ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri"

Transkript

1 ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Asitlerin Özellikleri Tatları ekşidir. Aşındırıcı özellikleri vardır. Cildi, mermer yüzeyi aşındırırlar ancak asitlerin çoğu plastik, cam veya metal yüzeyleri aşındıramazlar. Meyvelerin yapısında bulunurlar. Bazların Özellikleri Ele kayganlık hissi verirler. Tatları acıdır. Temizlik maddelerinin yapımında kullanılırlar. İndikatör Nedir? Asidik ve bazik ortamlarda rengi değişen, bu sayede asit ve bazların tanınmasında kullanılan maddelere indikatör denir. En yaygın indikatör turnusoldür. Turnusol asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda mavi renk alır. Arrhenius Asit Baz Tanımları Sulu çözeltilerine hidrojen iyonu ( + ) veren maddelere asit (Cl, N3, 2S4, 3P4, ), hidroksil iyonu ( - ) veren maddelere baz (Na, K, Mg()2, Al()3, ) denir. idronyum ( 3 + ) iyonu: Asitlerin sulu çözeltilerinde + iyonu serbest halde bulunamaz, mutlaka bir su ( 2) molekülüyle etkileşir ve hidronyum ( 3 + ) iyonunu oluşturur. Cl (g) + 2 (s) 3 + (aq) + Cl - (aq) N 3(g) + 2 (s) 3 + (aq) + N 3 - (aq) 2S 4(g) (s) (aq) + S 4-2 (aq) ASİT ASİT ASİT Na (k) + 2 (s) Na + (aq) + - (aq) Ba() 2(k) + 2 (s) Ba +2 (aq) (aq) BAZ BAZ

2 Asitlik ve Bazlık Özelliklerin Moleküler Düzeyde Açıklanması Cl nin su ile etkileşimi: Cl Cl + Cl Cl sulu çözeltisinde 3 + iyonlarını açığa çıkardığı için asit özellik göstermektedir. Li nin su ile etkileşimi: + Li sulu çözeltisinde - iyonlarını açığa çıkardığı için baz özellik göstermektedir. Yapısında ve bulunmayan asit ve bazlar: C 2, S 2 ve N 2 5 gibi maddeler yapılarında bulunmadığı halde suda çözündüklerinde ortamın 3 + derişimini arttırdığından asit özellik gösterirler. C 2(g) (s) 3 + (aq) + C 3-2 (aq) S 2(g) (s) (aq) + S 3-2 (aq) N 2 5(g) (s) (aq) + 2N 3-2 (aq) Asit Asit Asit N 3 ve Ca gibi bileşikler ise yapılarında bulunmadığı halde sulu çözeltilerinde derişimini arttırdığından baz özellik gösterirler. N 3(g) + 2 (s) N 4 + (aq) + - (aq) Ca (g) + 2 (s) Ca +2 (aq) (aq) Baz Baz

3 KSİTLER Ametallerin oksijen sayısı kendilerinden fazla olan oksit bileşikleri ASİDİK özellik gösterir. Örnek: C 2, S 2, S 3, N 2 3, N 2, N 2 5, Bu oksitler su ile birleşerek asitlerini oluştururlar. C 2(g) + 2 (s) 2C 3(suda) + - (suda) + C 3 (suda) NT: ksijen sayısı kendinden fazla olmayan ametal oksitler nötr özellik gösterir. Ör: C, N 2, Önemli ametaller: C, N, P, S,, F, Cl, Br, I (ilk dördünün oksitleri önemlidir!) Metallerin oksit bileşikleri BAZİK özellik gösterir. Örnek: Na 2, K 2, Ca, Mg, Bu oksitler su ile birleşerek bazlarını oluştururlar. Na 2 (k) + 2 (s) Na (suda) Na + (suda) + - (suda) NT: Amfoter metallerin (Zn, Pb, Al, Sn, Cr) kendileri gibi, oksit ve hidroksit bileşikleri de amfoter özellik (asitlere karşı baz, bazlara karşı asit özelliği) gösterirler. Örnek: Al 2 3, Zn, 2. ASİT BAZ TEPKİMELERİ Nötrleşme Tepkimeleri: Asit ve baz tepkimeleri sonucunda tuz ile birlikte suyun da oluştuğu tepkimelere nötrleşme tepkimeleri denir. Asit + Baz Tuz + Su Cl + Na NaCl + 2 Nötrleşme tepkimelerinde su, asitten gelen + ile bazdan gelen - iyonlarının birleşmesinden oluşur ve buna nötrleşme tepkimesinin net iyon tepkimesi denir. Net iyon tepkimesi: + (suda) + - (suda) 2 (s) Bazı asit-baz tepkimelerinde su oluşmaz. (Yapısında + veya - bulunmayan asit ve bazların tepkimelerinden su oluşamaz). Bu tepkimelere sadece asit-baz tepkimeleri denir. N 3 + Cl N 4Cl Ca + C 2 CaC 3

4 Nötrleşme tepkimelerinde tam nötrleşme (p = 7) olabilmesi için asitteki + sayısı ile bazdaki - sayısının eşit olması gerekir. Eşit değilse uygun katsayılarla denkleştirme yapılarak tepkime tamamlanır. + ve - iyonlarının eşitlendiği sayı kadar 2 açığa çıkar. p Kavramı: 2Na + 2S 4 Na 2S Ca() P 4 Ca 3(P 4) C 3 + Mg() 2 MgC p, sulu çözeltilerdeki hidrojen potansiyeli demektir ve oda sıcaklığında 0 ile 14 arasında değerler alır. p = 7 rtam NÖTR p < 7 rtam ASİDİK p > 7 rtam BAZİK rtamın asitliği ile p ters orantılıdır. Yani, asitlik arttıkça p değeri azalır. Nötrleşme tepkimelerinde, asit üzerine baz eklenirse ortamın p ı giderek artar veya baz üzerine asit eklenirse p giderek azalır. Bazı nötrleşme tepkimelerinde ortamın p değeri 7 den büyük veya küçük olabilir. Bu durum tepkimeye giren asit ve bazın kuvvetleriyle ilgilidir. Örneğin; kuvvetli bir asit ile zayıf bir bazın tepkimesinden asidik tuz (p < 7) elde edilirken, kuvvetli baz ile zayıf asidin tepkimesinden (p > 7) bazik tuz elde edilir. er ikisi de kuvvetli olursa oluşan tuz ve ortam nötr (p = 7) olur. Farklı maddelerin p skalasındaki yeri

5 Asit-Baz Tepkimelerinin Takibi (İndikatör): Nötrleşme tepkimelerinin tamamlanıp tamamlanmadığının anlaşılmasında farklı p aralıklarında farklı renkler veren maddeler (indikatörler) kullanılır. Asit-baz indikatörler aslında çözelti ortamındaki + veya - ile tepkimeye girerek farklı renk alan zayıf asit veya bazlardır. Yaygın indikatörler: Turnusol, fenolftalein, fenol kırmızısı, bromtimol mavisi, metil oranj, metil kırmızısı, alizarin sarısı, Doğal indikatörler: Mor lahana suyu, kırmızı pancar, yaban mersini, ortanca, üzüm suyu, sirke, Metallerin Asit ve Bazlarla Tepkimeleri: METALLER Aktif Metaller Soy Metaller Normal Aktif Metaller Tüm asitlerle reaksiyona girerek 2(g) oluştururlar. Bazlarla reaksiyona girmezler. Amfoter Metaller (Zn, Pb, Al, Sn, Cr) Tüm asitlerle ve kuvvetli bazlarla reaksiyona girerek 2(g) oluştururlar. Yarı Soy Metaller (g, Ag, Cu) Sadece N 3 ve 2 S 4 ile reaksiyona girerler, ancak 2 gazı oluşturamazlar. Tepkimedeki N 3 seyreltik ve soğuk ise N (g) Tam Soy Metaller (Au, Pt) iç bir asit veya bazla reaksiyona girmezler. derişik ve sıcak ise N 2(g) oluşur. Tepkimedeki 2 S 4 ise S 2(g) oluşur. Örnek Tepkimeler: Mg + 2Cl MgCl 2 + 2(g) Na + 2S 4 Na 2S 4 + 2(g) Na + Na Al + 3Cl AlCl 3 + 3/2 2(g) Al + 3Na Na 3Al 3 + 3/2 2(g) Mg: Aktif metal Na: Aktif metal Na: Aktif ama amfoter değil!!! Al: Amfoter metal Al: Amfoter metal

6 Zn + 2K K 2Zn 2 + 2(g) Zn + 2Br ZnBr 2 + 2(g) Cu + Cl Cu + N 3 CuN N (g) Ag + 2S 4 Ag 2S S 2(g) Ag + Cl Zn: Amfoter metal Zn: Amfoter metal Cu: Soy metal Cu: Soy metal Ag: Soy metal Ag: Soy metal Metal Tuzlarının Asitlerle Tepkimeleri: Metallerin C 3-2 ve C 3 - tuzları asitlerle reaksiyona girerek tuz, su ve C 2(g) oluştururlar. CaC 3 + 2Cl CaCl C 2(g) NaC 3 + N 3 NaN C 2(g) AYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR Yaygın larak Kullanılan Asitler 2S 4 (Sülfürik asit): Geleneksel ismi zaç yağıdır. Yoğun, kıvamlı, renksiz ya da hafif sarı renkli bir sıvıdır. ldukça koroziftir. Tam soy metaller dışında bütün metallerle tepkime verebilir. Kendi molekülleri kendi aralarında tepkimeye girebilir bu nedenle dumanlı asit olarak bilinir. Su ile her oranda karışabilir. Derişimi yüksek 2S 4 çözeltisi ciltte yanıklara ve gözde kalıcı körlüğe neden olur. Güçlü bir nem ve su çekicidir. İmal edilen 2S 4 ün %60 ı yapay gübre üretiminde kullanılır. 2S 4 + N 3 (N 4) 2S 4 Azot içerikli gübre %20 si kimya sanayinde (deterjan, reçine, boyar madde, ilaç, petrol katalizörü, böcek ilacı ve antifriz üretiminde) kullanılır. tomobil akülerinin üretiminde de kullanılır.

7 N 3 (Nitrik asit): Geleneksel ismi kezzaptır. Renksiz, saydam bir sıvıdır. ldukça koroziftir. Derişik nitrik asit çözeltilerine dumanlı nitrik asit denir. Yapay gübre üretiminde kullanılır. N 3 + N 3 N 4N 3 Azot içerikli gübre Patlayıcı (dinamit, TNT) yapımında kullanılır. Evlerde su ve alkol ile karıştırılarak paslanmaz çeliklerin parlatılmasında kullanılır. Asit ve bazların saklandığı kaplardaki uyarı işaretleri Cl (idroklorik asit): Geleneksel adı tuz ruhudur. da sıcaklığında gaz halinde bulunur. Sulu çözeltisi berrak ve renksizdir. Müslüman simyacı Cabir bin ayyan tarafından keşfedilmiştir. Mide asidinde de bulunur ancak oldukça koroziftir, mide dışındaki organları tahriş eder. Yaygın olarak demir-çelik sanayinde pasın (Fe 2 3) uzaklaştırılmasında kullanılır. PVC gibi sıklıkla kullanılan plastiklerin yapımında kullanılır. Nötrleşme tepkimelerine sokularak bir çok sanayi dalı için gerekli tuzların elde edilmesinde kullanılır. Gıda, ilaç, içme suyu gibi yüksek saflık gerektiren çözeltilerin p değerlerinin ayarlanmasında kullanılır. Bunların dışında iyon değiştirici reçinelerin geri kazanılmasında, ev temizliğinde, tuz arıtımında, deri işlenmesinde, gıda katkı maddelerinin yapımında ve petrol üretiminde de kullanılmaktadır. C 3C (Asetik asit = Etanoik asit): alk arasında sirke ruhu olarak bilinen ve su ile her oranda karışabilen organik asittir. Zayıf asittir, suda %100 iyonlaşmaz. Keskin kokulu, renksiz ve saydam bir sıvıdır.

8 Derişik çözeltisi koroziftir, deri ve göze zarar verir, zararlıdır. Tutkal üretiminde, tekstil, fotoğraf filmleri, mürekkep, boya ve PET (polietilen tereftalat) imalatında kullanılan kimyasalların üretiminde kullanılır. Tampon çözelti olarak E260 adıyla gıda katkı maddesi olarak kullanılır. Evlerde kullanılan sirke %4-5 oranında asetik asit içerir, sebzelerin dezenfekte edilmesinde kullanılır. 3P 4 (Fosforik Asit): Suda her oranda çözünür ancak, üç hidrojenini aynı anda suya veremediği için zayıf asittir. Çözeltisi renksiz, saydam, uçucu olmayan, şurup kıvamında bir karışımdır. Gübre üretiminde kullanılır. 3P 4 + N 3 (N 4) 3P 4 Azot içerikli gübre Cl, Br ve I asitlerinin üretiminde kullanılır. Demir ve çelik yüzeylerde oluşan pasların giderilmesinde kullanılır. Gıda sanayinde E338 koduyla bazı yiyecek ve içeceklerin asitliklerinin arttırılmasında kullanılır. Sağlıkta, çürük dişlerin tedavisinde ve dolgu yapımında kullanılır. p düzenleyici olarak kozmetik üretiminde, deterjan ve yarı iletken üretimlerinde kullanılır. Yaygın larak Kullanılan Bazlar Ca() 2 (Kalsiyum hidroksit): Geleneksel ismi sönmüş kireçtir. Su arıtımında ve suyun p değerinin ayarlanarak su borularının korunmasında kullanılır. Kağıt üretiminde Na ın geri kazanılmasında kullanılır. Toksik etkisinin az ve bazikliğinin düşük olması sebebiyle gıda sanayinde birçok yiyeceğin üretiminde ve hazır gıdalarda katkı maddesi olarak kullanılır. Ucuz ve kolay bulunabilir olması nedeniyle, badana yapılmasında, kapalı alanlarda ve atmosferdeki C 2 gazının tutulmasında, yollarda kullanılan plastik yapılı maddelerin iyileştirilmesinde, metal ve petrol üretimi gibi pek çok alanda kullanılır. Na (Sodyum hidroksit): Sanayide kostik soda veya sud kostik adıyla bilinir. Beyaz renkli, nem çekici bir maddedir. Suda tamamen iyonlaşır kuvvetli bazdır. Kağıt sanayinde kağıt hamurunun hazırlanmasında kullanılır. Yağ moleküllerini parçalama özelliği vardır. Sabun (yağ asitlerinin sodyum tuzu) yapımında kullanılır. Deterjan (petrol türevleri ile tepkimeye girerek) yapımında kullanılır. Evlerde lavabo açıcı olarak kullanılır. Bunların dışında, laboratuvarlarda S 2, C 2 gibi asidik gazların tutulmasında, metal veya organik bileşik üretiminde, gıda maddelerinin yapımında da kullanılır.

9 K (Potasyum hidroksit): Sanayide kostik potas olarak bilinir. Beyaz renklidir, suda tamamen iyonlaşır kuvvetli bazdır. Üretim maliyeti Na tan yüksektir. Arap sabunu (yumuşa sabun) üretiminde kullanılır. Tarımda asidik toprakların p değerlerinin ayarlanmasında, tarım ilaçları ve gübre yapımında kullanılır. C 2 tutulmasında, geri dönüşümlü kağıt üretiminde, veterinerlikte kullanılan ilaçların yapımında, biyodizel üretiminde, alkali pillerin imalatında ve petrol rafinerisinde de kullanılır. N 3 (Amonyak): da sıcaklığında gaz halindedir. Keskin kokusu vardır. Suda çözünür ancak %100 iyonlaşmadığı için zayıf bazdır. Tahriş edici ve zararlıdır. En çok yapay gübre üretiminde kullanılır. Temizlikte dezenfektan olarak kullanılır. Bunun dışında, 2 ile birlikte N 3 üretiminde, gıda katkı maddelerinin yapımında, soğutucu sistemlerin üretiminde, bazı motor yakıtlarında, tekstilde, zeplinlerin uçurulmasında, meşe ağacının renginin değiştirilmesinde kullanılır.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177

HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177 HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177 ÖZEL EGE LİSESİ İZMİR 2002 İÇİNDEKİLER Teşekkür ve İthaf...3 Giriş...3 Asit ve Baz...3-11 1) Asit...3-4 2) Baz...4-5 3)

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA KONU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir.

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir. KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar 10. Sınıf Genel 01 1. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir? A) Suya + iyonu verirler. B) Tadları acıdır. ) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler, Bazlar ve Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik ik sınıfınıs oluştururlar. Günlük k gıda g maddelerinin bir çoğunda asit vardır. r. Canlı organizmaların n hayatsal

Detaylı

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik)

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) DENEY 4 ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) AMAÇ: Asit baz titrasyon işlemini öğrenmek ve asit-baz titrasyonu ile derişimi bilinmeyen bir asit ve/veya bir baz çözeltisinin derişimini

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

Renk Veren Doğal İndikatörlerin Asit ve Baz Belirlenmesinde Kullanımı

Renk Veren Doğal İndikatörlerin Asit ve Baz Belirlenmesinde Kullanımı YİBO ÖĞRETMENLERİ(FEN ve TEKNOLOJİ-FİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-ve MATEMATİK)PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI KİMYA GRUP PROJE RAPORU Renk Veren Doğal İndikatörlerin Asit ve Baz Belirlenmesinde Kullanımı GRUP

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ ASİT BAZ TİTRASYONU AMAÇ Bu deneyde öğrenciler asit-baz titrasyonu ve standart çözelti hazırlamayı öğreneceklerdir. Ayrıca aspirin tableti içindeki asetil salisilik asit yüzdesini ve aspirin çözeltisinin

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

MADDE BİLGİSİ. Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Element Kavramının Tarihsel Gelişimi

MADDE BİLGİSİ. Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Element Kavramının Tarihsel Gelişimi MADDE BİLGİSİ 2 Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Değersiz maddeleri altın veya gümüşe çevirebilme (felsefe taşını bulma), tüm hastalıkları iyi edecek ve insanı ölümsüz yapacak hayat iksirini bulma

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ASĐTLER ve BAZLAR Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Asit-Baz Kimyası Asit-baz kavramı, farklı tanımlarla sürekli kapsamı genişletilen ender kavramlardan biridir. Đlk zamanlarda, tadı ekşi olan maddeler

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1 11. SINIF Sayısal 01 1. Enerji alış verişine açık olmakla beraber madde alış verişi olmayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevre B) İzole sistem

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI Metal Madenlerin Kullanma Alanları Bakır-Kurşun-Çinko-Kadmiyum-Demir-Krom-Boksit-Vanadyum Antimuan- Tungsten- Molibden- Nikel- Kalay- Altın- Gümüş Endüstriyel Hammaddelerin

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE (iyonik türlerin dengeye etkisi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 11-AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE 1 Denge sabitinin tanımında tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı (ideal çözelti)

Detaylı

8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ

8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ 8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ DENEY NO : 1 DENEYĠN ADI : KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU DENEYĠN AMACI : Doğada var olan maddelerin hiçbir şekilde yoktan var olamayacağı, varolanın da yok olamayacağını; başka şekillere

Detaylı