SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/ /12/2005 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan ihraç talepleri; hisse senedi için 162 adet, YTL., yatırım fonu katılma belgeleri için 58 adet YTL. ve emeklilik yatırım fonu payı için 20 adet YTL. ve finansman bonosu için 1 adet YTL., tahvil için 1 adet YTL. olmak üzere toplam 242adet YTL. dır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise hisse senedi için 164 adet YTL, yatırım fonu katılma belgeleri için 55 adet YTL., (kayıt tarihindeki piyasa değeri YTL.'dır) ve emeklilik yatırım fonu payı için 12 adet YTL. ve finansman bonosu için 1 adet YTL. olmak üzere toplam 232 adet, YTL. dır. (Tablo 1) tarihinden önce hisse senedi ihracı için 19, halka açılma için 6, yatırım fonu katılma belgesi için 16 başvuru bulunmaktadır. Tablo: 1 (Bin YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi ,73 Yatırım Fonu Katılma Belgesi (1) (2) Emeklilik Yatırım Fonu Payı Finansman Bonosu Tahvil TOPLAM ,73 NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri YTL dır. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri YTL dır tarihleri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 63 e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 56 olmuştur tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçmek/tavan yükseltmek için yapılan başvuru sayısı ise 5 dir. 1

2 B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Bu dönemde hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 5 adet ortaklık Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarı YTL., iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz dağıtılacak hisse senedi tutarı ise YTL. dir. (Tablo:2) Tablo: 2 (Bin YTL) Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul (Nakit İç Halka Menkul Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Balıkesir Elektromekanik San. ve Tesisleri A.Ş.(*) Hisse Senedi Burçelik Vana San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi Jantsa Jant San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi İnfo Men. Kıy. Yat. Ort. A.Ş. Hisse Senedi Hedef Menkul Kıy. Yat. Ort. A.Ş. Hisse Senedi (*)Şirket başvurusu, esas sözleşme değişikliği için yapılmış olup, iç kaynaklardan yapılacak bu sermaye artışına ilişkin genel kurul henüz yapılmamıştır. 2. Menkul Kıymet İhraç Başvuruları Ertelenen veya İşlemden Kaldırılan Ortaklıklar: Bu hafta içinde 1 ortaklığın menkul kıymet ihraç başvurusu talebi üzerine işlemden kaldırılmıştır. (Tablo 3) Tablo: 3 (BİN YTL) Hisse Senetleri Başvuru Menkul Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Tarihi Kıymetin (Nakit İç I. Halka Menkul Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler Bidaş Gıda San. ve Tic. A.Ş Hisse Senedi Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Bu dönemde yatırım fonu katılma payı ihracı nedeniyle 2 adet fon için toplam 2 ortaklık Kurul kaydına alınmak üzere Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatı incelemeye almıştır. Anılan fonlarca ihraç edilmek istenen pay tutarı YTL. dir. (Tablo:4) Tablo: 4 İhraç Edilecek Fon Unvanı Sermaye Piyasası Aracı 1. Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. B Tipi Yatırım Fonu Katılma Değişken Fonu Belgesi 2- S&P IFCI Türkiye A Tipi Akbank Borsa Yatırım Fonu Yatırım Fonu Katılma Belgesi Toplam Pay/Katılma Belgesi Sayısı (Milyon adet) (Bin YTL) Artırılan Tutar

3 C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Kurul tarafından bu hafta içinde 5 ortaklığın YTL. bedelli, YTL. iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo:5) Ortaklığın Unvanı 1. Maysan Makine ve Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bknz. Özel Durumlar Md.1) 2. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. 3. Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. (Bknz. Özel Durumlar Md.2) 4. Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. (Bknz. Özel Durumlar Md.3) 5. Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş. Tablo: 5 Ödenmiş veya Kayıtlı Çıkarılmış Sermayesi Sermaye Tavanı Eski Yeni (Bin YTL) İhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelli Bedelsiz (Nakit İç Temettüden Artırım) Kaynaklardan , , Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar : Kurul bu hafta 1 ortaklık tarafından kurulan toplam 1 adet yatırım fonu katılma belgesinin Kurul kaydına alınmasını uygun görmüştür. Kayda alınan katılma belgelerinin toplam nominal tutarı YTL. dır. (Tablo : 6) Ortaklığın Unvanı 1. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sirius B Tipi Değİşken Fonu ( YTL dan YTL na artırımı) Tablo: 6 Fon Tutarı Pay Sayısı Portföy Yapısı (Bin YTL) (Milyon) (%) Kamu Borçlanma Senedi %82,2 Borsa Piyasası İşlemleri %1,2 Ters Repo %16,6 D. ÖZEL DURUMLAR 1. Maysan Makina ve Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) nin kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılmasını ve ,43 YTL tutarındaki iştirak satış karının sermayeye ilave edilmesi suretiyle sermayesinin ,00 YTL den ,43 YTL ye artırılmasını teminen esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin tadiline talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. A) Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş.(Şirket) nin sermayesinin tamamı sermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak üzere YTL ndan YTL ye arttırılması ve esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6 ncı maddesinin tadiline Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin sermaye artırımına ilişkin esas sözleşmenin 6 ncı maddesinde Kurulumuz Kararında belirtilen değişikliklerin yapılması ve Şirket in esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Yönetim Kurulu kararının Kurulumuza iletilmesi koşuluyla olumlu karşılanmasına, B) Sermaye artırımının tamamen iç kaynaklardan yapılacağı ve madde tadil metninin bu aşamada genel kurulca onaylanmadığı dikkate alınarak, madde tadiline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izninin alınması ve madde tadilinin genel kurulca da onaylanması suretiyle ihraç edilecek YTL nominal değerli 4 üncü tertip B grubu hisse senetlerinin, Kurul kaydına alınmasına, C) Kayda alma belgesinin genel kurul evrakları ve iç kaynakların sermaye hesabına aktarıldığına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Kurulumuza iletilmesinden sonra Şirket e verilmesine, 3

4 D) Şirket in vergi mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında (yasal kayıtlar) geçmiş yıllar zararının tamamının mahsup edilmesi ile ilgili olarak, söz konusu mahsup işleminin bu defaki sermaye arttırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin görüşüleceği genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulması gerektiğinin Şirket e bildirilmesine 3. Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin, ,- YTL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı öz sermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak üzere ,- YTL den ,- YTL ye artırılması nedeniyle ihraç edeceği toplam ,- YTL nominal değerli 19 uncu tertip payların Kurul kaydına alınması talebinin olumlu karşılanmasına 4. Çamsan Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) tarihli olağan genel kurul kararı uyarınca 2004 yılı temettüünün dağıtılması aşamasında temettü ödemelerinin yeni pay alma kuponu karşılığında yapılmasına ilişkin talebinin; 1) 1-5 tertip hisse senetlerine ilişkin temettü ödemelerinin 16 numaralı yeni pay alma kuponu karşılığında, 6-14 tertip hisse senetlerine ilişkin temettü ödemelerinin ise 2004 yılı kar payı kuponu karşılığında yapılması, 2) 6-14 tertip hisse senetlerinin üzerinde bulunan 16 numaralı yeni pay alma kuponunun iptal edilmesi, 3) 2004 yılı temettüünün dağıtım esaslarına ilişkin Kurulumuz düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarında bulunulması, 4) Şirketin kar payı dağıtımına ilişkin duyuru metninde konu hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi, şartlarıyla olumlu karşılanmasına 5. Çamsan Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) nin esas sözleşme değişikliği konulu başvurusuna ilişkin olarak; A) Birikimli oy sistemi kapsamından çıkarılmasına ilişkin talebinin red edilmesine, B) Esas sözleşmenin 6, 9, 14 ve 17. maddelerinin değiştirilmesi ve esas sözleşmeye YTL ye uyum amaçlı bir geçici madde eklenmesi talebi konusunda; i. Esas sözleşmenin 9, 10, 11, 12, 14 ve 19. maddelerinin Ordu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi nin tarih ve E.2004/311, K.2005/96 sayılı kararı ile iptal edilmiş olduğu ve söz konusu kararın TTK.md.383 gereğince kesinleştikten sonra hüküm ifade edeceği dikkate alınarak, Kurulumuza iletilen esas sözleşmenin 9 ve 14 üncü maddelerine ilişkin tadil metinlerinde yer alan eski metin lerin, iptal kararı bu aşamada henüz kesinleşmediğinden geçerli kabul edilmesine, Ancak, Şirket in; Kurulumuzca onaylanacak 9. ve 14. maddelere ilişkin tadil metinlerinin genel kurulda ortaklarca kabulüne kadar geçecek sürede, esas sözleşmenin 9, 10, 11, 12, 14 ve 19. maddelerinin Ordu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi nin tarih ve E.2004/311, K.2005/96 sayılı kararı ile iptali hükmünün kesinleşmesi halinde eski metin ifadeleri değişeceğinden Kurulumuzdan yeniden onay alınmasının gerekeceği hususunda bilgilendirilmesine, ii) Esas sözleşmenin Yönetim Kurulu nun Süresi başlıklı 9. maddesi ile Denetçiler başlıklı 14. maddelerinde yapılan değişiklik ile metinden çıkarılan ikinci fıkranın, Kurulumuzun Seri:IV, No:31 Tebliği nin (6/c) hükmü gereğince yeniden metne eklenerek, bu hususta alınacak yönetim kurulu kararı ve yeni madde tadil metinlerinin Kurulumuz kararının tebliğinden itibaren 5 (beş) işgünü içinde Kurulumuza iletilmesi halinde olumlu karşılanmasına, iii) Esas sözleşmenin Toplantının Yeri başlıklı 17. maddesinin tadili ile esas sözleşmeye YTL ye uyum amacıyla hazırlanan Geçici Madde-1 in eklenmesinin olumlu karşılanmasına, iv) Mevcut esas sözleşme değişikliği talebinin, borsada halka açılma amaçlı olarak yapılmak istenilen esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6. maddesinin değişikliğine ilişkin kısmının ise, halka açılma iradesine ilişkin genel kurul kararı ile Kurulumuza yapılacak yeni başvuru kapsamında değerlendirmeye alınmak üzere bu aşamada işlemden kaldırılmasına, v) Ancak sermaye başlıklı 6. maddeye ilişkin olarak, söz konusu maddenin sadece YTL ye uyum amaçlı olarak tadilini içerecek şekilde yeni bir madde tadil metni hazırlanarak, konuya ilişkin yönetim kurulu kararı ile birlikte Kurulumuz kararının tebliğinden itibaren 5 (beş) işgünü içinde Kurulumuza iletilmesine, vi) Esas sözleşmenin 6, 9, 14, 17 ve geçici-1 maddelerine ilişkin Kurulumuz onaylı tadil metinlerinin, yukarıdaki kapsamda yenilenmesi gereken 6., 9, 14. madde tadil metinleri ve bunlara ilişkin yönetim kurulu kararlarının Kurulumuza iletilmesini müteakip Şirket e verilmesine, C) Şirket in halka açılma talebiyle yapılacak başvurularının, ortakları arasındaki mevcut hukuki sorunlar çözüldükten ve halka açılma iradesine ilişkin genel kurul kararı Kurulumuza iletildikten sonra değerlendirmeye alınmasına, 6. Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin (Şirket) , , ve hesap dönemlerine ilişkin mali tabloları ve bağımsız denetim raporları ile tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile ilgili belgelerin incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitler çerçevesinde; a) hesap döneminden başlamak üzere, takip eden tüm hesap dönemlerine ilişkin mali tabloların ve söz konusu mali tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarının Seri:XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre yeniden düzenlenerek Kurul a ve yayımlanmak üzere İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na bildirilmesi; ayrıca konunun yapılacak ilk genel kurul gündemine alınması ve özel durum açıklaması yapılması suretiyle kamuya duyurulması gerektiğinin, b) Şirket tarafından Kurulumuza yapılmış olan bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun, mali tablolara ilişkin düzeltmelerin tamamlanıp Kurulumuza bildirilmesinden sonra dikkate alınacağının, c) 2005/2 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan, Kurulumuzun tarih ve 1630 sayılı kararının uygulaması hakkında duyuru metninde yer alan hüküm gereği, hesap dönemine ilişkin mali tablolarda yer alan 4

5 geçmiş yıl zararlarının mahsup işlemine konu edilmemesi hususunun gerekçesi ile birlikte yapılacak ilk genel kurul toplantısında, genel kurulun bilgisine sunulması gerektiğinin, Şirket e bildirilerek, Şirket in Kurulumuz düzenlemelerine uyum konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği hususunda uyarılmasına 7. Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının yatırım yaptıkları girişim şirketlerine ilişkin olarak kamuya yapılacak açıklamalar konusunda; Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının yatırım yaptığı girişim şirketlerinin faaliyetlerinde, mali yapılarında ve yönetim/sermaye ilişkilerinde ortaya çıkan değişikliklerle ilgili olarak; Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin 5. maddesinin (h-9) bendi kapsamında kamuya yapılacak açıklamalarda; a) Girişim sermayesi yatırım ortaklığının girişim şirketindeki sermaye payı dikkate alınarak hesaplanmak suretiyle, girişim sermayesi yatırım ortaklığının bir varlık ya da ilgili mali tablo kaleminde %10 ve üzerindeki bir oranda değişiklik yaratacak bilgilerin, b) Yukarıda belirtilen oran ile sınırlı olmamakla birlikte; girişim şirketlerinin faaliyetlerinde, mali yapılarında ve yönetim/sermaye ilişkilerinde ortaya çıkan ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları açısından sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırım kararlarını etkileyebilecek ve mevcut koşullar altında önemli olarak addedilebilecek olan bilgilerin, kamuya açıklanması gerekmektedir. şeklindeki kararın Kurul İlke Kararı olarak benimsenmesine 8. Kurulumuzun tarih ve 54 sayılı toplantısında; 1) Kurulumuzun tarih ve 40/1243 sayılı kararı çerçevesinde, aracılık komisyonu oranının aracı kurum ve müşteri arasında serbest olarak belirlenebilmesi uygulaması çerçevesinde, haksız rekabete yol açmamak koşuluyla aracı kurumlarca komisyon iadesinde bulunulabileceğine, 2) Aracı kurumlar tarafından; i. Konferans, seminer, forum, panel, yemek veya buna benzer etkinliklerde dağıtılan ve ekonomik değeri sembolik olan hatıra niteliğindeki hediyelerin, ii. Ajanda, kalem, takvim gibi tanıtım amacına yönelik olarak hazırlanan ve ekonomik değeri sembolik olan reklâm ürünlerinin, iii. Kitap, dergi, makale, cd, dvd veya buna benzer nitelikte olan ürünlerin müşterilere verilmesinin promosyon kampanyası dışında kabul edilmesi ve bu tür promosyon uygulamaları için Kurulumuzun tarih ve 40/1243 sayılı kararı çerçevesinde Kurula herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek bulunmadığına, 9. GFC General Finans Menkul Değerler A.Ş nin Kadıköy/İstanbul da irtibat bürosu açma talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvurunun olumlu karşılanmasına 10. Çağdaş Menkul Değerler A.Ş.(Aracı Kurum) nin sermayesini YTL. ndan YTL. na artırması nedeniyle ana sözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiş olup, bu artırım sırasındaki ortaklık yapısı değişikliği aşağıdaki tabloda yer almaktadır. ARACI KURUMUN ORTAKLIK YAPISI ORTAĞIN ADI SOYADI SERMAYE ARTIRIMINDAN ÖNCE Pay Tutarı Pay Oranı (YTL) (%) SERMAYE ARTIRIMINDAN SONRA Pay Tutarı Pay Oranı (YTL) (%) Karaca Berki Özmen , , Elif Germirli , , Sait Feyzioğlu , , H.Hayri Feyzioğlu , , M.H.Haluk Germirli , , Hacer Şule Özmen 1, TOPLAM ,00 100, ,00 100,0 11. Bender Menkul Değerler A.Ş. nin kendi talebi doğrultusunda portföy yöneticiliği yetki belgesinin iptal edilmesine karar verilmiştir. 5

6 12. Ticaret Menkul Değerler A.Ş nin (Aracı Kurum) ortaklık yapısında Tasfiye Halindeki Türk Ticaret Bankası A.Ş. ne ait olan % 89,99840 oranındaki payın MCT INTERNATIONAL BV ye devredilmesine izin verilmiştir. 13. TSKB Menkul Değerler A.Ş. nin talebi üzerine halka arza aracılık ve portföy yöneticiliği yetki belgelerinin iptaline karar verilmiştir. 14. Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senedinde döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerinin Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasına ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle; A) (1979 İstanbul doğumlu, Mehmet Hanimi oğlu) Yalçın KAYA, hakkında SPKn nun 47/A-2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere 49 ncu madde uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, B) SPKn nun 46 ncı maddesinin 1 nci fıkrasının (i) bendi uyarınca, Yalçın KAYA hakkında Kurulumuzun daha önceki kararlarıyla getirilmiş olan borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda geçici olarak işlem yapma yasağının tekrarlanmasına, 15. Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (Ersu) hisse senedinde döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerinin Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasına ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle; A) (1972 Razgrat doğumlu, Mustafa - Raziye oğlu T.C. Kimlik No: ) Belgin ATALAY, (1965 Cuhumen doğumlu, Ahmet Fevziye oğlu T.C. Kimlik No: ) Vahdet GÜLER, (1965 Kubrat Bulgaristan doğumlu, Muharrem Fatma oğlu T.C. Kimlik No: ) Sezgin AYIK, (1963 Razgrat doğumlu, Ömer Ümmügül oğlu T.C. Kimlik No: ) Metin ÖZGÜR, (1958 İstanbul doğumlu, Mehmet Lütfü Vasine oğlu) Cihan SÜTŞURUP hakkında SPKn. nun 47/A-2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere 49 ncu madde uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, B) SPKn nun 46 ncı maddesinin 1 nci fıkrasının (i) bendi uyarınca, Belgin ATALAY, Vahdet GÜLER, Sezgin AYIK, Metin ÖZGÜR ve Cihan SÜTŞURUP hakkında Kurulumuzun daha önceki kararları ile getirilmiş olan borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda geçici olarak işlem yapma yasağının tekrarlanmasına, 16. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. (TKB) hisse senedinde döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerinin Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasına ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle; A) (1979 İstanbul doğumlu, Mehmet Hanimi oğlu) Yalçın KAYA, (1967 Vetersen / ALMANYA doğumlu, Sabri Elif oğlu) Murat İLGEÇ hakkında SPKn nun 47/A-2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere 49 ncu madde uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, B) SPKn nun 46 ncı maddesinin 1 nci fıkrasının (i) bendi uyarınca, Yalçın KAYA ve Murat İLGEÇ hakkında Kurulumuzun önceki kararlarıyla getirilmiş olan borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda geçici olarak işlem yapma yasağının tekrarlanmasına, 17. Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (Dardanel) hisse senedinde, döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak SPKn nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasına ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle; A) (1979 İstanbul doğumlu, Mehmet Hanimi oğlu) Yalçın KAYA, hakkında SPKn nun 47/A-2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere 49 ncu madde uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, B) SPKn nun 46 ncı maddesinin 1 nci fıkrasının (i) bendi uyarınca, Yalçın KAYA hakkında Kurulumuzun daha önceki kararlarıyla getirilmiş olan borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda geçici olarak işlem yapma yasağının tekrarlanmasına, 18. Ceylan Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ceylan, Şirket) hisse senetlerinde döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak SPKn nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasına ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle; A) Muhsin Ahmet UZ (T.C. Kimlik No: , Ana Adı: Mehlika Gönül, Baba adı: İhsan, Doğum Yılı:1963) hakkında SPKn nun 47/A-2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere 49 ncu madde uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, B) SPKn nun 46 ncı maddesinin 1 nci fıkrasının (i) bendi uyarınca, Muhsin Ahmet UZ hakkında Kurulumuzun daha önceki kararlarıyla getirilmiş olan borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda geçici olarak işlem yapma yasağının tekrarlanmasına, 6

7 19. Ceylan Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ceylan, Şirket) hisse senetlerinde döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak SPKn nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasına ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle; A) Mehmet AKDERE (T.C. Kimlik No: , Gürün doğumlu, Dudu ve Hüsük oğlu) ve Yakup KAYA (T.C. Kimlik No: , Kars-Selim doğumlu, Simizar ve Vahdettin oğlu) hakkında SPKn nun 47/A-2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere 49 ncu madde uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, B) SPKn nun 46 ncı maddesinin 1 nci fıkrasının (i) bendi uyarınca, Mehmet AKDERE ve Yakup KAYA hakkında Kurulumuzun daha önceki kararlarıyla getirilmiş olan borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda geçici olarak işlem yapma yasağının tekrarlanmasına, 20. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Karsan veya Şirket) hisse senetlerinde döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak, SPKn nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasına ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle; A) Yalçın KAYA (1979 İstanbul doğumlu, Mehmet Hanimi oğlu) hakkında SPKn nun 47/A-2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere SPKn nun 49 ncu madde uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, B) SPKn nun 46 ncı maddesinin 1 nci fıkrasının (i) bendi uyarınca, Yalçın KAYA hakkında Kurulumuzun daha önceki kararlarıyla getirilmiş olan borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda geçici olarak işlem yapma yasağının tekrarlanmasına, 21. Kristal Kola ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. (Kristal Kola veya Şirket) hisse senetlerinde döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak, SPKn nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasına ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle; A) Yalçın KAYA (1979 İstanbul doğumlu, Mehmet Hanimi oğlu) hakkında SPKn nun 47/A-2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere SPKn nun 49 ncu madde uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, B) SPKn nun 46 ncı maddesinin 1 nci fıkrasının (i) bendi uyarınca, Yalçın KAYA hakkında Kurulumuzun daha önceki kararlarıyla getirilmiş olan borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda geçici işlem yapma yasağının tekrarlanmasına, 22. Mazhar Zorlu Holding A.Ş. (Mazhar Zorlu Holding, MZHLD) hisse senedinde döneminde gözlenen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda; A) SPKn nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle Emre SUNAKAN hesabına işlem gerçekleştiren 1979 İstanbul doğumlu, Mehmet-Hanimi oğlu, TC kimlik numaralı Yalçın KAYA ve 1977 İstanbul doğumlu, İsmail-Fethiye oğlu, TC kimlik numaralı Serkan MIRIK hakkında aynı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, B) SPKn nun 46 ncı maddesinin 1 nci fıkrasının (i) bendi uyarınca, Yalçın KAYA ve Serkan MIRIK hakkında Kurulumuzun daha önceki kararlarıyla getirilmiş olan borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda geçici işlem yapma yasağının tekrarlanmasına, C) Akdeniz Menkul Değerler Ticareti A.Ş., B.A.B. Menkul Değerler Ticareti A.Ş ve C Menkul Değerler A.Ş hakkında Kurulumuzun Seri:V No:46 ve Seri:V No:68 Tebliğlerine aykırılık nedeniyle YTL idari para cezası uygulanmasına, 23. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisse senedinde döneminde gözlenen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, A) SPKn nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle Emre SUNAKAN hesabına işlem gerçekleştiren 1979 İstanbul doğumlu, Mehmet-Hanimi oğlu, TC kimlik numaralı Yalçın KAYA ve 1977 İstanbul doğumlu, İsmail-Fethiye oğlu, TC kimlik numaralı Serkan MIRIK hakkında aynı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, B) SPKn nun 46 ncı maddesinin 1 nci fıkrasının (i) bendi uyarınca, Yalçın KAYA ve Serkan MIRIK hakkında Kurulumuzun daha önceki kararlarıyla getirilmiş olan borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda geçici işlem yapma yasağının tekrarlanmasına, C) Alfa Menkul Değerler A.Ş. hakkında Kurulumuzun Seri:V No:46 ve Seri:V No:68 sayılı Tebliğlerine aykırılık nedeniyle YTL idari para cezası uygulanmasına, 24. Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kartonsan) hisse senetlerinde döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, SPKn nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasına ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle; A) SPKn nun 47/A-2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere birlikte hareket ettikleri tespit edilen, (1979 İstanbul doğumlu Lütfü ve Meryem oğlu TC kimlik numaralı) Süleyman Mehmet BAŞAL ve (1972 Trabzon/Maçka doğumlu 7

8 Hasan ve Remziye oğlu TC kimlik numaralı) İrfan YAZICI hakkında aynı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, B) SPKn nun 46 ncı maddesinin 1 nci fıkrasının (i) bendi uyarınca, Süleyman Mehmet BAŞAL ve İrfan YAZICI hakkında Kurulumuzun daha önceki kararlarıyla getirilmiş olan borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda geçici işlem yapma yasağının tekrarlanmasına, 25. Toprak Finansal Kiralama A.Ş.(TOPFN) hisse senedinde Turgay BİNGÖL isimli yatırımcı tarafından tarihinde gerçekleştirilen dikkat çekici işlemlere ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda; A) TOPFN hisse senedinde tarihlerinde SPKn nun 47/A 1 maddesinde tanımlanan içerden öğrenenlerin ticaretine ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle SPKn nun 47/A 1 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere Turgut ve Sevim oğlu kimlik numaralı Turgay BİNGÖL hakkında aynı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, B) Sermaye Piyasası Kanunu nun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca, Turgay BİNGÖL hakkında tarihi mesai bitimi itibari ile borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda geçici olarak işlem yapma yasağı getirilmesine, Turgay BİNGÖL ün MKK nezdindeki hesaplarına ilişkin işlem yasağı kaydının işlenmesine ve işlem yasağının getirildiği tarih ve saat itibari ile kaydi paylarının Kurulumuz kaydından çıkarılmasına, E. DİĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Elda İçecek ve Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Şirketimizin deneme üretim çalışmaları sonuçlanmış ve SARI ZEYBEK adlı rakımız satışa hazır hale gelmiştir. SARI ZEYBEK tarihinden itibaren satışa sunulacaktır. 2. Asya Finans Kurumu A.Ş. ile ilgili olarak alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; 3. Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. ile ilgili olarak alınan tarihli özel durum açıklamaları aşağıdadır; Metro Seyahat Taşımacılık Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması: Galip Öztürk ün tarihli özel durum açıklaması: 8

9 Avrasya Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması: 9

10 4. Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. nin tarihli özel durum açıklamaları aşağıdadır; 5. Çamsan Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak alınan tarihli özel durum açıklamaları aşağıdadır; 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Yüzyıl Büyük Anadolu Holding A.Ş. ile ilgili olarak alınan tarihli özel durum açıklamaları aşağıdadır; Ekli kararda seri numaraları bulunan hamiline yazılı hisse senetlerinin iptali için açmış olduğumuz dava sonucu senetlerin iptaline Hisse senetlerinin yeniden basımı ile ilgili olarak tarafınızdan bilgi alıncaktır. 17

18 18

19 7. Asya Katılım Bankası A.Ş. ile ilgili olarak alınan tarihli özel durum açıklamaları aşağıdadır; Şirketimizin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda alınan karar gereği ASYA FİNANS Kurumu ANONİM ŞİRKETİ olan unvanımız tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda tescil edilerek, ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmiştir. F. YENİ FAALİYET İZNİ 1. Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 20 milyon YTL kayıtlı sermaye tavanı içinde 5 milyon YTL çıkarılmış sermaye ile kuruluşuna ilişkin esas sözleşmenin uygun görülmesiyle ilgili talebin olumlu karşılanmasına G. DUYURU DUYURU 1: Kurulumuzun tarih ve 54 sayılı kararı uyarınca yapılan duyurudur: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdindeki fiziken saklanmakta olan hisse senetlerinin tarihinde kaydileştirilmesi ve Takasbank ın saklamaya ilişkin görev ve yetkilerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu na (MKK) aktarılması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu nun (SPKn) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde tanımlanan suçların işlendiğinin tespit edilmesi durumunda, Kurulumuzca SPKn nun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca söz konusu fiilleri doğrudan veya dolaylı olarak işledikleri tespit edilenler hakkında Kurulca uygulanan borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağına ilişkin uygulama esaslarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine: A- SPKn nun 46'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının (i) bendi uyarınca işlem yapma yasağı getilmesine ilişkin olarak, 1) Kurulumuzun tarih ve 16/436 sayılı kararının I, II, III ve IV nolu bentlerinde belirtilen kararlarının uygulanmasına devam edilmesine, 2) Haklarında işlem yasağı getirilen kişilerin vekil sıfatıyla ya da vekil aracılığıyla, borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapmasının mümkün bulunmadığının Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) tarafından aracı kuruluşlara duyurulmasına, B- Haklarında işlem yasağı getirilen kişi ve kurumların Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerine ve aracı kurumlardaki hesaplarının işleyişine ilişkin olarak; 1) Kurulumuzca verilen işlem yapma yasağı kararının MKK ya tebliği ile birlikte MKK tarafından, nezdindeki, hakkında işlem yapma yasağı getirilmiş bulunan kişi ve kurumlara ait hesaplara işlem yasağı kaydı işlenmesi ve bu kişi ve kurumlara ait bütün kaydi payların, takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen kıymet kodlarının farklılaştırılması hususunda MKK nın bilgilendirilmesine, 2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal tutar bilgilerinin MKK tarafından tespit edilerek Kurulumuza bildirilmesine, 3) Söz konusu kaydi paylara ilişkin kıymet kodu ve nominal tutar bilgilerinin Kurulumuz kararı ile Kurul kaydında bulunmayan menkul kıymetler statüsüne alındıkları ve tekrar Borsalarda alım-satıma konu edilemeyecekleri hususunun MKK tarafından tüm aracı kurumlara duyurulmasına, 4) Kurulumuzca alınan bir karar nedeniyle aracı kurumun varsa kredi alacağının karşılıksız kalması sonucu aracı kurumun mali durumunun olumsuz etkilenmemesi bakımından, aracı kurumun, Borçlar Kanunu uyarınca hapis hakkını da kullanarak, aracı kuruma para borcu bulunan müşterilere ait kaydi paylar üzerinde, alacağını tam olarak tahsil etme amacı ve mevzuat uyarınca bir yatırımcıya verilebilecek en yüksek kredi miktarı ile sınırlı olarak, tasarrufta bulunma hakkı bulunduğunun kabul edilmesine; bu tasarruf hakkının, kötüye kullanımların önlenmesi bakımından, münhasıran alacaklı aracı kurum tarafından borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda yapılacak satışlarla sınırlanmasına, söz konusu hakkın kullanımı kapsamında müşteriye ait kıymetlerin borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda satışı için aracı kurumlarca Kurul a başvurulması durumunda ve satışa Kurulca izin verilmesi halinde müşteriye ait kıymetlerin Kurulca verilen satış izninin aracı kuruma tebliğ tarihinden itibaren en geç bir ay içinde satılması gerektiğine, ancak, bu bir aylık sürenin, a- İşlem yasaklıların kredili menkul kıymet işlemlerine ilişkin olarak aracı kurumların işlem yasaklı kişiden olan nakit alacaklarının karşılanması için piyasalarda yapılacak satışlarda fiyatlarda ciddi dalgalanma ve düşüş ihtimalinin bulunması durumunda, b-bankaların alacaklarının teminatını oluşturan ve ilgili sözleşmeyle ferden belirlenmiş kaydi payların satışı durumunda, uygulanmayacabileceğine, bu durumlarda satış işlemlerinin, ilgili kuruluşun talebi de dikkate alınarak Kurulca belirlenecek sürede gerçekleştirilmesine, ayrıca aracı kurumların bu madde uyarınca yapacakları satış işlemlerinin müşteriye ait Kurul kaydından çıkarılmış kıymetlerin tekrar Kurul kaydına alınarak ve gerekli kayıt ücreti tahsil edilmek suretiyle gerçekleştirilmesine, 5) Kurulumuzca verilen işlem yapma yasağı kararının MKK ya tebliği ile birlikte MKK dan, aracı kurumlara yapacağı bildirim sırasında, hakkında işlem yapma yasağı getirilen kişilere yasağın getirildiğinin ilan veya tebliğ edildiği tarih itibariyle kullandırılmış bulunan kredi tutarlarına ve bu kredilerin teminatı olarak aracı kurumca tutulan ilgili kişilere ait kıymetlere ilişkin bilgilerin Kurulumuza gönderilmek üzere MKK ya bildirilmesinin istemesine, 19

20 6) Kişiler hakkında işlem yasağı getirildikten sonra, ilgili kişiler adına herhangi bir alım-satım işlemi yapılması mümkün olmadığından, işlem yapma yasağına ilişkin Kurulumuz kararı kamuya duyurulduğu anda, henüz gerçekleşmemiş olsa bile, borsalardaki emir kabul esaslarına göre borsalara intikal ettirilmiş bulunan alım ve satım emirleri ile sınırlı olmak üzere, bu işlemlere ilişkin takas süresi içinde, takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesi bakımından kıymet tanımlarının MKK tarafından eski haline getirilerek aracı kurumlar arası virman ve işleme aracılık eden aracı kurumca takas kurumu nezdinde hesaplar arası aktarmalara izin verilmesine, 7) Hakkında işlem yasağı getirilen kişi veya kuruma ait bir hesaptaki kıymetlerin başka bir aracı kurumdaki aynı şahsa ait bir hesaba virmanının talep edilmesi halinde, aracı kurumlarca varsa kredi alacakları yukarıda açıklanan usulle tahsil edildikten veya aracı kurum ile müşteri arasında varılacak anlaşma çerçevesinde alacak teminat altına alındıktan sonra kalan kıymetlerin virmanının yapılmasına, 8) MKK nezdinde yapılacak hesaplar arası aktarım ve aracı kurumlar arası virman işlemlerinin yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde aracı kurumların ilgili müşterilerden alınan talimatlar ve tevsik edici diğer belgelerle birlikte MKK ya müracaatları üzerine belgeler üzerinden ilgili kıymetlerin elektronik sistem içerisinde hareketinin sağlanması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması hususunun MKK ya bildirilmesine, 9) Yukarıda belirtilen esaslar dışında işlem yapma yasağı getirilen kişi ve kurumların MKK nezdindeki hesaplarından herhangi başka bir hesaba virman yapılmasının talep edilmesi durumunda, virman işleminin virmanı yapılacak kıymetin takas işlemlerine konu edilmesi mümkün olmayacak şekilde kıymet kodu farklılaştırılmış olarak gerçekleştirilmesi ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması hususunun MKK ya bildirilmesine, C) Kurul Kaydından çıkarılan kaydi payların yeniden Kurul Kaydına alınması ve satışına ilişkin olarak; 1) İşlem yasaklı olan kişilerden kaydi payları Kurul kaydından çıkarılanlara işlem yasağı kararının tebliğinden sonra, suça konu edildiği tespit olunan kaydi payları dışındaki kaydi paylarının, Kurul kaydına alınması ve söz konusu kaydi paylarının borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda satışı için izin verilmesi talebiyle Kurul a başvurulması halinde, Kurul kayıt ücretinin tekrar ödenmesi, satış işlemlerinin kayda alma kararının ilgiliye tebliğinden itibaren 1 ay içinde tamamlanması, satışların müşteri hesap numarası girilerek yapılması ve başvurunun bir başka işlem yasağı kararının dolanılması amacını taşımaması koşullarıyla, söz konusu kaydi payların Kurul kaydına alınarak satışına imkan verilebileceğine, 2) Hakkındaki diğer işlem yapma yasakları/yasağı devam ederken işlem yasaklarından birinin kaldırılması sonucunda, kaldırılan işlem yasağına konu kaydi paylarının Kurul kaydına alınması ve söz konusu kaydi paylarının borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda satışı için izin verilmesi talebiyle Kurul a başvurulması halinde, Kurul kayıt ücretinin tekrar ödenmesi, satış işlemlerinin kayda alma kararının ilgiliye tebliğinden itibaren 1 ay içinde tamamlanması ve satışların müşteri hesap numarası girilerek yapılması koşullarıyla kaldırılan işlem yasağına konu kaydi payların Kurul kaydına alınarak satışına imkan verilebileceğine, 3) Satışa ilişkin sürenin, satılacak portföyün niteliği ve büyüklüğü ile piyasa koşulları ve somut olayın özellikleri gözetilerek Kurul tarafından uzatılabilmesine, D- İşlem yasağı getirilen kişilerin takas süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden kaynaklanan temerrüt borçlarının tahsiline ilişkin olarak; 1) Kredili olmayan bir alım emri nedeniyle müşterinin ödemekle yükümlü olduğu tutarın tamamının veya bir kısmının takas günü itibariyle tevdi edilmemesi veya söz konusu tutarın takas tarihi itibariyle müşterinin aracı kurum nezdindeki hesabında bulunmaması durumunda, işlemin Kurulumuzun Seri:V, No:65 Tebliğinin 16 ncı maddesi üçüncü fıkrası (a) bendi çerçevesinde kredili işleme dönüştürülebileceğine, 2) İşlemin Kurulumuzun Seri:V, No:65 Tebliğinin 16 ncı maddesi üçüncü fıkrası (a) bendi çerçevesinde kredili işleme dönüştürülebilmesi için kredili işlem sözleşmesi bulunan müşterilerin yazılı onayının alınmasına, kredili işlem sözleşmesi bulunmayan müşterilerle sözleşme akdedilmesi ve ayrıca işlemin bu Tebliğin bütün hükümleri açısından sermaye piyasası araçlarının kredili alım işlemi olma niteliğini taşıması ya da yapılacak ek işlemlerle taşır hale getirilmesi gerektiğine, 3) Gerek Seri:V, No:65 Tebliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, gerekse yukarıda yer alan B/4 bendi çerçevesinde yapılacak işlemlerde, işlem yapma yasağı getirilen müşteriden olan aracı kurum alacağının tahsili amacıyla yapılacak satış işlemlerine, müşteri hesaplarında bulunan varlıklardan, suça konu edildiği tespit olunan kaydi paylar dışındaki varlıklardan başlanmasına, bunun yeterli olmaması halinde yukarıda belirtilen kısıtlar çerçevesinde suça konu kaydi payların satışına geçilmesi gerektiğine, E) Borsada işlem görmeyen veya kaydileştirilmeyen hisse senetlerinde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle getirilen işlem yapma yasaklarına ilişkin olarak; Kurulumuzun 2001/9 sayılı Haftalık Bültende yayımlanan tarih ve 11/249 sayılı, 2002/13 sayılı Haftalık Bültende yayımlanan tarih ve 16/436 sayılı ve 2004/7 sayılı Haftalık Bültende yayımlanan tarih ve 7/167 sayılı kararlarının uygulanmasına devam edilmesine, DUYURU 2: Kurulumuzun tarih ve 54 sayılı kararı uyarınca yapılan duyurudur: tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; a) Seri:l, No:26 Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği nin, -Seri:I, No:29 Tebliği ile değişik 5 inci maddesinde, mevcut hisse senetlerinin halka arz yoluyla satışında ve 6 ncı maddesinde halka açık olmayan ortaklıkların hisse senetlerinin sermaye artırımı yoluyla satışında, halka arz edilecek hisse senetlerinin nominal değerlerinin nominal sermayeye oranının tespiti için öngörülen tutarlarının, sırasıyla YTL ve YTL, 20

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) 3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2.1. HİSSE SENETLERİ 2.1.1. SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER 1 a) 24.3.1982 tarih ve 17643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/5 27/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf,

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Ders Kodu: 1005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar

Detaylı