TG 2 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 2 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 2 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / RHBR REHBER ÖĞRETMEN TG 2 1. Ünlü şair Attila İlhan ın dizelerinin yer aldığı bu soruda; tıpkı gerçek hikâyede olduğu gibi resmedilmiştir. İlhan da uzunca bir süre telefonda görüştüğü ve gerçekten sevdiği bir kadının Ben senin neyinim? sorusuna onu çok sevdiği ve önemsediği hâlde Sen benim hiçbir şeyimsin, yazdıklarımdan çok daha az. demiştir ve o büyük şiire bu dizelerle başlamıştır. Murathan ın sevdiği kadın olan Başak a bu sözleri söylemesi yani hissettiği duygunun tam tersini ifade etmesi karşıt tepki geliştirme mekanizması ile tanımlanabilir. 4. Soruda verilen seçeneklerin tamamı sosyal psikoloji açısından oldukça önemli sosyal deneylerdir. Fakat soru öncülünde aranan kriterlere uyan deney Muzafer Sherif in yaptığı Otokinetik deneyidir. Bu deneyde Sherif; 3 farklı denekten tek tek alındıkları bir odada var olan ışığın yönüne ve hangi aralıklarla hareket ettiğine odaklanmalarını ister. Deney sonucunda bireylerin kendi standartlarını terk edip grup standartlarını tek doğru olarak kabul etmeleri, sosyal düzenin devamında grubun birey üzerindeki belirleyiciliğini göstermesi açısından önemli veriler sunmuştur. 7. Miyelin kılıf, merkezî ve çevresel sinir sistemlerindeki sinir hücrelerinde uyartıların hızını artıran, uyartı eşiğini düşüren ve aksonların ürettiği elektrik sinyallerinin karışmasını engelleyen, bunları sinir hücresinin çapıyla doğru orantıyla yapan, lipit ve proteinden oluşan bir dokudur. 2. Beyin yapıları özelleşmiş kompleks yapılardır. Soruda belirtilen ve bellekte özellikle epizotlarda(olaylar zinciri) özel bir rol oynayan, beyindeki uyanıklık durumunda belirleyici olan ve hasar alması durumunda kısa süreli bellekte belirgin bozulmaların yaşandığı yapı hipokampüstür. 5. Ceza verme oldukça tartışmalı bir konudur. Böylesine tartışmalı bir enstrümanın kullanımında belli hassasiyetlerin gözetilmesi gerekir. Verilen seçenekler dikkatlice incelendiğinde çoğu kez cezanın ulaşması gereken nihai hedef olan istendik davranışın bir ceza unsuru olarak kullanılması doğru değildir. E seçeneği yanlıştır. 8. Özdemir Asaf ın Mum Aleviyle Oynayan Kedinin Öyküsü gibi uzun fakat alt parçalardan oluşan öğrenme malzemelerinin öğrenilmesinde önce bütün olarak malzeme hakkında fikir sahibi olduktan sonra parçalara çalışılıp öğrenilmesi, sonrasında ise tekrar bütün olarak çalışılıp parçaların daha anlamlı hâle gelmesi en uygun yoldur. 3. Sinaptik aralık boyunca dağılan ve bir sonraki nöronu harekete geçiren nörotransmitterden olan ve Alzaymır hastalığına sahip vakalarda bozulma eğilimde olduğu tespit edilen nörotansmitter asetilkolindir. 6. Wundt ve Titchener in kuruculuğunu yaptığı yapısalcı ekol bilimde özellikle de kimya alanında yaşanan gelişmeleri yakından takip etmiştir. Suyun atomlarına ayrılmasının yanında suyu içen kişinin suyun sertliğine ya da tadına ilişkin tespitinin de önemli olduğuna vurgu yapmışlardır. Yapısalcılar için deneyim oldukça önemlidir. Bireysel farklılıklara odaklanmak yerine, zihni anlamaya çalışmanın önemli olduğu vurgusu yapısalcı ekolün ayırıcı özelliğidir. 9. Geleneksel psikanalitik terapide terapötik ilişkide terapist çoğunlukla boş ekran işlevi görür. Danışmanın bu işlevinin temel nedeni danışanın herhangi bir etki ve yönlendirme olmadan rahatlıkla bilinçaltı materyali bilinç düzeyine getirmesini sağlamadır. 3

4 10. Soru öncülünde bahsedilen alan umwelttir. İnsanın biyolojik varlığını sürdürme ve biyolojik gereksinimlerini karşılama dünyasıdır. Doğa yasalarının doğal döngülerin, uyku ve uyanıklığın, doğmuş olmanın ve ölümün, doyum aramanın ve gerilim boşaltmanın dünyasıdır. Umwelt te yaşayan insan, davranışlarını biyolojik ihtiyaçlarına göre düzenler. Kendisiyle ve dış olaylarla ilişkisinin de tek amacı, biyolojik varlığını sürdürebilmek ve doyum sağlamaktadır. 13. Soru öncülünde verilen cümledeki ana vurgu olayların algılanma şekline ilişkindir. Dolayısıyla karşılaştığımız durumlara dair yanlış inanç vurgusu Albert Ellis in kurucusu olduğu bilişsel davranışçı terapinin temel vurgusudur. A-B-C kuramını anımsarsanız önemli olan danışanın yaşadığı olaya ilişkin yanlış inancını tespit etmek ve bunu değiştirmekti. 16. Soru sorma becerisi danışma ilişkisinde önemli bir beceri alanıdır. Bu beceriye ilişkin en büyük risklerden biri, sizin danışanın yerine sorunu tespit etmenizdir. Çünkü bu durumda danışan kendisinin bulması gereken cevabı sizin bulmanıza üzülecektir. Soru sorma becerisini tam olarak kullanmadan istenilen sonuca ulaşmanın en etkili yolu güven ve saygı temelli terapötik koşulları oluşturmaktır. Danışan bu sayede kendini daha rahat ifade edebileceğinden soruların fonksiyonu doğal olarak azalacaktır. 11. Gestalt terapide temasın oluştuğu yere temas sınırı denir. Bu sınırda kişi ile çevresi arasında alışveriş yaşanır. Bireyin çevreden etkilenerek çevreye yönelik bir davranışta bulunduğu ve tüm deneyimin yaşandığı yer işte burasıdır. 14. Terapi sürecinde bütün kuramsal yaklaşımlar belli teknikler kullanırlar. Bu tekniklerin niteliği sağlıklı bir terapötik ilişkiyi sürdürmek olduğu kadar danışanın terapi sürecinin sonunda amaçlanan hedefe ulaşmasını sağlamaya çalışmaktır. Bu süreçte danışana yönelik sorular da oldukça önemli bir işlev yüklenmektedir. Soru öncülünde verilen ve terapistin sorunun olmadığı anları bulmaya odaklandığı ve danışanın o anlara odaklanmasını sağlamak niyetiyle ayrıcalıklı soru tekniğini kullanan terapi yaklaşımı çözüm odaklı kısa süreli terapidir. 17. Direnç psikolojik yardım sürecinin önüne çıkan her türlü engeli tarif etmek için kullanılır. Bu süreçte A, B, C ve D seçeneklerinde verilen açıklamalar direnç durumunda öncelikle yapılması gerekenlerdir. Fakat E seçeneğinde yapılan açıklama yanlış bir açıklamadır. Çünkü danışanın hayatında sizin gibi tek bir profesyonel yardım görevlisi olabilir fakat her danışanın her insanın hayatında konuştuğu sorunlarını anlattığı ve yardım gördüğü bir yakını, arkadaşı mutlaka vardır. Bu yüzden danışanın hayatındaki tek danışanın kendiniz olduğunu düşünmeniz direnci doğru analiz etmenizi engeller. 12. Gerçeklik terapisinde plan yapma basamağında yapılmış olan planın uygulanabilmesi, danışanın istekliliğine bağlıdır. Terapistler için planın danışan tarafından uygulanacağı konusunda yazılı bir sözleşmenin yapılması gerekmektedir. Bu sözleşmenin oluşturulması, danışanlar üzerinde bağlayıcı olmakta ve planın uygulanmasında kendilerini daha sorumlu hissetmelerine yol açmaktadır. Anlaşma yeni davranışın denenme sürecini hızlandırır. Eğer danışan bu anlaşmaya uymazsa mazereti kabul edilmez ve cezaya da gerek görülmez. 15. Genel anlamda psikolojik danışma hizmetinde beş temel farklılık alanında bahsedilebilir. Bunlar; kültür, ırksal farklılıklar, sosyal sınıf farklılıkları, biyolojik cinsiyet ve yönelim farklılıkları, din ve felsefe farklılıklarıdır. Terapi almaya dair danışanların yargı ya da tutumları temel bir farklılık alanı değildir. Bu tip danışanlar kendinden farklı olanlara dair bir bakış açısını değil yalnızca terapiye ilişkin tutumuna dair veri sunmuş olurlar. 18. Özellikle Carl Rogers ın uygulamalarında yoğun olarak kullandığı ve danışanı sürekli konuşmaya davet eden hı hıı ya da baş sallama davranışı asgari düzeyde teşvik becerisi kapsamında ele alınır. 4

5 19. Duygularla çalışılırken pek çok farklı teknik kullanılır. Bunlar arasında; odaklanma tekniği, rol değişimi, duyguları belirlemek, saklı ben alıştırması, boş sandalye teknikleri sayılabilir. Fakat A seçeneğinde verilen belirti reçetesi bilişsel müdahale stratejilerinden biridir. Bu teknikte danışanın yaşadığı sorunu kelimenin tam anlamıyla abartması istenir. 22. Sistemik ya da etkileşimsel beceriler, sistem terapistlerinin aile yapısını tanıma, müdahale etme ve değiştirme noktasında sahip olmaları gereken becerileri içerir. Bu beceriler içinde yer alan koalisyonları tanıma becerisi, aile sistemi içerisinde sistemin belli fonksiyonlarını korumak için oluşturulan ittifakları gözlemlemektir. 25. Majör depresif bozukluğunun ayırıcı özelliklerinden biri de hemen her gün, düşünme ya da düşüncelerini belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırma yetisinde azalma ya da kararsızlıktır. 20. Özellikle bilişsel müdahaleler kapsamında değerlendirilen çarpıtmalar danışanların sıklıkla başvurdukları bir yöntem hâlini alabilmektedir. Soruda danışanın ortaya koyduğu çarpıtma yani, bir olaydan yola çıkarak kişinin bu olayın sonucunu gerçekçi bir temel olmaksızın birçok duruma ya da kişiye yorumlaması olan aşırı genelleme çarpıtmasıdır. 23. Çevreleri üzerinde oldukça az kontrolleri olan çocuklarla yapılan çalışmalar ayrı bir özellik arz etmektedir. Sorun yaşayan bir çocuğa yapılan herhangi bir müdahale çocuğun kardeşleri, anne ve babası, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla ilişkilerini ele almayı zorunlu kılar. Çünkü çocukların sorunları genellikle çevre ile ilişkilerinden kaynaklıdır. Dolayısıyla çocukların kendilerine dair benlik algısını çevreden bağımsız değerlendirmek mümkün değildir. 26. Alzaymır hastalığı, hesaplama zorlukları, eşyaları kaybetme, yerini karıştırma, soru ve cümlelerin tekrarlanmasını istemek, hafif oryantasyon bozukluğu gibi ilk orta ve son evre bağlamında değerlendirilen işlev kayıplarının sergilendiği bir hastalıktır. Bu hastalıkta kısa sürede değil, aşama aşama bir yıkım gerçekleşir. 21. Her psikolojik danışma oturumunun bir amacı olmalıdır. Amaç belirlenirken danışan açısından odak yalnızca kendisi gibi görünse de aslında amaç, pek çok odak dikkate alınarak belirlenir. Amaç oluşturmanın danışana, danışma sürecine ve danışmana pek çok olumlu katkısı vardır. Fakat B seçeneğinde amaç oluşturmaya ilişkin yapılan değerlendirme yanlış bir değerlendirmedir. Amaç oluştururken dikkate alınması gereken tek bir odak olmadığı gibi, danışanın önemsediği tek bir nokta ya da odak üzerinden yapılacak belirleme eksik ve yetersiz olur. Danışanın tek bir ihtiyacını değil, genel anlamda önemli gördüğü pek çok unsuru dikkate alarak amaç belirlemek amacın işlevselliğinin daha fazla olmasını sağlayacaktır. Tek odak yetersiz ve işlevi az bir amacın oluşmasına neden olur. 24. Şizoid kişi kendine ait bir dünya ister. Çekingen bireyin temel korkularından biri incinebilme olasılığıdır. Bağımlı kişilerin temel tutumlarından biri çaresizliktir. Somut bir tehdit olmasa bile incinmeden kaçınmak için sosyalleşmekten de imtina ederler. Narsistik kişinin kendine dair temel algısı kendinin özel ve muhteşem olduğudur. Fakat antisosyal kişinin arkadaşa ihtiyacı yoktur. 27. Otizm, Leo Kanner tarafından 1943 yılında bebeklik otizmi olarak tanımlanmıştır. Otizmi doğumsal olarak tanımlayan Kanner; ciddi derecede iletişim sorunları, konuşmanın gecikmesi, sığ duygulanım durumu, zayıf göz teması, tekrarlayıcı ve basmakalıp davranışları kapsayan bir klinik görünümü ortaya koymuştur. Kanner ayrıca olgu sayısı az olmasına rağmen görülme sıklığının daha fazla olduğunu belirtmiştir. 5

6 28. Otobiyografi, öğrencinin şimdiki ve geçmiş yaşamı hakkında bilgi toplamanın en etkili yollarından biridir. Fakat bu teknik uygulanırken belli noktalara dikkat etmek gerekir. Yukarıda verilen seçeneklerden yalnızca E seçeneği otobiyografi yazdırılmasında dikkat edilmesi gereken bir noktaya işaret etmemiştir. 31. Öğrencilerin belli bir özelliğine ilişkin bilgi edinmek amacıyla kullanılan gözleme dayalı teknik özellik - kayıt çizelgesidir. Bundan dolayı Vehbi Bey in özellik - kayıt çizelgesinden yararlanması uygundur. 34. Grubun üye profiline bakarak hareket eden bir danışan için temel noktanın grubun çekiciliği olduğu söylenebilir. Grupta çekicilik her zaman istenen bir durumdur. Bu, grubun üyeler üzerindeki değişim gücünü arttıran önemli bir unsurdur. 29. Derecelendirme ölçeği, gözleme dayalı olarak yapılan bir puanlamadır. Bu nedenle gözleme farklı nedenlerden dolayı hatalar karışabilir. Bu hatalardan biri de merkeze yığma hatasıdır. Kişisel yanlılık hatasının türlerinden olan merkeze yığma, gözlemcinin gözlediği öğrencilere ortalama puanlar verme eğilimini ifade eder. Bundan dolayı soruda verilen durumun kişisel yanlılık hatasıyla ilişkili olduğu söylenebilir. 32. Süreci iyi takip eden liderlerin kullandığı bu beceri, bağlama becerisidir. Soruda dikkat edilirse üyenin bu oturumda söylediği duyguyla, geçen oturumda annesinin üyeye karşı yaptığı bir serzeniş arasında bağlantı kurması ve üyeyi bu konu üzerine farkındalık kazanmaya sevk etme becerisinin adı bağlama becerisidir. 35. Kayıp, ayrılık, boşanma ya da terk edilme gibi travmatik durumlardan dolayı yaşamdan beklentileri asgariye inmiş danışan tipi çökkün(depresyonda) olan danışan olarak tanımlanır. Hayattan beklentileri kalmamış bu danışanların amaçlarının alt hedeflere bölünmesi ve duygusal anlamda desteklenmesi önemlidir. 30. A seçeneğinde verilenler başarı, B seçeneğinde verilenler ilgi, C seçeneğinde verilenler kişilik, E seçeneğinde verilenler tutum testlerine ilişkin doğru bilgilerdir. D seçeneğindeyse uygulama ve yorumlamayla ilgili verilen bilgiler tüm test tekniklerine genellenemez. 33. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen cümleler grupla psikolojik danışma sürecinde gösterilen dirençler ya da direnç işaretleridir. Fakat D seçeneğinde verilen cümle bir direnç göstergesi değildir. Aksine grupta istenen etkileşimin oluşması noktasında, grup kuralları ve etik ihlali içermediği sürece başka üyelere dair yorumlar yapması istenen bir durumdur. 36. Roe nun gereksinim kuramına göre anne baba tarafından soğuk davranılma toplum tarafından kabul edilebilir, mesleklere, yönelinmesinin temel nedenlerindendir. Bundan dolayı soru öncülünde bahsedilen öğrencilerin durum en doğru şekilde D seçeneğinde verilenlerle açıklanabilir. 6

7 37. İlgi ve değer kavramlarının bazen karıştırılabileceğini belirtip ikisi arasında temel bir ayrım noktası olduğunu daha önce söylemiştik. Bu farklılığın temel nedeni ise ilginin yapılan işten alınan doyumu, değerin ise işin yapıldığı ortamdan ve işin getirdiği toplumsal ödüllerden sağlanan doyumu ifade etmesiydi. Sonuç olarak ilgilerin kişisel, değerlerin ise toplumsal kaynaklı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla ilgi yapılan işten alınan doyumdur aynı zamanda. 40. Rehber öğretmenin bu yaklaşımı, rehberlikte sadece problem oluşturan öğrencilere yardım edilmesi anlayışına dayanır. Gelişimsel rehberlikte, rehberlik hizmetlerini bütünlük içinde sunarak problemierin oluşmasını beklemeden önleme anlayışı yer almaktadır. Rehber öğretmenin ise henüz disiplin suçu işlememiş öğrencileri suçtan korumak gibi bir anlayışı, yani rehberliğin önleyici işlevini ihmal ettiği, sadece disiplin suçu işlemiş öğrencilere yöneldiği görülmektedir. 43. Her sene sonunda RAM tarafından sene sonu değerlendirme raporu okullardan talep edilir. Rehberlik çalışmalarının belli bir plan ve program dâhilinde yürütülmesi, sorunlu yönlerinin düzeltilmesi ve özellikle psikoloji alanındaki gelişmelerden yararlanılması için sürekli bir araştırma ve değerlendirme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Araştırma hizmetleri hem rehberlik faaliyeti sunan birimlerin çalışmalarının değerlendirilmesi hem de eksik kısımların tamamlanması için yapılan bir hizmettir. Soruda öğrencilerinin yıl içerisinde en çok hangi konuda psikolojik danışma hizmetinden yararlandığını merak eden Derya Hanım ın yaptığı çalışma, araştırma hizmeti kapsamındadır. 38. Holland a göre de gerçekçi tipe sahip insanlar; nesneleri, araç gereçleri, bitki ve hayvanları gerektiği yerde faydalanmak için kullanmaya önem verirler. Bu tarz insanlar sosyal ilişkilerden ve zihinsel faaliyetlerden keyif almazlar. Güç, para ve statü onlar için önem taşır. Bu tipteki insanlar utangaç, doğal ve içten kişilerdir. Bu gruptaki kişiler genellikle teknisyenlik, teknikerlik, oto tamirciliği ve makine mühendisliği gibi meslekleri seçerler. 41. Bir yakınını kaybettiğinden ders çalışamayan öğrencinin, yas sürecinde bulunduğu için eğitsel yardımdan önce duygusal düzeyde yardıma ihtiyacı bulunmaktadır; dolayısıyla sunulacak yardım kişisel rehberlik olmalıdır. Arkadaşlarıyla ilgili problemlerinden dolayı okuldan kaçma davranışı gösteren öğrencilerin problemleri kişisel rehberliğin kapsamında değerlendirilmektedir. 44. RAM ın görevleri yönetmelikle belirlenmiştir ve oldukça sınırlıdır. Bu görev tanımı içerisinde, denetleme görevi bulunmamaktadır. RAM lara, özel eğitim kurumlarına yönelik herhangi bir şikâyet ulaştığında bu bilgiyi bağlı bulundukları ilçe müdürlüklerine iletirler. Kontrol ve MEB maarif müfettişleri tarafından yapılır. 39. Psikanalistlere göre savunma mekanizmalarından biri olan yüceltme; temel iç dürtüler olan cinsellik ve saldırganlık toplum tarafından onaylanabilecek şekilde ifade edilmesine olanak sağlar. Bu mekanizma aynı zamanda meslek seçimini de etkiler. Örneğin oral dönemde sorun yaşayan birinin ısırma ve saldırma edimlerini sonradan çekiç, çivi şeklinde uyarlayarak inşaatlarda çalışması bu mekanizmanın etkisidir. 42. Öğrencisinin konuşma güçlüğü yaşadığını düşünen Gürkan Bey, öğrencisini RAM a refere etmelidir. 45. Okul psikolojik danışmanları program hazırlarken belirli dinamikleri göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Bunlar ülkenin genel eğitim politikası, okulun bulunduğu bölgenin genel özellikleri, okulun diğer bileşenlerinin düşünce ve önerileri ve öğrencilerin ihtiyaçlarıdır. Fakat program öğrencilerin bireysel mesleki tercihlerini dikkate alarak hazırlanmaz. 7

8 46. Rehberlik müfredatı, rehberlik içeriğinin grup rehberliği yoluyla tüm öğrencilere ulaştırılması ile ilgilidir. Bireysel planlama, öğrencilerin kendini tanıması, geleceğe dair hedef oluşturabilmeleri için bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi ve takip edilmesi ile ilgilidir. Müdahale hizmetleri; öğrencilerin endişe, kaygı veya psikolojik sorunlarına ilişkin yapılacak psikolojik danışma müdahaleleri ile ilgilidir. Sistem desteği ise öğrenciler için uygun olan program hazırlama, ilgililerle iş birliği, müşavirlik çalışmaları, araştırma ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgilidir. 49. Danışanın cinsel tacize uğradığını söylemesi danışma oturumları sırasında yaşanabilecek durumlardan biridir. Tacizde bulunana ilişkin adli bir süreç başlatma aynı zamanda bir yetişkin olan danışanın kararıdır. Danışanın suç duyurusunda bulunma konusunda cesaretlendirilmeye ihtiyacı varsa bu yapılır ama bunun dışında, danışanın bilgisi olmadan yapılan herhangi bir girişim gizliliği ihlal anlamına gelir. Seçenekleri tek tek incelersek danışanın tecavüzde bulunması bir suçtur. İki yıldır gizlediği bu suçun adli makamlara bildirilmesi zorunludur. Ücret alamadığı bir danışma hizmetini sonlandırma danışmanın doğal hakkıdır. Duygusal yakınlaşmayı önlemek için danışanı başka bir uzmana yönlendirmek etik açıdan doğrudur. Cinsel yöneliminden dolayı danışma oturumunu sonlandırmak ayrımcılıktır ve etik açıdan doğru değildir. 47. Özel eğitim çalışmaları sunulurken A, B, D ve E seçeneklerinde verilenlere dikkat edilmelidir. Fakat özel eğitim hizmetleri mümkün olduğunca bireysel olarak verilmez. Özel eğitim kaynaştırma yoluyla, özel eğitim sınıflarında ya da özel eğitim okullarında sürdürülebilir. Bireylerin özel eğitim hizmetlerini bulundukları sosyal ve fiziksel çevreden kopmadan sosyalleşerek almaları istendik bir durumdur. 48. Fizik öğretmeni Sinan Bey, dersinde bir öğrencisinin uyumsuz davranışlar sergilemesi, derse bir türlü motive olamaması ve dersin huzurunu bozması karşısında çaresiz kalmış ve okul psikolojik danışmanı Ayfer Hanım dan yardım istemiştir. Bunun sonrasında Ayfer Hanım ın Sinan Bey e sunduğu yardımlar rehberlik hizmetlerinin eğitimi tamamlamasıyla ilgili olduğundan tamamlayıcı rehberlik işlevini ortaya çıkarmıştır. 50. Bu çeşit bir insani kriz durumuyla da karşılaşma olasılığınız var. Genel olarak parçalanmış ailelere mensup çocukların tek bir sorun alanı olmuyor. Çıkış noktaları tek olmakla beraber, birbiriyle ilişkili sorunlar kümesi içinde kalan çocuk danışmanda da bir çaresizlik hissinin oluşmasına bazen yol açabiliyor. D seçeneği dışında kalan seçeneklerin tamamı palyatif çözümleri içerdiği için işlevsel seçenekler değildir. Koşulları değiştirmeden üretilecek çözümler hep geçici bir nitelikte olacaktır. Fakat risk altındaki çocuklar için kurulan ÇİM ler bu çocukların yurtlara yerleştirilmesinden, psikolojik destek almasına, uyuşturucu temin yerlerinin polis tarafından tespitine kadar pek çok yönden müdahale etme kabiliyetine sahip merkezlerdir. 8

TG 6 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

TG 6 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 6 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

TG 4 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

TG 4 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 4 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

TG 14 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

TG 14 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 14 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

TG 15 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

TG 15 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 15 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

TG 10 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

TG 10 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 10 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

Komisyon ÖABT PDR ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 5 DENEME ISBN 978-605-318-237-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT PDR ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 5 DENEME ISBN 978-605-318-237-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK 5 DENEME Tamamı Çözümlü Komisyon ÖABT PDR ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN 1. Parçada verilen özellikler psikolojinin yapısalcılık alt dalıyla ilgilidir. Çünkü yapısalcılığa göre insan zihninin ögeleri içebakış yöntemi

Detaylı

Komisyon KPSS REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM ISBN 978-605-318-099-9. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon KPSS REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM ISBN 978-605-318-099-9. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon KPSS REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM ISBN 978-605-318-099-9 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt.

Detaylı

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ 7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. Formal eğitimle kastedilen düzenli, planlı ve programlı olarak kurgulanan eğitimdir. Seçeneklere baktığımızda; A, B, C ve D seçeneklerinde verilen

Detaylı

Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ. Küçük Aile ANAERKİL AİLE ATAERKİL (PATRİYARKAL) AİLE

Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ. Küçük Aile ANAERKİL AİLE ATAERKİL (PATRİYARKAL) AİLE Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ Büyük Aile: Çoğunlukla kırsal kesimde yaşayan, ekonomik ve kültürel değerlerle şekillenen, akrabalık ilişkileri oldukça güçlü

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 3. ÜNİTE REHBERLİĞİN HİZMET ALANLARI (OKULLARDA SUNULAN REHBERLİK HİZMETLERİ) KPSS de bu bölümden her yıl ortalama 2 soru

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ 1. Zihinsel gelişim yaşam boyu süregiden bir gelişim alanıdır. Yaşamın hiçbir sürecinde durmamaktadır. Piaget de özümleme, uyma, adaptasyon ve örgütleme gibi bilişsel aktivitelerin yaşam boyu süregittiğini

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON (ÖĞRETMENLİK FORMASYONU) Pedagojik Formasyon öğretmenlere kendi alanlarında sahip oldukları bilgileri öğrencilere nasıl aktaracakları veya aktarmaları gerektiği konusunda detaylı bilgi

Detaylı

ÖABT SORU BANKASI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü

ÖABT SORU BANKASI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü ÖABT Soruları yakalayan 2015 komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SORU BANKASI Tamamı Çözümlü Komisyon ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Detaylı

ÜNİTE SOSYAL HİZMET BİLİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER SOSYAL HİZMET TEORİLERİ

ÜNİTE SOSYAL HİZMET BİLİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER SOSYAL HİZMET TEORİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER SOSYAL HİZMET TEORİLERİ Genelci (Bütüncül) Sosyal Hizmet Yaklaşımı Sistem Teorisi Ekolojik Sistem Yaklaşımı Güçlendirme Yaklaşımı SOSYAL HİZMET BİLİMİNE GİRİŞ Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 14 MART 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ

Detaylı

ÖSYM BİLGİ KPSS 2011 EB-(1) 1. Deneme / 3. Soru - 127 -

ÖSYM BİLGİ KPSS 2011 EB-(1) 1. Deneme / 3. Soru - 127 - KPSS 2011 EB-(1) 1. Deneme / 3. Soru 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî park, müze, bilim ve sanat merkezleri ve benzeri alanlarda birincil kaynaklardan elde

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

AMERİKAN ULUSLAR ARASI NEWPORT ÜNİVERSİTESİ DAVRANIŞ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE TERAPİSİ DÖNEM ÖDEVİ HAZIRLAYAN: NUR MERİÇ

AMERİKAN ULUSLAR ARASI NEWPORT ÜNİVERSİTESİ DAVRANIŞ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE TERAPİSİ DÖNEM ÖDEVİ HAZIRLAYAN: NUR MERİÇ AMERİKAN ULUSLAR ARASI NEWPORT ÜNİVERSİTESİ DAVRANIŞ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE TERAPİSİ DÖNEM ÖDEVİ HAZIRLAYAN: NUR MERİÇ EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI 1 İnsanın

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

Detaylı

Türkiye Geneli Deneme Sınavı

Türkiye Geneli Deneme Sınavı 8 EĞİTİM BİLİMLERİ Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında Yönetim biçimi olarak Cumhuriyet konusu, Türkçe dersinde Cumhuriyet Ağacı adlı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

Okul Psikolojik Danışmanlığı e-bülteni

Okul Psikolojik Danışmanlığı e-bülteni Okul Psikolojik Danışmanlığı e-bülteni Sayı 2 Subat 201 4. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi Okul Psikolojik Danışmanlığı Komisyonu Yayınıdır. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Detaylı

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 17 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ONKOLOJİDE SOSYAL HİZMET: VAKA ÖRNEKLERİ. Social Work in Oncology: Case Examples. Derleme. Melis ACAR* ABSTRACT ÖZET

ONKOLOJİDE SOSYAL HİZMET: VAKA ÖRNEKLERİ. Social Work in Oncology: Case Examples. Derleme. Melis ACAR* ABSTRACT ÖZET Acar Derleme Anahtar Sözcükler: Onkoloji, kanser, sosyal hizmet, sosyal hizmet uzmanı, psikososyal. ONKOLOJİDE SOSYAL HİZMET: VAKA ÖRNEKLERİ Social Work in Oncology: Case Examples Melis ACAR* * Bilim Uzmanı,

Detaylı

Fatma ÖZDOĞAN. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Fatma ÖZDOĞAN. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Fatma ÖZDOĞAN YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem Temel Sumru

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI ÖZEL EĞİTİM BİLİM DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI ÖZEL EĞİTİM BİLİM DALI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI ÖZEL EĞİTİM BİLİM DALI OTİSTİK ÇOCUKLARA HAYAT BİLGİSİ DERSİ AİLEMİZ TEMASI İÇİNDE GEÇEN KAVRAMLARIN ÖĞRETİMİNDE SEMANTİK (ANLAMSAL)

Detaylı