Yenidoğan Döneminde Aşırı Ağlama ve Hemşirelik Bakımı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yenidoğan Döneminde Aşırı Ağlama ve Hemşirelik Bakımı"

Transkript

1 MAKALELER / Articles Excessive Crying In Infantile Period and Nursing Care 1 2 Handan BOZTEPE, Leyla ÖZDEMİR ÖZET SUMMARY Aşırı ağlama ve huzursuzluk problemleri, yaşamın ilk yıllarında sıklıkla karşılaşılan sorunlar arasındadır. Literatürde bebekte görülen aşırı ağlama ve huzursuzluk sorunlarının bebek, anne ve baba üzerine olan etkilerini ortaya koymaya yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda aşırı ağlama ve huzursuzluğun, bebekler için ilerleyen yaş dönemlerinde de fiziksel, bilişsel, psikolojik ve davranışsal etkileri; anneler için depresyon, anksiyete ve bebeğe bağlanma ile ilişkisi ortaya konmaktadır. Aşırı ağlayan ve huzursuz bebekle başedemeyen ebeveynlerin bebekleri aşırı sarsması nedeniyle oluşan ve kalıcı nörolojik hasarlara yol açabilen sarsılmış bebek sendromu bu sorunun en çarpıcı sonuçlarından biridir. Bebek, anne ve tüm aile üzerine olan istenmeyen etkileri düşünüldüğünde yaşamın ilk yıllarında aşırı ağlama ve huzursuzluk sorunu yaşayan bebeklerin saptanarak, ailelerine gerekli eğitim, danışmanlık ve desteğin sağlanması gerekmektedir. Bu makalede yenidoğan döneminde ağlama özellikleri, ağlamaya yönelik annelerin tepkileri ve bebeğin rahatlatılması için annelere verilmesi gereken öneriler yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: Bebek, aşırı ağlama, kolik, ebeveynlik Excessive crying and fussing problems are the most frequent issues encountered in the first years of life. There have been studies conducted to ascertain the impact of excessive infantile crying and fussing problems on infants, mothers and fathers in the literature. The physical, cognitive, psychological and behavioral influence of excessive crying and fussing on baby in further life periods and the relationships among excessive crying- fussing, maternal depression, anxiety and infant attachment were identified in these studies. One of the most striking results of this problem is "shaken baby syndrome" resulting from shaking the baby excessively by parents who can not manage to cope with cried and fussed babies and leads to permanent neurological damage. Considering detrimental effects on baby, mother and the whole family, detecting babies experiencing excessive crying and fussing in the first years of life, providing needed education, counseling and support are required. Crying features of the newborn period, maternal reactions to the crying and the recommendations for mother to soothe the baby were discussed at this article. Bebeklik Döneminde Aşırı Ağlama: Tanımı, Yaygınlığı ve Etkileri madığı için, ortamdaki aşırı uyarılar yenidoğanda ağlama ile sonuçlanmaktadır. Ayrıca ebeveyn tarafından uygun bakımın verilememesi ve bakımda sürekliliğin sağlanamaması da ağlama ile sonuçlanmaktadır (3). Bebekler kendi kendilerini sakinleştiremeyecekleri için anneler veya bakım vericiler en kısa sürede onların gereksinimlerini karşılamalıdır (1). Key Words: Infant, excessive crying,colic, parenting Bebekler için ilk ve en önemli iletişim şekli olan ağlama, bebeklerin primer bakım vericilerinin dikkatini çekmek için kullandığı önemli bir yoldur. Yenidoğan bebeğin ağlaması bebeğin yorgun, yalnız, rahatsız veya ağrısı olduğuna ilişkin dış dünyaya verdiği bir mesaj olabilir. Ayrıca bu dönemde ağlama yoluyla bebeklerin kalp, akciğer ve kas sistemleri de güçlenmektedir (1,2). Yenidoğan dış ortamdaki değişiklikleri düzenleyebilecek fizyolojik olgunluğa sahip ol- Bazı bebekler 24 saat içinde sadece dakika ağlarlarken, bazılarının ağlama süresi 24 saatte 2 saatten daha uzun sürebilmektedir (4). Bebeklerin ağlama süreleri, şiddetleri ve annelerin aşırı ağlamaya ilişkin algılamalarındaki farkılıklar aşırı ağlama nın tanımının yapılmasını güçleştirmiştir (5,6). Bebeğin aşırı ağlamasını tanımlamada en sık kullanılan değerlendirme şekli olan 1.Öğr. Grv. Dr., Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 2.Doç.Dr. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 3

2 Wessel ölçütü, aşırı ağlamayı üçler kuralı ile açıklar. Bu değerlendirme ölçütünde aşırı ağlama, bebeğin üç haftadan daha fazla süreyle, haftada üç günden daha uzun süre ve üç saatten daha fazla ağlaması olarak tanımlanmıştır (7). Ayrıca hergün iki saat ağlama veya annenin bebeği aşırı ağlıyor olarak algılamasının da araştırmalarda aşırı ağlamayı tanımlamak için kullanıldığı görülmektedir (8,9). Bebeklerin normal ağlama periyodlarının; ikinci haftada artma, altıncı haftada pik yapma ve onikinci haftadan itibaren azalma şeklinde olduğu söylenebilir (5,6). Benzer şekilde Osman ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada da, huzursuzluk ve ağlama ile ilgili sorunların yaşamın ilk haftalarında çok yüksekken, onuncu haftaya doğru azalma gösterdiği belirlenmiştir (10). ile aşırı düzeyde kortizol ve adrenalin salındığı, bu hormonların beyin ve limbik sistem üzerine olumsuz etkilerinin olduğu kanıtlanmıştır (1,17). Yaşamın ilk aylarında sıklıkla görülen aşırı ağlama sorununa annede depresyon, uyku bozuklukları ve anksiyete eşlik etmektedir. Stock ve arkadaşları (2013) acil servise bebeklerini getiren annelerden postnatal depresyonda olanların, bebeklerini 2.9 kat daha fazla ağlayan bebek olarak tanımladığını bildirmiştir (18). Ayrıca Akman ve arkadaşları (2006) yaptıkları bir çalışmada, doğum sonu dönemde annede görülen depresif bulgular ve güvensiz bağlanma şeklinin bebeklerde aşırı ağlamaya eşlik ettiğini bulmuşlardır (19). Bebeğin aşırı düzeyde ağlaması ya da annenin durumu bu şekilde ifade etmesi annenin bebeğe karşı olumsuz duygular içinde olmasına veya tükenmişlik yaşamasına neden olabilir. Yapılan çalışmalarda da bebeğin ağlamasına karşı annelerin düşmanca ve negatif duygular gösterebildikleri saptanmıştır (20,21,22). Aşırı ağlama sorunu ile baş edemeyen ve bebeğini sakinleştiremeyen anne çoğunlukla kendisini suçlu, öfkeli, çaresiz ve yetersiz hissetmektedir (20,21,22). Ayrıca aşırı ağlayan bebeğe sahip annelerin bebekleriyle aralarında gelişmesi beklenen bağın kurulmasında sorunlar yaşanabilmektedir (19). İlk üç ay içerisinde uzamış ve aşırı ağlama, yapılan farklı çalışmalarda %12 ile %20 arasında bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda aşırı ağlama oranlarını Crowcroft ve Strachan (1997) ilk ayda % 12.3; Talachian ve arkadaşları (2008) ilk üç ayda %20.24 ve Wake (2006) ilk iki ayda %19.1, ilk dört ayda %12.8 olarak bildirmiştir (11,12,13). Ayrıca ağlama ve huzursuzluk problemleri nedeniyle hastaneye yatışı yapılan bebeklerde herhangi bir tıbbi problem saptanmaması ve belirli bir tıbbi tedavi uygulanmaması nedeniyle de sağlık sisteminde bir bakım yükü olduğu belirlenmiştir (14). Aşırı ağlama sonucu annenin yaşadığı tükenmişlik ve olumsuz duygular sarsılmış bebek sendromu veya istismar ile sonuçlanabilmektedir (20,23). Talvik ve arkadaşları uzamış ağlama süresinin ciddi kraniyal zedelenme ve ölümle sonuçlanan sarsılmış bebek sendromuna neden olabileceğini ifade etmişlerdir (23). Ayrıca ihmal ve kötü davranışlara maruz kalan yenidoğanlarda daha çabuk dehidratasyon gelişebilir veya sarsılma ile birlikte internal hemoraji, spinal kord yaralanmaları retinal hemoraji, uzun dönem gelişimsel problemler, mental retardasyon ve hatta ölüm bile görülebilir (4). Erikson'a göre bebeğin gereksinimlerinin hemen karşılanması ve sakinleştirilmesi ilerleyen yaşlarda öz-güveninin gelişmesini, primer bakım verici ile sağlıklı bir bağlanma şekli geliştirmesini ve olumlu kişilerarası ilişkiler kurmasını sağlamaktadır (1). Bebeklerin gereksinimlerinin karşılanmaması veya ağlamaya karşı tepkisiz bir tavır içinde olunması ise bebekte güvensizlik, depresyon ve hatta ileriki yaşantısında paranoya gelişmesine neden olabilir. Yapılan çalışmalarda da bebeklik döneminde görülen ağlama sorunlarının sadece yaşamın ilk yılları için değil çocukluk döneminde de fiziksel, bilişsel, psikolojik ve davranışsal sorunlarla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu sorunlar arasında IQ düşüklüğü, dikkat eksikliği hiperaktivite sorunu, yeme problemleri, sinir krizleri yer almaktadır. (8,15,16).Yapılan bazı çalışmalarda yaşamın ilk aylarında yoğun ağlama Bebekte Aşırı Ağlama Nedenleri Aşırı ağlama ve koliğin nedeni henüz tam olarak belirlenememiştir. Bazı gastrointestinal sorunların ve besin allerjilerinin ağlama problemlerine neden olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle literatürde aşırı ağlama problemi kolik, aşırı ağlayan bebek ise kolikli olarak ifade edilmektedir (24). Ancak, 4

3 son yıllarda aşırı ağlama, nörolojik gelişim ve aljeziyi (ağrıya aşırı duyarlılık) içeren bir hipotezle açıklanmaktadır (2,25). Bu hipoteze göre, sekonder arka boynuz ve primer afferent nöronlardaki aşırı duyarlılık sonucu azalan ağrı eşiğinden kaynaklanan hiperaljezi, bebeklerde aşırı ağlamaya neden olmaktadır (5,25,26). Bu hipotez üçüncü aydan sonra ağlamanın azalmasını, beyin sapında ve substantia gelatinosada inhibitor nöronların gelişmesi ile açıklamaktadır (26,27). Planlanacak bakımda öncelikli girişimlerden biri annelerin bebeklerinin ağlamalarına verdikleri duygusal ve davranışsal tepkilerin belirlenmesidir. Annelerin bebeklerinin ağlamasına verdikleri tepkilerde; annenin sosyal desteğinin olmaması, perinatal ve postnatal anksiyete ve depresyonun olması, gergin bir kişilik yapısına sahip olmasının etkili olduğu belirlenmiştir (25). Yapılan araştırmalar da bebeklerin özelliklerinin ve annelerin depresyon ve anksiyete düzeylerinin ağlamaya verilen tepkilerde belirleyici olduğunu ortaya koymuştur (9,13,25,28,33). Kültürler arasında uygulamalar farklılık göstermekle birlikte annelerin bebekleri ağladığında sallama, kundaklama ve müzik söyleme gibi davranışlar sergiledikleri söylenebilir (1,34,35). Aşırı ağlama ile annenin sosyo-demografik ve gebelik özellikleri arasındaki ilişkiyi saptamaya yönelik yapılan çalışmaların çelişkili sonuçları bulunmaktadır. Buna göre yapılan bazı çalışmalarda bebeğin ağlama süresinin annenin eğitim düzeyi, çalışma şartları, gebelik sırası, stres düzeyi, doğum ağırlığı ve doğum süreci ile ilişkili olmadığı belirlenmiştir. Ancak bazı çalışmalarda bebeğin aşırı ağlamasında risk faktörü olarak işe erken başlama (9,11), yüksek eğitim düzeyi (11), ilk gebelik (9,11,28), gebelik sırasında stresli yaşam olayları (9,22,28,29,30), olumsuz doğum deneyimi (10) ve annenin depresyon ve anksiyete düzeyi (31 ) belirlenmiştir. Annenin sosyoekonomik düzeyi, gebelik ve doğum sürecindeki yaşadığı stresli olaylar bebeğin ağlama süresini doğrudan etkilemiyor gibi görünse de, bu değişkenlerin anne-bebek ilişkisini ve annenin bebeğe karşı duygularını etkilediği düşünülebilir (21). Yeni doğanda aşırı ağlama sorununa ilişkin yapılan bir müdahale çalışmasında, müdahale grubundaki ebeveynlere ayda dört ev ziyareti yapılmış, bebeğin rutinlerinin düzenlenmesi ve ebeveynlerin bebeği aşırı uyarmaktan kaçınmaları konusunda eğitim verilmiştir. Kontrol grubunun normal bir yenidoğan bakımı aldığı çalışmada, iki grup karşılaştırıldığında deney grubundaki bebeklerin anlamlı şekilde daha az ağladıkları belirlenmiştir (3). Bu bulgu doğrultusunda ebeveynlerin desteklenmesinin, çevrenin düzenlenmesinin ve bakımın yapılandırılmasının ağlamayı azalttığı ifade edilebilir. Benzer şekilde Cook ve arkadaşlarıda ebeveynlere eğitim, ev ziyareti, telefonla destek, DVD ve kitapçıktan verdikleri eğitimlerde, normal uyku- ağlama düzeni ve bebeğin gereksinimlerinin karşılanmasının önemi ele alınmıştır. Halen devam eden proje sonunda verilen eğitimin bebekte uyku ve ağlama problemlerinin çözümünde etkili olacağı ön görülmektedir (24). Fufiwara ve arkadaşları ise annelere verilen eğitim sonunda deney grubundaki annelerde ağlamaya ve yatıştırılamayan aşırı ağlama durumundaki uygulamalara ilişkin bilgi düzeyinde artma saptamışlardır (36). Bebekte Aşırı Ağlama ve Hemşirelik Bakımı Yaşamın ilk aylarında anne ve bebek arasında sağlıklı bir ilişkinin kurulması için ağlayan bebeğe yaklaşım ve annenin ağlamaya verdiği duygusal ve davranışsal tepkilerin yönetimi son derece önemlidir. Bu nedenle hemşire aşırı ağlayan bebeğe sahip olan anneyi ele alarak, vereceği eğitim ve danışmanlıkla annenin tükenmişliğini azaltıp, anne ve bebek arasında sağlıklı bir ilişki kurulmasını sağlayabilir (21,32,33). Hemşireler, anneleri doğum sonrası dönemde yaşayabilecekleri sorunlarla ve bu sorunlara yönelik yapılabilecekleri uygulamalarla ilgili olarak bilgilendirilmelidir. Aşırı ağlama sorunuyla karşılaşan ve bu sorunla baş edemeyen anneler ise evde bakım hizmetleri kapsamında ele alınmalı, bebek bakımı ve ev işleri konusunda desteklenmelidir. Hemşire sağlık hizmetleri sunulan tüm basamaklarda aşırı ağlamaya ilişkin koruma ve önlemeyi içeren birincil, erken tanı ve tedaviyi içeren ikincil ve rehabilitasyonu içeren üçüncül düzeydeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. Bu kapsamda verilecek koruyucu hizmetler aşırı ağlama etiyolojisi kesin olarak bilinmediği ve son yıllrda nörolojik gelişimle ilişkilendirildiği için kısıtlı kalabilmektedir. 5

4 Ancak, gebelik süresince anne adaylarının aşırı ağlama veya huzurluk sorunu ile ilgili bilgilendirilmesi, sorunun anne ve bebek üzerine olan olumsuz etkilerini azaltacağı düşünülmektedir. Bu kapsamada hemşire aşırı ağlama problemi olan bir bebeğe sahip anneyle karşılaştığında aşağıdaki girişimleri uygulamalıdır: Annenin bebekle temas etmesi, sakinleşene kadar kucağında tutması Annenin bebeği hafifçe kucağında sallaması Sonuç olarak bebeğin uzun süre ve sürekli olarak ağlaması ebeveynler için baş edilmesi güç bir deneyimdir. Bu durum bebeğin rutin bakımını, beslenmesini olumsuz etkileyip; anne-bebek arasında sağlıklı bir bağlanma kurulmasını engelleyebilir. Diğer yandan bazı ebeveynler bu duruma yeni doğanı ihmal ya da istismar ederek ve onu sarsarak tepki verebilirler. Ebeveynlerin yeni doğanda görülen aşırı ağlama sorunun geçici bir durum olduğunu bilmesi ve ihtiyacı olduğunda destek alması, yaşama sağlıklı temellerle başlanmasında; yeni doğanın fiziksel, duygusal ve sosyal olarak gelişmesinde son derece önemlidir. Anne adaylarına hamilelik döneminde yenidoğan ve bebeklik döneminde görülebilecek sorunlar özellikle de anne bebek ilişkisini etkileyebilecek ağlama ve huzursuzluk problemleri konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmelidir. Sağlık bakımı hizmeti verilen tüm düzeylerdeki bebekler aşırı ağlama ve huzursuzluk açısından değerlendirilmelidir. Beslenme ve perinatal hikayeyi de içerecek şekilde detaylı veri toplanarak bebeğin ağlamasının nedeni belirlenmeli. Ağlama fiziksel bir nedene bağlı ise sorunun tedavisi için sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir. Annenin aşırı ağlayan bebeği sakinleştirme yöntemleri belirlenmelidir. A n n e l e r i ç i n e ğ i t i m m a t e r y a l l e r i geliştirilmelidir. Annelerin evde izlemleri sağlanmalıdır. Anneler bebeğin aşırı ağlaması için risk faktörü olabilecek psikososyal riskler yönünden değerlendirilmeli, postnatal depresyon ölçeği uygulanmalı ve sonuçlar doğrultusunda uygun bakımı almaları için psikiyatriye sevk edilmelidir. Acil ve birinci basamakta çalışan hemşireler sarsılmış bebek sendromu ve bulguları konusunda bilgilendirilmelidir. Aşırı ağlayan bebeğe sahip olan annelere verilecek eğitimde: Sakin olunması ve durumun geçici olduğu mesajının verilmesi Aşırı ağlamayla baş edilemediğinde yardım alınması, yardım alacak kimse yoksa kendisini sakin hissedene kadar ortamdan uzaklaşılması Bebeğin gereksinimlerinin aynı kişi tarafından, zamanında ve uygun şekilde karşılanması Bebeğin dış ortamdan kaynaklanan aşırı uyaranlardan korunması Bebek masajı yapılması ve bebeğin çok sıkı olmayacak şekilde kundaklanması Annenin yumuşak ses tonu ile konuşması, rahatlatıcı bir müzik açması KAYNAKLAR 1.Faris, M., McCarroll E. (2010). Crying babies: Answering the call of infant crys. Texas Child Care, 2010; Fall: Manfredi, C., Bocchi, L., Orlandi, S., Spaccatera, L., Donzelli, GP. (2009). High-resolution cry analysis in preterm newborn infants. Medical Engineering & Physics, 31: Keefe, MR., Lobo, ML., Froese-Fretz, A., Kotzer, AM., Barbosa, GA., Dudley, WN. (2006) Effectiveness of an intervention for colic. Clin Pediatr, 45: Ladewig PW, London M L, Davidson MC. Contemporary Maternal-Newborn Nursing. 7th ed, 2010: Barr, RG. (2002). Changing our understanding of infant colic. JAMA Pediatrics, 156: Barr, RG. (1993). Normality: a clinically useless concept: the case of infant crying and colic. J Dev Behav Pediatr, 14: Helseth, S., Begnum, S. (2002). A comprehensive definition of infant colic: parents' and nurses' perspectives. Journal of Clinical Nursing,11: Rao, MR., Brenner, RA., Schisterman, EF., Vik, T., Mills, JL. (2004). Long term cognitive development in children with prolonged crying. Arch Dis Child, 89: Kurth, E., Spichiger, E., Cignacc, E., Kennedy, HP., Glanzmann, R., Schmid M et al. (2010). Predictors of crying problems in the early postpartum period. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing,9: Hibah, O., Monique, C., Lama, EZ., Georges, N.,Livia, W. (2010) What do first-time mothers worry about? A study of usage patterns and content of calls made to a postpartum support telephone hotline. BMC Public Health,10: Crowcroft, NS., Strachan, DP. (1997) The social origins of infantile colic: questionnaire study covering infants. BMJ, 314: Talachian, E., Bidari, A., Rezaie, MH. (2008) Incidence and risk factors for infantile colic in Iranian infants. World Journal of Gastroenterolog, 14 (29): Wake, M 13.., Morton-Allen, E., Poulakis, Z., Hiscock, H., Gallagher, 6

5 S., Oberklaid, F. (2006) Prevalence, stability, and outcomes of cry-fuss and sleep problems in the first 2 years of life: Prospective community-based study. Pediatrics, 117: Zwart, P., Vellema-Goud, MGA., Brand., PLP. (2007) Characteristics of infants admitted to hospital for persistent colic, and comparison with healthy infants. Acta Paediatrica, 96: Hemmi, MH., Wolke, D., Schneider, S. (2011). Associations between problems with crying, sleeping and/or feding in infancy and long-term behavioral outcomes in childhood: a meta-analysis. Arch Dis Child, 96: Raiha, H., Lehtonen, L., Huhtala, V., Saleva, K., Korvenranta H. (2002). Excessively crying infant in the family: mother-infant father-infant and mother-father interaction. Child: Care Health and Development, 28 (5): Kitzinger, S. (2006)Kitzinger's letter from Europe: what makes a good mother? Is that the only question? Birth, 33 (3): Stock, A 18.., Chin, L., Babl, FE., Bevan, CA., Donath, S., Jordan, B. (2013) Postnatal depression in mothers bringing infants to the emergency department. Arch Dis Child, Jan;98(1): Akman, I., Kusçu, K., Ozdemir, N., Yurdakul, Z., Solakoglu, M., Orhan, L. et al. (2006) Mothers' postpartum psychological adjustment and infantile colic. Arch Dis Child, 91(5): Crouch, JL., Skowronski,JJ., Milner, JS., Harris, B. (2008) Parental responses to infant crying: The influence of child physical abuse risk and hostile priming. Child Abuse & Neglect,32: Long, T., Johnson, M. (2001). Living and coping with excessive infantile crying. Journal of Advanced Nursing,34(2): Pesonen, AK., Raikkönen, K., Stranberg, TE., Jarvenpaa, AL. (2005). Continuity of maternal stress from the pre- to the postnatal period: associations with infant's positive, negative and overall temperamental reactivity. Infant Behavior & Development,28: Talvik, I., Alexander, R., Talvik, T. (2008).Shaken baby syndrome and a baby's cry. Acta Paediatrica,97: Cook, F., Bayer, J., Le, H., Mensah, F., Cann, W., Hiscock, H.(2012). Baby Business: a randomised controlled trial of a universal parenting program that aims to prevent early infant sleep and cry problems and associated parental depression, BMC Pediatrics, 12(13): Douglas, PS., Hill, PS. (2011) The crying baby: what approach? Current Opinion in Pediatric, 23: Walke, D., Gray, P., Meyer, R. (1994) Excessive infant crying: A controlled study of mothers helping mothers. Pediatrics, 94: Fitzgerald, M. Neurobiology of fetal and neonatal pain. In: Melzack, R., Wall, P.D., eds. Textbook of pain. 5th ed. Philadelphia: Elsevier/Chırchill Livingstone. 2006: Van der Wal, MF. (2007) Van Eijsden M, Bonsel GJ. Stress and emotional problems during pregnancy and excessive infant crying. J Dev Behav Pediatr, 28: Bolten, M., Fink,NS., Stadler, K. (2012) Maternal selfefficacy reduces the impact of prenatal stress on infant's crying behavior. The Journal of Pediatrics, 161: Schmid, G., Schreier, A., Meyer, R., Wolke, D. (2011) Predictors of crying, feeding and sleeping problems: a p ro s p e c t i v e s t u d y. C h i l d : C a re H e a l t h a n d Development,37(4): Wurmser, H., Rieger, M., Domogalla, C., Kahnt, A., Buchwald, J., Kowatsch, M et al (2006) Association between life stress during pregnancy and infant crying in the first six months postpartum: a prospective longitudinal study. Early Hum Dev,82(5): Kurth, E., Kennedy, HP., Spichiqer, E., Hösli, I., Stutz, EZ. (2011) Crying babies, tired mothers: what do we know? A systematic review. Midwifery, 27: Smart, J., Hiscock, H. (2007 ) Early infant crying and sleeping problems: A pilot study of impact on parental wellbeing and parent-endorsed strategies for management. Journal of Paediatrics and Child Health,43: Karaca-Çiftçi, E., Arikan, D. (2007) Methods used to eliminate colic in infants in the eastern parts of turkey. Public Health Nursing,24(6): Commons, ML., Miller, PM. (1998) Emotional learning in infants: A cross-cultural examination. Paper presented at the American Association for the Advancement of Science Available at: (accessed 14 February 2013). Fujiwara,T 36.., Yamada, F., Okuyama, M., Kamimaki, I., Shikoro, N., Barr, RG. (2012) Effectiveness of educational materials designed to change knowledge and behavior about crying and shaken baby syndrome: a replication of a randomized controlled trial in Japan. Child Abuse Negl,36(9):

Yok bir şey. Ne kadar sürede geleceğini merak ettim! HUZURSUZ BEBEK

Yok bir şey. Ne kadar sürede geleceğini merak ettim! HUZURSUZ BEBEK Yok bir şey. Ne kadar sürede geleceğini merak ettim! HUZURSUZ BEBEK Doç.Dr.Meda KONDOLOT Erciyes Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Sosyal Pediatri Bölümü Sunum planı 1 2 3 4 Fizyolojik özellikler

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

İnfantil Kolikli Bebeklerin Annelerinde Postpartum Depresyon

İnfantil Kolikli Bebeklerin Annelerinde Postpartum Depresyon DOI: 10.5455/NYS.20140911011652 Kısa Araştırma / Brief Report İnfantil Kolikli Bebeklerin Annelerinde Postpartum Depresyon Fırat Erdoğan 1, Muhammed Tayyib Kadak 2, Vural Kartal 3, Neslihan Arıcı 4, Mustafa

Detaylı

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse Perinatal Depresyon gebelik süresince veya gebeliği takip eden ilk 12 ay boyunca

Detaylı

1960-1980 Enfeksiyon taşıma riski Bebeklerin izolasyonu. 1980-1990 Teknolojik destek ve tedavi Nörogelişimsel sorunlar

1960-1980 Enfeksiyon taşıma riski Bebeklerin izolasyonu. 1980-1990 Teknolojik destek ve tedavi Nörogelişimsel sorunlar 1960-1970 Prematüre bebeklere yönelik sağlık hizmetinin düzenlenmesi YYBÜ 1960-1980 Enfeksiyon taşıma riski Bebeklerin izolasyonu 1980-1990 Teknolojik destek ve tedavi Nörogelişimsel sorunlar 1985-1990

Detaylı

KIRSAL ALANDAKİ ANNELERİN SAĞLIKLI BEBEKLERİNİN BAKIM SORUNLARINI ÇÖZME BECERİLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

KIRSAL ALANDAKİ ANNELERİN SAĞLIKLI BEBEKLERİNİN BAKIM SORUNLARINI ÇÖZME BECERİLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* ARAŞTIRMA KIRSAL ALANDAKİ ANNELERİN SAĞLIKLI BEBEKLERİNİN BAKIM SORUNLARINI ÇÖZME BECERİLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ** Aynur YILDIZ*** Alınış Tarihi:10.07.2009 Kabul Tarihi:28.10.2009

Detaylı

Term ve preterm bebek annelerinin bebeklerini algılama durumları

Term ve preterm bebek annelerinin bebeklerini algılama durumları Orijinal araştırma-original research Term ve preterm bebek annelerinin bebeklerini algılama durumları Perception of term and preterm babies by their mothers Gülay Manav, Ferda Yıldırım Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

Anne-Bebek Bağlanması ile Kolikli Bebek İlişkisi

Anne-Bebek Bağlanması ile Kolikli Bebek İlişkisi Anne-Bebek Bağlanması ile Kolikli Bebek İlişkisi Aziz Mert İpekçi, Başak Gökçay, Çiğdem Bengü Candoğan, Elif Şahin, Tamara Toklu Danışman: Prof. Dr. Aylin Tarcan ÖZET Bu çalışmadaki amacımız,anne bebek

Detaylı

Annenin bebeğe bağlanması ile infantil kolik arasındaki ilişki

Annenin bebeğe bağlanması ile infantil kolik arasındaki ilişki Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015; 58: 57-61 Orijinal Makale Annenin bebeğe bağlanması ile infantil kolik arasındaki ilişki Aslıhan Abbasoğlu 1,*, Gülsüm Atay 1, Aziz Mert İpekçi 2, Başak Gökçay

Detaylı

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN)

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN) GÜLÇİN KARADENİZ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ E-Posta Adresi Telefon (İş) : 2166261050-2244 Faks : 2166281113 Adres : : gulcinkaradeniz@maltepe.edu.tr Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (1),49-64 Dave/li Derleme EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Ziya KORUÇ, Perlearı BAYAR Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM) İle İlgili Bilimsel Çalışmaların Be?msel Analizi

Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM) İle İlgili Bilimsel Çalışmaların Be?msel Analizi Arş.Gör. D. Merve Tuna, Arş.Gör. Gözde Tomris, Prof.Dr. İbrahim H. Diken Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM) İle İlgili Bilimsel Çalışmaların Be?msel Analizi Amaç Bu çalışmanın amacı, Erken Çocuklukta

Detaylı

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Giriş Gelişimsel sorunlar bütün uluslarda önemli bir çocukluk

Detaylı

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Dr. Gülcan Güleç, DR. Hikmet Hassa, Dr. Elif Güneş Yalçın, Dr.Çınar Yenilmez, Dr. Didem

Detaylı

Doğum sonrası dönemde annelerin bebek bakımı konusunda danışmanlık gereksinimleri ve yaklaşımlar

Doğum sonrası dönemde annelerin bebek bakımı konusunda danışmanlık gereksinimleri ve yaklaşımlar DERLEME Gülhane Tıp Dergisi 2008; 50: 294-298 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2008 Doğum sonrası dönemde annelerin bebek bakımı konusunda danışmanlık gereksinimleri ve yaklaşımlar Dilek Yıldız (*) ÖZET Doğum

Detaylı

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu OLGU SUNUMU Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu Multidisciplinary Approach to Child Abuse: A Case Report Muhammed Ayaz 1, Ayþe Burcu Ayaz 1 1 Uz.Dr., Sakarya Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM

POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM DR FARUK UĞUZ KONYA N.E.Ü MERAM TIP FAKÜLTESI PSIKIYATRI A.D. ÖĞR. ÜYESI Açıklama Son iki yıl içinde ilaç endüstrisi vd sivil toplum kuruluşları ile

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

Journal of Contemporary Medicine 2013;3(1): 1-6 DOI: 10.5455/ctd.2013-90

Journal of Contemporary Medicine 2013;3(1): 1-6 DOI: 10.5455/ctd.2013-90 Journal of Contemporary Medicine 2013;3(1): 1-6 Alagoz et al. Original Article / Orijinal AraĢtırma Türkiye nin Doğusunda Ġnfantil Kolik Ġnsidansı, Etyolojisindeki Risk Faktörleri Ve Farklı Tedavi Seçeneklerinin

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

DOĞUM TRAVMASI ve EBELİK YAKLAŞIMLARI

DOĞUM TRAVMASI ve EBELİK YAKLAŞIMLARI DOĞUM TRAVMASI ve EBELİK YAKLAŞIMLARI Yard.Doç.Dr. Gözde GÖKÇE İSBİR Mersin Üniversitesi İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü gozdegokce@gmail.com gozdegokceisbir@mersin.edu.tr Kadının Yaşam Döngüsü Her

Detaylı

Vajinal Doğum Bebeğin Bilişsel Gelişimini Etkiler mi?

Vajinal Doğum Bebeğin Bilişsel Gelişimini Etkiler mi? Vajinal Doğum Bebeğin Bilişsel Gelişimini Etkiler mi? Dr. Özlem Gülümser Koru Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Gelişimsel Pediatri Ünitesi Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi 2 Aralık

Detaylı

Risk Altındaki Çocuklara Yaklaşım

Risk Altındaki Çocuklara Yaklaşım Risk Altındaki Çocuklara Yaklaşım Prof. Dr. Betül Ulukol Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Risk Yüksek riskli gebeliklerin sonucu dünyaya gelenler Özel sağlık gereksinimi olan

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Dr. Hayal Yavuz Güzel ÖZGEÇMİŞ E-Posta : hyguzel@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 7805336 Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi

Detaylı

İnfantil kolik (Süt çocuğu koliği)

İnfantil kolik (Süt çocuğu koliği) İnfantil kolik (Süt çocuğu koliği) Prof. Dr. Gülbin Gökçay İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Süt Çocuğu Koliği Sağlıklı gelişen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

Ergenlik Çağı Öncesinde (0-12 yaş) Bir Aile Eğitimi Programı " Triple P Olumlu Anne-Babalık Eğitimi "

Ergenlik Çağı Öncesinde (0-12 yaş) Bir Aile Eğitimi Programı  Triple P Olumlu Anne-Babalık Eğitimi Araştırma Tipi: Poster Bildiri Ergenlik Çağı Öncesinde (0-12 yaş) Bir Aile Eğitimi Programı " Triple P Olumlu Anne-Babalık Eğitimi " Esra IŞIK, Sinem İŞLEK Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

ÇOCUK VE AİLENİN SERVİSE KABULU

ÇOCUK VE AİLENİN SERVİSE KABULU ÇOCUK VE AİLENİN SERVİSE KABULU Hemşire Deniz YALÇIN Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Pediatri Hematoloji Onkoloji Kliniği Servis Sorumlu Hemşiresi Sunum Planı Hastanın servise kabulü

Detaylı

Doç.Dr. AYDEN ÇOBAN. Eğitim Bilgileri Lisans Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Yüksek

Doç.Dr. AYDEN ÇOBAN. Eğitim Bilgileri Lisans Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Yüksek Doç.Dr. AYDEN ÇOBAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Ebelik Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Yüksek Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Klinik Bölümü

Detaylı

Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu

Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu ARAÞTIRMA Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu Depression and Anxiety Among First Trimester Pregnancies Pýnar Yücel 1, Yasemin Çayýr 2, Mehmet Yücel 3 1 Uz.Dr., Siyavuþpaþa Aile

Detaylı

TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ..Dr. Ömer ERDEVE

TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ..Dr. Ömer ERDEVE TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ.Dr. Ömer ERDEVE Rehospitalizasyon - TANIM Kim? Ne kadar süre boyunca? Hangi düzey ünite? Maliyet? Mortalite ve morbidite üzerine etkisi? Rehospitalizasyon

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

TRSM de Rehabilitasyonun

TRSM de Rehabilitasyonun TRSM de Rehabilitasyonun Yeri Dr. Ayla Yazıcı BRSHH Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü 7.10.2010 Şizofreni tedavisinde çok boyutlu yaklaşım Şizofreni tedavisinde çok boyutlu yaklaşım

Detaylı

Sağlıklı Bebeklerde Yaşamın İlk Dört Ayında Ağlama Davranışı, Ailelerin Ağlamaya Yaklaşımları ve Bebeklerini Sarsma Durumları

Sağlıklı Bebeklerde Yaşamın İlk Dört Ayında Ağlama Davranışı, Ailelerin Ağlamaya Yaklaşımları ve Bebeklerini Sarsma Durumları Özgün Araştırma Original Article Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Turkish Journal of Pediatric Disease Sağlıklı Bebeklerde Yaşamın İlk Dört Ayında Ağlama Davranışı, Ailelerin Ağlamaya Yaklaşımları ve

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen

Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi Obstetrik tahminlerdeki belirsizliklere

Detaylı

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Perinatoloji Yüksek riskli gebelik Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden, mortalite ve morbidite olasılığını

Detaylı

İnfantil Kolik. Dr. Sevtap Güney Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı

İnfantil Kolik. Dr. Sevtap Güney Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı İnfantil Kolik Dr. Sevtap Güney Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Sunu Planı Tanım Sıklık Neden olur? Ne zaman geçer? Neden önemli?

Detaylı

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD.

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD. A N N E L E R İ N Ç A L I Ş M A D U R U M U N U N S Ü T Ç O C U K L U Ğ U D Ö N E M İ N D E B E S L E N M E M O D E L İ, H E M O G L O B İ N / H E M A T O K R İ T D E Ğ E R L E R İ V E V İ TA M İ N K U

Detaylı

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ. Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır.

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ. Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır. ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır. Anne-çocuk sağlığı hizmetlerinin amacı; özelde anne ve çocukların, genelde ise toplumun sağlıklı

Detaylı

Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem. Sıklığı?? Klinik seyir??

Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem. Sıklığı?? Klinik seyir?? Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem Sıklığı?? Klinik seyir?? Çocuğun ilk travmatik yaşam olayı emzirme bağlanma olumsuz sağlık koşulları yetersiz bakım Doğum Değişim İyi anne olabilecek

Detaylı

Dr. İkbal İnanlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği

Dr. İkbal İnanlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Dr. İkbal İnanlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Giriş Tükenmişlik; işi gereği yoğun duygusal taleplere maruz kalan ve sürekli diğer insanlarla yüz yüze çalışmak durumunda olan kişilerde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı 2.Ünvanı :Sema Bayraktar :Öğretim Görevlisi 3.Üniversite/Fakülte/Departman :Bezmialem Vakıf Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Hemşirelik Bölümü 4.Bölümü 5.İletişim :Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1990. Öğr. Gör. Kastamonu Sağlık Yüksekokulu Gazi Üniv.

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1990. Öğr. Gör. Kastamonu Sağlık Yüksekokulu Gazi Üniv. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şule ERGÖL 2. Doğum Tarihi : 01.08.1969 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1990 Y. Lisans Doğum/Kadın

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ PRENATAL TANI VE TEDAVİ ÜNİTESİ Uzman Ebe Gülay Özdal

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ PRENATAL TANI VE TEDAVİ ÜNİTESİ Uzman Ebe Gülay Özdal İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ PRENATAL TANI VE TEDAVİ ÜNİTESİ Uzman Ebe Gülay Özdal Fetal anomali nedeniyle gebeliğin sonlandırılması, karmaşık ve çatışmalı bir yaşam olayıdır. Gebelik sonlandırılması

Detaylı

Postpartum dönemde anne ve babaların yenidoğan ARAŞTIRMA bakımına (Research ilişkin gereksinimlerinin Report) belirlenmesi

Postpartum dönemde anne ve babaların yenidoğan ARAŞTIRMA bakımına (Research ilişkin gereksinimlerinin Report) belirlenmesi Postpartum dönemde anne ve babaların yenidoğan ARAŞTIRMA bakımına (Research ilişkin gereksinimlerinin Report) belirlenmesi POSTPARTUM DÖNEMDE ANNE VE BABALARIN YENİDOĞAN BAKIMINA İLİŞKİN GEREKSİNİMLERİNİN

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kamil Şahin, Murat Elevli, Canan Yolcu, H. Nilgün Selçuk Duru Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Dr. E. Helin Yaban E-Posta: hyaban@hacettepe.edu.tr Telefon: 312 297 83 25 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017

Detaylı

Doç.Dr. AYTEN TAŞPINAR

Doç.Dr. AYTEN TAŞPINAR Doç.Dr. AYTEN TAŞPINAR Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Pr. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı Ve 1993-1998

Detaylı

Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri. Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı

Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri. Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Tanım Amniyotik sıvı, plasenta ve/veya decidua nın infeksiyonu -Klinik koryoamniyonit

Detaylı

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK Hayatın erken döneminde ebeveyn kaybı veya ihmali gibi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları

Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji PSY

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Özlem CAN GÜRKAN

Yrd.Doç.Dr.Özlem CAN GÜRKAN Yrd.Doç.Dr.Özlem CAN GÜRKAN EĞİTİM DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE Lisans Florence Nightingale Hemşirelik İstanbul Yüksekokulu Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Marmara

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nergiz Meltem Güven Email :nergismeltem@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 11.03.1954 Tel : 0535 895 03 29 3. Ünvanı : Profesör 0312 441 39 11 Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. No:20 Daire

Detaylı

İntrapartum Ebelik Hizmetlerinin Kapsam ve Kalitesi

İntrapartum Ebelik Hizmetlerinin Kapsam ve Kalitesi İntrapartum Ebelik Hizmetlerinin Kapsam ve Kalitesi Yrd. Doç. Dr. Nazan KARAHAN Ebeler Derneği Genel Başkanı Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü/Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm

Detaylı

Erken Postpartum Dönemde Anne Bebek Bağlanmasının Kanıta Dayalı Uygulamalar ile İncelenmesi

Erken Postpartum Dönemde Anne Bebek Bağlanmasının Kanıta Dayalı Uygulamalar ile İncelenmesi Derleme / Review TAF Prev Med Bull 2013;12(2):177-182 Erken Postpartum Dönemde Anne Bebek Bağlanmasının Kanıta Dayalı Uygulamalar ile İncelenmesi [Investigation of Maternal-Infant Attachment in The Early

Detaylı

GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU

GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU A R A Ş. G Ö R. Z E Y N E P K I R I K K A L E L İ Gebelik dönemi fizyolojik olduğu kadar kalıcı psikolojik değişikliklere de neden olmaktadır. Anne karnında gelişen

Detaylı

HEMŞİRELİK VE EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KANGURU BAKIMI İLE İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMŞİRELİK VE EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KANGURU BAKIMI İLE İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL HEMŞİRELİK VE EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KANGURU BAKIMI İLE İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF THE

Detaylı

190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte,

190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte, Dünyada her bir dakikada 380 kadın gebe kalmakta, 190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte, 40 kadın sağlıksız düşük yapmaktadır.

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

Uykusuz Bebek. Doç. Dr. Perran Boran Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Sosyal Pediatri Bilim Dalı 7.11.

Uykusuz Bebek. Doç. Dr. Perran Boran Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Sosyal Pediatri Bilim Dalı 7.11. Uykusuz Bebek Doç. Dr. Perran Boran Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Sosyal Pediatri Bilim Dalı 7.11.2015 Sunum Planı Çocuklarda uyku fizyolojisi Yetersiz uykunun sağlık

Detaylı

İstanbul da üç farklı sosyoekonomik grupta yer alan annelerin emzirme ve bebek beslenmesi konusundaki bilgi ve davranışları

İstanbul da üç farklı sosyoekonomik grupta yer alan annelerin emzirme ve bebek beslenmesi konusundaki bilgi ve davranışları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2013; 56: 76-81 Orijinal Makale İstanbul da üç farklı sosyoekonomik grupta yer alan annelerin emzirme ve bebek beslenmesi konusundaki bilgi ve davranışları Kevser

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF Birinci Yarıyıl (Güz Dönemi) Mikrobiyoloji-Parazitoloji 2 2 4 Biyokimya 2 0 4 Anatomi

Detaylı

KANSER TEDAVİSİ SIRASINDA VERİLEN EĞİTİMİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ. Doç. Dr. Özgül Karayurt Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

KANSER TEDAVİSİ SIRASINDA VERİLEN EĞİTİMİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ. Doç. Dr. Özgül Karayurt Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi KANSER TEDAVİSİ SIRASINDA VERİLEN EĞİTİMİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ Doç. Dr. Özgül Karayurt Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İçerik Yaşam kalitesi kavramı Kanser hastalarının bilgi gereksinimleri

Detaylı

ANNELERİN BEBEKLERİNİN KIRILGANLIĞI İLE ALGILARININ EK GIDAYA GEÇİŞ DÖNEMİNE ETKİSİ

ANNELERİN BEBEKLERİNİN KIRILGANLIĞI İLE ALGILARININ EK GIDAYA GEÇİŞ DÖNEMİNE ETKİSİ ANNELERİN BEBEKLERİNİN KIRILGANLIĞI İLE ALGILARININ EK GIDAYA GEÇİŞ DÖNEMİNE ETKİSİ Ayfer Akyağcı, Alper Bülbül, Hande Erdoğan, Brian Roy Ives, Nuh Can Koçak, Mustafa Taşdemir Danışman: Prof. Dr. Aylin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tayfun Doğan Doğum Tarihi: 02.11.1979 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003 Bilimleri/Rehberlik

Detaylı

Hastanede yatan çocuk ve oyun

Hastanede yatan çocuk ve oyun doi:10.5222/buchd.2015.156 Derleme Hastanede yatan çocuk ve oyun Hospitalized children and play Arzu Çelebİ, Aynur Aytekİn, Sibel Küçükoğlu, Ayda Çelebİoğlu Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

Dr. Aytuğ Balcıoğlu Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü

Dr. Aytuğ Balcıoğlu Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Kentsel Çevre ve Ruh Sağlığı İlişkisi: Ruh Sağlığını Koruma, Sosyal İyi Olma Hali ve Toplulukçu Yeterliliği Geliştirme Amaçlı bir Programın Oluşturulması Dr. Aytuğ Balcıoğlu Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Hangi Böbrek Hastalarına Ruhsal Destek Verilebilir? Çocukluktan yaşlılığa

Detaylı

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Yasemin ELİTOK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Tanı olanaklarının gelişmesi ve sağlık kuruluşlarından yararlanma olanaklarının artması, Toplumun bilgi seviyesinin

Detaylı

Karın ağrısı ile hastaneye başvuran çocuklarda geleneksel uygulamalar

Karın ağrısı ile hastaneye başvuran çocuklarda geleneksel uygulamalar Araştırma makalesi Karın ağrısı ile hastaneye başvuran çocuklarda geleneksel uygulamalar Figen Işık Esenay¹ Ceren Çalık² Özlem Doru³ Gamze Gülez Gedik 3 1Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ İnsomni Dr. Selda KORKMAZ Uykuya başlama zorluğu Uykuyu sürdürme zorluğu Çok erken uyanma Kronik şekilde dinlendirici olmayan uyku yakınması Kötü kalitede uyku yakınması Genel populasyonda en sık görülen

Detaylı

AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY

AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY GİRİŞ Yaşlılık Dünya Sağlık Örgütü tarafından 65 yaş ve üzeri dönem olarak tanımlamakta; Fiziksel görünüm, güç ve rol kaybı yaşanılan, yaşlılık dönemindeyeti

Detaylı

Tdap Aşıları (Difteri, Toksoid ve Cansız Boğmaca)

Tdap Aşıları (Difteri, Toksoid ve Cansız Boğmaca) Tdap Aşıları (Difteri, Toksoid ve Cansız Boğmaca) Erişkin ve büyük çocuklarla kıyaslandığında, 12 ay altındaki infantlar gerçek anlamda yüksek boğmaca oranlarına ve boğmaca ile ilişkili ölümlerin geniş

Detaylı

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyb. Hemş. Dr. Selda ÇELİK İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Ağır OUAS lı bir olguda klostrofobi ve uykuda ölüm korkusuna bağlı yaşanan CPAP cihazına uyum sorununun davranışsal destekle çözümlenmesi

Ağır OUAS lı bir olguda klostrofobi ve uykuda ölüm korkusuna bağlı yaşanan CPAP cihazına uyum sorununun davranışsal destekle çözümlenmesi 1 Ağır OUAS lı bir olguda klostrofobi ve uykuda ölüm korkusuna bağlı yaşanan CPAP cihazına uyum sorununun davranışsal destekle çözümlenmesi Arzu Erkoç, Servet Kayhan, Ünal Şahin Giriş OUAS, kişinin yaşam

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE GELİŞİMSEL PEDİATRİ ÜNİTELERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE GELİŞİMSEL PEDİATRİ ÜNİTELERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE GELİŞİMSEL PEDİATRİ ÜNİTELERİ Prof. Dr. İlgi Ertem Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gelişimsel

Detaylı

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bilgisayar ve internet kullanımı teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, artık hayatın önemli gereçleri haline gelmiştir. Bilgiye kolay, hızlı, ucuz ve güvenli

Detaylı

Sadece anne sütü alım durumuna etki eden faktörler

Sadece anne sütü alım durumuna etki eden faktörler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009; 52: 122-127 Orijinal Makale Sadece anne sütü alım durumuna etki eden faktörler Meda Kondolot 1, S. Songül Yalçın 2, Kadriye Yurdakök 2 Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Yüksek Riskli Yenidoğanların Uzun Dönem Sonuçları. Doç. Dr. Ş. Suna OĞUZ Zekai Tahir Burak Kadın Sağ. EAH Yenidoğan Kliniği

Yüksek Riskli Yenidoğanların Uzun Dönem Sonuçları. Doç. Dr. Ş. Suna OĞUZ Zekai Tahir Burak Kadın Sağ. EAH Yenidoğan Kliniği Yüksek Riskli Yenidoğanların Uzun Dönem Sonuçları Doç. Dr. Ş. Suna OĞUZ Zekai Tahir Burak Kadın Sağ. EAH Yenidoğan Kliniği Sunum planı Yüksek riskli yenidoğan bebeklerin Prematüre bebekler Hipoksik iskemik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

UYKUSUZ (Uyuma Sorunu Olan) BEBEK

UYKUSUZ (Uyuma Sorunu Olan) BEBEK UYKUSUZ (Uyuma Sorunu Olan) BEBEK Prof.Dr.Elif N.Özmert Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Sosyal Pedaitri BD Gelişimsel Pediatri BD Dün gece herkesi kim uykusuz bıraktı

Detaylı

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Doç. Dr. Özen Önen Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Ankara,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu)

Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Huriye Tak Uzman Klinik Psikolog Türk Kızılayı Bağcılar Toplum Merkezi Sağlık ve Psikososyal Destek Programı Asistanı İÇERİK

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri 1 Öğrenim Hedefleri Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının, yaşam dönemlerine göre kadın sağlığına olan etkilerini açıklar, Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile kadına

Detaylı

SEZARYEN YOLUYLA DOĞAN BEBEKLERDE BABA İLE BEBEK ARASINDA UYGULANAN KANGURU BAKIMI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SEZARYEN YOLUYLA DOĞAN BEBEKLERDE BABA İLE BEBEK ARASINDA UYGULANAN KANGURU BAKIMI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SEZARYEN YOLUYLA DOĞAN BEBEKLERDE BABA İLE BEBEK ARASINDA UYGULANAN KANGURU BAKIMI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Arş. Gör. Filiz ÜNAL TOPRAK Doç. Dr. Ayten ŞENTÜRK ERENEL GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Doğum Bilgisi ve Hemşirelik Yaklaşımı Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta

Detaylı

Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi

Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi Uzm. Dr. Gökhan Öz Prof. Dr. Cengiz Kılıç Giriş Mizofoni: Çeşitli hafif seslerden belirgin

Detaylı

POSTPARTUM DÖNEMDEKİ PRİMİPAR ANNELERE LOĞUSA VE YENİDOĞAN BAKIM EĞİTİMİ MATERNAL BAĞLANMAYI ARTTIRDI: SON TEST KONTROL GRUPLU EĞİTİMSEL ARAŞTIRMA

POSTPARTUM DÖNEMDEKİ PRİMİPAR ANNELERE LOĞUSA VE YENİDOĞAN BAKIM EĞİTİMİ MATERNAL BAĞLANMAYI ARTTIRDI: SON TEST KONTROL GRUPLU EĞİTİMSEL ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL POSTPARTUM DÖNEMDEKİ PRİMİPAR ANNELERE LOĞUSA VE YENİDOĞAN BAKIM EĞİTİMİ MATERNAL BAĞLANMAYI ARTTIRDI: SON TEST KONTROL

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dahili Servisler Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHP) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), her 10 çocuktan birinde görülmesi, ruhsal, sosyal

Detaylı