RÖLÖVE RAPORU FENERLİ EV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RÖLÖVE RAPORU FENERLİ EV"

Transkript

1 RÖLÖVE RAPORU FENERLİ EV SAKARYA, TARAKLI İLÇESİ ULUCAMİ MAHALLESİ 5 PAFTA, 542 PARSEL 1

2 BELGE LİSTESİ: 1. K.T.V.K.K. Tescil fişi 2. Aplikasyon Krokisi, 3. Kotlu kroki 4. İmar Durumu 5. Çap örneği 6. Tapu belgesi örnekleri (tapulama tutanağı, taşınmaz bilgileri, geriye dönük tapu kaydı) 7. Osmanlı arşivleri katalog tarama listesi, Osmanlıca belge fotokopileri ve çeviriler 8. Sıva Analiz Raporu 9. Sıva örneği nokta belirleme krokisi 2

3 VAZİYET PLANI: Fenerli Ev adı ile anılan ahşap yapı Sakarya ili, Taraklı ilçesi, Ulucami mahallesi, 5 pafta, 542 parselde kayıtlı ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası mülkiyetindedir. Yapı Yunuspaşa Camii nin doğusunda, Yunuspaşa Çarşısı adıyla anılan sokağın güneyinde Üst Rüştiye Sokak ile 6. Geçit in kesiştiği köşede konumlanmıştır. A N K A R A C A D D E S İ K orhangazi çarşısı yunuspaşa çarşısı 6. geçit Hattat Saim Özel Sokak mezarlık hamam sokak Üst Rüştiye Sokak tarihinde, /L3.9 envanter numarası ile tescillenerek korumaya alınan (bkz. Tescil fişi) yapının kuzeyindeki 535 parselde 2 katlı tescilli ahşap yapı, batısında 541 parselde yine 2 katlı tescilli ahşap yapı bulunmaktadır. 535 parseldeki yapı Fenerli Ev e bitişiktir. 541 parselde ise Fenerli Ev ile 2 katlı yapı arasında 3.30 m genişliğinde bir mesafe bulunmaktadır. Bu kısımda her iki yapıya da bitişen, 2 kat yüksekliğinde ve sokağa doğru sundurması bulunan ek bir yapı yer almaktadır (bkz. Vaziyet planı). 3

4 TARİHSEL GELİŞİM: Göynük ve Geyve arasında uzanan vadide yer alan Taraklı engebeli bir yapıya ve sert bir iklime sahiptir. Zengin bitki örtüsü bulunan ilçede ormanlar geniş yer kaplamakta az miktardaki düzlüklerde bulunan verimli toprakta tarım ve meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır (Taraklı Kitabı, s.11-13). Hitit, Frig, Lidya egemenliğinde kalan yöre Helenistik çağ ve sonrasında Bitinya, Roma, Bizans yerleşimi olarak varlığına devam etmiştir. Osmanlı Beyliği nin Anadolu Selçuklu Devletine yarı bağımlı olduğu bir dönemde, 1326 dan önce Taraklı Osmanlı ya katılmış ve İzmit e bağlanmıştır (Y.Çetin, s.292). Osmanlı döneminde İstanbul u Ankara ya ve daha doğuya bağlayan işlek bir yol üzerindeki yerleşimde yoğun bir üretim ve canlı bir ticaret hayatı vardır. Yunuspaşa adıyla anılan tarihi çarşıya ismini veren Yunuspaşa Camisi 2. Selim dönemine tarihlenmektedir (Y.Çetin, s.293). Hisar dan Ulucami mahallesine bakış, alt ortada Yunuspaşa Camii ve Fenerli Ev, 1960 lar (Taraklı Belediye Arşivi ) Cumhuriyet döneminde de canlılığını koruyan ilçenin durumu 1965 te İstanbul Ankara yolunun Bolu dağı güzergahına alınması ile değişmiş, bu tarihten sonra yaşanan ekonomik gerileme zaman içinde ilçenin göç vermesine neden olmuştur 4

5 (Y.Çetin, s.293). Taraklı bugün yerel mimari dokusunu ve yaşam özelliklerini büyük oranda korumuş, çevresindeki yeşil alanların veriminden faydalanan, belli bir ticari hareketlilik barındıran, turizmin gelişmekte olduğu, özgünlüğünü yitirmeden gelişim konusunda gelecek vadeden Yavaş Şehir adayı bir yerleşimdir. K.T.V.K.K. Tescil fişindeki bilgilere göre Fenerli evi yaptıran kişi Haşim Saban dır tarihli Tapulama Tutanağı nda ahşap ev (bkz. Tapu belgeleri) tarihinde Sadi oğlu Mehmet Adil Erdönmez ile Ahmet oğlu Mehmet Haşim Saban adına kayıtlı iken, 1958 de Mehmet Adil Erdönmez satış ile hakkını devretmiş ve Mehmet Haşim Saban (1942 doğumlu) tek malik olmuştur tarihinde kadastrolu tapulama yapılmıştır. Mehmet Haşim Saban ın varisleri Ahmet Saban ve diğerlerinin ortak satışı ile Fenerli Ev 2010 tarihinde Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası mülkiyetine geçmiştir. Geriye dönük tapu kayıtlarına göre Fenerli Ev in Tapu Geldi kaydı 1903 (Mayıs 1321 H.) civarıdır. Osmanlı Arşivleri nde 1 Ekim1890 (H: Sa 1308), 3 Temmuz 1901 (H:Ra 1319) ve 4 Aralık 1906 (H:Şe 1324) tarihlerinde Taraklı Belediye Reisi Hacı Haşim Efendi ismine rastlanmaktadır (bkz. Arşiv Belge Listesi ve çeviriler). İlk tapu kaydı 1903 tarihinde olduğuna göre ev bu tarihten önce 1890 larda Taraklı Belediye Reisi olan ve tapuda adı geçen 1942 doğumlu Mehmet Haşim Saban ın büyük dedesi tarafından 1800 lerin sonunda yaptırılmış olabilir. Fenerli Ev- Rüştiye Sokak,1960 lar 5

6 Fenerli Ev- 6. geçit, 1980 ler (Taraklı Belediye Arşivi) Rölöve Yöntemi: Yapının strüktürel sorunları nedeniyle yatay ve düşeyde oluşan -gözle görülebilen veya görülemeyen- deformasyonun hassas tespiti için; deneyimli ekipler ile total station kullanılarak cephe, kesit ve plan ölçüleri alınmıştır. Yaklaşık 1800 nokta okuması ile planlar, cepheler, kesitler oluşturulmuş, kotlar mevcut poligonlar kullanılarak ülke kotlarına bağlanmıştır. Elde edilen sayısal veriler, elle ölçümler ve detay ölçümleri ile desteklenmiş ve sağlama yapılmıştır. MİMARİ TANIM: Yapı zemin+2 katlı yığma taş duvar üstüne, kerpiç dolgulu ahşap karkas yapım tekniğinde, batı etkileri taşıyan kırsal Türk Evi mimari yapısındadır. Zemin kat depolama, pişirme, yıkama, üretim vb aktiviteleri kapsayan hayat ve 2 müstakil odadan oluşmuştur. 1. kat eyvanlı, 3 odalı iç sofalı; 2. kat çift eyvanlı, 3 odalı ve orta sofalı plan kurgusuna sahiptir. Yapının en üstünde yörenin simge evlerinden biri olmasına neden olan her yöne hakim bir fener biçiminde kurgulanmış cihannüması bulunmaktadır. 6

7 Plan Özellikleri: Zemin kat Yapı kütlesi kuzey güney doğrultusunda konumlanmış, köşeleri dik açılı olmayan dörtgen şeklindedir. Uzun kenarı m olan parselin güney cephesinde 9.33 m olan genişlik, kuzey cephesinde daralarak 8.71 m.ye iner. Binaya girişi sağlayan 3 adet kapı bulunmaktadır. Güney yönünde doğrudan hayata açılan çift kanatlı ahşap kapı, doğu yönünde z03 mekanına girişi sağlayan tek kanatlı ahşap kapı ve yine doğu yönünde müstakil z04 mekanına girişi sağlayan tek kanatlı ahşap kapı (bkz. rölöve zemin kat planı, doğu cephesi, f.7,17,18). Çift kanatlı ahşap kapıdan girilen hayatta (z /6.37 m) sol taraftaki mutfak (2.52/2.81 m) kısmında batı duvarında büyükçe bir ocak ve güney duvarında yüksekçe bir taş seki ile onun önünde uzanan beton/taş tezgah ve eviye bulunur. Batı yönünde bu kısmın bitişiğinde delikli tuğladan yapılmış ve sıvalı ve beton zeminli banyo mekanı (2.11/2.31 m)yer alır. Karşıda kuzey duvarında tek kollu başlayıp dönel devam eden ahşap merdiven 1. kata ulaşır. Merdivenin altındaki taş duvar ve önünde ahşap kafeslerle çevrili kısmın (2.17/2.93 m) depolama için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu kısmın batı duvarında taş duvar üstünde kapı ya da pencere olduğu anlaşılmayan küçük bir açıklık vardır. Hayatı aydınlatan tek pencere mutfak kısmında, güney duvarındaki giyotin penceredir. Burada duvarlar çamur sıvalı, döşeme yer yer düzensiz dökülmüş beton ve topraktır. Tavan kaplamasızdır, ahşap kiriş sistemi görülmektedir(bkz. rölöve zemin kat planı, a-a kesiti, b-b kesiti, f.26-33). Hayatın doğu yönü boyunca uzanan duvarda girişe yakın kısımda yüksekliği 1.00 m. civarında alçak bir geçiş yer alır. Bu geçiş şimdi zemini hayat ile hemen aynı seviyede toprak zemini olan z02 mekanına (2.41/3.28 m) ulaşır. Burada güney ve doğu yönündeki taş duvarların üstünde kiriş ve döşeme tahtası kalıntıları görülmektedir. Güney ve doğu duvarlarında 2 şer adet giyotin pencere vardır. Kuzey duvarında yer seviyesinde bir kapı ve küçük bir pencere bulunmaktadır. Bu odanın duvarlarının sıvası sökülmüş, ahşap karkas ve dolgu ortaya çıkmıştır. Tavan kaplamasızdır, ahşap kiriş sistemi görülmektedir (bkz. rölöve zemin kat planı, b-b kesiti, f.38-41). Z02 nin kuzey duvarındaki tek kanatlı ahşap kapıdan z03 mekanına (3.25/3.29 m) geçilir. Buraya dışarıdan girişi sağlayan üstü pencereli, tek kanatlı bir kapı daha 7

8 bulunmaktadır. 6 basamakla başlayan ahşap merdiven dirsek yaptıktan sonra kuzey duvarı boyunca 11 basamakla 1. kata ulaşır (bkz. rölöve zemin kat planı, c-c kesiti, f.42-45). Kuzeydoğu yönündeki z04 mekanına (2.45/3.11 m) kapak niteliğinde, şimdi tahta ile kapatılmış bir geçit vardır. Bu iki mekan arasında bugün başka bir bağlantı yoktur. Doğu yönünde bulunan dışarı açılan tek kanatlı ahşap kapı mevcut toprak zeminden yukarıda, taş duvar üstündeki hatılların üst seviyesindedir. Doğu yönünde duvarda tek kapaklı ahşap dolap ve sonradan kapatılmış olan ocak vardır. Tavan ahşap kaplama, duvarlar sıvalıdır. Mekan doğu yönündeki katlanır çift kanatlı pencere ile aydınlanmaktadır (bkz. rölöve zemin kat planı, d-d kesiti, f.18,34-37). 1. kat Zemin katta ahşap merdivenler hayattan kuzey yönündeki ahşap merdiven 1. katta 106 nolu merdiven holüne (1.78/2.21 m) çıkar. Bu mekanda güneydeki kapı sofaya (104, 3.25/8.42 m), doğudaki kapı 105 oda kısmına açılır. Odanın doğu yönünde 2 adet giyotin pencere, kuzey yönünde iki adet ahşap dolap ve ortada ocak vardır. Büyük dolabın tabanı çinko kaplıdır. Doğu yönündeki küçük dolap içinde tahta çerçeveli, içi çinko kaplı ve gideri olan küçük bir eviye bulunmaktadır. Tavan ve döşeme ahşap kaplama, duvarlar bağdadi sıvalıdır (bkz. rölöve 1. kat planı, d-d kesiti, f.58-62). Zemin katta z03 mekanından çıkan ahşap merdiven 1. kat sofanın doğu yönüne çıkar. Sofa doğu batı doğrultusunda uzanmakta, doğu yönünde 3 adet giyotin pencere ve ahşap sedir, batı yönünde duvar boyunca uzanan 4 kapaklı ahşap dolap bulunmaktadır. Güneyde sofanın orta kısmından uzanan eyvan ile sofa tavanda kiriş ve eliböğründeler ile bölünmüştür. Eyvan güneyde ön cepheye çıkma yapmakta, cumbada ahşap sedir, 1 büyük, 2 küçük kemerli giyotin pencere, yan kısımlarda 2 adet giyotin pencere vardır. Sofa ve eyvanda tavan ve döşeme ahşap kaplı, duvarlar bağdadi sıvalıdır sıvalıdır (bkz. rölöve 1. kat planı, a-a,c-c kesiti, f.46-51). Eyvanın batı duvarındaki kapıdan 103 nolu odaya(2.46/3.29 m) girilir. Bu oda oldukça küçüktür. Güney yönünde 2 giyotin pencere ve sedir, batı yönünde köşelerde 2 adet ahşap dolap vardır. Tavan ve döşeme ahşap kaplı, duvarlar bağdadi sıvalıdır sıvalıdır (bkz. rölöve 1. kat planı, d-d kesiti, f.52-56). Eyvanın doğu duvarındaki kapıdan 101 nolu başodaya (3.36/3.52 m) girilir. Doğu yönünde 1adet giyotin pencere, güney yönünde 3 adet giyotin pencere ve sedir 8

9 vardır. Tavan ve döşeme ahşap kaplı, duvarlar bağdadi sıvalıdır sıvalıdır (bkz. rölöve 1. kat planı, b-b kesiti, f.57). Sofanın batı yönünde köşede bulunan kapı 107 lavaboya açılmaktadır. Burada mermer lavabo, depo olduğu sanılan küçük bir oda (1.34/0.81 m) ve batı yönünde mermer hela taşı bulunan hela kısmı vardır. Tavan kaplamasız, kirişlemeli; döşeme ahşap kaplamadır. Duvarlar bağdadi sıvalıdır. Bu mekandan sofaya açılan pencere tavana yakın hizadadır sıvalıdır (bkz. rölöve 1. kat planı, d-d kesiti, f.63-68). 2. kat 1. kat 106 merdiven holündeki dönel ahşap merdiven 14 basamakla 2. kat sofasına (204, 3.40/5.02 m) çıkar. Ahşap korkuluk düz dikmeler arasına çapraz çakılmış tahtalar ile oluşturulmuştur. Merdiven çıkışında korkuluk hizasında tekerlekli ahşap kafes kapı yapılmıştır. Merdivenin üstündeki 2 adet giyotin pencere burayı aydınlatır. Tavan ve döşeme ahşap kaplı, duvarlar bağdadi sıvalıdır sıvalıdır (bkz. rölöve 2. kat planı, a-a,c-c kesiti, f.69-74). Orta sofa doğu yönünde geniş bir eyvana (3.26/3.64 m) bağlanır. Eyvan cepheden çıkma yapar. Cumbanın doğu yönünde 3 adet giyotin pencere, güney kenarında 1 adet giyotin pencere, kuzey kenarında 1 adet dar giyotin pencere ve eyvan boyunca ahşap sedir bulunur. Orta sofa tavanda ana taşıyıcı akslarda sarkan kirişler ile eyvan, merdiven ve balkon tarafından ayrılmıştır. Bu kirişlerin orta kısmında çatı yüksekli içindeki boşluktan faydalanılarak oluşturulmuş, yaklaşık 90 cm yüksekliğinde profilli bir tekne tavan yer alır. Tekne tavanın profil kısımları sıvalı, tavanı çıtalı ahşap kaplamadır. Sofanın dört yönünde köşelerde oda kapıları yer almıştır(bkz. rölöve 2. kat planı, a-a,c-c kesiti, f.73-78). Güneybatıdaki oda (203) küçük boyutludur. Güney yönünde 2 adet giyotin pencere, yan cephede 1 adet dar giyotin pencere ve sedir bulunur. Batıda ise köşelerde 2 adet çift kapaklı dolap vardır. Tavan ve döşeme ahşap kaplı, duvarlar bağdadi sıvalıdır(bkz. rölöve 2. kat planı, b-b kesiti, f.83,88). Güneydoğudaki kapı başodaya (201, 3.38/3.59 m) açılır. Odanın güney yönünde 3 adet giyotin pencere, doğu yönünde 3 adet giyotin pencere ve ahşap sedir vardır. Tavan ve döşeme ahşap kaplı, duvarlar bağdadi sıvalıdır (bkz. rölöve 2. kat planı,b-b kesiti, f.87). 9

10 Kuzeydoğudaki kapı 205 nolu odaya (2.52/3.43 m) açılır. Bu odada kuzey yönünde gusülhane olarak kullanıldığı anlaşılan içi çinko kaplı çift kapaklı geniş bir dolap vardır. Bu duvarda ayrıca dekoratif bir raf bulunmaktadır. Doğu yönünde 2 adet giyotin pencere ve ahşap sedir vardır. Tavan ve döşeme ahşap kaplı, duvarlar bağdadi sıvalıdır(bkz. rölöve 2. kat planı, d-d kesiti, f.84-86). Kuzeybatıdaki kapı lavabo 207 mekanına açılmaktadır. Burada karşıdaki kapı 208 nolu mekana, solda batıdaki kapı helaya açılır. Helanın bitişiğinde ahşap ve beton ile oluşturulmuş lavabo vardır. 208 nolu mekanın zemini ahşap kaplama olup, kısmen beton dökülmüştür, tavanı kontrplak kaplamadır. Lavabo zemini ahşap kaplama ve hela (209) zemini betondur. Her iki mekanın tavanı kaplamasız olup, kiriş ve çatı mertekleri görülmektedir (bkz. rölöve 2. kat planı, d-d kesiti, f.89-95). Sofanın güney yönünde merdivenin tam karşısında çift kanatlı, yan pencereli kapı balkona (202, 2.06/2.29 m) açılmaktadır. Balkon cepheden içeri girinti ve çıkıntı yapmaktadır. Dış kısımdaki ahşap direkler arasındaki kiriş bağlantıları barok motifli çıtalı süslemeler ile kaplanmıştır. Tavan ve döşeme ahşap kaplama, duvarlar bağdadi sıvalıdır. Balkon korkuluğu ahşap dekopaj işidir (bkz. rölöve 2. kat planı, a-a, kesiti, güney cephesi, f.79-82,8). Sofanın batısında cihannümaya çıkan ahşap bir merdiven bulunur. Merdivenin altındaki duvarda bulunan kapı merdiven altı odasına (206,3.44/1.85 m) açılır. Bu mekanı batı yönünde 1 adet küçük giyotin pencere aydınlatır (bkz. rölöve 2. kat planı, c-c kesiti, f.75,96-98). Cihannüma 2. kat sofasından 14 basamakla merdiven holüne (C02, 3.40/1.86 m) çıkılır. Bu mekanın batısında orta aksta 1 adet küçük kemerli giyotin pencere vardır. Döşeme ahşap kaplama, tavan kaplamasız, çatı mertek ve mahyası açıktadır. Doğu yönünde cihannümaya geçişi sağlayan kanatsız basık kemerli kapı bulunmaktadır (bkz. rölöve cihannüma planı, a-a,c-c kesiti, f.99,100,106,107). Kapıdan geçilerek 4 basamak çıkıldıktan sonra cihannüma döşemesine ulaşır. Merdivenin iki yanında cihannümanın batı duvarında ahşap sedir bulunur. Cihannüma (C01, 3.17/3.86 m) doğu-batı doğrultusunda uzanan sekizgen planlıdır. Kuzey ve güney duvarları diğer kenarlardan daha uzundur. Bu kenarlarda 2 şer adet basık kemerli giyotin pencere kısa kenarlarda 1 er adet basık kemerli giyotin pencere olmak üzere 10 adet pencere 10

11 vardır. Tavan ve döşeme ahşap kaplı, duvarlar bağdadi sıvalıdır (bkz. rölöve cihannüma planı, a-a,c-c kesiti, f ). Çatı Çatı kuzey,güney ve doğu yönlerine doğru 3 yüzeylidir. Batı yönünde kalkan duvarı oluşmaktadır. Güney ve doğu yönündeki çıkmalar üçgen alınlıkla sonlandığı için bu kısımlarda çatı iki yana doğru eğimlidir. Cihannüma çatısı orta aksında üçgen alınlıkla sonlanan sekiz duvarın üstünde iki yana akan ve köşelerde birleşerek merkeze ulaşan sekiz parçanın birleşimi ile oluşmuş 16 yönlü, 8 dereli bir forma sahiptir. Çatı saçağı 34 cm çıkıntı yapmaktadır ve saçak altı biri profilli binili çift tahta ile kaplanmıştır. Kalkan duvarı kısmında saçak çıkıntısı 24 cm.dir ve kaplamasızdır. Düz devam eden saçaklarda kiremitler 9 cm lik yelkovan tahtasına uzanmaktadır. Tüm çatı alaturka kiremit kaplıdır. Kuzey ve batı duvarlarındaki iki adat baca sıvalı ve üstü alaturka kiremit kaplıdır(bkz. rölöve çatı planı, f.19-22,25, ). Cephe Özellikleri Güney cephesi: Giriş cephesinde yapı zemin üstünde 2 katlıdır. Zeminden yükselen taş duvarın bitip karkas duvarın başladığı 1.23 kotunda ahşap silme vardır m. yüksekliğindeki zemin katta orta aksta çift kanatlı üstü camlı ahşap kapı, sağda 2, solda 1 adet olmak üzere tavana yakın hizada 3 adet giyotin pencere vardır m. yüksekliğindeki 1. kat ön cephe boyunca öne doğru 63 cm kadar çıkıntı yapar. Bu çıkıntı ana akslarda konsol olarak uzanan 4 ana kirişe taşıtılmıştır. Orta aksta bu çıkmadan öne doğru uzanan ve eliböğründeler ile desteklenmiş cumba yer alır. Bu kısımdaki pencereler merkezi bir düzende ortada kemerli ve büyük bir pencere, yanlarda dışa doğru eğilen kemerli 2 adet küçük pencere şeklinde düzenlenmiştir. Cumbanın üstünde sağ ve sol yanlarda eliböğründelerle desteklenen ahşap saçak bulunmaktadır. Cumbanın solunda 2, sağında 3 adet giyotin pencere vardır m. yüksekliğindeki 2. katta ayrıca bir çıkma yoktur. Orta akstaki cumbanın üstünde bir kısmı ön cephe geriye çekilerek genişletilmiş, önde 2 adet direkle sınırlanan balkon yer alır. Balkonun dekopaj süslü ahşap korkuluğu, direkler arasını geçen kirişin barok çizgiler taşıyan süslemesi ve saçakla sonlanan üçgen alınlık bitişi 19. yy sivil mimarlık 11

12 örneklerinde çokça görülen batı mimarisi etkileri taşımaktadır. Katlar arasında ortasından basit pahlı 3 cm lik bir çıta geçen 24 cm yükseklikte ahşap silme bulunmaktadır. Ana kütlenin, çıkma ve cumbaların kenarlarında dönen 12 cmlik ahşap pervazlar bu silmelerle bütünleşerek çerçeve oluşturur. Tüm cephe sıvalıdır. Ön cephede çatı saçağı yaklaşık 9.75 kotunda, yatay bir şekilde sonlanır. Çatının üstünde orta aksta cihannüma görülmektedir. Cihannüma çatı eğimine bağlı olarak değişen fakat, genel olarak parapet seviyesine kadar çatının içinde kalmaktadır. Sekizgen planlı bu katın geniş kenarlı kısmı orta aksta cepheye paralel, 2 adet dar kenarı açılı olarak cephe verir. Her cephe üçgen alınlık ve profilli saçak ile sonlanır. Orta kısımda 2 şer, yanlarda 1 er adet basık kemerli giyotin pencere vardır. Çatıda, batı kenarında kargir baca görülmektedir (bkz. rölöve güney cephesi, f.6-9). Doğu cephesi: Doğu cephesinde yapı zemin üstünde 2 katlıdır. Zeminden yükselen taş duvarın bitip karkas duvarın başladığı 1.24 kotunda ahşap silme vardır m. Yüksekliğindeki zemin katta solda tavana yakın 2 adet giyotin pencere; orta kısımda üstü aydınlık pencereli, tek kanatlı ahşap kapı bulunur. Sağda 3 kanatlı pencere ve tek kanatlı ahşap kapı vardır. 1. katta cephe yaklaşık 3.03 m yüksekliğindedir ve sol tarafta ön cephedeki çıkma boyutunda 50 cm kadar genişlemektedir. Solda 2 si sonrada kapatılmış 3 adet giyotin pencere, orta kısımda yine 3 adet giyotin pencere vardır. Bu pencerelerin en solunda aşağıdaki kapıya bakışta görülmemek amacıyla yapılmış kim geldi kafesi göze çarpar. En sağdaki oda öne doğru 50 cm kadar çıkma yapar. Bu çıkma 3 adet 12/12 cm boyutlu payandayla desteklenmiştir. Burada 2 adet giyotin pencere vardır. 2. kat, 1. kat hizasında, yaklaşık 2.85 yüksekliğindedir. Solda 3 adet giyotin pencere bulunur. Orta akstaki oda öne doğru 118 cm kadar çıkma yapar ve burada da 3 adet giyotin pencere bulunur. Cumba sağdaki büyük, sağ taraftaki 1. kat çıkması nedeniyle daha küçük boyutlu eliböğründelerle desteklenmiştir. Cumba saçak çıkması ile sonlanan üçgen alınlık ile tamamlanmıştır. Cephenin en sağında sağda 2 adet giyotin pencere vardır. Katlar arasında ortasından basit pahlı 3 cm lik bir çıta geçen 24 cm yükseklikte ahşap silme bulunmaktadır. Ana kütlenin, çıkma ve cumbaların kenarlarında dönen 12 cm lik ahşap pervazlar bu silmelerle bütünleşerek çerçeve oluşturur. Tüm cephe sıvalıdır. Ön cephede çatı saçağı yaklaşık 9.75 kotunda, yatay bir şekilde sonlanır. Çatının 12

13 üstünde orta aksın biraz sağına kaymış şekilde cihannüma görülmektedir. Ortadaki cepheye paralel olmak üzere 3 adet dar kenarın hepsi de üçgen alınlık ve profilli saçak ile sonlanır. Her cephede 1 adet basık kemerli giyotin pencere bulunur. cihannüma yer yer değişmekle birlikte parapet hizasına kadar çatı içinde kalmaktadır (bkz. rölöve doğu cephesi, f.10-18). Kuzey cephesi: Doğu cephesi 535 parseldeki 2 katlı yapıya bitişiktir. Bu nedenle bu cephede 1. katta çıkma yapan kısım ve payandaları ile 2. kat ve cihannüma görülmektedir. 2. katta doğu cephesine doğru zeminden çıkma yapan sol kısımda dar bir giyotin pencere vardır. Yine burada doğu cephesine çıkma yapan cumbanın yan duvarında dar bir giyotin pencere ve eliböğründeler görülür. Orta kısımda merdiveni aydınlatan ve tavana yakın iki adet küçük giyotin pencere bulunur. en sağda banyo kısmını aydınlatan küçük tek kanatlı kare bir pencere yer almaktadır. Çatı saçağı yaklaşık 9.76 kotunda yatay olarak devam etmektedir. Çatının üstünde orta aksta cihannüma görülmektedir. Cihannüma çatı eğimine bağlı olarak değişen fakat, genel olarak parapet seviyesine kadar çatının içinde kalmaktadır. Sekizgen planlı bu katın geniş kenarlı kısmı orta aksta cepheye paralel, 2 adet dar kenarı açılı olarak cephe verir. Her cephe üçgen alınlık ve profilli saçak ile sonlanır. Orta kısımda 2 şer, yanlarda 1 er adet basık kemerli giyotin pencere vardır. Çatıda, doğu kenarında yaklaşık kotunda kargir baca görülmektedir. Cepheler sıvalı, çatılar alaturka kiremit kaplıdır(bkz. kuzey güney cephesi, f.19,22,23). Batı cephesi: Batı cephesi 542 parsele bitişiktir. Burada 542 parseldeki tescilli yapı ile Fenerli Ev arasındaki 3.30 m mesafedeki kısma her iki yapıya da bitişerek yapılan 2 kat yüksekliğindeki bir yapı ve önünde sundurması bulunmaktadır. Bu kısma girilemediğinden sundurma gerisinde ve parselin kuzeyindeki zemin kat cephesi ve kısmen 1. kat cepheleri görülememektedir. Sol tarafta ana kütleden öne doğru çıkan hela hacimlerinin kütlesi görülür. Burada iç kısımdan anlaşıldığına göre 1. katta sadece helanın bulunduğu kısımda sonradan küçültüldüğü anlaşılan yaklaşık 30/30 cm boyutlarında bir pencere açıklığı mevcuttur. Bunun dışında 1 kat cephesi tamamen sağırdır. 2. katta soldaki çıkıntı yapan kütlenin an sağında tek kanatlı küçük 13

14 hela penceresi, orta aksta cihannüma merdivenini ve merdiven altı odasını aydınlatan iki adet tavana yakın küçük giyotin pencere bulunur. En sağda ise ön cepheye çıkıntı yapan kısımda yer alan dar bir giyotin pencere vardır. Batı cephesi yönünde çatı eğimi olmayıp kütlenin orta aksında en yüksek noktasına (11.94) ulaşan kalkan duvarı ile bitirilmiştir. Burada 24 cm kadar çıkan bir saçak vardır. Kalkan duvarının orta aksında saçağa yakın basık kemerli giyotin pencere vardır ve bu pencere cihannüma merdiven holünü aydınlatır. Çatının üstünde hemen hemen orta aksta cihannüma görülmektedir. Ortadaki cepheye paralel olmak üzere 3 adet dar kenarın hepsi de üçgen alınlık ve profilli saçak ile sonlanır. Her cephede 1 adet basık kemerli giyotin pencere bulunur. cihannüma yer yer değişmekle birlikte parapet hizasına kadar çatı içinde kalmaktadır. Cepheler sıvalı, çatılar alaturka kiremit kaplıdır (bkz. rölöve batı cephesi, f.20,22). Malzeme ve Yapım Tekniği Yapı doğu ve güney yönlerinde (sokağa bakan) cm; batı ve kuzey yönlerinde (komşu parsel sınırlarında) cm kalınlıklarda moloz taş ve ahşap hatıl ile oluşturulmuş duvarlar üzerine inşa edilmiştir (bkz. rölöve zemin kat planı, f.17). Bu duvarlar ortalama kotuna kadar yükselmekte, bu kottan sonra ahşap karkas arası kerpiç dolgulu duvar sistemi başlamaktadır. Duvar kalınlığı zemin katta sıva kalınlığına göre cm arasında değişmektedir. Ana dikmeler zemin katta ortalama r=16 cm veya 14/14,15/15 cm, üst katlarda 13/13, 11/11 cm boyutlarındadır. Ana kirişler ortalama 11-12/24, 15/15 döşeme kirişleri 6,8/16 boyutlarındadır (bkz. rölöve zemin kat planı, f.29,39,40). Duvarlar 2-3 cm kalınlığında çamur+saman çöpü sıvalıdır (bkz. Sıva analizleri). 1. ve 2. katlarda yapım sistemi ahşap karkastır. Duvarların içi boş tutulmuş, bağdadi tekniğinde çamur+saman çöpü üstüne ince kireç sıva ile sıvanmıştır (bkz. Sıva analizleri,f.9,10,11,13 ). Duvar kalınlıkları cm arasında değişmektedir. Döşeme kalınlıkları tavan ve döşeme kaplaması ile toplam 18 cm (1,5+15+1,5 cm) civarındadır. Kuzey ve batı yönlerinde 1. ve 2. kat duvarları yarım dolgu sistemindedir (S.H. Eldem s. 173,176). Bu sağır duvarların kalınlığı cm olup içlerine dolap, ocak ve baca yerleştirilmek suretiyle karkas kısımda cm e inmektedir. Bu duvarda dolgu malzemesi 10/28 cm boyutlarında kerpiçtir (rölöve 1. ve 2. kat planları, f.123). 14

15 Cihannüma katı yapının orta kısımdaki birbirine dik 4 ana taşıyıcı aksına oturtulmuştur. Duvarları ahşap karkas sistemdedir (bkz.f ). Bağdadi çıtası üstüne yaklaşık 2-2,5 cm kalınlığında çamur+saman çöpü sıva üstüne ince kireç sıvası yapılmıştır (bkz. Sıva analizleri). Cihannüma çatı saçağı ahşap profiller üstüne yine bağdadi çıtası çakılmak suretiyle sıvanarak oluşturulmuştur. Merdivenlerin limon kirişleri bir tarafı duvar içine monte edilmiş, diğer tarafı açıktadır. Ahşap basamaklar bu kirişlere oturtulmuştur (bkz. f.43,45,61). Hasarlar Fenerli Ev in yöredeki mimari ve simgesel önemi nedeniyle iç ve dıştaki hasarlar ayrıntılı olarak incelenmiş ve bozulmalar 1/50 ölçekli plan, kesit, görünüş, tavan ve döşeme çizimleri üzerinde gösterilmiştir. Strüktürel hasarlar (yatay ve düşeyden ayrılma) Yapının temel sorunu ilk gözlemsel incelemede de anlaşılabileceği üzere strüktürel deformasyondur (bkz. rölöve ve hasar tespit pafta: a-a,c-c,d-d kesiti, kuzey ve doğu cepheleri). Batı yönüne doğru çökme ve eğilme kuzey-güney cephelerinde, çatıda ve cihannüma kısmında izlenebilmektedir. Batı cephesinde ve cihannümada dışa doğru 8-10 cm civarında düşey sapma tespit edilmiştir. 107, 104,103,207,204,206,203 nolu mekanlarda döşemede batı yönüne doğru 28 cm e varan çökmeler ölçülmüştür. Bu hasara batı yönünde 535 parseldeki yapı ile Fenerli Ev arasında yer alan 3.30 m genişlikteki alana sonradan yapıldığı düşünülen ahşap karkas ek yapının ve bu yapının inşaasının neden olduğu sanılmaktadır. Bu yapı aynı zamanda hayattaki merdiven altı/depo bölümünün batısındaki muhdes duvarın sınırladığı mekan ile ilişkili olabilir (bkz. rölöve ve hasar tespit pafta: kat planı, b-b,c-c,d-d kesitleri,kuzey ve güney görünüşleri ). Söz konusu müdahaleler 1. katta 108 mekanı ile 109 hela arasındaki duvarın çökmesinin ve 109,209 hela kısımlarının batı duvarının kısmen yıkılmasının nedeni olabilir. Güney cephesinde, zemin katta sağ tarafta görülen göçük muhtemelen büyük bir aracın çarpmasıyla -Hamam Sokak ile Rüştiye Sokak bağlantısında ihmal edilemeyecek oranda bir araç geçişi mevcuttur- meydana gelmiş, zaman içinde ön cephedeki cumba ve üzerindeki balkonun çökmesine neden olarak, yapının taşıyıcı sisteminde ağır hasar yaratmıştır. 103,102,101,203,203,201 nolu mekanlarda döşemede 14 cm e varan 15

16 çökmeler, güney cephesinin doğu kısmında 6 cm civarında dışa doğru düşey sapma ölçülmüştür (bkz. rölöve ve hasar tespit pafta: kat planı, a-a kesiti,doğu görünüşü ). Doğu cephesinde, kuzey yönünde 1. kat ve 2. kat çıkmasında belirgin bir çökme görülmektedir. 105 ve 205 nolu mekanlarda çıkmadaki çökme her iki yönde de 5 cm olarak ölçülmüştür. Ayrıca çıkmanın 1. kattan 2. kat tavanına kadar mesafede düşeyden 8 cm sapma ölçülmüştür(bkz. rölöve ve hasar tespit pafta: kat planı, d-d kesiti,doğu görünüşü ). Burada çıkmayı taşıyan payandaların ve cephe düzeninin yapı genelinde farklı olduğu dikkat çekmektedir. Söz konusu bölgede yapılmış herhangi bir tadilat yapı taşıyıcı sisteminin bozulmasına neden olmuş olabilir. Bir diğer ihtimal ise daha önceden oluşan bir hasarı engellemek için tamirat yapılmış olması, duvar sistemi ile payandaların bu sırada yenilenmesidir. Söz konusu deformasyonlar yapı bütünlüğünün bozulmasına neden olarak ahşap döşeme, tavan, kapı, pencere, pervaz, eliböğründe, sıva vb. vb. tüm yapısal elemanların bozulmasında en önemli etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Sıvada bozulma (yüzey kaybı, kabarma, yerinden ayrılma) Dış cepheyi koruyan boya katmanının işlevini kaybetmesi ile açığa çıkan çamur esaslı sıva ısı değişimi, yağmur, rüzgar vb. hava şartlarına açık kalarak zamanla aşınmış, yüzey kaybı ve çatlaklar meydana gelmiştir. Strüktürel deformasyonların da etkisiyle hemen tüm dış cephelerdeki mevcut sıva katmanında ince ve geniş çatlaklar, kabarma, yerinden ayrılma vb. hasarların en az biri veya birkaçı bir arada görülmektedir. İç kısımlarda strüktürel deformasyonlara ve nem etkisine bağlı olarak gelişen sıva bozulmaları gözlenmektedir. Zemin kat merdiven ve hayat duvarlarında, z04,z03 nolu mekan duvarlarında, 1. katta 101,102,103 nolu odaların güney duvarında, sofa batı duvarında, 107,108,109 nolu ıslak hacim duvarlarında, 2. katta sofa eyvanı doğuda cumba kısmında, sofa ve kuzey duvarlarında, tekne tavanda, cihannüma duvarlarında sıvada bozulma tespit edilmiştir. Sıva dökülmesi Özellikle dış cephede geniş alanlarda sıva dökülmesi gözlenmektedir. Bunun nedeni strüktürel deformasyonla oluşan çatlakların ve yapının terk edildikten sonra bakımsız kalması sonucunda ısı değişimi, yağmur, rüzgar vb. hava şartlarına açık 16

17 kalarak zamanla genişlemesidir. Benzer dökülmeler iç kısımda nem alan bölgelerde ve strüktürel deformasyonun ve derin çatlakların olduğu bölgelerde görülmektedir. Zemin kat z02 oda duvarlarının sıvası tamamen dökülmüştür. 1. katta 101,102,103 nolu odaların güney duvarında, sofa batı duvarında, 107,108,109 nolu ıslak hacim duvarlarında, 2. katta sofa eyvanındaki cumbanın yan duvarlarında, sofa ve kuzey duvarlarında, tekne tavanda, cihannüma duvarlarında sıva dökülmesi tespit edilmiştir. Derin sıva çatlağı Strüktürel deformasyona bağlı olarak dışta ve içte; burulmanın ve çekme gerilmesinin meydana geldiği konsolların köşe noktalarında, pencere açıklıklarının köşelerinde, duvar birleşimlerinde, güney cephesinde çöken kısımda ve cihannüma köşe birleşimlerinde görülmektedir. Zemin kat merdiven ve hayat duvarlarında, z04,z03 nolu mekan duvarlarında, 1. katta 101,102,103 nolu odaların güney duvarında, sofa batı duvarında, 107,108,109 nolu ıslak hacim duvarlarında, 2. katta sofa eyvanı doğuda cumba kısmında, sofa ve kuzey duvarlarında, tekne tavanda, cihannüma duvarlarında çatlaklar tespit edilmiştir. İnce sıva çatlağı Dış cepheyi koruyan boya katmanının işlevini kaybetmesi ile açığa çıkan çamur esaslı sıva ısı değişimi, yağmur, rüzgar vb. hava şartlarına açık kalarak zamanla aşınmış, yüzey kaybı ve çatlaklar meydana gelmiştir. Ayrıca iç kısımda yine deformasyona bağlı olarak ince sıva çatlakları görülmektedir. Ahşap elemanda bozulma (çatlak, detay bozulması, aşınma) Ahşap elemanlarda başlıca iki nedenle deformasyon görülmektedir: 1- Strüktürel deformasyona bağlı olarak detay bozulması 2- Hava şartlarına (ısı farkı, rüzgar, nem, yağmur) maruz kalma nedeniyle çatlama, dönme ve aşınma Dış kısımdaki ahşap elemanlarda (çatı saçağı, pencereler, kapılar, kat silmeleri, eliböğründeler, pervazlar, balkon korkulukları, ahşap süslemeler) bu hasarların her ikisi de görülürken, iç kısımdaki ahşap elemanlar (kapılar, döşemeler, tavanlar, dolaplar, sedirler) oldukça sağlam durumda olup yalnızca büyük çökme noktalarında detay bozulmasına uğramıştır. 17

18 Ahşap elemanda nem etkisi Çatıda meydana gelen hasarlar nedeniyle 2. tavanında, cihannüma tavanında ve ıslak hacimlerde taşıyıcı kirişlerde ahşap elemanlarda nem etkisi ve yer yer çürüme belirtileri görülmektedir. Ahşap elamanda böceklenme Zemin katta taş duvar konstrüksiyonu içinde açıkta kalan hatıllarda ve hayattaki dikmelerde kurt ve böcek delikleri görülmektedir. Bunun nedeninin zemin kat düzeyinde etkin bir böcek türünün belli tür ağaçlara zarar vermesi olabilir. Taş duvarda malzeme kaybı Zemin katta kapilaritenin yarattığı nem etkisi ve hava şartları etkisi ile taş duvarların içte ve dışta sıva, derz ve harcında malzeme kaybı gözlenmektedir. Nitelikli ek Geleneksel yapım tekniklerinin devam ettiği yörede bazı yapıya sonradan eklendiği anlaşılan bazı eklerin malzeme ve detay olarak belli bir niteliğe sahip olduğu görülmektedir. Zemin kat z04 mekanına dışarıdan girişi sağlayan kapı ve burayı aydınlatan pencerenin hoş detaylara sahip olduğu ve cephe düzenini bozmayan bir kurguda olduğu düşünülmektedir (bkz. p.z.1 ve k.z.3 detaylar, f.18ı). Niteliksiz ek Yapıya sonradan eklenen merdiven, duvar, kapı gibi elemanların mimari kurgu, malzeme ve detay kalitesi, strüktürel sisteme uyum açısından belli bir nitelik düzeyine ulaşmadığı görülmektedir. Zemin kattan 1. kata çıkan dönel merdivenin kurgusal ve detay yapısı itibarıyle 2. kata çıkan merdivenden çok farklı bir yapıya sahip olduğu görülmektedir (bkz. planlar,,a-a,d-d kesiti, f.62 ve f.69-70). Zemin katta hayata eklenen z05 banyo delikli tuğla ve beton kullanılarak yapılmıştır. 1. katta 101 nolu odada doğu yönündeki pencereler sıvanarak kapatılmıştır(bkz.doğu cephesi). Zemin katta merdiven holü ile hayat arasındaki duvar, 1. katta sofayı merdiven holünden ayıran duvar ve bu duvarda yer alan kapı ve 1. kattaki oda kapılarının yapının mimari kurgusuna ve detay kalitesine uygun olmadığı düşünülmektedir (bkz. f.44,48). 18

19 Eksik eleman Zaman içinde meydana gelen detay bozulmaları nedeniyle giyotin pencerelerin hareketli kısımlarının, pencere kafeslerinin yok olduğu, sonradan yapılan kullanıcı müdahaleleri ile bazı döşemelerin ve sedirlerin kaldırıldığı gözlenmiştir(bkz. rölöve bozulma paftaları: cepheler, planlar). KAYNAKLAR: Sakarya da Türk Mimari Eserleri, Y.Doç.Dr.Yusuf ÇETİN, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yayını, Taraklı, Tarihin Doğayla Buluştuğu Yer, Y.Doç.Dr. Emin SEZER ve Diğerleri, Taraklı Kaymakamlığı Yayını, Taraklı nın Fiziksel Ve Tarihsel Dokusu, Sivil ve Anıtsal Mimarlık Örnekleri ve Hacı Rıfatlar Konağı Restorasyonu, Sadık Selçuk ÖZKAN, Y.L. Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Ens. İstanbul, Taraklı da Geleneksel Sivil Mimaride Kullanılan Yapım Teknikleri ve Sadık Özen Evi Restorasyon Önerisi, Ferdi SEYMEN, Y.L. Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Ens. İstanbul, Geleneksel Taraklı Evlerinin Yapım Süreç ve Teknikleri, Hafize Bilge ÖZYER, ODTÜ Yapı Bilgisi A.B.D., İstanbul, Türk Evi, Osmanlı Dönemi,C-I,II,III, Sedad Hakkı ELDEM, Taç Vakfı, İstanbul, Geleneksel Türk Mimari Yapım Sistem ve Elemanları-C.I,II, Hüsrev TAYLA, Taç Vakfı, İstanbul, Hazırlayanlar: 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALIADA 46 ADA 10 PARSEL SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALI ADA AHŞAP ESKİ ESER RESTORASYON RAPORU İLİ : İstanbul İLÇESİ : Adalar MAHALLESİ : Kınalı Ada CADDESİ

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER TARİHİ YAPININ FOTOĞRAFI Foto no: F01 BÖLGEYE AİT TARİHİ PERVİTİTCH HARİTASI TESCİLLİ YAPI

Detaylı

MİMARİ PROJE RAPORLARI

MİMARİ PROJE RAPORLARI BACA +9.06 alaturka kiremit %33 eğim +8.22 +8.35 %33 eğim %33 eğim +7.31 +7.10 +6.45 yağmur oluğu +6.45 P1 P1 P1 P1 P1 P1 +5.05 +5.05 giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ 1-YAPININ YERİ VE TANIMI Proje konusu yapı grubu, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sinanağa

Detaylı

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:...

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:... YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:- - 00 Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET

Detaylı

AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. 5. Aşağıdakilerden hangisi ayak ve başlık birleştirme yöntemlerindendir? a. Yabancı çıtalı. b.

AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. 5. Aşağıdakilerden hangisi ayak ve başlık birleştirme yöntemlerindendir? a. Yabancı çıtalı. b. AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi bulundukları yerlere göre uygulanan sütun çeşitlerindendir? a. Taşıyıcı sütun b. Döşeme sütunu c. Tavan sütunu d. Kapı sütunu 2. Aşağıdakilerden

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı Dr. Doğan DEMİRCİ Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Sarıtepelerin Evi olarak bilinmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Adresi: Emre Mahallesi, 3805.

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR 432 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR DÜKKÂNLAR ANITLAR 433 DÜKKÂN (Sephavan Mh. Dülgerler Sk. No:34) D ükkân, Dülgerler Sokakta, Kapı Camiinin güneyinde yer alır.

Detaylı

TARİHİ AMASYA CADDESİ ÜZERİNDEKİ ZİLE EVLERİ. Emine Saka AKIN 1 Adnan SEÇKİN 2 ÖZET

TARİHİ AMASYA CADDESİ ÜZERİNDEKİ ZİLE EVLERİ. Emine Saka AKIN 1 Adnan SEÇKİN 2 ÖZET TARİHİ AMASYA CADDESİ ÜZERİNDEKİ ZİLE EVLERİ Emine Saka AKIN 1 Adnan SEÇKİN 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, eminesaka.akin@gop.edu.tr 2 Yüksek Mimar, Tokat, seckinad@gmail.com ÖZET Tokat il merkezinin

Detaylı

İZMİT GELENEKSEL KONUTLARININ TİPOLOJİSİ

İZMİT GELENEKSEL KONUTLARININ TİPOLOJİSİ İZMİT GELENEKSEL KONUTLARININ TİPOLOJİSİ Sonay * GİRİŞ Kocaeli ilinin merkezi olan ve İzmit Körfezi nin bitiminde kurulan İzmit, Anadolu yu İstanbul a bağlayan kara, deniz ve demiryolu kavşağında yer almaktadır.

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

MİMARİ PROJE RAPORLARI

MİMARİ PROJE RAPORLARI BACA +9.06 alaturka kiremit %33 eğim +8.22 +8.35 %33 eğim %33 eğim +7.31 +7.10 +6.45 yağmur oluğu +6.45 P1 P1 P1 P1 P1 P1 +5.05 +5.05 giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin

Detaylı

Geleneksel Ahşap Yapıların Özgün Çatı ve Cephe Detaylarının Bursa Görükle Köyü Örneklerinde İncelenmesi

Geleneksel Ahşap Yapıların Özgün Çatı ve Cephe Detaylarının Bursa Görükle Köyü Örneklerinde İncelenmesi Geleneksel Ahşap Yapıların Özgün Çatı ve Cephe Detaylarının Bursa Görükle Köyü Örneklerinde İncelenmesi Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI 1 M.Bilal BAĞBANCI 2 Elif ACAR BİLGİN 3 Konu Başlık No: 8 Tarihi Yapılarda

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 241 YAPI BİLGİSİ II Prof.Dr. Nilay COŞGUN Arş.Gör.Dr. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Nurşah SERTER Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL OKBAZ Arş.Gör.

Detaylı

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Bir yapıyı üstünden etkileyen yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuk

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması Yrd.Doç.Dr. Emrah MADENCİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI NEDİR? Canlıların beslenme ve barınma

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI OCAK 2013 A. KENTSEL VE ARKEOLOJİK

Detaylı

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Röleve Ölçüsü Alma Röleve Bina Proje Çizim Merdiven Çizimleri Bina Plan Çizimleri Çatı Çizimleri Bina Kesit Çizimleri Bina Görünüş Çizimler

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA KAT PLANI PLANLAR ( UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA) Bütün kat planları birebir çizilir, tekrar eden katlar için açıklama yazılır.

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU DİCLE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Yrd. Doç. Dr. M. Şefik İmamoğlu Maden Müh.Böl.Genel

Detaylı

NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET HAYIR AÇIKLAMA

NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET HAYIR AÇIKLAMA ĐLAVE / TADĐLAT PROJESĐ MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:... Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ

Detaylı

Kaynak: www.binko.com.tr ESKİ BİNALARDA RUTUBET PROBLEMLERİ ve ÇÖZÜMLERİ

Kaynak: www.binko.com.tr ESKİ BİNALARDA RUTUBET PROBLEMLERİ ve ÇÖZÜMLERİ Kaynak: www.binko.com.tr ESKİ BİNALARDA RUTUBET PROBLEMLERİ ve ÇÖZÜMLERİ Lütfen görmek istediğiniz problemi seçiniz. Her seçenekte probleminizi doğru teşhis edebilmenize yarayacak bilgiler bulacaksınız.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:Bursa

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma ÇATI ELEMANLARI Dersi Dış mekan içinde yapılan ve daha çok dinlenme ihtiyacını karşılayan yapay çatı elemanları Pergola Kameriye Çardaklar Sığınma ve Korunma Işık ve Gölge Yoğunluğu Yağış durumu Çatı elemanlarının

Detaylı

ÜSKÜDAR KUZGUNCUK SAHİLİ ENVANTER NO: 1

ÜSKÜDAR KUZGUNCUK SAHİLİ ENVANTER NO: 1 ÜSKÜDAR KUZGUNUK SAHİLİ ENVANTER NO: 1 MAHALLESİ: HAIHESNA HATUN SOKAĞI: PAŞALİMANI AD. KAPI NO : 125 PAFTA : 109 ADA : 512 PARSEL : 21 BUGÜNKÜ KUL.: Konut KORUMA DURUMU VAZİYET PLANI YAPTIRAN: YAPAN:

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI

İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI Necati ÇELTİKÇİ (*) 1983 yılında, İstanbul un Anadolu yakasında, gelişmiş teknolojiye sahip, bilgisayar ve havacılık tesisilerinin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE MAHALLESİ PAFTA NO:131 562 ADA 11 PARSEL Küçük Dolap Sokak Kapı No:2 MEVCUT DURUM: Süleymaniye yenileme

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aralık,2016 1 1-KONUM: Ayvalık

Detaylı

Çatı Şekilleri ve Adları: Çatı şekilleri binanın mimari durumu, yörenin iklim durumu ve mimarî tarzına göre değişiklik gösterir. Üzerinde gezilecek

Çatı Şekilleri ve Adları: Çatı şekilleri binanın mimari durumu, yörenin iklim durumu ve mimarî tarzına göre değişiklik gösterir. Üzerinde gezilecek ÇATILAR Binayı üstten gelen kar, yağmur, rüzgâr, sıcak, soğuk gibi dış tesirlere karşı korumak, estetik bir güzellik ve bütünlük kazandırmak amacıyla inşa edilen yapı elemanlarına çatı denir. Çatılar,

Detaylı

Rpldp Ratum AYSFI. Utarit İ7fil. \dumdl. hafif bölmeler detaylar \ "üniiiiıı. yapı-endüstri merkezi yayınları

Rpldp Ratum AYSFI. Utarit İ7fil. \dumdl. hafif bölmeler detaylar \ üniiiiıı. yapı-endüstri merkezi yayınları Utarit İ7fil Rpldp Ratum AYSFI > \dumdl 1 hafif bölmeler detaylar \ s. \ i* "üniiiiıı yapı-endüstri merkezi yayınları 2 KAVRAM-GELİSME Kapının Evrimsel Süreci KAPININ İŞLEVLERİ (GEÇİŞ-KORUMA-YAUTIM) Kapının

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA 1 VI. KÂRGİR DUVARLAR Doğal ya da yapay taş ve blokların harç adi verilen bağlayıcı malzemelerle veya harçsız olarak örülmesiyle oluşturulan yapı elemanlarına "Kârgir

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

GELENEKSEL CUMALIKIZIK EVLERİNDE AHŞAP KONUT SİSTEMİ

GELENEKSEL CUMALIKIZIK EVLERİNDE AHŞAP KONUT SİSTEMİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2011 GELENEKSEL CUMALIKIZIK EVLERİNDE AHŞAP KONUT SİSTEMİ Z. Sevgen PERKER * Nilüfer AKINCITÜRK * Özet: Kırsal mimarinin önemli

Detaylı

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ÇİĞLİ İLÇESİ, BALATÇIK MAHALLESİ, KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ NDE (27j Pafta, 22477 Ada, 1 Parselin Kuzey-Doğusunda) CAMİ ALANI BELİRLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ --------------------

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

// LPU 40, şimdi C-Kasetli. Seksiyonel Garaj Kapıları

// LPU 40, şimdi C-Kasetli. Seksiyonel Garaj Kapıları // LPU 40, şimdi C-Kasetli Seksiyonel Garaj ları Teknik Bilgi: Baskı 01.05.2007 İçindekiler İçindekiler 2 LTE 40, S-Çizgili, Woodgrain 3 LTE 40, M-Çizgili, Woodgrain 4 LTE 40, S-Kasetli, Woodgrain 5 LTE

Detaylı

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1 Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de yer alan doğanın içinde yer alan 0 m² alan üzerinde toplam blok, daire ve dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde Adet + (89,8-0, - 0,90 m²), 0 Adet + (,0 m²), Adet

Detaylı

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER Yapım amacına göre bina sınıflandırması Meskenler-konutlar :Ev,apartman ve villalar Konaklama Binaları: Otel,motel,kamp ve mokamplar Kültür Binaları: Okullar,müzeler,kütüphaneler

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantı Tarihi ve No : 17.04.2015-128 Karar Tarihi ve No : 17.04.2015-2746 Toplantı Yeri: AKSARAY Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, I.,II.,III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Ihlara Vadisi sit sınırlarına

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Eğim dereceleri Merdivenler

Eğim dereceleri Merdivenler PEYZAJ YAPILARI 1 DERSİ Merdivenler Farklı iki yükseklik arasındaki bağlantıyı sağlayan sirkülasyon aracı, düzenli aralıklı, yatay kademelerden meydana gelirse merdiven adını alır. 7. Hafta Eğimler ve

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 BODRUM KAT B01 Uygulama Projesi (Mevcut Projesinde B01 olarak numaralandırılmıştır.) DÖŞEME : Döşeme üzerinde bulunan tüm

Detaylı

DUVAR BOŞLUKLARI 4/13/2015

DUVAR BOŞLUKLARI 4/13/2015 Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK 1. Yapım ilkeleri Lento (Üst başlık) Denizlik (Alt Başlık) Söve 2. Boşluğun duvardaki

Detaylı

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ Trabzon ve Rize, doğu Karadeniz'de topografya, iklim ve doğal çevre koşullarının hemen tümünü içeren bir ilimizdir. doğu Karadeniz

Detaylı

1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66 m²), 4 Adet

1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66 m²), 4 Adet Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de yer alan 3 doğanın içinde yer alan 1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66

Detaylı

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe ÇELİK YAPILAR Cephe elemanı yatay ve düşey elemanların oluşturduğu forma bağlı olarak rüzgar yüklerini iki yada tek doğrultuda aktarır. Bu, döşemenin düşey yükler altındaki davranışına benzer. 8 1 Çelik

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

info@ kucukdeveci.com.tr

info@ kucukdeveci.com.tr 1 Tek Parçalı Mahya 30+30x92 cm. boyutlarında, 7 kg. ağırlığında ve 6 mm. kalınlığında üretilmektedir. İstenilen tarafa çevrilip monte edilebilir. %10 'dan %70 'e kadar her eğim için üretilebilir. Sipariş

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 ZEMİN KAT (MEVCUT PROJE) Z01 GİRİŞ : Sahne kısmında bulunan ahşap kaplamanın sökülmesi : Ahşap asma tavan sökümü : Ahşap

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, toplam 2.094,00 m² yüzölçümlü

Detaylı

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 499

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 84 KARAR 84 - Gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, Mart ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının, 2 Nisan 2012 Pazartesi günü saat 16.00 da

Detaylı

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Merdivenler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

Detaylı

Yapılara Etkiyen Karakteristik. yükler

Yapılara Etkiyen Karakteristik. yükler Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler G etkileri Q etkileri E etkisi etkisi H etkisi T etkileri Kalıcı (sabit, zati, öz, ölü) yükler: Yapı elemanlarının öz yükleridir. Döşeme ağırlığı ( döşeme betonu+tesviye

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI

YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi YAPI Canlıların beslenme ve barınma gibi doğal ihtiyaçlarını

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

ZEYREK 453 PAFTA 2419 ADA 13 PARSEL

ZEYREK 453 PAFTA 2419 ADA 13 PARSEL 1. ZEYREK BÖLGESİ GENEL ÖZELLİKLERİ VE TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ İstanbul un Rumeli yakasında ve batısında yer alan Zeyrek semti, Bizans ve Osmanlı döneminde önemli ve merkezi bir bölge olduğu bilinen Fatih

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme ÖLÇÜLENDİRME Bir resimde görülen uzunluklarla, bunların gösterdiği gerçek uzunluklar arasındaki orana ölçek denir. Örneğin, 180 mm. boyundaki bir kurşun kalemin kağıt üzerinde çizilmiş boyu 18 mm ise,

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,.. j ~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..!r islam MiMARi MiRASINI KORUMA KONFERANSI THE CONFERENCE ON THE PRESERVATı"ON OF AACHITECTURAL HEAITAGE OF ISLAMIC CITIES 22-26/4/1985 ISTANBUL ~"":"'.;.-;.:.

Detaylı

www.sanberkinsaat.com

www.sanberkinsaat.com www.sanberkinsaat.com Alesta apartmanı Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de, doğanın içinde yer alan 1066,85 m² alan üzerinde 12 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Alesta apartmanında 3 adet iş yeri (

Detaylı

Isı Kaybı Hesabına Örnek

Isı Kaybı Hesabına Örnek Isı aybı Hesabına Örnek Bu bölümde ısı kaybı bir dairenin bir odası için ayrıntılı olarak yapılmıştır.şekil de ısı kaybı hesabı yapılacak örnek bir daire (202 nolu SALON) verilmiştir Dairenin iç hava sıcaklıkları

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Fabrikamız Üretim Müdürlüğü İş Takip Çalışma Ofisi ve Tabanca Ambarı tadilatı işi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER A. YIKIM, SÖKÜM VE ÖRÜM İŞLERİ 1) Planda kesik çizgilerle belirtilen duvar yıkılacaktır.

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 45, Mayıs 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 45, Mayıs 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 45, Mayıs 2017, s. 470-487 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 22.03.2017 12.05.2017 Uğur DEMİRBAĞ Gaziosmanpaşa

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı İnce Yapı II Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS MYR108 II Zorunlu

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

APLİKASYON VE İP İSKELESİ

APLİKASYON VE İP İSKELESİ APLİKASYON VE İP İSKELESİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi APLİKASYON Yapılan imar planlarını, yapı projelerini,

Detaylı

İNCE YAPI DERS 7 MERDİVENLER 2

İNCE YAPI DERS 7 MERDİVENLER 2 İNCE YAPI DERS 7 MERDİVENLER 2 KAYNAKLAR: Prof. M. Rifat Çelebi, Yapı Bilgisi, İKÜ, 2012. Francis D.K. Ching, Çizimlerle Bina Yapım Rehberi, YEM, 2011. Prof. Dr. Erkin Erten, Mimarlıkta Yapı-Yapım, Birsen

Detaylı