Çocuk Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi, İZMİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuk Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi, İZMİR"

Transkript

1 FENİLKETONÜRİ Doç. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi, İZMİR Kalıtsal olarak kanda fenilalanin (FA) artışı; otozomal resesif geçiş gösteren, fenilalanin hidroksilaz (PAH) enzim eksikliği ya da bu enzimin kofaktörü olan tetrahidrobiopterin metabolizması bozuklukları sonucunda görülmektedir (Şekil 1). PAH enziminin geni 12 kromozomdadır ve bugüne kadar >500 allel tespit edilmiştir. Fenilketonüride (FKÜ) klinik olarak kognitif gelişim ve fonksiyonlarda gerilik görülürken metabolik olarak da kanda fenilalanin düzeyi artmaktadır. Fenilketonüri 1934 yılında, Asbjorn Fölling tarafından Norveçli bir ailenin iki çocuğunda phenylpiruvic oligophrenia adıyla tanımlanmıştır te FKÜ de diyetle alınan fenilalaninin kısıtlanması ile zeka geriliğinin önlendiği bildirilmiş, 1963 yılında ise Gutrie testi ile yenidoğanlarda topuk kanından FKÜ taraması tanımlanmıştır. Bu gelişmelerden sonra yenidoğan tarama programı FKÜ nin erken tanınması ve hastaların mental retardasyondan korunması için tüm dünyada yaygınlaştırılmıştır. 21. yüzyılın ilk 10 yılı için, FKÜ hastalığı diyet tedavisinin yanı sıra bazı tiplerinin ilaçla tedavi edilebildiği bir hastalık olarak tanımlanabilir. Klasik FKÜ nin görülme sıklığı dünyada 1:10 000, ülkemizde 1:4500 dir. Her yıl ülkemizde çocuk bu hastalıkla doğmaktadır. Ülkemizde her kişiden biri bu hastalığı taşımaktadır. Bu hastalığın prenatal tanısı mümkündür.

2 Gıdalardan gelen protein FENİLALANİN Kaslardan gelen protein Fenilalanin hidroksilaz TİROZİN Feniletilamin Fenilpiruvat 6-OH-Oksopropil tetrahidropiterin GTP 6-piruvoil tetrahidropiterin Dihidroneopiterin trifosfat Neopiterin (idrar) 6-Laktoil tetrahidropterin Fenillaktat BH 4 BH 2 Fenilasetat Glutamin 4-OH-fenilasetat Fenilasetilglutamin Şekil 1. Fenilalanin metabolik yolağı Klasik FKÜ de plazma FA düzeyi: >20 mg/dl ve idrarda fenilketonlar (fenilpiruvat, fenilasetat) bulunmaktadır. Hiperfenilalanineminin (HPA) hafif formlarında ise plazma FA düzeyi: 2-20 mg/dl ve idrarda fenilketonlar yoktur. Kofaktör tetrahidrobiopterin (BH 4 ) eksikliğine bağlı hiperfenilalaninemiler, guanozin trifosfat siklohidrolaz eksikliği, 6-piruvoiltetrahidropiterin sentaz eksikliği, dihidropiteridin redüktaz eksikliği, karbinolamin dehidrataz eksikliğidir. Hiperfenilalanineminin eşlik etmediği tetrahidrobiopterin bozuklukları da tanımlanmıştır.

3 KLASİK FENİLKETONÜRİDE KLİNİK BULGULAR Fenilketonürili bebekler doğumda normaldirler. Bazı vakalarda pilor stenozu ile karışabilen inatçı kusmalar tanımlanmıştır. Hasta büyüdükçe nörolojik bulgular kendini göstermeye başlar. Yavaş gelişen mental retardasyon, çevreye ilgisizlik, hiperaktif derin tendon refleksleri ile beraber hipertonisite, hiperaktivite, amaçsız hareketler, ritmik sallanma ve atetoz, %25 hastada nöbet, %50 sinden fazlasında EEG anormallikleri ve mikrosefali önemli bulgularındandır. Bu hastaların daha açık cilt ve göz renklerine sahip oldukları, bazen seboreik veya ekzematoid, skleroderma benzeri deri lezyonları olduğu bilinmektedir. Tedavi edilmeyen vakaların vücut sıvılarında küf kokusu vardır. Geniş aralıklı dişlerle birlikte mine hipoplazisi ve belirgin maksilla, büyüme geriliği görülebilir. Hafif HPA, Non-PKU HPA vakaları asemptomatik kalabilirler ancak bu vakalarda yaşla ilerleyen beyin hasarı görülebilir. FENİLKETONÜRİ TARAMA PROGRAMI Yenidoğanlarda farklı yöntemlerle FKÜ taranabilmektedir. Yaygın olarak dünyada ve ülkemizde Gutrie testi kullanılmaktadır. Bu testin duyarlılığı >%90, yalancı pozitiflik oranı <%1 dir. Türkiye de fenilketonüri tarama programı tarihinden itibaren neonatal tarama programı adı altında Sağlık Bakanlığı tarafından konjenital hipotiroidi ile birlikte sürdürülmektedir. Taramada pozitif sonuç 2-4 mg/dl dir. Tarama ile klasik fenilketonüri, Kalıcı HPA ler, Geçici HPA vakaları tespit edilebilmektedir. Hangi yaşta olursa olsun, mental retarde veya nedeni bilinmeyen hiperaktivite, agresyon, kendine dönük yıkıcı davranışları olan, pikası bulunan vakalarda FKÜ akılda bulundurulmalıdır.

4 KLASİK FENİLKETONÜRİDE TANI Demir-3-klorür testi ile idrarda fenilpiruvat atılımının gösterilmesi, kanda fenilalanin artışının belirlenmesi ve sık görülen mutasyonların bakılması ile tanı konmaktadır. FENİLKETONÜRİ TEDAVİSİ Ömür boyu, hassasiyetle sürdürülen, programlı ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Amaç kan FA düzeyini düşürmek veya normale indirerek nörolojik hasarı önlemektir. Tedaviye mümkün olan en erken sürede (postnatal ilk hafta içinde) başlanmalıdır. Halen kür edici bir tedavisi olmamakla birlikte beyin üzerine etkilerini önleyecek tedavi seçenekleri vardır. Düşük fenilalanin içeren diyet, büyük nötral amino asitlerin (LNAAs) diyete eklenmesi, sentetik BH 4 ile tedavinin yanı sıra enzim ve gen tedavisi de gündemdedir. Kan fenilalanin düzeyi >10mg/dL olan her vaka tedavi edilmelidir. Düşük fenilalanin içeren diyet tedavisi en geçerli tedavi yöntemidir. Diyet tedavisinde fenilalanin içermeyen formulalar, tıbbi besinler kullanılır ve günlük fenilalanin ihtiyacı için doğal besinler diyete eklenir. Hedeflenen kan FA düzeyi yenidoğan-12 yaş için 2-6 mg/dl,12 yaş üzeri için 2-15 mg/dl dir. Diyet tedavisi almakta olan bir hastada yüksek FA düzeylerinin nedenleri; enfeksiyonlar, travmalar, cerrahi girişimler sonucu artmış katabolizma, diğer esansiyel amino asitlerin ve/veya enerjinin yetersiz alınması, büyüme hızının yavaşlaması sonucu azalmış FA gereksinimi ve tedaviye uyumun iyi olmamasıdır. Normalden düşük FA düzeylerinin nedenleri ise; büyümenin hızlanmasına bağlı FA gereksiniminde artış, enfeksiyonları izleyen anabolik dönem, diyetin iyi anlaşılamaması veya bebeğin verilen besinleri reddetmesi sonucu yetersiz alımdır. Diyet tedavisi sırasında hasta yeterli miktarda FA tüketmediğinde ciddi FA eksikliği gelişebilir. Bu durumda; büyüme geriliği, protein-enerji malnütrisyonu, deri döküntüleri,

5 megaloblastik anemi, kemik iliği prekürsör hücrelerinde vakuolizasyon, osteolitik lezyonlar, konvulziyon, ishal, saç dökülmesi ve sonunda ölüm görülür. Diyet tedavisi kesildiğinde kognitif fonksiyonlarda bozulma, konsantrasyon süresinde kısalma, unutkanlık, depresyon, anksiyete, agorafobi, benlik saygısında azalma ve ani gelişen dismiyelinizasyonla karakterize nörolojik tablolar gelişebilir. Büyük nötral amino asitlerle (LNAAs) tedavi tirozin, izolösin, lösin, valin, triptofan, metiyonin, histidin gibi büyük nötral amino asitlerin fenilalanini parankim hücrelerine taşıyan sistem (L-tip taşıyıcı-na+bağımsız) için yarışmaları esasına dayanır. Bu taşıma sistemi kanbeyin bariyeri için de geçerlidir. Fenilalaninden kısıtlı diyet ile birlikte LNAA verilmesi güvenli ve etkin bir tedavi yöntemidir. BH4 ile tedavi (6-R-erythro-5,6,7 tetrahydrobiopterin) fenilalaninden kısıtlı diyetle birlikte veya tek başına ancak BH 4 yükleme testine cevap veren, PAH geninde belirli mutasyonları olan Hafif HPA ve FKÜ vakalarında uygulanabilmektedir. Enzim yerine koyma tedavisi: Fenilketonüri fare modellerinde rekombinant fenilalanin amonyak liyaz (PAL) enzimi kullanılarak fenilalanini amonyak ve trans-cinnamic asit e çevirmektedir. Bu enzim kofaktöre ihtiyaç duymamaktadır. Az miktarda oluşan amonyak ve trans-cinnamic asit daha az toksiktir. PAL oral ya da enjeksiyon yoluyla fare modellerinde denenmektedir. Gen tedavisi FKÜ fare modellerinde denenmektedir. Dihidropteridin redüktaz eksikliği tedavisinde, fenilalaninden kısıtlı diyet tedavisiyle kan FA düzeyi normal sınırlarda tutulmaya çalışılır, çünkü bu hastaların fenilalanin yüksekliğine hassasiyetleri fazladır. Diyet tedavisine ek olarak nörotransmitter prekürsörü olan L-Dopa ve 5-hidroksitriptofan da tedaviye eklenir. Bu hastalarda trimetoprim sülfametoksazol ve metotreksat, dihidropteridin redüktaz enzimini inhibe ederek kan FA düzeyini arttırabileceğinden kullanılmamalıdır.

6 Fenilketonürili hastaların izleminde belirli aralıklarla entelektüel, nörolojik, nöropsikolojik, davranışsal incelemeler yapılmalıdır (Tablo I). Fenilketonüride prognoz tanı alıp tedaviye başladığı yaş ve mutasyon tipi ile ilişkilidir. Tablo I. Fenilalanin hidroksilaz eksikliğinde izlem Yaş Biyokimyasal izlem* Klinik izlem Entellektüel ve kişilik gelişimi 0-3 ay 1-3 ayda bir 4-12 ay 1-3 ayda bir 1-2 yıl 2-6 ayda bir 2-3 yıl 2-6 ayda bir 4-6 yıl 14 günde bir 3-6 ayda bir 7-9 yıl 14 günde bir 6 ayda bir yıl Aylık 6 ayda bir yıl Aylık 6 ayda bir Adölesan/Erişkin Aylık-2 ayda bir 6-12 ayda bir Maternal FKÜ Haftalık İki ayda bir *Biyokimyasal izlemde kan fenilalanin ve tirozin düzeyi bakılır Maternal fenilketonüri/hpa Yüksek kan FA düzeylerinin neden olduğu, gelişen fetüste kalıcı hasara neden olan metabolik bir embriyopatidir. Fetüste mikrosefali, mental retardasyon, kalp anomalileri, düşük doğum ağırlığı görülmektedir. Fenilketonürili ya da HPA li her kadın gebelik boyunca hatta, prekonsepsiyonel dönemde tedavi edilmelidir. Konsepsiyondan en az üç ay önce kan FA düzeyinin <6mg/dL olması, Kan FA düzeyinin haftada iki kez ya da en az hafta bir kez kontrol edilmesi, B 12, folik asit gibi diğer vitamin ve nutrient alımına özen gösterilmesi, anne adayına psikososyal destek verilmesi sağlanmalıdır.

7 Kaynaklar 1. Scriver CR. The PAH gene, phenylketonuria, and a paradigm shift. Hum Mutat 2007;28: Bickel H. The effects of a phenylalanine-free and phenylalanine-poor diet in phenylpyruvic oligophrenis. Exp Med Surg 1954;12: Blau N, Burgard P. Disorders of Phenylalanine and Tetrahydrobiopterin Metabolism. In Blau N, Hoffmann JL, Clarke JTR (eds): Physician s Guide to the Treatment of Metabolic Diseases. Berlin: Springer, pp 25-34, Coşkun T. Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Ankara: Alp Ofset Matbaacılık, pp , Giovannini M, Verduci E, Salvatici E, Fiori L, Riva E. Phenylketonuria: Dietary and therapeutic challenges. J Inherit Metab Dis 2007; 30: Büyükgebiz B, Öztürk Y. Doğumsal metabolik hastalıklarda beslenme. Klinik Çocuk Forumu 2002;2:38-44.

METABOLİK HASTALIKLARDA BESLENME

METABOLİK HASTALIKLARDA BESLENME METABOLİK HASTALIKLARDA BESLENME Hazırlayan Prof. Dr. Gülden Köksal Dr. Dyt. Hülya Gökmen Özel Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

Anne Sütü ve Kistik Fibrozis

Anne Sütü ve Kistik Fibrozis Anne Sütü ve Kistik Fibrozis Yaşa göre beslenme önerileri Beslenme tedavisinde temel kavramlar ve bileşenler çocuk solunum yolu hastalıkları ve kistik fibrozus derneği - www.kistikfibrozis.com Hazırlayanlar

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 147 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:147-152 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Detaylı

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI Doç. Dr. Mehmet A. OSMANAĞAOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Trabzon

Detaylı

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLER Vitaminler, vücudun normal metabolizması için küçük miktarda gerekli olan ve vücudun hücrelerinde yapılamayan organik bileşiklerdir.

Detaylı

Fenilketonüri Tarama Program

Fenilketonüri Tarama Program .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Sa lam Çocuk zlemi Sempozyum Dizisi No: 35 Ekim 2003; s. 65-71 Fenilketonüri Tarama Program Uz. Dr. Çi dem Aktu lu Zeybek KALITSAL METABOL

Detaylı

K VİTAMİNİNE BAĞLI FAKTÖRLERİN BİRLİKTE EKSİKLİĞİ

K VİTAMİNİNE BAĞLI FAKTÖRLERİN BİRLİKTE EKSİKLİĞİ ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 K VİTAMİNİNE BAĞLI FAKTÖRLERİN BİRLİKTE EKSİKLİĞİ X. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU K VİTAMİNİNE BAĞLI FAKTÖRLERİN BİRLİKTE EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU K VİTAMİNİNE

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 157 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:157-174 ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi AVRUPA VE TÜRKİYE GENELİNDE EN SIK GÖRÜLEN 50 HASTALIK VE HASTA YAKINLARINA YÖNELİK HASTALIK YÖNETME REHBERİ Bu çalışma bir AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LdV Ortaklık Projeleri türünde çok ortaklı bir

Detaylı

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. CHECK UP Pendik Sapağı Pendik Sahil Işıklar Pendik İlçe REMEDY HOSPİTAL Check up nedir? SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. SİZİ AVANTAJLI CHECK UP PAKETLERİNDEN YARARLANMANIZ

Detaylı

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler.

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler. For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFIRI Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan

Detaylı

KONUŞMA ÖZETLERİ AÇILIŞ PANELİ (PANEL 1) Bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele programları Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nafiz BOZDEMİR Konuşmacılar: Doç. Dr. Adem ÖZKARA Uzm. Dr. A. Refik İMAMECİOĞLU Doç.

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uz. Dr. Sami Hatipoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi ve Aile Hekimliği Koordinatörü SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ

Detaylı

VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. A. Muzaffer DEMİR VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (Uzmanlık Tezi) Dr. Şafak

Detaylı

Lityumun Metabolik Yan Etkileri Metabolic Side Effects of Lithium

Lityumun Metabolik Yan Etkileri Metabolic Side Effects of Lithium PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010; 2(1):26 51 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Lityumun Metabolik Yan Etkileri Metabolic Side Effects of Lithium Özlem Donat Eker

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS 50. Türk Pediatri Kongresi P-00 Saçlı deride lokalize şişlik ile acil polikliniğine başvuran kız hasta: Olgu sunumu Çisem Aksu Limon, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin,

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

VI. FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VI. FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR X EKSİKLİĞİ VI. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR X EKSİKLİĞİ Dr. Tuğba Belgemen ve THD Hemofili Bilimsel Alt Komitesi

Detaylı

Kurban bayramınız kutlu olsun...

Kurban bayramınız kutlu olsun... ULUSLARARASI KALİTE GÜVENCESİ www.duzen.com.tr LABORATUVARLAR GRUBU GÜVENİNİZLE TAMAMLANAN 3 5 Y I L Bülten YIL: 15 SAYI: 47 KASIM 2010 Kurban bayramınız kutlu olsun... Editörden Dr. Yahya Laleli En büyük

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI En sık görülen metabolik bozuklardan biri olan Diyabetes Mellitus, insülin sekresyonu ve/veya insülin aktivitesindeki defektler sonucu gelişen kronik hiperglisemi

Detaylı

sa lık 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet

sa lık 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 sa lık Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet Kış Aylarında KOAH Yenidoğan Sarılığı Bademcik ve Geniz Eti İçindekiler 2 içindekiler 05

Detaylı