Can Sağlığı. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Can Sağlığı. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları"

Transkript

1 Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

2 Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere en modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık hizmetini, en ekonomik koşullarda alma olanağını Yapı Kredi Sigorta güvencesinde sunuyoruz. Sağlık Sigortası Genel Şartlarını ve Can Sağlığı Sigortası Özel Şartlarını içeren bu kitapçığın sizleri bilgilendireceğini umarak, şirketimizi seçtiğiniz için teşekkür eder, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Saygılarımızla, Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Bu kitapçık Can Sağlığı Sigortası Poliçesi nin ayrılmaz bir parçasıdır. Yayın tarihi :

3 İÇİNDEKİLER CAN SAĞLIĞI SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Madde 1- Sigorta Konusu... 1 Madde 2- Sigorta Teminatları... 1 A- Yatarak Tedavi Teminat Grubu Yurt İçi Hastane Hizmetleri Yurt Dışı Hastane Hizmetleri Aile Planlaması Yardımcı Tıbbi Malzeme... 3 B- Ayakta Tedavi Teminat Grubu Tamamlayıcı Limitsiz Ayakta Tedavi Doktor Muayene İlaç Teşhis Yöntemleri Fizik Tedavi Ayakta Tedavi Paketi Diş Tedavi Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü... 6 C- Kaza Sonucu Yaşam Kaybı ve Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık... 7 D- Sağlık Poliçe Prim Koruma Teminatı... 7 Madde 3- Teminat Yüzdesi... 9 Madde 4- Sigorta Süresi Madde 5- Sigortaya Kabul Madde 6- Primlerin Ödenmemesi veya Sigortalının Talebi Sonucu İptal Madde 7- Kötü Niyet Sonucu İptal Madde 8- Sözleşmenin Yenilenmesi Madde 9- Telemed24 Hizmet Ağındaki Sağlık Kurumları Madde 10- Sağlık Gideri Ödemeleri Madde 11- Alarm Merkezi (Telemed24 Hattı) Madde 12- Kontrol Yetkisi Madde 13- Sigorta Primi Madde 14- Prim Ödemeleri Madde 15- Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar Madde 16- Yurt Dışındaki Sağlık Harcamaları Madde 17- Beyan Yükümlülüğü Madde 18- Rücu Hakkı Madde 19- Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının Vefatı Madde 20- Sigorta Süresinin Sona Ermesinden Sonraki Tedaviler Madde 21- Geçiş İşlemleri ve Kazanılmış Haklar Madde 22- Bekleme Süresi Madde 23- Coğrafi Kapsam Madde 24- Teminat Uygulama Esasları Madde 25- Tanımlar Can Sağlığı Sigortası Plan ve Teminat Tablosu SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Madde 1- Teminat Kapsamı Madde 2- Teminat Dışı Kalan Haller Madde 3- Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller Madde 4- Sigortanın Coğrafi Sınırı Madde 5- Sigortanın Başlangıcı ve Sonu Madde 6- Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapılırken Beyan Yükümlülüğü Madde 7- Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü Madde 8- Sigorta Ücretinin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması Madde 9- Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalının Yükümlülükleri Madde 10- Masrafların Tesbiti Madde 11- Tazminatın Sonuçları ve Sigortacının Halefiyet Hakkı Madde 12- Müşterek Sigorta Madde 13- Sırların Saklı Tutulması Madde 14- Tebliğ ve İhbarlar Madde 15- Yetkili Mahkeme Madde 16- Zaman Aşımı Madde 17- Özel Şartlar... 27

4

5 CAN SAĞLIĞI SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Bu özel şartlar tarihi ve sonrasında Başvuru Formları düzenlenen Can Sağlığı Sigortası poliçeleri için geçerlidir. MADDE 1 SİGORTA KONUSU Bu sigorta sözleşmesi uyarınca Yapı Kredi Sigorta A.Ş. (bundan sonra Sigortacı olarak geçecektir), sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, kaza ve hastalık sonucu oluşabilecek sigortalıya ait giderleri Sağlık Sigortası Genel Şartları ile bu kitapçıkta düzenlenen Özel Şartlar doğrultusunda ve son durumu gösteren poliçede belirtilen plan kapsamındaki teminatlar ve limitler dahilinde güvence altına almaktadır. Sigorta teminat kapsamının belirlenmesinde son durum poliçesindeki bilgiler esas alınır. Sigortalının, hastalık sonucu çalışamaması nedeniyle elde edemediği kazançlar için günlük iş görememe parası ve sigortalı, bakıma ihtiyaç duyar duruma geldiği takdirde, bakım nedeniyle doğan giderler veya gündelik bakım parasının karşılanmasına ilişkin teminatlar poliçe kapsamında değildir. Poliçede belirtilen plan kapsamındaki sigorta teminatları, sadece poliçede yazılı ve adlarına Yapı Kredi Sigorta Kartı düzenlenmiş kişiler için limitleri ayrı ayrı geçerli olup, bunun dışındaki kimseler sigorta teminatlarından yararlanamazlar. Ayrıca, aile kapsamındaki sigortalılar, tedavileri ile ilgili belgeleri poliçe kapsamındaki diğer sigortalılar adına düzenlettiremezler. MADDE 2 SİGORTA TEMİNATLARI Aşağıdaki teminatlar, Özel Şartların sonunda sunulan Teminatlar Tablosu çerçevesinde ve poliçede belirtilen plan kapsamında yer almaları şartıyla geçerlidir. Bu poliçede yer alan planlar Standart, Eko, Multi ve Ekstra olarak tanımlanmıştır. A. YATARAK TEDAVİ TEMİNAT GRUBU 1- YURT İÇİ HASTANE HİZMETLERİ Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı tüm planlar için geçerlidir. Bu teminat, tıbben gerekli olması ve doktorun yatış nedenini ayrıntılı raporunda belirtmesi şartıyla; hastanede gerçekleşen yatarak tedavileri, ameliyatları, küçük müdahaleleri veya sigortalının hastaneye başvurmasına neden olan acil sağlık durumunun (hayati bir tehlikeye neden olabilecek rahatsızlık belirtileri) teşhisine yönelik işlemlerin giderlerini, hastane sonrası evde hemşire bakım giderlerini özel ve genel şartlara uygun olarak güvence altına alır. Sigortalının hastaneye başvurmasına neden olan acil sağlık durumunun (hayati bir tehlikeye neden olabilecek rahatsızlık belirtileri) teşhisine yönelik giderler %80 li olarak bu teminat kapsamındadır. Hastanede yatarak tedavi sırasında gerçekleşen: hastane odası [tek yataklı standart odanın (suit oda tercih edilmesi halinde tüm ilgili giderler standart oda kadar) günlük ücretine kadar], yemek, refakatçi, doktor, ilaç, teşhis yöntemleri (tahlil, röntgen vb.), ameliyathane, operatör, asistan, anestezist, hemşire (özel hemşire hariç), yoğun bakım, her türlü sarf edilen malzeme giderleri, poliçede belirtilen teminat yüzdesi ile kapsam dahilindedir. Sigorta yılı içinde teminat altına alınan hastanede yatış süresi toplam 180 gün olup, normal oda yatışları bir (1) gün, yoğun bakım yatışı ise iki (2) gün üzerinden hesaplanarak, toplam yatış süresi olan 180 günden düşülür. Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner angiografi ve böbrek taşı kırma (ESWL) giderleri sigortanın ikinci yılından itibaren teminat kapsamına dahil edilir. Ameliyat için zorunlu protezlerin giderleri (kalp kapağı, kalça protezi vb.) bu teminat kapsamında karşılanır. Sigorta başlangıç tarihinden sonra, kaza sonucu ortaya çıkan bir durumun gerektirmesi durumunda, (göz, el, kol, bacak) suni uzuvların giderleri, resmi kurumlarca düzenlenmiş kaza raporunun ibraz edilmesi şartıyla, olay başına ye kadar bu teminat dahilinde karşılanır. Sigortacı tarafından bu teminat kapsamında karşılanan bir kaza veya hastalığa ilişkin ameliyat veya yoğun bakım gerektiren tedaviden sonra iki ay içerisinde başlayan ve tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi giderleri ayakta veya yatarak gerçekleşmiş olmalarına bakılmaksızın yıllık ile sınırlı olmak üzere bu teminat kapsamında karşılanır. Bu güvence sadece yurt içinde ve anlaşmalı olmayan kurumlarda TTB Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlı olmak üzere geçerlidir. Hastane Sonrası Evde Hemşire Bakımı hastanede yatarak tedavi sonrası resmi kurumlarca lisanslı hemşire gözetiminde tedavinin evde devam ettirilmesini içerir. Tıbbi zorunluluk olması ve tedaviyi yürüten hekim tarafından gerekçesi, tedavi planı açıklanarak tetkik sonuçları ile birlikte sigorta şirketine gönderilmesi, tedavinin rehabilitasyon, bakım niteliği taşımaması ve yarım günden kısa süreli olmaması gerekmektedir. Evde bakım talebi sigortalı hastaneden taburcu olmadan 2 gün önce sigorta şirketine tedaviyi yürüten doktor tarafından yapılmalıdır. Sigorta şirketi gerektiğinde ek belgeler isteyebilecektir. Hastane sonrası evde hemşire bakım süresi, sigorta yılı içinde teminat altına alınan 180 günlük hastane yatış süresinden düşülür ve yılda toplam 8 hafta ile sınırlıdır. Trafik kazası sonucu oluşan diş ve ağız yaralanmalarında, -1-

6 diş hekimi ve çene cerrahları tarafından gerçekleştirilen diş, çene ve ağız kısmındaki her türlü tedavi resmi kurumlarca düzenlenmiş kaza raporunun ibraz edildiği durumlarda, bu teminat kapsamında değerlendirilir. Belirtilen diş tedavi giderlerinin anlaşmalı sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi halinde Diş Hekimleri Birliği asgari ücret tarifesi ile sınırlı olarak karşılanır. Sadece Standart Planda geçerli olmak üzere; Ameliyat Öncesi Teşhis ya da Ameliyat Sonrası Teşhis ve Tedavi İşlemleri aşağıda belirtilen şartlarla kapsama alınmaktadır: Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı kapsamında karşılanan ameliyatlardan en fazla 60 gün önce aynı sağlık sorunuyla ilgili olmak üzere yapılan laboratuar, röntgen ve teşhis için gerekli diğer işlemler veya ameliyatı takiben sigortalının hastaneden taburcu olmasından en fazla 60 gün sonra aynı sağlık sorunuyla ilgili olmak üzere yapılan tedaviler ve teşhis işlemleri yıllık 750 limitle Hastane Hizmetleri Teminatı yüzdesiyle teminat altına alınır. Bu sağlık giderlerine ait gerekli belge ve faturaların ameliyat sonrasında Şirkete ulaştırılması durumunda, teminat kapsamındaki tutar sigortalının hesabına havale ile gönderilir. Sigortacının TELEMED24 Hizmet Ağında (anlaşmalı sağlık kurumlarında) gerçekleşen, Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı kapsamındaki giderler poliçede ve özel şartlarda tanımlı teminat yüzdesi ile limitsiz olarak karşılanır. TELEMED24 Hizmet Ağına dahil kurumlar A ve B olmak üzere iki kategoridedir. TELEMED24 hizmet ağına dahil sağlık kurumlarında kadrolu olmayan doktor ücreti; Standart, Multi ve Ekstra planlarda, sağlık hizmetinin sunulduğu bölgede yürürlükte olan genel seviyeyi ve her durumda TTB Asgari Ücret Tarifesinin 2 katını, Eko planda TTB Asgari Ücret Tarifesini aşamaz. Eko Planda, geçerli olduğu kurumlardaki kadrolu öğretim görevlilerinin talep edebileceği uzman doktor ücretinin üzerindeki ücretler kapsam dışındadır. Seçilen planın geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumları dışında gerçekleşen giderler ise TTB Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlıdır. Anlaşmalı sağlık kurumları dışında hastane yatak, yemek ve refakatçi giderleri ise günlük 150 ile sınırlı olmak üzere karşılanırken, diğer giderler, işbu özel şartların Sağlık Gideri Ödemeleri başlığını taşıyan 10.maddesinde belirtilen makul giderler tanımı doğrultusunda karşılanır. Anlaşmalı sağlık kurumlarına verilen yatış onayları süresiz değildir. Verilen yatış onayı, yedi gün içerisinde gerçekleşmesi ve poliçenin yürürlükte olması kaydıyla geçerlidir. Belirtilen sürelerden sonra hastaneye yatılması durumunda yeniden provizyon alınması gereklidir. On beş günü aşan tüm yatışlarda, on beşinci günden sonra oluşan teminat kapsamındaki giderlerin karşılanabilmesi için, konuya ilişkin yeni bir Bildirim Formu gönderilerek Sigortacının onayının tekrar alınması gerekmektedir. İlk sigorta başlangıç tarihinden önce mevcut bir rahatsızlıkla ilgili bu teminat kapsamındaki giderlerde, sigortalı bu rahatsızlığını bilmiyor olsa veya bu rahatsızlıkla ilgili tanı poliçe başlangıcından önce konulmamış olsa dahi teminat, sigorta başlangıç tarihinden altı ay sonra başlar. İşbu özel şartların 15. maddesi nin 16. bendinde belirtilen durumlarla ilgili giderler, her ne şekilde olursa olsun, ilk yıl ödenmez. (Sağlık Sigortası Genel Şartları 6. Maddesi hükümleri saklıdır.) Tek anestezi altında birden fazla ameliyatın yapılması ve bunların hepsinin sigorta teminatı kapsamına girmemesi halinde ilgili hastane ve operatör giderleri; toplam faturanın ya da kapsama girmeyen harcamaya ait faturanın da ayrıca ibraz edilmesi kaydıyla her ameliyat için ayrı TTB birimleri göz önüne alınarak, ağırlıklı olarak karşılanır. Sigorta kapsamına girmeyen ameliyat estetik amaçlı bir girişim olduğunda beraberinde yapılan ve sigorta kapsamında olan ameliyatın giderleri karşılanmamaktadır. 2- YURT DIŞI HASTANE HİZMETLERİ Yurt Dışı Hastane Hizmetleri Teminatı, sadece Multi ve Ekstra planları için geçerlidir. Bu teminat, tıbben gerekli olması ve doktorun yatış nedenini ayrıntılı raporunda belirtmesi şartıyla; yurt dışında hastanede gerçekleşen yatarak tedavileri, ameliyatları, küçük müdahale giderlerini poliçede yazılı yıllık limit dahilinde %80 teminat yüzdesi ile özel ve genel şartlara uygun olarak karşılar. Küçük müdahale ile ilgili sağlık giderleri yıllık toplam USD ile sınırlı olmak üzere Yurt Dışı Hastane Hizmetleri teminatı yıllık limiti ve teminat yüzdesi dahilinde karşılanır. Rahatsızlığın tedavisi için gerekli tıbbi teknoloji ve bilginin Türkiye'de mevcut olmadığı yönünde Sağlık Kurulu kararı alındığında ise, yurt dışı hastane hizmetleri yıllık limiti %80 teminat yüzdesi ile USD ye yükselecektir. Söz konusu tedavi için gerekli tıbbi teknoloji ve bilginin Türkiye'de bulunup bulunmadığı üç hekimden oluşan bir Sağlık Kurulu kararıyla belirlenir. Sağlık Kurulu sigortalıyı tedavi eden hekim, sigorta şirketi tarafından belirlenen hekim ile bu iki hekimin onayı ile belirlenecek Üniversitede ilgili branşta öğretim görevlisi olan üçüncü bir hekimden oluşur. Sağlık Kurulunun tedavinin Türkiye'de yapılamadığı konusunda çoğunluk oyuyla karar vermiş olması gereklidir. Bu durumda, yurt dışında gerçekleşen giderler USD ye kadar %80'li teminat yüzdesi ile özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. İşbu özel şartların 15. maddesinin 21. bendi doğrultusunda Amerikan FDA (Food and Drug Administration) kurumu tarafından deneysel aşamada olduğu kabul edilen tedaviler sigorta kapsamı dışındadır. -2-

7 İşbu özel şartların 8. maddesi ve 15. maddesinin 9.bendinde açıklandığı şekilde doğuştan gelen rahatsızlıkları teminat altına alınan sigortalıların bu rahatsızlıklarına ilişkin yurt dışında gerçekleşen giderlerinde, gerekli tıbbi teknoloji ve bilgi Türkiye de mevcut olmasa dahi USD limit bu durumlar için kullanılamaz. Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiyografi ve böbrek taşı kırma (ESWL) giderleri sigortanın ikinci yılından itibaren teminat kapsamına dahil edilir. Tek anestezi altında birden fazla ameliyatın yapılması ve bunların hepsinin sigorta teminatı kapsamına girmemesi halinde ilgili hastane ve operatör giderleri; toplam faturanın ya da kapsama girmeyen harcamaya ait faturanın da ayrıca ibraz edilmesi kaydıyla her ameliyat için ayrı TTB birimleri göz önüne alınarak, ağırlıklı olarak karşılanır. Sigorta kapsamına girmeyen ameliyat estetik amaçlı bir girişim olduğunda beraberinde yapılan ve sigorta kapsamında olan ameliyatın giderleri karşılanmamaktadır. Ameliyat için zorunlu protezler (kalp kapağı, kalça protezi vb.) bu teminat kapsamında karşılanır. Sigorta başlangıç tarihinden sonra, kaza sonucu ortaya çıkan bir durumun gerektirmesi durumunda, (göz, el, kol, bacak) suni uzuvların giderleri, resmi kurumlarca düzenlenmiş kaza raporunun ibraz edilmesi şartıyla, olay başına USD dahilinde karşılanır. İlk sigorta başlangıç tarihinden önce mevcut bir rahatsızlıkla ilgili bu teminat kapsamındaki giderlerde, sigortalı bu rahatsızlığını bilmiyor olsa veya bu rahatsızlıkla ilgili tanı poliçe başlangıcından önce konulmamış olsa dahi teminat, sigorta başlangıç tarihinden bir yıl sonra başlar. İşbu özel şartların 15. maddesinin 16. bendinde belirtilen durumlarla ilgili giderler, her ne şekilde olursa olsun, ilk yıl ödenmez. (Sağlık Sigortası Genel Şartları 6. maddesi hükümleri saklıdır.) 3- AİLE PLANLAMASI Aile Planlaması Teminatı, sadece Multi ve Ekstra Plan için geçerlidir. Normal doğum, sezaryen, gebelik öncesi ve sırasında gerçekleşen takip ve tetkikler, (TORCH, amniosentez, NST, Down üçlü tarama vb.) gebelik dönemindeki periyodik doktor muayeneleri, gebeliğin sebep olduğu her türlü komplikasyonlar [hiperemezis, abortus (zorunlu küretajdahil), preeklampsivb], loğusalıkla ilgili giderler, doğum ve sezaryene ait her türlü komplikasyonlar, poliçede yazılı Aile Planlaması Teminatı Yıllık Limitini aşmamak kaydıyla, özel ve genel şartlar dahilinde karşılanır. Aile Planlaması Teminatı kapsamındaki tüm giderler bu teminatın bir önceki yıl da seçilmesi kaydıyla geçerli olup, teminata ilişkin giderler, seçildiği ilk yıl kapsam dışındadır. Bu teminat poliçedeki çocuk kapsamındakiler için geçerli değildir. Yukarıdaki teminat kapsamında belirtilen her türlü sağlık giderleri, sadece bu teminat kapsamında değerlendirilir, hiçbir koşul altında diğer teminatlardan karşılanmaz. Yapı Kredi Sigorta Bebeği : Kesintisiz olarak Aile Planlaması Teminatı alınarak yenilenen poliçelerde, doğum giderleri Aile Planlaması teminatı kapsamında Sigortacı tarafından karşılanan yeni doğan bebekler, doğum tarihinden itibaren iki ay içinde sağlık bildiriminde bulunulması ve priminin ödenmesi kaydıyla poliçeye dahil edildiğinde Yapı Kredi Sigorta Bebeği olarak adlandırılır. Bu çocukların doğuştan gelen hastalık ve sakatlıkları teminat kapsamındadır. Yeni doğan yoğun bakım küvöz, prematürelik ve bebeğin doğumla ilgili giderleri (bebek henüz hastanedeyken yapılan rutin sağlık giderleri) annenin Aile Planlaması teminatı limitleri dahilinde karşılanır. Ancak, bebeğin doğum tarihi itibarıyla annenin geriye dönük kesintisiz en az 5 yıl Yapı Kredi Sigorta da sigortalılık süresini tamamlamış olması ve Yenileme Garantisi ne hak kazanmış olması kaydıyla; Yapı Kredi Sigorta Bebeği nin yeni doğan yoğun bakım kuvöz ve prematürelik ile ilgili giderleri yıllık limit ve Aile Planlaması teminat yüzdesi dahilinde karşılanır. Yapı Kredi Sigorta bebeklerinin bunlar dışındaki diğer sağlık giderleri, poliçeye eklenme tarihinden itibaren bebeğe ait ilgili teminatlar kapsamında karşılanır. İşbu özel şartların 15. maddesinin 16. bendinde belirtilen ilk yıl istisnaları bu çocuklar için uygulanmayacaktır. Doğum tarihinden itibaren iki aydan fazla bir süre geçtikten sonra poliçeye eklenmesi talep edilen çocuklar için, Yapı Kredi Sigorta Bebeği avantajları uygulanmayacak olup ilk yıl sigortalılık şartları geçerli olacaktır ve doğuştan gelen hastalıkları teminat kapsamı dışında tutulacaktır. Aile Planlaması Yöntemleri: Sık tekrarlanan (doğum kontrol hapı, kondom vb.) aile planlaması yöntemleri teminat kapsamı dışındayken, sık tekrarlanmayan aile planlaması yöntemleri [kısırlaştırma (tüp ligasyonu ve vasektomi), spiral uygulaması (spiral ücreti dahil), implanon vb.] poliçede yazılı Aile Planlaması Teminatı Yıllık Limitinin % 20'sine kadar ve yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır. 4- YARDIMCI TIBBİ MALZEME Sigortalının sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu uygulanan tedavisinin bir parçası olarak, doktor reçetesinde belirtilen ve gerektiğinde doktor raporu ve tetkiklerle ihtiyacın belgelendirildiği, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel boyunluk, -3-

8 tıbbi korse, ortopedik tabanlık, dizlik, atel, kol askısı, elastik bandaj, varis çorabı, koltuk değneği, bileklik, işitme cihazı (cihaz bakımı ve sarf bedelleri hariç), walker, dirseklik, oturma simidi, kolostomi torbası, ürostomi torbası, alçı terliğinden ibaret tıbbi malzemeler ile yanık veya yara tedavisinde kullanılan örtücü malzemeler bu teminat kapsamında aşağıda yer alan tabloda belirtilen yıllık limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır. Can Sağlığı Sigortası Planları Standart Plan Eko Plan Multi Plan Ekstra Plan Ekstra Plan ( ayakta tedavi paketi) (Limitsiz ayakta tedavi paketi) Yardımcı Tıbbi Malzeme Teminatları Yıllık Limiti Teminat Yüzdesi % 80 % 80 % 80 % 80 % 100 B. AYAKTA TEDAVİ TEMİNATLARI GRUBU 1- TAMAMLAYICI LİMİTSİZ AYAKTA TEDAVİ Tamamlayıcı Limitsiz Ayakta Tedavi Teminatı, sadece Multi ve Ekstra (limitli ayakta tedavi paketi seçeneği) planlarında, Yurt İçi Hastane Hizmetleri Paketine ek olarak verilmektedir. Doktor Muayene, İlaç, Teşhis Yöntemleri ve Ayakta Tedavi Paketi Teminatları kapsamında sigorta yılı içinde gerçekleşen giderlerin toplamının poliçede belirtilen Tamamlayıcı Limitsiz Ayakta Tedavi Teminatı muafiyetini aşması durumunda, aşan bu kapsamdaki tüm ayakta tedavi giderleri (fizik tedavi giderleri her durumda sadece bu özel şartlarda tanımlı teminat limitine kadar karşılanır) sigorta yılı sonuna kadar TELEMED24 hizmet ağına dahil kurumlarda %100 lü ve limitsiz olarak karşılanır. TELEMED24 hizmet ağına dahil olmayan hizmet kurumlarında gerçekleşen doktor muayenesi dışındaki giderler TTB Asgari Ücret Tarifesi ile de sınırlıdır. TELEMED24 hizmet ağına dahil sağlık kurumlarında kadrolu olmayan doktor ücreti, sağlık hizmetinin sunulduğu bölgede yürürlükte olan genel seviyeyi ve her durumda TTB Asgari Ücret Tarifesinin 2 katını aşamaz. Poliçede belirtilen muafiyet tutarını aşan giderlerin Sigortacı tarafından ödenebilmesi için, bu tutardaki Sigortacıya daha önce ibraz edilmemiş olan sağlık giderlerine ait tüm faturaların ve bunlarla ilgili sonuç dokümanlarının (tahlil sonuçları vb.) sigortalı tarafından ibraz edilmesi gerekir. Yurt İçi ve Yurt Dışı Hastane Hizmetleri Teminatları, Aile Planlaması, Fizik Tedavi ve Diş Tedavi Teminatları kapsamında olan tüm giderler, varsa sigortalının muaf tutulan hastalığı ile ilgili giderler ile işbu özel şartların 15. maddesinde tanımlanan teminat kapsamı dışında tutulan tüm giderler bu teminatın dahilinde değildir. 2- DOKTOR MUAYENE Doktor Muayene Teminatı sadece Multi Plan için, seçilmiş olması şartıyla geçerlidir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma ruhsatı verilmiş hastane ve kliniklerde görevli veya özel muayenehane açmaya ehliyetli doktorlarca yapılacak, ayakta tedavi kapsamındaki muayenelere ait giderler, poliçede yazılı beher muayene limiti ve yıllık muayene adedi dahilinde teminat yüzdesi ile özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. Klinik branş hekimlerinin muayene sırasındaki ultrason incelemeleri giderleri, bu teminattan limitleri dahilinde, ultrason çıktısı aslı veya doktor raporu olması kaydıyla karşılanır. Türk Tabipleri Birliği görüşü doğrultusunda, ilk muayenedeki tanı ile ilişkili olarak 10. güne kadar yapılan muayeneler kontrol muayenesi olup, ücret talep edilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle bu şekilde faturalandırılmış kontrol muayene giderleri teminat kapsamı dışındadır. Diş hekimi muayene faturaları, lens ve optik merkezlerinde yapılan göz muayeneleri giderleri bu teminat kapsamı dışındadır. Sigortacının anlaşmalı hekim muayenehanesi uygulaması başlattığı illerde anlaşmalı hekimlerce yapılacak muayene giderleri %100 lü; anlaşmalı hekimler haricindeki tüm doktor muayene giderleri %80 li olarak teminat limiti dahilinde karşılanır. Anlaşmalı hekim muayenehaneleri uygulamasının olmadığı illerde, doktor muayene giderleri seçilen teminat limiti ve yüzdesine göre karşılanır. 3- İLAÇ İlaç Teminatı sadece Multi Plan için, seçilmiş olması şartıyla geçerlidir. Ayakta tedavi kapsamında, doktor reçetesinde belirtilen her bir ilaç için en fazla 30 günlük tedavi dozu ile sınırlı olmak üzere ilaç giderleri, poliçede yazılı ilaç teminatı yıllık limiti, teminat yüzdesi ile özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. Sürekli kullanımı doktor tarafından uygun görülen ilaçlara ilişkin giderler ise, sigortalının bu durum için aldığı doktor raporunu Yapı Kredi Sigorta ya ileterek onayını alması kaydıyla, 90 günlük tedavi dozları halinde karşılanmaktadır. Ayrıca reçete tarihini takip eden en geç 14 gün içinde alınan ve poliçe süresi ile uyumlu dozdaki ilaçlar teminat dahilinde karşılanmaktadır. Türkiye de muadili olmayan ve yurtdışından getirilen ilaçların giderleri poliçe özel ve genel şartları ve yasal prosedürler dahilinde karşılanır. Kemoterapi ve diyaliz tedavisi sonrası gelişen derin anemileri düzeltme amaçlı kullanılan eritropoetin (eprex -4-

9 vb.) özellikli ilaçlar da, bu teminat kapsamındadır. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamış ilaçlara ait giderler ile reçete aslı, küpür, barkod/karekod, fatura/kasa fişi olmadan talep edilen harcamalar karşılanmaz. Aşılar : Alerji aşıları dışında tüm koruyucu aşılar tıbbi zorunluluk ve kullanılması gereken doza kadar ilaç teminatı kapsamında teminat limiti ve yüzdesi oranında karşılanır. 4- TEŞHİS YÖNTEMLERİ Teşhis Yöntemleri Teminatı sadece Multi plan için, seçilmiş olması şartıyla geçerlidir. Teşhis ve tedavi için tıbben gerekli görülen ve doktorun sevk pusulasında belirttiği tahlil, röntgen, ürografi, ultrasonografi, EEG, EMG, anjiografi (koroner anjiografi hariç), tomografi, magnetik rezonans, nükleer tıp ve sintigrafiler (galyum, talyum vb.), endoskopik giderler (gastroskopi, sistoskopi, bronkoskopi, mediastinoskopi vb.), biyopsiler (karaciğer biyopsisi hariç), işitme testi, polisomnografi, probeküretaj, fraksiyoneküretaj ve tedavi amaçlı da olsa diletasyonluküretaj vb. giderler ile bu teşhis yöntemlerinin uygulanmasının gerektirdiği ilaç, anestezi, doktor ücreti giderleri, ayakta ya da yatarak gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın poliçede yazılı teşhis yöntemleri teminatı yıllık limiti dahilinde, teminat yüzdesi ile özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. Tahlil faturalarına, yapılan tahlillerin sonucunu gösteren raporun bir kopyası, röntgen vb. tetkiklerin faturalarına da yapılan tetkiklerin yazılı sonuç raporu eklenmelidir. TELEMED24 hizmet ağına dahil olmayan sağlık kurumlarında gerçekleşen giderler TTB Asgari Ücret Tarifesi ile de sınırlıdır. TELEMED24 hizmet ağına dahil sağlık kurumlarında kadrolu olmayan doktor ücreti, sağlık hizmetinin sunulduğu bölgede yürürlükte olan genel seviyeyi ve her durumda TTB Asgari Ücret Tarifesinin 2 katını aşamaz. Herhangi bir acil sağlık durumu olmaksızın, sigortalının hastanede yatarak yaptıracağı tanı işlemleri bu teminat kapsamında değerlendirilir. Genel sağlık kontrolü (check-up) giderleri, doktorun herhangi bir rahatsızlığın araştırılması için istediği tetkik ve tanı işlemlerinde bu rahatsızlıkla ilgili olmayan geniş kapsamlı genel sağlık kontrolleri, homosistein, metaboliksendrom tanısına yönelik işlemler, ailevi risk faktörleri nedeniyle yapılan taramalar, Koroner Arter Kalsiyum Skorlama Testi ve EBT teminat kapsamı dışındadır. 5- FİZİK TEDAVİ Bu teminat sadece seçilmiş olması kaydıyla Multi Planda geçerlidir. Ayakta ya da yatarak gerçekleşmiş olduklarına bakılmaksızın, tüm fizik tedavi giderleri, planın geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumları dışında herhangi bir sağlık kurumunda gerçekleşmiş ise TTB Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlı ve poliçede yazılı yıllık limit dahilinde, teminat yüzdesi ile özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. Ameliyat veya yoğun bakım sonrası gereken fizik tedaviler Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı nda tanımlandığı şekilde Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı ndan karşılanmaktadır. 6- AYAKTA TEDAVİ PAKETİ Ayakta tedavi paketi Eko ve Ekstra planları için geçerlidir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma ruhsatı verilmiş hastane ve kliniklerde görevli veya özel muayenehane açmaya ehliyetli doktorlarca (Diş hekimi muayene faturaları, lens ve optik merkezlerinde yapılan göz muayeneleri giderleri bu teminat kapsamı dışındadır) yapılacak ayakta tedavi kapsamındaki muayenelere ait giderler ile ayakta tedavi kapsamında, doktor reçetesinde belirtilen her bir ilaç için en fazla 30 günlük tedavi dozu ile sınırlı olmak üzere ilaç giderleri, poliçede yazılı Ayakta Tedavi Paketi yıllık limiti, teminat yüzdesi ile özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. Sürekli kullanımı doktor tarafından uygun görülen ilaçlara ilişkin giderler ise, sigortalının bu durum için aldığı doktor raporunu Yapı Kredi Sigorta ya ileterek onayını alması kaydıyla, 90 günlük tedavi dozları halinde karşılanmaktadır. Ayrıca reçete tarihini takip eden en geç 14 gün içinde alınan ve poliçe süresi ile uyumlu dozdaki ilaçlar teminat dahilinde karşılanmaktadır. Türkiye de muadili olmayan ve yurt dışından getirilen ilaçların giderleri poliçe özel ve genel şartları ve yasal prosedürler dahilinde karşılanır. Kemoterapi ve diyaliz tedavisi sonrası gelişen derin anemileri düzeltme amaçlı kullanılan eritropoetin (eprex vb.) özellikli ilaçlar da, bu teminat kapsamındadır. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamış ilaçlara ait giderler ile reçete aslı, küpür, barkod/karekod, fatura/kasa fişi olmadan talep edilen harcamalar karşılanmaz. Aşılar: Alerji aşıları dışında tüm koruyucu aşılar tıbbi zorunluluk ve kullanılması gereken doza kadar ilaç teminatı kapsamında teminat limiti ve yüzdesi oranında karşılanır. Ekstra Planda teşhis ve tedavi için tıbben gerekli görülen ve doktorun sevk pusulasında belirttiği tahlil, röntgen, -5-

10 ürografi, ultrasonografi, EEG, EMG, anjiografi (koroner anjiografi hariç), tomografi, magnetik rezonans, nükleer tıp ve sintigrafiler (galyum, talyum vb.), endoskopik giderler (gastroskopi, sistoskopi, bronkoskopi, mediastinoskopi vb.), biyopsiler (karaciğer biyopsisi hariç), işitme testi, polisomnografi, probeküretaj, fraksiyoneküretaj ve tedavi amaçlı da olsa diletasyonlu küretaj vb. giderler ile bu teşhis yöntemlerinin uygulanmasının gerektirdiği ilaç, anestezi, doktor ücreti giderleri Ayakta Tedavi Paketi yıllık limiti dahilinde, teminat yüzdesine göre karşılanır. Sadece Eko Planda geçerli olmak üzere; teşhis ve tedavi için tıbben gerekli görülen ve doktorun sevk pusulasında belirttiği her türlü kan ve/veya idrar tahlili gibi tetkikler ile her türlü yöntemle çekilen röntgen (mamografi ve ilaçlı grafiler dahil), ultrason, EKG, EEG, EMG gibi tanı yöntemleri ve işitme testi ile ilgili giderleri toplam yıllık 750 ile sınırlı olmak üzere Ayakta Tedavi Paketi yıllık limiti dahilinde, teminat yüzdesine göre karşılanır. Bunun dışındaki ileri tanı yöntemleri olan anjiografi (koroner anjiografi hariç), eforlu EKG, tomografi, magnetik rezonans, nükleer tıp ve sintigrafiler (galyum, talyum vb.), endoskopik giderler (gastroskopi, sistoskopi, bronkoskopi, mediastinoskopi vb.), biyopsiler (karaciğer biyopsisi hariç), polisomnografi, probeküretaj, fraksiyoneküretaj ve tedavi amaçlı da olsa diletasyonlu küretaj vb. giderler ile bu teşhis yöntemlerinin uygulanmasının gerektirdiği ilaç, anestezi, doktor ücreti giderleri Ayakta Tedavi Paketi yıllık limiti dahilinde, teminat yüzdesine göre karşılanır. Klinik branş hekimlerinin muayene sırasındaki ultrason incelemeleri giderleri, bu teminattan limitleri dahilinde, ultrason çıktısı aslı veya doktor raporu olması kaydıyla karşılanır. Sigortacının anlaşmalı hekim muayenehanesi uygulaması başlattığı illerde anlaşmalı hekimlerce yapılacak muayene giderleri %100 lü olarak teminat limiti dahilinde karşılanır. Anlaşmalı hekim muayenehaneleri uygulamasının olmadığı illerde, doktor muayene giderleri seçilen teminat limiti ve yüzdesine göre karşılanır. Ayakta ya da yatarak gerçekleşmiş olduklarına bakılmaksızın tüm fizik tedavi giderleri Eko planda ; Ekstra planda ile sınırlı olmak üzere, belirlenmiş teminat yüzdesi ile özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. Herhangi bir acil sağlık durumu olmaksızın, sigortalının hastanede yatarak yaptıracağı tanı işlemleri bu teminat kapsamında değerlendirilir. Genel sağlık kontrolü (check-up) giderleri, doktorun herhangi bir rahatsızlığın araştırılması için istediği tetkik ve tanı işlemlerinde bu rahatsızlıkla ilgili olmayan geniş kapsamlı genel sağlık kontrolleri, homosistein, metaboliksendrom tanısına yönelik işlemler, ailevi risk faktörleri nedeniyle yapılan taramalar, Koroner Arter Kalsiyum Skorlama Testi ve EBT teminat kapsamı dışındadır. Eko Planda, geçerli olduğu kurumlardaki kadrolu öğretim görevlilerinin talep edebileceği uzman doktor ücretinin üzerindeki ücretler, kapsam dışındadır. Planın geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında kadrolu olmayan doktor ücreti, Eko planda TTB Asgari Ücret Tarifesi ile, Ekstra planda TTB Asgari Ücret Tarifesinin 2 katı ile sınırlıdır. TELEMED24 hizmet ağı dışındaki sağlık kurumlarında gerçekleşen Ayakta Tedavi kapsamındaki teşhis ve fizik tedavi ile ilgili giderler her iki plan için TTB Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlıdır. Sadece Eko Planda doktor muayene giderleri de planın geçerli olduğu TELEMED24 hizmet ağı dışında gerçekleşirse TTB Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlı ve belirlenmiş teminat limiti ve yüzdesi ile özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. 7- DİŞ TEDAVİ Diş Tedavi teminatı seçilmiş olması şartıyla sadece Ekstra Plan için geçerlidir. T.C. Sağlık Bakanlığı'nca çalışma ruhsatı verilmiş hastane ve kliniklerde görevli veya özel muayenehane açmaya ehliyetli diş hekimlerince yapılacak diş ve çene ile ilgili tedavi giderleri, poliçede yazılı Diş Tedavi Teminatı yıllık limiti dahilinde, teminat yüzdesi ile özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. Diş hekimlerinin yaptıkları muayene ve reçete giderleri ile her türlü diş kökenli diş ve çene ameliyatı bu teminat içinde değerlendirilir. Trafik kazası sonucu oluşan diş ve ağız yaralanmalarında, diş hekimi ve çene cerrahları tarafından gerçekleştirilen diş, çene ve ağız kısmındaki her türlü tedavi giderleri, resmi kurumlarca düzenlenmiş kaza raporunun ibraz edildiği durumlarda, tedavinin gerçekleştiği yere bağlı olarak Yurt İçi veya Yurt Dışı Hastane Hizmetleri teminatları içinde değerlendirilir. Sigortalıdan gerekli durumlarda, gideri teminat yıllık limiti dahilinde karşılanmak üzere, yapılan tedavi ile ilgili röntgen istenebilir (Bu tetkik sırasındaki diş hekimlerinin muayene ücretleri de bu teminat kapsamında değerlendirilir). 8- AİLE HEKİMLİĞİ VE GENEL SAĞLIK KONTROLÜ Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü teminatı tüm planlarda mevcuttur. Bu teminat Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü broşüründe belirtilen Yapı Kredi Sigorta nın tüm anlaşmalı aile hekimliği merkezlerinde geçerlidir. Yapı Kredi Sigortanın anlaşmalı oldukları dışındaki Aile Hekimlerinden gelen muayene ve tetkik giderleri bu teminattan ödenmez. -6-

11 Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü teminatı, koruyucu sağlık hizmetini amaçlayan, yaş ve cinsiyete göre değişen anlaşmalı aile hekimi muayene ve tetkik giderlerini, tanımlı işlemlerle sınırlı olmak üzere %100 lü kapsamaktadır. Yaş ve cinsiyete göre farklılaşan işlemler: Aile Hekimi Muayenesi: Tüm yaş gruplarında yılda üç defa ile sınırlıdır. Tetkikler: 1) Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar Tahlili, 0-18 yaş arasındaki çocuk kapsamındaki sigortalılara yılda bir defa yapılır. 2) Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar Tahlili, Açlık Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, EKG, PA AC Grafi; yaş arasındaki kadın ve erkek sigortalılara yılda bir defa yapılır. 3) Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar Tahlili, Açlık Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, Ürik asit, EKG, PA AC Grafi, Mammografi; 41 yaş üzerindeki kadın sigortalılara yılda bir defa yapılır. 4) Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlık Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, Ürik asit, PSA, EKG, PA AC Grafi; 41 yaş üzerindeki erkek sigortalılara yılda bir defa yapılır. C. KAZA SONUCU YAŞAM KAYBI VE KAZA SONUCU SÜREKLİ SAKATLIK Bu teminat tüm planlarda mevcuttur. Sigortalının kaza sonucu yaşamını kaybetmesi veya kaza sonucu sürekli sakat kalması halinde poliçenin ekinde verilen Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede belirtilen limitler dahilinde geçerli olacaktır. Bu teminat poliçede çocuk kapsamında olan kişiler için geçerli değildir. D. SAĞLIK POLİÇE PRİMİ KORUMA TEMİNATI Ek Teminatın Konusu ve Kapsamı Can Sağlığı poliçesine ek olarak sunulan bu teminat, Sigorta Ettirenin (sadece gerçek kişiler için) mesleki statüsüne göre istek dışı işsiz kalması (işsizlik) ve/veya geçici iş göremezlik halinde yürürlükte olan Can Sağlığı Sigortası poliçelerinin prim borcunu Sigorta Ettirenin yerine, işbu özel şart kapsamında karşılar. Prim borcu, riskin gerçekleştiği ay başı itibariyle yazılı olan vade borç bakiyeleri toplamı olup, herhalukarda bu ek teminat limiti azami dir. Bu ek teminat yaş aralığındaki Türkiye de yerleşik gerçek kişiler için geçerli olup, yaş hesabında yürürlükteki poliçenin başlangıç veya yenileme tarihi esas alınır. Geçici iş göremezlik veya işsiz kalma tarihi için muafiyet süresi bulunmamaktadır. Ancak, tazminata hak kazanabilmek için Sigorta Ettirenin riskin gerçekleşmesinden itibaren işsiz kalma veya geçici iş göremezlik durumunun aralıksız olarak 30 günlük bekleme süresi boyunca devam etmesi gerekir. Teminat Dışı Kalan Haller Aşağıdaki hâllerden kaynaklanan işsizlik veya geçici iş göremezliğe dayalı tazminat talepleri, sigorta teminatı dışındadır. Aşağıdaki hâllerden kaynaklanan işsizlik veya geçici iş göremezliğe dayalı tazminat talepleri, sigorta teminatı dışındadır. 1. Savaş (iç savaş dahil), istila, yabancı düşman hareketi, çarpışma (savaş ilan dilmiş olsun olmasın), ihtilal, isyan, ayaklanma, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler. 2. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyoaktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım "füzyon" olayını da kapsayacaktır). 3. Sigorta ettiren veya sigortalının, bilgileri kasıtlı bir şekilde yanlış, noksan veya gerçeğe aykırı beyan ettiği yahut gizlediği tazminat talepleri. 4. Sigorta ettiren veya sigortalının cürüm ve cinayet işlemesi veya bunlara teşebbüs etmesi. 5. Tehlikede bulunan şahıslar ve malları kurtarmak hâli hariç olmak üzere, sigorta ettiren veya sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması. 6. Sigortalının kasıtlı olarak kendine bedeni zarar veren fiiline, alkol, uyuşturucu veya doktor tavsiyesi ya da denetiminde kullanılmayan ilaç kullanımına bağlı işsizlik ve geçici iş göremezlik. 7. Varsa, serbest meslek faaliyetlerine ilişkin olarak sigorta ettiren ile sigortacı arasında kararlaştırılarak poliçede belirtilmiş olan rizikolardan kaynaklanan haller. 8. Profesyonel olarak çalışan veya ticari faaliyette bulunan sigortalının özel şartlarda belirlenen hâller -7-

12 sonucu sözleşmeye göre yapması gereken ödemeleri yapamaması. 9. Sigortalının mesleği olması durumunda, her türlü profesyonel spor faaliyetleri. 10. Amatör olarak yapılsa bile tehlikeli sporlar (dağcılık, havacılık, su altı sporları, ralli, motokros ve özel şartlarda belirlenecek diğer faaliyetler) ve bunlara ilişkin spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları yapılması sırasında meydana gelen geçici iş göremezlikler. 11. Her türlü doğal afetler ile salgın hastalıklar ve pandemik hastalıklardan kaynaklanan işsizlik ve/veya geçici iş göremezlik. 12. İşsizlik teminatı için, işsizlik halinin yurt dışında gerçekleşmiş olması. 13. Sigortalının 18 yaşından küçük ya da 65 yaşından büyük olması. 14. İşsizliğin gerçekleştiği tarihte, poliçede daha kısa bir süre belirtilmemişse altı aydan az süre ile çalışılmış olması durumunda bu istihdam ilişkisinden kaynaklanan işsizlik süresi. 15. Poliçe özel şartlarında öngörülen asgari sürenin altında bulunan ve bir kez dahi yenilenmemiş olan belirli süreli bir iş sözleşmesi için, iş sözleşmesinin normal bitiş tarihinden başlamak üzere işleyen işsizlik süresi. 16. İsteğe bağlı cerrahi müdahaleler sonucunda gerçekleşen geçici iş göremezlik. 17. Doğum ve hamileliğin normal sürecinden kaynaklanan geçici iş göremezlik. 18. Hamileliği sonlandırmak amacıyla isteğe bağlı olarak yapılan müdahaleler ve bunların neticesinden kaynaklanan geçici iş göremezlik. 19. Sigortalı tarafından analık yardımı alındığı dönemde, analık ile bağlantılı gerçekleşen geçici iş göremezlik. 20. Psikiyatrik hastalıklar veya akıl hastalığından kaynaklanan geçici iş göremezlik. 21. Kredi kartı hesap özetinde bulunan daha önceki aylara ilişkin ödenmemiş borç ve bunlara ilişkin faizler ile daha sonraki aylara ilişkin taksit ve ödemeler. 22. Kredi bakiyesinde bulunan daha önceki aylara ilişkin ödenmemiş borç ve bunlara ilişkin faizler. 23. Sözleşmeye ilişkin ödemelerin zamanında yapılmaması nedeniyle oluşan her türlü faiz, vergi, ceza ve hukuki masraflar. 24. Bekleme süresini geçmeyen işsizlik veya geçici iş göremezlik halleri. 25. Yukarıdaki maddelerde belirtilen durumlara ilaveten, aşağıdaki hâllerden herhangi birisi nedeniyle doğan işsizlik süresi için tazminat ödenmez. a) Sigorta sözleşmesi yapılırken sigortalı tarafından bilinen veya bilinmesi gereken nedenlere bağlı işsizlik süresi. b) Sigortalının iş sözleşmesinin işveren tarafından ilgili mevzuata göre haklı nedenlerle feshedilmesi. c) Sigortalının işverenle anlaşarak işten ayrılması. d) Sigortalının ilgili mevzuata göre haklı sayılan bir neden olmaksızın istifa ederek işten ayrılması. e) İşin gereği olarak çalışmaya dönemsel veya mevsimsel ara verilen hâller dolayısıyla geçirilen işsizlik süresi. f) Grev veya lokavt dolayısıyla geçirilen işsizlik süresi. g) Sigortalının kendi niteliklerine uygun bir işi makul şartlara uygun olarak aradığını belgeleyemediği işsizlik süresi. 26. Yukarıdaki maddelerde belirtilen durumlara ilaveten, aşağıdaki hâllerden herhangi birisi nedeniyle doğan geçici iş göremezlik süresi için aylık tazminat ödenmez. Sigorta sözleşmesinin yapılması esnasında mevcut bulunan bir özürden veya kronik veya yinelemeli bir hastalıktan veya teminat için yapılan başvuru tarihinde sigortalı tarafından bilinen veya teminatın başlamasından önceki 12 aylık süre zarfında maruz kalınan herhangi bir nedenden kaynaklanan geçici iş göremezlik. Teminat Uygulama Esasları Bu ek teminat Sigorta Ettirenin işsiz kalması veya geçici iş göremezliği halinde kendisine yapılan bir ödeme olmayıp sadece yürürlükte olan Can Sağlığı Sigortası poliçesi priminin karşılanmasına ilişkin bir güvencedir. Ancak, riskin gerçekleşmesinden sonra bu teminat ile koruma altında olan ve Sigorta Ettiren tarafından daha önce ödenmiş vade borcu olması durumunda Sigorta Ettirene bu tutar kadar prim iadesi yapılır. a) İşsizlik Teminatı İşsizlik teminatı bir iş yerinde çalışırken, istem dışı olarak, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden kişilerin işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybından kaynaklanan Can Sağlığı Sigortası poliçesi vade borç bakiyeleri toplamını bu özel şartlar kapsamında güvence altına alır. İşsizlik nedeniyle tazminata hak kazanabilmek için Sigorta Ettirenin riskin gerçekleşmesinden itibaren işsizliğinin aralıksız olarak 30 gün sürmesi gerekir. Bu 30 gün içerisinde işe -8-

13 başlanması halinde tazminat ödemesi yapılmaz. Tazminat tutarı, riskin gerçekleştiği aybaşı itibariyle yazılı olan vade borç bakiyeleri toplamıdır. İşsizlik sigortasından sadece 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre memur ve sözleşmeli statüde olmadan aynı işverenle aynı işyerinde tam zamanlı ve belirsiz süreli iş sözleşmesine istinaden istihdam ilişkisi içinde en az 180 gün çalışmış ve bu şartlara ilaveten Türkiye İş Kurumu işsizlik ödeneği de almaya hak kazanmış olan bordrolu çalışanlar faydalanabilir. b) Geçici İş Göremezlik Teminatı Sigorta Ettirenin bir hastalık veya kaza sonucu aralıksız olarak 30 günden uzun süren bir geçici iş göremezliğinin oluşması ve bunun tam teşekküllü özel, devlet veya üniversite hastane raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla, Sigortacı tazminat ödemesinde bulunur. Bu teminat Sigorta Ettiren in mesleki statüsüne bakılmaksızın uygulanır. Teminatın Sona Erme Durumları Poliçenin sona ermesi veya Sigorta Ettirenin ikametgahının Türkiye den başka bir yer olarak değişmesi halinde bu ek teminat kendiliğinden sona erer. Poliçede Sigorta Ettirenin değiştiği durumlarda bu ek teminat, ilgili poliçe dönemi için sona erer. Poliçe dönemi içerisinde Sigorta Ettirenin vefatı halinde de bu ek teminat geçerliliğini yitirir. Tazminat Ödenmesi Bu ek teminat kapsamında riskin gerçekleştiği tarihten itibaren işsizliğin aralıksız olarak 30 gün sürmesi gereklidir, bu süre sonrasında riskin gerçekleştiği ay başı itibariyle Can Sağlığı Sigortası vade borç bakiyesi defaten tazminat olarak Sigorta Ettiren adına Yapı Kredi Sigorta ya ödenir. 30 günden önce sona eren işsiz kalma ve geçici iş göremezlik durumu için gün esaslı veya defaten tazminat ödemesi yapılmaz. Riskin gerçekleştiği tarihte poliçe primine ait borç bulunmadığı hallerde herhangi bir ödeme yapılmaz. Bir Sigorta Ettiren için azami tazminat, Sigorta Ettireni olarak bulunduğu tüm Can Sağlığı Sigortası poliçeleri için toplamda ile sınırlı olup tazminat ödemesi en küçük vade borç bakiyeli poliçeden başlanarak yapılır. Bir poliçe döneminde bu ek teminat kapsamında verilen teminatlardan sadece biri için ve tek bir olaya ilişkin tazminat ödemesi yapılabilir. Poliçenin yenilenmiş olması kaydıyla, yeni oluşan risk nedeniyle Sigorta Ettirenin bu ek teminat kapsamında tekrar tazminat talep edebilmesi için işbu özel şartlardaki diğer şartlara ek olarak; - İşsizlik teminatı açısından işsiz kalınan tarihten önceki 180 gün boyunca ücretli ve sigortalı olarak çalışmış olması, - Geçici iş göremezlik teminatı açısından ise aynı sebepten oluşan risklerde 180 gün, farklı sebepten oluşan risklerde ise 60 günlük tekrar çalışma süresine tabidir. Bu halde dahi bu ek teminat kapsamında verilen tüm teminatlar için tüm sigortalılık süresi boyunca azami iki olay için tazminat ödemesi yapılır. Sigorta Ettirenin birden fazla poliçesinin olması halinde dahi, olay başı lik toplam limit geçerlidir. Bu tutarın üzerindeki talepler için ek teminat kapsamında tazminat ödemesi yapılmaz. Tazminat ödemesinde; TC vatandaşları için kimlik numarası, yabancı uyruklu kişiler için ise yabancı kimlik numarası, vergi kimlik numarası ve/veya pasaport numaraları bilgilerinin Şirketimize iletilmiş olması şarttır. Bu ek teminat ile karşılanamayan poliçe prim borcu için Sigorta Ettirenin sorumluluğu devam eder. Sigorta Ettiren ek teminatı öne sürerek yükümlü olduğu poliçe primini zamanında ödemekten kaçınamaz. Tazminatın Değerlendirilmesine Konu Evraklar: İşsizlik için; Sigorta Ettirenin beyanı, işten ayrılma bildirgesi, işveren beyanı, işveren imza sirküleri, SGK hizmet dökümü, İŞKUR a kayıtlı olduğunu gösteren belge, kimlik örneği, iş sözleşmesinin örneği. Sigortacı gerekli görülmesi halinde ek belgeler talep edebilir. Geçici iş göremezlik için; Sigorta Ettirenin beyanı, tam teşekküllü bir hastaneden alınan tedavinin detayına ilişkin belgeler (epikriz raporu, mr sonuç raporları vb.), geçici iş göremezliğin süresini gösterir nitelikte hastane raporu, kimlik örneği. Sigortacı gerekli görülmesi halinde ek belgeler talep edebilir. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşması ve özel şartlarda belirtilen sürelerin tamamlanmasından itibaren, azami 15 gün içerisinde Sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır. MADDE 3 TEMİNAT YÜZDESİ % 100'lü seçenekte poliçede yazılı teminat limiti dahilindeki giderler (muafiyet tutarı dışında) Sigortacı tarafından karşılanacaktır. % 80'li seçenekte, Doktor Muayene Teminatı için, teminat limitine kadar olan her bir giderin % 80'ini Sigortacı, % 20'sini ise sigortalı ödeyecektir. Diğer teminatlarda ise, teminat kapsamında gerçekleşen -9-

14 giderlerin yıllık limiti ya da olay veya hastalık başına limiti aşmaması kaydıyla, varsa muafiyet tutarı düşüldükten sonra, her bir giderin % 80'ini Sigortacı, % 20'sini ise sigortalı karşılayacaktır. Muafiyet tutarları ve sigortalı tarafından karşılanan % 20'lik tutarlar, Sigortacı tarafından ödenen tutarlar gibi yıllık limitten düşülerek kalan (yürürlükte olan) limit belirlenir. Özellikle İstanbul primlerinin farklılığı nedeniyle; İstanbul ili prim tarifesi dışında düzenlenen poliçelerde, İstanbul ili sınırlarındaki sağlık kurumlarında gerçekleşen sağlık giderlerine %20 oranında ek sigortalı katılım payı uygulanır. Ancak, tıbben acil durumlar, ilaç ve Aile Hekimliği giderlerinde bu ek katılım uygulanmamaktadır. Tüm ödeme belgeleri (fatura, makbuz vb.) toplam harcama tutarı üzerinden düzenlenmelidir. Faturalar böldürülemez. MADDE 4 SİGORTA SÜRESİ Sigorta süresi bir yıldır ve sigorta sözleşmesi, poliçede belirtilen tarihler arasında yürürlükte kalır. Sigorta teminatları, başvurunun Sigortacı tarafından kabul edilip, poliçenin düzenlenmesi ve poliçe priminin veya ilk taksitinin Sigorta Ettiren tarafından ödenmesi ile yürürlüğe girer. Poliçenin teslim edilmesine rağmen sigorta primi veya ilk taksiti ödenmediği takdirde Sigortacının sorumluluğu başlamaz. MADDE 5 SİGORTAYA KABUL Sigortacı tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, aşağıda belirtilen sürekli ikamet edilen ülke tanımı kapsamında, T.C. sınırları dahilinde ikamet edenler sigortaya kabul edilirler. Bu sigorta, 18 yaşından büyük ve 60 yaşından küçük kişileri teminat altına alır. 18 yaşından küçük çocuklar aile kapsamında sigorta teminatına dahil edilirler. Talep edilmesi durumunda, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu evlenmemiş çocukları aynı poliçede 24 yaşına kadar sigorta teminatına dahil edilebilirler. Sigorta kapsamına kabulde, her bir kişi için sağlık bildiriminde bulunulması gereklidir. Sigortacı bu bildirimin değerlendirilmesiyle, bu kişiyi sigortaya kabul edip etmeme, ek prim uygulayarak kabul etme, bazı hastalıkları teminat kapsamı dışında bırakarak kabul etme ve gerekli gördüğü durumlarda doktor muayenesine tabi tutma ve ek tetkik isteme hakkına sahiptir. Poliçe başlangıç tarihinden sonra gelen birey ilavesi taleplerinde poliçeye giriş tarihi ile poliçe bitiş tarihi arasında kalan süreye bağlı olarak sigortacının hak kazandığı prim tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır: Kalan süre; * 1 gün - 31 gün arasında ise yıllık primin %20 si * 31 gün - 2 ay arasında ise yıllık primin %30 u * 2-3 ay arasında ise yıllık primin % 50'si * 3-6 ay arasında ise yıllık primin % 80'i * 6-12 ay arasında ise yıllık primin tamamı. İşbu özel şartların 2. maddesinde tanımı yapılan Yapı Kredi Sigorta Bebeğinin poliçeye eklenmesinde ise prim gün esasına göre hesaplanacaktır. Sürekli ikamet edilen ülke; Sigorta teminatlarının yürürlüğe girdiği tarihte ikamet edilen ve her bir sigortalı için başvuru formunda beyan edilen ülkedir. Sigortacı, sigortalının sürekli ikamet ettiği ülkenin değişmesi halinde en geç bir ay içinde yazılı olarak durumdan haberdar edilmelidir. Sürekli ikamet edilen ülkede değişiklik olması, sigorta yılı içinde, sigortalının sürekli ya da kesintili olarak üç aydan fazla başka bir ülkede yaşaması anlamına gelmektedir. Sigortacı böyle bir durumun tespiti amacıyla pasaport talep etme ve yurt dışında gerçekleşen giderleri ödememe hakkını elinde tutar. MADDE 6 PRİMLERİN ÖDENMEMESİ VEYA SİGORTALININ TALEBİ SONUCU İPTAL Sigorta ettiren, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Aynı şekilde sigorta ettiren, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Sigortalının/ sigorta ettirenin poliçenin tanzim tarihinden itibaren ilk 30 gün içerisinde iptal talebinde bulunması halinde ise; rizikonun gerçekleşmediği durumlarda ödenen primler kesintisiz olarak sigortalıya iade edilir. İlk 30 gün içerisinde rizikonun gerçekleşmesi durumunda ve bu süreyi aşan tüm iptal taleplerinde sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir. İptal nedeniyle sigortalı/sigorta ettirene iade edilecek tutar, Sigortacının hak ettiği tutar ve ödenen tazminat dikkate alınarak aşağıdaki gibi hesaplanır. Sigortalıya ödenen tazminatlar, Sigortacının hak kazandığı prim tutarını aşmıyorsa, sigortalının ödediği primlerden, hak kazanılan prim tutarı düşülerek sigortalıya iade edilir. Sigortalıya ödenen tazminatlar, Sigortacının hak kazandığı prim tutarını aşıyor, ancak sigortalının ödediği primleri -10-

15 aşmıyorsa, primlerden tazminat tutarı düşülerek sigortalıya iade edilir. Sigortalıya ödenen tazminatlar, Sigortacının hak kazandığı prim tutarını ve sigortalının ödediği primleri aşıyorsa prim iadesi yapılmaz. Rizikonun gerçekleşmesiyle, henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin, Sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale gelir. Poliçe başlangıç tarihinden sonra gelen birey çıkışı (eş, çocuk) taleplerinde de yukarıda belirtilen kurallara göre işlem yapılır. MADDE 7 KÖTÜ NİYET SONUCU İPTAL Sigorta kapsamında olmayan kişilerin teminatlardan yararlanması veya aile kapsamındaki sigortalıların sağlık gideri belgelerini poliçe kapsamındaki diğer sigortalılar adına düzenlettirmesi gibi, kötü niyetli hareketlerin saptanması durumunda, Sigortacı teminat kapsamında yaptığı sağlık gideri ödemelerini geri alma ve poliçeyi prim iadesi yapmaksızın iptal etme hakkına sahiptir. MADDE 8 SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ Sigorta süresinin bitiminden önce karşılıklı anlaşma ile 75 yaşına kadar (ömür boyu yenileme garantisi varsa ömür boyu) önceki poliçenin bitiş tarihinden itibaren geçerli yeni sözleşme (poliçe) yapılabilir. Yenilemenin, sigortalıya yenileme garantisi verilmiş olsa bile, en geç önceki poliçenin bitiş tarihinde yapılması gereklidir. Aksi durumda sigortacının yeni poliçe tanzim edilene kadar geçen sürede oluşan risklerin teminat altına alınmaması ile yenileme haklarının geçerliliğinin kaldırılması hakları saklıdır. Sigortalının sözleşmenin yenilenmesi sırasında Türk Ticaret Kanunu ve Sağlık Sigortası Genel Şartları ile düzenlenen beyan yükümlülüğüne uyması şarttır. Sigortacının, bazı sigortalıların süregelen rahatsızlıkları için muafiyet uygulaması durumunda, poliçe yenilendiği ve taraflarca hükümsüzlüğüne karar verilmediği sürece, muafiyet devam edecektir. Sigortacı yenileme sözleşmesini yaparken kullanım yüksekliği ve Yapı Kredi Sigorta da kesintisiz olarak devam eden sigortalanma dönemi öncesine dayanan riskler için ek prim, limit ve muafiyet uygulayabilir. Ayrıca sigortalıdan sağlık bildirimi ve ek tetkikler isteme, gerekli gördüğü hallerde sigortalıyı doktor muayenesine tabi tutma, teminatlarda kısıtlamaya gitme hakları saklıdır. Ancak Sigortacı poliçenin yenilenmesi durumunda Yapı Kredi Sigorta da kesintisiz olarak sigortalı olunan dönemde ortaya çıkan rahatsızlıklar için risk ek primi, limit ve muafiyet uygulamaz. Poliçe yenilenirken, geçmiş yıl sigortalı olan tüm bireylerin yeni poliçeye de dahil olması gerekir. Sadece riskli olan ve poliçeyi daha fazla kullanan kişilerin tek başına yenilemesi veya daha yüksek teminatlı bir plana geçmesi talebi Sigortacı tarafından değerlendirilir, uygun bulunması halinde ek prim, limit ve/veya muafiyet uygulayarak talep yerine getirilebilir, aksi takdirde poliçe yenilenmez. Ancak riskli olan kişi için yüksek teminatlı poliçe açılmasına izin verilmediği durumlarda, riski olmayan diğer aile bireylerinin daha yüksek limitli plana geçmek amacıyla ayrı poliçede yer almaları mümkündür. Yenilemede önceki seneye göre daha dar kapsamlı bir ürün/plan tercih eden sigortalının, sağlık riskinin oluşması durumunda bir sonraki yenileme döneminde geniş kapsamlı bir ürün veya plana geçiş talebi kabul edilmez. Yapı Kredi Sigorta daki ürün ve planlar arası geçiş talepleri ile başka bir sigorta şirketinden Bireysel Sağlık Sigortası ürünlerine geçiş talepleri Yapı Kredi Sigorta tarafından ayrıca değerlendirilir. Bu değerlendirme sırasında ilave tetkik, rapor vb. istenebileceği gibi değerlendirme sonucunda ek prim, limit, muafiyet uygulanabilir ya da geçiş talebi kabul edilmeyebilir. Sigortalının kesintisiz olarak 3 yıl boyunca sigortaya devam etmesi, 61 yaş ve üzerinde olmaması şartıyla, aşağıdaki tanım doğrultusunda yenileme garantisi hakkına sahip olabilir. Primin Tespitine İlişkin Kriterler Yapı Kredi Sigorta Sağlık Sigortası fiyatlarını birey bazında, yaş, cinsiyet, sigorta süresi, geçmiş dönem kullanım oranı (sağlık gideri/prim oranı), teminat yapısı, teminat limiti ve sağlık giderlerinin kullanılacağı il, enflasyon oranı gibi kriterleri dikkate alarak belirlemektedir. Ayrıca Türk Tabipler Birliği (TTB) asgari ücret tarifesinde yapılan artışlar ile sağlık kurumlarının fiyatlarında yapmış oldukları artışlar da değerlendirmede sağlık enflasyonu olarak baz alınmaktadır. Hasarsızlık İndirimi ve Kullanım Ek Primi Kriterleri Hasarsızlık indirimi ancak Can Sağlığı Sigortası Eko Plan, Ekstra Plan ve ayakta tedavi teminatı içeren Multi Plan dan birine sahip olunması, yenilemede yine bu planlardan birinin tercih edilmesi ve hasarsızlık indirimi için aşağıda belirtilen gerekli şartların sağlanması halinde uygulanabilecektir. Hesaplamada Sigortalının / Sigortalıların ürünü, teminatları, ili, yaşı ve cinsiyetine göre prim tarife tablosunda belirlenen vade farkı ve indirim/ek prim uygulanmamış olan poliçe standart primi dikkate alınmaktadır. -11-

16 İndirim: Sona eren poliçenin[toplam Tedavi Gideri/Poliçe Standart Primi] oranına bağlı olarak hesaplanan indirim oranı, sona eren poliçenin Toplam Standart Primi ne uygulanır. H/P= Toplam Tedavi Gideri/Poliçe Standart Primi H/P %0 ise H/P %0 ile %15 arasında ise (%15 dahil) H/P %15 ile %30 arasında ise (%30 dahil) H/P %30 ile %45 arasında ise (%45 dahil) İndirim Oranı % 30 % 25 % 15 % 10 Ek Prim: Sona eren poliçenin[ayakta Tedavi Gideri/Poliçe Standart Primi] oranına bağlı olarak hesaplanan ek prim oranı, sona eren poliçenin Toplam Standart Primi ne uygulanır. H/P= Ayakta Tedavi Gideri/Poliçe Standart Primi H/P %75 ile %90 arasında ise (%75 dahil) H/P %90 ile %100 arasında ise (%90 dahil) H/P %100 ve üzeri ise Ek Prim Oranı % 10 % 15 % 25 Hasarsızlık indirimi uygulanan poliçelerde bir sonraki sene kullanım yükseldiğinde hasarsızlık indirimi uygulanamayacağı ve primin yükselebileceği dikkate alınmalıdır. Kullanım ek primi oluşmuşsa bu ek prim yenilemede Can sağlığı dışında başka bir ürüne geçiş yapılması durumunda da uygulanabilmektedir. Yenileme garantisi hakkını kazanmış olan sigortalılara kullanım ek primi uygulanmaz. YENİLEME GARANTİSİ Sigortacı, sigortalının kesintisiz olarak 3 yıl boyunca Can Sağlığı Sigortasını devam ettirmesi ve toplam sigortalılık dönemine veya son üç yılına ait ortalama sağlık gideri/prim oranının yüzde 60'ın altında olması durumunda (kişinin devam eden sağlık poliçelerindeki sağlık gideri kullanımları da dikkate alınmaktadır.), sigortalının sağlık riski ve Sigortacının talep edebileceği tetkikleri değerlendirerek, sigortalının poliçesini yaşam boyu (sigortaya giriş yaşının 50'nin üzerinde olması durumunda ise 75 yaşına kadar) her yıl yeniler. Yenileme garantisi alındıktan sonra, ortaya çıkan hastalık durumları ve kullanım nedeni ile ek prim yapılmaz, limit ve muafiyet uygulanmaz. Yenileme garantisi almış sigortalılara yenileme esnasında uygulanacak prim bir sonraki yaş için prim tarifesinde (her tür indirim ve ek primden arındırılmış olarak) belirlenmiş tutardır. Dolayısıyla yenileme garantisi alan sigortalıların (teminat kapsam ve limitleri aynı kalmak kaydıyla) yenilemedeki prim artışı sağlık enflasyonu ve yaş değişiminden kaynaklı artışla sınırlı olacaktır. Sigortacı yenileme garantisi olan Sigortalıların poliçelerinin muadil teminatlarla yenilenmesinden sorumludur. Yenileme garantisi alındıktan sonra, sigortalının yenileme garantisi için risklerinin değerlendirildiği döneme veya öncesine ait sigortacı tarafından bilinmeyen bir sağlık riskinin tespit edilmesi durumunda veya sigortalı teminat kapsamını genişletmek istediği takdirde, Sigortacı yenileme taahhüdünü yeniden değerlendirir. Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 6. uyarınca işlem yapabilir. Sigortalıya yenileme garantisi verilmiş olması, hasar tarihi itibarıyla geriye dönük kesintisiz en az 5 yıl Yapı Kredi Sigorta da sigortalılık süresini tamamlamış olması ve tanının yine bu süre içinde konmuş olması şartıyla doğuştan gelen (konjenital) hastalıkları ile ilgili giderleri kapsam dahilindedir. Sigortalıya yenileme garantisi verilmiş olması, hasar tarihi itibarıyla geriye dönük kesintisiz en az 3 yıl Yapı Kredi Sigorta da sigortalılık süresini tamamlamış olması şartıyla deviasyon ve konka ameliyatları ile ilgili giderleri kapsam dahilindedir. Sigortacı'nın yenileme taahhüdünde bulunduğu sigortalılarına sunduğu sağlık poliçesi sigortalının yenileme garantisi hakkını kazandığı tarihteki Özel Şartlara tabidir. Yenileme garantisi kişiye özel olarak, bu hakkı kazanmış sigortalıya/sigortalılara aittir. Sigortacının ürün satışını durdurması durumunda, Sigortalının poliçesini muadil bir ürün ile yeniler. MADDE 9 TELEMED24 HİZMET AĞINDAKİ SAĞLIK KURUMLARI Poliçe ile birlikte tüm sigortalılara, adlarına düzenlenmiş Yapı Kredi Sigorta Kartı verilir. TELEMED24 hizmet ağındaki anlaşmalı hekim muayenehaneleri dışındaki sağlık kurumları A ve B olmak üzere 2 kategoride tanımlanmıştır. A grubu kurumlar tüm anlaşmalı sağlık kurumlarını kapsamaktadır. Standart, Multi, Ekstra planları A grubu kurumlarda, Eko plan B grubu kurumlarda geçerlidir. TELEMED24 hizmet ağındaki sağlık kurumlarından hizmetin alınabilmesi için sigortalıların Yapı Kredi Sigorta Kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi durumda, sağlık gideri sigortalı tarafından karşılandıktan sonra, faturaların ve ek evrakların Sigortacıya iletilerek değerlendirilmesi söz konusudur. Yapı Kredi Sigorta Kartları resimli kimlik belgesi ile birlikte geçerlidir. Sigortacının TELEMED24 hizmet ağına dahil sağlık kurumlarında, Yapı Kredi Sigorta Kartının kullanılarak onay alınması suretiyle, sigortalılar poliçe teminatlarına ve özel şartlarına uygun olarak katılım payı düşüldükten sonra, limitleri dahilinde ödeme yapmadan sağlık hizmeti alabilirler. Sigortalının TELEMED24 hizmet ağındaki sağlık kurumlarında, yatarak tedavi göreceği durumlarda -12-

17 faturanın doğrudan ödenebilmesi için, yatış öncesi Sigortacıya sağlık kurumundan temin edilecek Bildirim Formu nun yatıştan en geç 24 saat sonrasına kadar iletilerek, Sigortacıdan onay alınması gerekmektedir. Bu nedenle sigortalı, hastaneye yattığı gün, kurumun Sigortacıya Bildirim Formu'nu fakslamasını sağlamalıdır. Poliçe teminat limitleri ve teminat kapsamı dışındaki giderleri sigortalı kendisi öder. Sigortacı, TELEMED24 hizmet ağındaki listesinde değişim yapma hakkını saklı tutar. TELEMED24 hizmet ağına dahil bir sağlık kurumu ile Sigortacı arasındaki sözleşmenin sona ermesi durumunda, TELEMED24 hizmet ağına dahil sağlık kurumlarına özel uygulamalar (Yurt İçi Hastane Hizmetleri teminatı kapsamında yurt içinde gerçekleşen giderlerin limitsiz karşılanması, faturaların doğrudan ödenmesi vb. hizmetler) otomatik olarak son bulacaktır. TELEMED24 hizmet ağına dahil A ve B kategorilerindeki sağlık kurumlarının listesi poliçe ekinde gönderilmektedir. Ayrıca bilgi alınmak istendiğinde - internet adresine başvurulabilir. Sigortalı, TELEMED24 hizmet ağında gerçekleşmiş ancak Sigortacı tarafından onaylanmamış sağlık giderleri ile TELEMED24 hizmet ağı dışında gerçekleşen sağlık giderlerini önce kendisi öder ve aşağıdaki maddede belirtilen belgelerle birlikte, daha sonra Yapı Kredi Sigorta Genel Müdürlüğü Sağlık Gider Yönetimi ne veya Bölge Müdürlükleri'ne başvurur. MADDE 10 SAĞLIK GİDERİ ÖDEMELERİ TELEMED24 hizmet ağında Sigortacı tarafından karşılanan giderler dışında, sigortalıya sağlık giderini gösterir resmi belgeler karşılığında ödeme yapılır. Ödemelerde, belgelerin asılları gereklidir. Ayrıca Şirket kayıtlarında olmaması durumunda TC Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik numarası ve Vergi Kimlik Numarası bilgisinin sigortalı tarafından bildirilmesi gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren, azami 15 gün içerisinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır. Ödemeler Yapı Kredi Sigorta Genel Müdürlüğü veya Bölge Müdürlükleri'nde bulunan Sağlık Gider Yönetimi tarafından sigortalının yazılı olarak bildirdiği banka hesap numarasına havale edilir. Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 10 un (a) fıkrası gereği teminatlarda anlatılan limitlerin yanı sıra sağlık hizmetinin sunulduğu bölgede yürürlükte olan ve genel seviyeyi aşmayan olarak tanımlanan makul giderler sigorta kapsamındaki teminat limitleri ve şartları dahilinde karşılanır. Sigorta priminin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise rizikonun gerçekleşmesi halinde, kalan taksitler muaccel olur ve sigortalıya ödenecek tazminattan mahsup edilir. Teminat kapsamındaki ilgili ödemenin yapılabilmesi için, aşağıdaki belgelerin Sigortacıya iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca İngilizce dışında yabancı bir dilde düzenlenmiş ödemelerde, gerekli her türlü belgenin noter tasdikli tercümesi Sigortacıya iletilmelidir. A. HASTANE HİZMETLERİ TEMİNATINA İLİŞKİN GİDERLERDE Anlaşmalı kurumlarda hastaneye yatıştan önce Bildirim Formu doldurularak Sigortacıya iletilecektir. 1. Yatış nedenini gösterir tıbbi rapor, yatış öncesi tanı konulmasına yönelik yapılan tetkiklerin sonuç raporları, 2. Dökümlü hastane faturaları, 3. Cerrahi girişimlerde ayrıntılı ameliyat raporu, parça alınmışsa patoloji sonuç raporu, 4. Sinüzit ameliyatlarından önce paranazal sinüs tomografisi aslı, deviasyon ameliyatlarında, ameliyat öncesi ve sonrası os-nasalegrafisi asılları, gerekli görüldüğü takdirde ikinci doktor görüşü, 5. Epikriz (çıkış özeti) ve yapılan incelemelerin ve tedavilerin raporları, gerekli ve mevcut olduğu durumlarda laparoskopik / artroskopik/endoskopik ameliyat kaseti, 6. Her türlü adli olayda (trafik kazaları dahil) müşahede dosyası, adli merciler tarafından oluşturulan her tür belge (trafik kazası tespit tutanağı, adli rapor, adli tutanak, alkol raporu vb.), sigortalı beyanı, ehliyet fotokopisi, 7. Kanser rahatsızlığına yönelik kemoterapi ve /veya radyoterapi tedavilerinde ayrıntılı planlama ve uygulamaya yönelik doktor raporu, 8. Malzeme ve protezlerin proforma faturaları. 9. Hastane Sonrası Evde Hemşire Bakımı için hastanede takip eden hekimin evde bakım tedavi planını içeren detaylı rapor ve hizmete ait ayrıntılı fatura dökümü 10. Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) tarafından yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında yönetmelik ( gereğince gerekli durumlarda kimlik tespitine ilişkin bilgi ve belgeler. Not: Yurt Dışı Hastane Hizmetleri Teminatında ek olarak, pasaport ve ödeme belgeleri ile gerekli olabilecek tüm evraklar istenebilecektir. B. DOKTOR MUAYENELERİNDE 1. Doktor ücretini gösterir fatura veya serbest meslek gider makbuzu, (Mutlaka doktorun kaşesinin -13-

18 bulunması ve ayrıca doktorun branşının belirli olması gereklidir) klinik branş hekimleri tarafından ultrason kullanılarak yapılan muayenelerde ultrason çıktısı aslı veya raporu, 2. Doktor ücretinin Özel Muayenehanelerde kredi kartı ile ödenmesi halinde; POS slibi ve ilgili hekim tarafından doldurulmuş ''Kredi Kartı ile Yapılan Ödemelerde Doktor Muayene Tazminat Talep Formu (İlgili formu poliçe dosyanızda bulabilirsiniz ) 3. Gerektiğinde tıbbi kayıt C. İLAÇ GİDERLERİNDE 1. İlgili doktor reçetesi aslı 2. İlgili ilaç giderini gösterir kasa fişi veya fatura 3. İlgili ilaçların barkod/karekodu (İlaç isimleri okunacak şekilde kesilmiş olmaları gereklidir) 4. Sürekli kullanılan ilaçlar için doktor raporu 5. Gerekli görüldüğünde doktor raporu D. TEŞHİS (TANI) AMAÇLI İNCELEMELERDE 1. Doktorun teşhis veya şüphe ettiği hastalığın adını belirterek yazdığı sevk pusulası veya rapor 2. İlgili giderleri gösterir faturalar 3. İnceleme sonuçları ve ilgili raporlar 4. Gerektiğinde doktor raporu (tetkiklerin ne için istendiğine dair) ve tıbbi kayıt E. FİZİK TEDAVİLERDE 1. Tedaviyi gerektiren görüntüleme sonuçları (MR, tomografi, ultrason vb.) 2. Ayrıntılı doktor raporu (fizik tedavinin kaç seans gerekli olduğu, bir seansta yapılması gerekli tedavinin ayrıntılı dökümü) F. DİŞ TEDAVİLERİNDE 1. Diş doktorunun ücretini gösterir fatura veya serbest meslek gider makbuzu (Doktorun kaşesinin mutlaka bulunması gerekir) 2. Ağzın grafik şeması 3. İlgili diş doktor raporu 4. Gerektiğinde, yapılan tedavi ile ilgili röntgen G. AİLE PLANLAMASI GİDERLERLERİNDE 1. Dökümlü hastane faturası ve teminat kapsamındaki giderlere ait diğer faturalar 2. İlgili doktor ve doğum raporu 3. Teşhis yöntemleri uygulandıysa sonucu gösterir rapo 4. Zorunlu kürtajda jinekolojik USG raporu ve fotoğraf çıktısı aslı, patoloji sonucu ve/veya Beta HCG sonuçları 5. Müşahede dosyası (gerektiğinde) H. YARDIMCI TIBBİ MALZEME GİDERLERİNDE 1. Doktor reçetesi 2. Gerektiğinde doktor raporu ve tetkik sonuçları MADDE 11 ALARM MERKEZİ (TELEMED24 HATTI) Sigortalılar, karşılaşabilecekleri acil sağlık durumlarında, 24 saat hizmet veren Yapı Kredi Sigorta Alarm Merkezine aşağıda belirtilen telefondan ulaşarak, en kısa sürede ücretsiz kara ambulans hizmetinden yararlanabilir. Ayrıca sigortalılar, TELEMED24 Hattı'nı arayarak, 24 saat boyunca acil tıbbi danışmanlık hizmeti de alabilmektedir. Alarm Merkezi aynı zamanda, hafta içi 18.00'den sonra ve tatil günlerinde, sigortalıların TELEMED24 Anlaşmalı Kurumlarında provizyon işlemlerini de takip etmektedir. TELEMED24 Hattı MADDE 12 KONTROL YETKİSİ Sigortacı, gider bildiriminde bulunulması durumunda veya sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde gerekli gördüğü takdirde, sigortalıyı muayene ettirme hakkına sahiptir. Ayrıca sigorta süresi öncesinde ve sigortalı olunan sürece, sigortalıyı tedavi eden tüm doktor, sağlık kuruluşu ve üçüncü şahıslardan sigortalının tedavisi hakkında bilgi alma ve her türlü kayıt kopyalarını isteme hakkına da sahiptir. Sigortalı bu nedenden dolayı gerek Sigortacıya ve gerekse tedavisi hakkında bilgi ve kayıt kopyalarını veren sağlık kuruluşlarına karşı herhangi bir hak iddia etmeyeceğini kabul eder. Sigortacı kendi adına, gerçekleşen giderleri incelemek için bağımsız temsilciler atayabilir. MADDE 13 SİGORTA PRİMİ Primler, sigortalının yaşı, cinsiyeti, sigorta süresi, geçmiş dönem kullanım oranı (sağlık gideri/prim oranı),sağlık riski, enflasyon oranı ve seçilen teminatlar dikkate alınarak ve Sigortalı adayının ikametgah adresine bağlı olarak hesaplanır. İkametgah adresine göre belirlenen primler sigortalının acil durumlar dışında sadece ikamet ettiği ildeki sağlık kurumlarının kullanılacağı varsayılarak oluşturulmaktadır. Prim tarifesi; İstanbul, Ankara, İzmir ve Diğer İller olmak üzere dört grupta belirlenmektedir. Ayrıca, Türk Tabipler Birliği (TTB) asgari ücret tarifesinde -14-

19 yapılan artışlar ile sağlık kurumlarının fiyatlarında yapmış oldukları artışlar da değerlendirmede sağlık enflasyonu olarak baz alınmaktadır. Özellikle İstanbul primlerinin farklılığı nedeniyle; İstanbul ili prim tarifesi dışında düzenlenen poliçelerde, İstanbul ili sınırlarındaki sağlık kurumlarında gerçekleşen sağlık giderlerine %20 oranında ek sigortalı katılım payı uygulanır. Ancak, tıbben acil durumlar, ilaç ve Aile Hekimliği giderlerinde bu ek katılım uygulanmamaktadır. Sözleşme başlangıç tarihinden sonra aile kapsamına eş ve çocuk eklenmesi ya da sigorta planı değişikliği talep edildiğinde, Sigortacının ilgili talebi kabul etmesiyle, talep tarihinde yürürlükte olan primler dikkate alınır. MADDE 14 PRİM ÖDEMELERİ Sigorta priminin tamamı, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatı ve taksitleri aşağıda belirtilen tahsilat araçları ile ödenebilir. Kredi Kartı İle Yapılan Ödemeler: Poliçe üzerinde yazılı vadelerde, primler, Sigortalı veya Sigorta Ettirenin varsa kredi kartı hesabından tahsil edilir. Hesabın uygun olmaması durumunda, Sağlık Sigortası Genel Şartlarının 8. Maddesi hükümleri uygulanır. Sağlık gideri ödemelerinin durdurulmaması ve poliçenin iptal edilmemesi için, poliçede yazılı prim ödeme tarihlerinde ilgili hesapların uygun olmasına dikkat edilmelidir. Banka Hesabından Sigorta Primi Tahsilatı (SPT) Sistemi İle Yapılan Ödemeler: Sigortalı veya varsa Sigorta Ettiren in Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'deki vadesiz tasarruf hesabından, sigorta primlerinin alınması için bankaya talimat verilmesi durumunda, primler bu hesaptan poliçede yazılı prim ödeme tarihlerinde tahsil edilir. Bu tarihlerde hesabın uygun olmaması durumunda Sağlık Sigortası Genel Şartlarının 8. Maddesi hükümleri uygulanır. Çek İle Yapılan Ödemeler : Sigortalı veya Sigorta Ettiren poliçede yazılı ödeme tarihlerindeki prim tutarları için ilk taksitin nakden ödenmesi şartı ile sonraki taksitleri çek olarak verebilir. Çekin karşılıksız çıkması durumunda, Sağlık Sigortası Genel Şartlarının 8. maddesi hükümleri uygulanır. Havale ile Yapılan Ödemeler: Başvuru aşamasında talep edilirse, Sigortacı tarafından poliçe ile birlikte gönderilen belge ile Sigortacının Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. deki hesabına, prim ödemeleri havale edilebilir. Havale işlemi yapılırken sigortalı adı ve poliçe numarası mutlaka açıklama bölümüne yazdırılmalıdır. MADDE 15 TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDAKİ DURUMLAR Aşağıda sayılan haller, tedaviler ve giderler bu poliçede sigorta teminatı dışında tutulmuştur ve Sigortacı bunlardan dolayı yükümlülük altına girmez. 1- Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 2/a, b, c, d, e, f, g, h de belirtilen haller teminat kapsamı dışındadır. Madde 3/a da istisna olarak belirtilen deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması sonucu oluşan tedavi giderleri ise muafiyetle poliçe teminatları dahilinde ödenecektir. 2- Resmen ilan edilmiş olan salgın hastalıklar ve karantina. 3- Küretaj, infertilite, sterilite (kısırlık), düşük araştırması ve hamileliğin gerçekleşmesinin sağlanması ile ilgili tüm tetkik ve tedavi giderleri (tüp bebek, follikül takibi, serklaj, mikroenjeksiyon, tuboplastiv.b), histerosalpingografi (HSG), spermiogram, adhezyolizis, iktidarsızlık, cinsel işlev bozuklukları ile ilgili tüm tetkik ve tedaviler (penilprotez dahil) ve aile planlaması teminatı kapsamı dışındaki tüm aile planlaması yöntemi (hap, kondom vb.) giderleri 4- AIDS ve AIDS'e bağlı hastalıkların tedavileri, zührevi hastalık tedavileri. 5- Çocuk bakımı, her türlü çocuk maması, oral beslenme ürünleri, çocuk bezi, biberon, emzik vb. çocukla ilgili sarf malzemeleri, her türlü sünnet giderleri (Phimosis). 6- Her türlü estetik ve kozmetik amaçlı girişimler (kaza sonucu olanlar hariç) ve aynı seansta estetik işlemle birlikte yapılan diğer girişimler, telenjiektazi, cilt hemangiomlarına yönelik tedaviler, jinekomasti, cinsiyet değiştirme ile ilgili ameliyat ve tedaviler, refraksiyon kusurlarına yönelik müdahaleler (miyopi vb.) ile müdahale öncesi ve sonrasında kullanılan ilaçların giderleri, keratokonus, göz kaymaları, şaşılık, görme tembelliği, ses ve konuşma terapileri, yüzeysel varis tedavisi (skleroterapi), nazal valv ile ilgili girişimler, allerji aşıları, bağışıklık sistemini güçlendirmeyle ilgili rutin dışı aşı ve ilaçlar, akupunktur, ayurveda, hidroterapi, jakuzi, hipnoz, aromaterapi, estetik amaçlı aşı ve enjeksiyonlar, deri kurumasını ve terlemesini önleyen tüm tedaviler, kaplıca kürleri, kaplıca ve termal merkezlerinde yapılan muayene ve tüm tedaviler (fizik tedavi dahil), çamur banyoları, şifa kürleri, saç dökülmesi ile ilgili tetkik, tedavi ve ilaç giderleri, obesite ve aşırı zayıflık ile ilgili tetkik ve tedaviler (ilaç, diyetisyen ve yağ kitle ölçüm testleri dahil), anorexia, sigarayı bırakma ile ilgili tetkik ve tedaviler, masaj, diyet, jimnastik salonları, zayıflama merkezleri vb. konularla ilgili -15-

20 giderler ile estetik ve güzellik merkezleri, ayak bakım merkezleri, ağrı tedavi merkezlerinde yapılan tüm muayene, tetkik ve tedavi giderleri, lens ve optik merkezlerinde yapılan göz muayeneleri giderleri ile işitme cihazı satan merkezlerde yapılan işitme testleri giderleri. 7- Genel ve kişisel hijyene yönelik malzeme ve aparatlar, ilaç niteliği taşımayan kozmetik ürünler, alkol, kolonya, her türlü sabun, şampuan, saç solüsyonu, diş macunu, hidrofil pamuk, termometre, şeker ölçme stikleri ve kartuşları, buz kesesi, sıcak su torbası, suni tatlandırıcı, gözlük camı ve çerçevesi, kontakt lens, lens solüsyonları ve nemlendirici amaçlı ürünler vb. ile ilgili giderler. 8- Alkol zehirlenmesi, alkolizm, alkol, eroin, morfin veya benzeri uyuşturucuların, kullanımı sonucu doğan rahatsızlıklar, kazalar ve yoksunluk sendromu sonucu oluşabilecek her türlü giderler. 9- Poliçe öncesi var olan maluliyet veya hastalığın gerektirdiği ameliyat ve tedavi ile ilgili giderler ile tüm nüks ve komplikasyonları, Sigortalılık öncesinde uygulanan ameliyatların tüm komplikasyonları (insizyonel herni, adhesyon nüksler vb.), periyodik olarak devamlılık gösteren hastalıklar, motor ve mental gelişim bozukluğu, büyüme ve gelişme bozukluğu ile ilgili tüm giderler. Doğumsal anomaliler, genetik bozukluklar, genetik hastalıklar ve genetik testler ile ilgili her türlü giderler. İşbu özel şartların 2A maddesinin 3.bendinde Aile Planlaması Teminatı Yapı Kredi Sigorta Bebeği bölümünde tanımlandığı şekilde poliçeye eklenmiş çocuklar ile işbu özel şartların 8. maddesinde tanımlandığı şekilde Yenileme Garantisi verilmiş sigortalılara tanınan ayrıcalık dışında; ileri yaşta ortaya çıksa dahi, tüm konjenital (doğuştan gelen) hastalıklar. 10- İşbu özel şartların 2A maddesinin Yurt içi ve Yurt dışı Hastane Hizmetleri Teminatı'nda belirtilen durumlar dışındaki her türlü protez, protez tamirleri ile aynı maddedeki Yardımcı Tıbbi Malzeme Teminatı nda belirtilen tıbbi malzemeler dışındaki her türlü yardımcı ve haricen kullanılan tıbbi malzemeler [tekerlekli iskemle, holter cihazı ve uyku apnesi cihazı (CPAP ve uyku odası dahil) vb.] uyku apnesi dışında her türlü nedene bağlı horlama ile ilgili tüm tetkik ve tedaviler, organ naklinde vericinin ve organın ücreti, kan veren kişiye ait tüm giderler. 11- Ruh ve akıl hastalıkları, psikoterapi, psikiyatrist ve psikolog giderleri ile danışmanlık hizmetleri, nöropsikiyatrik testler, tüm psikiyatrik ilaçlar ve bu ilaçların kullanımına bağlı komplikasyonlar ile tüm psikiyatrik yatışlar, zeka testi ve benzeri tetkikler, geriatrik ve psikososyal bozukluklar (gece işemeleri vb.) ile ilgili her türlü tanı ve tedavi giderleri. 12- Sanatoryum, prevantoryum, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri vb. uzun süreli bakım sağlayan kuruluşlardaki hizmet ve tedavi giderleri. Demans, Alzheimer ve Parkinson hastalıkları ile ilgili her türlü giderler. 13- Özel hemşire, sağlık kuruluşlarındaki telefon giderleri, suit oda farkı, tedavi için gerekli olmayan malzeme vb. idari giderler. 14- Genel sağlık kontrolü (check-up), doktorun herhangi bir rahatsızlığın araştırılması için istediği tetkik ve tanı işlemlerinde bu rahatsızlıkla ilgili olmayan geniş kapsamlı genel sağlık kontrolları, homosistein, metaboliksendrom tanısına yönelik işlemler, ailevi risk faktörleri nedeniyle yapılan taramalar, tıbbi sertifikalar ve sağlık raporu hazırlanması ile ilgili giderler, Koroner Arter Kalsiyum Skorlama Testi ve EBT. 15- Diş tedavi teminatı alınmış veya trafik kazası sonucu oluşmuş olsa bile, diş implantasyonu ile implantasyon öncesinde ve sonrasındaki ilgili giderler, ortodonti ve ortodontiye bağlı tedaviler, kıymetli madenlerden yapılan kaplamalar ile ilgili giderler. 16- Aşağıda belirtilen rahatsızlıklarla ilgili cerrahi veya tıbbi (medikal) tedaviler ve hastanede yatırılarak yapılan tüm teşhis işlemleri ile ilgili giderler, poliçenin ilk yılında teminat kapsamında değildir: Her türlü organ nakli (kaza sonucu hariç) ve bunların komplikasyonları, her türlü tümör, lipom, verrü, nevüs vb. gibi deriye yönelik yapılan işlemler, kist (deri-deri altı, böbrek, vajinal vb.), polip ve nodüllerin alınması, anorektal hastalıklar (hemoroid, fissür, fistül, pilonidal sinüs vb), GIS Kanamaları, divertiküllere bağlı rahatsızlıklar, sfinkterotomi, her türlü fıtıklar, omurga ve disk hastalıkları (disk hernileri, faset denervasyon, sinir blokajı vb), higroma, halluxvalgus, triggerfinger, eklem rahatsızlıkları (menisküs, bağ lezyonları, omuz, dirsek, ayak bileği eklemlerindeki bağ rahatsızlıkları vb.), rahimyumurtalık ve tüplerle ilgili hastalıklar ve ameliyatlar, bartolin kisti, endometriosis, sistorektosel, diyaliz, böbrek ve idrar yolu ameliyatları ve taşları (ESWL), mesane rahatsızlıkları, hidrosel, meme rahatsızlıkları ve ameliyatları, sinüzit ve sinüs cerrahisi, bademcik, genizeti, işitme cerrahisi (timpanoplasti, kulağa tüp takılması, stapedektomivb) ve uyku apnesi cerrahisi, katarakt, glokom, keratoplasti, prostat (TUR dahil), varis, felç, tiroid ve paratiroid bezi hastalıkları, safra kesesi, safra taşları ve safra kanalları rahatsızlıkları, karaciğer hastalıkları, karaciğer biyopsisi, kist hidatik, pankreas ve dalak hastalıkları ile ilgili cerrahi girişimler -16-

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere en modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık hizmetini,

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Bu özel sartlar, poliçe üzerinde açıkça teminat altına alınmış olması şartıyla ve Borç Ödeme Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak uygulanır. 1. Sigorta Teminatının

Detaylı

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere en modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık hizmetini,

Detaylı

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU 20 OCAK 2012 EK PROTOKOL COLGATE GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında akdedilmiş bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan Kurumsal

Detaylı

Neden Sağlık Sigortası?

Neden Sağlık Sigortası? Neden Sağlık Sigortası? Olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirir Kişiler, diledikleri doktor veya sağlık kurumunu seçmek özgürlüğüne sahiptir. Kişiler, sağlık sigorta primlerini vergiden

Detaylı

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI Ameliyat 0 Olay Başına SİZ Oda-Yemek 0 Günlük SİZ Refakatçi 0 Günlük SİZ Tıbbi Tedavi için Yatış 0 Olay Başına SİZ Yardımcı Tıbbi Malzeme 20 Yıllık 750

Detaylı

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM YATARAK TEDAVİ I KATILIM PAYI LİMİT Ameliyat Tek Kişilik Oda - Yemek Refakatçi Tıbbi Tedavi için Yatış Küçük Cerrahi Müdahaleler Yıllık Yoğun Bakım Koroner Anjiyografi

Detaylı

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2010/12152 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Teklifler 18

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın.

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın. Sağlığınız tam olsun! Ray Sigorta nın yeni sigorta paketi Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında ürün kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

FARKSIZ FARK YARATIR

FARKSIZ FARK YARATIR FARKSIZ FARK YARATIR İSTANBUL ANADOLU YAKASI SANAYİ SİTELERİ İstanbul 25.01.2016 Güneşim Tamam Sağlık Sigortası Medikal Destek Sağlık Sigortası Tamamlayıcı / Destekleyici Sağlık Sigortaları Sosyal güvenlik

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HANGİ SAĞLIK KURUMLARINDA OLAN TEDAVİ ÖDENİR ALLİANZ İLE VE SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU ALLİANZ İLE ANLAŞMASIZ SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU SAĞLIK KURULUŞU SGK İLE

Detaylı

ALLIANZ DİĞER SAĞLIK ÜRÜNLERİ

ALLIANZ DİĞER SAĞLIK ÜRÜNLERİ ALLIANZ DİĞER SAĞLIK ÜRÜNLERİ İçindekiler SAĞLIK SİGORTALARI 3 Dinamik Sağlık Sigortası 4 Limitsiz Sağlık Sigortası 6 Optimum Sağlık Sigortası 8 Vitamin Sağlık Sigortası 10 Yurtdışı Sağlık Sigortası 12

Detaylı

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012 10 OCAK 2012 EK PROTOKOL DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında imzalanmış bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına

Detaylı

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Allianz özel sağlık sigortası

Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Gözlük ve diş teminatı olan tek allianz poliçesidir. - Yatarak Tedavi giderlerini anlaşmalı sağlık kurumlarında limitler dahilinde ve %100 -

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 01.02.2008 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın Konusu BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Bu sigorta ile sigortacı, işsiz kalma ya da kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik

Detaylı

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan

Detaylı

a) Aylık tazminat tutarı: Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortalıya ödenmesi gereken aylık ödemeyi,

a) Aylık tazminat tutarı: Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortalıya ödenmesi gereken aylık ödemeyi, Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, işsiz kalma ya da kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik hâllerinin gerçekleşmesi sonucu

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI

KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI A. SİGORTAYA GİRİŞ - YENİLEME Kart Borcum Güvende Planı kapsamında yeni kart müşterileri kredi kartına başvururken Kart Borcum Güvende Planı na da başvurmuşlarsa

Detaylı

BU ÖZEL ŞARTLAR KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI POLİÇESİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR.

BU ÖZEL ŞARTLAR KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI POLİÇESİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR. Bu özel şartlar 30.06.2012 tarihi itibari ile geçerli olup, Kurumsal Sağlık Sigortası poliçesinin ayrılmaz bir parçasıdır. MADDE 1 SİGORTA KONUSU Bu sigorta sözleşmesi uyarınca YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.

Detaylı

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir.

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Page 1 of 5 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/15736 KONU : ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 TEMMUZ 2014 Cuma Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI Özel hastanelerin avantajlarından yararlanmak istiyorsunuz, ancak yüksek fark ücretleri sizi endişelendiriyor mu? Muayene ve tetkikler için uzun randevu sürelerini beklemek

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012/15314 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 17 TEMMUZ 2012 SALI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık

Detaylı

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR SİGORTA ETTİREN BİLGİLERİ Adı Soyadı : SELDA APPAK Network : EKO Vergi/TCK No/Pas.No : ***6982 Bölge : EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Adres : GÜZELYALI MAH. RESKA GIDA MİTHATPAŞA CAD. 1096A KONAK 35000 KONAK İZMİR

Detaylı

Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler

Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler Sayfa 1 Sayfa 2 Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 6 Sayfa 7 Sayfa 8 Sayfa 9 Yapı Kredi Sigorta Ekstra Plan Ekstra Plan

Detaylı

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır.

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi

Detaylı

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SİGORTASI

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SİGORTASI GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SİGORTASI Genel Özellikler Geçici İş Göremezlik Sigortası, sigortalının poliçe kapsamındaki bir riskle karşılaşması sonucunda finansal kurumla imzalamış olduğu sözleşmeye istinaden

Detaylı

Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz.

Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz. Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz. Neden Vitalis Sağlık Sigortası? Yurtdışına kimimiz iş için, kimimiz turistik amaçlı gideriz. Ancak seyahatteyken düşünmek isteyeceğimiz

Detaylı

Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ HUKUKU özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi taahhüdüdür. Şirketin ömür boyu yenileme garantisi içeren bir ürün sunması halinde, akdedilen

Detaylı

2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu

2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu 2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu 0 ACP Brokerlik Bu yıl ACP Brokerlik desteği ile yenilenen grup sağlık sigortalarınız ile ilgili değişiklikler ve yeni sigortacınız Mapfre

Detaylı

Adresi: TANZİMAT SOK. KARADAĞ ll APT. BİNA NO:64DA:A GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL TÜRKİYE Tel ve Faks No: (216) / (216)

Adresi: TANZİMAT SOK. KARADAĞ ll APT. BİNA NO:64DA:A GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL TÜRKİYE Tel ve Faks No: (216) / (216) SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR. Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar:

KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR. Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar: CARD FİNANS İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar: Kaza sonucu Vefat Teminatı Kaza sonucu

Detaylı

Sağlık Ürün. İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri

Sağlık Ürün. İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri Sağlık Ürün İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri İçindekiler Yapı Kredi Sigorta... 1 Ekstra Plan Ekstra Plan li Multi Plan Eko Plan Standart Plan WIP 2C Nazar Boncuğu Moral Destek Acıbadem

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1. SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI... 4 2. TANIMLAR... 4 3. TEMİNATLAR... 10

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1. SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI... 4 2. TANIMLAR... 4 3. TEMİNATLAR... 10 GRUP SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1. SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI... 4 2. TANIMLAR... 4 3. TEMİNATLAR... 10 3.1 ANA TEMİNATLAR...10 3.1.1 Yatarak Tedaviler ve Ameliyatlar...10 3.1.1.1 Ameliyat...10

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Hizmetin Adı HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İstenen Bilgi/ Belgeler Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayene T.C. Kimlik numarası olan

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası. Özel ve Genel Şartları

Allianz Modüler Sağlık Sigortası. Özel ve Genel Şartları Allianz Modüler Sağlık Sigortası Özel ve Genel Şartları Ç NDEK LER A MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 3 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI 3 2 TANIMLAR 3 3 TEMİNATLAR 6 3.1. Yatarak Tedavi Modülü 6 3.1.1.

Detaylı

KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM KILAVUZU

KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM KILAVUZU KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM KILAVUZU (01.01.2013-01.01.2014) Değerli Sigortalımız, 01.01.2013 tarihinden itibaren Yapı Kredi Sigorta A.Ş. tarafından düzenlenen Kurumsal

Detaylı

KURTARAN KREDİ ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1 SİGORTANIN KONUSU : Bu sigortanın konu ve gayesi, sözleşme başlangıcında bildirilen ve ayrıca sigorta süresi

KURTARAN KREDİ ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1 SİGORTANIN KONUSU : Bu sigortanın konu ve gayesi, sözleşme başlangıcında bildirilen ve ayrıca sigorta süresi KURTARAN KREDİ ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1 SİGORTANIN KONUSU : Bu sigortanın konu ve gayesi, sözleşme başlangıcında bildirilen ve ayrıca sigorta süresi içinde Sigortacı ya bildirilecek 18-60 yaş arası, bu sigortayı

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE ÜRÜN BİLGİLENDİRMESİ MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU

KART BORCUM GÜVENDE ÜRÜN BİLGİLENDİRMESİ MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU KART BORCUM GÜVENDE ÜRÜN BİLGİLENDİRMESİ MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU İşbu Kredi Kartı Koruma Sigortası Özel Şartları, Sigorta Ettiren tarafından sigorta sözleşmesi başlangıcında Sigortacı ya bildirilen

Detaylı

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra Hizmetin Adı İstenen Bilgi/ Belgeler 1.T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayene 2 Biyokimya

Detaylı

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç 50.000 TL 50.000

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat

Detaylı

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER SAĞLIK ANLAŞMALI KURUMLAR YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER ANLAŞMALI KURUMLAR BANKOSUNA GİDEREK ANADOLU SİGORTA LI OLDUĞUNU BEYAN EDER. (SAĞLIK

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI)

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası. Özel ve Genel Şartları

Allianz Modüler Sağlık Sigortası. Özel ve Genel Şartları Allianz Modüler Sağlık Sigortası Özel ve Genel Şartları Ç NDEK LER A - ALLIANZ MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 3 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI 3 2 TANIMLAR 3 3 TEMİNATLAR 6 3.1. Yatarak Tedavi

Detaylı

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI... 4 2 TANIMLAR... 4 3 TEMİNATLAR... 9

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI... 4 2 TANIMLAR... 4 3 TEMİNATLAR... 9 MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI... 4 2 TANIMLAR... 4 3 TEMİNATLAR... 9 3.1 Yatarak Tedavi Modülü... 9 3.1.1 Yatarak Tedaviler... 9 3.1.1.1 Yatarak Tedaviler

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU 1. İşsizlik Kanunun ne zaman yürürlüğe girmiştir? Amacı Nedir? Kimleri Kapsamaktadır? Bu Kanun, 25.08.1999 tarihinde 4447 sayılı kanun numarası ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI PERSONELİ VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI AILE BIREYLERINE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRILMASI İŞİ İÇİN İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

İZMİR TİCARET ODASI PERSONELİ VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI AILE BIREYLERINE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRILMASI İŞİ İÇİN İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME 30.03.2016 B-21 Sayın İlgili, İzmir Ticaret Odası Personeli ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Bireylerinin Özel Sağlık Sigortası Yaptırılması işi için fiyat teklifinizi ve ön yeterlilik belgelerinizi,

Detaylı

BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın Konusu BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Bu sigorta ile sigortacı, işsiz kalma ya da kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik hâllerinin gerçekleşmesi sonucu

Detaylı

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1. Kamu idarelerinin

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası Kendimizi ne kadar korumaya çalışırsak çalışalım, bazen beklenmedik bir anda hastalık kapımızı çalabiliyor. İşte Allianz, bir sağlık sorunu ile karşılaştığınızda, tetkik ve tedavinizi isteğinize göre yurtiçinde

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI)

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı

Detaylı

ALLIANZ MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI TANIMLAR TEMİNATLAR... 10

ALLIANZ MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI TANIMLAR TEMİNATLAR... 10 ALLIANZ MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI... 4 2 TANIMLAR... 4 3 TEMİNATLAR... 10 3.1 Yatarak Tedavi Modülü...10 3.1.1 Yatarak Tedaviler...10 3.1.1.1 Yatarak

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1.2. Kapsam (1) İkamet yeri Türkiye olan kişilerden; 1.2.1. Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar ve bakmakla 1.2.2. Köy ve mahalle

Detaylı

a) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,

a) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar, SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 Teminat Kapsamı Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları

Detaylı

Türkiye İş Bankası A.Ş. Telefon:

Türkiye İş Bankası A.Ş. Telefon: En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2013/16424 KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Poliklinik Hizmetleri 2. Adres ve Telefon Bilgileri Beyanı, 3. Ücretli Hastalar İçin Vezne Makbuzu, Hizmet Akdi İle Çalışanlar İçin Günlük Vizite Kâğıdı, 4. Banka çalışanları, asker, mahkum, sığınmacı,

Detaylı

Elektronik Cihaz Sigortası Bilgilendirme Formu

Elektronik Cihaz Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI Page 1 of 10 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/17970 KONU : FERDİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 Ağustos 2014 Çarşamba FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G.

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G. ACİL TIP İLE İLGİLİ MEVZUAT (Son güncelleme tarihi: 15.12.2006) Anayasa TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Tarihi: 18.10.1982 Sayısı: 2709 Kanunlar Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Şahıs Fatura Ödemeleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Protez ve

Detaylı

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta ile; ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yatış İşlemleri Hasta Kabul

Detaylı

Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş

Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş Katılım payı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016)

SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016) TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016) TÜRK-İŞ SOSYAL GÜVENLİK BÜROSU Tablo 1: 2016 Yılı Asgari Ücret Hesabı Asgari Ücret (Brüt) İşçiye Ait SGK Primi (%14) İşçiye

Detaylı

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU 10 Gün 10 Gün 25100000 08:00-17:00 124 Nolu Oda 17:00-08:00 7726 600230104 2 Saat 291048 254990000 291084 KURUM KODU SUNULAN HİZMETİN ADI STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081 Page 1 of 7 FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FUTBOLCU / TEKNİK ADAM / HAKEM FERDİ poliçeleri yenilenecektir. Poliçe hali hazırda Ankara Sigorta da bulunmakta olup,

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı

Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı MESLEK HASTALIĞI SAĞLIK KURULU DOSYASI HAZIRLANMASI MEVZUAT VE GEREKLİLİKLER Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı İLGİLİ MEVZUAT SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı

Detaylı

ZORULU DEPREM SİGORTASI (DASK) ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A - SİGORTA KAPSAMI A.1 - Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde

ZORULU DEPREM SİGORTASI (DASK) ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A - SİGORTA KAPSAMI A.1 - Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde ZORULU DEPREM SİGORTASI (DASK) ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A - SİGORTA KAPSAMI A.1 - Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki

Detaylı

FARKI GARANTİ DEN SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU

FARKI GARANTİ DEN SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU FARKI GARANTİ DEN SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi

Detaylı

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu (1) Sağlık Bakanlığına

Detaylı

ACİL TEDAVİ SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

ACİL TEDAVİ SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU ACİL TEDAVİ SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarih ve 26684

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi için uygulanacak asgari ücret tutarı : 1.647,00 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİLLER UYGULANACAK CEZA 1)

Detaylı