Günümüzün tehdidi: İnhibitör riski. Prof.Dr.Nazan Sarper Kocaeli Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Günümüzün tehdidi: İnhibitör riski. Prof.Dr.Nazan Sarper Kocaeli Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı"

Transkript

1 Günümüzün tehdidi: İnhibitör riski Prof.Dr.Nazan Sarper Kocaeli Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

2 Günümüzde gelişmiş ülkelerde hemofili hastalarının durumu Hemofilide yaşam süresi faktör VIII kullanımı ile 70 li yaşlara uzamıştır. Profilaksi sayesinde hastaların yaşam kalitesi yükselmiştir; hastaların eklem sağlığı korunarak daha aktif bir yaşama kavuşmuşlardır. Ancak Faktör VIII tedavisinin en büyük komplikasyonu inhibitör gelişimidir.

3 Hemofili A da inhibitör gelişme sıklığı %10-30 Hemofili B de inhibitör gelişme sıklığı %2-5 İnhibitörlü hastada tedavinin amaçları 1) Kanamaların tedavisi 2) İnhibitörün ortadan kaldırılması

4 Kanamaların tedavisi Hemofili A rfviia(novo-seven) Yarılanma ömrü 3 saat (dezavantaj) Anamnestik reaksiyon oluşturmaz, antikor titresini yükseltmez (avantaj) apcc (FEIBA) Yarılanma ömrü 6-9 saat (avantaj) Anamnestik reaksiyon oluşturarak antikor titresini yükseltebilir. Az miktarda FVIII içerir (dezavantaj)

5 Hemofili A-ITI tedavisi Uzun süre (2 yıl kadar) yoğun FVIII kullanımı Doz IU/kg/gün veya günaşırı Pahalı Çocuklarda port kateter gerekebilir, Kateter, enfeksiyon ve tromboza neden olabilir. Cevap %60-80, başarılı olursa tekrar inhibitör gelişmesi nadirdir.

6 Hangi olgularda ITI daha başarılıdır? Tedavi başlangıcında inhibitör titresi<10 BU İnhibitör geliştikten sonra gecikmeden (ilk yıl) tedaviye başlanan hastalarda Öyküdeki zirve inhibitör titresi yüksek olmayan hastalarda (<10 BU en başarılı).

7 İnhibitörlü Hemofili B (inhibitör gelişme riski az) Kanama tedavisi rfviia tercih edilmeli apcc önemli miktarda FIX içeriyor. FIX infüzyonu ciddi allerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bazen allerjik veya anafilaktik reaksiyon inhibitör gelişiminin ilk belirtisi olabilir. Anafilaktik reaksiyon geliştiren hastalarda ITI sırasında nefrotik sendrom (segmental membranöz nefropati) bildirilmiştir.

8 Hemofili B de ITI Kreuz protokolü (Klarmann D et al. Hemophilia ,44-49) Mycofenolat mofetil Deksametazon IVIG Yüksek doz FIX 2x U/kg/gün Veya bu tedaviye Rituximab 325 mg/m2 haftada bir x 4 doz eklenerek (Barnes C, Haemophilia 2010,16, ) ITI başarısı %30

9 Hemofili B de ITI tedavisi. Klarmann D et al. Hemophilia ,44-49

10

11 Uluslararası immün tolerans tedavisi çalışması Randomizasyon 200 IU/kg/gün 50 IU/kg/haftada 3 gün Plazma kaynaklı veya rekombinan ürün kullanıldı. 115 hastada 9-33 ay sürdürüldü Tam başarı %69,7 Kısmi başarı %4,5 Başarısız %25.8 Hay CRM, International Immune Tolerance study

12 Uluslararası immün tolerans tedavisi çalışması Sonuç: İnhibitörün negatifleşmesi ve recovery sağlanması Kollar arasında anlamlı başarı farkı yok. Düşük dozda başarı daha uzun süre ITI ile sağlanmış. Kanama sıklığı Düşük dozda 0,62 kanama/ay Yüksek dozda 0,28 kanama/ay Hay CRM, International Immune Tolerance study

13 rfviii-fs ile ITI tedavisi(retrospektif) 51 hasta, < 8 yaş 32 hasta 85 IU/kg/gün 21 hasta <85 IU/kg/gün Tedavi sıklığı haftada 3 gün veya her gün Ortalama tedavi süresi 1,8 yıl ITI başarısı %68.8 ortalama 1,4 yılda 10 hastada ortalama 2,3 yılda başarısız Rivard GE et al, Haemophilia 2013, 1-7

14 İnhibitörlü hastalar için henüz çalışma aşamasındaki ürünler Pegyle rfviia: Yarılanma ömrü 16 saat rfviia analoğu: Koagulasyon aktivitesi daha yüksek, etkisi daha çabuk başlayan Recombinan porcin factor VIII (domuz FVIII yapısında): Etkisi insan FVIII i gibi ancak FVIII inhibitör antikorlara az bağlanıyor Caviglia H et al, Hemophilia 2012, suppl.4, 54-60

15 İnhibitörlü hastada eklem sorunları Artropati inhibitörsüz hastalara göre genellikle daha ağır Hareket güçlüğü daha fazla Daha fazla eklem ağrısı çekiyorlar Morfini M et al. European study of hemophilia patients with inhibitors. Haemophilia 2007;13:606-12

16 Eklemler için konservatif tedavi Fizyoterapi Yürümeye yardımcı cihazlarla hastanın bağımsızlığının sağlanması Fizyoterapist hemostaz sorunu olan hastaların özelliklerini iyi bilmelidir. Standart fizyoterapi kas ve eklem kanamalarını arttırabilir. Fizyoterapi seansı öncesi by-passing ajanlar kullanılmalıdır. Suda egzersiz, yüzme, ekleme binen yükü azalttığı için yararlıdır!

17 İnhibitörlü hastalarda cerrahi Elektif ortopedik cerrahide by passing ajanlar kullanmasına rağmen hemostaz kontrolü güç. Bu hastalara 1994 te ilk kez cerrahi uygulandı. Tecrübeli merkezlerde ve işlemler haftanın ilk günleri, erken saatte planlanmalı. Maliyeti yüksek Önerilen doz: Novo-seven µg/kg pre-op, 90µg/kg takiben 2 saat ara ile FEIBA 100 U/kg pre-op, U/kg post-op (günde en fazla 200U/kg)

18 Ortopedik cerrahi sonrası Fizyoterapi şart ancak daha konservatif Post-op ortalama 4 hafta by-passing ajanlar kullanılmalı Post-op buz kullanımı kanama kontrolü açısından riskli (Teitel JM et al.orthopedic surgery in hemophilia patients with inhibitors: a practical guide to haemostatic, surgery and rehabilitative care. Haemophilia 2009; 15:227-39) Dize protez takıldığında protez ömrü inhibitörlü hastada daha kısa (7 yıllık protez ömrü inhibitörlüde %44, inhibitörsüzde %87(Solimeno LP et al. Factors influencing the long term outcome of primary total knee peplacement in haemophiliacs: a review of 116 procedures at a single institution.br Haematol 2009:45:227-34

19 İnhibitör gelişmesinde risk faktörleri Genetik faktörler Hemofilinin ağırlığı (kandaki faktör düzeyi <1) FVIII/FIX mutasyon tipi (büyük delesyonlar, nonsense mutasyonlar, intron 22 inversiyonları) Kardeşinde inhibitör olması(malmö Brother çalışması, risk 3,2 kat fazla) Akrabalarında inhibitör olması Etnik köken (inhibitör gelişimi zenci ve Güney Amerika kökenlilerde Kafkasyalılardan fazla) rfviii genotipi ile zencilerin çoğunluğundaki genotip uyumsuz Viel KR.NEJIM 2009;360:

20 Hastanın immün yanıtı 1. İmmün yanıt İmmün düzenleyici genlerdeki polimorfizmler 2. interleukin-10, tumor nekrosis faktör alfa ve sitotoksik lenfosit ilişkili protein-4ü kodlayan genlerdeki polimorfizimler

21 Çevresel faktörler Tek yumurta ikizlerinin tümü inhibitör gelişimi açısından uyum göstermiyor! Malmö International Brother çalışmasında inhibitör pozitif olan kardeşlerde uyum %40. Astermark J, et al. MIBS Study Group. Haemophilia. 2001;7: Antijen sunum işlevini etkileyenler. Cerrahi girişimler, ağır enfeksiyonlar ve/veya büyük kanamalar nedeniyle ortaya çıkan doku hasarı sonucu immün cevabın artması. Tehlike sinyalleri!

22 Çevresel faktörler Faktöre ilk maruziyetlerde kanama veya cerrahi girişim nedeniyle yüksek dozda yoğun kullanım (5 ardışık gün veya >50 U/kg/doz ) Cerrahi girişimler, ağır enfeksiyonlar ve/veya büyük kanamalar. CANAL çalışmasında tedavi yoğunluğu ile inhibitör gelişimi arasında böyle bir ilişki kurulmuştur arasında doğmuş 366 ağır hemofili A lı hastanın retrospektif analizi. 13 Avrupa ve 1 Kanada merkezi. Gouw SC,et al. CANAL cohort. Blood ;109:

23 İnhibitör gelişimi: Çevresel Faktörler Kullanılan faktör konsantresinin türü??? vwf FVIII molekülü üzerindeki epitop bölgelerini maskeliyor ve FVIII in dendiritik hücrelerce endositozunu ve FVIII e özgü CD4+ T lenfositlerine sunumunu önlüyor, böylece B lenfositlerinin anti-fviii antikor yapımını engelliyor. Profilaksi, kanadıkça tedaviye göre daha az inhibitör gelişmesine neden oluyor.

24 Gouw SC et al. CANAL cohort. Blood ;109:

25 Plazma kaynaklı FVIII içeren ürünlerin saflık derecesi Haemate-P vwf/fvii:2,4/1 Factane vwf/fviii:0,2/1 Octanate Emoclot Orta Orta Yüksek saflık Yüksek saflık Fandhi vwf/fviii:1 Hemofil M Yüksek saflık * ** Çok yüksek saflık

26 Rekombinan Faktörlerin Özellikleri FVIII molekülü insan veya hayvan kaynaklı protein (albumin) virus tarama, virusu yoketme ve inaktivasyon metodu Birinci nesil (Recombinate ) tam molekül Hem üretimde hem son üründe var IA, IE İkinci nesil Kogenate FS Refacto ) üçüncü nesil (Advate ) BeneFIXi tam molekül B domain içermeyen Sadece üretimde, Son üründe sukroz var IA, IE, S/D, ultra veya nano filtrasyon tam molekül içermez IA, IE, S/D IA : immunoafinity kromotografi, IE : ion-değişimi kromotografisi, S/D : solvent deterjan

27 PTP lerde plazma kaynaklıdan recomb.fviii e geçen hastalar (prospektif ruhsat alma çalışmaları) Recombinant product No. of patients No. of de novo inhibitors Recombinate (fulllength) 69 0 Kogenate (full-length) 86 1 Kogenate-FS (full-length) 73 0 Refacto (B-domainless) Advate (full-length) Refacto (B-domainless) 204 3

28 Is the incidence and prevalence of inhibitors greater with recombinant products? Yes. Aledort LM. J Thromb Haemost.2004;2(6):

29 PUP larda da yayınlanmış 24 çalışmanın analizi Iorio A et al, J Thromb Haemost 2010;8: insidans tüm inhibitör >5BU n=1167 plazma kaynaklı %14,3 %9,3 n=927 rfviii %27,4 %17,4 Yüksek saflıkta ürün %10,2 Düşük saflıkta ürün %15,9 Sonuç:PUP larda prospektif randomize çalışma gereklidir.

30 RODIN ÇALIŞMASI Baxter destekli, prospektif gözlemsel çalışma Merkezler hangi tedavi ürününü seçeceğini kendileri belirliyor. Bu, çalışma sonucunu etkileyen bir faktör olabilir. İnhibitör testleri lokal lab.da yapılmış yılında doğmuş ağır hemofili A lı PUP, 75 faktör maruziyeti sonrası değerlendirilmiş 574 hasta Plazma kaynaklı n:88 Recombinate (1.nesil tam molekül) n:59 2.nesil tam molekül n:183 2.nesil B domainden yoksun n:77 3.nesil tam molekül n:157 NEJIM January 2013,

31 RODIN ÇALIŞMASI İnhibitör gelişme oranı %32,4 >5 BU inhibitör gelişme oranı %22,4 Plazma kaynaklı (n:88) ve rekombinanlar arasında inhibitör geliştirme yönünden fark yok. Yüksek VWF içeren ile içermeyen plazma kaynaklılar arasında inhib. geliştirme sıklığı farklı değil Plazma kaynaklıdan rekombinana geçince inhibitör artmıyor. 2.nesil tam molekül rekombinan ürünler, 3. nesil tam molekül rekombinan ürünlere kıyasla daha fazla inhibitör geliştirmiş.

32 Tartışmalı uzman görüşleri Plazma derived versus recombinant factor VIII concentrates for the treatment of haemophilia? Plasma derived is better P M Mannucci.Blood Transfus 2010, 8, Plazma derived versus recombinant factor VIII concentrates for the treatment of haemophilia? Recombinant is better M Franchini Blood Transfus 2010:8:292-6

33 ITI tedavisinde hangi faktör seçilmeli? Frankfurtta yapılan bir retrospektif çalışmada, ITI başarısının (Bonn protokolünde) çok az VWF içeren monoklonal faktörlerin kullanılması ile %91 den %37,5 e düştüğü ve bu faktörler veya rekombinan ürünlerle ITI başarısız olanlarda VWF içeren ürünlere geçildiğinde %80 inde inhibitör kaybolduğu belirtilmiş.bu çalışmayı Avrupa ve Amerika dan başka gözlemlerin bulguları da desteklemiş. Bu ürünler daha ucuz olmaları nedeniyle de ITI da önerilmekte Kreuz W et al. Ann Hematol 1996;72 (Suppl 1):339

34 ITI da hangi ürün seçilmeli Rescue immune Tolerance Study 200 U/kg/gün (RESIST) kötü prognozlu hastalar (randomize vwf/fviii veya rekombinan FVIII) RESIST- experienced (monoklonal veya recombinan faktörlerle ITI başarısız olanlar)

35

36

37 SIPPET ÇALIŞMASI (Survey of inhibitors in plasma-product exposed toddlers İtalya'da Mannucci ve arkadaşları tarafından 2007 yılında planlandı. Üretici firma sponsorluğunda olmayıp Angelo Bianchi Bonomi Vakfının fonlarını kullanılacak Randomize çok merkezli çalışma Çalışma grubu : (PUP) Daha önce antihemofilik faktörle tedavi edilmemiş (kan komponenti ile çok az tedavi edilmiş olabilir) 6 yaş altında ağır hemofilili hastalar Merkezler: Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika kıtasından

38 SIPPET ÇALIŞMASI Randomizasyon: Hasta alınış sırasına göre iki ayrı tedavi kolu (her kolda 115 hasta) 1) rfviii (2. veya 3. jenerasyon, B-domainden yoksun) 2) vwf'den zengin (vwf/fviii:c > 0.3) ve en az iki virus inaktivasyon yöntemi uygulanmış pkfviii ) İnhibitör gelişimi açısından ( 0.6 BU) iki kez pozitif inhibitör anlamlı sayılacak. Hastaların 50 kez faktöre maruziyeti ile çalışma sonlandırılacak

39 İnhibitör gelişimi The influence of product type, i.e., recombinant vs.plasma-derived, is still controversial. It would appear that the risk of inhibitor development in severe hemophilia A is complex and multi-factorial. (WFH) Dasgupta et al.immunology letters, 2007;110:23-28

40 European Hemophilia Therapy Standardisation Boardun inhibitör gelişimini azaltmak için önerileri Tüm ağır hemofilili çocuklara profilaksi yapın Aşıları cilt altına yapın ve eş zamanlı faktör uygulamayın Ağır enfeksiyon sırasında faktör kullanmayın Her tür kan ürünü kullanımından kaçının PUP larda yoğun faktör kullanımından kaçının PTP lerde faktör türünü değiştirmenin inhibitör riskini arttırdığı yolunda bir kanıt yok Hemophilia 2010,16,

HEMOFİLİDE İNHİBİTÖR SORUNU TANI VE TEDAVİ-ULUSAL KILAVUZ

HEMOFİLİDE İNHİBİTÖR SORUNU TANI VE TEDAVİ-ULUSAL KILAVUZ HEMOFİLİDE İNHİBİTÖR SORUNU TANI VE TEDAVİ-ULUSAL KILAVUZ 1. Hemofilide İnhibitör Kavramı ve Önemi Hemofili hastalarında tedavide uygulanan FVIII veya FIX proteinine karşı antikor-alloantikor gelişebilir.

Detaylı

Hemofili Tedavisinde Profilaksi ve Güvenlik

Hemofili Tedavisinde Profilaksi ve Güvenlik Hemofili Tedavisinde Profilaksi ve Güvenlik Prof. Dr. Saadet Akarsu Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD ELAZIĞ 1 HEMOFİLİ TARİHİ Kraliyet Hast.: 19. yüzyıl, İngiltere Kraliçesi Victoria

Detaylı

Bu yazıda hemofili hastalığının toplumda taşıdığı

Bu yazıda hemofili hastalığının toplumda taşıdığı HEMOFİLİ Kaan Kavaklı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, İzmir Bu yazıda hemofili hastalığının toplumda taşıdığı önem vurgulandıktan sonra hastalığın tedavisi hakkındaki en

Detaylı

HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU. www.thd.org.tr. (Sürüm 1 - Temmuz 2011) www.thd.org.tr

HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU. www.thd.org.tr. (Sürüm 1 - Temmuz 2011) www.thd.org.tr İlkbahar Mah. Turan Güneş Bulvarı 613. Sokak No: 8 06550 Çankaya / ANKARA Tel: 0312 490 98 97 Faks : 0312 490 98 68 thdofis@thd.org.tr HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

Detaylı

BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNDE KLİNİK DENEYİMLER. Prof. Dr. Kaan Kavaklı Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Bölümü İZMİR

BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNDE KLİNİK DENEYİMLER. Prof. Dr. Kaan Kavaklı Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Bölümü İZMİR BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNDE KLİNİK DENEYİMLER Prof. Dr. Kaan Kavaklı Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Bölümü İZMİR Anlatım Planı «Sorumlu Araştırmacı gözüyle» Günlük pratikte «Hemofili

Detaylı

PIHTILA MA S STEM N N ED NSEL NH B TÖRLER

PIHTILA MA S STEM N N ED NSEL NH B TÖRLER TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 2 Dr. Muzaffer Demir, Dr. Elif Ümit Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Edirne e-posta: mdemir@trakya.edu.tr

Detaylı

NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ

NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Sürüm 1 - Ekim 2013 TEDAVİ KILAVUZU 2013 Kılavuzu hazırlayanlar ve yayıncı sarf malzeme, ilac sec imi ve ilac dozları da hil

Detaylı

VII. FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VII. FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ VII. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ Dr. Tiraje Celkan ve THD Hemofili Bilimsel Alt

Detaylı

III. FAKTÖR V EKSİKLİĞİ= PARAHEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

III. FAKTÖR V EKSİKLİĞİ= PARAHEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR V EKSİKLİĞİ= PARAHEMOFİLİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR V EKSİKLİĞİ= PARAHEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR V EKSİKLİĞİ= PARAHEMOFİLİ Dr. Tiraje

Detaylı

VI. FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VI. FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR X EKSİKLİĞİ VI. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR X EKSİKLİĞİ Dr. Tuğba Belgemen ve THD Hemofili Bilimsel Alt Komitesi

Detaylı

Kanamaya eğilimi olan hastalarda pek de

Kanamaya eğilimi olan hastalarda pek de KANAMAYA EĞİLİMLİ HASTALARDA CERRAHİ GİRİŞİM ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Tanju Atamer İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul Kanamaya eğilimi olan hastalarda pek de seyrek

Detaylı

Nadir Faktör Eksiklikleri:18 Yıllık Birikim

Nadir Faktör Eksiklikleri:18 Yıllık Birikim Nadir Faktör Eksiklikleri:8 Yıllık Birikim Zafer ŞALCIOĞLU *, Hülya SAYILAN ŞEN **, Gönül AYDOĞAN *, Ferhan AKICI *, Arzu AKÇAY *, Deniz TUĞCU *, Zafer BAŞLAR *** Nadir Faktör Eksiklikleri: 8 Yıllık Birikim

Detaylı

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 İMMUN TROMBOSİTOPENİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ERİŞKİNDE İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Özet A) TERMİNOLOJİ:

Detaylı

NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı

NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Nadir Faktör Eksiklikleri Hemofili A, Hemofili B ve von Willebrand hastalığı dışında

Detaylı

IX. FAKTÖR XIII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

IX. FAKTÖR XIII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR XIII EKSİKLİĞİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XIII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XIII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Dr. Muzaffer Demir

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

Hemofili-B ve Profilaksi KAAN KAVAKLI

Hemofili-B ve Profilaksi KAAN KAVAKLI Hemofili-B ve Profilaksi KAAN KAVAKLI Hemofili-B ile Hemofili-A farklı mı? Türkiye -2014 hasta sayıları; HEMOFİLİ-A: 4.369 HEMOFİLİ-B: 819 2015 yılında >5.000 hastamız var. Hemofili-B daha ılımlı bir hastalık

Detaylı

Yenidoğanın Hemostatik Adaptasyonu

Yenidoğanın Hemostatik Adaptasyonu Yenidoğanın Hemostatik Adaptasyonu Dr. Tiraje Celkan Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hedefler Yd erişkin hemostaz farkı Yd hemostaz adaptasyonu Yd da kanama test yorumlama Yd kanama

Detaylı

ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT B Lİ OLGULARDA RELAPS GELİŞİMİ VE RELAPSA ETKİ FAKTÖRLER

ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT B Lİ OLGULARDA RELAPS GELİŞİMİ VE RELAPSA ETKİ FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ Uz. Dr. A.CÜNEYT MÜDERRİSOĞLU ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MULTİPLE MYELOMA, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİLERİ SIRASINDA GÖZLENEN İLAÇ

Detaylı

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR İsmail Sarı, Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri K an transfüzyonu özel bir doku transplantasyonu olarak tanımlanabilir.

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİNİN ÖNEMİ (UZMANLIK TEZİ) TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı ikaradogan@med.akdeniz.edu.tr Prof. Dr. İhsan Karadoğan

Detaylı

Transfüzyon ve Kan Komponentleri #

Transfüzyon ve Kan Komponentleri # Transfüzyon ve Kan Komponentleri # Önder ARSLAN* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kan Bankası ve Aferez Ünitesi, ANKARA # Blood Transfusion Therapy, AABB

Detaylı

KRONİK HEPATİT C ENFEKSİYONUNDA MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN DÜZEYLERİNİN VE MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN POLİMORFİZMLERİNİN TEDAVİ CEVABINA ETKİSİ

KRONİK HEPATİT C ENFEKSİYONUNDA MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN DÜZEYLERİNİN VE MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN POLİMORFİZMLERİNİN TEDAVİ CEVABINA ETKİSİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KRONİK HEPATİT C ENFEKSİYONUNDA MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN DÜZEYLERİNİN VE MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN POLİMORFİZMLERİNİN

Detaylı

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIMDA KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON KILAVUZU

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIMDA KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON KILAVUZU TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIMDA KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON KILAVUZU Ekim 2013 Sayın Meslektaşlarımız, Türk Anesteziyoloji

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

YENİ VE EN YENİ AŞILAR: HPV, ZOSTER, DNA AŞILARI, ŞARBON AŞISI

YENİ VE EN YENİ AŞILAR: HPV, ZOSTER, DNA AŞILARI, ŞARBON AŞISI YENİ VE EN YENİ AŞILAR: HPV, ZOSTER, DNA AŞILARI, ŞARBON AŞISI Prof. Dr. Ayşe ERBAY Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı HPV AŞILARI İnsan papillomavirüsü HPV, küre

Detaylı

ISSN: 1309-2596 Cilt: 3, Sayı: 2, 2013. BioExPERT. Romatoid Artrit ve Biyolojik Tedaviler: 2012 den Seçilmiş Çalışmalar

ISSN: 1309-2596 Cilt: 3, Sayı: 2, 2013. BioExPERT. Romatoid Artrit ve Biyolojik Tedaviler: 2012 den Seçilmiş Çalışmalar ISSN: 1309-2596 Cilt: 3, Sayı: 2, 2013 BioExPERT BioExPERT İçindekiler y Önsöz.... II Prof. Dr. Nurullah Akkoç Romatoid Artrit Tedavisinde TNF yi Hedef Alan Biyolojik Tedaviler y Romatoid Artrit Tedavisinde

Detaylı