TG 15 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 15 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 15 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / RHBR REHBER ÖĞRETMEN TG Dillerin dört temel kuralı vardır: fonoloji ses bilimi, morfoloji şekil bilimi, sentaks söz dizimi ve semantik anlam bilimidir. Semantik, kelimelerin herhangi bir kelimenin farklı cümle ya da kapsamlarda kullanılan anlamlarını belirler. Dolayısıyla cevap semantiktir. Zihinsel gramer ise Chomsky e göre, cümle varyasyonlarını bir araya getirmemizi sağlayan bir çeşit programdır. 4. Soru köküne dikkat edilirse iğne ve enjeksiyon korkusu gibi koşullu duygusal tepkiden bahsedilmektedir. Özellikle duygular ve korku söz konusu olduğunda ön plana çıkan beyin yapısı amigdaladır. Yapılan çalışmalar özellikle iğne ve enjeksiyon korkusu gibi korkularda amigdalanın varlığının gerekli olduğunu ortaya çıkarmıştır. 7. ABD de yapılan bir deneyde aynı rahatsızlık şikâyetiyle doktora giden dört farklı ırktan hastalara cinsiyet ve ırksal farklılıklara bağlı olarak farklı tedaviler önerilmesi öncülde vurgulanan yaygın inanışlarla ilgilidir. Bu kavram sosyal psikolojide sterotip olarak tanımlanır. 2. Yanıp sönen ışıkların hareket algısı yaratması Gestalt psikologlarınca fi fenomeni olarak tanımlandı. Onlara göre bu tip olgular yapısalcılar tarafından açıklanabilir olgular değildir. Onlara göre bu tip deneyimler yalnızca bütün bir kalıbın incelenmesiyle anlaşılabilecek durumlardır. 5. Hümanist psikolog Maslow a göre ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan sevgi ve ait olma ihtiyacının giderilmesi insan mutluluğunun temelidir. Ait olma ve bir arkadaş grubuna dâhil olma Maslow a göre gerekli bir ihtiyaçtır ve mutluluk doğrudan bu ihtiyaç ile ilişkilidir. 8. Gardner ın ortaya attığı çoklu zekâ kuramı 9 farklı alandan oluşmaktadır. Öncülde Ali in özellikleri bu zekâ türleri arasında yer alan sözel zekâ türüyle ilişkilidir. 3. Piaget in bilişsel gelişim teorisi o zamana değin ortaya atılan en kapsamlı teoriydi. Bu teori aynı zamanda kendinden sonraki çalışmaları tetikledi. Değişmezliğe dair vurgusu doğru olmakla birlikte III. maddede vurgulanan unsurları açıklamada bu kuram yetersizdi. Yine çocukların belli görevleri yerine getirememelerinin beceri eksikliğinden değil, komutları anlayamadıklarından kaynaklandığı sonradan ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla III ve IV. maddeler hatalı bilgiler içermektedir. 6. Amnezi türleri arasında yer alan ve uzun süreli alkol kullanımı ile B1 vitamini eksikliğine bağlı olarak oluşan amnezi türü korsakof sendromudur. 9. Psikanalizde enerjinin korunumu ilkesi gereği libidinal enerji eşit miktarda dağıtılmalıdır. Bu enerjinin bünyede dağılımında herhangi bir sorun oluştuğunda ise organizmada kaygı ortaya çıkar. 3

4 10. Öncül incelendiğinde danışman, danışanı kendi olabilmesi için cesaretlendirmeye, ilişkilerindeki hatalarıyla yüzleşmesini sağlamaya çalışmaktadır. Danışanını hem özgür hem de sorumluluk sahibi bir birey yapmaya çalışması varoluşçu yaklaşıma özgü bir yöntemdir. 13. Psikolojik danışma ilişkisindeki önemli noktalardan biri de danışmana duyulan güvendir. Psikolojik danışman özelliklerinden biri olan güvenilirlik danışana verilen sözlerle ve gerçekleştirilen eylemlerle yakından ilgilidir. Danışanın beklentilerini gerçekleştirmekten uzak taahhütlere girişmemek güvenilirlik duygusuyla doğrudan ilişkilidir. 16. Öncülde danışanın kendilik algısında bir sorun olduğu ifade edilmektedir. Danışanın kendini nasıl gördüğüne dair söylemleri ve beceriksizliğine dair vurgu, yaşadığı sorunun bilişsel temelli olduğunu göstermektedir. Bu tip sorunlara en uygun müdahale tarzı bilişsel temelli olmalıdır. 11. Jungçu terapide önemli bir yer tutan arketip formlarından biri de anima ve animus arketipleridir. Jung a göre erkek ve kadınlar bu arketiplerini rahatlıkla ifade ederlerse dengeli bir kişiliğe sahip olurlar. 14. Öncülde verilen özellikler ilk ilişki ya da çalışma işbirliği denilen terapötik ittifaka dair özelliklerdir. Danışma sürecinin başlangıcında kurulması gereken terapötik işbirliği sonraki süreçleri de olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen önemli bir unsurdur. 17. Psikolojik danışma oturumlarında danışanlar bir şey yapmaya zorlandıklarında verdikleri tepki direnç olarak tanımlanır. Fakat güven eksikliği ve sorunlarından bahsederken yaşadığı utanma duygusundan kaynaklı verdiği tepkiler isteksizlik olarak adlandırılır. 12. Danışanda yaşanan değişimleri tespit edebilmek için derecelendirme ölçeklerini sıklıkla kullanan terapi yaklaşımı çözüm odaklı kısa süreli terapi yaklaşımıdır. Bu terapi yaklaşımında ölçekler aynı zamanda danışanların amaçlarını belirlenmesine yardım etmek için önemli bir işlev üstlenir. 15. Özellikle ilkokullarda görev yapan psikolojik danışmanların çocuklarla çalışırken fazlasıyla dikkatli davranmaları gerekir. Güven duygusunu oluşturmak, çocuğun özel alanına girmemek, oturma düzeni ve kullanılan sözcüklerin karmaşık olmaması dikkat edilmesi gereken temel noktalardır. Fakat kişisel bakım önemli olmakla birlikte diğer seçenekler göz önünde bulundurulduğunda en az etkili unsurdur. 18. Danışma sürecinde danışan kendini ifade edemediği bir diyaloğa ilişkin bilgi vermektedir. Bu bilgiye dair psikolojik danışmanın verdiği tepki ise onun yaşadığı duyguyu ifade etmesine dönük bir beceridir. Psikolojik danışmanın tepkisi duygu yansıtması becerisi kapsamındadır. 4

5 19. Danışma sürecinde psikolojik danışman; fikri olmadığı konularda yorum yapmamalı, uyguladığı tek bir test üzerinden yorumda bulunmamalıdır. Empati koşulunun doğru şekilde sağlanması ve metaforları kullanabilmesi önemlidir. Fakat danışanın sorununu kısa sürede çözmeye çalışmak doğru bir yaklaşım tarzı değildir. Bu tarz yaklaşım sürecinin doğal akışını bozmaktadır. 22. Diyalogda psikolojik danışman, danışan tarafından dile getirilen herhangi bir olguya dair karışıklıkları engellemek için somutluk koşulu bağlamında tepki vermiştir. Bu koşul; genelgeçer kavramlar yerine danışanın kendine has sözcüklerle durumunu izah etmesini amaç edinir. 25. Öncülde Lennon tarafından söylenen söze dikkat edildiğinde bugünden ve başımızdan geçenlerden bahsedildiği anlaşılmaktadır. Plan yapmak yerine anı yaşama odaklı bu vurgu A seçeneğinde verilen açıklamayla örtüşen bir içeriğe sahiptir. 20. Nesrin Hanım ın psikolojik danışma ve rehberlik programı çerçevesinde yürüttüğü çalışma, çocukların okulu tanımaları ve kendilerini okulun bir parçası olarak hissetmelerini sağlamaya dönük oryantasyon hizmetidir. Bu hizmet aynı zamanda öğrencilerin akademik becerilerini artırmaya dönük bir çalışmadır. 23. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen stratejilerin tamamı davranışsal kaynaklı sorunlarda kullanılan müdahale stratejileridir. Fakat D seçeneğinde verilen A-B-C modeli Albert Ellis tarafından kullanılan bilişsel kaynaklı sorunlara müdahale stratejisidir. 26. Gelişimsel rehberlik I, II, IV ve V. maddelerde yer alan özellikleri bünyesinde barındırır. Fakat bu anlayış yalnızca öğrencilerin akademik gelişimlerini değil, tüm gelişim alanlarını merkeze alır. 21. Danışma hizmeti almaya gelen bireyler genel olarak psikolojik danışmayı tamamlanmış mükemmel bir ürün olarak görürler. Bunu bilen danışman kendini farklı göstermemek için söylem ve eylem bağlamında tutarlı ve saydam bir şekilde danışana yaklaşmalıdır. 24. Okullarda sunulan rehberlik hizmetlerinin temel amacı öğrencilerin kendilerini tanımalarını ve kabul etmelerini sağlamaktır. Bu yolla kendini bilen ve kendisiyle barışık bireylerin diğer seçeneklerde yer alan süreçleri sorunsuz yaşayacakları aşikârdır. 5

6 27. Organizmada var olan kaygı, korku ve gerilim hâli gibi durumların işlevselliği etkiler hâle gelmesi anksiyete bozukluğu olarak tanımlanır. Bu tanımda öne çıkan duygulara, özellikle de korkuya dair vurgu amigdalanın fonksiyonları kapsamında yer alır. 30. A, B, D ve E seçeneğinde verilen özellikler davranış bozukluğu olan danışanlara ait özelliklerdir. Fakat C seçeneğinde verilen bilgi hatalıdır. Bu vakaların bazı davranışları suçla ilişkili olsa da bütün vakaların davranışları suçla ilişkilendirilemez. 32. Serhat Bey PDR öğrencilerinin uyum düzeyleri arasındaki fark için varyans analizinden yararlanmış ve ön test son test uygulaması ile grupların uyum puanları farkını incelemiştir. Kullanacağı POST HOC testi grupların hem farklılaşmalarının hem de kişi sayılarının aynı olduğu durumda kullanılan Tukey HSD testidir. Araştırmanın bağımsız değişkeni araştırma sonucunu değiştiren yani neden olan bireysel ve grupla rehberlik programlarıdır. Bu bağlamda bağımsız değişken rehberlik programı, POST HOC testi ise Tukey HSD dir. 28. Hastaların aniden REM uykusuna geçtikleri uyku hastalığı narkolepsidir. Bu hastalığın da henüz kesin tedavisi bulunamamıştır. 31. Beklenilenin altında bir vücut ağırlığına sahip olmasına karşın kilo almaktan ya da şişman olmaktan korkma, kişinin vücut ağırlığını algılamada bozukluk gibi belirtiler anoreksiya nervoza bozukluğunun temel işaretleridir sınıfta sorun yaşayan öğrencilere yönelik bu çalışmada bireylerin öznel dünyaları anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bireyin kendisi ve kendi hayatı hakkında bilgi vermesi otobiyografi tekniğinin kapsamına girer. 29. Demans bozukluğunun aksine aniden başlayan deliryum için en büyük risk grubu yaşlılardır. Bu vakalarda düşünce dağınık ve bilinç bozuktur. 6

7 34. Özellikle ilkokullarda kullanılan bu teknik sosyodramadır. Sosyodramada, sosyal bir problemin dramatize edilerek incelenmesi sağlanmaya çalışılır. 37. Grupla psikolojik danışmada pek çok yaşantısal alıştırma kullanılır. Bu alıştırmaların temel amacı üyelerin kendilerini ve başkalarını tanımalarını sağlayarak direnç ya da transferans gibi istenmeyen durumların oluşumunu engellemektir. 39. Grup süreci; güven, bizlik ve yalnızlık duygularına ilişkin oldukça etkili bir süreçtir. Yeni davranışların kazanılması da grup sürecini kolaylaştırır. Fakat kolektif bir akıldan bahsedilemez. Evet, soruna ilişkin herkes fikrini beyan eder ama sorunlar ortak akılla çözülmez. 35. Sosyometriden elde edilen sonuçların tüm sınıf önünde öğrencilere gösterilmesi, istenmeyen sonuçların doğmasına neden olabilir. Dolayısıyla B seçeneğinde verilen bilgi hatalı bir bilgidir. 38. Üyelerin beklentileri hakkında konuşulduğu, davranışsal amaçların belirlendiği ve kuralların oluşturulduğu bu evre başlangıç evresidir. 40. Danışan evliliğini devam ettirmek istemediğini söylemesi ve geçen oturumda söylediği Evliliği kesinlikle sürdürmek istiyorum. sözü arasındaki çelişki danışman tarafında ifade edilmiştir. Dolayısıyla verilen tepki yüzleştirme koşuluyla ilişkilidir. 36. A, B, C ve E seçeneğinde verilen bilgiler gözlem sürecine ilişkin doğru bilgilerdir. Fakat E seçeneğinde verilen bilgi hem bireyi tanıma tekniklerinin hem de rehberliğin bireyin kendini tanımasına yardım etme ilkesiyle çeliştiğinden hatalıdır. 7

8 41. Grup oturumlarında iki danışanın söyledikleri, düşündükleri ya da davranışları arasındaki paralelliklere dikkat çekmek paylaştırma becerisi olarak adlandırılır. 44. Bireylerin ilgi, yetenek ve değerlerine uygun bir şekilde meslek tercihinde bulunabilmeleri için mesleki rehberlik faaliyetleri en fazla lisede sunulmaktadır. 47. Kaynaştırma raporu olan öğrenciler A, C, D ve E seçeneklerinde belirtilen haklardan faydalanabilirler. Fakat 2 yıl önce değiştirilen bir yönetmelikle kaynaştırma öğrencileri ailenin ve öğretmenin kararı ile sınıf tekrarına bıraktırılabilmektedir. Önceki yıllarda bu mümkün değildi. 48. A, B, C, D seçenekleri kapsamlı gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma programının unsurlarıdır. Fakat bu programda sağlıklı beslenme diye bir yeterlilik alanı yoktur. 42. D seçeneğinde verilen eşleştirmeler hatalıdır. Gerçekçi tipe sahip insanlar daha çok; çiftçi, marangoz, elektrikçi ya da mühendislik mesleklerini seçer. İstatistikçiler Holland ın kuramına göre geleneksel tipe girmektedir. 45. Tablo incelendiğinde öğrencinin seçenekler arasında yer alan gazetecilik alanına yönlendirilmesi en doğru karar olur. Çünkü en yüksek değerler sosyal ve sözel zekâ alanında ortaya çıkmıştır. 49. Psikolojik danışmanlar çeşitli sebeplerden dolayı faydalı olamayacaklarını düşündükleri danışanlarını refere etmelidir. 43. Roe nun ihtiyaç kuramına göre anne baba tutumları bireylerin hayattan doyum almalarına ya da hayal kırıklıkları yaşamalarına doğrudan etki etmektedir. Ahmet in psikolojik gereksinimleri doğrultusunda bir seçim yapmış olması Roe nun görüşleriyle açıklanabilir. 46. Sınıf rehber öğretmenleri A, B, D ve E seçeneklerinde yer alan görevleri ifa etmekle yükümlüdürler. Fakat psikolojik sorunları olan öğrenciler öncelikli olarak alanında uzman olan rehberlik öğretmeni tarafından değerlendirilmelidir. 50. Danışma sürecinde hem danışmanı hem de danışanı koruma işlevi gören ve sürece ilişkin danışanın onayını almayı amaç edinen unsur bilgilendirilmiş onamdır. 8

TG 14 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

TG 14 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 14 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

TG 4 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

TG 4 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 4 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

TG 10 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

TG 10 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 10 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN 1. Parçada verilen özellikler psikolojinin yapısalcılık alt dalıyla ilgilidir. Çünkü yapısalcılığa göre insan zihninin ögeleri içebakış yöntemi

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 11 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON (ÖĞRETMENLİK FORMASYONU) Pedagojik Formasyon öğretmenlere kendi alanlarında sahip oldukları bilgileri öğrencilere nasıl aktaracakları veya aktarmaları gerektiği konusunda detaylı bilgi

Detaylı

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ 7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. Formal eğitimle kastedilen düzenli, planlı ve programlı olarak kurgulanan eğitimdir. Seçeneklere baktığımızda; A, B, C ve D seçeneklerinde verilen

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap 2012-Yükseköğretim Kurulu Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 11 MART 2012 T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.:

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BİLİM DALI (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMI) DUYGULARI FARK ETMEYE VE İFADE ETMEYE YÖNELİK

Detaylı

REHBER ÖĞRETMENLERİN (PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN) ÖZ YETERLİLİKLERİ

REHBER ÖĞRETMENLERİN (PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN) ÖZ YETERLİLİKLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİLİM DALI REHBER ÖĞRETMENLERİN (PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN) ÖZ YETERLİLİKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ. Küçük Aile ANAERKİL AİLE ATAERKİL (PATRİYARKAL) AİLE

Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ. Küçük Aile ANAERKİL AİLE ATAERKİL (PATRİYARKAL) AİLE Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ Büyük Aile: Çoğunlukla kırsal kesimde yaşayan, ekonomik ve kültürel değerlerle şekillenen, akrabalık ilişkileri oldukça güçlü

Detaylı

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 14 MART 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 PROGRAM GELİŞTİRME Program Geliştirme ile ilgili toplam 5 soru geldiği, bunların; eğitimde

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ

MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ ANKARA VE KASTAMONU DA YAPILAN EĞİTİCİLER EĞİTİMİNİN DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER MESLEKİ REHBERLİK... 1 1. Mesleki Rehberlik Nedir?... 1 2. Meslek Seçimi

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 10 TEMMUZ 2010

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 10 TEMMUZ 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ A 10 TEMMUZ 2010 DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI OKUL ÖNCESİNE DEVAM EDEN 5 6 YAŞ GURUBU ÖĞRENCİLERİN BENLİK KAVRAMLARININ ANNELERİNİN YAŞAM DOYUMLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Detaylı

ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ÖABT ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ÖABT ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT Soruları yakalayan 2015 komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ Konu Anlatımı Özgün Sorular Ayrıntılı Çözümler

Detaylı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Uygulayıcılar İçin Kaynak Kitapçık Bu kitapçık SAMBA uygulayıcıları için hazırlanmış olup, uygulamalarda yardımcı olabilecek temel bilgileri içermektedir.

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 6. ÜNİTE MESLEKİ REHBERLİK KPSS de bu bölümden her yıl ortalama 1-2 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular genellikle bilgi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

Fatma ÖZDOĞAN. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Fatma ÖZDOĞAN. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Fatma ÖZDOĞAN YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem Temel Sumru

Detaylı

KPSS KONU ÖĞRETİMİ CAN SİMİDİ MODÜLER SET (GY - GK) ÇÖZÜMLÜ SORU DERGİSİ SETİ KPSS AJANDASI MODÜLER SET

KPSS KONU ÖĞRETİMİ CAN SİMİDİ MODÜLER SET (GY - GK) ÇÖZÜMLÜ SORU DERGİSİ SETİ KPSS AJANDASI MODÜLER SET Alan ÖABT ÖABT ÖABT ÖABT Ürün Adı KPSS KONU ÖĞRETİMİ CAN SİMİDİ MODÜLER SET (GY - GK) ÇÖZÜMLÜ SORU DERGİSİ SETİ KPSS AJANDASI MODÜLER SET KPSS Tarih Kopar Çöz Yaprak Test KPSS Coğrafya Kopar Çöz Yaprak

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE YÖNELİMLERİ İLE FONKSİYONEL OLMAYAN

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ NİŞANTAŞI UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt Volume: 1 Sayı Number: 1 Yıl Year: 2013 Bahar Spring KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE AİLE TERAPİSİNİN

Detaylı