Optimum HD yeterliliği değerlendirmedeki engeller nelerdir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Optimum HD yeterliliği değerlendirmedeki engeller nelerdir?"

Transkript

1 Optimum HD yeterliliği değerlendirmedeki engeller nelerdir? Doç Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi

2 Sunum planı Diyaliz yeterliliği kavramı ve ölçütleri Optimum yeterliliği değerlendirmede engeller Ülke gerçekleri ve yönetmelikler Eve götürülecekler

3 Diyaliz yeterliliği Böbrek yetmezliği ve diyalize eşlik eden morbidite ve mortalitenin azaltılması, hastanın yaşam kalitesinin artırılması Fiziksel, ruhsal ve biyokimyasal anlamda tam bir iyilik hali

4 Anemi kontrolü Yeterli solüt klirensi Volüm ve KB kontrolü HD yeterliliği Asit-baz dengesi Mineral metabolizma kontrolü Beslenme düzenlen mesi

5 Optimum yeterliliği değerlendirmenin önündeki engeller

6 Sorun 1 Solut klirensi Bütün yöntemler üre klirensine dayalı En uygun yöntem?????

7 Kt/Vüre hesaplanması K Diyalizerin üre klirensi (ml/dk) t Diyaliz süresi (dk) V Üre dağılım volümü (ml) Üre konsantrasyonundaki azalma Kt/V nin Belirleyicileri Ekstrasellüler sıvı volümünde azalma Üre oluşum hızı

8 Reçetelendirilen Kt/V Sorun 2 sunulan Kt/V farkı Diyalizerin in vitro üre klirensi effektif in vivo klirensden yaklaşık % daha yüksektir

9 Sunulan Kt/V düşük olma nedenleri Vasküler akses akım sorunları HD cihaz, pompa kalibrasyon sorunları Kan seti ve arter iğne üretim hatası Diyalizerde pıhtılaşma Resirkülasyon Diyalizer reuse.

10 Sunulan Kt/V düşük olma nedenleri Vasküler akses akım sorunları HD cihaz, pompa kalibrasyon sorunları Kan seti ve arter iğnelerinde üretim hatası Diyalizerde pıhtılaşma Resirkülasyon Diyalizer reuse Hemodiyalizin paralel natürü

11 Vasküler erişim GFR < 30 ise eğitim-vasküler erişim hazırlığı Evre 4-5 KBH vasküler koruma yapılmalı (B) En az 6 ay önceden AVF açılmalı (B) AVF açılmadan önce Öykü, FM (B) Üst ekstremite dopler USG (B) Katater öyküsünde santral ven görüntülemesi(a) AVF nin kullanılmadan önce maturasyonu

12 Sunulan Kt/V düşük olma nedenleri Vasküler akses akım sorunları HD cihaz, pompa kalibrasyon sorunları Kan seti ve arter iğnelerinde üretim hatası Diyalizerde pıhtılaşma Resirkülasyon Diyalizer reuse Hemodiyalizin paralel natürü

13

14 Sunulan Kt/V düşük olma nedenleri Vasküler akses akım sorunları HD cihaz, pompa kalibrasyon sorunları Kan seti ve arter iğnelerinde üretim hatası Diyalizerde pıhtılaşma Resirkülasyon Diyalizer reuse Hemodiyalizin paralel natürü

15 BUN (mg/dl) Diyaliz sonrası üre artışı (rebound) Uzak kompartman rebound Kardiyopulmoner resirkülasyon Vasküler giriş resirkülasyonu Diyaliz sonrası zaman (dk) KAH 100 ml/dk ya azaltılıp 15 sn sonra kan örneği alınması Diyalizat akım hızı durdurulduktan 3 dk sonra kan alınması

16 Sorun 3 Dengelenmiş Kt/V (ekt/v) Ġskelet kasları plazma arası üre dengelenmesi Diyalizden dk sonra Alınan Örnek

17 Sorun 4 Sık kullanılan formuller URR = (C0 C) / C0 URR Kt/V = [0.04 x (URR x 100)] Jindal Kt/V = [0.026 x (URR x 100)] Daugirdas Kt/V = [0.024 x (URR x 100)] Lowrie Kt/V = [0.023 x (URR x 100)] Basile Kt/V = [0.026 x (URR x 100)] Depner

18

19 50 HD hastası 30 gün Bilgisayar modelli referans Kt/V hesabı Kt/V değeri <0.8, ve >1.4 üç gruba ayrılmış Bütün gruplarda en iyi korelasyon Daugirdas 2 formulü

20 Sorun 5 Kt/V limitasyonları Malnutrisyon ve küçük hastalarda fazla Üre klirensi tüm üremik toksinleri yansıtmaz Tek bir diyaliz seansını yansıtır Kan örneği alım hatalarından etkilenir Haftada 3 den daha sık giren hastalarda modifiye metod kullanılmalı (StdKt/V)

21 Sorun 6 Kt/V limitasyonları Hasta ile ilişkili bazı faktörler Volum kontolü HT Klinik semptomlar Biyokimyasal parametrelerdeki değişiklikleri yansıtmaz

22 Kan örneği alımı

23

24 330 HD hastası 8 merkez 7 merkez spkt/v, 1 merkez ekt/v

25

26 Postdiyaliz kan örneklemi alınması Bütün ünitelerde kan alınmasının değişik aşamalarında hata vardı Diyalizat akımını kapatma veya minimuma indirme hiç yapılmadı UF 50ml/h inmesi %15.6 Kan akımını 100 ml/dk inmesi %22.1 En az 15 sn beklenilmesi %9.5

27 Özel hasta grupları için öneriler Kadın hastalar Vücut kitlesi küçük hastalar Malnütrisyonlu hastalar Açıklanamayan kilo kaybı olan hastalar MĠNĠMAL DOZ ARTIRILMALI Hiperfosfatemili hastalar Kronik volüm yükü olan hastalar DĠYALĠZ SIKLIĞI ARTIRILMALI Sorun 7 Hemofiltrasyon Hemodiyafiltrasyon DOZ HEDEFĠ AYNI

28 Sorun 8 Mortalite Mortalite Kuru ağırlık Hipovolemi Hipervolemi J Am Soc Nephrol 10: , 1999

29 Kuru ağırlık belirleme FM bulguları Dispne, ortopne Konjestif hepatomegali Gallo ritmi Krepitan raller KB yüksekliği BVD KTO artış Perihiler pulm. konjesyon Bulgular sıvı fazlalığı % 5 olana kadar çıkmayabilir Hipervolemiye spesifik değildir

30 Kuru ağırlık belirleme Biyokimyasal belirteçler (ANP- cgmp) Vena Kava Çapı Biyoimpetans analiz J Am Soc Nephrol 10: , 1999

31 Sorun 9 Hipertansiyon % HD hastası hipertansif Çoklu ilaca rağmen kontrol düşük (%30) MAP 10 mmhg kardiak hastalık ilişkili HT en sık nedeni volum fazlalığı (% 80 vol ) Diğer nedenler; Arteriyel sertlik, NO azalması, SSS ve RAS aktivasyonu, diğer vazokonstruktör, genetik, lag fenomeni

32 Sorun 10 Hipertansiyon hedef KDOQI Prediyaliz <140/90 mmhg Post diyaliz <130/80 mmhg En düşük mortalite Prediyaliz /70-90 mmhg En yüksek mortalite Prediyaliz >180 /100 mmhg Prediyaliz<120/80 mmhg Agarwal et al. Kidney Int, 67, 1, 1-13 (2005) Inrig et al. Am J Kidney Dis, 54, 5, (2009)

33 Sorun 11 KB ölçüm teknik hatalar Uygun KB ölçümünün yapılamaması AVF ve vasküler sorunlardan KB ölçümünün ideal yapılamaması HT tanı ve hedeflerdeki karmaşa Antihipertansif reçetelendirilmesindeki hatalar

34 Antihipertansifler Fosinopril dışı ACE inhb dialyzable ARB dialyzable değil Aliskren ve aldosteron antagonistlerinin yeterli çalışması yok Suda çözünen β blokörler diyalizabıl Ca kanal blokörleri diyalizabl değil, güvenle kullanılabilir Inrig et al. Semin Dial, 23, 3, (2010)

35 Sorun 12 Anemi Anemi evaluasyonu İnflamasyon Malinite ve strok öyküsü Fe tedavisi sonrası kan alınma zamanı Hb ölçümü prediyaliz?, postdiyaliz? EPO uygulama şekli HT durumunda EPO kullanımı EPO saklama ve taşıma koşulları Hedef değer mi? Değişkenlik mi?

36 Mineral metabolizma kontrolü Takip Hedef Ca-P 1-3 ayda bir Referans aralık ipth 3-6 ayda bir 2-9 kat ALP 12 ayda bir İdeal Biyomarker? 25 OH Vit D 2. jenereasyon ipth ölçümü Ca,P düzeylerinde sezonal değişim Sorun 13

37 Nutrisyonel durum değerlendirme Diyet değerlendirmesi Kilo (her diyaliz sonrası 1 aylık ortalama) Subjektif global assesment (SGA) Antropometri npna Serum albumin ve prealbumin Serum kolesterol Bioimpodenans, Dual X-ray absoptiometri,near infrared reactance Sorun 14 Stabil hastada başlangıç, 1 ay sonra, sonra 3 ayda bir Stabil olmayanda aylık veya daha sık

38 Ülke Gerçekleri HD hastası ve hekim sayısı Eğitimli personel sayısı HD kan alımının ayın ilk gününde alınması Akşam seansında örneğinin çalışılamaması Beslenme İlaç temini ve transportta sıkıntılar Seans süreleri??

39 Yönetmelik c) Uzman tabip: Hemodiyaliz tedavisi gören her hasta, en az ayda bir kez tercihen nefroloji uzmanı veya sertifikalı uzman tabip tarafından muayene edilerek değerlendirilir, her türlü ilaç ve diyaliz tedavisi düzenlenir. Bir uzman tabip aylık en fazla dörtyüz hemodiyaliz hastası değerlendirebilir.

40 (2). Uzman tabip ayda en az bir defa olmak kaydıyla, hastaların klinik ve laboratuvar değerlendirmelerini yapmak, diyaliz ve ilaç tedavilerini düzenlemekle yükümlüdür.

41 SUT 2015 Hemodiyaliz tedavisi süresince, Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik te belirtilen tetkikler, hemodiyaliz uygulaması sırasında ortaya çıkan acil durumda yapılması gereken diğer tetkikler ile gerektiğinde ve özellik gösteren hastalara daha sık yapılan tetkiklerin tümü fiyata dâhil olup ayrıca faturalandırılmayacaktır. Tetkikleri yaptırılmayan hastaların diyaliz tedavilerine ait ücretleri ödenmez.

42 SUT parikalsitol Diyalizat kalsiyumunun 1,25 mmol/l ile kullanılmasına rağmen albümin ile düzeltilmiş serum kalsiyumu 9,5 mg/dl altında ve serum fosfor 5,5 mg/dl altında ve parathormon (PTH) düzeyi 300 pg/ml nin üzerinde olan hemodiyaliz tedavisi altındaki hastalarda başlanır. Aynı hasta grubunda düzeltilmiş serum kalsiyum düzeylerinin 10,2 mg/dl veya serum fosfor düzeylerinin 6 mg/dl yi geçtiği durumlarda kesilir.

43 SUT Cinacalcet Diyalizat kalsiyumunu 1,25 mmol/l ile kullanılmasına rağmen albumin ile düzeltilmiş serum kalsiyum değeri 10,5 mg/dl, parathormon (PTH) düzeyi 700 pg/ml ve üzerinde olduğu belgelenen hastalarda cinacalcet tedavisi başlanabilir. Serum fosfor ve kalsiyum x fosfor (çarpımı) değerleri ne olursa olsun, PTH düzeyi 1000 pg/ml üzerinde olan hemodiyaliz ve periton diyaliz hastalarında PTH düzeylerini baskılamak amacıyla cinacalcet tedavisi başlanabilir. Yukarıdaki hasta gruplarında PTH düzeyi 400 pg/ml nin altına düşen hastalarda cinacalcet tedavisi kesilir.

44 SUT fosfor bağlayıcı Tedaviye başlamak için diğer fosfor düşürücü ilaçların en az 3 ay süreyle kullanılmış olması ve bu hususun raporda belirtilmiş olması gerekir. Bu süre sonunda: a) Kalsiyum ve fosfor çarpımı 72 ve üzerinde olan veya b) PTH düzeyinin 100 pg/ml değerinin altında olan adinamik kemik hastalığı olguları veya c) Kt/V değeri 1,4 ün üzerinde olmasına rağmen düzeltilmiş kalsiyum ve fosfor çarpımı 55 in üzerinde olan veya ç) Kt/V değeri 1,4 ün üzerinde olan hastanın PTH değeri 300 pg/ml ve üzerinde olan, D vit tedavisi alan

45 SUT Esansiyel aminoasit (1) Serum albumin düzeyi < 3,5 g/dl olan; Evre 4-5 KBH (diyaliz hastaları dahil) hastalarında; a) Son 3 ayda ağırlığında %10 ve daha fazla kilo kaybı olması veya b) VCI 19 un altında olması, halinde tedaviye başlanır.

46 SONUÇ İdeal yeterlilik yönteminin bilinmemesi Mevcut yöntemlerin eksiklikleri Hasta uyumu Maliyet endişesi Klavuzların yönetmeliklere yansımaması Ülke gerçekleri

Yoğun Bir Temponun Ardından...

Yoğun Bir Temponun Ardından... 4 8 9 Yıl 14, Sayı:48-49, 1 Mayıs 213 1 Ekim 213 8. ULUSLARARASI NEFROLOJİ TARİHİ DERNEĞİ (IAHN) KONGRESİ Anadolu Böbrek Vakfı Bu Yıl Büyük Bir Atılım içine Girdi 11-14 Eylül 214 tarihleri arasında Antik

Detaylı

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi?

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Dr. Abdülkadir Ünsal ġiģli Hamidiye Etfal Eğitim AraĢtırma Hastanesi 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya 2013

Detaylı

KONU 17 DİYALİZ YETERLİLİĞİ. Taner ÇAMSARI

KONU 17 DİYALİZ YETERLİLİĞİ. Taner ÇAMSARI 109 KONU 17 DİYALİZ YETERLİLİĞİ Taner ÇAMSARI Hemodiyaliz ve periton diyalizi tedavilerinde yeterlilik kavramı son yıllarda öne çıkmıştır. 1970 li yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) amaç diyaliz

Detaylı

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ Prof. Dr. H.Zeki TONBUL Necmettin Erbakan Üniv. Meram Tıp Fak. Doç. Dr. Lütfullah ALTINTEPE Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi SORU -1 KBH olan 36 yaşındaki erkek bir hastada

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI YENİ TANI ALMIŞ EVRE V KRONİK BÖBREK HASTALARINDA VOLÜM YÜKÜ BELİRTEÇLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması. Dr. Hüseyin DEMİRCİ. Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD

Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması. Dr. Hüseyin DEMİRCİ. Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması Dr. Hüseyin DEMİRCİ Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD Renal Osteodistrofi (ROD) Kronik böbrek hastalığında görülen, farklı kemik

Detaylı

DİYALİZ DOZU + Prof. Dr. Reha ERKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul

DİYALİZ DOZU + Prof. Dr. Reha ERKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul DİYALİZ DOZU + Prof. Dr. Reha ERKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul DİYALİZ YETERLİLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR, ŞU DURUMLARDA ALTTA YATAN BAŞKA BİR SEBEP YOKSA DİYALİZ YETERSİZLİĞİ DÜŞÜNÜRÜZ: Gastrointestinal:

Detaylı

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon?

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Savaş SİPAHİ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi KRONĠK BÖBREK HASTALIĞI-EVRELEME Evre Tanım GFH (ml/dk/1.73 m 2 ) 1 Böbrek hasarı 90 (Normal veya artmış GFH ile birlikte)

Detaylı

Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi

Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Kronik böbrek hastalığı Böbrek işinde ilerleyici azalma GFR ve/veya albüminüri En ileri evresi SDBY dir SDBY li hasta sayısı >1,5

Detaylı

Hemodiyalizde su ve diyalizat. Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Hemodiyalizde su ve diyalizat. Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyalizde su ve diyalizat Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı TND Kış Okulu, Erzurum 2014 Hemodiyaliz hastalarında su ve diyalizat Hemodiyaliz işleminde, şehir suyunun

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Böbrek Yetmezliği -Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-günler

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI KEMİK MİNERAL BOZUKLUKLARININ ÖNLENMESİNDE HEDEF PTH MI KALSİYUM FOSFOR ÇARPIMI MI? PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Hastalığı ve Mineral - Kemik Bozukluk Laboratuvar

Detaylı

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Dönem Böbrek Yetmezliği İnsidans ve Prevalans (ABD) Yansıması Hasta

Detaylı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011 KBY de Böbrek Yetmezliği 5

Detaylı

FMC Sevgi Diyaliz Merkezi. Latife Haydanlı

FMC Sevgi Diyaliz Merkezi. Latife Haydanlı FMC Sevgi Diyaliz Merkezi Latife Haydanlı Son dönem böbrek hastalığında(sdbh) en seçkin tedavi yöntemi renal transplantasyondur. Ancak organ yetersizliği, transplantasyon için uygun olmayan ileri yaş,

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ

DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ Veli UĞURCU DOKTORA TEZİ TIBBİ BİYOKİMYA (TIP) ANABİLİM DALI Danışman Prof. Dr. Ali ÜNLÜ

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi

Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi Sıvı ve elektrolit dengesi Asid-baz dengesi Kan basıncı regülasyonu Hormon üretimi ve salınımı Nitrojen yıkım

Detaylı

KRONĠK BÖBREK HASTALIĞINDA TEDAVĠ. Doç.Dr. Nurcan Cengiz

KRONĠK BÖBREK HASTALIĞINDA TEDAVĠ. Doç.Dr. Nurcan Cengiz KRONĠK BÖBREK HASTALIĞINDA TEDAVĠ Doç.Dr. Nurcan Cengiz KDOQI: KBH Evreleme Evre Tanım GFR (ml/min/1.73 m 2 ) 1 Böbrek hasarı, GFR normal 90 2 Böbrek hasarı, hafif GFR 60-89 3 Orta derecede GFR 30-59 4

Detaylı

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları Doç. Dr. Eyüp KÜLAH Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Kronik Böbrek yetmezliği (KBY) sıvı, asit-baz

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ÖZEL SAYI

DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ÖZEL SAYI 36 Yıl:12, Sayı: 36, 1 OCAK 2010-1 N SAN 2010 DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ÖZEL SAYI DÜNYA BÖBREK GÜNÜ Dünya Böbrek günü; Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu (IFKF) ve Uluslararası Nefroloji Derneği'nin (ISN)

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI

DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Yiğit KARATAŞ Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

HİPERTANSİYON. Dr. A. Özlem DURMUŞ. Ekim 2008

HİPERTANSİYON. Dr. A. Özlem DURMUŞ. Ekim 2008 HİPERTANSİYON Dr. A. Özlem DURMUŞ Ekim 2008 Tanım Hipertansiyon (HT) Arteryal kan basıncındaki kalıcı ve anormal yüksekliktir. HİPERTANSİYON Arteriyel kan basıncının devamlı yükselmesi ile kendini gösteren

Detaylı

KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİMDALI KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON

Detaylı

düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) 28 günlük dozda, (SUT ta yer alan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) reçete edilebilir. reçete edilebilir.

düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) 28 günlük dozda, (SUT ta yer alan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) reçete edilebilir. reçete edilebilir. MADDELER ÖNCEKİ HALİ SONRAKİ HALİ YÜRÜRLÜLÜK MADDE 1 6.1.4. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı 6.1.4. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı (5) Sağlık raporu aranmaksızın; (5) Sağlık raporu aranmaksızın;

Detaylı

NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya

NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya 1960 larda Ev Hemodiyalizi Kt/V ÖNCESĠ 20-40 saat/hafta merkezde hemodiyaliz : 24 hastanın 22 si ilaçsız

Detaylı