TÜRKİYE KÖKENLİ ALMAN VATANDAŞLARININ ALMANYA FEDERAL MECLİSİ (BUNDESTAG) SEÇİMLERİNDE SİYASAL DAVRANIŞLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KÖKENLİ ALMAN VATANDAŞLARININ ALMANYA FEDERAL MECLİSİ (BUNDESTAG) SEÇİMLERİNDE SİYASAL DAVRANIŞLARI"

Transkript

1 TÜRKİYE KÖKENLİ ALMAN VATANDAŞLARININ ALMANYA FEDERAL MECLİSİ (BUNDESTAG) SEÇİMLERİNDE SİYASAL DAVRANIŞLARI Eylül-Ekim 2013 Proje Yöneticisi / Raporlama: DoçDr M Murat ERDOĞAN * wwwmmuraterdogancom * wwwhugohacettepeedutr

2 Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) Müdürü Doç Dr M Murat ERDOĞAN ın yönetiminde HUGO ve Data4U/ işbirliğinde (Joachim SCHULTE& Umut KARAKAŞ) gerçekleşen TÜRKİYE KÖKENLİ ALMAN VATANDAŞLARININ ALMANYA FEDERAL MECLİSİ (BUNDESTAG) ARAŞTIRMASI bütün Almanya daki Almanya vatandaşlığına geçmiş ve oy kullanma hakkına sahip Türkiye kökenlileri temsil eden 18 yaşından büyük 1002 kişilik bir örneklem ile Eylül tarihleri arasında bilgisayarlı telefon yöntemi (CATI) ile 30 soru ile gerçekleşmiştir Araştırma esnasında Alman vatandaşlığına geçmemiş ve sadece Türk vatandaşı olanlarla da görüşme yapılmış ve bazı verilere bu bulgular da yansıtılmıştır Araştırmada Almanya daki 16 Eyalet ten 11 i (Baden Würtemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein Westfalen, Rheinland Pfalz, Saarland, Schleswig Holstein) esas alınmıştır Türkiye kökenlilerin çok az sayıda yaşadığı 5 Eyalet (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) kapsam dışı tutulmuştur Bu çerçevede toplamda anket uygulanan kişi sayısı 2244 tür Örnekleme ulaşabilmek için aranan telefon sayısı ise tir Çalışma UETD nin talebi ile gerçekleştirilmiştir

3 D E M O G R A F İ K B İ L G İ L E R d e m o g r a f i s c h e I n f o r m a t i o n e n Görüşülen 2244 kişinin % 49,15 i kadın, % 5085 i erkektir Aynı oran 1002 kişilik asıl örneklem grubunda da korunmuştur Görüşülen 2244 kişinin % 49,15 i kadın, % 5085 i erkektir Aynı oran 1002 kişilik asıl örneklem grubunda da korunmuştur Görüşülen kişilerin yaş grupları örnekleme uygun biçimdedir:

4 Cinsiyetiniz? Geschlecht? 49, 15 50,85 Erkek Kadın

5 Yaşınız? /Wie Alt Sind Sie? 60+ yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş 6% 6% 7% 9% 9% 10% 12% 12% 14% 15% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0%

6 A L M A N YA DA Y E R L E Ş İ K L İ K D i e A u fe n t h a l t s ze i t i n D e u t s c h l a n d

7 Kaç yıldır Almanya`da yaşıyorsunuz? Wie lange Sind Sie in Deutschland? CEVAPSıZ(UNBEANTWORTET) 0,5% 31+ YıL 32,4% YıL 20,1% YıL 14,1% 5-10 YıL 4,3% 5 YıLDAN AZ(WENIGER ALS 5 JAHRE) 1,0% BURADA DOĞDUM (ICH WURDE HIER GEBOREN) 27,6% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

8 VATANDAŞLIK Staatsangehörigkeit Araştırma çerçevesinde görüşülen kişilerin % 55,08 i sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahiptir Hem Alman hem Türk vatandaşlığı olanların oranı % 7,09, sadece Alman vatandaşı olanların oranı ise % 37,57 dir Araştırma kapsamına giren Türkiye kökenli 1002 Alman vatandaşının % 84,1 i sadece Alman vatandaşı, % 15,9 u ise hem Türk hem Alman vatandaşıdır

9 Hangi vatandaşlığa sahipsiniz? Welche Nationalitaet besitzen Sie? (2244 kişi/personen) TC Vatandaşı % 55,8 Alman Vatandaşı % 37,57 % 84,1 Çifte Vatandaş (Alman-Türk) % 7, 09 % 15,9 16% 84 % Alman (Deutsch) Türk ve Alman(Türkisch und Deutsch) Türkiye (Türkisch) Cevapsız(Unbeantwortet)

10 VATANDAŞLIK SÜRESİ Wie lange besitzen die Türken die Staatsangehörigkeit

11 KAÇ YILLDIR ALMAN VATANDAŞLIĞINIZ VAR? YıL 48,64% 5-10 YıL 24,44% 5 YıLDAN AZ 13,17% BURADA DOĞDUM 9,61% YıL 3,44% 31+YıL CEVAPSıZ 0,47% 0,24%

12 SİYASAL BULGULAR POLITISCHE ERGEBNISSE

13 S İ Y A S A L B U L G U L A R / P O L I T I S C H E E R G E B N I S S E Türkiye Asıllı, Oy Kullanma Hakkına Sahip Alman Vatandaşı: Almanya da 3 milyonu aşkın Türkiye kökenli yaşamaktadır Bunun yaklaşık yarısının Alman vatandaşlığına geçtiği, içinde yaklaşık % 10 luk bir bölümün de çifte vatandaşlık hakkı elde ettiği bilinmektedir Yapılan analizlere göre Almanya daki son seçimlerde oy kullanma hakkı olan, yani 18 yaşı ve üstündeki Türkiye kökenli sayısının yaklaşık olarak 950 bin kişi olduğu tahmin edilmektedir Bu sayı 61,8 milyon bütün Alman seçmenler içinde % 1,5 a denk gelmektedir Son seçimlerde 631 milletvekilliği olan Bundestag a giren 11 Türkiye asıllı milletvekilinin Meclisteki milletvekilleri içindeki payının da % 1,7 olması dikkat çekicidir

14 S İ Y A S A L B U L G U L A R / P O L I T I S C H E E R G E B N I S S E 22 E Y L Ü L A L M A N F E D E R A L M E C L İ S İ ( B U N D E S TA G ) S E Ç İ M L E R İ N E KATILIM

15 S İ Y A S A L B U L G U L A R / P O L I T I S C H E E R G E B N I S S E Bu araştırmada önem ve özenle üzerinde durulan konu Türkiye kökenli Alman vatandaşlarının seçimlerdeki siyasal katılımlarını ortaya çıkarmaktı Zira bu konuda hiçbir ciddi veri bulunmamakta ve herkesin kendi tahminlerine dayalı bir öngörü söz konusuydu Kime oy verildiğinden daha önemlisi oy verilip verilmediği olduğundan hareketle ilk sorumuz da bu yönde olmuştur

16 Almanya'da geçen (22 Eylül 2013) hafta yapılan seçimlerde oy kullandınız mı? Haben Sie bei Bundestgaswahlen ( ) zum Wahl gegangen? Hayır 30% evet Evet 70% hayir

17 TÜRKİYE KÖKENLİ ALMAN VATANDAŞLARININ ALMANYA FEDERAL MECLİSİ (BUNDESTAG) Almanya da 22 Eylül 2013 te yapılan seçimlere katılım konusu son derece önemli bir veriyi ve Türkiye kökenlilerin siyasi ilgilerini de ortaya koyacak önemde bir soruydu Daha önceki seçimlere gösterilen ilginin bu seçimde de beklenin çok üzerinde yüksek gerçekleştiği anlaşılmaktadır Almanya genelinde % 71,5 olan seçimlere katılma oranı Türkiye kökenliler arasında % 70 düzeyinde gerçekleşmiştir Bu oy hakkı olan 950 bin içinden Türkiye kökenli Alman vatandaşının oy kullandığı anlamına gelmektedir son derece önemli bir veri olarak ortaya çıkmaktadır Seçimlere katılımda Erkekler % 72 ile Kadınlardan (%68) biraz daha önde gözükmektedir Seçime katılma oranı gençlerde nispeten düşük, yaşa paralel olarak artmaktadır En yüksek katılım 50 yaş üstünde gerçekleşmektedir

18 Almanya'da geçen hafta (22 Eylül 2013) yapılan genel seçimlerde (Bundestag) oy kullandınız mı? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Toplam (18 yıl + + +) 70% Erkek Kadın 68% 72% yaş 63% yaş 50 yaş ve üzeri 72% 76%

19 Türkiye Kökenli Alman Vatandaşlarının Eyaletler Bazında Seçimlere Katılma Oranları 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Baden Würtemberg Bayern Berlin Bremen Hamburg Hessen Niedersachsen Nordrhein Westfalen Rheinland Pfalz Saarland Schleswig Holstein 70% 65% 69% 67% 69% 67% 67% 72% 76% 78% 79%

20 S İ Y A S A L B U L G U L A R / P O L I T I S C H E E R G E B N I S S E Seçimlerde oy kullananların % 95 i sandığa giderek, % 5 i ise mektupla oy kullanmıştır

21 Seçime katılmayan 30% Mektupla 4% Sandığa giderek 66 %

22 S İ Y A S A L B U L G U L A R / P O L I T I S C H E E R G E B N I S S E Seçimlerde oy kullanmayan % 30 luk kitlenin ilk üç gerekçesi seçim gününün uygun olmaması, siyasete ilgi/hevesinin olmaması ve nasıl olsa bir etkim olmaz duygusu olduğu gözlenmektedir

23 Seçime katılmayanlar: Neden oy vermeye gitmediniz? Cevapsız 2,7% Diğer 13,7% Haberim olmadı Partilerin yabancılar politikasi cok eksik/yanlış Oy vermeyi düşündüğüm partinin Türkiye'ye yönelik 0,7% 2,0% 2,7% Seçim günü bana uygun değildi 38,3% Oy versem de vermesem de bunun etkisi olmaz 10,7% Siyasete ilgim/hevesim yok 29,3% 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45

24 S İ Y A S A L B U L G U L A R / P O L I T I S C H E E R G E B N I S S E 22E Y LÜ L A L M A N F E D E R A L M E C L İ S İ ( B U N D E S TA G ) S E Ç İ M L E R İ N D E S İ YA S İ T E R C İ H L E R

25 S İ Y A S A L B U L G U L A R / P O L I T I S C H E E R G E B N I S S E Türkiye kökenli Almanya vatandaşlarının siyasi tercihleri konusunda, daha önceki seçimlere yönelik soruya benzer sonuçlar elde edilmiştir En genel olarak Türklerin Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Sol Parti ye yoğun ilgi gösterdikleri ve bunlara toplamda % 88 civarında oy verdikleri görülmektedir Ancak bu üç partiye verilen oylarda değişimler gözlenmektedir

26 Seçime katıldıysanız hangi partiye oy verdiniz? Welche Partei haben Sie bei Bundestgaswahlen ( ) gewählt)? SPD 64 % Yesiller GRÜNE 12% Diger 2% BIG 3% CDU/CSU 7% Sol Parti LINKE 12%

27 TÜRKİYE KÖKENLİ ALMAN VATANDAŞLARININ ALMANYA FEDERAL MECLİSİ (BUNDESTAG) Burada SPD nin son seçimlerde Türklerden aldığı oyu ciddi bir biçimde artırdığı, % 57 den % 64 e çıktığı, Yeşiller in ise oylarında ciddi bir azalma azalma yaşandığı gözlenmektedir Yeşillere daha önce oy verdiğini söyleyen % 29, son seçimlerde % 17 azalarak % 12 ye gerilemiştir Yeşiller de Cem Özdemir in Eş-Genel Başkanlığı Türkiye kökenlilerin Yeşiller den olan memnuniyetinde etkili olmamış görünmektedir Türkiye kökenlilerin adeta Yeşilleri cezalandırdığı söylenebilir CDU/CSU bloğunun Türklerden aldıkları oyu % 1 kadar artırarak % 7 ye çıkmış olmaları gözlenmektedir Ancak geleneksel oy davranışının ciddi biçimde etkilenmediği açıktır Sol Parti de de % 12 oy oranı sabit kalmıştır Liberaller ise % 1 in altında kalmış görünmektedir

28 BIG CDU/CSU FDP PIRATEN SOL PARTI / LINKE SPD YESILLER / GRÜNE Almanya'da daha önce oy kullandıysanız hangi partiye oy verdiniz? DIGER 1,7% 6,3% 0,9% 0,5% 0,3% 12,1% 28,6% 57,0% 1`den 3 tercihlerin toplami (Cok cevapli soru oldugundan toplami %100`den fazla) 22 Eylül 2013 deki Seçime katıldıysanız hangi partiye oy verdiniz? Welche Partei haben Sie bei Bundestgaswahlen ( ) gewählt)? SPD 64 % Yesiller / GRÜNE 12% Diger 2% BIG 3% CDU/CSU 7% Sol Parti / LINKE 12%

29 Yaş gruplarına göre bakıldığında, oransal olarak en çok oylarını Sosyal Demokratlar ve CDU/CSU nun 50 yaş ve üstündekilerden, Yeşillerin ve Sol Parti nin orta yaş grubundan, BIG Partisinin ise en genç gruptan aldıkları görülmektedir

30 Seçime katıldıysanız hangi partiye oy verdiniz? (Yaş Gruplarına Göre) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% BIG CDU/CSU YESILLER / GRÜNE SOL PARTI / LINKE SPD 2% 2% 4% 7% 7% 9% 11% 11% 11% 12% 12% 14% 58% 64% 69% yaş yaş 50 yaş ve üzeri

31 Rakamlara daha yakından bakıldığında SPD nin Türkiye kökenlilerden aldığı 425 bin civarındaki oyun kendi oyları içinde % 3,8 e tekabül ettiği, genel oy oranına ise % 1 katkı sağladığı söylenebilir Yeşiller 83 bin, Sol Parti 80 bin, CDU/CSU ise 45 bin oy almış görünmektedir

32 Bundestag Seçimlerinde Oy Kullanan Türkiye Kökenli Alman Vatandaşlarının Partilere Göre Yaklaşık Sayısal Dağılımı BIG CDU/CSU FDP Piraten Sol Parti / LINKE SPD Yesiller / GRÜNE diger

33 S İ Y A S A L B U L G U L A R / P O L I T I S C H E E R G E B N I S S E 22 E Y L Ü L A L M A N F E D E R A L M E C L İ S İ ( B U N D E S T A G ) S E Ç İ M L E R İ N D E E Y A L E T * B A Z I N D A S İ Y A S İ T E R C İ H L E R * Araştırmada Almanya daki 16 Eyalet ten 11 i (Baden Würtemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein Westfalen, Rheinland Pfalz, Saarland, Schleswig Holstein) esas alınmıştır Türkiye kökenlilerin çok az sayıda yaşadığı 5 Eyalet (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) kapsam dışı tutulmuştur

34 EYALETLER PARTİLER BUNDESLAENDER PARTEIEN SPD Yeşiller / GRÜNE Sol Parti /LINKE CDU/CSU BIG Diğer Gesamtergebnis BaWü 63% 13% 12% 7% 4% 1% 100% Bayern 51% 23% 19% 2% 5% 0% 100% Berlin 56% 15% 15% 8% 4% 2% 100% Bremen 70% 20% 10% 0% 0% 0% 100% Hamburg 65% 4% 17% 13% 0% 0% 100% Hessen 66% 8% 11% 13% 0% 2% 100% Niedersachsen 56% 19% 14% 6% 0% 6% 100% NRW 69% 11% 9% 4% 6% 1% 100% Rheinland Pfalz 67% 11% 11% 7% 0% 4% 100% Saarland 40% 20% 0% 40% 0% 0% 100% SH 55% 9% 27% 9% 0% 0% 100% TOPLAM ORTALAMA Gesamtergebnis 64% 13% 12% 7% 3% 1% 100% ALMANYA BUNDESTAG SEÇİMLERİNDE (22 Eylül 2013) TÜRKİYE KÖKENLİ ALMAN VATANDAŞLARININ EYALET BAZINDA PARTİ TERCİHLERİ

35 S İ Y A S A L B U L G U L A R / P O L I T I S C H E E R G E B N I S S E 22 E Y L Ü L A L M A N F E D E R A L M E C L İ S İ ( B U N D E S T A G ) S E Ç İ M L E R İ N D E S İ Y A S İ T E R C İ H L E R D E T Ü R K İ Y E E T K İ S İ

36 TÜRKİYE KÖKENLİ ALMAN VATANDAŞLARININ ALMANYA FEDERAL MECLİSİ (BUNDESTAG) Türkiye kökenlilerin siyasi davranış ve katılım bakımından Almanya nın ne kadar içinde yer aldıklarını ve tercihlerini hangi dinamikler çerçevesinde kullandıkları büyük önem taşımaktadır Araştırmada ortaya çıkan sonuç, Türkiye kökenli Alman vatandaşlarının siyasi tercihlerinde, Alman siyasi partilerin Türkiye ile ilgili konulardaki tavırlarının nispeten etkisiz bir eleman olduğunu, bu anlamda Almanya ya siyasi entegrasyonda da son derece büyük bir gelişme yaşandığını ortaya koymaktadır Almanya da seçimlerde tercihiniz konusunda Türkiye ile ilişkiler mi, buradaki hak ve çıkarlarınız mı daha önemli rol oynadı gibi bir soruya çok büyük oranda bizi, buradaki yaşamımızı ilgilendiren konuları dikkate alırız cevabının gelmesi rasyonel tercihe yönelindiğini göstermektedir Bu çerçevede Türkiye konusunun taşıdığı önem Almanya daki gelişmelerle birlikte daha ikincil bir rol oynamaktadır

37 Almanya'daki seçimlerde tercihiniz konusunda Türkiye ile ilişkiler mi yoksa Almanya daki hak ve çıkarlarınız mı daha çok rol oynadı? Cevapsız KESİNLİKLE bizi burada ilgilendiren konulara göre oy verdim 2,3% 44,4% Bizi burada ilgilendiren konulara göre oy verdim Her iki konu da önemli rol oynadı Partilerin Türkiye ile ilişkisine göre oy verdim KESİNLİKLE partilerin Türkiye ile iliskisine göre oy verdim Oy kullanmadım 2,0% 1,7% 0,4% 14,8% 34,3% 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45

38 S İ Y A S A L B U L G U L A R / P O L I T I S C H E E R G E B N I S S E 22 E Y L Ü L A L M A N F E D E R A L M E C L İ S İ ( B U N D E S T A G ) S E Ç İ M L E R İ N D E S İ Y A S İ T E R C İ H L E R D E T Ü R K İ Y E V E G E Z İ PA R K I O L AY L A R I E T K İ S İ

39 Mayıs-Temmuz 2013 arasında Türkiye de yaşanan Gezi Eylemleri Almanya da da önemli yankı bulmuştu Bu durumun Türkiye kökenlilerin seçim davranışlarına etkisi konusunda ciddi tartışmalar yaşanmış, Türklerin geleneksel olarak oy verdikleri partilerin Türk Hükümetine yönelik çok sert eleştirel tavırlarının seçimlere de yansıyabileceği beklentisi oluşmuştu Araştırmada bu konudaki etkinin % 19 lar düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir Bir sonraki soru ile eğer etkisi olduysa, bunun ne yönde olduğu sorulmuştur Burada da ciddi bir siyasal davranış yoğunlaşmasından söz etmek oldukça zordur

40 Türkiye'de yaşanan Gezi Parkı olayları ve Almanya'daki siyasetçilerin Türkiye Hükümetine yönelik eleştirileri sizi seçime katılmanız ya da siyasi tercihiniz konusunda etkiledi mi? Kısmen 4% Bilmiyorum 3% Hayır Etkilemedi 77% Cevapsız 1% Evet Etkiledi 15%

41 Türkiye`de yaşanan Gezi Parkı olayları tercihlerinizi etkilediyse, ne yönde etkiledi? CEVAPSıZ 11% SEÇIMLERE KATILMA YÖNÜNDE 26% SEÇIMLERE KATILMAMA YÖNÜNDE 6% TÜRK HÜKÜMETINI ELEŞTIREN SIYASILERE OY VERMEMEK/DESTEK OLMAMAK YÖNÜNDE 33% TÜRK HÜKÜMETINI ELEŞTIREN SIYASILERE OY VERMEK/DESTEK OLMAK YÖNÜNDE 24% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

42 UYUM / ENTEGRASYON / KATILIM

43 TÜRKİYE KÖKENLİ ALMAN VATANDAŞLARININ ALMANYA FEDERAL MECLİSİ (BUNDESTAG) Göçmenler konusunda Entegrasyon ya da daha Türkçesi ile Uyum konusu son yirmi yılın en çok kullanılan kavramlarından birisi olmakla birlikte, bunların bir eşitliği değil, daha çok var olan ana kültüre ve yaşama uymayı neredeyse zorunlu kılan içeriği gereği gerçek anlamda bir karşılığı olduğu söylenemez Bu anlamda katılım ve karşılıklı uyum, Çokkültürlülük modern dünyada daha rahatlıkla kullanılabilecek ve açıklayıcılığı olan kavramlar olduğu açıktır Bu çerçevede özellikle de Türkiye kökenlilerin Almanya da bir uyum sorunu yaşadıklarından söz edilmesinin başlı başına problemli olduğu, hatta haksızlık olduğu açıktır Yaptığımız çalışmada uyum yerine insanların kendilerini evlerinde hissetme duygularını sormayı uygun bulduk ve araştırmada Kendinizi Almanya'ya NE DERECEDE entegre olmuş yani evinizde gibi hissediyorsunuz? 0'dan (hiç) 10'a (tam) kadar olan skalada değerlendirir misiniz? sorusunu yönelttik Bu soru çerçevesinde son yıllarda yapılan bütün çalışmalarda benzer sonuçlara ulaşılmaktadır Türkler kendilerini Almanya da evlerinde hissetmektedirler Bu konuda ortaya çıkan tablo, % 90 a varan bir oranla Türkiye kökenlinin yüksek düzeyde uyum algısı içinde olduğunu göstermektedir Bu çerçevede kendilerini uyumsuz, yabancı, misafir olarak niteleyen partilerden uzak durulması da anlaşılabilir

44 Kendinizi Almanya'ya NE DERECEDE entegre olmuş yani "evinizde gibi" hissediyorsunuz? (bunu en az 0 ile en çok 10 arasında puanlandırın) 40% 3% 0% 1% 1% 1% 9,98 5% 10% 18% 9% 2% CEVAPSıZ

45 S İ Y A S A L B U L G U L A R / P O L I T I S C H E E R G E B N I S S E T Ü R K İ Y E D E K İ S İ YA S E T E İ L G İ V E T E R C İ H L E R

46 TÜRKİYE KÖKENLİ ALMAN VATANDAŞLARININ ALMANYA FEDERAL MECLİSİ (BUNDESTAG) Almanya da yaşayan Türkiye kökenlilerden TC vatandaşlığına sahip olanlar, ilki 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde olmak üzere artık bulundukları yerlerden Türkiye deki genel seçimler için oy kullanabileceklerdir Bu durum önemli bir heyecan ve ilgi yaratmıştır Almanya da uzun süredir bulunan ve ama vatandaşlığı bulunmayan pek çok kişi için bu Anayasal hak, belki de ilk kez oy kullanmaya imkan verecektir Bu çerçevede TC vatandaşlarının Türkiye deki seçimlere bakışı ve tercihleri konusu da bu araştırma çerçevesinde değerlendirilmiştir Türkiye de yapılacak seçimlerde oy kullanma bulunduğunuz ülkede mümkün hale getirildi Türkiye seçimleri için oy kullanmaya gidecek misiniz?» sorusuna gelen cevap, ilginin çok yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir Çifte vatandaşlığı bulunduğu için Türkiye seçimleri için oy hakkı olan içinde seçimlere ilgi % 84 düzeyinde görünmektedir

47 TÜRKIYE'DE YAPıLACAK SEÇIMLERDE OY KULLANMA, BULUNDUĞUNUZ ÜLKEDE MÜMKÜN HALE GETIRILDI TÜRKIYE SEÇIMLERI IÇIN OY KULLANMAYA GIDECEK MISINIZ? Giderim 16% (% 84) Gitmem 3% Kararsızım 1% Cevapsız 1% Türk vatandaşı değilim [YÜZDE] Seçime giderim 84 %

48 Seçimlere katılma hakkı, yani TC vatandaşı olsun olmasın, oy kullanma imkanınız olsa kime oy verirsiniz diye sorulduğunda, AK Parti nin % 35,97 ile birinci sırada olduğu görülmektedir CHP % 16,11, MHP % 2,39, BDP % 2,81 düzeyinde ilgi görmektedir Kararsız (% 229), Hiçbiri (% 8) ve Cevapsızlar (% 7,4) bütün partilere oransal olarak dağıtıldığında AK Parti % 58, CHP % 26, BDP % 5 ve MHP % 4 oya denk gelmektedir

49 Türkiye`de bugün genel secimler yapılsa ve oy verme imkaniniz olsa hangi partiye oy verirsiniz? (Vatandaş Olsun Olmasın Bütün Türkiye Kökenlilere Soruldu (2244 kişi)) (Kararsızlar partilere dağıtıldı) BDP 5% CHP 26% Diger 7% MHP 4% AK Parti 58%

50 KİMLİK (Kendinizi Nasıl Tanımlarsınız?)

51 TÜRKİYE KÖKENLİ ALMAN VATANDAŞLARININ ALMANYA FEDERAL MECLİSİ (BUNDESTAG) Kimlik konusu özellikle de ulusaşırı göçmenler bakımından son derece önemli bir çalışma alanına dönüşmüştür Sadece farklı ülke kökenleri değil, aynı ülkenin farklı dini, etnik ve kültürel özellikleri de Türkiye kökenlilerin kimlikleri içinde önemli bir yer tutmaktadır Almanya da yaşayan Türkiye kökenlilerin kendilerini nasıl tanımladıkları soruna verdikleri cevaplar oldukça ilginçtir Alman vatandaşlığına geçmiş Türkiye kökenliler, toplumun her alanında yer alsalar ve kendilerini evlerinde hissettikleri vurgusunu çok net yapmış olsalar da kendilerini Alman olarak nitelemekten ısrarla kaçınmaktadırlar Türkiye kökenli Alman vatandaşları kendilerini en çok Türk-Müslüman, Türk, Türk-Müslüman-Alman, Türk-Alman olarak nitelemektedirler Bu cevapların toplamda % 70 i aştığı görülmektedir Türkiye kökenlilerin kendi etnik-dini-kültürel ayrışması ise oldukça sınırlı görülmektedir Özellikle Almanya da çok ön plana çıkan Alevi ve Kürtler araştırmaya olağanüstü küçük değerler ile yansımışlardır İlginç biçimde kendini sadece Alevi olarak tanımlayanların oranı %1,2, Kürt olarak tanımlayanların oranı ise %2,20 olarak tespit edilmiştir Oysa mesela bir Kürt Partisi olarak kabul edilen ve kolay kolay Kürt olmayanların oy vermediği BDP ye oy vereceğini ifade edenler % 3-5 arasındayken, kendini Kürt, Alevi-Kürt-Alman, Kürt-Alman, Kürt-Müslüman-Alman, AleviKürt, olarak niteleyenlerin oranı % 3 olmaktadır Aleviliğin kimlik ilişkisi içinde bulunduğu, Alevi-Kürt-Alman, Alevi-Türk, Alevi-Türk-Alman, Alevi-Kürt toplam oran ise % 5,1 dir

52 KENDINIZI NASıL TANıMLARSıNıZ? Alevi-Kürt-Alman Kürt-Alman Kürt/Müslüman/Alman Alevi/Türk/Alman Alevi-Kürt Alevi Alevi/Türk Avrupalı Türk-Avrupalı Türk-Alman Türk Türk/Müslüman/Alman Türk/Müslüman Cevapsız Diğer 0,10% 0,60% 0,60% 0,80% 0,90% 1,20% 2,10% 3,69% 4,79% 2,59% 4,99% 8,08% 13,57% 13,97% 37,72%

53 TÜRKİYE KÖKENLİ ALMAN VATANDAŞLARININ ALMANYA FEDERAL MECLİSİ (BUNDESTAG) SEÇİMLERİNDE SİYASAL DAVRANIŞLARI Eylül-Ekim 2013 Proje Yöneticisi / Raporlama: DoçDr M Murat ERDOĞAN * wwwmmuraterdogancom * wwwhugohacettepeedutr

TÜRKİYE KÖKENLİ ALMAN VATANDAŞLARININ ALMANYA FEDERAL MECLİSİ (BUNDESTAG) SEÇİMLERİNDE SİYASAL DAVRANIŞLARI

TÜRKİYE KÖKENLİ ALMAN VATANDAŞLARININ ALMANYA FEDERAL MECLİSİ (BUNDESTAG) SEÇİMLERİNDE SİYASAL DAVRANIŞLARI TÜRKİYE KÖKENLİ ALMAN VATANDAŞLARININ ALMANYA FEDERAL MECLİSİ (BUNDESTAG) SEÇİMLERİNDE SİYASAL DAVRANIŞLARI Eylül-Ekim 2013 Proje Yöneticisi / Raporlama: DoçDr M Murat ERDOĞAN merdogan1103@gmailcom * +90

Detaylı

Ekonomik Veriler: Almanya

Ekonomik Veriler: Almanya Ekonomik Veriler: Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.050 km² Nüfus 80,5 Mio. (2013) Nüfus ve yaş gurupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) Yaş piramidi (Bin) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Detaylı

Ekonomik Veriler: Almanya

Ekonomik Veriler: Almanya Ekonomik Veriler: Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.7 km² Nüfus 80,8 Milyon (20) Nüfus ve yaş grupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) Yaş piramidi (Bin) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Detaylı

KARARSIZ AK PARTĠ SEÇMENĠ PARTĠSĠNE DÖNÜYOR

KARARSIZ AK PARTĠ SEÇMENĠ PARTĠSĠNE DÖNÜYOR Türkiye 7 Haziran 2015'te yapılacak milletvekili genel seçimlerine hazırlanırken araştırma şirketleri de seçmenlerin nabzını tutmaya devam ediyor. Genel seçim öncesi Politic's Araştırma Şirketi'nce yapılan

Detaylı

DATA 4U Araştırma Merkezi

DATA 4U Araştırma Merkezi DATA 4U Araştırma Merkezi Almanya`da ve Avrupa`da 20 Yıl Etnik Pazar ve Medya Araştırma Merkezi Sayfa 1 Faaliyetlerimiz Medya Araştırması Yılda bir kaç defa gerçekleştirilen Türk televizyon kanallarının

Detaylı

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 19 NİSAN 2017 NOT: BU DOSYADA İLETİLEN VERİLER GÖRSELLEŞTİRİLİRKEN SLİDE DA BELİRTİLEN LOGO, ÖRNEKLEM BİLGİSİ (N=) VE IPSOS SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Detaylı

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 20-23 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Muş Belediyesi

Detaylı

AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014

AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 23-25 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Ağrı Belediyesi

Detaylı

ĠKĠ DĠL TARTIġMASI SEÇMEN ÜZERĠNDE SANDIĞA GĠDERKEN BÜYÜK BĠR ETKĠ YARATMIYOR...

ĠKĠ DĠL TARTIġMASI SEÇMEN ÜZERĠNDE SANDIĞA GĠDERKEN BÜYÜK BĠR ETKĠ YARATMIYOR... Türkiye Siyasi Eğilim Araştırması Ocak 2011 MARMARA SOSYAL ARAġTIRMALAR ve DANIġMANLIK şirketinin BĠLAL KALYONCU yönetiminde yaptığı "Türkiye Siyasi Eğilim /OCAK 2011 araştırmasının sonuçları bu pazar

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Mart 2014 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması PollMark Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Siyasi Gündem Araştırmalarının

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

SEÇMENLERİN TOPLUMSAL PROFİLİ VE SİYASAL EĞİLİMLERİ: SINIF, TOPLUMSAL CİNSİYET, ETNİSİTE, DİN, İDEOLOJİ VE GEZİ OLAYLARI

SEÇMENLERİN TOPLUMSAL PROFİLİ VE SİYASAL EĞİLİMLERİ: SINIF, TOPLUMSAL CİNSİYET, ETNİSİTE, DİN, İDEOLOJİ VE GEZİ OLAYLARI SEÇMENLERİN TOPLUMSAL PROFİLİ VE SİYASAL EĞİLİMLERİ: SINIF, TOPLUMSAL CİNSİYET, ETNİSİTE, DİN, İDEOLOJİ VE GEZİ OLAYLARI SAMER araştırma merkezi, 23 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında İstanbul ve İzmir

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI Ağustos, 2014 İçindekiler Araştırma Hakkında Örneklemin Demografisi Cumhurbaşkanlığı Seçimlerindeki Seçmen Davranışına Yönelik Analizler Genel Seçimlerde

Detaylı

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105]

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] 22 Mayıs 2014 Vera Araştırma Tel: (0216) 465 8066 www.veraarastirma.com 2014 Vera Tüm hakları saklıdır Bu araştırmanın finansal

Detaylı

EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA

EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA . Içindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 2-5 AMAÇ, KAPSAM, YÖNTEM VE SÜREÇ... 6-7 ÖRNEKLEM... 8-9 DEMOGRAFİK BULGULAR... 10-13 TEMEL BULGULAR... 14-29 OY TERCİHLERİ...

Detaylı

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü için gerçekleştirilmiştir. 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 8 Haziran 2015 2015 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da

Detaylı

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015 SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI Ekim - 2015 İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2. DEMOĞRAFİK BİLGİLER 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2 SUNUŞ TÜSİAR 2002 den beri araştırma sektöründe faaliyet

Detaylı

15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor?

15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor? 15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor? Araştırma TÜİK bölgeleme sistemi NUTS2 kategorisinde yer alan 26 ilde gerçekleştirilmiştir Araştırma CATI (Bilgisayar destekli telefonla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1... Teknik veriler 2... Dergi profili 3... ½ milyon okuyucu 4... Erişim alanı : Ülke geneli

İÇİNDEKİLER. 1... Teknik veriler 2... Dergi profili 3... ½ milyon okuyucu 4... Erişim alanı : Ülke geneli MEDYA VERİLERİ 2015 İÇİNDEKİLER 1... Teknik veriler 2... Dergi profili 3... ½ milyon okuyucu 4... Erişim alanı : Ülke geneli 5... Hedef kitle : Türk okuyucu 6... Almanya da yaşayan Türk nüfusu 7... Sayıca

Detaylı

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU Ekim, 2017 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi Bu araştırma Gezici Araştırma Merkezi tarafından, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin düşüncesini

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 17-24 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı İzmir Büyükşehir

Detaylı

Metodoloji Türkiye Ne Diyor?

Metodoloji Türkiye Ne Diyor? HAZİRAN 2013 Metodoloji Türkiye Ne Diyor? Araştırması İNC Araştırma ve İletişim Danışmanlığı tarafından 24-29 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulaması NUTS 2 sınıflamasına

Detaylı

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI 19 25 MAYIS 2015 1 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 GENEL SİYASİ TERCİHLER...5 GÜNDEM. 28 YEREL SORUNLAR..40 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...42 2 ARAŞTIRMANIN TEKNİK

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 Araştırma Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 17-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/ Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312)

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/ Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr 2 Araştırma Türkiye genelinde 31 ilde

Detaylı

Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. Doğu ERGİL Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Cengiz YILMAZ Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN NİSAN

Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. Doğu ERGİL Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Cengiz YILMAZ Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN NİSAN Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. Doğu ERGİL Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Cengiz YILMAZ Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN NİSAN - 2012 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi

Detaylı

GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR

GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR Konya Çözüm Sürecine Nasıl Bakıyor-2013 - Mayıs 1 Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 -

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 12 21 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Balıkesir

Detaylı

İşte 5 Araştırma Şirketinin Son Seçim Tahmini

İşte 5 Araştırma Şirketinin Son Seçim Tahmini On5yirmi5.com İşte 5 Araştırma Şirketinin Son Seçim Tahmini 12 Haziran'a az bir zaman kala 5 araştırma şirketinin bilen adamları seçim tahmini yaptı. İşte o tahminler!.. Yayın Tarihi : 27 Mayıs 2011 Cuma

Detaylı

Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi

Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 17 Nisan 201 Yüzde (%) Birim SANDIK SONUÇLARI (yüzde) Seçim Tipi Partiler 30 BÜYÜKŞEHİR BB + 51 İGM 30 BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ

Detaylı

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI 13 DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI NİCEL SAHA ARAŞTIRMASI Araştırmayı Yürüten&Raporu Hazırlayan Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) 1.1.13 İÇİNDEKİLER I. Yöntem ve Örneklem...

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU A. HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ... 3 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri... 3 TBMM nin Açılması...

Detaylı

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi Erol Tuncer - 18 Ağustos 2014 Bu değerlendirme, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin -Yüksek Seçim Kurulu tarafından 15 Ağustos 2014 tarihinde açıklanan-

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU 27 Şubat 2017 tarihinde Bolu merkez de 1283 seçmenle bir anket gerçekleştirdik. Bu ankette seçmenlere, İkameti, yaşı, cinsiyeti, mesleği, eğitimi, son genel seçimde hangi partiye

Detaylı

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI -Oscar Ödülleri Farkındalığı ve Ermeni Sorunu- ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Ünal BİLİR MART - 2010 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

Detaylı

ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma Hakkında Seçmen Davranışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERİ ANKETİ

2014 YEREL SEÇİMLERİ ANKETİ 214 YEREL SEÇİMLERİ ANKETİ Anket Amacı 214 Yerel Seçimleri Anketi nin amacı: Ankete katılan kişilerin 214 yerel seçimlerinde destekledikleri ve desteklemedikleri siyasi partileri ölçmek, kullandıkları

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 4 Kasım 2015 Not: bu dosyada iletilen veriler görselleştirilirken slide da belirtilen logo, örneklem bilgisi (n=) ve Ipsos

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ...IX KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM SEÇİM DÖNEMİ

İÇİNDEKİLER SUNUŞ...IX KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM SEÇİM DÖNEMİ I İÇİNDEKİLER SUNUŞ......IX KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM SEÇİM DÖNEMİ A. SEÇİM DÖNEMİNE GİRİŞ... 3 Cumhurbaşkanlığı Seçimi... 3 Erken Seçim Kararı... 4 B. SEÇİM DÖNEMİNDEKİ YASAL DÜZENLEMELER... 5 C. SEÇİM

Detaylı

Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri

Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri Tonguç Çoban 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Seçmenler kimleri seçiyor? Muhtar Belediye Meclis Üyeleri Belde veya İlçe Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması 2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Yaklaşan Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkacak tablonun önceden tahmin edilmesi araştırmanın en temeldeki amacı

Detaylı

tepav Haziran2011 N201143 POLİTİKANOTU 12 Haziran 2011 Seçiminde Seçim Sisteminin Parlamento Yapısına Etkileri

tepav Haziran2011 N201143 POLİTİKANOTU 12 Haziran 2011 Seçiminde Seçim Sisteminin Parlamento Yapısına Etkileri POLİTİKANOTU Haziran2011 N201143 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Dr. Türkmen Göksel Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr. Yetkin Çınar Öğretim Üyesi, Ankara

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM 2011 den 2015 e DOĞRU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM 2011 den 2015 e DOĞRU VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII I. BÖLÜM 2011 den 2015 e DOĞRU A. 2011 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ... 3 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri... 3 TBMM nin Açılması... 4 Bağımsız

Detaylı

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı. K.MARAŞ'TA SON ANKET Anket Sonuçları MHP yi İşaret Etti Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Detaylı

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 BATMAN ERKEN SEÇİM M SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma rma Hakkında Seçmen Davranış ışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler

Detaylı

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU 2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU HAZIRLAYAN 27.04.2014 RAPOR Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN 1. İşgücü Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Görünümü Toplam nüfusun

Detaylı

Prof. Dr. Özer SENCAR

Prof. Dr. Özer SENCAR ŞUBAT- 2013 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Şubat 2013 te gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

FRANSA DAKİ TÜRKİYE KÖKENLİLERİN GÜNCEL KONULARDAKİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ ARAŞTIRMASI (ŞUBAT/MART/ NİSAN 2012)

FRANSA DAKİ TÜRKİYE KÖKENLİLERİN GÜNCEL KONULARDAKİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ ARAŞTIRMASI (ŞUBAT/MART/ NİSAN 2012) FRANSA DAKİ TÜRKİYE KÖKENLİLERİN GÜNCEL KONULARDAKİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ ARAŞTIRMASI (ŞUBAT/MART/ NİSAN 2012) Araştırma Yöneticisi Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 NİSAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

ORDU ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ORDU ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 ORDU ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma Hakkında Seçmen Davranışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler Örneklemin

Detaylı

İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015

İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015 İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 16 23 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Örneklem

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı TOPLUM BİR NOKTADA HEM FİKİR PEKİ AMA NASIL: ÜÇ TEMEL SORU Toplumun görüşleri alındı mı? Katılımcı

Detaylı

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Kasım 2014 GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Anketin Amacı 29 Haziran

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Doç. Dr. Sıtkı YILDIZ

Detaylı

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI:

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: Diyarbakır, Batman, Mardin, Bitlis İletişim: www.yorsam.org Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ,SURİYE YE ASKERİ MÜDAHALE VE ÇATIŞMALI DURUMA İLİŞKİN ALGI, TUTUM VE BEKLENTİLER SAHA ARAŞTIRMA RAPORU EYLÜL 2016

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ,SURİYE YE ASKERİ MÜDAHALE VE ÇATIŞMALI DURUMA İLİŞKİN ALGI, TUTUM VE BEKLENTİLER SAHA ARAŞTIRMA RAPORU EYLÜL 2016 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ,SURİYE YE ASKERİ MÜDAHALE VE ÇATIŞMALI DURUMA İLİŞKİN ALGI, TUTUM VE BEKLENTİLER SAHA ARAŞTIRMA RAPORU EYLÜL 2016 Araştırma Amacı, Kapsamı ve Örneklemi Araştırma, Siyasal ve Sosyal

Detaylı

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI Basın Bülteni 16 Mayıs 2017 TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI Türkiye de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı araştırma olan Türkiye deki Gençlerin

Detaylı

ALMANYA DA 2013 HAZİRAN AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2013 HAZİRAN AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2013 HAZİRAN AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası 2011 yılı bahar ayından bu yana devam eden ekonomik büyümedeki yavaşlama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Leyla AYDEMİR 2. Adres Sancak Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 59 B Blok Kat 6 No:21 Yomra/Trabzon 3. Doğum Tarihi 12.01.1980 4. E-Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com 5. Öğrenim Durumu 10/2008

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi Furkan BEŞEL Ekim 2015 7 HAZİRAN DAN 1 KASIM A 7 Haziran 2015 te yapılan 25. Dönem milletvekili genel seçiminde 53.741.838 kayıtlı

Detaylı

Araştırma Notu 15/181

Araştırma Notu 15/181 Araştırma Notu 15/181 29 Nisan 215 İdeolojik Yönelimler Çatışma ve Güven Algısını Şekillendiriyor Çiğdem Ok*, Bahar Ayça Okçuoğlu** Yönetici Özeti Toplumlardaki elitlerin değerlerini, inançlarını ve tutumlarını

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR... XIII. I. BÖLÜM 2007 den 2011 e DOĞRU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR... XIII. I. BÖLÜM 2007 den 2011 e DOĞRU VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM 2007 den 2011 e DOĞRU A. 2007 SEÇİMİ ÖNCESİ ve SONRASINDAKİ GELİŞMELER... 3 2007 Seçimi Öncesi Gelişmeler... 3 22 Temmuz 2007

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Anket sonuçları

Detaylı

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11.1. Kentsel Çevrenin Değerlendirilmesi Bu bölümde görüşmecilerden, İstanbul ile ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermelere katılımına

Detaylı

Bundestagswahl am 22. September 2013

Bundestagswahl am 22. September 2013 Wahlverhalten türkeistämmigen Bürger bei der Bundestagswahl am 22 September 2013 September-Oktober 2013 Projekt Manager / Report: DoçDr M Murat ERDOĞAN wwwmmuraterdogancom * wwwhugohacettepeedutr merdogan1103@gmailcom

Detaylı

2015 Genel Seçimleri Milletvekili Aday Listelerinde Kadınlar

2015 Genel Seçimleri Milletvekili Aday Listelerinde Kadınlar ANKA Kadın Analiz 1 Nisan, 2015 2015 Genel Seçimleri Milletvekili Aday Listelerinde Kadınlar Ruziye Tali ankakadin.org ANKAKADIN Araştırma Merkezi ANKAKADIN Analiz 1 2015 Genel Seçimleri Milletvekili Aday

Detaylı

SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL

SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL 2010 REFERANDUMU ( TEK BİLEN ANDY-AR) I. AMAÇ Bu çalışmanın

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir. 10 Ağustos 2014 için gerçekleştirilmiştir. Araştırma Hakkında Araştırma, 10 Ağustos 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1500 seçmen

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Her gün gelen şehit haberlerine YETER İki yıldır bitmeyen seçim maratonuna YETER Siyasetçilerin

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013

Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013 Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Bu rapor;

Detaylı

AKP, CHP ve Umutsuzluk önde gidiyor

AKP, CHP ve Umutsuzluk önde gidiyor 2009, Mart, 26, AKP, CHP ve Umutsuzluk önde gidiyor AKP yüzde 47.9 u, CHP yüzde 23.5 i yakaladı ama halkın yüzde 49 u partilerden umutsuz 1 KONDA nın araştırmasına göre İl Genel Meclisi bazında AKP nin

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014 SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; Seçmenlerin siyasi parti tercihlerini ve ülke gündemini meşgul eden konularla ilgili kanaatlerini tespit etmektir.

Detaylı

1. VATANDAŞLARIMIZI İLGİLENDİREN GELİŞMELER İş Piyasası

1. VATANDAŞLARIMIZI İLGİLENDİREN GELİŞMELER İş Piyasası 1. VATANDAŞLARIMIZI İLGİLENDİREN GELİŞMELER 1.1. İş Piyasası İş piyasasındaki olumlu gelişme mayıs ayında da devam etmiştir. Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, tüm çalışanların sayısı 2010

Detaylı

( 25 ŞUBAT - 2 MART 2017 )

( 25 ŞUBAT - 2 MART 2017 ) 1 ( 25 ŞUBAT - 2 MART 217 ) ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUM ARAŞTIRMASI MEHMET ALİ KULAT MAK DANIŞMANLIK YÖN. KUR. BŞK. 532 749 14 22 2 Araştırmanın Kimliği Bu çalışma

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 3 II. GENEL DEĞERLENDİRME 6 III. BULGULAR.12 IV. DEMOGRAFİK SONUÇLAR 37 V. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI..

İÇİNDEKİLER I. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 3 II. GENEL DEĞERLENDİRME 6 III. BULGULAR.12 IV. DEMOGRAFİK SONUÇLAR 37 V. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI.. İÇİNDEKİLER I. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 3 II. GENEL DEĞERLENDİRME 6 III. BULGULAR.12 IV. DEMOGRAFİK SONUÇLAR 37 V. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI..40 2 I. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 3 ARAŞTIRMANIN ADI: Türkiye

Detaylı

BEDELLİ ASKERLİK ARAŞTIRMASI Nisan 2014

BEDELLİ ASKERLİK ARAŞTIRMASI Nisan 2014 BEDELLİ ASKERLİK ARAŞTIRMASI Nisan 2014 1 İçerik Giriş Yönetici Özet Bulgular Demografik Dağılım Askerlik Yapıp Yapmama Durumu 2011 Bedelli Yasasından Faydalanma Durumu Bedelli Askerlik Neden Çıkmalıdır

Detaylı

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 KONYA ERKEN SEÇİM M SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma rma Hakkında Seçmen Davranış ışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler

Detaylı

** Berlin Lalesi Türkiyemspor'a

** Berlin Lalesi Türkiyemspor'a http://ha-ber.net/index.php?option=com_content&task=view&id=7037&itemid=0 ** Berlin Lalesi Türkiyemspor'a B erlin'de bu yıl dördüncü kez verilen Berlin Lalesi ödülünü Türkiyemspor ile Almanca ve Türkçe

Detaylı

TÜRKİYE DE KİMLİKLER, KÜRT SORUNU VE ÇÖZÜM SÜRECİ ALGILAR VE TUTUMLAR

TÜRKİYE DE KİMLİKLER, KÜRT SORUNU VE ÇÖZÜM SÜRECİ ALGILAR VE TUTUMLAR TÜRKİYE DE KİMLİKLER, KÜRT SORUNU VE ÇÖZÜM SÜRECİ ALGILAR VE TUTUMLAR Eylül 2014 1 Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Hakan Yılmaz Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa

Detaylı

İşte Marpoll'ün Son Anketi

İşte Marpoll'ün Son Anketi İşte Marpoll'ün Son Anketi Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Işık; Araştırmada anketörlerimiz Şehit Abdullah Çavuş, Namık Kemal, Mağralı, Sakarya, Yunus Emre ve İsmet paşa

Detaylı