ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Hakan Kitapçı Doğum Tarihi: 15 Temmuz 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Genel İşletme Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2001 Y. Lisans Genel İşletme Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1997 Lisans İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi 1995 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı: Ürün Tasarım ve Geliştirmede Farklı Yaklaşımlar ve Bir Otomotiv İşletmesinde Uygulama, Gebze Danışman: Yrd. Dr. Oya ERDİL Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı: TKY de Öz-değerleme ve Gebze Organize Sanayi Bölgesinde Çalışanların Tatmini Üzerine Bir Saha Araştırması, Gebze Danışman: Doç. Dr. Oya ERDİL Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Doç. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yrd. Doç. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yrd. Doç. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi Bakü Dr. Öğr. Gör. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Dr. Arş. Gör. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Arş. Gör. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İdari görevler: İşletme AD Başkan Yardımcısı Gebze İnsan Hakları Komisyonu Üyesi (GTU Temsilcisi) Bologna Eşgüdüm Komitesi Martek (Marmara Teknokent A.Ş.) Danışman Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü

2 Verdiği Dersler: Toplam Kalite Yönetimi TKY de Ölçme ve Değerlendirme Gebze Teknik Üniversitesi Gebze Teknik Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Adnan Eker, TKY Uygulamalarının çalışanların iş motivasyonuna etkisi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ayşegül Yıldırım, Bankacılıkta hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti, sadakati ve satın alma eğiliminde etkisi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Levent Subaşı, Hizmet kalitesi, kurumsal imaj ve güvenin kurumsal müşteri sadakatine etkisi: katılım bankacılığında bir uygulama, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fatih İşçi, Kalite liderliğinin toplam kalite ilkelerinin uygulamalarına ve çalışanların iş sonuçlarına etkisi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Vural Çelik, Örgütsel öğrenme kapasitesi ve yeniliğin ve işletme performansına etkisi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2009 Aytunç ERSAN, Kalite Yönelimli Firmalarda Yenilikçilik ve Örgütsel Öğrenmenin Firma Performansı Etkisinde Pazar Dalgalanması ve Rekabet Yoğunluğunun Rolü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ömer ERDOĞAN, Kamuda Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında İç Denetim Ve Uygulaması, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sultan Süleyman ÖKTEN, Güçlendirmenin İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Kalite Kültürünün Ara Değişken Olarak İncelenmesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Dilek ERTOKATLI, Öğrenme Yönelimi, Pazar Yönelimi Ve Yenilikçilik İlişkisinde Kalite Yöneliminin Rolü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elif BÖREKÇİ, Kişisel Faktörlerin Toplam Kalite Yönetimi Oryantasyonuna Etkisi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Songül DİLAVER, Girişimcilik, Öğrenme, Kalite Ve Pazar Yönelimlerinin Kalite Performansı Üzerindeki Etkisi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yeliz KÜÇÜKKÖSE, Müşteri İlişkileri Yönetimi Ve Davranış Bazlı Müşteri İlişkileri Yönetimi Performansı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ödüller: 2nd Istanbul Conference on Democracy and Global Security, İstanbul, June 2007 (Distinguished Paper Award). ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. DEMİRCAN, N., KİTAPÇI, H., YÜCEL, R., Impact of Job Involvement and Motivation to Work on Organizational Commitment Components: A Career Stage Approach, Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, Vol:16, Number:2, KİTAPCI, H., HACİYEV, N., SEZEN, B., Üniversite Öğrencilerinin Reklama Karşı Tutumları Üzerine Bir Araştırma, İlimler Akademisi Ekoloji, Felsefe ve Medeniyyet Dergisi (Bakü), 34. Sayı,

3 3. KİTAPCI, H., SEZEN, B., PERAN, T., Sigarada Satın Alma Kararını Etkileyen Faktörler, İlimler Akademisi İktisadiyat Enstitüsü Dergisi (Bakü), 12. Sayı, KİTAPÇI, H., "TKY'de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi", Bilig, Sayı 39, Güz, ELÇİ M., KİTAPÇI H.,and ERTÜRK A., Effects Of Quality Culture And Corporate Ethical Values On Employee Work Attitudes And Job Performance In Turkey:An Integrative Approach, Total Quality Management and Business Excellence, Volume 18, Number 3, 2007 (SSCI). 6. KİTAPÇI, H. and SEZEN, B., The Effects of Decision Making Participation, Improvement Effort and Training on Product Design Quality, Production Planning and Control, Special Issue, Vol. 18, No.1, January 2007 (SCI). 7. SEZEN, B. and KİTAPÇI, H., Spreadsheet Simulation for the Supply Chain Inventory Problem, Production Planning and Control, Special Issue, Vol. 18, No.1, January 2007 (SCI). 8. KİTAPÇI, H., AYDIN, B., and ÇELİK, V., "The Effects of Organizational Learning Capacity and Innovativeness on Financial Performance: An Empirical Study", African Journal of Business Management, February, 6 (6), ŞAHİN, A., ZEHİR, C., KİTAPÇI, H., "The Effects of brand experiences, trust and satisfaction on building brand loyalty; an empirical research on global brands", Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, , (SSCI) 10. ZEHİR, C., ŞAHİN, A., KİTAPÇI, H., ÖZŞAHİN, M., "The effects of brand communication and service quality in building brand loyalty thorough brand trust; The empirical research on global brands", Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, , (SSCI). 11. ERAT, S., ERDİL, O., KİTAPÇI, H., AND ÇÖMLEK, O., The Effect Of The Perception Of Organizational Trust And Organizational Support On Intention To Leave And Individual Performance: An Empirical Study For The Turkish State Universities, African Journal of Business Management, August, 6(30), ŞAHİN, A., ZEHİR, C., KİTAPÇI, H., The effects of brand experience and service quality on repurchase intention: The role of brand relationship quality, African Journal of Business Management, Vol. 6(45), 14 November, KİTAPÇI, H., V., ÇELİK, The Relationship between Ambidexterity, Organizational Learning Capacity and Firm Quality Performance: An Empirical Study, Procedia- Social and Behavioral Sciences 109, , (SSCI). 14. T, PINAR, C, ZEHİR, H, KİTAPÇI, H, TANRIVERDİ, The Relationships between Leadership Behaviors Team Learning and Performance among the Virtual Teams, International Business Research 7 (5), p68, 2014.) 3

4 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: 1. SEZEN, B., KİTAPÇI, H., AYTEKİN, M. Managing Technology Alternatives for Guided Vehicle Systems, 2nd International Conference on Responsive Manufacturing, ICRM, Gaziantep Turkey, KİTAPCI, H., ÇAKAR, N., Transformational Leadership and Trust:An Empirical Study in Azerbaijan, Thirteenth Annual World Business Congress, IMDA, Hollanda, ÇAKAR, N., KİTAPCI, H., The Relationship Between Power Distance, Empowerment and Organizational Commitment: An Emprical Study, Thirteenth Annual World Business Congress, IMDA, Hollanda, KİTAPÇI, H., SEZEN,B., The Effects Of Decision Making Participation, Improvement Effort And Training On Product Design Quality, The 4th International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya, Turkey, IMS SEZEN,B., KİTAPÇI, H., Spreadsheet Simulation for the Supply Chain Inventory Problem, The 4th International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya, Turkey, IMS BÜLENT, S., ÇAKAR, N., KİTAPÇI, H., ERDİL, S., Employee Empowerment And Trust: Their Relative Effects On Non-Financial Performance, Thirteenth Annual World Business Congress, IMDA,Hollanda, KİTAPÇI, H., ÇAKAR, N., BÜLENT, S., ERDİL, O., The Effects of Power Distance, Procedural Justice and Trust on Employee Identification, Thirteenth Annual World Business Congress, IMDA, Hollanda, ERIL, O., KITAPCI, H., ERDİL, S., "Relationships Between Customer Orientation, Intra-organizational Knowledge Sharing, Market Innovation Capabilities, Market Performance ans Sustanaible Competetive Advantage", International Conference of the Global Buseiness and Technology Association, GBATA, Lisbon/Leiria, Portugal, KİTAPÇI, H., ELÇİ, M., "Quality Culture, Ethical Climate, Person-Organization Fit and Organizational Commitment: An Empirical Investigation", International Strategic Management Conference, Çanakkale, Turkey, KİTAPÇI, H., ÇÖMLEK O., ERAT S., Citizens Perceived Police Attitudes Toward Police Performance: An Empirical Study in Türkiye 2nd Istanbul Conference on Democracy and Global Security,İstanbul, June 2007 (Distinguished Paper Award). 11. ELÇİ M., KİTAPÇI, H., The Relationships among Corporate Ethical Values, Person Organization Fit and Job Related Outcomes: Towards a Testable Explanatory Model, 21TH EBEN ANNUAL CONFERENCE, Antalya, October 17-19,

5 12. KİTAPÇI, H., ATEŞ, M., ÖKTEN, S., The Impact Of Empowerment And Quality Culture On Job Satisfaction, 5th International Strategic Management Conference, Cape Town, South Africa, July 2-4, COMEZ, P., KİTAPÇI, H., The Effects of Transformational and Transactional Leadership Behaviours, and Ambidexterity on Innovative Firm Performance, 1st International Conference Exploring Leadership Learning Theories in Asia (ELLTA), Malaysia, Feb., COMEZ, P., KİTAPÇI, H., ERDİL, O., The Effects of Ambidexterity on Innovative Firm Performance: The Moderating Effect of Transformational Leadership., 1st International Conference 'Exploring Leadership Learning Theories in Asia (ELLTA), Malaysia, Feb., ÇÖMLEK, O., KİTAPÇI, H., ÇELİK, V., ÖZŞAHİN, M., The Effects of Organizational Learning Capacity on Firm Innovative Performance, International Conference On Leadership, Technology And Innovation Management, December 2-4, Istanbul, Turkey, ŞAHİN, A., ZEHİR, C., KİTAPÇI, H., Does Brand Communication Increase Brand Trust? The Empirical Research on Global Mobile Phone Brands, The 8th International Strategic Management Conference, Spain, KİTAPÇI, H., ÇELİK, V., Ambidexterity and Firm Productivity Performance: The Mediating Effect of Organizational Learning Capacity, The 9th International Strategic Management Conference, Riga, ŞAHİN, A., KİTAPÇI, H., ZEHİR, C., Creating Commitment, Trust And Satisfaction For A Brand: What Are The Role Of Switching Costs In Mobile Phone Market? The 9th International Strategic Management Conference, Riga, ÇELİK, V., and KİTAPÇI H., The Relationship between Ambidexterity, Organizational Learning Capacity and Firm Quality Performance: An Empirical Study 2nd World Conference on Business, Economics and Management (BEM- 2013), Antalya, Turkey, KİTAPÇI, H., GÖKSEL, E., TEKİN, Ö., The Ethical Leardership Perceptions Of Health Professionals: An Empirical Study On Oral And Dental Health Centers, 1st International Balkan Congress on Health Sciences, May, Edirne, Turkey, C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : - D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. DİKMEN, Ç., KİTAPÇI, H., ALPKAN, L., ZEHİR, C., Girişimci Yönetim Tarzının Astların Tatminine Etkisi, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:26, Sayı:2, Kasım

6 2. SEZEN, B., KİTAPÇI, H., İmalat İçi Taşıma Sistemlerinin Etkin Kullanımına Yönelik Bir Simülasyon Modeli, Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi Yay., Sayı:2, Ankara, KİTAPÇI, H., AYTEKİN, M., KOCAMAN, H., Kalite Yönetim Tekniklerinin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Kullanım Düzeyi Üzerine Bir Araştırma, G.Ü. Sos. Bil. Ens. Der. Cilt IV, KİTAPÇI, H., TKY İçinde Öz-değerleme Kavramı ve Çalışanların Tatminin Belirleyici Unsurlar Üzerine Bir Araştırma, Öneri Dergisi, Marmara Ün. Sos. Bil. Ens. Yay., Sayı:16, Yıl:7, Cilt:4, İstanbul, Haziran KİTAPÇI, H., SEZEN, B., Çalışanların Tatminini Belirleyici Unsurlar Üzerine Bir Araştırma: Kariyer Süreci Örneği, F. Ü. Sos. Bil. Ens. Der., 12-1, Ocak KİTAPÇI, H., Yöneticilerin İş Tatmininin İşletmenin TKY Performansına Olan Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Öneri Dergisi, Marmara Ün. Sos. Bil. Ens. Yay., İstanbul, Ocak KİTAPÇI, H., SEZEN, B., MEMİŞ, M., Proje Takımlarında Çalışanları Güçlendirmenin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Kariyer Süreci Örneği, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 16, Sayı 5-6, Sayfa , KİTAPCI, H., Azerbaycan da Faaliyet Gösteren Türk Girişimcileri Araştırması, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 148, Sayfa 65-86, ERDİL, O., KİTAPÇI, H., TURAN, E., Örgüt Kültürünün Kalite Algısına ve İşletme Performansına Etkisi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:19, Sayı 1-2, ERDİL, S., TIĞLI, M., KİTAPÇI, H. Tüketicilerin Satın Alma Davranışında Marka Bağlılığının Etkisi ve Küçük Ev Aletlerinin Satın Alınmasında Dikey ve Yatay Marka Bağlılığının Etkisinin Test Edilmesine İlişkin Bir Saha Çalışması, Öneri Dergisi, Marmara Ün. Sos. Bil. Ens. Yay., Cilt:6, Sayı:22, İstanbul, Haziran KİTAPCI, H., ÇAKAR, N., BÜLENT, S., "The Combined Effects Of Trust And Employee Identification On Intention To Quit, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.e-sosder.com), Sayı:12, ERDİL, O., KİTAPCI, H., Tky Araçlarının Kullanımı Ve Firma Yenilikçiliğinin Yeni Ürün Geliştirme Hızı Ve İşletme Performansına Etkisi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 21,Sayı: 1, KİTAPÇI, H., ELÇİ, M., Quality Culture, Ethical Climate, Person-Organization Fit And Organizational Commitment: An Empirical Investigation, Journal of Global Strategic Management, Number:1, June ERDİL, O., KİTAPCI, H., Bilgi Yönetiminin İşletme Etkinliği ile İlişkisi: Ampirik Bir araştırma", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 23,Sayı: 1,

7 15. AYDEMİR, O. T., ALPKAN, L., KİTAPÇI, H., ÇÖMLEK, O., Özdeğerleme Modellerinin Denge Skor Kartıyla Entegre Edilmesi: Bir Özdeğerleme Modeli Önerisi, Dumlupınar Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayı.25, Aralık KİTAPÇI, H., ATEŞ, M., ÖKTEN, S. S., The Impact Of Empowerment And Quality Culture On Job Satisfaction, Journal of Global Strategic Management, Number 6, December, ERDIL, O., KITAPCI, H., TIMURLENK, B., Effects Of Core Employees On Organizational Capabilities And Firm Performance, Journal of Global Strategic Management, Number: 7, June, KİTAPÇI, H., SEVİNUR, A., Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kişilerin Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi Ve Beklentilerinin Tespit Edilmesi, Beykent Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol 4, No:1, KİTAPÇI, H., YILDIRIM, A., ÇÖMLEK, O., Grönross Modeline Göre Bankacılıkta Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti, Sadakati Ve Davranışsal Niyete Etkisi, Balıkesir Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ERAT, S., OYA, E., KİTAPÇI, H., "The Impact Of Organizational Support And Justice Perception On Commitment And Intention To Quit: An Empirical Study On Turkish State Universities" Journal of Global Strategic Management, Vol 6, Number 1, June KİTAPÇI, H., ERDOĞAN, Ö., Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, ss , Bahar ERAT, S., ERDİL, O., KİTAPÇI, H., The Impact Of Organizational Support And Justice Perception On Commitment And Intention To Quit: An Empirical Study On Turkish State Universities, Journal of Global Strategic Management, (11), June H. KİTAPÇI, R. KAYNAK, S.S. ÖKTEN, Güçlendirmenin İş Tatmini Ve  İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Kamu Ve Özel Sektörde Mukayeseli Bir Araştırma, International Review of Economics and Management, 49-73, KAYGISIZ, Ö. C., KİTAPÇI, H., Çalışanların İKY Uygulamaları Algılarının Örgütsel Bağlılıklarına Etkisinde İş Tatmininin Ara Değişken Olarak İncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Haziran, Cilt:17, Sayı:31, E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 1. ERDİL, O., KİTAPCI, H., İşletmelerde bilgi yönetimi, Stratejik Yönetim ve Rekabet Yoğunluğunun İşletme Etkinliği ile İlişkisi, XII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bursa,

8 2. ERDİL, O., KİTAPCI, H., Tky Araçlarının Kullanımı Ve Firma Yenilikçiliğinin Yeni Ürün Geliştirme Hızı Ve İşletme Performansına Etkisi, XIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Marmara, ELÇİ, M., KİTAPÇI, H., ŞENER, İ., "İşe İlişkin stresin ve İş Yükünün İş Tatminine ve İşten ayrılma Niyetine Etkisi", 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak, Mayıs SÖYÜK, S., KİTAPÇI, H., SÖYÜK, S., Örgütsel Bağlılığın İş Performansına Etkisi ve Bir Devlet Hastanesi Örneği, 10. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Mayıs, Mardin, KİTAPÇI, H., GÖKSEL, E., Tükenmişliğin Mesleki Bağlılık ve İş Performansına Etkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma, 10. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Mayıs, Mardin, KAYNAK, R., KİTAPÇI, H., PEKER, V., Depolama Faaliyetinde Tedarikçilerle Değer Yaratma ve Beyaz Alan Fırsatlarının Değerlendirilmesi, 12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Eylül 2012, Menemen, İzmir, KİTAPÇI, H., KAYNAK, R., EKER, A., Toplam Kalite Yönetimi Faktörlerinin İş Motivasyonuna Etkisi, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Mayıs, Konya, KAPLAN, İ., KİTAPÇI, H., Akciğer kanserinde ağrının yaşam kalitesine etkisi ve baş etme yöntemleri VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Nisan, Antalya.(II. Ulusal Göğüs Cerrahisi Hemşireliği Sempozyumu, Hemşirelik Sözel Bildiri 1. lik ödülü) KİTAPÇI, H., BAYRAK, A., GÖKSEL, E., Donebedian Modeline Göre Hemşirelerde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi, IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Mayıs, Ankara, KİTAPÇI, H., GÖKSEL, E., KOCA, B., Hemşirelerde Algılanan Liderlik Tarzının İş Tatmini, İşten Ayrılma Niyeti Ve İş Performansına Etkisi, 7.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Eylül, Konya, F. Diğer yayınlar: 1. MURAD İSKENDER, HAKAN KİTAPCI Değişim, Dönüşüm ve Dünya Ekonomisine Entegrasyon Sürecinde Azerbaycan Ekonomisi, Bakü, DOÇ. DR. METİN ATEŞ, "Sağlık İşletmeciliği", Beta Yayınevi, İstanbul, (IX. BÖLÜM 3. SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAPASİTE, ÜRETİM VE SÜREÇ YÖNETİMİ, Doç. Dr. Ramazan KAYNAK, Doç. Dr. Hakan KİTAPÇI). 4. DOÇ. DR. RAMAZAN KAYNAK, Taşıma sistemleri, Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2013 (Doç. Dr. Hakan KİTAPÇI; İntermodal ve kombine 8

9 taşımacılık, Uluslararası konvansiyonlar, Yetki ve mesleki yeterlilik belgeleri, Taşıma kararları ve maliyet hesaplama bölümleri). 5. DOÇ. DR. RAMAZAN KAYNAK, Tedarik zinciri Yönetimi, Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2013 (Doç. Dr. Hakan KİTAPÇI; Tedarik ve satın alma; Taşıma, Dağıtım ve Depolama; Stok Yönetimi bölümleri). 6. DOÇ. DR. RAMAZAN KAYNAK, Dağıtım Kanalları Planlaması, Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2013 (Doç. Dr. Hakan KİTAPÇI; Dağıtım ihtiyaç planlaması ve Dağıtım kanalı stratejileri bölümleri). 9

LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012)

LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012) LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012) 1. Adı Soyadı: LÜTFİHAK ALPKAN 2. Doğum Tarihi: 22 NİSAN 1969 3. Unvanı: PROFESÖR 4. İletişim Bilgileri: 0542 412 04 79; alpkan@gyte.edu.tr 5. Ev Adresi: Rasathane

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı Unvanı : A. ZAFER ACAR : DOÇ. DR. Doğum Tarihi : 30 AĞUSTOS 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Kara Harp Okulu 1987 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: RANA ÖZEN KUTANİS Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Serdar PİRTİNİ İletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr Prof. Dr. Ünsal Sığrı; İşletme Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında yönetim ve organizasyon

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980 1. Adı Soyadı : Tülay Bozkurt 2. Ünvanı : Prof 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Adı Soyadı: Gülfer Bektaş Doğum Tarihi: 15.10.1965 Akademik Unvanı: Yardımcı Doçent Bölümü: Sağlık Yönetimi Elektronik Posta Adresi: gulfer.bektas@acibadem.edu.tr; gulferb@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Duygu Çubuk 2. Doğum Tarihi: 18.09.1983 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Marmara Üniversitesi 2006 Yüksek Lisans Doktora 5. Akademik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)

ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 1. Adı Soyadı: : SERHAT YANIK 2. Doğum Tarihi: 22 ARALIK 1970 (KARABÜK) 3. Unvanı: DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İlkokul Namık Kemal İlkokulu Düzce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, 1. Adı Soyadı: Fahri ERENEL 2. Doğum Tarihi: 27.08.1959 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi ÖZGEÇMİŞ 1- Adı Soyadı :Sefer GÜMÜŞ 2- Doğum Tarihi :01.03.1946 3- Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pazarlama Marmara Üniv.İİBF. 1975 Y.Lisans Pazarlama

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ticaret Blokları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1992)

ÖZGEÇMİŞ. Ticaret Blokları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1992) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A. Ercan Gegez 2. Doğum Tarihi: 1968 İstanbul 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Marmara Üniversitesi 1989 Y. Lisans Üretim

Detaylı

Doç. Dr. Turgut KARAKÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Doç. Dr. Turgut KARAKÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Turgut KARAKÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA E-posta:

Detaylı

Alındığı Yıl Orta Eğitim English Highschool for Girls 1965. Lise Arnavutköy Amerikan Kız Lisesi (ACG-RC) 1971

Alındığı Yıl Orta Eğitim English Highschool for Girls 1965. Lise Arnavutköy Amerikan Kız Lisesi (ACG-RC) 1971 1.ADI, SOYADI: Selime Demet SEZGİN 2.DOĞUM TARİHİ: 29.11.1951 3. ÜNVANI: Prof.Dr. İLETİŞİM e-mail Adresi: selime.sezgin@bilgi.edu.tr 4-EĞİTİM: Eğitim Kurumu Derecenin Alındığı Yıl Orta Eğitim English Highschool

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

Doç. Dr. Nilsun SARIYER

Doç. Dr. Nilsun SARIYER Doç. Dr. Nilsun SARIYER 1. Adres: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Kocasinan KAYSERİ 2. Telefon No: 352 324 00 00-3251 3. Öğrenim Durumu: Derece Lise Lisans Yüksek Lisans Doktora

Detaylı