FİZİK MANYETİK MANİPÜLATÖR İLE YAPAY KAS TASARIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİZİK MANYETİK MANİPÜLATÖR İLE YAPAY KAS TASARIMI"

Transkript

1 YİBO Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı FİZİK MANYETİK MANİPÜLATÖR İLE YAPAY KAS TASARIMI Ersen ÇIĞRIK Eleşkirt Y.İ.B.O (Eleşkirt Ağrı) PROJE DANIŞMANLARI Prof. Dr. Bekir AKTAŞ Prof. Dr. Yaşar YILMAZ GEBZE ŞUBAT- 2010

2 Proje Adı: Manyetik Manipülatör ile Yapay Kas Tasarımı PROJENİN AMACI Manipülatörler robotik eklemlerde hareketi sağlayan sistemlerdir. Mevcut manipülatör sistemlerin bazı durumlarda yetersiz kalması ve organik kas mekaniğine uygun hareket gereksinimi alternatif manipülatörlerin geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu araştırmada amaç kas hareketlerinin benzeri şekilde kasılıp gevşeme hareketi sağlayacak bir manipülatör sistemi geliştirmektir. Bu hareketi sağlamak için elektro manyetik etkiden yararlanılmıştır. GİRİŞ Günümüzde teknolojinin robotik uygulamaları sanayi, savunma ve eğlence amaçlı olarak birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Robotlar sanayi de çok hassas üretimlerin yapılması ve hata payını en aza indirilmesi, savunmada ise bilgi toplama veya bomba imha gibi uygulamalar için yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda yapılan her türlü çalışma robotik uygulamaların ve bu uygulamaların araştırma alanlarının genişlemesine katkıda bulunacaktır. Konunun çok geniş perspektife sahip olması robotik uygulamaların her bir alt dalının farklı bir araştırma konusu haline gelmesine sebep olmuştur. Günümüzde yapılan çalışmalarda bu alt araştırma konuları genel olarak; kullanıcı-robot ara yüzleri, denetim-karar blokları, hareket blokları olarak gruplandırılmaktadır. Hareket bloklarının geliştirilmesi için yapılan araştırmalarda farklı çalışma sistemleri geliştirilmiştir. Araştırmacıların geliştirmiş oldukları farklı yapılı robot eklem uygulamaları Tablo 1. de görülmektedir [1]. Tablo 1. Farklı Hareketlendirici Tiplerine Sahip Robotik Eklemler ÖZELLİK ROBOT EL Hareketlendirici Parmak Sayısı Başparmak Toplam Ser. Hareket İletimi Tipi Eklemi Derecesi UTAH/MIT Pnömatik Makara - İp Belgrad/ USC Model II Elektrik Özel Mekanizma JPL Standford Elektrik Makara - İp METUHAND Elektrik Makara - İp MAT)ODTÜ Pnömatik Makara - İp SMA Hand Elektrik 3 Şekil Bellek Etkisi Özel Yapı Isıtmasoğutma Robot eklemlere bu şekilde hareketi sağlayan sistemlere manipülatör denilmektedir. Burada eklem hareketlerinin sağlanmasında özellikle elektrik motorlarının tercih edildiği görülmektedir. Elektrik motorlarının kullanılma nedeni olarak ise, motorun dönüş eksenine göre bir moment oluşturması ve kol belli bir noktaya geldikten sonra motor frenlenerek hareketin durması sağlanması görülebilir. Bununla birlikte küçük boyutlara inildikçe bu motorların küçültülmesi zorlaşmaktadır ve motorun oluşturacağı tork de buna bağlı olarak azalacaktır. DC motorlarının bir özelliği de motor momentinin, devir sayısı arttıkça düşmesi ve böylece motor gücünün takriben sabit kalmasıdır [2]. Ayrıca elektrik motorları ile çalışan eklem sistemlerinde ses kirliliği ve motorun verimine bağlı olarak ta aşınımlar meydana gelebilmektedir. Robotik eklemlerde kullanılan diğer bir manipülatör ise hidrolik kuvvettir. Hidrolik sürücüler yüksek burulma momentlerinde hızlı hareket beklenildiği durumlarda, yüksek güç

3 ihtiyaçlarının fazla olduğu, azda olsa yağ kaçağının kabul edilebileceği yerlerde kullanılır [2]. Bu da küçük boyutlarda yapılacak sistemlerde kullanılmasını verimli kılmaz. Geliştirilen sistemler giderek canlı organizmalara benzer şekilde tasarlanmaktadır. Günümüzde insansı robotların tasarımı yaygınlaşmaktadır. Canlılık özelliklerini taklit etmek robot sistemlerinde gelişmişliğin bir göstergesi olarak görülmektedir. Bu da yüzey kaplama malzemeleri ve özellikle hareket sağlayıcı sistemlerinin gerçekçi ve hassas tasarlanmasını gerektirmektedir. İnsan eklemlerinde hareket kasılıp gevşeme ile sağlanmaktadır. Uygulamaya bağlı olarak çok değişik tipte robot manipülatörleri tasarlanmaktadır, ancak robotun kol şekli kadar önemli olan bir nokta da, robota istenen hareketi en az hata ile yaptırabilecek olan kontrolörün tasarlanmasıdır [3]. İnsansı robot araştırmaları için kasılıp gevşeme özelliğine sahip bir manipülatör gerçekleştirme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmada amaç kas hareketlerinin benzeri şekilde kasılıp gevşeme hareketi sağlayacak bir manipülatör sistemi geliştirmektir. Bu hareketi sağlamak için manyetik etkiden yararlanılmıştır. MATERYAL VE YÖNTEM Geliştirmeye çalıştığımız model aşağıdaki şematik resimde gösterilmektedir. Tasarımın ilk olarak sanal ortamda benzeşim ile modellenmiştir. Böylece çalışma sisteminin görülmesi ve tasarımın güçlendirilmesi sağlanmıştır. Şekil 1 Manyetik manipülatör benzeşimi Şekilde tek eksen üzerinde hareketi sağlayan manyetik manipülator sistemi görülmektedir. İki kol kemiği arasında manivela kulanılarak kemiklerin hareketlerinin kolay bir şekilde gerçeklemesi sağlanacaktır. Alt kol kemiği içinde bulunan manyetik manipülator manyetik kuvveti yapay kas liflerinde gerilmeye dönüştürecektir. Kasılan lifler ön kol kemiğinin eksen etrafında hareketini sağlayacaktır. Farklı gerilimler uygulanması ile oluşturulacak manyetik kuvvet değiştirilebilecek ve böylece ön kol kemiğinin yapacağı eksen hareketi ayarlanabilecektir. Bunun sonucunda sistem hareketleri hassas bir şekilde sağlanabilecektir. Akım kesildiğinde ise ön kol eski açısına tekrar dönecektir. Sistemin çalışmasını ölçmek için farklı akımlarda eksenler arasında oluşan açılar ölçülecektir. Sabit gerilimlerde oluşacak manyetik akımlarla, kolda oluşacak açı ölçülerek sistemin tutarlılığına bakılacaktır. Manyetik alan kuvvetinin uyguladığı moment hesaplanmıştır. Ayrıca sistemin tepki süresi ölçülmüştür. Yapım Aşamaları

4 1. Aşama İlk olarak çalışma 3 boyutlu ortamda benzeşimler ile tasarlanmıştır. Şekil 2 Manyetik Manipülatör Gevşek Şekil 3 Manyetik Manipülatör Kasılı 2. Aşama Projenin tasarlanması için gerekli malzemelerin siparişi verilmiştir. 3. Aşama Proje tasarlanmıştır. Bu aşamada ilk olarak yapay eklem iskeletleri oluşturulmuştur. Daha sonra manyetik kuvveti oluşturacak bobin yapılmıştır. Şekil 4 Manyetik Manipülatör Tasarımın Son Hali 4. Aşama Deneyler yapılmıştır. Bu aşamada manyetik kuvvetin kolda ne kadarlık bir moment oluşturduğu hesaplanmış ve sistemin çalışmasına ilişkin grafikler çizilmiştir. 5. Aşama Bu aşamada araştıma raporu ve sunumu hazırlanmıştır. BULGULAR

5 Araştımanın bu bölümünde tasarım ile ilgili yapılan deney bulgularına yer verilmiştir. İlk olarak oluşturduğumuz manyetik kuvvetin ne kadar olduğunu ve bu kuvvet ile ön kolda bulunan yükün uyguladığı kuvvetin oranı hesaplanmıştır. Aşağıda bu hesaplamalara ilişkin grafik ve formüller görülmektedir. F 1,5 cm 22 cm 8 cm K=5,83 g Şekil 4 Manyetik Manipülatör Tasarımın Son Hali Ön kol kemiği ağırlığı (K) hassas terazi ile ölçülmüştür. Uzunluklar ise cetvel ile ölçülmüştür. Aşağıdaki hesaplamalar yapılmıştır. F. 1,5 cm = K. 8. cm F. 1,5 cm = 58,3 N. 8 cm F = 311 N Eklemdeki açı değişikliğini hesaplamak için bir referans noktası seçilmiş ve bu noktanın uzaklıkları kas gevşek ve kasılı durumlardayken cetvel ile ölçülmüştür. α 7 cm 15 cm Şekil 5 Ön Koldaki Referans Noktasının Kas Gevşek Haldeyken Konumu Tanα = 0,46 α = 25 ß 8,5 cm

6 15 cm Şekil 6 Ön Koldaki Referans Noktasının Kas Kasılı Haldeyken Konumu Tan ß = 0,56 ß = 30 Kasılıp gevşeme açısı arasındaki fark; ß- α = = 5 Manipülatör sisteminin tepki süresi hesaplamalarında ise kasılma süresinin 1 s, gevşeme süresinin ise 2 s olduğu ölçülmüştür. Son olarak ise sistemin tork hesaplamaları yapılmıştır. tork = kuvvet. mesafe tork = 311 N. 0,015 m tork = 4,65 N.m SONUÇ VE TARTIŞMA Bu çalışmada robot eklemler için organik kas hareketini taklit eden bir manipülator sistemi geliştirmek amaçlanmıştır. Manyetik kuvvetten faydalanılarak kasılma hareketi gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneylerde hazırlanan bobin ve mıknatıs ile 311 N luk bir kuvvet oluşturulmuştur. Oluşturulan bu kuvvet ile 58 N luk bir ön kol kemiğine 5 lik bir açı yaptırılmıştır. Bu bulgular manipülator sisteminin istenilen düzeyde çalıştığını göstermektedir. Eklemde oluşturduğumuz açı farkı manyetik kuvveti ile doğru orantılıdır. Manyetik kuvveti arttırmak için bobindeki sarım sayısını veya bobinden geçen akım mikktarını arttırdığımız zaman oluşacak açı farkıda artacaktır. Değişken dirençlerle bobinden geçen akım şiddeti değiştirildiği zaman eklemin istenilen açıyı alması sağlanacaktır. Bu da robot kolun çok hassas hareketler yapmasına imkan tanıyacaktır. Tasarlandığımız sistemin önemli özelliklerinden biride sessiz çalışmasıdır. DC motorlar ile oluşturulan manipülatör sistemlerde motor hareketine ve motorun frenlemesine bağlı olarak bir miktar gürültü oluşmaktadır. Bu da robot sistemlerinin çalışırken gürültü kirliliği oluşturmasına neden olmaktadır. Tasarladığımız sistem ile gürültü kirliliğininde önüne geçilmiş olacaktır. Manipülatör sistemlerinin sağlaması gereken diğer konu ise kolda oluşacak hareket için tepki süresinin yeterli olmasıdır. Tasarladığımız manyetik manipülatör ile kasın kasılma süresi 1 s, gevşeme süresi ise 2 s olarak hesaplanmıştır. Kasın gevşemesi için yerçekimi kuvvetinden yararlanılmıştır. Böylece gevşeme için enerji harcanmayacak ve enerji rasarrufu sağlanacaktır. Robot kolun torku 4, 65 N. m olarak hesaplanmıştır. Torkun artması daha fazla yük taşıması anlamına gelmektedir.

7 Kaynaklar [1] Savaş, D., Ertan G. (2000) Üç Parmaklı Şekil Bellek Alaşımlı (Sma) Robot Elin Yapımı Ve Uygulama Analizi, Deü Mühendislik Fakültesi Fen Ve Mühendislik Dergisi Cilt:2 Sayı:1 [2] Türkeş E., Orak S. (2008) Takım Tezgahı Tasarımında Elektrik Motoru Seçimi, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, sy. 17 [3] Yamaçlı H., Canpolat S. (2007) Bir SCARA Robotun Adaptif/Öğrenme ve PD Denetleyiciler ile Kontrolünde Konum İzleme Performanslarının Karşılaştırılması. Elektrik- Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi ve Fuarı. Teşekkür Çalıştayı düzenleyerek bu önemli organizasyonda yer almamızı sağlayan Sayın Hocamız Prof. Dr. Mehmet Ay a, çalıştay süresince bize danışmanlık yapan Prof. Dr. Yaşar Yılmaz ve Prof. Dr. Bekir Aktaş hocalarımıza, çalıştay programında sunumlar ve etkinlikler ile bizleri bilgilendiren hocalarımıza, tüm bu süreçte ellerinden gelen tüm yardımları bize sunan teknisyen ve rehber arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

8 ÖZGEÇMİŞ Ersen ÇIĞRIK Doğum Yeri ve Yılı : MALATYA 1984 Öğr.Gördüğü Kurumlar : Başlama Yılı Bitirme Yılı Kurum Adı Lise : Turgut Özal Anadolu Lisesi Lisans : Uludağ Üniversitesi Yüksek Lisans : 2008 Uludağ üniversitesi Doktora : Medeni Durum : Bekar Bildiği Yabancı Diller ve Düzeyi: : İngilizce Upper Intermediate Çalıştığı Kurum (lar) : Başlama ve Ayrılma Tarihleri Çalışılan Kurumun Adı Davut Dörtçelik İlköğretim Okulu Yurtdışı Görevleri : Kullandığı Burslar : Aldığı Ödüller : Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Topluluklar : Editör veya Yayın Kurulu Üyelikleri : Yurt İçi ve Yurt Dışında katıldığı Projeler : Tübitak orta Öğretim Proje Yarışması ( Rehberlik) Uludağ Milli Parkı, Bursa ve Çevresi Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi III. ( Katılımcı ve Web Tasarım Sorumlusu) Uludağ Milli Parkı, Bursa ve Çevresi Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi IV. (Web Tasarım Sorumlusu) Katıldığı Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Toplantılar: Management and Education Conference ( Bulgaristan) World Conference of Education Educational Science 2009 ( Girne Kıbrıs) World Conference of Education Educational Science 2010 (İstanbul) Yayımlanan Çalışmalar : A Study investigation into the view of pre-service science and elemetary teacher on the use of webquest in sicence education, Management and Education, sy. 4, Yıl.3 The investigation of the effect of simulation based teaching on the student achievement and attitude in electrostatic induction Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 1, Issue 1, 2009,

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ELEKTRONİK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES Yıl:2012 Cilt 1 Sayı 2 Year:2012 Volume 1 Issue 1 (058-067) WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA

Detaylı

Rıza GÜRBÜZ Çankırı Karatekin Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu rizagurbuz@karatekin.edu.tr

Rıza GÜRBÜZ Çankırı Karatekin Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu rizagurbuz@karatekin.edu.tr MEKATRONİK NEDİR VE TÜRKİYE DE MEKATRONİK EĞİTİMİ Rıza GÜRBÜZ Çankırı Karatekin Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu rizagurbuz@karatekin.edu.tr ÖZET Mekatronik eğitimi dünyada olduğu gibi ülkemizde de her

Detaylı

5. ULUSAL MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ (MeMÖK2014) 24 Mayıs 2014

5. ULUSAL MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ (MeMÖK2014) 24 Mayıs 2014 5. ULUSAL MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ (MeMÖK2014) 24 Mayıs 2014 Editörler: Zühal Erden Aylin Konez Eroğlu Destekleyen Kuruluşlar: MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATILIM ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

Detaylı

Eğiticilerin Çevreci Araç Teknolojileri Alanında Eğitimi ve Öğretim Programlarının Hazırlanması

Eğiticilerin Çevreci Araç Teknolojileri Alanında Eğitimi ve Öğretim Programlarının Hazırlanması Eğiticilerin Çevreci Araç Teknolojileri Alanında Eğitimi ve Öğretim Programlarının Hazırlanması KONTROL DEVRELERİN PROGRAMLANMASI Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin mali katkısıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2010/85 PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör) SİSTEMLERİNİN KURULMASI Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Levent GÖKREM

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ 1 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ Şeref Naci ENGİN 1 ÖZET Bu bildiride Kocaeli Gebze de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde

Detaylı

HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA

HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA 210257 İsmail GÜLLÜPINAR Danışman Prof.Dr. İsmail HAKKI ÇAVDAR

Detaylı

KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI

KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI Bayram COŞTU 1, Salih ÇEPNİ 2, Mustafa YEŞİLYURT 1 1 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları

Detaylı

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ 337 EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ Hacı SARI Yücel ERCAN ÖZET Ekskavatör değişik seviyelerdeki

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK WEB TABANLI ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ PROGRAMI

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2014-2015 Sevgili Öğrenciler, Öncelikle sizleri uzun ve zorlu bir sınav dönemini geçerek üniversitenizi belirleme aşamasına gelmenizden dolayı kutluyorum. Bu aşama

Detaylı

Web Üzerinden Labview Kullanarak Altı Eksenli Robot Kolu Kontrolü

Web Üzerinden Labview Kullanarak Altı Eksenli Robot Kolu Kontrolü Web Üzerinden Labview Kullanarak Altı Eksenli Robot Kolu Kontrolü * 1 Selim KAYA, 2 Barış BORU, 3 Eren Safa TURHAN, 4 Gökhan ATALI Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Uzaktan Robotik El Kontrolü

Uzaktan Robotik El Kontrolü T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Uzaktan Robotik El Kontrolü 228574 Hilal ALTUN 228598 Fulya AKDENİZ 228600 Neşe ÜNVER Yrd. Doç. Dr. Kadir

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-7-9 1. Basım,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNSAN YÜRÜYÜŞÜNÜ DESTEKLEYİCİ DIŞ İSKELET TASARIMI VE KONTROLÜ ÜMİT ÖNEN DOKTORA TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Haziran-2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

G NDE MODELLEME SİMÜLASYON. Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü. Ziya İPEKKAN SimBT 2010/1 SAYI 11. www.ssm.gov.tr

G NDE MODELLEME SİMÜLASYON. Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü. Ziya İPEKKAN SimBT 2010/1 SAYI 11. www.ssm.gov.tr Savunma Sanayii Müsteşarlığı G NDE ISSN 2010/1 SAYI 11 1307-8380 MODELLEME SİMÜLASYON Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü www.ssm.gov.tr Ziya İPEKKAN SimBT Dünyada her şey için, yaşam için,

Detaylı

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ X-Y-Z TABLASI TASARIMI VE İMALATI

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ X-Y-Z TABLASI TASARIMI VE İMALATI T.C EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (BİTİRME TEZİ) BİLGİSAYAR KONTROLLÜ X-Y-Z TABLASI TASARIMI VE İMALATI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Serdal UYANIK Latif AKPINARLI Sercan

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜTÜ MASASI İMALATINDA KULLANILAN NOKTA DİRENÇ KAYNAK MANİPÜLATÖRÜN KONTROLÜ Yasin ALTUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik - Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULUT TABANLI BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİNE DAYALI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ KABULLERİNİN İNCELENMESİ HAKAN

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ 210197 Abdullah YARIMBAŞ 210283 Ali ŞİMŞEK Doç. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ Mayıs 2013 TRABZON

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜ RAPORU 2010

OTOMOTİV SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜ RAPORU 2010 OTOMOTİV SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜ RAPORU 2010 Sektörel Rekabet Gücü Raporları Dizisi OTOMOTİV SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜ RAPORU 2010 Yazarlar Prof. Dr. Füsun Ülengin Doç. Dr. Şule Önsel Dr. Emel Aktaş Dr. Özgür

Detaylı

EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI

EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI Veli AKÇAKAYA Sabancı Üniversitesi Bilgi Teknolojisi akcakaya@sabanciuniv.edu Yrd.Doç.Dr. Taner TANRISEVER Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi taner@balikesir.edu.tr

Detaylı

MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU

MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU TÜBİTAK MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU VİZYON 2023 PROJESİ MEKATRONİK STRATEJİ GRUBU Ağustos 2004 ANKARA Mekatronik Strateji Grubu Üyeleri Koordinatör: Prof.Dr. Aydan Erkmen ODTÜ, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÖZET: Matematik, sürekli değişen ve gelişen bir bilim dalı olmasının yanı sıra hemen her disiplinde

Detaylı

Bütünleştirici Öğrenme Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Etkinliklerin Uygulanmasının Etkililiğinin Araştırılması

Bütünleştirici Öğrenme Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Etkinliklerin Uygulanmasının Etkililiğinin Araştırılması Demircioğlu, Özmen & Demircioğlu / TÜFED-TUSED / 1(1) 2004 21 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 1, Sayı 1, Temmuz 2004 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 1, Issue 1, July 2004 http://www.tused.org

Detaylı

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI USE OF INTERNET BASED DISTANCE LEARNING MODEL TOWARDS INFORMATION STUDIES AT HIGHER EDUCATION

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ AC VE DC SERVO SĐSTEM EĞĐTĐM SETĐNĐN GERÇEKLEŞTĐRĐLMESĐ Fahrettin Hakan YILMAZ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ELEKTRĐK- ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI Konya,

Detaylı