T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2007-2011"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI İstanbul

2 ÖNSÖZ Günümüz dünyasında hızla artan her alandaki yarış ile Teknolojideki başdöndürücü gelişmeler, bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler birimlerin sistemlerini yeniden değerlendirmelerini ve gelişmeler ışığında yapılandırmalarını beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda toplumun daha nitelikli hizmet beklentisi, yükseköğretim kurumlarının dolayısıyla Fakültemizin eğitim, öğretim, araştırma ve diğer hizmetlerinde sistematik ve stratejik yaklaşımları zorunlu hale getirmiştir. Geleceğin planlanmasında ve faaliyetlerinde kalitenin arttırılmasına rehberlik edecek stratejik plan; amaç konulması, bu amaçlara ulaşacak yol haritasının çizilmesi, görevlerin yürütülmesi, sonuçların izlenmesi, değişen koşullar çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesini içeren bir süreçtir. Stratejik planlamanın dinamik olduğu ve geleceği yönlendirdiği dikkate alındığında; düzenli olarak gözden geçirilecek, değişen şartlara göre uyarlanacak ve eksiklikleri giderilecektir. Uygulama Dekanlıkca desteklenecek, denetlenecek ve etkin bir şekilde izlenecektir. Bu Stratejik Plana tüm Fakülte mensuplarının etkin katılımı başarımızı artıracaktır. Katkısı olan herkese en içten teşekkürlerimi sunarım. Prof.Dr.K.R.İrfan GÜNEY Dekan MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev. 00 i

3 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Prof.Dr. İrfan Güney (Başkan) Prof.Dr. Mehmet Koz Prof.Dr. Yusuf İnanıcı Prof.Dr. Erhan Öner Prof.Dr. Burhanettin Can Prof.Dr. Yılmaz Çamurcu Prof.Dr. Mustafa Kurt Y.Doç.Dr. Ferhat Güngör Y.Doç.Dr. Mustafa Meral Y.Doç.Dr. Hakan Kaptan İLETİŞİM Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tel.: Faks: e-posta: Adres: Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Göztepe Yerleşkesi, 34722, Kadıköy, İstanbul. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev. 00 ii

4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ i STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ ii İLETİŞİM ii ÇİZELGELER LİSTESİ iv ŞEKİLLER LİSTESİ iv KISALTMALAR v TANIMLAR vi 1.GENEL BİLGİLER TARİHÇE ORGANİZASYON ŞEMASI EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARI 3 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ DURUM ANALİZİ ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER AKADEMİK PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İDARİ PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER FİZİKSEL OLANAKLAR VE HİZMETLER FİZİKİ ALT YAPI HİZMET TÜRLERİ FİNANSAL DURUM PAYDAŞ ANALİZİ GZFT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ FIRSATLARIMIZ TEHDİTLERİMİZ STRATEJİK PLAN MİSYON VİZYON DEĞERLER-İLKELER STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER AMAÇLAR HEDEFLER UYGULAMA STRATEJİLERİ 18 Stratejinin Oluşturulması 18 Eylem Planının Organizasyonu İZLEME VE DEĞERLENDİRME PERFORMANS GÖSTERGELERİ OLUŞTURULMASI PLANIN UYGULANIŞININ VE PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 21 İletişim ve Stratejik Planın Duyurulması 21 Planın Revizyonu 21 Planın Uygulama İlkeleri YARARLANILAN KAYNAKLAR 22 MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev. 00 iii

5 ÇİZELGELER LİSTESİ Çizelge 1: MÜTEF Anabilim Dalları....3 Çizelge 3: MÜTEF Öğrenci ve Ders Veren Öğretim Elemanı Sayıları....6 Çizelge 4: MÜTEF Akademik Personel Dağılımı...7 Çizelge 5: MÜTEF Yabancı Öğretim Elemanı Sayısı Dağılımı....7 Çizelge 6: Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı...8 Çizelge 7: Kadrolu İdari Personel Eğitim Düzeyi...9 Çizelge 8: Sözleşmeli İdari Personel Eğitim Düzeyi....9 Çizelge 9: Öğretim Araç ve Gereçleri Dağılımı...9 Çizelge 10: Düzenlenen Etkinlikler...10 Çizelge 11: MÜTEF in Mali Yapısı...11 Çizelge 12: Paydaşlar listesi...12 Çizelge 13: Performans Matrisi (1) Çizelge 14: Performans Matrisi (2) ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: MÜTEF Organizasyon şeması....2 Şekil 2: MÜTEF Mali Kaynak Yapısı...11 EKLER EK-1. a : Öğrenci Bilgileri Sayılar EK-1. b: Öğrenci Bilgileri İstanbul Dışı Gelen EK-1. c :Öğrenci Bilgileri Yabancı Uyruklu MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev. 00 iv

6 KISALTMALAR AB: Avrupa Birliği ABD: Anabilim Dalı BAPKO: Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu BASEV: Basım Sanayii Eğitim Vakfı DPT: Devlet Planlama Teşkilatı KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı MK: Memnuniyet Katsayısı M.Ü. : Marmara Üniversitesi M.Ü.Y.K: Marmara Üniversitesi Yayın Kurulu. MEB: Milli Eğitim Bakanlığı MTEM: Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi MÜTEF: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ÖSS: Öğrenci Seçme Sınavı ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi PAGEV: Plastik Araştırma ve Geliştirme Eğitim Vakfı TEV: Türk Eğitim Vakfı YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev. 00 v

7 TANIMLAR STRATEJİ: Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşacağını gösteren kararlar bütünüdür. STRATEJİK PLAN: Kuruluşun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır. STRATEJİK PLANLAMA KOMİTESİ: Stratejik planlama çalışmalarında; toplantıların organizasyonu, kuruluş içi ve dışı iletişimin sağlanması ve belge yönetimi gibi destek hizmetleri sağlayan birimdir. KURULUŞUN ÜST YÖNETİCİSİ: Stratejik planlama ekibinin başkanlığını yürüten üst yönetici (Dekan). MİSYON: Kuruluşun ne yaptığını nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eden varlık sebebi olan kavram ya da görevlerdir. VİZYON: Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. TEMEL DEĞERLER: Kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. AMAÇ: Kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. HEDEF: Amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik özel ve ölçülebilir alt amaçlardır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ: Hedeflere ulaşmada ölçülebilir veri yada ölçüt. GİRDİ: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken insan gücü, mali ve fiziksel kaynaklardır. ÇIKTI: Süreçler sonunda elde edilen ürün yani mal ve hizmettir. VERİMLİLİK: Birim çıktı başına girdi oranıdır. SONUÇ: Elde edilen çıktıların amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde nasıl ve ne ölçüde başarılı olduklarını gösteren değerler ve yorumlar bütünü. KALİTE: Ürünlerden (mal ve hizmetlerden) yararlanan, etkilenen ve satın alanların beklentilerinin karşılanmasında ulaşılan seviye. Müşteri ihtiyaçlarının tam karşılanmasıdır. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) SWOT= (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) Analizi: Kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak imgelendiği yöntem. PAYDAŞ: Kuruluşun ürün ve hizmetleriyle ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. İÇ PAYDAŞ: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa ilgili/bağlı kuruluşlardır), DIŞ PAYDAŞ: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. MÜŞTERİLER (Yararlanıcılar): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. İZLEME: Stratejik plan uygulanmasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. DEĞERLENDİRME: Uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlık ve uygunluğunun analizidir. MALİYET: Her türlü faaliyet sonunda harcanan üretim faktörlerinin parasal karşılığıdır. ÜRÜN: Eğitim-öğretim süreçleri sonunda elde edilen mal (döner sermaye çıktıları) ve hizmetlerdir. HİZMET: Soyuttur, elle tutulup görülmeyen ama faydası tartışmasız kabul edilen çıktıdır. EYLEM PLANI: Stratejik planın takvimsel uygulanması sürecidir. SÜREÇ: Belli girdilerin, katma değer yaratarak çıktı haline dönüşme süresidir. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev. 00 vi

8 1.GENEL BİLGİLER 1.1 TARİHÇE T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI Fakültenin nüvesini İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu oluşturur. İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu, 27 Ağustos 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı olarak Haydarpaşa Teknik ve Endüstriyel Okullar Kampüsündeki tesislerde faaliyete başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı olarak kurulan, İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı kararname ile Teknik Eğitim Fakültesi adı altında Marmara Üniversitesi ne bağlanmıştır. Fakültenin kuruluş amacı, MEB na bağlı orta seviyedeki Anadolu Teknik Lise, Anadolu Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezlerine Teknik Öğretmen yetiştirmektir. Ancak son yıllarda MEB her yıl az sayıda teknik öğretmeni istihdam ettiği için mezunlarımız zorunlu olarak sanayide teknik personel veya endüstri eğitim merkezlerinde Teknik Eğitmen unvanıyla görev yapmaktadırlar. Ayrıca, tarihli 4857 sayılı İş Kanunu nun 82. maddesine göre İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışabilirler. Kuruluş amacı, lise seviyesindeki teknik okullara teknik öğretmen yetiştirmektir. Mezunlarımıza 3795 sayılı kanunla teknik öğretmen unvanı verilmektedir. 27 Kasım 1992 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında İkili Öğretim yapılması, 2547 sayılı yükseköğretim kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi hakkında 3843 sayılı kanun ile yürürlüğe giren ikili öğretim programı, Fakültemizde öğretim yılından itibaren uygulanmaktadır. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 1/22

9 1.2 ORGANİZASYON ŞEMASI MÜTEF Organizasyon Şeması Şekil 1 ve Çizelge 1 de verilmiştir. M.Ü. Rektörü Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı Fakülte Yönetim Kurulu Fakülte Kurulu Dekan Yardımcısı (Akademik İşler) Dekan Yardımcısı (İdari İşler) Fakülte Sekreteri Araştırma Görevlisi Temsilcisi Öğrenci Temsilcisi Yazı İşleri Özlük İşleri Hesap İşleri Satın Alma Elektrik Eğitimi Bölümü Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Makina Eğitimi Bölümü Metal Eğitimi Bölümü Matbaa Eğitimi Bölümü Tekstil Eğitimi Bölümü Mekatronik Eğitimi Bölümü Eğitim Bölümü Anabilim Dalları (Çizelge 1) Şekil 1: MÜTEF Organizasyon şeması. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 2/22

10 Çizelge 1: MÜTEF Anabilim Dalları. Aydınlatma ve Tesisat Eğitimi Elektrik Eğitimi Bölümü Elektrik Makinaları Eğitimi Enerji Tesisleri Eğitimi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Makine Eğitimi Bölümü Matbaa Eğitimi Bölümü Metal Eğitimi Bölümü Tekstil Eğitimi Bölümü Eğitim Bölümü Mekatronik Eğitimi Bölümü Elektronik Eğitimi Telekomünikasyon Eğitimi Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Kontrol Eğitimi Enerji Eğitimi Mekanik ve Makine Eleml.Eğitimi Otomotiv Eğitimi Talaşlı Üretim Eğitimi Tasarım ve Konstrüksiyon Eğit. Üretim Planlama ve Kontrol Eğit. Dizgi Eğitimi Reprodüksiyon Eğitimi Baskı Eğitimi Malzeme Bilimi Eğitimi Mekanik Metalurji Eğitimi Kaynak Eğitimi Döküm Eğitimi Ekstraktif Metalurji Eğitimi Hazır Giyim Eğitimi Dokuma Eğitimi Boya-Apre ve Baskı Eğitimi İplik Eğitimi Örgü Eğitimi Eğitim Teknolojisi Eğitim Programları Psikoteknik (Mesleki Rehberlik) 1.3 EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARI EĞİTİM BÖLÜMÜ Eğitim Bölümü, Fakültenin bütün bölümlerindeki öğrencilerin aynı zamanda Teknik Öğretmen olarak yetişmelerini sağlayan programlarla, onlara öğretmenlik formasyonu kazandırmaktadır. Bölümün öğretim materyalleri ile donatılmış öğrenme kaynakları labaratuvarı bulunmakta ve öğrencilerin öğretme becerileri uygulamalı olarak geliştirilmektedir. Eğitim Bölümünde, Eğitim Programları, Eğitim Teknolojisi ve Psikoteknik (Mesleki Rehberlik) Anabilim dalları mevcuttur. ELEKTRİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Elektrik Eğitimi Bölümü nde yeni teknolojilere göre düzenlenmiş, uluslararası standartlara uygun eğitim ve öğretim programları uygulanmaktadır. Bölümde Aydınlatma ve Tesisat, Elektrik Tesisleri, Elektrik Makinaları alanlarında eğitim verilmekte olup, uygulamalı eğitim yapılan Elektrik Ölçmeler ve Devreler, Aydınlatma ve Tesisat, Elektrik Tesisleri ve Koruma MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 3/22

11 Tekniği,Elektrik Makinaları, Güç Elektroniği, Sarım Tekniği Laboratuvarları bulunmaktadır. Bölümün laboratuvar imkanları öğrencilerin alanlarıyla ilgili teknik bilgi ve becerileri üst düzeyde kazanmaları sağlayacak donanımdadır. Eğitim süresi 8 yarıyıl, eğitim dili Türkçe olup ÖSS puan türü sayısaldır. ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Elektronik ve bilgisayar alanında teknik eğitime ve teknolojideki gelişmelere katkıda bulunacak teknik öğretmenler yetiştirmek amacıyla, uluslararası norm ve tanımlara uygun hazırlanmış kaliteli ve uygulama odaklı dinamik bir eğitim ve öğretim programı uygulanmaktadır. Elektronik ve Haberleşme Eğitimi Bölümünde, Elektronik-Haberleşme ve Bilgisayar-Kontrol alanlarında, modern deney setleri, ölçü ve test aygıtları ile donatılmış, Genel Elektronik, Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler, Haberleşme, Görüntü Sistemleri ve Uydu Haberleşmesi, Programlanabilir Denetleyiciler, Robotik, Otomatik Kontrol, Sayısal Kontrol, Elektro-Pnömatik, Endüstriyel Kontrol, Kumanda Teknikleri, Bilgisayar Yazılımı ve Donanımı laboratuvarları ile endüstriyle işbirliği içinde ve endüstrinin ihtiyaçlarıyla uyumlu, uygulamalı eğitim verilmektedir. Örgün Öğretimde eğitim dili İngilizce, İkinci Öğretimde eğitim dili Türkçe dir. İki yarıyıl İngilizce hazırlık okutulmaktadır. Eğitim süresi örgün öğretimde 10 yarıyıl, ikinci öğretimde 8 yarıyıl olup, ÖSS puan türü sayısaldır. MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Makine Eğitim Bölümü'nde Enerji, Otomotiv, Talaşlı Üretim ve Plastik Kalıp Tasarım ve Konstrüksiyon Teknolojileri alanlarında eğitim vermektedir. Bölümün laboratuvar ve atelye imkanları öğrencileri bu alanlarda çalışmaya hazırlayacak niteliktedir. Klasik tezgahlardan oluşan Torna, Freeze, Taşlama ve Üretim atelyelerine ek olarak sanayi ve eğitim tipi CNC tezgahlarının bulunduğu atelyeler de mevcuttur. Öğrencilerin teknik bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlayacak çok sayıda atelyeler de bulunmaktadır. "Kesme Kalıpları ve Plastik Kalıp İmalatında" kullanılan Tel Erozyon ve Dalma Erozyon Dalga Erozyon Tezgahları atelyelerde kullanılmaktadır. Bunların yanısıra Isıtma ve Soğutma, Akışkanlar Mekaniği, Tesisat, Çevre, CAD/CAM, Hidrolik Pnömatik, Dizel ve Benzinli Motorlar, Motor Test, Karbüratör ve Enjeksiyon gibi çok sayıda atelye ve laboratuvar bulunmaktadır. Eğitim süresi 8 yarıyıl, eğitim dili Türkçe olup, ÖSS puan türü sayısaldır. MATBAA EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Ülkemizde dört yıllık fakülte düzeyinde eğitim veren ilk ve en eski Bölümdür. Modern matbaacılığın teorik ve pratik bilgilerinin verildiği programlarla eğitim ve öğretim çalışmaları yürütülmektedir. Matbaa Eğitimi Bölümü; Baskı, Reprodüksiyon ve Dizgi programlarında eğitim ve öğretim çalışmalarını yürütmektedir. Matbaa Eğitimi Bölümü'nde; Baskı, Reprodüksiyon, Dizgi, Serigrafi, Montaj, Karton Ambalaj ve Cilt-Grafik olmak üzere yedi atelye ve Fiziksel Testler Laboratuvarı bulunmaktadır. Dersler bu atelyelerde ve laboratuvarda uygulamalı olarak yürütülmektedir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler anadolu teknik/endüstri meslek liselerinde teknik öğretmenlik yapabilmelerinin yanısıra matbaa sektöründe de üretim, planlama, kalite kontrol ve satış bölümlerinde çalışmaktadırlar. Eğitim süresi 8 yarıyıl, eğitim dili Türkçe olup ÖSS puan türü eşit ağırlıklıdır. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 4/22

12 MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Fakültemiz bünyesinde öğretim yılında örgün öğretimde eğitime başlamış olup, ülkemizde ilk açılan Mekatronik Öğretmenliği programıdır. Mekatronik eğitimi; makine, elektrik, elektronik, bilgisayar, robot teknolojilerinin disiplinlerarası bir yapıda gerçekleştirilen uygulama alanıdır. Bölümün amacı tasarım yapabilecek, ürün geliştirebilecek ve her düzeyede tasarım sürecini denetleyecek, ileri üretim tekniklerini kullanarak çeşitli alanlara uygulayabilecek, sanayide istihdam edilebilecek nitelikte ve mekatronik eğitimi verebilecek teknik öğretmenleri yetiştirmektir. Bölümde Esnek Üretim Sistemleri FMS-CIM, CAD, CAM, Hızlı Prototipleme, Malzeme Analizi (SEM; X-Ray difraktometre, X-Ray spektrometre), Pnömatik-Elektropnömatik, Hidrolik- Elektrohidrolik, Elektrik-Elektronik, Veri İşleme, Akustik ve Titreşim, Proses Kontrol, Kaynak Robotu laboratuvarları bulunmaktadır. Eğitim süresi 8 yarıyıl, eğitim dili Türkçe olup ÖSS puan türü sayısaldır. METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Metal Eğitimi Bölümü öğrencileri uluslararası standartlarda, yeni teknolojileri bilen ve uygulayan, kalite kontrol ve toplam kalite işlevlerini yerine getirebilecek bilgilere sahip Teknik Öğretmenler ve aynı zamanda teknik elemanlar yetiştirilmektedir. Bölüm öğrencileri ikinci sınıftan sonra farklı iki programa ayrılmaktadır. Bu programlar; Metal Teknolojisi programı ve Plastik Teknolojisi programıdır. Bölümde yeterli donanıma sahip laboratuvar ve atölyeler mevcuttur. Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü donanımlı laboratuvarları ile metal endüstrisinin ve sanayiinin ihtiyacına cevap verebilecek testleri yapabilecek düzeydedir. Söz konusu bu testlerden elde edilen sonuçlara göre ve tarafsız bir kurum olarak, test ve bilirkişilik raporları verebilmektedir. Eğitim süresi 8 yarıyıl, eğitim dili Türkçe olup ÖSS puan türü sayısaldır. TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Tekstil Eğitimi Bölümü nde Tekstil Teknolojisi, Tekstil Terbiye Teknolojisi ve Hazır Giyim Teknolojisi programlarında öğretim yapılmaktadır. Tekstil Teknolojisinde ikili eğitim yapılmaktadır. Bu üç programda okuyan öğrenciler, ilk iki yılda (4 yarıyıl) genel tekstil bilgileri, temel bilimler (fizik, kimya, matematik) ve destek derslerini içeren bir ders programını izlerler. 3. yıldan itibaren programların dersleri kendi özel konularına daha fazla ağırlık verecek şekilde düzenlenmiştir. Tekstil Teknolojisi programı öğrencileri, ağırlıklı olarak iplik, dokuma ve örme kumaş teknolojisi konularında; Terbiye Teknolojisi programı öğrencileri ön terbiye, boyama ve baskı teknolojisi konularında; Hazır Giyim Teknolojisi öğrencileri ise, konfeksiyon ve hazır giyim teknolojisi konularında uzmanlaşacak şekilde yetiştirilirler. Eğitim süresi 8 yarıyıl, eğitim dili Türkçe olup ÖSS puan türü Hazır Giyim Öğretmenliği nde sözel, diğer öğretmenlik programlarında sayısaldır. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 5/22

13 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1 DURUM ANALİZİ ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Çizelge 2 MÜTEF öğrencilere ait bilgiler EK-1a de verilmiştir Çizelge 3: MÜTEF Öğrenci ve Ders Veren Öğretim Elemanı Sayıları. ÖĞRENCİ VE DERS VEREN ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI Öğrencinin kayıtlı olduğu programlar Öğrenci Sayısı Mezun olan Öğrenci Sayısı Ders veren Öğretim Elemanı Sayısı Akademik Yıl Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora (Tıpta Uzmanlık) Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora (Tıpta Uzmanlık) Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora (Tıpta Uzmanlık) Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora (Tıpta Uzmanlık) Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora (Tıpta Uzmanlık) Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora (Tıpta Uzmanlık) MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 6/22

14 2.1.2 AKADEMİK PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER Çizelge 4: MÜTEF Akademik Personel Dağılımı. AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI Yıllar Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Okutman Uzman 1 TOPLAM Çizelge 5: MÜTEF Yabancı Öğretim Elemanı Sayısı Dağılımı. Yabancı öğretim elemanı yoktur. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 7/22

15 2.1.3 BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR Çizelge 6: Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı. Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı Yıllar TOPLAM MAKALE Ulusal Hakemsiz dergi Ulusal Hakemli dergi Uluslararası Hakemsiz dergi Uluslararası Hakemli dergi SSCI (Social Sciences Citation Index) SCI-Expanded (Science Citation Index-Expanded) AHCI Uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergiler İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergiler Atıf Sayısı KİTAP Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta (ders kitabı hariç) bölüm Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç) editörlüğü Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan ders kitabı Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan ders kitabı BİLDİRİ Ulusal Sözlü Bildiri Ulusal Poster Bildiri Uluslararası Sözlü Bildiri Uluslararası Poster Bildiri ÖDÜLLER Ulusal Ödül Uluslararası Ödül MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 8/22

16 2.1.4 İDARİ PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER Çizelge 7: Kadrolu İdari Personel Eğitim Düzeyi. İDARİ PERSONEL DAĞILIMI Yıllar Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Lisansüstü Lisans Önlisans _ 3 0 Lise Ortaokul TOPLAM Çizelge 8: Sözleşmeli İdari Personel Eğitim Düzeyi. Sözleşmeli İdari personel yoktur FİZİKSEL OLANAKLAR VE HİZMETLER FİZİKİ ALT YAPI Çizelge 9: Öğretim Araç ve Gereçleri Dağılımı. Öğretim Araç ve Gereçleri Dağılımı Öğretim Araç ve Gereçleri Sayı Bilgisayar 500 Dizüstü Bilgisayar 20 Tepegöz 24 Barko vizyon 2 Teksir makinası 0 Fotokopi makinası 8 Video 9 Televizyon 15 Diğer* MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 9/22

17 HİZMET TÜRLERİ Çizelge 10: Düzenlenen Etkinlikler yılından beri düzenlenen etkinlikler Adı Yılı 5th International Istanbul Textile Conference 2005 Konferans 1. Uluslar arası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi 2005 Sempozyum Seminer Apron-Manşon Semineri 2005 Bölüm İçi teknoloji Seminerleri 2004 CtP Donanım Sistemleri 2005 Panel Sertifika Programı Temel Bilgisayar Eğitimi CISCO CCNA Eğitimi C programlama 2004 CNC (Bilgisayar Destekli İmalat, MasterCAM X Yazılımı ile Fanuc kontrolllü tezgahlarla uygulamalar) Bilgisayar Destekli Tasarım Kursları Autocad (2D) Baskı Öncesi ve Baskı 2003 Temel Matbaacılık Eğitimi Tetaş Etiket 2004 Temel Matbaacılık Eğitimi Senk Ofset 2004 Sergi Bienal Gösteri Dinleti Festival Gösterim Konser MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 10/22

18 2.1.6 FİNANSAL DURUM MÜTEF in mali yapısı Çizelge 11 de ve Şekil 2 de verilmiştir. Yıl Hazine Yardımı Öz Gelir Döner Sermaye Çizelge 11: MÜTEF in Mali Yapısı. TOPLAM Hazine Yardımı Toplamda (%) Öz Gelir Toplamda (%) Döner Sermaye Toplamda (%) ,314, , ,000 2,000, ,194, , ,446 3,217, ,081, , ,686 4,336, ,493,567 1,010, ,941 4,957, ,134, , ,170 5,374, ,899,100 1,309, ,943 7,434, MALİ KAYNAK YAPISI 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14.19% 14.44% 10.53% 9.14% 6.72% 3.04% 17.61% 16.35% 18.42% 20.39% 20.09% 17.36% 70.48% 76.93% 79.35% 68.21% 71.05% 65.71% YILLAR HAZİNE YRD. ÖZ GELİR DÖNER SERMAYE Şekil 2: MÜTEF Mali Kaynak Yapısı. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 11/22

19 2.2 PAYDAŞ ANALİZİ MÜTEF paydaşlar listesi Çizelge 12 de verilmektedir. Çizelge 12: Paydaşlar listesi. Paydaş Adı İç Paydaş/ Neden Paydaş Önceliği Dış Paydaş/ Müşteri YÖK Dış Paydaş Yasal Üst Kuruluş 1 MÜ REKTÖRLÜĞÜ Dış Paydaş Yasal Üst Kuruluş 1 MEB Dış Paydaş Ürünlerimizin istihdamı nedeniyle 2 MÜ Fakülteler, Enstitüler, Dış Paydaş Eğitim ve öğretim işbirliği 3 Yüksek Okullar, Araştırma Merkezleri Mezunlarımız Dış Paydaş Ürünümüz/Meslek 4 edindirdiklerimiz SIEMENS Dış Paydaş İşbirliği Protokolu gereği 5 FESTO Dış Paydaş İşbirliği Protokolu gereği 5 DuPont Dış Paydaş İşbirliği Protokolu gereği 5 PAGEV Dış Paydaş İşbirliği Protokolu gereği 5 KOSGEB Dış Paydaş İşbirliği Protokolu gereği 5 Sanayi kuruluşları Dış Paydaş İstihdam, ortak projeler, test ve 5 danışmanlık hizmetleri Veliler ve aileler Dış Paydaş Öğrencilerimiz ve 6 Mezunlarımızdan etkilendikleri için Toplum Dış Paydaş Yararlanan Kesim 7 Öğrenciler İç Paydaş/Müşteri Amacımız/İç Müşterimiz 1 Öğretim Elemanları İç Paydaş Öğrencileri yetiştirenler, araştırma 2 ve diğer hizmetler İdari Personel İç Paydaş Genel destek hizmeti verdiklerinden GZFT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ Teknik Eğitim Fakültelerini tercih eden öğrenciler içinde yüksek ÖSS puanlı öğrencilerin bölümlerimizi tercih etmeleri Gelişen sanayi kuruluşları ile ilişkiler ve işbirlikleri Fakültenin sanayi kuruluşlarına yakın konuşlanması ve ulaşım kolaylığı Mezunlarımızın sanayi kuruluşlarında üretim ve uygulama yönlerinin yüksek olması nedeniyle tercih edilmesi Uzman ve deneyimli akademik kadro Değişime ve gelişime açık kadro ve yönetim desteği Eğitim ve araştırma altyapısı MÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ne Yüksek Lisans ve Doktora eğitiminde Öğretim Üyelerimizin desteği MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 12/22

20 2.3.2 ZAYIF YÖNLERİMİZ Kalabalık öğretim ortamları ve fiziksel mekan yetersizliği Öğretim elemanı sayısının az olması Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının çok fazla olması Tüm Bölümlerimiz için Yabancı Dil hazırlık sınıfının olmaması Mezunlarımızın MEB tarafından istihdam edilmesinde yaşanan sorunlar ve bunun öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisi Mezunlarımızın MEB dışındaki kurumlarda statüsünün açık olmaması nedeniyle istihdam ve ücret sorunlarının yaşanması AB fonlarının yeterince kullanılamaması Uluslararası eşdeğerlilik problemleri nedeniyle AB eğitim ve gençlik programlarından (Erasmus ve Socrates) öğrencilerimizin yararlanamaması, öğretim üyesi değişiminin yapılamaması Mezunları izleme konusunda karşılaşılan güçlükler ve etkileşim yetersizliği Bütçe kalemlerin yetersizliği ve bütçenin kullanımındaki güçlükler Teknisyen ve idari personel sayısının azlığı Ulusal ve uluslar arası bilimsel etkinliklere katılımda destek yetersizliği FIRSATLARIMIZ TEKNOKENT in aktif hale getirilecek olması Sanayi kuruluşları ile yakın ilişkiler ve işbirliği MTEM projesi kapsamında Kalite Güvencesi çalışmalarının başlaması DPT, AB ve BAPKO projeleri Teknik Öğretmen unvanı dışında uluslararası eşdeğerliliğe uygun unvan arayışının başlatılması, bu unvana göre Fakülte müfredatının ve eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması YÖK tarafından Teknik Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırma çalışmalarının başlatılması: YÖK tarafından Teknik Eğitim Fakülteleri Geliştirme Komisyonu nun kurulması YÖK de Teknik Eğitim Fakülteleri Kurultayı nın gerçekleştirilmesi ve alınan kararların izlenmesi AB Mesleki ve Teknik Eğitim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi nde uluslararası sempozyumun düzenlenmesi ve Çalıştay kararları TEHDİTLERİMİZ Devletin eğitim ve araştırmaya ayırdığı kaynağın yetersizliği Hızlı gelişen teknolojiden dolayı atölye ve laboratuvarlardaki teçhizatın güncel tutulmasındaki finansal zorluklar Öğrenci Af Yasaları Ortaöğretim ve eğitim sisteminde gerekli planlama ve iyileştirmelerin yapılamaması İdari ve teknik personel temininde karşılaşılan güçlükler MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 13/22

21 Öğretim elemanlarının düşük ücretle istihdamı Mezunlarımızın istihdamında statü belirsizliği nedeniyle yaşanan sorunlar ve Teknik Eğitim Fakültelerine olan ilginin azalması Yukarıdaki tehditlerin yarattığı motivasyon eksikliği 3. STRATEJİK PLAN 3.1 MİSYON Teknik eğitime ve teknolojideki gelişmelere katkıda bulunacak nitelikte teknik öğretmenleri ve teknik elemanları yetiştirmek, Ulusal ve evrensel değerler ışığında kaliteli ve uygulama odaklı eğitim programlarını geliştirmek Fakülte-sanayi işbirliği çerçevesinde Ar-Ge çalışmaları yapmak, eğitim vermek, projeler üretmek, Bilim ve teknolojiye katkıda bulunmak. 3.2 VİZYON Çağdaş eğitim/öğretim ile evrensel ve etik değerler ışığında üreteceği bilim ve teknoloji eğitimi konusunda ülkemizde lider bir Fakülte olmaktır. 3.3 DEĞERLER-İLKELER Cumhuriyetin temel niteliklerini özümsemiş, laik, çağdaş, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı bireyler yetiştirmek. Adil olmak: Fakülte yönetimi, İç Paydaşlar arasında ayırım yapmaz, liyakat konusunda gereken titizliği göstermek. Sevgi, saygı, hoşgörü: İç paydaşların kendi aralarında, insanca yaşam için gerekli sevgi, saygı ve hoşgörünün oluşması ve sürdürülmesine yardımcı olmak. İşbirliği, katılımcı, dayanışma ve paylaşma: Çalışanlarımız, yönetim süreçleri için gönüllü katılımcılardır. Sınırlı kaynaklarımızın ortak kullanımında, proje yürütmede, bilginin paylaşımında çalışanlarına her zaman destek olmak. Şeffaflık (Açıklık ve İçtenlik), sorumluluk: Faaliyetleri açık bir şekilde yürütmek, yasal şartlar dışında gizlilik içermemek, idari personelin yapılan işin sorumluluğunu taşıması ve gereğinde hesap vermek. Yaratıcılık, araştırıcılık, yenilikçilik ve yetkinlik: Çalışanlarımızı, yaratıcı ve yenilikçi düşünce içinde araştırıcı olmaya teşvik etmek. Mükemmeli arayan, geleceğe güvenle bakan: Mükemmelin daima mükemmeli vardır düşüncesiyle hareket eden İç Paydaşlarımızın geleceğe güvenle bakmasını sağlamak. Toplumsal yarar, olumlu katkı, çevrecilik: Çıktılarımızla (mezunlar, projeler vb), iç ve dış paydaşlarımızın içinde yaşadığı topluma, yarar sağlamak, yaratılan katma değer ile ekonomiye destek vermek, çevreyi koruyup, toplumun geleceğini riske atmayan ahlak değerlere sahip, meslek sahibi bireyler yetiştirmektir. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 14/22

22 3.4 STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER AMAÇLAR Eğitim-Öğretim kalitesini iyileştirmek ve geliştirmek Bilime katkı sağlamak Ülkenin gereksinim duyduğu teknik ve eğitimci işgücünü yetiştirmek İç Paydaşların memnuniyetini artırmak Ulusal ve uluslar arası kurumlar ile Fakülte nin işbirliğini güçlendirmek Fakültemizin Uygulama Mühendisliği Fakültesi ne dönüştürülmesi HEDEFLER Stratejik Amaç 1: Eğitim-Öğretim kalitesini iyileştirmek ve geliştirmek Hedef 1.1: 2009 yılı sonunda Fakültemizin yeni derslik ve laboratuvar mekanı ihtiyaçlarının %10 unun tamamlanmış olması Teknolojik gelişmeler sonunda açılacak yeni dersler, teknolojik yatırımın ortaya çıkaracağı yeni alan ihtiyaçları, kalabalık dersler için yeni derslik ve laboratuvar olanakları araştırılacaktır. Derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmak için yeni mekanlar açılacaktır. Hedef 1.2: 2009 yılına kadar araç-gereci eksik olan 10 dersliğin (projeksiyon cihazı, vb.) %50 sinin tamamlanması 5 dersliğe ait projeksiyon cihazı ve perdesinin alınması için bütçeden pay ayrıldığı dikkate alınacak, 2007 yılı sonunda 2 derslik, 2008 yılı sonunda 2 derslik daha ve 2009 yılı sonunda da 1 dersliğin daha eksikliği giderilecek şekilde planlanan hedefe ulaşılacaktır. Hedef 1.3: Sınavları test yoluyla yapılan derslerin %100 ünün 2010 yılına kadar optik okuyucu yardımı ile değerlendirilmelerinin yapılması Öğretim elemanı ile öğrenci arasındaki diyalogun iyileştirilmesine, ölçme ve değerlendirmede objektif, gerçekçi sonuçlar için bir optik okuyucu (hızlı, ekonomik ve servis güvenceli cihaz seçilmeli) satın alınacaktır. Önce test ile yapılan mevcut derslerin sınavları, daha sonra talep edilen dersler için genişletilerek, not itirazını ortadan kaldıran, kalabalık derslerin sonuçlarının hızlı değerlendirilmesini sağlayan teknolojik yeniliği bu dönemde başlatmak. Daha sonra tüm teorik derslere yaygınlaştırmaktır. Hedef 1.4: 2011 yılına kadar basım için Üniversite Yayın Komisyonu ndan geçen Fakülte öğretim elemanlarına ait ders kitaplarının %50 sinin basımının tamamlanması Öğretim elemanlarının yazmak istedikleri ders kitaplarının üniversite yayın komisyonuna yönlendirilmesi ve özendirilmesi sağlanacaktır. Basım için müracaat edilen kitap sayısı ne kadar çok olursa, öğrencilerin bilgiye ulaşması o kadar kolaylaşacaktır. Hedef 1.5: 2007 yılı sonuna kadar yürütülen, ders notu ve kitabı olmayan teorik derslerin %100 ünün ders notlarının dersi veren öğretim elemanlarınca hazırlanması Bu hedefle eğitim kalitesinin artması ve öğrenci başarısının yükselmesi için, derste anlatılan konular için temel eğitim kaynağı oluşturulmasıdır. Hedef 1.6: 2009 yılı sonuna kadar dersi veren öğretim elemanlarınca hazırlanan teorik ders notlarının tümünün elektronik ortama uygun şekilde hazırlanması Teknolojik alt yapısı tamamlanmış derslik ve laboratuarlarda bulunan projeksiyon cihazlarının verimli kullanımı zamandan, mekandan, öğrenme hızından, nitelikten ve ekonomiden kazanç sağlanmasına yöneliktir. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 15/22

23 Hedef 1.7: 2007 yılı sonuna kadar tüm ders programlarının içeriklerinin güncellenmesi Ders programı içeriklerinin güncellenmesi sürekli iyileştirmedir. Paydaşların (sanayici, toplum vb) beklentilerini karşılamaya yönelik olmasına dikkat edilecektir. Hedef 1.8: 2011 yılı sonuna kadar ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını %25 azaltmak Uluslar arası standartlar dikkate alınarak, bir öğretim elemanına düşen öğrenci sayısı 15 olmasına rağmen fakültemizde bu sayı ortalama civarında ve çok yüksektir. Ya öğrenci alım kontenjanı sayısını %25 düşürülerek ya da öğretim elemanı sayısını arttırılarak sağlanacaktır. Hedef 1.9: 2011 yılı sonuna kadar derslikte m 2 başına düşen öğrenci sayısını %20 azaltmak Öğrencilerimizin dersliklerde daha rahat hareketini sağlarken, atölye ve laboratuarlarda iş sağlığı ve güvenliği standartları bakımından güvence altına alınması için kalabalıktan arınmış ortamların sunulması hedeflenmiştir. Hedef 1.10: 2009 öğretim yılı sonuna kadar öğrencilerin başarı oranlarını (sınıf başarı yüzdesini) %10 artırmak Bu konuda öğretim elemanlarına daha fazla gayret göstermeleri gerekliliği üzerinde durulacaktır. Teknolojik alt yapısı iyileştirilmiş, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı azaltılmış ve birim alana düşen öğrenci sayısı azaldığında motivasyonu yükselen öğrencinin başarısının yükselmesi doğal sonuç olarak görülmektedir. Ortalama başarı oranının % 10 artırılması ilk hedeflerden olup, ortalamanın çok altındaki dersler izlemeye alınacaktır. Hedef 1.11: 2009 yılı sonuna kadar ağ/internet (web) tabanlı eğitim - öğretim sisteminin tüm teknik altyapısının oluşturulması Ağ/internet (web) tabanlı eğitim-öğretim sistemi için gerekli olan mekan, bilgisayar donanımı ve yazılımı ile gerekli araç gereç tespiti için 2006 yılı sonuna kadar bir komisyon oluşturulması ve hedeflenen tarihe kadar teknik alt yapının tamamlanması. Hedef 1.12: 2011 yılı sonuna kadar Fakültemizin Kalite Güvence sisteminin tamamlanması Kalite Geliştirme Koordinasyon Kurulu oluşturulup, fakültenin tüm birimlerinde, eğitim, dokümantasyon ve kayıt sistemi ile sorumlular belirlenecektir. YÖK koordinatörlüğünde hazırlanan dokümanlara uygun kalite yönetim sistemi oluşturulacaktır. Stratejik Amaç 2: Bilime katkı sağlamak Aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için Öğretim Elemanlarımızı zamanında bilgilendirerek; ulusal/uluslararası yayın ve projeler için daha istekli hale getirip mevcut sayıyı artırmak. Hedef 2.1: 2011 yılı sonuna kadar AB, DPT, TÜBİTAK ve BAPKO destekli projelerin %10 artırılması Hedef 2.2: 2011 yılına kadar öğretim üyelerinin uluslararası yayınlarını %20 artıracak tedbirlerin alınması Hedef 2.3: 2011 yılına kadar en az 1 adet teknik ve eğitimci işgücü yetiştirme konusunda ulusal/uluslararası sempozyum/konferans/panel vb. etkinliklerin gerçekleştirilmesi Stratejik Amaç 3: Ülkenin gereksinim duyduğu teknik ve eğitimci işgücünü yetiştirmek Hedef 3.1: 2006 yılı sonuna kadar ülke gereksinimlerinin teknik ve eğitimci işgücünün belirlenmesine yönelik çalışma grubunun oluşturulması MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 16/22

24 Sanayinin ihtiyacına ve ülkenin teknolojik gelişmişliğine uygun ders programı içeriğinin güncellenmesi yada yeni seçimlik ders isimlerinin ve içeriklerinin oluşturulması amacına yönelik olarak çalışacak, Dekanlıkça belirlenecek bir çalışma grubunun 2006 yılı sonuna kadar sayısının belirlenmesi ve görevlendirilmesinin yapılması. Hedef 3.2: Teknik iş gücü konusunda bölümlerin aktif hale gelerek, genel katılıma açık kursa katılım sayısını 2006 dan başlayarak her yıl %5 artırarak sürdürmek Ülkenin atıl iş gücünü istihdam edilebilir bilinç ve yeterlilikte, istenilen mesleki özelliklerin arttırılmasına yönelik, genel katılıma açık kurslar ve eğitim programları düzenleyerek topluma olan olumlu katkılarımızı kanıtlamalıyız. Stratejik Amaç 4: İç Paydaşların memnuniyetini artırmak Hedef 4.1: 2007 öğretim yılından itibaren yurtiçi ve yurtdışı yayınlar yapan öğretim elemanlarının tümüne eşit oranda finansal destek sağlanması Yurtiçi ve yurtdışı yayınlar yapan öğretim elemanlarının, yol ve iaşe masrafları ile yayın masraflarına destek olmak amacıyla bütçe olanakları çerçevesinde ayrılacak bir fonun müracaat edenlerin tümüne eşit oranda finansal destek sağlanmasıdır. Hedef 4.2: İç Paydaşların sportif aktivitelerini geliştirmek üzere, bölümler arası turnuvalar düzenlenmesi ve dekanlık kupası verilmesi için 2006 yılı sonuna kadar sorumluların atanması. Fakültemiz içi bölümler arası samimiyetin ve centilmenliğin geliştirilmesi, spora yönlendirmek amacıyla 2006 yılı sonuna kadar her bölümden bir görevli belirlenecektir. Eleme usulü fikstür oluşturmak, Basketbol, Futbol, Voleybol, Masa tenisi vb. dallarda katılmak isteyen iç paydaş ve bölümleri teşvik etmektir. Hedef 4.3: Yaşam boyu eğitim düşüncesi ile, eğitimcinin eğitimi konulu 2006 yılı sonuna kadar eğitim programları oluşturarak, öğretim elemanlarının ve çalışanlarımızın %30 unun yeni teknoloji ve gelişmelere uyum ve oryantasyonun sağlanması Her bölüm öncelikle kendi teknolojik alt yapısının tam kullanımına yönelik, eğitim programları oluşturarak öncelikle öğretim elemanlarının daha sonra isteyen büro elemanlarının katılımını sağlamaktır. Hedef 4.4: Her öğretim yılında iki kez olmak üzere öğrenci memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti üzerine anket araştırması yapılarak, önce memnuniyet katsayısı oluşturmak ve her yıl bunu %5 artırmak, Oluşturulacak istatistik birimince yapılacak, uzman görüşleriyle hazırlanacak öğretim elemanları, çalışanlar ve öğrenciler arasında anket araştırması yoluyla memnuniyet katsayısı (MK) belirleyip, yılda iki kez anket araştırması yapıp, memnuniyet için problem çözme yöntemleriyle istekler ve eksikliklerin giderilmesine çalışılacaktır. Hedef 4.5: 2011 yılı sonuna kadar personelin birlik ve beraberliğini sağlayacak en az 3 sosyal etkinliğin düzenlenmesi Personel arasında birlik ve beraberlik için kutlamalar, yemek, gezi, piknik vb aktiviteler düzenleyerek beraberliği ve birlikteliği geliştirmek, samimiyeti arttırmaktır. Hedef 4.6: 2009 yılına kadar İstatistik Birimi nin kurulması ve alt faaliyetlerine 2011 yılı sonuna kadar Mezunlarımızın portföyünün (Kariyer Merkezi) oluşturularak geri bildiriminin alınması Dekanlığa bağlı, fakültenin tüm ham verilerini işleyerek anlamlı veri haline dönüştürmek ve yorumlamak için istatiksel yöntemlerle kurum içi ve dışı bilgi sağlamak ve sunmak için İstatistik Birimi oluşturulacaktır. Ayrıca bu birime bağlı Kariyer Merkezi oluşturarak mezunlarımızın portföyünü izleme ve belirlemesini yapmaktır. Stratejik Amaç 5: Ulusal ve uluslar arası kurumlar ile Fakülte nin işbirliğini güçlendirmek MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 17/22

25 Hedef 5.1: Mevcut Fakülte-sanayi işbirliği projelerinin 2008 yılı sonuna kadar %10 artırılması Fakülte öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin teknolojik gelişmeleri takip ve uygulama konusunda güncelleyerek, sanayi ile işbirliği yaparak yeni projeler üretmek ve sayısını artırarak fakülteye teknolojik ve ekonomik destek sağlamaktır. Hedef 5.2: MEB ile olan eğitim projelerimizin sayısını 2011 yılına kadar artırmak. Komisyon kurularak hizmetiçi eğitim çalışmalarını başlatmak. Hedef 5.3: Ulusal eşdeğer eğitim kurumları ile 2009 yılı sonuna kadar müfredat birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması. Ulusal eşdeğer fakültelerin, bölüm ve ders eşleniğinin sağlanması amacıyla tüm dersler gözden geçirilerek, teknolojik gelişmelere uygun konu başlıkları ve içeriklerin güncellemeleri yapılarak, farklı fakültelerin aynı bölümlerinde okuyan ülke gençliğine özdeş eğitimin verilmesi konusunda müfredat birliğinin sağlanmasına yönelik gayretin gösterilmesidir. Böylece yatay geçişlerde oluşan problemler de ortadan kaldırılacaktır. Stratejik Amaç 6: Fakültemizin Uygulama Mühendisliği Fakültesi ne dönüştürülmesi Teknik Öğretmen ünvanı ile mezun olan öğrencilerimizin istihdamındaki problemler ve Fakültemizin uluslararası eşdeğerliliği olmamasından dolayı, Uluslararası eşdeğerliliği sağlamak için YÖK tarafından başlatılan Teknik Eğitim Fakültelerinin geliştirilmesi çalışmalarına belirlenmiş tarihlerde etkin bir şekilde katkıda bulunmak ve takip etmek yılı sonuna kadar uluslararası benzer kuruluşlardaki programlar hakkında bilgi sağlayacak komisyon oluşturmak ve araştırmaları sürdürmek. 4. UYGULAMA STRATEJİLERİ Stratejinin Oluşturulması Dekanlıkça görevlendirilen Stratejik Planlama Komitesi tarafından önce vizyon, misyon ile temel değerler ve ilkeler yazılmış, durum analizi (GZFT analizi) ile Fakültemizin güçlü ve zayıf yönlerinin yanında dış tehditler ve fırsatlar analiz edilip belirlenmiş ve Stratejik amaçlar ile hedefler oluşturulmuştur. Ancak, Stratejik Planın hazırlanmasında öngörülen süre yetersiz olduğundan Paydaşların tam katılımı sağlanamamıştır. Eylem Planının Organizasyonu Öncelikle iç paydaşların her seviyesi için bir temsilci atanacaktır. Amaçlara ulaşmak için belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi, Anabilim Dalı, Bölüm ve Dekanlık katmanları arasında hiyerarşik düzen içinde organize olarak, her bir Anabilim Dalından görevlendirilen en az bir temsilcinin sorumluğunda eylem planlarının uygulamaları takip edilerek, bölüm başkanlıklarının periyodik raporlarıyla ve brifinglerle (sunularla) izlenecektir. 5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 5.1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ OLUŞTURULMASI Hedeflere ait performans ölçüm çalışmaları aşağıdaki kriterler göz önünde tutularak başlatılacaktır: MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 18/22

26 (PERFORMANS.1.1) Mevcut derslik ve laboratuvar alanı (m 2 ), 2009 yılı sonunda ki derslik ve laboratuvar alanı (m 2 ) (PERFORMANS.1.2) Mevcut projeksiyon sayısı+2 (2007) +2 (2008)+1 (2009) takibi (PERFORMANS.1.3) Mevcut not itiraz dilekçe sayısı, optik okuyuculu not sonuçlarına itiraz sayısı (PERFORMANS.1.4) Kitap basımı için M.Ü.Y.K ya müracaat sayısı, 2006/9-2011/12 arası basılan kitap sayısı (PERFORMANS.1.5) Mevcut derslere ait ders notu sayısı, 2007 yılı sonunda erişilen ders notu sayısı (PERFORMANS.1.6) Projektör kullanım süresi, bir sonraki yıl projektör kullanım süresi (PERFORMANS.1.7) Mevcut ders sayıları, Güncellenen ders sayısı (Bölüm bazında) (PERFORMANS.1.8.) Öğretim yılındaki öğrenci sayısı / ders veren öğretim elemanı sayısı (PERFORMANS.1.9) Mevcut derslik alanı (m 2 )/ öğrenci sayısı (PERFORMANS.1.10) Derslerin başarı oranları toplamı / ders sayısı (bölüm bazında) (PERFORMANS.1.11) 2009 yılı sonuna kadar ağ/internet tabanlı eğitim sisteminin teknik altyapısının tamamlanması (PERFORMANS.1.12) Yıllık özdeğerlendirme (İç Tetkik) puanı baz alınacaktır. Önerilen diğer performans göstergeleri: Bölüm Mezuniyet Başarısı = Mezun Öğrenci Sayısı/Kayıt Olan Öğrenci Sayısı Mezuniyet Süresi (yy/mezun) = Mezunların Yarıyıl Toplamı/Mezun Sayısı Öğretim Elemanı Başarı oranı = Bölüm başarı oranı toplamı/ders sayısı Bölüm Öğretim Elemanı Başına Öğrenci Sayısı = Bölüm Öğrenci Sayısı/Öğretim Elemanları Sayısı Öğretim Elemanı Başına Öğrenci Sayısı = Fakülte Öğrenci Sayısı/Toplam Öğretim Elemanı Çalışan Başına Öğrenci Sayısı = Fakülte Öğrenci Sayısı/Toplam Çalışan Sayısı Derslik başına öğrenci sayısı = Toplam öğrenci sayısı/toplam Derslik Sayısı Bölüm Birim Öğrenci Maliyeti = Bölüm Dönemsel Masraflar/Bölüm Öğrenci Sayısı Birim öğrenci maliyeti = Top.Dönemsel masraflar/toplam öğrenci sayısı Çizelge 13 ve Çizelge 14 de mevcut performans değerleri verilmiştir. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 19/22

27 Çizelge 13: Performans Matrisi (1). Bölümler Değerler Giren Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı** Mezun Sayısı Öğretim Elemanı Sayısı m² Alanı Öğretim Elamanına Düşen Öğrenci sayısı*** Birim alana düşen öğrenci sayısı**** ÖRGÜN EĞİTİM METAL BÖLÜMÜ MAKİNA BÖLÜMÜ TEKSTİL BÖLÜMÜ ELEKTRİK BÖLÜMÜ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ MATBAA EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK BÖLÜMÜ İKİNCİ EĞİTİM TOPLAM ÖRGÜN EĞİTİM İKİNCİ EĞİTİM TOPLAM ÖRGÜN EĞİTİM İKİNCİ EĞİTİM TOPLAM ÖRGÜN EĞİTİM İKİNCİ EĞİTİM TOPLAM ÖRGÜN EĞİTİM* İKİNCİ EĞİTİM TOPLAM ÖRGÜN EĞİTİM İKİNCİ EĞİTİM TOPLAM ÖRGÜN EĞİTİM İKİNCİ EĞİTİM TOPLAM EĞİTİM BÖLÜMÜ GENEL TOPLAM * Elektronik-Bilgisayar bölümünün giren öğrenci sayısına hazırlık sınıfıda dahil edilmiştir. ** Giren öğrencilerle birlikteki toplam öğrenci sayısıdır. *** Toplam öğrenci sayısının ilgili bölümdeki toplam öğretim elemanı sayısına bölümüdür. **** İlgili bölümün toplam alanının toplam öğrenci sayısına bölümüdür. NOT: Yukarıdaki tablodaki alanlara dersliklerin alanı dahil değildir. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 20/22

28 DEĞERLER Çizelge 14: Performans Matrisi (2). Giren Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Mezun Sayısı Öğretim Elemanı Sayısı m² Alanı* Öğretim Elamanına Düşen Öğrenci sayısı Birim alana düşen öğrenci sayısı TOPLAM 1,127 5, , * Toplam alana derslik alanlarıda dahil edilmiştir. (PERFORMANS.2) Mevcut proje sayısı/2011 yılındaki ulaşılan proje sayısı (PERFORMANS.3.1) Teknik ve eğitimci işgücünün belirlenmesine yönelik Çalışma grubunun sayısının, sorumluların ve görevlerinin oluşturulması (PERFORMANS.3.2) Mevcut kurslara katılım sayısı, bir sonraki yıl kurslara katılım sayısı (PERFORMANS.4.1) Kişi başına ortalama finansal destek tutarı, ertesi yıl kişi başına ortalama finansal destek tutarı (Yurtiçi ve yurtdışı yayın yapanlar için). (PERFORMANS.4.2) Geçen yıl ki sportif faaliyet sayısı, bu yıl yapılan sportif faaliyet sayısı (PERFORMANS.4.3) Bölüm içi ve bölümler arası eğitim programı sayısı (PERFORMANS.4.4) Her yıl Eylül ve Mayıs aylarında anket çalışması yapılıp, MK değerini her yıl belirleyip, ertesi yıl ile karşılaştırmak (PERFORMANS.4.5) Yıllık sosyal aktivite sayısı, bir sonraki yıl yapılan aktivite sayısı (PERFORMANS.4.6) 2009 yılı sonuna kadar İstatistik Birimi nin yeri, görevlileri ve faaliyetine ilişkin talimatlarının oluşturulması (PERFORMANS.5.1) Fakülte-Sanayi işbirliği proje sayısı ve bütçesi, bir sonraki yıl Fakülte- Sanayi işbirliği proje sayısı ve bütçesi. (PERFORMANS.5.2) Mevcut MEB ile yapılan eğitim projeleri sayısı, 2011 yılında erişilen proje sayısı (PERFORMANS.5.3) Bu konuda yapılan toplantı sayıları ve alınan kararlar (PERFORMANS.6) 2007 yılı sonuna kadar komisyon oluşturmak, YÖK ve diğer eşdeğer fakültelerle yeter sayıda toplantı düzenlemek ve rapor hazırlamak 5.2 PLANIN UYGULANIŞININ VE PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ İletişim ve Stratejik Planın Duyurulması Dekanlık üst yazısı ile tüm birimlere duyurulacak ve toplantılarla ilk revizyon için görüşler alınacaktır. Planın Revizyonu Hedeflerden sapma durumunda alt birimlerce teklif edilen revizyon önerilerini Stratejik Planlama Komitesi nce gözden geçirip revizyonların Dekanlık onayına sunularak, stratejik planın revizyon süreci gerçekleştirilecektir. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 21/22

29 Planın Uygulama İlkeleri Önce kısa vadeli (Bir yıllık ve daha az), sonra orta vadeli (Bir-Üç yıllık) ve en sonunda Uzun vadeli (beş yıllık) hedeflere ulaşmak üzere bölümlerce belirlenmiş komisyonların hazırladıkları raporlar rehberliğinde tüm birimlerin katılımının sağlanarak, Dekanlığın denetim ve kontrolünde belirlenmiş hedeflere plan dahilinde aşama aşama ulaşmaktır. Bu stratejik planın amaçlarına ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir. Ancak hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda bütçemizin ve kadro durumumuzun değişmesi yada isteklerin dışına çıkması, hukuksal vb. yaptırımlar nedeniyle mevcut durumdan hedeflerden sapmalar söz konusu olabilir. Genelde Fakülte içi ve dışı hedeflerden sapma etkilerini şu şekilde sıralamak mümkündür: Üniversite üst yönetiminin stratejik plana kesintisiz ve tam desteğinin sürmemesi, Fakülte iç paydaşların destek olmaması, Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık, Doğal afet vb. zorunlu sebeplerin ortaya çıkması, İzleme, denetim ve dokümantasyonun gereksiz çokluğu, bıkkınlık, vb. Bu etkiler dikkate alınıp, Revizyon sistemiyle ana amaçlara ulaşabilmek için sürekli iyileştirme ile planın uygulanması için Dekanlık denetimi, önem ve titizliği ile süreklilik için gerekli çaba gösterilecektir. 6. YARARLANILAN KAYNAKLAR DPT, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Devlet Planlama Teşkilatı, YÖK, Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi (Taslak Rapor), Erişim Tarihi: Eylül Hacettpe Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planı , Erişim Tarihi: Eylül İTÜ, İTÜ Birinci Stratejik Planı , Erişim Tarihi: Eylül ODTÜ, ODTÜ Stratejik Planı , Mart 2005, Erişim Tarihi: Eylül Erişim Tarihi: Eylül Erişim Tarihi: Eylül MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 22/22

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA RAPORU.1

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA RAPORU.1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA RAPORU.1 2007-2009 İÇİNDEKİLER 1.DURUM ANALİZİ...2 2.TARİHÇE VE ÖĞRETİM...3 3.SWOT ANALİZİ...4

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ TANIM Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ http://muhendislik.sdu.edu.tr/endustri Ocak, 2014 Isparta SDÜ MF Endüstri Mühendisliği Bölümü 2006-2014 2 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü Polimer Nedir? Monomer olarak adlandırılan basit moleküllerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM KURULU TOPLANTISI 18.12.2013 KONULAR TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE SANAYİ KOOR. BÖLÜMLER EĞİTİM KURULU PROTOKOL MÜHENDİS ADAYI ÖĞRENCİ YÖNETMELİK

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2010 STRATEJİK PLAN DURUM BİLGİSİ

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2010 STRATEJİK PLAN DURUM BİLGİSİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2010 STRATEJİK PLAN DURUM BİLGİSİ Bölümün Tarihçesi Bölüm Amaç ve Faaliyetleri Bölümümüz 1974 yılında o günkü adıyla Ziya Gökalp Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Matematik

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI 247 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI MİSYON: Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli çocuk ruh sağlığı hizmeti

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi bünyesindeki tüm diploma programlarının

Detaylı

Makine, Resim ve Konstrüksiyon teknikerleri imalat yapan hemen hemen her sektörde iş bulabilmektedir. Belli başlı sektörler aşağıda belirtilmiştir.

Makine, Resim ve Konstrüksiyon teknikerleri imalat yapan hemen hemen her sektörde iş bulabilmektedir. Belli başlı sektörler aşağıda belirtilmiştir. Bölüm: Makine ve Metal Teknolojileri Program: Makine, Resim ve Konstrüksiyon Programın Tanıtımı: Okulumuz Makine, Resim ve Konstrüksiyon Programı 1980 1981 Eğitim Öğretim yılında açılmıştır. 4702 sayılı

Detaylı

FAKÜLTEMİZ YÖNETİMİNE ADAY OLMA GEREKÇEM

FAKÜLTEMİZ YÖNETİMİNE ADAY OLMA GEREKÇEM FAKÜLTEMİZ YÖNETİMİNE ADAY OLMA GEREKÇEM Fakültemiz gerek evrensel bilginin üretilmesi ve toplumsal yarar için geliştirilmesi gerekse de ülkemizin öncelikli alanlarındaki araştırmalarıyla her dönemde öncü

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJE UYGULAMALARI

DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJE UYGULAMALARI DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJE UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. AMAÇLARIMIZ 3. FAALİYETLERİMİZ 4. 2017 HEDEFLERİMİZ 5. GÜÇLÜKLERİMİZ Üniversitesi nde Yenilenebilir Enerji Proje Uygulamaları

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 04 Sayfa: 1 Karar Tarihi: 14/12/2006 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hk. 2006.004.009- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ (22 Ağustos 2013 tarihindeki 813 sayılı Senato Toplantısında yapılan değişikliklerle yürürlüğe girmiştir).

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yrd. Bölüm Başkan Yrd. OZAN OZAN ---- Bölüm Sekreterliği Şükran KARAASLAN ---- Bölüm Staj Komisyonu Bölüm Mezuniyet ve Not Tetkik

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın , T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK-1 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1. İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinin amacı, Üniversitenin kadro gereksinimlerinin karşılanmasında,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Bartın Üniversitesi nde Yükseköğretim Kalite

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarında kalitenin arttırılmasına

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI BURS VE TEŞVİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI BURS VE TEŞVİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI BURS VE TEŞVİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- a) Bu yönergenin amacı Üniversitede eğitim öğretim

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece İnşaat Teknolojisi programı1976 yılında Yapı Bölümü adı altında kurulmuş olup daha önce Akdeniz üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini dürdürmüştür. Mehmet

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSİ/UZAY MÜHENDİSİ

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSİ/UZAY MÜHENDİSİ TANIM Hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi, araçlarla haberleşme vb. işleri yapan kişidir. A- GÖREVLER Sivil ve askeri kuruluşlarda; - Yer

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM

SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (Değişik :RG-05/08/2015-29436)

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Performans Göstergeleri 2008 G7: Öğretim elemanı (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör., Uzman) başına düşen döner

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI Genel Esaslar 1. Bölüm Komisyonları; bölüm idari işlerini yürütmede, denetlemede ve organize

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI Anabilim dalı kurulması Bölüm/Program kurulması Bilimsel ve Kültürel Toplantılar Faaliyet Raporları SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı