TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU"

Transkript

1 TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU 16

2 TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, yatırım fonu katılma belgelerinin elektronik bir merkezi platformda fon kurucuları tarafından platformda yer alan dağıtım kuruluşları vasıtasıyla satılmasına ve geri alınmasına imkan veren, takasın ve saklamasının Takasbank- MKK sistemi ile entegre bir şekilde tam otomasyona dayalı olarak gerçekleştirilmesini sağlayan bir platformdur. Sermaye Piyasası Kurulu nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği nin (Fon Tebliği) 15. Maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde, Platform da işlem görecek fonlar, Platform a üyeliğin gerçekleştirileceği son tarih, sistemin faaliye geçişi ve uygulanacak aracılık komisyon oranları ile ilgili diğer hususlar belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) tarihli ve 28/946 sayılı toplantısında Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu nda (Platform) işlemlerin başlama tarihi 09 Ocak 2015 Cuma günü olarak belirlenmiştir. İşlem Yapacak Kuruluşlar Platfrom da ; 1) Yatırım Kuruluşları 2) Portföy Yönetim Şirketleri işlem yapabilirler. İşlem Görecek Fonlar Portföy yönetim şirketleri tarafından kendi müşterilerine ilişkin olarak gerçekleştirilecek ve kurucusu oldukları fonların katılma paylarının alım satım işlemleri ile, Portföy yönetim şirketlerine devir işlemleri tamamlanana kadar, söz konusu fonlara ilişkin kurucu bankalar ve aracı kurumlar tarafından kendi müşterilerine ilişkin olarak gerçekleştirilecek kurucusu oldukları fonların katılma payları alım satım işlemlerinin Platform üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu değildir. Para piyasası fonları ile kısa vadeli tahvil ve bono fonlarının payları ise kurucu talebi olması halinde Platform da işlem görebilir. Özel fonlar Serbest fonlar Gayrimenkul yatırım fonları Girişim sermayesi yatırım fonları Garantili ve anapara koruma amaçlı fonlar Platform da işlem göremez. Bu istisnalar dışında Platform a üye olacak tüm fonların katılma payı alım satım işlemlerinin sadece Platform üzerinden gerçekleştirilmesi zorunludur. Tanımlar Fon Dağıtım Kuruluşu: Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu nda fon payı alım ve satım işlemine aracılık eden yatırım kuruluşu ve portföy yönetim şirketi. Kurucu: Fon kurucusu. 2

3 Operatör Üye: Takasbank sisteminde kurucu tarafından yetkilendirilen ve kurucu adına işlem yapan kuruluş. Saklamacı üye: Portföy Yönetim Şirketi müşterilerine saklama hizmeti vermek amacıyla saklama sözleşmesi imzalayan kurum. İşlem Saatleri İşlemler, Takasbank ve MKK sistemlerinin açık olduğu günlerde aşağıda belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilebilir. Talimat kabul İŞLEM TÜRÜ -Aynı gün valörlü işlemler -İleri valörlü işlemler Eşleşmeyen talimat otomatik iptal -Aynı gün valörlü işlemler -İleri valörlü işlemler İŞGÜNÜ SAAT 8:45-13:30 8:45-17:30 13:35 17:35 YARIM GÜN SAAT 08:45-11:30 08:45-12:30 11:35 12:35 Valör atlatma saati (ileri valörlü işlemler) 13:30 11:30 Nakit netleştirme saati 14:00 12:00 Temerrüt başlangıç 16:00 12:30 Genel çalışma saatleri içinde olmak şartıyla, fon payı alım/satım işlemleri ilgili fon için Kurucu/Operatör Üye tarafından Takasbank sistemine tanımlanmış işlem saatleri içerisinde gerçekleştirilebilir. Platforma talimat iletimi; Üye temsilcileri tarafından Takasbank ekranlarından, Web servis teknolojisi ile yapılabilir. KURUCU/OPERATÖR ÜN YAPACAĞI İŞLEMLER Operatör üye yetkilendirmesi (Sadece Kurucu tarafından yapılır) Kurucu Platform daki işlemleri gerçekleştirmek üzere bir Operatör Üye tayin edebilir. Kurucunun Operatör Üye olarak yetkilendireceği kurumun Platform üyesi olması zorunludur. Platformda işlem görmek üzere tanımlanan her fon için Takasbank Saklama Sistemi'nde tanımlı olan fon operatör üyesi, Platform için de Operatör Üye olarak kabul edilir. Operatör Üye, Kurucu tarafından istenildiğinde değiştirilebilir. Değişiklik ertesi iş gününden itibaren geçerli olur. Platform işlemlerinin tamamını kendisi yapmak isteyen Kurucunun, sistemde otomatik olarak atanan Operatör Üye tanımını değiştirmesi gerekir. 3

4 Operatör üye tayin edilmesi halinde Kurucunun yapması gereken tüm işlemler Operatör Üye tarafından gerçekleştirilir. Kurucunun fon dağıtım kuruluşu olarak yapacağı alım satım işlemleri operatör üye tarafından gerçekleştirilmez. Komisyon oran tanımlamaları Aracılık komisyonu, Platformda işlem gören yatırım fonlarının alım satım işlemlerini yapan Fon Dağıtım Kuruluşlarına, Kurucu tarafından ödenen komisyondur. Aracılık komisyon oranı, Kurucu/Operatör Üye tarafından sisteme tanımlanan fon yönetim ücretinin belirlenen bir oranıdır. Komisyon oranı, Kurucu/Operatör Üye tarafından her fon için ayrı olmak üzere Takasbank sistemine tanımlanır. Aracılık komisyon oranı ve fon yönetim ücreti oranının Kurucu/Operatör Üye tarafından sisteme tanımlanması zorunludur. Kurul tarafından belirlenen dağıtım kuruluşuna ödenecek genel komisyon oranı sabit %35 dir. Kurucu tarafından özel anlaşma yapılan kurumlar için üye bazında Kurul tarafından belirlenen asgari %35, azami %65 sınırları içerisinde kalmak koşuluyla özel komisyon oranı da tanımlanabilir. 4

5 Fon Kısıt Bildirimi Kurucu/Operatör Üye tarafından sisteme tanımlanır. Fon işlemleri tanımlanan kısıt bildirimleri esas alınarak gerçekleştirilir. Yapılan kısıt tanımlamalarında Kurucu/Operatör Üye tarafından değişiklik yapılabilir. Ancak yapılan bildirim ve değişiklikler ertesi iş günü işleme alınır. Kısıt bilgilerinin değiştirilmesi, değişikliğin işleme alınmasını takiben Takasbank sistemine tanımlanan işlemleri etkiler, değişiklik öncesinde sistemde bekleyen talimat ve işlemler ise değişiklikten etkilenmez. Para birimi: Fon Kodu nun hangi para biriminden işlem gördüğü bilgisi. Sadece TL girişine izin verilir. İşlem başlangıç saati: Fon için hangi saatten itibaren talimat girişi yapılabileceği bilgisi. Platform işlem başlangıç saati ile karşılaştırılır. Platform saatinden daha erken bir saat girilmesi durumunda Platform saati dikkate alınır. İşlem bitiş saati: Fon için en son hangi saate kadar talimat girişi yapılabileceği bilgisi. Platform işlem bitiş saatinden daha geç bir saat bildirilmesi durumunda Platform işlem bitiş saati dikkate alınır. İptal son saati: Eşleşmiş talimatlar için kurucu tarafından belirlenen talimat iptal son saatidir. Eşleşmemiş ve teminat bekleyen talimatlar için kurucunun belirlediği iptal son saati ve Platform otomatik iptal saati karşılaştırılarak küçük olan saatte talimatlar sistem tarafından iptal edilir. Minimum satış/geri alış adet: İlgili fondan alış/satış yapılabilecek minimum adet bilgisi. Maksimum satış/geri alış adet: İlgili fondan alış/satış yapılabilecek maksimum adet bilgisi. Satış/geri alış adet katı: İlgili fondan alınıp satılabilecek kıymet adet katı bilgisi. Satış işlem tercihi: Fon satış işleminin adet üzerinden mi tutar üzerinden mi veya herikisi üzerinden mi yapılmak istendiği bilgisi. Geri alış işlem tercihi: Fon geri alışları sadece adet üzerinden tanımlanabilir. Fiyat marj oranı: Fondan işlem yapılırken blokaj işlemlerinde kullanılacak fiyat marj oranı yüzdesidir. Sistem tarafından sabit %20 tanımlanır. 5

6 Fon satış/geri alış valörü: Valör atlatma saati geçilmemek kaydıyla, talimat girişinden kaç gün sonra işlemin gerçekleşeceği bilgisi. Güncel valörlü fonlar için 0, ileri valörlü talimatlar için 0 dan farklı bir değer girilmesi gerekir. Fon satış/geri alış fiyat valörü: Valör atlatma saati geçilmemek kaydıyla, talimat giriş tarihinden kaç gün sonraki günün fiyatından işlemin gerçekleşeceği bilgisidir. Güncel valörlü fonlar için 0, ileri valörlü talimatlar için 0 dan farklı bir değer girilmesi gerekir. Fon satış/geri alış valörü valör atlatma gün sayısı: Fon alış/satış valörünün valör atlatma saatine göre kaç gün ilerletileceği bilgisidir. Fon satış/geri alış valör atlatma saati: İleri valörlü fonlarda valörün hangi saatte sonra ilerletileceği bilgisidir. İç tüzük hisse oran: Fonun iç tüzüğünde yer alan sabit hisse oranıdır. Portföy hisse oran: Günlük fon portföyündeki hisse oran bilgisidir. Matrah grubu: Fona ait matrah grup bilgisi. Bilgi amaçlıdır. Nema tercihi: Fonun iç tüzüğüne istinaden ileri valörlü fonlarda müşterinin fon alışı karşılığında bloke edilen talimat tutarının dağıtım kuruluşu tarafından nemalandırılıp nemalandırılmayacağı bilgisi. Yabancı müşteri alış/satış: Yabancı uyruklu müşterilere fon alım satımının yapılıp yapılmayacağı bilgisi. İleri valörlü fonlarda işlem ve fiyat valörü hesaplama örneği: Platformda ileri valörlü talimatlar için valör atlatma son saati 13:30 dur. Kurucu tarafından daha önce bir saat belirlenmiş ise bu saat dikkate alınır. (İşlem ve fiyat valörü belirlenirken yerli/yabancı yurtdışı tatil günleri de dikkate alınır.) Örnek 1: Talimat giriş tarihi: 17/11/2014 Saat : 10:00 Fon alış/satış valörü: 2 Fon alış/satış fiyat valörü:1 Valör atlatma gün sayısı:1 ise; İşlem gerçekleşme valör: 19/11/2014 İşlem gerçekleşme fiyat valörü:18/11/2014 Örnek 2: Talimat giriş tarihi: 17/11/2014 Saat : 14:00 Fon alış/satış valörü: 2 Fon alış/satış fiyat valörü:1 olmalıdır. 6

7 Valör atlatma gün sayısı:1 ise; İşlem gerçekleşme valör: 20/11/2014 İşlem gerçekleşme fiyat valörü:19/11/2014 olmalıdır. Örnek 3: Talimat giriş tarihi: 17/11/2014 Saat : 10:00 Yurtdışı tatil günü:18/11/2014 Fon alış/satış valörü: 2 Fon alış/satış fiyat valörü:1 Valör atlatma gün sayısı:1 ise; İşlem gerçekleşme valör: 20/11/2014 İşlem gerçekleşme fiyat valörü:19/11/2014 olmalıdır. Fon Fiyat Bildirimi Her işlem gününde fon payı fiyatının, sisteme saat 10:00 a kadar tanımlanması gerekir. Sistemde fiyat bilgisi olmayan fonlar için talimat girişine ve işlem gerçekleşmesine izin verilmez. Saat 09:30 itibariyle fiyat bilgisi tanımlanmayan fonların operatör üyesine Platform üzerinden uyarı mesajı gönderilir. Fon payı bildirimlerinin zamanında yapılmaması durumunda her gün için fon bazında 500 TL ceza tahsil edilir. Takasbank sistemine tanımlanan fon payı fiyatı, aynı gün valörlü işlemlerde işlem fiyatı olarak, ileri valörlü işlemlerde ise bloke edilecek olan miktarı hesaplamak için kullanılır. İleri valörlü işlemlerin gerçekleştirilmesinde fiyat valör tarihindeki fon payı fiyatı dikkate alınır. Güncel valörlü fonların fiyat güncellemesi durumunda güncel valörlü alış talimatları iptal edilir. Satış talimatları ise yeni fiyata göre güncellenir. Fon Özlük Bildirimi Fonlara ait genel bilgilerin sisteme girilmesi gerekmektedir. Özlük bilgileri sisteme tanımlanmayan fonlar için komisyon tanımlaması yapılmasına izin verilmez. 7

8 Fon İstisna Bildirimi Fonlara ait istisna olması durumunda sisteme tanımlanması gerekir. İstisna tanımlaması fon bazında yapılır. İstisna tanımlaması veya güncellemesi durumunda üyelere elektronik ortamda bilgilendirme yapılır. Tatil Tarihi Bildirimi Yabancı yatırım araçlarına yatırım yapan fonlar için Takasbank sistemine yurtdışı tatil günlerinin tanımlanması gerekir. Tanımlanan tatil günleri dikkate alınarak valör atlatılır. Sistemde valörü tatil günü ve sonrasına ait talimatlar olması durumunda tatil günü tanımlanmasına izin verilmez. Yurtdışı tatil günlerinde talimat girişi yapılabilir. 8

9 Fon Birleşim Bildirimi Fon birleşimine konu olan birleşen/birleşilen fon, birleşme tarihi ve oranı bilgilerinin, fonun valör tarihi de dikkate alınarak birleşme tarihinden önce Platform a tanımlanması gerekir. Tanımlama esnasında sistemde birleşim tarihi ve sonrasına ait talimat olması durumunda talimatlar otomatik olarak iptal edilir. Birleşim tarihinde Platform havuz hesabında bulunan fonlar birleşme oranı doğrultusunda güncellenir. Havuz artırım/azaltım işlemleri Havuz Artırım/Azaltım talimatı oluşturarak Kurucunun MKK nezdindeki ihraçcı hesabı altında tanımlanan ve Platformda işlem görecek fon paylarının bulunduğu hesap olan Kurucu Platform Havuz Hesabını artırırlır ya da mevcut bakiye azaltılır. Kurucu/Operatör Üye, Platformun genel çalışma saatleri içerisinde olmak kaydıyla, istediği an havuz bakiyesini değiştirebilir. Ancak Kurucu/Operatör üyenin kendisine gelen alım taleplerini karşılayacak yeterli bakiyeyi havuzda bulundurması zorunludur. 9

10 FON DAĞITIM KURULUŞU NUN YAPACAĞI İŞLEMLER Teminat İşlemleri Platformda işlem yapacak üyelere Platform işlemlerinde kullanılmak üzere fonlama limiti tahsis edilir. Tahsis edilen limitin kullanılabilmesi için DİBS teminatı verilmesi gerekmektedir. Teminata verilen DİBS ler TCMB tarafından ilan edilen Resmi Gazete fiyatları esas alınarak değerlenir. Vadesine 5 işgünü kalan DİBS teminata kabul edilmez. Vadesine 1 işgünü kalanlar ise teminat niteliğini yitirir. Teminatların değeri tespit edilirken değerleme katsayısı uygulanır. Teminata verilen DIBS ler 056 nolu depoda takip edilir. İtfa tutarları 95 nolu Platform borç kapama hesabına geçilir. Örnek:1 Takasbank tarafından tahsis edilen fonlama limiti: Değerleme kat sayısı: %80 Verilen teminat tutarı: TL Değerlenmiş tutar: TL Kullanılabilir limit: TL Örnek:2 Takasbank tarafından tahsis edilen fonlama limiti: Değerleme kat sayısı: %80 Verilen teminat tutarı: TL Değerlenmiş tutar: TL Kullanılabilir limit: TL İşlem Limitleri Platforma iletilen her alım talimatı için üye bazında işlem limiti kontrolü yapılır. İşlem limiti; Kullanılabilecek fonlama limiti, nakit borç kapatma hesabı bakiyesi ve valör günü gelen satış talimatları toplamından, tüm eşleşen alım talimatlarının düşülmesi yöntemiyle hesaplanır. Kurucu tarafından yapılan işlemler limiti değiştirmez. İşlem limitini aşan talimatlar sisteme teminat bekleyen durumunda (TB) kabul edilir, Platform havuzundan kıymet ayrılır ancak işleme alınmaz.talimatın işleme alınabilmesi için talimatın tamamını karşılayacak kadar işlem limitinin açılması gerekir. Adet üzerinden verilen emirlerde aynı gün valörlü işlemler için sistemdeki güncel fiyat, ileri valörlü işlemlerde ise ilgili fon için sistemde tanımlanmış marj oranı dahil edilerek hesaplanan fiyat üzerinden, tutar üzerinden verilen emirlerde ise talimat tutarı kadar işlem limiti azaltılır. İptal son saatine kadar (kurucunun bildirdiği iptal son saati ile Platform iptal saatinden küçük olan dikkate alınır) işlem limiti yetersizliği nedeniyle bekleyen talimatlar otomatik iptal edilir. Fon Dağıtım Kuruluşu nun saklama hizmetini başka bir kurumdan alması durumunda, sisteme iletilen talimatların gerçekleşebilmesi için saklamacı üyenin işlem limitinin yeterli olması gerekir. Eşleşmiş alış talimatları, satış talimatlarının iptali veya teminat değer düşüklüğü vb. nedenlerle talimat giriş gününden sonraki günlerde teminat bekleyen durumuna düşebilir. ES durumundan TB durumuna öncelikle ileri valörlü daha sonra güncel valörlü talimatlar alınır. 10

11 Fon Payı Alım /satım süreci: Alım talimatları kurucunun tercihine göre adet ve/veya tutar üzerinden, satım talimatları ise sadece adet üzerinden iletilebilir. İletilen talimatlarda yer alan müşteri hesabının MKK sisteminde işlem görebilir nitelikte olmaması halinde talimat işleme alınmaz. Portföy Yönetim Şirketleri tarafından sisteme tanımlanan alım satım talimatlarının işleme alınması için saklamacı kurumun onayı gerekir. Bu durumda nakit ve fon payı hareketleri saklamacı kurum hesaplarından gerçekleşir. Talimatın sisteme tanımlandığı gün, talimata konu adet kadar fon payı; Alım işlemlerinde Kurucu Platform Havuz Hesabında, Satım işlemlerinde müşteri hesabında bloke edilir Güncel valörlü talimatlar, talimat giriş gününde sisteme tanımlanan fon fiyatı üzerinden, ileri valörlü talimatlar marjlı fiyat üzerinden işleme alınır. Alım talimatlarında; Güncel valörlü talimatlarda, Adet üzerinden girişlerde talimat tutarı, adet* fiyat, Tutar üzerinden girişlerde eşleşecek adet, talimat tutarı/ fon fiyatı formülüyle hesaplanır. İleri valörlü talimatlarda, Adet üzerinden talimat girişlerinde, marjlı fon fiyatı * adet formülüyle talimat tutarı hesaplanır. Tutar üzerinden talimat girişlerinde fon fiyatı marj oranı kadar düşürülerek tutar/marjlı fon fiyatı formülüyle eşleşecek talimat adedi hesaplanır. Valör günü eşleşen adetten ve hesaplanan tutardan fazla işlem gerçekleştirilmez. Daha az adet ve tutarda işlem gerçekleşebilir. 11

12 Satım talimatlarında; Güncel valörlü talimatlarda talimat tutarı, adet* fiyat, İleri valörlü talimatlarda talimat tutarı, marjlı fon fiyatı*adet formülüyle hesaplanır. Eşleşen ileri valörlü fon payı alım/satım talimatları valör tarihine kadar sistemde bekletilir. Valör tarihinde, Kurucu/Operatör Üye tarafından sisteme girişi yapılan ve işlemlerde geçerli olacak fon payı fiyatı üzerinden işleme alınır. 12

13 Güncel Valörlü İşlemler Talimat Giriş Günü Alış/Satış Fiyatı: 7 Valör Günü Alış/Satış Fiyatı: 7 Talimat Talimat Eşleşen Hesaplanan Hesaplan Gerçekleşen Gerçekleşen Adedi Tutar adet Adet an Tutar Adet Tutar Alış işlemi adet üzerinden 1,000 1,000 1,000 7,000 1,000 7,000 Alış işlemi tutar üzerinden 1, Satış işlemi adet üzerinden 1,000 1,000 1,000 7,000 1,000 7,000 İleri Valörlü İşlemler Talimat Giriş Günü Alış/Satış Fiyatı: 19.5 Valör Günü Alış/Satış Fiyatı: 20 Marj oranı: %20 Adet üzerinden alım/satım marjlı fiyat: Tutar üzerinden alım marjlı fiyat: Talimat Adedi Talimat Tutar Eşleşen adet Hesaplanan Adet (Talimat giriş gününde) Hesaplanan Tutar (Talimat giriş gününde) Gerçekleşen Adet Gerçekleşen Tutar Alış işlemi adet üzerinden 1, , , , , , Alış işlemi tutar üzerinden 1, , , Satış işlemi adet üzerinden 1, , , , , ,

14 Eşleşme Talimatı gönderen üyenin işlem limitinin yeterli olması ve Kurucunun Platform Havuz Hesap bakiyesinin müsait olması durumunda, talimat eşleştirilir. Fon Dağıtım Kuruluşunun işlem limitinin yeterli olması ancak Kurucu Platform Havuz Hesap bakiyesinin yetersiz olması nedeniyle eşleşemeyen alış talimatları, Fon Dağıtım Kuruluşunun yine talimatta belirttiği tercihe göre iptal edilir ya da eşleşme için sistemde bekletilir. Tercihler; Kalanı İptal Et: Mevcut adet için eşleştirme yapılır. Geri kalan iptal olur. Kalanı Beklet: Talimat için gerekli tutar tamamlanıncaya kadar parçalı eşleşir. İptal saatinde eşleşmeyen kısmı iptal olur. Tamamını al: Talimat sisteme alınmaz. Eşleşme için sistemde bekleyen talimatlar, Kurucu Platform Havuz Hesabı bakiyesinin yeterli duruma gelmesiyle öncelik sırasına göre eşleştirilir. Kurucu Platform havuz hesap bakiyesinin yeterli olması ancak üye işlem limitinin yetersiz olması durumunda talimat sisteme teminat bekleyen durumunda kabul edilir ve işleme konu fon adedi Kurucu Platform Havuz Hesabı nda blokelenir. İptal son saatine kadar limitin açılmaması halinde talimat iptal edilerek havuzda bloke edilen fon payları serbestleştirilir. Satım talimatlarında ise; talimat sisteme girildiği anda MKK sisteminde ilgili müşteri hesabında fon katılma belgeleri bloke edilerek eşleştirilir. Emir İptalleri Eşleşmemiş olan veya işlem limiti yetersizliği nedeniyle sistemde bekleyen talimatlar sisteme girildiği gün içinde her an, eşleşen alım satım talimatları ise Kurucu/Operatör Üye tarafından belirlenmiş olan iptal son saatine kadar aynı gün talimatı giren üye tarafından iptal edilebilir. Valör atlatılan talimatlar ertesi gün iptal son saatine kadar iptal edilebilir. Kurucunun fon bazında tanımladığı iptal son saati veya Platform iptal saatine kadar (hangisi önceyse) eşleşmeyen ve işlem limit yetersizliği nedeniyle bekleyen talimatlar sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. Fon birleşimlerinde alım/satım talimatları ile güncel valörlü fonlara ait fiyat güncellemelerinde eşleşen alım talimatları sistem tarafından otomatik olarak iptal edilebilir. 14

15 TALİMAT DURUMLARI Statü Açıklama OK: GERÇEKLEŞEN ES: EŞLEŞEN ON: ONAYLANIP EŞLEŞEMEYEN Netleştirmeye giren talimatlardan ( ES) gerçekleşen talimatlar OK olur. Alış talimatları için havuzdan kıymet ayrılması durumudur. Satış talimatlarında ise üye müşteri hesabında yeterli kıymetin bloke edilmesi ile oluşur. Eşleşen talimat Valör gününde NETLEŞTİRME ye girer. Giriş anında havuzda talimat için ayrılacak miktar bulunmadığı için Eşleşememe durumudur. Havuza bakiye gelirse eşleşme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılır. İşlem bitiş (Fon iptal son saati veya Takasbank iptal son saati değerlerinden hangisi küçük ise) saatine kadar eşleşmeyen talimat otomatik olarak iptal edilir. MKK ya mesaj gittiği anlamına gelir. MK durumu aşağıdaki hallerde oluşur; MK: MKK DA BEKLEYEN 1. Talimat girişi sırasında Müşteri Tanımlılık Mesajı gönderildiğinde. 2. Giriş sırasında müşteri tanımlılık mesajına olumlu döndükten sonra, eğer talimat SATIŞ ise hemen ardından Kıymet Blokaj Mesajı gönderildiğinde. 3. Netleştirme sonrasında Gerçekleşme Mesajı gönderildiğinde. MKK ya giden mesajların dönüşünde eğer hata alırsa talimat HT olur. İşlem bitiş (Fon iptal son saati veya Takasbank iptal son saati değerlerinden hangisi küçük ise) saatine kadar iptal edilmeyen HT talimatlar otomatik olarak iptal edilir. 1. Giriş sırasında Müşteri Tanımlılık Mesajı na hata gelirse, Müşteri numarası ekrandan değiştirilmelidir. Değişiklik yapıldıktan sonra otomatik olarak tekrar müşteri tanımlılık mesajı gider. HT: HATALI 2. SATIŞ talimatında Kıymet blokajına MKK dan hata dönerse talimat HT olur. Müşterinin MKK da satmak istediği miktarın yetersiz olduğunu gösterir. İşlem bitiş saatine kadar üye tarafından iptal edilmeyen talimatlar sistem tarafından otomatik iptal edilir. 3. Netleştirme sonrasında Gerçekleşme Mesajı hata aldıysa (Müşteri hesabından kaynaklanan problem nedeniyle), hata üye tarafından düzeltilir ve sistem tarafından otomatik olarak tekrar gerçekleşmeye gönderilir. Netleştirmeye girdikten sonra hata alan talimat iptal edilemez. IP: İPTAL Üye ya da sistem tarafından otomatik olarak İptal edilen talimatlar IP olarak gösterilir. Bu durum alış talimatları için geçerlidir. Talimatı giren üyenin işlem limitinin yetersiz olduğu durumlarda talimat sisteme TB durumunda kabul edilir. TB durumundaki talimat son saatte (Fon iptal son saati veya Takasbank iptal son saati değerlerinden hangisi küçük ise) sistem tarafından iptal edilir. TB : TEMİNAT BEKLEYEN İşlem limitinin üye tarafından arttırılması veya yeterli duruma gelmesi ile TB durumundaki talimatlar ES durumuna sistem tarafından otomatik olarak dönüştürülür. Daha önce ES olan talimat, satış talimatının iptali veya teminatın değerinin düşmesi nedeniyle TB durumuna dönebilir. Limitin yetersiz kalması durumunda sistemde bulunan alış talimatları içinden (ES) önce ileri valörlü talimatlar, sonra güncel valörlü talimatlar TB ye dönüştürülür. 15

16 Talimat girişi ile MKK ya mesaj gönderilir. MK ALIŞ TALİMATLARI Talimat Günü HT Talimat iptal edilir Müşteri Numarası Düzeltilir Hatalı Üye Müşteri kontolü Hatasız ON Eşleşmemiş TB Teminat Bekleyen ES Kısmen veya tamamen eşleşmiş IP Üye tarafından veya sistem tarafından iptal son saatinde (Fonun iptal saati veya Takasbank İptal saatinden hangisi küçük ise) iptal edilir. Valör Günü TB Teminat Bekleyen Teminat Tamamlama ES Gerçekleşmeye Giden IP ES NETLEŞTİRME MK OK HT Müşteri hatası emri ileten üye tarafından düzeltilir. 16

17 17

18 Netleştirme-Borç Kapatma-Alacak Dağıtımı Eşleşen ileri valörlü fon payı alım/satım talimatları valör tarihine kadar sistemde bekletilir. Valör tarihinde, Kurucu/Operatör Üye tarafından sisteme girişi yapılan ve işlemlerde geçerli olacak fiyat valör tarihindeki fon payı fiyatı üzerinden işleme alınır. Eşleşerek sistemde bekleyen fon payı alım satım talimatlarının nakit tutarları valör gününde saat 14:00 itibariyle netleştirilir. Fon payı bazında netleştirme yapılmaz. Fon payı aktarımları talimat bazında gerçekleştirilir. Netleştirme sonucunda; Üye nakit alacaklı ise; tüm fon payı aktarımları hemen, nakit alacak aktarımı ise Platform Havuz Hesabı nda bakiye oluştukça gerçekleştirilir. Üye nakit borçlu ise; borçlu olduğu fon payı aktarımları hemen, alacaklı olduğu fon pay aktarımları ise kapatmış olduğu nakit borçla orantılı olarak gerçekleştirilir. Ancak fon payı aktarım talimatları parçalı olarak gerçekleştirilmez. Nakit borçla orantılı olarak kıymet alacaklarına bloke konur. Parçalı talimat gerçekleştirilmez. Net nakit yükümlülükleri saat 16:00 a kadar TEFASP Nakit Borç Kapatma Hesabı na virman yoluyla yatırılarak yerine getirilir. Saat 16:00 itibariyle yerine getirilmeyen nakit yükümlülükleri için üyenin fonlama limitini aşmamak üzere yükümlülüğü Takasbank tarafından karşılanır. Yerine getirilmeyen yükümlülükler için üye temerrüde düşer ve temerrüt faizi öder. Net nakit alacakları üyelerin Takasbank nezdindeki serbest cari hesaplarına aktarılır. Temerrüt Temerrüt işleminin tespitinde, nakdin üyenin TEFASP Nakit Borç Kapatma Hesabı na aktarım saati dikkate alınır. Temerrüt faizi hesaplamasında, TCMB geç likidite penceresi (LON) borç verme faiz oranı ile Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından oluşturulan, kamu menkul kıymetlerinin işlem gördüğü repoters repo pazarlarında, TCMB Bankalararası Para Piyasası nda veya Takasbank Para Piyasası nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı esas alınır. Hesaplamada, valör tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar geçen süre içerisinde her gün için belirlenen faiz oranı kullanılır. Temerrüt faizi, işlemin valör tarihi ile yükümlülüklerin yerine getirildiği tarih arasındaki takvim günleri esas alınarak hesaplanır. Temerrüt faizi, yükümlülüğün yerine getiriliş saatine göre aşağıdaki tabloda yer alan katsayılar kullanılarak hesaplanır. Fon payı fiyatı bildirim yükümlülüğünü saat 10:00 itibariyle sisteme tanımlamayarak geç yerine getiren Kurucu/Operatör Üye ise geç bildirim yaptığı her bir gün için aşağıdaki tabloda belirtilen maktu gecikme bedelini ödemekle yükümlüdür. Üye adına tahakkuk eden temerrüt faizini 3 iş günü içerisinde ödemekle yükümlüdür. Ödenmeyen temerrüt faizi üyenin serbest hesabından re sen tahsil edilir. 18

19 YÜKÜMLÜLÜK TÜRÜ SAAT ARALIĞI KATSAYI NAKİT Fon Payı Fiyat Bildirimleri 16:01-16: :31 den sonra aynı gün valörüyle 1 Valör tarihinden sonra 2 10:00 sonrası Her bir gün için fon yapılması veya hiç bazında 500 TL yapılmaması Temerrüt Faizi; Matrah * Faiz Oranı*Katsayı/360 formülü ile hesaplanarak bulunan toplam temerrüt faizi ilgili kuruma tahakkuk ettirilir. Gün içerisinde kapatılmayan fonlama limitleri ertesi iş günü üye tarafından serbest cari hesap bakiyesi kullanılarak kapatılır. ARACILIK KOMİSYONU Aracılık komisyonu, Platformda işlem gören yatırım fonlarının alım satım işlemlerini yapan Fon Dağıtım Kuruluşlarına, Kurucu tarafından ödenen komisyondur. Aracılık komisyon oranı, Kurucu/Operatör Üye tarafından sisteme tanımlanan fon yönetim ücretinin belirlenen bir oranıdır. Fon yönetim ücreti, Kurucu/Operatör Üye tarafından istenildiği zaman değiştirilebilir ancak aracılık komisyon oranı 3 er aylık dönemler itibariyle değiştirilebilir. Söz konusu dönem kısıtı, Takasbank tarafından üyelere önceden duyuru yapılmak kaydıyla değiştirilebilir. Dönemler, Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık ayları olarak belirlenmiştir. Oran değişikliği, en geç içinde bulunulan dönemin son ayının 20 sine kadar yapılması durumunda bir sonraki dönem işlemleri için geçerli olur. Bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler takip eden ikinci dönem için geçerli olur. Platformda işlem gören fonlara ait fon yönetim ücreti ve aracılık komisyon oranında yapılan değişiklikler, ilgili üyelere elektronik ortada bildirilir. Aracılık komisyonu hesaplamasında, Fon Dağıtım Kuruluşunun Platformda gerçekleştirdiği alım satım işlemleri sonucunda gün sonunda taşıdığı fon payı adedi kullanılır. Günlük olarak yapılan hesaplamada, yatırım kuruluşunun hesabında bulunan gün sonu fon payı adedi ile fon payı için geçerli olan birim pay değerinin (satış fiyatı) çarpılması ile bulunan tutar matrah olarak kullanılır. Kurucu tarafından Fon Dağıtım Kuruluşuna ödenecek komisyon; Matrah*Fon Yönetim Ücreti Oranı*Aracılık Komisyon Oranı formülü ile günlük olarak hesaplanır. Her ay başında bir önceki aya ilişkin toplam komisyon tutarı belirlenir ve 19

20 Kurucu/Operatör Üyenin onayı ile Kurucu hesabından Fon Dağıtım Kuruluşu hesabına aktarılır. Portföy yönetim şirketlerinin fon dağıtım kuruluşu sıfatıyla gerçekleştirmiş olduğu işlemlerde aracılık komisyonu ilgili portföy yönetim şirketi adına hesaplanır. Kurucu/Operatör Üye onayına sunulan komisyon hesaplama detayında, Kurucu/Operatör Üye tarafından gerekli görülmesi halinde günlük stok bilgisinde açıklama bilgisi girişi ile birlikte değişiklik yapılabilir. Her ay için hesaplanan Fon Dağıtım Kuruluşu Komisyonu, takip eden ayın beşinci iş gününe kadar ödenir. Bu süre içerisinde ödenmeyen komisyonlar, Takasbank tarafından Kurucu serbest cari hesabından resen tahsil edilir. Takasbank Komisyonları Platformda işlem görecek fonlar için üyelik giriş aidatı, üyelik aidatı ve işlem komisyonu olmak üzere üç tür komisyon alınır. Üyelik Giriş Aidatı: Platforma üye olmak için başvuran Kurucudan, Platformda işlem görecek fonlar için fon bazında bir kez olmak üzere üyelik giriş ücreti alınır. Üyelik giriş aidatı 1000 TL dir. Üyelik Aidatı: Platforma üye olan tüm kuruluşlardan (Kurucu, Operatör Üye ve Fon Dağıtım Kuruluşu) aylık dönemler itibariyle üyelik aidatı alınır. Üyelik aidatı aylık 100 TL dir. İşlem Komisyonu: Platformda gerçekleştirilen işlemler üzerinden alınacak işlem komisyonudur. Fon katılma payları alım satım işlemlerinin Platform üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu olan fon türleri için işlem tutarı üzerinden en az 1 Krş. olmak üzere onbinde 1 (0,0001) oranında komisyon ve BSMV Kurucunun talebi halinde Platform üzerinden fon katılma payları alım satım yapılması mümkün olan para piyasası fonları (likit fonlar) ile kısa vadeli tahvil ve bono fonları için işlem tutarı üzerinden en az 1 Krş. olmak üzere yüzbinde 1 (0,00001) oranında komisyon ve BSMV Komisyon fon katılma payı satışlarında kurucu hesabından, geri alışlarda ise dağıtım kuruluşu hesabından aylık olarak tahsil edilir tarihine kadar komisyon tarifesinde yer alan oranlar %50 indirimli olarak uygulanacaktır. 20

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Konu, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç ve Konu... 4 MADDE 2- Dayanak...

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Konu, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç ve konu... 4 MADDE 2- Dayanak...

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi (A) İMKB Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı İMKB Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık ve Kapalı Dağıtım Ortamı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı Gecikmeli Gün sonu

Detaylı

MKK-EMKT Şartlı Virman Uygulama Esasları

MKK-EMKT Şartlı Virman Uygulama Esasları MKK-EMKT Şartlı Virman Uygulama Esasları I. MKS-EMKT ŞARTLI VİRMAN (YENİ) 3 A. İŞ KURALLARI 3 1. Genel Kurallar 3 2. Talimat İletimi 3 3. Eşleşme 3 4. Gerçekleşme İş Akışı 4 5. Talimat Güncelleme 6 6.

Detaylı

Ek 1 - BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi

Ek 1 - BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi (A) BORSA İSTANBUL Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı BORSA İSTANBUL Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık Dağıtım Ortamı ve Kapalı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı

Detaylı

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Ek 2 : Uygulama esasları DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri

Detaylı

DİBS lerin kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak işlem esasları aşağıda yer

DİBS lerin kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak işlem esasları aşağıda yer DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞU BÜNYESİNDE KAYDİLEŞTİRİLEREK MÜŞTERİ İSMİNE SAKLANMASI VE İZLENMESİ SİSTEMİNDE KESİN ALIM SATIM İŞLEM ESASLARI Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS)

Detaylı

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000 1 Aşağıdakilerden hangisi bedelsiz sermaye artırımı için kullanılabilecek kaynaklardan biri değildir? A) Emisyon primi B) İştirakler satış kârı C) Yeniden değerleme değer artışı D) Ortaklardan sermaye

Detaylı

Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Tahvil ve Bono Piyasası'nda İşlem Görme ve Takas Esaslan

Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Tahvil ve Bono Piyasası'nda İşlem Görme ve Takas Esaslan M t İ?JA N B U L m _ t, w MENKUL KIYMETLER Genelge No : 57 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü BORSASI İstinye 80860 İstanbul Tel.: (0212} 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç

Detaylı

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hesap İşlemleri Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Ayrı bir kod ile açılan her hesap için alınır. Hesap İşlemleri ve Raporlama Geliştirilen yazılımlar,

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Diğer Ücret ve Komisyonlar Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran Açıklama -Her teminat mektubu için ayrı alınır. Teminat Mektubu Saklama Sermaye blokajları,

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri 1. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Merkezi Takas Kuruluşları (MTK) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) MTK nın, takas ve merkezi karşı taraf olarak yerine getirdiği işlemleri nedeniyle

Detaylı

Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB

Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB Plan Bilgileri Katkı Payı Bu plan kapsamında aylık gelirinizin %5 - %10 unu katkı payı olarak ödemeniz önerilir.. Katılımcı, son bir yıl içerisinde katkı payını artırmadıysa

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ihracından itfasına kadar TCMB nin EMKT

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

Takasbank Ücret ve KomisyonTarifeleri

Takasbank Ücret ve KomisyonTarifeleri Takasbank Ücret ve KomisyonTarifeleri Hesap İşlemleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran Hesap İşlemleri ve Raporlama Hesap Açma Ücreti Müşteri Alt Hesap Bakım Ücreti Müşteri Alt Hesap Bakım

Detaylı

TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri. Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014

TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri. Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014 TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014 SUNUM İÇERİĞİ TAKASBANK VE FONKSİYONLARI MERKEZİ KARŞI TARAF ELEKTRİK PİYASASI TEMİNAT YÖNETİMİ VE TAKAS HİZMETLERİ DOĞALGAZ PİYASASINDA

Detaylı

FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ. İstanbul, 06 Kasım 2009

FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ. İstanbul, 06 Kasım 2009 FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ İstanbul, 06 Kasım 2009 FİZİKİ TESLİMAT Vade sonunda, son işlem günü seans sonu itibariyle açık olan pozisyonlar için sözleşmede belirtilen esaslar

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Deneme Sınavı 1. Merkezi Kayıt Kuruluşu sermayesindeki Borsa İstanbul A.Ş. nin payı en fazla yüzde kaçtır? A) %10 B) %15 C) %25 D) %50 E) %75 2. İhraççı hesabı ile

Detaylı

Genelge No : 2005/7. Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005. Yürürlük Tarihi : 26.01.2005. Konusu. : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları

Genelge No : 2005/7. Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005. Yürürlük Tarihi : 26.01.2005. Konusu. : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelge No : 2005/7 Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005 Yürürlük Tarihi : 26.01.2005 Konusu : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları Yapılan Değişiklikler : 01.07.2009 tarihli, 2009/89 No lu Genelge ile

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri 1. Merkezi Kayıt Kuruluşu sermayesindeki Borsa İstanbul A.Ş. nin payı en fazla yüzde kaçtır? A) %10 B) %15 C) %25 D) %50 E) %75 2. İhraççı hesabı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Finansbank A.Ş. Geçiş B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu İçtüzüğü nün 1.1,1.3,2.1,2.4,5.7.3,5.9.2,6.1,7,8.6,8.9,8.12,9.3.3,10.5,12.1

Detaylı

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün!

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! Talimat Formu Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param, çocuğunuzun her adımında onunla beraber büyüyecek uzun dönemli bir birikim hesabıdır. İlk

Detaylı

L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar;

L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar; Ek İşlem Kuralı Değişiklikleri L.3 - Genel Kurul Blokaj İşlemleri Yeni: K.4- Genel Kurul Blokaj İşlemleri Eski L. YATIRIMCI İŞLEMLERİ L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar;

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar

Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar Genelge No : 90 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü 4 fc Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İstinye 80860 İstanbul

Detaylı

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ Yurtdışı Borsalara Emir İletim ve Yönetim Platformu Nisan 2012 MATRİKS MPN ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? MPN Entegrasyon ve

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU 1 Gündem Başlıkları İşlem Sistemi Tasarımı Modelin Genel Esasları İşlem Görmesi Planlanan Pariteler Teminatlandırma Esasları Üyelik Soru-Cevap 2 İşlem Sistemi Tasarımı

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Yönergenin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hesap İşlemleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Hesap İşlemleri ve Raporlama Geliştirilen yazılımlar, arşivleme maliyetleri, onaylı olarak

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

MERKEZİ KAYDİ SİSTEMDE KAYDİ KATILMA BELGELERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEM KURALLARI

MERKEZİ KAYDİ SİSTEMDE KAYDİ KATILMA BELGELERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEM KURALLARI MERKEZİ KAYDİ SİSTEMDE KAYDİ KATILMA BELGELERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEM KURALLARI GİRİŞ...1 Hesapların Açılması...2 Geçiş Süreci... 2 İHRAÇCI İŞLEMLERİ...3 Pay İhracı... 3 Pay İptali... 4 Fon Varlıklarının

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Prosedürün

Detaylı

DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Denizbank_A.Ş._B Tipi Kamu Ve Özel Sektör Tahvil Ve Bono Fonu içtüzüğünün 1.2., 2.4.,3.1.,3.3.,5.7.3., 5.9.2.,6.1.,8.7.,

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU ÜCRET Sİ Sayfa 1 / 21 İÇİNDEKİLER I. GENEL ESASLAR... 3 II. ÜYELİK GİRİŞ ÜCRETLERİ... 5 III. YATIRIMCI HESABI AÇMA VE BAKIM HİZMETLERİ... 6 IV. KAYDİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRAÇ

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. NİN KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BEŞİNCİ ALT FONU (ALTIN'IN YÜKSELİŞİNDEN GETİRİ HEDEFLEYEN) (Finart Fon Kodu : 2020) SIKÇA SORULAN SORULAR

Detaylı

29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Genelge No : 2005/21 Çıkarıldığı Tarih : 05.08.2005 Yürürlük Tarihi : 05.08.2005 Konusu : Üyelerin Pozisyon

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 23/10/2013 tarih ve 12233903-987 sayılı izin doğrultusunda İş Yatırım İMKB

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

BAĞLAM ÖZELLİKLİ KIYMET TRANSFER ONAY İŞLEMLERİ

BAĞLAM ÖZELLİKLİ KIYMET TRANSFER ONAY İŞLEMLERİ BAĞLAM ÖZELLİKLİ KIYMET TRANSFER ONAY İŞLEMLERİ İÇERİK A. BAĞLAM ÖZELLİKLİ KIYMET TRANSFER ONAY İŞLEMLERİ... 1 A1. Bağlamlı Transfer İhraççı Onay/Red... 1 A2. Bağlamlı Transfer İşleminin İptali... 3 A3.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ

ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ TAKASBANK ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ Türev İşlemler Piyasaları Takası ve Teminat Yönetim Müdürlüğü 2 Ekim 2009 1 AMAÇ Kurumsal müşteri işlemlerine aracılık eden aracı kuruluşların

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: I. FON HAKKINDA BİLGİLER: İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ESKİ ŞEKİL

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: I. FON HAKKINDA BİLGİLER: İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ESKİ ŞEKİL İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL I. FON HAKKINDA BİLGİLER: 1. Fonun Türü : Altın Borsa Yatırım Fonu 2. Fonun Tipi : B Tipi 3. Mevcut Fon Tutarı : 50.000.000 YTL 4. Artırılan Fon Tutarı : 190.000.000 YTL

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

DENİZBANK A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Denizbank A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu içtüzüğünün 8.9., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.6., 10.4., 10.5. ve 10.6. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 09/04/203 tarih ve 12233903-305-04-339

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

YATIRIM PORTALI E - Ş UBE

YATIRIM PORTALI E - Ş UBE YATIRIM PORTALI E - Ş UBE NEDEN OSMANLI MENKUL E-ŞUBE? Kolay hesap açma sürecimiz, Uygun komisyon oranlarımız, Ürün çeşitliliğimiz, Fonksiyon çeşitliliğimiz, Ürün bazında raporlama sistemimiz, Canlı destek

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

Konu: İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitlerine İlişkin Esaslar

Konu: İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitlerine İlişkin Esaslar Genelee No: 191 İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 İstanbul Tel : (0212) 298 21 00. Faks: (0212) 298 25 00 istanbul, 29 Aralık 2003

Detaylı

Konu : İMKB UP Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo İşlem ve Takas Esasları Hk.

Konu : İMKB UP Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo İşlem ve Takas Esasları Hk. Genelge No : Uluslararası Pazar Müdürlüğü M fc İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İstinye 80860 İstanbul Tel.: (0212) 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 26 Ağustos 1997 Konu : İMKB UP Uluslararası Tahvil

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

Yönetmeliğin Üyelerin Alım Satım Taahhütlerini Yerine Getirmeleri ve Temerrüt başlıklı 35 inci maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Yönetmeliğin Üyelerin Alım Satım Taahhütlerini Yerine Getirmeleri ve Temerrüt başlıklı 35 inci maddesine aşağıda yer verilmiştir. 16 HİSSE SENEDİ TAKAS İŞLEMLERİ 16.1 Takas ve Saklama İşlemlerini Düzenleyen Mevzuat Takas ve saklama işlemlerine ilişkin temel düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri,

Detaylı

TAKASBANK KAYDİ ALTIN TRANSFER SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI

TAKASBANK KAYDİ ALTIN TRANSFER SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI TAKASBANK KAYDİ ALTIN TRANSFER SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Bu Uygulama Esaslarının amacı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Saklama Sözleşmesi ve Kaydi Altın Transfer Sistemi Katılım Ek Sözleşmesi

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU APP fon kodlu Ak Portföy P1 Serbest Özel Fon izahnamesinin 7.1.2. maddesinde belirtilen fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlara Yapı Kredi

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. ÖZEL BANKACILIK B TİPİ PERFORMANS DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

DENİZBANK A.Ş. ÖZEL BANKACILIK B TİPİ PERFORMANS DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Denizbank A.Ş. Özel Bankacılık B Tipi Performans Değişken Fonu içtüzüğünün 8.9., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.6., 10.4. ve 10.5 maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 09/04/2013 tarih

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına 1. Ortaklıkların iç kaynaklardan ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları sonucunda ihraç edilen paylara ne ad verilir? a. Adi pay b. İmtiyazlı pay c. Bedelli pay d. Bedelsiz pay e. Hamiline yazılı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Ders Adı: Sermaye Piyasası Mevzuatı Hafta: 1 Aktivite Başlığı: Kendimizi Değerlendirelim 1. Aşağıdakilerden hangisi, sermaye

Detaylı

2- Test günü sonunda bankaların aktarıcı bilgisayar sistemlerinde gün sonu işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

2- Test günü sonunda bankaların aktarıcı bilgisayar sistemlerinde gün sonu işlemlerini yapmaları gerekmektedir. EK-2 GENEL TEST YORDAMI Test başlangıcında testte kullanılacak kıymetlerde bankaların EMKT sistemindeki depo bakiyeleri sıfır (0) olacaktır. Tüm test üyeleri için MKK sisteminde DBDEPO hesabında, Takasbank

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Prosedürün amacı; Borsa

Detaylı

22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP)

22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP) 22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP) Takasbank Para Piyasası (TPP) ; kısa dönemli nakit fazlası olup, bunu organize bir şekilde plase edemeyen Aracı Kuruluşlar ile kısa dönemli nakit ihtiyacı bulunup, bu

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

KIYMET TRANSFER ĐŞLEMLERĐ

KIYMET TRANSFER ĐŞLEMLERĐ KIYMET TRANSFER ĐŞLEMLERĐ Kıymet Transferi Kabul Politikaları belirleme işlemlerinde kurumlar arasında kullanılabilecek Kıymet Transfer Đşlem Tipleri; Doğrudan Karşı Üye Onaylı Karşı Üye Girişli : Alıcı

Detaylı

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĐKĐDĐTE YETERLĐLĐĞĐNĐN ÖLÇÜLMESĐNE VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

(Adres: Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Borsa Caddesi No:4Emirgan, Sarıyer, İSTANBUL)

(Adres: Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Borsa Caddesi No:4Emirgan, Sarıyer, İSTANBUL) (Adres: Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan, Sarıyer, 34467 İSTANBUL) (Adres: Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Borsa Caddesi No:4Emirgan, Sarıyer, 34467 İSTANBUL) B. İSTANBUL TAKAS

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10.

Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10. Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10. maddesi uyarınca Kurul kaydına alınan Borsa Yatırım Fonları katılma

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

TRAGARAN91N1 TREGRAN00011 TRRTRKC00018 TRETRKC00016 TRAYKBNK91N6

TRAGARAN91N1 TREGRAN00011 TRRTRKC00018 TRETRKC00016 TRAYKBNK91N6 EK-2 MKK GENEL TEST İŞLEM SENARYOLARI I.SİSTEM BAĞLANTISI Sistem bağlantısı üye kullanıcılarına ait Smart Kartlar aracılığı ile sağlanacaktır. Üyelerin smart kartlarına ilişkin PIN kodları girişini izleyen

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1 GELİR TABLOSU... 2 FON

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

MENKUL KIYMET TERCİHLİ REPO PAZARI İLE TAHVİL VE BONO PİYASASI RİSK YÖNETİMİ UYGULAMA KILAVUZU

MENKUL KIYMET TERCİHLİ REPO PAZARI İLE TAHVİL VE BONO PİYASASI RİSK YÖNETİMİ UYGULAMA KILAVUZU MENKUL KIYMET TERCİHLİ REPO PAZARI İLE TAHVİL VE BONO PİYASASI RİSK YÖNETİMİ UYGULAMA KILAVUZU Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 MENKUL KIYMET TERCİHLİ REPO PAZARI... 1 İLE

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

TPP nda işlem yapmak isteyen Aracı Kuruluşların, TPP Taahhütnamesi ni imzalamaları gerekmektedir.

TPP nda işlem yapmak isteyen Aracı Kuruluşların, TPP Taahhütnamesi ni imzalamaları gerekmektedir. 22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP) Takasbank Para Piyasası (TPP) ; kısa dönemli nakit fazlası olup, bunu organize bir şekilde plase edemeyen Aracı Kuruluşlar ile kısa dönemli nakit ihtiyacı bulunup, bu

Detaylı