STRATEJİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 STRATEJİK PLANI MANİSA

2 STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER Manisa Celal Bayar Üniversitesi Stratejik Planı dönemine yönelik olarak amaçlarını şu şekilde belirlemiştir: Amaç 1. Eğitim -öğretim kalitesini geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak, Amaç 2. Bilimsel ve yenilikçi araştırma-geliştirme olanaklarını iyileştirmek, Amaç 3. Kurumsal kalite yönetim anlayışını ve insan kaynaklarını geliştirmek, Amaç 4. Toplumsal hizmet kalitesini geliştirmek.

3 Hedefler ve Stratejiler AMAÇ 1 EĞİTİM -ÖĞRETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK Hedef 1.1. Manisa Celal Bayar Üniversitesinin, öğrencilerin öncelikli tercihleri arasında yer almasını sağlamak Strateji Üniversite tanıtım faaliyetlerini etkinleştirmek Tanıtım toplantılarının Medyada yer alan tanıtım faaliyetlerinin Tanıtım fuarlarına katılım Birim Web sayfalarının yıl içinde Türkçe ve İngilizce güncellenme Birim bazında Web sayfası tıklanma Strateji İntörn eğitim modelini yaygınlaştırmak ve tanıtımını sağlamak İntörn eğitimine geçen program İntörn eğitiminin tanıtımı amaçlı yapılan etkinlik Strateji Mezunların istihdam imkânlarını ve mezun geribildirimlerini artırmak Dış paydaşlarla yapılan faaliyet Mezunların istihdam oranı Mezun bilgi sisteminde kayıtlanma oranı Mezunlardan alınan geribildirim oranı 2

4 Hedef 1.2. Eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesini sağlamak Strateji Eğitim-öğretim programlarının akreditasyon, kalite güvence çalışmalarını sağlamak ve sürdürmek Akreditasyon çalışmalarına başlamış olan birim Akreditasyon çalışmalarını tamamlayan birim Kalite güvence belgeleme çalışmalarına başlayan birim Kalite güvencesi belgesi almış birim Strateji Yan dal/çift ana dal ve ortak programların disiplinler arası öğrenme becerilerini geliştirmek üzere çeşitlendirmek, ulusal ve uluslararası değişim programlarının etkinliğini artırmak Açılan yan dal/çift ana dal Farklı birimlerde açılan ortak ders Farklı birimlerden ders alan öğrencilerin oranı Değişim programlarına katılan öğrenci 3

5 Strateji Toplumsal ve teknolojik gelişmelere uygun olarak ihtiyaç duyulan alanlarda yeni eğitim programları, derslerin açılması ve seçilme oranlarının düzeyinin artırılmasını özendirmek Bu kapsamda açılan yeni program Bu kapsamda açılan yeni ders Revize edilen öğretim planı Programdaki seçimlik derslerin zorunlu derslere oranı Strateji Girişimci ve yenilikçi öğrenci yetiştirmek Girişimcilik ve yenilikçilikle ilgili açılan ders KOSGEB sertifikası alan öğrenci Ön kuluçka programlarına alınan öğrenci Kuluçka programlarına alınan öğrenci öğretim elemanı Hedef 1.3. Öğretim elemanlarının eğitici özelliklerini sürekli geliştirmek ve bu yöndeki çalışmaları desteklemek Strateji Çağdaş öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme, öğretim teknolojileri, sunum ve soru hazırlama becerileri vb. konularda eğiticilerin eğitimi amaçlı seminer ve programlar düzenlemek Düzenlenen seminer ve program Düzenlenen seminer ve programlara katılan öğretim elemanı oranı 4

6 Strateji Eğitimin sürekli iyileştirilmesi kapsamında öğrencilerin ders değerlendirmeleriyle ilgili görüş ve düşüncelerinin öğretim elemanlarına geribildirim olarak sunulmasını sağlamak Geribildirimde bulunan öğrencilerin oranı Birim kalite komisyonlarınca düzenlenen toplantı Strateji Öğretim elemanlarının mesleki, bilimsel ve sanatsal bakımdan kendilerini geliştirme çalışmalarına katılımını özendirmek ve desteklemek Öğretim elemanlarının kendini geliştirmelerine imkân veren çalışma Kendini geliştirme çalışmalarına katılan öğretim elemanı oranı Bu kapsamda yapılan çalışmaların desteklenme oranı Öğretim elemanlarının katıldığı kurs Öğretim elemanlarının aldığı sertifika Hedef 1.4. Öğrencilerin eğitim-öğretim performanslarının yanı sıra sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek Strateji Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini çeşitlendirerek etkinleştirmek Yapılan psikolojik danışma ve rehberlik çalışması Yapılan psikolojik danışma ve rehberlik çalışması çeşidi Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti alan öğrenci 5

7 Strateji Sosyal sorumluluk ve proje faaliyetlerini özendirmek Birim başına düşen etkinlik ve proje Sosyal sorumluluk ve proje faaliyetlerinin yaygınlık etkisi Strateji Kariyer geliştirme hizmetlerini etkinleştirmek Düzenlenen etkinlik Girişimcilik ve yenilikçilikle ilgili gerçekleştirilen toplantı Girişimcilik ve yenilikçilikle ilgili verilen sertifika Öğrencilerin düzenlenen etkinliklerden memnuniyet düzeyi Strateji Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere destek vermek Düzenlenen kültürel faaliyet Düzenlenen sportif faaliyet Kulüp/topluluk Düzenlenen etkinliklere öğrenci katılım oranı Hedef 1.5. Eğitim-öğretim alt yapısı ve donanımını güçlendirmek Strateji Otomasyon sistemini iyileştirmek ve geliştirmek Sözlü ve yazılı hata bildirimlerinin azalma oranı 6

8 Strateji Üniversite bütçesi doğrultusunda yeni fiziksel mekânlar kurmak, var olanları yenilemek, geliştirmek ve iş güvenliği risk analizi sonuçları göz önünde bulundurularak standartlara uygun hale getirmek Depreme dayanıklılık vb. testleri yapılıp tedbiri alınan bina İş güvenliği risk analizi yapılıp tedbiri alınan bina Yeni yapılan Fiziksel alan miktarı (m 2 ) Strateji Kampus, laboratuvar ve dersliklerdeki teknolojik donanımı yenilemek ve güçlendirmek Öğrencilerin eğitim öğretim imkânlarından memnuniyet düzeyi Yenilenme ihtiyacı olan yenilenen laboratuvar ve derslik donanımı Açılan yeni laboratuvar Strateji Klasik kütüphane hizmetlerini birimler bazında yaygınlaştırmak ve geliştirmek Öğrenci başına düşen kitap Ders çalışma alanları (m 2 ) Merkez Kütüphanenin açık olduğu süre (saat) Kütüphane hizmetleri hakkında bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarına katılan öğrenci 7

9 AMAÇ 2 BİLİMSEL VE YENİLİKÇİ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME OLANAKLARINI İYİLEŞTİRMEK Hedef 2.1. Araştırmacı insan kaynağının yenilikçi ve nitelikli araştırma yapabilme kapasitesini artırmak Strateji Araştırmacılara yenilikçi ve nitelikli araştırma yapabilme kapasitesi kazandıracak eğitim programları düzenlemek Üniversitenin araştırma alanında rekabet yeteneğini arttıracak eğitim programı Üniversitenin araştırma alanında rekabet gücünü arttıracak eğitim programlarının katılımcı (Lisans ve lisansüstü dersler dışında teorik kurslar) Öğretim üyesi başına düşen SCI, SCI- Expanded, SSCI ve AHCI İndekslerinde yer alan uluslararası yayın sayıları Strateji Öncelikli alanlar ile ilgili ulusal/uluslararası çalıştay/sempozyum düzenlemek ve ikili/çoklu anlaşmalar yapmak Ulusal ve uluslararası çalıştay Ulusal/uluslararası ikili/ çoklu anlaşma Uluslararası kongre, sempozyum vb. bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmak üzere görevlendirilen öğretim elemanı Üniversite içi araştırma destek kaynakları hariç ulusal kaynaklı ve/veya uluslararası destekli araştırma proje 8

10 Strateji Öğretim elemanlarının yurt dışı araştırma deneyimi kazanmasına yönelik özendirici düzenlemeler yapmak Yurtdışı araştırma olanaklarından yararlanan öğretim elemanı İstihdam edilen yurt dışı deneyimli araştırmacı Hedef 2.2. Bilimsel ve yenilikçi araştırma-geliştirme süreçleri ile ilgili fiziksel altyapıyı geliştirmek Strateji DEFAM ve DEFAM dışındaki araştırma laboratuvarlarının çeşitliliğini artırmak ve akreditasyonlarının tamamlanmasını sağlamak Akredite araştırma laboratuvarlarının Laboratuvarlardaki model ve fonksiyonları güncellenmiş araç ve gereçlerin Araştırmalara yönelik ortak kullanılan lisanslı paket programların DEFAM dışındaki araştırma ve geliştirmeye yönelik laboratuvarların DEFAM da çalışan tam zamanlı uzman DEFAM dışındaki laboratuvarlarda çalışan tam zamanlı teknik eleman 9

11 Strateji Merkez kütüphanedeki basılı ve elektronik kaynak kapasitesi ile erişilebilirlik kapasitesini geliştirmek Elektronik veri tabanı Açık erişime açılan yayın Yapılan veri tabanı kullanıcı eğitimi Yapılan veri tabanı kullanıcı eğitimine katılan kullanıcı Hedef 2.3. Araştırma sonuçlarını toplumsal faydaya dönüştürmek Strateji Girişimciliği destekleyecek altyapı faaliyetlerini geliştirmek ve yatırım alan girişimcilik projesi nı artırmak Girişimcilik sertifika programlarının ve katılımcılarının TGB de kuluçka programına alınan öğretim elemanı ve öğrenci sayıları Ticarileştirilen patent Strateji Araştırmaların yayına dönüşmesini ve fikri mülkiyet kazanmasını teşvik edici ve destekleyici sistem geliştirmek Yayına dönüştürülen lisansüstü tez Lisansüstü çalışmalardan elde edilen patent 10

12 Strateji Ekonomik değer ve toplumsal faydaya dönüşen bilimsel araştırmaları görünür kılmak Üye olunan organizasyon veya düzenlenen proje pazarı, proje yarışması vb. ve bu organizasyonlardaki katılımcı Hedef 2.4. Katma değer yaratan bilimsel ve yenilikçi çıktıları artırmak Strateji MCBÜ Teknoloji Transfer Ofisini kurmak ve aktif hale getirerek proje çıktıları için farkındalık çalışmaları gerçekleştirmek Teknoloji transfer ofisine getirilen proje Ticarileşen proje Strateji Öncelikli alanlardaki araştırma projeleri için BAP süreçlerini geliştirmek Öncelikli alanlarda yapılan proje 11

13 AMAÇ 3 KURUMSAL KALİTE YÖNETİM ANLAYIŞINI VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK Hedef 3.1. Kurumsal yapılanmaya ilişkin kalite sistemleri uygulamalarını ve kalite kültürünü üniversite genelinde yaygınlaştırmak Strateji ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini 2022 yılı sonuna kadar tüm birimlerde belgelendirmek ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alan birim oranı Hedef 3.2. İnsan Kaynakları Performans Değerlendirme Sisteminin oluşturmak ve geliştirmek Strateji Tüm birimleri kapsayan insan kaynakları planlaması ve norm kadro çalışması yapmak İnsan kaynakları planlaması ve norm kadro çalışmaları tamamlanan birim oranı 12

14 Strateji Personelin mevzuat, bilgi, beceri, sorumluluk, iletişim vb. konulardaki yetkinliklerini geliştirmek Personele mevzuat kapsamlı verilen hizmet içi eğitim ders saati Personele Mesleki gelişim kapsamında verilen hizmet içi eğitim ders saati Personele kişisel gelişim kapsamında verilen hizmet içi eğitim ders saati Yetkinliklerini artırmaya yönelik kurum dışı eğitimlere katılan personel Strateji İnsan kaynakları performansını arttırmaya yönelik bilişim alt yapısını geliştirmek Personel otomasyon programına geçilen birim oranı Tüm verilerin tutulduğu ortak sanal veri tabanı olan Bütünleşik Bilgi Sisteminin (BBS) kullanım oranı Hedef 3.3. Personelin aidiyet duygusunu geliştirerek memnuniyet, katılım ve bağlılıklarını arttırmak ve sürdürülebilir hale getirmek Strateji Tüm üniversite çalışanlarına yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek Düzenlenen etkinlik Strateji Personel memnuniyet değerlendirme sistemini oluşturmak ve personel memnuniyetini ölçmek Personel memnuniyeti artış oranı 13

15 AMAÇ 4 TOPLUMSAL HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK Hedef 4.1. Yaşam boyu öğrenim olanaklarını artırmak Strateji Sürekli Eğitim Merkezinde iç ve dış paydaşlara eğitim programları düzenlemek Düzenlenen sertifikalı program Düzenlenen sertifikalı programlara katılan kişi Hedef 4.2. Üniversite sanayi işbirliğini arttırmak Strateji AR-GE şirketlerine MCBÜ Teknoparkını tanıtmak Teknoparkta faaliyet gösteren şirket Teknoparkta tam zamanlı dışarıdan çalışan personel Strateji Üniversite-Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (USİTEM) faaliyetlerini artırmak İsteğe bağlı staj programından yararlanan öğrenci Teknik gezi Sanayi işbirliği toplantı 14

16 Hedef 4.3. Hafsa Sultan Hastanesi hizmet kalitesini artırmak Strateji Hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak ve sağlık hizmetlerinde standardizasyonu sağlamak Hasta memnuniyeti anketi Çalışan memnuniyetinin anketi Birimlerde yapılan standardizasyon (Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre) Sağlık personeli İdari personel Strateji Hastaneye yeni birim ve teknolojiler kazandırmak Klinik bazda yatak Yoğun bakım yatak Yeni kazandırılan sterilizasyon, organ nakli, yanık ünitesi gibi birim Gözden geçirilen birim Sağlanan büyük bir cihaz Poliklinik hizmet şartlarında gerçekleştirilen iyileştirme Ameliyathane Strateji Hastane görselini arttırmak, ulaşılabilirliğini sağlamak ve sosyal projeler geliştirmek Hastane ve çevresinde yeşil alanlar (m 2 ) Otopark araç Acil servis için heliport alanının oluşturulması 15

17 Hedef 4.4. Manisa nın sosyal ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmak Strateji Akademik birimlerin kendi uzmanlık alanlarında, toplumu bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak üzere düzenli etkinlikler gerçekleştirmesini sağlamak Düzenlenen etkinlik Etkinliklerin katılımcı Strateji Toplumu bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak üzere MCBU-UZEM aracılığıyla çevrimiçi bilgilendirmeler ve eğitimler gerçekleştirilmesini sağlamak Düzenlenen eğitim programı Eğitimlere katılan öğrenci Strateji Fakülte ve Yüksekokulların STK lar ile işbirliği içerisinde etkinlikler düzenlemesini sağlamak Düzenlenen etkinlik Etkinliklerin katılımcı Strateji Kamu kurumları ve özel sektör ile proje ortaklıklarını geliştirmek Ortak gerçekleştirilen proje 16

18 Strateji Engelsiz MCBÜ'nün çalışmalarını etkinleştirerek engelliler için erişilebilir bir üniversite ortamı oluşturmak Erişilebilirliği arttırmak için yapılan düzenleme Engelli öğrenci, akademik ve idari personelin sunulan hizmetlerden memnuniyet düzeyi Strateji Üniversitenin sahip olduğu müzelerin tanınırlığını ve etkinliğini arttırmak Tıp Müzesi ziyaretçi Mevlevihane Müzesi ziyaretçi Müzelerin görsel, işitsel vb. desteklerle etkinliğinin arttırılmasını sağlamak amacıyla yapılan düzenleme 17

19 PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER TABLOSU Strateji No Stratejiler Performans Göstergeleri Sorumlu Birimler Üniversite tanıtım faaliyetlerini etkinleştirmek Tanıtım toplantılarının Genel Sekreterlik Medyada yer alan tanıtım faaliyetlerinin Protokol, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Tanıtım fuarlarına katılım Birim Web sayfalarının yıl içinde Türkçe ve İngilizce güncellenme Birim bazında Web sayfası tıklanma Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İntörn eğitim modelini yaygınlaştırmak ve İntörn eğitimine geçen program tanıtımını sağlamak İntörn eğitiminin tanıtımı amaçlı İntörn Eğitimi Komisyonu yapılan etkinlik Mezunların istihdam imkânlarını ve mezun Dış paydaşlarla yapılan faaliyet geribildirimlerini artırmak Mezunların istihdam oranı Mezunlarla İletişim Koordinatörlüğü (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) Mezun bilgi sisteminde kayıtlanma oranı Mezunlarla İletişim Koordinatörlüğü (Öğrenci Mezunlardan alınan geribildirim oranı İşleri Daire Başkanlığı) Mezunlarla İletişim Koordinatörlüğü (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) 18

20 Eğitim-öğretim programlarının akreditasyon, kalite güvence çalışmalarını sağlamak ve sürdürmek Yan dal/çift ana dal ve ortak programların disiplinler arası öğrenme becerilerini geliştirmek üzere çeşitlendirmek, ulusal ve uluslararası değişim programlarının etkinliğini artırmak Toplumsal ve teknolojik gelişmelere uygun olarak ihtiyaç duyulan alanlarda yeni eğitim programları, derslerin açılması ve seçilme oranlarının düzeyinin artırılmasını özendirmek Akreditasyon çalışmalarına başlamış olan birim Akreditasyon çalışmalarını tamamlayan birim Kalite güvence belgeleme çalışmalarına başlayan birim Kalite güvencesi belgesi almış birim Açılan yan dal/çift ana dal Farklı birimlerde açılan ortak ders Farklı birimlerden ders alan öğrencilerin oranı Değişim programlarına katılan öğrenci Bu kapsamda açılan yeni program Tüm Birimler Tüm Birimler Eğitim Komisyonu, Tüm Akademik Birimler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı BAUM Farabi/ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlükleri Bu kapsamda açılan yeni ders Revize edilen öğretim planı 19

21 Girişimci ve yenilikçi öğrenci yetiştirmek Çağdaş öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme, öğretim teknolojileri, sunum ve soru hazırlama becerileri vb. konularda eğiticilerin eğitimi amaçlı seminer ve programlar düzenlemek Eğitimin sürekli iyileştirilmesi kapsamında öğrencilerin ders değerlendirmeleriyle ilgili görüş ve düşüncelerinin öğretim elemanlarına geribildirim olarak sunulmasını sağlamak Öğretim elemanlarının mesleki, bilimsel ve sanatsal bakımdan kendilerini geliştirme çalışmalarına katılımını özendirmek ve desteklemek Programdaki seçimlik derslerin zorunlu derslere oranı Girişimcilik ve yenilikçilikle ilgili açılan ders KOSGEB sertifikası alan öğrenci Ön kuluçka programlarına alınan öğrenci Kuluçka programlarına alınan öğrenci öğretim elemanı Düzenlenen seminer ve program Düzenlenen seminer ve programlara katılan öğretim elemanı oranı Geribildirimde bulunan öğrencilerin oranı Birim kalite komisyonlarınca düzenlenen toplantı Öğretim elemanlarının kendini geliştirmelerine imkân veren çalışma BAUM Teknoloji Transfer Ofisi Teknoloji Transfer Ofisi Tüm Akademik Birimler/Genel Sekreterlik/Kalite Komisyonu/Eğitim Fakültesi Genel Sekreterlik 20

22 1.4.1 Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini çeşitlendirerek etkinleştirmek Kendini geliştirme çalışmalarına katılan öğretim elemanı oranı Bu kapsamda yapılan çalışmaların desteklenme oranı Öğretim elemanlarının katıldığı kurs Öğretim elemanlarının aldığı sertifika Yapılan psikolojik danışma ve rehberlik çalışması Yapılan psikolojik danışma ve rehberlik çalışması çeşidi Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti alan öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışma Araştırma ve Uygulama Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Araştırma ve Uygulama Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Araştırma ve Uygulama Merkezi Sosyal sorumluluk ve proje faaliyetlerini Birim başına düşen etkinlik ve proje özendirmek Sosyal sorumluluk ve proje faaliyetlerinin yaygınlık etkisi Kariyer geliştirme hizmetlerini etkinleştirmek Düzenlenen etkinlik Girişimcilik ve yenilikçilikle ilgili gerçekleştirilen toplantı Girişimcilik ve yenilikçilikle ilgili verilen sertifika Öğrencilerin düzenlenen - etkinliklerden memnuniyet düzeyi 21

23 Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere destek vermek Otomasyon sistemini iyileştirmek ve geliştirmek Üniversite bütçesi doğrultusunda yeni fiziksel mekânlar kurmak, var olanları yenilemek, geliştirmek ve iş güvenliği risk analizi sonuçları göz önünde bulundurularak standartlara uygun hale getirmek Kampus, laboratuvar ve dersliklerdeki teknolojik donanımı yenilemek ve güçlendirmek Düzenlenen kültürel faaliyet Düzenlenen sportif faaliyet Kulüp/topluluk Düzenlenen etkinliklere öğrenci katılım oranı Sözlü ve yazılı hata bildirimlerinin azalma oranı Depreme dayanıklılık vb. testleri yapılıp tedbiri alınan bina İş güvenliği risk analizi yapılıp tedbiri alınan bina Yeni yapılan Fiziksel alan miktarı (m 2 ) Öğrencilerin eğitim öğretim imkânlarından memnuniyet düzeyi Yenilenme ihtiyacı olan yenilenen laboratuvar ve derslik donanımı Açılan yeni laboratuvar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı/Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi/ Tüm Akademik Birimler Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Tüm Akademik Birimler Genel Sekreterlik / 22

24 Klasik kütüphane hizmetlerini birimler bazında yaygınlaştırmak ve geliştirmek Araştırmacılara yenilikçi ve nitelikli araştırma yapabilme kapasitesi kazandıracak eğitim programları düzenlemek Öğrenci başına düşen kitap Ders çalışma alanları (m 2 ) Merkez Kütüphanenin açık olduğu süre (saat) Kütüphane hizmetleri hakkında bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarına katılan öğrenci Üniversitenin araştırma alanında rekabet yeteneğini arttıracak eğitim programı Üniversitenin araştırma alanında rekabet gücünü arttıracak eğitim programlarının katılımcı (Lisans ve lisansüstü dersler dışında teorik kurslar) Öğretim üyesi başına düşen SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI İndekslerinde yer alan uluslararası yayın sayıları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı/ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı/ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı/ Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 23

25 Öncelikli alanlar ile ilgili ulusal/uluslararası çalıştay/sempozyum düzenlemek ve ikili/çoklu anlaşmalar yapmak Öğretim elemanlarının yurt dışı araştırma deneyimi kazanmasına yönelik özendirici düzenlemeler yapmak DEFAM ve DEFAM dışındaki araştırma laboratuvarlarının çeşitliliğini artırmak ve akreditasyonlarının tamamlanmasını sağlamak Ulusal ve uluslararası çalıştay Ulusal/uluslararası ikili/ çoklu anlaşma Uluslararası kongre, sempozyum vb. bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmak üzere görevlendirilen öğretim elemanı Üniversite içi araştırma destek kaynakları hariç ulusal kaynaklı ve/veya uluslararası destekli araştırma proje Yurtdışı araştırma olanaklarından yararlanan öğretim elemanı İstihdam edilen yurt dışı deneyimli araştırmacı Akredite araştırma laboratuvarlarının Laboratuvarlardaki model ve fonksiyonları güncellenmiş araç ve gereçlerin Araştırmalara yönelik ortak kullanılan lisanslı paket programların Rektörlük, Tüm Akademik Birimler Rektörlük Rektörlük, Tüm Akademik Birimler Rektörlük, Tüm Akademik Birimler Rektörlük, Tüm Akademik Birimler Rektörlük, Tüm Akademik Birimler Rektörlük, Tüm Akademik Birimler 24

26 Merkez kütüphanedeki basılı ve elektronik kaynak kapasitesi ile erişilebilirlik kapasitesini geliştirmek Girişimciliği destekleyecek altyapı faaliyetlerini geliştirmek ve yatırım alan girişimcilik projesi nı artırmak DEFAM dışındaki araştırma ve geliştirmeye yönelik laboratuvarların DEFAM da çalışan tam zamanlı uzman DEFAM dışındaki laboratuvarlarda çalışan tam zamanlı teknik eleman Elektronik veri tabanı Açık erişime açılan yayın Yapılan veri tabanı kullanıcı eğitimi Yapılan veri tabanı kullanıcı eğitimine katılan kullanıcı Girişimcilik sertifika programlarının ve katılımcılarının TGB de kuluçka programına alınan öğretim elemanı ve öğrenci sayıları Ticarileştirilen patent Rektörlük, Tüm Akademik Birimler Rektörlük, Tüm Akademik Birimler Rektörlük, Tüm Akademik Birimler Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Rektörlük, Akademik Birimler, Teknoloji Transfer Ofisi Teknoloji Transfer Ofisi Teknoloji Transfer Ofisi 25

27 Araştırmaların yayına dönüşmesini ve fikri mülkiyet kazanmasını teşvik edici ve destekleyici sistem geliştirmek Ekonomik değer ve toplumsal faydaya dönüşen bilimsel araştırmaları görünür kılmak MCBÜ Teknoloji Transfer Ofisini kurmak ve aktif hale getirerek proje çıktıları için farkındalık çalışmaları gerçekleştirmek Öncelikli alanlardaki araştırma projeleri için BAP süreçlerini geliştirmek ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini 2022 yılı sonuna kadar tüm birimlerde belgelendirmek Tüm birimleri kapsayan insan kaynakları planlaması ve norm kadro çalışması yapmak Personelin mevzuat, bilgi, beceri, sorumluluk, iletişim vb. konulardaki yetkinliklerini geliştirmek Yayına dönüştürülen lisansüstü tez Lisansüstü çalışmalardan elde edilen patent Üye olunan organizasyon veya düzenlenen proje pazarı, proje yarışması vb. ve bu organizasyonlardaki katılımcı Teknoloji transfer ofisine getirilen proje Ticarileşen proje Öncelikli alanlarda yapılan proje ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alan birim oranı İnsan kaynakları planlaması ve norm kadro çalışmaları tamamlanan birim oranı Personele mevzuat kapsamlı verilen hizmet içi eğitim ders saati Personele Mesleki gelişim kapsamında verilen hizmet içi eğitim ders saati Enstitüler Enstitüler BAP, Tüm Akademik Birimler Rektörlük, Teknoloji Transfer Ofisi Teknoloji Transfer Ofisi BAP Tüm Birimler Personel İşleri Daire Başkanlığı Personel İşleri Daire Başkanlığı Personel İşleri Daire Başkanlığı 26

28 İnsan kaynakları performansını arttırmaya yönelik bilişim alt yapısını geliştirmek Tüm üniversite çalışanlarına yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek Personel memnuniyet değerlendirme sistemini oluşturmak ve personel memnuniyetini ölçmek Sürekli Eğitim Merkezinde iç ve dış paydaşlara eğitim programları düzenlemek AR-GE şirketlerine MCBÜ Teknoparkını tanıtmak Personele kişisel gelişim kapsamında verilen hizmet içi eğitim ders saati Yetkinliklerini artırmaya yönelik kurum dışı eğitimlere katılan personel Personel otomasyon programına geçilen birim oranı Tüm verilerin tutulduğu ortak sanal veri tabanı olan Bütünleşik Bilgi Sisteminin (BBS) kullanım oranı Düzenlenen etkinlik Personel İşleri Daire Başkanlığı Tüm Birimler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Personel İşleri Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı SKS Daire Başkanlığı Personel memnuniyeti artış oranı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Personel İşleri Daire Başkanlığı Düzenlenen sertifikalı program Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Düzenlenen sertifikalı programlara katılan kişi Teknoparkta faaliyet gösteren şirket Teknoparkta tam zamanlı dışarıdan çalışan personel Müdürlüğü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü MCBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürlüğü MCBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürlüğü 27

29 Üniversite-Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (USİTEM) faaliyetlerini artırmak Hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak ve sağlık hizmetlerinde standardizasyonu sağlamak Hastaneye yeni birim ve teknolojiler kazandırmak İsteğe bağlı staj programından yararlanan öğrenci Teknik gezi Sanayi işbirliği toplantısı Hasta memnuniyeti anketi Çalışan memnuniyetinin anketi Birimlerde yapılan standardizasyon (Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre) Sağlık personeli İdari personel Klinik bazda yatak Yoğun bakım yatak Yeni kazandırılan sterilizasyon, organ nakli, yanık ünitesi gibi birim Üniversite-Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversite-Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversite-Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği 28

30 Hastane görselinin arttırmak, ulaşılabilirliğini sağlamak ve sosyal projeler geliştirmek Akademik birimlerin kendi uzmanlık alanlarında, toplumu bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak üzere düzenli etkinlikler gerçekleştirmesini sağlamak Toplumu bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak üzere MCBU-UZEM aracılığıyla çevrimiçi bilgilendirmeler ve eğitimler gerçekleştirilmesini sağlamak Gözden geçirilen birim Sağlanan büyük bir cihaz Poliklinik hizmet şartlarında gerçekleştirilen iyileştirme Ameliyathane Hastane ve çevresinde yeşil alanlar (m 2 ) Otopark araç Acil servis için heliport alanının oluşturulması Düzenlenen etkinlik Etkinliklerin katılımcı Düzenlenen eğitim programı Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 29

31 Fakülte ve Yüksekokulların STK lar ile işbirliği içerisinde etkinlikler düzenlemesini sağlamak Kamu kurumları ve özel sektör ile proje ortaklıklarını geliştirmek Engelsiz MCBÜ'nün çalışmalarını etkinleştirerek engelliler için erişilebilir bir üniversite ortamı oluşturmak Üniversitenin sahip olduğu müzelerin tanınırlığını ve etkinliğini arttırmak Eğitimlere katılan öğrenci Düzenlenen etkinlik Etkinliklerin katılımcı Ortak gerçekleştirilen proje Erişilebilirliği arttırmak için yapılan düzenleme Engelli öğrenci, akademik ve idari personelin sunulan hizmetlerden memnuniyet düzeyi Tıp Müzesi ziyaretçi Mevlevihane Müzesi ziyaretçi Müzelerin görsel, işitsel vb. desteklerle etkinliğinin arttırılmasını sağlamak amacıyla yapılan düzenleme Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Fakülte ve Yüksekokullar Fakülte ve Yüksekokullar Rektörlük, Tüm Akademik Birimler Engelliler Danışma ve Koordinasyon Koordinatörlüğü Engelliler Danışma ve Koordinasyon Koordinatörlüğü Manisa ve Yöresi Türk Elsanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Manisa ve Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Rektörlük 30

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER STRATEJİK AMAÇLAR 1 BİLİMSEL GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK STRATEJİK HEDEF 1.1 İnsan kaynağının akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin arttırılması STRATEJİK

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER STRATEJİK AMAÇ 1 BİLİMSEL, GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK LER STRATEJİLER STRATEJİK 1.1 İnsan kaynağının akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının

Detaylı

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. İzleme ve Değerlendirme. Raporu

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. İzleme ve Değerlendirme. Raporu YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu (ECZACILIK FAKÜLTESİ) A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının niteliğinin 2021

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2020 STRATEJİK PLANI YILI PERFORMANS HEDEF LERİ VE GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ GEREKÇELER VE GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYAN : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Öğretim Kalitesini Arttırmak HEDEF 1.1. Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliklerini artırmak. HEDEF 1.2. Öğretim

Detaylı

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. Raporu

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. Raporu 2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu ( ) A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının niteliğinin 2021 yılı sonuna

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri Akredite Merkezi Laboratuvar sayısı (İlave edilmesi hedeflenen) Laboratuvar Sayısı Akreditasyon Çalışması Yapılan Laboratuvar Adı Akreditasyon Çalışması Yapılan Yetkili Kurum ve Belge Adı Akreditasyon

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER Tablo 10: STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER Strateji 1.1.1 Araştırmacılara uluslararası rekabet yeteneği kazandıracak eğitim programları geliştirmek Strateji 1.1.2 Araştırmacılara yönelik

Detaylı

HEDEFLER TABLOSU. arttırılması. gibi indekslerdeki Hitit Üniversitesi. sayısının her yıl. %5 arttırılması Her yıl en az 1 anlaşma yapılması

HEDEFLER TABLOSU. arttırılması. gibi indekslerdeki Hitit Üniversitesi. sayısının her yıl. %5 arttırılması Her yıl en az 1 anlaşma yapılması Stratejik Alan A Bilimsel Faaliyetler Alanı Amaç A.1 Bilimsel faaliyetlerin nicelik ve nitelik olarak Hedef A.1.1 Akademisyen başına düşen bilimsel yayın sayısını arttırmak A.1.1.1. Öğretim üyesi Öğretim

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2014 2018 STRATEJİK PLANI*

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2014 2018 STRATEJİK PLANI* ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI* AMAÇ 1. Eğitim öğretim faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesi Hedef 1.1. Yeterliliklere dayalı eğitim öğretim kültürünü kurumsallaştırmak Performans leri H.1.1/S.1

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

Stratejik Niyet Hiyerarşisi

Stratejik Niyet Hiyerarşisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Stratejik Niyet Hiyerarşisi (Vizyon-Misyon-Amaç-Hedefler) 6 VİZYONUMUZ: Çağdaş ve evrensel değerlere bağlı eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası

Detaylı

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Üniversitemiz Stratejik Planında belirlenmiş olan amaç ve hedeflere ilişkin performans hedefleri belirlenmiştir. Performans hedeflerine ilişkin göstergeler

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HEDEF YÖNETİM TABLOSU

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HEDEF YÖNETİM TABLOSU T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2018 2019 HEDEF YÖNETİM TABLOSU STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Öğretim Süreçlerini Evrensel Bilim Anlayışına Uygun Olarak Geliştirmek HEDEF 1.1. Öğrenci Niteliğini Geliştirmek

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ Eczacılık Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi HEDEF NO HEDEF ADI Mevcut Hedef (2016) Yeni Hedef (2017) Memnuniyet Oranını %59 Olan Memnuniyet Oranını %63 e Çıkarmak 1 Personel Memnuniyet Oranını %55 ten

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ EĞİTİM AMAÇLARINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER BİR ÜST KOMİSYONA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE İLETİLİR Eğitim Amaçları Güncelleme Bölüm / Program Kalite

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

Amaçlar. Prof.Dr.GÜLDEN ZEHRA OMURTAG. Ara.. (/Kullan fpk=%23. Ara. ECF - Eczacılık Fakültesi. (/Mesajl fpk=% STRATEJİK PLAN

Amaçlar. Prof.Dr.GÜLDEN ZEHRA OMURTAG. Ara.. (/Kullan fpk=%23. Ara. ECF - Eczacılık Fakültesi. (/Mesajl fpk=% STRATEJİK PLAN Prof.Dr.GÜLDEN ZEHRA OMURTAG (/Kullan Amaçlar ECF - Eczacılık Fakültesi Ara Ara.. (/Mesajl (/Dosya Kod Tanım Islemler 2017-2021 STRATEJİK PLAN 1. Çağın gereksinimleri ve ulusal öncelikler çerçevesinde

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU ERZİNCAN 2018 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 1.11.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 2 2 2 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 2 2 2 4-

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 01.06.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 5 5 5 3- Yüksekokul Sayısı 1 1

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ 31.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 6 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 1 2 2 4- Meslek

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ 29.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 3 3 3 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 2 2 2 4- Meslek

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 16.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 12 12 12 2- Enstitü Sayısı 3 3 3 3- Yüksekokul Sayısı 1 1 1 4-

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Evrak Tarih ve Sayısı: 24/01/2019-E.8191 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dekanlığı *BELCKBDJL* İdari İşler Birimi Sayı :10693343/800/E. 8191 24/01/2019 Konu :2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 01.06.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 12 12 12 2- Enstitü Sayısı 4 4 5 3- Yüksekokul Sayısı 1

Detaylı

Gösterge

Gösterge 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 2- Enstitü Sayısı 3- Yüksekokul Sayısı 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 5- Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Sayısı 6- Araştırma Merkezlerinin

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2020 STRATEJİK PLANI YILI İLK LIK DÖNEMİ - PERFORMANS HEDEF LERİ - GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ - GEREKÇELER - GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYAN : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

1- Fakülte Sayısı Enstitü Sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4

1- Fakülte Sayısı Enstitü Sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4 GENEL GÖSTERGELER 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 11 11 11 2- Enstitü Sayısı 5 5 5 3- Yüksekokul Sayısı 0 0 0 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4 5- Merkezi Araştırma

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 18.04.2019 2015 2016 2017 2018 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı - - - 1 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

3 AYLIK ARA DEĞERLENDİRME STRATEJİK ALAN: KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KASIM-2018 İTİBARİYLE AĞUSTOS-2018 İTİBARİYLE NİSAN-2018 İTİBARİYLE

3 AYLIK ARA DEĞERLENDİRME STRATEJİK ALAN: KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KASIM-2018 İTİBARİYLE AĞUSTOS-2018 İTİBARİYLE NİSAN-2018 İTİBARİYLE MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF EYLEM PLANI PERFORMANS GÖSTERGELERİ GERÇEKLEŞTİRİLME ÖLÇÜTÜ 3 AYLIK ARA DEĞERLENDİRME STRATEJİK ALAN: KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KASIM-2018

Detaylı

AMAÇ 1- Fiziki ve beşeri kaynakların geliştrilmesi ve iyileştrilmesi ile nitelik ve niceliklerinin arttırılması.

AMAÇ 1- Fiziki ve beşeri kaynakların geliştrilmesi ve iyileştrilmesi ile nitelik ve niceliklerinin arttırılması. 3.4 AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS AMAÇ 1- Fiziki ve beşeri kaynakların geliştrilmesi ve iyileştrilmesi ile nitelik ve niceliklerinin arttırılması. Hedef 1.1 Yeni hizmet alanlarının oluşturulması. Strateji

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2017 YILI İLK ALTI AYLIK DÖNEM PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ VE GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2017 YILI İLK ALTI AYLIK DÖNEM PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ VE GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2016 2020 STRATEJİK PLANI LIK DÖNEM PERFORMANS HEDEF LERİ VE GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ GEREKÇELER VE GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYAN : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

1- Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m2)

1- Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m2) 2015 2016 2017 Kuruma ait bilgiler 1. Birim sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 0 0 0 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 1 1 1 5- Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının

Detaylı

STRATEJİK AMAÇ 1 BİLİMSEL VE YENİLİKÇİ (İNOVATİF) KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ 1 BİLİMSEL VE YENİLİKÇİ (İNOVATİF) KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Dokuz Eylül Üniversitesi - Stratejik Planı STRATEJİK AMAÇ 1 BİLİMSEL VE YENİLİKÇİ (İNOVATİF) KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Yaklaşık 8500 yıllık tarihi dokusuyla, antik çağlardan bu yana uygarlıkların dünyaya

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Bölümü Öz Değerlendirme Raporu (2017) 1 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonu: Çağdaş ve etik değerleri

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Bölümü Öz Değerlendirme Raporu (2017) 1 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonu: Çağdaş ve etik değerleri YÖNETİM VE ORGANİZASYON Bölümü Öz Değerlendirme Raporu (2017) 1 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonu: Çağdaş ve etik değerleri benimseyen, araştırmacı, üretken, yaratıcı, takım çalışmasına

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Akademik Personel) Özet Sonuçları ( )

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Akademik Personel) Özet Sonuçları ( ) İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Akademik Personel) Özet Sonuçları (31.12.217) Cinsiyetiniz? Kadın 3.3% 3.3% 69.7% Erkek 69.7% 12 Kurumumuzun misyonu, vizyonu, değerleri ve hedefleri ile ilgili bilgilendirmeler yeterince

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

2017 YILI İÜ HAYEF HEDEF YÖNETİM PLANI

2017 YILI İÜ HAYEF HEDEF YÖNETİM PLANI 07 YILI İÜ HAYEF YÖNETİM PLANI DESTEKLENEN ÜST İÜ BKYS çalışmalarında HAYEF olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek LAR ADEK'in istediği dökümasyonu hazırlamak Kalite Temsilcisi, Kalite Kurul

Detaylı

İlgili satırda, Eksiklik için "E", Zayıflık için "Z", Kaygı için "K", Gözlem için "G", hiçbir yetersizlik ya da gözlem yoksa ( ) kullanınız.

İlgili satırda, Eksiklik için E, Zayıflık için Z, Kaygı için K, Gözlem için G, hiçbir yetersizlik ya da gözlem yoksa ( ) kullanınız. HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi: Ziyaret Tarihi: İlgili satırda, Eksiklik için "E", Zayıflık için "Z", Kaygı için "K", Gözlem için "G", hiçbir

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

EK-B: EYLEM DESTEK PLANLARI (SARI KİTAP)

EK-B: EYLEM DESTEK PLANLARI (SARI KİTAP) EK-B: EYLEM DESTEK PLANLARI (SARI KİTAP) 2016-2023 STRATEJİK PLANI EYLEM DESTEK LİSTESİ Stratejik Amaç: Disiplinler arası çalışmaları yaygınlaştırmak. 2 Desteklenen Eylem: Uluslararası Sosyal Psikoloji

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

2018 YILI İŞ EYLEM PLANI Sayfa 1 / 11

2018 YILI İŞ EYLEM PLANI Sayfa 1 / 11 2018 YILI İŞ EYLEM PLANI Sayfa 1 / 11 PROSES HEDEFİ 1.1 YÖNETİM ODA/BORSA MEVZUATI PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK Yönetici Eğitimleri Düzenlemek Eğitim sayısı 2 eğitim F.14 Eğitim / Etkinlik Planı F.08 Yönetici/Personel

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

STRATEJİK PLAN İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ

STRATEJİK PLAN İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2017-2021 STRATEJİK PLAN İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ 1 2 15/12/2017 MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER MİSYON İTÜ Mimarlık Fakültesinin misyonu; çağdaş, katılımcı, araştırmacı, ulusal ve küresel düzeyde yenilikçi,

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm: 1.0-13.09.2013 Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2016-2020 Giriş İşletme Fakültesi, bir devlet üniversitesi olan Dokuz Eylül Üniversitesi ne bağlıdır. Buradan hareketle stratejik planı da Dokuz

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Performans Göstergeleri 2008 G7: Öğretim elemanı (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör., Uzman) başına düşen döner

Detaylı

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

YENİLİKÇİ ARA YÜZ PLATFORMU YAY

YENİLİKÇİ ARA YÜZ PLATFORMU YAY YENİLİKÇİ ARA YÜZ PLATFORMU YAY «Arayüz yapılarının kullanıcı odaklı yaklaşımlarla ihtiyaca yönelik hizmetler verebilmesi için kapasitelerinin ve yetkinliklerinin arttırılması» Proje Ekibi Yürütücü: Marmara

Detaylı

STRATEJİK PLAN İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLAN İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLAN 212- İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 217-221 STRATEJİK PLANI Temmuz İçindekiler SUNUŞ... 2 1. STRATEJİK ANALİZ... 3 1.1. Tarihçe... 3 1.2. Stratejik Planlama Süreci...

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU LER Stratejik Amaç 1 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK HEDEFLER FAALİYETLER PERFORMANS GÖSTERGESİ SORUMLU Faaliyet 1:Öğretim Elemanlarının Kendi Kişisel İnternet Sayfalarını

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ STRATEJİK PLAN 2012- İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Aralık İçindekiler SUNUŞ... 2 1. STRATEJİK ANALİZ... 3 1.1. Tarihçe... 3 1.2. Stratejik Planlama Süreci...

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eylem Planı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eylem Planı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2019-2020 Eylem Planı Stratejik Alan 1-Araştırma Hedefler Süre Hedefe 1.1. Ulusal ve 1 yıllık uluslararası destekli araştırma proje sayısının %10 artırılması. Su Ürünleri

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Süleyman Demirel Üniversitesinden: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Süleyman Demirel Üniversitesinden: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER 6 Kasım 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30232 YÖNETMELİK Süleyman Demirel Üniversitesinden: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası Paydaşlar Arasında İşbirliğinin artırılması

Ulusal ve Uluslararası Paydaşlar Arasında İşbirliğinin artırılması STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut

Detaylı

Stratejik Planı nda, Üniversitenin genel fiziki ve insan kaynaklarının envanteri çıkarılmış, SWOT analizi gerçekleştirilmiş ve stratejik

Stratejik Planı nda, Üniversitenin genel fiziki ve insan kaynaklarının envanteri çıkarılmış, SWOT analizi gerçekleştirilmiş ve stratejik SUNUM PLANI GİRİŞ FAKÜLTENİN TARİHÇESİ FAKÜLTENİN MİSYONU FAKÜLTENİN VİZYONU ORGANİZASYON ŞEMASI FİZİKSEL YAPI VE FİZİKSEL KAYNAKLAR BİLGİ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ÖĞRENCİ SAYISI TABAN PUAN ANALİZİ

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM POLİTİKA BELGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM POLİTİKA BELGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM POLİTİKA BELGESİ Ondokuz Mayıs Üniversitesinin eğitim ve öğretimde mükemmellik/nitelik anlayışı; vizyon, misyon ve değerler beyanında açıkça ifade edilmektedir.

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİSYON Analitik düşünceye sahip, sorunlara uygun çözümler geliştirebilen, yetki ve sorumluluklarını vakarla taşıyabilecek bilgi ve becerilerle

Detaylı

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 ( I ) Bu Yönetmeliğin amacı: Altınbaş Üniversitesi

Detaylı

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

DEÜ KALİTE ÇALIŞMALARI BİRİM KALİTE KOMİSYONLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

DEÜ KALİTE ÇALIŞMALARI BİRİM KALİTE KOMİSYONLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DEÜ KALİTE ÇALIŞMALARI BİRİM KALİTE KOMİSYONLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DEÜ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ Prof. Dr. İlgi KARAPINAR Aynur KABASAKAL Nedim ÖNBAŞ Murat Emre ARDIÇ Toplantının Amacı Tanışma Üniversitedeki

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

İçindekiler DURUM ANALİZİ... 2 TARİHÇE... 2 KURULUŞ ÖNCESİ DURUM... 2 MEVCUT DURUM... 2 TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 İNSAN KAYNAKLARI... 4 ÖĞRENCİ YAPISI...

İçindekiler DURUM ANALİZİ... 2 TARİHÇE... 2 KURULUŞ ÖNCESİ DURUM... 2 MEVCUT DURUM... 2 TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 İNSAN KAYNAKLARI... 4 ÖĞRENCİ YAPISI... İçindekiler DURUM ANALİZİ... 2 TARİHÇE... 2 KURULUŞ ÖNCESİ DURUM... 2 MEVCUT DURUM... 2 TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 İNSAN KAYNAKLARI... 4 ÖĞRENCİ YAPISI... 6 FİZİKİ YAPI... 9 MALİ YAPI... 9 PERFORMANS BİLGİLERİ...

Detaylı

YÖNETMELİK KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Nisan 2019 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30738 Kayseri Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İş yaşamına en yakın, yenilikçi, girişimci ve öncü bir dünya üniversitesi olmak

İş yaşamına en yakın, yenilikçi, girişimci ve öncü bir dünya üniversitesi olmak İş yaşamına en yakın, yenilikçi, girişimci ve öncü bir dünya üniversitesi olmak İçindekiler 1. Kapsam... 3 2. Çalışma Takvimi ve Süreç... 4 3. Üniversitemizin Vizyon, Misyon ve Temel Değerleri... 5 3.1

Detaylı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare Adı 38.99 - İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 2018 yılı sonuna

Detaylı