STRATEJİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011-2014 STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 1

2 EĞİTİMDE FEDA EDİLECEK TEK BİR FERT BİLE YOKTUR. Mustafa Kemal ATATÜRK 2

3 3

4 ATATÜRKÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim

5 ÖNSÖZ Tüm alanlarda toplumun gelişmesi eğitim seviyesinin ve kalitesinin ileride olmasıyla mümkündür. Eğitim seviyesinin ve kalitesinin ileride olması da eğitimin önceden planlanmasıyla, stratejisiyle yürütülmelidir. Şanlıurfa Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi olarak eğitim seviyesini ve kalitesini planlı olarak arttırmak istemekteyiz. Öğrencilerimizi topluma ayak uyduran, kendine yetebilen, var olan potansiyelini en üst seviyeye çıkararak, kendine yetebilen bireyler yetiştirmek hedefimizdir. Şanlıurfa Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Stratejik Planı ( ) belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamıza katkılar sağlayacağına inanmaktayız. Resul DARAMA Okul Müdürü 5

6 GİRİŞ Şanlıurfa Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti yapıldı. GZFT analizi tüm idari personelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun suren bir çalışma sonucu ilk seklini almış, varılan genel sonuçların sadeleştirilmesi ise Okul yönetimi ile öğretmenlerden den oluşan beş kişilik bir kurul tarafından yapılmıştır. Daha sonra GZFT sonuçlarına göre stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler ve eylem planı ortaya konulmuştur. Stratejik planlama bugünden yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belgedir. Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yılsonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 6

7 İÇİNDEKİLER SAYFA NO SUNUŞ 5 GİRİŞ 6 ŞANLIURFA EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 8 Yasal Çerçeve 9 Stratejik Planlama Çalışmaları 10 MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz 5.1 Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler Çevre Analizi 6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 38 GELECEĞE YÖNELİM 8. Misyon, Vizyon, Temel Değerler Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Eylem Planları 52 7

8 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı Kurum Türü ŞANLIURFA EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ Kurum Kodu Kurum Statüsü Kamu Özel Kurumda Çalışan Personel Sayısı Yönetici : 3 Öğretmen : 18 Hizmetli : 1 Memur : 2 Öğrenci Sayısı 150 Öğretim Şekli Normal ikili Okulun Hizmete Giriş Tarihi 15/10/1996 KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax Kurum Web Adresi Mail Adresi Tel. : Fax : Kurum Adresi Mahalle :Güllübağ Posta Kodu :63000 İlçe : Merkez İli : Şanlıurfa Kurum Müdürü Resul DARAMA Kurum Müdür Yard. Abdullah YILDIZ Mehmet ŞAHAN

9 BİRİNCİ BÖLÜM ŞANLIURFA EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. Maddesi, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı 2010/14 sayılı genelge. Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı Stratejik Planlama Çalışmaları Şanlıurfa Eğitim Uygulama Okulu ve İş eğitimi Merkezi Müdürlüğü Stratejik Planı ( ) Okul Müdürlüğünce görevlendirilen aşağıdaki öğretmenler tarafından hazırlanmıştır. S.No Adı Soyadı Görevi 1 Resul DARAMA Okul Müdürü 2 Abdullah YILDIZ Müdür Yard. 3 Gülay YORULMAZ Öğretmen 4 Sultan GÜL Öğretmen 5 Orhan DURU Memur Okulumuzun öncelikle, çevresel etmenleri araştırılarak, okul içinde öğretmenlerin görüşleri alınarak, durum analizi yapılmıştır. Bu durum analizinde okulumuzun Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler alanlarında tüm öğretmenlerin katılımıyla ortaya konmuştur. Bu çalışmaların sonucunda Şanlıurfa Eğitim Uygulama ve İş Eğitim Merkezi Müdürlüğü nün misyonu, vizyonu, stratejik amaç ve hedefleri belirlendi. Okul Aile birliği aracılığıyla velilerle durum hakkında görüşmeler sınıf öğretmenleri bazında fikir alışverişi yapılmıştır. Okulun mali kaynakları gözden geçirildi, okul aile birliği üyeleriyle mali kaynakların araştırılması ve kaynak yaratılması hususlarında bilgi alışverişinde bulunuldu. 9

10 ŞANLIURFA EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Unvanı Adı-Soyadı İletişim Müdür Resul DARAMA Müdür Yardımcısı Abdullah YILDIZ Rehber Öğretmen Gülay YORULMAZ Öğretmen Sultan GÜL Veli Sıdıka ÇİFTÇİ Abdullah EKİNCİ Destek Personeli (Kütüphane Memuru, hizmetli v.b.) Orhan DURU Okul Aile Birliği başkanı Nuray OYMAK Muhtar Z.Abidin BADILLI 27/12/2010 Resul DARAMA ONAY 10

11 MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. Tarihsel Gelişim 2. Yasal Yükümlülükler 3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 4. Paydaş Analizi 5. Kurum İçi Analiz 5.1 Örgütsel Yapı 5.2 İnsan Kaynakları 5.3 Teknolojik Düzey 5.4 Mali Kaynaklar 5.5 İstatistikî Veriler 6. Çevre Analizi 6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi 6.2 Üst Politika Belgeleri 7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 11

12 MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. Tarihsel Gelişim 1996 yılından itibaren Eğitim Uygulama Okulu olarak eğitim vermeye başlamış olan okulumuzun ismi 1999 yılında Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi olarak değiştirilmiştir yılından beri Yeni Mahalle, Vali Fuat caddesi, Büyük yolda eğitim veren Okulumuza ait binanın Temmuz ayında bitirilmesiyle şu an ki yerinde 17 Aralık 2007 tarihinden itibaren yeni binasında Eğitim Öğretim hizmeti vermeye başlamıştır. Okulumuz Karaköprü 35 Metre yolu sonunda 4 katlı bir bina olarak hizmete girmiştir. Okulumuzun çevresi bağ ve bahçelerle kaplı olup, yolu stabilize yol olarak kullanılmaktadır. Etrafında yeni konutlar yapılmaya başlanmıştır. Ulaşım yönünden toplu taşıma araçlarının duraklarına uzaktır. Öğrencilerimizin tümü okul servis araçlarıyla gelmektedir. Öğretmenlerimiz servis araçlarıyla gelmektedir. Okulumuzun Amacı Öğrencilere Toplum içinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerine, uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını sağlamaktır. 12

13 2. Yasal Yükümlülükler Yasal Yükümlülük (Görevler) a) Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini, Dayanak(Kanun, Yönetmelik, Genelge adı ve no su) /26184 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 5.Maddesi b) Toplum içinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerine yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmelerini, c) Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını d) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için, rehabilitasyon hizmetlerini sağlayacak kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılır. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir /26184 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 6.Maddesi 10 / 12 / 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi. 3. Faaliyet Alanları, Ürün/Hizmetler 13

14 FAALİYET ALANI: EĞİTİM Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Zihinsel Engellilere yönelik Sosyal Kültürel çalışmalar Hizmet 3 Spor Etkinlikleri Futbol, Voleybol Atletizm Masa Tenisi FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM Hizmet 1 Müfredatın işlenmesi - Ders işleme - Zümreler - Kurullar Hizmet 2 Kurslar Yetiştirme Hazırlama FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet 1 Öğrenci işleri hizmeti Kayıt- Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme vb Hizmet 2 Öğretmen işleri hizmeti Derece terfi Özlük hakları FAALİYET ALANI: MESLEK EDİNDİRME Galoş Üretimi Tarım Faaliyetleri Resim Kursu Hizmet- 3 Proje çalışmaları İşkur Projeleri Sosyal Projeler Okul İçin Ürün/Hizmet Listesi Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Sınav işleri Sınıf geçme işleri Öğrenim belgesi düzenleme işleri Personel işleri Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Öğrenci sağlığı ve güvenliği Okul çevre ilişkileri Eğitim hizmetleri Öğretim hizmetleri Toplum hizmetleri Kulüp çalışmaları Diploma Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Burs hizmetleri Bilimsel vs araştırmalar Yaygın eğitim 14

15 4. PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşlar belirlenirken kurum ve kişilerin ilgileri, yetenekleri, yasal yükümlülükleri ve okulumuz için önem dereceleri göz önünde bulundurulmuştur. Stratejik Plan çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen paydaş analizi ile iç ve dış paydaşların belirlenmesi, bunların önemlerinin tespiti ve Şanlıurfa Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürlüğü nün faaliyetlerini nasıl etkiledikleri belirlenmiştir İç Paydaş : Okul yönetimi, Öğretmenler, Öğrenciler, Yardımcı personel, Velilerimiz, Okul-Aile Birliği, Zümreler Dış Paydaş : Milli Eğitim bakanlığı, Valilik, İl milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa Belediyesi, Karaköprü Belediyesi, Jandarma, Emniyet Müdürlüğü Paydaş Sınıflandırma Matrisi PAYDAŞLAR Millî Eğitim Bakanlığı Valilik Milli Eğitim Müd. Okullar ve Bağlı Kurumlar Öğretmenler ve Çal İÇ PAYDAŞLAR DIŞ PAYDAŞLAR YARARLANICI Çalışanlar, Birimler Temel ortak Stratejik ortak Tedarikçi hedef kitle x x x x x Öğrenciler ve Veliler x x Okul Aile Birliği x x Üniversite x Özel İdare x x Belediyeler X x Güvenlik Güçleri X x x Bayındırlık-İsk Müd Sosyal Hizm Müd Gençlik ve Spor Müd Sağlık Müdürlüğü Kültür Müdürlüğü Hayırseverler Sivil Toplum rgütleri Medya İşveren kuruluşlar Muhtarlıklar Sanayi ve Ticaret Od. x x x x x x x x x x x 15

16 Yararlanıcı Ürün/Hizmet Matrisi Ürün/Hizmet Yararlanıcı (Müşteri) Eğitim-Öğretim (Örgün-Yaygın) Yatılılık-Bursluluk Nitelikli işgücü AR-GE, Projeler, Danışmanlık Altyapı,Donatım Yatırım Yayım Rehberlik, Kurs, Sosyal etkinlikler Mezunlar (Öğrenci) Ölçme-Değerlendirme Öğrenciler o Veliler Medya o o Uluslar arası kuruluşlar o o Meslek Kuruluşları Sağlık kuruluşları o Diğer Kurumlar o Özel sektör o o 16

17 5.1 Örgütsel Yapı 5. KURUM İÇİ ANALİZ Okul/Kurum Teşkilat Şeması (Örnek) Kurullar : Öğretmenler Kurulu, BEP Kurulu, ŞÖK MÜDÜR Resul DARAMA Okul Aile Birliği Nuray OYMAK Komisyonlar : Muayene ve Teslim Alma Kom. Ve Satın alma Komisyonu Müdür Yrd. Abdullah YILDIZ Büro Hizmetleri Orhan DURU Müdür Yrd. Mehmet ŞAHAN Yardımcı Hizmetler Hacer UYAR Öğrenci Kulüpleri -Spor Kulübü -Resim Kulübü -Müzik Kulübü -Çevreyi koruma Zümre Öğret. Anasınıfı: Züleyha TEL 1.ve2.sınıf Serkan ÇAKIR 3.Sınıf Esra SEYHAN Özgül BAŞIBEYAZ 4.Sınıf Fatma TEKİNER 5.Sınıf Tevhide AKDOĞAN 6.7.ve8.Sınıf Hülya KARAKUŞ İş Eğitimi -1 Sultan GÜL İş Eğitimi -2 Mahmut CİNAYTAR Sınıf Öğretmenler Züleyha TEL Serkan ÇAKIR Esra SEYHAN Fatma TEKİNER Tevhide AKDOĞAN Hülya KARAKUŞ Sultan GÜL Mahmut CİNAYTAR Gülay YORULMAZ Mehmet CENGİZHAN Halil ÖZ Özgül BAŞIBEYAZ Rehber Öğret. Jale KARHAN 17

18 KURUL/KOMİSYON ADI Öğretmenler Kurulu Okul Aile Birliği Okul/Kurumlarda Oluşturulan Birimler GÖREVLERİ Öğretmenler kurulu; ders yılı başında, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve okul yönetimince gerek duyulduğunda toplanır. İlk toplantıda önceki yılın değerlendirilmesi ile yeni öğretim yılı çalışma esasları belirlenir ve iş bölümü yapılır. Ders yılı içinde yapılan toplantılarda çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilir, eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler görüşülür ve kararlaştırılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda öğrencilerin devam-devamsızlık ve başarı durumları gözden geçirilir, üst makamlarca ve okul yönetimince verilen konular görüşülür ve kararlaştırılır. Bu toplantılarda, öğretim programları ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçları, spor salonu, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planlı bir şekilde yararlanılması konuları belirlenir. Dersin özelliğine göre etkinlik örnekleri ve materyaller hazırlanarak ortak bir anlayış oluşturulur. Bu toplantılarda, programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, spor salonu, işliklerden plânlı bir şekilde yararlanılması, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır. Zümre öğretmenler kurulunda: ) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur. b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır. c) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır.d) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanır. e) Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır. OKUL İLE AİLENİN İŞBİRLİĞİ: Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu maksatla okullarda okul - aile birlikleri kurulur. Okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişleri Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle (Okul-Aile Birliği Yönetmeliği HAZİRAN 2005/2573 sayılı Tebliğler dergisi)düzenlenir. Okul -aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; ayni ve nakdi bağışları kabul edebilir,maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir, okulların bünyesinde bulunan kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz. Okul- aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlanan maddi katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esaslar, Milli Eğitim ve Maliye bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. Okul - aile birliklerinin gelirleri her türlü vergi,resim ve harçtan muaftır. -OKUL AİLE BİRLİĞİN GÖREVLERİ a) Her fırsattan faydalanarak öğrencilerin millet,vatan ve insanlık sevgilerini; Atatürk ilke ve inkılaplarına, manevi değerlere bağlılıklarını; dayanışma duygularını pekiştirmeleri amacıyla veliler ve okul müdürlüğü ile işbirliği yapmak. b) Okulun amaç ve eğitim ilkeleriyle eğitim faaliyetleri hakkında ana ve babalarıaydınlatmak, c) Okulun programı, eğitimle ilgili yönetmelikler konusunda öğrenci velilerini aydınlatmak 28 d) Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst,nazik, saygılı, başarılı ve düzenli olmalarına katkıda bulunmak üzere aile ile işbirliği yapmak;öğrencilerin başarılarını toplu şekilde ana ve babalarına göstermek için imkânlar hazırlamak, e) Çocukların başarılarının artırılması için ana ve babalarla işbirliği yapmak. f) Öğrencilerin zamanında ve düzenli olarak okula devamlarının sağlanmasında veliler ve okul müdürlüğü ile işbirliği yapmak. 18

19 Zümre Öğretmenler Kurulu Zümre öğretmenler kurulu, 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa branş öğretmenlerinden, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda branş öğretmenlerinden oluşur. Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Şube Öğretmenler Kurulu Şube öğretmenler kurulu, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir. Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci (Değişik ibare: /26619 RG) dönemin ikinci ayında, ikinci yarıyılın birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir. Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır.öğrenci Kurulu ve Okul Meclisleri(29) Okul Gelişim Yönetim Okulu Madde 99 (Değişik: /26156 RG) İlköğretim okullarında; paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim-öğretimin niteliğini ve öğrenci başarısını artırmak, okulun fizikî ve insan kaynaklarını geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde planlı ve sürekli gelişim sağlamak amacıyla "Okul Gelişim Yönetim Ekibi" kurulur. Ekip, çalışmalarını ilgili Yönerge hükümlerine göre yerine getirir. Ayrıca, zümrelerden gelen raporları birleştirir, projeleri inceler ve okulun yılsonu raporunu hazırlar. İki nüsha hazırlanan raporun biri, hizmetin kalitesini artıracağı düşünülen projelerle birlikte millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Diğer nüsha da meslekî çalışma dosyasına konur. Sosyal Etkinlikler Kurulu Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul-aile birliğini temsilen iki veliden oluşur. Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır. Satın Alma Komisyonu Madde 100 (Değişik: /27090 RG) Satın alma komisyonu, ihtiyaç duyulan ilköğretim kurumlarında müdür veya müdür yardımcısının başkanlığında okul müdürlüğünce yapılacak satın alma işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere öğretmenler kurulunda seçilecek üç öğretmen ve muhasebeden sorumlu bir memurdan oluşturulur. Komisyon çalışmalarının aksamaması için aynı usulle asil üye sayısınca yedek üye de belirlenir. Ana sınıfı bulunan okullarda okul öncesi öğretmenlerinden biri de bu komisyona üye seçilir. Müdür yardımcısı bulunmayan okullarda satın alma komisyonuna müdürün görevlendireceği bir öğretmen başkanlık eder. Okullarda yeterli personelin bulunmaması durumunda, okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün teklifi ve mülki makamlarca uygun görülecek kişilerden satın alma komisyonu oluşturulur. Satın alma komisyonu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 19

20 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre görevlerini yürütür. Her türlü harcama, 31/12/2005 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama 29 Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. İlgili defterler zamanında tutulur ve belgeler dosyalanır. İlköğretim kurumlarının ana sınıfları ile ilgili satın alma iş ve işlemleri, satın alma komisyonunca, 8/6/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğindeki esaslara göre yürütülür. Muayene ve Kabul Komisyonu Okul müdürlüklerince yapılan mal ve hizmet alımlarında Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri göz önünde bulundurularak muayene ve kabul komisyonu kurulur. Bu komisyon, müdür başyardımcısı veya müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen bir öğretmen, ambar memuru, taşınır mal kayıt ve kontrol memuru, varsa sağlık personeli ve bir nöbetçi öğretmenden oluşur. Ana sınıfı bulunan okullarda okul öncesi öğretmenlerinden de bu komisyona bir üye seçilir. Muayene ve kabul komisyonu gerektiğinde toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Bu komisyon, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11 inci maddesi ile aynı madde uyarınca çıkarılan muayene ve kabul işlemlerine dair mevzuat hükümlerine göre şartname ve sözleşmeler uyarınca satın alınan eşya ve gereci muayene ve kontrol ederek kabul veya geri çevirmek üzere gereken işlemleri yapar. Yatılı okullarda, satın alınan yiyecek ve diğer maddelerin muayenesinde nöbetçi öğretmen, öğrenci temsilcisi ve aşçı da hazır bulunur. Ayrıca, bu komisyon, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre taşınır mal, yarı mamul ve mamul maddeler, malzemeler, kullanılmayan eşya ile gerecin sayım ve netleşmesiyle ilgili işleri yapar. Bu komisyonun muayene, kabul ve sayım işleri ile ilgili kararları okul müdürü tarafından onaylanır. Bu komisyonun oluşturulamadığı okullarda, komisyonun görevini okul yönetimi ve görevlendirilen öğretmenler birlikte yapar. Bu komisyon, ilköğretim kurumlarında ana sınıfları ile ilgili muayene ve kabul işlemlerini Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğindeki esaslara göre yürütür. 5.2 İnsan Kaynakları 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Müdür Müdür Yard 2 2 Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: 2010 Yılı İtibari İle Eğitim Düzeyi Kişi Sayısı % Önlisans - Lisans Yüksek Lisans - 20

21 Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı: 2010 Yılı İtibari İle Yaş Düzeyleri Kişi Sayısı % İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler: 2010 Yılı İtibari İle Hizmet Süreleri Kişi Sayısı % 1-3 Yıl 4-6 Yıl Yıl Yıl Yıl üzeri Kurumda gerçekleşen yönetici sirkülasyonunun oranı: Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Yönetici Sayısı TOPLAM

22 İdari Personelin Katıldığı Hizmetiçi Eğitim Programları: Adı ve Soyadı Görevi Katıldığı Çalışmanın Adı Katıldığı Yıl Belge No RESUL DARAMA OKUL MÜD. BİLGİSAYAR İNTERNET KULLANIMI KURSU 08/12/ RESUL DARAMA OKUL MÜD. YENİ İLKÖĞRETM PROGRAMLARININ TANITIMI SEMİNERİ (SATRANÇ) 02/03/ RESUL DARAMA OKUL MÜD YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI UYGULAYICI EĞİTİMİ SEMİNERİ 21/12/ RESUL DARAMA OKUL MÜD. TEMEL EĞİTİM KURSU 24/01/ RESUL DARAMA OKUL MÜD. VOLEYBOL EĞİTİCİSİ KURSU 09/04/ RESUL DARAMA OKUL MÜD. BASKET EĞİTİCİSİ KURSU 12/03/ ABDULLAH YILDIZ Müd.Yrd. Sosyal Etkinlik Planlama ve Uygulama Semineri 13/04/ ABDULLAH YILDIZ Müd.Yrd. e-okul Uygulamaları Semineri 30/07/ ABDULLAH YILDIZ Müd.Yrd. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN HİZMETLERİ SEMİNERİ 04/05/ ABDULLAH YILDIZ Müd.Yrd. PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ 25/05/ ABDULLAH YILDIZ Müd.Yrd. ÖZEL EĞİTİM SEMİNERİ 15/12/ ABDULLAH YILDIZ Müd.Yrd. Web Tasarım (Dreamweaver) Kursu 26/05/ ABDULLAH YILDIZ Müd.Yrd. TEMEL DÜZEY BİLGİSAYAR KURSU 30/03/ ABDULLAH YILDIZ Müd.Yrd. Yazarlık Yazılımı 15/05/

23 Öğretmenlere İlişkin Bilgiler: 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı: Branşı Erkek Kadın Toplam 1 Zihinsel Engelliler sınıf Öğretmeni Okul Öncesi Eğitim Öğretmeni Görsel Sanatlar Öğretmeni Beden Eğitimi Öğretmeni Müzik Öğretmeni Rehber Öğretmeni TOPLAM Not: Okulumuzda 3 Ücretli öğretmen, 1 sözleşmeli öğretmen 14 Kadrolu öğretmen çalışmaktadır. Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı: Yaş Düzeyleri 2010 Yılı Kişi Sayısı % Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: Hizmet Süreleri 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl üzeri 23

24 Kurumda gerçekleşen öğretmen sirkülâsyonunun oranı: Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Öğretmen Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Öğretmen Sayısı TOPLAM Destek Personele (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler: 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı: Görevi Erkek Kadın Eğitim Durumu Hizmet Yılı Toplam 1 Memur 1 1 önlisans 2 2 Hizmetli 1 ilkokul Sözleşmeli İşçi 4 Sigortalı İşçi Çalışanların Görev Dağılımı ÇALIŞANIN UNVANI Okul /kurum müdürü Müdür yardımcısı Öğretmenler Yönetim işleri ve büro memuru 24 GÖREVLERİ 1. Ders okutmak 2. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, 3. Okulu düzene koyar 4. Denetler. 5. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. 6. Ders okutur 7. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar 1. dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. 2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur. 4. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, gündüzlü, normal öğretim durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. 5. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. 6. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar 1. Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar. 2. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. 3. Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. 4. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler. Arşiv işlerini düzenlerler.

25 Çalışanların Gönüllü Yaptıkları İşler: S. NO ADI SOYADI GÖREVİ BRANŞI İLGİ ALANLARI GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARI 1 Resul DARAMA Müdür Rehber Spor,İnternet Ağaçlandırma 2 Abdullah YILDIZ Müdür Yard. Müzik internet okulun internet sitesi 3 Mehmet ŞAHAN Müdür Yard. Zih.Eng.Öğr Spor, Tiyatro, şiir okulun internet sitesi 4 Sultan GÜL Öğretmen Zih.Eng.Öğr Gezmek, Müzik Ailelerin Ziyaretleri 5 Gülay YORULMAZ Öğretmen Zih.Eng.Öğr Müzik, Şiir Veli bilgilendirme 6 Serkan ÇAKIR Öğretmen Zih.Eng.Öğr İnternet Haftasonu Ziyaretler 7 Esra SEYHAN Öğretmen Zih.Eng.Öğr Müzik, tiyatro Aile Ziyaretleri 8 Hülya KARAKUŞ Öğretmen Zih.Eng.Öğr Gezi, İnternet Veli Bilgilendirme 9 M.Cengizhan Öğretmen Zih.Eng.Öğr İnternet, Spor Sportif Faaliyetler Okul/kurum Rehberlik Hizmetleri Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Danışmanlık Hizmeti Alan Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı Psikolojik Danışman Norm Sayısı Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı Görüşme Odası Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Veli Sayısı Öğretmenlere Yönelik Öğrencilere Yönelik Velilere Yönelik

26 2010 OKULU İNSAN KAYNAKLARI DAĞILIMI VE BİLGİSİ ÖĞRETMEN İHTİYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI ÖĞRETMEN MESLEKİ GELİŞİM DÜZEYİ KADRO DURUMU EĞİTİM DURUMU HİZMET İÇİ EĞİTİM Sıra no Adı soyadı Görev Branş Kıdem Okuldaki kıdemi Normu var mı? Mevcut(Kadrolu) İhtiyaç Ön lisans Lisans 1 Resul DARAMA Müdür Rehber Öğ x x Yüksek lisans Geçmiş yıllar da aldığı HİE saati toplamı ortalaması Son yılki hie süresi Aldığı ödüller ve cezalar Yaptığı bilimsel Çalış malar ve kitaplar 2 Abdullah YILDIZ Müd Yrd. Müzik x x 3 Mehmet ŞAHAN Müd Yrd. Zih Eng.Öğr x x 4 Gülay YORULMAZ Öğretmen Zih Eng.Öğr x x 5 Sultan GÜL Öğretmen Zih Eng.Öğr x x 6 Serkan ÇAKIR Öğretmen Zih Eng.Öğr x x 7 Tevhide AKDOĞAN Öğretmen Zih Eng.Öğr x x 8 Esra SEYHAN Öğretmen Zih Eng.Öğr x x 9 Hülya KARAKUŞ Öğretmen Zih Eng.Öğr x x 10 Tarık GÖZETEN Öğretmen Zih Eng.Öğr x x 11 Fatma ERTEKİN Öğretmen Zih Eng.Öğr x x 12 Halil ÖZ Öğretmen Resim İş 13 Demet YILMAZ Öğretmen Resim İş x x 14 Mehmet CENGİZHAN Öğretmen Beden Eğt x x 15 Semra ÖZTÜRK Öğretmen İşitme Öğr x x 16 Mehtap BOZBEK Öğretmen Zih Eng.Öğr x x 17 Jale KARHAN Öğretmen Reher Öğr x x 26

27 5.3 Teknolojik Düzey Şanlıurfa Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak, Bilgisayar Odası yanında, öğretmenler odasına internet bağlantılı bilgisayar konularak, öğretmenlerin bilgi araştırma, aktarma ve geliştirmesi sağlanmakta, hemşire odası ve Rehberlik servisine internet sağlayıcılı bilgisayarlar kullanılmaktadır. İl milli Eğitim müdürlüğünün e posta yoluyla gelen yazılara e posta yoluyla cevap verilmektedir. Okulumuz diğer alanlarda araştırma, geliştirme, program hazırlama, Bireyselleştirilmiş Eğitim programı formatlarında değişim ve geliştirmeyi internet üzerinden araştırmakta, kaynak bulma, sportif faaliyetlere katılım iş ve işlemlerini de teknolojiyi üst düzeyde kullanmaya çalışmaktadır. Okul/Kurumun Teknolojik Altyapısı: Araç-Gereçler İhtiyaç Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Tepegöz Projeksiyon Televizyon İnternet bağlantısı 1 0 Bilgisayar Lab Fax Video DVD Player 2 2 Fotograf makinası 1-1 Kamera Okul/kurumun İnternet sitesi

28 Okul/Kurumun Fiziki Altyapısı: Fiziki Mekan Var Yok Adedi İhtiyaç Açıklama Öğretmen Çalışma Odası x 1 Ekipman Odası x 1 Kütüphane x 1 Rehberlik Servisi x 1 Resim Odası x 1 Müzik Odası x 1 Çok Amaçlı Salon x 1 Uygulama Odası x 1 İş ve Teknik Atölyesi x 1 Bilgisayar laboratuarı x 1 Yemekhane x 1 Spor Salonu x 1 Otopark x 1 Spor Alanları x 1 Kantin Fen Bilgisi Laboratuvarı x x İş Eğitimi Atelyeler x 3 Bölümlere Ait Depo x 2 Bölüm Laboratuvarları Bölüm Yönetici Odaları Bölüm Öğrt. Odası x x x Teknisyen Odası x 1 Bölüm Dersliği x Arşiv x 1 Tarım Uygulamaları alanı x 1 40

29 5.4 Mali Kaynaklar Okulumuzun gelirleri bakanlıktan gelen ödenekler ve veli bağışlarından oluşmaktadır. Okul/Kurum Kaynak Tablosu: Kaynaklar Genel Bütçe Okul aile Birliği Özel İdare Kira Gelirleri Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak/Projeler Diğer.. TOPLAM Okul/Kurum Gelir-Gider Tablosu: YILLAR HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER Temizlik Küçük onarım Bilgisayar harcamaları Büro makinaları harc Telefon Yemek Sosyal faaliyetler Kırtasiye Vergi harç vs Kömür Masa Sandalye Eğitim Materyalleri Su Elektrik GENEL

30 5.5 İstatistikî Veriler Öğrencilere İlişkin Bilgiler: Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ OKUL İL TÜRKİYE Toplam öğretmen sayısı Öğrenci sayısı Kız Erkek Toplam öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

31 Yerleşim Alanı ve Derslikler YERLEŞİM Toplam Alan (m2) Bina Alanı (m2) Bahçe alanı (m2) Sosyal Alanlar Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı Kantin - - Yemekhane Toplantı Salonu Konferans Salonu Seminer Salonu Spor Tesisleri Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı Basketbol Alanı Üst Politika Belgeleri Özellikle; MEB Stratejik Planı, İlgili Genel Müdürlüklerin Stratejik Planları, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, 43

32 SWOT (GZFT) ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 1. Genç ve dinamik bir eğitim kadrosuna sahip olması. 2. Şehir gürültüsünden uzak bir yerleşkeye sahip olması. 3. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olması. 4. Eğitime uygun bir okul binasına sahip olması. Okul bahçesinin geniş olması ve sportif faaliyetlere uygun olması. 1- Sportif faaliyetler için kapalı spor salonunun olmaması 2- Veli okul işbirliğinin güçlü olmaması. 3- Okulun Şehir içi minibüsleri durağına uzak olması. 4- Öğretmen sayısının az olması. Okulun gece güvenliğini sağlayacak personel olmaması. 5-Okul çevresinde kamera sistemi olmaması nedeniyle çevreye zarar verilmesi. 6-Çevrede yapılaşmanın fazla olmaması nedeniyle okula yeni gelen öğrencilerin uyum güçlüğü yaşamaları FIRSATLAR TEHDİTLER 1. Okulumuzun ilimizdeki resmi ve özel kurumlarla ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yakın işbirliği içerisinde bulunması. 2. Bulunduğu çevrede sportif ve kültürel yönden başarılı bir okul olması Okulun fiziki kapasitesinin üzerinde öğrenci potansiyeli olması nedeniyle öğrenci sayısının giderek artması. 2. Okulda görev yapan personelin kısa aralıklarla değişmesi. 44

33 GELECEĞE YÖNELİM MİSYONUMUZ Türk Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda; Özel Eğitime muhtaç bireylerin ilgi, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda. Bulunduğu toplumda kendinden beklenen rolleri yapabilen yaşadığı çevre ve sosyal hayata uyum sağlayabilen, Temel yaşam becerilerinde kendi kendine yeterli bir duruma gelebilen, üreten bir birey olarak yetiştirmekteyiz. VİZYONUMUZ 1 Özel Eğitim gerektiren tüm bireyler ilgi, istek yetenek ve yeterlilik doğrultusunda Özel Eğitim hizmetlerinden yararlandırmak. 2 Toplumla etkileşim sosyal hayata uyumunu kolaylaştırıcı sosyal aktiviteler oluşturmak. 3 Programın bireyin özelliklerine uygun olarak bireyselleştirerek uygulamak. TEMEL DEĞERLERİMİZ 1- Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasitelerine uygun olarak yetiştirmek. 2- Okulumuzda var olan teknolojiyi en iyi biçimde kullanabilmek. 3- İşbirliğine dayalı katılımcı, paylaşımcı, hoşgörülü bir çalışma ortamı yaratmak. 4- Okul ve İşbirliğine önem vermek. 5- Okulun fiziki yapısını geliştirmek, bölüm ve mekanları iyileştirmek. 6- Sosyal kulüp etkinliklerine önem vermek. 7- kararlı bir şekilde öğrenci merkezli eğitim uygulamaları yapmak 45

34 TEMALARIMIZ 1. Eğitim Öğretim 2. Sosyal, Kültürel, Sportif faaliyetler 3. Fiziki Donanım ve Çevre Düzenlenmesi Tema 1: Eğitim Öğretim STRATEJİK AMAÇ 1: Öğrencilerin devamının sağlanması ve okullaşmayan öğrencilerin tespiti ve okula kazandırılması Stratejik Hedef 1.1: Okulumuza kayıtlı olan öğrenci sayısını 200 e çıkarmak PERFORMANS HEDEFLERİ ( 4 yıllık) Yıllar PERFORMANS HEDEFİ: 2010 Okula kayıtlı Öğrenci sayısını 150 ye çıkarmak 2011 Okula kayıtlı Öğrenci sayısını 160 a çıkarmak 2012 Okula kayıtlı Öğrenci sayısını 175 e çıkarmak 2013 Okula kayıtlı Öğrenci sayısını 185 e çıkarmak 2014 Okula kayıtlı Öğrenci sayısını 200 e çıkarmak FAALİYET/PROJELER Faaliyet/Proje Adı Başlama-Bitiş Tar Süresi Maliyeti Kaynağı Öğrencilerin devamının sağlanması için çeşitli iletişim araçlarıyla velilerinin okula davet edilmesi Ay 50 TL Okul Aile Birliği Hedef 2 Öğrencilerin evlerine ev ziyaretlerinin yapılması Ay - Okul Aile Birliği Hedef 3 Öğrencilere devamsızlık mektubu gönderilmesi Ay 50 TL Okul Aile Birliği Hedef 4 Okullaşmayan öğrencilerin Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü nden iletişim bilgilerinin tespit edilmesi. Hedef 5 Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü nden iletişim bilgileri tespit edilen öğrencilerin velilerine iletişim araçlarıyla ulaşılması ve bilgilendirilmesi. Hedef 7 Özel Rehabilitasyon merkezlerine devam edip okulumuza devamsız zihinsel engelli öğrenciler tespit edilecek Ay - Okul Aile Birliği Ay - Okul Aile Birliği Ay - Okul Aile Birliği 46

35 Performans Göstergeleri Okula kayıtlı öğrenci sayısı Türü PERFORMANS GÖSTERGELERİ Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri TAHMİNİ MALİYETLENDİRME Stratejik Amaç ve /Hedef No Planın birinci yılı için Amaç 1 :Öğrencilerin devamının sağlanması ve okullaşmayan öğrencilerin tespiti ve okula kazandırılması Hedef 1-1 : Okula kayıtlı Öğrenci sayısını 150 ye çıkarmak Toplam 100 TL Tema 2: Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler STRATEJİK AMAÇ 1 : Sosyal, sportif ve kültürel yönleri gelişmiş öğrenciler yetiştirmek. PERFORMANS HEDEFLERİ ( 4 yıllık) Yıllar PERFORMANS HEDEFİ: 2010 Atletizm Basketbol ve Masatenisi alanlarında Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenleyeceği müsabakalara katılmak 2011 Atletizm Basketbol ve Masatenisi alanlarında Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenleyeceği müsabakalara katılmak 2012 Atletizm Basketbol ve Masatenisi alanlarında Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenleyeceği müsabakalara katılmak 2013 Atletizm Basketbol ve Masatenisi alanlarında Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenleyeceği müsabakalara katılmak 2014 Atletizm Basketbol ve Masatenisi alanlarında Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenleyeceği müsabakalara katılmak 47

36 FAALİYET/PROJELER Başlama-Bitiş Tar Süresi Maliyeti Kaynağı Faaliyet/Proje Adı Atletizm Basketbol ve Masatenisi alanlarında Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenleyeceği müsabakalara katılmak yıl 250 TL Okul Aile Birliği Atletizm Basketbol ve Masatenisi alanlarında Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenleyeceği müsabakalara katılmak Atletizm Basketbol ve Masatenisi alanlarında Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenleyeceği müsabakalara katılmak Atletizm Basketbol ve Masatenisi alanlarında Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenleyeceği müsabakalara katılmak Atletizm Basketbol ve Masatenisi alanlarında Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenleyeceği müsabakalara katılmak yıl 250 TL Okul Aile Birliği yıl 250 TL Okul Aile Birliği yıl 250 TL Okul Aile Birliği yıl 250 TL Okul Aile Birliği Performans Göstergeleri Müsabakalara katılan öğrenci sayısı Ödül alan öğrenci sayısı Türü PERFORMANS GÖSTERGELERİ Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri TAHMİNİ MALİYETLENDİRME Stratejik Amaç ve /Hedef No Planın birinci yılı için Amaç 1 : Hedef 1-1 : Atletizm Basketbol ve Masatenisi alanlarında Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenleyeceği müsabakalara katılmak Toplam 1250 TL 48

37 Tema 3: Fiziki Donanım ve Çevre Düzenlemeleri STRATEJİK AMAÇ 1 : Okulumuzun fiziki yapısını iyileştirmek. PERFORMANS HEDEFLERİ ( 1 yıllık) Yıllar PERFORMANS HEDEFİ: 2010 Hedef.1: Okulumuzun fiziki durumunu geliştirerek öğrencilerin ilgisini çekecek, severek girecekleri bir mekan haline getirmek ve okul binasının temiz, bakımlı olmasını sağlamak. Hedef 2. Okul bahçesinin ağaçlandırılması, çimlendirilmesi ve çiçeklendirilmesi, Su deposunun kontrolü ve klorlanması 2011 Hedef.3: Okulumuzun koridorları ve sınıflar boyanacak Hedef 4. Okul öğretmenler tuvaleti ve öğrenci tuvaletleri düzenlenecek. Hedef 5. Okul arka ve yan bahçe çimlendirme çalışması yapılacak. Hedef 6. Okulun bahçesinin tarım uygulamaları dersi paralelinde ağaçlandırma yapılacak. Hedef 7: dinleme ve izleme odasının oluşturulması, 2012 Hedef.8: sınıfların pencere korunaklarının yapılması Hedef 9. sınıf perdelerinin değiştirilmesi Hedef 10: Okul koridorla ve merdivenlerine okul öğrencilerin yaptığı etkinliklerin sergilenmesi, tabloların asılması. Hedef 11: okulun giriş kapısının önü ve etrafının beton yapılması Hedef.12: Okul arka bahçesinin etrafına tel örgüler döşenmesi Hedef 13. Okul bahçesinin ışıklandırılması, 2014 Hedef.14: Okulumuzun koridorları ve sınıflar boyanacak Hedef 15. Okul öğretmenler tuvaleti ve öğrenci tuvaletleri düzenlenecek. FAALİYET/PROJELER Faaliyet/Proje Adı Başlama-Bitiş Tar Süresi Maliyeti Kaynağı Okulumuzun fiziki durumunu geliştirerek öğrencilerin ilgisini çekecek, severek girecekleri bir mekan haline getirmek ve okul binasının temiz, bakımlı olmasını sağlamak ay 2000 TL Okul Aile Birliği Okul bahçesinin ağaçlandırılması, çimlendirilmesi ve çiçeklendirilmesi ay 2500 TL Okul Aile Birliği Su deposunun kontrolü ve klorlanması yıl 100 TL Sağlık İl Müdürlüğü 49

38 Performans Göstergeleri Okul bahçesinin ağaçlandırılması, çimlendirilmesi ve çiçeklendirilmesi Türü PERFORMANS GÖSTERGELERİ Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri Su deposunun kontrolü ve klorlanması 3 Er aylık periyotlarda 3 Er aylık periyotlarda haftalık klorlanma 3 Er aylık periyotlarda haftalık klorlanma 3 Er aylık periyotlarda haftalık klorlanma 3 Er aylık periyotlarda haftalık klorlanma 3 Er aylık periyotlarda haftalık klorlanma TAHMİNİ MALİYETLENDİRME Stratejik Amaç ve /Hedef No Planın birinci yılı için Amaç 1 : Hedef 1-1 : Okul bahçesinin ağaçlandırılması, çimlendirilmesi ve çiçeklendirilmesi su deposunun klorlanması ve bakımı Toplam 4500 TL 4500 TL 50

39 ŞANLIURFA EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMA- STRATEJİK AMAÇ- HEDEF TABLOSU TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER Eğitim Öğretim STRATEJİK AMAÇ 1 : Öğrencilerin devamının sağlanması ve okullaşmayan öğrencilerin tespiti ve okula kazandırılması Hedef 1 Öğrencilerin devamının sağlanması için çeşitli iletişim araçlarıyla velilerinin okula davet edilmesi. Hedef 2 Öğrencilerin evlerine ev ziyaretlerinin yapılması. Hedef 3 Öğrencilere devamsızlık mektubu gönderilmesi Hedef 4 Okullaşmayan öğrencilerin Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü nden iletişim bilgilerinin tespit edilmesi. Hedef 5 Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü nden iletişim bilgileri tespit edilen öğrencilerin velilerine iletişim araçlarıyla ulaşılması ve bilgilendirilmesi. Hedef 6 Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü nden iletişim bilgileri tespit edilen öğrencilerin velilerine birebir ziyaretlerin yapılması, karşılıklı olarak görüşülmesi. Hedef 7 Özel Rehabilitasyon merkezlerine devam edip okulumuza devamsız zihinsel engelli öğrenciler tespit edilecek Hedef 8 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine devam eden zihinsel engelli öğrenciler için Rehabilitasyon Merkezlerinin ziyaret edilmesi ve konu hakkında bilgi alışverişinde bulunulacak Hedef 9 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine devam eden zihinsel engelli öğrencilerin velileriyle görüşmeler yapılacak Hedef 10 Velilere engelli çocukların engelliliği, eğitimin önemi, erken eğitimin gerekliliği, okulöncesi eğitimin önemi ve gerekliliği hakkında bilgiler verilecektir. TEMA Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler Fiziki Donanım ve Çevre Düzenlemeleri STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK AMAÇ 1 : Sosyal, sportif ve kültürel yönleri gelişmiş öğrenciler yetiştirmek. STRATEJİK AMAÇ 1 : Okulumuzun fiziki yapısını iyileştirmek. STRATEJİK HEDEFLER Hedef.1 Atletizm alanında öğrenciler yetiştirmek ve Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenleyeceği müsabakalara katılmak Hedef.2 Basketbol alanında öğrenciler yetiştirmek ve Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenleyeceği müsabakalara katılmak Hedef.3 Masatenisi alanında öğrenciler yetiştirmek ve Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenleyeceği müsabakalara katılmak. Hedef.1: Okulumuzun fiziki durumunu geliştirerek öğrencilerin ilgisini çekecek, severek girecekleri bir mekan haline getirmek ve okul binasının temiz, bakımlı olmasını sağlamak. Hedef 2. Okul bahçesinin ağaçlandırılması, çimlendirilmesi ve çiçeklendirilmesi Hedef.3: Okulumuzun koridorları ve sınıflar boyanacak Hedef 4. Okul öğretmenler tuvaleti ve öğrenci tuvaletleri düzenlenecek. Hedef 5. Okul arka ve yan bahçe çimlendirme çalışması yapılacak. Hedef 6. Okulun bahçesinin tarım uygulamaları dersi paralelinde ağaçlandırma yapılacak. Hedef 7: dinleme ve izleme odasının oluşturulması, Hedef.8: sınıfların pencere korunaklarının yapılması Hedef 9. sınıf perdelerinin değiştirilmesi Hedef 10: Okul koridorla ve merdivenlerine okul öğrencilerin yaptığı etkinliklerin sergilenmesi, tabloların asılması. Hedef 11: okulun giriş kapısının önü ve etrafının beton yapılması. Hedef.12: Okul arka bahçesinin etrafına tel örgüler döşenmesi Hedef 13. Okul bahçesinin ışıklandırılması, 51

40 ŞANLIURFA EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ STRATEJİK PLAN- HEDEF SORUMLULUK TABLOSU TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER Öğrenci Devam Ekibi Resul DARAMA STRATEJİK AMAÇ 1 : Öğrencilerin Abdullah YILDIZ devamının sağlanması ve okullaşmayan Gülay YORULMAZ öğrencilerin tespiti ve okula kazandırılması Sultan GÜL Mehmet ŞAHAN Esra SEYHAN Tevhide AKDOĞAN Hedef 1 Öğrencilerin devamının sağlanması için çeşitli iletişim araçlarıyla velilerinin okula davet edilmesi. Hedef 2 Öğrencilerin evlerine ev ziyaretlerinin yapılması.hedef 3 Öğrencilere devamsızlık mektubu gönderilmesi.hedef 4 Okullaşmayan öğrencilerin Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü nden iletişim bilgilerinin tespit edilmesi.hedef 5 Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü nden iletişim bilgileri tespit edilen öğrencilerin velilerine iletişim araçlarıyla ulaşılması ve bilgilendirilmesi.hedef 6 Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü nden iletişim bilgileri tespit edilen öğrencilerin velilerine birebir ziyaretlerin yapılması, karşılıklı olarak görüşülmesi.hedef 7 Özel Rehabilitasyon merkezlerine devam edip okulumuza devamsız zihinsel engelli öğrenciler tespit edilecek. Eğitim Öğretim Hedef 8 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine devam eden zihinsel engelli öğrenciler için Rehabilitasyon Merkezlerinin ziyaret edilmesi ve konu hakkında bilgi alışverişinde bulunulacak Hedef 9 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine devam eden zihinsel engelli öğrencilerin velileriyle görüşmeler yapılacak Hedef 10 Velilere engelli çocukların engelliliği, eğitimin önemi, erken eğitimin gerekliliği, okulöncesi eğitimin önemi ve gerekliliği hakkında bilgiler verilecektir. Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler STRATEJİK AMAÇ 1 : Sosyal, sportif ve kültürel yönleri gelişmiş öğrenciler yetiştirmek. Hedef.1 Atletizm alanında öğrenciler yetiştirmek ve Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenleyeceği müsabakalara katılmak Hedef.2 Basketbol alanında öğrenciler yetiştirmek ve Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenleyeceği müsabakalara katılmak Hedef.3 Masatenisi alanında öğrenciler yetiştirmek ve Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenleyeceği müsabakalara katılmak. Resul DARAMA Abdullah YILDIZ Mehmet CENGİZHAN Hülya KARAKUŞ Tarık GÖZETEN Fatma TEKİNER Fiziki Donanım ve Çevre Düzenlemeleri STRATEJİK AMAÇ 1 : Okulumuzun fiziki yapısını iyileştirmek. Hedef.1: Okulumuzun fiziki durumunu geliştirerek öğrencilerin ilgisini çekecek, severek girecekleri bir mekan haline getirmek ve okul binasının temiz, bakımlı olmasını sağlamak. Hedef 2. Okul bahçesinin ağaçlandırılması, çimlendirilmesi ve çiçeklendirilmesi Hedef.3: Okulumuzun koridorları ve sınıflar boyanacak Hedef 4. Okul öğretmenler tuvaleti ve öğrenci tuvaletleri düzenlenecek. Hedef 5. Okul arka ve yan bahçe çimlendirme çalışması yapılacak. Hedef 6. Okulun bahçesinin tarım uygulamaları dersi paralelinde ağaçlandırma yapılacak. Hedef 7: dinleme ve izleme odasının oluşturulması, Hedef.8: sınıfların pencere korunaklarının yapılması Hedef 9. sınıf perdelerinin değiştirilmesi Hedef 10: Okul koridorla ve merdivenlerine okul öğrencilerin yaptığı etkinliklerin sergilenmesi, tabloların asılması. Hedef 11: okulun giriş kapısının önü ve etrafının beton yapılması. Hedef.12: Okul arka bahçesinin etrafına tel örgüler döşenmesi Hedef 13. Okul bahçesinin ışıklandırılması, Resul DARAMA Abdullah YILDIZ Serkan ÇAKIR Mahmut CİNAYTAR Mehmet ŞAHAN 52

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 1 ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI "OKUL GENÇ DİMAĞLARA, İNSANLIĞA HÜRMETİ, MİLLET VE MEMLEKETE MUHABBETİ ŞEREFİ

Detaylı

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi 2011 Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi Stratejik Plan Bu plan Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesinin 2010-2011/2013/2014 öğretim yılı dönemini kapsamaktadır. Nevzat Saygan-Levent Saygan

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 1 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2014 STRATEJİK PLANI 2 Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak hayat şartıdır. Bu yol üzerinde

Detaylı

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü 2010 2014 STRATEJİK PLAN REVİZYONU (2012-2013) AKDENİZ/MERSİN 2012 Az zamanda çok büyük işler yaptık... Fakat yaptıklarımızı asla kâfi görmeyiz.

Detaylı

GÜMÜLDÜR HASAN EREN İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

GÜMÜLDÜR HASAN EREN İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. MENDERES KAYMAKAMLIĞI GÜMÜLDÜR HASAN EREN İLKOKULU I Milli Eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. Bu zafere

Detaylı

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu. 2015-2019 Stratejik Plan

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu. 2015-2019 Stratejik Plan 2015 2019 T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu 2015-2019 Stratejik Plan 1 Ey Türk! Yüksel, senin için yüksekliğin hududu yoktur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KONUT İLKOKULU

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KONUT İLKOKULU T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KONUT İLKOKULU OKUL STRATEJİK PLANI ( - ) 1 En mühim ve feyizli işlerimiz Milli Eğitim işleridir. Milli Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır.

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2014 STRATEJİK PLANI Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak

Detaylı

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Işığınla Aydınlanıyoruz,

Detaylı

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI. Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI. Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014 ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014 T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI 1 Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir. Mustafa

Detaylı

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI ANKARA OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI ANKARA OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI ANKARA OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son

Detaylı

T.C. MUDANYA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğü 2011 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. MUDANYA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğü 2011 2014 STRATEJİK PLANI T.C. MUDANYA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğü 2011 2014 STRATEJİK PLANI 2011 İçindekiler I. Bölüm GİRİŞ 1. Yasal Dayanaklar 2. Stratejik Planlama Süreci 3. Stratejik Planlama Yöntemi 4.

Detaylı

Kadıköy Anadolu Lisesi 2011 2014 Stratejik Planı

Kadıköy Anadolu Lisesi 2011 2014 Stratejik Planı 1 2 T.C KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI 3 4 En mühim ve feyizli vazifelerimiz Millî Eğitim işleridir. Millî Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI TİCARET BORSASI ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011 2014 Dünya'da her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlmin ve fennin

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜSKÜDAR İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜSKÜDAR İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜSKÜDAR İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÜSKÜDAR İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI i Gelecek için yetiştirilen vatan çocuklarına,

Detaylı

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI (ANAOKULU İLKÖĞRETİM LİSE) 2011-2014 STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek

Detaylı

2015-2019 Stratejik plan

2015-2019 Stratejik plan 2015-2019 Stratejik plan 2014 En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitimişlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014

T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014 T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014 Yunus Emre İlköğretim Okulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 STRATEJİK PLANI (Güncellenmiş) (Strateji Geliştirme Şubesi)

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 STRATEJİK PLANI (Güncellenmiş) (Strateji Geliştirme Şubesi) T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 STRATEJİK PLANI (Güncellenmiş) (Strateji Geliştirme Şubesi) ŞUBAT 2012 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde

Detaylı

2008-2009 ÖĞRETİM YILI RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARI TEFTİŞ REHBERİ A. FİZİKİ DURUM. 1. Okul Bahçesi:

2008-2009 ÖĞRETİM YILI RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARI TEFTİŞ REHBERİ A. FİZİKİ DURUM. 1. Okul Bahçesi: 2008-2009 ÖĞRETİM YILI RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARI TEFTİŞ REHBERİ A. FİZİKİ DURUM 1. Okul Bahçesi: 1.1. Okul çevre duvarı bulunur (MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop ANADOLU LĠSESĠ

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTANBUL / MALTEPE CUMHURİYET ORTAOKULU ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU HAMZA AYDEMİR AYDAN EKİNCİ H.ARZU ATAY A.KUBİLAY BARITCI 3 İÇİNDEKİLER. Liderlik 7.Liderlerin önderliğinde, okul/kurum

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI YAHYA KEMAL BEYATLI ANADOLU LİSESİ ŞAHİNBEY/ GAZİANTEP

2015-2019 STRATEJİK PLANI YAHYA KEMAL BEYATLI ANADOLU LİSESİ ŞAHİNBEY/ GAZİANTEP 2015-2019 STRATEJİK PLANI YAHYA KEMAL BEYATLI ANADOLU LİSESİ ŞAHİNBEY/ GAZİANTEP T.C. ŞAHİNBEY KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Öğretmenler, ordularımızın kazandığı

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004 25486 *Yönetmelik Değişikliği (1) (R.G): 20/02/2006 26086 *Yönetmelik Değişikliği (2) (R.G): 09/06/2007 26547 *Yönetmelik Değişikliği (3) (R.G): 27/10/2007 26683

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019. Mecidiyeköy Anadolu Lisesi

Stratejik Plan 2015-2019. Mecidiyeköy Anadolu Lisesi Stratejik Plan 205-209 Mecidiyeköy Anadolu Lisesi STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ. Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Teknik Ekibin Kurulması STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU GÖREVİ-ADI SOYADI) OKUL MÜDÜRÜ :MEHMET

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı