D E N E T İ MLİ S E R B E S T L İ K B Ü L T E N İ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D E N E T İ MLİ S E R B E S T L İ K B Ü L T E N İ"

Transkript

1 Nedir kullanır kullanılabilir

2 İ N F A Z D A Y E N İ B İ R A D I M E L E K T R O N İ K İ Z L E M E S İ S T E M İ Editörden; Bültene ulaģan herkese merhabalar Bir süre bültenimize ara vermek zorunda kalmıģtık. Tekrar beraberiz. Artık Bültenimiz az sayıda sayfa barındıracak, 3 ayda bir yayınlanacak ve gündeminde bir konuyu barındırmaya çalıģacak. Bilindiği üzere 2009 yılı Ocak ayında baģlayan amacı; suç mağdurları ve çocuk çalıģmaları ile ilgili denetimli serbestlik hizmetlerinin kurumsal kapasitesini güçlendirerek suç mağdurlarının rehabilitasyonunu sağlamak ve çocukların yeniden suç iģlemelerini önlemek olan denetimli serbestlik hizmetlerinin ikinci Avrupa Birliği projesi Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Mağdurlarla Ġlgili ÇalıĢmaların GeliĢtirilmesi Projesi baģarı ile tamamlandı. Bu proje ile dört çocuk müdahale programı, dört mağdur müdahale programı ile çocuk ve mağdurlara yönelik politika ve ulusal standartları ile kurumlararası çalıģma stratejileri oluģturuldu. Yine bu proje ile 114 eğitim faaliyeti kapsamında 895 personelimize eğitim verildi. Projenin kurumlar arası iģbirliği ve iletiģim faaliyeti kapsamında; hâkim ve cumhuriyet savcıları ile koruma kurulu üyeleri ve diğer kurum temsilcilerine yönelik denetimli serbestlik altındaki çocuklar ve mağdurlarla ilgili yürütülen çalıģmalar ve proje faaliyetleri konusunda bilgi vermek, ve Ülkemizdeki çalıģmaları değerlendirmek amacıyla 17 ilde seminerler düzenlendi. 22 ile çalıģma ziyareti düzenlendi. Yine proje ile bir çok basılı kaynağa ve broģür, poster, rolap gibi bir çok iletiģim materyaline sahip olundu. Yoğun çalıģmaları ile baģarılı bir Ģekilde tamamladığımız Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Mağdurlarla Ġlgili ÇalıĢmaların GeliĢtirilmesi Projesi ile denetimli serbestlik hizmetleri daha da güçlenmiģ oldu. Günümüzde ise Adalet Bakanlığımızca mevcut sisteme yeni bir infaz yönteminin eklenmesine yönelik çalıģmalara yoğunluk verilmektedir. Bu yöntem bir çok geliģmiģ ülkede hali hazırda kullanılmakta olan elektronik izleme sistemidir. Biz de üç aylık süreler ile yayınlanacak olan Denetimli Serbestlik adlı bültenimizin ilk sayısında konu olarak elektronik izleme sistemini seçtik. Sistemi daha yakından tanımınıza yardımcı olacak bülteni zevkle okumanız dileklerimizle

3 E L E K T R O N İ K İ Z L E M E N E D İ R? Alkol Ölçümü: Hükümlülerin evlerine yerleģtirilen ve takip merkezinin video üzerinden izlediği nefesten alkol ölçer üniteler aracılığıyla alkol izlenimidir. Elektronik izleme sisteminden yararlanmak için hükümlünün O sıfır promil alkollü olması gerekmektedir. Alkol ölçüm cihazı eve kurulur, üfleme anında cihaz hükümlünün fotoğrafını çeker. Sistemin baģında bulunan kiģi, fotoğrafı çekilen kiģinin doğru kiģi olup olmadığını veri tabanındaki fotoğrafla cihazın çektiği fotoğrafı karģılaģtırarak tespit etmektedir. Elektronik İzleme Nedir? Elektronik izleme sistemi, hükümlün toplum içinde takip ve denetimini sağlayan etkili bir infaz yöntemidir. Bu sistem bazı hükümlü ve tutukluların elektronik haberleģme yöntemleri ile toplum içinde izlenmesi ve gözetim altında tutulmasını ifade etmektedir. Bu yöntem konuttan dıģarı çıkmamak, belirli yerlere gitmemek gibi yükümlülük veya tedbirlerin etkin denetimini sağlamada kullanılan oldukça etkili bir yöntemdir. Yurt dıģı uygulamalarda uzun süredir uygulanan ve tutuklama ve hapis cezasına göre oldukça ucuz olan elektronik takip uygulaması ile Ģüpheli, sanık ya da hükümlülerin takibi belli merkezlerden rahatlıkla yapılabilmektedir. Elektronik izleme sistemi Avrupa nın çeģitli ülkelerinde uygulanmaktadır. Her ülke bu anlamda kendi sistemini ve uygulama modelini oluģturmuģ durumdadır. Fakat tek tip bir uygulamadan bahsetmek ve bu sistemle Ģu amaçlanmaktadır demek doğru değildir. Bu anlamda her ülkenin uygulaması birbirinden çok farklılık göstermektedir. Bazı ülkeler elektronik izlemeyi, cezaların daha etkin infaz edilmesi için kullanırken, bazı ülkeler bu sistemi hapse alternatif bir sistem olarak da düģünmüģlerdir. Elektronik izleme uygulamalarının, el ya da ayak bilekleri için bilezik, alan izleme, alkol testi, ses doğrulama gibi çeģitli yöntemleri vardır. Bunlardan bazıları Ģu Ģekildedir: Konutta İnfaz: Hükümlünün evinde dolaģabileceği tüm alanlar belirlenmekte ve daha sonra hükümlünün ayağına kelepçe takılmaktadır. Hükümlü hakkında hazırlanan günlük plan hükümlüye aktarılmakta ve tüm bilgiler sisteme yüklenmektedir. KiĢiyle ilgili tüm bilgiler veri tabanında bulunmaktadır. Bürolar veri giriģi yaparak tüm bilgileri ana bilgisayara yüklemektedir. Ayrıca hükümlünün evine yerleģtirilen alıcıya da gerekli bilgiler yüklenir. KiĢinin evine giriģ çıkıģ saatleri ve diğer planlar program olarak sisteme yüklenir. Kelepçe açılırsa sistem alarm vermektedir. Kelepçenin açılması ihlal sayılmaktadır ve kelepçeyi açan hükümlü kalan cezasını ceza infaz kurumunda çekmek zorundadır. Ses Doğrulama: Sabit ya da kablosuz hatlar üzerinden RF izleme aracılığıyla gerçekleģtirilir. KiĢinin ses kaydı siteme tanıtılır ya da sisteme kayıt örneği yüklenir. KiĢi kontrol amacıyla aradığında ya da arandığında sistemdeki ses ile eģleģtirme yapılır. RF (Frekans ölçer denilebilir) ile izlemede kiģinin adresi sisteme girilir. Adresten alınan sinyal kesildiğinde sistem uyarı verir. 3 2

4 maliyet E L E K T R O N İ K İ Z L E M E H A K K I N D A... Belirlenen Nasıl Çalışır? Uygun kelepçe takılır. Kurcalandığında ya da yetki sınırları dışına çıkıldığında izleme merkezine alarm verir. İzleme merkezi uyup uymadığını, sokağa çıkıp çıkmadığını Elektronik Ġzleme sistemi Amerika, Ġngiltere, Kuzey Ġrlanda, Ġsrail, Yeni Zelanda, Avusturya, Avustralya, Hollanda, Güney Afrika gibi birçok ülkede kullanılan bir sistemdir. Elektronik izleme sisteminde kullanılan cihazlar farklılık göstermektedir. Kullanılan yazılımlar, cihazların hassasiyeti farklı farklıdır. Ülkelerin tercih ettiği sisteme göre cihazlar temin edilmekte yazılımlar da ona göre oluģturulmaktadır. Ülkeye göre cihazların temini de farklılık gösterir. Kimi uygulayıcılar satın alırlarken, kimi de kiralama yoluyla kullanmaktadır. Elektronik izleme yapan kimi firmalar ise bu ekipmanları ücretsiz vermektedir. Neden Etkili Bir İnfaz Yöntemidir? Bunların haricinde belirli yerlere devam etme kararlarında da bu sistem kullanılabilir. Bu uygulamada kiģinin gitmesi gereken yer ve hangi saatler arasında orada bulunacağı sisteme girilir. Belirlenen saatten önce bulunması gereken yerden ayrılması durumunda örneğin, saat de ayrılması gerekirken saat da ayrıldığında cihaz sinyal verir ve merkeze bildirir. Nerelerde Kullanılabilir? Adli kontrol kararları, kamu yararına çalıģma cezaları, ev hapsi cezaları, seçenek yaptırımlar, açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin takibi, Ģartlı salıverme kararları, mağdur koruma ve cinsel suçlar gibi toplum içerisinde infazı düģünülen diğer tüm kararlar elektronik izleme sistemi ile yerine getirilebilir. Hangi Teknolojileri kullanır? Elektronik Ġzleme sisteminde GSM, GPS ve Wireless teknolojileri kullanılmaktadır. Hapis dıģı ceza ve tedbirlerin infazında etkili bir yöntemdir. Mahkûm sayısını yönetmekte ve ihtiyaca göre düzenlemekte esneklik sağlar. Ceza infaz kurumundaki yoğunluğun azalmasını sağlar. Daha fazla rehabilitasyon 40,00 TL 30,00 TL 20,00 TL 10,00 TL - TL 37,00 TL aktivitesi uygulama imkanı tanır. Tekrar suç iģleme riskini azaltır. Kaynak kullanımı azaltır ve baģka yatırımların yapılmasına, imkân sağlar. Elektronik izleme, ceza infaz kurumu uygulamalarına göre yaklaģık 3 kat daha maliyet avantajı sağlar. Hükümlüler Açısından Neden Daha İşlevseldir? Maliyet Cezaevi Uygulamalarının Günlük Maliyeti 12,20 TL Elektronik İzlemenin Günlük Maliyeti Sosyal hayata kolay entegrasyon ve güçlü aile desteği imkânı sağlar. Mahkûmun ekonomik durumunun daha da kötüye gitmesini engeller ve genel refah düzeyini artırır. 4 3

5 4 E L E K T R O N İ K İ Z L E M E N İ N B A S I N D A YA N S I M A L A R I 5

6 5 H A B E R L E R... " D E N E T İ M L İ S E R B E S T L İ K V E E L E K T R O N İ K İ Z L E M E Ç A L I Ş T A Y I G E R Ç E K L E Ş T İ R İ L D İ Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin geliģtirilmesi, denetimli serbestlik altında bulunan hükümlülerin toplum içinde daha etkin bir Ģekilde takip edilmesi amacıyla çağdaģ ceza infaz sisteminin bir parçası olan ve Amerika BirleĢik Devletleri ve Ġngiltere baģta olmak üzere bir çok ülkede uygulanan elektronik izleme sisteminin denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla Ocak 2010 tarihleri arasında Sapanca'da "Denetimli Serbestlik ve Elektronik Ġzleme Sistemi ÇalıĢtayı" gerçekleģtirildi. Elektronik izleme sisteminin hukuksal, teknik, sosyal ve ekonomik boyutlarının ele alındığı çalıģtaya, Meclis Adalet Komisyonu BaĢkan Vekili Hakkı KÖY- LÜ, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet GÖKÇEN, Adalet Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı Zeki YĠ- ĞĠT, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin KALAMAN, Kanunlar Genel Müdürü Kenan ÖZDEMĠR, Amerika Birle- Ģik Devletleri San Diego Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ġzzet ÖZGENÇ, Prof. Dr. Cumhur ġahġn, Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. DurmuĢ TEZCAN, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Cengiz GÜLER, Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire BaĢkanı Ġsmail KANTAġ, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Daire BaĢkanları Vehbi Kadri KAMER, Burhanettin ESER, Rasim Ġsa BĠLGEN, Remzi GE- MĠCĠ, Kanunlar Genel Müdürlüğü'nden Daire BaĢkanı Yüksel ERDO- ĞAN ve Tetkik Hâkimi Mehmet ÖKTEN, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimleri Ġbrahim USTA, Orhan ARSLAN, Mehmet ÖKTEN, Fatih BELVĠRANLI ve Ali YILDIZ ile çeģitli illerde görevli hâkim ve savcılar ve çok sayıda basın mensubu katıldı. ÇalıĢtay; Adalet Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı Zeki YĠĞĠT, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sayın Nizamettin KALAMAN ve Sakarya Cumhuriyet BaĢsavcısı Ferhat KAPICI'nın açılıģ konuģmaları ile baģladı. C e z a v e Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, açılıģ konuģmasında; "bugün gelinen nokta itibarıyla, ceza infaz sistemine değiģik alternatif yöntemler kazandırmanın zaruri bir sonuç haline geldiğini belirterek, ceza infaz sisteminde yeni ve çağdaģ uygulamalardan bir olan Elektronik Ġzleme yöntemi ile ilgili bilgiler verdi. Kalaman, Ģunları söyledi: Ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutuklu sayısı civarındadır. Buna karģın ceza infaz kurumları artırılmıģ kapasite olarak, Aralık ayı itibarıyla yatak kapasitesine sahiptir. AnlaĢılacağı gibi kapasitemizin üzerinde bir hükümlü tutuklu mevcuduna bulunmaktayız. 6 sahip Bu sebeple alternatif ceza infaz modelleri geliģtirerek ceza infaz kurumlarındaki özellikle tutuklu sayısını hükümlü sayısının altına çekmek ve sürekli ceza infaz kurumu yapımı için yatırım yapmak yerine, daha çağdaģ ve az maliyetli olan kiģinin toplum içinde kontrol altında tutulabileceği ve sosyal ortamda rehabilite edilebileceği elektronik izleme yöntemini hayata geçirmek arzusundayız.

7 6 H A B E R L E R... " D E N E T İ M L İ S E R B E S T L İ K V E E L E K T R O N İ K İ Z L E M E Ç A L I Ş T A Y I G E R Ç E K L E Ş T İ R İ L D İ Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik, alanında 2005 yılından bu zamana kadar pek çok ilke imza atmıģ ve sürekli kapasitesini arttırarak geliģim göstermiģtir.yine Türkiye - de bir ilk olacak Elektronik Ġzleme yöntemini hayata geçirecek, uygulayacak ve iyi bir model olacağı konusunda inancımızın ve kapasitemizin olduğunu gururla belirtmek isterim. Elektronik izleme sisteminin tutuklu ve hükümlü üzerindeki sosyal faydalarından kısaca bahsederek konuģmamı tamamlamak istiyorum. Elektronik izleme sistemi hükümlünün aile hayatı ve iģ hayatı gibi sosyal çevresi içerisinde kalmasına imkan tanımaktadır. Bunun yanında hükümlünün içinde bulunduğu durumu aile desteğini alarak atlatmasına olanak vermektedir. Bir baģka sosyal fayda ise hükümlünün ve ailesinin ekonomik olarak en az kayıpla bu süreci tamamlamasının önü açılarak baģka mağduriyetlerin önüne geçilebilmektedir. Söz konusu sosyal faydalar denetimli serbestliğin hedefi ile örtüģmekte olup; elektronik izleme yöntemiyle cezanın toplum içinde infaz edilmesi sayesinde denetimli serbestlik daha da etkin hale gelecektir. Elektronik izleme sisteminin ülkemiz ceza adalet sistemine yeni bir vizyon kazandıracağını umuyor, çalıģtayda emeği geçen herkese teģekkür eder, saygılar sunarım. dedi. Adalet Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı Zeki Yiğit, adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkili olarak yerine getirilmesi için özellikle son on yıl içinde önemli çalıģmalar ve projeler yürütüldüğünü belirterek, bu amaçla 2005 yılında ceza adalet sisteminde yapılan, mevzuatın gözden geçirilmesi çalıģmaları kapsamında, 134 ağır ceza merkezinde denetimli serbestlik hizmetleri nin verilmeye baģlandığına dikkat çekti. Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında bu güne kadar yapılan çalıģmalardan övgüyle bahseden Yiğit, ancak denetimli serbestlikte, hizmet kalitesinin daha da arttırılması amacıyla Adalet Bakanlığı Stratejik Planında yer alan insan kaynakları ve yönetim kapasitesinden, elektronik izlemeye kadar çok sayıda çalıģmanın hedeflendiğini söyledi. Yiğit, elektronik izleme sisteminin dünyada da uygulanan bir yöntem olduğunu dikkat çekerek, sisteminin ülkemiz açısından yararlara dikkat çekti. Yiğit Ģöyle konuģtu: Dünyadaki uygulamalara bakıldığında Amerika BirleĢik Devletleri nden Güney Afrika ya birçok ülkede elektronik izleme sisteminin kullanıldığı, bu sistemin hükümlülerin etkin takibinde, mağdurun ve toplumun korunmasında, Devlete mali açıdan yarar sağlamasında önemli katkıları olduğu görülmektedir. Ülkemizde de denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında elektronik izleme sistemine geçilmesi benzer yararların elde edilmesi açısından önemli bir araç olacaktır. Ancak bu sisteme geçiģte doğru hedeflerin belirlenmesi, daha iyi sonuçların ve daha fazla yararın alınması açısından kritiktir. Ġki gün süren çalıģtayın ilk gününde öğleden önce ve sonra olmak üzere iki ayrı oturum gerçekleģtirildi. Ġkinci gün ise genel değerlendirme yapıldı tarihinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökcen in baģkanlığındaki ilk oturumda; TBMM Adalet Komisyonu BaĢkan Vekili Hakkı Köylü, Kültür Üniversitesi Prof. Dr. DurmuĢ Tezcan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cumhur ġahin ve Prof. Dr. Ġzzet Özgenç Ceza Adalet Sisteminde Yapılan Reformlar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin BeĢ Yıllık Değerlendirmesi, 7

8 7 H A B E R L E R... " D E N E T İ M L İ S E R B E S T L İ K V E E L E K T R O N İ K İ Z L E M E Ç A L I Ş T A Y I G E R Ç E K L E Ş T İ R İ L D İ Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire BaĢkanı Ġsmail KantaĢ Ceza Adalet ve Ġnfaz Sisteminde Denetimli Serbestlik Kurumu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Orhan Arslan Avrupa Denetimli Serbestlik Kuralları ve Uygulamaları, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Ġbrahim Usta Denetimli Serbestlik Sisteminin Aksayan Yönleri, Ġhtiyaçlar ve Türk Hukukunda Elektronik Ġzlemenin Kullanım Alanı, ABD San Diego State Üniversitesinden Prof. Dr. Yusuf Öztürk Elektronik Ġzleme Sisteminin Teknik Açıdan Değerlendirilmesi, ABD ve Diğer Ülke Uygulamaları ve Sonuçları konularında sunum yaptılar. Aynı gün öğleden sonra ise Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ġzzet Özgenç in baģkanlığında gerçekleģtirilen ikinci oturumda TBMM Adalet Komisyonu BaĢkan Vekili Hakkı Köylü, Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. DurmuĢ Tezcan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur ġahin elektronik izlemeye iliģkin Elektronik izleme hangi alanlarda kullanılmalı, Hangi suçlular takip edilmeli? Cezaların ağırlı mı yoksa suçlunun tehlikelilik durumu mu dikkate alınmalı? Elektronik izleme sistemi ile birlikte yeni seçenek cezalar (örneğin; ev hapsi, gözetim ve denetim cezası vb.) oluģturulmalı mı? Toplum içindeki hükümlülerin denetim takip ve iyileģtirilmesi ile toplum içi ceza ve tedbirlerin infazı ile ilgili özel kanuni düzenleme yapılmalı mı? Yoksa konu mevcut infaz yasası içerisinde mi ele alınmalı? Elektronik izleme için hangi yasalarda ne tür deği- Ģiklikler yapılmalı? Elektronik izleme, suçluların izlenmesi ve suçlulara müdahale denetimli serbestlik görevlilerince mi yapılmalı yoksa kolluk tarafından mı yapılmalı? Ya da izleme denetimli serbestlik Ģubeleri tarafından, müdahale kolluk tarafından mı yapılmalı? Elektronik izleme sistemine geçiģ sürecinde nasıl bir yöntem benimsenmeli? gibi sorular ve cevaplar, Denetimli Serbestliğin Kurumsal Açıdan Değerlendirilmesine iliģkin Ceza ve infaz sistemindeki yeri, adliyelerle iliģkileri, mahkeme ve cumhuriyet savcılıklarıyla olan irtibatı, diğer kurumlarla olan iliģkileri nasıl olmalı?, mevcut kurumsal yapı yeterli mi? Fiziki Ģartlar yeterli mi? Kurumsal olarak yeteri kadar tanınıyor mu? Neler yapılmalı? Nasıl yapılmalı? gibi sorular ve cevapları, Denetimli Serbestlikte Ceza ve Tedbirlerin Ġnfazının Değerlendirilmesi, YaĢanan Sıkıntılar ve Çözüm Önerilerine iliģkin Seçenek yaptırımlar, erteleme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, adli kontrol Ģartla tahliye, tahliye sonrası takip ve denetim vb. kararların yerine getirilmesinde ne tür sıkıntılar yaģanmakta? Bu problemler nasıl çözülebilir? Denetimli serbestlikle ilgili TCK ve CMK daki müesseseler yeterli mi? gibi sorular ve cevapları, Denetimli Serbestlik Kurumu ve Ceza Adalet Politikasına iliģkin Mevcut ceza politikası (para ve hapis cezası sistemi) yeterli mi? Alternatif müstakil baģka kamusal-toplumsal cezalar (çalıģma cezası, ev hapsi, gözetim ve denetim cezası vb) olmalı mı? Denetimli serbestlik kapsamında hangi suçlular takip edilmeli? Cezalandırmada kademeli ve sistematik bir yaklaģım nasıl olmalı, bu konuda TCK'daki düzenlemeler yeterli mi? Denetimli serbestlik görevlilerine ceza ve tedbirlerin infazında daha fazla sorumluluk verilmeli mi? gibi sorular ve cevapları tartıģıldı. Yapılan genel değerlendirme ile sona eren çalıģtayda; ülkemizde kurulması hedeflenen elektronik izleme sistemi nin kapsamı ve uygulamanın ne Ģekilde yapılacağı, kurumların bu konudaki sorumlulukları, getireceği faydalar ve olumsuzlarının neler olabileceği hususları ele alındı. 8

9 8 H A B E R L E R... S İ İ R T Y E N İ A D A L E T S A R A Y I N I N A Ç I L I Ş T Ö R E N İ G E R Ç E K L E Ş T İ R İ L D İ Siirt Yeni Adalet Sarayının açılıģ töreni Sayın BaĢbakanımız Recep Tayyip ERDO- ĞAN, Adalet Bakanı Sadullah ERGĠN, Devlet Bakanı ve BaĢmüzakereci Egemen BAĞIġ, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ, Tarım Bakanı Mehdi EKER in katılımları ile gerçekleģtirildi. E R E Ğ L İ K O R U M A K U R U L L A R I N D A N Y A R D I M Sayın BaĢbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve Adalet Bakanımız Sadullah ER- GĠN Cumhuriyet BaĢsavcımız Mustafa KARAMIK ın makamını ziyaret ettiği sırada; Devlet Bakanı ve BaĢmüzakereci Egemen BAĞIġ, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ, Tarım Bakanı Mehdi EKER Siirt Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ġube Müdürlüğümüzü ziyaret etmiģ olup, hayırlı olsun dileklerinde bulunmuģlardır. ġube Müdürümüz Kenan PORGALI ve görevli personel tarafından kendilerine slayt eģliğinde sunum yapılarak denetimli serbestlik ve hizmet alanları hakkında gerekli bilgiler verilmiģtir. Ereğli Denetimli Serbestlik ġube Müdürlüğü Koruma Kurulu BaĢkanlığının 14/11/2010 tarihli toplantısında 2010 eğitim öğretim döneminde cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklular ile denetimli serbestlik kapsamında bulunan ve Ereğli koruma kuruluna yardım amacıyla baģvuruda bulunan eski hükümlülere, ailelerine ve eğitim gören çocuklarına kırtasiye, giyim ve gıda yardımı yapılmasına karar verilmiģtir. Alınan karar doğrultusunda Ereğli Ģube müdürlüğünce çalıģmalara baģlanmıģ, ihtiyaç sahibi ailelerin tespiti için ilçede bulunan okullar, hükümlü ve tutukluların aileleri ziyaret edilerek düzenlenen sosyal araģtırma raporları doğrultusunda Ereğli Cumhuriyet Savcıları Sadi DOĞAN ve AyĢen OTLU, Denetimli Serbestlik ġube Müdürü Vedat ZENCĠR, kurum öğretmeni Emine YILDIZ ve denetimli serbestlik görevlilerince 37 öğrenciye üniforma, kırtasiye, kıģlık giyim yardımı ve maddi durumu kötü bulunan 6 aileye çeģitli gıda ve temizlik yardımı yapılmıģtır. Yapılan yardımlara katkıda bulunan Akbel Süt Ürünleri A.ġ, Kuzucu Süt Mamülleri Nakliyat ve Gıda San. Tic. A.ġ, Özkoçlar Tarım Ürünleri Petrol ve ĠnĢ.San.Tic.Ltd.ġirketi, Büyüksoylu Oto Galeri, Torunoğlu Süt ve Gıda Mam.San.Tic.Paz.A.ġ, Lüks Ereğli Turz. Sey.Nak.ve Tic.San.A.ġ Firmalarına teģekkür ederiz. N E V Ş E H İ R D E S E M İ N E R Nevşehir Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ġube Müdürlüğü tarafından NevĢehir Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülere yönelik; denetimli serbestlik sistemi ve amacı, kamu yararına çalıģma yaptırımı, salıverme öncesi düzenlenen rapor, koruma kurulları, koruma kurullarına baģvuru, konuları hakkında konferans verildi. Konferansa NevĢehir Kapalı Ceza Ġnfaz Kurum personeli ile tutuklu ve hükümlüler katıldı. NevĢehir Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Öğretmeni Ġzzet TANIġMAN ve Denetleme Memuru Mithat CANDAN tarafından "denetimli serbestlik sistemi ve amacı, kamu yararına çalıģma" ve "salıverme öncesi düzenlenen rapor, koruma kurulları ile koruma kurullarına baģvuru" konuları hakkında sunum yapıldı. Tutuklu ve hükümlüler tarafından büyük bir memnuniyetle karģılanan konferans konu ile ilgili sorulan soruların cevaplanmasıyla son buldu. 9