ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ"

Transkript

1 ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ E- ASĐTLER-BAZLAR (10 SAAT) 1- Asitler 2- Bazlar 3- Tuzlar 4- Oksitler 5- Belirteç (Ayıraç = Đndikatör) 6- Asitlerin ve Bazların Kuvveti 7- Asitlerin ve Bazların Etkinleri 8- Asit Yağmurları 9- Kimyasal Maddelerin Zararlı Etkilerinden Korunma Yolları 1

2 E- ASĐTLER BAZLAR TUZLAR ve OKSĐTLER : Bileşikler, benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre asitler, bazlar, tuzlar ve oksitler olarak gruplandırılırlar. 1- ASĐTLER : Suda çözündüklerinde (sulu çözeltilerine) hidrojen iyonu (H + ) veya proton verebilen bileşiklere (maddelere) asit denir. a) Asit Çeşitleri : Asidin Formülü Asidin Đsmi Asidin Kuvveti HCl Hidro Klorik Asit HBr Hidro Bromik Asit HF Hidro Florik Asit HNO 3 Nitrik Asit H 2 SO 4 Sülfürik Asit H 2 CO 3 Karbonik Asit Kuvvetli Asitler H 3 PO 4 Fosforik Asit HBO 3 Borik Asit HI Hidro Đyodik Asit HClO 4 Perklorik Asit (Hidrojen Klorat) HCN Hidrosiyanik Asit (Hidrojen Siyanür) Zayıf Asit CH 3 COOH Asetik Asit HCOOH Formik Asit C 2 H 3 OH(COOH) 2 Malik Asit C 3 H 4 OH(COOH) 3 Sitrik Asit C 17 H 33 COOH Oleik Asit CH 3 (CH 2 ) 2 COOH Bütirik Asit C 13 H 27 COOH Miristik Asit Zayıf C 15 H 31 COOH Palmitik Asit (Organik = Karboksilli) C 17 H 31 COOH Linoleik Asit Asitler C 17 H 29 COOH (Linoleik Asit) C 2 H 3 OHCOOH Laktik Asit C 2 H 2 (OH) 2 (COOH) 2 Tartarik Asit CH 2 OHCOOH Folik Asit HC 6 H 7 O 2 Sorbik Asit C 6 H 5 COOOH Benzoik Asit Asetilsalisalik Asit 2

3 b) Günlük Hayatta Kullanılan Asidik Madde Çeşitleri : Doğada bulunan maddelerden asit özelliği taşıyan maddelere asidik madde denir. Asitlerin Kullanım Alanları (Asidik Madde Çeşidi) Mide Gübre Patlayıcı Akü Sıvısı Boya Patlayıcı Meşrubat Maden Suyu Kola Fosfatlı Gübre Sirke Asidi Isırgan Otu, Karınca Elma Limon Portakal Greyfurt Zeytinyağı Tereyağı Süt Yoğurt Peynir Üzüm Çilek Meyve Suyu, Turşu Koruyucusu Reçel, Marmelat Koruyucusu Aspirin Göz Damlası Yüksek Oktanlı Benzin Yağ Asidik Maddede Bulunan Asit Çeşidi Hidro Klorik Asit Tuz Ruhu Nitrik Asit Kezzap Sülfürik Asit Zaç Yağı Karbonik Asit Fosforik Asit Asetik Asit Formik Asit Malik Asit Sitrik Asit Oleik Asit Bütirik Asit Laktik Asit Tartarik Asit Folik Asit Benzoik Asit Sorbik Asit Asetilsalisalik Asit Borik Asit Hidro Florik Asit Miristik Asit Palmitik Asit Linoleik Asit c) Asitlerin Đyonlaşması ve Đyonlaşma Tepkimeleri : Asitlerin iyonlaşması demek, kendini oluşturan (+) ve ( ) yüklü iyonlarına ayrışması demektir. Asitlerin sulu çözeltileri oluşturulduğunda yani asitler suda çözündüklerinde (+) yüklü hidrojen iyonu (H + ) ile ( ) yüklü başka bir iyon oluştururlar. Asitler, saf haldeyken elektrik akımını iletemeyip sadece suda çözündüklerinde elektrik akımını iletebilirler. HCl (suda)(aq) H + + Cl HCl + H 2 O (H 3 O) + + Cl HBr (suda)(aq) H + + Br HBr + H 2 O (H 3 O) + + Br HF (suda)(aq) H + + F HF + H 2 O (H 3 O) + + F HNO 3 (suda)(aq) H + + (NO 3 ) HNO 3 + H 2 O (H 3 O) + + (NO 3 ) H 2 SO 4 (suda)(aq) 2H + + (SO 4 ) 2 H 2 SO 4 + 2H 2 O 2(H 3 O) + + (SO 4 ) 2 H 2 CO 3 (suda)(aq) 2H + + (CO 3 ) 2 H 2 CO 3 + 2H 2 O 2(H 3 O) + + (CO 3 ) 2 H 3 PO 4 (suda)(aq) 3H + + (PO 4 ) 3 H 3 PO 4 + 3H 2 O 3(H 3 O) + + (PO 4 ) 3 CH 3 COOH (suda)(aq) H + + (CH 3 COO) CH 3 COOH + H 2 O (H 3 O) + + (CH 3 COO) HCOOH (suda)(aq) H + + (HCOO) HCOOH + H 2 O (H 3 O) + + (HCOO) 3

4 d) Asitlerin Özellikleri : 1- Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. 2- Sulu çözeltilerinin tatları ekşidir (limon, sirke gibi). 3- Turnusol kağıdının rengini maviden kırmızıya dönüştürürler. 4- Hepsinin yapısında hidrojen (H) vardır ve sulu çözeltilerine hidrojen iyonu (H + ) verirler. 5- Plastik ve camlara etki edemezler. 6- Saf haldeyken elektrik akımını iletmezler. 7- Yakıcı özelliktedirler. 8- Asitlere fenol ftalein çözeltisi (indikatörü) damlatılınca renk değiştirmezler. 9- Bazlarla birleşerek nötrleşirler ve tuz ile su oluşturup ısı açığa çıkarırlar. Nötrleşme tepkimeleri ekzotermiktir. Asit + Baz HCl + NaOH Nötrleşme Nötrleşme Tuz + Su + Isı NaCl + H 2 O + Isı Asit Baz Tuz Su 10- Metallerle tepkimeye girerek metal tuzu oluştururlar ve H 2 (hidrojen) gazı açığa çıkarırlar. (Al, Mg, Zn, Fe, Na gibi metaller). Asit + Metal Metal Tuzu + Hidrojen Gazı 2HCl + Mg MgCl 2 + H 2 H 2 SO 4 + Zn ZnSO 4 + H 2 3HCl + Al AlCl 3 + 3/2 H 2 2- BAZLAR : Suda çözündüklerinde (sulu çözeltilerine) hidroksit iyonu (OH) alabilen bileşiklere (maddelere) baz denir. verebilen veya proton a) Baz Çeşitleri : Bazın Formülü Bazın Đsmi Bazın Kuvveti NaOH Sodyum Hidroksit KOH Potasyum Hidroksit LiOH Lityum Hidroksit RbOH Rubidyum Hidroksit CsOH Sezyum Hidroksit Be(OH) 2 Berilyum Hidroksit Kuvvetli Bazlar Mg(OH) 2 Magnezyum Hidroksit Ca(OH) 2 Kalsiyum Hidroksit Sr(OH) 2 Stronsiyum Hidroksit Ba(OH) 2 Baryum Hidroksit Al(OH) 3 Alüminyum Hidroksit NH 3 Amonyak Zayıf Baz 4

5 b) Günlük Hayatta Kullanılan Bazik Madde Çeşitleri : Doğada bulunan maddelerden baz özelliği taşıyan maddelere bazik madde denir. Bazların Kullanım Alanları (Bazik Madde Çeşidi) Sabun Yapay Đpek Kağıt Boya Deterjan Tekstil Petrol Rafinerileri Tıkanmış Boruların Açılması Zeytin sarartma Kireç Suyu Deri Üretimi Kireç ve Çimento Yapımı Arap Sabunu Pil Deterjan Gübre Mide Đlaçları Diş Macunu Çamaşır Sodası Şampuan Deterjan Kan Kabartma Tozu Ağız Đçi Odun Külü Çamaşır Suyu Deodorant Antiasit Çikolata Mayonez Bazik Maddede Bulunan Baz Çeşidi Sodyum Hidroksit Sud Kostik Kalsiyum Hidroksit Sönmüş Kireç Potasyum Hidroksit Potas Kostik Amonyak Alüminyum Hidroksit Magnezyum hidroksit c) Bazların Đyonlaşması ve Đyonlaşma Tepkimeleri : Bazların iyonlaşması demek, kendini oluşturan (+) ve ( ) yüklü iyonlarına ayrışması demektir. Bazların sulu çözeltileri oluşturulduğunda yani bazlar suda çözündüklerinde ( ) yüklü hidroksit iyonu (OH) ile (+) yüklü başka bir iyon oluştururlar. Bazlar, saf haldeyken elektrik akımını iletemeyip sadece suda çözündüklerinde elektrik akımını iletebilirler. Na(OH) (suda)(aq) Na + + (OH) K(OH) (suda)(aq) K + + (OH) Li(OH) (suda)(aq) Li + + (OH) Be(OH) 2 (suda)(aq) Be (OH) Mg(OH) 2 (suda)(aq) Mg (OH) Ca(OH) 2 (suda)(aq) Ca (OH) Sr(OH) 2 (suda)(aq) Sr (OH) Ba(OH) 2 (suda)(aq) Ba (OH) Al(OH) 3 (suda)(aq) Al (OH) NH 3 + H 2 O (NH 4 ) + + (OH) 5

6 d) Bazların Özellikleri : 1- Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. 2- Sulu çözeltilerinin tatları acıdır ve ele kayganlık hissi verir. (sabun gibi). 3- Turnusol kağıdının rengini kırmızıdan maviye dönüştürürler. 4- Hepsinin yapısında hidroksit (OH) vardır (NH 3 hariç) ve sulu çözeltilerine hidroksit iyonu (OH) verirler. 5- Saf haldeyken elektrik akımını iletmezler. 6- Saf haldeyken tahriş edicidirler. 7- Bazlara fenol ftalein çözeltisi (indikatörü) damlatılınca renkleri pembeye döner. 8- Asitlerle birleşerek nötrleşirler ve tuz ile su oluşturup ısı açığa çıkarırlar. Nötrleşme tepkimeleri ekzotermiktir. Asit + Baz HCl + NaOH Nötrleşme Nötrleşme Tuz + Su + Isı NaCl + H 2 O + Isı Asit Baz Tuz Su 9- Çoğu metale etki edemezler. Ancak Al ve Zn gibi bazı metallere etki ederek metal tuzu oluştururlar ve H 2 (hidrojen) gazı açığa çıkarırlar. Baz + Metal Metal Tuzu + Hidrojen Gazı 2 NaOH + Zn Na 2 ZnO 2 + H 2 6 NaOH + 2Al 2Na 3 AlO 3 + 3H 2 6

7 ÖRNEKLER : 1- Tabloda isimleri verilen asit ve bazlar ait bileşiklerin cinslerini, formüllerini, hangi maddelerde bulunduklarını, halk arasında kullanılan isimlerini, kuvvetli veya zayıf oluşunu ve kullanım alanlarını belirtin. (Taralı olmayan kısımları doldurun). Bileşiğin Kimyasal Formülü NaOH Bileşiğin Đsmi Oleik Asit Hidro Florik Asit Bileşiğin Cinsi Asit Baz Bileşiğin Halk Arasında Bileşiğin Kuvveti Kullanılan Đsmi Kuvvetli Zayıf Tuz Ruhu Bileşiğin Bulunduğu Maddeler ve Kullanım Alanları Yüksek Oktanlı Benzin Mg(OH) 2 HBr Sülfürik Asit Kezzap Çilek Meşrubat, Maden Suyu H 3 PO 4 HBO 3 RbOH Baryum Hidroksit Hidrosiyanik Asit Laktik Asit Çamaşır Sodası Şampuan Potas Kostik Sirke Asidi HClO 4 Formik Asit Hidro Đyodik Asit Sitrik Asit Deterjan Kan Elma NH 3 LiOH CsOH Miristik Asit Linoleik Asit Asetilsalisalik Asit Bütirik Asit Berilyum Hidroksit Palmitik Asit Benzoik Asit Mide Đlaçları Ağız Đçi Diş Macunu Çikolata Mayonez Kabartma Tozu Odun Külü Sönmüş Kireç Üzüm Reçel, Marmelât Koruyucusu Tereyağı Al(OH) 3 7

8 3- TUZLAR : Asitler ve bazların nötrleşme tepkimeleri ile birleşmesi sonucu oluşan kristal yapılı katı maddelere tuz denir. a) Tuz Çeşitleri : Tuzun Formülü Tuzun Đsmi NaCl Sodyum Klorür HCl Na(OH) KCl Potasyum Klorür HCl KOH CuCl 2 Bakır (II) Klorür HCl Cu(OH) 2 MgCl 2 Magnezyum Klorür HCl Mg(OH) 2 CaCl 2 Kalsiyum Klorür HCl Ca(OH) 2 Na 2 SO 4 Sodyum Sülfat H 2 (SO 4 ) Na(OH) K 2 SO 4 Potasyum Sülfat H 2 (SO 4 ) KOH Al 2 (SO 4 ) 3 Alüminyum Sülfat H 2 (SO 4 ) Al(OH) 3 ZnSO 4 Çinko Sülfat H 2 (SO 4 ) Zn(OH) 2 CaSO 4 Kalsiyum Sülfat H 2 (SO 4 ) Ca(OH) 2 CuSO 4 Bakır (II) Sülfat H 2 (SO 4 ) Cu(OH) 2 MgCO 3 Magnezyum Karbonat H 2 (CO 3 ) Mg(OH) 2 Na 2 CO 3 Sodyum Karbonat H 2 (CO 3 ) Na(OH) Mg 3 (PO 4 ) 2 Magnezyum Fosfat H 3 (PO 4 ) Mg(OH) 2 Na 3 PO 4 Sodyum Fosfat H 3 (PO 4 ) Na(OH) Al(PO 4 ) Alüminyum Fosfat H 3 (PO 4 ) Al(OH) 3 KNO 3 Potasyum Nitrat H(NO 3 ) KOH NaNO 3 Sodyum Nitrat H(NO 3 ) Na(OH) Tuzu Oluşturan Asit ve Baz b) Tuzların Đyonlaşması ve Đyonlaşma Tepkimeleri : Tuzların iyonlaşması demek, kendini oluşturan (+) ve ( ) yüklü iyonlarına ayrışması demektir. Tuzlar, katı haldeyken elektrik akımını iletemeyip sadece suda çözündüklerinde elektrik akımını iletebilirler. Tuzlar suda çözündüklerinde (+) ve ( ) yüklü iyonlarına ayrıştığı için elektrik akımını iletirler. NaCl (suda)(aq) Na + + Cl KCl (suda)(aq) K + + Cl CuCl 2 (suda)(aq) Cu Cl MgCl 2 (suda)(aq) Mg Cl CaCl 2 (suda)(aq) Ca Cl Na 2 SO 4( suda)(aq) 2Na + + (SO 4 ) 2 K 2 SO 4 (suda)(aq) 2K + + (SO 4 ) 2 Al 2 (SO 4 ) 3 (suda)(aq) 2Al (SO 4 ) 2 ZnSO 4 (suda)(aq) Zn +2 + (SO 4 ) 2 CaSO 4 (suda)(aq) Ca +2 + (SO 4 ) 2 CuSO 4 (suda)(aq) Cu +2 + (SO 4 ) 2 MgCO 3 (suda)(aq) Mg +2 + (CO 3 ) 2 Na 2 CO 3 (suda)(aq) 2Na + + (CO 3 ) 2 Mg 3 (PO 4 ) 2 (suda)(aq) 3Mg (PO 4 ) -3 Na 3 PO 4 (suda)(aq) 3Na + + (PO 4 ) -3 Al(PO 4 ) (suda)(aq) Al +3 + (PO 4 ) 3 KNO 3 (suda)(aq) K + + (NO 3 ) NaNO 3 (suda)(aq) Na + + (NO 3 ) 8

9 c) Nötrleşme ve Nötrleşme Tepkimeleri : Asit ve bazın birleşerek birbirinin etkisini yok etmesi ve bunun sonucunda su ve tuz oluşup ısı açığa çıkmasına nötrleşme denir. Nötrleşme tepkimeleri sonunda ısı açığa çıktığı için nötrleşme tepkimeleri ekzotermik tepkimelerdir. Nötrleşme tepkimelerinde; asitteki hidrojen iyonu (H + ) ile bazdaki hidroksit iyonu (OH) birleşerek suyu, asitteki ( ) yüklü iyon ile bazdaki (+) yüklü iyon da birleşerek tuzu oluştururlar. Asit + Baz Nötrleşme Tuz + Su + Isı H + Cl + Na + (OH) Nötrleşme NaCl + H 2 O + Isı Asit Baz Tuz Su H 2 + (SO 4 ) 2 + Ca +2 (OH) 2 Ca(SO 4 ) + 2H 2 O Asit Baz Tuz Su HCl + K(OH) KCl + H 2 O 2HCl + Cu(OH) 2 CuCl 2 + 2H 2 O 2HCl + Mg(OH) 2 MgCl 2 + 2H 2 O 2HCl + Ca(OH) 2 CaCl 2 + 2H 2 O H 2 (SO 4 ) + 2Na(OH) Na 2 SO 4 + 2H 2 O H 2 (SO 4 ) + 2K(OH) K 2 SO 4 + 2H 2 O 3H 2 (SO 4 ) + 2Al(OH) 3 Al 2 (SO 4 ) 3 + 6H 2 O H 2 (SO 4 ) + Zn(OH) 2 ZnSO 4 + 2H 2 O H 2 (SO 4 ) + Ca(OH) 2 CaSO 4 + 2H 2 O H 2 (SO 4 ) + Cu(OH) 2 CuSO 4 + 2H 2 O H 2 (CO 3 ) + Mg(OH) 2 MgCO 3 + 2H 2 O H 2 (CO 3 ) + 2Na(OH) Na 2 CO 3 + 2H 2 O 2H 3 (PO 4 ) + 3Mg(OH) 2 Mg 3 (PO 4 ) 2 + 6H 2 O H 3 (PO 4 ) + 3Na(OH) Na 3 PO 4 + 3H 2 O H 3 (PO 4 ) + Al(OH) 3 Al(PO 4 ) + 3H 2 O H(NO 3 ) + K(OH) KNO 3 + H 2 O H(NO 3 ) + Na(OH) NaNO 3 + H 2 O HCl + NH 3 NH 4 Cl d) Tuzların Özellikleri : 1- Katı ve kristal haldedirler 2- Katı halde iken elektrik akımını iletmezler. 3- Sulu çözeltileri elektrik akımını iletirler. 4- Artı yüklü (metal veya kök) ve eksi (ametal veya kök) iyonlardan oluşurlar. 5- Asit ve bazların nötrleşme tepkimesi sonucu oluşurlar. 9

10 4- OKSĐTLER : Elementlerin oksijen ile oluşturdukları bileşiklere oksit denir. Oksitleri metal ve ametal elementleri oluştururlar. Fakat soy gazlar (He Ne Ar Kr Xe Rn) ve halojenler (F Cl Br I) oksitleri oluşturmazlar. a) Metal Oksitler : Metallerin oksijen ile oluşturdukları bileşiklere metal oksitler denir. Metal oksitlerin sulu çözeltileri baz özelliği gösterir. Na 2 O Sodyum Oksit Na 2 O + H 2 2Na(OH) K 2 O Potasyum Oksit K 2 O + H 2 O 2K(OH) Li 2 O Lityum Oksit Li 2 O + H 2 O 2Li(OH) MgO Magnezyum Oksit MgO + 2H 2 O Mg(OH) 2 BeO Berilyum Oksit BeO + H 2 O Be(OH) 2 BaO Baryum Oksit BaO + H 2 O Ba(OH) 2 CaO Kalsiyum Oksit CaO + H 2 O Ca(OH) 2 FeO Demir (II) Oksit FeO + H 2 O Fe(OH) 2 Fe 2 O 3 Demir (III) Oksit Fe 2 O 3 + 3H 2 O 2Fe(OH) 3 ZnO Çinko Oksit ZnO + H 2 O Zn(OH) 2 Al 2 O 3 Alüminyum Oksit Al 2 O 3 + 3H 2 O 2Al(OH) 3 b) Ametal Oksitler : Ametallerin oksijen ile oluşturdukları bileşiklere ametal oksitler denir. Ametal oksitlerin sulu çözeltileri asit özelliği gösterir. SO 2 Kükürt Di Oksit CO 2 Karbon Di Oksit CO 2 + H 2 O H 2 (CO 3 ) N 2 O 3 Di Azot Tri Oksit N 2 O 5 Di Azot Penta Oksit SO 3 Kükürt Tri Oksit SO 3 + H 2 O H 2 (SO 4 ) P 2 O 3 Di Fosfor Tri Oksit CO Karbon Mono Oksit NO Azot Mono Oksit 10

11 5- Belirteç (Ayıraç = Đndikatör) : Asit, baz ve tuzları veya asidik, bazik ve nötr maddeleri birbirinden ayırmak için kullanılan maddelere belirteç veya ayıraç veya indikatör (gösterge) denir. BELĐRTEÇ (AYIRAÇ=ĐNDĐKATÖR) ASĐT BAZ TUZ Maviden Kırmızıya Kırmızıdan Maviye Turnusol Kâğıdı Asit Kırmızı Baz Mavi Renk Değiştirmez Annem Kızartır Babam Morartır Fenol Ftalein Çözeltisi Renk Değiştirmez Pembe Renkli Olur Renk Değiştirmez Metil Oranj (Metilen Mavisi) Kırmızı Renkli Olur Sarı Renkli Olur Turuncu Renkli Olur Metil Red (Metilen Kırmızısı) Kırmızı Renkli Olur Sarı Renkli Olur Turuncu Renkli Olur Kırmızı Lahana Kırmızı Renkli Olur Mavi Renkli Olur 6- Asitlerin ve Bazların Kuvveti ve ph Değerleri : Bir maddedeki veya çözeltideki hidrojen iyonlarının (H + ) miktarında (derişimine) ph değeri denir. ph değeri ph kağıdı veya ph metre ile ölçülür. Çözeltinin ph değeri ; 0 7 arasında ise çözelti ASĐTTĐR. Maddenin ph değeri ; 0 7 arasında ise madde ASĐDĐKTĐR. Çözeltinin ph değeri ; 7 ise çözelti NÖTRDÜR. Maddenin ph değeri ; 7 ise madde NÖTRDÜR. Çözeltinin ph değeri ; 7 14 arasında ise çözelti BAZDIR. Maddenin ph değeri ; 7 14 arasında ise madde BAZĐKTĐR. Çözeltilerin ph değeri küçüldükçe asitlik kuvveti artar, bazlık kuvveti azalır. Maddelerin ph değeri küçüldükçe asidik özellik artar, bazik özellik azalır. Çözeltilerin ph değeri büyüdükçe asitlik kuvveti azalır, bazlık kuvveti artar. Maddelerin ph değeri büyüdükçe asidik özellik azalır, bazik özellik artar. Bazı asit ve bazlar olumsuz etkiler yaratır ve zarar verir. Bu tür maddelere kuvvetli asit veya kuvvetli baz denir. ph değeri 3 ve 3 ün altında olan maddeler kuvvetli asit, ph değeri 12 ve 12 nin üstünde olan maddeler kuvvetli bazdır. Bu nedenle ph değeri 3 ten küçük ve 12 den büyük olan maddeler insan vücuduna zarar verir. Kuvvetli asitler ve bazlar suda çözündüklerinde tam olarak iyonlaşabilirler ve elektrik akımını iletebilirler. Zayıf asitler ve bazlar suda çözündüklerinde tam olarak iyonlaşamadıkları için elektrik akımını iletemezler. Yapısında karbon (C) elementi bulunan organik asitler yani meyve ve diğer besinlerde bulunan asitler zayıf asitlerdir ve tam olarak iyonlaşamazlar. ASĐT NÖTR BAZ Asidik Özellik Artar Nötr Bazik Özellik Artar 11

12 7- Asitlerin ve Bazların Etkileri : 1- Kuvvetli asitlerin ve bazların kullanılan eşyalar ve malzemeler üzerinde olumsuz etkileri vardır. Asitlerin tahta, kağıt, mermer, kumaş ve metallerde, bazların cam ve porselenlerde aşındırıcı etkisi vardır. 2- Yenilen besinlerin ağızdaki asidik etkisinin nötrleştirilmesi ve ağız sağlığının korunması için asitlerin etkisini nötrleştiren ve bazik özellik taşıyan diş macunları kullanılır. 3- Tüketilen asitli içecekler veya ayaküstü yenilen yiyecekler reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarına neden olur. 4- Toprak asitliyse nötrleştirmek için kireç serpilir. 5- Bal arısı sokunca asitli sıvı salgılar. Bu sıvının etkisini yok etmek yani nötrleştirmek için baz veya baz özelliği gösteren amonyak, sabun, kabartma tozu sürülür. 6- Eşek arısı sokunca bazik sıvı salgılar. Bu sıvının etkisini yok etmek yani nötrleştirmek için asit veya asit özelliği gösteren sirke, limon, yoğurt sürülür. 7- Gıda maddeleri dışındaki maddelere belirtilmediği sürece dokunulmaması ve bu maddelerin tadılmaması gerekir. 8- Tehlikeli olabilecek asit ve bazlar her zaman duyu organları ile ayırt edilemeyebilir. Çünkü bazı asit ve bazlara dokunmak ve koklamak tehlikelidir. Bir maddenin asit mi baz mı olduğu başka maddelerle girdiği tepkimeye göre de ayırt edilebilir ve sınıflandırılabilir. Bu yüzden belirteçler kullanılır. 9- Asit ve bazların aşındırıcı etkisi bazen hayatın devamı için gereklidir. Besinlerin sindirilmesi için midede kuvvetli asitler salgılanır. Bu sayede besinler sindirilerek bağırsağa geçer, buradaki bazlar sayesinde sindirim işlemi tamamlanır. 8- Asitlerin ve Bazların Zararlı Etkilerinden Korunma Yolları : Asitlerin ve bazların oluşturacağı tehlikelerden korunmak için bu maddelerin ve özelliklerinin tanınması gerekir. Asit ve bazların zararlı etkilerinden korunmak için; 1- Asit ve bazların bulunduğu kaplardaki güvenlik sembollerine dikkat edilmelidir. 2- Kuvvetli (kimyasal) asit ve bazların tatlarına bakılmamalı, koklanmamalı ve dokunulmamalıdır. 3- Asitlerin üzerine su değil, suyun üzerine asit dökülmelidir. 4- Vücuda veya kıyafetlere asit veya baz döküldüğünde etkisinin azaltılması için seyreltilmesi bunun içinde bulaşan yerin bol su ile yıkanması gerekir. 5- Asit ve bazların konuldukları kaplar, asit ve bazlarla tepkimeye girmeyecek malzemelerden seçilmelidir. 6- Asit ve bazlarla çalışılan ortamlarda gözlük, maske, eldiven takılmalı. 7- Temizlikte kullanılan bazik özellik gösteren maddelerin, cilde, cam ve porselen gibi yüzeylere teması engellenmeli ve bunlardan çıkan buhar solunmamalıdır. 8- Asit ve bazların karışması sonucu açığa çıkan gazlar solunmamalıdır. NOT : 1- Asitler ve bazlar saf haldeyken, tuzlar da katı haldeyken elektrik akımını iletmezler. 2- Asit, baz ve tuzların sulu çözeltilerinde (+) ve ( ) yüklü iyonlar birbirinden ayrıldığı için bu bileşiklerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletirler. 3- Katı iletkenlerde elektrik akımı ( ) yüklerin yani elektronların hareketi ile iletilir. Sıvı çözeltilerde ise elektrik akımı sadece ( ) yüklerin değil hem (+) hem de ( ) yüklerin yani iyonların hareketi sayesinde iletilir. 4- Yapısında H bulundurmasına rağmen her bileşik asit değildir. C 6 H 12 O 6 Glikoz Asit Değil NH 3 Amonyak Asit Değil 12

13 5- Yapısında OH bulundurmasına rağmen her bileşik baz değildir. C 2 H 5 OH Etil Alkol Baz Değil 6- Karınca ve ısırgan otu formik asit salgılar. Mide asitli, bağırsaklar bazik ortamdır. Aspirinde salisilik asit, asetik asit, sülfürik asit, asetik anhidrit ve fenolik hidroksit bulunur. Đnsan vücudunda toplam 3 kg farklı tuz yani mineral bulunur. 7- Doğal gaz, kükürt ve azot içermediği için temiz bir yakıttır. 8- Yapısında karbon (C) bulunan asitlere organik (karboksilli) asitler denir. Organik asitlerin yapısındaki karbon (C) sayısı arttıkça asitlik kuvveti artar. HCOOH CH 3 COOH C 2 H 3 OH(COOH) 2 Asitlik Kuvveti Artar 9- Yapısında oksijen (O) bulunan asitlere oksi asitler denir. Oksi asitlerin yapısındaki oksijen (O) sayısı arttıkça asitlik kuvveti artar. HClO HClO 2 HClO 3 HClO 4 Asitlik Kuvveti Artar 10- Periyodik çizelgede herhangi bir periyotta bulunan elementlerin oluşturacakları asitlerin kuvveti, soldan sağa doğru gidildikçe artar. 2. Periyot Li Be B N F Oluşturacakları Asitlerin Kuvveti Artar 11- Periyodik çizelgede herhangi bir grupta bulunan elementlerin oluşturacakları asitlerin kuvveti yukarıdan aşağı inildikçe artar. 7A Grubu: F HF Cl HCl Asitlik Kuvveti Artar Br HBr I HI 9- Asit Yağmurları : Asidik maddeler sadece yiyecek, içecek ve çevredeki kimyasal maddelerle sınırlı değildir. Yağış çeşitleri de zaman zaman asidik özellik taşıyabilir. Asidik özellik taşıyan yağmur, kar, dolu gibi yağışlara asit yağmurları denir. Fosil yakıtların (kömür, petrol gibi) yanması sonucu oluşan baca gazları ile araçlardan çıkan egzoz gazları; karbon dioksit (CO 2 ), kükürt dioksit (SO 2 ) ve azot dioksit (NO 2 ) gibi gazları bulundurur ve bu gazlar hava kirliliğine neden olur. Fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan gazlar bulutlardaki su buharı veya diğer maddelerle tepkimeye girerek veya iyonlaşarak sülfürik asit (H 2 SO 4 ), nitrik asit (HNO 3 ) ve karbonik asit (H 2 CO 3 ) gibi asitleri oluşturup yağmur sularına karışır ve asit yağmuru olarak yeryüzüne iner. Doğal gaz, kükürt ve azot bulundurmadığı için temiz bir yakıttır ve asit yağmurlarına neden olmaz. Asit yağmurlarının ph derecesi ikiye kadar düşebilir. 13

14 SO 2 gazı havadaki O 2 ile tepkimeye girerek SO 3 gazını oluşturur. SO 3 gazı bulutlardaki su ile birleşerek ile birleşir ve H 2 SO 4 oluşturur. SO 2 + 1/2 O 2 SO 3 SO 3 + H 2 O H 2 SO 4 NO 2 gazı bulutlardaki su ile birleşerek HNO 3 oluşturur. NO 2 + H 2 O HNO 3 + 1/2 H 2 CO 2 gazı bulutlardaki su ile birleşerek H 2 CO 3 oluşturur. CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 a) Asit Yağmurlarının Zararları : Asit yağmurları kimyasal madde bulundurur ve bu maddeler karada, havada ve suda yaşayan bütün canlılara, araçlara ve eşyalara yani yağdıkları bölgeye çeşitli zararlar verir. Asit yağmurları ormanlara, antik yapılara ve doğaya zarar verir. Asit yağmurları toprağın kimyasal ve biyolojik yapısını etkiler. Asit yağmurları topraktaki mineralleri çözerek kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi iyonların yeraltı suları ve yüzey suları ile taşınmasına ve toprağın minerallerinin azalmasına yol açarak toprağın verimini düşürür. Asit yağmurları, deniz, göl ve akarsulara karışarak suların asitlik derecesini etkiler ve burada yaşayan canlılar için tehlike oluşturur. Asit yağmurlarının karıştığı sularla yetişen sebze ve meyveleri tüketen insanlar, bu sebze ve meyvelerden zarar görür. Đnsanlarda çeşitli solunum yolu hastalıkları, akciğer kanseri, nefes darlığı gibi hastalıklara neden olur. b) Asit Yağmurlarının Zararlı Etkilerinden Korunma Yolları : Asidik ve bazik maddeler uygun şartlarda kullanıldığında fayda sağlarken, uygun olmayan şartlarda kullanıldığında zarar verir. Asidik ve bazik maddelerin dışında kimyasal silahlar, endüstriyel atıklar gibi kimyasal maddeler de uygun şartlarda kullanılmadığında suları, havayı ve toprağı kirleterek insanlara zarar verir. Kimyasal maddelerin zararlı etkilerinden korunmak için; Sanayide (endüstride) ve evlerde fosil yakıtlar yerine kükürt ve azot içermeyen doğal gaz, güneş enerjisi, jeotermal enerji gibi temiz yakıtlar tercih edilmelidir. Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır. Her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmelidir. Motorlu taşıtların bakımları zamanında yapılmalıdır. Toplu taşıma araçları kullanılmalıdır. Ağaçlandırmada, kışın yaprak döken bitkiler tercih edilmemelidir. Yeşil alanlar artırılmalı ve orman yangınları engellenmelidir. Düşük kalorili olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmelidir. 14

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. 4.2. 4.3. 4.1 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.

4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. 4.2. 4.3. 4.1 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11.  4. 4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleri ile tanır. 4.2. Asitler ile H + iyonu, bazlar ile OH - iyonu arasında

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ DENEYĠN AMACI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN SULU ÇÖZELTĠLERĠNDE ĠYONLARINA AYRIġARAK ELEKTRĠK

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1.

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1. 10. SINIF K Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) 1. NH 3 ün suda çözünme denklemi; $ + - NH3^aqh+ HO^sh NH4 ^aqh+ OH ^aqh şeklinde olduğuna göre NH 3 ün sulu çözeltisi için aşağıdaki

Detaylı

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Asitler 1) Sülfürik asit (H 2 SO 4 ) Halk arasında zaç yağı veya dumanlı asit olarak bilinir. Yoğun kıvamlı, renksiz, kokusuz bir sıvıdır. Suda

Detaylı

DERS PLANI (. -. Ocak/.-. Şubat 201 )

DERS PLANI (. -. Ocak/.-. Şubat 201 ) Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 4.1. Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleriyle tanır. 4.2. Asitler ile H+ iyonu; bazlar ile OH iyonu arasında ilişki kurar

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

Görevi: Bütün vücut hücrelerinin içindeki ve dışlarındaki suyun düzenlenmesi, kalp ritmi, sinir uyarılarının ve kaskasılmalarının

Görevi: Bütün vücut hücrelerinin içindeki ve dışlarındaki suyun düzenlenmesi, kalp ritmi, sinir uyarılarının ve kaskasılmalarının İNORGANİK BİLEŞİKLER Su Asit Baz Tuz Mineraller SU Özellikleri Yüksek yüzey gerilimine sahiptir Yüksek özgül ısı nedeniyle sıcaklık değişimine karşı dirençlidir Yüksek buharlaşma ısısı nedeniyle soğutma

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Asitlerin Özellikleri Tatları ekşidir. Aşındırıcı özellikleri vardır. Cildi, mermer yüzeyi aşındırırlar ancak asitlerin çoğu plastik, cam veya metal yüzeyleri

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ

GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ İLKÖĞRETİMDE DOĞAL BELİRTEÇLER KULLANILARAK ASİT ve BAZLARIN BELİRLENMESİ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ TUBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ FEN ve TEKNOLOJİ-FİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-MATEMATİK

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR

3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR 3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR A. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Fenolftalein gibi maddeleri diğer maddelerden ayırt etmeye yarayan ve onların sınıflandırılmasında kullanılan maddelere belirteç (indikatör) denilmektedir.

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo

3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo 3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo Madde: Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Atom: Maddenin en küçük yapıtaşıdır. Element: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA SORU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

Yapısmda C, H ve O bulunduran bileşiklerin yanma tepkimesi; CjHsOH + 302 ---- 2C02 + 3H20

Yapısmda C, H ve O bulunduran bileşiklerin yanma tepkimesi; CjHsOH + 302 ---- 2C02 + 3H20 (4T A şağıda verilen tepkimeleri denkleştiriniz. 1- H 04 + KOH K 04 + H20 2- Fe203 + A l ^ A1203 -t Fe 3- Ca+HCI ------ CaCI2 +H2 Yanma tepkimeleri Çivinin paslandığım gördünüz mü? Hiç kamp ateşi veya

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA KONU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN 1) METAL ĐLE AMETALDEN OLUŞAN BĐLEŞĐKLERĐN METALĐN ADI + AMETALĐN ADI + ÜR EKĐ ***Ametal oksijen ise oksit; azot ise nitrür; kükürt

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM. Metaller, Ametaller ve Yarı metaller

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM. Metaller, Ametaller ve Yarı metaller Metaller, Ametaller ve Yarı metaller 1 Elementler gösterdikleri benzer özelliklere göre metaller, yarı metaller ve ametaller olarak sınıflandırılabilirler. Periyodik tabloda metal, ametal ve yarı metallerin

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

Bölüm 5 Çalışma Soruları

Bölüm 5 Çalışma Soruları Bölüm 5 Çalışma Soruları 5.1) Metanol, CH 3 OH, ve hidrojen siyanür, HCN, bileşiklerinin her ikisi de moleküler bileşik olmasına rağmen metanol elektrik akımını iletmezken, hidrojen siyanür iletir. Neden?

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Tülin ÖZBİLGİÇ, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler

Detaylı

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur.

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur. ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek: > Atom numarası, atomun proton

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 007 KİYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asit Baz Tanımları Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır.

Detaylı

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik)

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) DENEY 4 ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) AMAÇ: Asit baz titrasyon işlemini öğrenmek ve asit-baz titrasyonu ile derişimi bilinmeyen bir asit ve/veya bir baz çözeltisinin derişimini

Detaylı

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. DERS SORUMLUSU: Prof. Dr. Đnci MORGĐL

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. DERS SORUMLUSU: Prof. Dr. Đnci MORGĐL Öğretimde Planlama ve Değerlendirme DERS SORUMLUSU: Prof. Dr. Đnci MORGĐL LĐMONATAMI GAZLI ĐÇECEK YAPABĐLĐR MĐYĐM? Günlük Yaşam Olayı: Günlük hayatta pek çok kez içtiğimiz limonlu içeceklere karbonat katılmasıyla

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek "X" herhangi bir atomu temsil

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) (6 SAAT) 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal

Detaylı

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. Zeytinyağlı sabun Kükürtlü sabun Yosunlu sabun Isırgan özlü

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

Bileşiklerin Adlandırılması

Bileşiklerin Adlandırılması Bileşiklerin Adlandırılması Bileşiklerin formülleriyle gösterilmesi dışında, kendilerine atanan isimleri de vardır. Bu isimler, belirgin bir sistematiğe göre kurulmasaydı, milyonlarca bileşik için milyonlarca

Detaylı

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ Elementlerin Sınıflandırılması [Anahtar kavramlar : periyodik sistem(çizelge), grup, periyot (=orbital = yörünge), metal, ametal, yarımetal,iyon hali, değerlik, değerlik

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması KONU: Elementlerin Sınıflandırılması Element: Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementler sembollerle gösterilir. 7. Sınıfta 20 elementi görmüştük. Bu yirmi element şunlardı, Elementin

Detaylı

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu)

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) 5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) Mg +2 Na + K + Li + Bu gruptaki katyonların hepsini çöktürebilen ortak bir reaktif yoktur. Na, K ve Li alkali metaller grubunun üyeleridir. NH 4 da bileşikleri alkali metal

Detaylı

YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI Sodyum Klorür Kimyasal formülü: NaCI Özel adı: Yemek tuzu (Sofra tuzu) Özellikleri: Kimyada sodyum klorür ismiyle bilinen beyaz kristal yapılı

Detaylı

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Amaçlar 4 ÜNİTE Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Mol Kavramı Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Bileşik isimlendirilmelerindeki kuralları, Kovalent bileşiklerin isimlendirilmelerini, İyonik

Detaylı

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar s, p, d Elementleri Hidrojen 1A Grubu: Alkali metaller 2A Grubu: Toprak Alkali Metaller 3A Grubu: Toprak Metalleri 4A Grubu 5A Grubu 6A Grubu: Kalkojenler 7A Grubu: Halojenler B Grubu: Geçiş Metalleri

Detaylı

2013-2014.EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI 2.DÖNEM FEN VE TEKNOLOJĐ ORTAK SINAV SORULARI S.1)K:2.2.2 S.6)K:3.1.2 S.7) K:3.1.4

2013-2014.EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI 2.DÖNEM FEN VE TEKNOLOJĐ ORTAK SINAV SORULARI S.1)K:2.2.2 S.6)K:3.1.2 S.7) K:3.1.4 S.1)K:2.2.2 S.6)K:3.1.2 Şekildeki dikdörtgenler prizmasının alt tabanı B3 yüzeyi üzerine konulması durumunda bulunduğu zemine uygulayacağı basınç kaç Pascal dır? A) 40 B) 80 C) 20 D) 10 S.2)K:2.2.4 Çizelgedeki

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

TEPKİME TÜRLERİ. Yanma Tepkimeleri

TEPKİME TÜRLERİ. Yanma Tepkimeleri TEPKİME TÜRLERİ Yanma Tepkimeleri Yanma, bir maddenin ısı ve ışık çıkararak çok hızlı olarak oksijenle tepkimeye girmesidir. Kağıdın, kömürün, odunun, mumun, doğal gazın yanması gibi Her yanma bir oksitlenmedir;

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7 1-8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7 3-4- 2- 5-7- 8-6- 9- Aşağıda K, L ve M çözeltilerine ait özellikler verilmiştir. K çözeltisi mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyor. L çözeltisine

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti Kimyasallar; herkesin yaşamının bir parçasıdır. Dünyada 5 7 milyon değişik türde kimyasal madde bulunmaktadır. Kimyasal maddeler

Detaylı

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için,

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için, 1. ( ) ( ) ( ( ) Yukarıda verilen asit baz tepkimesinde asit özellik gösteren maddeler hangileridir? A), 4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, I. ph poh ise OH 1x10 7 II. OH H ise

Detaylı

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ ASİT BAZ TİTRASYONU AMAÇ Bu deneyde öğrenciler asit-baz titrasyonu ve standart çözelti hazırlamayı öğreneceklerdir. Ayrıca aspirin tableti içindeki asetil salisilik asit yüzdesini ve aspirin çözeltisinin

Detaylı

DENEY 5. ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri

DENEY 5. ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri DENEY 5 ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri AMAÇ: Çeşitli asit ve baz çözeltileri için ph nın ve ph skalasının ne olduğunun anlaşılması, ph kağıtları ve ph-metre yardımı ile hazırlanmış

Detaylı

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler.

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. SAF MADDE: Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, saf medde ÖR. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı

Detaylı

KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ

KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ Bir suyun sertliği içindeki başlıca çözünmüş kalsiyum veya magnezyum tuzlarından ileri gelip, suyun sabunu çökeltme kapasitesidir. Sabun, suda özellikle her zaman

Detaylı

1. Asit yağmurlarının oluşum sebeplerini ve sonuçlarını araştırarak sorunun çözümü için öneriler üretir ve sunar.

1. Asit yağmurlarının oluşum sebeplerini ve sonuçlarını araştırarak sorunun çözümü için öneriler üretir ve sunar. 1.AŞAMA Kazanımlar: 1. Asit yağmurlarının oluşum sebeplerini ve sonuçlarını araştırarak sorunun çözümü için öneriler üretir ve sunar. 2. Suları, havayı ve toprağı kirleten kimyasallara karsı duyarlılık

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU)

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) 4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) Ba +2, Ca +2, Sr +2 Bu grup katyonlarının bir grup altında toplanmalarına neden olan ortak özellikleri, amonyak (NH 4 OH) amonyum klorür (NH 4 Cl) tamponu ile

Detaylı

HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177

HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177 HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177 ÖZEL EGE LİSESİ İZMİR 2002 İÇİNDEKİLER Teşekkür ve İthaf...3 Giriş...3 Asit ve Baz...3-11 1) Asit...3-4 2) Baz...4-5 3)

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması DENEYĐN ADI Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması Deneyin amacı Organik bir bileşikte karbon ve hidrojen elementlerinin nitel olarak tayin etmek. Nicel ve nitel analiz

Detaylı

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ Besin Zincirindeki Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Besin Zincirindeki Enerji Akışı Bütün canlılar yaşamlarını devam

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

Asitler Bazlar Tuzlar 1. ÜNİTE

Asitler Bazlar Tuzlar 1. ÜNİTE Asitler Bazlar Tuzlar 1. ÜNİTE 10. 1. Ünite : Asitler Bazlar Tuzlar Bu ü nitenin amacı, asit, baz ve tuz tü rü maddeleri gü ndelik deneyimler ü zerinden tanıtmak; bilinen özellikleri molekü ler yapı ile

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir.

Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir. KİMYASAL DEĞİŞİMLER FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir. Örnek: Çözünürlük, hal

Detaylı

1. 250 ml 0,20 M CuSO 4 (aq) çözeltisi hazırlamak için gerekli olan CuSO 4.5H 2 O kütlesini bulunuz. Bu çözeltiden 100 ml 0,10 M CuSO 4 (aq) çözeltisini nasıl hazırlarsınız?( Cu: 63,5; S:32; O:16; H:1)

Detaylı

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK STOKĐYOMETRĐ Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 3. Stokiyometri 3.1. Atom Kütlesi 3.1.1.Ortalama Atom Kütlesi 3.2. Avagadro Sayısı ve Elementlerin Mol Kütleleri 3.3. Molekül Kütlesi 3.4. Kütle Spektrometresi

Detaylı

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24 Ürün kodu Malzeme adı Ambalaj Tipi Amb.Şekli TK.200700.01000 Aktif Karbon HDPE Kavanoz 1 kg TK.200700.05000 Aktif Karbon PP Kova 5 kg TK.200700.10000 Aktif Karbon PP Kova 10 kg TK.200710.01000 Aluminyum

Detaylı

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi,

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi, Testonic kitleri Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından üretilmektedir. Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Colin; Tekstil yardımcı kimyasalları üretimi http://www.colin.com.tr - Vilso; Endüstriyel

Detaylı

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi element sembolüdür? A) 12 B) 10 C) 7 D) 5. Aybike : 18 tane grup vardır. Büşra : 7 tane periyot bulunur.

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi element sembolüdür? A) 12 B) 10 C) 7 D) 5. Aybike : 18 tane grup vardır. Büşra : 7 tane periyot bulunur. Maddenin apısı ve Özellikleri arma Test 1 H Na NO 4 1 Fe CO F Cl ublet ve Oktet uralı I Cu Zn P katmanda en çok elektron bulunmasına dublet kuralı denir. Helyum dublet kuralına uyar. ukarıda verilenlerden

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2014 2015 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

Detaylı

HEDEF VE DAVRANIŞLAR:

HEDEF VE DAVRANIŞLAR: HEDEF VE DAVRANIŞLAR: 1) Çözünürlük konusuna giriş yapılır ve günlük hayattan örnekler vererek anlaşılmasının sağlanır. 2) Çözünürlüğe etki eden faktörlerin anlatılır ve örneklerle pekiştirilir. 3) Çözünürlüğe

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

Öğretmen fen ve teknoloji dersinde asitlerin aşındırıcı etkisini göstermek için bir miktar asidin içerisine. www.fenokulu.net

Öğretmen fen ve teknoloji dersinde asitlerin aşındırıcı etkisini göstermek için bir miktar asidin içerisine. www.fenokulu.net 1-2- 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 8 çinko parçaları atıyor. Gaz çıkışını,deney tüpünün ısınışını ve çinko parçalarının neredeyse kaybolduğunu gözlemleyen Arda şaşkın bir şekilde Şimdi

Detaylı

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M BÖLÜM - 3 Suyun Otoiyonizasyonu Çok hassas ölçüm aletleri ile yapılan ölçümlerde suyun mutlak bir yalıtkan olmadığı az da olsa elektriği ilettiği tespit edilmiştir. Bu durum suyun çok az iyonlaşabildiğini

Detaylı

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI HATIRLAYALIM

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI HATIRLAYALIM ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI HATIRLAYALIM MADDE: Boşlukta yer kaplayan (hacim) ve kütlesi olan tanecikli yapılara madde denir. ATOM: Maddenin yapıtaşına ATOM denir. Tüm maddeler atomlardan oluşur. MOLEKÜL:

Detaylı

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ Dimitri Mendeleyev sıralamayı artan atom ağırlıklarına göre yapmıştır. Bu sıralama günümüzde kullanılan sıralamaya yakın bir sıralamadır. Elementler

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 TAMPON ÇÖZELTİLER Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 Tampon çözeltiler Kimyada belli ph larda çözelti hazırlamak ve bunu uzun süre kullanmak çok önemlidir. Ancak bu çözeltilerin saklanması

Detaylı

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Fiziksel Özellikler Maddenin bileşimini değiştirmeyen özellikler ya da diğer maddelerle olan etkileşimleri düşünülmeden gösterdiği davranışlar yani sadece kendisine bağlı

Detaylı

S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli

S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli 1 TK.200700.01000 Aktif Karbon hdpe kavanoz 1 kg 2 TK.200700.05000 Aktif Karbon plastik kova 5 kg 3 TK.200700.10000 Aktif Karbon plastik kova 10 kg

Detaylı

Suyun sertliği geçici ve kalıcı sertlik olmak üzere ikiye ayrılır ve suda sertlik çözünmüş Ca +2 ve Mg +2 tuzlarından ileri gelir.

Suyun sertliği geçici ve kalıcı sertlik olmak üzere ikiye ayrılır ve suda sertlik çözünmüş Ca +2 ve Mg +2 tuzlarından ileri gelir. 1. SU ANALİZLERİ 1.1.Sularda Sertlik Tayini Suyun sağlandığı kaynaklar, yağış suyu, (kar, yağmur vb.) yüzey suyu ( göl, ırmak vb.) deniz suyu ve yer altı suyu (kaynak, kuyu vb) olmak üzere dört grupta

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu

LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu LineFlex EPDM membranlar, aşağıda belirtilen kimyasallara belirtilen koşullarda teması veya uzun süre maruz kalması halinde dayanıklıdır, membranda fiziksel

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı