Hayat yenilenmektir 2014 FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayat yenilenmektir 2014 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 Hayat yenilenmektir 2014 FAALİYET RAPORU

2

3 TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU BÖLÜM I BIR BAKIŞTA TOFAŞ 4 Yönetim Kurulu nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu 5 Tofaş Hakkında 6 Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 8 Kurumsal Yatırımcı İlişkileri 10 Vizyon, Misyon ve Değerler te Tofaş 18 Ödüller BÖLÜM II YÖNETIMDEN 22 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi 24 Yönetim Kurulu 28 Dönem İçinde Yönetim Kurulu nda Görev Alan Üyeler 30 CEO nun Değerlendirmesi 32 Üst Yönetim BÖLÜM III FAALIYETLER 40 Otomotiv Sektörü ve Tofaş ın Sektör İçindeki Yeri 46 Markalar ve Ürünler 51 Tofaş Bayi Ağı 52 Bağlı Ortaklıklar 56 Ar-Ge Faaliyetleri 59 İnsan Kaynakları 62 Kalite Yönetimi BÖLÜM IV SÜRDÜRÜLEBILIRLIK 66 Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Politikası 67 Kurumsal Sosyal Sorumluluk 70 Çevre 72 İş Sağlığı ve Güvenliği 73 İş Yönetim Politikaları 74 Etik Değerler 75 İklim Değişikliği 76 Tedarik Zinciri Yönetimi BÖLÜM V KURUMSAL YÖNETIM VE DIĞER HUSUSLAR BÖLÜM VI FINANSAL BILGILER 80 Ortaklar Genel Kurul Toplantı Gündemi 81 Şirket in Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler 84 Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporu 99 Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi Çalışmaları 101 Bağlı Şirket Raporu 102 Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 103 Ücret Politikası 104 Kâr Dağıtım Politikası Yılı Kâr Dağıtım Önerisi Yılı Kâr Dağıtım Tablosu 107 Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 109 Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetçi Raporu 1

4 BÖLÜM I BIR BAKIŞTA TOFAŞ 4 Yönetim Kurulu nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu 5 Tofaş Hakkında 6 Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 8 Kurumsal Yatırımcı İlişkileri 10 Vizyon, Misyon ve Değerler te Tofaş 18 Ödüller

5 TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU 3

6 Bağımsız Denetçi Raporu Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu na YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor 1. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin ( Şirket ) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte Grup olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu 2. Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun ( TTK ) 514 üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) II-14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, Grup un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK nın 397 nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket in Grup un 2 Şubat 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş 4. Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 402 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 İşletmenin Sürekliliği çerçevesinde, Grup un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemli bir hususa rastlanılmamıştır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Zeynep Uras, SMMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 5 Mart

7 Tofaş Hakkında TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU Türkiye nin altıncı büyük sanayi kuruluşu olan Tofaş, yılda 400 bin araçlık üretim kapasitesine ve çalışana sahiptir. Ar-Ge ve üretim faaliyetlerinin yanı sıra, iç pazarda altı global markanın temsilciliğini üstlenmektedir. Türkiye nin sanayi devi Tofaş Temelleri 1968 yılında Koç Topluluğu nun kurucusu merhum Vehbi Koç tarafından atılan, Koç Holding ve FCA-Fiat Chrysler Automobiles ın eşit hissedar olduğu Türk otomotiv şirketi Tofaş, günümüzde FCA in Avrupa daki iki Ar-Ge merkezinden biri konumunda bulunmaktadır. Türkiye nin altıncı büyük sanayi kuruluşu olan Tofaş, yılda 400 bin araçlık üretim kapasitesine ve çalışana sahiptir. Bugün 350 bin m 2 si kapalı, toplam 1 milyon m 2 alan üzerinde faaliyet gösteren Tofaş, rekabet gücünü sürekli artırmaktadır. Türkiye nin hem binek otomobil hem de hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketi olan Tofaş, Bursa Fabrikası nda, Minicargo projesi kapsamında Fiat, Citroen, Peugeot markalarına, Yeni Doblo projesi kapsamında ise Fiat, Opel ve Vauxhall markalarına üretim yapmaktadır. Tofaş iç pazarda 6 markanın (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Maserati, Ferrari) temsilciliğini üstlenmektedir. 5

8 Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 2014 yılında Tofaş, 7,4 milyar TL satış geliri ve 574 milyon TL net kâr elde etmiştir. Yeni model projeleri kapsamında 330 milyon Euro tutarında yatırıma imza atmıştır. Operasyonel Göstergeler Yurt Dışı Satışlar (bin TL) Yurt İçi Satışlar (bin TL) Esas Falliyetlerden Diğer Gelirler (bin TL) Kümülatif Üretim Hacmi (adet) Kapasite Kullanım Oranı (%) %92 %84 Satışlar (adet) Finansal Göstergeler (Bin TL) Toplam Özkaynaklar Toplam Varlıklar Satış Gelirleri Vergi Öncesi Kâr Net Kâr FAVÖK (EBITDA) Yatırımlar (milyon EUR) 94,

9 TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU İhracat Ülke Dağılımı (%) Satışların Segment Kırılımları (%) A.B.D. & Kanada 3,4 Güney Amerika 2,7 Diğer Avrupa 12,2 Belçika 3,9 İspanya 7,6 İngiltere 15,6 Otomobil 28,4 Hafif Ticari Araç 71,6 Mena 10,5 Diğer 2,5 Almanya 7,0 Fransa 9,5 İtalya 25,1 Toplam Aktifler (Milyon TL) Vergi Öncesi Kâr (Milyon TL) % Özsermaye (Milyon TL) Satış Gelirleri (Milyon TL) %18 % Net Kâr (Milyon TL) FAVÖK (Milyon TL) %

10 Kurumsal Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Yatırımcı Görüşmeleri Tofaş, 2014 yılında Şirket genel merkezinde dört kez düzenlediği Analist Toplantısı ile, yıl içinde açıklanan tüm çeyreklere ait finansal sonuçların Şirket yorumlamasını üst yönetim katılımı ile finansal analistlerle paylaşmıştır. Kurumsal Yatırımcı İlişkileri biriminin düzenlediği Analist Toplantıları nın dışında ayrıca şirket ziyaretleri, yurt içi ve yurt dışı yatırımcı konferansları, yurt dışı roadshow lar veya reverseroadshow lar yolu ile toplamda 393 kurumsal yatırımcı ve 30 finansal analist ile yüz yüze toplantı veya tele-konferans yolu ile görüşme yapılmıştır. Şirket yıl içinde beş yurt dışı yatırımcı konferansı, altı yurt içi yatırımcı konferansı ve bir roadshow a katılmış, dört reverseroadshow a ev sahipliği yapmış, 13 telekonferans ile yabancı yatırımcılarla toplantılar düzenlemiştir. Hisse Performansı Tofaş hissesi 2014 yılı ortalama değeri, 2013 yılına göre %11 artış göstererek, aynı dönemde ortalama %3,6 oranında değer kaybeden BIST 100 e kıyasla oldukça yüksek bir performans göstermiştir. Tofaş ın Halka Açık Olan Kısmındaki Yabancı Payı Gelişimi (%) Tofaş ın halka açık olan kısmındaki yabancı payı 2008 yılı sonunda %53 seviyesinde iken, her geçen yıl yükselerek 2014 yılında %89 seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde BIST %66 seviyesinden %64 seviyesine gerilemiştir. %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %89 % %64 Tofaş %62 % BIST %66 %79 %62 %82 %72 %66 %67 Temettü Ödeme Performansı Şirket geçmiş dönem temettü ödemeleri aşağıdaki gibidir. %53 %66 %15,0 %10,0 %11,0 Milyon TL Net Kâr %5,0 %0,0 %-5,0 Tofaş BIST 100 -%3,6 Temettü Temettü/Net Kâr (%) %36 %65 %53 %107 %75 Şirket yönetiminin 2014 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı teklifi ise toplam 485 milyon TL tutarında olup, 2014 yılı Net Kârı üzerinden %85 temettü ödeme rasyosunu işaret etmektedir. 8

11 TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU Tofaş hissesi 2014 yılı ortalama değeri, 2013 yılına göre %11 artış göstererek, aynı dönemde ortalama %3,6 oranında değer kaybeden BIST 100 e kıyasla oldukça yüksek bir performans göstermiştir. 9

12 Vizyon, Misyon ve Değerler Vizyonumuz Milyon araca doğru... Müşteri beklentilerini şekillendiren ve gurur duyulan lider otomotiv şirketi olmak. Misyonumuz Toplumun mobilite ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri sunarak yaşam kalitesini yükseltmek. Değerlerimiz ÇEVİK BİR TAKIMIZ TUTKUYLA ÇALIŞIRIZ Hızlı hareket edip sonuca çabuk ulaşan büyük bir takımız. İşimize dört elle sarılır, tutkuyla çalışırız. REKABETÇİYİZ FARK YARATIRIZ Kendimizi sürekli geliştirir, her zaman en iyi yi hedefleriz. Yenilikçiyiz ve yalın düşünürüz. İNSANA VE ÇEVREYE DUYARLIYIZ Tofaş ta fark yaratan insandır ve müşterilerimiz her şeyden önce gelir. Bu nedenle önce insan anlayışıyla çalışırız. Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getiririz. İDDİALIYIZ SÖZ VERİR BAŞARIRIZ Hedeflerimize sahip çıkıp, engel dinlemeden başarıya ulaşırız. Şeffaf çalışır, hatamızı gelişim fırsatı olarak kullanırız. 10

13 2014 te Tofaş TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU OCAK Maserati 100 üncü yaşını kutladı Bu yıl 100 üncü yaşını kutlayan Maserati, 2014 yılı boyunca dünya genelinde görkemli etkinlikler düzenledi. Otomobil tutkunlarının yeni buluşma adresi: Fiat Blog Yayın hayatına başlayan Fiat Blog, dijital dünyada Fiat ı otomobil severlerle buluşturdu. Premium Markalar Bayi Toplantısı düzenlendi Lancia, Alfa Romeo, Jeep bayileri ve yetkili servisleri, Abant ta yapılan Premium Markalar Bayi Toplantısı nda bir araya geldi. Tedarikçiler ödüllerini aldı Birlikte Büyüyoruz temasıyla gerçekleştirilen Tedarikçi Bilgi Paylaşım Toplantısı ve Ödül Töreni, Tofaş ın 400 tedarikçi firmasının katılımıyla düzenlendi. ŞUBAT Fabrikada 43 üncü üretim yılı kutlandı 12 Şubat 1971 de büyük bir törenle resmen işletmeye alınan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası nın 43 yıldır aralıksız olarak üretime devam etmesi özel bir etkinlikle kutlandı. Kıdem ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu Bursa da ve İstanbul da gerçekleştirilen Kıdem ve Başarı Ödülleri Törenleri nde 10 ila 40 yıl arasında kıdeme ulaşan Tofaşlılara ödülleri verildi. TBF Geliştirme Turnuvası Kupası Tofaş Genç Takımının oldu Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Geliştirme Turnuvası final maçında Tofaş Genç Takımı, Galatasaray ı mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Indoor Cup şampiyonu Tofaş Tofaş Atletizm Takımı, Indoor Cup şirketler arası Salon Atletizm Oyunları nda hem erkekler hem de genel sıralamada şampiyon oldu. 11

14 2014 te Tofaş MART Tofaş Fen Lisesi protokol töreni gerçekleşti öğretim yılında öğrencilere kapılarını açan Tofaş Fen Lisesi için, Bursa Valiliği, DOSAB, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tofaş arasında protokol imzalandı. Tofaş Akademi nin yeni binası açıldı Tofaş Akademi nin açılışı, Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Koç Holding CEO su Turgay Durak ve Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen in de katılımıyla gerçekleştirildi. Fiat ın yeni modelleri Cenevre Otomobil Fuarı nda tanıtıldı Fiat ın, kendi sınıfında en çok tercih edilen modellerinden Panda ve Freemont un en yeni versiyonları Panda Cross ve Freemont Cross, Cenevre Otomobil Fuarı nda ilk kez görücüye çıktı. Fiat ın efsanevi modeli 500 ün 2014 serisinin lansmanı da 500 Cult versiyonuyla birlikte yapıldı. Fiat Bayi Toplantısı düzenlendi 2014 yılının ilk Fiat Bayi Toplantısı, Türkiye genelindeki Fiat bayilerini buluşturdu. Toplantıda, iş sonuçları değerlendirildi ve geleceğe yönelik hedefler paylaşıldı. NİSAN FCA dünyası WCM de Altın ve ötesi için Tofaş ta buluştu Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Fiat-Chrysler (FCA) Grubu fabrikalarına Dünya Klasında Üretim WCM konusunda liderlik etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Mart ve Nisan aylarında fabrikada FCA Grubu fabrikalarından katılımlarla çalıştaylar ve eğitimler gerçekleşti. Fiat 500L Living Türkiye de Fiat 500 Ailesi nin en son üyesi 500L Living, Türkiye de yollara çıktı. Üç koltuk sırasıyla yedi kişiye varan oturma kapasitesi sunan Fiat 500L Living, Popstar ve Lounge versiyonlarıyla müşterinin beğenisine sunuldu. Yeni Alfa Romeo Giulietta Türkiye de Alfa Romeo Giulietta, yenilenen 2014 modeliyle Türkiye de satışta çıktı. Yeni Giulietta, yenilenen iç mekânı, farklı motor ve vites seçenekleriyle otomobilseverlerle buluştu. Fiat Satış Sonrası Ailesi İstanbul da buluştu İş sonuçlarının ve hedeflerin değerlendirildiği Fiat Satış Sonrası Toplantısı nda en başarılı servislere ödülleri verildi. 12

15 TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU MAYIS Alfa Romeo 4C nin Türkiye deki ilk teslimatı gerçekleşti Türkiye de satışa sunulan Alfa Romeo nun yeni süper coupe modeli 4C, ilk sahibiyle buluştu. Araç, sadece 500 adet üretilen özel 4C Launch Edition serisine ait. Engelli çalışanlarımız askerlik görevini yerine getirdi Mayıs ayındaki Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, Bursa Garnizon Komutanlığı ile gerçekleştirilen işbirliği sonucunda fabrikada görev yapan ve askerlik deneyimi yaşamak isteyen 54 engelli çalışan, bir günlük temsili askerlik yaparak terhis belgesi aldı. Küçükler Türkiye ikincisi oldu Tofaş Spor Kulübü Basketbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası nda finale kalan küçükler, şampiyonayı ikinci sırada tamamladı. Bursa da Voleybol Sezonu Erkekler kategorisinde ise üç kategoride şampiyonluğa ulaşılarak liglere damga vuruldu. HAZİRAN Mavi yaka kurumsal e-posta projesi küresel başarı hikâyesi oldu Tüm çalışanlar için ortak bir iletişim platformu oluşturmanın ilk adımı olan mavi yaka kurumsal e-posta projesi, kapsamı itibarıyla Türkiye de bir ilk oldu ve Microsoft tarafından küresel başarı hikâyesi olarak sunuldu. Yeni Fiat Ducato Türkiye pazarında yerini aldı Fiat Ticari Araçlar ın dünya genelinde en çok satan modeli olan Ducato nun altıncı jenerasyonu, Türkiye pazarında yerini aldı. Yeni Fiat Ducato için Bayi Lansman Toplantısı düzenlendi. Fiat 500 Ailesi nin yeni üyeleri Türkiye de Ailenin en yeni üyeleri olan ikonik 500 modelinin Popstar, Cult, Sport ve GQ versiyonları ile 500L serisinin en üst versiyonu 500L Beats Edition, Türkiye deki showroom larda yerini aldı. Basketbol coşkusu FiatBall Şenliği ile doruğa ulaştı Tofaş Basketbol Gönüllüleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu yıl Koç Üniversitesi Kampüsü nde yapılan FiatBall Şenliği ne, 10 şehirden toplam 124 kız öğrenci, 29 gönüllü antrenör, Tofaş ve TEGV çalışanları katıldı. 13

16 2014 te Tofaş TEMMUZ Ferrari California T Türkiye de Geçmişi 1950 li yıllardaki 250 GT ye kadar uzanan, performansı, ruhu ve tasarımıyla Ferrari tarihinin yapıtaşı niteliğindeki modellerden biri olan Ferrari California T, Türkiye yollarına çıktı. Fiat tan 10 Numara program Fiat, ticari araç sahiplerinin ihtiyaçları için yeni bir program başlattı. 10 Numara Fiat adlı yeni program, tüm Fiat ticari araç sahiplerine ayrıcalıklı hizmetler ve özel fırsatlar sunuyor. AĞUSTOS Fiat Türkiye yi takip eden kişi sayısı 1 milyonu buldu Fiat ın Türkiye deki Facebook marka sayfası 1 milyonuncu takipçisine ulaştı. EYLÜL Yeni Fiat Doblo dünya sahnesinde farkını ortaya koydu Bursa daki fabrikada üretilen, 2015 in ilk çeyreğinde Avrupa ve Türkiye de satışa sunulacak olan Yeni Fiat Doblo nun dünya lansmanı, 65 inci IAA Hannover Ticari Araçlar ve Yan Sanayi Fuarı nda yapıldı. 20 bin Tofaşlı Tofaş Günü nde bir araya geldi Bursa ve İstanbul da yapılan Tofaş Aile Günü, Tofaş Ailesi nin 20 bin üyesini bir araya getirdi. Tofaş AB SAGE Çalıştayı na ev sahipliği yaptı Tofaş, sürdürülebilir büyüme stratejisi Europe 2020 doğrultusunda, güvenli ve çevreci araçların geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü SAGE (Safe and Green Road Vehicles - Güvenli ve Yeşil Yol Araçları Platformu) Çalıştayı na ev sahipliği yaptı. Üretim teknolojileri alanında ilk AB projesi: AUTORECON Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, üretim teknolojileri alanında Mobil Robotik ve Esnek Robot Elleri temalı Autorecon projesi sona erdi. Fiat Araştırma Merkezi Koordinatörlüğü nde, üç yıl süren bir çalışmanın ardından ortaya çıkan proje ile Tofaş üretim teknolojileri alanında bir ilke imza attı. 14

17 TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU Magneti Marelli-Opar Roadshow Türkiye nin güçlü yedek parça markası Magneti Marelli-Opar, Türkiye çapında tanıtım atağına geçti. İstanbul da başlayan etkinlikler, çeşitli illerin sanayi bölgelerinde de gerçekleştirildi. Kadınlar üretim hatlarında görev başında İşkur eğitimlerini tamamlayan 13 kadın çalışanın Tofaş fabrikasının üretim bandında işbaşı yapması, üretim hatlarındaki kadın istihdamında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Tofaş Spor Kulübü nün 40 ıncı yılında Bursa ya yeni bir sosyal sorumluluk projesi Tofaş Spor Kulübü, sezon açılışında Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Her sayı 1 top, her galibiyet 1 pota adı altında yeni bir sosyal sorumluluk projesini başlattı. EKİM Paris Fuarı nda Fiat 500X rüzgârı Fiat 500 Ailesi nin son üyesi 500X, Paris Otomobil Fuarı nda ilk kez otomobil tutkunlarıyla buluştu. Ailenin kompakt SUV özellikleri taşıyan yeni üyesi 500X, hem şehirli hem de doğaya meraklı olanlara hitap ediyor. Jeep Renegade Türkiye yollarında Jeep markasının küçük SUV segmentinde yer alan ilk modeli olan Renegade, Türkiye de satışa sunuldu. Yılın ikinci Fiat Bayi Toplantısı düzenlendi Türkiye çapındaki Fiat bayileri, bu yıl ikinci kez bir araya geldi. Yeni Datacenter devrede Yeni Datacenter, global ölçekte sektörün en güvenilirlerinden biri olacak şekilde yenilenerek kullanıma açıldı. Yeni Datacenter Modernizasyonu projesiyle, tümüyle yedekli elektrik, iklimlendirme, network, sunucu ve veri depolama altyapısı sayesinde Sıfır duruş - (Zero Downtime) hedefleniyor. Ferrari Racing Days Dünya otomotiv endüstrisinin ve Formula 1 dünyasının efsane markası Ferrari tarafından düzenlenen Ferrari Racing Days in altıncı ayağı Intercity İstanbul Park ta yapıldı. 15

18 2014 te Tofaş KASIM Tofaş tan Türk otomotiv sanayiinde dev yatırım 2013 te imzalanan yeni sedan projesine ek olarak, biri hatchback, diğeri station wagon olmak üzere iki yeni binek otomobil üretimi için 520 milyon ABD doları tutarında yatırım kararı onaylandı. Karbon Saydamlık Projesi (CDP) liderler endeksine giren ilk ve tek Türk şirketi Otomotiv sektöründe üretimde olduğu kadar sürdürülebilir yönetimde de öncü olmayı hedefleyen Tofaş, bir ilke daha imza atarak karbon emisyon ve iklim değişikliği kapsamında, CDP 2014 Yılı İklim Performans Liderlik Endeksi A Listesi ne girmeye hak kazandı. Tofaş artık BİST Sürdürülebilirlik Endeksi nde Borsa İstanbul un BİST 30 şirketlerinin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki performanslarını temel alarak oluşturduğu BİST Sürdürülebilirlik Endeksi ne giren ilk ve tek otomotiv şirketi Tofaş oldu. Performans Yönetimi Sistemi ne PERYÖN den Başarı Ödülü Tofaş ın Performans Yönetimi Sistemi, PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri nde Performans Yönetimi kategorisinde en iyi uygulama seçilerek Başarı Ödülü nün sahibi oldu. Tofaş Liderlik Okulu nda mezuniyet töreni Tofaş Akademi Liderlik Okulu mezuniyet töreninde Tofaşlı 248 yönetici diplomalarını aldı. WCM yolculuğunda Tofaş ın puanı yükseldi Dünya çapındaki 175 FCA Grubu fabrikasından ilk dört fabrika arasına giren ve 70 puan ile altın seviyeye ulaşan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, yapılan yeni denetim sonucunda puanını 72 ye yükseltti. Maserati ve Bvlgari den özel işbirliği: Octo Maserati Dünya otomotiv endüstrisinde 100 üncü yılını kutlayan lüks otomobil üreticisi Maserati ile lüks tüketim sektöründe 130 uncu yılını geride bırakan mücevher markası Bvlgari, özel bir projeye imza attı. Bvlgari, Octo Maserati adını verdiği yeni saat modelini Maserati ile birlikte tanıttı. ARALIK Doblo Amerika ABD ye uğurlandı Tofaş fabrikasında geliştirilip üretilen Doblo Amerika modeli, büyük bir törenle ABD ye uğurlandı. Patent başvurularında %70 artış Tofaş Ar-Ge Merkezi tarafından yürütülen yenilikçi çalışmalar neticesinde 2014 yılında bir önceki yıla oranla buluş bildirimi sayısında %70, patent başvurusu sayısında %46 artış sağlandı. Toplam 67 adet yeni patent başvurusu gerçekleştirildi. Ar-Ge Merkezleri Zirvesi nde Doblo modelleri sergilendi Tofaş, 3. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi nde Kuzey Amerika ya ihraç edilmeye başlanan Doblo Amerika ile elektrikli Doblo EV modellerini sergiledi. 16

19 TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU Tofaş Ar-Ge Merkezi tarafından yürütülen yenilikçi çalışmalar neticesinde 2014 yılında bir önceki yıla oranla buluş bildirimi sayısında %70, patent başvurusu sayısında %46 artış sağlandı. Toplam 67 adet yeni patent başvurusu gerçekleştirildi. 17

20 Ödüller 2013 Gladyatörleri Başarılı marka ve çalışmaları ödüllendirmek için düzenlenen ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2013 Gladyatörleri nde Tofaş, üç ayrı kategoride beş ödülün sahibi oldu. Satış Ödülleri: En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Fiat Doblo En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Fiat En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Maserati İletişim Ödülleri: Yılın Televizyon Uygulaması: Fiat/Yeni Fiat Ducato Pişmanlar Korosu : Yılın Gazete Uygulaması: Jeep/ 23 Nisan - 4x4 Jeep Tofaş İnovaLig de İnovasyon Stratejisi ile Türkiye ikincisi Tofaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Ekonomi Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası 2014 İnovaLig İnovasyon Şampiyonları Ödül Töreni nde İnovasyon Stratejisi alanında Türkiye nin ikinci şirketi seçildi. BTSO Ekonomiye Değer Katanlar ı ödüllendirdi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar 2014 ödüllerinde Tofaş, İnovasyon kategorisinde birincilik, İhracat kategorisinde ikincilik, Kurumsal Vergi kategorisinde ise dördüncülük ödülüne layık görüldü. Fiat 500 serisinin reklam filmlerine ödül yağmuru Fiat ın efsanevi 500 serisinin yeni modelleri için hazırlanan reklam filmleri, Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali kapsamında yedi ödül birden kazandı. Kristal Elma ödülü Tofaş, Jeep markasının Beep, Deep, Keep iletişim çalışması ile Basın dalında iki ayrı kategoride, Açıkhava dalında ise bir kategoride Kristal Elma ödülü aldı. Epica Awards ta iki ödül birden Tofaş, Epica Awards ta Kurumsal İmaj da Altın, Otomotiv de Bronz Ödül aldı. Verimlilik Proje Ödülleri 2014 te Büyük İşletme Sürdürülebilir Üretim ödülü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü nün, büyük, orta, küçük işletmeler ve kamu kurumlarına yönelik yürüttüğü Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında, Boya Prosesleri - Atık Isı Geri Kazanım Uygulamaları projesiyle Tofaş, Büyük İşletme Sürdürülebilir Üretim kategorisinde ödül aldı. 18

21 TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU Ar-Ge projelerine Uludağ Üniversitesi nden plaket Tofaş Ar-Ge merkezinin Autorecon Sac Birleştirme Operasyonları için yeniden Yapılandırılabilir Otonom Üretim Sistemleri Projesi ve OBC Elektrikli Araçlarda Araç Üzeri Şarj ünitesi Geliştirme Projesi, Uludağ Üniversitesi 4. Arge Günleri kapsamında plaket ile ödüllendirilen en başarılı projeler arasında yer aldı. Fiat, Mixx Awards 2013 Ödülü nün sahibi oldu 500L modeli için Fizy.com üzerinden 360 derece interaktif test sürüşü projesini geliştiren Fiat, IAB Türkiye nin düzenlediği Mixx Awards 2013 Ödülü ne layık görüldü. Fiat Doblo Cargo ve Fiorino ya İngiltere den prestijli ödüller Bursa daki Tofaş fabrikasında üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Fiat Doblo ve Fiorino, otomotiv sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan Motor Transport Awards 2014 ve Van Fleet World Honours 2014 ten ödül kazandı. Tofaş a En yaratıcı Doğrudan Pazarlama Uygulaması ödülü Tofaş, Doğrudan Pazarlama Ödülleri nde DNA Box projesi ile En yaratıcı Doğrudan Pazarlama Uygulaması ödülüne layık görüldü. Tofaş ın Enerji ve Çevre duyarlılığı ödüllendirildi Tofaş, İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen 14. Çevre ve Enerji Ödülleri - Büyük Ölçekli Kuruluş Enerji Verimliliği yarışmasında ikincilik ödülü aldı. BUSİAD dan birincilik ödülü Tofaş, BUSİAD tarafından ilki düzenlenen Enerji Yönetim Ödülleri Programı nda birincilik ödünü almaya hak kazandı. Atık ısı geri kazanım projeleri ödül getirdi Tofaş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Üretim Yarışması nda, Boya Üretim Müdürlüğü nde gerçekleştirilen Atık Isı Geri Kazanımı Projeleri ile ödüle layık görüldü. 19

22 BÖLÜM II YÖNETIMDEN 22 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi 24 Yönetim Kurulu 28 Dönem İçinde Yönetim Kurulu nda Görev Alan Üyeler 30 CEO nun Değerlendirmesi 32 Üst Yönetim 20

23 TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU 21

24 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi Değerli hissedarlarımız, Kıymetli iş ortaklarımız, Tofaş Ailesi nin sevgili üyeleri, Her zaman olduğu gibi ülkemiz için çalıştığımız, ürettiğimiz, ekonomiye, topluma ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya odaklandığımız bir yılı daha geride bıraktık. Tofaş 2014 yılında zorlu koşullara rağmen, yaptığı yatırımlar, üstlendiği sorumluluklar ve üretim gücü sayesinde elde ettiği sonuçlarla başarılı bir performans sergiledi. 2014, hem dünyada hem de Türkiye de gerek ekonomik gerek politik gelişmeler açısından hareketli bir yıl oldu. Küresel piyasalara, Rusya-Ukrayna krizi, FED in faiz artırım beklentisi, Çin den gelen yavaşlama sinyalleri, petrol fiyatlarındaki düşüş gibi gelişmeler yön verdi. Tüm bu faktörlere rağmen, dünya ekonomisinde %3,2 lik bir büyüme gerçekleşti. Amerika nın son 11 yılın en önemli büyüme performansını sergilemesi ve Euro Bölgesi ndeki toparlanma, 2015 yılı için umut verirken, dünya ekonomisinin 2015 yılında yaklaşık %3,5 oranında büyümesi bekleniyor te Türkiye de seçimlerle başlayan yoğun gündem, komşu coğrafyalardaki siyasi gerginliklerle devam etti. TL deki zayıflığın yanı sıra, faiz ve enflasyon artışı yurt içi talepte daralmaya yol açarken; ihracatın büyümeye katkısı azaldı. Türkiye de yılın ikinci yarısından itibaren siyasi belirsizliklerin ortadan kalkması ve kredi faizlerindeki düşüş sayesinde, yılın son döneminde yurt içi talepte canlanma gerçekleşti ü yaklaşık %3,5 lik büyüme performansıyla geride bırakması beklenen Türkiye nin, dönemini kapsayan Orta Vadeli Program a göre 2015 te %3,9 büyümesi öngörülüyor. Bu canlanmanın etkisiyle 2015 te talebin nispeten daha yüksek olması bekleniyor. Diğer taraftan başta petrol olmak üzere hammadde ve yarı mamul fiyatlarının son yılların en düşük seviyelerinde olması, petrol ithalatçısı konumundaki Türkiye için önemli bir fırsat olarak dikkat çekiyor. Dünya otomotiv sektörüne baktığımızda, 2014 yılında %2,3 büyümeyle yaklaşık 90 milyon adetlik satış gerçekleşti. Avrupa otomotiv pazarı ise %6 büyüdü, son birkaç yılın ardından yeniden 15 milyon seviyesine ulaştı. Türkiye Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke konumunda yer aldı. Avrupa ya gerçekleştirilen ihracat artış eğilimi göstermesine rağmen, Güney Amerika, Rusya ve Ukrayna gibi önemli pazarlarda meydana gelen daralma, Türkiye nin toplam ihracat rakamlarına olumsuz etki etti. Şirketimizin Bursa fabrikasında ürettiği Doblo nun ABD ve Kanada ya ihraç edilmeye başlaması hem Şirketimiz hem de ülkemiz için bir gurur vesilesi oldu. 22

25 TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU Tofaş ın en büyük ihracat pazarı olan Avrupa da otomobil satışlarının artması Şirketimizi olumlu etkiledi. Şirketimizin Bursa fabrikasında ürettiği Doblo nun ABD ve Kanada ya ihraç edilmeye başlaması ise hem Şirketimiz hem de ülkemiz için bir gurur vesilesi oldu. Türkiye otomotiv pazarında ise 2014 ün ilk yarısında talep daralırken, son çeyrekte toparlanmanın olduğunu görüyoruz. Sektörün performansı bir önceki yıla göre %10 seviyesinde düşüş gösterse de, 770 bin adet binek ve hafif ticari araç satışıyla yılın başında yapılan tahminlerin üzerine çıkıldı. Pazarın canlanmasında TL nin Euro karşısında değer kazanması, faizlerdeki düşüş ve hafif ticari araç satışlarının olumlu etkisi oldu te, dünya ekonomisinin krizden çıkış yolunda temkinli bir şekilde ilerlemesi ve Avrupa nın büyüme hızının sınırlı da olsa artma beklentisi, sektöre umut veriyor yılında dünya otomotiv pazarında satışların %4 oranında büyümesi bekleniyor. Bu yıl iç pazar talebini ise, 2014 ün bir miktar daha üzerinde olacağını, Avrupa da beklenen toparlanmanın gerçekleşmesi durumunda üretim ve ihracat hacminin artacağını tahmin ediyoruz. Tofaş için 2014, imza attığı tarihi yatırımlarla geleceğini inşa ederken, mevcut performansını da buna paralel artırdığı bir yıl oldu. Tofaş son iki yılda Türk otomotiv tarihinin en büyük yatırımlarından birine karar aldı. 1,4 milyar ABD dolarına ulaşan yeni model yatırımları hızla devam ediyor. Bu yatırım kararlarının alınmasında, Tofaş ın uzun yıllardır yapmış olduğu Ar-Ge yatırımları, dünya klasındaki üretim yetkinlikleri ve nitelikli insan kaynağına verdiği önem etkili oldu. Yeni projelerin hayata geçmesiyle birlikte, Tofaş aynı anda altı farklı modelin üretim ve ihracatını gerçekleştirerek, Türk mühendisliğinin başarısını küresel arenada bir kez daha göstermiş olacak. Yeni sanayi yatırımlarının Türkiye ye çekilmesinde de etkili olan Tofaş, yan sanayi için yeni iş fırsatları yaratırken, artan ticaret hacmi ile ülke ekonomisinin güçlenmesinde ve cari açığın azaltılmasında rol oynayacak. Tofaş bu yatırımlarla ülkeye değer yaratma felsefemizin başarılı bir örneği olmaktadır. İç pazar faaliyetlerini de başarıyla sürdüren Şirketimiz, 2014 yılında da sektörün lider firmaları arasında yer almaya devam etmiştir. Tofaş, adetle Türkiye deki toplam araç üretiminin %19 unu gerçekleştirirken, adetten fazla ihracatıyla, 4,2 milyar TL yurt dışı satış geliri ve 367 milyon ABD doları dış ticaret fazlası yaratmıştır. Finansal sonuçlarımızda ise Tofaş tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılmıştır. Net ciro 7,4 milyar TL ve konsolide net kâr da 574,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Tofaş 2014 yılında, Şirket kültürünün önemli bir parçası olan sürdürülebilirlik alanında sürdürdüğü çalışmalarla da yerel ve küresel ölçekte takdir kazandı. Bu çalışmalar aynı zamanda Tofaş ın toplumsal gelişime sağladığı katkıların yanı sıra verimlilik ve finansal performansı üzerinde de pozitif etkiler yarattı. Değerli paydaşlarımız, Tofaş, nitelikli insan kaynağı, üstün teknolojisi, esnek üretim kabiliyeti, pazarlama yetenekleri ve toplumsal duyarlılığıyla, sizlerden aldığı güçle emin adımlarla yarınlara yürümeye devam ediyor. Sürdürülebilir başarıyı odağına alan Tofaş ın, bu güç ve vizyonla, her geçen yıl çok daha büyük başarılara imza atacağına, ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimi için değer yaratmaya devam edeceğine inancım sonsuz. Tofaş ın bugüne kadar elde ettiği tüm kazanımlarda, ülke ekonomisi ve toplumsal gelişim için ortaya koyduğu tüm çabalarda emeği geçen, başta çalışanlarımız, bayilerimiz, müşterilerimiz, sendikalarımız, yan sanayimiz, hissedarlarımız ve tedarikçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza, değerli katkıları ve Tofaş a duydukları güven ve bağlılıktan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımla, Mustafa V. Koç Yönetim Kurulu Başkanı 23

FAALİYET RAPORU 2012

FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 2012 Bölüm I Bölüm II Bölüm III Bölüm IV Ortaklar Genel Kurul Toplantı Gündemi Şirketin Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler 2012 Yılı Kar Dağıtım Önerisi Kurumsal

Detaylı

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler Kurumsal Değerler Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. BİZ DEĞİLSEK Vehbi Koç Kurucu MÜŞTERİLERİMİZ VELİNİMETİMİZDİR.

Detaylı

KORDSA GLOBAL 2014 FAALİYET RAPORU KORDSA GLOBAL

KORDSA GLOBAL 2014 FAALİYET RAPORU KORDSA GLOBAL FAALİYET RAPORU 2014 KORDSA GLOBAL FAALİYET RAPORU 2014 STRATEJİ Vizyon Sürdürülebilir Büyüme İçin Katma Değeri Yüksek İş Alanlarında Çevik Kordsa Global Stratejik Girişimler Operasyonel Mükemmellik Lastik

Detaylı

Merkez Ofis Alikahya Mevkii, 41220 İzmit Telefon : (262) 316 40 00 Faks : (262) 316 40 40

Merkez Ofis Alikahya Mevkii, 41220 İzmit Telefon : (262) 316 40 00 Faks : (262) 316 40 40 Merkez Ofis Alikahya Mevkii, 41220 İzmit Telefon : (262) 316 40 00 Faks : (262) 316 40 40 Genel Müdürlük Ofisi Sabancı Center Kule: 2, Kat: 3, 4.Levent, 34330 İstanbul Telefon : (212) 385 84 50 Faks :

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Sun Plaza Bilim Sok. No:5 Maslak, Şişli 34398 İstanbul,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Genel. Operasyonel Değerlendirme. Kurumsal Değerlendirme. Finansal Değerlendirme

İÇİNDEKİLER. Genel. Operasyonel Değerlendirme. Kurumsal Değerlendirme. Finansal Değerlendirme 73 Genel 1 İÇİNDEKİLER Genel 2 2 3 4 4 5 6 8 Bağımsız Denetçi Görüşü Coca-Cola İçecek 2020 Vizyonu ve Stratejik Yönetim Çerçevesi Coca-Cola İçecek Faaliyet Coğrafyası Kurumsal Profil Başlıca Finansal

Detaylı

AKBANK FAALİYET RAPORU

AKBANK FAALİYET RAPORU 20 FAALİYET RAPORU 4 Akbank markasının yolculuğu 30 Ocak 1948 de Adana da tek şubeli bir banka olarak başladı. Aradan geçen 67 yılda Akbank, ekonomimizin ve reel sektörümüzün atılımlarına sağladığı finansman

Detaylı

Şimdi Vestel zamanı VESTEL ELEKTRONİK 2014 FAALİYET RAPORU

Şimdi Vestel zamanı VESTEL ELEKTRONİK 2014 FAALİYET RAPORU Şimdi Vestel zamanı VESTEL ELEKTRONİK 2014 FAALİYET RAPORU GİRİŞ 2 ÖZET FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER- DERECELENDİRME NOTLARI 10 VESTEL DE 2014 YILININ SATIR BAŞLARI 16 VESTEL İN 2014 YILI ÖDÜLLERİ

Detaylı

Faaliyet Raporu 2013

Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler Ergün Çiçekci Genel Müdür Bölüm 1 Genel Bilgiler Bölüm 2 Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar Bölüm 3 Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Bölüm 4

Detaylı

Vestel Elektronik 2013 Faaliyet Raporu. Vestel: Deneyim, Teknoloji, Vizyon

Vestel Elektronik 2013 Faaliyet Raporu. Vestel: Deneyim, Teknoloji, Vizyon Vestel Elektronik 2013 Faaliyet Raporu Vestel: Deneyim, Teknoloji, Vizyon İçindekiler Giriş 2 Özet Finansal ve Operasyonel Göstergeler Derecelendirme Notları 4 Vestel de 2013 Yılının Satırbaşları 6 Yönetim

Detaylı

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu İçindekiler Kısaca Türk Telekom 02 Türk Telekom Grubu 05 Misyonumuz, Vizyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 06 Tarihçe Bir Bakışta 2012 10 Öne Çıkan Gelişmeler

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

2011 FAALİYET RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bir Bakışta 1 Vizyon ve Misyon 2 Kurum Profili 4 Yatırım Alanları 6 Başlıca Göstergeler Yönetim 8 Onursal Başkan ın Mesajı 10 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 12 İcra

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

HERKES İÇİN TEKNOLOJİ

HERKES İÇİN TEKNOLOJİ HERKES İÇİN TEKNOLOJİ 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 02 Bir Bakışta TeknoSA 04 Kısaca TeknoSA 07 Vizyon Misyon ve Değerler 08 2013 Gelişmeleri 12 Kilometre Taşları 14 Temel Finansal ve Operasyonel Göstergeler

Detaylı

TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YILYEAR: 17 SAYIISSUE: 82 MARTMARCH- NİSANAPRIL 2015. Otomotiv Sektörü ve İnsanlar

TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YILYEAR: 17 SAYIISSUE: 82 MARTMARCH- NİSANAPRIL 2015. Otomotiv Sektörü ve İnsanlar TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS YILYEAR: 17 SAYIISSUE: 82 MARTMARCH- NİSANAPRIL 2015 Yetkin İnsan Kaynağı Üstün Rekabet Gücü FİRMA TANITIM

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU Nisan 2012 İçerik 1. Bir Bakışta 1.1. Vizyon ve Misyon 1.2. Yatırım Alanları 1.3. Hissedar Değeri 2. Yönetim 2.1. Onursal Başkan ın Mesajı 2.2. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2.3.

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın Oluşturulması, 2. 2014 Yılına Ait Yönetim Kurulu

Detaylı

Herkes için teknoloji

Herkes için teknoloji Herkes için teknoloji 2012 FAALİYET RAPORU BİR BAKIŞTA TEKNOSA Teknosa, teknoloji ürünlerini en uygun fiyat ve en iyi hizmet kalitesi ile tüketicilere sunmayı amaçlayan bir teknoloji perakende zinciridir.

Detaylı

HALKA AÇILDIKTAN SONRA BÜYÜYEN AİLEMİZ

HALKA AÇILDIKTAN SONRA BÜYÜYEN AİLEMİZ AVIVASA 2014 FAALİYET RAPORU HALKA AÇILDIKTAN SONRA BÜYÜYEN AİLEMİZ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMI 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet

Detaylı

Faaliyet Raporu 2013

Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu 2013 1 2 İçindekiler Kurumsal Profil 4 Finansal Göstergeler 5 Doğuş Otomotiv Tarihinden Kilometre Taşları 6 Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu 8 Doğuş Otomotiv İcra Kurulu 9 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

Mutluluğu %100 e tamamlamak

Mutluluğu %100 e tamamlamak Mutluluğu %100 e tamamlamak 2013 FAALİYET RAPORU İçindekiler Başlıca Finansal Göstergeler Ülker, 2013 yılında konsolide satışlarını %17,3,faaliyet kârını ise %39,5 oranında artırmıştır. 05 05 Başlıca Finansal

Detaylı

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı 9. Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 10. Stratejimizin

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın Oluşturulması, 2. 2013 Yılına Ait Yönetim Kurulu

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2 0 1 1 F A A L İ Y E T R A P O R U 2 0 1 1 F A A L İ Y E T R A P O R U Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Merkez Ofis Alikahya, 41220 İzmit Telefon: (262) 316 40 00 Faks: (262) 316

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ 11, 14.1 NO.LU TEBLİCE GÖRE HAZIRLANMIŞ YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 tt Kuzey YMM ve Bağımsız TeL: +902123153000 DenetimAş

Detaylı

2014 yılı toplam cirosu 319 milyon TL

2014 yılı toplam cirosu 319 milyon TL 2014 yılı toplam cirosu 319 milyon TL Yurt dışı Bağlı Ortaklıklar: Yünsa Almanya, Yünsa Amerika, Yünsa İngiltere ve Yünsa İtalya Acenteler: Almanya, Amerika, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya,

Detaylı