Hayat yenilenmektir 2014 FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayat yenilenmektir 2014 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 Hayat yenilenmektir 2014 FAALİYET RAPORU

2

3 TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU BÖLÜM I BIR BAKIŞTA TOFAŞ 4 Yönetim Kurulu nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu 5 Tofaş Hakkında 6 Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 8 Kurumsal Yatırımcı İlişkileri 10 Vizyon, Misyon ve Değerler te Tofaş 18 Ödüller BÖLÜM II YÖNETIMDEN 22 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi 24 Yönetim Kurulu 28 Dönem İçinde Yönetim Kurulu nda Görev Alan Üyeler 30 CEO nun Değerlendirmesi 32 Üst Yönetim BÖLÜM III FAALIYETLER 40 Otomotiv Sektörü ve Tofaş ın Sektör İçindeki Yeri 46 Markalar ve Ürünler 51 Tofaş Bayi Ağı 52 Bağlı Ortaklıklar 56 Ar-Ge Faaliyetleri 59 İnsan Kaynakları 62 Kalite Yönetimi BÖLÜM IV SÜRDÜRÜLEBILIRLIK 66 Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Politikası 67 Kurumsal Sosyal Sorumluluk 70 Çevre 72 İş Sağlığı ve Güvenliği 73 İş Yönetim Politikaları 74 Etik Değerler 75 İklim Değişikliği 76 Tedarik Zinciri Yönetimi BÖLÜM V KURUMSAL YÖNETIM VE DIĞER HUSUSLAR BÖLÜM VI FINANSAL BILGILER 80 Ortaklar Genel Kurul Toplantı Gündemi 81 Şirket in Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler 84 Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporu 99 Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi Çalışmaları 101 Bağlı Şirket Raporu 102 Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 103 Ücret Politikası 104 Kâr Dağıtım Politikası Yılı Kâr Dağıtım Önerisi Yılı Kâr Dağıtım Tablosu 107 Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 109 Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetçi Raporu 1

4 BÖLÜM I BIR BAKIŞTA TOFAŞ 4 Yönetim Kurulu nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu 5 Tofaş Hakkında 6 Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 8 Kurumsal Yatırımcı İlişkileri 10 Vizyon, Misyon ve Değerler te Tofaş 18 Ödüller

5 TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU 3

6 Bağımsız Denetçi Raporu Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu na YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor 1. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin ( Şirket ) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte Grup olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu 2. Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun ( TTK ) 514 üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) II-14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, Grup un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK nın 397 nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket in Grup un 2 Şubat 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş 4. Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 402 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 İşletmenin Sürekliliği çerçevesinde, Grup un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemli bir hususa rastlanılmamıştır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Zeynep Uras, SMMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 5 Mart

7 Tofaş Hakkında TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU Türkiye nin altıncı büyük sanayi kuruluşu olan Tofaş, yılda 400 bin araçlık üretim kapasitesine ve çalışana sahiptir. Ar-Ge ve üretim faaliyetlerinin yanı sıra, iç pazarda altı global markanın temsilciliğini üstlenmektedir. Türkiye nin sanayi devi Tofaş Temelleri 1968 yılında Koç Topluluğu nun kurucusu merhum Vehbi Koç tarafından atılan, Koç Holding ve FCA-Fiat Chrysler Automobiles ın eşit hissedar olduğu Türk otomotiv şirketi Tofaş, günümüzde FCA in Avrupa daki iki Ar-Ge merkezinden biri konumunda bulunmaktadır. Türkiye nin altıncı büyük sanayi kuruluşu olan Tofaş, yılda 400 bin araçlık üretim kapasitesine ve çalışana sahiptir. Bugün 350 bin m 2 si kapalı, toplam 1 milyon m 2 alan üzerinde faaliyet gösteren Tofaş, rekabet gücünü sürekli artırmaktadır. Türkiye nin hem binek otomobil hem de hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketi olan Tofaş, Bursa Fabrikası nda, Minicargo projesi kapsamında Fiat, Citroen, Peugeot markalarına, Yeni Doblo projesi kapsamında ise Fiat, Opel ve Vauxhall markalarına üretim yapmaktadır. Tofaş iç pazarda 6 markanın (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Maserati, Ferrari) temsilciliğini üstlenmektedir. 5

8 Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 2014 yılında Tofaş, 7,4 milyar TL satış geliri ve 574 milyon TL net kâr elde etmiştir. Yeni model projeleri kapsamında 330 milyon Euro tutarında yatırıma imza atmıştır. Operasyonel Göstergeler Yurt Dışı Satışlar (bin TL) Yurt İçi Satışlar (bin TL) Esas Falliyetlerden Diğer Gelirler (bin TL) Kümülatif Üretim Hacmi (adet) Kapasite Kullanım Oranı (%) %92 %84 Satışlar (adet) Finansal Göstergeler (Bin TL) Toplam Özkaynaklar Toplam Varlıklar Satış Gelirleri Vergi Öncesi Kâr Net Kâr FAVÖK (EBITDA) Yatırımlar (milyon EUR) 94,

9 TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU İhracat Ülke Dağılımı (%) Satışların Segment Kırılımları (%) A.B.D. & Kanada 3,4 Güney Amerika 2,7 Diğer Avrupa 12,2 Belçika 3,9 İspanya 7,6 İngiltere 15,6 Otomobil 28,4 Hafif Ticari Araç 71,6 Mena 10,5 Diğer 2,5 Almanya 7,0 Fransa 9,5 İtalya 25,1 Toplam Aktifler (Milyon TL) Vergi Öncesi Kâr (Milyon TL) % Özsermaye (Milyon TL) Satış Gelirleri (Milyon TL) %18 % Net Kâr (Milyon TL) FAVÖK (Milyon TL) %

10 Kurumsal Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Yatırımcı Görüşmeleri Tofaş, 2014 yılında Şirket genel merkezinde dört kez düzenlediği Analist Toplantısı ile, yıl içinde açıklanan tüm çeyreklere ait finansal sonuçların Şirket yorumlamasını üst yönetim katılımı ile finansal analistlerle paylaşmıştır. Kurumsal Yatırımcı İlişkileri biriminin düzenlediği Analist Toplantıları nın dışında ayrıca şirket ziyaretleri, yurt içi ve yurt dışı yatırımcı konferansları, yurt dışı roadshow lar veya reverseroadshow lar yolu ile toplamda 393 kurumsal yatırımcı ve 30 finansal analist ile yüz yüze toplantı veya tele-konferans yolu ile görüşme yapılmıştır. Şirket yıl içinde beş yurt dışı yatırımcı konferansı, altı yurt içi yatırımcı konferansı ve bir roadshow a katılmış, dört reverseroadshow a ev sahipliği yapmış, 13 telekonferans ile yabancı yatırımcılarla toplantılar düzenlemiştir. Hisse Performansı Tofaş hissesi 2014 yılı ortalama değeri, 2013 yılına göre %11 artış göstererek, aynı dönemde ortalama %3,6 oranında değer kaybeden BIST 100 e kıyasla oldukça yüksek bir performans göstermiştir. Tofaş ın Halka Açık Olan Kısmındaki Yabancı Payı Gelişimi (%) Tofaş ın halka açık olan kısmındaki yabancı payı 2008 yılı sonunda %53 seviyesinde iken, her geçen yıl yükselerek 2014 yılında %89 seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde BIST %66 seviyesinden %64 seviyesine gerilemiştir. %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %89 % %64 Tofaş %62 % BIST %66 %79 %62 %82 %72 %66 %67 Temettü Ödeme Performansı Şirket geçmiş dönem temettü ödemeleri aşağıdaki gibidir. %53 %66 %15,0 %10,0 %11,0 Milyon TL Net Kâr %5,0 %0,0 %-5,0 Tofaş BIST 100 -%3,6 Temettü Temettü/Net Kâr (%) %36 %65 %53 %107 %75 Şirket yönetiminin 2014 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı teklifi ise toplam 485 milyon TL tutarında olup, 2014 yılı Net Kârı üzerinden %85 temettü ödeme rasyosunu işaret etmektedir. 8

11 TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU Tofaş hissesi 2014 yılı ortalama değeri, 2013 yılına göre %11 artış göstererek, aynı dönemde ortalama %3,6 oranında değer kaybeden BIST 100 e kıyasla oldukça yüksek bir performans göstermiştir. 9

12 Vizyon, Misyon ve Değerler Vizyonumuz Milyon araca doğru... Müşteri beklentilerini şekillendiren ve gurur duyulan lider otomotiv şirketi olmak. Misyonumuz Toplumun mobilite ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri sunarak yaşam kalitesini yükseltmek. Değerlerimiz ÇEVİK BİR TAKIMIZ TUTKUYLA ÇALIŞIRIZ Hızlı hareket edip sonuca çabuk ulaşan büyük bir takımız. İşimize dört elle sarılır, tutkuyla çalışırız. REKABETÇİYİZ FARK YARATIRIZ Kendimizi sürekli geliştirir, her zaman en iyi yi hedefleriz. Yenilikçiyiz ve yalın düşünürüz. İNSANA VE ÇEVREYE DUYARLIYIZ Tofaş ta fark yaratan insandır ve müşterilerimiz her şeyden önce gelir. Bu nedenle önce insan anlayışıyla çalışırız. Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getiririz. İDDİALIYIZ SÖZ VERİR BAŞARIRIZ Hedeflerimize sahip çıkıp, engel dinlemeden başarıya ulaşırız. Şeffaf çalışır, hatamızı gelişim fırsatı olarak kullanırız. 10

13 2014 te Tofaş TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU OCAK Maserati 100 üncü yaşını kutladı Bu yıl 100 üncü yaşını kutlayan Maserati, 2014 yılı boyunca dünya genelinde görkemli etkinlikler düzenledi. Otomobil tutkunlarının yeni buluşma adresi: Fiat Blog Yayın hayatına başlayan Fiat Blog, dijital dünyada Fiat ı otomobil severlerle buluşturdu. Premium Markalar Bayi Toplantısı düzenlendi Lancia, Alfa Romeo, Jeep bayileri ve yetkili servisleri, Abant ta yapılan Premium Markalar Bayi Toplantısı nda bir araya geldi. Tedarikçiler ödüllerini aldı Birlikte Büyüyoruz temasıyla gerçekleştirilen Tedarikçi Bilgi Paylaşım Toplantısı ve Ödül Töreni, Tofaş ın 400 tedarikçi firmasının katılımıyla düzenlendi. ŞUBAT Fabrikada 43 üncü üretim yılı kutlandı 12 Şubat 1971 de büyük bir törenle resmen işletmeye alınan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası nın 43 yıldır aralıksız olarak üretime devam etmesi özel bir etkinlikle kutlandı. Kıdem ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu Bursa da ve İstanbul da gerçekleştirilen Kıdem ve Başarı Ödülleri Törenleri nde 10 ila 40 yıl arasında kıdeme ulaşan Tofaşlılara ödülleri verildi. TBF Geliştirme Turnuvası Kupası Tofaş Genç Takımının oldu Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Geliştirme Turnuvası final maçında Tofaş Genç Takımı, Galatasaray ı mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Indoor Cup şampiyonu Tofaş Tofaş Atletizm Takımı, Indoor Cup şirketler arası Salon Atletizm Oyunları nda hem erkekler hem de genel sıralamada şampiyon oldu. 11

14 2014 te Tofaş MART Tofaş Fen Lisesi protokol töreni gerçekleşti öğretim yılında öğrencilere kapılarını açan Tofaş Fen Lisesi için, Bursa Valiliği, DOSAB, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tofaş arasında protokol imzalandı. Tofaş Akademi nin yeni binası açıldı Tofaş Akademi nin açılışı, Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Koç Holding CEO su Turgay Durak ve Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen in de katılımıyla gerçekleştirildi. Fiat ın yeni modelleri Cenevre Otomobil Fuarı nda tanıtıldı Fiat ın, kendi sınıfında en çok tercih edilen modellerinden Panda ve Freemont un en yeni versiyonları Panda Cross ve Freemont Cross, Cenevre Otomobil Fuarı nda ilk kez görücüye çıktı. Fiat ın efsanevi modeli 500 ün 2014 serisinin lansmanı da 500 Cult versiyonuyla birlikte yapıldı. Fiat Bayi Toplantısı düzenlendi 2014 yılının ilk Fiat Bayi Toplantısı, Türkiye genelindeki Fiat bayilerini buluşturdu. Toplantıda, iş sonuçları değerlendirildi ve geleceğe yönelik hedefler paylaşıldı. NİSAN FCA dünyası WCM de Altın ve ötesi için Tofaş ta buluştu Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Fiat-Chrysler (FCA) Grubu fabrikalarına Dünya Klasında Üretim WCM konusunda liderlik etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Mart ve Nisan aylarında fabrikada FCA Grubu fabrikalarından katılımlarla çalıştaylar ve eğitimler gerçekleşti. Fiat 500L Living Türkiye de Fiat 500 Ailesi nin en son üyesi 500L Living, Türkiye de yollara çıktı. Üç koltuk sırasıyla yedi kişiye varan oturma kapasitesi sunan Fiat 500L Living, Popstar ve Lounge versiyonlarıyla müşterinin beğenisine sunuldu. Yeni Alfa Romeo Giulietta Türkiye de Alfa Romeo Giulietta, yenilenen 2014 modeliyle Türkiye de satışta çıktı. Yeni Giulietta, yenilenen iç mekânı, farklı motor ve vites seçenekleriyle otomobilseverlerle buluştu. Fiat Satış Sonrası Ailesi İstanbul da buluştu İş sonuçlarının ve hedeflerin değerlendirildiği Fiat Satış Sonrası Toplantısı nda en başarılı servislere ödülleri verildi. 12

15 TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU MAYIS Alfa Romeo 4C nin Türkiye deki ilk teslimatı gerçekleşti Türkiye de satışa sunulan Alfa Romeo nun yeni süper coupe modeli 4C, ilk sahibiyle buluştu. Araç, sadece 500 adet üretilen özel 4C Launch Edition serisine ait. Engelli çalışanlarımız askerlik görevini yerine getirdi Mayıs ayındaki Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, Bursa Garnizon Komutanlığı ile gerçekleştirilen işbirliği sonucunda fabrikada görev yapan ve askerlik deneyimi yaşamak isteyen 54 engelli çalışan, bir günlük temsili askerlik yaparak terhis belgesi aldı. Küçükler Türkiye ikincisi oldu Tofaş Spor Kulübü Basketbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası nda finale kalan küçükler, şampiyonayı ikinci sırada tamamladı. Bursa da Voleybol Sezonu Erkekler kategorisinde ise üç kategoride şampiyonluğa ulaşılarak liglere damga vuruldu. HAZİRAN Mavi yaka kurumsal e-posta projesi küresel başarı hikâyesi oldu Tüm çalışanlar için ortak bir iletişim platformu oluşturmanın ilk adımı olan mavi yaka kurumsal e-posta projesi, kapsamı itibarıyla Türkiye de bir ilk oldu ve Microsoft tarafından küresel başarı hikâyesi olarak sunuldu. Yeni Fiat Ducato Türkiye pazarında yerini aldı Fiat Ticari Araçlar ın dünya genelinde en çok satan modeli olan Ducato nun altıncı jenerasyonu, Türkiye pazarında yerini aldı. Yeni Fiat Ducato için Bayi Lansman Toplantısı düzenlendi. Fiat 500 Ailesi nin yeni üyeleri Türkiye de Ailenin en yeni üyeleri olan ikonik 500 modelinin Popstar, Cult, Sport ve GQ versiyonları ile 500L serisinin en üst versiyonu 500L Beats Edition, Türkiye deki showroom larda yerini aldı. Basketbol coşkusu FiatBall Şenliği ile doruğa ulaştı Tofaş Basketbol Gönüllüleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu yıl Koç Üniversitesi Kampüsü nde yapılan FiatBall Şenliği ne, 10 şehirden toplam 124 kız öğrenci, 29 gönüllü antrenör, Tofaş ve TEGV çalışanları katıldı. 13

16 2014 te Tofaş TEMMUZ Ferrari California T Türkiye de Geçmişi 1950 li yıllardaki 250 GT ye kadar uzanan, performansı, ruhu ve tasarımıyla Ferrari tarihinin yapıtaşı niteliğindeki modellerden biri olan Ferrari California T, Türkiye yollarına çıktı. Fiat tan 10 Numara program Fiat, ticari araç sahiplerinin ihtiyaçları için yeni bir program başlattı. 10 Numara Fiat adlı yeni program, tüm Fiat ticari araç sahiplerine ayrıcalıklı hizmetler ve özel fırsatlar sunuyor. AĞUSTOS Fiat Türkiye yi takip eden kişi sayısı 1 milyonu buldu Fiat ın Türkiye deki Facebook marka sayfası 1 milyonuncu takipçisine ulaştı. EYLÜL Yeni Fiat Doblo dünya sahnesinde farkını ortaya koydu Bursa daki fabrikada üretilen, 2015 in ilk çeyreğinde Avrupa ve Türkiye de satışa sunulacak olan Yeni Fiat Doblo nun dünya lansmanı, 65 inci IAA Hannover Ticari Araçlar ve Yan Sanayi Fuarı nda yapıldı. 20 bin Tofaşlı Tofaş Günü nde bir araya geldi Bursa ve İstanbul da yapılan Tofaş Aile Günü, Tofaş Ailesi nin 20 bin üyesini bir araya getirdi. Tofaş AB SAGE Çalıştayı na ev sahipliği yaptı Tofaş, sürdürülebilir büyüme stratejisi Europe 2020 doğrultusunda, güvenli ve çevreci araçların geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü SAGE (Safe and Green Road Vehicles - Güvenli ve Yeşil Yol Araçları Platformu) Çalıştayı na ev sahipliği yaptı. Üretim teknolojileri alanında ilk AB projesi: AUTORECON Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, üretim teknolojileri alanında Mobil Robotik ve Esnek Robot Elleri temalı Autorecon projesi sona erdi. Fiat Araştırma Merkezi Koordinatörlüğü nde, üç yıl süren bir çalışmanın ardından ortaya çıkan proje ile Tofaş üretim teknolojileri alanında bir ilke imza attı. 14

17 TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU Magneti Marelli-Opar Roadshow Türkiye nin güçlü yedek parça markası Magneti Marelli-Opar, Türkiye çapında tanıtım atağına geçti. İstanbul da başlayan etkinlikler, çeşitli illerin sanayi bölgelerinde de gerçekleştirildi. Kadınlar üretim hatlarında görev başında İşkur eğitimlerini tamamlayan 13 kadın çalışanın Tofaş fabrikasının üretim bandında işbaşı yapması, üretim hatlarındaki kadın istihdamında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Tofaş Spor Kulübü nün 40 ıncı yılında Bursa ya yeni bir sosyal sorumluluk projesi Tofaş Spor Kulübü, sezon açılışında Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Her sayı 1 top, her galibiyet 1 pota adı altında yeni bir sosyal sorumluluk projesini başlattı. EKİM Paris Fuarı nda Fiat 500X rüzgârı Fiat 500 Ailesi nin son üyesi 500X, Paris Otomobil Fuarı nda ilk kez otomobil tutkunlarıyla buluştu. Ailenin kompakt SUV özellikleri taşıyan yeni üyesi 500X, hem şehirli hem de doğaya meraklı olanlara hitap ediyor. Jeep Renegade Türkiye yollarında Jeep markasının küçük SUV segmentinde yer alan ilk modeli olan Renegade, Türkiye de satışa sunuldu. Yılın ikinci Fiat Bayi Toplantısı düzenlendi Türkiye çapındaki Fiat bayileri, bu yıl ikinci kez bir araya geldi. Yeni Datacenter devrede Yeni Datacenter, global ölçekte sektörün en güvenilirlerinden biri olacak şekilde yenilenerek kullanıma açıldı. Yeni Datacenter Modernizasyonu projesiyle, tümüyle yedekli elektrik, iklimlendirme, network, sunucu ve veri depolama altyapısı sayesinde Sıfır duruş - (Zero Downtime) hedefleniyor. Ferrari Racing Days Dünya otomotiv endüstrisinin ve Formula 1 dünyasının efsane markası Ferrari tarafından düzenlenen Ferrari Racing Days in altıncı ayağı Intercity İstanbul Park ta yapıldı. 15

18 2014 te Tofaş KASIM Tofaş tan Türk otomotiv sanayiinde dev yatırım 2013 te imzalanan yeni sedan projesine ek olarak, biri hatchback, diğeri station wagon olmak üzere iki yeni binek otomobil üretimi için 520 milyon ABD doları tutarında yatırım kararı onaylandı. Karbon Saydamlık Projesi (CDP) liderler endeksine giren ilk ve tek Türk şirketi Otomotiv sektöründe üretimde olduğu kadar sürdürülebilir yönetimde de öncü olmayı hedefleyen Tofaş, bir ilke daha imza atarak karbon emisyon ve iklim değişikliği kapsamında, CDP 2014 Yılı İklim Performans Liderlik Endeksi A Listesi ne girmeye hak kazandı. Tofaş artık BİST Sürdürülebilirlik Endeksi nde Borsa İstanbul un BİST 30 şirketlerinin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki performanslarını temel alarak oluşturduğu BİST Sürdürülebilirlik Endeksi ne giren ilk ve tek otomotiv şirketi Tofaş oldu. Performans Yönetimi Sistemi ne PERYÖN den Başarı Ödülü Tofaş ın Performans Yönetimi Sistemi, PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri nde Performans Yönetimi kategorisinde en iyi uygulama seçilerek Başarı Ödülü nün sahibi oldu. Tofaş Liderlik Okulu nda mezuniyet töreni Tofaş Akademi Liderlik Okulu mezuniyet töreninde Tofaşlı 248 yönetici diplomalarını aldı. WCM yolculuğunda Tofaş ın puanı yükseldi Dünya çapındaki 175 FCA Grubu fabrikasından ilk dört fabrika arasına giren ve 70 puan ile altın seviyeye ulaşan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, yapılan yeni denetim sonucunda puanını 72 ye yükseltti. Maserati ve Bvlgari den özel işbirliği: Octo Maserati Dünya otomotiv endüstrisinde 100 üncü yılını kutlayan lüks otomobil üreticisi Maserati ile lüks tüketim sektöründe 130 uncu yılını geride bırakan mücevher markası Bvlgari, özel bir projeye imza attı. Bvlgari, Octo Maserati adını verdiği yeni saat modelini Maserati ile birlikte tanıttı. ARALIK Doblo Amerika ABD ye uğurlandı Tofaş fabrikasında geliştirilip üretilen Doblo Amerika modeli, büyük bir törenle ABD ye uğurlandı. Patent başvurularında %70 artış Tofaş Ar-Ge Merkezi tarafından yürütülen yenilikçi çalışmalar neticesinde 2014 yılında bir önceki yıla oranla buluş bildirimi sayısında %70, patent başvurusu sayısında %46 artış sağlandı. Toplam 67 adet yeni patent başvurusu gerçekleştirildi. Ar-Ge Merkezleri Zirvesi nde Doblo modelleri sergilendi Tofaş, 3. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi nde Kuzey Amerika ya ihraç edilmeye başlanan Doblo Amerika ile elektrikli Doblo EV modellerini sergiledi. 16

19 TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU Tofaş Ar-Ge Merkezi tarafından yürütülen yenilikçi çalışmalar neticesinde 2014 yılında bir önceki yıla oranla buluş bildirimi sayısında %70, patent başvurusu sayısında %46 artış sağlandı. Toplam 67 adet yeni patent başvurusu gerçekleştirildi. 17

20 Ödüller 2013 Gladyatörleri Başarılı marka ve çalışmaları ödüllendirmek için düzenlenen ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2013 Gladyatörleri nde Tofaş, üç ayrı kategoride beş ödülün sahibi oldu. Satış Ödülleri: En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Fiat Doblo En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Fiat En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Maserati İletişim Ödülleri: Yılın Televizyon Uygulaması: Fiat/Yeni Fiat Ducato Pişmanlar Korosu : Yılın Gazete Uygulaması: Jeep/ 23 Nisan - 4x4 Jeep Tofaş İnovaLig de İnovasyon Stratejisi ile Türkiye ikincisi Tofaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Ekonomi Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası 2014 İnovaLig İnovasyon Şampiyonları Ödül Töreni nde İnovasyon Stratejisi alanında Türkiye nin ikinci şirketi seçildi. BTSO Ekonomiye Değer Katanlar ı ödüllendirdi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar 2014 ödüllerinde Tofaş, İnovasyon kategorisinde birincilik, İhracat kategorisinde ikincilik, Kurumsal Vergi kategorisinde ise dördüncülük ödülüne layık görüldü. Fiat 500 serisinin reklam filmlerine ödül yağmuru Fiat ın efsanevi 500 serisinin yeni modelleri için hazırlanan reklam filmleri, Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali kapsamında yedi ödül birden kazandı. Kristal Elma ödülü Tofaş, Jeep markasının Beep, Deep, Keep iletişim çalışması ile Basın dalında iki ayrı kategoride, Açıkhava dalında ise bir kategoride Kristal Elma ödülü aldı. Epica Awards ta iki ödül birden Tofaş, Epica Awards ta Kurumsal İmaj da Altın, Otomotiv de Bronz Ödül aldı. Verimlilik Proje Ödülleri 2014 te Büyük İşletme Sürdürülebilir Üretim ödülü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü nün, büyük, orta, küçük işletmeler ve kamu kurumlarına yönelik yürüttüğü Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında, Boya Prosesleri - Atık Isı Geri Kazanım Uygulamaları projesiyle Tofaş, Büyük İşletme Sürdürülebilir Üretim kategorisinde ödül aldı. 18

21 TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU Ar-Ge projelerine Uludağ Üniversitesi nden plaket Tofaş Ar-Ge merkezinin Autorecon Sac Birleştirme Operasyonları için yeniden Yapılandırılabilir Otonom Üretim Sistemleri Projesi ve OBC Elektrikli Araçlarda Araç Üzeri Şarj ünitesi Geliştirme Projesi, Uludağ Üniversitesi 4. Arge Günleri kapsamında plaket ile ödüllendirilen en başarılı projeler arasında yer aldı. Fiat, Mixx Awards 2013 Ödülü nün sahibi oldu 500L modeli için Fizy.com üzerinden 360 derece interaktif test sürüşü projesini geliştiren Fiat, IAB Türkiye nin düzenlediği Mixx Awards 2013 Ödülü ne layık görüldü. Fiat Doblo Cargo ve Fiorino ya İngiltere den prestijli ödüller Bursa daki Tofaş fabrikasında üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Fiat Doblo ve Fiorino, otomotiv sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan Motor Transport Awards 2014 ve Van Fleet World Honours 2014 ten ödül kazandı. Tofaş a En yaratıcı Doğrudan Pazarlama Uygulaması ödülü Tofaş, Doğrudan Pazarlama Ödülleri nde DNA Box projesi ile En yaratıcı Doğrudan Pazarlama Uygulaması ödülüne layık görüldü. Tofaş ın Enerji ve Çevre duyarlılığı ödüllendirildi Tofaş, İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen 14. Çevre ve Enerji Ödülleri - Büyük Ölçekli Kuruluş Enerji Verimliliği yarışmasında ikincilik ödülü aldı. BUSİAD dan birincilik ödülü Tofaş, BUSİAD tarafından ilki düzenlenen Enerji Yönetim Ödülleri Programı nda birincilik ödünü almaya hak kazandı. Atık ısı geri kazanım projeleri ödül getirdi Tofaş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Üretim Yarışması nda, Boya Üretim Müdürlüğü nde gerçekleştirilen Atık Isı Geri Kazanımı Projeleri ile ödüle layık görüldü. 19

22 BÖLÜM II YÖNETIMDEN 22 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi 24 Yönetim Kurulu 28 Dönem İçinde Yönetim Kurulu nda Görev Alan Üyeler 30 CEO nun Değerlendirmesi 32 Üst Yönetim 20

23 TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU 21

24 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi Değerli hissedarlarımız, Kıymetli iş ortaklarımız, Tofaş Ailesi nin sevgili üyeleri, Her zaman olduğu gibi ülkemiz için çalıştığımız, ürettiğimiz, ekonomiye, topluma ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya odaklandığımız bir yılı daha geride bıraktık. Tofaş 2014 yılında zorlu koşullara rağmen, yaptığı yatırımlar, üstlendiği sorumluluklar ve üretim gücü sayesinde elde ettiği sonuçlarla başarılı bir performans sergiledi. 2014, hem dünyada hem de Türkiye de gerek ekonomik gerek politik gelişmeler açısından hareketli bir yıl oldu. Küresel piyasalara, Rusya-Ukrayna krizi, FED in faiz artırım beklentisi, Çin den gelen yavaşlama sinyalleri, petrol fiyatlarındaki düşüş gibi gelişmeler yön verdi. Tüm bu faktörlere rağmen, dünya ekonomisinde %3,2 lik bir büyüme gerçekleşti. Amerika nın son 11 yılın en önemli büyüme performansını sergilemesi ve Euro Bölgesi ndeki toparlanma, 2015 yılı için umut verirken, dünya ekonomisinin 2015 yılında yaklaşık %3,5 oranında büyümesi bekleniyor te Türkiye de seçimlerle başlayan yoğun gündem, komşu coğrafyalardaki siyasi gerginliklerle devam etti. TL deki zayıflığın yanı sıra, faiz ve enflasyon artışı yurt içi talepte daralmaya yol açarken; ihracatın büyümeye katkısı azaldı. Türkiye de yılın ikinci yarısından itibaren siyasi belirsizliklerin ortadan kalkması ve kredi faizlerindeki düşüş sayesinde, yılın son döneminde yurt içi talepte canlanma gerçekleşti ü yaklaşık %3,5 lik büyüme performansıyla geride bırakması beklenen Türkiye nin, dönemini kapsayan Orta Vadeli Program a göre 2015 te %3,9 büyümesi öngörülüyor. Bu canlanmanın etkisiyle 2015 te talebin nispeten daha yüksek olması bekleniyor. Diğer taraftan başta petrol olmak üzere hammadde ve yarı mamul fiyatlarının son yılların en düşük seviyelerinde olması, petrol ithalatçısı konumundaki Türkiye için önemli bir fırsat olarak dikkat çekiyor. Dünya otomotiv sektörüne baktığımızda, 2014 yılında %2,3 büyümeyle yaklaşık 90 milyon adetlik satış gerçekleşti. Avrupa otomotiv pazarı ise %6 büyüdü, son birkaç yılın ardından yeniden 15 milyon seviyesine ulaştı. Türkiye Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke konumunda yer aldı. Avrupa ya gerçekleştirilen ihracat artış eğilimi göstermesine rağmen, Güney Amerika, Rusya ve Ukrayna gibi önemli pazarlarda meydana gelen daralma, Türkiye nin toplam ihracat rakamlarına olumsuz etki etti. Şirketimizin Bursa fabrikasında ürettiği Doblo nun ABD ve Kanada ya ihraç edilmeye başlaması hem Şirketimiz hem de ülkemiz için bir gurur vesilesi oldu. 22

25 TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU Tofaş ın en büyük ihracat pazarı olan Avrupa da otomobil satışlarının artması Şirketimizi olumlu etkiledi. Şirketimizin Bursa fabrikasında ürettiği Doblo nun ABD ve Kanada ya ihraç edilmeye başlaması ise hem Şirketimiz hem de ülkemiz için bir gurur vesilesi oldu. Türkiye otomotiv pazarında ise 2014 ün ilk yarısında talep daralırken, son çeyrekte toparlanmanın olduğunu görüyoruz. Sektörün performansı bir önceki yıla göre %10 seviyesinde düşüş gösterse de, 770 bin adet binek ve hafif ticari araç satışıyla yılın başında yapılan tahminlerin üzerine çıkıldı. Pazarın canlanmasında TL nin Euro karşısında değer kazanması, faizlerdeki düşüş ve hafif ticari araç satışlarının olumlu etkisi oldu te, dünya ekonomisinin krizden çıkış yolunda temkinli bir şekilde ilerlemesi ve Avrupa nın büyüme hızının sınırlı da olsa artma beklentisi, sektöre umut veriyor yılında dünya otomotiv pazarında satışların %4 oranında büyümesi bekleniyor. Bu yıl iç pazar talebini ise, 2014 ün bir miktar daha üzerinde olacağını, Avrupa da beklenen toparlanmanın gerçekleşmesi durumunda üretim ve ihracat hacminin artacağını tahmin ediyoruz. Tofaş için 2014, imza attığı tarihi yatırımlarla geleceğini inşa ederken, mevcut performansını da buna paralel artırdığı bir yıl oldu. Tofaş son iki yılda Türk otomotiv tarihinin en büyük yatırımlarından birine karar aldı. 1,4 milyar ABD dolarına ulaşan yeni model yatırımları hızla devam ediyor. Bu yatırım kararlarının alınmasında, Tofaş ın uzun yıllardır yapmış olduğu Ar-Ge yatırımları, dünya klasındaki üretim yetkinlikleri ve nitelikli insan kaynağına verdiği önem etkili oldu. Yeni projelerin hayata geçmesiyle birlikte, Tofaş aynı anda altı farklı modelin üretim ve ihracatını gerçekleştirerek, Türk mühendisliğinin başarısını küresel arenada bir kez daha göstermiş olacak. Yeni sanayi yatırımlarının Türkiye ye çekilmesinde de etkili olan Tofaş, yan sanayi için yeni iş fırsatları yaratırken, artan ticaret hacmi ile ülke ekonomisinin güçlenmesinde ve cari açığın azaltılmasında rol oynayacak. Tofaş bu yatırımlarla ülkeye değer yaratma felsefemizin başarılı bir örneği olmaktadır. İç pazar faaliyetlerini de başarıyla sürdüren Şirketimiz, 2014 yılında da sektörün lider firmaları arasında yer almaya devam etmiştir. Tofaş, adetle Türkiye deki toplam araç üretiminin %19 unu gerçekleştirirken, adetten fazla ihracatıyla, 4,2 milyar TL yurt dışı satış geliri ve 367 milyon ABD doları dış ticaret fazlası yaratmıştır. Finansal sonuçlarımızda ise Tofaş tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılmıştır. Net ciro 7,4 milyar TL ve konsolide net kâr da 574,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Tofaş 2014 yılında, Şirket kültürünün önemli bir parçası olan sürdürülebilirlik alanında sürdürdüğü çalışmalarla da yerel ve küresel ölçekte takdir kazandı. Bu çalışmalar aynı zamanda Tofaş ın toplumsal gelişime sağladığı katkıların yanı sıra verimlilik ve finansal performansı üzerinde de pozitif etkiler yarattı. Değerli paydaşlarımız, Tofaş, nitelikli insan kaynağı, üstün teknolojisi, esnek üretim kabiliyeti, pazarlama yetenekleri ve toplumsal duyarlılığıyla, sizlerden aldığı güçle emin adımlarla yarınlara yürümeye devam ediyor. Sürdürülebilir başarıyı odağına alan Tofaş ın, bu güç ve vizyonla, her geçen yıl çok daha büyük başarılara imza atacağına, ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimi için değer yaratmaya devam edeceğine inancım sonsuz. Tofaş ın bugüne kadar elde ettiği tüm kazanımlarda, ülke ekonomisi ve toplumsal gelişim için ortaya koyduğu tüm çabalarda emeği geçen, başta çalışanlarımız, bayilerimiz, müşterilerimiz, sendikalarımız, yan sanayimiz, hissedarlarımız ve tedarikçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza, değerli katkıları ve Tofaş a duydukları güven ve bağlılıktan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımla, Mustafa V. Koç Yönetim Kurulu Başkanı 23

01 Ocak - 30 Eylül 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 Ocak - 30 Eylül 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 Ocak - 30 Eylül 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Şirketimizin 2016 yılı periyodik dönemi ve üçüncü çeyrek faaliyetleri ile 01.01.2016-30.09.2016 itibariyle bu faaliyetlerimizin sonuçlarına ilişkin konular

Detaylı

Üst Yönetim. * Sn. Cengiz Eroldu 14.01 2015 itibarıyla CEO olarak atanmıştır. ** Sn. Kamil Başaran 13.01 2015 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Üst Yönetim. * Sn. Cengiz Eroldu 14.01 2015 itibarıyla CEO olarak atanmıştır. ** Sn. Kamil Başaran 13.01 2015 tarihinde görevinden ayrılmıştır. CENGİZ EROLDU* Yönetim Kurulu Üyesi - CEO İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi nden 1988 yılında mezun olan Cengiz Eroldu, 1993-1995 yılları arasında Roma da bulunan LUISS Üniversitesi nde MBA programını

Detaylı

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012 1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı 1 Ağustos 2012 Ajanda Son Gelişmeler Haydar Yenigün Global Ford ve Güncel Pazar Verileri Grant Belanger 1Y12 Finansal Sonuçları Oğuz Toprakoğlu Soru & Cevap Sayfa

Detaylı

1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol

1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol 1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol 1966 yılında, Koç Topluluğu, ilk Türk yapımı otomobil Anadol u Otosan A.Ş. fabrikalarında üretti. Büyük bir coşkuyla karşılanan ve üretildiği yıllar

Detaylı

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 2014 YILINDA GERÇEKLEŞEN VE 2015 YILINDA AYNI KOŞULLARDA GERÇEKLEŞECEK İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 2014 YILINDA GERÇEKLEŞEN VE 2015 YILINDA AYNI KOŞULLARDA GERÇEKLEŞECEK İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 2014 YILINDA GERÇEKLEŞEN VE 2015 YILINDA AYNI KOŞULLARDA GERÇEKLEŞECEK İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR Genel Bilgiler Bu rapor 2014 yılında yürürlükte olan Sermaye

Detaylı

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 2016 YILI ÖNGÖRÜLEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR Genel Bilgiler Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin (Tebliğ)

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU. Şubat 2011

YATIRIMCI SUNUMU. Şubat 2011 YATIRIMCI SUNUMU Şubat 2011 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Şubat 2011 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek Parça

Detaylı

TOFAŞ FİNANSAL SONUÇLARI WEBCAST SUNUMU

TOFAŞ FİNANSAL SONUÇLARI WEBCAST SUNUMU TOFAŞ 30.09.2016 FİNANSAL SONUÇLARI WEBCAST SUNUMU 04.11.2016 1 AJANDA Öne Çıkanlar Türk Otomotiv Endüstrisi Üretim Yurtiçi Otomotiv Pazarı Gelişmeleri Tofaş Yurtiçi Pazar Performansı Yurtdışı Pazar Gelişimi

Detaylı

9M2014 Financial Results. 9A2014 Finansal Sonuçlar

9M2014 Financial Results. 9A2014 Finansal Sonuçlar 9M2014 Financial Results 9A2014 Finansal Sonuçlar Gündem Önemli Gelişmeler Ford Motor Co. ve Avrupa Pazarları Finansal Sonuçlar Soru & Cevap Haydar Yenigün Genel Müdür 2014 te Ford Otosan Yeni Modeller

Detaylı

SONUÇLARI - analist toplantısı 31 TEMMUZ 2015

SONUÇLARI - analist toplantısı 31 TEMMUZ 2015 30.06.15 SONUÇLARI - analist toplantısı 31 TEMMUZ 2015 gündem 2015 İlk Yarı Öne Çıkan Konular Yurtiçi Pazar ve Tofaş Performansı Yurtdışı Pazar ve Tofaş Performansı Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı Tüketici

Detaylı

Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı. 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul

Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı. 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul Akış I. Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Gelişmeler II. Dünyada ve Türkiye de Otomotiv Sektörü III. 2007 Yılında Doğuş Otomotiv

Detaylı

Dönemsel. Analist Bilgilendirme Toplantısı. 4 Eylül 2007, Ceylan InterContinental

Dönemsel. Analist Bilgilendirme Toplantısı. 4 Eylül 2007, Ceylan InterContinental Dönemsel Analist Bilgilendirme Toplantısı 4 Eylül 2007, Ceylan InterContinental Dr. Berk Çağdaş Doğuş Otomotiv CFO 2 Akış Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Gelişmeler Dünyada ve Türkiye de Otomotiv Sektörü

Detaylı

TOFAŞ 2015 YILSONU ANALİST SUNUMU

TOFAŞ 2015 YILSONU ANALİST SUNUMU TOFAŞ 2015 YILSONU ANALİST SUNUMU 03.02.2016 1 AJANDA 2015 4. Çeyrek Öne Çıkanlar Türk Otomotiv Sanayii Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı Yurtiçi Pazar Gelişimi Tofaş Yurtiçi Pazar Gelişimi İhracat Pazar

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

2008 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ANALİST SUNUMU

2008 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ANALİST SUNUMU 2008 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ANALİST SUNUMU 08 2008 31 10 2008 Gündem 2008 Üçüncü Çeyrek Performans Özeti Pazar Öngörüsü Yurtiçi Pazar & Tofaş Yurtiçi Satışları Pazar Payı İhracat Performansı Finansal Sonuçlar Diğer

Detaylı

Doğuş Otomotiv 2009 İlk Yarıyılı Finansal Göstergeleri. 26 Ağustos 2009

Doğuş Otomotiv 2009 İlk Yarıyılı Finansal Göstergeleri. 26 Ağustos 2009 Doğuş Otomotiv 2009 İlk Yarıyılı Finansal Göstergeleri 26 Ağustos 2009 Akış Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Gelişmeler Dünyada ve Türkiye de Otomotiv Sektörü 2009 Yılında Doğuş Otomotiv 2009 İlk Altı Ay

Detaylı

TOFAŞ 2015 3. ÇEYREK ANALİST SUNUMU 05.11.2015 1

TOFAŞ 2015 3. ÇEYREK ANALİST SUNUMU 05.11.2015 1 TOFAŞ 2015 3. ÇEYREK ANALİST SUNUMU 05.11.2015 1 AJANDA 2015 3. Çeyrek Öne Çıkanlar Türk Otomotiv Sanayii Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı Yurtiçi Pazar Gelişimi Tofaş Yurtiçi Pazar Gelişimi İhracat Pazar

Detaylı

8. Dönemsel Analist Bilgilendirme Toplantısı. 11 Mart 2008, OtoMotion

8. Dönemsel Analist Bilgilendirme Toplantısı. 11 Mart 2008, OtoMotion 8. Dönemsel Analist Bilgilendirme Toplantısı 11 Mart 2008, OtoMotion Akış I. Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Gelişmeler II. Dünyada ve Türkiye de Otomotiv Sektörü III. 2007 Yılında Doğuş Otomotiv IV. 2008

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

TOFAŞ Ş 31.12.2009 ANALİST SUNUMU

TOFAŞ Ş 31.12.2009 ANALİST SUNUMU TOFAŞ Ş 31.12.2009 ANALİST SUNUMU 1 Index 2009 Yılı Performans Özeti Pazar Öngörüsü Yurtiçi Pazar & Tofaş Yurtiçi Satışları Pazar Payı İhracat Performansı Kapasite Kullanım ve Üretim İşletme Sermayesi

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 E-mail:cluster@konyacluster.com Konya Kümelenme Merkezi Konya da kümelenme faaliyetleri 2006-2007 yılında Konya

Detaylı

E yr Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +902123153000

E yr Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +902123153000 E yr Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +902123153000 SMMM AŞ Fax: +902122308291 Eski Büyükdere Cad. ey.com Oriin Maslak No:27 Ticaret Sicil No: 479920-427502 Buıldınq a better Maslak, Sarıyer 34398 workıng

Detaylı

Ford Otomotiv Sanayi A. Ş.

Ford Otomotiv Sanayi A. Ş. Ford Otomotiv Sanayi A. Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2013 Faaliyet Raporu Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Seri:XI No:29 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ŞİRKET BİLGİLERİ Yönetim Kurulu:

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

GÜVEN ENDEKSLERİ 113,3 101,4 72,4. Kaynak: TCMB & TÜİK SANAYİ SEKTÖRÜ

GÜVEN ENDEKSLERİ 113,3 101,4 72,4. Kaynak: TCMB & TÜİK SANAYİ SEKTÖRÜ O C A K 17 Kasım ayında 1,7 seviyesinde kaydedilen Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), Aralık ta 98, düzeyine gerileyerek 1 yılında ilk kez kötümser kanada geçti. Bu dönemde RKGE alt endekslerinde, gelecek

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KURUMSAL DEĞERLER Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. Müşterilerimiz

Detaylı

37. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 11 MART 2015

37. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 11 MART 2015 37. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 11 MART 2015 PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER RESMİ KURUMLARLA İLİŞKİLER Kamu, Üniversite ve Sanayi İşbirliği Çalıştayı Ar-Ge Merkezleri Performans Değerlendirmesi ve Teknoloji

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

Otokar OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ NE AİT FAALİYET RAPORU

Otokar OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ NE AİT FAALİYET RAPORU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ NE AİT FAALİYET RAPORU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 31.03.2014 FAALİYET RAPORU Şirketimizin, 2014 yılının ilk çeyreğini

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

Ford Otomotiv Sanayi A. Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2016 Faaliyet Raporu

Ford Otomotiv Sanayi A. Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2016 Faaliyet Raporu Ford Otomotiv Sanayi A. Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2016 Faaliyet Raporu ŞİRKET BİLGİLERİ Yönetim Kurulu ve Komiteler: Esas Mukavelemizin 10 uncu maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Dünya çapına yayılmış üretim ağımızda son teknolojilerle geliştirdiğimiz ürünler, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor.

Dünya çapına yayılmış üretim ağımızda son teknolojilerle geliştirdiğimiz ürünler, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor. Dünya çapına yayılmış üretim ağımızda son teknolojilerle geliştirdiğimiz ürünler, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor. Feriha Sertçelik Birol Arçelik Ar-Ge Uzmanı Mehmet Cakcak Arçelik Bayi DAYANIKLI

Detaylı

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi AYLIK RAPOR İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi Ocak ayında başlıca pazarlara ihracat geriledi, enflasyonda gerileme beklentisi ile Merkez Bankası politika faizini indirdi. EKONOMİK VE SEKTÖREL

Detaylı

31.03.15 SONUÇLARI - analist toplantısı. 08 mayıs 2015

31.03.15 SONUÇLARI - analist toplantısı. 08 mayıs 2015 31.03.15 SONUÇLARI - analist toplantısı Genel 08 mayıs 2015 gündem 2015 YILI birinci ÇEYREK ÖNE ÇIKAN KONULAR 31.03.2015 PERFORMANS ÖZETİ YURTİÇİ PAZAR VE TOFAŞ PERFORMANSI İHRACAT PAZARLARI Model bazlı

Detaylı

Analist Toplantısı Bursa, 17 Kasım 2006

Analist Toplantısı Bursa, 17 Kasım 2006 Analist Toplantısı Bursa, 17 Kasım 2006 Program P2 2006 3. Çeyrek Performans Özeti Pazar Öngörüsü Yurtiçi Pazar & Tofaş Yurtiçi Satışları Pazar Payı İhracat Performansı Finansal Sonuçlar Koç Fiat Kredi

Detaylı

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ Otomotiv Sanayinde Gelecek: Değer Zincirinde Değişim Üretimden Tüketiciye: Tedarik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2010 yılının Aralık ayında 56.646 adedi otomobil olmak üzere toplamda 114.672 adet araç üretilmiştir. Bu değer 2008 yılının Eylül ayından beri ulaşılmış en yüksek aylık üretim

Detaylı

2013 Finansal Sonuçları

2013 Finansal Sonuçları 2013 Finansal Sonuçları Ajanda 2013 Yılı Gelişmeleri Haydar Yenigün Ford Motor Company ve Avrupa Pazarı Verileri William Periam Finansal Sonuçlar Oğuz Toprakoğlu Sorular & Cevaplar Sayfa 2 Haydar Yenigün

Detaylı

1920 lerden... 1928: Türkiye nin ilk özel enerji girişimi

1920 lerden... 1928: Türkiye nin ilk özel enerji girişimi 1920 lerden... 1928: Türkiye nin ilk özel enerji girişimi 1928 yılında genç ve öngörülü bir işadamı Standart Oil (Mobil) Ankara temsilciliğini alarak enerji sektörüne ilk adımını attı. Enerji sektörünün

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 30 EYLÜL 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 30 EYLÜL 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 30 EYLÜL 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- KISACA AKSA Faaliyet Konusu Ana faaliyet konusu akrilik esaslı tow, tops ve elyaf

Detaylı

DÖNEMSEL ANALİST BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Dr. Berk ÇAĞDAŞ. 08 Mart 2013

DÖNEMSEL ANALİST BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Dr. Berk ÇAĞDAŞ. 08 Mart 2013 DÖNEMSEL ANALİST BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Dr. Berk ÇAĞDAŞ 08 Mart 2013 VW GRUBU 2012 YILI SATIŞ PERFORMANSI Dünya Otomotiv Pazarı vs. VW Grup Satışları Pazar : 7.9 % VW :9.7 % Kuzey Amerika Batı Avrupa

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Ford Otomotiv Sanayi A. Ş. 1 Ocak 31 Mart 2014. Faaliyet Raporu

Ford Otomotiv Sanayi A. Ş. 1 Ocak 31 Mart 2014. Faaliyet Raporu Ford Otomotiv Sanayi A. Ş. 1 Ocak 31 Mart 2014 Faaliyet Raporu ŞİRKET BİLGİLERİ Yönetim Kurulu ve Komiteler: Esas Mukavelemizin 10 uncu maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

İnci Akü A.Ş. Kurumsal Tanıtım Sunumu. Değişimde çevik olan, başarıda öncü olur 2015

İnci Akü A.Ş. Kurumsal Tanıtım Sunumu. Değişimde çevik olan, başarıda öncü olur 2015 İnci Akü A.Ş. Kurumsal Tanıtım Sunumu Değişimde çevik olan, başarıda öncü olur 2015 İndeks I. İnci Holding ve Grup Şirketleri II. Vizyon-Misyon III. Organizasyon Şeması IV. Tarihçe V. Operasyonlar VI.

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2012

FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 2012 Bölüm I Bölüm II Ortaklar Genel Kurul Toplantı Gündemi Yönetim Kurulu Raporu CEO nun Değerlendirmesi Yönetim ve Denetim Kurulları Yönetim ve Denetim Kurullarında

Detaylı

Koç Holding 13 Mayıs 2014

Koç Holding 13 Mayıs 2014 Koç Holding 13 Mayıs 2014 2014 1.Çeyrek Faaliyet Ortamı ve Ekonomik Gelişmeler www.koc.com.tr 2 04.01.10 07.04.10 09.07.10 10.10.10 11.01.11 14.04.11 16.07.11 17.10.11 18.01.12 20.04.12 22.07.12 23.10.12

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 YÖNETİM KURULU ve DENETİM KURULU 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri özgeçmişleri ile komite üyelerinin isimleri aşağıda verilmiştir; YÖNETİM KURULU Osman

Detaylı

Koç Holding A. Ş. 01.01.2011-31.03.2011. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş. 01.01.2011-31.03.2011. Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.01.2011-31.03.2011 Ara Dönem Faaliyet Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 07.04.2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2011 yılı faaliyet ve sonuçlarının

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 2. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ekim 2014

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 2. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ekim 2014 Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 2. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ekim 2014 D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 2Ç 2014 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2014 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 2. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ağustos 2014

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 2. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ağustos 2014 Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 2. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ağustos 2014 D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 2Ç 2014 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2014 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU RAPORU Sayın Hissedarlarımız, Şirketimizin,

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi

Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi www.pwc.com.tr Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık 2013 İçerik 1. İnovasyon riskinin yönetimi neden önemli? 2. İnovasyonda neye odaklanmalıyız?

Detaylı

Yatırımcı Sunumu 2014 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlar

Yatırımcı Sunumu 2014 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlar Yatırımcı Sunumu 2014 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlar M. Buğra Koyuncu İcra Kurulu Başkanı Gülnur Anlaş İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Mali İşler 9 Mayıs 2014 Yasal Uyarı Bu sunum, Şirket hakkında

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

FABRiKALAR MARKA GÜNCEL ÜRÜNLER ÜRÜN GAMI

FABRiKALAR MARKA GÜNCEL ÜRÜNLER ÜRÜN GAMI MARKA Türk otomotiv sanayinin köklü firması Karsan, kurulduğu 1966 yılından bu yana, ticari araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için Bursa da yer alan modern ve esnek

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

Basın Bülteni Release

Basın Bülteni Release Basın Bülteni Release BASF, ikinci çeyrekte satış hacmini artırdı 26 Temmuz 2014 BASF, 2014 yılı ikinci çeyreğinde satışlarını yüzde 1 artırarak 18,5 milyar avroya çıkardı. Şirketin faiz ve vergi öncesi

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2015 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs 2015

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2015 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs 2015 Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2015 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs 2015 D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 41 2015 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2015 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı

Detaylı

EKİM Tüketici Güveni Durağan Seyretti. Reel Kesim Umutlu

EKİM Tüketici Güveni Durağan Seyretti. Reel Kesim Umutlu EKİM 2016 ayında 103,6 seviyesine gerileyen Reel Ağustos Kesim Güven Endeksi (RKGE), Eylül de 106,5 düzeyine yükseldi. Bu dönemde RKGE alt endekslerinde, gelecek 3 aya dair istihdam beklentileri dışında

Detaylı

HAYAT YENİLENMEKTİR 2015 FAALİYET RAPORU

HAYAT YENİLENMEKTİR 2015 FAALİYET RAPORU HAYAT YENİLENMEKTİR 2015 FAALİYET RAPORU Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç un aramızdan zamansız ayrılışının tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. Mustafa V. Koç, 32 yıllık çalışma hayatı, 13

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

AUTO SUMMİT Boğaziçi Üniversitesi Otomotiv Ekonomisi Zirvesi 7 Mart 2016

AUTO SUMMİT Boğaziçi Üniversitesi Otomotiv Ekonomisi Zirvesi 7 Mart 2016 AUTO SUMMİT 2016 Boğaziçi Üniversitesi Otomotiv Ekonomisi Zirvesi 7 Mart 2016 OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖZETİ Konu 2003 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2015/2014 (%) Üretim (adet) İhracat (adet) Pazar (adet)

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi Türkiye de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki ve öncüsü olan Albaraka

Detaylı

Mehmet Gökmen Uçar. Abdurrahman Özciğer. Mehmet Sezgin. Veysel Sunman. Mustafa Aydın

Mehmet Gökmen Uçar. Abdurrahman Özciğer. Mehmet Sezgin. Veysel Sunman. Mustafa Aydın KKB 2012 FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU Gökmen Uçar 18 Sezgin Veysel Sunman Abdurrahman Özciğer Mustafa Aydın YÖNETİM Cantekin Osman Sindel İsmail Hakkı İmamoğlu Ertuğrul Bozgedik 19 KKB 2012 FAALİYET

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ

Detaylı

DÖNEMSEL BASIN BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI

DÖNEMSEL BASIN BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI DÖNEMSEL BASIN BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI 7 Nisan 2010 AkıĢ Dünyada ve Türkiye de Ekonomik GeliĢmeler Dünyada ve Türkiye de Otomotiv Sektörü 2009 Yılında DoğuĢ Otomotiv Beklentiler ve Hedefler ACLAN ACAR

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

Logo Yazılım A.Ş. Türkiye nin Teknoloji Markası. 2012 1. Yarıyıl Finansal Sonuçları Yatırımcı Toplantısı. 5 Eylül 2012-İstanbul

Logo Yazılım A.Ş. Türkiye nin Teknoloji Markası. 2012 1. Yarıyıl Finansal Sonuçları Yatırımcı Toplantısı. 5 Eylül 2012-İstanbul Logo Yazılım A.Ş. Türkiye nin Teknoloji Markası 2012 1. Yarıyıl Finansal Sonuçları Yatırımcı Toplantısı 5 Eylül 2012-İstanbul LOGO ya Genel Bakış 2012 ye Genel Bakış 30.06.2012 Finansal Sonuçları 2012

Detaylı

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2014 Yılında %10 Daraldı.

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2014 Yılında %10 Daraldı. 7 Ocak 2015 BASIN ÖZETİ Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2014 Yılında %10 Daraldı. Otomobil Pazarı %11,6, Hafif Ticari Araç Pazarı %4,4 Daraldı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı,

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

DAYANIKLI TÜKETIM SEKTÖRÜNDE TÜRK INSANINI BIRÇOK ILKLE BULUŞTURAN, YENILIKÇI ÜRÜNLERLE KÜRESEL PAZARLARDA EN HIZLI BÜYÜYEN MARKALARA SAHIP ŞIRKET

DAYANIKLI TÜKETIM SEKTÖRÜNDE TÜRK INSANINI BIRÇOK ILKLE BULUŞTURAN, YENILIKÇI ÜRÜNLERLE KÜRESEL PAZARLARDA EN HIZLI BÜYÜYEN MARKALARA SAHIP ŞIRKET 66 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM DAYANIKLI TÜKETIM SEKTÖRÜNDE TÜRK INSANINI BIRÇOK ILKLE BULUŞTURAN, YENILIKÇI ÜRÜNLERLE KÜRESEL PAZARLARDA EN HIZLI BÜYÜYEN MARKALARA SAHIP ŞIRKET BIZIZ

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

3Ç 2015 ANALİST BİLGİLENDİRME SUNUMU. Dr. Berk Çağdaş 10 Kasım 2015

3Ç 2015 ANALİST BİLGİLENDİRME SUNUMU. Dr. Berk Çağdaş 10 Kasım 2015 3Ç 2015 ANALİST BİLGİLENDİRME SUNUMU Dr. Berk Çağdaş 10 Kasım 2015 9A2015 GELİŞMELERİ 9A2015 te 9A2014 e göre Perakende Pazar satışları 42%, DOAS satışları ise 52% artış göstermiştir. Net Satışlar 9A2015

Detaylı

GÜVEN ENDEKSLERİ. Güven Endeksleri (puan) 64,4 SANAYİ SEKTÖRÜ

GÜVEN ENDEKSLERİ. Güven Endeksleri (puan) 64,4 SANAYİ SEKTÖRÜ AĞUSTOS 15 ayında 1,9 seviyesine Haziran gerileyen Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), Temmuz da,5 puan artış kaydederek 15, düzeyine yükseldi. Endeksin gelişiminde, genel gidişat ile sabit sermaye yatırımlarına

Detaylı

Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği. 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık) 3. Implementation (Uygulama)

Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği. 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık) 3. Implementation (Uygulama) Forum İstanbul: Kritik Eşik: Açılım ve Dönüşüm Zamanı Mehmet Büyükekşi - TİM Başkanı 28 Nisan 2015 1 Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık)

Detaylı

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME EYLÜL Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH), yılının. çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre %, oranında büyüdü.. çeyrek gelişim hızı ise, %, e yukarı yönlü revize edildi. Böylece Türkiye ekonomisi, yılın

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. YÖNETİM KURULU 30 EYLÜL 2012 YILI FAALİYET RAPORU

KOÇ FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. YÖNETİM KURULU 30 EYLÜL 2012 YILI FAALİYET RAPORU KOÇ FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. YÖNETİM KURULU 30 EYLÜL 2012 YILI FAALİYET RAPORU KOÇ FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. 30 EYLÜL 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Tarihsel Gelişim Koç

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2012

FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 2012 Bölüm I Bölüm II Bölüm III Bölüm IV Ortaklar Genel Kurul Toplantı Gündemi Şirketin Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler 2012 Yılı Kar Dağıtım Önerisi Kurumsal

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 17 Mart 2016

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 17 Mart 2016 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 17 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı yüzde 10,1 artış göstererek 2 milyon 187 bin adet seviyesine ulaştı.

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Aralık 2011

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Aralık 2011 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2011 yılının Aralık ayında 51.066 adedi otomobil, 48.800 adedi hafif ticari araç, 4.587 adedi ağır ticari araç, 3.756 adedi ise traktör olmak üzere toplam 108.209 araç üretilmiştir.

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Ocak-30 Eylül 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Ocak-30 Eylül 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Ocak-30 Eylül 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER LOGO ve Sektör...3 Ortaklık Yapısı...3 Yönetim Kurulu...3 Satış Gelirleri...5 Yapılan Araştırma ve Geliştime

Detaylı