STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER"

Transkript

1 STRATEJİK AMAÇ 1 BİLİMSEL, GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK LER STRATEJİLER STRATEJİK 1.1 İnsan kaynağının akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin arttırılması Strateji Araştırmacılara uluslararası rekabet yeteneği kazandıracak eğitim programları geliştirmek Strateji Araştırmacılara yönelik lisansüstü düzeyde aktarılabilir beceri eğitim programları geliştirmek Strateji Araştırmacılara yönelik (araştırma yöntemleri, araştırma etiği, yabancı dil becerileri vb.) oryantasyon programları geliştirmek Strateji Bilim köprüsüne dönüşecek uluslararası ikili/çoklu anlaşmalar yapmak Strateji Yurt dışı deneyimli araştırmacı istihdamını özendirmek Strateji Öğretim elemanlarının en az üç ay yurt dışı araştırma deneyimi kazanmasına yönelik özendirici düzenlemeler yapmak Strateji Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası kongrelere katılımını teşvik etmek STRATEJİK 1.2 Araştırma ve yenilikçilik ile ilgili fiziksel ve operasyonel altyapının geliştirilmesi Strateji Merkezi araştırma laboratuvarlarının kurulmasının tamamlanması ve akreditasyonlarını sağlamak Strateji Akredite laboratuvar/test/yöntem sayısını artırmak Strateji Laboratuvarlarda çalışmak üzere uzman personel istihdamını sağlamak Strateji Merkez kütüphanedeki dijital olanakları ve açık erişim kapasitesini geliştirmek Strateji Merkez kütüphanenin basılı ve elektronik kaynak kapasitesini geliştirmek Strateji Araştırmalara yönelik ortak kullanılan paket programların alımını gerçekleştirmek Strateji Araştırma teşvik sistemini etkinleştirerek teşvik yönergesi kapsamını güncellemek ve yayınlamak Strateji Üniversite süreli yayınlarının etkinliğini artırmak

2 STRATEJİK AMAÇ 1 BİLİMSEL, GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK LER STRATEJİLER Strateji Kurum dışı destek programlarına uyumlu destek mekanizmaları geliştirmek STRATEJİK 1.3 Katma değer yaratan bilimsel ve yenilikçi (inovatif) çıktıların artırılması Strateji BAP süreçlerini geliştirmek Strateji Fikri varlık teşvik mekanizması kurmak Strateji Fikri varlıklar birimleri kurmak Strateji Teknoloji kataloğunu geliştirmek Strateji Öncelikli alanlarda en az bir yenilikçi (inovatif) ürün (tedavi ürünü, tanı kiti, hücresel tedavi, biyobenzer ilaç vb.) geliştirmek Strateji Kurum dışından sağlanan maddi destekleri artırmak

3 STRATEJİK 1.4 Girişimciliği ve yöneticiliği destekleyecek altyapının geliştirilmesi STRATEJİK 1.5 Ulusal ve uluslararası bilimsel ve yenilikçi politikaların belirlenmesinde rolün ve görünürlüğün geliştirilmesi Strateji Girişimcilik sertifika programları geliştirmek Strateji Girişimcilik yaz okulları düzenlemek Strateji KOSGEB tarafından akredite edilen girişimcilik derslerinin öğretim planlarına entegrasyonunu sağlayacak düzenleyici mekanizmalar oluşturmak Strateji Yatırım alan girişimcilik projesi sayısını arttırmak Strateji Yöneticilik ve örgüt geliştirmeyi destekleyen sertifika programlarını artırmak Strateji Üniversitenin belirlenen öncelikli araştırma alanlarında mükemmelliyet merkez (ler) i kurmak Strateji Bilimsel kongre ve sempozyumlar; bilim/hizmet ödülü organizasyonları düzenlemek Strateji AB ve uluslararası araştırma ve referans birimi olmaya yönelik faaliyetleri arttırmak Strateji Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamalarını teşvik etmek Strateji Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirilerle katılmalarını sağlamak STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK LER STRATEJİLER Strateji Öğretim elemanlarının ulusal veya uluslararası yayınlanan kitap ve kitapta bölümleri desteklemek Strateji Akademik birimlerin yayın yapmasını teşvik etmek

4 STRATEJİK AMAÇ 1 BİLİMSEL, GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK STRATEJİK 1.1 İnsan kaynağının akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin arttırılması PERFORMANS LERİ Üniversitenin araştırma alanında rekabet yeteneğini arttıracak eğitim programı sayısı (lisans ve lisansüstü dersler dışındaki teorik kurslar) Araştırmacıların aktarılabilir becerilerinin geliştirilmesi için düzenlenen eğitim programı sayısı (l lisansüstü dersler dışındaki uygulamalı kurslar) Üniversiteye yeni katılan araştırmacılar için düzenlenen üniversitenin araştırma alt yapısını tanıtan oryantasyon program sayısı Bilim köprüsü niteliğindeki uluslararası ikili / çoklu anlaşma sayısı Araştırma amaçlı değişim programları ile yurtdışına giden öğretim elemanı sayısı Yurtdışında en az üç ay bulunmuş öğretim elemanı sayısı Ulusal veya uluslararası düzenlenen kongrelere katılan öğretim elemanı sayısı Dış İlişkiler Ofisi, Teknopark, Proje Kord. Merkezi Enstitüler, Araştırma Merkezleri Proje Kord. Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi Dış İlişkiler Ofisi, Dış İlişkiler Ofisi, Personel D. Bşk. Dış İlişkiler Ofisi, Personel D. Bşk.

5 STRATEJİK AMAÇ 1 BİLİMSEL, GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK STRATEJİK 1.2 Araştırma ve yenilikçilik ile ilgili fiziksel ve operasyonel altyapının geliştirilmesi PERFORMANS LERİ Akredite merkezi laboratuvar sayısı Deney Hayvanları Lab., Merkezi Araştırma Lab. Akredite laboratuvar, test ve yöntem sayısı Kalite Ofisi Laboratuvarlarda çalışmak üzere istihdam edilen uzman personel sayısı Açık erişimden erişilebilir yayın sayısı Kütüphane basılı kaynak ve elektronik veri tabanı sayısı Araştırmalara yönelik alımı gerçekleşen paket program sayısı Kalite Ofisi Kütüphane ve Dokümantasyon D. Bşk. Kütüphane ve Dokümantasyon D. Bşk. Bilgi İşlem D. Bşk.

6 Teşvikten yararlanan öğretim elemanı sayısı Genel Sekreterlik Süreli yayınların tarandığı atıf endeksi sayısı Bilgi İşlem D. Bşk. STRATEJİK AMAÇ 1 BİLİMSEL, GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK STRATEJİK 1.3 Katma değer yaratan bilimsel ve yenilikçi (inovatif) çıktıların artırılması PERFORMANS LERİ Dış destekli proje başvuru sayısı / proje kabul sayısı Teknopark, BAP, Proje Kord. Birimi BAP destekli proje sayısı BAP Patent başvuru sayısı Proje Kord. Birimi Patent Fikri Haklar Ofisinin Açılması Proje Kord. Birimi Tamamlanma Teknoloji Kataloğunun her yıl basılması Geliştirilen yenilikçi (inovatif) ürün sayısı Teknopark Sanayiye sunulan yenilikler(marka, Patent, Tasarım vb. sayısı) Teknopark, Döner Sermaye

7 STRATEJİK AMAÇ 1 BİLİMSEL, GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK STRATEJİK 1.4 Girişimciliği ve yöneticiliği destekleyecek altyapının geliştirilmesi PERFORMANS LERİ Girişimcilik sertifika programı sayısı Teknopark, Girişimcilik Merkezi Girişimcilik yaz okulu sayısı Laboratuvarlarda çalışmak üzere istihdam edilen uzman personel sayısı Yatırım alan girişimcilik proje sayısı Yöneticilik ve örgüt geliştirmeye yönelik sertifika programı sayısı Teknopark, Girişimcilik Merkezi Teknopark, Girişimcilik Merkezi Teknopark, Girişimcilik Merkezi Sosyal Bil. Enst., Girişimcilik Merkezi

8 STRATEJİK AMAÇ 1 BİLİMSEL, GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK STRATEJİK 1.5 Ulusal ve uluslararası bilimsel ve yenilikçi politikaların belirlenmesinde rolün ve görünürlüğün geliştirilmesi PERFORMANS LERİ Kurulan mükemmelliyet merkezi sayısı Teknopark Düzenlenen organizasyon sayısı Girişimcilik Merkezi Uluslararası referans birimi olunan kuruluş sayısı Öğretim elemanlarının ulusal veya uluslararası yayınlanan makale sayısı Öğretim elemanlarının ulusal veya uluslararası yayınlanan bildiri sayısı Öğretim elemanlarının ulusal veya uluslararası yayınlanan kitap ve kitapta bölüm sayısı Akademik birimlerce çıkarılan bilimsel dergi, kitap vb. sayılar Dış İlişkiler Ofisi Akademik Birimler Personel D. Bşk. Akademik Birimler Akademik Birimler

9 STRATEJİK AMAÇ 2 KALİTELİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ SUNMAK STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK LER STRATEJİLER STRATEJİK 2.1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni daha nitelikli öğrencilerin tercih etmesinin sağlanması Strateji Potansiyel öğrencilerle uzun vadeli bağ oluşturmak amacıyla Bilim Toplum Merkezi kurmak Strateji Ortaöğrenim ÇOMÜ tanıtım faaliyetlerini etkinleştirmek Strateji Başarılı mezunların katılımı ile özel tanıtım etkinlikleri düzenlemek Strateji Üniversite tanıtım fuarlarına katılım sağlamak STRATEJİK 2.2 Eğitim öğretim programlarının niteliğinin geliştirilmesi Strateji Eğitim programlarının akreditasyonunu sağlamak Strateji Sağlık öncelikli alanını geliştirmek üzere Eczacılık Fakültesi kurmak Strateji Eğitimde fırsat eşitliğine verilen katkıyı geliştirmek üzere Açıköğretim Fakültesi kurmak için girişimde bulunmak Strateji Güncel beklenti ve gereksinimlere uygun olarak, yeni eğitim programları ve yeni dersler geliştirmek Strateji Teknoloji tabanlı öğrenim yönetim sistemi ile desteklenen ders sayısını artırmak Strateji Lisans ve yüksek lisans kapsamında yeni uzaktan eğitim programları açmak Strateji Disiplinlerarası becerileri geliştirmek üzere öğrencilerin farklı bölümlerden ders alma olanaklarını geliştirmek Strateji Özellikli alanlar dışında eğitim programlarının en az %30 düzeyinde yabancı dilde eğitime geçmesini özendirmek Strateji Ulusal değişim programlarının etkinliğini artırmak Strateji Uluslararası değişim programlarının etkinliğini artırmak Strateji Engellilere yönelik eğitim öğretim desteklerini geliştirmek

10 STRATEJİK AMAÇ 2 KALİTELİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ SUNMAK STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK LER STRATEJİLER STRATEJİK 2.3 Öğretim üyelerinin eğitici niteliklerinin geliştirilmesi Strateji Bilgi toplumunun gereği olarak, öğretim üyelerinin mobilizasyonunu sağlayacak her türlü teknik donanım ve altyapının sağlanması Strateji Ölçme değerlendirme, çağdaş eğitim yöntemleri ve kişisel formasyon (sunum becerileri, yabancı dil vb.) gibi konularda eğiticinin eğitimi programları düzenlemek Strateji Öğretim elemanlarına eğitim-öğretim teknolojisi olanaklarının tanıtımını yapmak ve kullanım etkinliğini artırmak üzere eğitim programları düzenlemek Strateji Eğitimin sürekli iyileştirilmesi kapsamında ders değerlendirmeleri ile ilgili öğretim üyelerine geri bildirim vermek STRATEJİK 2.4 Öğrencilerin öğrenme istek ve kapasitelerinin geliştirilmesi Strateji Yeni öğrencilerin uyumunu kolaylaştırmak amaçlı oryantasyon programlarını etkinleştirmek Strateji Öğrenciyi iş yaşamına hazırlayacak aksiyon alarak ulusal ve uluslararası staj olanaklarını artırmak Strateji Öğrencilere kütüphane kullanımı ve bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesine yönelik oryantasyon programları düzenlemek Strateji Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini çeşitlendirerek etkinleştirmek Strateji Öğrenci kulüplerini destekleyici mekanizmalar geliştirmek ve kulüplerin faaliyetlerinin etkinliğini artırmak Strateji Kariyer geliştirme hizmetlerini etkinleştirerek öğrencilere kariyer danışmanlığı, koçluk ve mentorluk desteği vermek Strateji İş yaşamına hazırlık eğitimlerini çeşitlendirerek eğitimlerin etkinliğini artırmak

11 MEVCUT STRATEJİK AMAÇ 2 KALİTELİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ SUNMAK STRATEJİK 2.1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni daha nitelikli öğrencilerin tercih etmesinin sağlanması PERFORMANS LERİ Bilim Toplum Merkezi Kurmak Genel Sekreterlik Tamamlanma Tanıtım yapılan ortaöğrenim kurumu sayısı Genel Sekreterlik Mezun işbirliği ile düzenlenen özel tanıtım Genel Sekreterlik etkinliği sayısı Katılım gösterilen tanıtım fuarı sayısı Genel Sekreterlik STRATEJİK 2.2 Eğitim öğretim programlarının niteliğinin geliştirilmesi PERFORMANS LERİ Akredite program sayısı Kalite Ofisi Eczacılık Fakültesinin Açılması Genel Sekreterlik Tamamlanma

12 Açıköğretim Fakültesi Açılması Genel Sekreterlik, Öğrenci İşleri D. Bşk. Yeni açılan program sayısı Öğrenci İşleri D. Bşk. Teknoloji tabanlı öğrenim ve yönetim Öğrenci İşleri D. sistemi ile desteklenen ders sayısı Bşk. Tamamlanma Yeni açılan uzaktan eğitim programı sayısı lisans/yüksek lisans Öğretim planlarında farklı bölümlerden alınabilen ders oranı En az %30 yabancı dil ile eğitim veren program sayısı FARABİ ulusal değişim programlarından yararlanan, gelen ve giden öğrenci sayısı ERASMUS ve MEVLANA uluslararası değişim programından eğitim alma hareketliliği ile gelen ve giden öğrenci sayısı Engellilerin eğitim-öğretim desteklerinden memnuniyet düzeyi Uzaktan Eğitim Merkezi Uzaktan Eğitim Merkezi Öğrenci İşleri D. Bşk. Dış İlişkiler ofisi Dış İlişkiler ofisi Engellilere Yönelik Farkındalık Toplantısı Sayısı Oran

13 STRATEJİK AMAÇ 2 KALİTELİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ SUNMAK STRATEJİK 2.3 Öğretim üyelerinin eğitici niteliklerinin geliştirilmesi PERFORMANS LERİ Yerleşkelerde internet bağlantı hızları (sayı olarak), internete erişilebilirliğin yaygınlaştırılması (yerleşkeler bazında oran olarak); her akademisyene tablet pc ve sunum ekipmanlarının sağlanması (sayı olarak) Düzenlenen eğiticinin eğitimi programı sayısı Eğitim-öğretim teknolojisi olanaklarının tanıtımı ve kullanımı ile ilgili program sayısı Öğretim üyelerinin değerlendirilme sonuçları Bilgi İşlem D. Başk Genel Sekreterlik Teknopark Kalite Ofisi

14 STRATEJİK AMAÇ 2 KALİTELİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ SUNMAK STRATEJİK 2.4 Öğrencilerin öğrenme istek ve kapasitelerinin geliştirilmesi PERFORMANS LERİ Oryantasyona katılan öğrenci sayısı Sağlık Kültür D. Bşk. Ulusal ve uluslararası kapsamda yapılan staj Sağlık Kültür D. sayısı Bşk., Dış İlişkiler Ofisi Kütüphane Oryantasyon programından Kütüphane ve yararlanan öğrenci sayısı Dokümantasyon D. Bşk. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti Sağlık Kültür D. Bşk. alan öğrenci sayısı Öğrenci kulüp ve toplulukları başına düşen Sağlık Kültür D. Bşk. etkinlik sayısı Kariyer ofisinin kurulması ve geliştirilmesi Sağlık Kültür D. Bşk. İş yaşamına hazırlık eğitimleri sayısı Sağlık Kültür D. Bşk., Öğrenci İleri D. Bşk.

15 STRATEJİK AMAÇ 3 PAYDAŞLARLA OLAN İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK LER STRATEJİLER STRATEJİK 3.1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin itibarının geliştirilmesi Strateji Bütünsel iletişim stratejisi tasarlayarak kurumsal kimliği güçlendirmek Strateji Medya ile ilişkileri etkinleştirmek Strateji Üniversite erişim sayfasının gelişen gereksinimlere yanıt vermek üzere güncel tutulmasını sağlamak STRATEJİK 3.2 Kurum içi iletişim ve işbirliğinin ve iç paydaşların aidiyet duygusunun geliştirilmesi Strateji Açık ve Kapalı Spor Tesislerini geliştirmek Strateji Kuruma yeni katılan iç paydaşlara yönelik oryantasyon programları düzenlemek Strateji Öğretim elemanları arasındaki iletişimi güçlendirecek sosyal faaliyetleri etkinleştirmek Strateji Üniversite mensuplarına yönelik sosyal olanakları ve sağlanan kolaylıkları geliştirmek Strateji Üniversitenin yaygın yapısından kaynaklı iletişim ve işbirliği yetersizliklerini giderecek kampüsler arası ring seferleri düzenlemek vb. aksiyonlar geliştirmek STRATEJİK 3.3 Öğrencilere yönelik hizmet kalitesinin geliştirilmesi Strateji Öğrencilerin yararlandığı beslenme alanlarının fiziksel şatlarını iyileştirmek Strateji Yemekhane olanaklarını fiyat kalite dengesini koruyarak geliştirmek Strateji Öğrencilerin barınma/yurt olanaklarını geliştirmek Strateji Öğrencilere sunulan burs olanaklarını geliştirmek Strateji Öğrencilerin Üniversitenin çeşitli birimlerinde yarı zamanlı çalışma olanaklarını geliştirmek

16 STRATEJİK AMAÇ 3 PAYDAŞLARLA OLAN İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK LER STRATEJİLER STRATEJİK 3.4 Akademik ve idari personele yönelik çalışma koşullarının geliştirilmesi Strateji İhtiyaç duyulan binaları tamamlamak Strateji Akademik ve idari personelin çalışma ortamlarını çağdaş altyapı sistemler ve yeni teknolojilerle güncellemek STRATEJİK 3.5 Mezunlarla etkileşimin geliştirilmesi STRATEJİK 3.6 İç ve dış paydaşların yaşam kalitesine katkı vermek üzere sürdürülebilirlik odaklı aksiyonların ve toplum merkezli hizmetlerin etkinliğinin geliştirilmesi Strateji Mezunlar ofisi aracılığıyla mezunlarla yüz yüze iletişimi güçlendirmek ve mezun izleme sistemini etkinleştirmek Strateji Mezunların öğrencilerle iletişimini ve ÇOMÜ lülük ruhunu geliştirmek üzere ÇOMÜ lü Günü' etkinliğini düzenlemek ve gelenekselleşmesini sağlamak Strateji ÇOMÜ hastanesi akredite birimlerinin sayısını artırmak Strateji ÇOMÜ de yatan hasta ve hasta yakınlarına yönelik hizmetleri geliştirmek Strateji Toplumu bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak üzere çevrimiçi bilgilendirme ve eğitimler yapmak Strateji Yaşam boyu öğrenme programlarını çeşitlendirerek etkinleştirmek Strateji Fakülte ve Yüksekokulların kendi alanlarındaki STK'lar ile işbirliği yapmasını teşvik etmek ve işbirliklerinin etkinliğini geliştirmek Strateji Düzenli olarak topluma yönelik panel, konferans ve seminer vb. etkinliklerin yapılmasını sağlamak Strateji Kamu kurumları ile proje ortaklıklarını geliştirmek Strateji Öğretim planları kapsamında yer alan sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılık odaklı dersleri yaygınlaştırmak Strateji Özellikle lisans projelerinde öğrencilerin sosyal/toplumsal konulara yönlendirilmesini sağlamak

17 STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK LER STRATEJİLER Strateji Engelsiz ÇOMÜ nün çalışmalarını etkinleştirerek engelliler için erişilebilir bir üniversite ortamı yaratmak Strateji Eğitim programlarında yer alan dersler kapsamında uygulamaya yönelik olarak sektör temsilcilerinin (konuşmacı olarak) katılımını sağlamak

18 MEVCUT STRATEJİK AMAÇ 3 PAYDAŞLARLA OLAN İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ STRATEJİK 3.1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin itibarının geliştirilmesi PERFORMANS LERİ Akademik ve idari personelin kurum Kalite Ofisi Oran kültüründen memnuniyet düzeyi Medyada yer alan kurumsal haber sayısı Genel Sayı Sekreterlik(Basın) Erişim sayfasından memnuniyet düzeyi Bilgi İşlem Oran STRATEJİK 3.2 Kurum içi iletişim ve işbirliğinin ve iç paydaşların aidiyet duygusunun geliştirilmesi PERFORMANS LERİ Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk. Tesisleri Düzenlenen oryantasyon program sayısı Personel Dai. Bşk

19 Akademik ve idari personelin kurum içi iletişimden memnuniyet düzeyi Personel Dai. Bşk Oran Akademik ve idari personelin sosyal Personel Dai. Bşk Oran olanaklardan memnuniyet düzeyi Düzenlenen ring seferi sayısı Yapı İşleri Sayısı STRATEJİK AMAÇ 3 PAYDAŞLARLA OLAN İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ STRATEJİK 3.3 Öğrencilere yönelik hizmet kalitesinin geliştirilmesi PERFORMANS LERİ Fiziksel beslenme alanının sayısı Sağlık Kültür D. Bşk. Yemekhane olanaklarını fiyat kalite dengesini koruyarak geliştirmek Öğrencilerin barınma/yurt olanaklarını geliştirmek Öğrencilere sunulan burs olanaklarını geliştirmek Öğrencilerin Üniversitenin çeşitli birimlerinde yarı zamanlı çalışma olanaklarını geliştirmek Sağlık Kültür D. Bşk. Sağlık Kültür D. Bşk. Genel Sekreterlik Sağlık Kültür D. Bşk. Genel Sekreterlik Sağlık Kültür D. Bşk.

20 MEVCUT STRATEJİK AMAÇ 3 PAYDAŞLARLA OLAN İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ STRATEJİK 3.4 Akademik ve idari personele yönelik çalışma koşullarının geliştirilmesi PERFORMANS LERİ Yapılan bina sayısı Yapı İşleri D. Bşk. Akademik ve idari personelin alt yapı olanakları ve destek hizmetlerinden memnuniyet düzeyi Bilgi işlem D. Bşk. Kalite Ofisi Anket STRATEJİK 3.5 Mezunlarla etkileşimin geliştirilmesi PERFORMANS LERİ Mezunlar ofisini kurmak ve aracılığıyla iletişim kurulan mezun sayısı Öğrencilerin mezunlarla iletişim sağlama Öğrenci İşleri D. B. Sağlık Kültür D. B. Anket olanaklarından memnuniyet düzeyi

21 STRATEJİK AMAÇ 3 PAYDAŞLARLA OLAN İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ STRATEJİK 3.6 İç ve dış paydaşların yaşam kalitesine katkı vermek üzere sürdürülebilirlik odaklı aksiyonların ve toplum merkezli hizmetlerin etkinliğinin geliştirilmesi PERFORMANS LERİ Hastane akredite birim sayısı Araştırma ve Uyg. Hastanesi Hasta ve hasta yakınlarının sağlık Araştırma ve Uyg. Oran hizmetlerinden memnuniyet düzeyi Hastanesi Bilinçlendirme ve eğitim etkinliği sayısı Araştırma Merkezleri Yaşam boyu eğitim programı sayısı Sürekli Eğitim Merkezi İşbirliği içinde olunan STK sayısı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Topluma yönelik etkinlik sayısı (panel, Genel konferans ve seminer vb.) Sekreterlik(Basın) İşbirliği içinde olunan kamu kurumu Fakülte, Yüksekokul sayısı

22 Öğretim planlarında yer alan sosyal Öğrenci İşleri D. B sorumluluk ve toplumsal duyarlılık odaklı ders sayısı Sosyal sorumluluk ve toplumsal Öğrenci İşleri D. B duyarlılık ile ilgili dersi alan öğrenci sayısı Öğrencilerin engellilere sunulan Sağlık Kültür D. B. Oran olanaklardan memnuniyet düzeyi Engelli Birimi Davetli konuşmacı sayısı Sağlık Kültür D. B.

23 STRATEJİK AMAÇ 4 SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK LER STRATEJİLER STRATEJİK 4.1 ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesini bölgenin ihtiyaçlarını karşılar hale getirmek Strateji Sağlık hizmetlerini ilin ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilir hale getirmek Strateji Tıp Fakültesinde yeni araştırma ve uygulama birimleri açmak veya mevcutları geliştirmek. Strateji Sağlık personelinin çalışma koşullarını iyileştirmek Strateji Hastaya yönelik hizmet kalitesinin iyileştirilmesi Strateji ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama hastanesinin bölgede tercih edilir olmasını sağlama STRATEJİK 4.2 Sunulan hizmet kapasitesinin artırılması ve çeşitlendirilmesi Strateji Fiziki altyapının standartlara uygun hale getirilmesi Strateji Poliklinik sayısını sürekli arttırmak Strateji Alanında uzman sağlık personeli sayısını arttırmak Strateji Destek ve idari personel sayısının artırılması STRATEJİK 4.3 Sağlık hizmetlerine yönelik sosyal olanakların artırılması Strateji Hasta ve hasta yakınları için yeme-içme hizmetlerinin iyileştirilmesi Strateji Hasta ve hasta yakınları için sosyal olanakların arttırılması Strateji Kampüs içerisinde hizmet veren işletme sayısının arttırılması Strateji Sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmak

24 MEVCUT STRATEJİK AMAÇ 4 SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ STRATEJİK 4.1 ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile bölgenin ihtiyaçlarını karşılar hale getirmek PERFORMANS LERİ Hekim/Hemşire başına hasta oranı Araş. Ve Uyg. Hastn Oran Kapalı alan miktarı, yeni açılan birim sayısı Araş. Ve Uyg. Hastn M 2 / Memnuniyet anketi Araş. Ve Uyg. Hastn Oran Hasta memnuniyeti Araş. Ve Uyg. Hastn Oran Hasta sayısı Araş. Ve Uyg. Hastn STRATEJİK 4.2 Sunulan hizmet kapasitesinin artırılması ve çeşitlendirilmesi k PERFORMANS LERİ Kapalı alan miktarı Yapı İşleri D. Bşk M 2

25 Poliklinik sayısı Araş. Ve Uyg. Hastn Personel sayısı Araş. Ve Uyg. Hastn Destek ve idari personel sayısı Araş. Ve Uyg. Hastn STRATEJİK AMAÇ 4 SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ STRATEJİK 4.3 Öğrencilere yönelik hizmet kalitesinin geliştirilmesi PERFORMANS LERİ Yeni açılan işletme sayısı Araş. Ve Uyg. Hastn Memnuniyet anketi Araş. Ve Uyg. Hastn Oran İşletme sayısı Araş. Ve Uyg. Hastn Ulaşım imkanları Araş. Ve Uyg. Hastn Oran

26 STRATEJİK AMAÇ 5 KURUM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK LER STRATEJİLER STRATEJİK 5.1 Mezunlarla iletişimi daha güçlü ve etkin hale getirmek Strateji Mezunlarla İlişkiler Birimi üye sayısını ve etkinliğini arttırmak Strateji Her yıl ÇOMÜ Mezunlar Günü düzenlemek Strateji Mezunlarla ortak akademik ve sosyo-kültürel etkinlikler gerçekleştirilmek Strateji Düzenlenen etkinliklerden mezunları haberdar ederek katılımlarını sağlamak STRATEJİK 5.2 Akademik ve idari personelin kuruma aidiyetini güçlendirmek STRATEJİK 4.3 Sağlık hizmetlerine yönelik sosyal olanakların artırılması Strateji Üniversite etkinliklerine personelin gönüllü katılımını teşvik etmek, birlikte kutlama törenlerinin sayısını arttırmak Strateji Personelin faydalanacağı daha nitelikli sosyal tesisler açmak, mevcutları iyileştirmek Strateji Terzioğlu Kampüsü içerisine lojman yapmak Strateji Yeni inşa edilen ÇOMÜ kreş ve anaokulu binasının modern çağın gereklerine uygun halde hizmet vermesini sağlamak Strateji yılına kadar ÇOMÜ Koleji ni kurarak hizmete açmak Strateji Kurum kimliğinin görünürlüğünün arttırılması Strateji Üniversitenin promosyon ürünlerinin çoğaltılması ve talep edilir hale getirilmesi Strateji Politika ve stratejilere çalışanların katılımını sağlamak Strateji İletişim kanallarıyla paydaşları bilgilendirmek Strateji Çalışanlar ve birimler arasında güven kültürü geliştirmek ve işbirliği oluşturmak Strateji Çalışanların istek ve amaçlarına saygı gösterilen hoşgörü ortamı oluşturmak Strateji Çalışanların iş tatminini arttırmak Strateji Etik kodların oluşturulması ve yaygınlaştırılması

27 MEVCUT STRATEJİK AMAÇ 5 KURUM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ STRATEJİK 5.1 Mezunlarla iletişimi daha güçlü ve etkin hale getirmek PERFORMANS LERİ Üye sayısı Öğrenci İşl. D. Bşk. Katılımcı sayısı Sağlık Kült. D. Bşk. Düzenlenen etkinlik sayısı Sağlık Kült. D. Bşk. Mezun katılım oranı Öğrenci İşl. D. Bşk. Oran STRATEJİK 5.2 Akademik ve idari personelin kuruma aidiyetini güçlendirmek PERFORMANS LERİ Düzenlenen etkinlik sayısı, Katılım oranı Genel Sekreterlik /Oran

28 Kapalı alan miktarı, Memnuniyet anketi Yapı İşl. D. Bşk. M2/Oran Lojman sayısı Yapı İşl. D. Bşk. Yararlanan sayısını arttırmak Genel Sekreterlik Kolej bina sayısı Yapı İşl. D. Bşk. STRATEJİK AMAÇ 5 KURUM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ STRATEJİK 5.3 Kurum kültürünün korunması ve sürekliliğinin sağlanması PERFORMANS LERİ Basılı yayın sayısı ve dağıtım oranı, iş Genel Sekreterlik Oran/Anket tatmini anketi Promosyon ürün sayısı ve satış oranı İdari ve Mali İşl. D. Oran Bşk. Katılım oranı Strateji G. D. Bşk. Oran İletişim mecraları sayısı, iletişim oranı Genel Sek. (Basın) /Oran Güven ve işbirliği anketi Kalite Ofisi Oran

29 Memnuniyet anketi Kalite Ofisi Oran İş tatmini anketi Kalite Ofisi Oran İş etiği anketi Kalite Ofisi Oran

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER STRATEJİK AMAÇLAR 1 BİLİMSEL GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK STRATEJİK HEDEF 1.1 İnsan kaynağının akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin arttırılması STRATEJİK

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER Tablo 10: STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER Strateji 1.1.1 Araştırmacılara uluslararası rekabet yeteneği kazandıracak eğitim programları geliştirmek Strateji 1.1.2 Araştırmacılara yönelik

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri Akredite Merkezi Laboratuvar sayısı (İlave edilmesi hedeflenen) Laboratuvar Sayısı Akreditasyon Çalışması Yapılan Laboratuvar Adı Akreditasyon Çalışması Yapılan Yetkili Kurum ve Belge Adı Akreditasyon

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2020 STRATEJİK PLANI YILI PERFORMANS HEDEF LERİ VE GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ GEREKÇELER VE GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYAN : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Öğretim Kalitesini Arttırmak HEDEF 1.1. Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliklerini artırmak. HEDEF 1.2. Öğretim

Detaylı

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. İzleme ve Değerlendirme. Raporu

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. İzleme ve Değerlendirme. Raporu YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu (ECZACILIK FAKÜLTESİ) A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının niteliğinin 2021

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının

Detaylı

STRATEJİK AMAÇ 1 BİLİMSEL VE YENİLİKÇİ (İNOVATİF) KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ 1 BİLİMSEL VE YENİLİKÇİ (İNOVATİF) KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Dokuz Eylül Üniversitesi - Stratejik Planı STRATEJİK AMAÇ 1 BİLİMSEL VE YENİLİKÇİ (İNOVATİF) KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Yaklaşık 8500 yıllık tarihi dokusuyla, antik çağlardan bu yana uygarlıkların dünyaya

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2018-2022 STRATEJİK PLANI MANİSA - 2017 STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planı dönemine yönelik olarak amaçlarını şu şekilde belirlemiştir: Amaç 1. Eğitim

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. Raporu

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. Raporu 2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu ( ) A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının niteliğinin 2021 yılı sonuna

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2017 YILI İLK ALTI AYLIK DÖNEM PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ VE GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2017 YILI İLK ALTI AYLIK DÖNEM PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ VE GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2016 2020 STRATEJİK PLANI LIK DÖNEM PERFORMANS HEDEF LERİ VE GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ GEREKÇELER VE GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYAN : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2016-2020 Giriş İşletme Fakültesi, bir devlet üniversitesi olan Dokuz Eylül Üniversitesi ne bağlıdır. Buradan hareketle stratejik planı da Dokuz

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HEDEF YÖNETİM TABLOSU

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HEDEF YÖNETİM TABLOSU T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2018 2019 HEDEF YÖNETİM TABLOSU STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Öğretim Süreçlerini Evrensel Bilim Anlayışına Uygun Olarak Geliştirmek HEDEF 1.1. Öğrenci Niteliğini Geliştirmek

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Terzioğlu Yerleşkesi, 17100, Çanakkale

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Terzioğlu Yerleşkesi, 17100, Çanakkale 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi, 17100, Çanakkale http://www.comu.edu.tr 24.06.2016 2 İçindekiler Sayfa A. Kurum Hakkında Bilgiler...3 A.1. İletişim

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2020 STRATEJİK PLANI YILI İLK LIK DÖNEMİ - PERFORMANS HEDEF LERİ - GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ - GEREKÇELER - GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYAN : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Terzioğlu Yerleşkesi, 17100, Çanakkale

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Terzioğlu Yerleşkesi, 17100, Çanakkale 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi, 17100, Çanakkale http://www.comu.edu.tr 26.04.2017 2 İçindekiler Sayfa A. Kurum Hakkında Bilgiler...3 A.1. İletişim

Detaylı

HEDEFLER TABLOSU. arttırılması. gibi indekslerdeki Hitit Üniversitesi. sayısının her yıl. %5 arttırılması Her yıl en az 1 anlaşma yapılması

HEDEFLER TABLOSU. arttırılması. gibi indekslerdeki Hitit Üniversitesi. sayısının her yıl. %5 arttırılması Her yıl en az 1 anlaşma yapılması Stratejik Alan A Bilimsel Faaliyetler Alanı Amaç A.1 Bilimsel faaliyetlerin nicelik ve nitelik olarak Hedef A.1.1 Akademisyen başına düşen bilimsel yayın sayısını arttırmak A.1.1.1. Öğretim üyesi Öğretim

Detaylı

Stratejik Niyet Hiyerarşisi

Stratejik Niyet Hiyerarşisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Stratejik Niyet Hiyerarşisi (Vizyon-Misyon-Amaç-Hedefler) 6 VİZYONUMUZ: Çağdaş ve evrensel değerlere bağlı eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası

Detaylı

Amaçlar. Prof.Dr.GÜLDEN ZEHRA OMURTAG. Ara.. (/Kullan fpk=%23. Ara. ECF - Eczacılık Fakültesi. (/Mesajl fpk=% STRATEJİK PLAN

Amaçlar. Prof.Dr.GÜLDEN ZEHRA OMURTAG. Ara.. (/Kullan fpk=%23. Ara. ECF - Eczacılık Fakültesi. (/Mesajl fpk=% STRATEJİK PLAN Prof.Dr.GÜLDEN ZEHRA OMURTAG (/Kullan Amaçlar ECF - Eczacılık Fakültesi Ara Ara.. (/Mesajl (/Dosya Kod Tanım Islemler 2017-2021 STRATEJİK PLAN 1. Çağın gereksinimleri ve ulusal öncelikler çerçevesinde

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Evrak Tarih ve Sayısı: 24/01/2019-E.8191 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dekanlığı *BELCKBDJL* İdari İşler Birimi Sayı :10693343/800/E. 8191 24/01/2019 Konu :2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ Eczacılık Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi HEDEF NO HEDEF ADI Mevcut Hedef (2016) Yeni Hedef (2017) Memnuniyet Oranını %59 Olan Memnuniyet Oranını %63 e Çıkarmak 1 Personel Memnuniyet Oranını %55 ten

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİSYON Analitik düşünceye sahip, sorunlara uygun çözümler geliştirebilen, yetki ve sorumluluklarını vakarla taşıyabilecek bilgi ve becerilerle

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eylem Planı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eylem Planı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2019-2020 Eylem Planı Stratejik Alan 1-Araştırma Hedefler Süre Hedefe 1.1. Ulusal ve 1 yıllık uluslararası destekli araştırma proje sayısının %10 artırılması. Su Ürünleri

Detaylı

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU ERZİNCAN 2018 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2014 2018 STRATEJİK PLANI*

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2014 2018 STRATEJİK PLANI* ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI* AMAÇ 1. Eğitim öğretim faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesi Hedef 1.1. Yeterliliklere dayalı eğitim öğretim kültürünü kurumsallaştırmak Performans leri H.1.1/S.1

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 1.11.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 2 2 2 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 2 2 2 4-

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 01.06.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 5 5 5 3- Yüksekokul Sayısı 1 1

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ 31.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 6 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 1 2 2 4- Meslek

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ 29.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 3 3 3 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 2 2 2 4- Meslek

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 16.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 12 12 12 2- Enstitü Sayısı 3 3 3 3- Yüksekokul Sayısı 1 1 1 4-

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 01.06.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 12 12 12 2- Enstitü Sayısı 4 4 5 3- Yüksekokul Sayısı 1

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

Gösterge

Gösterge 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 2- Enstitü Sayısı 3- Yüksekokul Sayısı 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 5- Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Sayısı 6- Araştırma Merkezlerinin

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

1- Fakülte Sayısı Enstitü Sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4

1- Fakülte Sayısı Enstitü Sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4 GENEL GÖSTERGELER 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 11 11 11 2- Enstitü Sayısı 5 5 5 3- Yüksekokul Sayısı 0 0 0 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4 5- Merkezi Araştırma

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI FAALİYET RAPORU

ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI FAALİYET RAPORU ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler a) Misyon Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, bilim ve teknolojiden yararlanan, evrensel ve toplumsal değerlere

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Bölümü Öz Değerlendirme Raporu (2017) 1 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonu: Çağdaş ve etik değerleri

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Bölümü Öz Değerlendirme Raporu (2017) 1 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonu: Çağdaş ve etik değerleri YÖNETİM VE ORGANİZASYON Bölümü Öz Değerlendirme Raporu (2017) 1 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonu: Çağdaş ve etik değerleri benimseyen, araştırmacı, üretken, yaratıcı, takım çalışmasına

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Üniversitemiz Stratejik Planında belirlenmiş olan amaç ve hedeflere ilişkin performans hedefleri belirlenmiştir. Performans hedeflerine ilişkin göstergeler

Detaylı

ECZACILIK EĞİTİMİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: AKREDİTE OLAN FAKÜLTELERE BAKIŞ

ECZACILIK EĞİTİMİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: AKREDİTE OLAN FAKÜLTELERE BAKIŞ ECZACILIK EĞİTİMİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: AKREDİTE OLAN FAKÜLTELERE BAKIŞ Prof. Dr. Belma Gümüşel belmagumusel@yahoo.com ECZACILIK FAKÜLTELERİ n=12 Öğrenci Alan Öğrenci alması onaylanan Öğrenci almayan

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 218-222 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI STRATEJİK AMAÇ 1:VERİMLİ KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMALARI SAYESİNDE TÜM PAYDAŞLARININ HEDEF 1.1.ÖĞRENCİ MEMNUNİYETLERİNİN ARTIRILMASI Tanımı Swot Madde Hedefi

Detaylı

Yeni Destek Mekanizmaları

Yeni Destek Mekanizmaları Yeni Destek Mekanizmaları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Prof. Dr. Şemsettin TÜRKÖZ BİDEB Başkan V. 28 Haziran 2012 Ankara Sunum Planı Yeni Destek Mekanizmaları Sanayiye Entegre Lisans

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

1- Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m2)

1- Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m2) 2015 2016 2017 Kuruma ait bilgiler 1. Birim sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 0 0 0 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 1 1 1 5- Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2018 PERFORMANS PROGRAMI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2018 PERFORMANS PROGRAMI 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2018 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 5 1.1- ÇOMÜ Tarihsel Gelişimi... 5 1.2- Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz...

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ EĞİTİM AMAÇLARINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER BİR ÜST KOMİSYONA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE İLETİLİR Eğitim Amaçları Güncelleme Bölüm / Program Kalite

Detaylı

PAYDAŞ ANKETİ VERİLERİ

PAYDAŞ ANKETİ VERİLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKULTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI PAYDAŞ ANKETİ VERİLERİ Ocak 2015 Eskişehir 1) Eczacılık Fakültesi'nin misyonunda, vizyonunda ve ilkelerinde bulunmasını istediğiniz, beş

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2010-2014)

STRATEJİK PLAN (2010-2014) STRATEJİK PLAN (2010-2014) Stratejik Öncelik Alanı 1: Araştırma Odaklılık Stratejik 1,1: YDY O ndaki akademisyenleri, sosyal davranışlar ve insan davranışlarını anlama konularındaki araştırmalarında desteklemek.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 18.04.2019 2015 2016 2017 2018 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı - - - 1 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı

Detaylı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare Adı 38.99 - İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 2018 yılı sonuna

Detaylı

DEÜ KALİTE ÇALIŞMALARI BİRİM KALİTE KOMİSYONLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

DEÜ KALİTE ÇALIŞMALARI BİRİM KALİTE KOMİSYONLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DEÜ KALİTE ÇALIŞMALARI BİRİM KALİTE KOMİSYONLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DEÜ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ Prof. Dr. İlgi KARAPINAR Aynur KABASAKAL Nedim ÖNBAŞ Murat Emre ARDIÇ Toplantının Amacı Tanışma Üniversitedeki

Detaylı

YÖNETMELİK KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Nisan 2019 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30738 Kayseri Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze

Detaylı

3 AYLIK ARA DEĞERLENDİRME STRATEJİK ALAN: KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KASIM-2018 İTİBARİYLE AĞUSTOS-2018 İTİBARİYLE NİSAN-2018 İTİBARİYLE

3 AYLIK ARA DEĞERLENDİRME STRATEJİK ALAN: KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KASIM-2018 İTİBARİYLE AĞUSTOS-2018 İTİBARİYLE NİSAN-2018 İTİBARİYLE MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF EYLEM PLANI PERFORMANS GÖSTERGELERİ GERÇEKLEŞTİRİLME ÖLÇÜTÜ 3 AYLIK ARA DEĞERLENDİRME STRATEJİK ALAN: KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KASIM-2018

Detaylı

Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor

Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor 2 Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor merkezlerinden biri yapmak. Misyon: Her alanda profesyoneller

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Öğrenci) Özet Sonuçları ( )

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Öğrenci) Özet Sonuçları ( ) İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Öğrenci) Özet Sonuçları (31.12.217) 24 Bölümümdeki yöneticiler öğrencilerin sorunlarını önemserler. - Average: 3.1 24 İhtiyaç duyduğumda bölümümdeki yöneticilere rahatlıkla ulaşabilirim.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME POLİTİKASI TASLAĞI 2018 FAALİYET ÖZETİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME POLİTİKASI TASLAĞI 2018 FAALİYET ÖZETİ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME POLİTİKASI TASLAĞI 2018 FAALİYET ÖZETİ Kastamonu Üniversitesi nin Araştirma Geliştirme Açısından Vizyonu; Bilime, teknolojiye, topluma, insanlığa, düşünce ve

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

STRATEJİK PLAN İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ

STRATEJİK PLAN İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2017-2021 STRATEJİK PLAN İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ 1 2 15/12/2017 MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER MİSYON İTÜ Mimarlık Fakültesinin misyonu; çağdaş, katılımcı, araştırmacı, ulusal ve küresel düzeyde yenilikçi,

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası Paydaşlar Arasında İşbirliğinin artırılması

Ulusal ve Uluslararası Paydaşlar Arasında İşbirliğinin artırılması STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut

Detaylı

YENİLİKÇİ ARA YÜZ PLATFORMU YAY

YENİLİKÇİ ARA YÜZ PLATFORMU YAY YENİLİKÇİ ARA YÜZ PLATFORMU YAY «Arayüz yapılarının kullanıcı odaklı yaklaşımlarla ihtiyaca yönelik hizmetler verebilmesi için kapasitelerinin ve yetkinliklerinin arttırılması» Proje Ekibi Yürütücü: Marmara

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİDERLİK VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİDERLİK VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sayfa No 1 / 7 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan KTO Karatay Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Akademik Personel) Özet Sonuçları ( )

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Akademik Personel) Özet Sonuçları ( ) İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Akademik Personel) Özet Sonuçları (31.12.217) Cinsiyetiniz? Kadın 3.3% 3.3% 69.7% Erkek 69.7% 12 Kurumumuzun misyonu, vizyonu, değerleri ve hedefleri ile ilgili bilgilendirmeler yeterince

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Eğitim Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Eğitim Öğretim Yılı Faaliyet Raporu SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyet Raporu Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ülkemizde, ilk kurulan Yüksekokul (1984) olma özelliğine sahip

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM, ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (UTEAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı