Alıştırma 1: Yineleme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alıştırma 1: Yineleme"

Transkript

1 Alıştırma 1: Yineleme

2 Alıştırma 2: Yineleme H10->H2 çevrimini yapınız

3 Hafta 3: Yineleme Alıştırmaları(1) E1. (44/174) S değerini yineleme kullanarak hesap ediniz S = n

4 Hafta3: Yineleme Alıştırmaları (2-3) E3(a). Bir sayıyı tersten yazdıran bir program yazımız. Örnek: input n= Print out: E3(b). Bir sayıyı olduğu gibi yazdıran programı yineleme ile yeniden yazdırınız. Örnek: input n= Print out:12345.

5 Hafta3: Yineleme Alıştırmaları (4) E4. Bir tamsayının elemanlarını toplayarak sonucu elde eden programı yineleme mantığı ile yazınız. Örnek: n=1980 => Toplam= =18.

6 Hafta3: Yineleme Alıştırmaları(5) E4. aşağıdaki hesabı yineleme mantığı ile kodlayınız : S=a[0]+a[1]+ a[n-1] A: tamsayıların bir dizisi

7 Hafta3: Yineleme Alıştırmaları (6) E4. bir dizideki bir elemanı yinelemeli bir fonksiyon yardımıyla bulma (doğrusal arama algoritması kullanılacak)

8 Hafta3: Yineleme Alıştırmaları (7) Üçgenleri yazdırın c d a b

9 Hafta3 Kısım 3: ARAMA TEKNİKLERİ 1. DOĞRUSAL (SIRALI) ARAMA 2. İKİLİ ARAMA 3. ALGORİTMALARIN KARMAŞIKLIĞI

10 ARAMA TEKNİKLERİ Bir elemanın listede olup olmadığını bulmak için yerine getirilir. 2 yöntemi vardır: doğrusal arama ve ikili arama Kullanılacak metot veri listesinin nasıl organize edildiği ile ilgilidir Sırasız liste: Doğrusal arama: basit, yavaş Sıralı liste: İkili ve doğrusal arama: karmaşık, daha hızlı

11 1. DOĞRUSAL (SIRALI) ARAMA Nasıl? Aranan eleman listedeki elemanlarla sırayla karşılaştırılır Bu işlem eleman bulunana kadar veya liste sonuna varana kadar devam eder. Eğer eleman bulunursa geriye elemanın sırası bilgisi döndürülür Eğer listenin sonuna kadar bir eşleşme olmazsa arama başarısızlıkla sonuçlanır.

12 1. DOĞRUSAL (SIRALI) ARAMA void lsearch(int list[],int n,int element) { int i, flag = 0; for(i=0;i<n;i++) if( list[i] == element) { cout<< found at position <<i); flag =1; break; } if( flag == 0) cout<< not found ; } flag: what for???

13 1. DOĞRUSAL (SIRALI) ARAMA int lsearch(int list[],int n,int element) { int i, find= -1; } for(i=0;i<n;i++) if( list[i] == element) return find; {find =i; break;} Farklı bir flag kullanımı average time: O(n)

14 2. İKİLİ ARAMA İlk olarak liste sıralanır Biz aranan elemanı listenin ortasındaki elemanla karşılaştırırız. Eğer bir eşleşme bulunursa, arama başarıyla sonlanır. Aksi takdirde, biz aranan eleman ile ortadaki elemanın durumuna göre listenin sağ tarafında veya sol tarafında aramaya devam ederiz.

15 Baba? Eat?

16

17 void bsearch(int list[],int n,int element) { int l,u,m, flag = 0; l = 0; u = n-1; while(l <= u) { m = (l+u)/2; if( list[m] == element) {cout<<"found:"<<m; flag =1; break;} } else if(list[m] < element) l = m+1; else u = m-1; } if( flag == 0) cout<<"not found"; average time: O(log 2 n)

18 İKİLİ ARAMA: Yineleme int Search (int list[], int key, int left, int right) { if (left <= right) { int middle = (left + right)/2; if (key == list[middle]) return middle; else if (key < list[middle]) return Search(list,key,left,middle-1); else return Search(list,key,middle+1,right); } return -1; }

19 3. ALGORİTMA KARMAŞIKLIĞI Bilgisayar biliminde, algoritmaların kalitesini ölçmek önemlidir, özellikle algoritmaların ihtiyaç duyduğu kaynaklar bakımından Kaynaklar: zaman veya bellek alanı Aynı işi yapan farklı algoritmalar daha az veya daha fazla zamana, belleğe veya emeğe ihtiyaç duyabilirler. Bu analizin güçlü bir matematiksel geri planı vardır. Bir algoritmanın kalitesini bulma yolu genellikle Asymptotic Notation veya Big O olarak adlandırılır.

20 3. ALGORİTMA KARMAŞIKLIĞI Genellikle olarak yazılır Polinom zamanlı algoritmalar, O(1) --- sabit zamanlı --- problem boyutuna bağlı olarak zaman değişmez. O(n) --- doğrusal zamanlı --- problem boyutu büyüdükçe zaman doğrusal olarak artar. O(n 2 ) --- ikinci dereceden zaman --- problem boyutunun karesi hızında problem karmaşıklığı artar. Big O notasyonu kullanılırken en büyük karmaşıklık problemin karmaşıklığını verir. Örnek; O(3n 2 + 3n + 7) = O(n 2 ) Alt-doğrusal zamanlı algoritmalar O(logn) logaritmik zaman Süper polinomsal zamanlı algoritmalar O(n!) O(2 n )

21 3. ALGORİTMA KARMAŞIKLIĞI Örnek1: bir algoritmanın karmaşıklığı void f ( int a[], int n ) { int i; cout<< "N = << n; for ( i = 0; i < n; i++ ) cout<<a[i]; printf ( "n" ); } 2 * O(1)? + O(N) O(N)?

22 3. ALGORİTMA KARMAŞIKLIĞI Örnek2: bir algoritmanın karmaşıklığı void f ( int a[], int n ) { int i; cout<< "N = << n; // O(1) for ( i = 0; i < n; i++ ) for (int j=0;j<n;j++) cout<<a[i]<<a[j]; // O(N 2 ) 2 * O(1) + O(N)+O(N? 2 ) } for ( i = 0; i < n; i++ ) cout<<a[i]; // O(N) printf ( "n" ); // O(1) O(N2)?

23 3. ALGORİTMA KARMAŞIKLIĞI Doğrusal arama O(n). İkili arama O(log 2 N)

24 Hafta4: (Kısım4) 20 puanlık test Küçük bir program yazın Bir dizinin eleman sayısını girin Dizinin elemanlarını girin Diziyi ekranda gösterin Bir değer alın. Doğrusal aramayı kullanarak ilk eşleşmenin pozisyonunu bulun enterarray, displayarray, linearfind fonksiyonlarını kullanarak bu işlemi yapın.

25 Hafta 4: (Kısım 4) SIRALAMA TEKNİKLERİ Neden? İkili aramayı kullanırız Bazı işlemleri daha hızlı yapar SORTING

26 SIRALAMA TEKNİKLERİ Verilen n adet elemanın bir kümesi Bir dizi, kelimeler kümesi veya benzeri olabilir Varsayım elemanlara erişim için bir sıra vardır Hedef elemanları artan sırada bir sırada düzenleme Başlangıç Sonuç

27 SIRALAMA TEKNİKLERİ Bubble sort, Insertion sort, Selection sort, Quick sort, Heap sort, Merge sort, Exchange sort Çalışılacak sıralama teknikleri Bubble sort Insertion sort Selection sort Exchange sort Quick sort

28 SIRALAMA TEKNİKLERİ Average Worst Bubble sort O(n 2 ) O(n 2 ) Exchange sort Insertion sort O(n 2 ) O(n 2 ) Selection sort O(n 2 ) O(n 2 ) Quick sort O(nlogn) O(n 2 )

29 1.Bubble sort: ana fikir Listenin elemanlarını komşu elemanların çiftlerini kullanarak düzenler. i th ve (i+1) th eleman bir çift oluşturur. Eğer sıra artan ise, biz listenin elemanlarını yer değiştiririz. Bu, geriye kalan n-1 elemanın en büyüğünü n-1 pozisyonuna getirecektir.

30 1.Bubble sort: idea Why it is called Bubble? compare 3 and 7 ; 7 is > 3 so advance compare 7 and 5, 7 > 5 so swap them compare 7 and 2, 7 >4 so swap them compare 7 and 4, 7 >4 so swap them End of pass 1; notice that 7 is in the right place

31 2.Bubble sort: ana fikir En basit sıralama algoritması Ana fikir: 1.flag = false 2.Diziyi hareket ettir ve elemanları ikili olarak karşılaştır 1.1 If E1 E2 - OK 1.2 If E1 > E2 then Switch(E1, E2) and set flag = true 3. If flag = true goto 1. İşlem tamam.

32 1.Bubble sort: algoritmanın fikri void bubblesort (Array S, length n) { boolean issorted = false; while(!issorted) { issorted = true; for(i = 0; i<n; i++) if(s[i] > S[i+1]) { swap(s[i],s[i+1];) issorted = false; } }

33 1.Bubble sort: gerçekleştirim void bsort(int list[], int n) { int count,j; for(count=0;count<n-1;count++) for(j=0;j<n-1-count;j++) if(list[j] > list[j+1]) swap(list[j],list[j+1]); }

34 2. Exchange Sorting Method : veri n-1 kere taranır, her bir taramada komşu elemanlar karşılaştırılır, gerekli ise n-1 karşılaştırma yapılır O(n 2 )

35 2. Exchange Sorting void Exchange_sort(int arr[], int n) { int i,j; for(i=0;i<n-1;i++) for(j=i+1;j<n;j++) if(arr[i] > arr[j]) swap(arr[i],arr[j]); }

36 2. Exchange Sorting Notlar: Her başarılı taramada, bir tane daha az karşılaştırma yapılır, çünkü son eleman her tarama sonunda yerini bulur Eğer bir taramada hiç değişiklik olmazsa işlem sona erer Performansını artırmak için bazı çalışmalar yapılmış olmakla birlikte hala karmaşıklığı O(n 2 ) dir.

BÖLÜM 1 1. ALGORİTMALAR. 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi

BÖLÜM 1 1. ALGORİTMALAR. 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi 1. ALGORİTMALAR BÖLÜM 1 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi Endüstri ve hizmet sektörü organizasyonlarının karmaşıklığının artan bir yapıda olması, büyük ölçekli optimizasyon problemleri

Detaylı

Problem Seti 2 Çözümler

Problem Seti 2 Çözümler Algoritmalara Giriş Ekim 7, 2005 Massachusetts Institute of Technology 6.046J/18.410J Professors Erik D. Demaine ve Charles E. Leiserson Dağıtım 12 Problem Seti 2 Çözümler Problem 2-1. Bu (yaklaşık) sıralanmış

Detaylı

ÇİZGİ KÜMELERİ (GRAPHS)

ÇİZGİ KÜMELERİ (GRAPHS) ÇİZGİ KÜMELERİ (GRAPHS) 1 2 GRAFLAR Tanım Yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş graflar Ağırlıklı graflar Gösterim Komşuluk Matrisi Komşuluk Listesi Dolaşma Algoritmaları BFS (Breath First Search) DFS (Depth-First

Detaylı

Bağlı Liste. Tablo 2.1: Bir dizinin k nıncı elemanını silen algoritma

Bağlı Liste. Tablo 2.1: Bir dizinin k nıncı elemanını silen algoritma 2 Bağlı Liste Bağlı liste, içindeki elemanların doğrusal olarak düzenlendiği veri yapısıdır. Bu yönüyle dizilere benzeyen bağlı liste, içindeki elemanlara ulaşma yoluyla diziden ayrılmaktadır. Bir dizinin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ugurercan@akdeniz.edu.tr,hakanakar@akdeniz.edu.tr,akocer@akdeniz.edu.tr

ugurercan@akdeniz.edu.tr,hakanakar@akdeniz.edu.tr,akocer@akdeniz.edu.tr Paralel Programlamada Kullanılan Temel Algoritmalar Uğur Ercan 1, Hakan Akar 1, Abdülkadir Koçer 2 1 Akdeniz Üniversitesi, Enformatik Bölüm Başkanlığı, Antalya 2 Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO,

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I

PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I Algoritma: Bir problemin çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Problemi çözebilmek için geliştirilmiş açık, yürütülebilir, sıralı, basit tekrar edebilen adımlardan oluşan

Detaylı

Problem Seti 7 Çözümleri

Problem Seti 7 Çözümleri Algoritmalara Giriş Kasım 18, 2005 Massachusetts Institute of Technology 6.046J/18.410J Profesör Erik D. Demaine ve Charles E. Leiserson Dağıtım 25 Problem Seti 7 Çözümleri Problem 7-1. Edit distance (Biçimlendirme

Detaylı

BIP116-H14-1 BTP104-H014-1

BIP116-H14-1 BTP104-H014-1 VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

Sıralı Erişimli Dosyalar. Kütük Organizasyonu 1

Sıralı Erişimli Dosyalar. Kütük Organizasyonu 1 Sıralı Erişimli Dosyalar Kütük Organizasyonu 1 Dosya Fiziksel depolama ortamlarında verilerin saklandığı mantıksal yapılara dosya denir. Dosyalar iki şekilde görülebilir. Byte dizisi şeklinde veya Alanlar

Detaylı

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ Bilgisayar Programlama Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ I Temel Tipleri Bildirimi Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısını uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirilmesini belirten komut

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENDİNİ KLONLAYAN KARINCA KOLONİSİ YAKLAŞIMIYLA OPTİMAL YOLUN BULUNMASI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENDİNİ KLONLAYAN KARINCA KOLONİSİ YAKLAŞIMIYLA OPTİMAL YOLUN BULUNMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENDİNİ KLONLAYAN KARINCA KOLONİSİ YAKLAŞIMIYLA OPTİMAL YOLUN BULUNMASI Şenol Zafer ERDOĞAN Doktora Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman:

Detaylı

9031150 - Temel Bilgisayar Bilimleri Ders Notu #2

9031150 - Temel Bilgisayar Bilimleri Ders Notu #2 1 Mart 2009 9031150 - Temel Bilgisayar Bilimleri Ders Notu #2 Referans: Bugün: 1. Ders Notları. C Programlamaya Giriş C dilinde genel olarak kullanılan komutlar ve ifadeler 1. Tekrar Geçen ders printf,

Detaylı

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052 Yılddı ızz Teekknni ikk Ünni ivveerrssi iteessi i Eleekkt trri ikk- -Eleekkt trroonni ikk Faakküül lteessi i Bilggi issaayyaarr Bilimleerri i vvee Müühheennddi issl liğği i Bööl lüümüü Bitirme Projesi

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Ders Notları Selahattin ERGEÇ-Mustafa Y.ATA KAPSAM 1. Temel Bilgisayar Donanım-Yazılım Bilgileri 2. Simgeler, Değişmezler ve Değişkenler 3. Aritmetiksel

Detaylı

ZEMBEREK. nin kullanılması ile yazılı sözcüklerin çevrilmesi, heceleme gibi temel NLP işlemlerini sağlamaktadır.

ZEMBEREK. nin kullanılması ile yazılı sözcüklerin çevrilmesi, heceleme gibi temel NLP işlemlerini sağlamaktadır. Türk Dilleri İçin Açık Kaynaklı Doğal Dil İşleme Kütüphanesi: ZEMBEREK Mehmet Dündar Akın TÜBİTAK-UEKAE mdakin@gmail.com Ahmet Afşin Akın Softek Inc./Porto Riko ahmetaa@gmail.com Doğal Dil İşleme (DDİ),

Detaylı

------------------------------------------------------------*/

------------------------------------------------------------*/ 20-03-2002 Sınıf Tasarımında Dosya Organizasyonu Genellikle bir sınıfın fiziksel organizasyonu iki dosya halinde yapılır. Sınıfın ismi X olmak üzere X.h ve X.cpp dosyaları. X.h dosyasının içerisine nesne

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

Assembly. Programlama Dili. T e m m u z 2 0 0 3

Assembly. Programlama Dili. T e m m u z 2 0 0 3 Assembly Programlama Dili T e m m u z 2 0 0 3 Hazırlayan : Fehmi Noyan İSİ fni18444@gantep.edu.tr fnoyanisi@yahoo.com http://www2.gantep.edu.tr/~fni18444 1 2 Bu dokümanda Intel firmasının 80x86 serisi

Detaylı

Visual Basic Uygulamaları-4. Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri

Visual Basic Uygulamaları-4. Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri Visual Basic Uygulamaları-4 Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri Bellekte sürekli yer kaplayan aynı türden verilerin oluşturduğu kümeye dizi denir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir dizinin dizi olabilmesi

Detaylı

Programlama Dilleri. Onur Tolga Şehitoğlu April 6, 2007

Programlama Dilleri. Onur Tolga Şehitoğlu April 6, 2007 Programlama Dilleri Onur Tolga Şehitoğlu April 6, 2007 Contents 1 Giriş 3 1.1 Dersin Amaçları........................................... 3 1.2 Programlama Dilleri ile Doğal Diller................................

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

BÖLÜM12. 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM. 2.1. Formüller

BÖLÜM12. 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM. 2.1. Formüller BÖLÜM12 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM 2.1. Formüller Formül, bir sayfadaki verilerin aritmetiksel, mantıksal, istatistiksel vb. işlemleri yapması için kullanılan denklemlerdir ve bize sonuç bildirirler.

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEZGİN SATICI ÖRNEK PROBLEMLERİNİN OPTİMUM SONUÇLARININ GRİD ARACILIĞI İLE HESAPLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa

Detaylı

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM C++ PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM BİLGİSAYAR hardware Bilgisayarın fiziksel parçaları Printer, Monitör, Klavye, anakart vs software Bilgisayar tarafından kullanılan programlar Word, Excel, Turbo

Detaylı

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir.

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma Problem çözmek için geliştirilen Adım adım çözüm yöntemidir. Verilen bir

Detaylı

Y a h y a D e m i r c a n

Y a h y a D e m i r c a n ALGORİTMA Algoritma; her tür ayrıntı göz önüne alınarak bir problemin çözüm yönteminin adım adım yazılmasıdır. Bu bir düzen içinde yapılır. Maddeler halinde sıralayacak olursak; 1- Algoritmanın bir başlangıcı

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ĐNTERNET TABANLI BĐLGĐ ERĐŞĐMĐ DESTEKLĐ BĐR OTOMATĐK ÖĞRENME SĐSTEMĐ Erdinç UZUN Doktora Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç.

Detaylı