12. SINIF KONU ANLATIMLI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12. SINIF KONU ANLATIMLI"

Transkript

1 1. SINIF ONU ANLATIMLI 5. ÜNİTE: MODERN FİZİ. ONU: UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ. ONU: FOTOELETRİ OLAY 4. ONU: COMPTON VE DE BROGLİE ETİNLİ VE TEST ÇÖZÜMLERİ

2 4 uantu Fiziğine Giriş Fotoelektrik Olay Copton ve De Broglie 5. Ünite, ve 4. onular Etkinlik A nın Çözüleri 1. or ötesi ışık b. Dalga boyu Å olan or ötesi ışının enerjisinin bir kısı eşik (bağlana enerjisi E b ile eşik enerjisi E aynı enerjilerdir) enerjisi olarak arcanacak, geriye kalan kısı ise, fotoelektronlara kinetik enerji olarak aktarılacaktır. c Ek E + b katot anot 1 4 Ek +, 5 + volt Ek, 7 ev bulunur. a. Fotoelektrik denklei; c Eb ev + Eb + ev 4 E b + E b ev bulunur.. ışık b. 1 Ek( ax) v ev Ek( ax) ev katot fotosel + anot 1,5 volt Fotosel devresindeki üretecin pozitif ucu anoda bağlandığına göre, katottan kopan fotoelektronlar, arada oluşan elektrik alanı tarafından ızlandırılacaktır.. a. Eşik dalga boyu olan fotonun enerjisi; c Eb bağıntısı ile bulunur. c 14 ev Å, E b,5 ev değerleri yerine yazılırsa, 1 4, Å bulunur. Üretecin gerilii 1,5 volt olduğuna göre, er elektron 1,5 ev luk kinetik enerji kazanır. atottan kopan bir elektronun aksiu kinetik enerjisi; E k E foton E b E k,5,5 ev olup, bu elektron anoda, E,5 + 1,5 ev luk kinetik enerji ile ulaşır.

3 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ FOTOELETRİ OLAY COMPTON VE de BROGLİE v (1 19 J) υ(1 14 s 1 ) 5. Potansiyeli V 1 volt, akıı i, A olan bir labanın gücü; P V. i P 1., J/s dir. Yani bu laba 1 saniyede J kadar enerji tüketektedir. Bu enerjinin % si ışık olarak yayıldığına göre, saniyede yayılan ışık enerjisi; W J a. Grafikteki doğrunun uzantısı negatif bölgede angi sayıyı kesiyorsa, eşik enerjisi (bağlana enerjisi) o sayının (+) lısına eşittir. Bu nedenle eleentin eşik enerjisi; E J dür. dür. 1 ev 1, J ise, orantıdan 1 J 6, ev bulunur. Şidi de labanın saniyede verdiği ışığı ev a çevireli. Buna göre; b. E foton E k(ax) + E y E k(ax) + E 6, E k(ax) , E k(ax) E k(ax), J bulunur. c. E k(ax) ev Bağıntısında E k(ax), J W , ev Bir fotonun enerjisi; c 1 4 Efoton ev 6 bulunur. tur. Saniyede yayılan foton sayısı topla ışık enerjisinin 1 fotonunun enerjisine oranı kadardır. Buna göre; n 1, 5. 1 bulunur. e 1, C değerleri yerine konulursa; Ek( ax) 19, 6. 1 V e 19 1, 6. 1 V 1,6 volt bulunur.

4 4 Ünite 5 Modern Fizik E k(ax) (1 19 J) α α υ(1 14 s 1 ) 7. gelen foton durgun elektron saçılan foton i 45 { saçılan elektron E b Şekilde verilen grafiğin eğii Planck sabitini verir. Ayrıca grafikte kinetik enerjiyi sıfır yapan frekans değeri eşik frekansını, frekansın sıfır olduğu yerdeki kinetik enerji değeri de ( E b ) dir. E b tan a olduğundan; y a. E b y E b 1, J.1 1 ; cos45,7; bir elektronun durgun kütlesi 9,1 1 1 kg; 6,6 1 4 J s; c.1 8 /s değerleri; l c ( 1 cos i) bağıntısında yerine yazılırsa; 4 1 6, 6. 1 l. 1 ( 1 cos 45 ) 1 8 9, bulunur. b. Eşik dalga boyu; c. y 8 c. 1 y Å olduğundan 1 Å bulunur. c. Fotoelektrik denkleinden; 8. de Broglie dalga boyu λ bağıntısıyla bulunur. P Buna göre; λ1 λ P P λ λ P λ λ P 4 ise bulunur. y E b (ax) , (ax) E k(ax) 1, J bulunur. ese potansiyel farkı; E k(ax) e.v 1, , V V, 1 volt 9. Copton olayında gelen fotonun enerjisinin bir kısı saçılan elektrona aktarılır. Bunun sonucunda foton enerji kaybetiş olarak saçılır. Saçılan foton enerji kaybettiğinden frekansı küçülür ve buna bağlı olarak dalga boyu büyür. Bu nedenle saçılan fotonun dalga boyu dan büyük bir 5 değer alalıdır. Yanıt II ve III olur.

5 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ FOTOELETRİ OLAY COMPTON VE de BROGLİE 5 Test 1 in Çözüleri 1. katot ışık anot. Fotoelektrik olayında; E foton E b + e. V y E b + e. V bağıntısı vardır. Bu bağıntıya göre, kese potansiyel farkı gelen fotonun frekansıyla doğru orantılıdır. akı akı Y X Z Şekildeki fotosel labanın katodu üzerine düşen fotonların kopardığı elektronlar, gelen ışığın şiddetiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle katot üzerine düşen ışığın şiddeti artarsa oluşan i akıı artar. Eşik enerjisi (E ) katodun yapıldığı addenin cinsine bağlı bir sabittir. Işık şiddetinin değişesiyle değişez. ese potansiyeli ile ışığın şiddeti arasında bir ilişki yoktur. V Y, V Z potansiyel farkı V X V Y, V Z potansiyel farkı Y ve Z ışınlarının kopardığı elektronları durdurak için uygulanan kese potansiyelleri eşit olduğundan bu ışınların frekansları da eşittir. X ışınının kopardığı elektronları durdurak için daa büyük bir kese potansiyeli uygulaak gerekir. Bu nedenle, y X > y Y y Z bulunur.. Planck a göre bir fotonun enerjisi E y bağıntısı ile bulunur. Bu nedenle fotonun enerjisini bulak için y gereklidir. 4. atotları farklı etallerden yapılan ve L fotosellerinden kopan elektronların aksiu kinetik enerjilerinin eşit olduğu söyleniyor. O âlde bu elektronları durdurak için gerekli kese potansiyelleri eşittir. Eşik enerjisi katot addesinin cinsine bağlı olup ayırt edici bir özelliktir. ve L katotları farklı ise eşik enerjileri de farklıdır. Bu durudaki katotların üzerine aynı frekanslı ışınlar gönderirsek kopan elektronların kinetik enerjileri eşit olaaz. O âlde yalnızca III. önere kesin doğrudur.

6 6 Ünite 5 Modern Fizik 5. A katoduna ışını düşürülüyor. Bu duruda uçan elektronları durdurak için uygulanan gerili V kadardır. Benzer şekilde L ışını için V, M ışını için V 1 gerilii uygulanıyor. V V V 1 L fotoelektrik akıı M potansiyel farkı A katot + anot V > V > V 1 olduğuna göre, ışınların enerjileri arasında E > E L > E M ilişkisi vardır. Işınların enerjisi ile dalga boyları arasında ters orantılık olduğundan M > L > ilişkisi vardır. Grafikte akı eksenine baktığıızda, L, M ışınlarının oluşturdukları fotoelektrik akıının aksiu değerlerinin eşit olduğunu görürüz. O âlde A katoduna düşen bu üç ışının ışık şiddetleri eşittir. de Broglie dalga boyunu veren bağıntı V v dir., L, M ışınlarının kopardığı elektronların ızları eşit oladığından de Broglie dalga boyları da eşit değildir. 7. Fotoelektrik olayda kullanılan ışığın dalga boyu küçültülürse, daa büyük enerjili foton kullanılıyor deektir. υ E b fotonun enerjisi elektronların bağlana enerjisi uçan elektronların kinetik enerjisi bağıntısındaki E b bağlana enerjisi olup katot olarak kullanılan addenin cinsine bağlı bir sabittir, değişez. Bu nedenle I. önere yanlıştır. y artarsa E k artar. O âlde, III. önere kesinlikle doğrudur. Fotosele gönderilen ışınların enerjisi arttığında daa önce kopup yüzeyde kalan elektronlar da uçabilir. Bu duruda etalden daa fazla elektron kopar. II. önere yanlıştır. 6. Fotoelektrik olayda katot üzerine fotonlar düşürüldüğünde, kopan elektronlar bir kinetik enerjiyle anoda doğru uçar. Bu elektronların saip olduğu aksiu kinetik enerji büyütülürse kese potansiyelinin değerini büyütek gerekir. opan elektronların kinetik enerjilerini artırak için, enerjisi yani frekansı büyük ışık kullanak gerekir. 8. Bilindiği gibi, kırızı, turuncu, sarı, yeşil, avi ve or olak üzere 6 çeşit ışık rengi vardır. Bunlardan en büyük enerjiyi or renkli fotonlar taşır. Enerji ile frekans doğru (E y), enerji ile dalga boyu ters c ( E y ) orantılıdır. Enerjisi büyük fotonlar kullanıldığında kopan elektronları durdurak için uygulanası gereken kese potansiyeli de büyür. Fotoelektrik olayda kullanılan ışığın şiddeti, oluşan akıın değerini değiştirir ancak kese potansiyelini etkileez.

7 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ FOTOELETRİ OLAY COMPTON VE de BROGLİE 7 9. Fotoelektrik olayda sökülen elektronların aksiu kinetik enerjilerini veren bağıntı; E foton E b E k E foton E b dir. Fotoelektronların ızları oranı; 1 v 1 E E 1 6E E v E 1 E E E enerji I II frekans 11. Eşik frekansı, bir elektronun kopası için kullanılası gereken ışığın iniu frekansıdır. Bu frekans katotta kullanılan etalin cinsinden başka içbir şeye bağlı değildir. v1 v 1 v1 & 4 v 1 bulunur. 1. akı akı i i V V P potansiyel farkı i V akı R potansiyel farkı V S potansiyel farkı c 1. Bir fotonun enerjisi; Efoton dır. Bağıntıdaki c 14 ev Å olduğundan; 1 4 Efoton & E, 48 ev 5 foton bulunur., tane fotonun topla enerjisi ise; E foton(top),48, , 1 19 ev bulunur. 1 ev 1, J olduğundan; E foton 1, , 1 19, 9,9 J Işık kaynağının gücü ise; E 9, 9 P 9, 9 watt bulunur. t 1 Yanıt D dir I. P, R, S fotosellerine aynı ışık düşürülüyor. R ve S nin kese potansiyelleri eşit olduğuna göre, bu iki etal aynı olabilir. P ise kesinlikle farklıdır. O âlde I. önere doğrudur. II. P etalinden yapılan katot üzerine ötekilerle aynı ışın düşürülüyor. P den kopan fotoelektronları durdurak için uygulanan kese potansiyeli, R ve S ninkinden daa büyüktür. O âlde P etalinin eşik enerjisi daa küçüktür. II. önere de doğrudur. III. S etalinden kopan fotoelektronların oluşturduğu akı daa büyüktür. Öyleyse S etalinin üstüne daa çok foton gönderiliş olabilir. III. önere de doğrudur.

8 8 Ünite 5 Modern Fizik 1. I. Hareket âlindeki bir cisin oentuu ve dalga boyu cisin yüküne bağlı değildir. Bu nedenle yüklerin eşitliği konusunda bir şey söyleneez. II. Durgun kütle enerjisi E c bağıntısı ile bulunur. bilineden eşitlik konusunda bir şey söyleneez. III. de Broglie dalga boyu, bağıntısı ile P bulunur. Buna göre, oentuları eşit olan cisiler için dalga boyu kesinlikle aynı olur. 15. Gelen fotonun enerjisi E, saçılan fotonun enerjisi E, saçılan elektronun enerjisi E e olak üzere, bunlar arasındaki ilişki, E E + E e E E şeklindedir. Bu bağıntıya göre, Ee, E olur. Bu nedenle I. yargı doğrudur. Gelen ve saçılan fotonların dalga boyları arasındaki ilişki; c E E c & olur. II. yargı doğrudur. Gelen ve saçılan foton ışık ızı ile areket eder. III. yargı yanlıştır. 14. Copton olayında foton soğrulaz. Madde üzerine gelen fotonun enerjisinin bir kısı elektrona aktarılır. Bir başka ifadeyle, gelen fotonun kaybettiği enerji elektrona aktarılır. I. yargı doğrudur. Fotoelektrik olayda, etal yüzeylerine çarpan fotonlar enerjilerini elektronlara aktarırlar. Fotondan alınan bu enerji, elektronu bağlı bulunduğu atodan koparır. Bu arada fotonun kendisi adde tarafından soğrulur. II. yargı doğrudur. Copton olayında, çarpışadan önce de çarpışadan sonra da foton, c ışık ızı ile areket eder. III. yargı da doğrudur. 16. Einstein in fotoelektrik denklei E foton E b şeklindedir. Buna göre; E E b +,5... (1) E E b + 7,5... () şeklinde yazabiliriz. (1) ve () denklelerinin çözüünden E 5 ev ve E b,5 ev bulunur. X etalinin üzerine gönderilen fotonların enerjisi 5E yapılırsa; 5E E b 5,5 E k,5 ev bulunur. Yanıt D dir

9 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ FOTOELETRİ OLAY COMPTON VE de BROGLİE 9 Test nin Çözüleri. sarı ışık or ışık 1. Ι L L L i 1 i d Şekil I Şekil II duyarlı akıölçer atot-anot arasındaki uzaklık azaltılırsa anot levaya daa fazla fotoelektron çarpacağından akı şiddeti artar. Sarı ışık elektron sökeediğine göre S > dır. Mor ışık elektron söktüğüne göre > M olur. Çünkü ışığın dalga boyu ile enerjisi ters orantılıdır. Işığın dalga boyu artarsa gelen fotonların enerjisi azalır. Bu duruda akı şiddeti artaz. levasının yüzeyi küçültülürse bu levaya çarpan fotoelektron sayısı azalacağından akı şiddeti azalır. Işık şiddeti artarsa foton sayısı da artar. Bu da fotoelektronların sayısını artıracağından akı şiddeti artar.. Dalga boyu Işık şiddeti X Y Z λ λ λ Ι Ι Fotoselden sökülen fotoelektron sayısı artarsa ışık şiddeti de artar. Gelen ışığın dalga boyunun değişesi sökülen fotoelektronların sayısını etkileez. Buna göre ışık şiddetleri arasında angi ilişki varsa sökülen fotoelektronların sayısı arasında da aynı ilişki vardır. Ι 4. X Y Z Akı şiddeti i i i ese potansiyeli V V V V V V Fotosele gelen ışığın frekansı arttıkça, söktüğü fotoelektronların kinetik enerjisi artar. Fotoelektronların kinetik enerjisi arttıkça bunları durdurak için kullanılan kese potansiyel farkı da artar. Akı şiddeti gelen ışığın frekansına bağlı değildir. Gelen ışığın ışık şidetine bağlıdır.

10 1 Ünite 5 Modern Fizik 5. ışık L 7. Einstein in fotoelektrik denklei y E b + ev dır. Buna V kese potansiyeli gelen ışığın y frekansı değişirse değişir. fotosel duyarlı akıölçer Işık fotonları fotosele çarpınca enerjisinin taaını bir tek elektrona verir. Bu enerjinin bir kısı elektronu atodan koparak için kullanılır. Geri kalanı da fotoelektronlara kinetik enerji verir. Buna göre; c Eb + E k yazabiliriz. Görüldüğü gibi fotoelektronların kinetik enerjisi gelen ışığın dalga boyuna ve etalin cinsine (E b ) bağlıdır. ullanılan ışığın şiddetine bağlı değildir. Işık şiddetinin artası fotoelektron sayısını artırır, fakat fotoelektronların kinetik enerjisini değiştirez. Yanıt D dir 8. Einstein in fotoelektrik denklei y y dır. Buna göre fotoelektronların aksiu kinetik enerjisi; 9. 5y y E k 4y bulunur. E aksiu kinetik enerji X Y E υ υ υ υ frekans 6. fotosel V A levasına ulaşan fotoelektronların kinetik enerjisi ışık şiddetine bağlı değildir. Işık şiddetinin artası foton sayısını artırır, fakat fotonun enerjisini değiştirez. Bu nedenle fotoelektronların kinetik enerjisi de ışık şiddetinin değişesinden etkilenez. + ışık A 1. yol Einstein in fotoelektrik denklei er iki durua uygularsak; y y + E y y + E Bu denklelerden, y 9y bulunur.. yol Şekildeki doğruların eğileri e birbirlerine e de Planck sabitine eşittir. Buradan; E E y y y y y y 6y y 9 y bulunur.

11 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ FOTOELETRİ OLAY COMPTON VE de BROGLİE akı L 1. E k(ax) V L V gerili υ(1 14 z) 4 6 ışık kaynağı kullanıldığı zaan aksiu akı daa büyük olduğuna göre nın ışık şiddeti L ninkinden büyüktür. I. yargı doğrudur. ışık kaynağı kullanıldığı zaan kese potansiyel farkı daa küçük olduğuna göre bu ışık kaynağından çıkan fotonların enerjisi azdır. Yani kaynağından çıkan ışınların dalga boyu L ninkinden büyüktür. II. yargı da doğrudur. ışık kaynağından çıkan fotonların enerjisi az olduğuna göre bu fotonların söktüğü fotoelektronların kinetik enerjisi de küçüktür. Yani III. yargı da doğrudur. 11. Fotoelektrik olayda etalin eşik enerjisi sadece yüzeyi oluşturan etalin cinsine bağlıdır. Einstein in fotoelektrik denklei y y + ev dır. Şekildeki grafikten eşik frekansının y Hz olan değerini yerine yazalı. 6, , ev ev 1,8. 1 J Bu ifadeyi ev cinsinden yazarsak; 1, 8. 1 ev ev 19 1, V 16 V, 8 volt bulunur. 14. Einstein in fotoelektrik denkleini soruda verilenler cinsinden yazarsak, y y E y y E bulunur. Yanıt D dir 1. akı (A) L M 15. Hız Moentu v P V potansiyel farkı (V) L M v v P P ) E b + ev bağıntısına göre, L, M ışınları aynı fotosele düşürüldüğü için E b değerleri eşittir. Şekildeki grafikte bütün ışınlar için V değerleri de eşit olduğu görülektedir. Bu duruda, L, M fotonlarının frekansları da eşit olalıdır. Grafikte, L, M ışınları için akıların farklı olası bu ışınların ışık şiddetlerinin farklı olduğunu gösterir. Yanıt D dir Hareketli bir taneciğe eşlik eden de Broglie dalga boyu p bağıntısından bulunur. Buna göre de Broglie dalga boyu taneciğinin sadece oentuuna bağlıdır. L ve M taneciklerinin oentuları eşit ve nınkinden büyük olduğuna göre, dalga boyları arasındaki ilişkinin > L M olduğunu söyleyebiliriz. Yanıt A dir

12 1 Ünite 5 Modern Fizik 16. Einstein in fotoelektrik denklei, c Eb E + k dır. Soruda verilenler bu denklede yerine yazılırsa fotoelektronların kinetik enerjisi; 1 4 1, 5 + E 1 k 4 1, 5 + Ek Ek, 5 ev bulunur. c 17. Einstein in fotoelektrik denklei, Eb E + k dır. Soruda verilenler bu denklede yerine yazılırsa fotoelektronların kinetik enerjisi; E 1 k 4 + Ek Ek ev bulunur. Yanıt D dir 19. Fotoelektrik olayda dalga boylu ışınlar elektronları ancak koparabiliyorsa bu dalga boyuna eşik eden dalga boyu denir. Bu duruda eşik dalga boyu; c Eb 1 4,5 496 Å bulunur.. Önce gönderilen ışığın enerjisini ev cinsinden bulalı. y 6, , J 1, y ev 8,5 ev 19 1, 6. 1 Şidi de verilenleri y E b bağıntısında yerine yazalı. opan fotoelektronların kinetik enerjisi; 8,5 4,5 E k,75 ev bulunur. Yanıt D dir 18. Einstein in fotoelektrik denkleini kese gerilii cinsinden yazalı. Daa sonra verilenleri denklede yerine yazarsak; c E ev b ev 5,48 + ev V, 48 ev bulunur. 1. Verilenleri c c E + k denkleinde yerine yazalı , 1 4 6, + 4, 6 Å bulunur.

13 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ FOTOELETRİ OLAY COMPTON VE de BROGLİE 1 Test ün Çözüleri. Einstein in fotoelektrik denkleini oentu cinsinden aşağıdaki gibi yazabiliriz. 1. gelen foton serbest elektron çarpışa öncesi saçılan foton θ saçılan elektron çarpışa sonrası Copton olayında foton, enerjisinin bir kısını elektrona aktarır. Yani fotonun enerjisi azalır. Enerji azaldığı için saçılan fotonun oentuu da azalır. Moentuun konuuna göre yandaki çizii yapalı. Bu duruda P e en büyük olur. c c P + Soruda verilen er iki duru için yukarıdaki bağıntıyı tekrar yazalı. c c P + c c Pl + 17 P c P Pl 1 16 Pl 16 c Burada Pʹ 4P bulunur.. Önce tek bir fotonun enerjisini bulalı. E c 1 4 ev 6 E 1, J E, 1 19 J E. x P t 4 1, 8 P 1, P 1 19 P 1,5.1 tane foton yayılır. 4. Copton olayında foton, enerjisinin bir kısını elektrona aktarır. Bu nedenle saçılan fotonun enerjisi azalır. Fotonun enerjisi azalırsa dalga boyu artar. Yani, > 1 olur. Gelen fotonun ve saçılan fotonun ızları ışık ızı kadar olup birbirine eşittir. 5. Copton olayı ve fotoelektrik olay ışığın tanecik özelliğini doğrular, dalga özelliğini doğrulaaz.

14 14 Ünite 5 Modern Fizik 6. Copton olayında foton, enerjisinin bir kısını elektrona aktarır. Bu nedenle fotonun enerjisi azalır. Enerji azalınca, frekans azalır ve dalga boyu artar. Enerji azaldığı için oentu da azalır. Fakat gelen fotonun ızı saçılan fotonun ızına eşittir. 11. ütlesi olan areketli bir parçacığa eşlik eden de Broglie dalgalarının dalga boyu, bağıntısından bulunur. Buna göre, yerine verilen V ifadeyi yazalı. c V V c bulunur. 7. Copton olayı esnek bir çarpışa olduğu için enerji korunur. Gelen fotonun enerjisi, saçılan foton ile saçılan elektron arasında paylaşılır. 8. Copton olayında e enerji e de oentu korunur. Bu nedenle gelen fotonun enerjisi ve frekansı azalır. Fakat ızı değişez. Fotonun ızı sadece ortaın kırıla indisi değişirse değişir. 1. Moentuu P olan bir taneciğe eşlik eden de Broglie dalgalarının dalga boyu, dir. Bu bağıntıyı P kullanarak dalga boylarının oranı; 1 P P 1 bulunur. 9. ırını, dalgaların dar bir aralıktan geçerken dağılası olayıdır. Bu olayı tanecik odeli ile açıklaak ükün değildir. Fotoelektrik olayı, yansıa, aydınlana ve ışık basıncı tanecik odeli ile açıklanabilir. Yanıt D dir 1. Hareketli parçacıklara eşlik eden adde dalgalarının dalga boyu v bağıntısı ile bulunur. Buna göre, dalga boyu ile ız ters orantılıdır. Yani 1 ız katına çıkınca, dalga boyu katına çıkar. 1. de Broglie ye göre areket âlindeki bütün taneciklere bir dalga eşlik eder. Bu dalgalara adde dalgaları denir. 14. ütlesi, ızı v olan bir parçacığa eşlik eden de Broglie dalgalarının dalga boyu v katına çıkar.

15 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ FOTOELETRİ OLAY COMPTON VE de BROGLİE e q e L 17. c E + 1 v bağıntısında,, v değerleri ve L etalleri için aynıdır. Bu nedenle etal- lerin E eşik enerjileri aynı olalıdır. I. yargı kesinlikle doğrudur. Bu verilerle ışık şiddetlerini karşılaştıraayız. Yani II. yargı kesinlikle doğru değildir. Elektron levasından L levasına gelince q e v 1 v kadar kinetik enerji kazanır. Buradan ızı çekip v bağıntısında yerine yazalı. Bu duruda elektronun de Broglie dalga boyu; bulunur. q e v V ve L etallerine gelen ışınların dalga boyları eşit olduğuna göre, y c bağıntısına göre frekansları da eşit olalıdır. II. yargı da kesinlikle doğrudur. 18. ırını, dalgaların dar bir aralıktan geçerken dağılası olayıdır. Bu olayı ışığın tanecik odeli ile açıklayaayız. Fakat ışığın yayılası, basıncı, yansıası ve soğrulası tanecik odeli ile açıklanabilir. 16. Metalin cinsi L M Metalin Gelen ışığın Gelen ışığın eşik frekansı şiddeti frekansı f f f Ι Ι Ι f f 4f Her üç etal için de fotosele gönderilen foton frekansları eşik frekanslarından büyüktür. Bu nedenle er birisinde fotoelektrik akıı oluşur. Akı oluşak şartı ile fotosellerde oluşan akı şiddetleri ışık şiddetleri ile doğru orantılıdır. Bu nedenle akı şiddetleri arasındaki ilişki, ışık şiddetleri arasındaki ilişki gibidir. 19. c E bağıntısında verilenleri yerine yazarsak E eşik enerjisi; 1 4 E E + E 1 ev bulunur.

16 16 Ünite 5 Modern Fizik Test 4 ün Çözüleri 1. Bir fotoselde devreden geçen akı, kese gerilii ile durdurulur. Bu duruda fotoelektronların kinetik enerjisi kese gerilii ile sıfırlanır. Yani kinetik enerji kese geriliinin verdiği enerjiye eşittir. Bu nedenle E k e. V yazılabilir. Bu bağıntıya göre V ölçülürse, fotoelektronların aksiu kinetik enerjileri ev cinsinden bulunabilir.. Aynı ortada fotonun ızı değişez. Foton enerjisinin bir kısını elektrona aktardığı için fotonun dalga boyu artar, frekansı azalır.. 4. E E E kinetik enerji υ 1 υ L frekans inetik enerji - frekans grafiğinin eğii Planck sabitini verir. Buna göre grafikteki doğruların eğileri birbirine eşittir. Bu nedenle taralı bölgeleri küçük üçgen ile büyük üçgen benzerdir. Üçgenlerin benzerliğinden; y1 E y E y1 y 1 bulunur. Yanıt D dir. 5. T 1, λ 1 ışıa şiddeti T, λ T, λ c. E bağıntısını er iki durua uygulayalı. c E g 8 c E 1 s g 4 bulunur. 5 s Yanıt D dir. dalga boyu Sıcak cisi ışıasında sıcaklık ile dalga boyu ters orantılıdır. T 1 > T > T olduğuna göre, > > 1 olur..

17 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ FOTOELETRİ OLAY COMPTON VE de BROGLİE Foton-elektron etkileşesinde üç farklı duru gerçekleşebilir. 1. Foton, enerjisinin taaını elektrona verebilir.. Foton, elektrona iç enerji aktarayabilir. Bu duruda fotonun dalga boyu değişez.. Foton, enerjisinin bir kısını elektrona aktarabilir. Bu duruda fotonun dalga boyu artar. Hiçbir duruda fotonun dalga boyu azalaaz.. 1. Einstein in fotoelektrik denklei E E + E bağıntısından bulunur. Bu bağıntıyı er iki durua uygulayalı. E E X + E E Y + Bu denkleleri taraf tarafa oranlarsak, E EX + E EY + E Y + E X + 4 E Y E X + 1 bulunur. Buna göre, E X 5eV olursa E Y 11 ev olur.. 7. P ve E P E bağıntılarını birleştirirsek; bulunur. Bu bağıntıya göre parçacıkların kinetik enerjileri eşit ise kütlesi büyük olanın dalga boyu küçüktür. Yanıt E dır. 8. Hareketli bir parçacığın de Broglie dalga boyu P bağıntısı ile bulunur. Elektron ve protonun de Broglie dalga boyları eşitse P bağıntısına göre oentularının büyüklükleri kesinlikle birbirine eşit olur gelen foton E serbest elektron saçılan foton θ ϕ saçılan elektron 5 E 9. c y bağıntısına göre frekansla dalga boyu ters orantılıdır. Bu duruda X > Y ise y X < y Y olalıdır. I. öncül doğrudur. E c bağıntısına göre dalga boyu ile enerji de ters orantılıdır. Buna göre, X > Y ise P X < P Y olur. III. öncül de doğrudur.. Enerjinin korunuuna göre saçılan fotonun ener- c jisi Eʹ E E E olur. E 5 5 bağıntısına göre enerji dalga boyu ile ters orantılıdır. Bu duruda enerji katına çıkarsa dalga boyu katına çıkar. Yani ʹ olur. Buradan; bulunur. l 5 Yanıt D dir.

18 18 Ünite 5 Modern Fizik 1. Fotoelektrik olayda frekansı daa büyük ışık kullanılırsa kopan fotoelektronların ızları daa büyük olur. bağıntısına göre ız artarsa dalga V boyu küçülür. I. öncül yanlıştır. Eşik enerjisi daa büyük bir etal kullanılırsa ız azalır. Bu duruda dalga boyu büyür. II. öncül doğrudur. 15. Hareketli parçacığa eşlik eden de Broglie dalga boyu v dir. Buna göre parçacığın ızı; 4 e c c v bulunur. 4. Dalga boyu daa büyük ışık kullanılırsa ışığın enerjisi azalır. Bu duruda kopan fotoelektronların ızı da azalır. Hız azalırsa elektronların de Broglie dalga boyu büyür. III. de doğrudur. Yanıt D dir.. 1 v1 v 1 v 1 v bulunur. 1 Ek1 Ek 1 Ek1 4 Ek 1 ( v) ( v) olur. 16. Bir etalden elektron sökebilen fotonun en küçük frekansı eşik frekansıdır. Benzer şekilde etalden elektron sökebilen fotonun en büyük dalga boyu eşik dalga boyudur. Buna göre eşik frekansı ve eşik dalga boyu etalin cinsine bağlıdır. Bu duruda er etalin eşik dalga boyu farklıdır. E c E + bağıntısına göre E eşik dalga boyuna bağlı olduğu için etalin cinsine de bağlıdır. E ev olduğundan kese potansiyeli de etalin cinsine bağlı olur E c ve bağıntılarına göre fotonun dalga boyu e enerji ile e de oentula ters P orantılıdır. Buna göre dalga boyu katına çıkarsa e enerji e de oentu yarıya iner E c + E bağıntısından fotonların E enerjisi; 1 4 E +,5 6 E +,5 E 4, 5 ev bulunur..

19 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ FOTOELETRİ OLAY COMPTON VE de BROGLİE 19 Test 5 in Çözüleri 1. Işık avadan caa geçtiğinde; sin i nc v sin n i v c c c bağıntısına göre ızı azalır. Çünkü caın kırıla indisi avanın kırıla indisinden daa büyüktür. Hız azalınca dalga boyu da azalır. Işığın frekansı ışık kaynağına bağlıdır. Ortaa bağlı değildir. Yani frekans değişez. 4. Copton ve fotoelektrik olayları ışığın tanecik özelliğini doğrular. Işığın kırınıı, aynı anda kırıla ve yansıa olayları ise ışığın dalga özelliğini destekler.. I 5. Fotoelektrik olayda; bir foton etal yüzeye çarpınca enerjisinin taaını bir tek elektrona verir. Bu enerjinin bir kısı elektronu atodan koparak için kullanılır. Geri kalanı da elektrona kinetik enerji verir. Elekronların kinetik enerjisi; L c Eb E + k fotosel duyarlı akıölçer Fotosel labada devreden geçen akı şiddeti katottan kopan ektronların sayısına bağlıdır. levasının alanı artarsa daa fazla elektron kopar. Işık şiddeti artarsa foton sayısı artar. Her foton bir elektron kopardığı için kopan elektron sayısı artar. d 4 8 6, E 7 k , Ek Ek, J bulunur. Gönderilen ışığın dalga boyu artınca sadece fotonların enerjisi azalır. Fotonların sayısı değişez. L levaları arasındaki uzaklık artarsa anoda çarpan fotoelektron sayısı azalacağından akı şiddeti de azalır. Yanıt D dir 6. X i akı şiddeti i V kese potansiyeli V Y i V Z i V. atottan elektron sökebilek için gerekli en küçük enerji bağlana enerjisi kadardır. Bağlana enerjisi ise katot etalinin türüne bağlıdır. Bu nedenle katodun yapıldığı addenin türü değişirse bağlana enerjisi de değişir. ese potansiyel farkı akı şiddetine bağlı değildir. Fotosele düşürülen fotonların frekansı artınca kopan elektronların kinetik enerjisi de artar. Bu elektronları durdurak için potansiyel farkını artırak gerekir. Buna göre Y ışınının frekansı X ve Z ışınlarının frekansının iki katı olalıdır.

20 Ünite 5 Modern Fizik 7. aksiu kinetik enerji E k y y frekans 9. Elektrik labasının 9 watt lık bölüüne karşılık gelen enerjiyi bulalı. E P t E 9 -E b E 18 J Einstein in fotoelektrik denklei aşağıdaki gibidir. Bu enerji dalga boylu fotonların enerjisidir. dalga boylu foton sayısına x dersek; y y (y y ) E k Ek y y Bu duruda şekildeki doğrunun eğii Planck sabitini verir. c x E 4 8 6, x , x 5 1 tane foton yayılır. 1. Fotoelektrik olayda bir foton, enerjisinin taaını bir tek elektrona aktarır. Bu enerjinin bir kısı elektronu koparak için kullanılır. Geri kalanı da elektrona kinetik enerji verir. c E + E k bağıntısına göre, dalga boyu küçülürse, kinetik enerji artar. Yukarıdaki bağıntıya göre E eşik enerjisi büyütülürse, fotoelektronların kinetik enerji azalır. ullanılan ışığın şiddetini artırak fotoelektronların kinetik enerjisini etkileez. 8. Bir c fotonu bir serbest elektrona esnek çarparak Copton olayı gerçekleşiştir. Bu olayda enerji ve oentu korunur. Enerjinin bir kısı elektrona aktarıldığı için saçılan fotonun enerjisi azalır. Enerji azaldığı için dalga boyu artar. Yine enerji azaldığı için frekans azalır. Copton olayında saçılan fotonun ızı gelen fotonun ızı ile aynıdır,ancak saçılan fotonunun doğrultusu ile gelen fotonun doğrultuları farklıdır. 11. Bir taneciğin de Broglie dalga boyu P bağıntısı ile bulunur. Buna göre taneciklerin de Broglie dalga boyları eşit ise oentuları da eşittir.

21 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ FOTOELETRİ OLAY COMPTON VE de BROGLİE 1 1. Yalnızca fotoelektrik olayda foton soğrulur. Diğerlerinde foton soğrulaz. 15. Bir parçacığın de Broglie dalga boyu v dir. Buna göre parçacığın kütlesi de; olur. v 1. Einstein in fotoelektrik denklei y y dir. Bu denklei er iki olaya uygularsak; , E 1 E 1, ,5 1 15, E Buradan E E1 1 bulunur. E 16. Einstein in fotoelektrik denklei y E dır. Bu denklei er iki durua uygulayalı. y X E X + ev y Y E Y + ev sabiti ile ev değerleri X ve Y için aynı oldu- 14. katot ğundan, y X > y Y ise E X > E Y olur. + volt Foton katoda çarptığı zaan enerjisini bir tek elektrona aktarır. Bu enerjinin bir kısı elektronu koparak için kullanılır. Geri kalanı da elektrona bir kinetik enerji verir. Sökülen elektronların kinetik enerjisi; E foton E 5 4 E k 1 ev bulunur. Elektronlar söküldükten sonra ev luk potansiyel farkı altında ızlandırıldıkları için; E k ev luk kinetik enerji ile anoda çarparlar. Yanıt D dir 17. ortaı L ortaı Foton ortaından L ortaına geçerken noralden uzaklaştığına göre, L ortaı az yoğun ortadır. Fotonun az yoğun ortadaki ızı daa büyüktür. Foton orta değiştirirken frekansı,dolayısıyla enerjisi değişez.

22 Ünite 5 Modern Fizik 18. Einstein in fotoelektrik denklei, y E b dır. Bu denklei er iki durua uygulayalı. y W () y W (L) E 1 Buna göre bulunur. EL 1. Einstein in fotoelektrik denklei, E E b dır. Bu denklei verilen durulara uygulayalı. E E b + E E b + 8 E E b Bu denklelere dikkat edilirse gönderilen fotonun enerjisi E kadar arttığında kinetik enerji 5 ev kadar artıyor. Öyleyse gönderilen fotonun enerjisi E kadar arttığında kinetik enerji 1 ev kadar artar. İlk kinetik enerji ev olduğundan son kinetik enerjisi 1 ev olur. 19. Copton olayı esnek çarpışa olduğu için enerji korunur. Yani; E gelen foton E saçılan foton + E saçılan elektron olur. Buradan elektronun enerjisi; c c + E E c( ) bulunur. 1 Yanıt D dir. Fotonun oentuu P dır. Foton oentuunun ünü kaybederse saçılan fotonun 1 P oentuu Pʹ olur. Moentula dalga boyu ters orantılı olduğundan, saçılan fotonun dalga boyu da olur.. Bir fotoselde fotoelektrik akıının artası için kopan fotoelektron sayısı artalıdır. Bunun için de katoda gönderilen foton sayısı artalıdır. Çünkü bir foton sadece bir elektron koparabilir.. Copton olayında foton soğrulaz. Yani foton enerjisinin tüünü yitirez. Sadece bir kısını yitirir. I. öncül yanlıştır. Foton, atou uyardığında enerjisinin tüünü yitirir. II. öncül doğrudur. Fotoelektrik olayda foton, enerjisinin tüünü yitirir. III. yargı da doğrudur.

23 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ FOTOELETRİ OLAY COMPTON VE de BROGLİE 4. Einstein in fotoelektrik denklei, E E b dır. Bu denklei ve L etalleri için ayrı ayrı yazalı. E E + 8 E E L + 14 Bu denkleleri taraf tarafa bölersek; E L E + bulunur. Buna göre E nın iki katının fazlası E L ye eşit olalıdır. Seçeneklerden angisinin bu şartı sağladığına bakalıyız. Düşey oentuun korunuundan; P P sin a sin b sin b sin a bulunur. Bu duruda b açısı a açısından büyüktür. I. öncül yanlıştır. Yanıt D dir 6. Einstein in fotoelektrik denklei, E E b dır. Bu denklei er iki durua uygulayalı. E + E E 5 + E L E yerine E L yazalı. 5. gelen foton durgun elektron saçılan foton a (fotonun saçıla açısı) b (elektronun saçıla açısı) saçılan elektron E + E L E + (E 5) E 7 ev bulunur. Copton olayı esnek çarpışa olduğu için enerji korunur. E P c bağıntısına göre foton oentuunun ünü yitirirse enerjisinin de ünü yitirir. Bir başka ifadeyle, foton enerjisinin ünü elektrona aktarır. Bu duruda saçılan fotonun E E enerjisi, saçılan elektronun enerjisi olur. II. öncül doğrudur. Fotonun ızı er duruda ışık ızına eşit olup er elektronun ızından büyüktür. III. öncül doğrudur. Moentu vektörlerini çizeli. 7. aksiu kinetik enerji 6E 4E E E 4E 6E y 4y 6y 8y 1y 1y L fotonların frekansı b a P P P e P Maksiu kinetik enerjiyi frekansa bağlayan grafiğin eğii sabit olup Planck sabitine eşittir. L etaline ait grafiği şekildeki gibi 6E den başlayacak şekilde çizersek eşik frekansının 9y olduğunu görürüz.

24 4 Ünite 5 Modern Fizik 8. Einstein in fotoelektrik denklei, y y dır. Bu denklei er iki durua uygulayalı. y y + E 1 5y y + E E 1 y E y Buradan E1 1 bulunur. E. Copton olayında gelen fotonun enerjisinin bir kısı saçılan elektrona aktarılır. Bunun sonucunda foton enerji kaybetiş olarak saçılır. Saçılan foton enerji kaybettiğinden frekansı küçülür ve buna bağlı olarak dalga boyu büyür. Bu nedenle saçılan fotonun dalga boyu,8 dan büyük olalıdır.. 9. Einstein in fotoelektrik denklei E E b dır. Bu denklei sorudaki verilere uyarlayalı. E U + 8 E U L + 6 Bu ifadeleri taraf tarafa çıkarırsak, U L U + bulunur. Bu durua uyan seçeneği kolayca bulabiliriz. 1. Einstein in fotoelektrik denklei; E E b biçiindedir. Bir foton sadece bir elektronu etkilediği için elektronların E k kinetik enerjisi değişez. Ancak foton sayısı katına çıktığı için akı şiddeti de katına çıkar. Yanıt D dir.

25 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ FOTOELETRİ OLAY COMPTON VE de BROGLİE 5

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 1. SINIF KONU ANLATIMLI 5. ÜNİTE: MODERN FİZİK. KONU: KUANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ. KONU: FOTOELEKTRİK OLAY 4. KONU: COMPTON VE DE BROGLİE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 4 Kuantum Fiziğine Giriş Fotoelektrik Olay

Detaylı

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri 37 Işığın Tanecikli Özelliği 1 Test 1 in Çözüleri 1. Fotoeletronların katottan ayrıla ızı, kullanılan ışığın frekansı ile doğru, dalga boyu ile ters orantılıdır. Bu elektronların anado doğru giderken ızlanaları

Detaylı

Kuantum Fiziğine Giriş - Fotoeletrik Olay - Compton ve de Broglie. Test 1 in Çözümleri. ve i m arttırır. Kesme ve doyma gerilimini değiştirmez.

Kuantum Fiziğine Giriş - Fotoeletrik Olay - Compton ve de Broglie. Test 1 in Çözümleri. ve i m arttırır. Kesme ve doyma gerilimini değiştirmez. 9 uantu Fiziğine Giriş - Fotoeletrik Olay - Copton ve de Broglie 1 Test 1 in Çözüleri 1. Fotoeletronların katottan ayrıla ızı, kullanılan ışığın frekansı ile doğru, dalga boyu ile ters orantılıdır. Bu

Detaylı

Kuantum Fiziğine Giriş - Fotoeletrik Olay - Compton ve de Broglie. Test 1 in Çözümleri

Kuantum Fiziğine Giriş - Fotoeletrik Olay - Compton ve de Broglie. Test 1 in Çözümleri 4 uantu Fiziğine Giriş - Fotoeletrik Olay - Copton ve de Broglie 1 Test 1 in Çözüleri. ışık 1. ışık katot anot katot anot A A 1 fotosel V Fotoeletronların katottan ayrıla ızı, kullanılan ışığın frekansı

Detaylı

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri İte e Çizgisel Moentu Test in Çözüleri. kuzey. oentu bat doğu 0 I II III zaan Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin ızı düzgün olarak artar. I. bölgede ız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SRU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET 7. onu İTME VE ÇİZGİSE MMENTUM TEST ÇÖZÜMERİ 7 İte e Çizgisel Moentu Test in Çözüleri. Patlaadan önceki oentu + yönünde; P 5 4 0 kg./s. a dir. Patlaadan sonra

Detaylı

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır.

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır. 0 Çizgisel e Açısal Moentu 1 Test 1 in Çözüleri 1. Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin hızı düzgün olarak artar. I. bölgede hız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan kuet artaktadır. II. bölgede

Detaylı

X-Işınları ve Maddenin Yapısı. Test 1 in Çözümleri

X-Işınları ve Maddenin Yapısı. Test 1 in Çözümleri 40 X-Işınları ve Maddenin Yapısı Test in Çözüleri. X-ışınları, atoun bir elektronunun bir hâlden daha düşük enerjili başka bir hâle geçiş yaptığı sırada oluşur. Noral ışık ile aralarındaki tek fark ilgili

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 1. = 30 N s = 5 Cise uygulanan net kuetin yaptığı iş; W net = net W net = ( s ) W net = (30 16) 5 = 70 J bulunur. anıt C dir. 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s

Detaylı

X-Işınları. Lazer Işınları. Test 1 in Çözümleri. 3. Ses dalgaları mekanik dalga olup elektromanyetik dalga değildir. Yanıt A dır.

X-Işınları. Lazer Işınları. Test 1 in Çözümleri. 3. Ses dalgaları mekanik dalga olup elektromanyetik dalga değildir. Yanıt A dır. 5 6 X-Işınları Lazer Işınları Test in Çözüleri. X-ışınları, atoun bir elektronunun bir hâlden daha düşük enerjili başka bir hâle geçiş yaptığı sırada oluşur. Noral ışık ile aralarındaki tek fark ilgili

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri 3 Su Dalgaları 1 Test 1'in Çözüleri 1. 3. dalga kaynağı v = 4 c Suya parağıızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir ata eydana gelir. Bir cetveli su yüzeyinde sürekli ileri geri hareket ettirirsek

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HREKET 6. Konu ENERJİ VE HREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 6. Enerji ve Hareket. Ünite 6. Konu (Enerji ve Hareket) K v 0 0 5 nın Çözüleri L M yatay Cisin K noktasında

Detaylı

Yay Dalgaları. Test 1 Çözümleri cm m = 80 cm

Yay Dalgaları. Test 1 Çözümleri cm m = 80 cm Yay Dalgaları YY DGRI 1 Test 1 Çözüleri 3. 0 c = 80 c 1. = 8 biri 0 c rdaşık iki tepe arasındaki uzaklık dalga boyudur. Bu duruda dalga boyu şekildeki gibi 80 c olarak bulunur. v = f bağıntısına göre hız;

Detaylı

4.DENEY . EYLEMSİZLİK MOMENTİ

4.DENEY . EYLEMSİZLİK MOMENTİ 4.DENEY. EYLEMSİZLİK MOMENTİ Aaç: Sabit bir eksen etrafında dönen katı cisilerin eylesizlik oentlerini ölçek. Araç ve Gereçler: Kronoetre (zaan ölçer), kupas, cetvel, disk, alka, leva, kütleler. Bilgi

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1. Suya parmağımızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir atma meydana gelir. Dalgaların hızı; v = m f

Su Dalgaları. Test 1. Suya parmağımızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir atma meydana gelir. Dalgaların hızı; v = m f 3 Su Dalgaları 1 Test 1 1. 3. dalga kaynağı = 4 c Suya parağıızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir ata eydana gelir. Bir ceteli su yüzeyinde sürekli ileri geri hareket ettirirsek dalga leğeninde

Detaylı

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç)

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç) İŞ-GÜÇ-ENERJİ Herangi bir cise kuvvet uyguladığıızda cisi kuvvet doğrultusunda yol alıyorsa kuvvet iş yapıştır denir. Yapılan işin değeri kuvvet ile kuvvet doğrultusunda alınan yolun çarpıına eşittir.

Detaylı

Su Dalgaları ve Doppler Olayı. Test 1'in Çözümleri

Su Dalgaları ve Doppler Olayı. Test 1'in Çözümleri 36 Su Dalgaları ve Doppler Olayı Test 'in Çözüleri. Su dalgalarında bir atanın doğrusal bir engelden yansıası ile bir ışık ışınının düzle aynadan yansıası birbirine benzer. 60 60 engel 4. Su dalgalarının

Detaylı

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B İTME E MOMENTUM BÖÜM 7 Alıştıralar ÇÖZÜMER İte ve Moentu P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e uy gu la dı ğı it e, o en tude ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e " P "

Detaylı

X-IŞINI OLUŞUMU (HATIRLATMA)

X-IŞINI OLUŞUMU (HATIRLATMA) X-IŞINI OLUŞUMU (HATIRLATMA) Şekilde modern bir tip X-ışını aygıtının şeması görülmektedir. Havası boşaltılmış cam bir tüpte iki elektrot bulunur. Soldaki katot ısıtıldığında elektronlar salınır. Katot

Detaylı

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi FOTOELEKTRİK OLAY FOTOELEKTRİK OLAY Işığın yapısı için öne sürülen mdellerden birisi de tanecik mdelidir. Işığın tanecikli yapıda lduğunu ispatlayan bazı laylar vardır. Ftelektrik layı da bu laylardan

Detaylı

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR)

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR) Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR) Elektromanyetik ışıma (ışık) bir enerji şeklidir. Işık, Elektrik (E) ve manyetik (H) alan bileşenlerine sahiptir. Light is a wave, made up of oscillating

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER FOTOELEKTRİK OLAY

TEST 1 ÇÖZÜMLER FOTOELEKTRİK OLAY TST 1 ÇÖZÜMR FOTOTRİ O 1. Işığın şiddeti artırıldığında gelen ftnların sayısı artar. Sökülen elektrnların enerjisi değişeyeceğinden I. ifade yanlıştır. Işığın dalga byu azaltıldığında gelen ftnların enerjisi

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7 BÖÜM İTME E MMENTUM MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Cisi esnek çarpışa yaptığına göre, çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden üzerinden geri döner II I 45 45 45 3 Cis e

Detaylı

ALFA BOZUNUMU MEHMET YÜKSEL ÇÜ FBE FİZİK ABD ADANA-2010

ALFA BOZUNUMU MEHMET YÜKSEL ÇÜ FBE FİZİK ABD ADANA-2010 ALFA BOZUNUMU MEHME ÜKSEL ÇÜ FBE FİZİK ABD ADANA-010 İÇERİK 1. Giriş. Alfa (α) Parçacığı ve Özellikleri 3. Alfa Bozunuu Niçin Olur? 4. eel Alfa Bozunu Reaksiyonları 4.1. Alfa (α) Bozunuunda Enerji ve Moentu

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + +

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + + 2 Madde ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. d 2d 1. Bilgi Madde Y Z T d Molekülleri ötelee hareketi yapar + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir Mıknatıstan her zaan etkilenir +

Detaylı

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 40 Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 Test 1 in Çözümleri 1. USG ve MR cihazları ile ilgili verilen bilgiler doğrudur. BT cihazı c-ışınları ile değil X-ışınları ile çalışır. Bu nedenle I ve II.

Detaylı

Su Dalgaları ve Doppler Olayı. Test 1 in Çözümleri

Su Dalgaları ve Doppler Olayı. Test 1 in Çözümleri 33 Su Dalgaları ve Doppler Olayı Test in Çözüleri.. Periyodik dalgalarda ardışık tepe ile çukur arasındaki uzaklık dalga boyunun yarısına eşittir. Dalga boyunun yarısı 6 c olduğuna göre, dalga boyu c dir..

Detaylı

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi FOTOELEKTRİK OLAY FOTOELEKTRİK OLAY Işığın yapısı için öne sürülen mdellerden birisi de tanecik mdelidir. Işığın tanecikli yapıda lduğunu ispatlayan bazı laylar vardır. Ftelektrik layı da bu laylardan

Detaylı

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları 7 Ünite Dalgalar 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları SES DALGALARI 3 Test 1 Çözümleri 3. 1. Verilen üç özellik ses dalgalarına aittir. Ay'da hava, yani maddesel bir ortam olmadığından sesi

Detaylı

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Deneyin Temeli Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Fotoelektrik etki modern fiziğin gelişimindeki anahtar deneylerden birisidir. Filaman lambadan çıkan beyaz ışık ızgaralı spektrometre

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI IŞIĞI IRII 0. IIF U TII 4. ÜİTE: PTİ 4. onu IŞIĞI IRII ETİİ ve TET ÇÖZÜERİ Ünite 4 ptik 4. Ünite 4. onu (Işığın ırılması) nın Çözümleri. Şekil incelenirse, ışığın hem n ortamından n ortamına geçerken hem

Detaylı

TEST 14-1 KONU İTME MOMENTUM. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. F F

TEST 14-1 KONU İTME MOMENTUM. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. F F KOU 4 TM MOMTUM Çözüler TST 4- ÇÖÜMLR. F t grafi inin alt ndaki alan iteyi verir. Cisin ilk h z bilineden ya da. aral kta h zland n bulaay z. ve. alanlar eşit olduğundan = ise oentu değişileri ayndr..

Detaylı

Işık teorileri. Test 1 in Çözümleri

Işık teorileri. Test 1 in Çözümleri 6 Işık teorileri IŞIK TEORİERİ Test in Çözüleri. Young eneyine saçak genişliği x ir. n Buna göre, Saçak genişliği ortaın kırıla inisi n ile ters orantılıır. Kullanılan ışığın frekansı ve ışığın rengi kırıla

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1 in Çözümleri

Su Dalgaları. Test 1 in Çözümleri 3 Su Dalgaları Test in Çözüleri. x +x. Periyodik dalgalarda ardışık tepe ile çukur arasındaki uzaklık dalga boyunun yarısına eşittir. Dalga boyunun yarısı 6 c olduğuna göre, dalga boyu c dir. λ λ v K.

Detaylı

Yıldızlardan Yıldızsılara. Test 1 in Çözümleri

Yıldızlardan Yıldızsılara. Test 1 in Çözümleri 43 Yıldızlardan Yıldızsılara Test in Çözüleri. Tabloda verilen bilgilerin taaı doğrudur. Ancak bu sınava giren öğrenci III ve V nuaralı doğru bilgileri yanlış işaretleiştir. Bu nedenle sınavdan 60 puan

Detaylı

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a Kuantum Mekaniği Düşüncesinin Gelişimi Dalga Mekaniği Olarak da Adlandırılır Atom, Molekül ve Çekirdeği Açıklamada Oldukça Başarılıdır Kuantum

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri 3 Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri 1. Ses dalgalarının hızı ortamı oluşturan moleküllerin birbirine yakın olmasına ve moleküllerin kinetik enerjisine bağlıdır. Yani ses dalgalarının

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: EEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ATERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRER TEST ÇÖZÜMERİ 6 Alternatif Akım ve Transformatörler Test in Çözümleri. Alternatif gerilim denklemi; V sinrft

Detaylı

Fizik 101: Ders 14 Ajanda

Fizik 101: Ders 14 Ajanda Fizik 0: Ders 4 Ajanda Boyutta inelastik çarpışa Patlaalar Boyutta elastik çarpışa Kütle erkezi referans gözle çerçeesi Çarpışan arabalar Elastik çarpışanın özellikleri Moentuun Korunuu dp F DIŞ 0 dt dp

Detaylı

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı 1. Elektromanyetik Işıma: Elektrik ve manyetik alanın dalgalar şeklinde taşınmasıdır. Her dalganın frekansı ve dalga boyu vardır. Dalga boyu (ʎ) : İki dalga tepeciği arasındaki

Detaylı

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri 0 üresel Aynalar Test in Çözümleri.. L T T Cismin L noktası merkezde ve birim yükseklikte olduğu için görüntüsü yine merkezde, ters ve birim yükseklikte olur. Cismin noktası dan uzaklıkta ve birim yükseklikte

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri 38 Elektromanyetik Dalgalar 1 Test 1 in Çözümleri 1. Radyo dalgaları elektronların titreşiminden doğan elektromanyetik dalgalar olup ışık hızıyla hareket eder. Radyo dalgalarının titreşim frekansı ışık

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: EEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ATERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRER TEST ÇÖZÜMERİ 6 Alternatif Akım ve Transformatörler Test in Çözümleri. Alternatif gerilim denklemi; V sinrft

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 12. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 2. Konu ELEKTROMANYETİK DALGA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Elektromanyetik Dalga Etkinlik A nın Yanıtları 1. Elektromanyetik spektrum şekildeki gibidir.

Detaylı

h 7.1 p dalgaboyuna sahip bir dalga karakteri de taşır. De Broglie nin varsayımı fotonlar için,

h 7.1 p dalgaboyuna sahip bir dalga karakteri de taşır. De Broglie nin varsayımı fotonlar için, DENEY NO : 7 DENEYİN ADI : ELEKTRONLARIN KIRINIMI DENEYİN AMACI : Grafit içinden kırınıma uğrayan parçacıkların dalga benzeri davranışlarının gözlemlenmesi. TEORİK BİLGİ : 0. yüzyılın başlarında Max Planck

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI

11. SINIF SORU BANKASI . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: ELEKTRİK E MANYETİZMA. Konu TEST ÇÖZÜMLERİ Düzgün Elektrik Alan e Sığa TEST in Çözümleri. L Şekil II e, tan b E mg mg...( ) () e () bağıntılarının sağ taraflarını eşitlersek;

Detaylı

TG Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

TG Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KAMU ERSONEL SEÇME SINAI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ FİZİK TESTİ ÇÖZÜM KİTAÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : TG Mayıs DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA ERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ..

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Öde- İçin Çözüler assachusetts Teknoloji Enstitüsü-izik ölüü izik 8.0 Öde # Güz, 999 ÇÖZÜLER Dru Renner dru@it.edu Kası 999 Saat: 0.4 Proble. (Ohanian, saya 9, proble ) u iki otoobilin kütleleri =540kg

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. chem.libretexts.org

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. chem.libretexts.org 9. Atomun Elektron Yapısı Elektromanyetik ışıma (EMI) Atom Spektrumları Bohr Atom Modeli Kuantum Kuramı - Dalga Mekaniği Kuantum Sayıları Elektron Orbitalleri Hidrojen Atomu Orbitalleri Elektron Spini

Detaylı

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez.

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez. MODERN ATOM TEORİSİ ÖNCESİ KEŞİFLER Dalton Atom Modeli - Elementler atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşurlar. - Atomlar içi dolu küreler şeklindedir. - Bir elementin bütün atomları

Detaylı

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu Akım ve Direnç Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız tartışmalar durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik yüklerinin hareket halinde olduğu durumları inceleyeceğiz.

Detaylı

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ BÖÜM 4 SÜRTÜNME UETİ 1. MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ x +x g yatay yol Sürtüne kuvveti, f sür k.g eşitliğinden bulunur. Sürtüne kuvveti tekerin ve yolun cinsine bağlıdır. Sürtüne kuvveti vektörel

Detaylı

Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri Test 1 in Çözümleri 1. 5 dalga tepesi arası 4λ eder.. Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri 4λ = 0 cm 1 3 4 5 λ = 5 cm bulunur. Stroboskop saniyede 8 devir yaptığına göre frekansı 4 s 1 dir. Dalgaların frekansı;

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller eşitlendiğinde yani

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 2. Konu Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 2. Konu Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sınıf Soru itabı 4. Ünite ptik 2. onu şığın ansıması ve Düzlem ynalar Test Çözümleri azer şınının Elde Edilmesi 2 4. Ünite ptik Test 1 in Çözümleri 3. 1. 1 60 i 1 30 30 60 30 30 i 2 2 ışını 1 ve 2

Detaylı

30 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

30 Mercekler. Test 1 in Çözümleri 0 Mercekler Test in Çözümleri.. Mercek gibi, ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde ava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. Mercek suyun içine alındığında avaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI OLUŞUMU Hızlandırılmış elektronların anotla etkileşimi ATOMUN YAPISI VE PARÇACIKLARI Bir elementi temsil eden en küçük

Detaylı

Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 )

Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 ) 5.111 Ders Özeti #4 Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 ) Ders #5 için Okuma: Bölüm 1.3 (3. Baskıda 1.6 ) Atomik Spektrumlar, Bölüm 1.7 de eģitlik 9b ye kadar (3. Baskıda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

Bölüm 1 Maddenin Yapısı ve Radyasyon. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 1 Maddenin Yapısı ve Radyasyon. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 1 Maddenin Yapısı ve Radyasyon Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU İÇİNDEKİLER X-ışınlarının elde edilmesi X-ışınlarının Soğrulma Mekanizması X-ışınlarının özellikleri X-ışını cihazlarının parametreleri

Detaylı

Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz.

Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz. Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz. Işık genellikle titreşen elektromanyetik dalga olarak düşünülür; bu suda ilerleyen dalgaya

Detaylı

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi;

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi; ondansatörler (Sığaçlar) Test in Çözümleri. ondansatörün levhaları arasındaki potansiyel farkı, üretecin potansiyel farkına eşittir. Levhalar arasındaki d aralığının değişmesi üretecin potansiyel farkını

Detaylı

3. K. Yanıt B dir. Nihat Bilgin Yayıncılık. v 1 5.

3. K. Yanıt B dir. Nihat Bilgin Yayıncılık. v 1 5. 4 şığın ırılması Test Çözümleri Test 'in Çözümleri.. cam şık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılır. Bu nedenle dan cama geçen ışık şekildeki gibi kırılmalıdır. anıt B şık

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME ALANI : FZKSEL OLAYLA ÜNTE 3 : YAŞAMIMIZDAK ELEKTK (MEB) B ELEKTK AKIMI (5 SAAT) (ELEKTK AKIMI NED?) 1 Elektrik Akımının Oluşması 2 Elektrik Yüklerinin Hareketi ve Yönü 3 ler ve Özellikleri 4 Basit

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI MEREER 0. SINI ONU ANATIMI 4. ÜNİTE: OPTİ 6. onu MEREER ETİNİ ÇÖZÜMERİ Ünite 4 Optik 4. Ünite 6. onu (Mercekler) 5.. A nın evapları d d d d d Işın şekildeki gibi bir yol izler.. Mercekler aynı maddeden

Detaylı

NÜKLEER REAKSİYONLAR

NÜKLEER REAKSİYONLAR NÜLEER REASİONLAR Polonudan çıkan parçacıklarının enerjisi 7,68 e dir. ukarıda erilen reaksionun gerçekleşe oranı /5000 dir. ani 5000 heludan sadece biri reaksiona uğraakta diğerleri a çarpışadan saçılakta

Detaylı

UBT Foton Algılayıcıları Ara Sınav Cevap Anahtarı Tarih: 22 Nisan 2015 Süre: 90 dk. İsim:

UBT Foton Algılayıcıları Ara Sınav Cevap Anahtarı Tarih: 22 Nisan 2015 Süre: 90 dk. İsim: UBT 306 - Foton Algılayıcıları Ara Sınav Cevap Anahtarı Tarih: 22 Nisan 2015 Süre: 90 dk. İsim: 1. (a) (5) Radyoaktivite nedir, tanımlayınız? Bir radyoizotopun aktivitesi (A), izotopun birim zamandaki

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI ve LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller

Detaylı

Magnetic Materials. 3. Ders: Paramanyetizma. Numan Akdoğan.

Magnetic Materials. 3. Ders: Paramanyetizma. Numan Akdoğan. Magnetic Materials 3. Ders: Paraanyetiza Nuan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr Gebze Institute of Technology Departent of Physics Nanoagnetis and Spintronic Research Center (NASAM) Farklı sıcaklıklarda ve birçok

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 12. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 2. Konu ELEKTROMANYETİK DALGA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Elektromanyetik Dalga Testin 1 in Çözümleri 1. B manyetik alanı sabit v hızıyla hareket ederken,

Detaylı

Ses Dalgaları. Test 1 in Çözümleri

Ses Dalgaları. Test 1 in Çözümleri 34 Ses Dalgaları 1 Test 1 in Çözümleri 3. 1. 1 Y I. Sonar II. Termal kamera 2 Z 3 Sesin yüksekliği ile sesin frekansı aynı kavramlardır. Titreşen bir telin frekansı, telin gerginliği ile doğru orantılıdır.

Detaylı

Mercekler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Mercekler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri 6 Mercekler Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri cisim düzlem ayna görüntü g 1 1. çukur ayna perde M N P ayna mercek mercek sarı mavi g 1 Sarı ışık ışınları şekildeki yolu izler. Mavi ışık kaynağının

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Spektroskopiye Giriş Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY SPEKTROSKOPİ Işın-madde etkileşmesini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Spektroskopi, Bir örnekteki atom, molekül veya iyonların

Detaylı

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ 1. Aynı levhadan kesiliş 2r ve r yarıçaplı daireler şekildeki gibi yapıştırılıştır. Buna göre ağırlık erkezi O2 den kaç r uzaktadır? 2r r O 1 O 2 A) 12/5 B) 3/2 C) 3/5

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sını Soru itabı 4. Ünite Optik 5. onu Mercekler Test Çözümleri azer Işınının Elde Edilmesi 4. Ünite Optik Test 1 in Çözümleri 1. çukur ayna sarı mavi perde ayna Sarı ışık ışınları şekildeki yolu izler.

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ 7 İtme e Çizgisel Momentum Test in Çözümleri. Patlamadan önceki momentum +x yönünde; P 5 4 0 kg.m/s. Cismin

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri 35 Elektromanyetik Dalgalar 1 Test 1 in Çözümleri 4. 1. Radyo dalgaları elektronların titreşiminden doğan elektromanyetik dalgalar olup ışık hızıyla hareket eder. Radyo dalgalarının titreşim rekansı ışık

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF SORU ANKASI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON TEST ÇÖZÜMLERİ 5 Elektromanyetik Indüksiyon Test 1 in Çözümleri 3. 1. Faraday Yasasına göre; indüksiyon emk sı manyetik

Detaylı

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri Mercekler Test in Çözümleri. Mercek gibi ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde hava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. Mercek suyun içine alındığında havaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

Bohr Atom Modeli. ( I eylemsizlik momen ) Her iki tarafı mv ye bölelim.

Bohr Atom Modeli. ( I eylemsizlik momen ) Her iki tarafı mv ye bölelim. Bohr Atom Modeli Niels Hendrik Bohr, Rutherford un atom modelini temel alarak 1913 yılında bir atom modeli ileri sürdü. Bohr teorisini ortaya koyarak atomların çizgi spektrumlarının açıklanabilmesi için

Detaylı

Kimyafull Gülçin Hoca

Kimyafull Gülçin Hoca 1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ 1. BÖLÜM: Atomla İlgili Düşünceler 1. Dalton Atom Modeli 2. Atom Altı Tanecikler Elektronun Keşfi Protonun Keşfi Nötronun Keşfi 0 Kimyafull Gülçin Hoca DALTON ATOM MODELİ Democritus

Detaylı

- 1 - ŞUBAT KAMPI SINAVI-2000-I. Grup. 1. İçi dolu homojen R yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında 0 açısal hızı R

- 1 - ŞUBAT KAMPI SINAVI-2000-I. Grup. 1. İçi dolu homojen R yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında 0 açısal hızı R - - ŞUBT KMPI SINVI--I. Grup. İçi dolu omojen yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında açısal ızı ile döndürülüyor e topun en alt noktası zeminden yükseklikte iken serbest bırakılıyor. Top zeminden

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF SORU ANKASI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON TEST ÇÖZÜMLERİ 5 Elektromanyetik Indüksiyon Test 1 in Çözümleri 3. 1. Faraday Yasasına göre; indüksiyon emk sı manyetik

Detaylı

ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÖZELLİKLER

ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÖZELLİKLER ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÖZELLİKLER IŞIĞIN YAPISI Işığın; Dalga ve Parçacık olmak üzere iki özelliği vardır. Dalga Özelliği: Girişim, kırınım, polarizasyon, yayılma hızı, vb. Parçacık Özelliği: Işığın

Detaylı

Işığın Kırılması Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri. 4. X ışını tam yansımaya uğradığına göre, n 1. dir. Y ışını n 3. yaklaştığına göre, n 2

Işığın Kırılması Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri. 4. X ışını tam yansımaya uğradığına göre, n 1. dir. Y ışını n 3. yaklaştığına göre, n 2 4 Işığın ırılması Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri 1. I ışını P noktasına normal doğrultunda geldiği için kırılmadan geçmiştir. P nin geçişi doğrudur. O noktasında normalden uzaklaşarak kırılmıştır.

Detaylı

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa;

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 3 Dalgalar 3. Ünite 3. Konu (Ses Dalgaları) A nın Çözümleri 1. Sesin yüksekliği, sesin frekansına bağlıdır.

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Dalgalar. Ünite. 3. Konu. Ses Dalgası. Test Çözümleri. Sismograf

10. Sınıf. Soru Kitabı. Dalgalar. Ünite. 3. Konu. Ses Dalgası. Test Çözümleri. Sismograf 10. Sınıf Soru Kitabı 3. Ünite Dalgalar 3. Konu Ses Dalgası Test Çözümleri Sismograf 2 3. Ünite Dalgalar Test 1 in Çözümleri 1. Ses dalgalarının hızı ortamı oluşturan moleküllerin birbirine yakın olmasına

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz.

FİZİK ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz. FİZİ 1. DENEME ÖĞRETMENLİ ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI 1. = 5r cos 2p 5 t denklemi ile verilen basit harmonik harekette 5m kütleli cisme etki eden maksimum kuvvet kaç mp 2 r dir? 4. 10 2,5 E k (joule)

Detaylı

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 101537 RADYASYON FİZİĞİ Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü TEMEL KAVRAMLAR Radyasyon, Elektromanyetik Dalga, Uyarılma ve İyonlaşma, peryodik cetvel radyoaktif bozunum

Detaylı

8.04 Kuantum Fiziği Ders V ( ) 2. = dk φ k

8.04 Kuantum Fiziği Ders V ( ) 2. = dk φ k Geçen Derste ψ( x) 2 ve φ( k) 2 sırasıyla konum ve momentum uzayındaki olasılık yoğunlukları Parseval teoremi: dxψ( x) 2 = dk φ k ( ) 2 Normalizasyon: 1 = dxψ( x) 2 = dk φ k ( ) 2 Ölçüm: x alet < x çözünürlüğü

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri 1 Isı ve Sıcaklık 1 Test 1'in Çözümleri 1. Sıcaklığın SI sistemindeki birimi Kelvin'dir. 6. Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri maddenin sıcaklığı ile ilgilidir. Cisimlerin sıcaklıkları sırasıyla

Detaylı

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum 6 Döneek Ötelee Haeketi e Açısal Moentu Test 'in Çözülei.. R L P N yatay M Çebe üzeindeki bi noktanın yee göe hızı, o noktanın ekeze göe çizgisel hızı ile çebein ötelee hızının ektöel toplaına eşitti.

Detaylı

tayf kara cisim ışınımına

tayf kara cisim ışınımına 13. ÇİZGİ OLUŞUMU Yıldızın iç kısımlarından atmosfere doğru akan ışınım, dalga boyunun yaklaşık olarak sürekli bir fonksiyonudur. Çünkü iç bölgede sıcaklık gradyenti (eğimi) küçüktür ve madde ile ışınım

Detaylı