Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi"

Transkript

1 Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren sistem ile birlikte bireysel emeklilik sektöründe yepyeni bir dönem başladı. Vergi avantajı yerine devlet katkısı esası getirildi ve bu katkıdan tüm katılımcılar yararlanabilecek. Mevcutta da avantajlı olan bireysel emeklilik sisteminin yeni yasa ile genişleyecek olan tüm avantajları hakkında bireysel emeklilik sistemine karşı pozitif algıyı artırmak çok önemli. Devlet neden emekliliğe katkıda bulunuyor? Devletin, bireysel emeklilik sistemine yatırılan her katkı payı için yatırılan tutarın %25 i oranında katkıda bulunacak olması pek çok insanın aklına Devlet bunu neden yapsın? sorusunu getiriyor. Yapılacak üstü kapalı kesintiler ile devlet tarafından verilen tutarların geri alınacağını ve herhangi bir kar elde edemeyeceklerini düşünüyorlar. Burada önemli olan; yapılan değişikliklerin temelinde, ülke olarak tasarruf oranlarımızı artırmamız gerekliliğinin yattığını insanlara anlatmak. Tasarrufların artması, ekonomik istikrar ve büyüme açısından büyük öneme sahip. İç tasarrufları artırmadan Türkiye nin gelecekteki büyümesinin finanse edilemeyeceği bir gerçek. Dolayısıyla, hem ülke ekonomisinin gelişimi, hem de bireylerin finansal geleceklerinin yapılanması için bireysel emeklilik sisteminin benimsenmesi çok önemli. Bireysel Emeklilik Sistemi ne neden katılmalı? Kişilerin paralarını bireysel emeklilik sistemine yatırmalarının farklı yatırım araçlarına, örneğin mevduat hesabına, yatırmalarından daha avantajlı olduğunu bir örnekle açıklayabiliriz. FİG sonrası nominal getirisi %8,0 olan Pratik Plan a aylık 200 TL katkı payı ödeyen bir kişinin ayrılması durumunda eline geçecek net tutar ile %8,0 faizli bir mevduat hesabını karşılaştırdığımızda; ilk beş yıl BES dezavantajlı. (Pratik Plan da %2 yönetim gideri kesintisi bulunmaktadır; yıllık ortalama FİG %1,72 olarak alınmıştır; giriş aidatı maksimumdur.) İlk beş yılda mevduatın aynı getiri varsayımı ile az da olsa daha avantajlı olmasının nedeni kademeli olarak ödenen çıkış aidatıdır. Altıncı yılın sonunda bireysel emeklilik sisteminden elde edilen tutar mevduat hesabından elde edilen tutarı %6,3 geçiyor. Emeklilik durumunda ise bireysel emeklilik sisteminden elde edilen tutar, mevduat hesabında biriken tutardan %56,2 fazla. 1

2 İlk 6 (Pratik Plan) Aynı karşılaştırmayı aylık katkı payı minimum 500 TL, YGK sı %1 olan Prestige Plan ile mevduat hesap arasında yaparsak; Prestige Plan da yalnızca aktarım durumunda çıkış aidatı alındığından, Bireysel Emeklilik Sistemi üçüncü yılda daha avantajlı konuma gelmektedir. İlk 6 (Prestige Plan) Bu karşılaştırmayı bir de aylık katkı payı minimum ABAÜ kadar olan, YGK sı %0 olan Select Plan ile mevduat hesap arasında yaparsak; Bireysel Emeklilik Sistemi nin başlangıçtan beri mevduat ile paralel, üçüncü yıldan sonra da daha avantajlı olduğu görülmektedir. Çünkü Select Plan da da Prestige Plan da olduğu gibi yalnızca aktarım durumunda çıkış aidatı alınmaktadır; sistemden çıkışlarda çıkış aidatı alınmamaktadır ve ayrıca yönetim gideri kesintisi bulunmamaktadır. 2

3 İlk 6 (Select Plan) Bireysel Emeklilik Sistemi nden neden çıkmamalı? Devlet katkısına ancak kademeli olarak hak kazanılacak; sistemden 3 yıl içinde çıkanlar devlet katkısını alamayacak. Katılımcılardan en az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %15'ine, en az 6 yıl kalanlar %35'ine, en az 10 yıl kalanlar %60'ına hak kazanacak. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılanlar, devlet katkısı ve getirilerinin tamamına hak kazanacak. 29 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sistemine dahil olup, kanunun yürürlüğe gireceği tarihinden itibaren 2 yıl içinde bir emeklilik sözleşmesi birikimlerini alarak sonlandıran katılımcıların, 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödeyeceği katkı payları için devlet katkısı ödenmeyecek. Erken çıkış durumunda alınacak olan çıkış aidatı, ödenecek stopaj ve süreye bağlı olarak ancak kademeli olarak alınabilecek olan devlet katkısından oluşan toplam zarar da aşağıdaki grafikte görülebilir. 3

4 Bin TL Stratejik Planlama Toplam Vazgeçilen Tutar Çıkış yapıldığında vazgeçilen tutarın dağılımı yıllara göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, ilk yıl çıkış yapılması halinde çıkış aidatı en yüksek paya sahipken, sonraki yıllarda devlet katkısı kaybı en yüksek paya sahip oluyor. Emeklilik anında ise sadece stopaj ödeniyor. 9 İlk 10 Kesinti Dağılımı STOPAJ ÇIKIŞ AİDATI DK Bireysel emeklilik sisteminden faydayı maksimize etmek emeklilikte oluyor. Bu en açık şekilde aşağıdaki grafikten anlaşılmaktadır. 4

5 TOPLAM VAZGEÇİLEN TUTAR / BİRİKİM Stopaj uygulamasındaki değişiklik sistemden çıkışları tetikleyebilir mi? Yanlış algılardan birisi daha. Çünkü çıkış anında vazgeçilen tutar eski sisteme göre yükselmiş durumda. Erken çıkış anında devlet katkısının hak kazanılamayacak kısmı, çıkış anında vazgeçilen tutarı eski sisteme göre artırmaktadır. Aşağıdaki grafiklerde eski ve yeni sistemlerde çıkış anında vazgeçilen tutar gösterilmektedir. 5

6 Yeni sistemde %27 ve %35 dilimlerinden gelir vergisi ödeyenler dezavantajlı mı? Yeni yasa ile bireysel emeklilik sisteminde değişen en önemli nokta vergi teşviği uygulamasının yerini devlet katkısının alacak olması. Bu değişiklik ile bireysel emeklilik sisteminin avantajları genişletilmiş olacak çünkü mevcuttaki vergi teşviğinden yalnızca vergi matrahı olan kişiler faydalanabiliyorken; devlet katkısından sisteme giren herkes faydalanıyor olacak. Yeni sistemde devlet katkısı, yatırılan katkı payı ne kadar olursa olsun o miktarın %25 i kadar verilecek. %15 lik ya da %20 lik vergi diliminde olan kişiler; önceleri yatırdıkları katkı payının yalnızca %15 i ya da %20 si kadar vergi teşviği alabiliyorlardı dolayısıyla %25 oranında verilecek olan devlet katkısı onlara büyük avantaj sağlayacak. Ancak, %27 ya da %35 lik vergi diliminde olan kişilerin yeni sistemden sağlayacakları avantajlar eski siteme göre azalacak gibi gözükebilir. Oysa ki; hem kesintilerdeki değişiklikler, hem de stopajın getiri üzerinden alınacak olması nedeni ile %27 lik vergi diliminde olan katılımcılar yeni sistemde emekli olduklarında daha avantajlı olacaklar. Emeklilikte net ele geçen tutar ile net cepten çıkan tutar oranlarına bakıldığında, yalnızca %35 lik vergi diliminde olan katılımcılar emeklilikte %6 lık bir kayıp yaşıyorlar. Ancak pratikte, pek çok %35 lik dilimdeki insan kayıp yaşamayacak. Çünkü 2013 öncesinde, hayat ve sağlık sigortası ile bireysel emeklilik ödemelerinin vergi avantajı limiti ortaktı. Dolayısıyla büyük çoğunluğunun bireysel veya işveren tarafından yaptırılan hayat ve/veya sağlık sigortasına sahip olduğu %35 lik dilimdeki katılımcılar ödemelerinin tamamı için vergi avantajından yararlanamıyorlardı. Şimdi ise hayat sigortaları ile bireysel emeklilik ödemelerinin vergi avantajlarının bağımsız limitleri olması sayesinde %35 lik vergi dilimindeki kişiler her ikisinin avantajlarından da faydalanabiliyor olacaklar ve devlet katkısı uygulamasıyla birlikte herhangi bir kayıp yaşamayacaklar. Örneğin brüt geliri TL olan; ayda TL BES katkı payı ve işvereni 300 TL hayat/sağlık sigortası ödeyen bir katılımcı, BES katkı payının 679 TL si için vergi avantajından faydalanacakken, şimdi TL için faydalanabilecek. 6

7 YENİ ESKİ Stratejik Planlama YIL KÜMÜLATİF NET ELE KP GEÇEN EMEKLİ cebinden çıkan tutar YIL KÜMÜL NET ELE 15% 20% 27% 35% ATİF KP GEÇEN EMEKLİ YENİ ESKİ NET ELE GEÇEN/CEBİNDEN NET ELE GEÇEN/CEBİNDEN ÇIKAN YIL ÇIKAN 15% 20% 27% 35% 1 75% 79% 84% 92% 103% % 146% 155% 170% 191% % 213% 226% 247% 278% % 309% 328% 360% 404% % 401% 426% 467% 525% EMEKLİ 545% 445% 473% 519% 582% Parametreler ve Varsayımlar Enflasyon: 1. yıl için %5,5; 2. yıl için %5,0; 3. yıl için %4,5; ve sonraki yıllar için %4,0 Getiri: - BES: Her yıl %4,0 reel net getiri; (devlet katkısı fonu da aynı reel getiri ile) - Mevduat: Her yıl %4,0 reel faiz - Eski ve yeni sistemde reel fon getirileri FİG alınmadan önce %5,72 olarak alınmıştır. Yeni sistemde kesinti sonrası bu %4.00 e; eski sistemde ise %3,87 ye düşmektedir. KP Artış oranı: Enflasyon ile aynı ABAÜ artış oranı: Enflasyon ile aynı FİG: -Eski yıllık FİG: %1,85 -Yeni yıllık FİG: %1,72 YGK: -Eski yıllık YGK: %6,0 -Yeni yıllık YGK: %2,0 Bu bültende y er alan bilgiler, Garanti Emeklilik v e Hay at A.Ş., taraf ından, güv enilirliğine v e doğruluğuna inanılan resmi kay naklardan, okuy ucuy u bilgilendirmek amacıy la biraray a getirilmiştir. Resmi kay naklardan alınan bilgilere day alı y apılan y orumlar v e tahminler, o tarihteki kanımızı y ansıtmaktadır. Bu bültende sunduğumuz bilgiler Garanti Emeklilik v e Hay at a ait olup kopy a edilemez, çoğaltılamaz, değiştirilemez, pay laşılamaz. 7

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr %25 DEVLET KATKISI 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr BES Nedir? Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), aktif çalışma hayatınız süresince yaptığınız tasarrufların uzun vadeli yatırıma yönlendirilmesini sağlayan,

Detaylı

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

Yatırımcı fon dağılım oranlarını veya emeklilik planını bir yılda kaç kez değiştirebilir?

Yatırımcı fon dağılım oranlarını veya emeklilik planını bir yılda kaç kez değiştirebilir? Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? Bireysel emeklilik sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde, yaşam standartlarını

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

ERDEMİR VAKFI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SUNUMU 04.02.2015

ERDEMİR VAKFI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SUNUMU 04.02.2015 1966 ERDEMİR VAKFI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SUNUMU 04.02.2015 ERDEMİR VAKFI EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş. TARAFINDAN ; 1966 YILINDA DERNEK OLARAK KURULMUŞ, 1968 YILINDA İSE O GÜNÜN PARASI İLE 300.000

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan Aegon Yarını Değiştirir Güven, saygı, kalite ve şeffaflık ilkeleriyle yürüyen Aegon; Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 28 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik ve

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma

Detaylı

Yurtiçi Tasarruflar ve Bireysel Emeklilik Sistemi: Türkiye deki Uygulamaya İlişkin Bir Değerlendirme

Yurtiçi Tasarruflar ve Bireysel Emeklilik Sistemi: Türkiye deki Uygulamaya İlişkin Bir Değerlendirme ÇALIŞMA TEBLİĞİ NO: 13/04 Yurtiçi Tasarruflar ve Bireysel Emeklilik Sistemi: Türkiye deki Uygulamaya İlişkin Bir Değerlendirme Şubat 2013 Özgür ÖZEL Cihan YALÇIN Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2013

Detaylı

Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1

Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1 Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1 Öz Bu çalışmada, tutsat (mortgage) sistemi ile ilgili teorik bilgilerin yer almasının yanında, tutsat

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Ders Kodu: 1009 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Detaylı

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 Özel Emeklilik Sistemleri (sayfa 6) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan Genel

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

Asgari giriş tutarı, bu plana giriş tarihindeki aylık brüt asgari ücretin 15 katıdır.

Asgari giriş tutarı, bu plana giriş tarihindeki aylık brüt asgari ücretin 15 katıdır. EMEKLİLİK GELİR PLANI PLAN ÖZELLİKLERİ Asgari giriş tutarı: Asgari giriş tutarı, bu plana giriş tarihindeki aylık brüt asgari ücretin 15 katıdır. Düzenli katkı payı: Emeklilik Gelir Planı kapsamındaki

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

Ortaklık Türleri Hakkında Önemli Duyuru

Ortaklık Türleri Hakkında Önemli Duyuru 24.12.2014 Ortaklık Türleri Hakkında Önemli Duyuru Bilindiği üzere,sandığımızın kuruluşundan 2010 yılına kadar tek tip ortaklık yapısı mevcutken, ortaklarımızdan gelen talep doğrultusunda 2011 yılında

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN DENETİM VE MUHASEBE YAPISI AUDITING OF INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM AND ACCOUNTING STRUCTURE

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN DENETİM VE MUHASEBE YAPISI AUDITING OF INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM AND ACCOUNTING STRUCTURE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN DENETİM VE MUHASEBE YAPISI AUDITING OF INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM AND ACCOUNTING STRUCTURE Okan YAMAN * Arş. Gör. Murat EMİR ** Öz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) çalışma

Detaylı

DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER

DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu rehberin amacı, üye, çalışan veya

Detaylı

TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI

TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI Yrd.Doç.Dr.Türker TOPALHAN Gazi Üniversitesi Đ.Đ.B.F. ÖZET Sosyal Güvenlik sistemimizde kamu emeklilik sistemini tamamlaması

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

FARKLI ÜLKE DENEYĐMLERĐ ÇERÇEVESĐNDE ÖZEL EMEKLĐLĐK PROGRAMLARININ OLUŞUMU ve ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLAR

FARKLI ÜLKE DENEYĐMLERĐ ÇERÇEVESĐNDE ÖZEL EMEKLĐLĐK PROGRAMLARININ OLUŞUMU ve ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLAR FARKLI ÜLKE DENEYĐMLERĐ ÇERÇEVESĐNDE ÖZEL EMEKLĐLĐK PROGRAMLARININ OLUŞUMU ve ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLAR Yrd. Doç Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ĐĐBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 10. Kalkınma Planının 3. Programı olan Yurtiçi Tasarrufların Arttırılması Ve İsrafın Önlenmesi Programı kapsamında 4. bileşen, Tamamlayıcı Sigortacılığın

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı