ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ"

Transkript

1 ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ E- ASĐTLER-BAZLAR (10 SAAT) 1- Asitler 2- Bazlar 3- Tuzlar 4- Oksitler 5- Belirteç (Ayıraç = Đndikatör) 6- Asitlerin ve Bazların Kuvveti 7- Asitlerin ve Bazların Etkinleri 8- Asit Yağmurları 9- Kimyasal Maddelerin Zararlı Etkilerinden Korunma Yolları 1

2 E- ASĐTLER BAZLAR TUZLAR ve OKSĐTLER : Bileşikler, benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre asitler, bazlar, tuzlar ve oksitler olarak gruplandırılırlar. 1- ASĐTLER : Suda çözündüklerinde (sulu çözeltilerine) hidrojen iyonu (H + ) veya proton verebilen bileşiklere (maddelere) asit denir. a) Asit Çeşitleri : Asidin Formülü Asidin Đsmi Asidin Kuvveti HCl Hidro Klorik Asit HBr Hidro Bromik Asit HF Hidro Florik Asit HNO 3 Nitrik Asit H 2 SO 4 Sülfürik Asit H 2 CO 3 Karbonik Asit Kuvvetli Asitler H 3 PO 4 Fosforik Asit HBO 3 Borik Asit HI Hidro Đyodik Asit HClO 4 Perklorik Asit (Hidrojen Klorat) HCN Hidrosiyanik Asit (Hidrojen Siyanür) Zayıf Asit CH 3 COOH Asetik Asit HCOOH Formik Asit C 2 H 3 OH(COOH) 2 Malik Asit C 3 H 4 OH(COOH) 3 Sitrik Asit C 17 H 33 COOH Oleik Asit CH 3 (CH 2 ) 2 COOH Bütirik Asit C 13 H 27 COOH Miristik Asit Zayıf C 15 H 31 COOH Palmitik Asit (Organik = Karboksilli) C 17 H 31 COOH Linoleik Asit Asitler C 17 H 29 COOH (Linoleik Asit) C 2 H 3 OHCOOH Laktik Asit C 2 H 2 (OH) 2 (COOH) 2 Tartarik Asit CH 2 OHCOOH Folik Asit HC 6 H 7 O 2 Sorbik Asit C 6 H 5 COOOH Benzoik Asit Asetilsalisalik Asit 2

3 b) Günlük Hayatta Kullanılan Asidik Madde Çeşitleri : Doğada bulunan maddelerden asit özelliği taşıyan maddelere asidik madde denir. Asitlerin Kullanım Alanları (Asidik Madde Çeşidi) Mide Gübre Patlayıcı Akü Sıvısı Boya Patlayıcı Meşrubat Maden Suyu Kola Fosfatlı Gübre Sirke Asidi Isırgan Otu, Karınca Elma Limon Portakal Greyfurt Zeytinyağı Tereyağı Süt Yoğurt Peynir Üzüm Çilek Meyve Suyu, Turşu Koruyucusu Reçel, Marmelat Koruyucusu Aspirin Göz Damlası Yüksek Oktanlı Benzin Yağ Asidik Maddede Bulunan Asit Çeşidi Hidro Klorik Asit Tuz Ruhu Nitrik Asit Kezzap Sülfürik Asit Zaç Yağı Karbonik Asit Fosforik Asit Asetik Asit Formik Asit Malik Asit Sitrik Asit Oleik Asit Bütirik Asit Laktik Asit Tartarik Asit Folik Asit Benzoik Asit Sorbik Asit Asetilsalisalik Asit Borik Asit Hidro Florik Asit Miristik Asit Palmitik Asit Linoleik Asit c) Asitlerin Đyonlaşması ve Đyonlaşma Tepkimeleri : Asitlerin iyonlaşması demek, kendini oluşturan (+) ve ( ) yüklü iyonlarına ayrışması demektir. Asitlerin sulu çözeltileri oluşturulduğunda yani asitler suda çözündüklerinde (+) yüklü hidrojen iyonu (H + ) ile ( ) yüklü başka bir iyon oluştururlar. Asitler, saf haldeyken elektrik akımını iletemeyip sadece suda çözündüklerinde elektrik akımını iletebilirler. HCl (suda)(aq) H + + Cl HCl + H 2 O (H 3 O) + + Cl HBr (suda)(aq) H + + Br HBr + H 2 O (H 3 O) + + Br HF (suda)(aq) H + + F HF + H 2 O (H 3 O) + + F HNO 3 (suda)(aq) H + + (NO 3 ) HNO 3 + H 2 O (H 3 O) + + (NO 3 ) H 2 SO 4 (suda)(aq) 2H + + (SO 4 ) 2 H 2 SO 4 + 2H 2 O 2(H 3 O) + + (SO 4 ) 2 H 2 CO 3 (suda)(aq) 2H + + (CO 3 ) 2 H 2 CO 3 + 2H 2 O 2(H 3 O) + + (CO 3 ) 2 H 3 PO 4 (suda)(aq) 3H + + (PO 4 ) 3 H 3 PO 4 + 3H 2 O 3(H 3 O) + + (PO 4 ) 3 CH 3 COOH (suda)(aq) H + + (CH 3 COO) CH 3 COOH + H 2 O (H 3 O) + + (CH 3 COO) HCOOH (suda)(aq) H + + (HCOO) HCOOH + H 2 O (H 3 O) + + (HCOO) 3

4 d) Asitlerin Özellikleri : 1- Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. 2- Sulu çözeltilerinin tatları ekşidir (limon, sirke gibi). 3- Turnusol kağıdının rengini maviden kırmızıya dönüştürürler. 4- Hepsinin yapısında hidrojen (H) vardır ve sulu çözeltilerine hidrojen iyonu (H + ) verirler. 5- Plastik ve camlara etki edemezler. 6- Saf haldeyken elektrik akımını iletmezler. 7- Yakıcı özelliktedirler. 8- Asitlere fenol ftalein çözeltisi (indikatörü) damlatılınca renk değiştirmezler. 9- Bazlarla birleşerek nötrleşirler ve tuz ile su oluşturup ısı açığa çıkarırlar. Nötrleşme tepkimeleri ekzotermiktir. Asit + Baz HCl + NaOH Nötrleşme Nötrleşme Tuz + Su + Isı NaCl + H 2 O + Isı Asit Baz Tuz Su 10- Metallerle tepkimeye girerek metal tuzu oluştururlar ve H 2 (hidrojen) gazı açığa çıkarırlar. (Al, Mg, Zn, Fe, Na gibi metaller). Asit + Metal Metal Tuzu + Hidrojen Gazı 2HCl + Mg MgCl 2 + H 2 H 2 SO 4 + Zn ZnSO 4 + H 2 3HCl + Al AlCl 3 + 3/2 H 2 2- BAZLAR : Suda çözündüklerinde (sulu çözeltilerine) hidroksit iyonu (OH) alabilen bileşiklere (maddelere) baz denir. verebilen veya proton a) Baz Çeşitleri : Bazın Formülü Bazın Đsmi Bazın Kuvveti NaOH Sodyum Hidroksit KOH Potasyum Hidroksit LiOH Lityum Hidroksit RbOH Rubidyum Hidroksit CsOH Sezyum Hidroksit Be(OH) 2 Berilyum Hidroksit Kuvvetli Bazlar Mg(OH) 2 Magnezyum Hidroksit Ca(OH) 2 Kalsiyum Hidroksit Sr(OH) 2 Stronsiyum Hidroksit Ba(OH) 2 Baryum Hidroksit Al(OH) 3 Alüminyum Hidroksit NH 3 Amonyak Zayıf Baz 4

5 b) Günlük Hayatta Kullanılan Bazik Madde Çeşitleri : Doğada bulunan maddelerden baz özelliği taşıyan maddelere bazik madde denir. Bazların Kullanım Alanları (Bazik Madde Çeşidi) Sabun Yapay Đpek Kağıt Boya Deterjan Tekstil Petrol Rafinerileri Tıkanmış Boruların Açılması Zeytin sarartma Kireç Suyu Deri Üretimi Kireç ve Çimento Yapımı Arap Sabunu Pil Deterjan Gübre Mide Đlaçları Diş Macunu Çamaşır Sodası Şampuan Deterjan Kan Kabartma Tozu Ağız Đçi Odun Külü Çamaşır Suyu Deodorant Antiasit Çikolata Mayonez Bazik Maddede Bulunan Baz Çeşidi Sodyum Hidroksit Sud Kostik Kalsiyum Hidroksit Sönmüş Kireç Potasyum Hidroksit Potas Kostik Amonyak Alüminyum Hidroksit Magnezyum hidroksit c) Bazların Đyonlaşması ve Đyonlaşma Tepkimeleri : Bazların iyonlaşması demek, kendini oluşturan (+) ve ( ) yüklü iyonlarına ayrışması demektir. Bazların sulu çözeltileri oluşturulduğunda yani bazlar suda çözündüklerinde ( ) yüklü hidroksit iyonu (OH) ile (+) yüklü başka bir iyon oluştururlar. Bazlar, saf haldeyken elektrik akımını iletemeyip sadece suda çözündüklerinde elektrik akımını iletebilirler. Na(OH) (suda)(aq) Na + + (OH) K(OH) (suda)(aq) K + + (OH) Li(OH) (suda)(aq) Li + + (OH) Be(OH) 2 (suda)(aq) Be (OH) Mg(OH) 2 (suda)(aq) Mg (OH) Ca(OH) 2 (suda)(aq) Ca (OH) Sr(OH) 2 (suda)(aq) Sr (OH) Ba(OH) 2 (suda)(aq) Ba (OH) Al(OH) 3 (suda)(aq) Al (OH) NH 3 + H 2 O (NH 4 ) + + (OH) 5

6 d) Bazların Özellikleri : 1- Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. 2- Sulu çözeltilerinin tatları acıdır ve ele kayganlık hissi verir. (sabun gibi). 3- Turnusol kağıdının rengini kırmızıdan maviye dönüştürürler. 4- Hepsinin yapısında hidroksit (OH) vardır (NH 3 hariç) ve sulu çözeltilerine hidroksit iyonu (OH) verirler. 5- Saf haldeyken elektrik akımını iletmezler. 6- Saf haldeyken tahriş edicidirler. 7- Bazlara fenol ftalein çözeltisi (indikatörü) damlatılınca renkleri pembeye döner. 8- Asitlerle birleşerek nötrleşirler ve tuz ile su oluşturup ısı açığa çıkarırlar. Nötrleşme tepkimeleri ekzotermiktir. Asit + Baz HCl + NaOH Nötrleşme Nötrleşme Tuz + Su + Isı NaCl + H 2 O + Isı Asit Baz Tuz Su 9- Çoğu metale etki edemezler. Ancak Al ve Zn gibi bazı metallere etki ederek metal tuzu oluştururlar ve H 2 (hidrojen) gazı açığa çıkarırlar. Baz + Metal Metal Tuzu + Hidrojen Gazı 2 NaOH + Zn Na 2 ZnO 2 + H 2 6 NaOH + 2Al 2Na 3 AlO 3 + 3H 2 6

7 ÖRNEKLER : 1- Tabloda isimleri verilen asit ve bazlar ait bileşiklerin cinslerini, formüllerini, hangi maddelerde bulunduklarını, halk arasında kullanılan isimlerini, kuvvetli veya zayıf oluşunu ve kullanım alanlarını belirtin. (Taralı olmayan kısımları doldurun). Bileşiğin Kimyasal Formülü NaOH Bileşiğin Đsmi Oleik Asit Hidro Florik Asit Bileşiğin Cinsi Asit Baz Bileşiğin Halk Arasında Bileşiğin Kuvveti Kullanılan Đsmi Kuvvetli Zayıf Tuz Ruhu Bileşiğin Bulunduğu Maddeler ve Kullanım Alanları Yüksek Oktanlı Benzin Mg(OH) 2 HBr Sülfürik Asit Kezzap Çilek Meşrubat, Maden Suyu H 3 PO 4 HBO 3 RbOH Baryum Hidroksit Hidrosiyanik Asit Laktik Asit Çamaşır Sodası Şampuan Potas Kostik Sirke Asidi HClO 4 Formik Asit Hidro Đyodik Asit Sitrik Asit Deterjan Kan Elma NH 3 LiOH CsOH Miristik Asit Linoleik Asit Asetilsalisalik Asit Bütirik Asit Berilyum Hidroksit Palmitik Asit Benzoik Asit Mide Đlaçları Ağız Đçi Diş Macunu Çikolata Mayonez Kabartma Tozu Odun Külü Sönmüş Kireç Üzüm Reçel, Marmelât Koruyucusu Tereyağı Al(OH) 3 7

8 3- TUZLAR : Asitler ve bazların nötrleşme tepkimeleri ile birleşmesi sonucu oluşan kristal yapılı katı maddelere tuz denir. a) Tuz Çeşitleri : Tuzun Formülü Tuzun Đsmi NaCl Sodyum Klorür HCl Na(OH) KCl Potasyum Klorür HCl KOH CuCl 2 Bakır (II) Klorür HCl Cu(OH) 2 MgCl 2 Magnezyum Klorür HCl Mg(OH) 2 CaCl 2 Kalsiyum Klorür HCl Ca(OH) 2 Na 2 SO 4 Sodyum Sülfat H 2 (SO 4 ) Na(OH) K 2 SO 4 Potasyum Sülfat H 2 (SO 4 ) KOH Al 2 (SO 4 ) 3 Alüminyum Sülfat H 2 (SO 4 ) Al(OH) 3 ZnSO 4 Çinko Sülfat H 2 (SO 4 ) Zn(OH) 2 CaSO 4 Kalsiyum Sülfat H 2 (SO 4 ) Ca(OH) 2 CuSO 4 Bakır (II) Sülfat H 2 (SO 4 ) Cu(OH) 2 MgCO 3 Magnezyum Karbonat H 2 (CO 3 ) Mg(OH) 2 Na 2 CO 3 Sodyum Karbonat H 2 (CO 3 ) Na(OH) Mg 3 (PO 4 ) 2 Magnezyum Fosfat H 3 (PO 4 ) Mg(OH) 2 Na 3 PO 4 Sodyum Fosfat H 3 (PO 4 ) Na(OH) Al(PO 4 ) Alüminyum Fosfat H 3 (PO 4 ) Al(OH) 3 KNO 3 Potasyum Nitrat H(NO 3 ) KOH NaNO 3 Sodyum Nitrat H(NO 3 ) Na(OH) Tuzu Oluşturan Asit ve Baz b) Tuzların Đyonlaşması ve Đyonlaşma Tepkimeleri : Tuzların iyonlaşması demek, kendini oluşturan (+) ve ( ) yüklü iyonlarına ayrışması demektir. Tuzlar, katı haldeyken elektrik akımını iletemeyip sadece suda çözündüklerinde elektrik akımını iletebilirler. Tuzlar suda çözündüklerinde (+) ve ( ) yüklü iyonlarına ayrıştığı için elektrik akımını iletirler. NaCl (suda)(aq) Na + + Cl KCl (suda)(aq) K + + Cl CuCl 2 (suda)(aq) Cu Cl MgCl 2 (suda)(aq) Mg Cl CaCl 2 (suda)(aq) Ca Cl Na 2 SO 4( suda)(aq) 2Na + + (SO 4 ) 2 K 2 SO 4 (suda)(aq) 2K + + (SO 4 ) 2 Al 2 (SO 4 ) 3 (suda)(aq) 2Al (SO 4 ) 2 ZnSO 4 (suda)(aq) Zn +2 + (SO 4 ) 2 CaSO 4 (suda)(aq) Ca +2 + (SO 4 ) 2 CuSO 4 (suda)(aq) Cu +2 + (SO 4 ) 2 MgCO 3 (suda)(aq) Mg +2 + (CO 3 ) 2 Na 2 CO 3 (suda)(aq) 2Na + + (CO 3 ) 2 Mg 3 (PO 4 ) 2 (suda)(aq) 3Mg (PO 4 ) -3 Na 3 PO 4 (suda)(aq) 3Na + + (PO 4 ) -3 Al(PO 4 ) (suda)(aq) Al +3 + (PO 4 ) 3 KNO 3 (suda)(aq) K + + (NO 3 ) NaNO 3 (suda)(aq) Na + + (NO 3 ) 8

9 c) Nötrleşme ve Nötrleşme Tepkimeleri : Asit ve bazın birleşerek birbirinin etkisini yok etmesi ve bunun sonucunda su ve tuz oluşup ısı açığa çıkmasına nötrleşme denir. Nötrleşme tepkimeleri sonunda ısı açığa çıktığı için nötrleşme tepkimeleri ekzotermik tepkimelerdir. Nötrleşme tepkimelerinde; asitteki hidrojen iyonu (H + ) ile bazdaki hidroksit iyonu (OH) birleşerek suyu, asitteki ( ) yüklü iyon ile bazdaki (+) yüklü iyon da birleşerek tuzu oluştururlar. Asit + Baz Nötrleşme Tuz + Su + Isı H + Cl + Na + (OH) Nötrleşme NaCl + H 2 O + Isı Asit Baz Tuz Su H 2 + (SO 4 ) 2 + Ca +2 (OH) 2 Ca(SO 4 ) + 2H 2 O Asit Baz Tuz Su HCl + K(OH) KCl + H 2 O 2HCl + Cu(OH) 2 CuCl 2 + 2H 2 O 2HCl + Mg(OH) 2 MgCl 2 + 2H 2 O 2HCl + Ca(OH) 2 CaCl 2 + 2H 2 O H 2 (SO 4 ) + 2Na(OH) Na 2 SO 4 + 2H 2 O H 2 (SO 4 ) + 2K(OH) K 2 SO 4 + 2H 2 O 3H 2 (SO 4 ) + 2Al(OH) 3 Al 2 (SO 4 ) 3 + 6H 2 O H 2 (SO 4 ) + Zn(OH) 2 ZnSO 4 + 2H 2 O H 2 (SO 4 ) + Ca(OH) 2 CaSO 4 + 2H 2 O H 2 (SO 4 ) + Cu(OH) 2 CuSO 4 + 2H 2 O H 2 (CO 3 ) + Mg(OH) 2 MgCO 3 + 2H 2 O H 2 (CO 3 ) + 2Na(OH) Na 2 CO 3 + 2H 2 O 2H 3 (PO 4 ) + 3Mg(OH) 2 Mg 3 (PO 4 ) 2 + 6H 2 O H 3 (PO 4 ) + 3Na(OH) Na 3 PO 4 + 3H 2 O H 3 (PO 4 ) + Al(OH) 3 Al(PO 4 ) + 3H 2 O H(NO 3 ) + K(OH) KNO 3 + H 2 O H(NO 3 ) + Na(OH) NaNO 3 + H 2 O HCl + NH 3 NH 4 Cl d) Tuzların Özellikleri : 1- Katı ve kristal haldedirler 2- Katı halde iken elektrik akımını iletmezler. 3- Sulu çözeltileri elektrik akımını iletirler. 4- Artı yüklü (metal veya kök) ve eksi (ametal veya kök) iyonlardan oluşurlar. 5- Asit ve bazların nötrleşme tepkimesi sonucu oluşurlar. 9

10 4- OKSĐTLER : Elementlerin oksijen ile oluşturdukları bileşiklere oksit denir. Oksitleri metal ve ametal elementleri oluştururlar. Fakat soy gazlar (He Ne Ar Kr Xe Rn) ve halojenler (F Cl Br I) oksitleri oluşturmazlar. a) Metal Oksitler : Metallerin oksijen ile oluşturdukları bileşiklere metal oksitler denir. Metal oksitlerin sulu çözeltileri baz özelliği gösterir. Na 2 O Sodyum Oksit Na 2 O + H 2 2Na(OH) K 2 O Potasyum Oksit K 2 O + H 2 O 2K(OH) Li 2 O Lityum Oksit Li 2 O + H 2 O 2Li(OH) MgO Magnezyum Oksit MgO + 2H 2 O Mg(OH) 2 BeO Berilyum Oksit BeO + H 2 O Be(OH) 2 BaO Baryum Oksit BaO + H 2 O Ba(OH) 2 CaO Kalsiyum Oksit CaO + H 2 O Ca(OH) 2 FeO Demir (II) Oksit FeO + H 2 O Fe(OH) 2 Fe 2 O 3 Demir (III) Oksit Fe 2 O 3 + 3H 2 O 2Fe(OH) 3 ZnO Çinko Oksit ZnO + H 2 O Zn(OH) 2 Al 2 O 3 Alüminyum Oksit Al 2 O 3 + 3H 2 O 2Al(OH) 3 b) Ametal Oksitler : Ametallerin oksijen ile oluşturdukları bileşiklere ametal oksitler denir. Ametal oksitlerin sulu çözeltileri asit özelliği gösterir. SO 2 Kükürt Di Oksit CO 2 Karbon Di Oksit CO 2 + H 2 O H 2 (CO 3 ) N 2 O 3 Di Azot Tri Oksit N 2 O 5 Di Azot Penta Oksit SO 3 Kükürt Tri Oksit SO 3 + H 2 O H 2 (SO 4 ) P 2 O 3 Di Fosfor Tri Oksit CO Karbon Mono Oksit NO Azot Mono Oksit 10

11 5- Belirteç (Ayıraç = Đndikatör) : Asit, baz ve tuzları veya asidik, bazik ve nötr maddeleri birbirinden ayırmak için kullanılan maddelere belirteç veya ayıraç veya indikatör (gösterge) denir. BELĐRTEÇ (AYIRAÇ=ĐNDĐKATÖR) ASĐT BAZ TUZ Maviden Kırmızıya Kırmızıdan Maviye Turnusol Kâğıdı Asit Kırmızı Baz Mavi Renk Değiştirmez Annem Kızartır Babam Morartır Fenol Ftalein Çözeltisi Renk Değiştirmez Pembe Renkli Olur Renk Değiştirmez Metil Oranj (Metilen Mavisi) Kırmızı Renkli Olur Sarı Renkli Olur Turuncu Renkli Olur Metil Red (Metilen Kırmızısı) Kırmızı Renkli Olur Sarı Renkli Olur Turuncu Renkli Olur Kırmızı Lahana Kırmızı Renkli Olur Mavi Renkli Olur 6- Asitlerin ve Bazların Kuvveti ve ph Değerleri : Bir maddedeki veya çözeltideki hidrojen iyonlarının (H + ) miktarında (derişimine) ph değeri denir. ph değeri ph kağıdı veya ph metre ile ölçülür. Çözeltinin ph değeri ; 0 7 arasında ise çözelti ASĐTTĐR. Maddenin ph değeri ; 0 7 arasında ise madde ASĐDĐKTĐR. Çözeltinin ph değeri ; 7 ise çözelti NÖTRDÜR. Maddenin ph değeri ; 7 ise madde NÖTRDÜR. Çözeltinin ph değeri ; 7 14 arasında ise çözelti BAZDIR. Maddenin ph değeri ; 7 14 arasında ise madde BAZĐKTĐR. Çözeltilerin ph değeri küçüldükçe asitlik kuvveti artar, bazlık kuvveti azalır. Maddelerin ph değeri küçüldükçe asidik özellik artar, bazik özellik azalır. Çözeltilerin ph değeri büyüdükçe asitlik kuvveti azalır, bazlık kuvveti artar. Maddelerin ph değeri büyüdükçe asidik özellik azalır, bazik özellik artar. Bazı asit ve bazlar olumsuz etkiler yaratır ve zarar verir. Bu tür maddelere kuvvetli asit veya kuvvetli baz denir. ph değeri 3 ve 3 ün altında olan maddeler kuvvetli asit, ph değeri 12 ve 12 nin üstünde olan maddeler kuvvetli bazdır. Bu nedenle ph değeri 3 ten küçük ve 12 den büyük olan maddeler insan vücuduna zarar verir. Kuvvetli asitler ve bazlar suda çözündüklerinde tam olarak iyonlaşabilirler ve elektrik akımını iletebilirler. Zayıf asitler ve bazlar suda çözündüklerinde tam olarak iyonlaşamadıkları için elektrik akımını iletemezler. Yapısında karbon (C) elementi bulunan organik asitler yani meyve ve diğer besinlerde bulunan asitler zayıf asitlerdir ve tam olarak iyonlaşamazlar. ASĐT NÖTR BAZ Asidik Özellik Artar Nötr Bazik Özellik Artar 11

12 7- Asitlerin ve Bazların Etkileri : 1- Kuvvetli asitlerin ve bazların kullanılan eşyalar ve malzemeler üzerinde olumsuz etkileri vardır. Asitlerin tahta, kağıt, mermer, kumaş ve metallerde, bazların cam ve porselenlerde aşındırıcı etkisi vardır. 2- Yenilen besinlerin ağızdaki asidik etkisinin nötrleştirilmesi ve ağız sağlığının korunması için asitlerin etkisini nötrleştiren ve bazik özellik taşıyan diş macunları kullanılır. 3- Tüketilen asitli içecekler veya ayaküstü yenilen yiyecekler reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarına neden olur. 4- Toprak asitliyse nötrleştirmek için kireç serpilir. 5- Bal arısı sokunca asitli sıvı salgılar. Bu sıvının etkisini yok etmek yani nötrleştirmek için baz veya baz özelliği gösteren amonyak, sabun, kabartma tozu sürülür. 6- Eşek arısı sokunca bazik sıvı salgılar. Bu sıvının etkisini yok etmek yani nötrleştirmek için asit veya asit özelliği gösteren sirke, limon, yoğurt sürülür. 7- Gıda maddeleri dışındaki maddelere belirtilmediği sürece dokunulmaması ve bu maddelerin tadılmaması gerekir. 8- Tehlikeli olabilecek asit ve bazlar her zaman duyu organları ile ayırt edilemeyebilir. Çünkü bazı asit ve bazlara dokunmak ve koklamak tehlikelidir. Bir maddenin asit mi baz mı olduğu başka maddelerle girdiği tepkimeye göre de ayırt edilebilir ve sınıflandırılabilir. Bu yüzden belirteçler kullanılır. 9- Asit ve bazların aşındırıcı etkisi bazen hayatın devamı için gereklidir. Besinlerin sindirilmesi için midede kuvvetli asitler salgılanır. Bu sayede besinler sindirilerek bağırsağa geçer, buradaki bazlar sayesinde sindirim işlemi tamamlanır. 8- Asitlerin ve Bazların Zararlı Etkilerinden Korunma Yolları : Asitlerin ve bazların oluşturacağı tehlikelerden korunmak için bu maddelerin ve özelliklerinin tanınması gerekir. Asit ve bazların zararlı etkilerinden korunmak için; 1- Asit ve bazların bulunduğu kaplardaki güvenlik sembollerine dikkat edilmelidir. 2- Kuvvetli (kimyasal) asit ve bazların tatlarına bakılmamalı, koklanmamalı ve dokunulmamalıdır. 3- Asitlerin üzerine su değil, suyun üzerine asit dökülmelidir. 4- Vücuda veya kıyafetlere asit veya baz döküldüğünde etkisinin azaltılması için seyreltilmesi bunun içinde bulaşan yerin bol su ile yıkanması gerekir. 5- Asit ve bazların konuldukları kaplar, asit ve bazlarla tepkimeye girmeyecek malzemelerden seçilmelidir. 6- Asit ve bazlarla çalışılan ortamlarda gözlük, maske, eldiven takılmalı. 7- Temizlikte kullanılan bazik özellik gösteren maddelerin, cilde, cam ve porselen gibi yüzeylere teması engellenmeli ve bunlardan çıkan buhar solunmamalıdır. 8- Asit ve bazların karışması sonucu açığa çıkan gazlar solunmamalıdır. NOT : 1- Asitler ve bazlar saf haldeyken, tuzlar da katı haldeyken elektrik akımını iletmezler. 2- Asit, baz ve tuzların sulu çözeltilerinde (+) ve ( ) yüklü iyonlar birbirinden ayrıldığı için bu bileşiklerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletirler. 3- Katı iletkenlerde elektrik akımı ( ) yüklerin yani elektronların hareketi ile iletilir. Sıvı çözeltilerde ise elektrik akımı sadece ( ) yüklerin değil hem (+) hem de ( ) yüklerin yani iyonların hareketi sayesinde iletilir. 4- Yapısında H bulundurmasına rağmen her bileşik asit değildir. C 6 H 12 O 6 Glikoz Asit Değil NH 3 Amonyak Asit Değil 12

13 5- Yapısında OH bulundurmasına rağmen her bileşik baz değildir. C 2 H 5 OH Etil Alkol Baz Değil 6- Karınca ve ısırgan otu formik asit salgılar. Mide asitli, bağırsaklar bazik ortamdır. Aspirinde salisilik asit, asetik asit, sülfürik asit, asetik anhidrit ve fenolik hidroksit bulunur. Đnsan vücudunda toplam 3 kg farklı tuz yani mineral bulunur. 7- Doğal gaz, kükürt ve azot içermediği için temiz bir yakıttır. 8- Yapısında karbon (C) bulunan asitlere organik (karboksilli) asitler denir. Organik asitlerin yapısındaki karbon (C) sayısı arttıkça asitlik kuvveti artar. HCOOH CH 3 COOH C 2 H 3 OH(COOH) 2 Asitlik Kuvveti Artar 9- Yapısında oksijen (O) bulunan asitlere oksi asitler denir. Oksi asitlerin yapısındaki oksijen (O) sayısı arttıkça asitlik kuvveti artar. HClO HClO 2 HClO 3 HClO 4 Asitlik Kuvveti Artar 10- Periyodik çizelgede herhangi bir periyotta bulunan elementlerin oluşturacakları asitlerin kuvveti, soldan sağa doğru gidildikçe artar. 2. Periyot Li Be B N F Oluşturacakları Asitlerin Kuvveti Artar 11- Periyodik çizelgede herhangi bir grupta bulunan elementlerin oluşturacakları asitlerin kuvveti yukarıdan aşağı inildikçe artar. 7A Grubu: F HF Cl HCl Asitlik Kuvveti Artar Br HBr I HI 9- Asit Yağmurları : Asidik maddeler sadece yiyecek, içecek ve çevredeki kimyasal maddelerle sınırlı değildir. Yağış çeşitleri de zaman zaman asidik özellik taşıyabilir. Asidik özellik taşıyan yağmur, kar, dolu gibi yağışlara asit yağmurları denir. Fosil yakıtların (kömür, petrol gibi) yanması sonucu oluşan baca gazları ile araçlardan çıkan egzoz gazları; karbon dioksit (CO 2 ), kükürt dioksit (SO 2 ) ve azot dioksit (NO 2 ) gibi gazları bulundurur ve bu gazlar hava kirliliğine neden olur. Fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan gazlar bulutlardaki su buharı veya diğer maddelerle tepkimeye girerek veya iyonlaşarak sülfürik asit (H 2 SO 4 ), nitrik asit (HNO 3 ) ve karbonik asit (H 2 CO 3 ) gibi asitleri oluşturup yağmur sularına karışır ve asit yağmuru olarak yeryüzüne iner. Doğal gaz, kükürt ve azot bulundurmadığı için temiz bir yakıttır ve asit yağmurlarına neden olmaz. Asit yağmurlarının ph derecesi ikiye kadar düşebilir. 13

14 SO 2 gazı havadaki O 2 ile tepkimeye girerek SO 3 gazını oluşturur. SO 3 gazı bulutlardaki su ile birleşerek ile birleşir ve H 2 SO 4 oluşturur. SO 2 + 1/2 O 2 SO 3 SO 3 + H 2 O H 2 SO 4 NO 2 gazı bulutlardaki su ile birleşerek HNO 3 oluşturur. NO 2 + H 2 O HNO 3 + 1/2 H 2 CO 2 gazı bulutlardaki su ile birleşerek H 2 CO 3 oluşturur. CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 a) Asit Yağmurlarının Zararları : Asit yağmurları kimyasal madde bulundurur ve bu maddeler karada, havada ve suda yaşayan bütün canlılara, araçlara ve eşyalara yani yağdıkları bölgeye çeşitli zararlar verir. Asit yağmurları ormanlara, antik yapılara ve doğaya zarar verir. Asit yağmurları toprağın kimyasal ve biyolojik yapısını etkiler. Asit yağmurları topraktaki mineralleri çözerek kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi iyonların yeraltı suları ve yüzey suları ile taşınmasına ve toprağın minerallerinin azalmasına yol açarak toprağın verimini düşürür. Asit yağmurları, deniz, göl ve akarsulara karışarak suların asitlik derecesini etkiler ve burada yaşayan canlılar için tehlike oluşturur. Asit yağmurlarının karıştığı sularla yetişen sebze ve meyveleri tüketen insanlar, bu sebze ve meyvelerden zarar görür. Đnsanlarda çeşitli solunum yolu hastalıkları, akciğer kanseri, nefes darlığı gibi hastalıklara neden olur. b) Asit Yağmurlarının Zararlı Etkilerinden Korunma Yolları : Asidik ve bazik maddeler uygun şartlarda kullanıldığında fayda sağlarken, uygun olmayan şartlarda kullanıldığında zarar verir. Asidik ve bazik maddelerin dışında kimyasal silahlar, endüstriyel atıklar gibi kimyasal maddeler de uygun şartlarda kullanılmadığında suları, havayı ve toprağı kirleterek insanlara zarar verir. Kimyasal maddelerin zararlı etkilerinden korunmak için; Sanayide (endüstride) ve evlerde fosil yakıtlar yerine kükürt ve azot içermeyen doğal gaz, güneş enerjisi, jeotermal enerji gibi temiz yakıtlar tercih edilmelidir. Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır. Her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmelidir. Motorlu taşıtların bakımları zamanında yapılmalıdır. Toplu taşıma araçları kullanılmalıdır. Ağaçlandırmada, kışın yaprak döken bitkiler tercih edilmemelidir. Yeşil alanlar artırılmalı ve orman yangınları engellenmelidir. Düşük kalorili olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmelidir. 14

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ ARES EĞĠTĠM [Metni yazın] MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ 1-ASİTLER Suda çözündüklerinde ortama H + iyonu verebilen bileşiklere asit denir. ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol

Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol TUĞBA KÜÇÜKKAHRAMAN Asitler - Bazlar Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol kâğıdını mavi renge

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1.Ünite Asitler, Bazlar ve Tuzlar Maddelerin Asitlik ve Bazik Özellikleri Test-1 1. I. Tatlarının ekşi olması II. Tahriş edici olması III. Ele kayganlık hissi vermesi Yukarıdaki özelliklerden hangileri

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir.

KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. *Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişimlerin sonucunda kimyasal bağları meydana getirirler. *Kimyasal bağ oluşurken dışarıya

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR Asitler ve Bazlar Asitlerin Genel Özellikleri Suda çözündüklerinde suya hidrojen (H + ) iyonu verir. Tatları ekşidir. Bunu asidik özellikteki limon, domates ve sirke gibi maddelerin tadına bakarak söyleyebiliriz.

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test

BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test BÖLÜM 5 Asitler Bazlar ve Tuzlar Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 1... 2 Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 2... 2 Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 3... 2 Asitlerin / Bazların Tepkimeleri Test -

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

SINIF. Asit - Baz Tepkimeleri TEST. 1. Bazların genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

SINIF. Asit - Baz Tepkimeleri TEST. 1. Bazların genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? AZANI AVRAA TEST TEST 11 - Tepkimeleri 1. ların genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Tatları ekşidir. avi turnosol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler. lerle

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

Test-1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar. 1. I. Deterjanlı su. 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili; I. Akü yapımı. II. Sirkeli su. II. Yapay gübre üretimi

Test-1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar. 1. I. Deterjanlı su. 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili; I. Akü yapımı. II. Sirkeli su. II. Yapay gübre üretimi Kimya BÖLÜM-8 Test-1 1. I. Deterjanlı su II. Sirkeli su III. Amonyak çözeltisi Yukarıda verilen maddelerden hangilerine turnusol boyası damlatıldığında mavi renk alır? 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili;

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ METAL AKTİF METAL YARISOY METAL SOY METAL AMFOTER METAL 1A (Li, Na, K) Cu (Bakır) Au (Altın) Zn Cr 2A (Mg, Ca) Hg (Civa) Pt (Platin) Al Pb Ag (Gümüş) Sn 1- ASİT + AKTİF METAL TUZ

Detaylı

Ünite: 4. BAZLAR Suda çözündüğünde OH - iyonu veren maddelere H H + H+ OH - gazı oluşturur.

Ünite: 4. BAZLAR Suda çözündüğünde OH - iyonu veren maddelere H H + H+ OH - gazı oluşturur. 4. FÖY FEN BİLİMLERİ Madde VE ENDÜSTRİ LGS ASİTLER VE BAZLAR Neler Öğreneceğiz? 2 Ders Saati Ünite: 4 Asitler ve Bazlar ph Kavramı Asit ve Bazların Etkileri Asit Yağmurları Asitler ve Bazlar ASİTLER Suda

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI Asit ve Bazların Tanımı HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI Hazırlayan: Beyza Ceren ÜNCÜ Asitler

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 2.SAYI

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİ EN KÜÇÜK YAPI BİRİMİDİR ATOM ÇEKİRDEK YÖRÜNGE(KATMAN) PROTON ELEKTRON NÖTRON ELEMENT AYNI CİNS ATOMLARIN BİR ARAYA GELMESİYLE OLUŞAN SAF MADDELERDİR. ELEMENTLERİN

Detaylı

4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. 4.2. 4.3. 4.1 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.

4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. 4.2. 4.3. 4.1 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11.  4. 4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleri ile tanır. 4.2. Asitler ile H + iyonu, bazlar ile OH - iyonu arasında

Detaylı

KİMYA. Kimya YGS. Kazanım Merkezli. Orta Düzey ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ

KİMYA. Kimya YGS. Kazanım Merkezli. Orta Düzey ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ S G Y Kimya KİMYA YGS Kazanım Merkezli SORUSORU BANKASI BANKASI İsabetli Soru Bankası Kazanımların Etkin Özeti Nöbetçi Öğretmen Uygulaması Güncel Soru ve Çözümleri zey ü el D ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ DENEYĠN AMACI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN SULU ÇÖZELTĠLERĠNDE ĠYONLARINA AYRIġARAK ELEKTRĠK

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ (1) benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar hâlinde göstermiştir. (2)... Elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. İlk sekiz elementten sonra benzer özelliklerin

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

Sulu Çözeltilerde Asit - Baz Dengesi

Sulu Çözeltilerde Asit - Baz Dengesi Bu notlara Youtube dan Kimya Elbistan kanalında ilgili videolarının açıklamalar kısmında ki linkten ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. A. Asit ve Baz Tanımları Arrhenius Asit - Baz Tanımı Arrhenius

Detaylı

Ġyon halindeki elektron sayısı: 10 Proton sayısı: Adı: Sembolü Periyodik tablodaki yeri:

Ġyon halindeki elektron sayısı: 10 Proton sayısı: Adı: Sembolü Periyodik tablodaki yeri: PERĠYODĠK TABLO ÇALIġMA KÂĞIDI Yandaki periyodik tabloda verilen yönlere göre cümlelerdeki yanlıģlıkları bulup doğru ifadeyi boģ bırakılan yere yazınız. ( Bütün cümlelerde yanlışlık vardır.) 1 yönünde

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Asitler 1) Sülfürik asit (H 2 SO 4 ) Halk arasında zaç yağı veya dumanlı asit olarak bilinir. Yoğun kıvamlı, renksiz, kokusuz bir sıvıdır. Suda

Detaylı

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1.

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1. 10. SINIF K Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) 1. NH 3 ün suda çözünme denklemi; $ + - NH3^aqh+ HO^sh NH4 ^aqh+ OH ^aqh şeklinde olduğuna göre NH 3 ün sulu çözeltisi için aşağıdaki

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 0ASİT VE BAZ KAVRAMLARI Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır.

Detaylı

DERS PLANI (. -. Ocak/.-. Şubat 201 )

DERS PLANI (. -. Ocak/.-. Şubat 201 ) Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 4.1. Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleriyle tanır. 4.2. Asitler ile H+ iyonu; bazlar ile OH iyonu arasında ilişki kurar

Detaylı

GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ

GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ İLKÖĞRETİMDE DOĞAL BELİRTEÇLER KULLANILARAK ASİT ve BAZLARIN BELİRLENMESİ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ TUBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ FEN ve TEKNOLOJİ-FİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-MATEMATİK

Detaylı

Görevi: Bütün vücut hücrelerinin içindeki ve dışlarındaki suyun düzenlenmesi, kalp ritmi, sinir uyarılarının ve kaskasılmalarının

Görevi: Bütün vücut hücrelerinin içindeki ve dışlarındaki suyun düzenlenmesi, kalp ritmi, sinir uyarılarının ve kaskasılmalarının İNORGANİK BİLEŞİKLER Su Asit Baz Tuz Mineraller SU Özellikleri Yüksek yüzey gerilimine sahiptir Yüksek özgül ısı nedeniyle sıcaklık değişimine karşı dirençlidir Yüksek buharlaşma ısısı nedeniyle soğutma

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

Maddenin Yapısı ve özellikleri

Maddenin Yapısı ve özellikleri Modern periyodik sistem, elementlerin atom numaralarına (proton sayılarına) göre düzenlenmiştir. 1.Bölüm - Periyodik Sistem 8..1.1.Geçmişten günümüze periyodik sistemin oluşturulma sürecini araştırır ve

Detaylı

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 4 TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdan

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3 DENEY 2 BİLEŞİKLERİN TEPKİMELERİ İLE TANINMASI 2.1. AMAÇ Bileşiklerin verdiği tepkimelerin incelenmesi ve bileşiklerin tanınmasında kullanılması 2.2. TEORİ Kimyasal tepkime bir ya da daha fazla saf maddenin

Detaylı

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI KONU: ASĐTLER VE BAZLAR DERS: ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DENEYLERĐ DERS SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN: NAZLI KIRCI 20338561 HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ANKARA 2007 PROJE

Detaylı

3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR

3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR 3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR A. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Fenolftalein gibi maddeleri diğer maddelerden ayırt etmeye yarayan ve onların sınıflandırılmasında kullanılan maddelere belirteç (indikatör) denilmektedir.

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

maddelere saf maddeler denir

maddelere saf maddeler denir Madde :Kütlesi olan her şeye madde denir. Saf madde: Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan maddeye denir. Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelere saf maddeler denir Element:

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Asitlerin Özellikleri Tatları ekşidir. Aşındırıcı özellikleri vardır. Cildi, mermer yüzeyi aşındırırlar ancak asitlerin çoğu plastik, cam veya metal yüzeyleri

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması GENEL KİMYA 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması Kimyasal Bileşik Çeşitleri En az iki farklı elementin kimyasal özelliklerini kaybederek belirli kütle oranlarında birleşmesiyle

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM. kimyaci_glcn_hoca 13 H A M L E D E 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM ZAYIF ASİT VE ZAYIF BAZ İYONLAŞMA YÜZDESİ 0,1 M Kuvvetli Asit HBr 1. Her iki asit çözeltisinin hacimleri ve derişimleri eşit

Detaylı

BİLEŞİKLER İki ya da daha fazla maddenin belli oranda kimyasal olarak birleşmeleri sonucu oluşturdukları yeni, saf maddeye bileşik denir.

BİLEŞİKLER İki ya da daha fazla maddenin belli oranda kimyasal olarak birleşmeleri sonucu oluşturdukları yeni, saf maddeye bileşik denir. BİLEŞİKLER İki ya da daha fazla maddenin belli oranda kimyasal olarak birleşmeleri sonucu oluşturdukları yeni, saf maddeye bileşik denir. ÖZELLĠKLERĠ: 1. Yapılarında iki ya da daha fazla madde bulundururlar.

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH)

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH) ph ve poh Kavramları - Asit Baz İndikatörleri BÖLÜM 08 Test 04 1. Aşağıdaki maddelerin standart koşullarda ph değerleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4. mavi turnusol kağıdı kırmızı

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

KARBOKSİLLİ ASİTLER#2

KARBOKSİLLİ ASİTLER#2 KARBOKSİLLİ ASİTLER#2 ELDE EDİLME TEPKİMELERİ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KULLANIM ALANLARI ELDE EDİLME TEPKİMELERİ 1. Birincil (primer) alkollerin ya da aldehitlerin yükseltgenmesiyle elde edilir. Örnek: İzobütil

Detaylı

ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ

ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ 2. BÖLÜM ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ Asitler ve bazlar kimyasal özellikleri ve tepkimeleri bakımından çok önemli maddeler olup oldukça sık kullanılırlar. Bu bölümde asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri;

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo

3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo 3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo Madde: Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Atom: Maddenin en küçük yapıtaşıdır. Element: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

9. SINIF KONTEXT KĐMYA UYGULAMASI

9. SINIF KONTEXT KĐMYA UYGULAMASI 9. SINIF KONTEXT KĐMYA UYGULAMASI DERS SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCi MORGĐL HAZIRLAYAN: DERYA ÇAKICI 20338451 ANKARA, 2008 MİDEM NEDEN YANIYOR? Günlük yaşam olayı: Sindirim rahatsızlıklarından mide yanmasının

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA SORU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM. Metaller, Ametaller ve Yarı metaller

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM. Metaller, Ametaller ve Yarı metaller Metaller, Ametaller ve Yarı metaller 1 Elementler gösterdikleri benzer özelliklere göre metaller, yarı metaller ve ametaller olarak sınıflandırılabilirler. Periyodik tabloda metal, ametal ve yarı metallerin

Detaylı

Yapısmda C, H ve O bulunduran bileşiklerin yanma tepkimesi; CjHsOH + 302 ---- 2C02 + 3H20

Yapısmda C, H ve O bulunduran bileşiklerin yanma tepkimesi; CjHsOH + 302 ---- 2C02 + 3H20 (4T A şağıda verilen tepkimeleri denkleştiriniz. 1- H 04 + KOH K 04 + H20 2- Fe203 + A l ^ A1203 -t Fe 3- Ca+HCI ------ CaCI2 +H2 Yanma tepkimeleri Çivinin paslandığım gördünüz mü? Hiç kamp ateşi veya

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ A ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ (4 SAAT) 1 Elementler 2 Elementlerin Özellikleri 3 Element Çeşitleri 4 Elementlerin Sembolleri 5 Sembol

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ. kimyaci_glcn_hoca 13 H A M L E D E 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ ASİTLER VE BAZLAR 1.Arrhenius Asit-Baz Tanımı Arrhenius a göre bir madde suda iyonlarına ayrışarak çözündüğünde ortamdaki; H + iyonları

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA KONU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN : HALE ÜNAL KĐMYASAL REAKSĐYONLARA GĐRĐŞ -Değişmeler ve Tepkime Türleri- Yeryüzünde bulunan tüm maddeler değişim ve etkileşim içerisinde bulunur. Maddelerdeki

Detaylı

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN 1) METAL ĐLE AMETALDEN OLUŞAN BĐLEŞĐKLERĐN METALĐN ADI + AMETALĐN ADI + ÜR EKĐ ***Ametal oksijen ise oksit; azot ise nitrür; kükürt

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR Kavramlar / Terimler Asit Baz Tuz Nötralleşme İndikatör p Aktif metal Soy metal Neler Öğreneceğiz? Bu ünitede, asitleri ve bazları gündelik deneyimlerimiz ile ilişkilendirerek

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

Youtube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI

Youtube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI YAYGIN KULLANILAN TUZLAR ÖZELLİKLER- KULLANIM ALANLARI Yemek tuzu arasında adı NaCI Suda çözünür. Nötral tuz SODYUM KLORÜR Dericilik Hayvan Besiciliği Suyu yumuşatma

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

clkrmz35.wordpress.com

clkrmz35.wordpress.com Asitlerin ve Bazların Özellikleri Asit ve baz kavramları ile ilgili günlük yaşamımızda oldukça sık karşılaşırız. Asitlerin ve bazların sahip oldukları farklı özellikleri duyu organlarımızla algılarız ve

Detaylı

ASĐTLĐK-BAZLIK KAVRAMI

ASĐTLĐK-BAZLIK KAVRAMI ASĐTLĐK-BAZLIK KAVRAMI DERS SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCi MORGĐL HAZIRLAYANLAR: NAZLI KIRCI ESRA ÇECE SUPHĐ SEVDĐ SÜRE:10 DERS SAATĐ HEDEF VE DAVRANIŞLAR HEDEF:Asitlik ve bazlık konusunu kavratabilme DAVRANIŞLAR

Detaylı

3. Kimyasal Bileşikler

3. Kimyasal Bileşikler 3. Kimyasal Bileşikler Mol kavramı ve kimyasal bileşikler Kimyasal Bileşik Formülleri (Kaba vs Molekül Formülü) Yüzde bileşimin hesaplanması Yakma analizi Kimyasal Formülden Mol Kütlesi Hesaplama Halotan

Detaylı

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur.

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur. ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek: > Atom numarası, atomun proton

Detaylı

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. DERS SORUMLUSU: Prof. Dr. Đnci MORGĐL

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. DERS SORUMLUSU: Prof. Dr. Đnci MORGĐL Öğretimde Planlama ve Değerlendirme DERS SORUMLUSU: Prof. Dr. Đnci MORGĐL LĐMONATAMI GAZLI ĐÇECEK YAPABĐLĐR MĐYĐM? Günlük Yaşam Olayı: Günlük hayatta pek çok kez içtiğimiz limonlu içeceklere karbonat katılmasıyla

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı