T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan tarih ve nolu Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge uyarınca ilimizde bulunan E II ve E III grubu Toplam 4 adet hastane yataklı kurum fonksiyonu korunarak müdürlüğümüze devredilmiştir. Bu yönergenin 6.c maddesinde...yataklı tedavi hizmetleri ise ilçe devlet hastanesi personeli tarafından sunulur denilmektedir. Aynı yönergenin 13. Maddesinde de Bu Yönergede düzenleme bulunmayan hususlarda, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır denilmiştir. Yönerge uyarınca bu hastanelerin "döner sermaye hesapları aktif ve pasifleriyle" müdürlüğümüze devredilmiş olduğundan bundan böyle bu hastanelerin personel özlük işlemleri ve ek ödemeleri müdürlüğümüz bünyesindeki bilgi yönetim sistemi tarafından yapılacak, bu hastaneler tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik gereği halk sağlığı birimi olarak tanımlanmıştır, çalışan personele bu birimlerin kendi puanı varsa puanı üzerinden, puanı yoksa il performans puan ortalaması üzerinden ek ödeme yapılacaktır. Bu hastanelerin ayrı bir döner sermayelerinin bulunmaması nedeni ile bu hastanelerin satın alma ve ödeme işlemleri de müdürlüğümüz tarafından yapılacağı için bu hastanelerin ilgili kayıtları yine müdürlüğümüz bünyesindeki sistemlerde tutulacaktır. Bu hastanelerde aile hekimleri tarafından mesai saatlerinde verilen poliklinik hizmetleri zaten aile hekimleri yazılımlarında kayıt altına alındığından bu hizmetlerin müdürlüğümüz bünyesinde tekrardan kayıt altına alınmasına gerek yoktur. Bununla birlikte hastanede görevli hekimler ve mesai saatleri dışında aile hekimleri tarafından (nöbet, icap vb.) hastaya verilen sağlık hizmetleri SGK ya fatura edilmeyecek olsa da bu hizmetlerin kayıt altına alınması zorunluluğu diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca devam etmektedir. Yönerge uyarınca her ne kadar müdürlüğe devredilmiş olsa da bu hastanelerde hasta yatış, yatan hasta takip ve hasta çıkış işlemleri, eczane işlemleri, poliklinik, stok takip, laboratuar işlemleri ve radyoloji işlemleri kayıt altına alınmaya devam etmek durumundadır. Bu şartname, Sağlık Bakanlığı Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Alım Kılavuzu Sürüm 5.1 esas alınarak, entegre ilçe hastanelerinin ihtiyaçları doğrultusunda sadeleştirilerek hazırlanmıştır. Bununla birlikte, entegre ilçe hastanelerinin müdürlüğümüzün bir parçası haline gelmiş olması ve birden fazla entegre Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin (Madde 8 HBYS Uygulama Yazılım Gerekleri nin tamamı) müdürlüğümüz bünyesindeki yeni oluşturulacak olan tek bir veritabanında tutulması gerektiğinden, bu hastanelere kurulacak olan sistemlerin web tabanlı olması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu hastanelerde HBYS nin temel modüllerinden yatan hasta, eczane, poliklinik, stok, laboratuar ve radyoloji modülleri etkin olarak kullanılacaktır. Bu nedenle hastanelerin tümünü ve laboratuarları tek bir merkezde toplayan merkezi bir sistemin kurulmasına karar verilmiştir. Bu şartname, entegre ilçe hastanesinde hastaya verilen tüm sağlık hizmetlerinin, (hasta için kullanılan her türlü ilaç ve tıbbi malzemenin yanı sıra hastaya verilen laboratuar ve radyoloji hizmetleri), müdürlüğümüz tarafından hastanelere gönderilen her türlü ilaç ve tıbbi malzemenin, bu malzemenin hangi hastaya hangi amaçla kullanıldığının takip edilmesi ve kayıt altına alınmasını tarif eder (Aile hekimleri tarafından mesai saatleri içerisinde kendi hastalarına verdikleri hizmet hariç).

2 Madde 9 içerisinde bahsedilmiş olan LBYS hem müdürlüğümüz tarafından hem de entegre ilçe hastanesi tarafından kullanılacaktır ve bu nedenle iki defa yazılmamıştır. Entegre ilçe hastanesinde kullanılacak sürüm doğal olarak Madde 9 da bahsedilmiş olan LBYS nin tüm özelliklerini karşılamak zorunda olmayacaktır ancak HBYS tarafından kullanıldığı tüm bölümlerin yine web tabanlı olması gerekmektedir. Bununla birlikte ilçelerde zaman zaman internet kesilebilmektedir ve bu tür durumlarda entegre hastanelerin çalışmaya devam edebilmesi gerekmektedir. Yüklenici bununla ilgili tedbiri anlaşma devam ettiği sürece alacak,alınaack tedbir tercihi bununla ilgili ücretleryüklenici tarafından karşılanacak ve kurumumuz bu iş için herhangi bir ücret ödemeyecektir. Normal internet bağlantısı var olduğu sürece, daha hızlı olan normal internet bağlantısı kullanılacaktır. Madde 9, 10, 11 ve 12 de anlatılan tüm uygulamalar istemci/sunucu veya web tabanlı veya akıllı istemci (smart client) veya zengin istemci (rich client) mimariye sahip olmalı, yüklenici firma teklif ettiği mimariyi teklifinde belirtmelidir. Madde 8 ise işin gereği olarak mutlaka web tabanlı olmalıdır. Madde 9 da anlatılan LBYS içerisinde aile hekimleri tarafından hazır barkodlar kullanılacaktır. Her aile hekimine önceden basılmış barkodlar dağıtılacak, aile hekimleri bu barkodları kullanacaklardır. Laboratuvar tarafındaki cihazların durumlarına göre hemogram ve sedim cihazları aynı veya ayrı tüplerde çalışabilmekte, aynı şekilde biyokimya ve elisa/hormon cihazlarında aynı veya ayrı tüpler kullanılabilmektedir. Benzer şekilde, bazı durumlarda cihazlar bozulabilmekte, tüpler A cihazında çalışması gerekirken B cihazında çalıştırılabilmektedir. Yine zaman zaman hastanın elisa/hormon tetkiklerinin tüplerin bir tanesinin kaybolması, numunenin yetersiz olması gibi nedenlerle biyokimya tüpü ile çalışması (veya bunun tersi) gerekmektedir. Böyle durumlarda cihazlar için özel olarak üretilmiş barkodlar kullanılacak olursa LBYS nin çalışmasında sorunlar yaşanmaktadır. Bu sebeple cihazlar için ayrı barkodların kullanılmasını gerektiren çözümler teknik olarak yetersiz sayılacak ve ihale dışı bırakılacaktır. Teklif edilen sistemin, aynı barkod numarası ile sedim, hemogram, biyokimya, elisa/hormon tetkiklerini çalışabilmesi gerekmektedir. İstekli bunu yapabildiğini demonstrasyon aşamasında gösterebilmelidir. HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM KISA ADLAR VE KISALTMALAR KONU GENEL KOŞULLAR GENEL KOŞULLAR ENTEGRASYON DEMONSTRASYON DESTEK HİZMETLERİ VERİ TESLİM VE AKTARIMI GİZLİLİK GÜVENLİK STANDARTLAR DİĞER HÜKÜMLER EĞİTİM HİZMETLERİ UYGULAMA YAZILIMLARI YAZILIM ALTYAPISI KULLANICI ARAYÜZÜ VERİ GİRİŞİ

3 4.4. GÜNCELLEME ve VERSİYON YÖNETİMİ DİL ÖZELLİĞİ RAPORLAMA YARDIM GÜVENLİK VE ERİŞİM SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ GENEL ÖZELLİKLER ÖLÇEKLENEBİLME ve PERFORMANS VERİ GÜVENLİĞİ ve VERİ TUTARLILIĞI KONTROL VE MUAYENE METODLARI YAZILIM LİSANS VE KULLANIM HAKLARI HBYS UYGULAMA YAZILIM GEREKLERİ HASTA KAYIT/KABUL MODÜLÜ İlk Başvuru ve Kayıt Hastayı Bir Doktor a Atama Tekrar Geliş Kaydı ve Kayıt Görüntüleme İşlemi Hasta Çıkış/Sevk İşlemi POLİKLİNİK MODÜLÜ Poliklinik Kayıt İşlemleri Hasta Tıbbi Bilgi Girişi Hasta Tıbbi Bilgi Görüntüleme Tıbbi Rapor Hazırlama İlaç ve Sarf Malzeme İstemi Poliklinik/Servis Raporlama HASTA YATIŞ, YATAN HASTA TAKİP VE HASTA ÇIKIŞ MODÜLÜ Yatış İşlemleri Yatan Hasta Takip İşlemleri Hasta Taburcu İşlemleri VEZNE MODÜLÜ ECZANE MODÜLÜ İlaç Çıkış İşlemleri Eczane Depo Kontrol İşlemleri Majistral İlaç Üretimi Reçete İşlemleri (Ayaktan / Yatan) Alt Sistemi STOK TAKİP VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ Stok Takip İşlemleri Demirbaş Takip İşlemleri LABORATUAR BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ TETKİK İSTEM YÖNETİMİ HASTA/ÖRNEK ETİKETLEME MODÜLÜ ÖRNEKLERİN LABORATUAR(LAR)A TAŞINMASI LABORATUAR KABUL VE RET ÖRNEKLERİN HAZIRLANMASI VE PRE-ANALİTİK AŞAMA

4 9.6. ANALİTİK AŞAMA KLİNİK ONAY (UZMAN ONAYI) RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MODÜLÜ BAKTERİYOLOJİ MODÜLÜ KALİTE KONTROL MODÜLÜ LABORATUAR SONUÇLARININ GÖRÜNTÜLENMESİ SU ANALİZ NETİCELERİ KAYIT VE RAPORLAMA MODÜLÜ FATURA SİSTEMİ PERSONEL ÖZLÜK, EK ÖDEME, MAAŞ BORDRO MODÜLÜ YAZILIM, DONANIM VE DESTEK PERSONELLERLERİ BAKIM ONARIM VE TEKNİK DESTEK...36 EKLER: 1) EK-1: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ TASLAĞI 2)EK-2 : VERİ AKTARIM KILAVUZU 2. GİRİŞ 1.1. AMAÇ VE KAPSAM Sağlık kurum ve kuruluşlarında, idari ve mali kayıtların tutulması ve kullanılmasındaki başarılı uygulamaların, tıbbi kayıtların tutulması ve kullanılması bakımından da eşdeğer bir başarı çizgisine ulaşması gerekmektedir. Bilgi teknolojileri alanındaki hızlı değişime uyum sağlamak ve mevcut teknolojilerden yararlanmanın yanı sıra teknolojinin gelişimine katkıda bulunmak hedeflerimiz arasındadır. Hizmet türlerinin ve rollerinin çeşitliliği nedeniyle sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda, hizmet üretiminin ve üretim yönetiminin planlanmasında ihtiyaç duyulan bilgiye erişim oldukça zor ve karmaşık bir süreç gerektirir. Bu nedenle bilgi üretimi ve bilgiye erişim yöntemlerini en baştan iyi bir şekilde tasarlamak hedeflenmektedir KISA ADLAR VE KISALTMALAR 4 ENTEGRE HASTANE : Pertek,Çemişgezek,Ovacık ve Mazgirt AHBS: Aile Hekimliği Bilgi Sistemi BİM: Bilgi İşlem Merkezi BYS: Müdürlük Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS + LBYS) HSM: Halk Sağlığı Müdürlüğü TSM: Toplum Sağlığı Merkezi ASM: Aile Sağlığı Merkezi BYS: Müdürlük Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS + LBYS) ÇKYS/MKYS/İKYS: Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi/Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi/İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi DEMO: Demonstrasyon DRG: Diagnosis-Related Group HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ICD: Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (UHS) Kişisel Veri: Kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü veri ya da veri kümesidir. 4

5 Kişisel Sağlık Verisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişinin fiziksel, ruhsal, sosyal sağlığına veya veri öznesinin aldığı sağlık hizmetine ilişkin olan, elektronik, kağıt veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan sağlıkla ilgili her türlü verisidir. Bu kapsama sağlık hizmeti almak isteyen bireylere ilişkin kayıt bilgileri, ödeme bilgileri, sağlık gerekçeleriyle bireyi teşhis edebilmek amacıyla ilgili kişiye tahsis edilen numara, takma ad, sembol veya diğer herhangi bir özellik veya tanıtıcı, veri öznesine sağlık hizmeti sağlayan kişinin (örneğin; sağlık personeli) kimlik bilgileri gibi bilgiler de girmektedir. KPS: Kimlik Paylaşım Sistemi İdare: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Tedarik Edecek Kurum/Kuruluş İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi LBYS: Laboratuar Bilgi Yönetim Sistemi HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi MHRS: Merkezi Hastane Randevu Sistemi MSVS: Minimum Sağlık Veri Seti MÜDÜRLÜK LABORATUARLARI: Tunceli İl Halk Sağlığı laboratuarı, PACS: Tıbbi Görüntü Yönetim ve Arşiv Bilgi Sistemi PDKS: Personel Devam Kontrol Sistemleri RBS: Radyoloji Bilgi Sistemi Sağlık-NET: Ulusal ve Uluslar arası standartlar kullanılarak, Vatandaşlarımızın elektronik sağlık verilerinin, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından, güvenli bir şekilde tek bir merkeze aktarılmasını, gizlilik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde ve sadece gerektiğinde yetkiler dahilinde paylaşımını, karar-destek sistemlerinde analiz edilerek yönetimsel ve bilimsel çalışmalarda kullanılmalarını sağlayan sistemdir. SB: Sağlık Bakanlığı Sigortalı hasta: Tedavi giderleri devlet, kamu iktisadi teşekkülleri, vakıflar, bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu (Bağ-Kur(devredilen), Sosyal Sigortalar Kurumu(devredilen), Emekli Sandığı(devredilen)) ve özel sigorta şirketlerinden biri tarafından karşılanan ya da yeşil kart sahibi hasta. Sistem: Bilgi Sistemi SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu SKRS: Sağlık Kodlama Referans Sunucusu SUGR: Sistem ve Uyarlama Gerekleri Raporu SUT: Sağlık Uygulama Tebliği USVS: Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü UPS / KGK: Kesintisiz güç kaynağı. UTP: Yalıtımsız Burgulu Çift VTYS: Veri Tabanı Yönetim Sistemi Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli PACS: Tıbbi Görüntü Yönetim ve Arşiv Bilgi Sistemi SQL: Yapısal Sorgulama Dili Web Tabanlı HBYS Yazılımı: Başka herhangi bir ek bileşene ve programa gerek kalmadan, uygulama yazılımının tüm modül ve programlarına yaygın olarak kullanılan web tarayıcılarından biri üzerinden (Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome vb.) erişim sağlanan ve kullanılan HBYS yazılımını ifade eder. Aşağıdaki durumlar ise bu kapsamın dışındadır. a) HBYS Uygulama Yazılımı tarafından üretilen doc, xls, pdf vb. rapor formatlarının görüntülenebilmesi ve yazıcıya basılabilmesi için gerekli olabilecek ofis editörleri ve benzeri yazılımların bilgisayarlara kurulması, b) İstekli tarafından sağlanmış olsun ya da olmasın, uç bilgisayarların RS-232, RS-422, RS-485, USB, Ethernet, PCI, PC/104, PCMCIA, ISA, Parallel Port gibi bu bilgisayarın herhangi bir I/O (girdi-çıktı) birimine bağlanarak çalışan cihazlar (her türlü yazıcı, tarayıcı, kamera, barkod yazıcı ve barkod okuyucu, IVR kart, medikal monitör, medikal, diagnostik ya da benzer amaçla sonuç üreten ve ürettiği sonucu diğer sistemlere aktaran ve/veya uç bilgisayardan bilgi alarak çalışan her türlü cihaz) için gerekli olan sürücü ve arayüz yazılımlarının kurulması. c) Web tarayıcı üzerinde yapılması gereken ayarlamalar ve gerekli versiyonun kurulması KONU İşin tanımı: 12 ay süre ile, 4 adet entegre ilçe hastanesi için HBYS, AÇSAP, VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ MODÜLÜ, HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ için LBYS, FATURALANDIRMA SİSTEMİ,RADYOLOJİ BİLGİ SİSTEMİ ve İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ (Personel Özlük, Ek Ödeme, Maaş Bordro) kurulumu ve güncellenmesi işidir. 5

6 A. Bu şartname gerek 4 entegre hastanemize ilk defa başvuran ya da poliklinik hizmeti veren aile hekimi tarafından hastaneye sevk edilen kişinin tedavisine bu hastanelerde devam edilmesine karar verilmesinden ve hastaneye yatırılma işleminden başlayarak bu hastanın entegre ilçe hastanelerinden diğer bir sağlık kurumuna sevkine ya da taburcu edilmesine kadar yapılan tüm işlemlerin ve bu esnada hasta için kullanılan her türlü ilaç ve tıbbi malzemelerin yanı sıra hastaya verilen laboratuar ve radyoloji hizmetlerinin, Halk Sağlığı Müdürlüğünce bu hastanelere gönderilen her türlü ilaç ve tıbbi malzemenin hangi hastaya hangi amaçla kullanıldığının takip edilmesi ve kayıt altına alınmasını sağlayan, B. Gerekse Müdürlük Laboratuarlarında ve 4 Entegre hastane laboratuarlarında yapılmakta olan kliniğe yönelik tetkiklerle ilgili LBYS yazılımları ve bu yazılım üzerinden istem yapacak tüm kullanıcılar (Aile Sağlığı Merkezleri ile Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı sağlık birimlerinde AÇSAP, Verem Savaş Dispanseri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve entegre hastane acil ve polikliniklerde görev yapan hekimler ve hastane laboratuarından tahlil isteminde bulunacak aile hekimleri) ile laboratuarlar arasında iletişimi sağlayan merkezi otomasyon programının yaptırılması işidir. Tüm modüller Sağlık Bakanlığının istediği özellikte güncellenebilmeli ve e-reçete uygulaması bulunmalıdır. Ayrıca Tunceli İl Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılmakta olan su analizlerine yönelik işlemlerle ilgili modülde, otomasyonda yer alacaktır. Yüklenici; ihale sonrası kendisine tanınan işi teslim etme süresi içinde, aşağıda asgari teknik özellikleri belirtilen programı hazırlayarak bu hizmetten yararlanacak olan isimleri yazılı kurum ve kuruluşlara yine belirlenen cihazları kurmak/yüklemek ve doğru işletilmesini sağlamak zorundadır. 2. GENEL KOŞULLAR 2.1. GENEL KOŞULLAR İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler Yüklenici ye aittir Sözleşme süresince istekli 2 (iki) adet destek personelini kurumda bulunduracaktır Proje sürecinde yer alan aşamalar ve her aşama için yüklenicinin önerdiği süreleri kapsayan bir iş planı, sunulmalıdır İsteklinin talebi durumunda yeni modül ilavesi yapılabilecek ve yazılıma entegrasyon için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir Anayasa, Kanun, Yönetmelik, Yönerge, Tebliğ, Genelge, Üst Kurumlardan gelen resmi talimatlar gibi mevzuat kaynaklı zorunlu değişiklikler yüklenici tarafından idarece öngörülen süre içerisinde kayıtsız şartsız yerine getirilecektir. Doküman ve raporların çıktısı mevzuat doğrultusunda düzenlenecektir. Bu düzenlemeler için ek ücret ödenmez Mevzuata aykırı olmamak şartıyla Hastane Bilgi Sistemi yazılımının kullanıcı istekleri doğrultusunda uyarlanması sürecini kontrol ve bu işlemleri disipline etmek amacıyla; kullanıcı istekleri, öncelikle idare tarafından resmi olarak tayin edilmiş kontrol teşkilatı tarafından kontrol edilecek, uygun görülen uyarlamalar İdare nin belirlediği yönetici aracılığıyla Yüklenici nin belirlediği ve İdareye bildirdiği proje liderine iletilecek, istekler önem ve gereklilik sırasına göre yazılıma yansıtılacaktır Kesin kabul öncesinde ve diğer gerekli durumlarda Yüklenici nin çalışmaları Kontrol teşkilatı/muayene Komisyonu tarafından gerekli görüldükçe denetlenir. Bu denetlemelerde sözleşmeye uymayan durumlar tespit edildiğinde, 4735 sayılı kanun çerçevesince işlem yapılır İş ve işlemlerin yürütülmesi sırasındaki Yüklenici nin kendisine ait her türlü ulaşım ve iletişim giderleri Yüklenici ye aittir Yüklenici ve İdare nin adı ve/veya adresi değişse bile karşılıklı tüm yükümlülükler aynen devam eder Yazılım, Sağlık Bakanlığı nca kurulan Sağlık-NET sisteminin gerektirdiği/gerektireceği altyapıya sahip olmalıdır. Sağlık-Net entegrasyon süreci süratle tamamlanmalı sistemin devreye alınmasını takip eden 10. iş gününün sonunda Bakanlık Veri Merkezine USVS çerçevesinde kaydedilmiş tüm veri paketleri gönderilmiş olmalı, 10. günden itibaren takip eden süreçte günlük olarak veriler gönderilmelidir Yazılım, kurum performans ve kalite uygulamalarına esas verilerin otomatik olarak kaydedildiği ve izlendiği, çıktılarının alındığı bir yapıya sahip olmalıdır İhaleye girecek yazılım firmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan, program lisans tescilinde kullanılan BİL-KOD numarası almış olmaları gerekmektedir İhaleye girecek firma Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ÇKYS/MKYS ile HBYS entegrasyonu belgesini sunacaktır Kurulacak yazılımlar için firma mevcut network yapısını inceleyerek sitemini en iyi şekilde yapılandıracaktır Koruyucu bakım ve teknik destek hizmetlerinin zamanında yerine getirilmesi Firma nın sorumluluğunda olup Firma bu hizmetlerden dolayı ayrıca bir ücret talep etmeyecektir. 6

7 2.2. ENTEGRASYON Teklif edilen sistemler yatay ve dikey genişlemeye uygun olacak ve diğer sistemlerle (Kimlik Paylaşım Sistemi(KPS), Akıllı Kimlik Kartı Projesi, MEDULA, ÇKYS/MKYS, PACS, LBYS, Sıramatik, KIOSK, Tanı ve Tedavi amaçlı tıbbi cihaz yazılımları, Personel Devam Kontrol Sistemi(PDKS), vb) karşılıklı veri alış verişi yapabilecek, yani gerektiğinde bir başka sistemle entegre edilebilir olacaktır. Donanım ve lisans karşılığı temin edilecek olan yazılımlar idare tarafından karşılanacaktır Akıllı Kart Tabanlı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi(Akıllı Kart Uygulaması) uygulanan iller haricinde Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda Kimlik doğrulama için Bakanlığımızın Kimlik Paylaşım Sistemi(KPS) web servisleri kullanılacaktır. (Bu servisler için gerekli şifreler Halk Sağlığı Müdürlüğünden alınabilmektedir.) Önceden mevcut olan ve sisteme dahil edilebilecek istemci bilgisayarların, sisteme entegrasyonunu ve bağlantısını yüklenici yapacaktır Kullanılacak barkod yazıcılarla ilgili ayarlamalar (paper size, back feed ve sensor ayarları gibi) Yüklenicinin sorumluluğundadır Müdürlük Bilgi Yönetim Sisteminin ileride kurulması halinde, daha sağlıklı ve sorunsuz işletilmesi amacıyla yeni alınacak Sunucuların konfigürasyonu yetkili servislere aittir. Ancak BYS nin işletilmesi için gerekli teknik destek Yüklenici tarafından sözleşme kapsamında olmak üzere sağlanmalıdır. Mevzuat kaynaklı yazılım ve bu yazılımlara bağlı donanım entegrasyonları da (örneğin karekod okuyucular, Akıllı Kimlik Kartı okuyucuları, vb) sözleşme süresince sözleşme kapsamında ek ücret talep edilmeksizin yerine getirilmelidir Yüklenici, BYS ye entegre edilmesi gereken mevcut ve yeni donanım, cihaz ve sistem yazılımları için hiçbir surette diğer donanım, cihaz ya da sistem yüklenicilerinden doğrudan ücret talep edemez Yukarıda belirtilen laboratuarlara kurulacak olan cihazların Laboratuar otomasyon sistemine entegrasyonu bu sistemi yapacak firma tarafından Sözleşme süresi içinde ücretsiz olarak sağlanacaktır. Ayrıca yapılan sözleşme süresi içerisinde yapılacak yeni ihalelerde veya aynı ihalede kurulacak cihazların markalarında herhangi bir değişiklik olması durumunda veya Laboratuarlara daha sonra dahil edilecek olan farklı veya aynı amaçla kullanılacak olan cihazların, Laboratuar Otomasyon sistemine Sözleşme süresi içinde ücretsiz entegrasyonu da firma tarafından ücretsiz sağlanacaktır Yüklenici mevcut ve yeni cihazların entegrasyonunu ücretsiz olarak yapacaktır İsteklinin talebi durumunda yeni modül ilavesi yapılabilecek ve yazılıma entegrasyon için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir Müdürlüğümüze bağlı Hastanelerde ihale süresince satın alınacak/kiralanacak görüntüleme cihazlarının entegrasyonu ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda gerekli olan PACS, RBS ve DICOM Worklist yazılımları yüklenerek kullanıcıların hizmetine sunulacaktır Teklif edilecek olan PACS IHE uyumlu olmalıdır. Yüklenici, IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) profillerini gösteren Sonuç Matrisi (Result Matrix) belgesini teklifine eklemiş olmalıdır ve bu sonuç matrisi IHE resmi web sitesinin adresinden de görülebilir olmalıdır. Gerektiğinde bu bilgiler ihale komisyonunca IHE resmi web sitesinden kontrol edilebilecektir. IHE Connectathlon da entegre edilebilirliği ölçülmemiş firmaların çözümleri kabul edilmeyecek ve teknik olarak yetersiz sayılarak ihale dışı bırakılacaktır DEMONSTRASYON İdare tarafından bu ihale sürecinde program demonstrasyonu (DEMO) istenmesi halinde İstekliler kurumun bu talebini yerine getirecektir Demo sırasında kullanılacak verilerde gerçek Vatandaşlık Numarası veya gerçek vatandaşlık numarasına erişimi mümkün kılan gerçek veri kümeleri yer almayacaktır. İdarenin talebi Demo ya davet edilen isteklinin, Demo yu kendi sağlayacağı veriler ile yapması şeklinde de olabilir. Her iki durumda da Demo da kullanılacak veriler gerçek kişilere ait olmamalı, sanallaştırılmış kişi verileri kullanılmalıdır Demo, İdarenin sağlayacağı bir mekanda yapılmalıdır Demo ortamında İdare gerekli internet erişim, Kesintisiz Güç Kaynağı, Projeksiyon Cihazı vb. malzemeleri hazır bulunduracaktır Tüm değerlendirmelerin İhale Komisyonu Üyeleri tarafından yapılması kaydıyla Demo ya idareden gerek görülen kadar personel katılabilir ancak karara katılamaz. (komisyon sabit ama katılımcı sayısı idarece belirlenir) Demo ya, İstekli adına aynı anda 5 kişiyi geçmeyecek sayıda üyeler katılabilir Demo için gerekli bilgisayar, yazıcı, gerekli bağlantı kabloları İstekliler tarafından sağlanmalı ve idarenin gösterdiği mekana Demo başlama saatinden en az 1 saat önce kurulmuş ve çalışır duruma getirilmiş olmalıdır. 7

8 Yapılacak olan Demo sonucunda ihale komisyonu üyeleri ve firma yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmış Demo raporunun tutulması ve ihale dosyasında saklanması gerekmektedir. Firma yetkililerince herhangi bir sebepten dolayı tutanak imzadan imtina edilirse, bu durum tutanakta açıkça belirtilmelidir Demonstrasyon, en avantajlı tekliften başlayarak yapılacak, teknik şartnameyi tam olarak karşılayan yüklenici tespit edildiğinde demonstrasyon sona erdirilecektir HBYS Demonstrasyonu (Madde 8 in tamamı) esnasında ise yukarıdaki maddelere ek olarak aşağıdaki özelliklerin de sağlanması gerekir İstekli Sunulan HBYS nin Web Browser üzerinde çalışan Web Tabanlı mimaride olduğunu beyan etmeli ve ürünün hangi yapı üzerinde geliştirildiği detaylı olarak açıklanmalıdır Teklif edilen HBYS, gerçek web tabanlı mimaride tasarlanmış ve bu yapıya uygun şekilde geliştirilmiş olmalıdır. İstemci-sunucu (client-server) mimariye göre geliştirilip herhangi bir ara yazılım ile web tarayıcısı içerisinden kullanıma uygun hale getirilen yazılımlar teknik olarak yetersiz kabul edilecek ve demo sonlandırılarak ihale dışı bırakılacaktır Sistemi kullanan tüm uç bilgisayar kullanıcıları, HBYS uygulama yazılım modüllerini sadece Web Browser ı kullanarak sisteme erişebilmelidir. Web Tabanlı HBYS Yazılımı bölümünde tarif edilenler dışında hiçbir ek bileşen, program, eklenti kullanılmamalıdır Demonstrasyon günü, idare tarafından, sadece üzerinde isteklinin uygun gördüğü herhangi bir endüstri standartı web tarayıcısı (Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome vb.) ile çalışan bir bilgisayar sağlanacaktır. Ancak yazılımlar ve raporların ofis ve pdf gibi editörler vasıtasıyla çıktısının alınabilmesi için gerekli olan Acrobat Reader, Microsoft Office vb. yazılımlar uç bilgisayarlara kurulabilir. İsteklilerin bilgisayarı ve kurumun bilgisayarı arasında bağlantı kurulacak ve demonstrasyon kurumun sağlayacağı bilgisayar üzerinden, idarenin belirlediği web tarayıcısı kullanılarak yapılacaktır İstekliler, tercih edilen İnternet Tarayıcısı (Web Browser) vasıtasıyla HBYS ye erişecek ve modüller mevcut sisteminde entegre biçimde çalıştığını ihale komisyonuna kanıtlayacaktır. İnternet tarayıcısı (Web Browser) dışındaki arayüzler teknik olarak yetersiz sayılacak ve ihale dışı bırakılacaktır DESTEK HİZMETLERİ İstekliler teklif ettikleri uygulama yazılımının % 100 uyumlu olduğu Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve İşletim Sistemlerinin ismini ve sürüm(versiyon) bilgilerini bir belge halinde tekliflerinde sunacaktır Sistem kurulduğunda Yüklenici, sistem ve veritabanı üzerinde en üst düzeyde kullanıcıya sahip kullanıcının (administrator, root, vb) adını ve şifresini gerektiğinde kullanılmak üzere idareye kapalı bir zarfla teslim edecektir. Zarfın kapatma yeri Yüklenici tarafından kaşelenecek ve imzalanacaktır. Kullanıcı adı ve şifresinde değişiklik yapılması durumunda yenileri 3 iş günü içerisinde hastane idaresine teslim edilecektir. İdare ve yüklenici bu bilgilerin 3.şahıs, diğer firmalar, kurum ve kuruluşlara karşı güvenliğini sağlamakla müştereken sorumludur. İdare tarafından şifreler kullanılarak sisteme müdahale edildiğinde sistemde oluşabilecek her türlü sorun İdarenin sorumluluğundadır Yüklenici; sistemin yoğunluğunun az olduğu saatlerde günlük en az 2 kez, haftalık, aylık ve yıllık olarak tüm verilerin yedeklerini (donanım ve sarf malzemeleri idare tarafından karşılanacaktır) yeterli sayıda ve farklı fiziksel ortamlara manuel ve/veya otomatik olarak alacak ve idarenin belirlediği bir yerde ve idaredeki teknik-idari bir personelin sorumluluğunda saklanmak üzere teslim edecektir. Yüklenici, hizmet verdiği sürece her hafta Cumartesi veya Pazar günü sistemde kayıtlı tüm bilgileri içeren yedek dosyasını almalı ve takip eden ilk işgünü içinde idareye teslim etmelidir Uygulama yazılımları BYS ni kullanan tüm birimlerde yapılan her türlü işlemin kolaylıkla kaydedilmesini sağlayacak şekilde kodlama, arama, çağırma, listeleme, yaşa ve cinsiyete göre kontroller, günlük maksimum işlem sayıları, ilaç ve sarf malzeme miktarlarındaki günlük kısıtlamaların otomatik kontrolü ve kullanıcı uyarıları gibi özelliklere sahip olacaktır Yüklenici kurumun web sayfası tasarımı ve güncellemesini herhangi bir ek fiyat talep etmeksizin yapacaktır VERİ TESLİM VE AKTARIMI Sistemde tutulan tüm veriler ve lisans bedeli ödenmiş olan tüm yazılımların kullanım hakkı, süresi içinde idareye aittir. Sözleşme herhangi bir şekilde sona erdiğinde sistem çalışır vaziyette ve veriler en son haliyle orijinal veri tabanı formatında sadece veriler (data only) olacak şekilde kolay ve sorunsuz okunabilir bir medya ( taşınabilir hard disk) ile iki kopya halinde İdare nin istediği içerik, miktar ve kapsamda idareye teslim edilecektir. Sistemde tutulması gereken tüm veriler sözleşme süresi sona erdiğinde sisteme kaydedilmiş, gerekmesi halinde geri dönülebilmesi için alınan son bir yedek idareye teslim edilmiş olmalıdır. 8

9 BYS de tutulan veriler, Türkçe karakter içermeyen (ö, ü, ç, ş, ğ, ı, İ) ancak Türkçe alan adları ve anlaşılır tablo adlarına sahip tablolarda tutulmalıdır. Veriler teslim edilirken tablo yapıları, ilişkileri, anahtar alanlar ile ilgili bilgiler, doküman halinde verilerle birlikte teslim edilmelidir Teslim edilecek veri içinde yükleniciye /yüklenicilere ait know-how sayılabilecek herhangi bir yazılım kodu(trigger, procedur, vb) yer almamalıdır. Teslim eden yüklenici/yükleniciler veri tutarlılığının sağlanması ve data kaybı olmaması için, teslim ettiği verilerle ilgili tablo adetleri, tablolardaki kayıt sayılarını içeren özet bir raporu tutanak ile idareye teslim etmelidir İdare, gerekli görürse özellikleri, gerekli tablo ve alanları belirleyerek Yüklenici den bir görüntü (view) oluşturulması talebinde bulunabilir ve Yüklenici bu talebi herhangi bir ek ücret talep etmeksizin gerçekleştirmekle yükümlüdür. Yüklenici, İdare nin bu talebini herhangi bir gerekçe ile reddedemez, uygulama yazılımlarının kullandığı tablolarının yapı ve içeriklerinin bozulmaması için gerekli önlemleri alır, bu tablo veya görüntüyü oluşturan tablolara dizin (index) eklenmesi talebini yerine getirir Teslim edilecek veriler txt, csv, excel, vb formatında olmayıp kurumda çalışan orijinal veri tabanı formatında sadece veriler(data-only) olacak şekilde, kolay ve sorunsuz okunabilir bir medya (Daha önce kullanılmamış yeni harddisk, vb.) üzerinde 2 kopya teslim edilmelidir. Okunmasında sorun olabilecek tape kartuş, vb. kullanılmamalıdır Test edilmesi amacıyla teslim edilen veriler ile nihai olarak teslim edilen veriler ve özet raporlar, aynı formatta ve başka bir sisteme aktarılabilir nitelikte olmalıdır Yönetimi tasfiye edilerek başka bir idareye devredilen kuruma ait veriler, yukarıda anılan veri teslim ve aktarım prosedürüne ve sözleşmenin sona ermesi halinde uygulanacak prosedürlere tabi olarak idareye teslim edilir. Aynı prosedürlere göre bu verilerin devir alan kuruma aktarılması için gerekli işlemler başlatılır GİZLİLİK GÜVENLİK Kişisel Sağlık verilerinin hassas veriler kapsamında olması sebebiyle; İş bırakılırken, kayıtlı tüm veriler hiçbir surette, hiçbir zaman işi bırakan firmada kalmak üzere kopyalanamaz, çıktı alınamaz, firma sunucularına aktarılamaz, ifşa edilemez. Aksi davrandığı tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunun İlgili hükümlerine, ayrıca ihale mevzuatına aykırı davranmaktan dolayı Kamu İhale Mevzuatı hükümlerine göre İdare tarafından Hukuki süreç başlatılır Sistemdeki verilerin güvenliği için alınacak teknolojik ve fonksiyonel önlemlere İdare ve Yüklenici birlikte karar verir. Üzerinde yazılı mutabakata varılmış ve gerekli tedbirler alınmış olmasına rağmen Veri tabanında yer alan verilerin tamamının kaybolması, silinmesi halinde oluşacak kurum zararı yükleniciye aittir STANDARTLAR Sağlık Bakanlığı nca istenen ya da istenecek olan sağlık bilişim standardizasyon uygulamalarına adaptasyon, Yüklenici nin sorumluluğundadır. Bu adaptasyon için gerekebilecek her tür donanım, sarf malzeme ve lisanslar İdare ye aittir DİĞER HÜKÜMLER Kiralanan yazılım 1(Bir) yıl ücretsiz garanti kapsamında olup; 1(Bir) yıl sonunda yeni bir ihale yapılmasına karar verildiği durumda; mevcut yazılım yeni yapılacak ihale süreci neticelenip yeni sistem hizmete geçirilinceye kadar yazılım destek garantisi devam edecektir. (Ancak ihale süreci normal seyirde devam etmez veya yeni ihaleyi alan firma sistemi normal ihale sürecinde kuramaz ise garanti süresinin dolmasından itibaren geçen bu süre için mevcut yazılım firması ile bakım anlaşması yapılır) İhaleyi alan firma tüm laboratuar cihaz entegrasyonunu yaptıktan ve programın aktif hale getirilmesini sağlayıp, kullanıcı kuruluşlara teslim ettikten sonra meydana gelebilecek yazılımsal olarak teknik aksaklıkların giderilmesinden sorumlu olacaktır Firmanın daha önce hazırladığı Laboratuar Otomasyon Program yazılımının bulunması ve bunu bir başka laboratuarlarda kullanmış olması ve aynı zamanda da bu yazılım içerisinde aile hekimliği ile ilgili modülünde sonradan kullanıcılar ile yapılacak istişareler ile düzeltilebilecek düzeyde hazır olması gerekir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve SGK nın yapacağı mevzuat değişikliklerinin programa entegre edilmesi ücretsiz olarak sağlanmalıdır Tedarikçi ile sözleşmenin bitirilmesi veya herhangi bir nedenle sözleşmenin feshinde düzenlenecek devir tutanağı ile Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından tarih ve 2010/61 nolu genelgede belirtilen şartlar çerçevesinde dataların aktarımı firma (yeni yüklenici data aktarımı yapacaktır, mevcut firma dataları idarenin istediği şekilde teslim etmekle yükümlüdür.) tarafından gerçekleştirilecektir. Mevcut firma dataların sağlam ve eksiksiz olduğunu idareye göstermelidir. Datalar İdarenin oluşturacağı bilgisayar komitesi tarafından kontrol edilerek teslim alınacaktır. Yedeklerin teslim edilmemesi veya dataların 9

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Amaç ve Hedef Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Başkanlığımız bünyesinde etkin ve verimli bir alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Doküman/belge

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI A. SİSTEM YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET POLİTİKALARI 1- e-posta, Alan Adı ve Web Alanı Tahsisi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, üniversitemizde görev yapan kadrolu

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Taner SEMERCİ Proje Danışmanı Yrd. Doç.Dr. A.

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) Doç. Dr. Hamza KANDUR Marmara Üniversitesi İstanbul 2005 Proje Yöneticisi Doç. Dr. Yusuf SARINAY Devlet Arşivleri Genel Müdürü Proje

Detaylı

BÖLÜM 2 AİLE HEKİMLİĞİ GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2 AİLE HEKİMLİĞİ GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM - 1 GİRİŞ Vatandaşın, merkezi otoritenin ve sağlıkla ilgili tüm kişi ve kuruluşların yetkileri oranında yararlanabilecekleri, internetin bulunduğu her ortamdan ulaşılabilen ve tüm ülkenin verilerini

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISALTMALAR TABLOSU 1. E-POSTA POLİTİKASI 2. ŞİFRE POLİTİKASI 3. ANTİ-VİRÜS POLİTİKASI 4. İNTERNET ERİŞİM VE KULLANIM POLİTİKASI 5. SUNUCU GÜVENLİK POLİTİKASI 6. VERİTABANI GÜVENLİK POLİTİKASI

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 14 Eylül 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26643 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 1.1. Genel Bilgiler 1 1.2. KEP İle İlgili Mevzuat 1 1.3. KEP Sisteminin Denetlenmesi 1 2. KEPUE Dokümanından Sorumlu Organizasyon

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı

BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU

BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... Birlik Bilgi Yönetim Platformu (BBYP) Nedir? Genel Sekreterliğin birlik hastaneleri

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log toplama görevlerinin yerine

Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log toplama görevlerinin yerine Kurulum ve Kullanım Kılavuzu Yeni Nesil WiFi Kullanıcı Yönetimi ve 5651 Sayılı Yasa 1 Çözümü Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu 01 Ocak 31 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER 1 Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 2 Giriş...

Detaylı

Türkiye Noterler Birliği. Eylem Planı Raporu

Türkiye Noterler Birliği. Eylem Planı Raporu Türkiye Noterler Birliği Eylem Planı Raporu 2009 İÇİNDEKİLER I. Türkiye Noterler Birliği ve Noterler Altyapısı A. Noterlik Paylaşım Sistemi İçin Olması Gereken Topoloji Genel Yapı Güvenli Erişim ve Yetkilendirme

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Haberleşme Genel Müdürlüğü Haberleşme Genel Müdürlüğü Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi Sürüm 1 Temmuz 2014 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 8 1.1 Amaç... 8 1.2 Kapsam... 8 1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar... 8 1.4 Dayanak... 9 1.5 İlgili

Detaylı