EK PROTOKOL COLGATE GRUBU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK PROTOKOL COLGATE GRUBU"

Transkript

1 20 OCAK 2012 EK PROTOKOL COLGATE GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında akdedilmiş bulunan ve 01/01/ /01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan Kurumsal Sağlık Sigortası Poliçelerinin Özel Şartlarına ek olarak düzenlenen protokol aşağıdaki gibidir 1) İş bu ek protokolde belirtilen maddeler dışında kalan konularda Kurumsal Sağlık Sigortaları 01/08/2011 tarihli Özel Şartlar geçerlidir. 2) 31/12/ /12/2011 dönemi COLGATE GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası kapsamına bir önceki sigorta şirketinden transfer edilerek geçiş olarak dahil edilen kişilerden (çalışan ve bağımlılarından) Kurumsal Sigortalar Başvuru Formu alınmamış olup, Diğer Sigorta Şirketinde mevcut sigortalılık şartları (muafiyet, ek prim, limit, yenileme garantisi) Yapı Kredi Sigorta da da aynı şekilde devam ettirilmiş ayrıca risk değerlendirmesi yapılmamıştır. COLGATE GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası kapsamına yeni girişlerde ise mevcut Risk Kabul Yönetmeliği gereğince değerlendirme yapılacak olup, sigortalanabilir durumda olan kişilerin mevcut rahatsızlıkları için muafiyet, ek prim ya da limit uygulanabilecektir. Poliçeye yıl içerisinde girişi yapılacak Şirket Çalışanlarının ve Bağımlılarının (eş ve çocuklar) daha önce bir diğer sigorta şirketinde sağlık poliçesi olması ve Şirketimizdeki COLGATE GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası poliçelerine diğer sigorta şirketindeki poliçesinin bitiş tarihi itibariyle en geç 30 gün içerisinde kesintisiz geçiş yapması durumunda, Diğer Sigorta Şirketinde mevcut sigortalılık şartları (muafiyet, ek prim, limit, yenileme garantisi) Yapı Kredi Sigorta da da aynı şekilde devam ettirilecek, ayrıca risk değerlendirmesi yapılmayacaktır. Ancak belirtilen sürede geçiş yapamayan kişiler ise Şirketimizde ilk kez sigortalanan kişilerle aynı haklara sahip olacaktır. Bu kişiler için mevcut risk kabul yönetmeliği gereğince risk değerlendirmesi yapılacak olup sigortalanabilir durumda olan kişilerin mevcut rahatsızlıkları için muafiyet, ek prim ya da limit uygulanabilecektir. 3) COLGATE GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası poliçelerinde Kurumsal Sağlık Sigortası Özel Şartlarının; 15. Maddesinin 16. bendinde tanımlı İstisnalar için bekleme süresi 9 ay dır. Septum Deviasyonu ve Konka Hipertrofisi ameliyat giderleri için bekleme süresi 9 ay dır. 2A Maddesinin 3. bendinde tanımlı Aile Planlaması Teminatına ilişkin sağlık giderleri için de bekleme süresi 9 ay dır. Ayrıca bir önceki sağlık poliçesinde Aile Planlaması Teminatı olan kişinin geçiş sırasında hamile olması durumunda doğum giderleri 2 aylık bekleme süresi sonunda karşılanacaktır. Bu Ek Protokolün 2. maddesinde belirtildiği şekilde geçiş hakkını elde eden sigortalıların bekleme süreleri hesaplanırken sona eren sağlık sigorta poliçesindeki kesintisiz olarak sigortalandıkları giriş tarihi dikkate alınacaktır. 1/7

2 4) Şirketimizdeki COLGATE GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası Poliçelerine 31/12/2010 tarihi itibariyle bir önceki sigorta şirketindeki sağlık sigortası poliçesinden transfer edilerek geçiş yapan sigortalıların kazanmış olduğu Yenileme Garantisi hakları aynı şekilde devam ettirilmiş olup bu kişilerin Yenileme Garantisi haklarının geçerli olabilmesi için; Şirketimizdeki COLGATE GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası Poliçelerinden ayrılarak en geç 15 gün içerisinde Şirketimizdeki Can Sağlığı Sigortası Poliçesine COLGATE GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası Poliçesinde kayıtlı tüm aile bireyleriyle birlikte geçiş yapmış olması ve bu başvuru sırasında bir önceki sigorta şirketi tarafından kişilere verilmiş olan Yenileme Garantisi Sertifikasının bir kopyasının da Şirketimize iletilmiş olması ve sözkonusu Sertifikada kişinin Yenileme Garantisine hak kazandığı tarihin açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir. Bu durumdaki kişilerin Yenileme Garantisi şartını belirleyecek olan Tıbbi Risk Değerlendirmesi bir önceki sigorta şirketinde Yenileme Garantisine hak kazanılan tarihe kadar oluşan rahatsızlıklar incelenerek yapılacak ve gerekirse hastalık muafiyeti ve/veya ek primi uygulanabilecektir. Bir önceki sigorta şirketinde Yenileme Garantisine hak kazanılan tarihten sonra ortaya çıkan rahatsızlıklar bu değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. Sözkonusu Yenileme Garantisi Sertifikasının Şirketimize ibraz edilememesi durumunda ise mevcut Risk Kabul Yönetmeliğimiz gereğince değerlendirme yapılacaktır. Bir önceki sigorta şirketinde Yenileme Garantisine hak kazanamamış olan sigortalıların ilk Yenileme Garantisi değerlendirmesi; Yapı Kredi Sigortadaki ilk yılın sonunda, bir önceki sigorta şirketinde en az 2 yıl kesintisiz sigortalı olan kişiler için aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde yapılacaktır. Ancak bu değerlendirmenin yapılabilmesi için bir önceki sigorta şirketinin Yenileme Garantisi değerlendirmesine hak kazanamamış sigortalıların sağlık gideri/prim oranı bilgilerini Yapı Kredi Sigorta A.Ş ye iletmesi gerekmektedir. Bir önceki sigorta şirketinin Yenileme Garantisi değerlendirmesine hak kazanamamış sigortalıların sağlık gideri/prim oranı bilgilerini Yapı Kredi Sigorta A.Ş ye iletmemesi durumunda ve Yapı Kredi Sigorta Kurumsal Sağlık Sigortası kapsamına yeni girişlerde; aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde Şirketimizdeki Can Sağlığı Sigortası Poliçesine geçiş halinde kullanılmak üzere Yenileme Garantisi hakkı verilecektir. Kurumsal Sağlık Sigortası Poliçesi kapsamında sigortalı olan Sigortalı Şirket çalışanlarına ve ailelerine, aşağıda belirtilen şartların sağlanması halinde Can Sağlığı Sigortası Poliçesine geçişte kullanılmak üzere; sigortaya giriş yaşının 50 nin üzerinde olması durumunda 75 yaşına kadar, 50 nin altında olması durumunda ise ömür boyu Yenileme Garantisi hakkı verilir. Sigortalının kesintisiz olarak 3 yıl boyunca Şirketimizdeki Kurumsal Sağlık Sigorta Poliçesini devam ettirmesi. Ailenin son 3 yıl veya tüm yıllardaki toplam sigortalılık dönemine ait ortalama sağlık gideri/prim oranının (poliçeleşme sırasındaki güncel sağlık gideri/prim oranı dikkate alınmak şartıyla) %60 veya altında olması (sağlık gideri/prim oranı hesaplanırken sigortalı bazında değil, ailenin toplam sağlık gideri ve yine ailenin toplam primi dikkate alınır), Yenileme garantisi değerlendirmesi yapıldığında sigortalının 61 yaşın altında olması. Yenileme Garantisi şartını belirleyecek olan Tıbbi Risk Değerlendirmesi ise kişinin Şirketimizdeki Can Sağlığı Sigortası Poliçesine geçişi sırasında aşağıda belirtilen şekilde yapılır: Kişinin COLGATE GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası Poliçesinde sigortalı olma aşamasında uygulanan hastalık muafiyeti ve/veya ek primi ya da teminatlara uygulanan limiti aynı şekilde devam ettirilir. Ayrıca; kişinin Yenileme Garantisine hak kazandığı tarihe kadar oluşan ve Şirketimizin bilgisi dahilinde olan rahatsızlıkları incelenerek gerekirse hastalık muafiyeti ve/veya ek primi ya da teminatlara limit uygulanır; belirtilen tarihten sonra ortaya çıkabilecek rahatsızlıklar ise kritik hastalık olsa bile tıbbi risk değerlendirmesinde dikkate alınmaz. 2/7

3 Sigortalı Şirket çalışanları ve aile bireyleri kazanmış oldukları Yenileme Garantisi hakkını; çalışanın Şirketinden emekli olması, istifa etmesi, işten çıkarılması durumlarında poliçeden çıkışının gerçekleşmesi veya ilgili Şirketin hiçbir sigorta şirketinde sağlık poliçesi yaptırmama kararı vermesi durumunda Can Sağlığı Sigortası poliçesine geçişte kullanmak üzere saklı tutar. Sigortalı Şirket çalışanlarının ve aile bireylerinin bu hakkı kullanabilmeleri için, sigortalılık döneminde sağlık sigortasına herhangi bir şekilde ara vermemiş olması, poliçe veya eklerinde aksi belirtilmedikçe, geçiş talebinin kişinin kurumsal poliçeden çıkış tarihinden veya kurumsal poliçenin hiçbir sigorta şirketinde yenilenmemesi durumunda ise poliçe bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmış olması gerekmektedir. Sigorta ettiren Şirketin poliçesini, Yapı Kredi Sigorta dışında başka bir sigorta şirketinde yenileme kararı vermesi durumunda, Şirketimiz Can Sağlığı Sigortası poliçesine geçiş talebinde değerlendirilmek üzere verilen bu Yenileme Garantisi hakkının geçerliliğini kaldırma hakkını saklı tutar. Bu dönemde, sigortalı teminat kapsamını genişletmek istediği takdirde, Sigortacı yenileme taahhüdünü yeniden değerlendirir. Sigortacının yenileme taahhüdünde bulunduğu sağlık poliçesi, poliçenin yenilendiği tarihte yürürlükte olan genel ve özel şartlara tabidir. Yenileme Garantisi kişiye özel olarak, bu hakkı kazanmış Sigortalı Şirket çalışanlarına ve aile bireylerine aittir. Aile bireylerinden Yenileme Garantisine hak kazanamamış olanlar, diğer bireylerin hak kazanmalarını gerekçe göstererek bu hakkın kendilerine de verilmesini talep edemezler. Can Sağlığı Sigortasının Yenileme Garantisi sigortalının sağlık riskleri değerlendirilerek şartlı veya şartsız olarak verilmektedir. 5) Poliçe başlangıcında girişi bildirilen ve zorunlu olan bağımlı (eş ve çocuklar) dışında, poliçeye yıl içerisinde isteğe bağlı olarak bağımlı (eş ve çocuk) girişi kabul edilmeyecektir. Firmanın talep etmesi halinde poliçeye yıl içerisinde; İşe yeni başlayan kişiler ve bağımlıları dahil edilebilecektir. Ancak; bağımlı girişi talebinin de işe yeni giren kişinin poliçeye giriş talebiyle aynı anda/eş zamanlı olarak yapılması gerekmektedir, aksi durumda bağımlı girişi yapılamayacaktır.. Yeni evlenen sigortalıların eşleri evlilik tarihi itibariyle dahil edilebilecektir. Ancak giriş talebinin evlilik tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılmış olması gerekmektedir, bu sürenin aşılması durumunda eş girişi bir sonraki poliçe yenileme yılına kadar yapılamayacaktır. 6) Poliçe özel ve genel şartlarına uygun olarak karşılanan ameliyat ve yoğun bakım gerektiren tedaviden sonra iki ay içerisinde başlayan ve tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi giderleri; ayakta ve yatarak gerçekleşmiş olmalarına bakılmaksızın, poliçede tanımlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Teminatı kapsamında yıllık TL limitle %100'lü olarak karşılanır. Bu güvence; sadece yurt içinde geçerli olup, Telemed24 hizmet ağı dışındaki sağlık kurumlarında TTB Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlıdır. Diğer fizik tedavi giderleri, poliçede tanımlı Fizik Tedavi Teminatı nın limiti ve ödeme yüzdesi doğrultusunda karşılanır. Telemed24 hizmet ağı dışındaki sağlık kurumlarında gerçekleşen bu teminat kapsamındaki giderler, TTB Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlıdır. 7) Sigortalının yatarak tedavi sonrasında tedavisini yürüten doktor tarafından evde uygulanması istenen bakım planının, sigortalının hastaneden taburcu olurken Yapı Kredi Sigorta A.Ş ye gönderilmesi ve bakım planının Yapı Kredi Sigorta A.Ş. tarafından onaylanması şartıyla; taburcu olunan tarihten itibaren oluşan tedavi giderleri Evde Bakım Teminatı kapsamında yılda 8 hafta ile sınırlı olmak üzere limitsiz ve %100 lü olarak karşılanır. 3/7

4 8) Sigorta başlangıç tarihinden sonra, kaza sonucu ortaya çıkan bir durumun gerektirmesi durumunda, resmi kurumlarca düzenlenmiş kaza raporunun ibraz edilmesi şartıyla, suni uzuv (göz, el, kol, bacak) giderleri hastalık başına TL limitle %100 lü olarak karşılanır. 9) Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatında belirtilen durumlar dışındaki her türlü protez, protez tamirleri, ortopedik tabanlık, atel, korse, boyunluk, dizlik, askı, tekerlekli iskemle, holter cihazı; poliçede tanımlı Tıbbı Malzeme Teminatı kapsamında yıllık TL limitle %80'li olarak karşılanır. 10) Doktorun sevk pusulasında belirttiği, teşhis ve tedavi için tıbben gerekli görülen Tomografi, Anjiografi (Koroner anjiografi hariç), Magnetik Rezonans (MR), Nükleer Tıp ve Sintigrafiler (galyum, talyum vb.) ve Endoskopik Giderler (gastroskopi, sistoskopi, bronkoskopi, mediastinoskopi vb.) ayakta ya da yatarak gerçekleşmiş olmalarına bakılmaksızın poliçede yazılı Modern Teşhis Yöntemleri Teminatı kapsamında işlem başına TL limitle %80 li olarak karşılanır. 11) Kemoterapi ve/veya radyoterapi ile dializ tedavilerinin planlanması ve takibi için gerekli olan tahlil, röntgen ile ileri tanı yöntemleri ile ilgili giderler ayakta ya da yatarak olmasına bakılmaksızın yıllık TL limitle %100 lü olarak karşılanır. Belirtilen giderlerin işbu teminat limitini aşması halinde aşan kısım Ayakta Tedavi teminatının poliçede belirtilen limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır. 12) T.C. Sağlık Bakanlığı nca çalışma ruhsatı verilmiş hastanelerde ve kliniklerde görevli veya özel muayenehane açmaya ehliyetli diş doktorlarınca yapılacak her türlü diş ve çene ile ilgili tedavi giderleri poliçede yazılı Diş Tedavi Teminatı kapsamında yıllık 600-TL limitle %80 li olarak karşılanır. Diş doktorlarının ve çene cerrahlarının yaptıkları muayene ve yazmış olduğu reçeteler ile diş, çene, ve ağız kısmındaki her türlü ameliyat bu teminat içinde değerlendirilir. Sigortalıdan gerekli durumlarda, gideri teminat limiti dahilinde karşılanmak üzere, yapılan tedavi ile ilgili röntgen filmi istenebilir. (Bu tetkik sırasındaki diş doktorlarının muayene ücretleri de bu teminat kapsamında değerlendirilir. Kaza Sonucu oluşan diş ve ağız yaralanmalarında, diş hekimi ve çene cerrahları tarafından gerçekleştirilen diş, çene ve ağız kısmındaki her türlü tedavi, resmi kurumlarca düzenlenmiş kaza raporunun ibraz edildiği durumlarda, Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı kapsamında limitsiz ve %100 lü olarak karşılanır. Ancak; trafik kazası sonucu dişlerin kaybı halinde dişlerin yerine konması ile ilgili masraflar Trafik Kazası Sonucu Diş Teminatı kapsamında yıllık TL %100'lü olarak karşılanır. 13) T.C. Sağlık Bakanlığı'nca çalışma ruhsatı verilmiş hastane ve kliniklerde görevli veya özel muayenehane açmaya ehliyetli göz doktorlarınca yapılan muayene sonunda alınan reçeteye istinaden yapılan gözlük camı, çerçevesi veya lens harcamaları, yıllık 330-TL limitle %80 li olarak karşılanır. Gözlük çerçevesi cam ile beraber ödenmektedir. Gözlük reçete tarihi ile fatura tarihi arasında en fazla iki ay süre olmalıdır. Kaza nedeni ile hasar görmüş gözlük cam, çerçeve, lens tamirleri ve yenilemelerine ait faturalar teminat haricinde tutulmaktadır. 14) Hava Ambulansı ile nakil, hastanın kara ambulansı ile taşınmasının hayati risk teşkil ettiği durumlarda ve TELEMED24 Merkezimizin onayı alınmak kaydı ile karşılanabilecektir. Hava ambulansı yurt içinde yıllık TL limit ile %100 lü olarak sigorta kapsamına eklenmiştir. Ancak, özellikle Türkiye de mevcut uygulama kısıtları ve ambulans firmasının hizmetleri nedeniyle oluşacak herhangi bir aksaklık veya gecikmeden Yapı Kredi Sigorta A.Ş. sorumlu tutulmayacaktır. 4/7

5 15) TELEMED24 Merkezi'nin onayı dışında yapılan kara ambulansı taşıma giderleri poliçe kapsamı dışında olmasına rağmen ; TELEMED24 Merkezi'nin onayı alınmadan yapılacak kara ambulansı taşımaları poliçede tanımlı Anlaşmasız Ambulans Teminatı kapsamında yıllık TL limitle %100 lü olarak karşılanır. 16) Kurumsal Sağlık Sigortası, T.C. hudutları dahilinde ikamet edenlerin yurt içinde gerçekleşen teminat kapsamındaki tedavilerini teminat altına alır. Ancak bu ek protokol ile yurt dışında gerçekleşen; Ayakta Tedavi Teminatları (doktor muayene, teşhis yöntemleri, fizik tedavi) kapsamındaki sağlık giderleri, ilgili teminatın poliçede tanımlı limit ve ödeme yüzdesi doğrultusunda karşılanır (İlaç Teminatı sadece yurt içinde geçerlidir.) Aile Planlaması Teminatı kapsamındaki sağlık giderleri de, adı geçen teminatın poliçede tanımlı limit ve ödeme yüzdesi ile poliçe kapsamındadır. Yatarak Tedavi kapsamındaki sağlık giderleri, Yapı Kredi Sigorta nın anlaşmalı kurum ağında yer alan Amerikan Hastanesi ndeki anlaşma fiyatları çerçevesinde değerlendirilerek yıllık USD limitle %100 lü olarak karşılanır. Ancak; Amerikan Hastanesi nde gerçekleştirilemeyen her türlü işlemde, sözkonusu işlemin Türkiye de gerçekleştirildiği hastaneler içinde en yüksek fiyat baz alınarak değerlendirme yapılacaktır. Rahatsızlığın tedavisi için gerekli tıbbi teknoloji ve bilginin Türkiye'de mevcut olmaması durumunda, yurt dışı hastane hizmetleri yıllık limiti dahilinde değerlendirilir. Küçük Müdahale kapsamındaki sağlık giderleri yıllık USD limitle %80 li olarak karşılanır. 17) 40 yaşın üzerindeki sigortalıların doktor sevk kağıdı olmaksızın yaptıracağı Kontrol Mammografisi ve PSA testleri ile ilgili giderler, Yapı Kredi Sigorta nın Anlaşmalı Kurum Ağında yer alan sağlık kurumlarında yapılması şartıyla, yılda bir kez olmak üzere limitsiz ve %100 lü olarak karşılanır. 18) COLGATE GRUBU İnsan Kaynakları Müdürlüğünün kontrolünde olmak üzere, tüm grup için toplam TL limitli havuz oluşturulmuştur. Havuz teminatından ödeme yapılabilmesi için, sağlık giderinin COLGATE GRUBU İnsan Kaynakları Müdürlüğünün onayı ekinde Yapı Kredi Sigorta ya gönderilmesi gerekmektedir. Havuz sadece poliçe başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kullanılabilecek olup, poliçenin bitiş tarihinden sonra havuz kapsamında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Havuz kapsamında değerlendirilmeyen giderler aşağıda belirtilmiştir: Estetik amaçlı faturalar, Poliçede bulunmayan teminatlar ile ilgili faturalar, Sigortalı olmayan kişilere ait tazminat talepleri, Sigortalı olunmayan döneme ait tazminat talepleri, Sağlık kurumu tanımına uymayan kurumlara ait faturalar, Psikolojik tedaviler, Deneysel ve araştırma amaçlı işlemler/gereçler, Alternatif Tıp yöntemlerine ait giderler, Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile ilgili tedavilere ait giderler, Alkol, eroin, morfin, uyarıcı veya benzeri uyuşturucu bağımlılığının tedavisi ve bunların kullanımı sonucu oluşan zehirlenme ve hastalıklar ile bunlardan herhangi birisinin bünyelerinde mevcut olduğu tespit edilen sigortalının geçirdiği hastalık, kaza ve yaralanmalara ait tanı, tedavi, kontrol ve komplikasyon giderleri. 5/7

6 19) Sağlık Sigortası Genel Şartları 3b Maddesi uyarınca, terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler kapsam dışı bırakılmasına rağmen, bu nedenle oluşacak tedavi giderleri aşağıdaki tanım dahilinde karşılanacaktır. Bir poliçe yılı içerisinde, poliçe dahilindeki sigortalıların tamamına teminatları dahilinde ödenecek sözkonusu sağlık giderlerinin toplamı, tüm COLGATE GRUBU poliçelerinin yıllık toplam priminin %10 unu geçemez. 20) Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 3a bendi uyarınca kapsam dışı bırakılan deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması sonucunda oluşabilecek tedavi giderleri TL muafiyetle poliçe teminatları dahilinde karşılanacaktır. 21) Alzheimer ile ilgili her türlü sağlık giderleri kapsam dışıdır. 22) Skolyoz rahatsızlığı ile ilgili Yatarak Tedavi Teminatı kapsamındaki sağlık giderleri kapsam dışıdır. 23) Hamilelikle ilgili mutad kontroller Ayakta Tedavi Teminatları kapsamında karşılanır. 24) Kesintisiz olarak Aile Planlaması Teminatı alınarak yenilenen poliçelerde, doğum giderleri Aile Planlaması Teminatı kapsamında Sigortacı tarafından karşılanan yeni doğan çocuklar; hastaneden çıkışı takip eden bir ay içerisinde sağlık bildiriminde bulunulması kaydıyla Kurumsal Sigortalar Başvuru Formu nun tanzim tarihi baz alınarak sigortaya kabul edilecektir. Bu şartlarla sigortaya kabul edilen bebeklerin doğuştan gelen hastalıkları ve sakatlıkları teminat kapsamında olup Özel Şartlar Madde 15'in 16. bendinde belirtilen ilk yıl istisnaları bu çocuklar için uygulanmayacaktır. Yapı Kredi Sigorta Bebeği hakkını elde eden ancak doğuştan gelen sağlık riski olan bebeklerin poliçeye giriş şartlarının belirlenmesi için Yapı Kredi Sigorta Risk Kabul Müdürlüğünün görüşünün alınması gerekmekte olup yapılacak risk değerlendirmesine göre gerek görülürse ek prim uygulanabilecek ve bu ek prim aynı oranda her poliçe yenileme döneminde devam edecektir. Yapı Kredi Sigorta Bebeği hakkını elde eden sigortalının kurumsal sağlık poliçesinden ayrılarak Yapı Kredi Sigorta A.Ş. de mevcut Can Sağlığı Sigortası Poliçesine geçiş yapması durumunda da Yapı Kredi Sigorta Bebeği hakkı korunmaktadır. Annenin doğum için hastaneye yatışından, bebeğin taburcu oluşuna kadar gerçekleşen bebeğe ait tüm sağlık giderleri, annenin kalan Aile Planlaması Teminatının limiti ve yüzdesi dahilinde karşılanır. Hastaneden çıkışı takip eden bir aydan sonra poliçeye eklenmesi talep edilen veya doğum giderleri Sigortacı tarafından karşılanmayan çocuklar Yapı Kredi Sigorta Bebeği haklarını elde edemeyecektir. Poliçeye 14 günlük bekleme süresi sonunda Kurumsal Sigortalar Başvuru Formu nun tanzim tarihi baz alınarak dahil edilecek olan bu bebekler için ilk yıl sigortalılık şartları geçerli olacak ve doğuştan gelen hastalıkları teminat kapsamı dışında tutulacaktır. 25) Check-up police kapsamı dışında olmasına rağmen isimleri daha sonar bildirilecek olan toplam 25 kişi için aşağıda belirtilen içerikte yılda 1 kez geçerli olacak şekilde Check-up Teminatı verilmiştir. Bu teminat Yapı Kredi Sigorta nın tüm check-up anlaşmalı kurumlarında geçerlidir. Check-up İçeriği : Doktor Muayenesi, Tam Kan Sayımı, Sedimantasyon, EKG, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Trigliserid, Ürik Asit, SGOT, SGPT, Kreatinin, TSH, T3, T4, Açlık kan şekeri, Tam idrar tahlili, Gama GT, Alkali Fosfataz, HbsAg, Anti Hbs, Çift Yönlü Akciğer Grafisi, Tüm batın USG. 6/7

7 26) 01/01/ /01/2013 döneminde geçerli olan ek.1 de listesi belirtilen COLGATE GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası poliçelerinin yenilenmesi şartıyla yapılacak kar a iştirak değerlendirmesi aşağıda belirtilmiştir. Kar a iştirak değerlendirmesi yapılırken öncelikle a bendine gore inceleme yapılacak olup, a bendindeki şartların gerçekleşmemesi halinde b bendine gore inceleme yapılacaktır. a) 01/01/ /01/2013 döneminde geçerli olan ek.1 de listesi belirtilen COLGATE GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası poliçelerinin bitiş tarihinden 2 ay sonra 01/03/2013 tarihi itibariyle oluşan sağlık gideri ve prim oranının (toplam sağlık gideri/net prim): % 0 % 50 arasında olması durumunda toplam net primin %20 si (toplam net prim x %20), %51 % 60 arasında olması durumunda toplam net primin %10 u (toplam net prim x %10), %61 % 70 arasında olması durumunda toplam net primin %5 i (toplam net prim x %5), 01/01/ /01/2013 poliçe dönemindeki ilgili poliçe primlerine oranlanarak ödenecek kara iştirak tutarı bulunacaktır. Kara iştirak ile ilgili zeyilname, en geç hesaplamanın yapılacağı ayın (Mart 2013) son iş günü düzenlenerek, kara iştirak ödemesi 01/01/ /01/2014 döneminde COLGATE GRUBU adına tanzim edilecek Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Kurumsal Sağlık Sigortası poliçelerinin primine mahsup edilecektir. b) Sn. Mustafacan YAZICI nın 01/03/2013 tarihinde oluşan toplam sağlık giderinin TL nin altında gerçekleşmesi ve ek.1 de listesi belirtilen COLGATE GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası poliçelerinin oluşan sağlık gideri ve prim oranının (toplam sağlık gideri/net prim) %90 ın altında kalması durumunda; bu oranı %90 a ulaştıracak prim farkı kar a iştirak olarak ödenecektir. Kara iştirak ile ilgili zeyilname, en geç hesaplamanın yapılacağı ayın (Mart 2013) son iş günü düzenlenerek, kara iştirak ödemesi 01/01/ /01/2014 döneminde COLGATE GRUBU adına tanzim edilecek Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Kurumsal Sağlık Sigortaları Poliçelerinin primine mahsup edilecektir. İş bu protokol iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca kabul edilerek imzalanmıştır. Kurumsal Sağlık Sigortası Özel Şartlarının ayrılmaz bir parçasıdır. COLGATE PALMOLİVE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN. YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. EK.1 COLGATE GRUBU POLİÇELERİNİN LİSTESİ COLGATE PALMOLİVE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN. 01/01/ /01/2013 COLGATE-CACE EKSEN PAZARLAMA VE SATIŞ DANIŞMALIK A.Ş. 7/7

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012 10 OCAK 2012 EK PROTOKOL DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında imzalanmış bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012

IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012 IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012 Bu özel şartlar 01.04.2012 tarihi itibarı ile tanzim edilmiş 3S Sağlık Sigorta Poliçesi bulunan Sigortalılar için geçerlidir. Işık

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Sayın Sigortalımız, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın siz değerli üyelerine Şirketimiz işbirliğinde

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI TANIMLAR Acil Durum: Poliçede kapsam dışı olmayan ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren,

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI

GRUP SAĞLIK SİGORTASI GRUP SAĞLIK SİGORTASI Seri No: ES01052012 İÇİNDEKİLER EUREKO SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 5 1. TANIMLAR 5 1.1. DOKTOR 5 1.2. HASTALIK 5 1.3. RAHATSIZLIK 5 1.4. MEVCUT HASTALIKLAR / RAHATSIZLIKLAR

Detaylı

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları WIP Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI 1.1. Sigortacı, işbu sigorta ile, sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta süresi içinde hastalanmaları

Detaylı

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI Madde 1-Sigorta Konusu Madde 2-Tanımlar Madde 3-Teminatlar ve Uygulama Esasları A- Gebelik Rutin Takip Teminatı B-Tüp Bebek Teminatı

Detaylı

BEġ YILDIZ - C FERDĠ SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ÖNSÖZ

BEġ YILDIZ - C FERDĠ SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ÖNSÖZ BEġ YILDIZ - C FERDĠ SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ÖNSÖZ Dubai Group Sigorta A.Ş., Sigorta Ettirenin başvuru formunda verdiği bilgilere göre Sigorta Ettirenle anlaşarak poliçede gösterilen primin ödenmesi

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı/sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

GROUPAMA SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER

GROUPAMA SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER GROUPAMA SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER GROUPAMA SİGORTA ÖZEL ŞARTLARI 1.Sigortanın Konusu ve Kapsamı 2 2.Tanımlar 2 3.Teminatlar 4 3.1.Yatarak Tedavi Masrafları Teminatı 4 3.1.1.Yurtdışında

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

Sizlere en iyi hizmeti, en kısa sürede sunabilmemiz için bazı hususlara da değinmek istiyoruz :

Sizlere en iyi hizmeti, en kısa sürede sunabilmemiz için bazı hususlara da değinmek istiyoruz : Değerli Sigortalımız, Şirketimizi tercih ettiğiniz için öncelikle size teşekkür ederiz. GroupamaSigorta olarak amacımız, siz değerli sigortalılarımıza en iyi hizmeti sunmak ve beraberliğimizi uzun yıllar

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 1

ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 1 ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU KONU: ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞUNDA KADROLU OLMAYAN DOKTORLAR ANADOLU SİGORTA: Yurt içindeki anlaşmalı sağlık kuruluşlarında sigortalıları, o tedaviyi yapabilecek kadrolu

Detaylı

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı / sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Volkswagen Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Volkswagen marka otomobil, kamyonet, minibüs ve midibüs kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ Bu ek, sahibi olduğunuz SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ Özel Uygulamalarını düzenler ve Sağlık Sigortası Poliçe Kitapçığı nın tamamlayıcı ekidir.

Detaylı