F. Almanya'da Yerel Yönetim Bankacılığı: Tasarruf Sandıkları Organizasyonları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "F. Almanya'da Yerel Yönetim Bankacılığı: Tasarruf Sandıkları Organizasyonları"

Transkript

1 F. Almanya'da Yerel Yönetim Bankacılığı: Tasarruf Sandıkları Organizasyonları Nasuh Oğuzhan Altay* Yerel yönetimlerin yatırımlarının finansman gereksinimlerini karşılamaya yönelik faaliyette bulunan bankacılık türü olarak tanımlanabilen, dar anlamda belediye bankacılığı, geniş anlamda da yerel yönetim bankacılığı, bu çalışmada Almanya örneğini oluşturan tasarruf sandıkları organizasyonları ile incelenmektedjr. Ticari bankacılık işlem ve hizmetlerinin tamamını sunan tasarruf sandıkları kamusal niteliklerine rağmen piyasa sistemi ile entegre olmuş kredi kurumlarıdır. Yasal sorumlulukları yerel yönetimlere ait olan tasarruf sandıkları, Alman bankacılık sektöründe ticari bankalar grubunda yer almaktadır. Diğer grupta ise kamusal ve özel ihtisas bankaları vardır. ı 995 yılı itibariyle toplam baııkal1ln 3.680' i ticari, 52'si de ihtisas bankasıdır. Bankacılık sektörünün temel niteliği Kıta Avrupası'nın tipik bankacılığı olan üniversal bankacılıktır. Yerel Yönetimler Bankaları: Tasarruf Sandıkları Organizasyonları (Die Sparkassenorganisationen) Tarihi Gelişim ve Kuruluş Amaçları Alman bankacılık sektörü içerisinde günümüzde kamusal kredi kurumları olarak önemli bir yere sahip "tasarruf sandıkları" ilk kez, ı 778 yılında Hamburg'da "Yurtseverler Cemiyeti" (die Hamburger Patriotischen Gesellschaft) tarafından kurulmuştur. ı 8. yüzyılın son çeyreğinde diğer Alman kentlerine yayılan yeni kuruluşlarla amaçlanan temel düşünce yoksul halk kesimine yardım etmektir} Sermayesine belediyelerin sahip olduğu ilk belediye tasarruf sandığı ı 801 yılında Göttingen şehrinde oluşturulmuştur. l Yrd. Doç. Dr., Muğla Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ege Belediyeler Birliği Koordinatörü. i Manfred PohL Enstehung und Entwieklung des linivcrsalbankensystems-konzentration und Krise als wichti~e Factoren. Fritz Kl1app Verlag, Frankfurt am Main, 1986, s Iürgen Mura, Entwicklungslinien der dcutsehen sparkassengeschichtc, Deutseher Sparkassenverlag, Stuttgart, 1987, s. 13. Çağdaş Yerel Yönetimler, Ci/I 6 Sayı 2 Nisan /997, s

2 F. Almanya 'da Yerel Yönetim Bankacıfığı ı 5 yılından itibaren çok sayıda belediye tasarruf sandığı kurulmaya başlanmış, yaklaşık onbeş yıl sonra da belediye ve il tasarruf sandıklarının yanısıra ilçelerde tasarruf sandıkları kurulmuştur. 18. yüzyılın ortalarından itibaren tasarruf sandıklarına yönelik yasal düzenlemeler oluşturulmaya başlanmıştır. Örneğin 1838 yılında Prusya, 1843 yılında Bavyera Krallığı, 1880 yılında da Baden Prensliği kapsamlı biçimde yönetmelikler ve yasalar çıkarmışlardır. Yukarıda sözü edilen dönemde tasarruf sandıkları, pasif işlemleri olarak bölgesel sınırlamalarla mevduat ve tasarruf işlemleri yapmışlardır. Aktif işlemlerinden ipotek kredileri yanında hazine bonoları ve il tahvilleri önemli faaliyetlerindendir':' Tarihsel gelişim içerisinde Alman tasarruf sandıklarının dönüm noktaları kısaca şöyle özetlenebilir: tarihli İmparatorluk Çek Yasası'yla birlikte nakit olmayan ödemeler sistemine ilk adım atılmıştır. - ı 931 yılındaki bankacılık krizi tasarruf bankalarını üniversal bankacılığa yöneitm işti r 'te Nasyonal Sosyalistlerin merkezden kumandalı yönetimleri gelişmelerinde engel teşki i etmiştir. -İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki] 948 yılı Para Reformu, tasarruf sandıklarının piyasa yönlü ve rekabet edebilir bir işletme olmalarına imkan yaratmıştır. Çünkü reform sonrası tasarruf sandıklarının yasal düzenlemeleri geliştirilmiştir ' li yıllarda tasarruf sandıkları belediye kredileri; tüketici ve konut kredileri yanında orta ölçekli kredileriyle Alman ekonomisinin gelişmesinde ö nemli rol oynamışlardır yılında ilk defa nakit olmayan maaş ve ücret ödemesine başlayarak müşteri yoğunluğunu arttırmışlardır yılından itibaren tasarruf sandıklarının şube sayılarında çok büyük artışlar olmuşsa da, ilerleyen yıllarda rekabet ve nizyon politikaları sonucunda bu büyüme aşağı çekilmiştir.!i Tasarruf sandıkları, Alman bankacılık sektöründe özel ticari bankalar ve kooperatif bankalarıyla birlikte sistemin üçüncü kısmını oluşturmaktadır. Dolayısıyla geleneksel faaliyetlerinin (yerel yönetimlere yönelik kredi faaliyetleri) yanısıra diğer bankacılık işlemlerindeki başarılarıyla bankacılık sektörünün rekabetçi yapısında çok önemli roloynamaktadır. Yukarıda söz edilen tasarruf J Helmut Geiger, Die deutsche Sparkııssenorganisation, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main, 1992, s ~ Oswald Hahn, Struktur der Bankwirschaft, Cilt I. Banktypoligie und Universalbanken. Erich Schmidt Verlag, 1981,~ 350, 5 Jürgen Stein, Das Bankwesen in Deutschland, 16. Oberarbeitete Auflage, Köln, 1989, s. 35.

3 66 Çağdaş Yerel Yönetimler, 6 (2) Nisan 1997 sandıklarının geleneksel faaliyetleri, başka bir deyişle belediye ve diğer yerel yönetim kuruluşları ile aralarındaki ilişki, tasarruf sandıkları fikrinin temel taşı olarak değerlendirilmektedir. Kuruluş amacından geleceğe uzanan çizgide tasarruf sandıkları politikasının temel hedefi, eyalet bankaları ile birlikte belediyelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında daha da yoğunlaşmaktadır. Bu doğrultuda, özellikle belediyelerin sosyal konut yapımı ve işletmelerinin finansmanı ile danışmanlık hizmetlerini arttırmaları temel hedetleridir. 6 Buraya kadar yapılan açıklamalarda tasarruf sandıklarının iki yüzyıllık gelişim çizgisi kısaca incelenmeye çalışılmış ve amaçları belirtilmiştir. sarruf sandıkları organizasyonlarının sektörel örgütlenmeleri açıklanacaktır. Sektörel Örgütlenme Yapıları Aşağıda ta Tasarruf sandıkları organizasyonları, bankacılık faaliyetlerini üçlü bir örgütlenme yapısı içerisinde yerine getirirler. Bu üçlü yapı, tabanda tasarruf sandıkları, ortada adeta bir merkez bankası işlevi (tasarruf sandıkları için) gören Eyalet Bankaları! Ciro Merkezleri (Die Landesbanken! Girozentralen) ile grubun tepe organı olan Alman Ciro Merkezleri ve Belediye Bankası'dan (Deutsche Girozentrale Deutsche Kommunalbank) oluşmaktadır. tık belediye tasarruf sandığının kurulduğul80 i yılından yüzyıl sonra ilk ciro merkezi 2 Ocak 1909 yılında Dresden şehrinde, Saksonya Belediyeleri Ciro Birliklerinin bir kuruluşu olarak oluşturulmuştur. Bu oluşumdan, yaklaşık on yıl sonra 2 Şubat 19] 8'de tasarruf sandıkları organizasyonlarının tepe kurumu olan Alman Ciro Merkezi (die Deutsche Girozeııtrale DGZ) kurulmuştur. Sözü e dilen banka Alman Ciro Birlikleri Merkezi ve bağlı bir kuruluş şeklinde Berlin'de tesis edilmiştir. Bankanın tüzel kişiliği ancak 1931 yılından sonra belediye bankacılrğının yeniden düzenlenmesiyle bağımsızlığına kavuşmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında merkezini Düsseldorfa taşıyan bankanın temel faaliyeti uzun vadeli belediye kredileri sunmaktadır yılında merkezini Frankfurt am Main'e taşıyan panka, ilerleyen yıllarda belediye kredileri yanında döviz ve menkul kıymetler ticareti ile bunların ihracı işlemlerinde yoğunlaşmış ve günümüzde uluslararası finans piyasalarında şube, temsijcilik ve bağlı şirketleriyle önemli bir finans kurumu niteliğine dönüşmüştür. Bir finans grubu olarak tasarruf sandıkları organizasyonları, bankacılık, sigorta, factoring ve leasing şirketleri ile yapı tasarruf sandıklarından oluşan büyük bir devdir. (, Horst Köhler, "Zukul1ftaufgaben der Sparkassenpolitik", Die Sparkasse: Mehr als cin Geldinstitut. Bayeriscller Sparkassentag Barmberg, , Bayeriscller Sparkassen und Giroverband, Münehen, 1994, s. 2 ı. 7 Helmut Geiger, a.g.k. s. 85.

4 F Almanya 'da Yerel '('önetim Bankacılrğı '67 TasarrufSandık/arı (Die Sparkassen) Tasarruf sandıkları grubunun en alt basamağında yer alan~ faaliyetlerini yöresel ve yerel düzeyde yapan tipik üniversal bankalardil Faaliyet alanlarının sınırlamasının temel nedeni tasarruf sandıkları arası rekabeti önlemektir. s Bu nedenle tasarruf sandıklan bankacılık işlemlerini yalnızca kurulduğu belde, ilçe ya da il düzeyinde yerine getirebilmektedirler. Bu durum tasarruf sandıklarının aleyhine değildir; aksine tüm ülke yüzeyine yaydıkları Ciro Merkezleri Ağı ile işlemlerini kolaylaştırmaktadır. Sermaye Yapısı ve Yasal Görevleri Tasarruf sandıkları (yedi tane özel tasarruf sandıği hariç) kamu hukuku tüzel kişileridir. Hukuki sorumlulukları tamamen yerel yönetimlere (en küçük belediyeden eyaletlere kadar) aittir. 9 Tasarruf sandıklarının sermaye yapılan diğer bankalardan farklı bir özellik taşımaktadır. Alman tasarruf sandıklarına ilişkin yasal düzenlemeler belediyelerin ekonomi hukuku ile eyalet hukukunun bir parç~sıdır.lo Bu bağlamda görevleri, iç organizasyonları, denetimleri ile sorumluluğunu taşıyan kurumla ilişkileri sözü edilen hukuki çerçeve içinde düzenlenmiştir. Ancak tasarruf sandıkiannın işletme faaliyetleri, yani bankacılık faaliyetlerinin türleri ve kapsamı, tasarruf sandıkları yönetmelik ve tüzükleriyle geliştirilmiştir. Tasarruf sandıkları, e yalet tasarruf sandıklan yasalarına (die Landessparkassengesetzen) göre yalııızca yerel yönetimler tarafından kurulabilir. Sözü edilen yerel yönetimler belediyeler, iller, ilçeler ve belediye amaç' birlikleridir (kommunalen Zweckverbaende). Ancak, bazı istisnalar, örneğin Stuttgart Landesgirokasse ve Norddeutsche Landesbank Braunschweig gibi eyalet bankaları, eyalet bölgelerinde tasarruf sandıkları fonksiyonlannı üstlenmişlerdir. Bu durum müteselsil olarak yine yerel yönetimlere doğru uzanmaktadır. Dolayısıyla yedi özel tasarruf sandığı dışındaki tüm tasarruf sandıkları yasalolarak yerel yönetimler tarafından kurulmakta ve kamu tüzel kişiliği unvanını sürdürmektedirler. Özel Ticaret Hukuku hükümlerine göre yeni bir tasarruf sandığı kurmak mümkün değildir. Bu durum Bankacılık Yasası'nın (KWG) 40. maddesinde "Tasarruf Sandığı" unvanının korunmasıyla sağlanmaktadır. Tasarruf sandıklarının kuruluş sermayeleri yoktur. 11 Ana sermayeleri yedek ve ihtiyat akçelerinden oluşmaktadır (KWG, md. 10, 2. bend 4. fıkra). Yedek ve K Oswald Hahn, a.g.k., s 'i Jürgen Sıein, a.g.k., s. 36. LO Helmut Gieger, a.g.k., s. 22. i ı Fritz Hagenmüller - G. Dieper, Der Bankbetriebslehre, Lehrbuch und Aufgabensammlung, 12. Auflage, Gabler Verlag. Wiesbaden, 1987, s. 147.

5 68 Çağdaş Yerel Yönetimler, 6 (2) Nisan 1997 ihtiyat akçeleri, tasarruf sandıklarının bir faaliyet yılı içerisinde yaptığı ticari işlemleri sonucundaki karlardan oluşur. Elde edilen karın hangi miktarda yedek ve ihtiyat akçelerine dahil edileceğine İlişkin genel kurallar tasarruf sandıkları yasalarında, özel hallerde de yönetmeliklerde belirtilmektedir. Ana sermayesi olmayan tasarruf sandıklarmın emniyeti için Bölgesel Tasarruf Sandıkları ve Ciro Birlikleri'nin hepsi kriz durumlarında geçerli olmak üzere "Tasarruf Sandıkları Destekleme Fonu" oluşturmuşlardır. 1l Fonun nihai bir a macı da sorumluluğunu sınırsız bir şekilde taşıyan ilgili yerel yönetim biriminin korunmasıdır. Başka bir deyişle, yerel yönetimler sahip oldukları tasarruf sandıklarında sınırsız sorumludurlar. Bankaların herhangi bir kriz durumunda zor duruma düşmeleri, ilgili belediye, il veya ilçeyi zor durumda bırakabilecektir. İşte bu güç1üğe karşı, merkezi birliklerinin dışıoda bölgesel düzeyde de örgütlenmiş Tasarruf Sandıkları ve Ciro Birlikleri'nİn oluşturduğu Destekleme Fonu ile mücadele edilebilecektir. Fonun yasal temeli birlikler tarafından çıkarılan yönetmeliklerdir. Fonun para kaynağı ise, bilançosundaki "Müşteri Alacakları" kaleminin % 0.3 (binde üçü) oranındaki müşterek sorumluluk miktarından meydana gelir. Ancak önemli bir kriz de yaşanmamıştır. t3 Temel Fonksiyonlarz: Kamusal Sorumluluk ve Genel Yarar İlkesi Sermaye ve yönetim yapısının genel karakterinden de anlaşılabileceği gibi sorumluluk ve yarar ile yönetime katılma, tasarruf sandıklarında temel niteliklerdir. Tarihi açıdan tasarruf sandıklarının özü, ortak sorumluluk ve yarara dayanmaktadır. 14 Bu sorumluluk ve yarar ilkesi tasarruf sandıklarının kuruluş ve işletme amaçlarını tanımlamaktadır. Tasarruf sandıklarının kamusal sorumluluğu ilk adımda kredi teminine yöneliktir.ı s Kredi temini ile ifade edilen; -sorumluluğunu taşıyan yerel yönetimlerin kredi ihtiyacı, -orta ölçekli işletmeler ve hane halkı ile, -özel hane halkının kredi, yatırım imkanları ve ödemeler dolaşımmın sağlanmasıdır. Yukarıda sayılan fonksiyonların temelinde tasarruf sandıklarının kamusal sorumlııluk göstergeleri vardır. Bu göstergeler aşağıda sıralanmıştır: 12 Klaus Möller, Eigenkapitaldeckun= mr Sparkassen und Landesbanken, [)eutseher Sparkassenverlag, Stuttgart, 1993, s 147, D lurgen Mura, ıı.g.k., s, 110, 14 Ludwig Poullain, "Geschaeflspolitische Prinzipien der Sparkassenorganisation", Neuzeitliehe Bank politik-analysen und Meinungen aııs der deutsehen kreditwirtsehaft, (Yay. Haz. Robert Wittgen), Schrillen zur Bankpolitik. Fritz Knapp Verlag. Frankfurt am Main, 1974, s Helmut Gieger. a.g.k., s, 25.

6 F. Almanya'da Yerel Yönelim Bankaedığı 69 Hukuki sorumluluğunu üstlenen yerel yönetimin coğrafi slntrları içerisinde yapacağı yatırımlar için gerekli kredi ihtiyacının temini ve Hausbank (Homebank) fonksiyonu, iktisaden yoksul halk kesimlerinin kredi taleplerinin, orta ölçekli işletmeler ve hane halkı ile kamu sektörünün desteklenmesi,.tasarrufun ve servet oluşumunun desteklenmesi,.rekabeti düzenleme fonksiyonu. Tasarruf sandıkları piyasa ekonomisi koşullarında faaliyette bulunurken, yasal görevlerini de yerine getirmektedir. Örneğin, bankacılık sektöründe rekabetin işlerliği için yasal görevleri söz konusudur. Bir diğer deyişle, kamusal kredi kurumu olarak piyasa ekonomisi koşullarında rekabeti engeııeyici değil bizzat rekabeti düzenleyici bir görev üstlenmişlerdir. Ancak önemle vurgulanması gereken nokta, faaliyetlerin ve fonksiyonların yasal Sll1lrlar içerisinde yerine getirilmesidir. Doğalolarak burada ortaya çıkan sonuç, işletme riskinin minimize edilip, sorumluluğunu taşıyan yerel yönetimin başarısının en üst düzeye çıkarılmasıdır. Tasarruf sandıklarının genel yarar ilkesi ise, kazanç ya da karın bir amaç 01 mamasıdır. Bu nedenle tasarruf sandıkları için kar, yalnızca yasal görevlerini yerine getirebilmek için bir araç niteliği taşımaktadır. Finansman Kaynakları Evrensel bankacıhk faaliyetinde bulunan tasarruf sandıklarının finansman kaynakları da herhangi bir ticari bankanın kaynakları gibi algılanabilir. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi tasarruf sandıklarının öz sermayeleri yoktur. Dolayısıyla bankantn böylesi bir finansman kaynağı söz konusu değildir. Yedek ve ihtiyat akçeleri toplamı bankanın ana sermayesini oluşturan kalemlerdir. 16 Bunların dışında yer alan mevduat ve tahvil işlemleri tasarruf sandıkları için ö nemlidir. Özellikle yasal görevleri arasında sayılan tasarrufların korunması fonksiyonunu başarıyla yerine getirdiğini söylemek mümkündür. 17 Örneğin ı 993 yılı dikkate alındığında tasarruf sandıklarının toplam özel mevduatlar içerisjndeki payı % SO'nin biraz üzerindedir. Mevduat işlemleri tasarruf sandıkları açısından dört ana noktada değerlendirilebilir: l! 16 Fritz HagenmOller vd., a.g.k. s Herbert Höflcr, "Sparkassen und Landcsbankcn 1993 auf Wachtumskurs". Sparkasse. Hen 7. ı ı ı. Jalır gang, s tk Helmut Gieger. a.g.k. s. 36.

7 70 Çağdaş Yerel Yönetimler, 6 (2) Nisan Likidite yönlü mevduatıar: Kısa vadeli ve hızla değerlendirilebilen bu tür mevduatıarda faiz oranının yüksekliği fazla önem taşımaz. - Uzun dönemli ve ikinci bir gelir yaratmaya yönelik mevduatlar. -Servet yaratmaya yönelik olanlar: Burada vade ve faiz yapıları önemlidir. -Amaca yönelik mevduatıar: Düzenli bir biçimde işleyen bu tür mevduatlar tasarruf sahibi açısından belirli bir amacı gerçekleştirmeye, örneğin konut ya da otomobil almaya yöneliktir. yasal görevlerinden birisi olan yerel yönetimlerin fi Tasarruf sandıklarının nansman ihtiyacının sağlanmasında menkul kıymet işlemlerinden tahvil işlemleri çok önemlidir. 19 Belediye tahviııeri olarak tanımlanabilecek bu tür tahviller ancak tasarruf sandıkları organizasyonları ve özel ipotek bankaları tarafından ihraç edilebi lir. lo Bankacılık Faaliyetleri Tasarruf sandıkları belediye tahvil ve kredi işlemleri dışındaki tüm bankacılık faaliyetleriyle uğraşmaktadır. Ancak buradaki temel kısıt faaliyet alanındaki sınırlamalardır. Ülke genelinde 631 tasarruf sandığı yaklaşık yirmibin şubesiyle günümüzde evrensel bankacılığın her alanında faaliyet göstermektedir. Yapılan faaliyetler ilgili tüzükler ve yönetmeliklerde tanımlanmıştır. Bu, tasarruf sandıkları için "Enumeration ilkesi"nin uygulanmasıdır. Yani kendilerine veri Imiş görevler doğrultusunda bankacılık işlem ve hizmetlerinde yoğunlaşmak, tasarruf sandıkları açısından faaliyetlerde sınırlamayı doğurmaktadır. ll Tasarruf sandıkları açısından ikinci sınırlama bölgesellik ilkesinden kaynaklanmaktadır. ll Bu ilkeye göre tasarruf sandıkları ancak hukuki sorumluluğunu taşıyan kurumun bölgesinde merkez ve şubeleriyle hizmetine devam edebilmektedir. Sözü edilen faaliyet ve bölge sınırlamasından amaç, tasarruf sandıkları arasındaki rekabeti önlemektir. l3 Dolayısıyla birbirleriyle rekabetten kaçınan işletmeler bankacılık sektöründeki diğer bankalarla daha kolay rekabet edecektir. Öte yandan, rekabeti engelleyebilecek davranışlara karşı rekabeti düzenleme fonksiyonu yard ımıyla rekabetçi davranışlar sergi leyerek piyasa sistemini etkinliğe yöneltecektir. Bankacılık faaliyetleri, finansman kaynakları içerisinde kısaca belirtilen mevduat ve (belediye) tahvil işlemleri açıklanmaktadır. dışında aşağıda sırasıyla I') Helmut GuthardC "Kreditinstitutc als Trager der Unternehmensfinanzierung", Finanziennugshandbuch, (Yay. Haz. F. Wilhelm Chirstians), 2. Arnage, Verlag Gabler, Wiesbaden, 1988, s _ Schoppman. "Deutschland", in: Dcr öffcntliche Kredit in den Leandern der EG, in osterreich und in der schwciz, (Yay haz. H. H. franeke vd.), Bonn, 1993, s Helmut Geiger, a.g.k., s Oswald Hahn, a.g.k., s ı:; Helmut Gciger. "Leistung dureh Wettbewerb", in: Leistung durch Wettbewcrb, Deutseher Sparkassentag 1986, Deutseher Sparkassenverlag, Stuttgart. 1986, s. 152.

8 F. Almanya 'da Yerel Yöne/im 8ankacıilğı 71 Kredi İşlemleri: Tasarruf sandıklarının kredi işlemleri yerel kredi ihtiyaçlarının karşjlanmasına yöneliktir. Faaliyetlerindeki alan sınırlaması burada kendini göstermektedir. 24 Tasarruf sandıkları, büyük ölçekli kredi taleplerini kendilerinin merkez bankası fonksiyonunu da üstlenen Landesbanken/Girozentralen (Eyajet Bankaları-Ciro Merkezleri) ile yerine getirmektedirler. Konut sektörü için verilen krediler toplam kredilerin yaklaşık yarısıdır. Belediye kredileri kamuya verilen krediler içerisinde yer almaktadır. Bu konu aşağıda ayrı bir başlıkta incelenecektir. Tasarruf sandıkları, tarım sektörüne verilen kısa ve uzun vadeli krediler toplamında yılları arasındaki dönemde % 60'ın üzerinde pay almıştır. 25 İki Almanya'nın birleşmesinden sonra ortaya çıkan yeni eyaletierde de tasarruf sandıklarınm sunduktarı kredi miktarlarında önemli artışlar söz konusudur. 26 Örneğin ı 990 ve 1993 yıllarında yeni eyaletierde açılan krediler toplamı sırasıyla 14.6 milyar DM ve 95.8 milyar DM'dir. Aynı dönemde mevduatlar 90.8 milyar DM'den milyar DM'e ulaşmıştır. Menkul Kıymet İşlemleri: Bankacılık hizmeti olarak menkul kıymet işlemleri, diğer ticari bankalar gibi tasarruf sandıkjarı içinde üç şekilde değerlendirilebilir. Bunlar~ menkul kıymet alımı, satımı ve ihracı, menkul kıymetlerin saklanması ve yönetimi ile menkul kıymet danışmanlıkhizmetleridir. Tasarruf sandıkları, menkul kıymetlerin yabancı paralar cinsinden alım ve satımında ilgili eyaletin yasal kurallarına bağlıdır. ı7 Tasarruf sandıkları borsadaki işlemlerini ya bağlı olduğu LandesbanklGirozentralen aracılığıyla ya da kendisi direkt olarak yapmaktadır. Örneğin, menkul kıymetler hesabı toplamı 1988 yılında milyar DM, 1993 yılında 195 milyar DM olarak gerçekleşmiştir. Ödemeler Dolaşlım Faaliyetleri: Bu faaliyetler nakit olmayan ödemeler dolaşımı yanmda, kredi kartları ve elektronik bankacılık işlemlerini içerir. ls Örneğin toplam cari hesap sayısı i 988 yılında 25.8 milyon iken, 1993 yılında bu rakam 28 milyona ulaşmıştır. Aynı yıl Almanya'nm nüfusunun 80 milyon olduğu dikkate alınırsa bu rakamın büyüklüğü daha net görülebilir. Diğer Bankacılık Faaliyetleri: Tasarruf sandıklarının diğer bankacılık faaliyetleri, yatırım ve servet danışmanlığı hizmetleri dışında iştirakçilik ve sigortacılık işlemlerini de kapsamaktadır. İştirakçilik işlemleri orta ölçekli firmaların 2-1 Helmut Geiger. Die deutsche Sparkassenorganisatioıı, s Jürgen Mura, "Dcr Agrarkredit der dcutschen Sparkasscnorganisationen seit 1945", Sparkasse, Hen 9, i ı l. Jahrgang, 1994, s Berndt Holger vd., Leistungen der Sparkassenorganisation in den neven Bundeslasndern Sparkasse, Hen 3, lll. Jahrgang, 1994, s Helmut Geiger, Die deutsche Sparkasscnorganisatioıı, s X A.k., s

9 72 Çağdaş Yerel Yönelimler. 6 (2) Nisan 1997 desteklenmesinde tasarruf sandıkları için bir görev niteliğindedir. 29 Çünkü sandıklar, bölgesel ve genel sorumluluklarını yerine getirmede, ilgili firmaların sermayelerine iştirak ederek onların rekabetçi bir yapıya kavuşması için uğraşmaktadır. İştirak işlemleri tasarruf sandıkları açısından, ilgili firmanın borsaya girişinden, leasing ve uluslararası bankacılık işlemlerine kadar geniş bir yelpazede değerlendirilmektedir. Anglo-Sakson literatürde "venture kapital" olarak bilinen bu işlemler tasarruf sandıkları için önemli bir faaliyet türüdür. Buraya kadar yapılan açıklamalarda tasarruf sandıklarının faaliyetleri genel olarak ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Kamusal kredi kurumu olarak tasarruf sandıklarının da özelleştirilmeleri konusunda burada kısaca farklı görüşlere yer veri lecektir. Mali sistemin, etkin işleyen bir piyasa ekonomisinde rekabetçi mali kurumlardan oluşması bir zorunluluk olarak görüıür. lo Çünkü bir yanda rekabete dayalı mali sektörün piyasa sistemi içerisinde faaliyeti söz konusu iken, diğer yandan da kamusal kaynakların optimal dağılımı gereklidir. Böylesi bir yapı i çerisinde politikacılar, kamusal kaynakların dağılımını olumsuz etkileyebilir ve finansman ihtiyacının artması para miktarında artışa ve enflasyona neden olabilecek sonuçlar yaratabilir. Kamusal yatırıınların özel finansman araçları ile yapılması, klasik belediye kredilerine karşılık daha avantajlıdır. l ' Esnek bir içerik taşıyan bu durum herşeyden önce rekabeti yaşatan bir davranıştır. Bununla politik riskler genelolarak sınırlanabilecek ve kamu kesimi güven altına alınabi lecektir. Buna karşılık tasarruf sandıklarının özelleştirilmemelerini savunanlar, bu kurumların özelleştirilmelerinin ekonominin bütününe zarar vereceğini iddia etmektedirler. ll Onlara göre üçlü bir yapı arzeden bankacılık sektörü (özel bankalar, kooperatif bankaları ve kamusal tasarruf sandıkları organizasyonları) içerisinde tasarruf sandıkları, ülkenin her yöresinde eşit ölçülerde bir başarı rekabeti performansı göstermiş olup, yerel ya da bölgesel tasarrufların özendirilmesinde, bölgesel kalkınmanın desteklenmesinde ve resesyon dönemleri de dahil birçok orta ölçekli firmamn desteklenmesinde önemli roller üstlenmişlerdir. Dolayısıyla ekonominin işlerliği için gerekli olan rekabetin doğru değerlendirilebilmesinde bu kurumların fonksiyonlarının incelenmesi gereklidir. Bu fikri 2'1 Dieter W. Malchus. "Kapitaıbetciligung: Ein Sparkassenprodukt", Sparkasse. Hdl 7. lll. Jalırgang, 1994, s Hans J. Krupp, "Die Koordination von Gcld-Finans-und Einkommenspolitik als Aufgabc der Wirtschatlspolitik." MUleilungelı. Nr. 34, 1989, s. 2 ı O. 31 K. Ulrich Rudolph, "Zur Privaten Finanzicrung önentheher Investitionen", Wirtschaftsdieııst. Zeitschl'ift für wirteshaftspolitik. Nr Jahrgang, HWWA-ll1tstitut tur wirtschaftsfbrsclıung. Hamburg s. 93. :ıı Helmut Gt:iger. "Leistung durch Wettbcwerb", il.g.l.:., s. 145.

10 }.:./lmanya 'da rerel lönet/1il B(/ııkactlıib 73 savunaniara göre tasarruf sandıkları, piyasanın dinamik koşulları ve yeni bankacılık hizmetlerinin sunulmasında fonksiyonlarını ve görevlerini etkin olarak yerine getirmektedirler. 33 Bütün bu değerlendirmelerle birlikte, ampirik bir analiz, tasarruf si.lııdıklarımn amaç bileşenlerini şu şekilde ortaya koymaktadır:'" -Kamusal çıkarlar: Demokrasi ve sosyal devlet amaçları doğrultusundt1jır. -Kamusal amaçlar: Geniş kitlelerin sermaye oluşumuna katkıları ve ikti~adi gücün arttırılması amaçlanmaktadır. -Kamusal görevler: Yasalar ve tasarruf sandıkları yönetmeliklerine göre yerine getirilmektedir. -işletme amaçlafl: Her bir tasarruf sandığı işletme politikalarını, görevleri doğrultusunda normal bir ticari işletme gibi yapmakta, ancak, SOI1lIÇ kolektif ve müşterek amaçları doğurmaktadır. Tasarruf sandıklarının işletme ilkeleri de şunlardır: 35 - Kolektif ve müşterek davramşlar, -karşılıklı ilişkilerde (müşteri-banka) açık olmak. -karşılıklı ve tam olarak bilgilendirilmek, -amaçlar ve önlemleri çalışanlarla ortaklaşa almak. -sorumluluk almak ve alc;rmak, -çalışanların desteklenmesi ve başarılarında ortak sorumluluk. Belediye Kredileri Alman bankacılık sisteminin gelişimi içinde belediye kredileri 19. yüzyılın başlarında modern yapısına kavuşmuştur. J6 20. yüzyılın başlarına kadar belediye kredisi veren en önemli mali kurum tasarruf sandıklarıdır. Günümüzde özel ve kamusal butun kredi kurumları yoğun bir rekabet içerisinde belediye kredileri vermekted irler. 37 ı 970'Ii yılların başlarında yerel yönetimlerin altyapı yatırımlarının artmasına bağlı olarak ortaya çıkan finansman talepleri, belediye kredilerinin önemini 33 Teo Waigct Die Sparkasse: Mehr als ein Geldinstitut. Bayerischer Sparkasscntag Barnberg Bayerischer Sparkassen und Giroverband. München s. 19; I-klıııut Gcigcr. "Lcistung durch Wettbewerb", a.g.k. s. 15 ı. 3-1 H. Von Stein. "Arten und Wesensınerkma! dcr Bankleistung", in: Geld-Bank-lInd Börsenwescıı, (Yay. Haz. N. Kloten), 39. Auflage Schaefter-Pocschel Verlag. Stuttgart. 1993, s. :'i Peter, Buchman, "Unternehmensgnındsaetzc im Sparkasscnbereich", S(larkasse, Hen 8.! J i. Jahrgang. 1994, s _ Schoppınann, a.g.k., s Hans E. Büschgen. Baııkbetricbslehre: Bankgeschacfte uııd 8ankmanagemeııt, Gabler Verlag, Wies baden, 1993,s. 358.

11 74 Çağdaş Yerel Yönelimler, 6 (2) Nisan 1997 arttırmıştır. Belediyelerin kendi gelirleri ile yatırımlarının tamamını karşılayamaması, belediye kredileri sunumunda tasarruf sandıklarının kredi alanlarının genişlemesi sonucunu yaratmıştır. 3s Günümüzde belediye kredileri, tasarruf sandıkları açısmdan çok önemli bir aktif işlemidir. Bu tür kredilerin önemi, yerel yönetim kuruluşları ve tasarruf sandıkları arasındaki karşılıklı ve/veya çok taraflı haklar ve sorumluluklardan kaynaklanmaktadır. Belediye kredileri belediyelere, belediye birliklerine, belediye işletmelerine, eyaletlere ve hatta merkezi idare ve merkezi idarenin özel amaçla kurulmuş kuruluşlarına verilen kredileri kapsamaktadır. 39 Kısa, orta ve uzun vadeli krediler olarak sunulan belediye kredilerinin hemen hemen tamamıııa yakını uzun vadelidir. Uzun vadeli belediye kredileri yollar, kanalizasyon, içme suyu, köprü, e nerji temini, okul, hastahane ve çocuk kreşleri gibi yatırımların yapılmasma yöneliktir. Bu tür yatırımlar, Alman belediyelerinin görevlerinin arasında yer alan faaliyetlerdendir. 40 Yukarıda sözü edilen yatırım türlerinin finansmanında 1991 yılı itibariyle tasarruf sandıklarınm piyasa payları merkez bankaları olan Landesbanken/Girozentralen ile birlikte % 46.7'dir..ı1 Buradan da anlaşılacağı üzere, tasarruf sandıkları organizasyonları belediye kredileri pazarında yaklaşık % 50 piyasa payı ile lider durumundadır. Bunları sırasıyla % 3 ı.7 ile ipotek baııkaları, % ı 1.7 ile ticari bankalar izlemektedir. Belediye kredileri vade yapıları yanmda niteliklerine göre de sınıflandırılabilmektedir. Bunlar pür ve teminatlı belediye kredileridir..ı ı Pür belediye kredileri, kamu tüzel kişisi olan belediye, eyalet ya da merkezi idarelere doğrudan a çılan kredilerdir. Bu tür kredilerde kredi ihtiyacillın zorunluluktan kaynaklanması koşulu vardır. Ancak sözü edilen koşul eğer ekonominin genel dengesine herhangi bir zarar veriyorsa, federal devlet (merkezi idare) ya da eyalet yönetimi kredinin alımını engelleyebilir. Teminatlı belediye kredisi adı altında ifade edilen, bir yerel yönetim kuruluşu veya kamu idaresinin garantisi (kefaleti) altında kredinin özel birimlere verilmesidir. Dolaylı belediye kredisi olarak da adlandırılabilen bu tür krediler, çoğunlukla konut yapımı ile iktisaden geri kalmış bölgelerdeki işletmelerin kuruluş ve faaliyetlerini destekleme amacıyla ku ilan i Jmaktad 1r.43 3X.rorgen Mura. "Der örtenıliche Kredit der Sparkassenorganisation", Mitteilungen. Nr. 3, 1991, s. 44. ]ı) Helmut Geiger, Die deutsche Sparkasseııorganisation, s Selçuk Yalçındağ, F. Almanya'da ve Türkiye'de Yerel Yönetimler, TODAİE Yayın No: 239, Ankara, s _ Schopprnan. a.g.k., s. 52../2 Ham; E. Büschgen, a.g.k., s _ Schoppmann, a.g.k., s. 47.

12 F Almanya 'da Yerel Yönetim Bankacıltğı 75 Kredi Talep Etme ve Alabilme Koşullan Alman mali sistemi içerisinde yer alan kredi kurumlarının tamamına yakını yerel yönetimlere kredi sunabilmektedir. Sınırlama yalnızca belediye tahvillerinin ihracında söz konusu olup, tasarruf sandıkları organizasyonları ve ipotek bankaları yasalolarak bu hakka sahiptirler. Tasarruf sandıklarının açacakları belediye kredilerinin yasal dayanakları tüzük ve yönetmeliklerinde düzenlenmiştir. Kredilerin miktarı ve vade oranları bunlara göre düzenlenir. 44 İpotek bankalarının yerel yönetimlere verecekleri kredilere ilişkin düzenlemeler İpotek Bankaları Yasası'nın 1. maddesinin 2. fıkrasında yer almaktadır. ilgili fıkrada, ipotek bankalarının belediye kredileri verme, tahvillerini de çıkarma hakkı oldukları yazılıdır. Bunun yanısıra, adı geçen yasanın 4 ı. maddesinde belediye kredi leri ve tahvilleri tanımlanmakta, bankaların faaliyetlerini sıralayan S. maddede de kamuya ve yerel yönetimlere bu tür kredi ve tahviiierin açılacağı yer almaktadır. Belediye kredilerinde, Alman Bankacılık Yasası'nın (KWG) kredilere ilişkin düzenlemelerinden büyük krediler (md. 13), milyonluk krediler (md. 14) ve organ kredileri (md. ı 5) hükümleri uygulanmamaktadır. 20. maddeye göre bankalar, federal devlet ve onun özel nitelikli kuruluşlarına, eyaletlere, belediyelere veya bunların birliklerine kredi verebilir. Bunun için arası maddeler geçerli değildir. Ancak önemli olan nokta, belediye kredilerinin belirli denetim ve gözetim sınırlamaları ile müracaat kurallarının dışında olmasıdır. Çünkü belediye kredileri ödenme yükümlthükleri nedeniyle, bir taraftan özellikle işletme i çi kontroller, diğer taraftan da denetim organlarının gözetimi ve denetimi altındadır. 45 Yerel yönetim kuruluşlarının kredi alabilmelerinde de özellikle belediye mevzuatları belirleyici durumdadır. 46 Bununla birlikte merkezi idare ve eyalet bütçe düzenlemelerinde de belirli kısıtlamalar vardır. Kredi alımında ilk izin kamu denetim organlarından gelir. Denetim organı, alınması öngörülen kredinin faiz ve vade yapısıyla birlikte, borç talep eden yerel yönetim kuruluşunun borç ödeyebilirlik yapısını inceler ve bunlara göre izin verir. 47 İzin verilirken dikkat edilen bir diğer nokta da, alınacak kredinin yerel yönetim kuruluşunun yasal görevleri arasında sayılan bir görev için alınmasıdır. 48 Yerel yönetim kuruluşunun bütün sorumluluğuna rağmen denetim organından izin alınmamış kredi talebinin hükmü yoktur. 44 A.k., s A.k., s rı Hans E. Büschgen, a.g.k. s Helmut Geiger. Die deutsche Sparkassenorganisation, s X _ Schoppmann, a.g.k., s. 49.

13 <. ".2Ji. lcre! ral/eıli/ı/er. rı C) i\'ısmı /997 f:l'ej,' Tu/ep Edeıı Kurıımlor Alnı~ny;!'da devlet, federalizm, yerel yönetim özerkliği ve güçler ayrımı ilk.;i;:rin.: daymınıı bir örgütlenme yapısı gösterir. 49 Bu ilkeler doğrultusunda yer'! yö!v~tiınlcr, belirlenmiş coğrafi sınırlarda, idari, mali, örgütsel alanlarda ve k 'ndi çall~al1ları üzerinde bağımsız kararlar alabilen ve uygulayabilen, karar ""::.:'Jl1 i ~ i,,'.!~im le gelen kamu tüzel kişileridir. Yerel yönetimler, yatırımlarının fji' "I,ln:i;lIndı bankacılık sektöründen kredi alabilmektedir. Kamusal krediler :ıdı ;11: ın:.i:1 incelenen bu tür kredilerden başta federal devlet olmak üzere, eyaktl.'r, belediyeler, demiryolu ve posta işletmeleri, mesleki odalar ve kiliseler YJnırlanabilınektedirler. 5u Örneğin bunlardan demiryolu ve posta işletmeleri ile mesleki odalar ve kiliselerin aldıkları krediler belediye kredisi niteliğinde sayılabilııwktedir. Giinümüzde sayısı onaltı olan eyaletler kredi alımlarında kendi eyalct anayasalanııa tabidir. Belediyeler ve belediye birlikleri içinde sayılan i1 çelcr de belediye biitçe diizenlemelerine göre eğer başka bir finansman imkanı yoksa veya iktisaden kredi almaya zorunlu görünüyorsa belediye kredisi alabilirler. Kredi Sözleşmesinin İçeriği ve Biçimi Belediye kredi sözleşmeleri. borçlanma koşulları, faiz, fesih hakkı, ödeme biçimi ve ödeme tarihleri, ihbar ve denetleme sorumluluğu, hukuki davada yetkili mahkeme ve yeri gibi temel unsurları içerir, Örneğin, faizlerin uzun vadeli kredilerde düşürülebileceği ya da yükseltilebileceği ile faiz oranları ve sözleşmenin feshi gibi hnkümler yapılacak akitte belirtilmektedir. Denetim-Gözetim ve Organiza,sJ'ol1 Yapıları Banka denetimi. genelolarak ilgili kamu kuruluşu tarafından bankanın faaliyetlerinin yasal kural ve düzenlemeler ile amaçlarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesidir. Bankaların denetim ve gözetimieri Alman Bankacılık Yasası'na göre Federal Bankacılık Denetleme Kurulu tarafından yapılmaktadır. Ancak tasarruf sandıklarının denetimleri bununla kalmamakta, hukuki sorumluluğunu taşıyan yerel yönetim kuruluşunun denetim ve gözetimi yanında ilgili eyaletin ekonomi veya maliye bakanları en yüksek denetleme organı sayılmaktadır. S! Bankanın yıl SOIUI faaliyetlerinin denetimi ayrıca bölgesel düzeyde örgütlenmiş tasarruf sandıkları ve ciro merkezleri birlikleri tarafından da yapılmaktadır. sı. Buradan da anlaşılacağı gibi, tasarruf sandıklarının denetim ve gö ~L) Selçuk Yalçındağ, 'F. Alınanya'da Yerel Yönetimler", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 22, Sayı I, Mart 1989, s.33. ~!1.Iürgen Mura, a.g.k., s Iürgen Stcin, ()as Bankwessen in Deutschland, 16. Üocrarbeite Auflage, Köln. 1989, s Helmut Geiger. Die deutsche Spaı-kasscnorganisatioıı, s. 33.

14 F Almanya 'da Yerel Yönetim Bankaedığı 77 zetimi çok aşamalı bir biçimde yapılmaktadır. Bu, tasarruf sandıklarının sahip olduğu özel istisnalar ve görev yapılarının yanısıra, yasal sorumluluğunu taşıyan yerel yönetim kuruluşu ile olan bağdan kaynaklanmaktadır. Tasarruf sandıklarının yönetim yapıları incelendiğinde en üst idare makamının bir yönetim organı olduğu görüıür. 5l Yönetim organı, bankanın sınırsız sorumluluğunu taşıyan yerel yönetim kuruluşunun temsilciliğini kuruldur. Tasarruf sandıklarının kurulması, ftizyonu, feshi, yönetim konseyi ve üyelerinin seçimi ile bilançonun onayı, bunların temel yetki ve görevleri arasındadır. Buna karşılık yönetim konseyinin görevleri şöyle slralanabilir: 54 Banka politikasının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, gayrimenkul satın alınması, şube açılması ve karın kullanımı ile dağıtımı. üstlenmiş yetkili Yönetim konseyi, eyaletlere göre ayrı özellik taşımakla birlikte yerel yönetim kuruluşları organlarının temsilcileri ve konuyla ilgili uzman vatandaşlar ile Bavyera, Aşağı Saksonya ve Rheinland-Pfalz eyaletleri haricinde ilgili tasarruf sandıkları üyelerinin üçte ikisinden oluşur. Bu yapılanma eyalet yasalarından kaynaklanmaktadır. Çünkü her eyalet kendi anayasasına sahiptir. Ana sermayesi olmayan, mali ve hukuki sorumluluğu tamamen yerel yönetimlere ait tasarruf sandıklarında yönetim konseyi, ilgili yerel yönetimin sınırları içerisinde yer a lan kurum temsilcilerinden oluşmaktadır. Diğer bir ifadeyle, seçim hakkı ile siyasi iradesini kullanan vatandaş, zincirleme bir sorumluluk ile kendi finansal kurumunda da söz sahibi olabilmekte ve yönetimine katılmaktadır. Yönetim kurulu idare organıdır. Başkan ve üyelerinin, Bankacılık Yasası'nın (KWG) 33. maddesinde sayılan mesleki niteliklere sahip olması gerekmektedir. Banka işletmesinin başarısının ve faaliyetlerinin yürütülmesinin sorumluluğunu taşır. Yukarıda sıralanan üç temel mekanizma yanında çoğunlukla bir kredi komisyonu görev almaktadır.!ı5 Yönetim konseyi ve yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen komisyonun temel görevi, büyük kredi1er ile belediye kredilerinde karar organı fonksiyonudur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun vetosu söz konusu olursa komisyon bu karara uymak zorundadır. Eya/et Bankalart/Ciro Merkezleri (Die Landeshanken/Girozentra/en) Tasarruf sandıkları organizasyonlarında köprli görevi üstlenmiş ve aynı zamanda bir tarafta tasarruf sandıklarının merkez bankası rolü, diğer taraftan da eyaletlerin Hausbank'ı olarak Landesbanken/Girozentralen" (LB/GZ) bankacılık işlemlerinin tamamıyla uğraşmaktadırlar. 53 Oswald Hahn, a.g.k., s Helmut Geiger. Dit' deutscht' Sparkasst'norganisation, s A.k., 5.33.

15 78 Çağdaş 'ferel 'fönetimler, 6 (2) Nisan 1997 Tarihi Gelişimi ve Fonksiyonlarl Kamu tüzel kişisi olarak LB/GZ'lerin başlangıcı ı 8. yüzyılın ortalarına kadar uzanır. Asıl gelişme 1900' lü yılların başından itibaren 0lmuştur. s6 ilk ciro merkezi 2 Ocak 1909 tarihinde Dresden'de, Girozentralen Sachsen (Saksonya Ciro Merkezi) adıyla kurulmuş ve sonrası yıllarda çok fazla sayıda LB/GZ oluşturulmuştur. s7 Faaliyetleri önce tasarruf sandıkları arası takas merkezi olarak başlamış, tarihsel süreç içerisinde belediyelerin finansman ihtiyaçlarını karşılama, ı 921 yılında özel kişilere kısa vadeli kredi sunma ve diğer bankacılık faaliyetleriyle günümüze kadar gelmiştir. 58 Günümüzde iki fonksiyonu vardır. s9 Birincisi tasarruf sandıkları merkez bankası, diğeri eyalet bankası fonksiyonu. Eyalet bankası fonksiyonu, özellikle bölgesel ve yapısal destekleme programları kapsamındaki kredi işlemlerinden kaynaklanır. Merkez bankası fonksiyonu da, tasarruf sandıklarının yasal ya da iş hacminin büyüklüğünden doğan işleri yapamaması ve ödemeler dolaşımına a racılık nedeniyle gerçekleşir. Örneğin menkul kıymetler işlemleri ile dış işlemler bunların başında gelir. LB/GZ, tasarruf sandıklarının likit kaynaklarının yönetimi işleriyle de uğraşmaktadır. 60 Bunun yanısıra, ciro merkezi fonksiyonuyla nakit olmayan ödemeler dolaşımı, takas merkezi ve tasarruf sandıkları arasındaki likidite denkleştirme işlemleriyle gerçekleştirir. Likidite denkleştirme işlemlerinde tasarruf sandıkları açısmdan bir yükümlülük söz konusudur. Buna göre tasarruf saııd ıkları, müşteri mevduatıarının günün koşullarına göre belirli bir kısmını LB/GZ'ye, belirli bir kısmını da grubun merkezi kurumu olan Deutsche Girozentrale - Deutsche KOl11munalbalık'a yatırmak zorundadır. Bunun yanısıra tasarruf sandıkları likidite ihtiyaçlarıııı da LB/GZ'den karşılayabilmektedir. 61 Hukuki Yapısı Kamu hukuku tüzel kişisi ve özerk nitelikteki yapılarıyla LB/GZ'ler,eyalet tasarruf sandıkları yasalarına tabidirler. 6l Ancak Bremen ve Hamburg eyaletleri istisna dışıdır. Bazı eyaletlerde de faaliyet ve hukuki yapılarını belirleyen kuruluş ve flizyon yasaları mevcuttur. Örneğin Bavyera, Berlin, Essen ve Aşağı Saksonya'da da bu yasalar geçerlidir~ Hukuki sorumluluklarını taşıyan kurum 5(, Oswald Hahn, a.g.k., s, Mahfred Pohl, a.g.k., s ~ Helmut Geiger, Die deutsche Sparkassenorganisation, s Helmut Gutharolt, a.g.k., s Jürgen Stein, a.g.k., s Herbert Gaııger, Sparkassenwisscn in Kıırzform. 8. AlIflage. Deuiseher Sparkassenverlag, Stuttgart, 1993, s. 62. (ı2 Helmut Geiger, Die deutschc Sparkasscnorganisation, s. 85.

16 F Almanya 'da Yerel Yönelim Bankacıfığı 79 lar çoğunlukla bölge düzeyinde örgütlenmiş tasarruf sandıkları ve ciro merkezleri birlikleri ile ilgili eyaletlerdiry Yönetim ve denetim yapıları da eyaletten eyalete farklılık göstermektedir. Farklılık bazı eyaletlerde bankanın genel kurula sahip olmasından kaynaklanır. 6 -' Bunun dışında temel yönetim organları, yönetim kurulu ve yönetim konseyidir. Yönetim kurulu faaliyetlerle sorumlu olup, bankanın denetim ve gözetiminden yönetim konseyi söz sahibidir. Görev dağılımları tasarruf sandıklarında olduğu gibidir. Güney Batı Almanya'da kurulu olan LB/GZ'nin bu organlarm dışında ayrıca bir de kredi komisyonu vardır. Faaliyetleri Yukarıda sıralanan temel fonksiyonlarm yanısıra LB/GZ, bütünbankacılık işlemleriyle uğraşmaktadır. Tasarruf sandıklarında olduğu gibi tahvil ihracı ö nemli bir pasif işlemidir. Bunlar ipotekli borç senetleri ile belediye tahvilleridir. 65 ı 993 yılı sonu itibariyle oniki LB/GZ ve Deutsche Girozentralen Kommunalbank'ın (toplam onuç) tahvil stoku milyar DM'dir. Bu stok bir önceki yıla göre yaklaşık % 20 artmıştır. ı 993 yılında jhraç edilen belediye tahviii tutarı ı 12.8 milyar DM'dir. 66 İhraç edilen toplam tahvil tutarı da milyar DM olup, belediye tahvillerinin ağırlığı yaklaşık % 68 oranındadır. Buradan da görülebileceği gibi bankanın prefinansman kaynakları içerisindeki en büyük pay belediye tahvil/erine aittir. Aynı yıl dikkate alındığında toplam işlem hacimleri mi Iyar DM, bankacılık sektöründeki toplam payları da yaklaşık % 18'dir. Tasarruf sandıkları ile birlikte değerlendirildiğinde grubun toplam payı % 37.77'dir. Bankacılık sektöründe yaklaşık beşte birlik paya sahip LB/GZ'nin bankacılık faaliyetleri tasarruf sandıkları ile paralellik göstermektedir. Faaliyetlerinin a ğırlık noktaları yatırım kredileri, dış ticaretin finansmanı, konut kredileri ile belediye ve diğer kamu kredileridir. 67 Faaliyetlerden mevduat işlemleri jçüıde kamusal mevduatlar önemli bir kaynaktır. Alman Ciro Merkezleri ve Be/et/iye Bankası (Deutsclıe Girozentra/e-Deutsclıe Kommunal Bank) ı 9 ı 8 yılında Alman Ciro Birlikleri Merkezi 'nin (Deutsche Zentralgiroverband) bankası olarak Berlin'de kurulmuştur. 68 Birliğin yapısında meydana gelen değişmeler sonucunda Alman Tasarruf Sandıkları ve Ciro Birliği'nin (ı3 Klaus Moller, a.g.k., s. 71. M llerben Gauer. a.g.k., s. 92. (,S Jürgcn Steil1, a.g.k., s. 36. (ıc, Herbert Hoft'i;r. a.g.k., s (,7.Hirgen Stein. a.g.k., s. 36. iık Oswald Hahn, a.g.k., s. 40 i.

17 80 Çağdaş i'ere! Yönelimler. 6 (2) Nisan 1997 bankası olmuştur ı 931 yılında kamusal kredi kurumu niteliğine dönüşmüştür. Bankanın yükümlülüklerine karşı sorumluluğunu Tasarruf Sandıkları ve Ciro Birliği taşımaktadır. 69 Alman Ciro Merkezleri ve Belediye Bankası, bankacılık faaliyetlerini tasarruf sandıklan ve belediyeler ile değil, sayısı oniki olan Ciro Merkezleri - Eyalet Bankaları ile yapmaktadır. Bankanın görevleri şunlardır: 7o -Ciro merkezlerinin (LB/GZ) likidite rezervlerinin yönetimi ve denkleştirilmesini sağlama görevi, -tasarruf sandıkları ve ciro merkezleri arasındaki ödemeler dolaşımının istikrarın i sağlamak ve korumak, -belediye kredilerinin kontrolü, -belirli durumlarda da özel kredilerin temini. Bankanın taşıdığı görevler, grubun nihai kurumu olmasıyla likit kaynaklarının zincirleme bir şekilde yönetimi ve kontrolü sonucunu vermektedir. Diğer ifadeyle, grubtın likit kaynakları tepe kurumu olan Alman Ciro Merkezleri ve Belediye Bankası tarafından idare edilmektedir. Tasarruf Sandıkları Organizasyonlannın Diğer Faaliyetleri Mali Sektöre İlişkin Faaliyetleri Tasarruf sandıklan organizasyonları Alman mali sektöründe bankacılık faaliyetlerinin dışında bağlı şirketleri aracılığıyla şu faaliydleri de yürütmektedir: 71 -Menkul ve gayrimenkul işlemlerinde bulunan ve her iki alanda da fon kurup, yöneten yatırım bankacılrğı faaliyetleri: Menkul kıymet ve diğer yatırım fonları işlemlerini 1956 yılında kurulan Deka (Deutsche Kapitalanlagesellschaft mbh) şirketi aracılığıyla yapmaktadır. Merkezi Frankfurt am Main'de kurulu olan şirket uluslararası faaliyetleri sonucu 1988 yılında Lüxemburg'da Deka International SA'yl kurmuştur yılı başı itibariyle ulusal ve uluslararası altı fonun toplam tutan 65 milyar DM civarındadır. Gayrimenkul fon işlemleri de yine grup tarafından kurulan Despa (Deutschen Sparkassen-Immobien Anlagegesellschaft mbh) aracılığıyla yapılmaktadır. Adı geçen şirket ı 967 yılında Frankfurt am Main'de kurulmuştur. Despa fonlarının toplam ciroları ı 993 yılı sonunda yaklaşık 7.6 milyar DM'dir. -Sigorta işlemleri ve işletmeciliği: Sigortacılık faaliyetleri 1993 yılı itibariyle gruba bağlı kırkiki sigorta şirketi tarafından yürütülmektedir. Kamusal nitelikli bu şirketler tasarruf sandıklarında olduğu gibi bölgesel düzeyde çalışmaktadır. Toplam ciroları 1993 yılı sonunda 19.3 milyar DM olarak gerçekleşmiştir. 69 Hans E. Boschgen, a.g.k., s lorgen Stcin, a.g.k., s Herbert, Hötler. a.g.k., s. 120; Helmut Gı::iger, Die deutsche Sparkassenorganisation, s. i LO.

18 F. Almanya'da Yerel Yönetim Bankacıfiğı 81 -Leasing işlemleri: Sözü edilen işlemler gruba bağlı beş şirket tarafından yapılmaktadır. Toplam ciroları 6.4 milyar DM'dir. - Factoring işlemleri de 1968 ve 1970 yıllarında kurulan iki şirket aracılığıyla yürütülmektedir. İki şirketin ilgili piyasadaki toplam payları % 2 ı olup, ciroları 3.9 milyar DM tutarındadır. - Ventur capital işlemleri için ilk şirket 1968 yılında kurulmuş ve günümüzde yirmibire çıkmıştır. n Yapı Tasarruf Sandıkları ile İlişkileri Konut sektörüne yönelik faaliyette bulunan yapı tasarruf sandıkları (Die Bausparkassen), şirketleri mali sektör içerisinde yer alan mali kurumlardır. Orta ve dar gelirli kesimi konut sahibi edebilmek amacıyla dayanışmacı bir nitelikle fon toplayan şirketler, üyelerine krediler sunmaktadır. Sözü edilen faaliyetler, gruba bağlı onüç eyalet yapı tasarruf sandığı şirketi ile yerine getirilmektedir. Eğitim ve Bilimsel Faaliyetleri Tasarruf sandıkları organizasyonlarının bu faaliyetleri üç aşamalı bir eğitim sistemi ile yürütülmektedir. n Bunlar sırasıyla: - Tasarruf sandıkları için mesleki eleman yetiştirmeye ya da diğer bir ifadeyle "bankacı" yetiştirmeye yönelik mesleki eğitim ile hizmet içi eğitimi. -Tasarruf sandığı işletme eğitimi: Bu eğitim oniki Tasarruf Sandığı Akademisi'nde yapılmakta ve ortalama altı altı ay sürmektedir. -Merkezi eğitim: Alman TasarrufSandıkları ve Ciro Birliği'ne bağlı Tasarruf Sandıkları Akademisi (merkezi Bonn) belediye krediciliği ve tasarruf sandıkları, denetçilik (müfettişiik) ile yönetim kurulu üyelerine seminerler ve bankacılık alanına İlişkin diğer seminerleri yapmaktadır. Tasarruf Sandıkları ve Ciro Merkezleri Birlikleri Alman bankacılık sektöründeki gruplaşmalara bağlı olarak, tasarruf sandıkları organizasyonları, kooperatif bankaları gibi, birliklerde de bir,çeşitlilik söz konusudur. Bütün bankacılık sektörünün birliği olan AlmanBankalar Birliği, ilgili sektörün müşterek çıkarlarının merkezi temsili için kurulmuştur. 74 Tasarruf Sandıkları ve Ciro Merkezleri Birliği'nin dışında belli başlı birlikler şunlardır: - Kamusal Bankalar Birtiği -KooperatifBankaları (Volksbanken ve Raiffeisenbanken) Birliği -Alman İpotek Bankaları Birliği 72 Ayrıntılı bilgi için bkz. Dieter W. Malchus, a.g.k. 73 Helmut Geiger, Die deutsche Sparkassenorganisation. s. ı Kurt Wagner, Stationen deutscher Bankgeschichte 75 Jahre Bankenverband, Bank Verlag, Köln, s. 53.

19 82 Çağdaş Yerel YiJnetimler. 6 (2) Nisan 1997 ealmanya'daki Yabancı Bankalar Birliği etaksitli Satış Kredi Kurumları Birliği Tasarruf sandıkları organizasyonları birlikleri, merkezi birliğin dışında bölgesel sıfatıyla tasarruf sandıklarının üye oldukları birliklerdir. Bunlar kamu hukuku tüzel kişisi sıfatıyla tasarruf sandıklarının üye oldukları birliklerdir. Üyelerinin çıkarlarını ve haklarını koruma yanında tasarruf sandıklarının desteklenmesine yönelik faaliyette de bulunurlar. 7s Grubun merkezi birliği olan Alman Tasarruf Sandıkları ve Ciro Birliği (Deutscher Sparkassen und Giroverband e.v.- DSGV), üyelerinin ulusal ve u luslararası düzeyde çıkarlarını korumak ve desteklemek, diğer bir deyimle lobi faaliyetlerinde bulunmak, eğitim faaliyetleri yapmak, uluslararası örgütlerde Alman tasarruf sandıklarını temsil etmek ve kamuoyunu faaliyette bulundukları branşla ilgili bilgilendirme görevlerini yürütmektedir. 76 Sonuç ve Değerlendirme Tasarruf sandıkları organizasyonları, bir finans grubu olarak Alman finans sektöründe kamusal kredi kurumları niteliğinde faaliyette bulunmaktadırlar. Taşıdıkları kamusal nitelik, piyasa sistemini engelleyici bir şekilde değil, aksine piyasa ve rekabet koşullarını yerine getiren ve buna göre faal iyet alanı ile st ratejilerini belirleyen kredi kurumları biçimindedir. Yasal görevleri olan tasarruf1arın korunması ve değerlendirilmesi, belediyelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması~ dar gelirli kesim ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ile sosyal piyasa ekonomisinin altyapısının oluşturulması ve işlerliğinin sağlanmasında önemli bir boşluğu doldunnaktadırlar. Türkiye'de yerel yönetimlerin finansman güçlükleri bijinen bir gerçektir. Ancak bunu giderecek net ve tutarlı çözümler yeteri kadar tartışı lmamaktad ır. ıller Bankası'na yönelik reorganizasyon çalışmaları yapılsa da, bilinen bu sorunlara çözüm getirilememektedir. Bu nedenle kamusal kredi kurumu niteliği ile Alman tasarruf sandıklarının yerel yönetimlerle ilişkileri dikkatle incelenmelidir. Öte yandan, özel sektör bankası niteliği taşıyan Fransız örneği "Credit Local de France" da ikinci önemli örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerel yönetimlerin hizmetlerinde etkinlikleri için bazı kavramları (örneğin sıkça tekrarlanan mali özerklik, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi) slogan düzeyinde ele almak, sorunları çözmez. Aksine yeni sorunları da beraberinde getirmeye adaydır. 75 Herhert Gauger, a.g.k., s. ı Helmut Geiger, Die deutsche Sparkassenorganisation, s

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi FİNANS VE MAKROEKONOMİ Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Krizler ve Ekonomi Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Sistemin İşleyişi Doğrudan Finansman : Fon akışı finansal aracı kullanılmadan

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELERİN FİNANSMANI İÇERİK 1. BORÇLANMA NEDENİ 2. BORÇLANMA ÇEŞİTLERİ VE KAYNAKLARI 3. KREDİ HACMİ VE VAKIFBANK UYGULAMASI 4. YURT DIŞI FARKLI UYGULAMALAR

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

3. HAFTA DERS NOTU BANKALARIN FON KAYNAKLARI

3. HAFTA DERS NOTU BANKALARIN FON KAYNAKLARI 3. HAFTA DERS NOTU BANKALARIN FON KAYNAKLARI Bankalar sağlamış oldukları kaynaklarını faaliyetlerine devam etmek için kullanmaktadır. Bu faaliyetler, bankaların ana faaliyet konusu olan aracılık faaliyetleri

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md.

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. 8 Ekim 2013 Ajanda 1- Finansal Aktörler: Güncel Durum A- Güncel Durum: Birincil Konut

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL PİYASA KAVRAMI İktisadi açıdan piyasa, alıcı ve satıcıların birbirleri ile karşılıklı iletişim içinde oldukları ve mübadelenin meydana geldiği yer

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması Konu: Bilanço dışı borçların raporlanması

Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması Konu: Bilanço dışı borçların raporlanması BASEL III - LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI UYGULAMASI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SIKÇA SORULAN SORULAR VE AÇIKLAMALAR Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü TANIM VE AÇIKLAMALAR Kısa vadeli dış borçlara ilişkin genel bazı tanımlar ve açıklamalara

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

Para Yatiriminda Güvenceye Dair Sorular ve Yanitlar

Para Yatiriminda Güvenceye Dair Sorular ve Yanitlar S Finanzgruppe Para Yatiriminda Güvenceye Dair Sorular ve Yanitlar Sparkassen-Finanzgruppe Müşterileri için Bilgiler Kredi kuruluslarinin müsterileri, uluslararasi para piyasalarl krizine bagli olarak;

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Ali Haydar ELVEREN Daire Başkanı Özel Emeklilik Dairesi Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTU BANKALAR

1. HAFTA DERS NOTU BANKALAR 1. HAFTA DERS NOTU BANKALAR Finansal sistemi oluşturan unsurlar arasında en önemlisi hiç şüphesiz finansal kurumlardır. Bunun nedeni ise fon fazlası olanlar ile fon ihtiyacı olan birimleri karşı karşıya

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ OCAK - MART 216 8 NİSAN 216 İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Sayfa ANKET SONUÇLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ i TABLOLAR Tablo 1 İşletmelere

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1 Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? DR. HÜLYA ÜNLÜ 1-2 Sunumlar bilgi amaçlıdır. Tek başına yeterli değildir. Sunumlarda kullanılan Birincil Kaynak Mishkin in Kitabıdır. Finansal

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Çankaya Üniversitesi-İİBF. 2011-2012 Bahar Yarıyılı. Dr. Ahmet OZANSOY

Çankaya Üniversitesi-İİBF. 2011-2012 Bahar Yarıyılı. Dr. Ahmet OZANSOY Çankaya Üniversitesi-İİBF 2011-2012 Bahar Yarıyılı Dr. Ahmet OZANSOY Hazine kelimesi 2 anlam taşır: Birinci anlamı; kişi, kurum veya devletlerin sahip oldukları taşınır ve taşınmaz değerli mal varlıkları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ HAZIRLAYAN 21.05.2014 RAPOR Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Araş.Gör. Sinan ATAER 1. KAMU FİNANSMANI Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, 2013 yılı sonunda 18.849 milyon TL açık

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri ÜNİTE:1 Finansal Piyasaların Organizasyonu/Yapısı ÜNİTE:2 Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ÜNİTE:3 Menkul Kıymet Yatırımları ÜNİTE:4 Yatırım İçin Bilgi Kaynakları ÜNİTE:5 Temel Analiz 1 ÜNİTE:6 Teknik Analiz

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

Bağımsız Denetim Raporu

Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Raporu Deutsche Bank Aktiengesellschaft a, Frankfurt am Main Deutsche Bank Aktiengesellschaft tarafından hazırlanan, 1 Ocak 2010 da başlayıp 31 Aralık 2010 da sona eren faaliyet yılına

Detaylı

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 17 Aralık Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Ekim verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi:27/08/2004 YATIRIM VE

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2010 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2010 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2010 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI

Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii TEŞEKKÜR... ix İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı