Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 2013 yılına ait Birim Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 2013 yılına ait Birim Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 2013 yılına ait Birim Faaliyet Raporu 1.Proje (A.Nasırcılar) Iridaceae Familyasına ait Crocus wattiorum ve Iris pamphylica Bitkilerinin Süs Bitkisi Olarak In Vitro Koşullarda Üretim Kapasitesinin Araştırılması. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi No lu Bilimsel Araştırma Projesi. (İ.Günbayı) Uluslar arası AB ERASMUS LIFE LONG LEARNING INTENSIVE PROGRAMME ERMEC-Educational Research Methodology in the European Context, Türkiye Koordinatörü, (İ.Günbayı) PMGM (Professional Micro-Grant Program). IVETA (International Vocational Education and Training Assosiation, USA) Making vocational and technical upper secondary schools more attractive for students to prefer, Proje Yöneticisi, 11 July July (M.Aksu & G.Kasalak & Ç.Apaydın) Aday Öğretmenlerin Uygulamalı Eğitim Sürecinin Akran Danışma ve Kliniksel Denetim Yoluyla Geliştirilmesi ( nolu proje), Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Proje Araştırmacısı 2 yıl (Devam ediyor) (Nisan 2012-Nisan 2014). (M. Hoştut) InAs/GaSb Tabanlı Yeni xbn/nbn Tek Piksel Dedektör Yapıların Üretimi, Elektriksel ve Optiksel Karakterizasyonlarının İncelenmesi No: , Akdeniz Üniversitesi-BAP, Yürütücü, ( ) 2 yıl. (M. Hoştut) Uzun Dalga Boylu Kızılötesi InAs/AlGaSb/GaSb tabanlı Dedektörlerde İletim Mekanizmaları No: 1305F108, Anadolu Üniversitesi, Araştırıcı, ( ) 3 yıl. (M. Erdoğan) Üniversite Öğrencilerinin Çevre Koruma Davranışları ve Bu Davranışları Etkileyen Faktörler (AÜ-BAP, P.Yöneticisi , 1 yıl) (M. Erdoğan) Öğretmen Adaylarının Yasıtıcı Düşünme Becerileri Düzeylerinin İncelenmesi: Bir Aksiyon Araştırması (AÜ-BAP, P.Yöneticisi , 9 yıl) 2. Bilimsel Yayınlar Ulusal Akhan, N.E. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sanat Algıları ve Sanat Konularının Öğretimine Yönelik Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Özel Sayı. 6 (14). Aktaş, M., & Erdoğan, M. (2013). Metal teknolojisi alanı modüler öğretim programı hakkında öğretmen görüşleri. Batı Akdeniz Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(6), Apaydin, Ç. & Seçkin, M. (2013). Sınıfta Medeni ve Medeni Olmayan Davranışlar: İlköğretim İkinci Basamak Öğrencileri ve Öğretmenleri Örneği [Civilized and Uncivilized Behaviors in the Classroom: An Example from the Teachers and Students from the Second Stage of Primary Education]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), (SSCI)

2 Altun, S. A. & Apaydin, Ç. (2013). Öğretmen adayı öğrencilerin eğitim kavramı algılamalarına ilişkin bir durum çalışması: vakıf üniversitesi örneği. [A case study on the perceptions of prospective teachers on the concept of education : a private university sample] Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 19(3), Demirezen, S., Akhan, N.E. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Ders Çalışma Üzerine Algıları. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi. 5(8). Genç, İ. B. (2013). How do Mobility Programs Change EFL Students' Point of View?. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Sayı. 44.( SSCI) Genç, İ. B. (2013). Methods and Techniques of Foreign Language Teachers Working with Young Learners in EFL Classes.Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi. Cilt 3, Sayı 1. Günbayı, İ., Kasalak, G. ve Özçetin, S. (2013). Bilimsel Araştırmalarda Etik Dışı Davranışlar: Bir Durum Çalışması. Journal of Higher Education/Yüksekögretim Dergisi. 3(2) Günbayı, İ., Dağlı, E., & Kalkan, F. (2013). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Destekleyici Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 19(4), , Günbayı I. and Turan F. School principals, teachers, students and their parents views on e-school implementation in the ministry of national education information management system: A case study Elementary Education Online, 12(1), 1-22, [Online]: Kasalak, G. (2013). Öğretim Elemanlarının Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğine İlişkin Görüşleri: Akdeniz Üniversitesi Örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 3 (2), Kutluca Canbulat, A (2013). Ses Temelli Cümle Yöntemi ile İlk Okuma Yazma Öğretiminde Anlamlı Okumayı Etkileyen Unsurlar.Mediterranean Journal of Humanities. mjh.akdeniz.edu.tr. III/2, 2013, DOI: /MJH/ Reisoğlu, İ., Gedik, N., & Göktaş, Y. (2013). Öğretmen adaylarının özsaygı ve duygusal zekâ düzeylerinin problemli internet kullanımıyla ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 38(170), (SSCI) Seban, D. (2013). Danışman öğretim üyelerine göre topluma hizmet ederek öğrenme. Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi, 42 (2), Yeşiltepe, G.M., & Erdoğan, M. (2013). İlköğretim bilişim teknolojileri öğretmenlerinin mesleğe yönelik sorunları, bu sorunların nedenleri ve çözüm önerileri. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), Uluslar arası 1 B Adilov, G. (2013). Separation of - Convex Sets by Analysis 21 (2014),No2 (SCI) 1 B Measurable Maps. Journal of Convex

3 Akhan, N.E., Demirezen, S. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Gördükleri Meslek Seçimi Konularındaki Değerleri Kazanma Düzeyleri. Turkish Studies. 8(2). Akhan, N.E. (2013). Adım Adım Ekonomi Okuryazarlığı: Sosyal Bilgiler Dersleri İçin Alternatif Yollar. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sosyal Bilgiler Öğretimi Özel Sayısı. 6 (14). Aksu, M, Aksu, T. and Özyıldırım, G. (2013). How do educational administrators see theory and practice relations? A Phenomenological Study. Paper presented in ENIRDELM 2013 Conference, Sept. 2013, Portoroz, Slovenia. Al-Amoush, S., Uşak, M., Erdoğan, M., Markic, S., & Eilks, I. (2013). Pre- and in-service teachers beliefs about teaching and learning chemistry in Turkey. European Journal of Teacher Education. 36(4), (SSCI) Al-Amoush, S., Markic, S., Usak, M., Erdogan, M. & Eilks, I. (2013-online first). Beliefs about chemistry teaching and learning - a comparison of teachers and student teachers beliefs from Jordan, Turkey and Germany. International Journal of Science and Mathematics Education. (SSCI) Altin, E., M.Hostut, Y. Ergun, Dark current and optical properties in asymmetric GaAs/ AlGaAs staircase-like multi quantum well structure Infrared Phys.& Technol. 58 (2013) (SSCI) Apaydın, Ç. & Anafarta, A. (2013).Factorial Validation of the Seven Component Model of Work Profile Questionnaire - Emotional Intelligence (Wpqei) in Turkey. Journal of Instructional Psychology, 39(3), (ERIC) Ballouard J.M., Ajtic R., Balint H., Brito J., Crnobrnja-Isailovic J., Elmouden E.L., Erdogan M., Feriche M., Pleguezuelos J.M., Prokop P., Sanchez A., Santos X., Slimani T., Sterijovski B., Tomovic L., Usak, M., Zuffi M., Bonnet X.(2013) Schoolchildren and one of the most unpopular animals: are they ready to protect snakes? Anthrozoös 26:1, (SSCI) Börekçi, M.-Tepeli, Y. (2013), İşlevsel Dil Bilimi Yaklaşımıyla Türkçede Sözcük Türleri Üzerine, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, C: 1, S: 7, (yayımlanacak). Demirezen, S., Altıkulaç, A., & Akhan, N.E. (2013). Children s Rights Accordıng to Prımary School Students. The International Journal of Educational Researchers. 4 (1). Direkci, (2013). Âşık Ömer Divanı nda Eski Anadolu Türkçesi Unsurları, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S 33, Konya, s Erdoğan, M., Uşak, M., & Bahar, M. (2013). A review of research on environmental education in nontraditional settings in Turkey, International Journal of Environmental and Science Education. 8(1), Ikis Gün, G., Karagül, A., & Gök, F., (2013). "Preliminary results of the spectral analysis of Suzaku data of SW Ursae Majoris and BZ Ursae Majoris", New Astronomy, 25, 1I

4 Gedik, N., Kiraz, E., & Ozden, M.Y. (2013). Design of a blended learning environment: Considerations and implementation issues. Australasian Journal of Educational Technology. 29(1), (SSCI) Gunbayi, I. (2013). A Reform for Vocational and Technical Education Training Teachers in Turkey. International journal of vocational education and training, v. 20, no. 2, Günbayı I. & Ozel, M. (2013) The Problems in TVET for Apprenticeship from the Perspective of Different Groups of Actors: a Case Study. Edukacja Ustawiczna Dorosłych - Polish Journal of Continuing Education, (81)2, Göktas, Y., Gedik, N., Baydas, O. (2013). Enablers and barriers in ICT integration in Turkey: A comparative study of Computers & Education. 68, doi. (SSCI) Kaya,U., M. Hostut, A. Kilic, S. Sakiroglu, I. Sokmen, Y. Ergun, and A. Aydinli, (2013) Theoretical investigation of InAs/GaSb type-ii pin superlattice infrared detector in the mid wavelength infrared range J. Of Appl. Phys. 113, (SSCI) Kurt, B. and Simsek Yilmaz (2013), On the generalized Apostol-type Frobenius-Euler polynomials, ADVANCES IN DIFFERENCE EQUATIONS, (2013) Article Number: 1 DOI: / (SSCI) Kurt, B. (2013) On the Soft Sets and Algebraic Structures, Int. Journal of Math. Analysis, Vol. 7, 2013, no. 54, , Kurt, B. (2013) Some New Generalized Apostol-Bernoulli and Apostol-Euler Polynomials, Proceeding of the Fourth International Conference on Math. and Comp. Appl., 47-53, Kurt, B. (2013), Some identities on the second kind Bernoulli polynomials of order α and second kind Euler polynomials of order α with the parameters a, b, c. Proc. Jangjeon Math. Soc. 16 (2013), no. 2, Kurt, B. and Simsek Yilmaz (2013), On the Hermite based Genocchi polynomials. Adv. Stud. Contemp. Math. (Kyungshang) 23 (2013), no. 1, Kurt, B. (2013) A further generalization of the Euler polynomials and on the 2D-Euler polynomials. Proc. Jangjeon Math. Soc. 16 (2013), no. 1, Kurt, B. (2013) On the multiple sums of Bernoulli, Euler and Genocchi polynomials. Int. J. Math. Anal., 7 (2013), no. 5-8, Özel, M., Çağlak, S., & Erdoğan, M. (2013). Are affective factors a good predictor of science achievement? Examining the role of affective factors based on PISA Learning and Individual Differences, 24, (SSCI) Sabanci, A., Şahin, A. ve Kasalak, G. (2013).Understanding School Leaders Characteristics and Estimating the Future. Open Journal of Leadership 2 (3), Seban, D. (2013). The impact of the type of projects on preservice teachers conceptualization of service learning. Teaching and Teacher Education, 32, (SSCI)

5 O. Salihoglu, M. Hostut, T. Tansel, K. Kutluer, A. Kilic, M. Alyoruk, C. Sevik, R. Turan, Y. Ergun, A. Aydinli, Electronic and Optical Properties of 4.2 µm N Structured Superlattice MWIR Photodetectors Infrared Phys.& Technol. 59 (2013) (SSCI) Tepeli, Y.-Pektaş, E. (2013), Necip Fazıl Kısakürek in Kaldırımlar Şiiri Üzerine Dil Bilimsel Bir Çözümleme, Turkish Studies, C: 8/1, Tepeli, Y.-Karadeniz, H.K. (2013), Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, C: 1, S: 6. Tepeli, Y.-Baydar, A.S. (2013), Yazılı Anlatım Becerisi Kazandırma Çalışmalarında Anlatım Türlerinin Önemi, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S: 50. Tepeli, Y.-Caner, M. (2013), Öğretmenlik Formasyonu Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması İle İlgili Görüşleri, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD-JESR), C: 3, S: 2, 3. Kitap Direkci, B. (2013). TÛTÎ-NÂME (Dil özellikleri, Metin, Dizin), Aybil Yayınları, Konya. Sarı, C., 2013, Alanya İlçesi nin Alternatif Turizm Kaynakları, Grafiker Yayınları, Yayın No: 127, ISBN: , 164 s., Ankara. Türkkahraman, M., Keskin, İ., (2013)."Eğitim Sosyolojisi", Editörler: Mimar Türkkahraman ve İbrahim Keskin, Lisans Yayıncılık, İstanbul Kitap Bölümü Akhan, N.E. (2013). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Ekonomi Okuryazarlığı. Sosyal Bilgiler İçin Çoklu Okuryazarlıklar. (Editörler: E. Gençtürk ve K. Karatekin). Ankara: Pegem A Akademi. Akhan, N.E. (2013). Sosyal Bilgilerin Doğası. (Çeviri Ed. Cengiz Dönmez) Ankara: Pegem A Akademi. (Bölüm Çevirisi) Apaydin, Ç. (2013). Sınıf yönetimine giriş [Introduction to Classroom Management]. İlköğretim Öğretmenleri için Sınıf Yönetimi [Classroom Management for Elementary Teachers]. (Edit: A. Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık. Course, S., Lamb, T. & Aoki, N Action research: Promoting teacher/ learner autonomy and improving praxis in A. Barfield & N. Delgado Alvardao (Eds.) Autonomy in Language Learning: Stories of Practices. Canterbury, England: IATEFL Learner Autonomy SIG. Course, S Linguistics I in L. Harputlu (Ed.) Öğretmenlik alan bilgisi. Ankara, Türkiye: ABY Course, S Linguistics II in L. Harputlu (Ed.) Öğretmenlik alan bilgisi. Ankara, Türkiye: ABY

6 Course, S Language acquisition in L. Harputlu (Ed.) Öğretmenlik alan bilgisi. Ankara, Türkiye: ABY Gedik, N. (2013). Karma öğrenme ortamları. (Editör: K. Çağıltay & Y. Göktaş) Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler ( ). PegemA Yayıncılık: Ankara. Reisoğlu, İ., Kocaman-Karoğlu, A., Gedik, N., Göktaş, Y., & Çağıltay, K. (2013). Öğretim teknolojilerinin Türkiye tarihi: dönemi. (Editör: K. Çağıltay & Y. Göktaş) Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler (23-39). PegemA Yayıncılık: Ankara. Kutluca Canbulat, A. (2013). Okula ve öğrenmeye hazıroluş. Süleyman Çelenk (Ed.) İlkokuma ve Yazma Programı ve Öğretimi içinde (13-52). Ankara: Eğiten Kitap. Marcinkowski, T., Shin, D, Noh, K., Negev, M., Sagy, G., Garb, Y., McBeth, W., Hungerford, H., Volk,T., Meyers, R., & Erdogan, M. (2013). 31: National assessments of environmental literacy: A review, comparison, and analysis. In R. Stevenson, M. Brody, J. Dillon, & A. Wals (Eds.),International Handbook of Research on Environmental Education. (pp ). Washington, DC: American Educational Research Association and Routledge. Sarı, C., 2013, İklim Değişikliği, Günümüz Dünya Sorunları, Lisans Yayıncılık-2013, Editörler: Hayriye Sayhan, Hayri Çamurcu, ISBN: , s.: , İstanbul. 4. Bilimsel Etkinlik a. Ulusal Adilov, G. (2013). S(j)-konveks Fonksiyonlar. 8. Ankara Matematik Günleri, Haziran 2013, Çankaya Üniversitesi, Ankara. Canbulat, M. ve Kutluca Canbulat, A. (2013). Avusturya Ve Türkiye de Öğretmen Adayı Belirleme Süreci. 22. Ulusal Egitim Bilimleri KurultayI.5-7 Eylul 2013.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Eskisehir Coursa, S. (2013) Simulated Action Research for Professional Development in Teacher Training in Teacher Researchers in Action, İzmir, Turkiye, 2013 Coursa, S. (2013) Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı Ve Avrupa Dil Portfolyosuna Dayalı Dinleme Becerisi Öğretimi Etkinlikleri in İngilizce Öğretmenlerine Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı Ve Avrupa Dil Portfolyosu Semineri, Antalya Türkiye, 2013 Gedik, N., İlter-Genç, B., & Albayrak, Y. (2013). Polisiye İngilizce: Antalya polisinin mobil öğrenme deneyimleri. Akademik Bilişim, Antalya. Genç, İlter Binnur ( 2013). İngilizce Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğretmen Adayları ve Formasyon Eğitimi Alan İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Bakışları.22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 5-7 Eylül. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.

7 Genç, İlter Binnur ( 2013).İngilizce Öğretmenlerinin ve Öğretiminin Sorunları. 2. Ulusal Yabancı Dil Çalıştayı Çağrılı Konuşmacı.8-9 Kasım. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi. Günbayı, İ., Kasalak, G. ve Özçetin, S. (2013).Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmalardaki Etik Dışı Davranışlara İlişkin Görüşleri. II. Kamu Etiği Kongresi, Mart 2013, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi TODAİ, Ankara. Kurt, B. (2013) Cebirsel Yapılar ve Soft Kümeler Üzerine, XXVI. Ulusal Matematik Sempozyumu, Dicle Üniversitesi, Türkiye, 4-7 Eylül Kutluca Canbulat, A. ve Tuncel, M.(2013).Sınıf Öğretmenlerinin Alan Dışı Atamalara İlişkin Görüşleri. 22. Ulusal Egitim Bilimleri KurultayI.5-7 Eylul Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Eskisehir Saatçı, M. B. (2013) Barut Fıçısı nın Patlatılmasında Ekonomik Unsurların Katkısı, Türk Tarihinde Balkanlar, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, s Seban, D., Tavşanlı, Ö.F. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuryazarlık Geçmişlerinin Eleştirel Söylem Analizi Kullanılarak İncelenmesi. 7.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumunda bildiri olarak sunuldu, Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası Saka, F. Özlem ( 2013). İngilizce Öğretmenlerinin Uyguladıkları İngilizce Sınavları ile İlgili Düşünceleri. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 5-7 Eylül. Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir b.uluslararası Adilov, G. (2013). Separation in B -1 -convexity. International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling, 2-5 June 2013, İstanbul, Türkiye. Akhan, N.E., Altıkulaç, A. (2013). The Views of First Year Students Studying at the Department of Social Studies Teaching on Social Studies Education. 5th World Conference on Educational Sciences February Roma M. Alyoruk, Y. Ergun, M. Hostut, AlSb Layer Thickness Effect on HH-LH Splitting and Band Gap Energies in InAs/AlSb/GaSb Type-II Superlattices 12th International Workshop on Advanced Infrared Technology and Applications-AITA-2013, Torino-Italy. Coursa, S. (2013) Use of Language Learner Strategies and Reading Diaries in the 47th Annual International IATEFL Conference & Exhibition, Liverpool, UK, 2013 Coursa, S. (2013) Agency and Teacher Learner Autonomy in English Language Teacher Education in the 2nd World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkiye, 2013 Duman, G. & Gedik, N. (2013). Exploring m-learning readiness of pre-service teachers. 7th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Erzurum.

8 Erdoğan, M., Özel, M., Srbinovski, M.S., Prokop, P., Šorgo, A., & Janzekovic, B., (2013). Integration of environmental education in science education curriculum in Macedonia, Slovakia, Slovenia and Turkey. Abstract book of 2nd World Conference on Educational and Instructional Studies; 2013, November, Antalya, Turkey, 68. Ergun, Y. M. Hostut, T. Tansel, A. Muti, A. Kilic, R. Turan, A. Aydinli, (2013). High quantum efficiency Type-II superlattice N-structure photodetectors with thin intrinsic layers Infrared Technology and Applications, Proc. of SPIE Vol. 8704, Genç, İ.B. (2013). The Need of Young Learners in EFL Clases.ICERI 2013 International Conference November Sevilla, Spain. Gedik, H., Akhan,N.E., & Kılıçoğlu, G. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II Nisan Aksaray. Gunbayi, I. (2013) Using NVIVO qualitative analysis software - a workshop. The International Summer School, Intensive Programme ERMEC: Educational Research Methodology in a European Context, Jindrichuv Hradec, Czech Republic, August, Konakbeyeva, U., Abdrazahovna, Z.S., & Erdoğan, M. (2013). Preparation of future teachers for the profile training in 12-year school. Abstract book of 4 th International Conference on Education and Educational Psychology, Z. Bekirogulları (Ed.); 2013, October, Antalya, Turkey, 53. Köroğlu, G. N., & Gedik, N. (2013). How teachers integrate ICT in elementary music lessons. 5 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya. Kurt, B. (2013) Some New Generalized Apostol-Bernoulli and Apostol-Euler Polynomials, 4th International Conference on Mathematical and Computational Applications, ICMCA 2013, Celal Bayar Universitesi, Manisa Turkey, 11-13/06/2013. Kurt, B. (2013) On the Apostol type Frobenius-Euler polynomials, International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modelling, Yıldız teknik Üniversitesi, İstanbul Turkey, 2-5/06/2013. Kurt, B. & Kurt Veli (2013), Hermite-Bernoulli 2D Polynomials, Mathematical Physics: Proceedings of the 13th Regional Conference, Antalya, (2013) (SSCI) Kurt, B. & Kurt Veli (2013), Hermite-Bernoulli 2D Polynomials, Mathematical Physics: Proceedings of the 13th Regional Conference, Antalya, (2013) Reisoğlu, İ. & Gedik, N. (2013). Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımlarının incelenmesi. 7th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Erzurum. Saatçı, M.B. (2013). Balkanlarda Ortak Hareket Etme Durumu Üzerine Bir Çalışma, METU Balkan Conferences, The Centenary of the Balkan Wars ( ): Contested Stances, ODTÜ, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Mayıs 2013, Ankara, Türkiye. Saka, F. Ö. ( 2013). Views of ELT Students on Foreign Language Testing. ICERI 2013 International Conference November Sevilla, Spain.

9 Sarı, C., & Kılınç, E., (2013). Matters Which Foreigner Family Childish Living in Antalya Encountered by means of Instruction and Education: Private Russian International School Sample th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture, Education, Educational Environment: Seeking Sustainable Solutions, Abstract Book, Pp. 10 June 3-7, 2013, St. Petersburg, Russia. Sarı, C., & Demirkaya H., (2013). The Use of Yörük Migration Routes in the West of Antalya for Tourism Purposes, GeoMed 2013 The 3rd International Geography Symposium, Abstract Book Pp. 261 June 10-13, 2013 Kemer, Antalya, Turkey Türkkahraman, M. (2013). "Social Values and Value Education" 5. World Conference on Educational Sciences", Curriculum and Instruction, Panelist, University of Sapienza, Rome- ITALY, February Ulukapi, K., Nasircilar, A.G., Baktir, İ., Onus, A.N. (2013). In vitro production and determination of the nutrient content of wild asparagus. World Academy of Science, Engineering and Technology. 73:1809 Yıldız, Ü., & Tepeli, Y. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma, VI. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu,4-7 Aralık 2013, Uludağ Üniversitesi, Bursa. Yılmaz, A. (2013). Meddah Behçet Mahir in Hikâyelerinde Haberleşme Motifi, XXIV. Uluslararası Kıbatek Edebiyat Sempozyumu, Mart 2013 Kıbrıs

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA Yrd.Doç.Dr. NURAY GEDİK Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA E-posta nuray.temur@gmail.com /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Degree Area University Year Sheffield Hallam University 2007 Doctorate Development and Society Division of Education and Humanities

CURRICULUM VITAE. Degree Area University Year Sheffield Hallam University 2007 Doctorate Development and Society Division of Education and Humanities Assoc. Prof. Dr. İlhan GÜNBAYI Address CURRICULUM VITAE Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dumlupınar Bulvarı / Kampus 07058/ANTALYA E-mail igunbayi@akdeniz.edu.tr gunbayi@hotmail.com Telephone +90

Detaylı

Assoc. Prof. Engin KARADAĞ CURRICULUM VITAE

Assoc. Prof. Engin KARADAĞ CURRICULUM VITAE Information update: September 2013 1 CURRICULUM VITAE Name-Surname Date of birth : Engin KARADAĞ : 11 February 1981 Hacıbektaş Information Address : Eskişehir Osmangazi University, College of Education

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şengül Saime ANAGÜN Doğum Tarihi: 26.10.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Ege Üniversitesi 1982 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç. Dr. Nehir Sert Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans İngilizce Öğretmenliği Programı Anadolu Üniversitesi 1995 Y. Lisans Yabancı Dil Öğretimi Anabilim

Detaylı

TEZÝM DANIÞMANIM ve BEN

TEZÝM DANIÞMANIM ve BEN Prof. Dr. Özcan DEMÝREL e Armaðan Abdurrahman Kýlýç Ahmet Remzi Uluþan Alev Özbay Ali Murat Sünbül Alper Baþbay Aydan Ersöz Aygül Þýklar Ayla Arseven Ayþe Onur Aytekin Þahin Aytunga Oðuz Banu Yangýn Bengü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gölge (Çıtak) Seferoğlu Doğum Yeri: Kayseri Doğum Tarihi: 4 Nisan 1968 Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanı: İngiliz Dili Eğitimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı e-posta : Sinan OLKUN : Prof. Dr. : sinanolkun@gmail.com sinan.olkun@tedu.edu.tr 01. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 05.Profesör

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Mehmet ARSLAN Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. Görev Yeri :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. Öğrenim Durumu

Detaylı

1. Adı Soyadı : Ahmet Ş. ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi : 26.11.1957 3. Ünvanı : Doç.Dr.

1. Adı Soyadı : Ahmet Ş. ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi : 26.11.1957 3. Ünvanı : Doç.Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Ş. ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi : 26.11.1957. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik İstanbul Üniversitesi 1982 Y.Lisans Matematik Uludağ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce Öğretmeni Mersin Kıbrıs İlköğretim Okulu 2003-2006

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce Öğretmeni Mersin Kıbrıs İlköğretim Okulu 2003-2006 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI : RAMAZAN YİRCİ 2. DOĞUM TARİHİ : 1981 3. UNVANI : OKUTMAN DR. 4. YABANCI DİL : İNGİLİZCE (KPDS: 91.25) 5. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu. : onurkoksalmeb@hotmail.com

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu. : onurkoksalmeb@hotmail.com ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER Milliyet Cinsiyet Kurum Kadro Yeri Görev Ünvanı E-posta : TC : Erkek : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu : Yardımcı Doçent : onurkoksalmeb@hotmail.com EĞİTİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

Publications. International

Publications. International Publications International Hunuk, D., Ince, ML, Tannehill, D. (Online first, September 5, 2012) Developing teachers healthrelated fitness knowledge through a community of practice: Impact on student learning.

Detaylı

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi. : onurkoksalmeb@hotmail.com. EĞİTİM BİLGİLERİ 2013 Doktora 2009 Yüksek Lisans 2002 Lisans

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi. : onurkoksalmeb@hotmail.com. EĞİTİM BİLGİLERİ 2013 Doktora 2009 Yüksek Lisans 2002 Lisans ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER Milliyet Cinsiyet Kurum Görev Ünvanı E-posta : TC : Erkek : Selçuk Üniversitesi : Doçent Dr. : onurkoksalmeb@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ 2013 Doktora 2009 Yüksek Lisans 2002

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta alisabanci@akdeniz.edu.tr/ali_sabanci@yahoo.co.uk Telefon +902423102077 Faks +902422261953 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

Indiana University, USA Department of Instructional Systems Technology (2007) Department of Instructional Systems Technology (2002)

Indiana University, USA Department of Instructional Systems Technology (2007) Department of Instructional Systems Technology (2002) Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü E D U C A T I O N PhD Degree MSc Degree BSc Degree Indiana University, USA Department of Instructional Systems

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240 Erzurum / TÜRKİYE Tel: +90 442 2314005 Fax: +90 442 2314288

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. ŞEHNAZ BALTACI GÖKTALAY

ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. ŞEHNAZ BALTACI GÖKTALAY ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. ŞEHNAZ BALTACI GÖKTALAY Yazışma Adresi : Eğitim Fakültesi Dekanlığı 16059 Bursa/Türkiye Telefon : 224-2942216 Faks : 224-2940076 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ sehnazb@hotmail.com Ülke

Detaylı

Educational Sciences: Theory & Practice - 12(4) Autumn 2882-2888 2012 Educational Consultancy and Research Center www.edam.com.

Educational Sciences: Theory & Practice - 12(4) Autumn 2882-2888 2012 Educational Consultancy and Research Center www.edam.com. Educational Sciences: Theory & Practice - 12(4) Autumn 2882-2888 2012 Educational Consultancy and Research Center www.edam.com.tr/estp Problems and Solution Suggestions Related to Information Technology

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Content Analysis of Turkish Studies about the Multiple Intelligences Theory

Content Analysis of Turkish Studies about the Multiple Intelligences Theory KARAHAN / The Effects of a Communication and Conflict Resolution Skill Training Program... 859 Content Analysis of Turkish Studies about the Multiple Intelligences Theory Ahmet SABAN* Abstract Recently,

Detaylı

Derece Kurum Alan Tarih. Eğitim Bilimleri 2008 Tezsiz University of Turku,

Derece Kurum Alan Tarih. Eğitim Bilimleri 2008 Tezsiz University of Turku, Dr. Mustafa ÖZTÜRK İletişim Adres: Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Beytepe Yerleşkesi 06800 Beytepe Çankaya / Ankara Tel: +90 312 297 80 92 Faks: +90 312 299 21 58 E-posta (1): mustafaozturk@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı