GNSS ile Elipsoit Yükseklik Tayini ve Katı Yer Gelgit Modellerinin Belirlenen Elipsoit Yüksekliklerine Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GNSS ile Elipsoit Yükseklik Tayini ve Katı Yer Gelgit Modellerinin Belirlenen Elipsoit Yüksekliklerine Etkisi"

Transkript

1 GNSS ile Elipsoit Yükseklik Tayini ve Katı Yer Gelgit Modellerinin Belirlenen Elipsoit Yüksekliklerine Etkisi ÖZET Soner ÖZDEMİR, Mustafa KURT, Bahadır AKTUĞ Harita Genel Komutanlığı, Ankara Harita Genel Komutanlığınca TUTGA, TUSAGA ve TUSAGA-Aktif projeleri kapsamında elde edilen sabit ve kampanya tipi GNSS ölçüleri Bernese ve GAMIT/GLOBK yazılımları ile değerlendirilmektedir. GNSS teknolojisi kullanılarak elde edilen elipsoit yüksekliklerinin hassasiyeti ortometrik yüksekliklerin hassasiyetine doğrudan etki etmektedir. Harita Genel Komutanlığında yapılan değerlendirme sonucunda sabit istasyon verileri kullanılarak düşey koordinatlar için ~5-6 mm lik wrms değerleri elde edilmektedir. Kampanya tipi verilerle ise yaklaşık mm lik wrms değerleri elde edilmektedir. Düşey koordinatlar analiz edilirken göz önünde bulundurulması gereken önemli bir konu Katı Yer Gelgit etkisidir. Karasal gelgitin Türkiye deki kalıcı etkisi maksimum ~2 cm dir. ABSTRACT GNSS observations obtained within TNFGN, TNPGN and TNPGN-Active projects are analyzed with Bernese and GAMIT/GLOBK softwares by General Command of Mapping. Precision of the orthometric heights has a direct relationship with the precision of the ellipsoidal heights acquired by using GNSS technology. Wrms values of ~5-6 mm for vertical coordinates are obtained by using permanent GNSS observations while wrms values are of mm by using campaign type observations. An important point that should be considered in the analysis of vertical components is the Tidal Effect of Solid Earth. Maksimum Permanent Tide Effect in Turkey is ~2 cm. 1. GİRİŞ GNSS teknolojisi Harita Genel Komutanlığının jeodezik faaliyetlerinde 1990 lı yılların başından bu yana yoğun olarak kullanılmaktadır. Başlangıçta bölgesel olarak gerçekleştirilen çalışmalar özellikle 1999 yılında Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı (TUTGA) nın kurulması ve her türlü haritacılık faaliyetine altlık teşkil edecek şekilde bir ülke temel nirengi ağı olarak kullanılmaya başlanmasının ardından ulusal bir boyut kazanmıştır. Bu kapsamda yılları arasında 80 in üzerinde kampanya tipi GPS ölçüsü gerçekleştirilmiş ve tüm ülke için en hassas koordinat ve hız alanı belirlenmeye çalışılmıştır. Diğer yandan 1990 yılında kurulan Ankara sabit GNSS istasyonu ile başlayan sabit GNSS istasyonu kurma çalışmaları 1999 yılında başlayan Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA) projesiyle hız kazanmış, 2008 yılından itibaren faaliyete geçen TUSAGA-Aktif projesiyle tüm ülkeyi kapsayan homojen dağılımlı 146 Sabit RTK İstasyonu ile yeni bir anlam kazanmıştır. Her ne kadar TUSAGA-Aktif verileri epizodik ölçüler kadar geniş bir zaman aralığına yayılmasa da eşsiz bir mekansal çözünürlük ve süreklilik sağlamaktadır. TUSAGA-Aktif sisteminde koordinatlar Türkiye Ulusal Referans Sisteminde (TUREF, ITRF96 epok:2005) yayınlanmaktadır. Hangi yöntemle elde edilmiş olursa olsun GNSS teknolojisi kullanılarak elde edilen düşey koordinatların hassasiyeti, bu teknolojinin doğası gereği yatay koordinatların hassasiyetinden daha düşüktür. Ülkemizde jeoit modeli olarak halen, gravimetrik yöntemlerle elde edilen jeoidin GPS- Nivelman tekniği kullanılarak iyileştirilmesi ile oluşturulan bir hibrid jeoit kullanılmaktadır. Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı (TUDKA) tüm ülkeyi kapsayacak sıklıkta olamayacağı için, arazideki bir kullanıcı genellikle ihtiyacı olan ortometrik yükseklik değerlerini, GNSS ile elde ettiği elipsoit yüksekliklerinden söz konusu jeoit yüksekliklerini çıkararak elde etmektedir. Bu nedenle elde edilen ortometrik yüksekliklerin hassassiyeti jeoit modelinin hassasiyetiyle olduğu kadar elipsoit yüksekliklerinin hassasiyetiyle de doğrudan ilişkilidir. 1

2 2. İNCELEME Harita Genel Komutanlığında GNSS verileri Bernese V.5.0 (Hugentobler et al. 2005) ve GAMIT/GLOBK V (King and Bock, 2005; Herring, 2005) yazılımları kullanılarak analiz edilmektedir. Genel olarak kampanya tipi veriler Bernese yazılımı ile analiz edilirken sabit istasyon verileri GAMIT yazılımı ile analiz edilmektedir. Bu yaklaşımda aynı tip verilerin aynı yazılım ve stratejilerle analiz edilmesine dayanan tutarlılık ilkesinin etkisi söz konusudur. GNSS teknolojisi ile konum belirlemede, kullanılmaya başlandığı ilk günden günümüze değin hassasiyeti artırıcı büyük gelişmeler olmuştur. Sürekli yeni yaklaşım ve modeller ortaya çıkmakta, kullanıcılara daha hassas ürünler sunulmaktadır. Buna örnek olarak 2006 yılından itibaren uydu ve alıcı antenleri için kullanılan göreli anten faz merkezi düzeltmelerinin yerine mutlak düzeltmelerin kullanılması gerekliliğinin ortaya çıkması verilebilir. GAMIT yazılımı ile gerçekleştirilen sabit istasyon analizlerinde kullanılan yaklaşım ve bazı ürünler aşağıdaki gibidir: Kullanılan Yörünge: IGS Duyarlı yörünge (sp3) Yer Dönüklük Parametreleri: USNO_Bull_A Okyanus Yükleme Etkisi Modeli: FES2004 Zenit Gecikmesi İçin: Saastamoinen Troposfer Modeli Kuru/Islak Atmosfer İçin: GMF İndirgeme Fonksiyonu Solid Earth Tide: IERS2003 Atmosferik Yükleme Etkisi: Kullanılmamaktadır. Ölçüler günlük olarak değerlendirilmekte ve her gün için parametre tahminleri ve kovaryansları içeren gevşek zorlamalı çözüm sonuçları elde edilmektedir. Daha sonra SOPAC analiz merkezlerince analizi tamamlanmış dünyadaki tüm IGS istasyonlarını içeren günlük GAMIT çözümleri kullanılarak global stabilizasyon gerçekleştirilir. Referans sistemi tanımlamada IGS core istasyonlarından yararlanılır ve 7 parametreli dönüşüm gerçekleştirilir. Global stabilizasyonda ortalama 2-3 mm karesel ortalama hata elde edilmektedir. Daha sonra koordinat zaman serileri incelenerek kaba hatalar ayıklanır ve nokta hızlarının hesaplanması için günlük çözümler gevşek kısıtlı olarak aylık bazda birleştirilir. Son olarak GLOBK modülü kullanılarak nokta koordinatları, hızlar, yörünge ve yer dönme parametreleri belirlenmektedir. Burada dikkati çekebilecek husus atmosferik yükleme etkisinin (Tregoning and van Dam, 2005) uygulanmıyor olmasıdır. Diğer yandan GLOBK ile koordinat ve hız belirlemeden önce günlük çözümler aylık olarak birleştirmek istenmeyebilir. Bu şekilde kötü bir günlük çözümün aylık ortalamalara etki etmesinin önüne geçilebilir. Yine bir başka konu, artık Uluslararası GNSS Servisinin (IGS) yayınladığı ürünlerin oldukça yüksek hassasiyette oluşudur. Bu nedenle yörünge parametreleri analiz sırasında hesaplanmak yerine IGS tarafından sağlanan hassas yörünge parametreleri çözüme bilinen değerler olarak alınabilir. Ancak söz konusu tüm bu yeni model, ürün ve yaklaşımların kullanımı mevcut tüm veri kümesinin en baştan aynı stratejilerle yeniden değerlendirilmesi hususunu beraberinde getirmektedir. Fakat IGS tarafından dahi gerçekleştirilen yeniden değerlendirme (reprocess) çalışmalarının yaklaşık 2 yıl sürdüğü göz önünde bulundurulursa, böyle bir yeniden değerlendirme çalışmasının zorluğu ve bunun için gerekli makine ve iş gücü daha iyi anlaşılabilir. Harita Genel Komutanlığınca bu tip bir yeniden değerlendirme faaliyeti gelecek planları arasında yer almaktadır. Mevsimsel, bölgesel, yer kabuğu hareketleri gibi etkiler göz önünde tutulduğunda sabit istasyonlar için doğru bir koordinat zaman serisi analizi için minimum yıl tercihen 5 yıl geçmesi gerekmektedir yılı ikinci yarısından itibaren kurulmaya başlanan TUSAGA-Aktif istasyon verileri 3 yılı aşmışken Harita Genel Komutanlığınca işletilen kimi TUSAGA istasyonlarının 10 yıldan fazla verisi bulunmaktadır. Tablo 1 de bazı TUSAGA ve TUSAGA-Aktif istasyon koordinatlarına ait karesel ortalama hata değerleri ve kaç yıllık verileri olduğu görülmektedir. Kırmızı renkte olan istasyonlar TUSAGA-Aktif, siyah renkli istasyonlar TUSAGA istasyonlarıdır. 2

3 Tablo-1. Bazı TUSAGA ve TUSAGA-Aktif İstasyonlarına ait RMS değerleri İstasyon Wrms (mm) Nrms (mm) Yıl N E U N E U SINP TRBN ZONG CESM ANTL SILF MIHA ESME AKHI KNYA ANKR Tablo 2 de ise Tablo 1 de kırmızı renkle belirtilen TUSAGA-Aktif istasyonlarına yakın ve kampanya tipi ölçüleri bulunan bazı mareograf istasyonlarına ait karesel ortalama hata değerleri, kaç yıllık verileri olduğu ve epok sayıları görülmektedir. Tablo-2. Bazı Mareograf İstasyonlarına ait RMS değerleri İstasyon Wrms (mm) Nrms (mm) Yıl Epok N E U N E U Sayısı SNOP TRBZ AMSR MENT ANTG ERDM Tablo değerleri incelendiğinde, epok sayısı ne olursa olsun kampanya tipi veriler ile ulaşılabilecek hassasiyetin sabit istasyonlarla ulaşılabilecek hassasiyetten düşük olduğu görülmektedir. Sabit verilerle kuzey ve doğu bileşenleri için ortalama ~2 mm lik wrms değerleri elde edilirken yükseklik bileşeni için bu değer ortalama ~5-6 mm olmaktadır. Öte yandan çok daha uzun süreli verisi olan TUSAGA istasyonları ile ulaşılabilen RMS değerleri de TUSAGA-Aktif istasyonları ile yaklaşık aynı seviyelerdedir. Buradan TUSAGA-Aktif istasyonları için gerekli zamansal çözünürlüğe ulaşıldığı sonucu çıkarılabilir. Mareograf istasyonlarına ait RMS değerleri incelendiğinde ise kuzey ve doğu bileşenleri için 3-10 mm RMS değerleri, yükseklik bileşeni için ise yaklaşık mm lik RMS değerleri elde edildiği görülmektedir. Şekil 1 de Sinop ve Trabzon da bulunan SINP ve TRBN TUSAGA-Aktif istasyonları ile SNOP ve TRBZ Mareograf istasyonlarının koordinat zaman serileri görülmektedir. 3

4 SINP TRBN Şekil-1. SINP, TRBN, SNOP ve TRBZ istasyonlarının koordinat zaman serileri Koordinat zaman serilerinin düşey bileşeni analiz edilirken dikkat edilmesi gereken önemli bir husus Yerin kullanılan toplam gelgit (tidal) etkisidir. Bu etki katı Yer tide (solid earth tide) modeli ve okyanus modeli ile hesaplanır. Okyanuslara nazaran daha rijit bir yapıda olan katı Yerin gelgit etkisini hesaplamak daha kolaydır. Harita Genel Komutanlığınca Bernese ve GAMIT yazılımlarıyla yapılan analizlerde IERS2003 (Mc-Carthy and Petit, 2004) katı Yer gelgit modeli kullanılmaktadır. Modellenmeyen periyodik sinyaller (okyanus yüklemesi ve katı Yer modelindeki hatalar gibi) GPS koordinat zaman serilerine farklı ölçeklerde etki edebilmektedir (Penna and Stewart 2003). Katı Yer etkisi nokta koordinatlarında ~0.4 m. ye varan yer değiştirmelere sebep olabilmektedir (Lambeck, 1988). Katı Yer gelgit modelleri arasındaki farklar ve bu modellerin koordinat zaman serileri üzerindeki etkileri hakkında fazla çalışma yapıldığı söylenemez. Katı Yer gelgit modellerinin 4

5 potansiyel etkisi Hugentobler (2004) tarafından Bernese yazılımında bir kod hatası keşfedildiğinde ortaya çıkmıştır. Günün saatininin kesirli bölümünü hesaplamada yapılan bir hata katı Yer modelinde önemli hatalara sebep olmuş bu da zaman serisinde karmaşık bir periyodik sinyal ortaya çıkarmıştır. Bu hatanın büyüklüğü enlemin bir fonksiyonu olarak değişmektedir (Hugentobler, 2004). Şekil 2 de Ankara için hesaplanmış Katı gelgit değerleri görülmektedir. Şekil Aralık 2011 tarihinde Ankara için hesaplanan Katı Gelgit Değerleri Şekil incelendiğinde Katı gelgit etkisinin özellikle yükseklik koordinat bileşeninde önemli yer değiştirmelere sebep olduğu görülmektedir. Zamana bağlı olarak yükseklik bileşeninde 20 cm ye varan değişimler gözlenmektedir. Diğer yandan bu etki kuzey ve doğu bileşenleri için yaklaşık 5 cm mertebesindedir. Karasal getgitin kalıcı kısmı (permanent) enleme bağlı olarak değişmektedir (Şekil 3). Karasal gel-git in Türkiye deki kalıcı etkisi maksimum ~2 cm dir (Şekil 4). 5

6 Şekil-3. Kalıcı karasal gelgit in enleme bağlı olarak değişimi Şekil-4. Kalıcı karasal gelgit in Türkiye enlemlerindeki etkisi 6

7 3. SONUÇLAR Harita Genel Komutanlığında genellikle kampanya tipi GNSS verileri Bernese yazılımı ile sabit GNSS verileri ise GAMIT/GLOBK yazılımı ile değerlendirilmektedir. Tutarlılık açısından analiz sırasında her iki yazılımda da aynı model, yaklaşım, ürün ve stratejiler kullanılmaya çalışılmaktadır. GNSS teknolojisi ile elde edilen düşey koordinatların hassasiyeti yatay koordinatların hassasiyetinden düşüktür. Düşey koordinatların hassasiyeti ortometrik yüksekliklerin hassasiyeti ile doğrudan ilişkilidir. Düşey koordinatların analizinde göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husus Katı Yer Gelgit etkisidir. Harita Genel Komutanlığınca gerçekleştirilen analizlerde bu etki göz önünde bulundurulmakta ve IERS 2003 modeli kullanılmaktadır. Referanslar Aktuğ, B., ITRF Hız Alanı ve Göreli Hız Referans Sistemlerine Bakış, Harita Dergisi, Temmuz, 2003, Ankara. Aktuğ, B. vd. (2011), Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı Güncel Koordinat ve Hızlarının Hesaplanması, Harita Dergisi, Ocak, 2011, Ankara. Altamimi, Z., Sillard, P., Boucher, C., ITRF2000: A New Release of the International Terrestrial Reference Frame for Earth Science Applications, Geophysical Research Letters, Vol.107, No.B10, pp2214, Dong, D., Fang, P., Bock, Y., Cheng, M. K., and Miyazaki, S. (2002), Anatomy of apparent seasonal variations from GPS-derived site position time series, J Geophys Res, 107(B4), 2075, DOI: /2001JB Herring, T. A. (2005). Documentation for the Global Kalman Filter VLBI and GPS Analysis Software (GLOBK), Version Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts. Herring, T. A. and Schubert, G., (2009), Treatise on Geophysicsi 1st ed, Elsevier Press, Amsterdam. Hugentobler, U Bernese GPS Software: Error in Computation of Tides. BSW Electronic Mail. King, R., and Bock, Y. (2005). Documentation for the GAMIT GPS Analysis Software, Version Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts. Lambeck, K. (1988). Geophysical Geodesy: The Slow Deformations of the Earth. Oxford Science Publications. 718pp. McCarthy, D., and Petit G. (eds). (2004). IERS Conventions (2003). IERS Technical Note No 32. Melchoir, P. (1983). The Tides of the Planet Earth. 2nd ed, Pergamon Press, Oxford, 641pp. Ozdemir, S. (2009). TUTGA (2009) GPS Kampanyası Değerlendirme Raporu, GPS Hesaplama Çalışmaları Raporu, JEO-01-09, Jeo.D.Bşk.lığı, Ankara. Tregoning, P., and van Dam, T. (2005), Atmospheric pressure loading corrections applied to GPS data at the observation level, Geophys Res Lett, 32. 7

SABİT İSTASYON VERİLERİNİN ANALİZİ

SABİT İSTASYON VERİLERİNİN ANALİZİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara SABİT İSTASYON VERİLERİNİN ANALİZİ Soner Özdemir 1, Ayhan Cingöz 1, Bahadır Aktuğ 1,

Detaylı

TÜRKİYE DE SABİT GNSS İSTASYONLARININ TARİHİ VE TÜRKİYE ULUSAL SABİT GPS İSTASYONLARI AĞI AKTİF (TUSAGA AKTİF)

TÜRKİYE DE SABİT GNSS İSTASYONLARININ TARİHİ VE TÜRKİYE ULUSAL SABİT GPS İSTASYONLARI AĞI AKTİF (TUSAGA AKTİF) TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara TÜRKİYE DE SABİT GNSS İSTASYONLARININ TARİHİ VE TÜRKİYE ULUSAL SABİT GPS İSTASYONLARI

Detaylı

CORS-TR VERİLERİYLE BELİRLENEN TÜRKİYE TEKTONİK PLAKA HAREKETLERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

CORS-TR VERİLERİYLE BELİRLENEN TÜRKİYE TEKTONİK PLAKA HAREKETLERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR VERİLERİYLE BELİRLENEN TÜRKİYE TEKTONİK PLAKA HAREKETLERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Haluk YILMAZ Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği

Detaylı

TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI

TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI Hacı Bahadır ATEŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ

Detaylı

GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI

GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI Engin Gülal 1, N.Onur Aykut

Detaylı

İNTERNET TABANLI GPS DEĞERLENDİRME SERVİSLERİNİN DOĞRULUK ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

İNTERNET TABANLI GPS DEĞERLENDİRME SERVİSLERİNİN DOĞRULUK ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara İNTERNET TABANLI GPS DEĞERLENDİRME SERVİSLERİNİN DOĞRULUK ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ Harun

Detaylı

Gerçek Zamanlı Ulusal Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Düşündürdükleri

Gerçek Zamanlı Ulusal Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Düşündürdükleri hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2009/1 Sayı 100 www.hkmo.org.tr Gerçek Zamanlı Ulusal Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Düşündürdükleri Muzaffer KAHVECİ 1 Özet Gerçek zamanlı sabit GNSS

Detaylı

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI i T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL DÜŞEY KONTROL AĞI (TUDKA-99) (TURKISH NATIONAL VERTICAL CONTROL NETWORK (TNVCN-99))

TÜRKİYE ULUSAL DÜŞEY KONTROL AĞI (TUDKA-99) (TURKISH NATIONAL VERTICAL CONTROL NETWORK (TNVCN-99)) TÜRKİYE ULUSAL DÜŞEY KONTROL AĞI (TUDKA-99) (TURKISH NATIONAL VERTICAL CONTROL NETWORK (TNVCN-99)) Coşkun DEMİR Ayhan CİNGÖZ ÖZET Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı (TUDKA-99) 1970-1993 yıllarında ölçülen

Detaylı

CSRS-PPP, MagicGNSS ve APPS Web Tabanlı Yazılımların Statik PPP Modüllerinin Karşılaştırılması

CSRS-PPP, MagicGNSS ve APPS Web Tabanlı Yazılımların Statik PPP Modüllerinin Karşılaştırılması Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 1, 2013 (1-12) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 1, 2013 (1-12) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

İçindekiler F1 F2 F3 F4 F5 F6 ESC SFT CE

İçindekiler F1 F2 F3 F4 F5 F6 ESC SFT CE F1 F2 F3 F4 F5 F6 ESC SFT CE İçindekiler Uzay Teknikleri GNSS nedir GPS İN tarihçesi GPS Nasıl Çalışır? GPS in Bölümleri Uzay Bölümü Kontrol Bölümü Kullanıcı bölümü GLONASS Uydu sistemi GALİLEO Uydu sistemi

Detaylı

GLOBAL KONUM STEMİ GPS

GLOBAL KONUM STEMİ GPS GLOBAL KONUM BELİRLEME SİSTEMS STEMİ GPS BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI Herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir kullanıcının konumunu belirleyen ve en az 4 uydudan kod-faz varış

Detaylı

TEKTONİK HAREKETLERİN BELİRLENMESİNDE GPS KULLANIMI. Hazırlayan: Öğr.Grv. İbrahim Tiryakioğlu

TEKTONİK HAREKETLERİN BELİRLENMESİNDE GPS KULLANIMI. Hazırlayan: Öğr.Grv. İbrahim Tiryakioğlu TEKTONİK HAREKETLERİN BELİRLENMESİNDE GPS KULLANIMI Hazırlayan: Öğr.Grv. İbrahim Tiryakioğlu 2 1 İÇİNDEKİLER Giriş Tektonik Hareket Nedir Tektonik Hareketlerin Oluşum Sebebi Tektonik Hareketleri Belirleme

Detaylı

FARKLI GPS YAZILIMLARI İLE DEĞERLENDİRİLEN GPS BAZ UZUNLUKLARININ BİLİNEN DEĞERLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Cevat İNAL 1, Ömer SALGIN 2

FARKLI GPS YAZILIMLARI İLE DEĞERLENDİRİLEN GPS BAZ UZUNLUKLARININ BİLİNEN DEĞERLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Cevat İNAL 1, Ömer SALGIN 2 S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.23, s.2, 28 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.23, n.2, 28 FARKLI GPS YAZILIMLARI İLE DEĞERLENDİRİLEN GPS BAZ UZUNLUKLARININ BİLİNEN DEĞERLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI Cevat İNAL

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SABİT GNSS İSTASYONU (YLDZ), VERİLERİNİN ANALİZİ VE SUNUMU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SABİT GNSS İSTASYONU (YLDZ), VERİLERİNİN ANALİZİ VE SUNUMU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SABİT GNSS İSTASYONU (YLDZ), VERİLERİNİN ANALİZİ VE SUNUMU E. GÜLAL 1, B. AKPINAR 1, A.A.DİNDAR 2, N.O. AYKUT 1, İ. TİRYAKİOĞLU 3, H. ERDOĞAN 4 1 Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Öğretim Yöntemi: Ders Başarı Ölçme Yöntemi: Ders Sunusu için:

Öğretim Yöntemi: Ders Başarı Ölçme Yöntemi: Ders Sunusu için: Dersin Amacı vs Ders Kodu: 179 (4. Yarıyıl) Yrd. Doç. Dr. Serkan DOĞANALP Necmettin Erbakan Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Yöntemi: Yüz yüze, teorik ders anlatımı, pratik uyulamalar. Ders

Detaylı

TUSAGA AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

TUSAGA AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ M.V. GEZER 1, Z.S. KARAN 2, E. KULAKSIZ 3, B. ERKEK 4, S. BAKICI 5 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, mehmetvg@gmail.com 2 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi

Detaylı

T.C. Ocak 2013 Konya Her Hakkı Saklıdır

T.C. Ocak 2013 Konya Her Hakkı Saklıdır T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gravite Alanı Belirleme Amaçlı Yakın Yer Uyduları İçin Duyarlı Yörünge Belirleme Teknikleri Serkan DOĞANALP DOKTORA TEZİ Harita Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Uydularla Konum Belirleme Sistemleri (GNSS) nin Hassas Tarımda Kullanımı ve Sağladığı Katkılar

Uydularla Konum Belirleme Sistemleri (GNSS) nin Hassas Tarımda Kullanımı ve Sağladığı Katkılar Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2014 (35-48) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 6, No: 2, 2014 (35-48) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3. Oluşturulması

Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3. Oluşturulması Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3 Çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modelinin Oluşturulması Proje No: 106Y130 İ. Öztuğ Bildirici Aydın Üstün Necla Uluğtekin

Detaylı

INVESTIGATING MULTIPATH EFFECTS ON REAL TIME KINEMATIC GPS AND A CASE STUDY

INVESTIGATING MULTIPATH EFFECTS ON REAL TIME KINEMATIC GPS AND A CASE STUDY GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK GPS TE SİNYAL YANSIMASI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA Ç. MEKİK 1, Ö. CAN 2 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü,

Detaylı

Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Güncel Tektonik Hareketlerin GPS Ve Ps-InSAR Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi; İlk Sonuçlar

Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Güncel Tektonik Hareketlerin GPS Ve Ps-InSAR Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi; İlk Sonuçlar Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2015 (17-28) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 7, No: 1, 2015 (17-28) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com www.hartek.makalesistemi.com

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR VERİLERİYLE İYONOSFER MODELLERİNİN İNCELENMESİ. Doktora Tezi Sawsan BAŞPINAR

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR VERİLERİYLE İYONOSFER MODELLERİNİN İNCELENMESİ. Doktora Tezi Sawsan BAŞPINAR TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR VERİLERİYLE İYONOSFER MODELLERİNİN İNCELENMESİ Doktora Tezi Sawsan BAŞPINAR Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Program: Geomatik Ocak 2012

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP 2. MÜHENDİSLİK KONGRESİ - 1998 Bildiriler Kitabı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP 2. MÜHENDİSLİK KONGRESİ - 1998 Bildiriler Kitabı HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP 2. MÜHENDİSLİK KONGRESİ - 1998 Bildiriler Kitabı GAP BÖLGESİNDE COĞRAFİ TABANLI VERİ GEREKSİNİMİ VE GPS TEN (UYDU GÖZLEMLERİNDEN) YARARLANMA ÇETİN MEKİK Y.Doç.Dr. Müh. Fak. Jeod.

Detaylı

ANKARA MANYETİK RASATHANESİ ***

ANKARA MANYETİK RASATHANESİ *** ANKARA MANYETİK RASATHANESİ *** Mehmet Ali GÜRDAL ÖZET Ankara Manyetik Rasathanesi (AMR), Harita Genel Komutanlığı Jeodezi Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1984 yılında kurulmuş ve halen çalışmasını sürdürmektedir.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ. Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ. Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN F.B.E. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalında hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı

Detaylı

TİCARİ GPS YAZILIMLARINDA EN UYGUN BAZ ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TİCARİ GPS YAZILIMLARINDA EN UYGUN BAZ ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara TİCARİ GPS YAZILIMLARINDA EN UYGUN BAZ ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI İ. Sanlioglu

Detaylı

TUSAGA AKTİF (CORS TR) SİSTEMİNİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KATKILARI

TUSAGA AKTİF (CORS TR) SİSTEMİNİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KATKILARI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara TUSAGA AKTİF (CORS TR) SİSTEMİNİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KATKILARI ÖZET

Detaylı

GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ

GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ Çetin MEKİK* ÖZET Atmosferden geçen GPS'in mikrodalga sinyalleri, elekromagnetik dalgaların yayınımı ilkelerine tabidir. Atmosfer GPS'in her iki sinyalini de, Ll ve L2, etkilemekte

Detaylı

Uluslararası Jeodezik Referans Sistemleri ve CBS

Uluslararası Jeodezik Referans Sistemleri ve CBS Uluslararası Jeodezik Referans Sistemleri ve CBS Rasim Deniz 1, Tevfik Ayan 1, Onur Gürkan 2, Ergün Öztürk 3, R. Nurhan Çelik 1 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı