7.SINIF TEMA Konu - Kazanım Amaç - Sonuç Cümleleri Anahtar Kelimeler Anlam (Kip) Kayması Bildirme Yazıları Cümle Oluşturma / Cümle Tamamlama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7.SINIF TEMA Konu - Kazanım Amaç - Sonuç Cümleleri Anahtar Kelimeler Anlam (Kip) Kayması Bildirme Yazıları Cümle Oluşturma / Cümle Tamamlama"

Transkript

1 7.SINIF TEMA Konu - Kazanım Amaç - Sonuç Cümleleri Metindeki amaç-sonuç ilişkisini fark eder. Anahtar Kelimeler Metindeki anahtar kelimeleri belirler. Anlam (Kip) Kayması Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasının nasıl gerçekleştiğini kavrar. Fiil kiplerini farklı zaman ve anlamları ifade edecek şekilde kullanır. Bildirme Yazıları Bildirme yazıları yazar. Cümle Oluşturma / Cümle Tamamlama Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. Deyim - Atasözü Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımı zenginleştirir. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. Düşünce Yazıları Düşünce yazıları yazar. Düşünceyi Geliştirme Yolları Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. Ek Fiiller Ek fiili işlevine uygun olarak kullanır. İsim türünden kelimelerin kip ve kişi açısından biçimlenerek çekimlenebildiğini kavrar. İsimlerin ek fiil aracılığıyla hangi kiplerde çikimlenebildiğini karar. İsimlerin kip eki almasında ek fiilin rolünü kavrar. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların oluşumunda ek fiilin işlevini kavrar. Eş, Zıt, Yakın Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler Kelimeler arasındaki anlam ilişkisini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Fiiller Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Dilek kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar. Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Fiillerin olumlu, olumsuz, soru ve olumsuz soru çekimleriyle ilgili uygulamalar yapar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Fiillerin Yapısı Basit, türemiş ve birleşik fiilerin kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. Farklı yapı özelliklerinde fiilleri anlam özelliklerini dikkate alarak kullanır. Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. Hikâyenin Unsurları Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar. Olay,yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. Metin - Görsel İlişkisi Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. Metin Türleri Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. Metinde Anlatıcı Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler. Metinde Konu Bütünlüğü Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder. Metne İlişkin Karşılaştırmalar Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar. Metne Yönelik Sorular Metne ilişkin sorular oluşturur, sorulara cevap verir. Metni içerik yönünden değerlendirir. Metnin Ana Fikri Metnin ana fikrini, ana duygusunu belirler. Metnin Başlığı Okuduğu metne farklı başlıklar bulur.

2 Konu - Kazanım Metnin Dil ve Anlatımı Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. Metnin Konusu Metnin konusunu belirler. Metnin Planı Metnin planını kavrar. Metnin Yardımcı Fikirleri Ana fikri yardımcı fikirlerle destekler. Metindeki yardımcı fikirleri, duyguları belirler. Noktalama İşaretleri Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. Olay Yazıları Olay yazıları yazar. Olayların Oluş Sırası Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. Örtülü Anlam Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur. Öznel - Nesnel Cümleler Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. Paragraf Oluşturma Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. Sebep - Sonuç Cümleleri Metindeki sebep-sonuç ilişkisini fark eder. Söz Sanatları Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımı zenginleştirir. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. Sözcüğün Cümlede Kazandığı Anlamlar Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. Sözcüklerin Farklı Görevlerde Kullanılması Kelimeleri cümlede farklı görevlerdekullanır. Şiir Bilgisi Şiir dilinin farklılığını ayırt eder. Şiirin Uyandırdığı Duygular Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder. Şiirin kendisine uyandırdığı duyguları ifade eder. Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır. Yazım Kuralları Yazım ve noktalama kurallarına uyar. Zarflar Cümlede zaman kavramını belirleyen, destekleyen zarfları fark eder. Zarfların cümledeki işlevlerini fark eder, zarfları işlevlerine uygun olarak kullanır.

3 7. SINIF MATEMATİK Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Tam Sayılarla Çarpma İşlemi Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar Eylül - 22 Eylül Tam Sayılarla Problemler Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer Eylül - 29 Eylül Tam Sayıların Kuvveti Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder Eylül - 29 Eylül Rasyonel Sayılar Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğusunda gösterilir Ekim - 06 Ekim Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder Ekim - 13 Ekim Ondalık Gösterimi Rasyonel Sayı Olarak Belirtme Devirli olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder Ekim - 13 Ekim Rasyonel Sayıları Karşılaştıralım Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar Ekim - 20 Ekim Rasyonel Sayılarla Toplama İşlemi Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar Ekim - 20 Ekim Rasyonel Sayılarla Bölme İşlemi Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar Ekim - 27 Ekim KAZANIM DEĞERLENDİRME 1 : UYGULAMA: 26 Ekim 2017 Rasyonel Sayıların Kare ve Küpleri Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar Ekim - 03 Kasım Rasyonel Sayılarla Çok Adımlı İşlemler Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar Kasım - 10 Kasım Rasyonel Sayılarla Problemler Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer Kasım - 10 Kasım Denklem Kuruyorum Gerçek yaşam durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri kurar Kasım - 17 Kasım Denklemin Eşitliğini Koruyalım Denklemlerde eşitliğin korunumu ilkesini anlar Kasım - 24 Kasım Denklem Çözüyorum Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer Kasım - 24 Kasım Problemleri Denklem Kurarak Çözüyorum Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer Kasım - 01 Aralık Koordinat Sistemini Tanıyalım Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir Aralık - 08 Aralık Doğrusal Denklemler Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo, grafik ve denklem ile Aralık - 08 Aralık ifade eder. KAZANIM DEĞERLENDİRME 2 : UYGULAMA: 6 Aralık 2017 Doğrusal Denklemlerin Grafiği Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer Aralık - 15 Aralık Oran Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur Aralık - 22 Aralık Oran Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler Aralık - 29 Aralık Orantı Çeşitleri Gerçek yaşam durumlarını, tabloları veya doğru grafiklerini inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir Ocak - 05 Ocak KAZANIM DEĞERLENDİRME 3 : UYGULAMA: 5 Ocak 2018 Doğru Orantı Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi tablo veya denklem olarak ifade eder Ocak - 12 Ocak Doğru Orantı Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar Ocak - 12 Ocak Ters Orantı Gerçek yaşam durumlarını ve tabloları inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir Ocak - 19 Ocak Orantı Problemleri Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer Ocak - 19 Ocak YARIYIL TATİLİ Yüzde Hesaplama Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur; belirli bir yüzdesi verilen çokluğu bulur Şubat - 09 Şubat Yüzde Hesaplama Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar Şubat - 16 Şubat Yüzde Hesaplama Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar Şubat - 23 Şubat Yüzde Problemleri Yüzde ile ilgili problemleri çözer Şubat - 23 Şubat Açıortay Bir açıya eş bir açı çizer Şubat - 02 Mart

4 Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Açıortay Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler Şubat - 02 Mart KAZANIM DEĞERLENDİRME 4 : UYGULAMA: 1 Mart 2018 Doğrular ve Açılar İki paralel doğruyla bir ekseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler Mart - 09 Mart Doğrular ve Açılar Açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer a Mart - 09 Mart Çemberde Açı Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve ölçüleri arasındaki ilişkileri belirler Mart - 16 Mart Çemberin Uzunluğu Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar Mart - 16 Mart Dairenin Alanı Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar Mart - 23 Mart Daire Grafiği Oluşturalım Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar Mart - 23 Mart Çizgi Grafiği Oluşturalım Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar Mart - 30 Mart Ortalama, Ortanca (Medyan) ve Tepe Değer (Mo Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri elde eder ve yorumlar Nisan - 06 Nisan Hangi Grafik Daha Uygun? Araştırma sorularına ilişkin verileri uygunluğuna göre daire grafiği, sıklık tablosu, sütun grafiği veya çizgi grafiğiyle gösterir ve bu gösterimler arasında dönüşümler yapar. KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 : UYGULAMA: 3 Nisan Nisan - 13 Nisan Çokgenleri Tanıyalım Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar Nisan - 13 Nisan Çokgenlerin Açı Hesaplamaları Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar Nisan - 20 Nisan Dörtgenler Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler Nisan - 27 Nisan Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Alanı Eşkenar dörtgenin ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur; ilgili problemleri çözer Nisan - 04 Mayıs Dörtgenlerde Alan Problemleri Alan ile ilgili problemleri çözer Nisan - 04 Mayıs KAZANIM DEĞERLENDİRME 6 : UYGULAMA: 7 Mayıs 2018 Eş Şekiller Oluşturma Düzlemsel şekilleri karşılaştırarak eş olup olmadıklarını belirler ve bir şekle eş şekiller oluşturur Mayıs - 11 Mayıs Şekilleri Öteliyorum Düzlemde nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme altındaki görüntülerini çizer Mayıs - 11 Mayıs Şekilleri Öteliyorum Ötelemede şekil üzerindeki her bir noktanın aynı yön ve büyüklükte bir dönüşüme tabi olduğunu ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder Mayıs - 18 Mayıs Şekilleri Yansıtıyorum Düzlemde nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur Mayıs - 25 Mayıs Şekilleri Yansıtıyorum Yansımada şekil ile görüntüsü üzerinde birbirlerine karşılık gelen noktaların simetri doğrusuna olan uzaklıklarının eşit ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder Mayıs - 25 Mayıs Şekilleri Yansıtıyorum Düzlemsel bir şeklin ardışık ötelemeler ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur Mayıs - 01 Haz. Üç Boyutlu Cisimlerin İki Boyutlu Görünümleri Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer Haz Haz. Üç Boyutlu Cisimlerin İki Boyutlu Görünümleri Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur Haz Haz.

5 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Varlıklar Âlemi Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar Eylül - 22 Eylül Meleklerin Özellikleri ve Görevleri Meleklerin özellikleri ve görevlerinin neler olduğunu belirtir Eylül - 29 Eylül Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı Meleklerin iyiliğin ve güzelliğin sembolü olduğunun farkında olur ,5 02 Ekim - 06 Ekim Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı Melek inancının, davranışları güzelleştirmedeki rolünü fark eder ,5 02 Ekim - 06 Ekim Kur an a Göre Cin ve Şeytan Cinlerin varlığı ile ilgili Kur an dan örnekler verir Ekim - 06 Ekim Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğ Şeytanın kötülüğünden korunma hususunda Kur an ın öğütlerinden örnekler verir Ekim - 13 Ekim Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü gibi batıl inançların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder Ekim - 13 Ekim Kıyamet ve Yeniden Dirilme Ahiret, kıyamet, yeniden dirilme gibi kavramların anlamlarını açıklar Ekim - 20 Ekim Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret Hesap, mizan, cennet ve cehennem gibi kavramların anlamlarını açıklar ,5 16 Ekim - 20 Ekim Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret Ahiretin varlığını Kur an dan örneklerle açıklar ,5 16 Ekim - 20 Ekim Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret Allah ın adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişkiyi fark eder Ekim - 27 Ekim Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret Ahiret inancının bireyin hayatı anlamlandırmasına nasıl katkı sağladığının farkında olur ,5 23 Ekim - 27 Ekim Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret İnsanın dünya hayatında yaptıklarının karşılığı olduğunu günlük hayattan örneklerle açıklayarak iyi davranışlarda bulunmaya, kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur ,5 23 Ekim - 27 Ekim KAZANIM DEĞERLENDİRME 1 : UYGULAMA: 26 Ekim 2017 Nâs Suresi ve Anlamı Nâs suresini ezbere okur ve anlamını söyler Ekim - 03 Kasım Ramazan Ayı ve Önemi Ramazan ayının önemini ve bu ayı önemli yapan hususları açıklar Kasım - 10 Kasım Ramazan Ayı ve Önemi Orucu tanımlayarak niçin oruç tutulduğunu açıklar Kasım - 17 Kasım Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları açıklar Kasım - 24 Kasım Muharrem Orucu Muharrem orucunu açıklar Kasım - 01 Aralık Muharrem Orucu Oruç tutan kimsenin dikkat etmesi gereken hususları örnekleri ile açıklar Kasım - 01 Aralık Orucu Bozan Durumlar Orucu bozan durumların neler olduğunu belirtir Aralık - 08 Aralık Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları Orucun birey ve toplum üzerindeki yararlarını çevresinden örnekler vererek açıklar ,5 04 Aralık - 08 Aralık Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları Oruç ibadetinin kişi iradesi ve davranışları üzerindeki etkisini açıklar ,5 04 Aralık - 08 Aralık KAZANIM DEĞERLENDİRME 2 : UYGULAMA: 6 Aralık 2017 Ramazan Bayramı Sevinci Ramazan ayına ve bayramına yönelik duygu ve düşüncelerini paylaşır Aralık - 15 Aralık Mâ ûn Suresi ve Anlamı Mâ'ûn suresini ezbere okur ve anlamını söyler Aralık - 15 Aralık Hz. Muhammed in İnsani Yönü Hz. Muhammed in bizler gibi bir insan olduğuna ayetlerden örnekler vererek açıklar Aralık - 22 Aralık Hz. Muhammed in İnsani Yönü Hz. Muhammed i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğini açıklar Aralık - 22 Aralık Hz. Muhammed in Peygamberlik Yönü Hz. Muhammed in peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerine ayetlerden örnekler verir Aralık - 29 Aralık Hz. Muhammed in Peygamberlik Yönü Hz. Muhammed in görevlerinden birisinin Kur an ı açıklamak olduğunu söyler Ocak - 05 Ocak KAZANIM DEĞERLENDİRME 3 : UYGULAMA: 5 Ocak 2018 Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır Hz. Muhammed in insanları baskı ve zor kullanmadan uyarma ve aydınlatma görevinin olduğunu fark eder Ocak - 12 Ocak Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir Hz. Muhammed in insanlık için niçin bir rahmet olarak gönderildiğini fark eder Ocak - 19 Ocak YARIYIL TATİLİ

6 Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Din ve Din Anlayışı Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder Şubat - 09 Şubat Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri Din anlayışındaki yorum farklılıklarını fark eder Şubat - 16 Şubat İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri İslam düşüncesindeki yorum biçimlerini sınıflandırır Şubat - 23 Şubat İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri İslam düşüncesindeki tasavvufi yorum biçimlerini tanır Şubat - 02 Mart KAZANIM DEĞERLENDİRME 4 : UYGULAMA: 1 Mart 2018 Alevi-Bektaşi Geleneğindeki Temel Kavramlar Alevi-Bektaşi geleneğindeki temel kavramları açıklar Mart - 09 Mart Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir? Din anlayışındaki farklılıkların niçin birer zenginlik olduğunu açıklar Mart - 23 Mart Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir? Din anlayışındaki yorumların vukufla olabileceğinin farkında olur ,5 19 Mart - 23 Mart Dinde Zorlama Yoktur Dinde zorlama olmadığını ayet ve hadislerden örneklerle açıklar ,5 19 Mart - 23 Mart Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar? Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü açıklar Mart - 30 Mart İslam da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar İslam da övülen ahlaki tutum ve davranışlara Kur an dan ve Hz. Muhammed in hayatından örnekler verir Nisan - 06 Nisan KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 : UYGULAMA: 3 Nisan 2018 Ahlaklı Olmanın Birey ve Toplum Hayatındaki Önemini Ahlaklı olmanın birey ve toplum hayatındaki önemini yorumlar Nisan - 13 Nisan Ahlaklı Olmanın Birey ve Toplum Hayatındaki Önemini Ahlaki tutum ve davranışları yerine getirmeye istekli olur Nisan - 20 Nisan Ahlaklı Olmanın Birey ve Toplum Hayatındaki Önemini Ahlaki olmayan tutum ve davranışlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur Nisan - 27 Nisan Kültür ve Kültürün Ögeleri Kültürün anlamını ve kültürü oluşturan ögeleri belirtir Nisan - 04 Mayıs Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri Din ile kültür arasındaki ilişkiyi açıklar Nisan - 04 Mayıs KAZANIM DEĞERLENDİRME 6 : UYGULAMA: 7 Mayıs 2018 Örf ve Âdetlerimizdeki Dinî Motifler Dil, örf, âdet, musiki ve mimarideki dinî motiflere örnekler verir Mayıs - 11 Mayıs Örf ve Âdetlerimizdeki Dinî Motifler Kültürel değerleri korumaya özen gösterir Mayıs - 25 Mayıs Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir Laiklik kavramını açıklar Haz Haz. Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir Bireyin özgür biçimde herhangi bir dini, inancı seçmede ve o inançla ilgili düşüncelerini ifade etmede laikliğin güvence olduğunu açıklar Haz Haz.

7 7. SINIF FEN BİLİMLERİ Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Sindirim Sistemi Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek açıklar Eylül - 22 Eylül Fiziksel ve Kimyasal Sindirim Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini kavrar Eylül - 29 Eylül Fiziksel ve Kimyasal Sindirim Enzimlerin kimyasal sindirimdeki fonksiyonlarını araştırır ve sunar Eylül - 29 Eylül Sindirim Sisteminin Sağlığı Sindirim sisteminin sağlığının korunması için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır Eylül - 29 Eylül Boşaltım Sistemi Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini açıklar Ekim - 06 Ekim Boşaltım Sisteminin Sağlığı Boşaltım sistemi sağlığının korunması için alınması gerekenleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır Ekim - 06 Ekim Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sistemi olarak sınıflandırarak model üzerinde gösterir ve görevlerini açıklar Ekim - 13 Ekim İç Salgı Bezleri İç salgı bezlerinin vücuttaki yerlerini model üzerinde gösterir ve görevlerini açıklar Ekim - 13 Ekim İç Salgı Bezleri İç salgı bezlerinin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır Ekim - 20 Ekim İç Salgı Bezleri Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin vücudumuzdaki diğer sistemlerin düzenli ve eşgüdümlü çalışmasına olan etkisini tartışır Ekim - 20 Ekim Duyu Organları Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde gösterir ve açıklar Ekim - 27 Ekim Duyu Organları Koku alma ve tat alma duyuları arasındaki ilişkiyi, tasarladığı bir deneyle gösterir Ekim - 27 Ekim Duyu Organları Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir Ekim - 27 Ekim KAZANIM DEĞERLENDİRME 1 : UYGULAMA: 26 Ekim 2017 Duyu Organlarının Sağlığı Duyu organlarının sağlığını korumak için alınması gereken tedbirleri tartışır Ekim - 03 Kasım Duyu Organlarının Sağlığı Duyu organları ve sağlığı ile ilgili meslek gruplarını araştırır ve bu meslek gruplarının toplum açısından önemini tartışır Ekim - 03 Kasım Sistemlerin Sağlığı ve Organ Bağışı Organ bağışı ve organ naklinin toplumsal dayanışma açısından önemini kavrar Kasım - 10 Kasım Kütle ve Ağırlık İlişkisi Kütleye etki eden yerçekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırarak, ağırlığı bir kuvvet olarak tanımlar ve büyüklüğünü dinamometre ile ö Kasım - 10 Kasım Kütle ve Ağırlık İlişkisi Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır Kasım - 17 Kasım Kuvvet-Katı Basıncı İlişkisi Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz eder Kasım - 17 Kasım Kuvvet-Katı Basıncı İlişkisi Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz eder Kasım - 24 Kasım Kuvvet-Katı Basıncı İlişkisi Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir Kasım - 24 Kasım Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla doğru orantılı olduğunu kavrar ve birimini belirtir Kasım - 01 Aralık Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirir, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır Kasım - 01 Aralık Enerji Dönüşümleri Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüştüğünü örneklerle açıklar ve enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır Aralık - 08 Aralık Enerji Dönüşümleri Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar Aralık - 08 Aralık KAZANIM DEĞERLENDİRME 2 : UYGULAMA: 6 Aralık 2017 Maddenin Tanecikli Yapısı Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıkları bilir Aralık - 15 Aralık Maddenin Tanecikli Yapısı Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular Aralık - 15 Aralık Anyon ve Katyonlar İyonların nasıl oluştuğunu kavrar, anyon ve katyonlara örnekler verir Aralık - 22 Aralık Moleküller Aynı ya da farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını kavrar Aralık - 22 Aralık Moleküller Çeşitli molekül modelleri oluşturur ve sunar Aralık - 22 Aralık Saf Maddeler Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir Aralık - 29 Aralık Elementler ve Elementlerin Sembolleri Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin isimlerini ve sembollerini bilir Ocak - 05 Ocak Bileşik ve İyonlar Yaygın bileşik ve iyonların formül ve isimlerini bilir Ocak - 05 Ocak

8 Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 KAZANIM DEĞERLENDİRME 3 : UYGULAMA: 5 Ocak 2018 Karışımlar Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir Ocak - 12 Ocak Karışımlar Homojen karışımların çözelti olarak da ifade edilebileceğini belirtir Ocak - 12 Ocak Karışımlar Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar Ocak - 12 Ocak Karışımlar Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler Ocak - 12 Ocak Karışımların Ayrıştırılması Karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek bazı yöntemleri tahmin eder ve tahminlerini test eder Ocak - 19 Ocak YARIYIL TATİLİ Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder Şubat - 09 Şubat Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar Şubat - 09 Şubat Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular Şubat - 09 Şubat Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Yakın çevresinde atık kontrolü sorumluluğunu geliştirir Şubat - 09 Şubat Atıkların Ekonomiye Kazandırılması Atık suların arıtımına yönelik model oluşturur ve sunar Şubat - 16 Şubat Atıkların Ekonomiye Kazandırılması Geri dönüşüm tesislerinin ekonomiye katkısını tartışır Şubat - 16 Şubat Atıkların Ekonomiye Kazandırılması Yeniden kullanılabilecek eşyalarını, ihtiyacı olanlara iletmeye yönelik proje geliştirir Şubat - 16 Şubat Kimya Endüstrisi Yakın çevresindeki kimya endüstrisi alanındaki işletmelerin, toplum ve ülke ekonomisine katkılarını fark eder Şubat - 16 Şubat Kimya Endüstrisi Ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmi/özel kurum ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaları araştırır v Şubat - 23 Şubat Aynalar Ayna çeşitlerini gözlemler ve kullanım alanlarına örnekler verir Şubat - 02 Mart Aynalar Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır Şubat - 02 Mart KAZANIM DEĞERLENDİRME 4 : UYGULAMA: 1 Mart 2018 Işığın Soğrulması Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğrulabileceğini keşfeder Mart - 09 Mart Cisimlerin Renkli Görünmesi Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır Mart - 09 Mart Cisimlerin Renkli Görünmesi Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğrulmasıyla ilişkilendirir Mart - 09 Mart Cisimlerin Renkli Görünmesi Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir ve kaynakların etkili kullanımı bakımından Gün Mart - 09 Mart Ekosistemler Ekosistem, tür, habitat ve popülasyon kavramlarını tanımlar ve örnekler verir Mart - 16 Mart Biyolojik Çeşitlilik Biyo-çeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular Mart - 23 Mart Biyolojik Çeşitlilik Biyo-çeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır ve çözüm önerileri üretir Mart - 23 Mart Biyolojik Çeşitlilik Ülkemizde ve Dünya da nesli tükenen ya da tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bitki ve hayvanları araştırır ve örnekler verir Mart - 30 Mart Ampullerin Bağlanma Şekilleri Seri ve paralel bağlamanın nasıl olduğunu keşfeder, seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer Mart - 30 Mart Ampullerin Bağlanma Şekilleri Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklık farklılıklarını devre üzerinde gözlemler ve sonucu yorumlar Mart - 30 Mart Elektrik Akımı Elektrik enerjisi kaynaklarının elektrik devrelerine elektrik akımı sağladığını ve elektrik akımının bir çeşit enerji aktarımı olduğunu bilir Nisan - 06 Nisan Elektrik Akımı Ampermetreyi devreye seri bağlayarak okuduğu değeri akım şiddeti olarak adlandırır ve birimini ifade eder Nisan - 06 Nisan Elektrik Akımı Voltmetreyi devreye paralel bağlayarak devre uçları arasındaki gerilimi (potansiyel farkı) ölçer ve birimini ifade eder Nisan - 06 Nisan KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 : UYGULAMA: 3 Nisan 2018 Direnç Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akım arasındaki ilişkiyi deneyerek keşfeder Nisan - 13 Nisan Direnç Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklık farklılığının sebebini elektriksel dirençle ilişkilendirir Nisan - 13 Nisan Elektrik Enerjisinin Dönüşümü Elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüşümünü temel alan teknolojik uygulamalara örnekler verir Nisan - 20 Nisan Elektrik ve Hareket Enerjisi Elektrik enerjisinin hareket enerjisine, hareket enerjisinin de elektrik enerjisine dönüştüğünü kavrar Nisan - 20 Nisan

9 Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Elektrik ve Hareket Enerjisi Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini araştırır ve sunar Nisan - 27 Nisan Elektrik ve Hareket Enerjisi Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır Nisan - 27 Nisan Gök Cisimleri Gök cisimlerini çıplak gözle gözlemler ve yaptığı araştırma sonucunda uzayda gözleyebildiğinden çok daha fazla gök cismi olduğu sonu Nisan - 04 Mayıs Gök Cisimleri Bilinen takımyıldızlarla ilgili araştırma yapar ve sunar Nisan - 04 Mayıs KAZANIM DEĞERLENDİRME 6 : UYGULAMA: 7 Mayıs 2018 Gök Cisimleri Yıldızlar ile gezegenleri karşılaştırır Mayıs - 11 Mayıs Güneş Sistemi Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur ve sunar Mayıs - 18 Mayıs Güneş Sistemi Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır Mayıs - 18 Mayıs Uzay Araştırmaları Teleskopun ne işe yaradığını ve gök bilimin gelişimindeki önemini açıklar Mayıs - 25 Mayıs Uzay Araştırmaları Uzay teknolojileri hakkında araştırma yapar ve teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi tartışır Mayıs - 25 Mayıs Uzay Araştırmaları Gök bilimci (astronom) ve astronot arasındaki farkı kavrar Mayıs - 01 Haz. Uzay Araştırmaları Uzay kirliliğinin sebeplerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder Haz Haz.

10 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 İletişim İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır Eylül - 22 Eylül İletişim İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder Eylül - 29 Eylül Kitle İletişim Araçları İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır Eylül - 29 Eylül Medya Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı fark eder Ekim - 06 Ekim Medya Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar Ekim - 06 Ekim Atatürk ve İletişim Atatürk ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir Ekim - 13 Ekim Türkiye'de Nüfus Dağılışı Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını tartışır Ekim - 20 Ekim Türkiye Nüfusunun Özellikleri Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar Ekim - 27 Ekim KAZANIM DEĞERLENDİRME 1 : UYGULAMA: 26 Ekim 2017 Göçün Neden ve Sonuçları Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır Ekim - 03 Kasım Eğitim ve Çalışma Hakkı Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu konudaki sorumluluklarını ilişkilendirir Kasım - 10 Kasım Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü Yerleşme ve seyahat özgürlüğünü açıklar Kasım - 17 Kasım Anadolu'nun Türk Yurdu Oluşu Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir Kasım - 24 Kasım Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklar Kasım - 01 Aralık KAZANIM DEĞERLENDİRME 2 : UYGULAMA: 6 Aralık 2017 Osmanlı Devleti'nin Yükselişi Osmanlı Devleti nin fetih ve mücadelelerini, Osmanlı da ticaretin ve denizlerin önemi açısından değerlendirir Aralık - 15 Aralık Farklı Kültürler Bir Arada Yaşadı Osmanlı toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama fikrinin önemine dayalı kanıtlar gösterir Aralık - 22 Aralık Türk Kültür, Sanat ve Estetik Anlayışındaki Değişim Şehir incelemesi yoluyla, Türk kültür, sanat ve estetik anlayışındaki değişim ve sürekliliğe ilişkin kanıtlar gösterir Aralık - 29 Aralık Osmanlı Yaşamına Başka Kültürlerin Etkisi Osmanlı- Avrupa ilişkileri çerçevesinde kültür, sanat ve estetik anlayışındaki etkileşimi fark eder Ocak - 05 Ocak KAZANIM DEĞERLENDİRME 3 : UYGULAMA: 5 Ocak 2018 Seyyahların Dilinden Osmanlı Kültürü Seyahatnamelerden hareketle Türk kültürüne ait unsurları örneklendirir Ocak - 12 Ocak Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri İlk Uygarlıkların Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelere Katkıları Osmanlı Devleti nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur. YARIYIL TATİLİ Ocak - 19 Ocak İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir Şubat - 09 Şubat Yazının Kullanım Alanları İlkyazı örneklerinden yola çıkarak yazının kullanım alanlarını ve bilgi aktarımındaki önemini fark eder Şubat - 09 Şubat Türk-İslam Bilim İnsanları Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını değerlendirir Şubat - 16 Şubat Avrupa ve Bilim 15 ve 19. yüzyıllar arasında Avrupa da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkilerini fark eder Şubat - 23 Şubat Değişim ve Gelişim Tarihsel süreçte düşünceyi ifade etme ve bilim özgürlüklerini bilimsel gelişmelerle ilişkilendirir Şubat - 23 Şubat Üretimde ve Yönetimde Toprağın Önemi Üretimde ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar Şubat - 02 Mart KAZANIM DEĞERLENDİRME 4 : UYGULAMA: 1 Mart 2018 Devletler Nasıl Gelişir? Kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki önemine tarihten ve günümüzden örnekler verir Mart - 09 Mart Üretim Teknolojisindeki Gelişmeler Tarihten ve günümüzden örnekler vererek üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir Mart - 16 Mart Toplumsal Dayanışma Vakıfların çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rolüne tarihten ve günümüzden örnekler verir Mart - 23 Mart

11 Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Türklerde Meslek Edindirme Tarih boyunca Türklerin meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır Mart - 30 Mart Mesleğimi Nasıl Seçmeliyim? Eğitimin meslek edindirme hedefini kavrayarak ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslekî tercihlerine yönelik planlama yapar Nisan - 06 Nisan KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 : UYGULAMA: 3 Nisan 2018 Türk Devletlerinde Yönetim Şekilleri Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki değişim ve sürekliliği fark eder Nisan - 13 Nisan Devletimizin Nitelikleri Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin nitelikleri ile ilgili uygulamalara toplum hayatından örnekler verir Nisan - 20 Nisan Devletimizin Yönetim Yapısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin yönetim yapısını yasama, yürütme ve yargı kavramları çerçevesinde analiz eder Nisan - 27 Nisan Kamuoyu ve Basın Siyasî partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve bireylerin, gündemi ve yönetimin karar alma süreçlerini ne şekilde etkilediğini örnekler üzerinden tartışır Nisan - 04 Mayıs Demokrasiyi Öğreniyorum İçinde bulunduğu eğitsel ve sosyal faaliyetlerde işleyen süreçleri demokrasinin ilkeleri açısından analiz eder Nisan - 04 Mayıs I. Dünya Savaşı nın Sebep ve Sonuçları 20. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasî ve ekonomik yapısıyla I. Dünya Savaşı nın sebep ve sonuçlarını ilişkilendirir. KAZANIM DEĞERLENDİRME 6 : UYGULAMA: 7 Mayıs Mayıs - 11 Mayıs Küresel Sorunlar ve Çözümleri Küresel sorunlarla uluslararası kuruluşların kuruluş amaçlarını ilişkilendirir Mayıs - 25 Mayıs Küresel Sorunlar ve Çözümleri Küresel sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde kişisel sorumluluğunu fark eder Mayıs - 01 Haz. Ortak Miras Düşünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin, doğal varlıkların ve tarihi çevrelerin ortak miras ögesi olarak yaşatılmasında insanlığın sorumluluğunun farkına varır Haz Haz.

12 7. SINIF İNGİLİZCE Ünite Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Appearance And Personality Describing characters/people Students generally will be able to understand clear, standard speech on appearance and personality, although in a real life situation, they might have to ask for repetition or reformulation Eylül - 22 Eylül Appearance And Personality Describing characters/people Students will be able to talk about what people look like Eylül - 22 Eylül Appearance And Personality Giving explanations/reasons Students will be able to give explanations and reasons Eylül - 29 Eylül Appearance And Personality Making simple comparisons Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities and make simple comparisons Eylül - 29 Eylül Appearance And Personality Making simple comparisons Students will be able to write simple sentences and phrases to compare two people Ekim - 06 Ekim Appearance And Personality Making simple inquiries Students will be able to ask and answer questions about other people s appearances and personalities ,9 02 Ekim - 06 Ekim Appearance And Personality Vocabulary Students know frequently used words in unit Appearance And Personality ,1 02 Ekim - 06 Ekim Biographies Giving explanations/reasons Students will be able to make themselves understood in a simple way when they talk about the past Ekim - 13 Ekim Biographies Making simple inquiries Students will be able to ask questions about past events Ekim - 20 Ekim Biographies Talking about past events Students will be able to recognize essential information from short recorded passages dealing with past events and dates Ekim - 20 Ekim Biographies Talking about past events Students will be able to describe past activities and personal experiences Ekim - 20 Ekim Biographies Biographies Talking about past events Telling the time, days and dates Students will be able to describe an event in simple sentences and report what happened when and where. Students will be able to identify important information in texts in which the dates and names play an important role and which are clearly structured and illustrated Ekim - 27 Ekim ,9 23 Ekim - 27 Ekim Biographies Vocabulary Students know frequently used words in unit Biographies ,1 23 Ekim - 27 Ekim Sports Telling people what we know Students will be able to understand short, simple texts on sports written in common everyday language. KAZANIM DEĞERLENDİRME 1 : UYGULAMA: 26 Ekim Ekim - 03 Kasım Sports Describing what people do regularly Students will be able to talk about what people are regularly do using frequency adverbs Ekim - 03 Kasım Sports Describing what people do regularly Students will be able to write simple sentences and phrases about what people generally do Ekim - 03 Kasım Sports Describing the frequency of actions Students will be able to recognize frequency adverbs in short recorded passages dealing with predictable everyday matters which are spoken slowly and clearly Kasım - 10 Kasım Sports Making simple inquiries Students will be able to ask questions related to the frequency of events Kasım - 10 Kasım Sports Describing what people are doing now Students will be able to describe past and present events Kasım - 10 Kasım Sports Talking about past events Students will be able to describe past and present events Kasım - 17 Kasım Sports Giving explanations and reasons Students will be able to give explanations and reasons ,9 13 Kasım - 17 Kasım Sports Vocabulary Students know frequently used words in unit Sports ,1 13 Kasım - 17 Kasım Wild Animals Describing the frequency of actions Students will be able to understand short simple texts related to wild animals. Students will be able to identify short, simple sentences and expressions about past and present activities Kasım - 24 Kasım Wild Animals Giving explanations/reasons Students will be able to identify the names of wild animals when spoken clearly and slowly Kasım - 24 Kasım Wild Animals Giving explanations/reasons Students will be able to write simple structures describing wildlife Kasım - 01 Aralık Wild Animals Making simple inquiries Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals Kasım - 01 Aralık Wild Animals Talking about past events Students will be able to understand phrases and expressions related to past and present events Aralık - 08 Aralık

13 Ünite Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Wild Animals Talking about past events Student will be able to make simple sentences related past and present events Aralık - 08 Aralık KAZANIM DEĞERLENDİRME 2 : UYGULAMA: 6 Aralık 2017 Wild Animals Making simple suggestions Students will be able to make simple suggestions ,9 11 Aralık - 15 Aralık Wild Animals Vocabulary Students know frequently used words in unit Wild Animals ,1 11 Aralık - 15 Aralık Television Television Describing what people do regularly Describing what people do regularly Students will be able to understand enough to manage simple, routine exchanges on every day matters (e. g., TV programs) without too much effort. Students can understand short narratives about everyday things (e. g., TV programs) dealing with topics which are familiar to me if the text is written in simple language Aralık - 22 Aralık Aralık - 22 Aralık Television Expressing preferences Students will be able to talk about their preferences Aralık - 22 Aralık Television Expressing preferences Students will be able to write simple sentences and phrases about their preferences Aralık - 29 Aralık Television Giving explanations/reasons Students will be able to relate new information to visual concepts Aralık - 29 Aralık Television Making simple inquiries Students will be able to ask questions about other people s preferences Ocak - 05 Ocak Television Stating personal opinions Students will be able to state personal opinions Ocak - 05 Ocak KAZANIM DEĞERLENDİRME 3 : UYGULAMA: 5 Ocak 2018 Television Talking about past events Students will be able to describe past activities and personal experiences Ocak - 12 Ocak Television Talking about past events Students will be able to use a series of phrases and simple sentences to describe past events Ocak - 12 Ocak Television Talking about past events Students will be able to write short, simple sentences in past events ,9 08 Ocak - 12 Ocak Television Vocabulary Students know frequently used words in unit Television ,1 08 Ocak - 12 Ocak Parties Parties Parties Students will be able to discuss with other people what to do and where to go and how to make Giving and responding to simple instructions arrangements. Students will be able to understand simple written messages from friends or colleagues; for Giving and responding to simple instructions example, saying what time they should meet for a party and what to buy. Students will be able to recognize phrases and expressions related to suggestions, immediate Expressing quantity needs and quantity of things. YARIYIL TATİLİ Ocak - 19 Ocak Ocak - 19 Ocak Ocak - 19 Ocak Parties Expressing quantity Students will be able to make suggestions and express quantity Şubat - 09 Şubat Parties Parties Parties Expressing basic needs Expressing basic needs Making simple suggestions Students will be able to recognize phrases and expressions related to suggestions, immediate needs and quantity of things. Students will be able to write simple sentences and phrases about what is needed for a special occasion. Students will be able to recognize phrases and expressions related to suggestions, immediate needs and quantity of things Şubat - 09 Şubat Şubat - 09 Şubat Şubat - 16 Şubat Parties Making simple suggestions Students will be able to make suggestions and express quantity Şubat - 16 Şubat Parties Accepting and refusing Students will be able to accept and refuse simple suggestions ,9 12 Şubat - 16 Şubat Parties Vocabulary Students know frequently used words in unit Parties ,1 12 Şubat - 16 Şubat Superstitions Making predictions about the future Students will be able to understand phrases and expressions related to future predictions and future events if spoken clearly and slowly Şubat - 23 Şubat Superstitions Making predictions about the future Students will be able to talk about future predictions Şubat - 23 Şubat Superstitions Making predictions about the future Students will be able to understand short, simple texts written about future predictions Şubat - 23 Şubat Superstitions Making predictions about the future Students will be able to describe future predictions Şubat - 23 Şubat Superstitions Making simple inquiries Students will be able to make ask and answer about simple predictions about the future Şubat - 02 Mart Superstitions Making simple suggestions Students will be able to make simple suggestions Şubat - 02 Mart

14 Ünite Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 KAZANIM DEĞERLENDİRME 4 : UYGULAMA: 1 Mart 2018 Superstitions Talking about possessions Students will be able to talk about possessions ,9 05 Mart - 09 Mart Superstitions Vocabulary Students know frequently used words in unit Superstitions ,1 05 Mart - 09 Mart Public Buildings Describing what people do regularly Students will be able to identify expressions related to everyday shopping used in everyday life Mart - 16 Mart Public Buildings Describing what people do regularly Students will be able to recognize familiar words and very simple phrases on simple notices in the most common everyday situations Mart - 16 Mart Public Buildings Describing what people do regularly Students will be able to write simple sentences and phrases about what people usually do Mart - 16 Mart Public Buildings Giving explanations/reasons Students will be able to make suggestions and give reasons Mart - 23 Mart Public Buildings Making simple suggestions Students will be able to make themselves understood when they make simple suggestions Mart - 23 Mart Public Buildings Talking about plans Students will be able to talk about plans Mart - 23 Mart Public Buildings Talking about past events Students will be able to describe past activities Mart - 30 Mart Public Buildings Talking about past events Students will be able to write about their past activities ,9 26 Mart - 30 Mart Public Buildings Vocabulary Students know frequently used words in unit Public Buildings ,1 26 Mart - 30 Mart Environment Giving and responding to simple instructions Students will be able to give someone simple instructions about what to do Nisan - 06 Nisan Environment Environment Describing simple processes Describing simple processes Students will be able to understand phrases and the highest frequency vocabulary related to environment provided speech is clearly and slowly articulated. Students will be able to follow how a simple process is described provided speech is clearly and slowly articulated Nisan - 06 Nisan KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 : UYGULAMA: 3 Nisan Nisan - 13 Nisan Environment Describing simple processes Students will be able to write a short description of a process Nisan - 13 Nisan Environment Describing simple processes Students will be able to write short, simple messages, reports and advertisements relating to environmental issues Nisan - 13 Nisan Environment Telling someone what to do Students will be able to make and respond to simple suggestions Nisan - 20 Nisan Environment Expressing obligation Students will be able to express obligations Nisan - 20 Nisan Environment Giving explanations/reasons Students will be able to give a simple description or presentation of a process Nisan - 27 Nisan Environment Giving explanations/reasons Students will be able to identify specific information in simple, written material such as letters, brochures and short newspaper articles describing environmental events ,9 23 Nisan - 27 Nisan Environment Vocabulary Students know frequently used words in unit Environment ,1 23 Nisan - 27 Nisan Planets Telling the time, days and dates Students will be able to tell the time, days and dates Nisan - 04 Mayıs KAZANIM DEĞERLENDİRME 6 : UYGULAMA: 7 Mayıs 2018 Planets Making simple comparisons Students will be able to make simple comparisons Mayıs - 11 Mayıs Planets Telling people what we know Students will be able to generally identify the topic of discussion about popular science which is conducted slowly and clearly Mayıs - 25 Mayıs Planets Telling people what we know Students will be able to ask people questions about facts and general truths Mayıs - 01 Haz. Planets Telling people what we know Students will be able to talk about general truths Haz Haz. Planets Talking about past events Students will be able to give short, basic descriptions of general truths and facts ,9 04 Haz Haz. Planets Vocabulary Students know frequently used words in unit Planets ,1 04 Haz Haz.

4. Deneme 15 Nisan. O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3

4. Deneme 15 Nisan. O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3 4. Deneme 5 Nisan O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3 D.B.. Basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. K..0 Konuşmasında

Detaylı

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 7. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Zarfları işlevlerine uygun kullanır. 1 11 Türkçe Metnin başlığını belirler. 2 12 Türkçe Metnin konusunu belirler. 3

Detaylı

3. Deneme 7 Mart. K.1.10 Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1. K.1.11 Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. 1

3. Deneme 7 Mart. K.1.10 Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1. K.1.11 Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. 1 K..0 Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. K.. Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. Y..7 Olayları / bilgileri sıraya koyarak anlatır. Y.. Yazım ve noktalama kurallarına uyar. Y..0 Yazıya, konuyla

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 5.

Detaylı

7. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

7. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 7. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık:. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 1.

Detaylı

7. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

7. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE 07 08 09 10 Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Gruplarında Anlam Deyimler ve İkilemeler Kelimeler Arası Anlam İlişkileri

Detaylı

7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 7.1. Sayılar ve İşlemler 7.1.1. Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 7.1.2. Rasyonel Sayılar 7.1.3. Rasyonel Sayılarla İşlemler 7.1.4.

Detaylı

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelimede ve Kelime Gruplarında - I (Gerçek, Mecaz, Yan ve Terim Kelimede ve Kelime Gruplarında - II 02 (İkilemeler, Ad Aktarması, Dolaylama, Yansıma Kelimeler) 03 Kelimede ve Kelime Gruplarında

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 5.

Detaylı

7. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

7. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 7. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Atasözleri ve Deyimler Eş ve Yakın Anlamlılık Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler 5N K Öznel ve Nesnel Yargılar Sebep-Sonuç ve

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy No)

7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy No) 7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy ) Pekiştirme Alanı (Soru Kitabı Sayfa ) Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam Sözcüğün Anlam Özellikleri - Sözcüğün Anlam Özellikleri

Detaylı

7.SINIF TÜRKÇE (15 SORU) KONULAR Metnin Konusunu ve Ana Fikrini Belirler. Deyimleri anlamlarıyla eşleştirir. Eş ve yakın anlamlı kelimeleri ayırt

7.SINIF TÜRKÇE (15 SORU) KONULAR Metnin Konusunu ve Ana Fikrini Belirler. Deyimleri anlamlarıyla eşleştirir. Eş ve yakın anlamlı kelimeleri ayırt 7.SINIF TÜRKÇE (15 SORU) KONULAR Metnin Konusunu ve Ana Fikrini Belirler. Deyimleri anlamlarıyla eşleştirir. Eş ve yakın anlamlı kelimeleri ayırt eder. Cümledeki örtülü anlamı kavrar. Söyleyişi ve günlük

Detaylı

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Varlıklar Âlemi Meleklere İman Kur an a Göre Cin ve Şeytan ÜNİTE 1 Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Ahirete

Detaylı

7. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1

7. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1 7. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Sözcükte Anlam:. Sözcükte Anlam: Sözcükte Anlam (Somut, Soyut, Terim Anlam,

Detaylı

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı) OKUL NET LİSTESİ ( sıralı) KATILIMLAR İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL MERKEZ. SINIF KDS - Sıra Ö.No İsim Snf Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. Sos. Bil. Yab.Dil Toplam ler D Y N D Y N D Y

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 7.1.1.1. Sindirim sistemini

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 7. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Tam Sayılarla İşlemler Tam Sayılarla İşlemler Tam Sayılarla İşlemler Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri Tam

Detaylı

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelime Gruplarında Anlam - I 02 Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Kelime Gruplarında Anlam - IV 05 Cümlenin Anlam Özellikleri - I 06 Cümlenin Anlam Özellikleri

Detaylı

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Varlıklar Âlemi Meleklere İman Kur an a Göre Cin ve Şeytan ÜNİTE 1 Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Ahirete

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 7. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 7. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 7. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Tam sayılarla toplama ve çıkarma

Detaylı

7. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

7. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 7. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Türkçe (6. Sınıf) Matematik (6. Sınıf) Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının

Detaylı

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR 06-07 7.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İmza Adı Soyadı 8 9 0 6 7 Ömer Askerden İmza 06-07 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU

Detaylı

FEN BİLİMLERİ DERSİ 7.SINIF KAZANIMLARI:

FEN BİLİMLERİ DERSİ 7.SINIF KAZANIMLARI: FEN BİLİMLERİ DERSİ 7.SINIF KAZANIMLARI: 1.VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER / CANLILAR VE HAYAT Kazanım Sayısı :16 1. SİNDİRİM SİSTEMİ 1.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU 7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU 7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI ÜNİTE 1: VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 1.1. SİNDİRİM SİSTEM ile ilgili olarak öğrenciler; 1.1.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek açıklar. Sindirime uğrayan besinlerin

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 5. sınıf 1 Türkçe Anlama Okuduklarının konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. sınıf 2 Türkçe Anlama Okuduklarında yardımcı fikirleri belirler veyardımcı fikirlerinana fikri nasıl desteklediğini

Detaylı

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 5. SINIF DERS 1 Türkçe 5 Sözcükte anlam (D.2.6) 2 Türkçe 5 Gerçekle hayali ayırt etme (D.2.12) 3 Türkçe 5 Ana fikir (D.2.16) 4 Türkçe 5 Sözcükte anlam (K.1.5) 5 Türkçe

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 7... Sindirim sistemini oluşturan yapı organları model üzerinde açıklar. Sindirime

Detaylı

7. SINIF TATİL PROGRAMI

7. SINIF TATİL PROGRAMI 23 Ocak 2017 - Pazartesi HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Susma Hakkı / Öznel Nesnel Anlatım ATATÜRK / Mustafa Kemal in Oğlu / Zarflar HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Türkiye de Engelli Olmak / Sayıların Yazılışı 1. ÜNİTE /

Detaylı

sunu Erciyes İş Yerleri Sitesi 198 cadde no: 4 Yenimahalle / Ankara Tel: Fax:

sunu Erciyes İş Yerleri Sitesi 198 cadde no: 4 Yenimahalle / Ankara Tel: Fax: Copyright Bu soruların her hakkı ÇANTA Yayıncılık A.Ş. ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da

Detaylı

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır. 2 Diş çeşitlerini model üzerinde

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 5. sınıf 1 Türkçe Anlama Okuduklarının konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. sınıf 2 Türkçe Anlama Okuduklarında yardımcı fikirleri belirler ve yardımcı fikirlerin ana fikri nasıl desteklediğini

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar.

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar. 7. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri

Detaylı

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 7... Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde açıklar. Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklarda kana geçtiği vurgulanır. 7... Besinlerin

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER 7 ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI (ÜNİTE YERLERİ DEĞİŞTİRİLMEDEN)

SOSYAL BİLGİLER 7 ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI (ÜNİTE YERLERİ DEĞİŞTİRİLMEDEN) SOSYAL BİLGİLER 7 ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI (ÜNİTE YERLERİ DEĞİŞTİRİLMEDEN) ESKİ MÜFREDAT 1.ÜNİTE İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 1. İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLAR 4. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLAR Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. Fosillerin oluşumunu

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SİDRE 000 ORTAOKULU 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Ders Saati 9.09.06/.09.06 Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme i 7...

Detaylı

KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI - 5

KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI - 5 KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI - 5 5. SINIF DERS / Sınıf TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM 1 Türkçe 5 Gerçek - kurmaca farklı (5.1.10) 2 Türkçe 5 Yabancı dillerden alınmış sözcükler (5.1.12)

Detaylı

7. SINIF YARIYIL TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

7. SINIF YARIYIL TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI 26 Ocak 2015 - Pazartesi HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Susma Hakkı / Öznel Nesnel Anlatım HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Susma Hakkı / Hareketlerin Niteliğine Göre Fiiller HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Türkiye de Engelli Olmak /

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Eş Sesli Sözcükler Şiir Yorumlama Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Zıt Anlamlı Sözcükler 5N 1K Hikâyenin

Detaylı

7. SINIF TATİL PROGRAMI

7. SINIF TATİL PROGRAMI 25 Ocak 2016 - Pazartesi HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Susma Hakkı / Öznel Nesnel Anlatım HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Susma Hakkı / Hareketlerin Niteliğine Göre Fiiller HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Türkiye de Engelli Olmak /

Detaylı

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA 8. SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 19.10.2016 Fiilimsiler (özne - yüklem) Çarpanlar ve Katlar (8.1.1.1. 8.1.1.3. Kazanımlar) Üslü İfadeler (8.1.2.1 8.1.2.4. Kazanımlar)

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 5. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılar Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M5111 1 Doğal Sayılar Doğal Sayıları

Detaylı

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TABLOSU ÖĞRENME ALANI A B TÜRKÇE OKUMA Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1 TÜRKÇE OKUMA Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 2 9 TÜRKÇE OKUMA Metnin konusunu belirler. 3 10 TÜRKÇE

Detaylı

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 2 12 Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler 3 13 Türkçe Eş Sesli

Detaylı

CEVAP ANAHTARI. Ünite 1 TAM SAYILAR VE RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER. TAM SAYILAR / Çarpma İşlemi. TAM SAYILAR / Bölme İşlemi

CEVAP ANAHTARI. Ünite 1 TAM SAYILAR VE RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER. TAM SAYILAR / Çarpma İşlemi. TAM SAYILAR / Bölme İşlemi CEVAP ANAHTARI Ünite 1 TAM SAYILAR VE RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER TAM SAYILAR / Çarpma İşlemi TEST - 1 1- D 2-C 3-A 4-D 5-B 6-D 7-A 8-D 9-B 10-C TAM SAYILAR / Bölme İşlemi TEST - 2 1-B 2-C 3-C 4-D 5-B

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 8. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 Türkçe 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler arasındaki

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI

ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI SINAVDA YER ALACAK DERSLER VE KONU İÇERİKLERİ 4.SINIF KONULARI 1. Mecaz,gerçek,terim anlam 2. Eş anlam, zıt anlam, sesteş 3. Sebep sonuç ilişkisi 4. Amaç sonuç ilişkisi

Detaylı

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu Türkçe 4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu SÖZ VARLIĞI - Zıt Anlamlı Sözcükler : T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. OKUMA - Metinle İlgili lar Sorma ve ları Cevaplama : T.4.3.8. Okuduğu

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI Güneş Sistemi F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş e yakınlıklarına

Detaylı

TÜRKÇE KAZANIMLAR KONU KAZANIM KAZANIM NO. 1 Sözcükte Anlam Kelimeleri anlamları na uygun kullanır. T

TÜRKÇE KAZANIMLAR KONU KAZANIM KAZANIM NO. 1 Sözcükte Anlam Kelimeleri anlamları na uygun kullanır. T TÜRKÇE KONU KZNIM KZNIM NO 1 Sözcükte nlam Kelimeleri anlamları na uygun kullanır. T.8.2.5. 2 Cümlede nlam Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. T.8.3.21. 3 Cümlede nlam Okudukları ile ilgili çıkarımlarda

Detaylı

D.4.2 Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1

D.4.2 Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1 . Deneme 3 Kasım D.4. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. D.4. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere

Detaylı

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur.

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.

Detaylı

I 7. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 7. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 TÜRKÇE 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 2. Metindeki anahtar kelimeleri belirler. 3. Metnin konusunu belirler. 4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

Detaylı

TÜRKÇE 2. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ

TÜRKÇE 2. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ TÜRKÇE KONU KZNIM KZNIM NO 1 Sözcükte nlam 2 Sözcükte nlam Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk)

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 3. SINIF (17 SORU) Anlamlı ve Kurallı Cümle Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Okuduğunu Anlama Sözlük Çalışması 5N1K

Detaylı

KE DS 7. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI

KE DS 7. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI Ürün Detaylar 0-0 Ürün Detaylar 0-0 // 7. S n f Program - Türkçe // 0 0 0 0 0 TGS 0 TÜRKÇE 0 0 0 0 0 0 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam Cümlenin Anlam Özellikleri Cümle Yorumu Metin Yorumu ve Görsel

Detaylı

2015 /2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU 7.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2015 /2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU 7.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KASIM -6 KASIM 015 EKİM. HAFTA 6-30 EKİM 015 3.HAF. 19-3 EKİM 015. HAFTA 1-16 EKİM 015 1.HAFTA 5-9 EKİM 015 EYLÜL 5.HAFTA 8 ELÜL -3 EKİM 015 HF T SAA T 015 /016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU

Detaylı

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Varlıklar Âlemi Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar Meleklere İman Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

Detaylı

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE DOĞRULAR VE AÇILAR. Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve inşa eder.. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eş olanlarını ve bütünler olanlarını

Detaylı

KİPAŞ GİRİŞ SINAVI (KGS)

KİPAŞ GİRİŞ SINAVI (KGS) 4. SINIF DEYİMLER VE ATASÖZLERİ, BASİT, TÜREMİŞ, BİRLEŞİK KELİMELER, KONU BAŞLIĞI BELİRLEME, ANA FİKİR (METİNDE ANA FİKİR), ŞİİRDE ANA DUYGU, KARŞILAŞTIRMA BELİRTEN İFADELER AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ, ÜÇGEN, KARE,

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler: Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Eş Sesli Kelimeler:

Detaylı

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI / 2015-2016 EĞİTİM YILI TÜRKÇE KONULAR ALT KONU BAŞLIKLARI 1 2 3 4 2. Okuduğunu Anlama 3. Anlam Kurma 3. OKUMA 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma Kurallarını

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ERTUĞRULGAZİ ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SINIF : 7 / A,B,C

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ERTUĞRULGAZİ ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SINIF : 7 / A,B,C 7 28 ÜNİTE 1: VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER / ÖĞRENME ALANI: CANLILAR HAT EYLÜL 28 EYLÜL - 02 EKİM 7. Sınıf Fen Bilimleri müfredatını tanır, ders araç gereçleri ve laboratuar kullanımı hakkında bilgi edinir.

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

Cümle bağlamından gerçek ve mecaz anlamlı sözcükleri ayırt eder.

Cümle bağlamından gerçek ve mecaz anlamlı sözcükleri ayırt eder. 8. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-2)/2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam (Gerçek - Mecaz) 1 4 Türkçe Cümlede Anlam (Deyim) 2 5 Türkçe Cümlede Anlam (Öznel Cümle) 3 6 Türkçe Parçada

Detaylı

İngilizce Dersi Kazanımları

İngilizce Dersi Kazanımları İngilizce Dersi Kazanımları Talimatları anlayabilir ve kısa, basit yönergeleri takip edebilir. Eşyaların rengini bilir. 'den 0'a kadar olan sayıları bilir. Vucudunun bölümlerini bilir. `Body Parts` ünitesinde

Detaylı

CEVAP ANAHTARI. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri - Meleklere İman, Davranışların Güzelleşmesine Katkıda Bulunur

CEVAP ANAHTARI. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri - Meleklere İman, Davranışların Güzelleşmesine Katkıda Bulunur Ünite 1 MELEKLER VE AHİRET İNANCI Varlıklar Âlemi - Meleklere İman 1- A 2-C 3-D 4-D 5-B 6-A 7-D 8-C 9-B 10-C Meleklerin Özellikleri ve Görevleri - Meleklere İman, Davranışların Güzelleşmesine Katkıda Bulunur

Detaylı

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf 1 Türkçe 8. sınıf 2 Türkçe 8. sınıf 3 Türkçe 8. sınıf 4 Türkçe 8. sınıf 5 Türkçe 8. sınıf 6 Türkçe 8. sınıf 7 Türkçe 8. sınıf 8 Türkçe 8. sınıf 9 Türkçe 8. sınıf 10 Türkçe 8. sınıf 11 Türkçe Cümleyle

Detaylı

SİS 1 (KASIM 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS 1 (KASIM 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme Yazısına uygun başlık belirler. 2. sınıf 2 Türkçe 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. sınıf 3

Detaylı

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu

Detaylı

3. Deneme 7 Mart. O.2.9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. 1. D.B.1.7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder.

3. Deneme 7 Mart. O.2.9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. 1. D.B.1.7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder. O..9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. D.B..7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder. O..8 Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. O.4.3. Okuduğu metinde geçen

Detaylı

7. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

7. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 7. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan 4. Deneme 5 Nisan D. 2.4 Dinlediklerinin ana fikrini belirler. K. 2.3 Konuşmalarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y..7 Yazılarında yazım kurallarını uygular. Y..6 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 15 EKİM 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Kuvvetin büyüklüğünü

Detaylı

6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte

6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte 6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte Anlam 3 13 Türkçe Sözcükte Anlam 4 14 Türkçe Sözcükte

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 5. sınıf 1 Türkçe Anlama Okuduklarının konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. sınıf 2 Türkçe Anlama Okuduklarında yardımcı fikirleri belirler ve yardımcı fikirlerin ana fikri nasıl desteklediğini

Detaylı

TÜRKÇE 3. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

TÜRKÇE 3. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. TÜRKÇE KZNIM 1 Parçada nlam Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 Deyimler Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 Parçada nlam Metinler arasında karşılaştırma yapar. 4 Parçada nlam Okudukları

Detaylı

5. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1

5. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1 5. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler: Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Cümle Bilgisi: Anlamlı ve

Detaylı

2. Online Değerlendirme Sınavı 1

2. Online Değerlendirme Sınavı 1 . Online Değerlendirme Sınavı Türkçe Hayat Bilgisi İngilizce Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Sözcük Bilgisi:.Sözcük Bilgisi Cümle Bilgisi:. Cümle Bilgisi Yazım

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 2 9

Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 2 9 4. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 1 8 Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası

Detaylı

5. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

5. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 5. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Eş Anlamlılık: Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam: Kelimenin gerçek,

Detaylı

KE YT 7. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER

KE YT 7. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER Ürün Detaylar 0-04 KE00-07.0YT YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI 4 Ürün Detaylar 0-04 // 7. S n f Program - Türkçe // Kazanım Alanı Test Söz Varlığını Zenginleştirme 0 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında

Detaylı

3. SINIF FEN BİLİMLERİ

3. SINIF FEN BİLİMLERİ 3. SINIF FEN BİLİMLERİ Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Gezegenimizi Tanıyalım Dünya`nın Şekli Dünyanın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. F3111 1 Gezegenimizi

Detaylı

Çarpanlar ve Katlar

Çarpanlar ve Katlar 8.1.1. Çarpanlar ve Katlar 8.1.2. Üslü İfadeler 8.1.3. Kareköklü İfadeler 8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ ATATÜRKÇÜLÜK (5 EYLÜL-27 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinlenenle ilgili soru sormak, görüş

Detaylı

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1 O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. O.2. Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y.2.6 Yazılarında söz varlığından yararlanır. 2 O.2.3 Okuma öncesi okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili

Detaylı

8 KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 SONUÇ KARNESİ. Başarı. Öğrencinin Yanlış Çözdüğü Soruların Detaylı Kazanım Analizi. Soru

8 KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 SONUÇ KARNESİ. Başarı. Öğrencinin Yanlış Çözdüğü Soruların Detaylı Kazanım Analizi. Soru AHMET KURT 8A SINIFI 2 2 2 1. 84.17 78.8 54.38 61.39 1 1 1 1. 8.19 81.7 48.13 57.46 1 9 1 8.67 86.67 89.63 83.75 66.47 71.89 1 1 1 1. 84.26 85.33 54.44 59.26 2 18 2 17.33 86.67 53.6 47.25 2.68 29.22 2

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 20 KASIM 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-5 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-5 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-5 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. (Öznel-nesnel ifadeler) Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.

Detaylı