T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Mayıs 1995 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Mayıs 1995 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Mayıs 1995 PAZAR Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 95/6827 Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti arasında 10 Nisan 1995 tarihinde Brasilia'da imzalanan ekli: 1 Ticaret, Ekonomik ve Sınai İşbirliği Anlaşması'nın, 2 Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın, 3 Kültür ve Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması'nın, onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 21/4/1995 tarihli ve PLGY-1696, 1697, 1698 sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/4/1995 tarihinde kararlaştırılmıştır. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan Hüsamettin CINDORUK CUMHURBAŞKANI V. H. ÇETİN Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. O. KUMBARACIBAŞI Devlet Bakanı N. KURT Devlet Bakanı Z. HALİS Devlet Bakanı M. GÖLHAN Milli Savunma Bakam N. AYAZ Milli Eğitim Bakanı M. KÖSTEPEN Ulaştırma Bakanı H. AKYOL Sanayi ve Ticaret Bakanı İ. GÜRPINAR Turizm Bakanı N. CEVHERİ Devlet Bakanı B. S. DAÇE Devlet Bakanı A. HACALOĞLU Devlet Bakanı A. GÖKDEMİR Devlet Bakanı N. MENTEŞE İçişleri Bakanı E. ŞAHİN Bayındırlık ve İskan Bakanı R. ŞAHİN Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. AKTUNA Devlet Bakanı A. BAYKAL Devlet Bakanı t. ATTİLA Devlet Bakanı V. Ş. ERDEM Devlet Bakanı E. İNÖNÜ Dışişleri Bakanı R. ŞAHİN Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V. H. EKİNCİ Orman Bakanı A. Ş. EREK Devlet Bakanı. E. KIRATLIOĞLU Devlet Bakanı A. ATAÇ Devlet Bakanı M. MOĞULTAY Adalet Bakanı 1. ATTİLA Maliye Bakanı D. BARAN Sağlık Bakanı A. G. GÜRKAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M. E. KARA KAŞ Kültür Bakanı H. EKİNCİ Çevre Bakanı V. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1995 Sayı : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Sınai İşbirliği Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaktır) eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde; iki ülke arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek ve işbirliğini geliştirmek arzusuyla, ticaret, ekonomik ve sınai işbirliğini karşılıklı menfaat esaslarına göre teşvik etme yönündeki ortak çıkarlarını dikkate alarak, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: MADDE I Akıt Taraflar, ticari ilişkilerini geliştirmek ve çeşitlendirmek ve iki ülke arasındaki ekonomik ve sınai işbirliğini teşvik etmek için ilgili kanunları ve yönetmelikleri çerçevesinde uygun olan bütün önlemleri alacaklardır. MADDE II İki ülke arasındaki ekonomik işbirliği, genel olarak, ticaret, bankacılık ve finans, sanayi, ulaştırma ve haberleşme, tarım ve enerji konularının yanısıra Akıt Taraflarca kararlaştırılacak diğer alanları da kapsayacaktır. MADDE III İki ülke arasındaki malların ve hizmetlerin değişiminden doğan tüm ödemeler, ülkelerin kambiyo mevzuatlarına uygun olarak yapılacaktır. MADDE IV Akit taraflar, her iki ülkede yürürlükte bulunan i l g i l i kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde, aşağıda belirtilen malların gümrük vergilerinden, resimlerden ve diğer harçlardan muafiyetini veya geçici olarak muaf tutulmalarını sağlayacaklardır: Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 2

3 28 Mayıs 1995 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 3 a) Ticari değer taşımayan numune veya reklam malzemeleri, b) Aşağıdakilerin geçici ithalatı; - montaj veya onarım amacıyla getirilen aletler veya maddeler, - test veya gösteri için getirilen ürünler, - sabit veya geçici fuarlar ve sergiler için getirilen mallar, - uluslararası ticarette kullanılan özel konteynerler ve paketler, - tesislerin ve diğer sanayi yapılarının inşaatında kullanılmak üzere, bu inşaatın müteahhiti tarafından ithal edilen ve yerel kaynaklardan hazır olarak temin edilemeyen özel aletler ve teçhizat. Bu malların ticari bir işleme tabı olmaları durumunda, ilgili gümrük vergileri, resimleri ve diğer harçları ödenecektir. MADDE V Akit Taraflar, birbirlerinin ülkelerinde düzenlenecek uluslararası ticaret fuarlarına, sergilere ve diğer faaliyetlere katılmaları için firmalarını ve kuruluşlarını teşvik edecekler ve ticaret heyetleri ile iş temsilcilerinin teatisini teşvik etmek hususunda çaba sarfedeceklerdir. MADDE VI Akit Taraflar, iki ülke arasında ticaret, ekonomik ve sınai işbirliğini teşvik etmek ve kolaylaştırmak için resmi düzeyde bir Türkiye-Brezilya Karma Komisyonu kurmayı kararlaştırmışlardır. Karma Komisyon, işbu Anlaşmanın başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli tedbirleri alacak ve yeni ekonomik ve sınai işbirliği alanlarını belirleyecektir. Karma Komisyon, gerekli olduğu takdirde, alt-komiteler kurabilecek ve Komisyon toplantılarına katılmak üzere uzmanları ve danışmanları çağırabilecektir. Karma Komisyon, Akit Taraflardan birinin talebi üzerine dönüşümlü olarak Türkiye ve Brezilya'da toplanacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ. GAZETE 28 Mayıs 1995 Sayı : MADDE VII İşbu Anlaşma çerçevesinde Akıt Taraflar arasındaki işbirliği, her iki ülkede yürürlükte bulunan kanunlara, tüzüklere ve yönetmeliklere uygun olarak yapılacak ve tarafların uluslararası yükümlülüklerine uygun olacaktır. MADDE VIII Taraflar arasında, işbu Anlaşmanın yorumlanmasından veya uygulanmasından doğan her türlü uyuşmazlık, gereksiz bir gecikme olmaksızın, dostane danışmalar ve görüşmeler yoluyla çözümlenecektir. MADDE IX İşbu Anlaşma, her bir Akıt Tarafın yasama usullerine uygun olarak hazırlanan onay belgelerinin teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. İşbu Anlaşma, beş yıllık bir dönem için yürürlükte kalacak ve geçerlilik süresinin bitiminden üç ay önce Akit Taraflardan biri yazılı feshi ihbarda bulunmadığı takdirde, birer yıllık dönemler itibarıyla kendiliğinden uzatılacaktır. İşbu Anlaşmanın sona ermesi halinde, geçerlilik süresi içinde yapılmış ticari sözleşmeler ve iş bağlantılarıyla ilgili tamamlanmamış yükümlülüklere, bu Anlaşma hükümlerinin uygulanması devam edecektir. Aşağıda imzaları bulunan, her iki ülkenin tam yetkili temsilcileri, işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. Türkçe, Portekizce ve İngilizce dillerinde ve her metin aynı derecede geçerli olmak üzere ikişer nüsha halinde Brasilia'da 10 Nisan 1995 tarihinde imzalanmıştır. Metinler arasında farklılık olduğu takdirde, İngilizce metin esas alınacaktır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ BREZİLYA FEDERATİF CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA Onur Kumbaracıbaşı Luiz Felipe Lampreıa DEVLET BAKANI DİŞ İLİŞKİLER BAKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 28 Mayıs 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti, (bundan sonra Akıt Taraflar olarak anılacaktır) İki ülke arasındaki dostluk ve anlayış bağlarını güçlendirmeyi arzu ederek, Turizmin ekonomik kalkınma, anlayış, iyi niyet ve halklar arasındaki yakın ilişkileri geliştirmede mükemmel bir araç olduğundan emin olarak, Dünya Turizm örgütü hükümlerini ve 1980 yılında Dünya Turizm Konferansında kabul edilen Manila Deklerasyonu ve 1982'de Acapulco Belgesiyle onaylanmış önerileri dikkate alarak, Karşılıklı hak ve çıkarların tam eşitliğini temel alarak, Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır: MADDE I Akıt Taraflar, kendi yasalarının sınırları içinde, her iki ülke arasındaki turist akışını hızlandırmak amacıyla, birbirlerine azamı kolaylığı sağlayacaklardır. MADDE II Akıt Taraflar, kendi resmi turizm kuruluşları vasıtasıyla, doğal ve kültürel kaynakların korunması ve muhafaza edilmesi, turistlerin konaklaması, seyahat acentaları, profesyonel sektör faaliyetleri ve diğer i l g i l i konuları kapsayan yürürlükteki yasal düzenlemeleri hakkında bilgi değişiminde bulunacaklardır. MADDE III Akit Taraflar, turizm alanında uzman ve danışman değişimini ve turizm alanında çalışan personele yönelik işbaşında mesleki eğitim kursları, seminerler ve karşılıklı burs koşullarını kapsayan bütün bilgi ve tecrübelere ilişkin değişimi teşvik edeceklerdir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1995 Sayı : MADDE IV Her iki taraf, kendi yasaları çerçevesinde, diğer tarafın topraklarında, bu amaçla imzalanacak özel bir anlaşmaya uygun olarak, Turizm Enformasyon Bürosu kurulması imkanını araştıracaklardır. Ayrıca Akit Taraflar, turizm reklam kampanyalarının, enformasyon ve tanıtma faaliyetlerinin koordinasyonunu ve basılı döküman ve film değişimini teşvik edeceklerdir. MADDE V Akit Taraflar, ziyaret edilen ülkenin turistik yerlerini kamuoyuna tanıtmak amacıyla, kitle iletişim araçları ve seyahat acentaları temsilcileri ve tur operatörlerinin karşılıklı ziyaretlerini teşvik edecek ve geliştireceklerdir. MADDE VI Akit Taraflar, turistik yerlerinin tanıtılması amacıyla diğer tarafça düzenlenen sergiler, kongreler, fuarlar ya da diğer tanıtma faaliyetlerine olanakları ölçüsünde katılacaklardır. MADDE VII Akit Taraflar, kendi ilgili turizm kuruluşlarının reklamları veya turizm tanıtma malzemelerinde; her iki ülkenin sosyal, tarihi ve kültürel gerçeklerine saygı gösterilmesini sağlamaya çalışacaklardır. MADDE VIII Her iki taraf, kendi kanunlarının elverdiği ölçüde, diğer ülkenin vatandaşlarının turizm işletme ve yatırım projelerine katılma olanaklarını dikkate alacaktır. MADDE IX Akit Taraflar; - Anlaşmanın uygulanmasını gerçekleştirmek, - Ortak kararları gerektiren hususları incelemek, Bu işbirliğinden doğan gelişmeleri araştırmak için ilgili Hükümetler tarafından seçilen temsilcilerden oluşan Karma Komisyon Toplantılarının, her iki ülkenin Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu altında yapılması üzerinde anlaşmışlardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 28 Mayıs 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 İki ülkenin Hükümetleri, kamu ve özel sektör temsilcileri ve uzmanlarını Karma Komisyon Toplantılarına davet etme hakkına sahiptirler. Karma Komisyon Toplantıları dönüşümlü olarak iki yılda bir defa ülkelerin birinde yapılacaktır. Komisyon toplantılarına ev sahibi ülkenin heyet başkanı başkanlık edecektir. MADDE X İşbu Anlaşma, her iki ülkede gerekli yasal işlemlerin tamamlandığı hususunu tarafların birbirlerine diplomatik yollarla bildirimde bulunduğu tarihte yürürlüğe girecektir. MADDE XI İşbu Anlaşma, beş yıllık bir süre için yürürlükte kalacak ve beşer yıllık ilave sürelerle kendiliğinden yenilenecektir. Taraflardan her biri, bu sürelerin sona ermesinden en az altı ay önce diplomatik yollarla bildirimde bulunarak bu Anlaşmayı feshedebilir. Türkçe, Portekizce ve ingilizce dillerinde ve her metin aynı derecede geçerli olmak üzere ikişer nüsha halinde Brasilia'da 10 Nisan 1995 tarihinde imzalanmıştır. Metinler arasında farklılık olduğu takdirde ingilizce metin esas alınacaktır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ BREZİLYA FEDERATİF CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA Onur Kumbaracıbaşı Luiz Felipe Lampreia DEVLET BAKANI DIŞ İLİŞKİLER BAKANI Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür ve Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır) İki ülke arasındaki mevcut dostluk bağlarını güçlendirmek ve geliştirmek; kültür, eğitim ve spor alanlarındaki ikili işbirliğini teşvik etmek arzusuyla; Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 1995 Sayı : MADDE I 1. Akit Taraflar iki ülke arasındaki eğitim işbirliğini, karşılıklılık ve her ülkedeki yürürlükteki yasalara uygunluk esasları çerçevesinde, teşvik edeceklerdir. 2. Bu amaçla, Akit Taraflar aşağıdaki hususları sağlayacaklardır: (a) Her iki ülkedeki yüksek öğretim ve diğer eğitim kuruluşları arasında işbirliğini, üniversitelerarası anlaşmalar yoluyla genişletmek ve teşvik etmek; (b) Yüksek öğretim kuruluşlarının uzmanları ve öğretim görevlileri arasındaki değişimi ve işbirliğini teşvik etmek; (c) Eğitim kuruluşlarında ve i l g i l i diğer müesseselerde yetkili makamların müsaadesi çerçevesinde; dil, tarih, edebiyat, kültür ya da iki ülke halkının yaşantılarının sair veçhelerine ilişkin öğretim verilmesini kolaylaştırmak ve teşvik etmek; (d) Eğitim ve kültürel faaliyetleri duyurmak, mümkün olduğunda, eğitim işbirliği alanında Akit Taraflardan birinin düzenlediği kongre, konferans ve benzeri faaliyetlere diğer Akit Taraf temsilcilerini katılmaya teşvik etmek; (e) Kültür ve öğretim yöntemleriyle, her düzeyde tecrübe ve bilgi değişimini kolaylaştırmak; MADDE II Akit Taraflar, Türkiye ve Brezilya'da yürürlükteki yasalara uygun olarak, iki ülkedeki eğitim kuruluşları tarafından verilen diploma ve sertifikaların tanınması için gerekli şartları yaratmaya gayret edeceklerdir. MADDE III Akit Taraflar, değişik kültür alanlarında işbirliğini geliştirmeye çalışacaklar ve karşılıklı ilgi alanlarına giren, özellikle aşağıdaki hususları teşvik edeceklerdir: (a) Edebi eserlerin tercümesi suretiyle diğer ülkenin Edebiyatının yayılmasına yönelik faaliyetlerini; (b) Radyo, televizyon, tiyatro, sinema, konser salonları ve sergi merkezlerinde diğer ülkenin sanat eserlerinin tanıtılmasını; (c) Her iki ülkede gerçekleştirilen herhangi bir kültürel faaliyetin tanıtılması amacıyla; radyo, televizyon ve haber ajanslarının yetkili kuruluşları arasındaki işbirliğini; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 28 Mayıs 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 9 (d) Yetkili makamlar aracılığıyla düzenlenen konferansları, sergileri, sanat olaylarını, film festivallerini ve spor karşılaşmalarını; (e) Kitapların ve kültür alanındaki diğer yayınların değişimini; (f) Diğer Akit Tarafça düzenlenen uluslararası konferanslara, yarışmalara ve kültürel işbirliğine ilişkin toplantılara kendi temsilcilerinin katılımını; (g) Sanat okulları, müzeler, kütüphaneler, tiyatrolar ve diğer kültürel müesseseler arasındaki işbirliğini; (h) Yazar birlikleri, bestekarlar, ressamlar, heykeltraşlar, baskı sanatçıları, mimarlar, aktörler ve müzisyenlerle; tiyatro, sinema ve müzik birlikleri temsilcileri arasındaki temasları; (i) Mimari ve kültürel eserlerin muhafazası ve müzelerde kolleksiyonla görevli uzmanlar arasında ziyaret ve tecrübe değişimini; (j) İki ülkeden her birinin mevzuatı çerçevesinde; arşivlere, data bankalarına, halk ve üniversite kütüphanelerine serbestçe girişi ve araştırma yapılmasını; (1) Sanatçı ve sanatçı gruplarının değişimini. MADDE IV Akit Taraflar, aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi için karşılıklı olarak spor teşkilatları arasındaki temasları teşvike çalışacaklardır: 1. Diğer Akit Tarafça düzenlenen uluslararası spor olaylarına, yarışma ve karşılaşmalara kendi temsilcilerinin katılmasını; 2. Ülkelerin, karşılıklı olarak spor birlikleri arasında işbirliğini. MADDE V işbu Anlaşmanın uygulanması amacıyla, "Türkiye - Brezilya Ortak Kültür Komisyonu" kurulacaktır. Komisyon her iki yılda bir, sırasıyla, Brezilya ve Türkiye'de, eğitim ve kültür alanındaki düzenli işbirliği programlarını hazırlamak amacıyla toplanacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1995 Sayı : MADDE VI Eğitim ve kültür alanındaki işbirliği programları, aynı zamanda Akit Taraflar arasında, diplomatik yolla müzakere edilerek, tamamlayıcı düzenlemeler akti suretiyle de yapılabilir. MADDE VII işbirliği programlarında öngörülen her projenin mali şartları, Ortak Kültür Komisyonunda belirlenebileceği gibi, Madde VI'da belirtilen tamamlayıcı düzenlemelerle veya bu düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin herhangi bir belgeyle tesbit edilebilir. MADDE VIII İşbu Anlaşmanın tadili veya gözden geçirilmesi, diplomatik Nota teatisi suretiyle yapılabilir ve her iki Akit Tarafın Madde IX'a uygun olarak onayını mütakiben yürürlüğe girer. MADDE IX 1. İşbu Anlaşma, her iki Akit Tarafın gerekli yasal işlemlerin tamamlandığını diğer tarafa bildirmesini takiben; son bildirim tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecektir. 2. İşbu Anlaşma süresiz olarak yürürlükte kalacak ve Akit Taraflardan birinin diğerine diplomatik kanallardan feshini ihbar suretiyle sona erdirilebilecektir. Bu durumda, Anlaşma diğer tarafça fesih ihbarının alındığı tarihden itibaren 3 aylık bir süre için yürürlükte kalacaktır. 3. İşbu Anlaşmanın feshi, Akit Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, yürürlükteki programları etkilemiyecektir. Türkçe, Portekizce ve İngilizce dillerinde ve her metin aynı derecede geçerli olmak üzere ikişer nüsha halinde Brasilla'da 10 Nisan 1995 tarihinde imzalanmıştır. Metinler arasında farklılık olduğu takdirde, ingilizce metin esas alınacaktır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ BREZİLYA FEDERATİF CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA Ayvaz Gökdemir Luiz Felipe Lampreia DEVLET BAKANI DIŞ İLİŞKİLER BAKANI Yürütme ve ldare Bölümü Sayfa : 10

11 28 Mayıs 1995 Sayı : RESM İ GAZETE Sayfa : 11 Acordó De Cooperaçao Comercial, Económica E Industrial Entre O Governo Da República Da Turquía E O Governo Da República Federativa Do Brasil 0 Governo da República da Turquia e O Governo da República Federativa do Brasil (doravante denominados "Partes Contratantes"), Com base nos principios da igualdade e da reciprocidade; Desejosos de fortalecer as relaçôes de amizade e de intensificar a cooperaçao entre os dois países; Considerando seu interesse coraum de promover a cooperaçao comercial, económica e industrial em bases, mutuamente vantajosas. Acordara o seguinte: ARTIGO I As Partes Contratantes tomarâo todas as medidas necessárias, em conformidade com seus respectivos dispositivos legáis internos, para fortalecer e diversificar suas relaçôes comerciáis e promover a cooperaçao económica e industrial entre os dois países. ARTIGO II A cooperaçao económica entre os dois países abrangerá, em geral, o comercio, finanças, investimentos, industria, transporte e comunicaçôes, agricultura e energia, bem como outros setores sobre os quais concordem. ARTIGO III Os pagamentos e taxas relativos a bens e services entre as duas Partes Contratantes serâo efetuados em conformidade com a legislaçâo e os regulamentos cambiáis vigentes em ambos os países. ARTIGO IV 1. As Partes Contratantes, em conformidade com suas respectivas, leis e regulamentos internos, concederlo isençâo ou suspensao das tarifas aduaneiras, impostos e outros tributos incidentes sobre a importaçâo e/ou exportaçâo de amostras e materiais de propaganda e dos seguintes bens, em régime de admissso temporaria: a) ferramentas e artigos trazados para fins de montagem ou conserto; Yürütme ve IdareBölümüSayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÍ GAZETE 28 Mayis 1995 Sayi : b) produtos para fins de teste ou de demonstradlo? c) bens destinados a feiras e exposigoes temporarias ou permanentes? d) conteineres especiáis e embalagens do tipo utilizado no comercio internacional; e) ferramentas e equipamentos especiáis, nao imediatamente disponíveis no local, para utilizagáo na construcao de fábricas e outras estruturas industriáis importadas pelo empreendedor de tais construgóes. 2. As respectivas tarifas aduaneiras, taxas e outros encargos deverao ser pagos, se os referidos bens se destinarem, a transagóes comerciáis. ARTIGO V As Partes Contratantes estimularao suas empresas e organizaçôes a participar de feiras comerciáis fnternacionais, exposigoes e outras atividades que tenham lugar em seus respectivos países, e esforçar-se-âo para promover o intercambio de delegagóes comerciáis e de representantes empresariais. ARTIGO VI As Partes Contratantes constituirao urna Comissao Mista bilateral, com o propósito de promover e facilitar a- cooperagao comercial, económica e industrial entre os dois países. 2. A Comissao Mista tomará as medidas necessárias para a implementagao do presente Acordó e. identificará novas áreas de cooperagao económica e industrial. 3. Se necessario, a Comissao Mista estabelecerá subcomites e designará especialistas e conselheiros para participar de suas reunióes. 4. A Comissao Mista reunir-se-á, mediante convocagáo de urna das Partes Contratantes, alternadamente, na Turquia e no Brasil. ARTIGO VII A cooperagao entre as Partes Contratantes, no ámbito do presente Acordó, realizar-se-á em consonancia com as leis, normas e regulamentos em vigor nos respectivos países, e de maneira compatível com as suas obrigagóes internacionais. YUrütme ve IdareBolUmtt Sayfa : 12

13 28 Mayıs 1995 Sayı : RESMİ GA7ETE Sayfa : 13 ARTIGO VIII Toda controversia relativa 5 interpretagáo e aplicacao do presente Acordó será solucionada, sera demora injustificada, por neio de consuitagoes amistosas e negociagoes. ARTIGO IX! O presente Acordó entrará em vigor na data da troca dos instrumentos de ratificagáo, em conformidade cora a legislagao de cada Parte Contratante. 2. O presente Acordó permanecerá em vigor pelo prazo de 5 (cinco) anos, a partir dos quais sua validade será automáticamente prorrogada por períodos sucessivos de um ano, salvo se urna notificagáo escrita de denuncia for apresentada por_qualquer das Partes Contratantes, com antecedencia de 3 (tres) meses de sua expiragao. 3. ^ Expirado o presente Acordó, suas disposigoes devem continuar sendo aplicáveis com respeito a qualquer obrigagáo nao cumprida de contratos comerciáis e acordos empresariais concluidos durante sua vigencia. Os abaixo assinados, devidamente credenciados por seus respectivos Governos, assinaram o presente Acordó. Feito em Brasilia, em, em 3 (tres) exemplares origináis, ñas línguas turca, portuguesa e inglesa, sendo todos os textos igualmente auténticos. Em caso de divergencia, prevalecerá o texto em sua versao inglesa. PELO GOVERNO DA REPUBLICA PELO GOVERNO DA REPÚBLICA DA TURQUIA FEDERATIVA DO BRASIL Onur Knmharacibasi Luiz Felipe Lampreia MINISTRO DE ESTADO MINISTRO DE ESTADO DAS RELACOES EXTERIORES Agreement On Trade, Economic And Industrial Cooperation Between The Government Of The Republic Of Turkey And The Government Of The Federal Republic Of Brazil The Government of the Republic of Turkey and The Government of the Federative Republic of Brazil (hereinafter referred to as the " Contracting Parties"), On the grounds of equality and mutual benefit; Desiring to strengthen the friendly relations and to enhance the cooperation between the two countries; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1995 Sayı : Considering their common interest m promoting trade, economic and industrial cooperation on the basis of mutual advantage, Have agreed as follows: ARTICLE I The Contracting Parties shall take all appropriate measures within the framework of their respective laws and regulations to enhance and diversify their trade relations and to promote the economic and industrial cooperation between the two countries. ARTICLE II Economic cooperation between the two countries shall, in general, cover trade, banking and finance, industry, transport and communication, agriculture and energy as well as any other fields agreed upon between the Contracting Parties. ARTICLE III All payments and charges with respect to goods and services to be exchanged between the two countries shall be carried out in accordance with their foreign exchange legislations. ARTICLE IV 1. The Contracting Parties shall exempt or suspend in accordance with their respective laws and regulations in force in-either country the following goods from customs duties, taxes and other dues upon their import and export of samples and advertising materials of no commercial value and the temporary import of: a) tools and articles brought in for assembly or repair purposes; b) products for test or demonstration purposes; c) goods for permanent and temporary fairs and exhibitions; d) specialized containers and packages of the type used in international trade; e) specialized tools and equipment, which are not readily available locally, for use in the construction of plants and other industrial structures imported by the undertaker of such construction. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 28 Mayıs 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : The relevant customs duties, taxes and other dues should be paid if those goods will be m'bject to a commercial transaction. ARTICLE V The Contracting Parties shall encourage their firms and organizations to participate in international trade fairs, exhibitions, and other activities taking place in their respective countries and shall endeavor to promote the exchange of trade delegations and business representatives. ARTICLE VI 1. The Contracting Parties decided to establish a Turkish- Brazilian Joint Commission on the official level for promoting and facilitating trade, economic and industrial cooperation between the two countries. 2. The Joint Commission shall adopt necessary measures for the successful implementation of the present Agreement and shall identify new areas of economic and industrial cooperation. 3. The Joint Commission may, if deemed necessary, establish Sub-committees and call upon experts and advisors to attend the meetings of the Commission. 4. The Joint Commission shall meet upon the request of either Contracting Party, alternately in Turkey and in Brazil. ARTICLE VII Cooperation between the Contracting Parties within the framework of the present Agreement shall be realized in accordance with the laws, rules and regulations in force in their respective coutries and shall be compatible with their international obligations. ARTICLE VIII Any dispute between the Contracting Parties relating to 'the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved without unreasonable delay, by friendlv consultations and negotiations. Yürütmeveİdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1995 Sayı : ARTICLE IX 1. The present Agreement shall enter into force on the date of exchange of the instruments of ratification in conformity with the'legislation of each Contracting Party. 2. The present Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years an therafter its validity shall be automatically extended for successive periods of one year, unless a written notice of termination is given by either Contracting Party 3 (three) months prior to its expiration. 3. After the termination of this Agreement, its provisions Bhall continue to be appplied in respect of any unfulfilled obligations of the commercial contracts and business arrangements concluded during the period of its validity. The undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement. Done in Brasilia, on 10 April 1995, in 3 (three) originals, in the Turkish, Portuguese and English languages, the 3 (three) texts being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail. FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY Onur Kumbaracibasi MINISTER OF STATE FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL Luiz Felipe Lampreia MINISTER OF EXTERNAL RELATIONS Acordó Entre O Governo Da República Da Turquía E O Governo Da República Federativa Do Brasil Sobre Cooperacao No Setor De Turismo O Governo da República da Turquía e O Governo da República Federativa do Brasil (doravante denominados "Partes Contratantes"), Desejosos de fortalecer as relacoes de amizade e cooperacao entre os dois países; Convencidos de que o turismo é excelente instrumento para a promocao do desenvolvimento económico, da compreensáo, da boa vontade e do es.treitamento das relacoes entre os povos; Yürütme ve ldarebölümüsayfa : 16

17 28 Mayıs 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 17 Tendo em vista os Estatutos da Organizagáo Mundial de Turismo e as Recomendar;oes da Conferencia Mundial de Turismo em sua "Declaragáo de Manila" de 1980, ratificadas no "Documento de Acapulco" de 1982; Fiéis ao principio da completa igualdade de direitos e beneficios mutuos, Acordam o seguinte: ARTIGO I As Partes Contratantes, em conformidade com suas respectivas leis e regulamentos internos, concederlo urna a outra o máximo em facilidades para aumentar o fluxo turístico entre os respectivos países. ARTIGO II As Partes Contratantes, por meio de suas entidades oficiáis de turismo, trocarlo informagóes sobre suas respectivas normas jurídicas, inclusive no tocante á protegió e conservagáo de recursos naturais e culturáis, a acomodagoes turísticas, agencias de viagem, atividades profissionais nesse setor e quaisguer outros assuntos afins. ARTIGO III As Partes Contratantes promoverlo o intercambio de especialistas e profissionais no setor turístico, e o intercambio.de experiencias e conhecimento em todas as áreas de turismo, bem como o estudo de propostas relativas a concesslo recíproca de bolsas de estudos, á realizagáo de seminarios e cursos de treinamento para profissionais do turismo. ARTIGO IV Cada Parte Contratante, em conformidade com sua legislagao interna, estudará a possibilidade de estabelecer, no territorio da outra Parte Contratante, um servigo de informagáo turística, em conformidade com um acordó especial concluido para esse fim. Da mesma forma, as Partes Contratantes fomentarlo a coordenagao de campanhas de propaganda turística, a informagáo e as atividades de promogáo, bem como a troca de material impresso e filmes. ARTIGO V As Partes Contratantes encorajaráo e promoverlo visitas recíprocas de representantes dos mídia, agentes de viagem e operadores turísticos, com o objetivo de manter informadas suas respectivas opinioes públicas sobre as atragoes turísticas do país visitado. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1995 Sayı : ARTIGO VI Cada Parte Contratante, com o objetivo de promover suas atraçôes turísticas respectivas, participarlo, de acordó com suas possibilidades, de mostras, congressos, feiras ou outras atividades promocionais organizadas pela outra Parte Contratante. ARTIGO VII _As Partes Contratantes zelarlo para que as organizacoes turísticas respeitem, na propaganda ou informacao turística, a realidade social, histórica e cultural de cada país. ARTIGO VIII Cada urna das Partes Contratantes considerará a possibilidade de que cidadaos da outra Parte Contratante participem 'de atividades de exploraclo no setor de turismo e de projetos de investimento, em conformidade com suas respectivas legislacóes internas. ARTIGO IX 1. As- Partes Contratantes a fim de: - realizar a implementacao do presente Acordó; - estudar os assuntos que necessitam urna resolucao conjunta, e - estudar os desenvolvimientos oriundos dessa cooperacáo, decidiram criar urna Comissao Mista constituida de representantes designados pelos respectivos Governos, sob coordenagao dos Ministerios das Relacoes Exteriores. 2. Os Governos dos dois países poderáo convidar representantes e especialistas dos setores público e privado para participaren! das reunises da Comissao Mista. 3» A Comissao Mista reunir-se-á alternadamente urna vez a cada 2 (dois) anos em um dos dois países. 4. As reunises da Comissao Mista serio presididas pelo Chefe da Delegacáo do país hospedeiro. ARTIGO X O presente Acordó entrará em vigor na data em que ambas as Partes Contratantes houverem notificado urna a outra, por meio dos cañáis diplomáticos, sobre o cumprimento das respectivas formalidades internas. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 28 Mayıs 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 19 ARTIGO XI 1. O presente Acordó permanecerá em vigor pelo prazo de 5 (cinco) anos e será automáticamente prorrogado por períodos adicionáis de 5 (cinco) anos. 2. Qualquer^das Partes Contratantes poderá, por meio dos cañáis diplomátios, denunciar o presente Acordó mediante notificacáo com_ no mínimo 6 (seis) meses de antecedencia da data de expiracáo de cada período. Feito em Brasilia, em, em 3 (tres) exemplares origináis, ñas línguas turca, portuguesa e inglesa, sendo todos os textos igualmente auténticos. Em caso de divergencia, prevalecerá o texto em sua versao inglesa. PELO GÜVERNO DA REPUBLICA PELO GOVERNO DA REPUBLICA DA TURQUIA FEDERATIVA DO BRASIL Onur Kumbaracibasi Luiz Felipe Lampreia MINISTRO DE ESTADO MINISTRO DE ESTADO DAS RELACOES EXTERIORES Agreement Between The Government Of The Republic Of Turkey And The Government Of The Federative Republic Of Brazil On Cooperation In The Field Of Tourism The Government of the Republic of Turkey and The Government of the Federative Republic of Brazil (Hereinafter called the "Contracting Parties"), Wishing to strengthen the ties of friendship and understanding between their two countries, Convinced that tourism is an excellent instrument for promoting economic development, understanding, goodwill and close relations between people; Bearing in mind the Statutes of World Tourism Organization, and the Recommendations of the Tourism World Conference in its "Manila Declaration" of 1980, ratified in the "Acapulco Document" of 1982; Based on the full equality of rights and the mutual benefits, Have agreed to the following provisions: ARTICLE I The Contracting Parties shall, within the limits of their internal legislation, grant each other the maximum facilities to increase the tourism flow between both countries. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1995 Sayı : ARTICLE II The Contracting Parties shall, through their official tourist entities, exchange information on their legal systems in force, including those related to the protection and conservation of the natural and cultural resources, tourist accomodations, travel agencies, professional sector activities and every other related matter. ARTICLE III The Contracting Parties shall encourage the exchange of experts and advisors in the field of tourism, and the exchange of experience and knowledge in all tourism sectors, and the study of -proposals concerning the reciprocal provision of scholarships, seminars and on-the-job training courses for the personnel employed in tourism. ARTICLE IV Each Contracting Party, within the limits of their internal legislation, shall study the possibility to establish in the territory of the other Party, a tourist information office, in accordance with a special agreement concluded to that effect. Likewise, the Contracting Parties shall encourage the coordination of tourist advertising campaigns, the information and the promotion activities and the exchange of printed material and films. ARTICLE V The Contracting Parties shall encourage and promote mutual visits of media representatives, travel agents and tour operators in order to keep informed their public opinion about the tourist attractions of the visited country. ARTICLE VI Each Contracting Party, in order to promote its tourist attractions, shall participate, according to its possibilities, in exhibits, congresses, fairs or other promotional activities organized by the other Party. ARTICLE VII The Contracting Parties shall seek that tourist organizations respect, in their advertising or tourist information, the social, historical and cultural reality of each country. YUrütmeveldareBölümü Sayfa : 20

21 28 Mayıs 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 21 ARTICLE VIII Each Contracting Party shall consider the possibility that nationals of the other Contracting Party participate in tourism exploitation and investment projects in accordance with the laws of each country. ARTICLE IX 1. The Contracting Parties: - to realize the implementation of the Agreement; - to study the matters necessitating a joint resolution; - to study the developments realized from this cooperation, have agreed to the founding of a Mixed Commission Meeting consisting of representatives appointed by the respective governments under the coordination of the Ministry of Foreign Affairs of each country. 2. The Government of the two countries reserve the right to invite representatives and experts from the public and private sector to attend the Mixed Commission Meetings. 3. The Mixed Commission Meetings shall convene alternately once in two years in one of the two countries. 4. The sessions of the Commission shall be chaired by the Head of the Delegation of the hosting country. ARTICLE X This Agreement shall enter into force on the date both Contracting Parties have notified each other, through diplomatic channels, of the completion of the legal formalities required in each country. ARTICLE XI 1. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and will be automatically renewed for additional periods of 5 (five) years. 2. Any of the Contracting Parties may, through diplomatic channels, terminate this Agreement with a notification of at least 6 (six) months prior to the expiration of each period. Yürütme ve ldare Bölümü Sayfa : 21

22 Sayfa : 22 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1995 Sayı : Done in Brasilia, on 10 April 1995, in the Turkish, Portuguese and English languages, the 3 (three) texts being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail. FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY Onur Kumbaracıbaşı MINISTER OF STATE FOT THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL Luiz Felipe Lampreia MINISTER OF EXTERNAL RELATIONS Acordó De Cooperacao Cultural E Educacional Entre O Governo Da República Da Turquía E O Governo Da República Federativa Do Brasil O Governo da República da Turquia O Governo da República Federativa do Brasil (doravante denominados "Partes Contratantes"), Animados pelo desejo de desenvolver e fortalecer os lagos de amizade existentes entre os dois países, e com o objetivo de promover a cooperagao bilateral nos setores da Cultura, Educagao e Esporte; Acordaram o seguinte: ARTIGO I 1. As Partes Contratantes estimularao a cooperacao educacional entre os dois países, com base no principio da reciprocidade e em conformidade com a legislagao vigente em cada país. 2. Para alcangar tal objetivo, as Partes Contratantes procuraráo: a) encorajar e expandir a cooperagao entre instituigóes de ensino superior dos dois países, por meio do estabelecimento de convenios interuniversitários, bem como entre instituigóes educacionais afins; Yürütme ve Idare Bölümü Sayfa : 22

23 28 Mayıs 1995 Sayı : RESM İ GAZETE Sayfa : 23 b) estimular a cooperagao e o intercambio de professores e funcionarios de instituigoes de ensino superior; c) encorajar e facilitar o ensino do Idioma, da Historia, da Literatura, da Cultura e de outros aspectos da vida de ambos os países em instituigoes educacionais e outros estabelecimentos, con a autorizagao das respectivas autoridades educacionais; d) divulgar os eventos educacionais e culturáis e estimular, quando possível, a participagáo de representantes da outra Parte Contratante em congressos, conferencias e outros encontros relacionados com a cooperagao educacional, promovidos por urna das Partes Contratantes; e) facilitar a troca de informagoes e experiencias em todos os níveis e modalidades de cultura e de ensino. ARTIGO II As Partes Contratantes empenhar-se-ao em criar condigoes para o reconhecimento de diplomas e certificados conferidos por instituigoes educacionais dos dois países, de acordó com as leis vigentes na Turquía e no Brasil. ARTIGO III As Partes Contratantes procurarlo desenvolver a cooperagao nos diversos setores de interesse vinculados a Cultura, devendo sobretudo encorajar: a) as iniciativas com a finalidade de divulgar a literatura do outro país por meio de tradugoes de obras literarias; b) a divulgagao de obras de arte do outro país pela televisao, pelo radio, pelo teatro, pelo cinema, em locáis de concertos e centros de exibigáo; c) a cooperagao entre as respectivas instituigoes competentes ñas áreas do radio, televisao e agencias noticiosas, com o objetivo de divulgar quaisquer outras iniciativas culturáis implementadas em ambos os países; d) as palestras e exibigoes, bem como eventos artísticos, festivais de cinema e encontros esportivos por meio das autoridades respectivas; e) o intercambio de livros e outras publicagoes no setor da Cultura; Yürütme ve İdareBölümüSayfa : 23

24 Sayfa : 24 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1995 Sayı : f) a participaçlo de seus representantes em conferencias internacionais, competiçôes e encontros relacionados com a cooperaçâo cultural, promovidos pela outra Parte Contratante; g) a cooperaçâo entre escolas de arte, museus, bibliotecas, teatros e outras instituiçôes de cultura; h) contactos entre associaçôes de escritores, compositores, pintores, escultores, artistas gráficos, arquitetos, atores e músicos, bem como representantes de associaçôes de teatro, cinema e música; i) o intercambio de experiencias e de visitas de especialistas encarregados de coleçôes de museus e de conservaçlo de propriedades culturáis e arquitetónicas; j) a conducáo de pesquisa, com permissáo de acesso, de acordó com a legislaçâo de cada um dos países, aos arquivos, bancos de dados e às bibliotecas públicas e universitarias; 1) o intercambio de artistas e de grupos artísticos. ARTIGO IV As Partes Contratantes procurarlo encorajar contactos entre as suas respectivas organizacóes desportivas, com o objetivo de estimular: a) a participacáo de seus representantes em eventos esportivos internacionais, competigóes e encontros promovidos pela outra Parte Contratante; b) a cooperagao de associagoes esportivas de seus respectivos países. ARTIGO V Com o propósito da implementagáo deste Acordó, será crxada^uma Ccmissáo Mista Cultural Turquia-Brasil, a qual se reunirá, em sessóes plenárias, urna vez a cada 2 (dois) anos, alternadamente_na Turquía e no Brasil, de modo a elaborar programas periódicos de cooperagao ñas áreas da Cultura e da Educagao. ARTIGO VI Os programas de cooperagao ñas áreas da Cultura e da Educagao poderao ser, igualmente, negociados em Ajustes Complementares a serem celebrados, por via diplomática, entre as Partes Contratantes. Yürütme ve İdare BöIümü Sayfa : 24

25 28 Mayıs 1995 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 ARTIGO VII As condigoes financeiras de cada projeto setorial previsto nos programas de cooperagáo poderáo ser definidas pela Comissao Mista Cultural, nos Ajustes Complementares mencionados no Artigo VI ácima ou em outros Instrumentos que os implementem. ARTIGO VIII Qualquer modificagáo ao presente Acordó, ou a sua revislo, poderá ser proposta por Nota diplomática e entrará em vigor após a aprovagáo de ambas as Partes Contratantes, na forma do Artigo IX. ARTIGO IX 1. Cada Parte Contratante notificará a outra sobre o cumprimento das 'respectivas formalidades legáis internas para a vigencia do presente Acordó, o qual entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data da última notificagáo. 2. O presente Acordó permanecerá em vigor por tempo indeterminado. Poderá ser denunciado por qualquer das Partes Contratantes, por meio de urna notificagáo dirigida á outra Parte Contratante, pelos cañáis diplomáticos. Nessa hipótese, o Acordó permanecerá em vigor até o período de 3 (tres) meses contados a partir da data de recebimento da notificagáo de denuncia pela outra Parte Contratante. - A denuncia do presente Acordó nao afetará os 3 programas em execugáo, a menos que as Partes Contratantes disponham de outro modo. Feito em Brasilia, em, em 3 (tres) exemplares origináis, ñas linguas turca, portuguesa e inglesa, sendo todos os textos igualmente auténticos. Em caso de divergencia, prevalecerá o texto em sua versáo inglesa. PELO GOVERNO DA REPUBLICA DA TURQUIA Ayvaz Gokdemir MINISTRO DE ESTADO PELO GOVERNO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Luiz Felipe Lampreia MINISTRO DE ESTADO DAS RELACOES EXTERIORES Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25

26 Sayfa : 26 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1995 Sayı : Agreement On Cultural And Educational Cooperation Between The Goverment Of The Republic Of Turkey And The Government Of The Federative Republic Of Brazil The Government of the Republic of Turkey and The Government of the Federative Republic of Brazil (Hereinafter called the " Contracting Parties "), Wishing to develop and strengthen the ties of friendship between the two countries, and to promote bilateral cooperation in the areas of Culture, Education and Sports; Have agreed as follows: ARTICLE I 1. The Contracting Parties shall encourage educational cooperation between the two countries, based on the principle of reciprocity and according to the laws of each country. 2. In order to achieve this goal, the Contracting Parties shall ceek: a) to encourage and to enlarge the cooperation between higher studies institutions of both countries through the establishment of mter-university agreements, as well as between similar educational institutions; b) to encourage the cooperation and the exchange of teachers and experts of educational institutions of higher learning;, ) t o encourage and to provide means for the study of the c asde t 9 6 ' * t h e H i s t o r y- the Literature, the Culture, and other and at h in educational institutions l i f e i n b o t h c o u n t r i e s, o r 9 a n i 2 a t i o n s > with permission from their respective r educational authorities; d) to advertise educational and cultural events and to encourage, whenever possible, the participation of representatives from the other Contracting Party in congresses, conferences and other meetings related to educational cooperation promoted by one of the Contracting Parties; e) to facilitate the exchange of information and experiences on all levels and modes of Culture and SC'JCdtion. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :

27 28 Mayıs 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 27 ARTICLE II The Contracting Parties shall strive to create conditions for the recognition of diplomas and certificates issued by educational institutions of both countries, according to the laws of Turkey and Brazil. ARTICLE III The Contracting Parties shall mutually seek to develop cooperation in different mutual interest areas related to Culture, giving special attention to the encouragment of: a) the initiatives leading to the diffusion of the other country's Literature, through translations of literary works; b) the diffusion of works of art from the other country through television, radio, theater, cinema, concert halls and exhibiton centers; c) the cooperation between their competent institutions on the areas of radio, television and news agencies in order to divulge any other cultural initiatives carried out in both countries; d) the conferences and exhibitions, as well as artistic events, film festivals and sports meetings promoted by their respective authorities; e ) the exchange of books and other publications in the field of Culture; f) the participation of their representatives in international conferences, contests and meetings related to cultural cooperation promoted by the other Contracting Party; g) the cooperation between art schools, museums, libraries, theaters and other cultural institutions; h) the contacts between associations of writers, composers, painters, sculptors, printing artists, architects', actors and musicians, as well as between representatives from theater, cinema and music associations; i) the exchange of experiences and visits of experts in charge of museum collections and of the conservation of cultural and architectural properties; j) the realization of research winh free access to archives, data banks and to public and college libraries according to the laws of each country; 1) the exhange of artist and a r t i s t i c groups. ARTICLE TV The Contracting Parties sha^. ~<=ek to encourage contacts between their respective scons associations, in order to encourage : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27

28 Sayfa : 28 RESMt GAZETE 28 Mayıs 1995 Sayı : a) the participation of their representatives in international sports events, competitions and meetings promoted by the other Contracting Party; b) the cooperation between sports associations m their respective countries, ARTICLE V For the purposes of the implementation of this Agreement, a Turkey-Brazil Joint Cultural Commission shall be established, to meet in full session every 2 (two) years, alternately in.turkey and Brazil in, for the setting up of periodical Cooperation programs in the areas of Culture and Education. ARTICLE VI The cooperation programs in the areas of Culture and Education may also be negotiated in Complementary Agreements to be signed by both Contracting Parties through diplomatic channels. ARTICLE VII The financial conditions of each sectorial initiative contemplated in the cooperation programs may be defined by the Joint Cultural Commission, in the Complementary Agreements referred to in Article VI above or in any other Instrument implementing them. ARTICLE VIII Any modification to the present Agreement or its revision shall be object of an exchange of diplomatic Notes between the Contracting Parties and shall enter into force upon receipt of the last Note, as provided for in Article IX. ARTICLE IX 1. Each Contracting Party shall notify the other of the fulfillment of the respective internal legal formalities with regard to the entry into force of this Agreement, which shall then become legally binding 30 (thirty) days after receipt of the last Note. 2. This present Agreement shall be valid for an indefinite period, it may be terminated by any of the Contracting Parties, by means of a notification of termination addressed to the other Contracting Party, through diplomatic channels. In this case, fche Agreement will remain valid for a period of 3 (three) months after receipt of such notification of termination. 3> The termination of this Agreement shall not affect the programs under execution unless otherwise agreed upon. Done in Brasilia, on 10 April 1995, in 3 (three) originals, in the Turkish, Portuguese and English languages, the 3 (three) texts being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail. FOE THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY Ayvaz Gökdemir MINISTER OF STATE yordta* ve Ida«BdlOma Sayfa : 2S FOR THE GOVERNMENT OF TH1 FEDERATIVE REPUBLIC BRAZIL Luiz Felipe Lampreia MINISTER OF EXTERNAL RELATIONS

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Ocak 1992 SALI Sayı : 21104 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/2509 Milletlerarası

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işlerı için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Nisan 1993 Sayı: 21557 PAZARTESİ YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 93/4216 Milletlerarası

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma 23.02.2005 Çarşamba Sayı: 25736 (Asıl) Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı: 2005/8465 4 Haziran 2003 tarihinde Ankara da imzalanan ve 30/6/2004 tarihli ve 5209 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Ocak 1992 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Ocak 1992 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Ocak 1992 PAZAR Sayı : 21102 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 25266)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 25266) -113- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YUGOSLAVYA FEDERAL CUMHURİYETİ FEDERAL HÜKÜMETİ ARASINDA EĞİTİM, BİLİM, KÜLTÜR VE SPOR ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956)

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956) -1429- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma 6 Aralık 1977 Sayı: 16131 RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 ve Danıştay Genel Kurulunun 21/4/1977 tarihli ve Esas: 1977/15, Karar: 1977/14 sayılı karan üzerine, 1630 sayılı Dernekler Kanununun 49 uncu maddesine göre,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 2016/8761 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 1/2013 SAYILI KARARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (07.05.2016 T. 29705 R.G.) Karar

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509) 687 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 1.5.2007

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 28 Eylül 1994 Sayı : 22065 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. Prof.Dr.T.TOSKAY M.KEÇECİLER F.ÜNLÜ S.SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı

Bakanlar Kurulundan. Prof.Dr.T.TOSKAY M.KEÇECİLER F.ÜNLÜ S.SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı 10.05.2000 Çarşamba Sayı: 24045 (1. Mükerrer) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasında İmzalanan Kültürel İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında

Detaylı

UNM PROTOCOLON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between

UNM PROTOCOLON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between UNM YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO Albuquerque, NM, USA ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve

Detaylı

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

PROTOCOL OF INTENT FOR COOPERATION BETWEEN KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY, RUSSIAN FEDERATION,

PROTOCOL OF INTENT FOR COOPERATION BETWEEN KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY, RUSSIAN FEDERATION, PROTOCOL OF INTENT FOR COOPERATION BETWEEN KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY, RUSSIAN FEDERATION, AND YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY, REPUBLIC OF TURKEY Kazan (Volga region) Federal University, represented

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S., Sayısı : 40

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S., Sayısı : 40 MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S., Sayısı : 40 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhııriyeti^Hü-* kümeti Arasında 14 Ağustos 1979 Târihinde Ankara'da İmzalanan- Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

W\YNE STATE. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION

W\YNE STATE. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION W\YNE STATE U n iv e r s it y YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve WAYNE STATE UNIVERSITY Detroit, Michigan PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between YILDIZ TECHNICAL

Detaylı

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ye INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NÖPEMBER Surabaya, Republic of Indonesia PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between YILDIZ TECHNICAL

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802 Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2005/9802 30 Haziran 2005 tarihinde Bakü de imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliğine

Detaylı

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 Milletlerarası Sözleşme Karar Sayısı : 2005/9813 Türkiye Cumhuriyeti adına 6 Nisan 2004 tarihinde New York ta imzalanan ve 28/10/2005 tarihli ve 5415 sayılı Kanunla onaylanması

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT between. Tokyo University of Marine Science and. and Mugla University Faculty of Fisheries

ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT between. Tokyo University of Marine Science and. and Mugla University Faculty of Fisheries ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT between Tokyo University of Marine Science and Technology and Mugla University Faculty of Fisheries Tokyo University of Marine Science and Technology and Mugla University

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

TURKiVE CUMHURiYETi HUKUMETi ile. TARIM ALANINDA TEKNiK, BiLiMSEL VE EKONOMiK tsnnu.tct PROTOKOLU

TURKiVE CUMHURiYETi HUKUMETi ile. TARIM ALANINDA TEKNiK, BiLiMSEL VE EKONOMiK tsnnu.tct PROTOKOLU TURKiVE CUMHURiYETi HUKUMETi ile ETIYOJPYA FEDERAL DEMOKRATiK CUMHUIDYETi HUKITMETi ARASINDA TARIM ALANINDA TEKNiK, BiLiMSEL VE EKONOMiK tsnnu.tct PROTOKOLU Turkiye Cumhuriyeti adma Turkiye Cumhuriyeti

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. ve OMDURMANISLAMIC UNIVERSITY Omdurman, Sudan Cumhuriyeti

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. ve OMDURMANISLAMIC UNIVERSITY Omdurman, Sudan Cumhuriyeti YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve OMDURMANISLAMIC UNIVERSITY Omdurman, Sudan Cumhuriyeti ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve Sudan arasında

Detaylı

NOT. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between

NOT. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between '911 NOT NEW YORK INSTITUTE Of TECRNOLOGY YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti Ve NEW YORK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ New York, ABD PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

Я EPOKA UNIVERSITY PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti

Я EPOKA UNIVERSITY PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti 1911 Я EPOKA UNIVERSITY YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve EPOKA ÜNİVERSİTESİ Tiran, Arnavutluk Cumhuriyeti ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ PROTOCOL

Detaylı

Memorandum of Understanding on Collaborations. on Undergraduate/Graduate Studies and Research and Development

Memorandum of Understanding on Collaborations. on Undergraduate/Graduate Studies and Research and Development (i-t\ J a U j 'XDlC Memorandum of Understanding on Collaborations on Undergraduate/Graduate Studies and Research and Development Whereas, to promote academic exchanges and collaborations between International

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Milletlerarası Andlaşmalar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Milletlerarası Andlaşmalar 20.05.2003 Salı Sayı: 25113 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Yunanistan I. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 T. B. M.,M. (S. Sayısı : 125) Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

UNMIK in 10 Haziran 1999 tarihli ve 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı ile Kosova da bir geçici yönetim sağlamakla görevlendirilmiş olduğunu,

UNMIK in 10 Haziran 1999 tarihli ve 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı ile Kosova da bir geçici yönetim sağlamakla görevlendirilmiş olduğunu, TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KOSOVA GEÇİCİ ÖZYÖNETİM KURUMLARI (SAĞLIK BAKANLIĞI) ADINA GÖREV YAPAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KOSOVA GEÇİCİ YÖNETİMİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Eylül 1994 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Eylül 1994 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 28 Eylül 1994 ÇARŞAMBA Sayı : 22065 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Karar Sayısı ; 94/5956 Milletlerarası

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin lıkneşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara vekillik

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR Bu Sözleşme, bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta..... ( Müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir. Taraflar, Müşteri nin bu Sözleşme

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Milletlerarası Andlaşma

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Milletlerarası Andlaşma 11.04.2004 Pazar Sayı: 25430 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır.

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır. YASADER NDI Türkiye The Civil Office of the Hungarian Parliament Macaristan Parlamentosu Sivil Toplum Ofisi Dokümanın Temel Konusu Macaristan Parlamentosu internet sitesinde yayınlanmakta olan bu kaynakta,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VE MİNHO ÜNİVERSİTESİ ARASINDA EŞDANIŞMANLI DOKTORA TEZ PROTOKOLÜ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VE MİNHO ÜNİVERSİTESİ ARASINDA EŞDANIŞMANLI DOKTORA TEZ PROTOKOLÜ PROTOCOL FOR A JOINT RESEARCH DOCTORAL THESIS BETWEEN YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY AND UNIVERSITY OF MINHO Yıldız Technical University located in Istanbul, Turkey, represented for the purposes hereof by

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958)

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) 2 Article I 3 1. This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve UNIVERSITY OF PRISHTINA Priştine, Kosova Cumhuriyeti ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ PROTOCOL ON INTERNATIONAL

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN-TÜRKİYE CUMHURİYETİ)

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN-TÜRKİYE CUMHURİYETİ) GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN-TÜRKİYE CUMHURİYETİ) VE KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) ARASINDA AKADEMİK/BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Giresun Üniversitesi ve Kırgızistan Türkiye

Detaylı

PROTOCOL for INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY (YTU) Istanbul, Republic of Turkey. and

PROTOCOL for INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY (YTU) Istanbul, Republic of Turkey. and PROTOCOL for INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY (YTU) Istanbul, Republic of Turkey and NORTHERN VIRGINIA COMMUNITY COLLEGE (NVCC) Annandale, Virginia, United States

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLET FARMASÖTİK İDARESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLET FARMASÖTİK İDARESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI. TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLET FARMASÖTİK İDARESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Heyeti ve Çin Devlet Farmasötik

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Ocak 1997 CUMARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Ocak 1997 CUMARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Ocak 1997 CUMARTESİ Sayı: 22874 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar

Detaylı

Güm. ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakam Çalışma Bakanı T. MATARACI G. ÖNGÜT M YÜCELER A. B. ERSOY

Güm. ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakam Çalışma Bakanı T. MATARACI G. ÖNGÜT M YÜCELER A. B. ERSOY 6 Haziran 1978 Sayı: 16308 RESMÎ GAZETE Sayfa: 51 5. Repayment Dates (Section 5.01) In 20 equal semi - annual repayment instalments on 30 June and 31 December in each year, in any case, the first such

Detaylı

UTeM PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between

UTeM PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between UTeM YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti Ve UNIVERSITI TEKNIKAL M ALAYSI A M E LAKA Malezya PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY Istanbul,

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

T. B. M; M. (S. Sayısı: 636)

T. B. M; M. (S. Sayısı: 636) Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 T. B. M; M. (S. Sayısı: 636) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 25 Haziran 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26563 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2007/12264 1 Aralık 2006 tarihinde Ankara da imzalanan ekli Türk-Hollanda Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevtana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

SIRA SAYISI: 308. Türkiye Büyük Mîllet Meclîsi

SIRA SAYISI: 308. Türkiye Büyük Mîllet Meclîsi Türkiye Büyük Mîllet Meclîsi YASAMA DONEMİ YASAMA YILI 24 SIRA SAYISI: 308 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Myanmar Birliği Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Karar Sayýsý : 2008/14118 Pazar, 19 Ekim 2008

Karar Sayýsý : 2008/14118 Pazar, 19 Ekim 2008 Karar Sayýsý : 2008/14118 Pazar, 19 Ekim 2008 Taþpýnar Muhasebe 14 Ekim 2008 SALI Resmî Gazete Sayý : 27024 MÝLLETLERARASI ANDLAÞMA Karar Sayýsý : 2008/14118 26 Haziran 2008 tarihinde Antalyada imzalanan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı (bundan sonra iki Taraf olarak anılacaklardır), İki tarafın iki ülke arasında sağlık ve

Detaylı

Directive on investorcompensation schemes. Holger Weustenfeld, BaFin

Directive on investorcompensation schemes. Holger Weustenfeld, BaFin Yatırımcı Tazmin Sistemlerine İlişkin Direktif Directive on Investor Compensation Schemes Holger Weustenfeld, BaFin 1 Directive on investorcompensation schemes Directive 97/9/EC of the European Parliament

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

KARİYER PORT TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI

KARİYER PORT TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI TÜRKLİM KARİYER - PORT CENTER: ESTABLISHING A NATIONAL QUALIFICATIONS AND PERSONNEL CERTIFICATIONS CENTER TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI Limanda

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan 01.08.2001 Çarşamba Sayı: 24480 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

YILDIZ T E K N İK Ü N İV E R SİT E Sİ İstanbul, T ürkiye C um huriyeti. between. NO VI SAD Ü N İV E R SİT E Sİ Novi Sad, Sırbistan C um huriyeti

YILDIZ T E K N İK Ü N İV E R SİT E Sİ İstanbul, T ürkiye C um huriyeti. between. NO VI SAD Ü N İV E R SİT E Sİ Novi Sad, Sırbistan C um huriyeti 19 I 1 YILDIZ T E K N İK Ü N İV E R SİT E Sİ İstanbul, T ürkiye C um huriyeti ve NO VI SAD Ü N İV E R SİT E Sİ Novi Sad, Sırbistan C um huriyeti A R A SIN D A İM Z A L A N A N U L U SL A R A R A SI E Ğ

Detaylı

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl)

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) 16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

MUTABAKAT ZAPTI (İRAN)

MUTABAKAT ZAPTI (İRAN) MUTABAKAT ZAPTI (İRAN) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı (bundan böyle "Taraflar"diye anılacaktır) sağlık alanındaki ilişkilerini geliştirmeye

Detaylı

Akreditif Açılış Komisyonu

Akreditif Açılış Komisyonu LETTER OF CREDIT INFORMATION FORM AKREDİTİF BİLGİ FORMU NAME OF PRODUCT : LETTER OF CREDIT ÜRÜN ADI : AKREDİTİF NAME OF SERVICE Credit Opening File Cost Amendment (For amendments in text after the Credit

Detaylı

Harmoni Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.

Harmoni Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. 2011 Harmoni Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. HSRB A.Ş. Sigorta ve Reasürans Brokerlik Sözleşmesi Bir tarafta Zühtüpaşa Mah. Recep Peker Cad. No: 6 Kadıköy / İstanbul adresinde bulunan Harmoni Sigorta

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar 10.03.2003 Pazartesi Sayı: 25044 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türk - Fransız Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı : 2003/5266

Detaylı

M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL m * MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Temmuz 1999 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Temmuz 1999 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 8 Temmuz 1999 PERŞEMBE Sayı : 23749 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

AGENDA. by Monday, March Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project. - Role of Government in Public Policy

AGENDA. by Monday, March Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project. - Role of Government in Public Policy AGENDA - Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project by Monday, March 12 - Role of Government in Public Policy - The context - Attitudes Towards Government - Size of government

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Ekim 1998 PAZARTESİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Ekim 1998 PAZARTESİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Ekim 1998 PAZARTESİ Sayı: 23484 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı;

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti, bundan

Detaylı