BİLGİSAYAR 3 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİSAYAR 3 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.10.2010/15.102010"

Transkript

1 BİLGİSAYAR 3 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ VERİTABANI DERS NOTLARI 2. ve 3. DERS YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA /

2 Veritabanının yapısı yp Access veritabanları nesnelerden oluşur. Bu kursun izleyen bölümlerinde, aşağıdaki dört önemli nesneyi ayrıntılı olarak açıklayacağız: Tablolar verilerinizi satır ve sütunlarda depolar. Tüm veritabanları bir veya daha fazla tablo içerir. Sorgular verilerinizi alır ve işler. Farklı tablolardan l verileri i birleştirebilir, i bili verilerinizi güncelleştirebilir ve veriler üzerinde hesaplamalar yapabilirler. Formlar veri girişiniveverigörünümlerini denetler. Veriler üzerinde çalışmayı Nesneler bir veritabanının en kolaylaştıran görsel işaretler sağlar. önemli parçasıdır. Raporlar verilerinizi özetler ve yazdırır. Tablo ve sorgularınızdaki verileri, fikirleri anlatmaya yarayan belgelere dönüştürürler.

3 Verileri tabloya yerleştirin ş Access'teki veritabanlarının tümü en az bir tablo içerir. Bu derste, tablonun nelerden oluştuğunu ve verilerinize uyması için tabloları nasıl yapılandırabileceğinizi göreceksiniz. Tablolar verilerinizi düzenler.

4 Tablolarınızı Planlama Tabloları oluşturmadan önce biraz zaman ayırıp bunları planlamanız yararlı olur. Verilerinizle ilişkilendirilmiş görevlerin bir listesini veya akış şemasını oluşturabilirsiniz. Bu noktadan hareket ederek, gerek duyduğunuz tabloları ve her tablonun içeriğinii ii dh daha ii iyi belirleyebilirsiniz. Ayrı Tablolar oluşturunuz. Birincil Anahtarı belirleyiniz. Bir akış grafiği görevleri eşlemenize ve veritabanınızı planlamanıza yardımcı olur. Tbll Tablolarınızın yapısını yinelemelerden l kaçınacak şekilde belirleyiniz.

5 Tablolarınızı Planlama Access ilişkisel veritabanlarında ayrı tablolarla çalışır; bu da etkili veri yapıları oluşturmanıza, boşa harcanan emeklerden kaçınmayavebaş ağrılarını azaltmaya yardımcı olur. İlişkisel veritabanları verileri, konulara dayalı olarak ayrı tablolarda depolar, ancak tablolar ilişkilerle bir araya getirilir. Örneğin, bir müşteriler tablosu bir siparişler tablosuyla ilişkili olup, burada ilişki bu her iki tablonun Müşteri numarası alanına göre belirlenir. Tipik olarak veriler, böyle ilgili alanlar dışında, birden fazla tabloda yinelenmemelidir. Bu yöntemin yararlarından bazıları: Etkililik : Müşterinin verdiği her siparişte, müşterinin adı veya adresigibi çok fazla bilgi depolamak zorunda kalmazsınız. Denetim : Yineleme içermeyen, yapısı iyi belirlenmiş bir veritabanında verileri güncelleştirmek,silmek il k ve genişlemek kdh daha kolay olur. Kesinlik : Yinelemelerden kaçınarak, hata olasılıklarını azaltırsınız. Her defasında, her yerde. Veri bütünlüğü : Benzersiz tablolarda veri yapısını etkilemeden, alan veya kayıt ekleyebilir ya da kaldırabilirsiniz ve veritabanınızı yeniden tasarlamanız gerekmez. Ayırmak, özgün yapıyı korur. Tablolarınızı planlarken, verilerinizin yapısını, girilmesi ve bk bakımı kolay olacak şekilde blil belirlemenini yollarını düşünün. ü ü

6 Tablolar, veritabanlarının yapı yp taşları ş Şekil 1 Birleşik Paket hakkında bilgi içeren satır bir kayıttır. Şekil 2 Telefon numaraları içeren sütun bir alandır. Tablo (table), saklanan verilerin düzenli olarak satırlar (rows), sütunlar (fields) olarak düzenlenmesi ile oluşan yapılardır. Her satır, tabloda bulunan kayıtları (records records) göstermektedir. Her sütun, tabloda bulunan her alanda saklanacak verilerin biçimini belirtir. Bir veritabanı tasarımına başlamadan önce veritabanında hangi tabloların olması gerektiği ve her bir tabloda bulunması gereken sütunların düşünülmesiü ül gerekmektedir. kt Tabloların oluşturulması her tabloda saklanacak verilerin belirlenmesi ve varsa tablolar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi İlişkisel Veritabanı Modelinin önemli adımlarıdır.

7 Veri alanları Veritabanınızdaki alanların, depolayabilecekleri verilerin türünü, verilerin nasıl görüntüleneceğini ve verilerle neler yapabileceğinizi belirleyen ayarları vardır. Örneğin, her nakliye tarihinin herkes tarafından, ay için iki sayı, gün için iki sayı, yıl içindörtsayı ve aralarında eğikğ çizgi ilegirilmesini sağlamakğ için alan ayarlarını kullanabilirsiniz: 09/03/2008. Ayrıca bu nakliye tarihinin giriş tarihinden en az iki gün sonrası olmasını da gerekli kılabilirsiniz. 1. Varolan a bir alan aa adı yeterince açıklayıcı ay değilse, alanı yeniden adlandırabilirsiniz. Alanlar için önemli bir ayar veri türü olup sayı, metin, para birimi ve tarih/saat (Access'de tek tür olarak 2. Bir alanın veri türü, bu alana gösterilir) türlerini içerir. Veri türü, alandaki bilgi girebileceğiniz bilgilerin türünü Sayı veya türünü sınırlar ve tanımlar. Veri türü ayrıca, bir alanda Para Birimi gibi türlerle sınırlandırır ve açıklar. gerçekleştirebileceğiniz eylemleri ve verilerin ne kadar bellek kullandığını da belirler. 3. Tablonuzdaki her kayıt için, birincil Alanların ayrıca, içerdikleri bilgilerin ayrıntılarını anahtar adı verilen benzersiz bir denetleyen özellikleri de vardır; bunlar karakter tanımlayıcı kullanırsınız. uzunluğunu, bir varsayılan değeri ve verilerin belirli bir 4. Alan özellikleri, veriler üzerinde ek ölçüte uymasını sağlayan bir doğrulama kuralını içerir. denetim sağlayan nitelikler topluluğudur. Özellikler veri girmeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır.

8 Alan Belirleme Nakliyeci No, Şirket Adı ve Telefon birer alandır. Alan adları nettir ve amacını yansıtır. Bir tablo oluşturduğunuzu ve şimdi de bu tabloda ek veri türlerini izlemek istediğiniziğ varsayalım. Ek alanlar ekleyip adlandırabilirsiniz. Alanlar için, veritabanını kullanacak kişilerin kolayca anlayabileceği ğ adlar seçin. Kuruluşunuzun başka veritabanları da varsa, alanları adlandırırken kullanılan kurallar olup olmadığınığ bu veritabanında denetlemeniz gerekir. Bir tablonun alan adlarını Veri Sayfası görünümünde ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz, ğ ş ancak bir tablonun alanlarını güncelleştirmek için en iyi yer Tasarım görünümüdür. Burada kolayca alan ekleyebilir veya yeniden adlandırabilir, açıklayıcı metin ekleyebilir, alan veri türü ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

9 Alanlar İçin Veri Türlerini Ayarlama Bir alanınveritürüalanındepolanan verilerinin bir özniteliğidir. ğ Veri türlerinin doğruğ seçilmesi önemli avantajlar sağlar: Denetim Veri türü alanda ne tür veri depolanabileceğini belirleyerek, hataları önler ve veri doğrulamayı geliştirir. Örneğin, veri türü Sayı olarak ayarlandığında, geçersiz metin girişi önlenir. Uygunluk Veri türü veritabanı disk alanı gerekliliklerini yönetmeye ve performansı geliştirmeye yardımcı olur. Örneğin, veri türü Sayı olarak ayarlandığında, hesaplamalar daha hızlı yapılır. Tabloenkullanışlı veri türlerinden bazılarını göstermektedir. Çalışırken veri türlerinin tam listesini görmek kii için, Tasarım görünümünde öü ü ü VeriTürüü sütununda herhangih ibir yeri tıklatın t vef1 tuşuna basın. KAYNAK. :

10 VERİ TİPLERİ Günlük hayatımızda kullandığımız veriler birbirinden farklıdır. Bazen bir isim kayıt ederken, bazen de bu veri bir telefon tlf numarası veya sayısal bir değer ğ olabilir. Veri türleri, veritabanı sistemlerinde, herhangi bir alanda iyi veritabanı tasarımı için önemli konulardır. Örneğin tam sayı (integer) veri türleri bellekte farklı boyutlarda yer kaplarlar. En küçük değerli olabilen en az yer kaplayan türdür. Örneğin integer tipi bellekte 2 byte yer kaplarken long integer tipi4byte yer kaplar. Eğer tablodaki bir alan girilen veri boyutu çok büyük değilse en az yer Eğer tablodaki bir alan girilen veri boyutu çok büyük değilse en az yer kaplayan bir veri türü tanımlanması gerekir.

11 MİCROSOFT ACCESS TE VERİ TİPLERİ Byte 0 ile 255 arasındaki tam sayılarıngirişi için kullanılır. 1 byte lık yer kaplar. Integer (Tam sayı) -32,768 ile 32,767 arasındaki tam sayıların girişi içinkullanılır. 2 byte lık yer kaplar. Long Integer (Uzun tam sayı) 2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasındaki tam sayıların girişi içinkullanılır. 4 byte lık yer kaplar. Single (Tek) E38 ile E 45 arasındaki negatif ondalıklı sayılar veya E 45 ile E38 arası pozitif ondalıklı sayılar girilebilir. Single tipindeki ondalıksayı 7 basamak hassasiyetindedir. 4 byte lık yer kaplar. Double (Çift) E308 ile E 324 arasındaki negatif ondalıklı sayılar veya E 324 ile E308 arası pozitif ondalıklı sayılar girilebilir. Double tipindeki ondalıksayı 15 basamak hassasiyetindedir. 8 byte lık yer kaplar.

12 MİCROSOFT ACCESS TE VERİ TİPLERİ Decimal 10^ ile 10^ arasındaki ondalıklı sayılar girilebilir. 28 basamak hassasiyetinde olabilir. 12 byte lık yer kaplar. Text (Metin) Belirli sayıda alfabetik karakter girişi yapılabilen veri tipidir. Maksimum 255 karakter girişiyapılabilir. Bu alana sembol girişideyapılabilir. Memo (Not) Text tipinin yeterli olmadığı durumlarda kullanılır. 0 ile karakter alabilir. 2 KB (kilobyte) yer kaplar. Currency (Para) ile arasında 15 basamağa kadar hassasiyette ondalık sayılar girilebilir.

13 MİCROSOFT ACCESS TE VERİ TİPLERİ Autonumber (Otomatik sayı) 1 ile arasında tamsayılar alana otomatik olarak yazılır. Kullanıcı bu alana giriş yapamaz. Yes/No (Evet/Hayır) 0veya2değerini alır. 1bit yer kaplar. (8bit, 1byte tır) OLE Object Linking and Embedding anlamına gelen bağlanmış veya tabloya gömülmüş olan nesneleri kapsayan veri tipidir. OLE nesnesi bir resim dosyası olabileceği gibi bir ses veya word dokümanı da olabilir. 1GB a kadar veri kayıt edilebilir. Sabit disk kapasitesine bağlıdır. Null Veritipi Kayıt girilmemiş alanlar null (boş)olarakadlandırılır.

14 TABLOLARA VERİ GİRİŞİNİ MASKELEMEK Sayı veri tiplerinde i maskesini i ele alalım. l 9 rakkamı ile sadece 0 ila 9 arasındaki sayıların basamağa yazılabileceğini belirtiyoruz. 9, ayrıca isteğe bağlı girişi ifade eder. Yani yukarıdaki 10 basamaklı maske ile maskelenmiş bir alana 3 basamaklı bir sayıda girilebilir. Maskede 9 yerine 0 sayısı kullanılmış olsaydı 10 basamağın tümünü de girmek zorunda kalırdık. Özetle 9, isteğe bağlı girilen sayı basamağını, 0 ise girilmesi zorunlu olan basamağı temsil eder. işareti ise sadece görsel olarak veri girişini kolaylaştırır. Veri veritabanında sayı olarak tutulur. Aşağıda Access te kullanılan maske çeşitleri tablolanmıştır. Zorunlu sayı 0 İsteğe bağlı sayı 9 Değer- boşluk veya + - değerleri # Zorunlu Harf L İsteğe bağlı harf? Harf veya sayı girişi Zorunlu karakter boşluk İsteğe bağlı karakter boşluk Büyük karakter Küçük karakter a & C >& <& Sola yaslama Format:! Sağa yaslama Format: *

15 Tablolar Arasında İlişki Sağlama ğ Tablolarınızı ayarladıktan sonra, bir tablonun başka bir tablo hakkında nasıl bilgi sahibi olacağını belirlemeniz gerekir. Aralarındaki ilişkileri tanımlamak, bir tablodan başka bir tablodaki verilere hızla başvurma olanağı sağlar. İki kar tanesinin hiç bir zaman aynı olmadığını duymuşsunuzdur; bu özellik yapısı iyi belirlenmiş bir veritabanı için de geçerlidir. İlişkisel veritabanları, birlikte çalışabilmeleri ş için tabloları bağlar. ğ Her tabloda her kaydın benzersiz olması gerekir; başka bir deyişle, aynı veritabanında Nancy Davolio hkk hakkında iki özdeş kaydınız olmaz. Ancak, Nancy Davolio adında iki çalışanınız varsa ne olur? Bir kaydı diğerinden ayırmak için, tablolar bir anahtar alanı içerebilir. bir birincil Birincil anahtar anahtar bir tanımlayıcıdır (örneğin, bir parça numarası, ürün kodu veya çalışan numarası gibi) ve her kayıt için benzersizdir.

16 Her kayıt benzersizdir Birincil anahtar, sık değişmeyen bir bilgi olmalıdır. İsterseniz, Access, bir tabloya her kayıt ekleyişinizde 1 sayı artan sayısal bir birincil anahtar atayabilir. Veritabanınızdabukayıttan önce girilmiş başka kayıtları ekleseniz veya silseniz bile, bu numara bu kayıtla ilişkili kalır. Bir çalışan ş ve kendisinin işş bilgileri Çalışanlar tablosunda bir kayıt oluşturur. Bu bilgiler başka tablo veya kayıtlarda yinelenmemelidir. Birincil anahtar bir numaraysa, insanlar kaydı nasıl tanır? Endişelenmeyin, e ey,veritabanı her birincil anahtarı, a bir çalışanın adı gibi kolay bir adla ilişkilendirebilir. Böylece, temel alınan tablo gerçekte bir numara depolasa da, siz tanıdık bilgilerle çalışabilirsiniz. Access te tablolardaki birincil alanlar (primary key) koyu olarak gösterilir. Primary key tablodaki bir veya daha fazla alandan oluşturulmuş bir anahtardır. Primary key ille de tablodaki tek bir alandan oluşturulur diye bir kural yoktur. Ancak her tabloda sadece bir ve yalnız bir adet primary key olabilir ve bu da bir veya birden fazla alandan oluşabilir. Eğer tablolar arasında ilişki kurmak istenmiyorsa birincil anahtar belirtilmesine ihtiyaç yçduyulmaz.

17 Birebir Anahtar Ayarlama Birincil anahtar, sık değişmeyen bir bilgi olmalıdır. İsterseniz, Access, bir tabloya her kayıt ekleyişinizde 1 sayı artan sayısal bir birincil anahtar atayabilir. Veritabanınızdabukayıttan önce girilmiş başka kayıtları ekleseniz veya silseniz bile, bu numara bu kayıtla ilişkili kalır. Bir çalışan ş ve kendisinin işş bilgileri Çalışanlar tablosunda bir kayıt oluşturur. Bu bilgiler başka tablo veya kayıtlarda yinelenmemelidir. Birincil anahtar bir numaraysa, insanlar kaydı nasıl tanır? Endişelenmeyin, e ey,veritabanı her birincil anahtarı, a bir çalışanın adı gibi kolay bir adla ilişkilendirebilir. Böylece, temel alınan tablo gerçekte bir numara depolasa da, siz tanıdık bilgilerle çalışabilirsiniz. Access te tablolardaki birincil alanlar (primary key) koyu olarak gösterilir. Primary key tablodaki bir veya daha fazla alandan oluşturulmuş bir anahtardır. Primary key ille de tablodaki tek bir alandan oluşturulur diye bir kural yoktur. Ancak her tabloda sadece bir ve yalnız bir adet primary key olabilir ve bu da bir veya birden fazla alandan oluşabilir. Eğer tablolar arasında ilişki kurmak istenmiyorsa birincil anahtar belirtilmesine ihtiyaç yçduyulmaz.

18 Birincil Anahtar Ayarlama İki tablo ilgiliyse, üst tablonun birincil anahtarı alt tabloda yabancı anahtar olur. Yabancı anahtar alt tablodan ilgili üst tablodaki bilgilere yapılan bir başvurudur. Birincil anahtarı Tablo Sihirbazı kullanarak ayarlamadıysanız, birincil anahtarı Tasarım görünümünde ayarlayabilirsiniz. Gerekirse daha sonra birincil anahtarı değiştirebilirsiniz. 1. Kategori No her iki tabloda görünür birincil anahtar olarak ve yabancı anahtar olarak.

19 Tablo İlişkileri Ayarlama Tablo1 Tablo2 Birincil anahtar :Primary Key Yabancı anahtar :Foreign Key 1. ÇalışanNo alanını Çalışanlar tablosundan Siparişler tablosunda eşdeğeri alana sürükleyin. 2. Çalışan No, Çalışanlar tablosu için birincil anahtardır. 3. Her çalışan birden fazla sipariş alabilir, bu bir-çok ilişkisidir. 4. Çalışan No Siparişler tablosunda bir yabancı anahtardır. Bire Bir ilişki Tablo1 ve Tablo2 de birbirine eşit olan kayıtlar listelenir. Bir Çok ilişkisi Tablo1 deki tüm kayıtlar ve Tablo2 deki eşit olan kayıtlar listelenir. Builişki SQL içinde LEFT JOIN olarak tanımlanır. Çok Çok ilişkisi Tablo2 deki tüm kayıtlar ve Tablo1 deki eşit olan kayıtlar listelenir. Bu ilişki SQL içinde RIGHT JOIN olarak tanımlanır.

20 Bire-Bir İlişki Bire-bir ilişkide, bir tablodaki her kayıt başka bir tabloda tek bir kayıtla doğrudan ilgilidir. Örneğin, Çalışanlar tablosu ve bir şirketin Futbol Oyuncuları tablosu. Bir Çalışan, Futbol Oyuncuları tablosunda yalnızca bir kez listelenir ve bunun tersi de böyledir. 1. Her futbol oyuncusunun Çalışanlar tablosunda eşleşen bir kaydı vardır. 2. Bu veri kümesi Çalışanlar tablosunda Çalışan No kayıtlarının alt kümesidir.

21 Bir-Çok İlişkisi Bir-çok ilişkisinde, bir tablodaki bir kayıt ikinci bir tabloda birden fazla kayıtla ilişkilidir, ancak ikinci tablodaki kayıtlar ilk tabloda yalnızca bir kayıtla ilişkilidir. Üreticiler tablosu ve Ürünler tablosu buna örnektir. Bir üretici birden fazla ürünün tek kaynağı olabilir, bu ürünlerin tümü yalnızca bu üreticiyle ilgilidir. 1. Bir üretici birden fazla ürün sağlayabilir ancak her ürünün yalnızca bir üreticisi vardır.

22 Çok-Çok Ç İlişkisi 1. Siparişler tablosundan birincil anahtar 2. Ürünler tablosundan birincil anahtar 3. Bir siparişte birden fazla ürün olabilir ve her ürün birden fazla siparişte yer alabilir. aab Çok-çok ilişkisinde, bir tablodaki bir kayıt ikinci bir tabloda birden fazla kayıtla ilişkilidir ve ikincii tablodaki bir kayıt ilk tabloda birden fazla kayıtla ilişkilidir. Bu tür ilişkiler için, birleşim tablosu adı verilen üçüncü bir tablo gerekir. Birleşim tablosu, diğer iki tablonun birincil anahtarlarını, kendi yabancı anahtarı olarak içerir. Örneğin, Siparişler tablosu ve Ürünler tablosu çok-çok ilişkisine sahiptir. Bir sipariş bir çok ürün içerebilir ve her ürün bir çok siparişte ş görünebilir. Bu örnekteki üçüncü tablo olan Sipariş Ayrıntıları tablosu Siparişler ve Ürünler tablolarının birincil anahtarlarını içerir. Sipariş Ayrıntıları tablosu diğer ikisi için birleşim tablosudur. Siparişler tablosunda ve Ürünler tablosundaki her tek öğe Sipariş Ayrıntıları tablosunda bir çok kez görünebileceğinden, bu iki tablonun her biri Sipariş Ayrıntıları tablosuyla bir-çok ilişkisi içindedir. Tüm birleşim tabloları, kendisiyle bir-çok ilişkisi içinde olan tabloları bağlar ve bu bağlantılı tabloların birincil anahtarları birleşim tablosunun yabancı anahtarlarıdır. Bir tablo birden fazla tablonun içerdiği bilgilere başvuruda bulunarak bu tbll tablolarda ilişki kurduğunda, ğ d veritabanınızın bölümleri bedeninizin hücrelerine benzer. Her biri etkindir, her biri kendi işiiçindoğru boyuttadır ve birlikte olduklarında, tek başına yeteneklerinin çok ötesinde etkilere sahiptirler.

VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ

VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ Hiyerarşik yapıda oluşturulmuş olan tablolar bütünlüğüne veritabanı denir. Veritabanı (database) içersideki veriler mutlaka hiyerarşik bir yapıda olmalıdır. l Veritabanı kavramını

Detaylı

İLİŞKİSEL VERİTABANI. İlişkisel veritabanlarının ortak özelliği verilerin tablolar aracılığı ile tutulmasıdır.

İLİŞKİSEL VERİTABANI. İlişkisel veritabanlarının ortak özelliği verilerin tablolar aracılığı ile tutulmasıdır. İLİŞKİSEL VERİTABANI İlişkisel veritabanlarının ortak özelliği verilerin tablolar aracılığı ile tutulmasıdır. İlişkiler genellikle, her iki tablonun aynı adlı alanları olan, anahtar alanlardaki verilerin

Detaylı

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ VERİ NEDİR? Dağınık bilgi kümesidir. VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ Veri, anlamlı bir şekilde düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur. Dr. Mehmet AKSARAYLI VERİTABANI NEDİR? Birbiri ile ilişkili veriler

Detaylı

10-Veri Tabanları. www.cengizcetin.net

10-Veri Tabanları. www.cengizcetin.net 10-Veri Tabanları 1 VERİ TABANI VERİTABANI (DATABASE) Birbiri ile ilişkili bir veya daha fazla tablodan oluşan bilgi topluluğudur. Veri tabanındaki tablolara ulaşılarak sorgulama yapılır ve istenilen bilgiler

Detaylı

VERİ TABANI I. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

VERİ TABANI I. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu VERİ TABANI I Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Veri Tabanı Bileşenleri Tablolar : Veritabanının temel nesnesi tablolardır. Bilgilerin asıl tutulduğu yer tablodur. Diğer veritabanı

Detaylı

Access e Nasıl Ulaşılır. Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır.

Access e Nasıl Ulaşılır. Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır. 1 Access e Nasıl Ulaşılır Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır. 2 Çeşitli araç çubukları arasında seçim yapılarak pencere üzerine eklenebilir. Bunun

Detaylı

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi Hedefler Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Veritabanı terimini tanımlamak ve bir veritabanının veri ve bilgi ile

Detaylı

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Access 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Access 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101 BİL 101 - Bilişim Teknolojileri Access 2007 http://bil.etu.edu.tr/bil101 Veritabanı Sistemleri Veritabanı Sistemleri Bilgi çağında veriyi düzenli-planlı saklamak, veriye hızlı ulaşmak, değişik veriler

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Yapay, Birleşik ve İkincil UID ler

Veritabanı Tasarımı. Yapay, Birleşik ve İkincil UID ler Veritabanı Tasarımı Amaç UID (eşsiz tanımlayıcı), ilişkisel veritabanı için çok önemlidir. Bir varlığın elemanlarından birini diğerlerinden ayırt yarayan bir veya birkaç değerin birleşimidir. Doğru niteliği

Detaylı

BİLGİSAYAR III DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR III DERS NOTLARI 07.10.2010 BİLGİSAYAR III DERS NOTLARI II. HAFTA TABLOLAR İLE ÇALIŞMAK-2 Doç. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN Araş. Gör Elif KARTAL KARATAŞ TABLOLAR İLE ÇALIŞMAK-2 TABLO İLİŞKİLERİ KILAVUZU 1 İyi bir veritabanı tasarımı

Detaylı

Resim 1. Access açılış sayfası. Resim 2. Access veri tabanı düzenleme sayfası

Resim 1. Access açılış sayfası. Resim 2. Access veri tabanı düzenleme sayfası ACCESS DERS 1 1. Access Programına Giriş Derslere uygulama üzerinde devam edeceğiz. Uygulama ismimiz İş Takip Sistemi dir. Uygulamada ilerledikçe işleyeceğimiz bölümlerin nasıl kullanıldığını ve ne işe

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel menü çubuğunda bulunan, Ekle menüsünün içerik ve uygulamaları Biçim menüsünün içerik ve uygulamaları Veri menüsünün içerik ve uygulamaları

Detaylı

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Raporlama Araçları Açıklamaları: 1-Seçilen nesneyi raporlar. 2-Yeni boş bir rapor eklemeyi sağlar. 3-Seçilen raporları düzenlemeyi sağlar. 4-Seçilen raporu siler. 5-Seçilen

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. NOT NULL ve UNIQUE Kısıtlamaları Tanımlama

Veritabanı Tasarımı. NOT NULL ve UNIQUE Kısıtlamaları Tanımlama Veritabanı Tasarımı NOT NULL ve UNIQUE Kısıtlamaları Tanımlama NOT NULL ve UNIQUE Kısıtlamaları Tanımlama Konular Kısıtlama terimini veri bütünlüğü ile ilişkilendirerek tanımlama Sütun seviyesinde ve tablo

Detaylı

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo Microsoft Excell Excel Nedir? Excel programı; veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme, grafik oluşturma, veri yönetimi yapabilir. http://mf.dpu.edu.tr/~eyup

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ÖĞRENME FAALİYETİ 4

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ÖĞRENME FAALİYETİ 4 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında çalışma sayfasının özelliğine göre estetiğe uygun sayfa ayarlarını hatasız yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

=A1+A2-A3, =A1*A2/A3,

=A1+A2-A3, =A1*A2/A3, 1 2 3 Formül Oluşturma: Excel de formüller = ile başlar. Örnek formüller; =ortalama(b1;c1) b1 ile c1 hücrelerinin ortalamasını alır =toplam(a1;b1) a1 ile b1 hücrelerinin toplama formülünü verir. =çarpım(a1;b1;c1;..)

Detaylı

2. TABLOLAR VE ÖZELLİKLERİ

2. TABLOLAR VE ÖZELLİKLERİ 2. TABLOLAR VE ÖZELLİKLERİ Veri tabanlarının tablolarda saklanan verilerden meydana geldiğini Veri Tabanı Tasarımı modülünde öğrenmiştik. Şimdi de tabloların neler olduğunu, tablo oluşturmanın nasıl yapıldığını

Detaylı

Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi. Uzm. Murat YAZICI

Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi. Uzm. Murat YAZICI Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi Uzm. Murat YAZICI Veritabanı Tasarımı - Projenin tasarım aşamasında veritabanı tasarımı çok iyi yapılmalıdır. Daha sonra yapılacak değişiklikler sorunlar çıkartabilir veya

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Melih BÖLÜKBAŞI

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Melih BÖLÜKBAŞI VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Melih BÖLÜKBAŞI Dersin Hedefleri Veri Tabanı Kullanıcıları Veri Modelleri Veri Tabanı Tasarımı İlişkisel VT Kavramsal Tasarımı (Entity- Relationship, ER) Modeli VT KULLANICILARI

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel SQL Server 2000 bilgisi edinmek.

Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel SQL Server 2000 bilgisi edinmek. Ms SQL Veritabanı Nesneleri Bölüm Veritabanı Yönetimi Yazar Öznur KARAKUŞOĞLU Yayın Tarihi 15.04.2004 Okunma Sayısı 1110 Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel SQL Server 2000 bilgisi edinmek. Hedefler Veritabanı

Detaylı

VeritabanıYönetimi Varlık İlişki Diyagramları. Yrd. Doç. Dr. Tuba KURBAN

VeritabanıYönetimi Varlık İlişki Diyagramları. Yrd. Doç. Dr. Tuba KURBAN VeritabanıYönetimi Varlık İlişki Diyagramları Yrd. Doç. Dr. Tuba KURBAN VeritabanıTasarımı - Projenin tasarım aşamasında veritabanı tasarımı çok iyi yapılmalıdır. Daha sonra yapılacak değişiklikler sorunlar

Detaylı

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri. 1.2. Kısıtlamalar (Constraints)

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri. 1.2. Kısıtlamalar (Constraints) Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constraints 1.3. Tablo Silme a. NULL, NOT NULL b. PRIMARY KEY c. UNIQUE d. FOREIGN KEY e. CHECK f.

Detaylı

Veri Tabanı Örnekleri

Veri Tabanı Örnekleri Veri Tabanı Nedir? Birbiriyle ilişkisi olan verilerin tutulduğu, Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğunun, Mantıksal ve fiziksel olarak tanımlarının bulunduğu Bilgi depolarıdır. Veri

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Tablo Oluşturma

Veritabanı Tasarımı. Tablo Oluşturma Veritabanı Tasarımı Tablo Oluşturma Konular Ana veritabanı nesnelerini listeleme ve kategorize etme Bir tablo yapısını inceleme Şema nesnelerinin Oracle veritabanı tarafından nasıl kullanıldığını açıklama

Detaylı

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1 1 Temel Kavramlar Veritabanı 1 Veri Saklama Gerekliliği Bilgisayarların ilk bulunduğu yıllardan itibaren veri saklama tüm kurum ve kuruluşlarda kullanılmaktadır. Veri saklamada kullanılan yöntemler; Geleneksel

Detaylı

MICROSOFT ACCESS 2007-2010 DERS NOTLARI

MICROSOFT ACCESS 2007-2010 DERS NOTLARI MICROSOFT ACCESS 2007-2010 DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER 1.VERİTABANI NEDİR?... 2 2.MICROSOFT ACCESS... 2 3. TABLOLAR... 3 3.2 Tablolara Kayıt Girmek... 5 4. FORMLAR... 7 4.1 Form Sihirbazı ile form oluşturma...

Detaylı

Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş

Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş -1- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ 1.1. Veri ve Bilgi (Data & Information) Hesaplama, saklama gibi çeşitli işlemler amacıyla bilgisayara verilen sayı, yazı, resim, ses,

Detaylı

Bölüm 4: DDL Veri Tanımlama Dili

Bölüm 4: DDL Veri Tanımlama Dili Bölüm 4: DDL Veri Tanımlama Dili -43- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DDL (Data Definition Language Veri Tanımlama Dili : Bu kategorideki SQL komutları ile veritabanları, tablo, görünüm ve indekslerin yaratılması,

Detaylı

MS Access. üzerinde. defa çalıştırıldığında

MS Access. üzerinde. defa çalıştırıldığında 5.2. Veritabanı İşlemleri MS Access MS Access ilişkisel veritabanıdır. Yani verileri, birbirleriyle ilişkili tablolar t içerisinde saklar. Birçok veritabanı yönetim sistemi uygulama programlarının aksine,

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 2011 2012 ÖĞRETİM YILI 9.SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 2011 2012 ÖĞRETİM YILI 9.SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI VERİ TABANI (4 x 40 ) ritabanına Giriş BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 2011 2012 ÖĞRETİM YILI 9.SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI ritabanı Tablo Alan Kayıt ri Türü Alan Özellikleri Birincil Anahtar Sorgu Form Rapor

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel program penceresi elemanlarının tanıtımı. Menüler ve araç çubuklarının içerikleri ve uygulamaları. Dosya, Düzen ve Görünüm menülerinin

Detaylı

KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4

KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4 KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4 HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU Bu dokümanda programı çok kısa sürede kullanmaya başlayabilmeniz için gerekli olan birkaç parametre ayarın nasıl yapılacağı tarif edilecektir. Çalışanlarınızın

Detaylı

Bağlantılar dışarıdan alınan verilerin (bu farklı Excel dosyası da olabilir) özelliklerini düzenlemek ve verilerin son halini almak için kullanılır.

Bağlantılar dışarıdan alınan verilerin (bu farklı Excel dosyası da olabilir) özelliklerini düzenlemek ve verilerin son halini almak için kullanılır. MICROSOFT EXCEL 2010 Tekno-K@mp Eğitim ID 1 Seviye 2/4 (Normal Seviye Kullanıcı) Tekno-K@mp Konu ID 23 Ana Kategori Menüler / Sekmeler Alt Kategori Veri Sekmesi Konu Veri Araçları ve Anahat Grupları Ek

Detaylı

2 İlişkisel Veritabanı Tasarımı. Veritabanı 1

2 İlişkisel Veritabanı Tasarımı. Veritabanı 1 2 İlişkisel Veritabanı Tasarımı Veritabanı 1 Veritabanı Tasarımı Tasarım yapılırken izlenecek adımlar; Oluşturulacak sistemin nelerden oluşması gerektiği ve hangi işlemlerin hangi aşamalarda yapıldığı

Detaylı

Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat. Access Temel 10 saat

Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat. Access Temel 10 saat Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat Access Temel 10 saat 1) Bölüm 1 : Office Çalışma Alanı Temelleri a) Temel Pencere Bileşenleri b) Backstage Görünümünü Tanıma c) Şerit İle Çalışma d) Hızlı Erişim

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı Ara Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı Ara Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 GÜZ Yarıyılı 28-29 Ara. 2015 Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Indexler İndeks, tablolardan veri çekmek için gerekli sorgular çalıştırılırken gereken süreyi azaltmak amacıyla

Detaylı

Tablo Hazırlama. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş

Tablo Hazırlama. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş Tablo Hazırlama Öğr.Gör.Volkan Altıntaş Tablolar Tablolar veri tabanlarında bilgilerin tutulduğu veri gruplarıdır. Tablo içerisinde yer alan her bilgi kayıt, sütunlar ise alan olarak adlandırılır. Kayıtlar

Detaylı

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK BİLGİLERİ Stok Kodu: Stokları takip etmek için kullanılan koddur, tüm stoklarda farklı olmak zorundadır.

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri Siparis.musteri_no musteri.musteri_no Siparis.urun_kodu musteri.urun_kodu

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri Siparis.musteri_no musteri.musteri_no Siparis.urun_kodu musteri.urun_kodu SQL'DE VERİ İŞLEME KOMUTLARI SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ

1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ 1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ 6 1.1 Frontpage 2003 ün açılması Frontpage 2003 ü çalıştırabilmek için Başlat/Programlar/ Microsoft Office Microsoft Office Frontpage 2003 yolu izlenir. FrontPage 2003,

Detaylı

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 Adım Adım SPSS 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 File (Dosya) Menüsü Excel dosyalarını SPSS e aktarma Variable View (Değişken Görünümü 1- Name (İsim - Kod)

Detaylı

2 İlişkisel Veritabanı Tasarımı ve Normalizasyon. Veritabanı 1

2 İlişkisel Veritabanı Tasarımı ve Normalizasyon. Veritabanı 1 2 İlişkisel Veritabanı Tasarımı ve Normalizasyon Veritabanı 1 Veritabanı Tasarımı Tasarım yapılırken izlenecek adımlar; Oluşturulacak sistemin nelerden oluşması gerektiği ve hangi işlemlerin hangi aşamalarda

Detaylı

Aşağıdaki örnekte, aynı düzen tablosu ve hücreleri içerikle birlikte gösterilmektedir.

Aşağıdaki örnekte, aynı düzen tablosu ve hücreleri içerikle birlikte gösterilmektedir. 12 DÜZEN TABLOLARI Microsoft Office FrontPage 2003 programında düzen tabloları ve hücrelerini kullanarak, profesyonel görünümlü Web sayfası düzenleri oluşturabilirsiniz. Düzen tablosu, sayfa düzeni için

Detaylı

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur.

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur. Yazı Tipi Stili HTML kodları 47 Kalın İtalik Altı Çizili 9.2.6 Metin yükseltme veya alçaltma 1. Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın. 2.

Detaylı

Veritabanı Tarihi. 1960s: Bilgisayarlar artan saklama kapasiteleri ile birlikte firmalar tarafından karşılanabilir hale gelmeye başladı

Veritabanı Tarihi. 1960s: Bilgisayarlar artan saklama kapasiteleri ile birlikte firmalar tarafından karşılanabilir hale gelmeye başladı History of the Database Timeline 1960s: Bilgisayarlar artan saklama kapasiteleri ile birlikte firmalar tarafından karşılanabilir hale gelmeye başladı 1970-72: E. F. Codd veritabanları için mantıksal yapıyı

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Access 2013 önceki sürümlerden farklı görünmektedir, dolayısıyla öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Ekran boyutunu değiştirme

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 6. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 6. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 6. Hafta Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 C++ Veri Tipleri Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 2 Veri Tipleri Tam sayı ve Ondalık sayı veri tipleri Veri Tipi Alt Sınıf Üst Sınıf Duyarlı

Detaylı

İLİŞKİSEL VERİTABANLARINDA BİRLEŞTİRME

İLİŞKİSEL VERİTABANLARINDA BİRLEŞTİRME İLİŞKİSEL VERİTABANLARINDA BİRLEŞTİRME Bazı Veri tabanları sadece 1 tablodan oluşmaz. Bunun sebebi genellikle veri tekrarını önlemektir. Bu şekilde oluşturulmuş veri tabanlarında, tablolardaki değerleri

Detaylı

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Yasal Dayanak/Tebliğ ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı uluslararası

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

ELEKTRONİK ÇİZELGE. Hücreleri Biçimlendirme. Formülleri Kullanma. Verileri Sıralama. Grafik Oluşturma 1) HÜCRELERİ BİÇİMLENDİRME

ELEKTRONİK ÇİZELGE. Hücreleri Biçimlendirme. Formülleri Kullanma. Verileri Sıralama. Grafik Oluşturma 1) HÜCRELERİ BİÇİMLENDİRME Hücreleri Biçimlendirme ELEKTRONİK ÇİZELGE Formülleri Kullanma Verileri Sıralama Grafik Oluşturma 1) HÜCRELERİ BİÇİMLENDİRME Elektronik Çizelge de sayıları; bin ayracı, yüzde oranı, tarih/saat ve para

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın

Detaylı

ACCESS PLATFORMUNDA SQL

ACCESS PLATFORMUNDA SQL ACCESS PLATFORMUNDA SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) KODLAMA ÖRNEKLERİ DISTINCT : Bir alanda birbirinin aynı kayıtlar bulunabilir. Öğrenciler tablosundaki aynı isimde öğrencilerin bulunması durumunda aynı

Detaylı

Veritabanı. SQL (Structured Query Language)

Veritabanı. SQL (Structured Query Language) Veritabanı SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki bilgileri sorgulamak için kullanılan dildir. SQL, bütün kullanıcıların ve uygulamaların veritabanına

Detaylı

ACCESS DERS 2. 1. Tablolarda Düzenleme

ACCESS DERS 2. 1. Tablolarda Düzenleme ACCESS DERS 2 1. Tablolarda Düzenleme Geçen notlarda en durumda Musteri, iller ve ilçeler isminde 3 tane tablomuz olmuştu. Şimdi bu tablolar üzerinde düzenlemeler yapacağız. İlk düzenlemeyi tablo ve tablo

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE MICROSOFT POWER POINT - I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE ÜNİTE MICROSOFT POWER POINT - I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜNİTE 11 MICROSOFT POWER POINT - I İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Genel bilgiler PowerPoint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Boş sunu

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Sütun Değerlerini Güncelleme ve Satırları Silme

Veritabanı Tasarımı. Sütun Değerlerini Güncelleme ve Satırları Silme Veritabanı Tasarımı Sütun Değerlerini Güncelleme ve Satırları Silme Konular UPDATE komutunu oluşturmak ve çalıştırmak DELETE komutunu oluşturmak ve çalıştırmak Tabloda güncelleme yapmak ya da veri silmek

Detaylı

Dış Veri Alma ÜNİTE 6. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat

Dış Veri Alma ÜNİTE 6. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat Dış Veri Alma ÜNİTE 6 Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Microsoft Excel hakkında temel işlemler öğrenildikten sonra veri alma

Detaylı

1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ

1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ 1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ 6 1.1 Frontpage 2003 ün açılması Frontpage 2003 ü çalıştırabilmek için Başlat/Programlar/ Microsoft Office Microsoft Office Frontpage 2003 yolu izlenir. FrontPage 2003,

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. SQL Deyimi Anatomisi

Veritabanı Tasarımı. SQL Deyimi Anatomisi Veritabanı Tasarımı SQL Deyimi Anatomisi Amaç Bu ders aşağıdaki hedefleri kapsamaktadır: Projeksiyon (projection), seçim (selection) ve birleştirme (join) ifadelerini doğru fonksiyonları/yetenekleri ile

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERS 2

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERS 2 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERS 2 Program editörde oluşturulur ve diske kaydedilir Tipik Bir C Programı Geliştirme Ortamının Temelleri 1. Edit 2. Preprocess 3. Compile 4. Link 5. Load 6. Execute Önişlemci programı

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Kullanıcı Erişimini Kontrol Etme

Veritabanı Tasarımı. Kullanıcı Erişimini Kontrol Etme Veritabanı Tasarımı Kullanıcı Erişimini Kontrol Etme Konular Nesne ayrıcalıkları ve sistem ayrıcalıkları arasındaki farkı karşılaştırma Bir kullanıcının bir veritabanınaerişimini etkinleştirmek için gerekli

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

Lıke Joker Karakterler, Is [not] Null, Order By, Group By, As

Lıke Joker Karakterler, Is [not] Null, Order By, Group By, As LIKE (Joker Karakterler) Joker karakterleri kullanarak bir veri sütunu veya ifadeler içinde desen arayabilirsiniz. Örneğin, soyadları "Ak" ile başlayan veya "kaya" ile biten tüm çalışanları arayabilirsiniz.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 14.02.2013 TALM-001-011

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. İndeksler ve Eşanlamlar

Veritabanı Tasarımı. İndeksler ve Eşanlamlar Veritabanı Tasarımı İndeksler ve Eşanlamlar Konular Bir indeks tanımlama ve şema nesnesi olarak kullanma ROWID tanımlama ve veritabanında bilgileri yerleştirmede kullanma Otomatik olarak oluşturulan bir

Detaylı

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır.

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. BÖLÜM16 2. TABLOLAR Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. Tasarım görünümünde tablo oluştur : Tablo tanımlanırken bu alan kullanılır.

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Tablo Değiştirme

Veritabanı Tasarımı. Tablo Değiştirme Veritabanı Tasarımı Tablo Değiştirme Konular Tabloyu değiştirme neden önemlidir açıklama ALTER, DROP, RENAME ve TRUNCATE DDL komutlarının etkisini tablolar ve sütunlar üzerinde görme ALTER TABLE komutlarıadd,

Detaylı

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access Programlamaya Giriş VERİ TABANI UYGULAMASI ÖN BİLGİ Veritabanları, verilere sistematik bir şekilde erişilebilmesine, depolanmasına ve güncellenmesine izin veren, yüksek boyutlu veriler için çeşitli optimizasyon

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 3 3. VERİ TABANI TEMEL KAVRAMLARI Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğudur. Müşteri adres defterleri, ürün satış bilgilerinin saklandığı

Detaylı

d) Müşteri: Bankalardan hizmet alan gerçek ve tüzel kişileri

d) Müşteri: Bankalardan hizmet alan gerçek ve tüzel kişileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ 1 (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Bo lu m 7: Hesap Tabloları

Bo lu m 7: Hesap Tabloları Bo lu m 7: Hesap Tabloları Konu 1: Dosya, Tablo ve Grafik Oluşturma Hazırlayan: S.Engin Koç Bu konu bittiğinde; Dosya oluşturma ve tabloya şekil verme Tabloya sütun, satır ekleme ve hücreleri biçimlendirme

Detaylı

Samsun Çocuk Hizmetleri İ l Koordinasyon Sekretarya Birimi

Samsun Çocuk Hizmetleri İ l Koordinasyon Sekretarya Birimi Samsun Çocuk Hizmetleri İ l Koordinasyon Sekretarya Birimi Veri Giriş Sistemi Klavuzu Amaç Veri Giriş Sistemi, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının takibinde ve uygulamasında ilgili kurumları daha

Detaylı

3 Sql Veri Tipleri. Veritabanı 1

3 Sql Veri Tipleri. Veritabanı 1 3 Sql Veri Tipleri Veritabanı 1 Bigint: -9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasındaki sayıları tutar. 8 baytlık yer kaplar. Int: -2,147,483,648 ile 2,147,483,648 arasındaki sayıları

Detaylı

MS Excel. Excel Microsoft Office in bir parçasını oluşturur. Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016

MS Excel. Excel Microsoft Office in bir parçasını oluşturur. Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016 MS Excel Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde hesap yapabilme, tablolar içinde verilerle grafik oluşturma, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme

Detaylı

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (*) (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (*) (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Yasal Dayanak/Tebliğ Amaç ve kapsam ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (*) (Sayı: 2008/6) (10 Ekim 2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı

Detaylı

VERİ TABANI NEDİR A. TABLO OLUŞTURMA

VERİ TABANI NEDİR A. TABLO OLUŞTURMA VERİ TABANI NEDİR Belli bir amaca dayalı ortak alanlara (ad soyad, ürün adı, fiyatı gibi) sahip kişilerin ve nesnelerin bilgilerinin tutulduğu, istendiğinde bu bilgiler için arama, düzeltme, silme, kayıt

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Mustafa KILIÇ Mersin Hem ve ASO Müdürlüğü mustafa@kilic.us MICROSOFT ACCESS Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

Veritabanı ve Yönetim Sistemleri

Veritabanı ve Yönetim Sistemleri Veritabanı ve Yönetim Sistemleri Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Ders İzlencesi Hafta Modüller/İçerik/Konular 1. Hafta Temel Kavramlar 2. Hafta Normalizasyon 3.

Detaylı

5. Tablo İşlemleri. Bu bölümü bitirdiğinizde,

5. Tablo İşlemleri. Bu bölümü bitirdiğinizde, 5. Tablo İşlemleri Bu bölümü bitirdiğinizde, Tablonun nasıl oluşturulduğunu, Satır ve hücrelerin ne olduğunu ve nasıl oluşturulduğunu, Tablonun ve hücrelerin nasıl hizalandığını, Satır veya sütunların

Detaylı

Mysql Veritabanı Komutları

Mysql Veritabanı Komutları Mysql Veritabanı Komutları Mysql Veri Tabanı Komutları Hazırlayan : M. Başar ACAROĞLU Kaynaklar: http://www.hrzafer.com/sql-dersleri http://www.w3schools.com/sql/default.asp Veri Tabanı Nedir? Mysql Veritabanı

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Tablo oluşturacak ve tabloları ilişkilendirebileceksiniz. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde hazırlık amaçlı aşağıda belirtilen araştırma faaliyetlerini yapmalısınız.

Detaylı

BİLGİSAYAR III DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR III DERS NOTLARI 30.09.2010 BİLGİSAYAR III DERS NOTLARI II. HAFTA TABLOLAR İLE ÇALIŞMAK Doç. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN Araş. Gör Elif KARTAL KARATAŞ TABLOLAR İLE ÇALIŞMAK 1 Bir tablo yani günlük hayattaki liste kavramı, satırlar

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access)

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. Şinasi

Detaylı

Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar;

Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar; I. SAYI SİSTEMLERİ Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar; i) İkili(Binary) Sayı Sistemi ii) Onlu(Decimal) Sayı Sistemi iii) Onaltılı(Heksadecimal) Sayı Sistemi iv) Sekizli(Oktal)

Detaylı

BIM 312 Database Management Systems. Veritabanı Kavramına Giriş

BIM 312 Database Management Systems. Veritabanı Kavramına Giriş BIM 312 Database Management Systems Veritabanı Kavramına Giriş Veritabanı Nedir? Veritabanı, birbirleriyle ilişkili verilerin hızlı ve verimli bir şekilde ulaşılmasına olanak verecek biçimde saklanmasıyla

Detaylı

Firmaların/Depoların GLN(Global Location Number-Küresel YerNumarası)numaraları tanımlanmalıdır.

Firmaların/Depoların GLN(Global Location Number-Küresel YerNumarası)numaraları tanımlanmalıdır. Doküman Adı Meddata İlaç Takip Sistemi Dökümanı Doküman Tarihi 04.01.2012 Doküman Versiyonu 1.0 TANIM İlaç takip sistemi üretilen her ilaç biriminin, üretiminden tüketimine kadar geçirdiği tüm süreç ve

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Basit Eşleme: Dönüşüm İşlemi

Veritabanı Tasarımı. Basit Eşleme: Dönüşüm İşlemi Veritabanı Tasarımı Basit Eşleme: Dönüşüm İşlemi Amaç Bu ders aşağıdaki hedefleri kapsamaktadır: Kavramsal model ile fiziksel modeli ayırt etme İki model arasındaki terminoloji eşleşmesini uygulama Tablolar

Detaylı

EBE-368 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İlişkisel Model (The Relational Model)

EBE-368 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İlişkisel Model (The Relational Model) EBE-368 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İlişkisel Model (The Relational Model) Dr. Dilek Küçük İlişkisel Model [1] Günümüzde en yaygın kullanılan veri tabanı modelidir. Bir ilişkisel veri tabanı bir veya

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat COĞRAFİ

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 1 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL DE DOĞRULAMA VE DENETLEME DOĞRULAMA Bir hücre grubuna veri girişi için doğrulama kriterleri (tamsayı, ondalıklı,

Detaylı