EK PROTOKOL COLGATE GRUBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK PROTOKOL COLGATE GRUBU"

Transkript

1 20 OCAK 2012 EK PROTOKOL COLGATE GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında akdedilmiş bulunan ve 01/01/ /01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan Kurumsal Sağlık Sigortası Poliçelerinin Özel Şartlarına ek olarak düzenlenen protokol aşağıdaki gibidir 1) İş bu ek protokolde belirtilen maddeler dışında kalan konularda Kurumsal Sağlık Sigortaları 01/08/2011 tarihli Özel Şartlar geçerlidir. 2) 31/12/ /12/2011 dönemi COLGATE GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası kapsamına bir önceki sigorta şirketinden transfer edilerek geçiş olarak dahil edilen kişilerden (çalışan ve bağımlılarından) Kurumsal Sigortalar Başvuru Formu alınmamış olup, Diğer Sigorta Şirketinde mevcut sigortalılık şartları (muafiyet, ek prim, limit, yenileme garantisi) Yapı Kredi Sigorta da da aynı şekilde devam ettirilmiş ayrıca risk değerlendirmesi yapılmamıştır. COLGATE GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası kapsamına yeni girişlerde ise mevcut Risk Kabul Yönetmeliği gereğince değerlendirme yapılacak olup, sigortalanabilir durumda olan kişilerin mevcut rahatsızlıkları için muafiyet, ek prim ya da limit uygulanabilecektir. Poliçeye yıl içerisinde girişi yapılacak Şirket Çalışanlarının ve Bağımlılarının (eş ve çocuklar) daha önce bir diğer sigorta şirketinde sağlık poliçesi olması ve Şirketimizdeki COLGATE GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası poliçelerine diğer sigorta şirketindeki poliçesinin bitiş tarihi itibariyle en geç 30 gün içerisinde kesintisiz geçiş yapması durumunda, Diğer Sigorta Şirketinde mevcut sigortalılık şartları (muafiyet, ek prim, limit, yenileme garantisi) Yapı Kredi Sigorta da da aynı şekilde devam ettirilecek, ayrıca risk değerlendirmesi yapılmayacaktır. Ancak belirtilen sürede geçiş yapamayan kişiler ise Şirketimizde ilk kez sigortalanan kişilerle aynı haklara sahip olacaktır. Bu kişiler için mevcut risk kabul yönetmeliği gereğince risk değerlendirmesi yapılacak olup sigortalanabilir durumda olan kişilerin mevcut rahatsızlıkları için muafiyet, ek prim ya da limit uygulanabilecektir. 3) COLGATE GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası poliçelerinde Kurumsal Sağlık Sigortası Özel Şartlarının; 15. Maddesinin 16. bendinde tanımlı İstisnalar için bekleme süresi 9 ay dır. Septum Deviasyonu ve Konka Hipertrofisi ameliyat giderleri için bekleme süresi 9 ay dır. 2A Maddesinin 3. bendinde tanımlı Aile Planlaması Teminatına ilişkin sağlık giderleri için de bekleme süresi 9 ay dır. Ayrıca bir önceki sağlık poliçesinde Aile Planlaması Teminatı olan kişinin geçiş sırasında hamile olması durumunda doğum giderleri 2 aylık bekleme süresi sonunda karşılanacaktır. Bu Ek Protokolün 2. maddesinde belirtildiği şekilde geçiş hakkını elde eden sigortalıların bekleme süreleri hesaplanırken sona eren sağlık sigorta poliçesindeki kesintisiz olarak sigortalandıkları giriş tarihi dikkate alınacaktır. 1/7

2 4) Şirketimizdeki COLGATE GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası Poliçelerine 31/12/2010 tarihi itibariyle bir önceki sigorta şirketindeki sağlık sigortası poliçesinden transfer edilerek geçiş yapan sigortalıların kazanmış olduğu Yenileme Garantisi hakları aynı şekilde devam ettirilmiş olup bu kişilerin Yenileme Garantisi haklarının geçerli olabilmesi için; Şirketimizdeki COLGATE GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası Poliçelerinden ayrılarak en geç 15 gün içerisinde Şirketimizdeki Can Sağlığı Sigortası Poliçesine COLGATE GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası Poliçesinde kayıtlı tüm aile bireyleriyle birlikte geçiş yapmış olması ve bu başvuru sırasında bir önceki sigorta şirketi tarafından kişilere verilmiş olan Yenileme Garantisi Sertifikasının bir kopyasının da Şirketimize iletilmiş olması ve sözkonusu Sertifikada kişinin Yenileme Garantisine hak kazandığı tarihin açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir. Bu durumdaki kişilerin Yenileme Garantisi şartını belirleyecek olan Tıbbi Risk Değerlendirmesi bir önceki sigorta şirketinde Yenileme Garantisine hak kazanılan tarihe kadar oluşan rahatsızlıklar incelenerek yapılacak ve gerekirse hastalık muafiyeti ve/veya ek primi uygulanabilecektir. Bir önceki sigorta şirketinde Yenileme Garantisine hak kazanılan tarihten sonra ortaya çıkan rahatsızlıklar bu değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. Sözkonusu Yenileme Garantisi Sertifikasının Şirketimize ibraz edilememesi durumunda ise mevcut Risk Kabul Yönetmeliğimiz gereğince değerlendirme yapılacaktır. Bir önceki sigorta şirketinde Yenileme Garantisine hak kazanamamış olan sigortalıların ilk Yenileme Garantisi değerlendirmesi; Yapı Kredi Sigortadaki ilk yılın sonunda, bir önceki sigorta şirketinde en az 2 yıl kesintisiz sigortalı olan kişiler için aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde yapılacaktır. Ancak bu değerlendirmenin yapılabilmesi için bir önceki sigorta şirketinin Yenileme Garantisi değerlendirmesine hak kazanamamış sigortalıların sağlık gideri/prim oranı bilgilerini Yapı Kredi Sigorta A.Ş ye iletmesi gerekmektedir. Bir önceki sigorta şirketinin Yenileme Garantisi değerlendirmesine hak kazanamamış sigortalıların sağlık gideri/prim oranı bilgilerini Yapı Kredi Sigorta A.Ş ye iletmemesi durumunda ve Yapı Kredi Sigorta Kurumsal Sağlık Sigortası kapsamına yeni girişlerde; aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde Şirketimizdeki Can Sağlığı Sigortası Poliçesine geçiş halinde kullanılmak üzere Yenileme Garantisi hakkı verilecektir. Kurumsal Sağlık Sigortası Poliçesi kapsamında sigortalı olan Sigortalı Şirket çalışanlarına ve ailelerine, aşağıda belirtilen şartların sağlanması halinde Can Sağlığı Sigortası Poliçesine geçişte kullanılmak üzere; sigortaya giriş yaşının 50 nin üzerinde olması durumunda 75 yaşına kadar, 50 nin altında olması durumunda ise ömür boyu Yenileme Garantisi hakkı verilir. Sigortalının kesintisiz olarak 3 yıl boyunca Şirketimizdeki Kurumsal Sağlık Sigorta Poliçesini devam ettirmesi. Ailenin son 3 yıl veya tüm yıllardaki toplam sigortalılık dönemine ait ortalama sağlık gideri/prim oranının (poliçeleşme sırasındaki güncel sağlık gideri/prim oranı dikkate alınmak şartıyla) %60 veya altında olması (sağlık gideri/prim oranı hesaplanırken sigortalı bazında değil, ailenin toplam sağlık gideri ve yine ailenin toplam primi dikkate alınır), Yenileme garantisi değerlendirmesi yapıldığında sigortalının 61 yaşın altında olması. Yenileme Garantisi şartını belirleyecek olan Tıbbi Risk Değerlendirmesi ise kişinin Şirketimizdeki Can Sağlığı Sigortası Poliçesine geçişi sırasında aşağıda belirtilen şekilde yapılır: Kişinin COLGATE GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası Poliçesinde sigortalı olma aşamasında uygulanan hastalık muafiyeti ve/veya ek primi ya da teminatlara uygulanan limiti aynı şekilde devam ettirilir. Ayrıca; kişinin Yenileme Garantisine hak kazandığı tarihe kadar oluşan ve Şirketimizin bilgisi dahilinde olan rahatsızlıkları incelenerek gerekirse hastalık muafiyeti ve/veya ek primi ya da teminatlara limit uygulanır; belirtilen tarihten sonra ortaya çıkabilecek rahatsızlıklar ise kritik hastalık olsa bile tıbbi risk değerlendirmesinde dikkate alınmaz. 2/7

3 Sigortalı Şirket çalışanları ve aile bireyleri kazanmış oldukları Yenileme Garantisi hakkını; çalışanın Şirketinden emekli olması, istifa etmesi, işten çıkarılması durumlarında poliçeden çıkışının gerçekleşmesi veya ilgili Şirketin hiçbir sigorta şirketinde sağlık poliçesi yaptırmama kararı vermesi durumunda Can Sağlığı Sigortası poliçesine geçişte kullanmak üzere saklı tutar. Sigortalı Şirket çalışanlarının ve aile bireylerinin bu hakkı kullanabilmeleri için, sigortalılık döneminde sağlık sigortasına herhangi bir şekilde ara vermemiş olması, poliçe veya eklerinde aksi belirtilmedikçe, geçiş talebinin kişinin kurumsal poliçeden çıkış tarihinden veya kurumsal poliçenin hiçbir sigorta şirketinde yenilenmemesi durumunda ise poliçe bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmış olması gerekmektedir. Sigorta ettiren Şirketin poliçesini, Yapı Kredi Sigorta dışında başka bir sigorta şirketinde yenileme kararı vermesi durumunda, Şirketimiz Can Sağlığı Sigortası poliçesine geçiş talebinde değerlendirilmek üzere verilen bu Yenileme Garantisi hakkının geçerliliğini kaldırma hakkını saklı tutar. Bu dönemde, sigortalı teminat kapsamını genişletmek istediği takdirde, Sigortacı yenileme taahhüdünü yeniden değerlendirir. Sigortacının yenileme taahhüdünde bulunduğu sağlık poliçesi, poliçenin yenilendiği tarihte yürürlükte olan genel ve özel şartlara tabidir. Yenileme Garantisi kişiye özel olarak, bu hakkı kazanmış Sigortalı Şirket çalışanlarına ve aile bireylerine aittir. Aile bireylerinden Yenileme Garantisine hak kazanamamış olanlar, diğer bireylerin hak kazanmalarını gerekçe göstererek bu hakkın kendilerine de verilmesini talep edemezler. Can Sağlığı Sigortasının Yenileme Garantisi sigortalının sağlık riskleri değerlendirilerek şartlı veya şartsız olarak verilmektedir. 5) Poliçe başlangıcında girişi bildirilen ve zorunlu olan bağımlı (eş ve çocuklar) dışında, poliçeye yıl içerisinde isteğe bağlı olarak bağımlı (eş ve çocuk) girişi kabul edilmeyecektir. Firmanın talep etmesi halinde poliçeye yıl içerisinde; İşe yeni başlayan kişiler ve bağımlıları dahil edilebilecektir. Ancak; bağımlı girişi talebinin de işe yeni giren kişinin poliçeye giriş talebiyle aynı anda/eş zamanlı olarak yapılması gerekmektedir, aksi durumda bağımlı girişi yapılamayacaktır.. Yeni evlenen sigortalıların eşleri evlilik tarihi itibariyle dahil edilebilecektir. Ancak giriş talebinin evlilik tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılmış olması gerekmektedir, bu sürenin aşılması durumunda eş girişi bir sonraki poliçe yenileme yılına kadar yapılamayacaktır. 6) Poliçe özel ve genel şartlarına uygun olarak karşılanan ameliyat ve yoğun bakım gerektiren tedaviden sonra iki ay içerisinde başlayan ve tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi giderleri; ayakta ve yatarak gerçekleşmiş olmalarına bakılmaksızın, poliçede tanımlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Teminatı kapsamında yıllık TL limitle %100'lü olarak karşılanır. Bu güvence; sadece yurt içinde geçerli olup, Telemed24 hizmet ağı dışındaki sağlık kurumlarında TTB Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlıdır. Diğer fizik tedavi giderleri, poliçede tanımlı Fizik Tedavi Teminatı nın limiti ve ödeme yüzdesi doğrultusunda karşılanır. Telemed24 hizmet ağı dışındaki sağlık kurumlarında gerçekleşen bu teminat kapsamındaki giderler, TTB Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlıdır. 7) Sigortalının yatarak tedavi sonrasında tedavisini yürüten doktor tarafından evde uygulanması istenen bakım planının, sigortalının hastaneden taburcu olurken Yapı Kredi Sigorta A.Ş ye gönderilmesi ve bakım planının Yapı Kredi Sigorta A.Ş. tarafından onaylanması şartıyla; taburcu olunan tarihten itibaren oluşan tedavi giderleri Evde Bakım Teminatı kapsamında yılda 8 hafta ile sınırlı olmak üzere limitsiz ve %100 lü olarak karşılanır. 3/7

4 8) Sigorta başlangıç tarihinden sonra, kaza sonucu ortaya çıkan bir durumun gerektirmesi durumunda, resmi kurumlarca düzenlenmiş kaza raporunun ibraz edilmesi şartıyla, suni uzuv (göz, el, kol, bacak) giderleri hastalık başına TL limitle %100 lü olarak karşılanır. 9) Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatında belirtilen durumlar dışındaki her türlü protez, protez tamirleri, ortopedik tabanlık, atel, korse, boyunluk, dizlik, askı, tekerlekli iskemle, holter cihazı; poliçede tanımlı Tıbbı Malzeme Teminatı kapsamında yıllık TL limitle %80'li olarak karşılanır. 10) Doktorun sevk pusulasında belirttiği, teşhis ve tedavi için tıbben gerekli görülen Tomografi, Anjiografi (Koroner anjiografi hariç), Magnetik Rezonans (MR), Nükleer Tıp ve Sintigrafiler (galyum, talyum vb.) ve Endoskopik Giderler (gastroskopi, sistoskopi, bronkoskopi, mediastinoskopi vb.) ayakta ya da yatarak gerçekleşmiş olmalarına bakılmaksızın poliçede yazılı Modern Teşhis Yöntemleri Teminatı kapsamında işlem başına TL limitle %80 li olarak karşılanır. 11) Kemoterapi ve/veya radyoterapi ile dializ tedavilerinin planlanması ve takibi için gerekli olan tahlil, röntgen ile ileri tanı yöntemleri ile ilgili giderler ayakta ya da yatarak olmasına bakılmaksızın yıllık TL limitle %100 lü olarak karşılanır. Belirtilen giderlerin işbu teminat limitini aşması halinde aşan kısım Ayakta Tedavi teminatının poliçede belirtilen limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır. 12) T.C. Sağlık Bakanlığı nca çalışma ruhsatı verilmiş hastanelerde ve kliniklerde görevli veya özel muayenehane açmaya ehliyetli diş doktorlarınca yapılacak her türlü diş ve çene ile ilgili tedavi giderleri poliçede yazılı Diş Tedavi Teminatı kapsamında yıllık 600-TL limitle %80 li olarak karşılanır. Diş doktorlarının ve çene cerrahlarının yaptıkları muayene ve yazmış olduğu reçeteler ile diş, çene, ve ağız kısmındaki her türlü ameliyat bu teminat içinde değerlendirilir. Sigortalıdan gerekli durumlarda, gideri teminat limiti dahilinde karşılanmak üzere, yapılan tedavi ile ilgili röntgen filmi istenebilir. (Bu tetkik sırasındaki diş doktorlarının muayene ücretleri de bu teminat kapsamında değerlendirilir. Kaza Sonucu oluşan diş ve ağız yaralanmalarında, diş hekimi ve çene cerrahları tarafından gerçekleştirilen diş, çene ve ağız kısmındaki her türlü tedavi, resmi kurumlarca düzenlenmiş kaza raporunun ibraz edildiği durumlarda, Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı kapsamında limitsiz ve %100 lü olarak karşılanır. Ancak; trafik kazası sonucu dişlerin kaybı halinde dişlerin yerine konması ile ilgili masraflar Trafik Kazası Sonucu Diş Teminatı kapsamında yıllık TL %100'lü olarak karşılanır. 13) T.C. Sağlık Bakanlığı'nca çalışma ruhsatı verilmiş hastane ve kliniklerde görevli veya özel muayenehane açmaya ehliyetli göz doktorlarınca yapılan muayene sonunda alınan reçeteye istinaden yapılan gözlük camı, çerçevesi veya lens harcamaları, yıllık 330-TL limitle %80 li olarak karşılanır. Gözlük çerçevesi cam ile beraber ödenmektedir. Gözlük reçete tarihi ile fatura tarihi arasında en fazla iki ay süre olmalıdır. Kaza nedeni ile hasar görmüş gözlük cam, çerçeve, lens tamirleri ve yenilemelerine ait faturalar teminat haricinde tutulmaktadır. 14) Hava Ambulansı ile nakil, hastanın kara ambulansı ile taşınmasının hayati risk teşkil ettiği durumlarda ve TELEMED24 Merkezimizin onayı alınmak kaydı ile karşılanabilecektir. Hava ambulansı yurt içinde yıllık TL limit ile %100 lü olarak sigorta kapsamına eklenmiştir. Ancak, özellikle Türkiye de mevcut uygulama kısıtları ve ambulans firmasının hizmetleri nedeniyle oluşacak herhangi bir aksaklık veya gecikmeden Yapı Kredi Sigorta A.Ş. sorumlu tutulmayacaktır. 4/7

5 15) TELEMED24 Merkezi'nin onayı dışında yapılan kara ambulansı taşıma giderleri poliçe kapsamı dışında olmasına rağmen ; TELEMED24 Merkezi'nin onayı alınmadan yapılacak kara ambulansı taşımaları poliçede tanımlı Anlaşmasız Ambulans Teminatı kapsamında yıllık TL limitle %100 lü olarak karşılanır. 16) Kurumsal Sağlık Sigortası, T.C. hudutları dahilinde ikamet edenlerin yurt içinde gerçekleşen teminat kapsamındaki tedavilerini teminat altına alır. Ancak bu ek protokol ile yurt dışında gerçekleşen; Ayakta Tedavi Teminatları (doktor muayene, teşhis yöntemleri, fizik tedavi) kapsamındaki sağlık giderleri, ilgili teminatın poliçede tanımlı limit ve ödeme yüzdesi doğrultusunda karşılanır (İlaç Teminatı sadece yurt içinde geçerlidir.) Aile Planlaması Teminatı kapsamındaki sağlık giderleri de, adı geçen teminatın poliçede tanımlı limit ve ödeme yüzdesi ile poliçe kapsamındadır. Yatarak Tedavi kapsamındaki sağlık giderleri, Yapı Kredi Sigorta nın anlaşmalı kurum ağında yer alan Amerikan Hastanesi ndeki anlaşma fiyatları çerçevesinde değerlendirilerek yıllık USD limitle %100 lü olarak karşılanır. Ancak; Amerikan Hastanesi nde gerçekleştirilemeyen her türlü işlemde, sözkonusu işlemin Türkiye de gerçekleştirildiği hastaneler içinde en yüksek fiyat baz alınarak değerlendirme yapılacaktır. Rahatsızlığın tedavisi için gerekli tıbbi teknoloji ve bilginin Türkiye'de mevcut olmaması durumunda, yurt dışı hastane hizmetleri yıllık limiti dahilinde değerlendirilir. Küçük Müdahale kapsamındaki sağlık giderleri yıllık USD limitle %80 li olarak karşılanır. 17) 40 yaşın üzerindeki sigortalıların doktor sevk kağıdı olmaksızın yaptıracağı Kontrol Mammografisi ve PSA testleri ile ilgili giderler, Yapı Kredi Sigorta nın Anlaşmalı Kurum Ağında yer alan sağlık kurumlarında yapılması şartıyla, yılda bir kez olmak üzere limitsiz ve %100 lü olarak karşılanır. 18) COLGATE GRUBU İnsan Kaynakları Müdürlüğünün kontrolünde olmak üzere, tüm grup için toplam TL limitli havuz oluşturulmuştur. Havuz teminatından ödeme yapılabilmesi için, sağlık giderinin COLGATE GRUBU İnsan Kaynakları Müdürlüğünün onayı ekinde Yapı Kredi Sigorta ya gönderilmesi gerekmektedir. Havuz sadece poliçe başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kullanılabilecek olup, poliçenin bitiş tarihinden sonra havuz kapsamında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Havuz kapsamında değerlendirilmeyen giderler aşağıda belirtilmiştir: Estetik amaçlı faturalar, Poliçede bulunmayan teminatlar ile ilgili faturalar, Sigortalı olmayan kişilere ait tazminat talepleri, Sigortalı olunmayan döneme ait tazminat talepleri, Sağlık kurumu tanımına uymayan kurumlara ait faturalar, Psikolojik tedaviler, Deneysel ve araştırma amaçlı işlemler/gereçler, Alternatif Tıp yöntemlerine ait giderler, Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile ilgili tedavilere ait giderler, Alkol, eroin, morfin, uyarıcı veya benzeri uyuşturucu bağımlılığının tedavisi ve bunların kullanımı sonucu oluşan zehirlenme ve hastalıklar ile bunlardan herhangi birisinin bünyelerinde mevcut olduğu tespit edilen sigortalının geçirdiği hastalık, kaza ve yaralanmalara ait tanı, tedavi, kontrol ve komplikasyon giderleri. 5/7

6 19) Sağlık Sigortası Genel Şartları 3b Maddesi uyarınca, terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler kapsam dışı bırakılmasına rağmen, bu nedenle oluşacak tedavi giderleri aşağıdaki tanım dahilinde karşılanacaktır. Bir poliçe yılı içerisinde, poliçe dahilindeki sigortalıların tamamına teminatları dahilinde ödenecek sözkonusu sağlık giderlerinin toplamı, tüm COLGATE GRUBU poliçelerinin yıllık toplam priminin %10 unu geçemez. 20) Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 3a bendi uyarınca kapsam dışı bırakılan deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması sonucunda oluşabilecek tedavi giderleri TL muafiyetle poliçe teminatları dahilinde karşılanacaktır. 21) Alzheimer ile ilgili her türlü sağlık giderleri kapsam dışıdır. 22) Skolyoz rahatsızlığı ile ilgili Yatarak Tedavi Teminatı kapsamındaki sağlık giderleri kapsam dışıdır. 23) Hamilelikle ilgili mutad kontroller Ayakta Tedavi Teminatları kapsamında karşılanır. 24) Kesintisiz olarak Aile Planlaması Teminatı alınarak yenilenen poliçelerde, doğum giderleri Aile Planlaması Teminatı kapsamında Sigortacı tarafından karşılanan yeni doğan çocuklar; hastaneden çıkışı takip eden bir ay içerisinde sağlık bildiriminde bulunulması kaydıyla Kurumsal Sigortalar Başvuru Formu nun tanzim tarihi baz alınarak sigortaya kabul edilecektir. Bu şartlarla sigortaya kabul edilen bebeklerin doğuştan gelen hastalıkları ve sakatlıkları teminat kapsamında olup Özel Şartlar Madde 15'in 16. bendinde belirtilen ilk yıl istisnaları bu çocuklar için uygulanmayacaktır. Yapı Kredi Sigorta Bebeği hakkını elde eden ancak doğuştan gelen sağlık riski olan bebeklerin poliçeye giriş şartlarının belirlenmesi için Yapı Kredi Sigorta Risk Kabul Müdürlüğünün görüşünün alınması gerekmekte olup yapılacak risk değerlendirmesine göre gerek görülürse ek prim uygulanabilecek ve bu ek prim aynı oranda her poliçe yenileme döneminde devam edecektir. Yapı Kredi Sigorta Bebeği hakkını elde eden sigortalının kurumsal sağlık poliçesinden ayrılarak Yapı Kredi Sigorta A.Ş. de mevcut Can Sağlığı Sigortası Poliçesine geçiş yapması durumunda da Yapı Kredi Sigorta Bebeği hakkı korunmaktadır. Annenin doğum için hastaneye yatışından, bebeğin taburcu oluşuna kadar gerçekleşen bebeğe ait tüm sağlık giderleri, annenin kalan Aile Planlaması Teminatının limiti ve yüzdesi dahilinde karşılanır. Hastaneden çıkışı takip eden bir aydan sonra poliçeye eklenmesi talep edilen veya doğum giderleri Sigortacı tarafından karşılanmayan çocuklar Yapı Kredi Sigorta Bebeği haklarını elde edemeyecektir. Poliçeye 14 günlük bekleme süresi sonunda Kurumsal Sigortalar Başvuru Formu nun tanzim tarihi baz alınarak dahil edilecek olan bu bebekler için ilk yıl sigortalılık şartları geçerli olacak ve doğuştan gelen hastalıkları teminat kapsamı dışında tutulacaktır. 25) Check-up police kapsamı dışında olmasına rağmen isimleri daha sonar bildirilecek olan toplam 25 kişi için aşağıda belirtilen içerikte yılda 1 kez geçerli olacak şekilde Check-up Teminatı verilmiştir. Bu teminat Yapı Kredi Sigorta nın tüm check-up anlaşmalı kurumlarında geçerlidir. Check-up İçeriği : Doktor Muayenesi, Tam Kan Sayımı, Sedimantasyon, EKG, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Trigliserid, Ürik Asit, SGOT, SGPT, Kreatinin, TSH, T3, T4, Açlık kan şekeri, Tam idrar tahlili, Gama GT, Alkali Fosfataz, HbsAg, Anti Hbs, Çift Yönlü Akciğer Grafisi, Tüm batın USG. 6/7

7 26) 01/01/ /01/2013 döneminde geçerli olan ek.1 de listesi belirtilen COLGATE GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası poliçelerinin yenilenmesi şartıyla yapılacak kar a iştirak değerlendirmesi aşağıda belirtilmiştir. Kar a iştirak değerlendirmesi yapılırken öncelikle a bendine gore inceleme yapılacak olup, a bendindeki şartların gerçekleşmemesi halinde b bendine gore inceleme yapılacaktır. a) 01/01/ /01/2013 döneminde geçerli olan ek.1 de listesi belirtilen COLGATE GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası poliçelerinin bitiş tarihinden 2 ay sonra 01/03/2013 tarihi itibariyle oluşan sağlık gideri ve prim oranının (toplam sağlık gideri/net prim): % 0 % 50 arasında olması durumunda toplam net primin %20 si (toplam net prim x %20), %51 % 60 arasında olması durumunda toplam net primin %10 u (toplam net prim x %10), %61 % 70 arasında olması durumunda toplam net primin %5 i (toplam net prim x %5), 01/01/ /01/2013 poliçe dönemindeki ilgili poliçe primlerine oranlanarak ödenecek kara iştirak tutarı bulunacaktır. Kara iştirak ile ilgili zeyilname, en geç hesaplamanın yapılacağı ayın (Mart 2013) son iş günü düzenlenerek, kara iştirak ödemesi 01/01/ /01/2014 döneminde COLGATE GRUBU adına tanzim edilecek Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Kurumsal Sağlık Sigortası poliçelerinin primine mahsup edilecektir. b) Sn. Mustafacan YAZICI nın 01/03/2013 tarihinde oluşan toplam sağlık giderinin TL nin altında gerçekleşmesi ve ek.1 de listesi belirtilen COLGATE GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası poliçelerinin oluşan sağlık gideri ve prim oranının (toplam sağlık gideri/net prim) %90 ın altında kalması durumunda; bu oranı %90 a ulaştıracak prim farkı kar a iştirak olarak ödenecektir. Kara iştirak ile ilgili zeyilname, en geç hesaplamanın yapılacağı ayın (Mart 2013) son iş günü düzenlenerek, kara iştirak ödemesi 01/01/ /01/2014 döneminde COLGATE GRUBU adına tanzim edilecek Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Kurumsal Sağlık Sigortaları Poliçelerinin primine mahsup edilecektir. İş bu protokol iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca kabul edilerek imzalanmıştır. Kurumsal Sağlık Sigortası Özel Şartlarının ayrılmaz bir parçasıdır. COLGATE PALMOLİVE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN. YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. EK.1 COLGATE GRUBU POLİÇELERİNİN LİSTESİ COLGATE PALMOLİVE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN. 01/01/ /01/2013 COLGATE-CACE EKSEN PAZARLAMA VE SATIŞ DANIŞMALIK A.Ş. 7/7

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012 10 OCAK 2012 EK PROTOKOL DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında imzalanmış bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan

Detaylı

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2010/12152 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Teklifler 18

Detaylı

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI Ameliyat 0 Olay Başına SİZ Oda-Yemek 0 Günlük SİZ Refakatçi 0 Günlük SİZ Tıbbi Tedavi için Yatış 0 Olay Başına SİZ Yardımcı Tıbbi Malzeme 20 Yıllık 750

Detaylı

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir.

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Page 1 of 5 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/15736 KONU : ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 TEMMUZ 2014 Cuma Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012/15314 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 17 TEMMUZ 2012 SALI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık

Detaylı

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HANGİ SAĞLIK KURUMLARINDA OLAN TEDAVİ ÖDENİR ALLİANZ İLE VE SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU ALLİANZ İLE ANLAŞMASIZ SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU SAĞLIK KURULUŞU SGK İLE

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın.

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın. Sağlığınız tam olsun! Ray Sigorta nın yeni sigorta paketi Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında ürün kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden

Detaylı

Neden Sağlık Sigortası?

Neden Sağlık Sigortası? Neden Sağlık Sigortası? Olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirir Kişiler, diledikleri doktor veya sağlık kurumunu seçmek özgürlüğüne sahiptir. Kişiler, sağlık sigorta primlerini vergiden

Detaylı

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM YATARAK TEDAVİ I KATILIM PAYI LİMİT Ameliyat Tek Kişilik Oda - Yemek Refakatçi Tıbbi Tedavi için Yatış Küçük Cerrahi Müdahaleler Yıllık Yoğun Bakım Koroner Anjiyografi

Detaylı

Allianz özel sağlık sigortası

Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Gözlük ve diş teminatı olan tek allianz poliçesidir. - Yatarak Tedavi giderlerini anlaşmalı sağlık kurumlarında limitler dahilinde ve %100 -

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere en modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık hizmetini,

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere en modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık hizmetini,

Detaylı

FARKSIZ FARK YARATIR

FARKSIZ FARK YARATIR FARKSIZ FARK YARATIR İSTANBUL ANADOLU YAKASI SANAYİ SİTELERİ İstanbul 25.01.2016 Güneşim Tamam Sağlık Sigortası Medikal Destek Sağlık Sigortası Tamamlayıcı / Destekleyici Sağlık Sigortaları Sosyal güvenlik

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI Özel hastanelerin avantajlarından yararlanmak istiyorsunuz, ancak yüksek fark ücretleri sizi endişelendiriyor mu? Muayene ve tetkikler için uzun randevu sürelerini beklemek

Detaylı

Adresi: TANZİMAT SOK. KARADAĞ ll APT. BİNA NO:64DA:A GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL TÜRKİYE Tel ve Faks No: (216) / (216)

Adresi: TANZİMAT SOK. KARADAĞ ll APT. BİNA NO:64DA:A GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL TÜRKİYE Tel ve Faks No: (216) / (216) SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR SİGORTA ETTİREN BİLGİLERİ Adı Soyadı : SELDA APPAK Network : EKO Vergi/TCK No/Pas.No : ***6982 Bölge : EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Adres : GÜZELYALI MAH. RESKA GIDA MİTHATPAŞA CAD. 1096A KONAK 35000 KONAK İZMİR

Detaylı

Sağlık Ürün. İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri

Sağlık Ürün. İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri Sağlık Ürün İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri İçindekiler Yapı Kredi Sigorta... 1 Ekstra Plan Ekstra Plan li Multi Plan Eko Plan Standart Plan WIP 2C Nazar Boncuğu Moral Destek Acıbadem

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ HUKUKU özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi taahhüdüdür. Şirketin ömür boyu yenileme garantisi içeren bir ürün sunması halinde, akdedilen

Detaylı

Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler

Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler Sayfa 1 Sayfa 2 Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 6 Sayfa 7 Sayfa 8 Sayfa 9 Yapı Kredi Sigorta Ekstra Plan Ekstra Plan

Detaylı

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır.

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi

Detaylı

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI Page 1 of 10 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/17970 KONU : FERDİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 Ağustos 2014 Çarşamba FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan

Detaylı

2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu

2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu 2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu 0 ACP Brokerlik Bu yıl ACP Brokerlik desteği ile yenilenen grup sağlık sigortalarınız ile ilgili değişiklikler ve yeni sigortacınız Mapfre

Detaylı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2013/16424 KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere en modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık hizmetini,

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081 Page 1 of 7 FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FUTBOLCU / TEKNİK ADAM / HAKEM FERDİ poliçeleri yenilenecektir. Poliçe hali hazırda Ankara Sigorta da bulunmakta olup,

Detaylı

ALLIANZ DİĞER SAĞLIK ÜRÜNLERİ

ALLIANZ DİĞER SAĞLIK ÜRÜNLERİ ALLIANZ DİĞER SAĞLIK ÜRÜNLERİ İçindekiler SAĞLIK SİGORTALARI 3 Dinamik Sağlık Sigortası 4 Limitsiz Sağlık Sigortası 6 Optimum Sağlık Sigortası 8 Vitamin Sağlık Sigortası 10 Yurtdışı Sağlık Sigortası 12

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz.

Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz. Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz. Neden Vitalis Sağlık Sigortası? Yurtdışına kimimiz iş için, kimimiz turistik amaçlı gideriz. Ancak seyahatteyken düşünmek isteyeceğimiz

Detaylı

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER SAĞLIK ANLAŞMALI KURUMLAR YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER ANLAŞMALI KURUMLAR BANKOSUNA GİDEREK ANADOLU SİGORTA LI OLDUĞUNU BEYAN EDER. (SAĞLIK

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz dan 1 sigortacılık devrimi! Yeni nesil sigortacılık ürünü; Allianz Modüler Sağlık Sigortası! Değerli Sigortalımız, Tebrikler! Seçim özgürlüğü sağlayan;

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

BU ÖZEL ŞARTLAR KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI POLİÇESİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR.

BU ÖZEL ŞARTLAR KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI POLİÇESİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR. Bu özel şartlar 30.06.2012 tarihi itibari ile geçerli olup, Kurumsal Sağlık Sigortası poliçesinin ayrılmaz bir parçasıdır. MADDE 1 SİGORTA KONUSU Bu sigorta sözleşmesi uyarınca YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.

Detaylı

Poliçe tüm Türkiye de geçerlidir. SGK ile anlaşması olan 63 ilde 345 kurum da poliçemiz kullanılabilmektedir.

Poliçe tüm Türkiye de geçerlidir. SGK ile anlaşması olan 63 ilde 345 kurum da poliçemiz kullanılabilmektedir. SAHRAYICEDİD MAH.MÜMİDERESİ SOK. RÜSTEMOĞLU APT.NO:42 D:12 KADIKÖY/İSTANBUL Tel: (216) 386 19 05 /359 70 70 Fax: (216) 386 19 06 info@oykum.com http:// www.oykum.com Sayın Üyelerimiz Allianz Sigorta yetkili

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası Kendimizi ne kadar korumaya çalışırsak çalışalım, bazen beklenmedik bir anda hastalık kapımızı çalabiliyor. İşte Allianz, bir sağlık sorunu ile karşılaştığınızda, tetkik ve tedavinizi isteğinize göre yurtiçinde

Detaylı

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ Sigortalı Kişi Poliçenin adına kesildiği kişi anlamındadır. Lehdar 1.Sigortalı kişi, 2.Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi ve çocukları, 3.Sigortalı

Detaylı

Koç Vakfı Kurumsal Sağlık Sigortası Sık Sorulan Sorular

Koç Vakfı Kurumsal Sağlık Sigortası Sık Sorulan Sorular Koç Vakfı Kurumsal Sağlık Sigortası Sık Sorulan Sorular 1- Teminatlarım hakkında detaylı bilgiye, teminat kullanımım ve kalan teminat limitlerim gibi, nasıl ulaşabilirim? Cevap: Poliçelere ait teminat

Detaylı

ACIBADEM SİGORTA AVANTAJLARI

ACIBADEM SİGORTA AVANTAJLARI ACIBADEM SİGORTA AVANTAJLARI Değerli Sigortalılarımız, Özel Sağlık Sigortanız sayesinde, poliçe teminatı kapsamındaki tedaviler için elde edeceğiniz avantajların yanısıra, Türkiye nin en kapsamlı sağlık

Detaylı

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları (subay, astsubay, istisnai memur, sivil memur, jandarma uzman, uzman erbaş, işçi ve bunların emeklileri)

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI Ünitesi : Satın Alma Müdürlüğü Sayı : 2011/17113 Konu : Ferdi Kaza Sigortası Son Başvuru Tarihi: 10 Ağustos 2011 Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FERDİ KAZA SİGORTASI poliçeleri

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm Teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı

Detaylı

SENSEÇ SAĞLIK PAKET BİLGİLENDİRME FORMU

SENSEÇ SAĞLIK PAKET BİLGİLENDİRME FORMU SENSEÇ SAĞLIK PAKET En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz dan 1 sigortacılık devrimi! Yeni nesil sigortacılık ürünü; Allianz Modüler Sağlık Sigortası! Değerli Sigortalımız, Tebrikler! Seçim özgürlüğü sağlayan;

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası. Özel ve Genel Şartları

Allianz Modüler Sağlık Sigortası. Özel ve Genel Şartları Allianz Modüler Sağlık Sigortası Özel ve Genel Şartları Ç NDEK LER A MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 3 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI 3 2 TANIMLAR 3 3 TEMİNATLAR 6 3.1. Yatarak Tedavi Modülü 6 3.1.1.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI PERSONELİ VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI AILE BIREYLERINE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRILMASI İŞİ İÇİN İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

İZMİR TİCARET ODASI PERSONELİ VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI AILE BIREYLERINE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRILMASI İŞİ İÇİN İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME 30.03.2016 B-21 Sayın İlgili, İzmir Ticaret Odası Personeli ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Bireylerinin Özel Sağlık Sigortası Yaptırılması işi için fiyat teklifinizi ve ön yeterlilik belgelerinizi,

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Bu özel sartlar, poliçe üzerinde açıkça teminat altına alınmış olması şartıyla ve Borç Ödeme Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak uygulanır. 1. Sigorta Teminatının

Detaylı

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI... 4 2 TANIMLAR... 4 3 TEMİNATLAR... 9

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI... 4 2 TANIMLAR... 4 3 TEMİNATLAR... 9 MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI... 4 2 TANIMLAR... 4 3 TEMİNATLAR... 9 3.1 Yatarak Tedavi Modülü... 9 3.1.1 Yatarak Tedaviler... 9 3.1.1.1 Yatarak Tedaviler

Detaylı

Limitsiz Sağlık Sigortası 1/18 Allianz Sigorta A.Ş.

Limitsiz Sağlık Sigortası 1/18 Allianz Sigorta A.Ş. LİMİTSİZ SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU KİŞİY ÖZL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Aracı / KRY No

Detaylı

LİMİTSİZ SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

LİMİTSİZ SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR LİMİTSİZ SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

Vitalis Sağlık Sigortası 1 / 18 Allianz Sigorta A.Ş.

Vitalis Sağlık Sigortası 1 / 18 Allianz Sigorta A.Ş. VİTALİS SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

AKTÜERYA ve. Orhun Emre ÇELİK. 5 Nisan 2010 Hacettepe Üniversitesi, Ankara

AKTÜERYA ve. Orhun Emre ÇELİK. 5 Nisan 2010 Hacettepe Üniversitesi, Ankara AKTÜERYA ve SAĞLIK SİGORTACILIĞI Orhun Emre ÇELİK 5 Nisan 2010 Hacettepe Üniversitesi, Ankara Neden Sağlık Sigortası? Sosyal Güvenlik Kamu Sağlık Sistemi Hizmet Kalitesi Özel Sağlık Kurumlarına olan gereksinim

Detaylı

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI KAZA SONUCU KAN PARASI OLARAK ADLANDIRILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ SINIRSIZ teminat verilebilir. BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Birleşik Kasko Sigortası Genişletilmiş

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ Başlama Tarihi: 14.05.2018-12:00 Bitiş Tarihi: 14.05.2019-12:00 Süre: 365 Tanzim Tarihi : 08.03.2017 Tanzim Yeri: İSTANBUL Ortak No: Ürün Kodu: 600 Poliçe / Yenileme No:

Detaylı

LİMİTSİZ SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

LİMİTSİZ SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR LİMİTSİZ SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38 I- SİVİL RİZİKOLAR Sivil rizikolarda yangın sigortasına deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının eklenmesi halinde, binanın yapı tarzına ve yer aldığı deprem bölgesine göre, aşağıda Tarife Tablosu-1 de

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 11 Allianz Sigorta A.Ş.

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 11 Allianz Sigorta A.Ş. VİTAMİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

ASİSTAN FİRMALAR İLE ULUSLARARASI HASTALARA SUNULACAK HİZMETLERE İLİŞKİN PROTOKOL

ASİSTAN FİRMALAR İLE ULUSLARARASI HASTALARA SUNULACAK HİZMETLERE İLİŞKİN PROTOKOL ASİSTAN FİRMALAR İLE ULUSLARARASI HASTALARA SUNULACAK HİZMETLERE İLİŞKİN PROTOKOL Taraflar Madde 1- (1) İş bu protokol aşağıda belirtilenler arasında akdedilmiştir: I.... Adres: Tel: E-posta: Faks: Bundan

Detaylı

Optimum Sağlık Sigortası 1 / 18 Allianz Sigorta A.Ş

Optimum Sağlık Sigortası 1 / 18 Allianz Sigorta A.Ş OPTİMUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM KILAVUZU

KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM KILAVUZU KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM KILAVUZU (01.01.2013-01.01.2014) Değerli Sigortalımız, 01.01.2013 tarihinden itibaren Yapı Kredi Sigorta A.Ş. tarafından düzenlenen Kurumsal

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek...

Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek... Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek... Her şey yolunda giderken, beklenmedik bir kaza sonucu hayatınız alt üst olabilir. En değerli varlığınız çocuklarınızın başladıkları eğitim hayatlarını aynı standartlarda

Detaylı

SENSEÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU

SENSEÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU SNSÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU V BYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Aracı No Seçilen

Detaylı

ALLIANZ MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI TANIMLAR TEMİNATLAR... 10

ALLIANZ MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI TANIMLAR TEMİNATLAR... 10 ALLIANZ MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI... 4 2 TANIMLAR... 4 3 TEMİNATLAR... 10 3.1 Yatarak Tedavi Modülü...10 3.1.1 Yatarak Tedaviler...10 3.1.1.1 Yatarak

Detaylı

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 16 Allianz Sigorta A.Ş.

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 16 Allianz Sigorta A.Ş. VİTAMİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı

Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı MESLEK HASTALIĞI SAĞLIK KURULU DOSYASI HAZIRLANMASI MEVZUAT VE GEREKLİLİKLER Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı İLGİLİ MEVZUAT SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

Detaylı

Sayın Sigortalımız, I. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

Sayın Sigortalımız, I. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

VİTALİS SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

VİTALİS SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR VİTALİS SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU BAŞVURU V SAĞLIK BYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklıbir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Grup Adı / Sigorta ttiren Plan

Detaylı

Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır.

Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır. Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı