Bunlar Bizim Kazanımlarımız 2.SINIF OCAK - ŞUBAT AYI KAZANIMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bunlar Bizim Kazanımlarımız 2.SINIF OCAK - ŞUBAT AYI KAZANIMLARI"

Transkript

1 Türkçe Matematik Hayat Bilgisi Dinlediklerinin konusunu belirler. Dinledikleri ile ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. Topluluk önünde konuşur. Konuşmalarında beden dilini kullanır gereksiz hareketlerden kaçınır. Konuşmak için hazırlık yapar kelimeleri yerinde ve anlamlarına göre kullanır. Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtır. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Kurallarına uygun sessiz okur. Okuduğuna dikkatini yoğunlaştırır. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. Okuduklarının konusunu belirler. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Yazılarında yazım kurallarını uygular. Yazılarına başlık koyar. İstediği bir konuyla ilgili yazı yazar. Görsellerden faydalanarak metinler yazar. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. Metin ve görsel ilişkisini sorgular. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. Olaylar karşısında yaşadığı duygu ve düşünceleri belirtir. Doğal Sayılar Toplamları 100 ü geçmeyen, 10 ve 10 un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. Toplamları 50 yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. Doğal Sayılarda Toplama İşlemi Toplamı 100 e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Uzunlukları Ölçme Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahmini ölçme sonucuyla karşılaştırır. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi 2.Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur, onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar den küçük ve 10 un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 5.Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. 6.Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. B Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, dengeli ve düzenli beslenme arasındaki ilişkiyi açıklar. B Yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarının nedenlerini açıklar. B Zaman ifadelerini doğru kullanarak günlük ve haftalık plan yapar ve plana uyar. B Aile bireylerinin çocukluğunu araştırır. B Yakın çevresindeki kişilerin iş ve meslekleriyle ilgili gözlemler yaparak bu kişilerin hayatımızı kolaylaştırmak için neler yaptıklarını açıklar. B Aile bireyleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları gözlemler ve gözlem sonuçlarını çeşitli yollarla ifade eder. B Aileyi ilgilendiren konularda karar alınırken görüş bildirir ve bunun insan hak ve hürriyetleriyle ilişkisini kurar. B Evde uyulması gereken kuralların belirlenmesine katkıda bulunur. B Ailesindeki yardımlaşmayı gözlemleyerek aile içinde üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üretir. B2.19. Aile içinde görev paylaşımına katılmaya istekli olur ve üzerine düşen görevi yapmaktan mutluluk duyar. B Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar. B Çeşitli ortamlarda başkalarıyla iletişim kurarken hangi duyu organlarında yararlandığını açıklar. B Duygularını kontrol ederek uygun biçimde ifade eder. B Ailesi, akrabaları ve yakın çevresinde etik değerlere ne kadar önem verdiğini gözlemleyerek etik davranışların güven duygusunu nasıl güçlendirdiğini ve etik ölmeyen davranışların da geven duygusunu nasıl zedelediğini açıklar. B Çevresindekilerin kabul edilemeyen önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışını sergiler. B Evde uygun bir öğrenme ortamı yaratmak için büyüklerinden yardım alır.

2 Gezi Performans Görevi Proje Ödevi Özel Hedef Etkinliklerimiz Etkinliklerimiz İp bağlama Süreli yayın köşesi hazırlama Yeni Yıl (1 Ocak) Enerji Tasarrufu Haftası etkinlikleri ( Ocak ayının ikinci haftası)

3 Drama Görsel Sanatlar Bilişim Teknolojileri Müzik Beden Eğitimi Okunan masal ya da hikâyeyi canlandırırken hayalinde canlandırdıklarını anlatır. Yeni bir masal ya da hikâye oluşturur. Yeni oluşturulan masal ya da hikâyeyi canlandırır ve düşüncelerini ifade eder. Yeni oluşturulan masal ya da hikâyeyi farklı sanatsal yollarla ifade eder. Yığma, dizme ve yerleştirme işlemlerini yapar. Basit geometrik şekilleri tanır. Basit geometrik şekilleri görsel çalışmalarında kullanır. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleri ile ifade eder. Ana renkleri tanır. Çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır. Renkle doldur aracını kullanır. Kutuları doğru renklere boyar. Yapılan bir resmin saklanacağı ortamları bilir. Yapılan bir resmi kaydeder. Yapılan bir resmi dosya menüsünden kaydeder. Kaydedilen çalışmayı Aç komutu ile açar. Kaydedilen çalışmanın çıktısını alır. Çizilen bir resmi kopyalayabilir. Kopyalanan resmi başka bir yere yapıştırabilir. Yapılan bir resme metin ekleyebilir. Simetri kavramını bilir ve konuyla ilgili etkinlikleri yapar. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır. Öğrendiği müziklere yarattığı basit ritim çalgılarıyla eşlik eder. Dinlediği öyküdeki olayları farklı materyaller kullanarak canlandırır. Ses ve nefes çalışması yapılır. Dağarcığındaki müzikleri anlamlarına uygun hız ve gürlükte söyler. Öğrendiği müzikleri birlikte seslendirir. Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını uygular. Vücut bölümlerinin ve tamamının hareketlerini açıklar. Efor kavramına göre vücudunun nasıl hareket edeceğini açıklar. Oyunda basit stratejileri ve taktikleri oyun kuralları doğrultusunda kullanır. İlke ve kurallar doğrultusunda etkinlikler sergiler. Performans Görevi Performans Görevi Performans Görevi Proje Ödevi Proje Ödevi Proje Ödevi Gezi Gezi Gezi

4 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.SINIF OCAK AYI KAZANIMLARI Hayvan kelimelerini öğrenir ve yazar. Hangi hayvanın neler yapabildiğini yazar. Vahşi hayvanları özelliklerine göre tanımlar ve sınıflandırır. Farklı türdeki hayvanların neler yapabildiklerinden bahseder ve hayvanları tanımlamak için sorular sorar. Hayvanlarla ilgili hikâye dinler, okur ve canlandırır. Konu ile ilgili dinleme/ dinlediğini anlama ve uygulama etkinlikleri yapar. Hayvanların vücut bölümlerini öğrenir. Öğrendiği hedef dili okuyabilir, okuduğunu anlayabilir, yazar ve doğru telaffuz eder. Okuma çalışmaları yapar ve dinlediklerini pekiştirmek amaçlı canlandırmalar yapar. Ses bilgisi ile ilgili çalışmalar yapar. Project Umbrella adlı bilgisayar destekli İngilizce dil öğretim programını kullanarak dört beceriyi geliştirecek etkinlikler yapar. İngilizce verilen yönergeye göre çizim yapar. Hayvanlarla ilgili iki şarkı öğrenir. Incredible English : dolphin, bat, zebra, crocodile, snake, parrot, penguin, monkey, lion, giraffe, wings, feathers, tail, beak, strech, slide, easy. It can It can t Can it? Yes/No. It s got Can you guess? I know! Let s play a game! Can you. like me? Easy! My turn. Your turn. Are you ready! The Monkey says Wave like a penguin

5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.SINIF ŞUBAT AYI KAZANIMLARI Küçük oyuncaklar ve okul eşyalarını öğrenir ve yazar. Yeni öğrendiği kelimeleri dinleyerek ayırt edebilir. Kelimelerin İngilizcede nasıl çoğul yapıldığını ayırt eder. Kitabın karakterleri hakkında daha çok bilgi edinir ve tanır. Küçük oyuncakları ve okul eşyalarını özelliklerine göre sınıflayabilir. Alışveriş yapmak istediğinde nasıl soru sorması gerektiğini ve nasıl cevap vermesi gerektiğini öğrenir. Örnek bir doğum günü partisi için gereken malzemeleri sayabilir. Konu ile ilgili hikâye örgüsünü canlandırabilir. Alışveriş sırasındaki diyaloglarla ilgili ikili çalışmalarda diyaloglar üretebilir, canlandırmalar yapar. Öğrendiği hedef dili okuyabilir, doğru telaffuz edebilir. Ses bilgisi ile ilgili çalışmalar yapar. İngiltere de kullanılan para birimi olan pound hakkında bilgi edinir. Bu para birimi ile ilgili toplama-çıkarma işlemleri yaparak istediği oyuncaklara fiyat koyup canlandırmalar yapabilir. Verilen yönergeye göre çizim yapabilir, ipuçları yardımı ile tahmin becerisini kullanabilir. Project Umbrella adlı bilgisayar destekli İngilizce dil öğretim programını kullanarak dört beceriyi geliştirecek etkinlikler yapar. Aile ve arkadaşlara karşı duyarlı olmakla ilgili bir şarkı öğrenir. Incredible English: sticker, rubber, badge, balloon, figüre, sharpener, marble, felt tip, dinosaur, key ring, pound, penny, coin. Singular / plural She has got. He has got. I ve got. There is / are Can I have.? Yes,here you are. / No, sorry. How much? / How many? We need He/ she is next/ between Where are you from? I want stickers Let s make a card for mum

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

PYP 2. Sınıf 2. Veli Bülteni

PYP 2. Sınıf 2. Veli Bülteni PYP 2. Sınıf 2. Veli Bülteni Sayın Veli; Kim Olduğumuz disiplinler üstü teması adı altında Dengeli seçimler bizi sağlıklı ve güvenli bir yaşama hazırlar. ana fikrini içeren sorgulama ünitesini 16.09.2013

Detaylı

4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (3. Sınıf) Matematik (3. Sınıf) Okuduğunu Anlama: 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

Detaylı

4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (3. Sınıf) Matematik (3. Sınıf) Okuduğunu Anlama: 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 2. tema 1 Okuduğunu Anlama Okuduklarında

Detaylı

EYLÜL. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

EYLÜL. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ EYLÜL Okul Adı Yaş Grubu (Ay) Öğretmen Adı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu : 60 72 Ay : Tuğba Pektezel Bilişsel Gelişim: Kazanım

Detaylı

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SINIF A KTB DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 TÜRKÇE 2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 6. Okuduklarındaki duygusal

Detaylı

SİS 6 (MAYIS 2015) Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.

SİS 6 (MAYIS 2015) Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe 2. sınıf 5 Türkçe 2. sınıf 6 Türkçe 2. sınıf 7 Türkçe 2. sınıf 8 Türkçe 2. sınıf 9 Türkçe 2. sınıf 10 Türkçe Okuduğunu Anlama Söz

Detaylı

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe 2. sınıf 5 Türkçe 2. sınıf 6 Türkçe 2. sınıf 7 Türkçe 2. sınıf 8 Türkçe 2. sınıf 9 Türkçe 2. sınıf 10 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama

Detaylı

YABANCI DİLLER İNGİLİZCE SEVİYE A2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER İNGİLİZCE SEVİYE A2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER İNGİLİZCE SEVİYE A2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

İSTEK TARABYA BÜLTENİ

İSTEK TARABYA BÜLTENİ IB Dünya Okulu İSTEK TARABYA BÜLTENİ 2013/2014 Ocak İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK OKULLARI OCAK 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESI PAZAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Aslan

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI İNCİ TANELERİ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015

AYLIK EĞİTİM PLANI İNCİ TANELERİ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015 YLIK EĞİTİM PLNI İNCİ TNELERİ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015 12. Haziran 2015 Eğitim Yılının Sona Ermesi 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı TKVİMİ EYLÜL - 2014 EKİM - 2014 KSIM - 2014 P.tesi Salı Çarş.

Detaylı

2/A SINIFI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

2/A SINIFI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ DERS ADI: HAYAT BİLGİSİ TEMA ADI: OKUL HEYECANIM KAZANIMLAR : 2/A SINIFI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1.Okuldaki ve sınıftaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürüne katkıda bulunur. 2.Okul kurallarının

Detaylı

3-A SINIFI TEMA SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİK RESİMLERİ. Kibrit çöpünden Romen rakamlarını oluşturma. AÇIKLAMA

3-A SINIFI TEMA SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİK RESİMLERİ. Kibrit çöpünden Romen rakamlarını oluşturma. AÇIKLAMA DERS ADI TEMA ADI : MATEMATİK 3-A SINIFI : SAYILAR VE ŞEKİLLER 1. Noktaya modelleriyle örnekler verir. 2. Noktayı sembolle gösteriyle isimlendirir. 3. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir

Detaylı

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri

Detaylı

İSTEK TARABYA BÜLTENİ

İSTEK TARABYA BÜLTENİ IB Dünya Okulu İSTEK TARABYA BÜLTENİ 2013/2014 Şubat İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK OKULLARI ŞUBAT 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESI PAZAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Dönemin

Detaylı

( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç)

( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç) BU SAYIDA: Müdür Mektubu..3 1. sınıflar bülteni..4-19 ( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç) 2.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. SINIFLAR) Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi ANKARA - 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU

Detaylı

ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK DERS PLANI BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3. SINIF

ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK DERS PLANI BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3. SINIF EYLÜL 1 (19 EYLÜL 23 EYLÜL) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM KAZA- NIMLAR A31 Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar A32 Öğrenciler

Detaylı

İSTEK TARABYA BÜLTENİ

İSTEK TARABYA BÜLTENİ IB Dünya Okulu İSTEK TARABYA BÜLTENİ 2013/2014 Kasım İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK OKULLARI KASIM 2013 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESI PAZAR 1 2 3 Mun 4 5 6 7 8 9 10 Bir gün Üniversiteli olmak

Detaylı

YABANCI DĠLLER FRANSIZCA SEVĠYE A1 MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

YABANCI DĠLLER FRANSIZCA SEVĠYE A1 MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DĠLLER FRANSIZCA SEVĠYE A1 MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

YABANCI DĠLLER ARAPÇA SEVĠYE A1 MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

YABANCI DĠLLER ARAPÇA SEVĠYE A1 MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DĠLLER ARAPÇA SEVĠYE A1 MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

HAFTA SAAT KAZANIMLAR DEĞERLENDİRME

HAFTA SAAT KAZANIMLAR DEĞERLENDİRME İSMET İNÖNÜ İLKOKULU 1. SINIFLAR DERS İŞLEME YOL HARİTASI DERSİN ADI:GÖRSEL SANATLAR Dersin Kredisi:Hafta da 1 ders saati Öğretmenlerin Adı ve Soyadı: Sabri YILDIZ, Hüseyin TUNCER, Pelin DDEĞİRMENCİ, Fadime

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI. Okul Adı: Özel Bahçelievler İhlas İlkokul AY: EYLÜL. Yaş Grubu (Ay) : 48-60. Öğretmen Adı : Feyza Çelik KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

AYLIK EĞİTİM PLANI. Okul Adı: Özel Bahçelievler İhlas İlkokul AY: EYLÜL. Yaş Grubu (Ay) : 48-60. Öğretmen Adı : Feyza Çelik KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLIK EĞİTİM PLANI Okul Adı: Özel Bahçelievler İhlas İlkokul AY: EYLÜL Yaş Grubu (Ay) : 48-60 Öğretmen Adı : Feyza Çelik KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ MOTOR GELİŞİM Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

YILLIK PLAN ÖRNEĞİ (60-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN)

YILLIK PLAN ÖRNEĞİ (60-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN) YILLIK PLN ÖRNEĞİ (60-72 YLIK ÇOCUKLR İÇİN) Okulun dı: YŞ GRUBU(Y):60-72 Y YLR E Y L Ü L MÇLR VE KZNIMLR PSİKOMOTOR LN maç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri 1.Sözel yönergelere uygun

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı