KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017"

Transkript

1 1. İslam öncesi cahiliye dönemi Arap toplumu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Puta tapma yaygın idi. B) Erkek çocuklar diri diri toprağa gömülürdü. C) Hanif dinine mensup kişiler vardı. D) Güçlülerin, köleleri ve zayıfları ezmesi sıradan bir hale gelmişti. 3. Müşrikler her defasında Peygamber Efendimiz(sav) i karalamak için farklı farklı uğraşlar içine giriyorlardı. İsra ve Miraç hadisesinde de aynı şey oldu. Hatta bu olay Efendimiz(sav) i karalamak isteyen müşrikler için fırsat olmuştu. Bu amaçla Hz. Ebubekir in yanına gittiler. Ancak; Hz. Ebubekir den istedikleri cevabı alamadılar. Hz. Ebubekir onlara verdiği cevapla sıddık lakabını almıştır. Hz. Ebubekir in sıddık lakabını almasına sebep olan cevap aşağıdakilerden hangisidir? A) O bunu söylediyse şüphesiz doğrudur. B) Sizler yalan söylüyorsunuz. C) Muhammed ne zaman nasıl gitmiş olabilir? D) Muhammed in bu kadar kısa sürede göğe yükselmesi çok zor 2. Peygamber Efendimiz(sav) ile ilgili hangi seçenekte doğru bilgi verilmiştir? A) 21 Nisan 570 de doğan Hz.Peygamber(sav) in babası Abdullah, annesi Aişe dir B) 20 Nisan 571 de doğan Hz.Peygamber(sav) in babası Abdullah, annesi Amine dir C) 21 Nisan 571 de doğan Hz.Peygamber(sav) in Babası Abdulmuttalib, annesi Amine dir D) 20 Nisan 570 de doğan Hz.Peygamber (sav) in babası Ebu Talib, annesi Aişe dir 4. Huzaa kabilesinin lideri olup, Şam a yaptığı bir yolculuktan sonra Hubel putunu alıp Mekke ye getiren ve Arap toplumunu putlara tapmaya alıştıran kimdir? A) Amrb. Cündüb B) Ümeyye b. Ebi Salt C) Amr b. Luhay D) Osman b. Hüveyris A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 1

2 5. I.Ahmet yıldızının doğması II. Zalim Ebrehe nin ölmesi III.Mecusilerin sürekli yanan ateşinin sönmesi IV. Kabe deki putların yere yıkılması V.İran daki Kisra gölünün kuruması VI.Göbek bağı kesilmiş ve sünnetli bir şekilde doğması Yukarıdaki olaylardan kaç tanesi Peygamber Efendimiz(sav) in kutlu doğumuyla yaşanan harika olaylardandır? A ) 2 B) 3 C) 4 D) 5 7. Hz. Hatice annemiz Peygamber Efendimiz(sav) i, ilk vahiy aldığında yaşadıklarını açıklığa kavuşturmak için akrabası Varaka b.nevfel in yanına götürdü. Bilgin Varaka, Sana inen melek, Musa ya inen Namusu Ekber dir. Kavmin seni yurdundan çıkartacak. Hangi peygamber vahiy mesajını kavmine bildirmişse, kavimlerinden şiddetli bir düşmanlık görmüşlerdir. demiştir. Bilgin Varaka nın Peygamber Efendimiz (sav) hakkında söylediklerinden aşağıdakilerden hangisine varılamaz? A) Peygamberler, kavimlerine ilahi mesajı bildirirler B) Vahye karşı çıkanlar, sana düşmanlık edecektir. C) Sana görünen melek, Hz Musa ya da görünmüştür. D) Yahudiler seni sevecek ve iman edeceklerdir. 6. Sümeyye: Peygamber Efendimiz(sav) in Hazreti Hatice annemizden olan çocuklarını sırayla söyler misin? Bilal: Kasım, Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm,..?..., Abdullah Yukarıdaki diyaloğa göre Bilal in unuttuğu? yerine hangi isim gelmelidir? 8. Peygamber Efendimiz(sav) e süt veren kadınlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Esma B) İbrahim C) Fatıma D) Hasan A) Amine- Suveybe- Halime B) Amine- Şifa Hatun- Suveybe C) Amine- Fatıma- Halime D) Halime- Şeyma hatun- Safiye A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 2

3 9. Müslümanlar ilk defa O nunla Kabe de toplu ibadet ettiler. Mekke den Medine ye hicret ederken açıktan ve müşriklere meydan okuyarak hicret eden sahabedir. Yukarıda anlatılan değerli sahabe kimdir? 11. İslam ın ateşten gömlek olduğu bir dönemde imanları sebebiyle çok ağır işkence gören; İslam ın ilk şehidinin olduğu ailedir. Efendimiz(sav) in: -Sabır! Buluşacağınız yer cennettir. Buyurarak gördükleri işkencenin karşılığının cennet olduğunu müjdelediği ailedir. A) Hz. Osman(ra) B) Hz. Ali(ra) C) Hz. Ömer(ra) D) Hz. Ebubekir(ra) Yukarıda anlatılan aile aşağıdakilerden hangisidir? A) Hz. Yasir Ailesi B) Hz. Hamza nın Ailesi C) Hz. Zeyd bin Harise nin Ailesi D) Hz. Bilal Ailesi 10. Hanımı : Hz Hatice Kızı : Yakın arkadaşı: Damadı: Şeyma Hz Ebubekir Hz Osman 12. Mekke nin Fethi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Amcası: Süt kardeşi: Hz Hamza Rukiye Yukarıdaki tabloda hangi isimler yer değiştirilirse; tablo doğru olmuş olacaktır? A) Hz. Hamza Hz. Ebubekir B) Hz. Hatice Şeyma C) Rukiye Şeyma D) Hz. Osman Hz. Ebubekir A) Ebu Süfyan ın arabuluculuk çabaları olmuştur. B) Mekke nin Fethi, Hicretin 3. yılında olmuştur. C) Müslümanlar yaklaşık 10 bin kişilik bir ordu hazırlamışlardır. D) Kabe deki putlar yıkılarak kabe temizlenmiştir. A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 3

4 13. Ali: Peygamber Efendimiz(sav) İslamiyet öncesi, zulüm ve haksızlığı önlemek amacıyla oluşturulan Hılful Fudul adındaki anlaşmaya dahil oldu. Enes: Mekkeli müşrikler dahil herkes Peygamberimiz(sav) i Emin birisi olarak görürdüler. Cafer: Yıllarca yanında kaldığı amcası Ebu Talib in maddi durumu kötüleşince; oğlu Ali nin bakımını üstlenerek amcasına yardım etmiştir. Yukarıda Peygamber Efendimiz(sav)'in güzel ahlakından örnekler veren çocuklar, hangi özelliklere vurgu yapmışlardır? 15. Mekke Müşriklerinden bir grup, Müslümanları namaz kılarlarken gördü. Böyle bir manzarayla karşılaştıklarında her zaman yaptıkları gibi onlarla alay etmeye başladılar. Ancak bu kez beklenmedik bir tavırla karşılaştılar. Müslümanlardan.., alaycı müşriklerinden Abdullah b.hattal ın kafasına deve kemiğiyle vurarak yardı. Böylece İslam adına ilk kan akıtılmış oldu Yukarıdaki paragrafta noktalı yere yazılması gereken sahabe hangi seçenekte verilmiştir? Ali Enes Cafer A) Vefa Güvenirlilik Adalet B) Adalet Güvenirlilik Dürüstlük C) Adalet Güvenirlilik Vefa D) Güvenirlilik Vefa Yardımseverlik A) Hz. Sa d b. Ebi Vakkas B) Hz. Ömer(ra) C) Hz. Zubeyr b. Avam D) Hz. Talha b.ubeydullah 14. Peygamber Efendimiz(sav), aşağıdaki işlerden hangisini yapmamıştır? 16. Ey insanlar, kim Muhammed e ibadet ediyor idiyse, gerçek şu ki Muhammed ölmüş bulunuyor. Kim de Allah a ibadet ediyorsa gerçek şu ki Allah Hayy dır ve ölmez. diye halka hitap ederek Peygamber Efendimiz (sav) in vefatını halka bildiren kişi aşağıdakilerden hangisidir? A) Çobanlık B) Ticaret C) Kâhinlik D) Kervan yolculuğu A) Hz. Ebubekir B) Hz. Ömer C) Hz. Ali D) Hz. Abbas A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 4

5 17. Ben onun yanına yetim bir çocuk olarak sığındığımda kendi çocuklarını aç bırakıp, beni doyururdu; çocuklarını bir yana bırakıp benim saçlarımı tarardı; kısacası o benim annem gibiydi. Annemden sonra annemdi. Peygamber Efendimiz(sav) in hayırla yâd ettiği bu talihli kadın kimdir? 19. İlk dönemlerden itibaren cahiliye Arapları arasında haram aylar olarak bilinen aylar hangileridir? A) Zilhicce, Zilkade, Ramazan ve Receb B) Muharrem, Zilkade, Receb ve Rebiülevvel C) Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Şevval D) Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb A) Süt annesi Halime B) Dadısı (bakıcısı) Ümmü Eymen C) Ebu Talib in hanımı Fatma D) Suveybe Hatun 20. Peygamber Efendimiz(sav) in yaşantısı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 18. Mekke den Medine ye hicret edeceği akşam; müşrikler Peygamber Efendimiz(sav) in evinin etrafını kuşatmışlardı. Bu esnada Peygamberimiz(sav) bir sure okuyor, müşriklerin yüzüne üflüyor ve kendisini görmeden aralarından geçip gidiyor. 21. A) Peygamber Efendimiz(sav) in hayatının her anı oldukça sadeydi. B) Peygamber Efendimiz(sav) in evi oldukça gösterişliydi. C) Peygamber Efendimiz(sav), akrabalarını pek ziyaret etmezdi. D) Peygamber Efendimiz(sav), aile işlerine hiç karışmazdı. Namaz kılarken yöneldiğimiz Kıble ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Peygamber Efendimiz (sav) in okuduğu bu surenin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mülk suresi B) Rahman suresi C) Yasin suresi D) Cin suresi A) İlk kıble Mescid-i Aksa dır B) Kıble, hicrettin 2. Yılında değiştirilmiştir. C) Sahabelerin isteği üzerine değiştirilmiştir. D) Günümüzde yöneldiğimiz kıble Mescidi Haram dır A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 5

6 22. I. Hoşgörülü olmaları II. İnat III. Kibirli olmaları IV. Yardımsever olmaları V. Zeki olmaları 24. Hac mevsiminde Mekke ye gelen Medineli bir grupla tanışan Peygamber Efendimiz(sav), onları İslam a davet eder. Onlar da kabul eder. Bu buluşmada bazı maddeler üzerine söz verip biat ederler. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri müşriklerin iman etmemeye sebep olan özelliklerindendir? A) I,II, III, IV B) II, III C) III, IV D) I, II, III Aşağıdakilerden hangisi bu maddelerden değildir? A) Hırsızlık yapılmayacak B) Kız çocuklar öldürülmeyecek C) Medine de iman etmeyen herkes öldürülecek D) Yalan ve iftiradan kaçınılacak 23. I. Mecnun (deli) II. Büyücü III. Bilge IV. Emin(güvenilir) V. Zengin Yukarıda verilenlerden hangileri, müşriklerin Peygamber Efendimiz(sav) in davetini kötülemek için söyledikleri iftiralardandır? A) I,V,II B) I,II C) I,II,III D) I,II,V Peygamber Efendimiz(sav) in, peygamberliğin 10. yılında evlatlığı Hz.Zeyd b. Harise ile davet faaliyeti için gittiği ancak hakaret işittiği ve taşlandığı yer neresidir? A) Taif B) Mekke C) Medine D) Kureyş Mekke döneminde Müşriklerin, iman eden Müslümanları inançları sebebiyle açlığa susuzluğa ve çeşitli eziyetlere terk ettikleri boykot kaç yıl sürmüştür? A) 3 B) 4 C) 2 D)1 A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 6

7 27. Müşrikler, Peygamber Efendimiz (sav) in İslam a insanları davet etme çalışmasını engellemek için amcası Ebu Talib in yanına geldiler. Amcasını tehdit ettiler. Amcası da yeğeni Peygamber Efendimiz(sav) i çağırttı. Olanları tek tek yeğenine söyledi. Peygamber Efendimiz(sav), söylenenler karşısında; Amcacığım, Güneş i sağ elime, Ay ı da sol elime vererek bu işten vazgeçmemi isteseler, kesinlikle vazgeçmeyeceğim. Ya Allah bu dini yükseltir ya da ben bu uğurda helak olur giderim Peygamber Efendimiz(sav) in bu tavrı, O nun hangi yönünü ortaya koymuştur? 29. I.Peygamber Efendimiz(sav), Hicret sırasında mağarada birkaç gün saklanmıştır. II.Müşrikler mağara çevresini sardıklarında Ebu Bekir in tedirgin halini görünce Ey Ebu Bekir, korkma Allah bizimle beraberdir demiştir. Yukarıdaki verilen bilgilerden, Peygamber Efendimiz(sav) in hangi davranışı öne çıkmaktadır? A) İleri görüşlülüğü-dürüstlüğü B) Tedbir alma-allah a dayanma C) Cömertliği-arkadaş canlılığı D) Cesaret- yardımsever oluşu A) Kararlılığı B) Vefalı oluşu C) Hoşgörülü oluşu D) Bilgeliği 30. Mekkeli müşrikler, aldıkları tüm önlemlere rağmen, İslam güneşinin günden güne yükselmesine engel olamıyorlardı. Bu yüzden, daha caydırıcı tedbir olarak vahşice işkencelere başvurdular. 28. Hz Hatice ye verilen Tahire lakabı hangi anlama gelir? Aşağıda isimleri verilen sahabelerden hangileri müşriklerin vahşi işkencelerinden geçmiştir? A) Akıllı kadın B) Temiz (iffetli) kadın C) Güzel kadın D) Soylu kadın A) Hz. Ammar - Hz. Bilal- Hz. Habab B) Hz. Selman - Hz. Hamza- Hz. Ömer C) Hz. Cafer - Hz. Bilal- Hz. Selman D) Hz. Ebubekir - Hz. Ali- Hz. Abbas A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 7

8 31. Peygamber Efendimiz(sav) in, her zaman yanında olan vefalı eşi Hazreti Hatice ve amcası Ebu Talib peş peşe 15 gün içerisinde vefat ettiler. Peygamber Efendimiz(sav) i üzen bu yıl...olarak adlandırılmıştır. Çok sevdiği iki yakını ve destekçisini kaybettiği ve Taif zulmüne uğradığı dönemde Allah ın (c.c) bir hediyesi olarak gerçekleşen olay... Yukarıdaki noktalı yere yazılması gereken ifadeler hangisinde doğru olarak verilmiştir? 33. I.Peygamber Efendimiz(sav), 6 yaşındayken annesi vefat etmiştir. II.Fil olayı, Peygamber Efendimiz(sav) in doğumundan sonra olmuştur. III. Medine de doğmuştur. Mekke de vefat etmiştir. IV. Miladi 632 yılında vefat etmiştir. Yukarıdaki bilgiler doğru yanlış diye gruplandırılırsa nasıl bir sonuç ortaya çıkar? A) B) C) D) D D D D A) Veda yılı - Mekke nin Fethi dir. B) Hicran yılı - Ebu Cehil in ölmesidir. C) Hüzün Yılı - İsra ve Miraç olayıdır. D) Ayrılık Yılı - Mirac olayıdır. Y Y D Y D Y D D Y D Y D 32. Cahiliye döneminde iken Mekke nin en yakışıklı ve en iyi giyinen genci idi. Müslüman olunca ailesinin boykotuna maruz kalıp, açlık ve susuzlukla tanıştı. Ancak imanın kendisine verdiği lezzeti hiçbir dünyevi zevke değişmeyen aynı zamanda İslam ın ilk öğretmeni sayılan genç sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A) Hz. Musab B. Umeyr B) Hz. Zeyd B. Harise C) Hz. Hamza D) Hz. Zübeyr B. Avam 34. Hangisi Mekke Döneminde gerçekleşen bir olay değildir? A) Ficar savaşları B) Müslümanlara yapılan 3 yıllık boykot C) Yalancı peygamberlerin ortaya çıkması D) Peygamber Efendimiz(sav) in göğsünün yarılması hadisesi A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 8

9 35. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz(sav) in vefat etmeden önce ashabına yaptığı tavsiyeler arasında değildir? A) Birbirinize iyi davranın. B) Namaza devam edin. C) Kadınlarınız hakkında Allah tan korkun. D) Orucu, tüm ibadetlerden üstün tutun. 37. Hz. Peygamber(sav) Medine ye varınca ilk iş olarak, Müslümanların her türlü faaliyetlerini yürüteceği merkezi bir yer olarak bir mescit inşa etmek niyetindeydi. Mescidin inşa edileceği yeri tespit etmek için..i.. adlı devesini bıraktı. Devenin çökeceği yerde Mescid-i Nebevi inşa edilecekti. Deve bir süre dolaştıktan sonra.. II.. ve..iii.. isminde iki yetim çocuğa ait bir arsaya gelip çöktü. Yetim çocuklar burayı bağışlamak istedilerse de, Hz. Peygamber (sav) arsa bedelini onlara ödedi. Ardından da mescidi inşa etme hazırlıklarına koyuldu. Hz. Peygamber (sav) mescidin inşasında ashabıyla beraber çalışıyordu. 36. Peygamber Efendimiz(sav), İslam ı anlatmak için akrabalarını eve davet etmiş. Ancak, gelen akrabaları bu davete alay ederek güldüler, hafife aldılar ve öylece dağıldılar. Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? I II III A) Kıtmir- Muaz- Muaviz B) Kasha- Sema- Semih C) Bahire- Selma- Selman Akrabalarının bu tavırlarına karşı Peygamberimiz(sav) in tutumu nasıl olmuştur? D) Kasva- Sehl - Süheyl A) Akrabalarının hepsinden küsmüş, akrabalık bağlarını koparmıştır. B) Akrabalarına bir daha bir şey anlatmamaya karar vermiştir. C) Zerre kadar bir gevşeme göstermemiş ve aynı kararlılıkla İslam a davet etmeye devam etmiştir. D) Bir daha akrabalarının evine gitmemiştir. 38. Mekke döneminde Hz.Bilal e ağır işkencelerde bulunan ve Bedir Savaşı nda Hz. Bilal tarafından öldürülen azılı müşrik kimdir? A) Ümeyye bin Halef B) Ebu Leheb C) As bin Vail D) Ebu Cehil A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 9

10 Mescid-i Nebevi nin bitmesiyle beraber namaz vakitlerinin bildirilmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Peygamber Efendimiz(sav) e çan çalmak, boru çalmak veya ateş yakmak gibi çeşitli fikirler sunuldu. Ancak Peygamber Efendimiz (sav) bu görüşleri kabul etmedi. Peygamber Efendimiz (sav) in bu görüşleri kabul etmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Başka dinlerin alametlerine benzetmesi ve Müslümanlara has olacak daha özgün bir şey istemesi B) Vahiyle indirileceğini düşünmesi C) Bu konuda Hz. Ebubekir in düşüncesini öğrenmek istemesi D) Daha uzak yerlere ulaşabilecek bir ses istemesi Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz(sav) in ve onun özel eğitiminden geçen sahabelerin savaş ahlakı değildir? A) Masum insanlara zarar vermemek B) Hayvanlara ve ağaçlara zarar vermemek C) Savaşla alakası olmayan insanlara zarar vermemek D) Daha fazla insan öldürmek için çabalamak Hz. Peygamber(sav) in Medine ye geldiğinde yaptığı kardeşlik çalışması neticesinde; kardeşliği bütün hücrelerine kadar hisseden Medineli Müslümanlar çok büyük fedakârlıklarla kardeşlerine her konuda yardımcı oldular. Böylelikle birçok sorun bu şekilde çözüldü ve İslam da emredilen kardeşlik duyguları hayata aktarılarak gerçekleştirilmiş oldu. Hz. Peygamber (sav), Hz. Abdurrahman B. Avf ile Medineli Hz. Sa d Bin Rebi yi kardeş ilan etti. Bunun üzerine Hz. Sa d, Hz. Abdurrahman B. Avf a: -- Kardeşim! Ben Medine de malı en çok olan kişiyim. Malımın yarısını al. demiştir. Hz. Sa d B. Rebi nin bu sözü üzerine Hz. Abdurrahman B. Avf ne cevap vermiştir? A) Çok teşekkür ederim kardeşim. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. B) Ben bu yardımını borç olarak kabul ediyorum, daha sonra borcumu ödeyeceğim. C) Hayatımda gördüğüm en fedakâr ve cömert insan sensin. D) Allah aileni de malını da sana hayırlı kılsın. Sen bana çarşının yolunu göster. Sahip olduğu inanç itibariyle aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Ebu Cehil B) Necaşi C) Ebu Leheb D) Utbe bin Rebia A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 10

11 43. Peygamber Efendimiz(sav), Medine ye Hicret edince, Medine de Müslümanların dışında bulunan diğer insanlarla iyi münasebetler kurmak niyetindeydi. Dağınık halde bulunan Medine deki tüm toplulukları tek çatı altında toplamak istiyordu. Bunun için, yardımlaşma, adalet dostluk gibi kavramları içeren 52 maddelik ortak çalışma metni düzenlendi. Herkes tarafından kabul edilen bu antlaşma metninin (vesika) adı nedir? A) Hudeybiye Vesikası B) Akabe Vesikası C) Medine vesikası D) Mekke Vesikası 45. Hazreti Aişe ye iftira atıldığında Müslümanların büyük kesimi sağduyulu davrandı. Birkaç kişinin dışında kimse bu iftiraya inanmadı. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, günümüzde de bir Müslüman kardeşimiz hakkında benzer iftira - yalan haberler duyarsak nasıl davranmamız gerekmektedir? A) İyi niyetle hareket etmeli, hemen inanmamalı, duyduklarımızı hemen yaymamalıyız. B) İftiracıları yakaladığımız yerde kavga etmeli, onlara zarar vermeliyiz. C) Çoğunluğa göre hareket etmeli, herkese anlatmalıyız D) İftiraya maruz kalanlara kötü davranmalı, hatta onlarla alay etmeliyiz. 44. Mekkeli Müslümanlara, dinleri uğruna her şeylerini bırakıp vatanlarını terk etmeleri nedeniyle denir. Onları yurtlarına davet eden ve her türlü ihtiyaçlarını karşılayan Medineli Müslümanlara da..denir. Yukardaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? A) Mücahit Cengâver B) Mekki - Medeni C) Muhacir Ehl-i Suffa D) Muhacir Ensâr 46. Aşağıdakilerden hangisi hicretin 2. yılında gerçekleşmemiştir? A) Ramazan orucunun farz kılınması B) Zekâtın farz kılınması C) Beş vakit namazın farz kılınması D) Kurban kesme ibadeti A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 11

12 47. Suffa okulu ile ilgili aşağıdaki bilgiler-den hangisi yanlıştır? A) Hicretten önce yapılmıştır. B) Bu okuldan çok değerli alimler yetişmiştir. C) Peygamber Efendimiz (sav) in ilim öğrenmeye verdiği önemi gösterir. D) Mescid-i Nebevi ye bitişik olarak yaptırılmıştır. 49. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İsra ve Miraç olayları Medine döneminde yaşanmıştır. B) Medine nin önceki ismi Yesrib idi. C) Evs ve Hazrec Medine de yaşayan iki kabiledir. D) Peygamber Efendimiz(sav), Uhud Savaşında yaralanmıştır. 48. Hicretten kısa bir süre sonra, Peygamber Efendimiz(sav) e gelen vahiy ile savaş izni verildi. 50. Daha çok Medine de ortaya çıkan bir grup olan lideri. idi. Bu iki yüzlü insanlar Beni Mustalik Gazvesi esnasında Hz. Aişe ye iftira attıkları olay olan..hadisesi herkesi derinden üzmüştür. Kokuşmuş bir kalp ve zihne sahip olan bu grup, Müslümanlara daha çok zarar vermek için, bir toplanma yeri olarak. Mescidini faaliyete koymak istemişlerdi. I. Onlar Rabbimiz Allah tır. Dediler. II. Haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. III.Zulme uğradılar. Yukarıdaki paragrafta noktalı yerlere gelecek olan ifadeler hangisinde doğru olarak verilmiştir? Müslümanlara savaş izninin verilmesinin nedeni yukarıdakilerden hangisidir? A) I B) II C) III D) Hepsi A) Müşriklerin Ebu Cehil Reci Darun Nedve B) Münafıkların Abdullah bin Selül - İfk - Dırar C) Münafıkların Ebu Leheb - İfk Darun Nedve D) Münafıkların Abdullah bin Selül Reci Kuba A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 12

13 51. Peygamber Efendimiz (sav), Müşriklerin İslam ordusuna karşı savaş hazırlıkları içerisinde bulundukları haberi aldı. Bunun için sahabelerle istişare etti. Ensar liderlerinden; Sad b. Muaz (ra): 53. I - Hz Ömer in Müslüman oluşu II - Mekke nin fethi III - Hz.Aişe ile yapılan evlilik IV - Bedir Savaşı ( Zaferi) Biz sana iman ettik. Seni tasdik ettik. Senin getirdiğin şeyin gerçek olduğuna şehadet ettik. Bunun için sana itaat etmek ve emirlerini dinlemek üzere söz veriyoruz. Seni hak olarak gönderen Allah a yemin ederim ki, eğer bize şu denizi göstersen ve ona dalsan elbette seninle beraber biz de o denize dalarız. Hiç birimiz senden geri kalmayız. dedi. Yukarıdaki olaydan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Asr-ı Sadette Peygamber Efendimiz (sav) i mutlu eden olaylardan bir kısmı yukarıda belirtilmiştir. Bunların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A) I - III - II - IV B) II - I - IV - III C) I - III - IV - II D) III - I - IV - II A) Müslüman İslam davasında geri çekilmez. B) Müslüman, liderinin verdiği emirleri yerine getirir. C) Müslüman, inancında şüphe duymaz D) Müslüman, malının zekâtını vermelidir. 54. I- Hz Hamza ın Şehadeti II- Hz Hatice nin vefatı III- Hz Zeyd Bin Harise nin şehadeti IV-Hz Sümeyye nin şehadeti Asr-ı Sadette Peygamber Efendimiz(sav) i üzen bazı vefat olaylarından bir kısmı yukarıda belirtilmiştir. 52. Aşağıdakilerden hangisi Uhud şehitlerinden biri değildir? Bunların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A) Hz. Halid bin Velid B) Hz Hamza C) Hz. Musab bin Umeyr D) Hz. Abdullah bin Cahş A) IV II - III - I B) II - I - IV - III C) I IV - II - III D) IV II - I - III A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 13

14 55. Uhud Savaşının ilk anlarında İslam ordusu, müşrikleri bozguna uğratmıştı. Ayneyn tepesindeki 50 kişilik okçu bölüğünün büyük bir kısmının yerlerini terk etmesi sonucu savaş alanındaki bu boşluktan faydalanan müşriklerin yaptığı saldırı ile İslam ordusu kayıplar vermiştir. Okçu birliğinin davranışlarını en iyi özetleyen durum hangi seçenekte verilmiştir? A) Emre itaat etmeyerek ordunun yenilmesine sebeb olmuşlardır. B) Savaş konusunda tecrübesizdiler. C) Düşmanla anlaşıp İslam ordusunu, bilerek terk etmişlerdir. D) Savaşta yaşadıkları korkudan dolayı yerlerini terk etmişlerdi. 57. Müşrikler, sahabelerden Hz. Zeyd b. Desine yi esir alırlar. Kendisine: Şimdi yanımızda senin yerine Muhammed in bulunup, onun boynunu vurmamızı, senin de ailenin içinde sağ salim yaşamayı arzu eder misin? Zeyd: Değil benim yerimde olmasını, ayağına bir diken bile batmasına razı olmam Bu olayda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Sahabeler Peygamber Efendimiz(sav) i her şeyden daha çok severdi. B) Müşrikler, Müslümanları öldürecek kadar kötü insanlardı. C) Sahabeler, İslam davası uğruna gerekirse kendi canlarını feda etmişlerdir. D) Fedakârlığı ancak yoksul sahabeler yapmıştır. Zenginler zulüm görmemiştir. 56. Müslümanlar ile Yahudiler arasındaki ilk savaş Beni Kaynuka Yahudileri ile yapılmıştır. Beni Kaynuka Yahudileri ile yapılan savaşın nedeni nedir? A) İslam ı kabul etmemeleri B) Peygamber Efendimiz (sav) i kötüleyen şiirler söylemeleri C) Müslüman bir kadının örtüsüne el uzatmaları D) Yemenliler ile işbirliği yapmaları 58. I. Emre itaatin önemi II. Sayı çokluğuna güvenmenin zararları III. Dünyalık ve ganimet hırsının zararları Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Uhud Savaşı ndan çıkarılabilecek dersler arasındadır? A) Yalnız-I B) I ve II C) I ve III D) II ve III A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 14

15 59. Hudeybiye Antlaşması nın 2. maddesinde, Kureyşlilerden bir kimse, velisinin izni olmadan Müslümanların tarafına kaçacak olursa, tekrar Kureyşlilere iade edilecektir. denilmekteydi. Bu sırada Ebu Cendel adında bir Kureyşli, Müslümanlar tarafına geçmek ister. Antlaşma gereği Peygamber Efendimiz (sav), Ebu Cendel i müşriklere teslim eder. Bu durum Peygamberimiz(sav) in hangi özelliğini ön plana çıkartmıştır? A) Sözüne sadık olması B) Barışsever olması C) İyiliksever olması D) Yardımsever olması 61. Allah yolunda cihad, öyle tatlı bir ibadettir ki, tarih boyunca 7 den 70 e bütün Müslümanlar bu tatlı şerbetten imkânları ölçüsünde içmişlerdir. Çünkü cihad, İslam ın zirvesidir. Bedir savaşında orduya birçok çocuk katılmak istemişti. Ancak Peygamber Efendimiz (sav), çocukları yaşları küçük diye almıyordu. Yalnızca ısrarlı talepleri sonucunda birisinin savaşa katılmasına izin verdi. Bu çocuk kimdir? A) Hz. Ali B) Hz. Üsame C) Hz. Zeyd B. Sabit D) Hz. Umeyr B. Ebi Vakkas 60. Hz. Ebu Bekir, müşrik olan oğlu Abdurrahman ile; Hz. Mus ab b. Umeyr, müşrik olan kardeşi Aziz ile ve Hz. Hamza da kardeşi Abbas ile karşı karşıya savaşıyordu. İslam tarihinde akraba savaşı olarak da bilinen bu savaş hangisidir? 62. Siyer sınavına hazırlanan Ayşe babasına sordu: Ayşe: Baba, Hazreti Ebu Bekir in ünvanı nedir? Baba: Sıddık diye yanıtladı Ayşe: Babacığım Habeşistan muhaciri Hz. Cafer ve başarılı komutan Hz. Halid b.velid in ünvanlarını söyler misin? Baba:..,. Yukarıdaki diyaloğa göre Ayşe nin babası sırayla ne söylemiştir? A) Bedir Savaşı B) Uhud Savaşı C) Hendek Savaşı D) Mute Savaşı A) Zülfikar -Pehlivan B) Çilekeş - Savaşçı C) Hatib - Muzafer D) Tayyar - Seyfullah A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 15

16 63. Hicretin 7. Yılında Efendimiz 30 kişilik bir askeri birliği Huraka ya gönderdi. Askerlerin içinde Hz. Üsame de vardı. Müslümanlar oraya varıp düşmanları hemen dağıttılar. Savaş esnasında karşı taraftan birinin etrafını saran Müslümanlar La ilahe İllallah sözünü ondan işitince onu bıraktılar. Ancak Hz. Üsame b. Zeyd adamın bu sözüne aldırmadı ve onu öldürdü. Müslümanlar Medine ye döndükten sonra bu durum Peygamberimiz(sav) e haber verildi. Efendimiz Hz. Üsame yi çağırtarak; Ey Üsame! Sen, La ilahe illallah dedikten sonra adamı öldürdün mü? Hz. Üsame; O, bunu, canını kurtarmak için söyledi diye cevap verdi. Bunun üzerine Efendimiz Hz. Üsame ye ne demiştir? A) Bari kalbini yarsaydın da bu sözü samimiyetle mi söyledi diye bilseydin ya! B) Yine de öldürmemeliydin C) Bunun için şahidin var mı? D) Onu tanıyanlara da sorsaydın 65. Hendek Savaşı nda hendek kazma işlemi devam ederken Müslümanlar çok çetin bir kaya parçasına denk geliyorlar. Bir türlü bu kaya parçasını kıramayacaklarını anlayınca, durumu Peygamber Efendimiz (sav) e ilettiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz(sav) o kaya parçasını balyozla parçalamaya başladı. Peygamber Efendimiz(sav) o kaya parçasına her vuruşunda kaya parçalanıyor ve ondan bir kıvılcım çıkıyordu. Bu sırada Peygamber Efendimiz(sav) tekbir getirince Müslümanlar da tekbir getirmeye başladılar. Kaya tamamen parçalanınca Sahabeler bu kıvılcımların ne olduğunu Peygamber Efendimiz(sav) e sordular. Peygamber Efendimiz(sav) sahabelerin bu sorusuna, üç yerin Müslümanların olacağını müjdeleyerek cevap vermiştir. Bu üç yer aşağıdakilerden hangisidir? A) Afrika, Asya, Avrupa B) Kisra, Rum, San a C) Rum, Cezayir, Halep D) Suriye, Irak, Filistin 64. Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı nın sancaktarları arasında değildir? A) Hz. Musab b. Ümeyr B) Hz. Habbab b. Münzir C) Hz. Sa d b. Muaz D) Hz Osman A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 16

17 66. Peygamber Efendimiz(sav) in birçok konuda kendi fikrinin yanında ashabının da fikrini alıp önemsemesi ve bazı konularda onların fikri ile hareket etmesi hangi davranışa önem verdiğini kanıtlar? A) İstişareye B) Yardımlaşmaya C) Sadakate D) Saygıya Burada yaşayan Yahudilerin yaptığı fitnelerin son bulması için bu sefer yapılmıştır. - Kısa bir süre önce Müslüman olan Çoban Esved, bu savaşta şehit olmuştur. - Hz Peygamber, Yahudi bir kadın tarafından zehirli bir koyun ile öldürülmek istenmiştir. - Hz.Ali ye sancağın verilmesi ile savaş meydanında göstermiş olduğu kahramanlık neticesinde fetih gerçekleşmiştir. - Bu zaferin, Hz Cafer'in hicretten dönüşüne denk gelmesi Peygamber Efendimiz (sav)'i daha çok mutlu etmiştir. Yukarıda anlatılan fetih hangisidir? 67. Yahudilerin Medine'de üç kabilesi vardı. Peygamber Efendimiz(sav), kendileri ile antlaşma yapmasına rağmen; fırsatını bulunca Müslümanlara ihanet eden ve ihanetleri cezasız kalmayan bu üç yahudi kabilesi hangileriydi? A) Mekke'nin Fethi B) Taif'in Fethi C) Bedir Zaferi D) Hayber'in Fethi A) Hayber Yahudileri - Haris Yahudileri - Kaynuka Yahudileri B) Kudüs Yahudileri - Nadir Yahudileri - Kaynuka Yahudileri C) Kureyza Yahudileri - Nadir Yahudileri - Kaynuka Yahudileri D) İshak Yahudileri - Nadir Yahudileri - Kaynuka Yahudileri 69. Peygamber Efendimiz (sav)'in vefatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Mekke de, çok sevdiği Kabe de defnedildi. B) Miladi 632 yılında vefat etti. C) Mübarek bedenini Hz.Ali yıkadı D) Sahabeler çok üzülmüşlerdi, gözyaşları içinde dua ediyorlardı. A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 17

18 70. Peygamber Efendimiz (sav), Mute Savaşı nda ordunun başına ilk komutan olarak Hz. Zeyd b.harise yi tayin etti ve Zeyd öldürülecek olursa,o da öldürülürse. başa geçsin. O da öldürülecekse olursa, Müslümanlar kendi aralarında birini seçsin. Noktalı yere aşağıdaki sahabe isimlerinden sırasıyla hangileri gelmelidir? 72. Hudeybiye anlaşmasından sonra morali bozulan sahabe; Efendimiz(sav) in kurbanlıklarınızı kesin ve sakallarınızı tıraş edin talebine isteksiz kaldılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (sav) Ümmü Seleme validemizin fikriyle kendisi önce kalkıp kurbanını kesti ve tıraş oldu. Bunu gören sahabeler de kalkıp Peygamber Efendimiz(sav) in yaptığı şeyin aynısını yaptılar. A) Abdullah b. Revaha-Cafer b. Ebu Talib B) Cafer b. Ebu Talib-Halid b.velid C) Cafer b. Ebu Talib-Abdullah b. Revaha D) Halid b. Velid- Cafer b. EbuT alib Yukarıdaki paragrafta Efendimiz(sav) ile ilgili hangi konu vurgulanmıştır? A) Sahabelerden yapmalarını istediği davranışları, kendisinin önce yapması B) Sahabelerin yaptıklarına anlam verememesi. C) Sahabeleri hiç sevmemesi D) Sahabelerden şikayetçi olması. 71. Allah size birçok yerde yardım etti. Özellikle o gün kendi çokluğunuz size güven vermişti de o gün size bir faydası olmamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen başınıza dar gelmişti. Sonra da bozguna uğrayarak gerisin geri dönüp kaçmaya başlamıştınız. Allah ın (c.c) yukarıdaki ayetler ile Müslümanları ikaz ettiği savaş hangisidir? A) Uhud Savaşı B) Mute Savaşı C) Tebük Seferi D) Huneyn Savaşı 73. Peygamber Efendimiz (sav), Mekke yi fethederken hangi sureyi okuyarak şehre giriş yapmıştır? A) Fetih Süresi B) Bakara Süresi C) Yasin Süresi D) Ali-İmran Süresi A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 18

19 74. Hicretin 4. yılında bazı kabileler Allah Resul üne(sav) gelerek kendilerine İslam ı öğretmek için öğretmen sahabe istediler. Bunun üzerine Allah ın Resulü iyi yetişmiş 70 e yakın sahabesini onlara İslam hakikatlerini öğretmeleri için gönderdi. Bu sahabeler, ihanete uğrayıp çoğu şehit edilmişlerdir. Bu olay Peygamber Efendimiz (sav) i derinden üzmüş ve öfkelendirmiştir. 76. Yazdığı şiirlerle Peygamber Efendimiz (sav) e ve Müslümanlara eza veren, bu yüzden Peygamber Efendimiz (sav) in Allah ım şerri ilan ederek şiirler söyleyip duran şu Ka b B. Eşref ten dilediğin şekilde intikam al. Şeklinde beddua ettiği Yahudi şairi hangi kahraman sahabe öldürmüştür? Bu olay İslam tarihinde ne diye bahsedilir? A) Bir i Maune B) Uhud C) Kaynuka D) Rauna A) Hz. Ömer B) Hz. Hamza C) Sa d b. Ebi Vakkas D) Muhammed b. Mesleme 75. -Aşırı sıcak ve zahmetli bir mevsimdi. -Bizans Ordusu hem silah hem de insan gücü yönünden güçlüydü. -İslam Ordusunun savaş malzemeleri için büyük miktarda paraya ihtiyaç vardı. -Zengin Müslümanlar mallarının büyük bir bölümünü seferber etti. -Peygamber Efendimiz(sav)'in katıldığı son savaştır. -Orduya zorluk ordusu denilmiştir. Yukarıda anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Huneyn Savaşı B) Tebük Seferi C) Mute Savaşı D) Kadisiye Savaşı 77. Mute Savaşıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Müslümanlar ile Bizanslılar arasında yapılan ilk savaştı. B) Müslümanların sayısı yaklaşık üç bin, Bizanslıların sayısı iki yüz bin idi. C) Bu savaşta Müslümanların üç büyük komutanı art arda şehit düşmüşlerdi. D) Peygamber Efendimiz (sav), bu savaşa katılmıştır. A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 19

20 78. Savaşa gitmek istedikleri halde; imkansızlıklardan dolayı binek bulamayınca, çok üzülüp gözyaşı döken (haklarında ayet nazil olan) sahabelerin meselesi Savaşa giden orduya yetişemedikleri için geride kalan ve yaşadıkları 50 günlük boykot ve yaptırıma maruz kalan 3 samimi Müslümanın (Ka b Bin Malik, Hilal bin Ümeyye, Mürare bin Rebi) meselesi 80. Müşriklerin Peygamber Efendimiz(sav) i öldürmek için toplanıp karar aldıkları yerin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kabe B) Dar ul Ebu Cehil C) Dar ul Erkam D) Dar un- Nedve Size hangi olayı hatırlatmaktadır? A) Hayber Savaşı B) Tebük Seferi C) Mute Savaşı D) Huneyn savaşı 79. Bana vefat edeceğini haber verince ağladım. Daha sonra aile bireyleri arasında kendisine ilk olarak, benim kavuşacağımı haber verdi, bunun üzerine de güldüm. Peygamber Efendimiz(sav), vefat etmeden önce yukarıdaki konuşma, kendisi ile hangi çocuğu arasında geçmiştir? SORULARINIZ BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ CEVAPLARINIZI CEVAP KAĞIDINA KODLAMAYI UNUTMAYINIZ!!! A) Hz. Zeynep B) Hz.Fatıma C) Hz.İbrahim D) Hz.Abdullah A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 20

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017 1. I. Ahmet yıldızının doğması II. Zalim Ebrehe nin ölmesi III. Mecusilerin sürekli yanan ateşinin sönmesi IV. Kabe deki putların yere yıkılması V. İran daki Kisra gölünün kuruması VI. Göbek bağı kesilmiş

Detaylı

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir?

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir? 1. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası düzenlenen bu yarışmada sorumlu olduğunuz kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Peygamberimi Seviyorum B) Peygamberimi Öğreniyorum

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan 1) Bu testte 80 Soru Vardır 2) Bu test için ayrılan süre: 90 dakikadır 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap yarımadasının durumu ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Araplar henüz bir millet haline

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Uhud savaşından dört ay sonra meydana gelen Bi r-i Maûne fâciası ndan sağ kurtulan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER Müşriklerle İlişkiler - İlk Seriyyeler ve Gazveler Gazve: Hz. Peygamber in katıldığı bütün seferlere gazve (ç.

Detaylı

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1 1. Efendimizin (sav) altı kuşak önceki atası olan, Kureyş in de atası olarak bilinen kişi kimdir? a) Kusay İbn-i Kilab b) Abdulmuttalib c) Kaab bin Malik d) Haris bin Hisam e) Miktat bin Numan 2. Kabe

Detaylı

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi On5yirmi5.com Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi Siyer-i Nebi için Hz. Peygamberimizin hayatının tarihi kronolojik sıralaması. Doğumundan vefatına mekke ve medine dönemine göre. Yayın Tarihi

Detaylı

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke TEST 1 Çocukluk Dönemi 1. Peygamber Efendimiz (s.a.v) kimin neslindendir? 8. Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesi vefat ettiği zaman A) Hz.İbrahim in oğlu Hz.İsmail kaç yaşındaydı? B) Hz.İbrahim in oğlu

Detaylı

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Adı ve Soyadı Okulu Sınıfı Öğrenci Numarası :...... :...... :...... :...... ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015 1. 2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını öğrenmenin temel amaçlarından değildir? A) Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını zihinlerde ve gönüllerde kalıcı kılmak B) Peygamber

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ Ficar savaşları ve Hılful Fudul olaylarından sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) in yirmi beş yaşında iken Hatice ile evlendiği yıla kadar

Detaylı

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU Kutlu Doğum Haftası Etkinlik Türü: Bilgi Yarışması Soruları Bilgi Konu Alanı: Hayatı Kapsamı: in hayatıyla ilgili temel düzeyde bilgileri ölçmeye yönelik sorular içerir. Hazırlayan: Musa AYDOĞDU 2012 (

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL)

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL) (Sayfa 9) 1. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) nerede doğmuştur? 2. Hicaz bölgesinin 3 önemli kenti nedir? 3. Peygamberimiz doğduğunda Mekke, Taif ve Medine de hangi kabileler bulunuyordu? 4. Araplar

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015 1. 1. Elçiler yılı 2. Rec i ve Bi r-i Maune Olayları 3. Tebük Seferi 4. İsra ve Mi rac Hadisesi Yukarıdaki olayların kronolojik (tarih) sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) 4-2-3-1 B) 2-4-1-3

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER Hudeybiye Barış Antlaşması ile Mekke'nin fethi arasında geçen iki yıla yakın bir zaman zarfında Hz. Peygamber

Detaylı

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır. SINAV KURALLARI 1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa

Detaylı

6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza hangi savaşta şehit düşmüştür?

6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza hangi savaşta şehit düşmüştür? 1. Peygamberimize şiddetli düşmanlık eden amcası Ebu Leheb hakkında inen sure hangisidir? A) Zuhruf B) Vakıa C) Nasr D) Tebbet E) İhlas 6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza

Detaylı

Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı

Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı Ödüllü Siyer Yarışması 1 1. Ebrehe, Habeşlilerden teşkil ettiği muazzam bir ordu ile Kâbe yi yıkmak için önünde büyük bir fil bulunduğu halde, Mekke ye doğru harekete geçmişti. Önüne çıkan bütün kavimleri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB 05 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

1. Siyer i Nebi ne demektir? Cevap: Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki,

1. Siyer i Nebi ne demektir? Cevap: Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki, 1. Siyer i Nebi ne demektir? Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki, adalet ve davranislarini inceleyen ilimdir. 2. Peygamberimiz

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

4. Kâbe de ilk defa açıktan Kur'an-ı Kerim okuyan ve sonrasında darp edilen sahabe kimdir?

4. Kâbe de ilk defa açıktan Kur'an-ı Kerim okuyan ve sonrasında darp edilen sahabe kimdir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v.), "Müslümanlar! Bundan sonra tekrar putperest olmanıza imkân yoktur, bundan zerre kadar endişe etmem. Korktuğum şey, sizin dünyaperest olmanızdır." sözünü hangi savaşa binaen söylemiştir?

Detaylı

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI 1.DÜZEY 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Araplarda bilinen yaygın evlenme şekillerinden değildir A)Nikâh-ı Mut a C) Nikah-ı Şigar B)Nikâh-ı Bedel D)Resmi Nikah 2) İslam öncesi Arap yarımadasında

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI -Yetişkinler Kategorisi- Hz Muhammed in Hayatı- Martin LİNGS 1 SİYER YARIŞMASI 2. KATEGORİ HZ. MUHAMMED(sav) İN HAYATI MARTİN LİNGS 1-Abdu l-muttalib e rüyasında

Detaylı

A) Mescid-i Nebi B) Mescid-i Aksa C) Kuba Mescidi D) Beytullah E) Kıbleteyn Mescidi

A) Mescid-i Nebi B) Mescid-i Aksa C) Kuba Mescidi D) Beytullah E) Kıbleteyn Mescidi 1. Yeryüzünde çevresiyle birlikte tertemiz ve güvenli kılınan, sahibinden dolayı orayı ziyaret edenlerin şereflendirildiği; ona nispetle tüm mescitlerin ve çevresinin temiz, emin ve şerefli kılındığı mabet

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ödüllü Siyer Yarışması B Kitapçığı. 1. Müellefe-i Kulub kavramını en iyi açıklayan şık aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Ödüllü Siyer Yarışması B Kitapçığı. 1. Müellefe-i Kulub kavramını en iyi açıklayan şık aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Ödüllü Siyer Yarışması 1 1. Müellefe-i Kulub kavramını en iyi açıklayan şık aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Kalbi bozuk fesat kimseler B) İslam İnkılabına kefil olmuş kimseler C) Nifak sahibi

Detaylı

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır?

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır? - 1 - 1. Yahudi yerleşim merkezlerinden olan Fedek, barış yoluyla hangi olaydan sonra İslâm topraklarına katılmıştır? A) Mekke'nin fethi B) Veda Haccı C) Bedir savaşı D) Hayber'in Fethi E) Tebük seferi

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI SANCAKTEPE İMAM HATİP LİSELERİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ 2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI (HALKA YÖNELİK) SORU KİTAPÇIĞI ADI/SOYADI : TELEFONU : SALON NO : Açıklama 1. u kitapçýkta Din Kültürü

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017 1. Hz. Muhammed (sav), insanlık tarihinin en büyük değişimini gerçekleştiren insandır. Onun kıymetini anlamak için ondan önce dünyanın durumunu ve ondan sonra onun yolundan ayrılmış insanlığın durumunu

Detaylı

HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM

HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM [2b] (1) HAYBER KALESİ NİN FETHİ (3) Haberleri rivayet edenler ve eserlerden nakledenler şöyle anlatırlar: Hazret-i Muhammed; (5) bir gün sabah namazını kıldı, (6) mübarek

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ali yi seven beni de sever, beni seven Allah ı da sever. Hz. Muhammed (Et-Tabarani Mucem El-Kebir, XXIII, s. 380, Hadis No: 901). Benim yüzümden iki kişi yok olmuştur:

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2013

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2013 1. 1.Yahudi şairlerinden biridir. 2.Beni Nadir Yahudilerinin ileri gelenlerindendir. 3.Diliyle ve şiirleriyle sürekli peygamberimizi eleştirmiştir. 4.Muhammed bin Mesleme adında yiğit bir Müslüman tarafından

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2013

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2013 1. Peygamber Efendimiz(sav), Taif'ten dönüşünde Utbe ve Şeybe kardeşlerin bağında dinlenirken, kendisine üzüm ikram eden ve iman edip Müslüman olan köle hangi peygamberin kavmindendi? A) Hz.Musa(as) B)

Detaylı

4. Peygamberimiz hicret için evinden çıkarken ne yapmıştır?

4. Peygamberimiz hicret için evinden çıkarken ne yapmıştır? 1. Aşağıdakilerden hangisi birinci akabe biatında Medinelilerin Efendimiz'e (s.a.v.) verdiği sözlerden değildir? A) Allah tan başkasını Tanrı yerine koymamak B) Birbirlerine iftira etmemek C) Kimseden

Detaylı

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur?

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? - 1 - 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? A) 23 yaşında B) 30 yaşında C) 35 yaşında D) 40 yaşında 5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? A) Hz. Aişe B) Hz. Sevde

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Allah ın önceden takdir ettiği, programladığı şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine... denir. Cümlede

Detaylı

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI. -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI. -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU 1 SİYER SORULARI - 3.Kategori - HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN

Detaylı

Kutlu Doğum Siyer Sınavı 2012

Kutlu Doğum Siyer Sınavı 2012 1. İslam Rehberi Hz. Muhammed (sav) in ilk hicret kafilesini Habeşistan a göndermesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Habeşistan kralı Necaşi nin güçlü bir orduya sahip olması B)

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

1. Aşere-i Mübeşşere'nin yiğitlerinden, Ebu'l Aver künyeli, 48 hadis rivayeti olan, ismi mutlu, mesut ve bahtiyar anlamı taşıyan sahabemiz kimdir?

1. Aşere-i Mübeşşere'nin yiğitlerinden, Ebu'l Aver künyeli, 48 hadis rivayeti olan, ismi mutlu, mesut ve bahtiyar anlamı taşıyan sahabemiz kimdir? SORULAR 1. Aşere-i Mübeşşere'nin yiğitlerinden, Ebu'l Aver künyeli, 48 hadis rivayeti olan, ismi mutlu, mesut ve bahtiyar anlamı taşıyan sahabemiz kimdir? A) Talha bin Ubeydullah B) Sad bin Ebi Vakkas

Detaylı

Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 15 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 15 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 15 DENEME ISBN 978-605-318-711-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

Kutlu Doğum Siyer Sınavı 2012

Kutlu Doğum Siyer Sınavı 2012 1. Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalib Hz. Muhammed (sav) e bakması için diğer amcaları arasından neden Ebu Talib i seçmiştir? A) Daha zengin olduğu için B) Çocukları daha fazla olduğu için C) En büyük

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 115 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 3

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 115 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 3 yayın no: 115 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 3 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 30 5 Sertifika no: 14452 3 Uğurböceği

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2014

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2014 1. Peygamber Sevdalılarının kutlu doğum münasebetiyle düzenlemiş olduğu, 2014 yılı kutlu doğum siyer sınavının, on beş yaş altı kategorisi için belirlenen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisinde doğru

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I.

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. Sınav Soruları Ad - Soyad :... Tarih : 28 Mart 2012 Sınıf :... YÖNERGE: Sınavımız

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MUTE SEFERİ - H8

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MUTE SEFERİ - H8 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MUTE SEFERİ - H8 Kaza Umresi nden sonra hem Rasulullah, hem de müslümanlar, Medine ye ferahlamış olarak dönmüşlerdi. Bundan sonra güzel günler görülmeye

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

HİLAL KARA ABDULLAH KARA Yayınlanmış Eserleri:

HİLAL KARA ABDULLAH KARA Yayınlanmış Eserleri: HİLAL KARA Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nden mezun oldu. U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Almanya da Psikoloji dalında yüksek lisans, Pedagoji dalında

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRETİN İLK YILLARINDA DİĞER BAZI GELİŞMELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRETİN İLK YILLARINDA DİĞER BAZI GELİŞMELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRETİN İLK YILLARINDA DİĞER BAZI GELİŞMELER Bir önceki dersimizde, Hicretin İlk Yılında Allah Rasulünün hangi konular üzerinde durduğunu görmüş idik. Mescid

Detaylı

ORTAOKUL DERS KİTABI

ORTAOKUL DERS KİTABI ORTAOKUL 5 DERS KİTABI Hatice ARICI Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarih ve 172 sayılı kararıyla 2014-2015 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Editör

Detaylı

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir.

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Hz. Hüseyin: da aile halkından 19 kişi

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. ÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 İN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1. 3. Peygamberler bir meslek edinerek çalışmışlar, rızıklarını kazanmışlardır. Örneğin Hz. avut demircilik, Hz.

Detaylı

AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016

AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016 Sayfa 1 / 13 AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016 KATILIMCININ ADI-SOYADI: YAŞI: ALDIĞI PUAN: DERECESİ: 2016 Sayfa 2 / 13 SORULAR 1) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin, sahabelerin

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 35 soru ÖABT DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 35 soru ÖABT DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 35 soru ÖABT DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Yazar: Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ SORU BANKASI ISBN???-???-???-???-? Kitapta yer

Detaylı

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I. İnsanların rahatını kendi rahatına tercih ederdi. II. Yapılacak olan bir işte arkadaşlarının görüşünü alırdı. III. Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde ahir zamanda geleceği müjdelenen bir kişidir.

Detaylı

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri İslam ve Hemşirelik Savaşta Kadınların Görevleri Savaşta Yaralı Bakımı Kahraman Kadın Savaşçılar Ümmü Habibe Kahraman Havle Hastabakıçısı Rufeyde Hasta Bakım

Detaylı

SİYER SINAVI B Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 1

SİYER SINAVI B Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 1 1. 2. 3. Peygamberliğin 10. yılında Efendimiz(sav) Taif e gitti. Burada 10 gün ziyaretlerde bulunarak halkı İslam a davet etti. Taif halkından kimse Peygamber Efendimiz(sav) in davetine icabet etmediği

Detaylı

12) Aşağıdakilerden hangisi Suffe Ashabının katıldığı işlerden değildir?

12) Aşağıdakilerden hangisi Suffe Ashabının katıldığı işlerden değildir? DİTİB KADIN KOLLARI 2011 SİYER YARIŞMASI SORULARI 1) Aşağıdakilerden hangisi Hicaz bölgesinin önemli şehirlerinden biri değildir? a) Mekke b) Taif c) San a d) Medine 2) Hz.Muhammed (sav) Peygamberliğinin

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ İlahiyat Fakültesi, Manisa İl Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi işbirliği ile düzenlenen; Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI. Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12.

ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI. Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12. 1 ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12. Gecesi İlk Vahiy: (610) yılı Ramazan ayının 27. gecesinde sabaha karşı

Detaylı

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu 1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634) a.yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI

2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI 2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI 1- Mekkelilerin Peygamberimize mallarını emanet etmeleri O nun hangi ahlaki davranışına örnektir? Güvenilirliği 1 / 71 2- Hz. Peygamber in "Vallahi hırsızlık

Detaylı

HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF

HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF ORTAÖĞRETİM HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:5972

Detaylı

8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI

8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI 8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI Yavuz YILDIRIM Her toplumun organizasyona ihtiyacı olduğu kabul edilen bir gerçektir. Hz. Muhammed de Mekke şehrinden Medine ye hicret ettikten sonra Medine

Detaylı

Hazret-i Muhammed (S.A.V.) altı yaşındayken annesi vefat etti. Dedesi Abdül Muttalib çocuğu himayesine aldı, fakat iki sene sonra o, da öldü.

Hazret-i Muhammed (S.A.V.) altı yaşındayken annesi vefat etti. Dedesi Abdül Muttalib çocuğu himayesine aldı, fakat iki sene sonra o, da öldü. Hazret-i Muhammed (S.A.V.) M.570 senesinde Arabistan ın Mekke şehrinde doğdu. Dedesi Abdül Muttalib ona Muhammed ismini verdi. Hazret-i Muhammed (S.A.V.) öksüz olarak dünyaya geldi. Babası Abdullah, doğumundan

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 26 KSIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. 3. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. (Hadis-i Şerif) Bu hadisi ilke edinen bir kimseden aşağıdaki davranışlardan

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

HİCRET GECESİNDE HZ. EBÛ BEKİR'İN EVİNDEYİZ Cuma, 12 Ekim :05

HİCRET GECESİNDE HZ. EBÛ BEKİR'İN EVİNDEYİZ Cuma, 12 Ekim :05 Hz. Ebû Bekir, hem İslâm dan önce hem de İslâm dan sonra Hz. Peygamber efendimizin en yakın arkadaşıdır. Aralarında iki yaş fark vardır. Hz. Peygamber, arkadaşından iki yaş büyüktür. Bilindiği gibi insan,

Detaylı

SİYER SINAVI B Kitapçığı 3.KATEGORİ Sayfa 1

SİYER SINAVI B Kitapçığı 3.KATEGORİ Sayfa 1 1. 2. 3. -Kabe hakemliği olayında müşriklerin Peygamberimiz(sav) in vereceği her hükme rıza göstereceklerini dile getirmeleri - Peygamber Efendimiz(sav) e iman etmemelerine rağmen müşriklerin, mallarını

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI SNCKTEPE İMM HTİP LİSELERİ MEZUNLRI VE MENSUPLRI DERNEĞİ 2. KUTLU DOĞUM KİTP OKUM YRIŞMSI (HLK YÖNELİK) SORU KİTPÇIĞI DI/SOYDI : TELEFONU : SLON NO : çıklama 1. Bu kitapçýkta Din Kültürü ve hlak Bilgisi

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Hz. Ebubekir i Tanıyor musunuz? Pazartesi, 04 Şubat :53

Hz. Ebubekir i Tanıyor musunuz? Pazartesi, 04 Şubat :53 Hz. Muhammed (s.a.s.)'in İslâm'ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin, aşere-i mübeşşerenin ilki. Câmiu'l Kur'an, es-sıddîk, el-atik lakaplarıyla bilinen büyük sahabi.kur'ân-ı

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı