Diabet ve Tedavisi. Dr. Erdal DUMAN. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı İç Hastalıkları Uzmanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diabet ve Tedavisi. Dr. Erdal DUMAN. www.erdalduman.com. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı İç Hastalıkları Uzmanı"

Transkript

1 Diabet ve Tedavisi Dr. Erdal DUMAN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı İç Hastalıkları Uzmanı

2 Diyabetin Tanımı Diabetes mellitus, İnsülin sekresyonunda, İnsülin etkisinde veya bu faktörlerin her ikisinde de bir defekt olması sonucu ortaya çıkan, kan şekeri yüksekliği ile birlikte olan, ilerleyici ve komplikasyonlara yol açan metabolik bir hastalıktır. Diabetes Care.2009

3 TURDEP Çalışması Türkiye Diyabet Epidemiyoloji Çalışması Diyabet % 7.2 Yeni DM % 32.3 Bilinen DM % 67.7 BGT % 6.7 TEDAVİ SEÇENEKLERİ Hiç tedavi almayanlar: % 37 Yalnızca bitkisel otlar : %0.1 Yalnızca diyet : % 12.8 Yalnızca OAD: % 34 Yalnızca insülin: % 2.2 Kombine tedavi: %13.4 **Prevalence of Diabetes in Turkey (TURDEP): Satman I, et al. Diabetologia 43(Suppl.1): 433, A111, 2000

4 TURDEP-2 Çalışması-2010 Türkiye Diyabet Epidemiyoloji Çalışması 10 yılda DM li kişi oldu BGT den kişi oldu DM olması gereken % 4.5 Diyabet % 13.7 Yeni DM % 45 Bilinen DM % 55 BGT % 13.9 Satman İ, Yılmaz T ve TÜRDEP 2 Çalışma Grubu-2010

5 TURDEP SONUÇLARI Diyabet ve IGT; kadınlarda, Kuzey, Batı ve Güney Anadolu da, kentsel bölgede yaşayanlarda daha sık görülmektedir n= n= Yaş Diyabet (%) IGT (%) ,79 0,7 2,3 8,5 15,2 20,8 20,9 2,4 5,2 16,2 24,9 32,9 36,9 TOPLAM 7,21/ ,71/ Satman İ, Yilmaz MT and TURDEP Group DIABETES CARE, VOLUME 25, NUMBER 9, SEPTEMBER Satman İ , 32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi

6 TURDEP-I(1997) v.s.turdep-ii(2010) Diyabet prevalansındaki değişim TURDEP-II de (TURDEP-I e) standardize DM: %90 artış!... Genel %13.7 (%95 GA ), Erkek % 12.4, Kadın %14.6 Satman İ ve TURDEP-II Çalışma Grubu. 32. TEMH Kongresi Ekim 2010, Antalya

7 Dünyada Diyabet Epidemisi % % % % Yeni diyabet sayısı 7 MİLYON Diyabet komplikasyonlarından ölen 4 MİLYON % Dünya 2000 = 151 milyon 2010 = 221 milyon 2025 = 300 milyon %

8 Diyabetin maliyeti ABD de toplumun %8.3 ü 65 yaş ve üstündeki grubun % 27 i diyabetiktir Her 3 amerikalıdan 1 i prediyabetiktir Tanısı konulmuş diyabetin doğrudan ve dolaylı maliyeti 174 milyar dollar Tanısı konulmuş diyabet, prediyabet, ve bilinmeyen diyabetin maliyeti 218 milyar dollardır Yetişkinlerdeki Körlüğün Böbrek yetmezliğinin Travmatik olmayan ekstremite ampütasyonlarının başlıca nedenidir Kalp krizi ve felç 2-4 kat daha fazla Aynı yaş grubuna göre ölüm riski diyabetiklerde 2-4 kat daha fazladır ADA 2012

9 Diabetes Mellitus un Etyolojik Sınıflaması Tip 1 Insülin eksikliği ile birlikte betahücre harabiyeti Tip 2 insülin yetersizliği ile birlikte insülin direnci Diğer spesifik tipler Beta-hücre fonksiyonunda genetik bozukluklar, ekzokrin pankreas hastalıkları, endokrinopatiler (ilaç veya kimyasal maddelere bağlı) ve diğer nadir formlar Gestasyonel Beta- hücre disfonksiyonu ile birlikte insülin direnci Adapted from The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care. 1997;20:

10 Tip 1 Erken Hızlı Faktör Başlama yaşı Başlangıç Tip 2 40 yaş ve üstü Sinsi HLA ile ilişkili DR3 ve DR4 Genetik yatkınlık Genetik kalıp HLA ile ilişkili değil Virüs, toksin, otoimmün uyarı Çevresel faktörlel Obezite, beslenme, sedanter yaşam Başlangıçta mevcut Minimal veya yok ICA Endojen insülin Gözlenmez Yetersiz, zaman içinde azalır Zayıf, katabolik Beslenme durumu Obez veya normal Susuzluk, poliüri, polifaji, bitkinlik Semptom Sıklıkla yok veya hafif Zor Gerekli Etkili değil Tümü için gerekli 5 veya daha uzun süre sonra Konya AHG Yatkın Diyabet Kontrolü Diyet / egzersiz Genellikle bir süre etkili Gerekli OAD Kullanılabilir İnsülin Gerektiğinde Vasküler ve nörolojik komp. Değişken Ketozis Daha10az

11 DM RİSK GRUPLARI Obezite Etnik bazı gruplarda Öyküde gebelik diyabeti ve/veya iri bebek hikayesi İleri yaş Ailedeki genetik yatkınlık Ailede periferik insülin direnci ile ilişkili öykü PKOS Hareketsiz Düşük doğum ağırlıklı doğanlarda

12 DM RİSK GRUPLARI Hormon kullanımı Dislipidemi Karaciğer yağlanması Daha önceden bozulmuş açlık glukozu veya glukoz toleransı öyküsü Kalp-damar hastalığı olanlarda Doymuş yağlarla zengin, liften yoksun beslenenlerde Psikotik hastalığı olanlarda ve antipsikotik ilaç kullanımı olanlarda

13

14 Obezite Tip 2 DM İçin Önemli Bir Risk Faktörüdür Kilo alma-dm ilişkisi Aynı yaştaki obezler DM riski 50 Erkek Kadın DM riski 20 yaşından sonra kilo artışı DM riskini >10 >10 kat arttırır. 1.0 < DM riski Obezite süresi > 10 yıl olanlarda obezite süresi < 5 yıl olanlara göre 2 kat daha fazla <22 BKI Diabetes Care 1994 ; 17: Ann Intern Med 1995; 122: 481-6

15 ADA 2011 DM tanı kriterleri A1c %6.5 8 saat açlıktan sonraki açlık kan şekerinin 126 mg/dl WHO kriterlerine göre hazırlanmış 75 gram OGTT nin 2.saatinde kan şekerinin 200 mg/dl Kan şekeri yüksekliği bulguları ile birlikte rastgele kan şekerinin 200 mg/dl ve üstünde olması Açlık kan şekerinin mg/dl arasında olması IFG 75 gram OGTT 2. sat kan şekerinin mgdl arasında olması BGT (IGT) A1c %

16 ADA 2011 GDM Tanı kriterleri Gebeliğin haftasında açlık, saat kan şeker değerleri ölçülür 8 saatlik açlık gereklidir (75 gram OGT) Açlık 92 mg/dl ve üstü 1 saat 180 mg/dl ve üstü 2. saat 153 mg/dl ve üstü Bu değerlerden 1 tanesi tanı için yeterlidir

17 Tip 2 Diabetes Mellitus Tip iy D 2 e ab t Dislipidemi Hiperinsülinemi İnsülin Direnci Bozulmuş Glukoz Toleransı Ateroskleroz Obezite Hipertansiyon

18 Noktüri Poliüri Polidipsi Polifaji Halsizlik DM İnatçı vajinal Candid. Kilo kaybı Cilt kuruluğu Sık Enfek.

19 İnsülin direnci ve β-hücre disfonksiyonu tip 2 DM da hiperglisemi oluşmasına yol açar Pankreas β-hücresi insulin direnci Islet β-cell Adacık β-hücre degranülasyonu Azalmış insülin içeriği Glukogon içeriğinde azalma plazma insulin glukoz çıkışı hiperglisemi Adipoz Doku GLUT4 aktivitesi & glukoz transportu Neurotransmitter bozukluk

20

21 Tip 2 Diabetes Mellitus Önlem: Bozulmuş Glukoz Toleransı Olanlarda Çalışma Dergi/Yıl Açıklama Sonuçlar Da Qing Diabetes Care / 1997 Diyet +/veya egzersiz 31-46% Risk Reduction (RR) Finnish Prevention Study (FPS) NEJM / 2001 Yoğun yaşam tarzı değişik. 58% RR Diabetes Prevention Program (DPP) NEJM / 2002 Metformin 31% RR Yaşam tarzı değişik. 58% RR Diabetes / 2005 Troglitazone 75% RR STOP-NIDDM Lancet / 2002 Acarbose 25% RR TRIPOD Diabetes / 2002 Troglitazone 55% RR DREAM Lancet / 2006 Rosiglitazone 62% RR NEJM / 2006 Ramipril 9% RR (NS)

22 ADA, AACE, IDF ve TEMD glisemik hedefler ADA1 AACE2 IDF3 TEMD4 <7 < 6.5 < 6.5 < 6.5 (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) AKŞ < 110 < TKŞ < 180 < 140 < 145 < _ HbA1c (%) Yatmadan önceki plazma glukozu Diabetes Care 2009; 32:S13 S61, Endocr Pract. 2007;13. Suppl 1:3-68, 3 IDF Global Guideline for T2DM 2005, 4 TEMD Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kulavuzu

23 Diabetes Mellitus ta Metabolik Kontrol Hedefleri Glisemik kontrol - A1c <%7.0 ** %6.5 - Preprandiyal glukoz* mg/dl - Postprandiyal 2. saat glukoz* <140 mg/dl (pik <180) Kan basıncı <130/80mmHg Lipidler - LDL <100 mg/dl ** - Trigliserid <150 mg/dl - HDL >40 mg/dl ** Eşlik eden KVH, hipoglisemi riski, yaşam süresi beklentisi ADA&EASD Consensus Statement, Diabetes Care 2008

24 DM Komplikasyonları Kronik Akut Hipoglisemi Diabetik ketoasidoz Hiperozmolar nonketotik koma KonyaLaktik AHG asidoz Makrovasküler Mikrovasküler Kardiovasküler sistem Retinopati Serebrovasküler sistem Nefropati Periferik dolaşım Nöröpati 24

25 DİYABET TEDAVİSİ EĞİTİM EĞİTİM DİYET DİYET DİYABET TEDAVİSİ İLAÇ İLAÇ EGZERSİZ EGZERSİZ

26 DİYABETİN TEDAVİSİNİN AMAÇLARI Hiperglisemiyi önlemek Akut metobolik komplikasyon risklerini azaltmak. Mikrovasküler kamplikasyonları (retinopati, nefropati, nöropati) önlemek veya geciktirmek. Sadece diyabeti değil Diyabete eşlik eden obezite, HT, dislipidemi ve KV sorunları önlemek ve tedavi etmek. Hastaya iyi bir yaşam kalitesi sağlamak.

27 EĞİTİM Hipo/hiperglisemi semptomları Ayak bakımı Yılda 1 kez göz muayenesi Gereğinde nörolojik, kalp kontrolleri Yanında şeker bulundurması hipoglisemi eğitimi HT, dislipidemi ve obesitenin DM ile bağlantısı konusunda bilgilendirme Her hastaya KŞ ve TA takip kartları Yakınlarının eğitimi Aşılar Dergi, dernek aboneliği İnternet (?) Gebeliğe hazırlık eğitimi

28 Glisemik kontrolde bireysel özellikler dikkate alınmalıdır Diyabet süresi Hastanın yaşı/yaşam beklentisi Eşlik eden hastalıkları Bilinen KVH veya ileri makrovasküler kompl. Hipoglisemiyi farketmeme Hastanın görüşü

29 Sülfonilüre türevleri ve benzerleri insülin salgılatır, kilolularda dikkat, sabah aç alınır İnsülin salgılatır Yaşlılarda dikkat

30 Biguanid türevleri * Metformin obezlerde tercih, insülin direncini azaltır GIS etkilerine dikkat

31 Alfa glukozidaz inhibitörleri (akarbozlar) absorbsiyonu önler, TKŞ ye etkili flatulansa dikkat Basamaklı tdv 31

32 Miglitinidler Repaglinid: Novonorm, Novade, Diafree ( mg tb) Nateglinid: Starlix, Teglix, İncuria ( mg tb)

33 DPP-4 (dipeptidil peptidaz-4) inhibitörü insülinin salgılanmasını engelleyen DPP-4 enzimini bloke ederek pankreasın insülini salgılamasını sağlar. sülfonilüre grubu ilaçlarla kombine kullanıldığında hipoglisemi görülebilir. 18 yaş altında, Hamileler ve emzirenlerde kullanılmaz Yemeklerle veya aç karnına alınır.

34 İnsülin salınımını arttıran diğer ajanlar Glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1), Exendin-4 (sentetik GLP-1) Fosfodiesteraz inhibitörleri (L ve JTT608), α2-adrenoseptör antagonistleri Süksinat esterleri Eritromisin (bilinmiyor)

35 İnsüline duyarlaştırıcılar (= Tiazolidinedionlar = Glitazonlar) * Troglitazon (yok) * Rosiglitazon (Türkiye de satışı durduruldu) * Pioglitazon (Glifix, Piogtan, Dropia, Piondia mg) Hedef hücrelerde insülin duyarlılığını arttırır. İnsülin salgılanmasını artırmazlar, hipoglisemi yapmazlar.

36 Kimlere insulin tdv başlayalım? Gebelik, laktasyon Tip 1 DM OAD rağmen kan şekeri regulasyonu sağlanamayanlara Mikro ve makrovaskuler komplikasyonları olanlara Kc ve BY ve hastalığı olanlara Enfeksiyon varlığında, Perioperatuvar dönemde Pankreas bezi operasyonla alınmış olanlara İdrarda keton (+) olanlara Kortizon kullanımı Kilo kaybı olan diyabetlilere Oral ilaçlara allerji veya reaksiyon Akut miyokard infarktüsü

37 İNSÜLİNİN YAN ETKİLERİ Hipoglisemi Kilo artışı Ödem İnsülin antikoru oluşumu (Antiinsülin antikor) İnsülin allerjisi İnsülin enjeksiyonu sonucu gelişen lokal reaksiyonlar Lipoatrofi Lipohipertrofi Somogy fenomeni Dawn fenomeni Masif hepatomegali Hiperinsülinemi

38 Normal İnsülin Sekresyonu: Bazal-Bolus İnsülin Kavramı Endojen İnsülin İnsülinin Etkisi Bolus İnsülin Bazal İnsülin B L D HS Uygulama Zamanı B, kahvaltı; kahvaltı; L, öğle yemeği; yemeği; D, akşam yemeği; yemeği; HS, yatarken. yatarken. Uyarlama: 1. Leahy JL. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; Bolli GB et al. Diabetologia. 1999;42:

39 Lilly: Tekrar kullanılabilir NovoNordisk: Aventis: Tekrar kullanılabilir HumaPen Ergo Tekrar kullanılabilir NovoPen 3 NovoPen Junior OptiClik HumaPen Ergo II OptiPen Pro 2 HumaPen Luxura NovoPen 4 (launched in 2005) Innovo Kulanıma hazır Kulanıma hazır Kulanıma hazır OptiSet Novolet - 3 ml and 1.5 ml HumaJect Humalog Pen, Humulin Pen KwikPen InnoLet FlexPen NG FlexPen SoloStar

40 İnsülin preparatlarının farmokinetiği İnsülin Etki başlangıcı Pik Etki süresi Kan glikoz hedefi Lispro dk saat 4 5 saat Postprandial Aspart dk. 1 2 saat 4 6 saat Postprandial Regüler dk 2-4 saat 5-8 saat Postprandial İnhaler insülin dk 30 dk-3 saat 6 saat Postprandial NPH saat 5-7 saat 13-16saat Bazal Lente saat 7-12 saat 18 saat Bazal Glargin 2-3 saat yok 30 saat Bazal 8-10 saat 20 saat Bazal yok 24 saat Bazal Ultralente 3-4 saat Detemir 2-3 saat

41 İnsülin nasıl saklanır? Buzdolabı kapağında saklanmalıdır. +4 C de saklanır Dondurulmamalıdır. Direk güneş ışığı ve yüksek ısıdan korunmalıdır. Seyahat esnasında bagajda bırakılmamalı, küçük termoslar içinde taşınmalıdır. Flakon insülinler kullanılmaya başlandıktan sonra da buzdolabında saklanmalıdır. Flakonlar açıldıktan sonra günde tüketilmelidir Kullanılmaya başlanan kartuş insülinler bitinceye kadar enjeksiyon kalemi içinde saklanabilir. Buzdolabına konması gerekmez. Kalem içinde oda sıcaklığında 1 ay, buzdolabında 3 ay saklanabilir

42 İNSÜLİN ENJEKSİYON BÖLGELERİ

43 İnsüline direnç aslında bir hekim direncidir İnsülin tedavisi karmaşık Tip 2 için OAD varken neden insülin kullanayım?? Hipoglisemi ataklarıyla nasıl baş ederim, hastama mahçup olurum Kilo alma Yakın takip gerektiriyor, zaman ayıramam Hekimlerin 2/ 3 ü tedavilerinde insülini tehdit aracı olarak kullanmaktadır. Hekimlerin 1/ 3 ü acil ihtiyaç olmadıkça insülin başlamayı ertelemektedir. Davis SN, Rend SM. Psychological insülin resistance overcoming barriers to starting insülin therapy. The Diabetes Educator. Volume 32, Supplement 4, June 2006: 146s-152s

44 Devamlı cilt altı insülin infüzyon sistemi Fizyolojiyi yakın glisemik kontrol sağlar İnsülin salgılamasında pankreasın etkisine benzer etki

45

TİP 1 DM. Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker

TİP 1 DM. Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker TİP 1 DM Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker SUNUM PLANı Genel bakış Epidemiyoloji Patofizyoloji Etiyoloji Klinik; Belirti ve bulgular Tanı Takip İnsülin tedavisi

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Endokrinoloji ve Metabolizma B.D

Diyabetes Mellitus. Endokrinoloji ve Metabolizma B.D Diyabetes Mellitus Dr.Nuri Çakır Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma B.D Türk Toraks Derneği i 9.Yıll llık k Kongresi 19-23 Nisan 2006 Diyabetes mellitus İnsülin salgılanmas

Detaylı

Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care

Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care Smyrna Tıp Dergisi 54 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care Mustafa Eroğlu 1, Vatan Barışık 2 1 Uzm.Dr., Özel Oray Diyaliz

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

2015-2020 ANKARA - 2014

2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 1. Basım: 2011, Ankara 2. Basım: Ekim 2014, Ankara, 1500 adet (Güncellenmiş Basım) Bu yayının tüm hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ Diyetisyen Fatma

Detaylı

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:19-25 Derleme / Review Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi The Follow-Up of Diabetic Patient in Polyclinic Betül UĞUR ALTUN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji

Detaylı

GEBELİĞİN 24-28. HAFTALARINDA YAPILAN ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELİĞİN 24-28. HAFTALARINDA YAPILAN ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Şef. Uz. Dr. İsmail EKİZOĞLU GEBELİĞİN 24-28. HAFTALARINDA YAPILAN ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2013 TÜRKİYE DİYABET VAKFI KÜNYE v ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011. 2. Baskı Eylül 2011 Güncellenmiş 3. Baskı Nisan 2013

Detaylı

Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri

Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri 562 JCEI / 2013; 4 (4): 562-567 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.04.0347 DERLEME / REVIEW ARTICLE Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri Diabetes mellitus

Detaylı

E ÖNCEL N 10 YILLIK YAŞ N 10 YILLIK YA AM

E ÖNCEL N 10 YILLIK YAŞ N 10 YILLIK YA AM AYŞE ÖNCELİN 10 YILLIK YAŞAM ÖYKÜSÜ 2001 2011 2011 2001 AÖ (K, 45 y)ek y.) YAKINMASI Hızlı kilo alma, başağrısı ÖYKÜSÜ. 6 yıl önce acıkma ataklarının artması ve kilo alması nedeniyle yaptırdığı tetkikler

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DİYABETLİ HASTALARDA İNSÜLİN UYGULAMA ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EDA NUR ÇİLİNGİROĞLU YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DİYABET TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER VE ANTİDİYABETİKLERİN KULLANIMLARI Hazırlayan Fatih CEYLAN Danışman Yrd. Doç. Dr. M. Orhan PÜSKÜLLÜ Farmasötik Kimya

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi Prof. Dr. Göksun AYVAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ayvaz@gazi.edu.tr 1960 yılında Erzincan da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden 1983 yılında mezun oldu.

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNDA TAKİP EDİLEN TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN GLİSEMİK KONTROLLERİNİN, LİPİD PROFİLLERİNİN VE

Detaylı

YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ

YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ i Şevket DİREKTÖR K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME ve DİYETETİK DOKTORA YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ Uzm. Dyt.

Detaylı

Diyabetle Mücadelede Diyabet Risklerinin Belirlenmesi ve Tanılama Diagnosis And Risk Determination Of Diabetes Dealing With Diabetes

Diyabetle Mücadelede Diyabet Risklerinin Belirlenmesi ve Tanılama Diagnosis And Risk Determination Of Diabetes Dealing With Diabetes Diyabetle Mücadelede Diyabet Risklerinin Belirlenmesi ve Tanılama Diagnosis And Risk Determination Of Diabetes Dealing With Diabetes *Prof. Dr. Nermin OLGUN, *Yrd. Doç. Dr. Hayat YALIN, **Uzm. Hem. Hülya

Detaylı

ÇOCUK KLİNİKLERİ DİYABET HEMŞİRELİĞİ REHBERİ 2011

ÇOCUK KLİNİKLERİ DİYABET HEMŞİRELİĞİ REHBERİ 2011 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK KLİNİKLERİ DİYABET HEMŞİRELİĞİ REHBERİ 2011 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Perihan YETİM Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diyabete bağlı KBY li hastalarda vasküler hastalıklara bağlı erken ölüm insidansı diyabetik olmayanlara göre daha yüksektir USRDS 2004 Annual Data Report. TND

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ceylakonca@gazi.edu.tr. Diabetes Mellitus ta İnsülin Tedavisi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ceylakonca@gazi.edu.tr. Diabetes Mellitus ta İnsülin Tedavisi Doç. Dr. M. Ayhan KARAKOÇ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD akarakoc921@hotmail.com 1966 Yılında İstanbul-Bakırköy de doğdu. 1984-1991 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ERİŞKİN DİYABETLİ BİREYLER İÇİN EĞİTİMCİ REHBERİ

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ERİŞKİN DİYABETLİ BİREYLER İÇİN EĞİTİMCİ REHBERİ THE SOCIETY OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM OF TURKEY Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ERİŞKİN DİYABETLİ BİREYLER İÇİN EĞİTİMCİ REHBERİ ANKARA - 2014 TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİYABET DİYETİSYENLİĞİ

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ EĞİTİMCİ REHBERİ DİYABE ANKARA - 2014 İ Ğİ D E R NE Ğ BE T D A İY. Hacettepe Üniversitesi

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ EĞİTİMCİ REHBERİ DİYABE ANKARA - 2014 İ Ğİ D E R NE Ğ BE T D A İY. Hacettepe Üniversitesi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ EĞİTİMCİ REHBERİ A İY D E R NE Ğ İ D Hacettepe Üniversitesi T MŞİRELİĞİ HE DİYABE İSYENL İ RNEĞİ DE ET Ğİ BE T D İY ANKARA - 2014 1995 ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS,REGÜLASYONU VE İZLEMİ

DİYABETES MELLİTUS,REGÜLASYONU VE İZLEMİ DİYABETES MELLİTUS,REGÜLASYONU VE İZLEMİ Prof.Dr.Nuri Çakır Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı -Ankara Diyabetes mellitus,insülin salgısının yetersizliği ve/veya insülin

Detaylı

Prof.Dr.Neşe Çolak anısına. 1965-

Prof.Dr.Neşe Çolak anısına. 1965- Prof.Dr.Neşe Çolak anısına. 1965- Kılavuzlar Doğrultusunda Tip 2 Diyabet Tedavisi Kılavuzlar Doğrultusunda Tip 2 Diyabet Tedavisi Dr. Miyase Bayraktar Antalya-2014 Sunum Tip 2 diyabet maliyetleri Tip 2

Detaylı

Diabetes Care 32:1-11

Diabetes Care 32:1-11 D e r l e m e l e r / Y o r u m l a r / A D A B i l d i r i l e r i O R T A K B İ L D İ R İ Tip 2 Diyabette Hipergliseminin İlaçla Tedavisi: Tedavinin Başlanması ve Düzenlenmesinde Uzlaşı Sağlanan Akış

Detaylı

ENDOMER DİYABET İDRAR TESTİ STRİPLERİ İDRAR TESTİ. 1900 lu yıllar

ENDOMER DİYABET İDRAR TESTİ STRİPLERİ İDRAR TESTİ. 1900 lu yıllar ENDOMER Yayın Türü: ENDOMER Bu bülten üç ayda bir yayınlanır. ÜCRETSİZDİR. Yayın Sahibi: Özel Ankara Endomer Endokrinoloji Merkezi Doç.Dr.Ergun ÇETİNKAYA EDİTÖR Nisan Mayıs Haziran 2015 Sayı:20 DİYABET

Detaylı