve ölçek çeşitlerini basitleştirerek anlattık. Çok

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

Dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır.

Dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır. AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ HARİTA BİLGİSİ Harita Bilgisi Harita, Plan, Kroki Dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır.

Detaylı

Harita Bilgisi. Mikail Mutlu

Harita Bilgisi. Mikail Mutlu 2009 Harita Bilgisi 0 Mikail Mutlu Harita Bilgisi A. Harita ve Ölçek 1. Harita İnsan ile doğal çevre arasındaki karşılıklı ilişkiyi inceleyen coğrafyanın dağılış, nedensellik ve bağlantı olmak üzere 3

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir orana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı verilir.

Detaylı

Harita Bilgisi HARİTA BİLGİSİ PROJEKSİYON SİSTEMİ. Konik Projeksiyon. Silindirik Projeksiyon

Harita Bilgisi HARİTA BİLGİSİ PROJEKSİYON SİSTEMİ. Konik Projeksiyon. Silindirik Projeksiyon HARİTA BİLGİSİ Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünümüyle bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Bir çizimin harita olabilmesi için ÖLÇEK + KUŞ BAKIŞI + DÜZLEME AKTARIM

Detaylı

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir.

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir. HARİTA NEDİR? Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün, istenilen ölçeğe göre özel işaretler yardımı ile küçültülerek çizilmiş örneğidir. H A R İ T A Yeryüzü şekillerinin, yerleşim

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM. Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

YERYÜZÜNDE YAŞAM. Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. YERYÜZÜNDE YAŞAM COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1- MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir yerin

Detaylı

CO RAFYA HAR TA B LG S

CO RAFYA HAR TA B LG S CO RAFYA HAR TA B LG S ÖREK : Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovas n n farkl renklerle belirtilmifl olmas, bu ovalar n afla dakilerden hangisi bak m ndan farkl oldu unu gösterir? ÖREK 3 : A) Y ll

Detaylı

Harita Okuma ve Yorumlama. Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil

Harita Okuma ve Yorumlama. Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil Harita Okuma ve Yorumlama Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil Harita: Tanım HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları

YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları Koordinat Sistemi 1 Soru 01 Bir haritanın ölçeğinin küçültülmesi durumunda; I. hata payı, II. ayrıntıyı gösterme gücü, III. gerçek alan ile harita alanı arasındaki

Detaylı

2. TOPOĞRAFİK HARİTALARDAN KESİT ÇIKARTILMASI

2. TOPOĞRAFİK HARİTALARDAN KESİT ÇIKARTILMASI JEO152 / MS 2. TOPOĞRFİ HRİTLRN ESİT ÇIRTILMSI Eş yükseklik eğrisi nedir? enizden yükseklikleri eşit noktaların birleştirilmeleriyle oluşan kapalı eğrilere eş yükseklik eğrileri (izohips) adı verilir.

Detaylı

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre Haritanın Tanımı Harita Okuma ve Yorumlama Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ. 1-Silindir (Merkator) projeksiyon: Paralel ve. 2-Konik projeksiyon: Paralel ve meridyenler

HARİTA BİLGİSİ. 1-Silindir (Merkator) projeksiyon: Paralel ve. 2-Konik projeksiyon: Paralel ve meridyenler HARİTA BİLGİSİ *Harita: Yer yüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün belli bir oranda küçültülerek çizilmesiyle elde edilen şekillerdir. Bir şeklin harita sayılabilmesi için; a-kuşbakışı

Detaylı

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA NEDİR? Harita; yer yüzeyinin bir düzlem üzerine belirli bir oranda küçültülerek bir takım çizgi ve

Detaylı

HARİTADA UZUNLUK HESAPLAMA

HARİTADA UZUNLUK HESAPLAMA HRİT UZUNLUK HESPLM u bölümde harita üzerindeki iki nokta arasındaki uzaklığın ölçek yardımı ile hesaplanmasınıöğreneceksiniz. Haritalarda iki nokta arasındaki en kısa uzaklık kuşuçuşu mesafe olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR 1 1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir rana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı

Detaylı

Harita ve Ölçekler. Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Harita ve Ölçekler. Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Harita ve Ölçekler Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Harita ve Ölçekler Yeryüzünün tamamının yada bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün bir ölçek dahilinde

Detaylı

Haritalarda bulunması gereken unsurlar: Harita unsurları, haritalar üzerindeki detayların tam olarak anlaşılması ve kullanılmasını sağlar.

Haritalarda bulunması gereken unsurlar: Harita unsurları, haritalar üzerindeki detayların tam olarak anlaşılması ve kullanılmasını sağlar. HARİTA BİLGİSİ: Harita: Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı olarak fiziki ve beşeri olay ve özelliklerinin, istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretlerle, bir düzlem üzerine çizilmiş

Detaylı

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3 BÖLÜM 3 Coğrafi Konum 1. Coğrafi konum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? A) Bir ülkenin askeri açıdan ve savunma amaçlı konumu demektir. B) Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

COĞRAFİ REHBERİM - HARİTALAR PROJEKSİYON YÖNTEMLERİ ÖLÇEK. - Kesir Ölçek - Çizgi Ölçek

COĞRAFİ REHBERİM - HARİTALAR PROJEKSİYON YÖNTEMLERİ ÖLÇEK. - Kesir Ölçek - Çizgi Ölçek HARİTA BİLGİSİ COĞRAFİ REHBERİM - HARİTALAR PROJESİYON YÖNTEMLERİ ÖLÇE - esir Ölçek - Çizgi Ölçek ÖLÇE ÇEVİRMELERİ HARİTA ÇEŞİTLERİ HARİTALARDA YER ŞEİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ İZOHİPS (EŞ YÜSELTİ EĞRİLERİ)

Detaylı

HARİTA OKUMA BİLGİSİ

HARİTA OKUMA BİLGİSİ HARİTA OKUMA BİLGİSİ 1. Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır? a) O-3 b) E-80 c) D100 d) K2 2. Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel

Detaylı

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER Prof.Dr. Murat UTKUCU Yrd.Doç.Dr. ŞefikRAMAZANOĞLU TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE Haritalar KESİTLER Yeryüzü şekillerini belirli bir yöntem ve ölçek dahilinde plan konumunda gösteren

Detaylı

Yeryüzünün tamamını yada bir bölümünü kuş bakışı görünümünü belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasına denir. 1.Kuşbakışı:Tam tepeden bakışa

Yeryüzünün tamamını yada bir bölümünü kuş bakışı görünümünü belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasına denir. 1.Kuşbakışı:Tam tepeden bakışa Yeryüzünün tamamını yada bir bölümünü kuş bakışı görünümünü belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasına denir. 1.Kuşbakışı:Tam tepeden bakışa kuşbakışı denir. 2.Ölçek:Bir yeri belli oranda küçültme

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ HARİTA NEDİR

HARİTA BİLGİSİ HARİTA NEDİR HARİTA BİLGİSİ HARİTA NEDİR Yeryüzünün bir kısmının ya da tamamının kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasıyla oluşan çizimlere harita denir. İşte haritanın tanımı

Detaylı

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR 1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİ HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir rana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ Harita PROJEKSİYON TİPLERİ projeksiyon

HARİTA BİLGİSİ Harita PROJEKSİYON TİPLERİ projeksiyon HARİTA BİLGİSİ İstanbul da okuyan bir grup üniversite öğrencisi memleketlerine gitmek istiyor. Bu öğrenciler Türkiye nin değişik bölgelerinde ikamet etmektedir. Öğrenciler memleketlerine aynı ulaşım araçlarını

Detaylı

2. TOPOĞRAFİK HARİTALARDAN KESİT ÇIKARTILMASI

2. TOPOĞRAFİK HARİTALARDAN KESİT ÇIKARTILMASI 1 2. TOPOĞRFİ HRİTLRN ESİT ÇIRTILMSI Eş yükseklik eğrisi nedir? enizden yükseklikleri eşit noktaların birleştirilmeleriyle oluşan kapalı eğrilere eş yükseklik eğrileri (izohips) adı verilir. Eş yükseklik

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

YGS COĞRAFYA. Ahmet Burak Kargı. Telefon: Ahmet Burak Kargı

YGS COĞRAFYA. Ahmet Burak Kargı. Telefon: Ahmet Burak Kargı YGS COĞRAFYA Ahmet Burak Kargı Ahmet Burak Kargı ahmetburakkargi@gmail.com Telefon: 0532 162 00 58 DOĞA ve İNSAN Doğa ve İnsan konusu Coğrafya dersine giriş niteliğindedir. Coğrafya biliminin konusu, çalışma

Detaylı

HARİTA. Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir.

HARİTA. Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir. HARİTA BİLGİSİ HARİTA Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir. ÇEŞİTLİ ÖLÇEKLİ HARİTALARIN NUMARALANMA SİSTEMİ

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ. Produced by M. EKER 1

HARİTA BİLGİSİ. Produced by M. EKER 1 HARİTA BİLGİSİ Produced by M. EKER 1 ÖLÇÜ BİRİMLERİ Uzunluk, Alan ve AçıA Ölçü Birimleri Herhangi bir objenin ölçülmesinden, aynı nitelikteki objeden birim olarak belirlenen bir büyüklükle kle kıyaslanmask

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi Koordinat sistemleri Coğrafik objelerin haritaya aktarılması, objelerin detaylarına ait koordinatların düzleme aktarılması ile oluşur. Koordinat sistemleri kendi içlerinde kartezyen koordinat sistemi,

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı. Temel Harita Bilgisi

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı. Temel Harita Bilgisi ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı Temel Harita Bilgisi Harita, yeryüzünün ölçeklendirilmiş ve düzleme aktarılmış bir sunumudur.

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI

HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI HARİTA Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 4. HAFTA KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE HARİTA PROJEKSİYONLARI Coğrafi Koordinat Sistemi Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem

Detaylı

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4 Yerküre nin Şekli ve Hareketleri 1. Dünya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlış olan hangisidir? A) Dünya, ekseni etrafındaki bir turluk dönüş hareketini 24 saatte tamamlar. B) Dünya ekseni etrafındaki

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

PARALEL VE MERİDYENLER

PARALEL VE MERİDYENLER PARALEL VE MERİDYENLER Nasıl ki şehirdeki bir evi bulabilmek için mahalle, cadde, sokak ve ev numarası gibi unsurlara ihtiyaç varsa Yerküre üzerindeki herhangi bir yeri bulabilmek için de hayalî çizgilere

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

TOPOĞRAFYA Takeometri

TOPOĞRAFYA Takeometri TOPOĞRAFYA Takeometri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

Ölçme Bilgisi. Dr. Hasan ÖZ. SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü www.hasanoz.com.tr

Ölçme Bilgisi. Dr. Hasan ÖZ. SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü www.hasanoz.com.tr Ölçme Bilgisi Dr. Hasan ÖZ SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü www.hasanoz.com.tr 1 Ölçme Bilgisi; yeryüzünün küçük ya da büyük parçalarının şekil ve büyüklüklerinin ölçülmesi ve elde

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE Ölçme Bilgisi DERS 6 DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE TEMEL ÖDEVLER Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) M. Zeki COŞKUN ( İTÜ ) TEODOLİT Teodolitler, yatay ve düşey açıları yeteri incelikte ölçmeye yarayan optik aletlerdir.

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Coğrafik Objelerin Temsili. Nokta:

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Coğrafik Objelerin Temsili. Nokta: Coğrafik Objelerin Temsili eryuvarı üzerindeki coğrafik objelerin haritaya aktarılması aşamasında, ilk olarak coğrafik objelere ait detaylarının koordinatları ölçüm aletleri kullanılarak elde edilir. Sonrasında

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714 km

Detaylı

İklim---S I C A K L I K

İklim---S I C A K L I K İklim---S I C A K L I K En önemli iklim elemanıdır. Diğer iklim olaylarının da oluşmasında sıcaklık etkilidir. Güneşten dünyamıza gelen enerji sabittir. SICAKLIK TERSELMESİ (INVERSİON) Kışın soğuk ve durgun

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ YOL PROJESİ TASARIM KİTAPÇIĞI PROJE 1. Projenin Tanımı ve İstenenler

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Enlemin etkilediği en önemli faktör iklimdir. Boylam en çok yerel saat farklılaşmasını sağlar. En büyük paralel Ekvator, en küçük paraleller kutup noktalarıdır. Meridyenlerin

Detaylı

Harita Bilgisi. Selim ŞAHİN Orman Yüksek Mühendisi Mayıs-2016

Harita Bilgisi. Selim ŞAHİN Orman Yüksek Mühendisi Mayıs-2016 Harita Bilgisi Selim ŞAHİN Orman Yüksek Mühendisi Mayıs-2016 Harita Nedir? Harita: Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının kuşbakışı görünümünü bir ölçek dahilinde düzleme aktarılmasıdır. Bir çizimin harita

Detaylı

İZDÜŞÜM PRENSİPLERİ 8X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M

İZDÜŞÜM PRENSİPLERİ 8X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M 0.08 M A 8X 7.9-8.1 0.1 M B M M42 X 1.5-6g 0.06 A 6.6 6.1 9.6 9.4 C 8X 45 0.14 M A C M 86 20.00-20.13 İZDÜŞÜM C A 0.14 B PRENSİPLERİ 44.60 44.45 B 31.8 31.6 0.1 9.6 9.4 25.5 25.4 36 Prof. Dr. 34 Selim

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

Dünya nın şekli. Küre?

Dünya nın şekli. Küre? Dünya nın şekli Küre? Dünya nın şekli Elipsoid? Aslında dünyanın şekli tam olarak bunlardan hiçbiri değildir. Biz ilkokulda ve lisede ilk önce yuvarlak olduğunu sonra ortadan basık olduğunu sonrada elipsoid

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN Yerin Şekli

CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN  Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714

Detaylı

Haritası yapılan bölge (dilim) Orta meridyen λ. Kuzey Kutbu. Güney Kutbu. Transversal silindir (projeksiyon yüzeyi) Yerin dönme ekseni

Haritası yapılan bölge (dilim) Orta meridyen λ. Kuzey Kutbu. Güney Kutbu. Transversal silindir (projeksiyon yüzeyi) Yerin dönme ekseni 1205321/1206321 Türkiye de Topografik Harita Yapımı Ölçek Büyük Ölçekli Haritalar 1:1000,1:5000 2005 tarihli BÖHHBYY ne göre değişik kamu kurumlarınca üretilirler. Datum: GRS80 Projeksiyon: Transverse

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Perspektifler-2

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Perspektifler-2 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Perspektifler-2 2/25 Perspektifler-2 Perspektifler-2 Perspektif Çeşitleri Dimetrik Perspektif Trimetrik Perspektif Eğik Perspektif

Detaylı

Kuzey Kutbu. Yerin dönme ekseni

Kuzey Kutbu. Yerin dönme ekseni 1205321/1206321 Türkiye de Topoğrafik Harita Yapımı Ölçek Büyük Ölçekli Haritalar 1:1000,1:5000 2005 tarihli BÖHHBYY ne göre değişik kamu kurumlarınca üretilirler. Datum: GRS80 Projeksiyon: Transverse

Detaylı

JEOFİZİKTE TEMEL ÇİZİM VE TASARIM 1+2 (3 AKTS)

JEOFİZİKTE TEMEL ÇİZİM VE TASARIM 1+2 (3 AKTS) JEOFİZİKTE TEMEL ÇİZİM VE TASARIM 1+2 (3 AKTS) YRD.DOÇ.DR.EMRE TİMUR YRD.DOÇ.DR.ELÇİN GÖK DERSİN AMACI: Temel Harita bilgisi ve jeofizik verilerin iki ve üç boyutlu çizimi ve tasarımı konularında alt yapı

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. İzdüşümler

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. İzdüşümler TEKNİK RESİM 5 2014 Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi İzdüşümler 2/40 İzdüşümler İzdüşüm Nedir? İzdüşüm Çeşitleri Merkezi (Konik) İzdüşüm Paralel İzdüşüm Eğik İzdüşüm Dik İzdüşüm

Detaylı

JEOFİZİKTE TEMEL ÇİZİM VE TASARIM

JEOFİZİKTE TEMEL ÇİZİM VE TASARIM JEOFİZİKTE TEMEL ÇİZİM VE TASARIM 1+2 (3 AKTS) YRD.DOÇ.DR.ELÇİN GÖK DERSİN AMACI: Temel Harita bilgisi ve jeofizik verilerin iki ve üç boyutlu çizimi ve tasarımı konularında alt yapı oluşturmak DEĞERLENDİRME

Detaylı

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit):

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit): Bartın Üniversitesi Ad Soyad : Mühendislik Fakültesi Numara : İnşaat Mühendisliği Bölümü Pafta No : KONU : INS36 ULAŞTIRMA II (PROJE) DERSİ P R O J E V E R İ L E R İ /2000 ölçekli tesviye (eşyükselti)

Detaylı

Dünya nın Şekli ve Hareketleri

Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri YGS Coğrafya 1 Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri başlıklı hazırladığımız bu yazıda, dünyanın şeklinin getirdiği sonuçları; enlem, boylam ve meridyenlerin

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU

T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU DAĞCILIK EĞİTİMLERİ HARİTACILIK ve HARİTA BİLGİSİ DERS NOTU 2005 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA NUMARASI HARİTANIN TANIMI

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER. 1. Ünite. DOĞA ve İNSAN HARİTA BİLGİSİ 1. BÖLÜM. 1. Doğa ve Doğal Unsurlar ve İnsan... 6. Konu Değerlendirme Testi - 1...

DOĞAL SİSTEMLER. 1. Ünite. DOĞA ve İNSAN HARİTA BİLGİSİ 1. BÖLÜM. 1. Doğa ve Doğal Unsurlar ve İnsan... 6. Konu Değerlendirme Testi - 1... 01 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER 1. BÖLÜM DOĞA ve İNSAN HARİTA BİLGİSİ 1. Doğa ve Doğal Unsurlar ve İnsan... 6 Konu Değerlendirme Testi - 1... 10 2. Harita Bilgisi... 12 3. Haritalarda Ölçek... 15 4. Kullanım

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/40 İzdüşüm Nedir? İzdüşüm Çeşitleri Merkezi (Konik) İzdüşüm Paralel İzdüşüm Eğik İzdüşüm Dik İzdüşüm Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın

Detaylı

ULUSAL STANDART TOPOGRAFİK HARİTA PROJEKSİYONLARI

ULUSAL STANDART TOPOGRAFİK HARİTA PROJEKSİYONLARI ULUSAL STANDART TOPOGRAFİK HARİTA PROJEKSİYONLARI Doç.Dr. Türkay GÖKGÖZ http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/gokgoz İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Kartografya Anabilim Dalı BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA

Detaylı

Havza. Yağış. Havza. sınırı. Havza. alanı. Akarsu ağı. Akış Havzanın çıkış noktası (havzanın mansabı) Çıkış akımı

Havza. Yağış. Havza. sınırı. Havza. alanı. Akarsu ağı. Akış Havzanın çıkış noktası (havzanın mansabı) Çıkış akımı Yağış Havza Havza sınırı Havza alanı Akarsu ağı Akış Havzanın çıkış noktası (havzanın mansabı) Çıkış akımı Havza ve alt havza Türkiye nin 25 (27?) Havzası - Meriç Havzası (01) - Müteferrik Marmara Suları

Detaylı

Teknik Resim 4. HAFTA

Teknik Resim 4. HAFTA Teknik Resim 4. HAFTA PERSPEKTİF NEDİR? Perspektif, iz düşüm kurallarına göre kâğıt düzlemi üzerine çizilmiş, üç boyutu da görülen (en, derinlik ve yükseklik) bir cismin iz düşümünden ibarettir. PERSPEKTİF

Detaylı

2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM

2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM 2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM 1. MATEMATİK KONUM A. Paraleller(Enlemler) 20 Kuzey Paraleli Paralellerin Özellikleri: 90 Ekvator 90 80 60 40 20 0 20 40 60 80 Ekvator un 90 kuzeyinde, 90 da güneyinde olmak üzere,

Detaylı

TASARI GEOMETRİ SINAV SORULARI

TASARI GEOMETRİ SINAV SORULARI TASARI GEOMETRİ SINAV SORULARI 1. Alın iz düşümüne parelel veya çakışık olan doğrular profilde hangi ı verir? 9. Doğrunun düzlemi deldiği noktayı düzlem geçirme metodu ile bulunuz. A) Profil ve alınla

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT DERS 6 Perspektif Cismin üç yüzünü gösteren, tek görünüşlü resimlerdir. Cisimlerin, gözümüzün gördüğü şekle benzer özelliklerdeki üç boyutlu (hacimsel) anlatımını

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ Erzurum, 2015 Proje adı Şenkaya ilçe merkezinin mekan olarak değiştirilmesi

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım ÖLÇME BİLGİSİ Dersin Amacı Öğretim Üyeleri Ders Programı Sınav Sistemi Ders Devam YRD. DOÇ. DR. HAKAN BÜYÜKCANGAZ ÖĞR.GÖR.DR. ERKAN YASLIOĞLU Ders Programı 1. Ölçme Bilgisi tanım, kapsamı, tarihçesi. 2.

Detaylı

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır.

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır. Görünüş Çıkarma Görünüş çıkarma? Parçanın bitmiş halini gösteren eşlenik dik iz düşüm kurallarına göre belirli yerlerde, konumlarda ve yeterli sayıda çizilmiş iz düşümlere GÖRÜNÜŞ denir. Görünüş çıkarmak

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Surveying) Nedir? Topografya geleneksel olarak, Dünya yüzeyinin üzerindeki, üstündeki veya altındaki noktalarının rölatif konumlarını belirleyen

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2 ULUTAŞ DÜNYA'NIN HAREKETLERİ ve SONUÇLARI Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır. Dünya bu hareketlerin ikisini de aynı zamanda gerçekleştirir.

Detaylı

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1.

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Uzaydaki cisimlerin eksiksiz bir anlatımı için, ana boyutlarıyla birlikte parçanın bitmiş hallerinden ve üzerindeki işlemlerle birlikte diğer

Detaylı

KESİTLERİN ÇIKARILMASI

KESİTLERİN ÇIKARILMASI KESİTLERİN ÇIKARILMASI Karayolu, demiryolu, kanal, yüksek gerilim hattı gibi inşaat işlerinde projelerin hazırlanması, toprak hacminin bulunması amacı ile boyuna ve enine kesitlere ihtiyaç vardır. Boyuna

Detaylı

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA KONULAR 1. İzdüşüm Metodları 2. Temel İzdüşüm Düzlemleri 3. Cisimlerin İzdüşümleri 4. Görünüş Çıkarma BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? İz düşümü yöntemlerini, Görünüş

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. a=10 m. ve b=20m. olarak verildiğini düşünelim a ile b nin oranı = 20 = 1 2

ARAZİ ÖLÇMELERİ. a=10 m. ve b=20m. olarak verildiğini düşünelim a ile b nin oranı = 20 = 1 2 ÖLÇEK Ölçek, yerküredeki coğrafik objelerin haritaya aktarılmasında ki küçültme oranı katsayısıdır. Oran katsayısı Matematikte bahsi geçen bir konu olup açıklama getirirsek: oran aynı tür iki niceliğin

Detaylı

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu TOPOĞRAFYA Topoğrafya, bir arazi yüzeyinin tabii veya suni ayrıntılarının meydana getirdiği şekil. Bu şeklin kâğıt üzerinde harita ve tablo şeklinde gösterilmesiyle ilgili ölçme, hesap ve çizim işlerinin

Detaylı