Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Kinolon Kullanımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Kinolon Kullanımı"

Transkript

1 Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Kinolon Kullanımı Prof. Dr. Dilek ARMAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Ankara

2 HASTANEDE GELİŞEN PNÖMONİ

3 ATS: Nozokomiyal Pnömoni Geçbaşlangıçlı ( 5 gün) veya ÇİD için risk faktörü var Tedavi Antipsödomonal sefalosporin, karbapenem, bla/bla inhibitör + siprofloksasin veya levofloksasin veya aminoglikozit MRSA riskinde vankomisin eklenir ATS. Am J Respir Crit Care Med 2005;171:

4 ΨMakrolid veya doksisiklin ilavesi düşünülen olgularda tek başına yeni florokinolon kullanılabilir

5

6 7 Son üç ay içinde beta-laktam kullanan ya da penisilin allerjisi olan hastalarda ilk seçenektirler. Bu florokinolonlar, alevlenme etkenlerine etkinlik düzeylerinin yüksek olması, akciğer dokusu ve solunum yolu sekresyonlarında yüksek konsantrasyonlara ulaşmaları ve iyi bakteriyel eradikasyon sağlamaları nedeniyle ilk seçenek olarak düşünülebilirler. Ancak kullanım sıklığının artmasının direnç gelişme riskini arttırabileceği unutulmamalıdır

7 Kinolonlar - Tarihçe Kinin ile ilgili sıtma tedavisi araştırmaları sırasında klorokin sentezi yan ürünü olan Nalidiksik Asit tesadüfen 1962 yılında George Y. LESHER tarafından bulunmuştur.

8 Kinolonlar: Soyağacı

9 Geçmişten Günümüze Kinolonlar 1960 nalidiksik asit 1986 norfloksasin 1987 siprofloksasin 1989 ofloksasin 1992 temofloksasin,* enoksasin, lomefloksasin 1997 sparfloksasin,* levofloksasin 1998 trovafloksasin,* grepafloksasin* 1999 gatifloksasin*, moksifloksasin 2000 klinafloksasin*, gemifloksasin, sitafloksasin * Yan etkileri nedeniyle klinik kullanımdan kaldırılmıştır * Yan etkileri nedeniyle klinik kullanımdan kaldırılmıştır Bambeke VF. et al. Clin Microb Infect Dis 2005, 11,

10 Kinolonlar Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Nalidiksik asid Norfloksasin Levofloksasin Moksifloksasin Cinoksasin Ofloksasin Sparfloksasin Gatifloksasin Siprofloksasin Grepafloksasin Gemifloksasin Enoksasin Temofloksasin Sitafloksasin Pefloksasin Klinafloksasin Fleroksasin Travofloksasin

11 Kinolonlar Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Nalidiksik asid Cinoksasin Kısıtlı etkinlik: Enterobacteriaceae Sınırlı endikasyon: ÜSİ

12 Kinolonlar Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Norfloksasin Ofloksasin Siprofloksasin Enoksasin Pefloksasin Fleroksasin Etkinlik Enterobacteriaceae P. aeruginosa Atipik mikroorganizmalar Yetersiz antipnömokoksik etki Endikasyon ÜSİ Sistemik

13 Kinolonlar Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Etkinlik Enterobacteriaceae S. pneumoniae Atipik mikroorganizmalar P. aeruginosa (±) Endikasyon ÜSİ Sistemik Solunum Levofloksasin Sparfloksasin Grepafloksasin Temofloksasin

14 Kinolonlar Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Etkinlik Enterobacteriaceae S. pneumoniae Atipik mikroorganizmalar Anaeroblar P. aeruginosa (±) Endikasyon ÜSİ Sistemik Solunum kdydi kiai Moksifloksasin Gatifloksasin Gemifloksasin Sitafloksasin Klinafloksasin Travofloksasin

15 Kinolonlarda Yapı ve Etkinlik İlişkileri İlacın n etki gücünüg etkiler; Gram pozitiflere etkiyi arttırır; r; fototoksisitede rol oynar Potens, spektrum ve farmakokinetiği etkiler; GABA bağlanmas lanmasını kontrol eder F Giraz ve antibakteriyel potensi kontrol eder R R 5 X 5 8 O 4 N 1 R 1 Giraz bağlama ve bakteriyel membran transportu için i in gereklidir. 2 3 O C R 2 OH Sınırlı farklılıklar klar Farmakokinetiği i kontrol eder; fototoksisitede rol oynar Potens ve farmakokinetiği etkiler Domagala JM. J Antimicrob Chemother. 1994;33:

16

17

18 Etki Mekanizması Primer hedefleri bakteri DNA giraz (1-4) ve Topoizomeraz IV (3,4) enzimleridir. Duyarlı bakterilerde DNA sentezini inhibe ederek, hızlı, bakterisid etki gösterirler. Heaton VJ, et al. AAC 2000; 44(11):

19 Etki Mekanizması Topoizomeraz IV (parc, pare) Florokinolon DNA giraz (gyra, gyrb) Zhanel G. Can J Infect Dis. 1999;10:207. Heaton VJ, et al. AAC 2000; 44(11):

20 Kinolonlar - Farmakokinetik Lipofilik Oral biyoyararlanımları yüksek Proteinlere bağlanma oranları düşük Geniş dağılım hacmi ve yüksek doku penetrasyonu Granülosit ve makrofajlar içinde yüksek konsantrasyon Eliminasyon yarı ömürleri oldukça uzundur. Bu sayede günde bir veya iki kez kullanıma olanak sağlar.

21 Kinolonlar -Etki Spektrumu Kinolon Gramnegatif bakteri Gram-pozitif bakteri MDRSP Atipik bakteri Anaeroplar Gemifloksasin EVET EVET EVET EVET EVET Moksifloksasin EVET EVET EVET EVET EVET Levofloksasin EVET EVET EVET EVET HAYIR Ofloksasin EVET SINIRLI - EVET HAYIR Siprofloksasin EVET SINIRLI - EVET HAYIR

22 4. Kuşak Kinolonlar Etki Spektrumu Aerobik gram-pozitif mikroorganizmalar Streptococcus pneumoniae Staphylococcus aureus (çoğunlukla metisiline duyarlı suşlar) Streptococcus pyogenes Aerobik gram-negatif mikroorganizmalar Haemophilus influenzae Haemophilus parainfluenzae Moraxella catarrhalis Klebsiella pneumoniae (birçok suş, yalnızca orta derecede duyarlıdır) Klebsiella oxytoca Enterobacter spp Proteus vulgaris Acinetobacter spp Anaerop bakteriler Bacteroides spp. Clostridiıum spp Diğer mikroorganizmalar Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae Legionella pneumophila Konsantrasyona bağlı BAKTERİSİDAL Blondeau JM, et al. IJAA 2003; 22: Goldstein, et al. AAC 1999; 2231.

23 S. Pneumoniae suşlarına kinolonların in vitro etkinliği Ajan MDR suşlar Total n Aralık MİK 90 (mg/l) %S %I %R Gemifloksasin MDR 361 < Non- MDR 1,118 < Levofloksasin MDR > Non- MDR 1,118 < Moksifloksasin MDR 361 < Non- MDR 1,118 < Draghi DC et al. Int J Antimicrob Agents 2006;28:525

24 Levofloksasin Dirençli S.pneumoniae da etkinlik Jorgensen JH, et al. AAC 2000 ; 44(11):

25 Kinolonların Gram-negatiflere Karşı Etkinliği [MİK 90 (mg/l)] Siprofloksasin Levofloksasin Moksifloksasin H. influenzae Betalaktamaz ± M. catarrhalis Betalaktamaz ± E. coli P. aeruginosa >4 8 Blondeau JM. JAC 1999

26 9 klinik çalışma 36 TGP veya HGP Klinik başarı 27 / 36 (%77.8) Mikrob. Erad. 25 / 36 (%69.4)

27 Hastane Kökenli Pnömoni de Levofloksasin

28 TGP P.aeruginosa- Levofloksasin

29 Farmakokinetik

30 Kinolonlar Farmakokinetik Kinolon C max (μg/ml ) AUC (μgh/ml) t 1/2 (h) F (%) Proteine Bağlanma Gemifloksasin 320 mg/gün Moksifloksasin 400 mg/gün Levofloksasin 750 mg/gün 1,6 8, %55-% %50 8,6 91 8,8 99 %24-%38 F = oral biyoyararlanım Gee T, et al. JAC 2001; 47: Bhavnani SM, Andres DR. Pharmacotherapy 2005;25(5):

31 Levofloksasin Doku Penetrasyonu Vücut doku/sıvısı Doku/plazma oranı Seröz sıvı 1.0 Akciğer sıvısı 5.0 Bronş mukozası 1.2 Epiteliyal sıvı 1.7 Alveoler makrofaj 5.8 Balgam 1.6 Deri 1.1 İdrar 283 Nagai H, et al. Drugs. 1993;45(suppl 3):259

32 Moksifloksasin Doku Konsantrasyonları Konsantrasyon (mg / L veya mg / kg) Alveolar makrofajlar Epiteliyal sıvı Bronşiyal mukoza Serum S. pneumoniae ve M. catarrhalis için MIC 90 (0.12 mg/l) H. influenzae için MIC 90 (0.06 mg/l) Zaman (s) Soman et al. J. Antimicrob Chemother 1999, 44:

33 Gemifloksasin Doku Konsantrasyonları Beş gün, günde 320 mg gemifloksasin dozundan sonra, yaklaşık 2. saatte plazma, alveolar makrofajlar, epitel yüzey sıvısı ve bronş mukozasındaki ilaç konsantrasyonları Doku Konsantrasyon (± SD) Plazma 1.40 (0.442) μg/ml --- Plazma ile kıyaslamalı oran (± SD) Alveolar makrofaj 107 (77) μg/ml 90.5 (106.3) Epitel yüzey sıvısı 2.69 (1.96) μg/ml 1.99 (1.32) Bronş mukozası 9.52 (5.15) μg/g 7.21 (4.03) File Jr TM, Iannini PB. Today Ther Trends,

34 İlaç-ilaç Etkileşimi Besinler, süt ürünleri - Antasitler, demir, sukralfat + Teofilin - Digoksin - Glibenklamid - Warfarin - Ranitidin - Probenesid - Itrakonazol - Oral kontraseptifler -

35 İlaç Etkileşimi Gemifloksasin emilimini bozabilir Magnezyum veya aluminyum içeren antasidler Demir (ferröz sülfat) Çinko veya diğer metalleri içeren multivitaminler Didanozin Östrojen/progesteron kombinasyonu veya Simetidin ile birlikte uygulandığında, Gemifloksasin AUC ve Cmaks da klinik olarak anlamlı kabul edilmeyen azalmalar oluşmuştur.

36 Özel Hastada Kullanım Yaş ve cinsiyetin FK özelliklere etkisi yok Doz ayarlamasına gerek yok Kreatinin klirens Moksi > 30 ml/dk ; Gemi > 40 ml/dk Hafif ve orta düzeyde karaciğer bozukluğu Ağır karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalı.

37 Çocuklar, Gebelik ve Emzirme Solunum kinolonlarının çocuklarda, adolesanlarda (18 yaş altında), gebelerde veya emziren kadınlardaki etkinlik ve güvenliği saptanmamıştır. Siprofloksasin yavru hamsterlerde kıkırdak dejenerasyonu yapmıştır <18 yaş kullanımı önerilmez

38 Kontrendikasyon < 18 yaş Hamilelik Emzirme Doz ayarlaması Uyarılar Kreatinin klirens < 50 ml/dakika

39 Farmakokinetik / Farmakodinamik İndeksler

40 Farmakokinetik/ Farmakodinamik İndeksler Zaman- Konsantrasyon / Konsantrasyon-Etki Zaman - Etki AUC / MİK AUIC Cmak / MİK T>MİK

41 AUC ve MİK arasındaki ilişki Pla lazma konsantrasyonu C max (pik) AUC 24 AUC/MİK 24 = MİK üzerindeki süre AUC 24 MİK Yarılanma ömrü MİK C min (taban) Süre (saat)

42 Optimal PK/PD değerleri Optimal antimikrobiyal etki AUC // MİK gram pozitif >30-40 gram negatif >125 Direnç gelişiminde azalma C maks maks // MİK >8-10 AUC // MİK> 100

43

44 AUC /MİK ratios for S. pneumoniae 300 ( ) 250 serbest AUC/ UC/MİK (20 35) Cipro 750 mg q12h (25 42) Levo 500 mg qd (55 88) Levo 750 mg qd (80 133) Gati 400 mg qd Direncin önlenmesi ~AUC/MIC=100 Etkinlik ~AUC/MIC=35 Moxi 400 mg qd Doern GV. CID 2001: 33 (Supp 3): S and Ball P. The Quinolones 3rd. Ed; Ed: Academic Press pp1 31.

45 S. pneumoniae için Kinolon PK/PD parametreleri MİK 90 (mg/l) AUC 0-24 (mg/h/l) Serb. İlaç (%) Serb. AUC (%) Serb.AUC:MIC (mg/h/l) Siprofloksasin, 750mg b.i.d Levofloksasin, 500mg o.d Levofloksasin, 750mg o.d Gatifloksasin, 400mg o.d Moksifloksasin, 400mg o.d Wispelwey B CID 2005;41:127

46

47 S. Pneumoniae da direncin önlenmesi için geçerli FK/FD Parametreler MİK 90 (mg/l) MÖK (mg/l) T>MÖK (h) AUC:MİK (mg/h/l) Gemifloxacin Moxifloxacin Gatifloxacin Levofloxacin MIC = minimal inhibitory concentration MPC = mutant prevention concentration AUC = area under the plasma concentration curve T>MPC = time that the drug concentration is above the MPC Wispelwey B,CID 2005;41:127

48 Kinolonlar Onaylanan Endikasyonları Kinolon Hafif-Orta CAP ABECB Akut Bakteriyel Sinüzit Gemifloksasin Moksifloksasin Levofloksasin + + +

49 Florokinolon kullanımına karar verildiğinde; Farmakodinamik açıdan düşük düzeydeki florokinolonların kullanımı direnç gelişimi ve tedavi başarısızlıklarıyla ilişkilidir. Bu yüzden, florokinolon kullanımına karar verildiğinde optimal FK/FD değerlerine ulaşması en muhtemel molekül öncelikli olarak seçilmelidir. Sinus and Allergy Health Partnership. Antimicrobial treatment gudelines for acute bacterial rhinosinusitis. Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2004 ;130 (1).

50

51 Yeni Florokinolonlarda Sorunlar? Yan etki potansiyeli Aşırı kullanım Direnç gelişimi? Geniş Spektrumlu Kollateral Hasar? M. tuberculosis Diğer mikroorganizmalar

52 Yeni Florokinolonlarda Sorunlar? Hepatik yan etkiler Trovafloksasin Fototoksisite Sparfloksasin Lemofloksasin Kardiyak yan etkiler Grepafloksasin Hemolitik sendromlar Temofloksasin Döküntü Gemifloksasin

53

54 Kinolonların İstenmeyen Etkileri için Risk Faktörleri QTc uzaması Hipokalemi, hipomagnezemi Antiaritmik kullanımı Klas 1- kinidin, prokainamid.. Klas III- amiodaron, sotalol Tendon Problemleri KBY Birlikte kortikosteroid kullanımı >60 yaş SSS Etkisi Epilepsi Belirgin ateroskleroz

55 Moksifloksasin - Kardiyak Güvenilirlik Anlamlı QTc değişikliklerinin sıklığı - Moksifloksasin %2.8 - Klaritromisin %3.7 - Klaritromisin dışında karşılaştırılan tüm ilaçlar %2.2 Anlamlı QT uzaması olan hastalarda, aritmi ya da taşikardi saptanmamış Kardiyak reaksiyonlara bağlı ölüm görülmemiş

56 QTc uzaması / TdP Riski In-vitro Model Kontrol: Grepafloksasin Wedge preparation> Purkinje > HERG> izole kalp Sparfloksasin> eritromisin> moksifloksasin > telitromisin Lu HR, et al. Eur J Pharmacol 2007; 577:

57 TKP de Kardiyak Güvenlik Moksifloksasin n=192 (%) Levofloksasin n=195 (%) Kardiyak olay 16 (8.3) 10 (5.1) Geçici VT 14 (7.3) 10 (5.1) Monomorfik VT (>30 sn) 1 (0.5) - TdP - 1 (0.5) Morganroth J, et al. Chest 2005; 128:

58 Florokinolon Kullanımı ve Direnç, Kanada 4 % levo R Total fluoroquinolone use Levo use Moxi use 6 3,5 % 3 2,5 2 1,5 1 0,5 4 2 Rx / 10,000 popülasyon

59 Florokinolon Dirençli S.pneumoniae, Kanada 4 Moxifloxacin % resistant 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Levofloxacin Canadian Bacterial Surveillance Network, updated Feb 2008

60 Antibiyotik Kullanımı ve KOAH Etkeni S.pneumoniae da Direnç PCN = PENİSİLİN Sethi S,et al.46th ICAAC, 2006; Presentation NO: C2-0438

61 Antibiotic consumption and generation of resistance in S. pneumoniae: the paradoxical impact of quinolones Despite a continuous increase of 16% in quinolone consumption in Spain from 1997 to 2001, a continuous linear increase in the resistance rates to ciprofloxacin in S. pneumoniae was not observed There also was an inverse correlation between provincial consumption of quinolones and resistance to ciprofloxacin Garcia-Rey C et al. Clin Microbiol Infect 2006

62 Riedel S, et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2007; 26:

63 Mycobacterium tuberculosis? Non-tüberküloz ajanlar arasında etkili olanlar Florokinolonlar moxifloxacin = gatifloxacin > levofloxacin> ofloxacin Aminoglikozidler Makrolidler Oksazolidinon

64 Mycobacterium tuberculosis? Hem proliferatif, hem latent fazda etkili (1) MDR + FQ kullanımı direnç (2,3) S. FQ dirençli mutant 2x x10-8 (Pulmoner kavitede Hayvan deneyi destekliyor (4) 10 8 kob/ml MO var) 1)Garcia-Tapia A, et al. Chemother 2004; 50: )Ginsburg AS, et al. CID 2003; 37: )Huang TS, et al. JAC 2005; 56: )Ginsburg AS, et al. AAC 2005; 49:

65 M. tuberculosis izolatı Siprofloksasin, ofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin duyarlılığı (MİK) Hasta kayıtları

66 Direnç Oranları INAH %12.4 Rifampisin %6.2 Etambutol %6.2 Streptomisin %7.1 MDR %5 o Florokinolon %3.3 o %35.7 gyr A o %7.1 gyr B FQ-R %19

67 Tedavi-Direnç!!! Pulmoner kavitasyon Florokinolon alan % 8.3 P=0.047 Florokinolon almayan % 16 FQ direnci korele TB tedavisi Anti-tb direnç (MDR)

68 FQ lar arasında çapraz direnç Lancet Infect Dis, 2008 MDR-TB de kullanım direnç Ofloksasin ve siprofloksasin TB tedavisinde kullanılmamalı MDR ile infekte hastaları tanıyabilmek için moleküler yöntemler kullanılabilir.

69

70 Özet ve Ana Mesajlar: Kinolonlar alt solunum yolu infeksiyonlarının tedavisi için oluşturulan Ulusal kılavuzlarda yer almaktadır Seçimde PK/PD parametreler göz önüne alınmalıdır Tüberküloz tanı olasılıklı hastada dikkatle kullanılmalıdır MDR tüberkülozda kinolon direnci gelişiminde tüm kinolon kullanımı etkili olabilir.

YENİ ANTİBAKTERİYELLER. Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

YENİ ANTİBAKTERİYELLER. Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi YENİ ANTİBAKTERİYELLER Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi En Büyük 15 İlaç Şirketinin Ar-Ge Programlarındaki Yeni Moleküller Ajanın Eİndikasyonu ya da Tipi Sayısı Kanser 67

Detaylı

Yaşlı hastaların genç hastalar ile karşılaştırıldıklarında

Yaşlı hastaların genç hastalar ile karşılaştırıldıklarında Pnömoni Dr. Refik Mas, Dr. Levent Yamanel, Dr. A. Turan Işık, Dr. İlker Taşçı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kom. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yaşlı hastaların genç hastalar ile karşılaştırıldıklarında

Detaylı

Ketek 400 mg Film tablet

Ketek 400 mg Film tablet Ketek 400 mg Film tablet FORMÜLÜ Her filmtablet, 400 mg telitromisin, boyar madde titanyum dioksit (E 171), sarı demir oksit (E 172) ve kırmızı demir oksit (E 172) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

Yeni Antibakteriyeller. Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yeni Antibakteriyeller. Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yeni Antibakteriyeller Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD DAPTOMİSİN YETERLİK Daptomisin SINAVINA HAZIRLIK Streptomyces roseoporus dan elde

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. Akut sinüzit Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae veya Moraxella catarrhalis in neden olduğu

ÜRÜN BİLGİSİ. Akut sinüzit Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae veya Moraxella catarrhalis in neden olduğu 1. ÜRÜN ADI LEVOXİMED 250 mg Film Kaplı Tablet ÜRÜN BİLGİSİ 2. BİLEŞİM Etkin madde: Levofloksasin 250 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR LEVOXİMED film tablet levofloksasine duyarlı mikroorganizmaların etken

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ORCIPOL 500 mg/500 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ORCIPOL 500 mg/500 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ORCIPOL 500 mg/500 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: hidroklorür 554.92 mg (500 mg siprofloksasin e eşdeğer) Ornidazol 500 mg

Detaylı

Dr.TAMBAY TAŞKIN Sorumlu Müdür KISA ÜRÜN BİLGİLERİ

Dr.TAMBAY TAŞKIN Sorumlu Müdür KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. TIBBİ FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI CRAVİT 500 mg İ.V. ENFÜZYON ÇÖZELTİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ Beher 100 ml flakonda; Etkin Madde Adı Miktarı Eksez Doz (%) Levofloxacin Hemihydrate 512.460* 1

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI FLOTĐC 400 mg/200 ml Đ.V. Đnfüzyon Çözeltisi Đçeren Flakon

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI FLOTĐC 400 mg/200 ml Đ.V. Đnfüzyon Çözeltisi Đçeren Flakon KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI FLOTĐC 400 mg/200 ml Đ.V. Đnfüzyon Çözeltisi Đçeren Flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: 200 ml lik infüzyon çözeltisi, 400 mg siprofloksasine

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AZELTİN 200 mg/5 ml oral süspansiyon için kuru toz. 2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AZELTİN 200 mg/5 ml oral süspansiyon için kuru toz. 2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AZELTİN 200 mg/5 ml oral süspansiyon için kuru toz 2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Azitromisin dihidrat 209.64 mg/5 ml Yardımcı maddeler: Sakkaroz

Detaylı

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD Antibiyotik Duyarlılık Sonuçları Yeterli mi? Farmakokinetik Uygulanan ilaca vücudun etkisi Farmakodinamik

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Hamdi Murat TUĞRUL SEFAPERAZON-SULBAKTAM, İMİPENEM VE SEFEPİMİN ANTİBİYOTERAPİ

Detaylı

DORİPENEM. Prof.Dr.Gaye USLUER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD

DORİPENEM. Prof.Dr.Gaye USLUER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD DORİPENEM Prof.Dr.Gaye USLUER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD Direncin önemi Doripenem Etki mekanizması Etki spektrumu Fk&Fd özellikler Yan etkiler Kontrendikasyonlar

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CİFLOSİN 200 mg/100 ml İ.V. İnfüzyon Solüsyonu

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CİFLOSİN 200 mg/100 ml İ.V. İnfüzyon Solüsyonu KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CİFLOSİN 200 mg/100 ml İ.V. İnfüzyon Solüsyonu 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir flakon; 200 mg Siprofloksasin Yardımcı madde(ler): 900

Detaylı

Tavanic 500 mg i.v. Enfüzyon çözeltisi

Tavanic 500 mg i.v. Enfüzyon çözeltisi Tavanic 500 mg i.v. Enfüzyon çözeltisi FORMÜLÜ 100 ml enfüzyon çözeltisi; 500mg levofloksasine eşdeğerde 512.48 mg levofloksasin hemihidrat, 900mg sodyumklorür, 140mg hidroklorik asit, ad. ph= 4.8 sodyum

Detaylı

Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon. Hastane Kaynaklı Solunum Sistemi İnfeksiyonlarında Antibiyoterapi

Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon. Hastane Kaynaklı Solunum Sistemi İnfeksiyonlarında Antibiyoterapi Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon Hastane Kaynaklı Solunum Sistemi İnfeksiyonlarında Antibiyoterapi Tansu YAMAZHAN* * Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

AKILCI. ANTİBİYOTİK KULLANIM PRENSİPLERİ ve ANTİBİYOTİKLER

AKILCI. ANTİBİYOTİK KULLANIM PRENSİPLERİ ve ANTİBİYOTİKLER AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIM PRENSİPLERİ ve ANTİBİYOTİKLER Hazırlayan: Dr. Muammer MERTOĞLU Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Akhisar Devlet Hastanesi EKK Başkanı EKİM 2011 ÖNSÖZ Enfeksiyon

Detaylı

MİK Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu. Mikroorganizmanın üremesinin engellendiği en düşük ilaç konsantrasyonudur.

MİK Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu. Mikroorganizmanın üremesinin engellendiği en düşük ilaç konsantrasyonudur. MİK Deniz Gür MİK Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu Mikroorganizmanın üremesinin engellendiği en düşük ilaç konsantrasyonudur. MİK Sonuçlarının Klinik Yorumu Duyarlı: Enfeksiyon standart doz ile tedavi

Detaylı

ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI Antitüberküloz İlaçlar ve Etki Mekanizmaları ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI Y. Doç. Dr. Aykut Çilli Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya Tüberküloz

Detaylı

ANTİBİYOTİKLER: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI. Dr. Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

ANTİBİYOTİKLER: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI. Dr. Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD ANTİBİYOTİKLER: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI Dr. Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Antibiyotik keşifleri Antimikrobiklere direnç gelişmesi İlaç

Detaylı

Ventilatörle İlişkili Pnömonide Antibiyotik Tedavisinin Optimizasyonu

Ventilatörle İlişkili Pnömonide Antibiyotik Tedavisinin Optimizasyonu DERLEME/REVIEW Ventilatörle İlişkili Pnömonide Optimizing Antibiotic Therapy in Ventilator-Associated Pneumonia Murat DİZBAY 1 1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Antibiyotikler III. Uz. Dr. Reflat Özaras, Prof. Dr. Fehmi Tabak, Prof. Dr. Recep Öztürk

Antibiyotikler III. Uz. Dr. Reflat Özaras, Prof. Dr. Fehmi Tabak, Prof. Dr. Recep Öztürk .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Ak lc Antibiyotik Kullan m ve Eriflkinde Toplumdan Edinilmifl Enfeksiyonlar Sempozyum Dizisi No: 31 Kas m 2002; s. 55-82 Antibiyotikler III

Detaylı

HASTANEDE GELİŞEN PNÖMONİLER. Prof. Dr. Abdullah Sayıner Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.

HASTANEDE GELİŞEN PNÖMONİLER. Prof. Dr. Abdullah Sayıner Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. HASTANEDE GELİŞEN PNÖMONİLER Prof. Dr. Abdullah Sayıner Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. ÇIKAR ÇATIŞMALARI Abdi İbrahim Bayer Biofarma Glaxo Smith Kline İbrahim Ethem Pfizer Sanofi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORMU Film Tablet Oblong şeklinde bir yüzü çentikli, bir yüzünde LARİCİD yazısı bulunan sarı renkli film tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORMU Film Tablet Oblong şeklinde bir yüzü çentikli, bir yüzünde LARİCİD yazısı bulunan sarı renkli film tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BESERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LARİCİD 500 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Klaritromisin 500.0 mg Yardımcı madde: Sodyum nişasta glikolat 35.0 mg Yardımcı

Detaylı

Dirençli Gram Pozitif Bakterilerde Kombinasyon Tedavisi Dr. Nurcan Baykam

Dirençli Gram Pozitif Bakterilerde Kombinasyon Tedavisi Dr. Nurcan Baykam Dirençli Gram Pozitif Bakterilerde Kombinasyon Tedavisi Dr. Nurcan Baykam Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Birleşmiş Milletler Raporu 2050 yılında dünyada 2

Detaylı

ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONTROLÜ VE ANTİBİYOTİK PROFLAKSİ REHBERİ

ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONTROLÜ VE ANTİBİYOTİK PROFLAKSİ REHBERİ KOD:ENF.RH.01 YAYIN TRH:EKİM 2013 REV TRH: REV NO: Sayfa No: 1 / 20 ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONTROLÜ VE HAZIRLAYAN: ENFEKSİYON KONTROL HEKİMİ KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ ONAYLAYAN: BAŞHEKİM KOD:ENF.RH.01

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI MRSACĐN 50 mg Đ.V. Đnfüzyon Đçin Liyofilize Toz Đçeren Flakon

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI MRSACĐN 50 mg Đ.V. Đnfüzyon Đçin Liyofilize Toz Đçeren Flakon Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM a bildirmeleri beklenmektedir.

Detaylı

Yavuz İlaç Ecza Deposu Medikal Ürünler San. ve Tic. A. Ş. Proxacin 750 mg 14 Film Tablet. PROXACİN 750 mg FİLM TABLET

Yavuz İlaç Ecza Deposu Medikal Ürünler San. ve Tic. A. Ş. Proxacin 750 mg 14 Film Tablet. PROXACİN 750 mg FİLM TABLET PROXACİN 750 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ Proxacin 750 mg Film Tablet; her bir film tablette 750 mg siprofloksasin e eşdeğer siprofloksasin hidroklorür monohidrat ve yardımcı madde olarak titanyum dioksit içerir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Hazırlanmış süspansiyonun her 5 ml sinde 180 mg (36 mg/ml) seftibuten bulunur.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Hazırlanmış süspansiyonun her 5 ml sinde 180 mg (36 mg/ml) seftibuten bulunur. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ CEDAX Oral süspansiyon için toz 36 mg/ml 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Hazırlanmış süspansiyonun her 5 ml sinde 180 mg (36 mg/ml) seftibuten

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g (1.046 g ertapenem sodyum olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g (1.046 g ertapenem sodyum olarak) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI INVANZ 1 g. IM/IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Ertapenem 1 g (1.046 g ertapenem sodyum olarak)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEFRİDEM 0.5 g i.m. enjeksiyon için toz içeren flakon 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEFRİDEM 0.5 g i.m. enjeksiyon için toz içeren flakon 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFRİDEM 0.5 g i.m. enjeksiyon için toz içeren flakon 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir flakon 500 mg seftriakson a eşdeğer miktarda seftriakson

Detaylı